ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013)"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ( ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Παραδοτέο (Π5) Έκδοση 1.2 Π5. Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Χρήσης του ΟΠΣΔ για την Πράξη του. Τομέας Επιμόρφωσης & Κατάρτισης ΠΑΤΡΑ ΜΑΙΟΣ 2010

2 Το παρόν εκπονήθηκε από το ΕΑΙΤΥ στο πλαίσιο του Τεχνικού Συμβούλου ΥΠΕΠΘ 2009 του Υποέργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ») που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Φορέας Υλοποίησης και Τελικός Δικαιούχος Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ Φορέας Λειτουργίας Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανάδοχος Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 Πλοήγηση στην εφαρμογή ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Επισκόπηση παρουσιών - Διαγραφή παρουσιών μήνα Επισκόπηση παρουσιολογίου - Διαγραφή μεμονωμένων παρουσιών ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΜΗΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

4 6.2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ (Ι.Κ.Α.) ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ...66 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ...66 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ...67 ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ...68 ΤΡΙΜΗΝΑ...69 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ...71 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΆΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΡΕΞΙΜΟ ΝΕΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΡΕΞΙΜΟ ΝΕΑΣ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ/ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ/ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ/ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ/ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ/ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΜΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ Με διαφορετικό Πακέτο Κάλυψης Με διαφορετική Ωριαία Αποζημίωση στην Μηνιαία Μισθοδοσία Με διαφορετική Ωριαία Αποζημίωση στα Διδακτικά Τρίμηνα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΔ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 10 ΈΝΤΥΠΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

6 Πρόλογος Στο παρόν παραδοτέο παρουσιάζεται το αναμορφωμένο κείμενο του εγχειριδίου χρήσης του ΟΠΣΔ το οποίο συμπεριλαμβάνει και τις τροποποιήσεις που έγιναν στο λογισμικό με σκοπό την κάλυψη: απαιτήσεων αναβάθμισης του λογισμικού όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο Παραδοτέο Π2. Αιτημάτων των χρηστών του ΟΠΣΔ που έχουν ως σκοπό την βελτίωση της καθημερινής χρήσης του ΟΠΣΔ και δεν επιράζουν την βασική λειτουργικότητά του. Στο ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι προσθήκες που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με τον αρχικό κείμενο Απαίτηση Περιγραφή Ενέργειες Σελίδα Εμφάνισης Αλλαγή του λογότυπου του έργου Αλλαγή Κωδικού των Χρηστών AMKA ( Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) Επισκόπηση παρουσιών - Διαγραφή παρουσιών μήνα Τροποποιήθηκε τόσο η επιφάνεια διεπαφής του ΟΠΣΔ καθώς και τα παραγόμενα έντυπα. Προστέθηκε φόρμα μέσω της οποίας ο εκάστοτε καταχωριστής μπορεί να τροποποίησει τον κωδικό του Προσθήκη στη φόρμα εισαγωγής δεδομένων ενός ωρομισθίου του πεδίου που αφορά τον ΑΜΚΑ Προστέθηκε φόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης δύναται να διαγράψει τις παρουσίες για επιλεγμένο μήνα ενός δεδομένου ωρομισθίου Ενότητα 1.2 & Ενότητα 10 Ενότητα 2.4 Ενότητα 3.1 Ενότητα Διαγραφή παρουσιών μεμονωμένων Προστέθηκε φόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης δύναται να διαγράψει συγκεκριμένες παρσουίες από το παρουσιολόγιο του ωρομισθίου Ενότητα Απόλυση Ωρομισθίων Προστέθηκε φόρμα μαζικής εισαγωγής της απόφασης απόλυσης των ωρομισθίων μίας πρωτοβάθμιας Ενότητα 3.13 Συγκεντρωτικά Ωρομισθίων Στοιχεία Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης εντύπου το οποίο περιέχει τα στοιχεία όλων των ωρομισθίων που έχουν σύμβαση το τρέχον σχολικό έτος στην εκάστοτε πρωτοβάθμια. Ενότητα 3.14 Επισκόπηση μήνα παρουσιών Προστέθηκε η δυνατότητα επισκόπησης, από τον χρήστη, όλων των παρουσιών που έχουν καταχωριστεί στην τρέχουσα ΠΕ ένα Ενότητα 5.5 6

7 συγκεκριμένο μήνα Έλεγχος Παρουσιών Προστέθηκε αναφορά μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να ελέγξει αν υπάρχουν σχολικές μονάδες στις οποίες δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα παρουσίες Ενότητα 7.14 Επισκόπηση Ωρομισθίου Μισθοδοσιών Κατασκευάστηκε αναφορά η οποία δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δει όλες τις μισθοδοσίες ενός ωρομισθίου για δεδομένο σχολικό έτος Ενότητα 7.15 Δημιουργία Ηλεκτρονικού αρχείου ΦΜΥ Εμφάνιση Στατιστικών ανά Περιφέρεια και ανά Κατηγορία Περιφέρειας (Σταδιακής Εξόδου, Σύγκλισης και Εισόδου) Διαχωρισμός στην ΑΠΔ των αποδοχών και των αποδοχών που προέρχονται από άδεια ασθενείας Κατασκευάστηκε φόρμα μέσα από την οποία ο χρήστης μπορεί να παράξει το ηλεκτρονικό αρχείο του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Τροποποιήθηκε το υποσύστημα παραγωγής στατιστικών έτσι ώστε να γίνει η ταξινόμηση των πρωτοβαθμίων ανά περιφέρεια και ανά κατηγορία περιφέρειας. Η νέα κατηγοριοποίηση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα στατιστικά στοιχεία οικονομικά ή διαχειριστικά Τροποιποιήθηκε το έντυπο ης βεβαίωσης Εργοδότη έτσι ώστε οι αποδοχές που προέρχονται από άδεια ασθενείας να εμφανίζονται σε ξεχωριστή στήλη και με κωδικό 08 Ενότητα 7.16 Ενότητα 8 Ενότητα 9.3 7

8 1 Περιήγηση στην εφαρμογή 1.1 Εισαγωγή Η εφαρμογή «Διαχείρισης Μισθοδοσίας Ωρομισθίων» στα πλαίσια του έργου «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» έχει σχεδιαστεί και έχει υλοποιηθεί με αρχές που διέπουν τις Διαδικτυακές Εφαρμογές (Web Applications). Συνοπτικά αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί σε έναν διαδικτυακό εξυπηρετητή (Web Server) και ο χρήστης προσπελαύνει και χρησιμοποιεί την εφαρμογή αυτή με τη χρήση ενός φυλλομετρητή (Web Browser). Οι υποστηριζόμενοι φυλλομετρητές είναι οι ακόλουθοι: Internet Explorer 6 και πάνω Mozilla Firefox 1.5 και πάνω Netscape 7.0 και πάνω Προτεινόμενος φυλλομετρητής είναι ο Mozilla Firefox ο οποίος διατίθεται δωρεάν αλλά και στην ελληνική γλώσσα στην ακόλουθη διεύθυνση: (http://www.mozilla.com/en-us/products/download.html?product=firefox &os=win&lang=el). Πλοήγηση στην εφαρμογή Η πλοήγηση μεταξύ των επιλογών της εφαρμογής πραγματοποιείται με τις ίδιες ενέργειες που κάνει ο χρήστης κατά την πλοήγησή του σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (π.χ. αριστερό κλικ του ποντικιού σε υπερσυνδέσμους - hyperlinks). Πρέπει να σημειωθεί ότι η ίδια η εφαρμογή παρέχει όλες τις απαραίτητες επιλογές ώστε ο χρήστης να μπορεί να πληγείτε μεταξύ των σελίδων της χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιεί τα πλήκτρα πλοήγησης του εκάστοτε φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί (βλ. Εικόνα 1, Εικόνα 2). Εικόνα 1 Το Μενού πλοήγησης του Internet Explorer 7 Εικόνα 2 Το Μενού πλοήγησης του Mozilla Firefox 1.5 Η χρήση των πλήκτρων πλοήγησης των φυλλομετρητών μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσουν την εμφάνιση του μηνύματος της Εικόνα 3. Το μήνυμα αυτό είναι φυσιολογικό στις Διαδικτυακές εφαρμογές δηλώνοντας ότι οι ιστοσελίδες που εμφανίζουν δυναμικά δεδομένα, ανακτώντας τα από μία Βάση Δεδομένων, δεν αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του φυλομετρητή για λόγους εγκυρότητας των δεδομένων. Κατά την περίπτωση που το μήνυμα εμφανιστεί ο ασφαλέστερος τρόπος είναι ο τερματισμός της εφαρμογής και η επανεκκίνηση της. Προτροπή: για την αποφυγή άσκοπων ενεργειών ενθαρρύνεται η πλοήγηση μέσα στην εφαρμογή να επιτυγχάνεται μόνο με τη χρήση του μενού πλοήγησης της ίδιας της εφαρμογής και όχι του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται. 8

9 Εικόνα 3 Πιθανό μήνυμα κατά τη χρήση των πλήκτρων πλοήγησης 1.2 Αρχική Οθόνη Εφαρμογής Η αρχική οθόνη της εφαρμογής η οποία εμφανίζεται στον χρήστη αμέσως μετά την πληκτρολόγηση της διεύθυνσης προσπέλασης (url) στον εκάστοτε φυλλομετρητή είναι η Εικόνα 4. Εικόνα 4 Αρχική Οθόνη Εφαρμογής Στην αρχική εικόνα της εφαρμογής ο χρήστης καλείται να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του εισάγοντας το αντίστοιχο όνομα και κωδικό χρήστη. Η επιτυχής είσοδος οδηγεί τον χρήστη στην οθόνη της Εικόνα 5. Εικόνα 5 Επιτυχής είσοδος στην εφαρμογή Στοιχεία Επικοινωνίας και Υποστήριξης: Ο χρήστης έχει στην διάθεσή του δύο διευθύνσεις στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί για τυχόν πληροφορίες που επιθυμεί να λάβει. Και οι δύο διευθύνσεις είναι διαθέσιμες απλά επιλέγοντας το αντίστοιχο κίτρινο φάκελο. Η μία διεύθυνση αντιστοιχεί στην Ε.ΥΕ. και έχει ως σκοπό την υποστήριξη των διαδικασιών του έργου. Η άλλη διεύθυνση αντιστοιχεί στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και έχει ως σκοπό την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής. 9

10 1.3 Περιγραφή του περιβάλλοντος της εφαρμογής Ο χρήστης, καθ όλη τη χρήση της εφαρμογής, έχει πάντα στη διάθεσή τις ακόλουθες πληροφορίες/ επιλογές: 1. Πληροφορίες για την ταυτότητα του χρήστη, όπως όνομα, επώνυμο, ιδιότητα καθώς και με ποια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ο συγκεκριμένος χρήστης έχει συσχετιστεί. Εικόνα 6 Εμφάνιση Πληροφοριών για την ταυτότητα του χρήστη 2. Επιλογή εξόδου. Ο χρήστης επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο «Έξοδο» μεταβαίνει στην Αρχική Οθόνη της εφαρμογής. Αν ο χρήστης επιθυμεί να τερματίσει την εφαρμογή τότε πρέπει να τερματίσει το (κλείσει) το παράθυρο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί. Εικόνα 7 Η Επιλογή «Έξοδος» 3. Η μπάρα επιλογών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσπελάσει τις λειτουργίες της εφαρμογής μόνο μέσω της μπάρας επιλογών (Εικόνα 8). Εικόνα 8 Η μπάρα επιλογών Η χρήση της μπάρας επιλογών γίνεται μέσω του ποντικιού (mouse). Ο χρήστης μετακινεί το ποντίκι πάνω στο επιθυμητό μενού επιλογών του οποίου η εμφάνισή του τροποποιείται ώστε να τονίζεται το μενού που αυτός προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Η τροποποίηση της εμφάνισης έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) αλλαγή χρώματος των γραμμάτων, β) εμφάνιση σύντομου κειμένου βοήθειας σε κίτρινο φόντο (tooltip), γ) αλλαγή της μορφής του ποντικιού σε χεράκι, και δ) εμφάνιση μιας πορτοκαλί μπάρας στο πάνω μέρος κάθε μενού επιλογών. Εικόνα 9 Το ποντίκι βρίσκετε πάνω από ένα μενού επιλογών. Επιπλέον, αν το μενού επιλογών περιέχει υπο-επιλογές τότε αυτές εμφανίζονται όταν ο χρήστης μετακινήσει το ποντίκι του πάνω από το συγκεκριμένο μενού. Τα μενού που έχουν υπο-επιλογές διακρίνονται από ένα βελάκι που φέρουν αμέσως μετά το τίτλο τους. 10

11 Εικόνα 10 Η εμφάνιση των υπο-επιλογών του μενού «Διαχείριση Ωρομισθίων» 4. Εμφάνιση της Τρέχουσας Ενέργειας: για να γνωρίζει ο χρήστης κάθε στιγμή κατά τη χρήση της εφαρμογής ποιο μενού έχει επιλέξει, το επιλεγμένο μενού επιλογών αλλάζει χρώμα ώστε να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Επιπλέον, δίπλα από τον τίτλο «Επιλεγμένη Ενέργεια» εμφανίζεται το πλήρες μονοπάτι της επιλεγμένης υποεπιλογής. Στο παράδειγμα της Εικόνα 11 ο χρήστης έχει επιλέξει την «Τροποποίηση» από το μενού επιλογών «Διαχείρισης Ωρομισθίου» Εικόνα 11 Εμφάνιση της τρέχουσας ενέργειας 5. Στοιχεία Επικοινωνίας και Υποστήριξης: Ο χρήστης έχει στην διάθεσή του δύο διευθύνσεις στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί για τυχόν πληροφορίες που επιθυμεί να λάβει. Και οι δύο διευθύνσεις είναι διαθέσιμες απλά επιλέγοντας το αντίστοιχο κίτρινο φάκελο. Η μία διεύθυνση αντιστοιχεί στην Ε.ΥΕ. και έχει ως σκοπό την υποστήριξη των διαδικασιών του έργου. Η άλλη διεύθυνση αντιστοιχεί στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και έχει ως σκοπό την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής. Εικόνα 12 Στοιχεία επικοινωνίας για διαδικαστικά και τεχνικά ζητήματα 6. Επιφάνεια προβολής φορμών εισαγωγής και επισκόπησης δεδομένων. Μεταξύ της «Επιλεγμένης Ενέργειας» και των «Στοιχείων Επικοινωνίας και Υποστήριξης» εμφανίζονται οι φόρμες δεδομένων μέσω των οποίων ο χρήστης διαχειρίζεται τα δεδομένα της εφαρμογής (Εικόνα 13). 11

12 Εικόνα 13 Επιφάνεια προβολής φορμών εισαγωγής και επισκόπησης δεδομένων 1.4 Διασφάλιση Εγκυρότητας Δεδομένων Με δεδομένο ότι η εγκυρότητα των δεδομένων που καταχωρούνται αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας ενός λογισμικού στην εφαρμογή έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες λειτουργίες ελέγχου των δεδομένων: 1. Έλεγχος συμπλήρωσης υποχρεωτικών πεδίων: όσα πεδία θεωρούνται σημαντικά σε μία φόρμα καταχώρισης έχουν την ένδειξη (*) και πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Η μη συμπλήρωση τους απαγορεύει την καταχώριση των δεδομένων εμφανίζοντας αντίστοιχο μήνυμα. 2. Έλεγχος μορφοποίησης δεδομένων: ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων μίας φόρμας η εφαρμογή ελέγχει αν τα δεδομένα που προσπαθεί ο χρήστης να καταχωρίσει συμφωνούν με τον προκαθορισμένο τύπο. Για παράδειγμα, σε ένα πεδίο όπου ο χρήστης καταχωρεί το επίθετο ενός Ωρομισθίου η εφαρμογή επιτρέπει μόνο τα Κεφαλαία γράμματα και το κενό. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: Εικόνα 14 Μήνυμα ελέγχουν ορθότητας δεδομένων Αντίστοιχος έλεγχος γίνεται για το πεδίο ΑΦΜ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών κάθε ΑΦΜ έχει συγκεκριμένη μορφοποίηση, της οποίας ορθότητα ελέγχεται με αλγόριθμο. Σε περίπτωση που δε δηλωθεί σωστό ΑΦΜ εμφανίζεται με το ακόλουθο μήνυμα. Εικόνα 15 Μήνυμα ελέγχουν ορθότητας του ΑΦΜ 3. Έλεγχος Διαγραφής Δεδομένων. Η διαγραφή δεδομένων είναι μία πολύ περιορισμένη διαδικασία που έχει ως σκοπό αποκλειστικά και μόνο τη διόρθωση λαθών που προκύπτουν από την πολύωρη χρήση του λογισμικού ή/ και από την έλλειψη προσοχής από τη πλευρά του χρήστη. Οπότε η διαγραφή επιτρέπεται σε ελάχιστες περιπτώσεις και για αυτές υπό συνθήκες. Για παράδειγμα επιτρέπεται η διαγραφή των στοιχείων επικοινωνίας ενός ωρομισθίου εάν και μόνο εάν δεν του έχει ορισθεί σύμβαση. 12

13 2 Τροποποίηση Στοιχείων ΠΕ Η επιλογή Τροποποίηση Στοιχείων ΠΕ ανήκει στις επιλογές μενού των Καταχωριστών των Πρωτοβάθμιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Αποτελείται από τέσσερις υποεπιλογές οι οποίες και θα αναλυθούν ξεχωριστά: Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕ Στοιχεία Διευθυντή Στοιχεία Καταχωριστή Αλλαγή Κωδικού Στην παρακάτω εικόνα παραβάλλεται αναδυόμενο το υπομενού Τροποποίηση Στοιχείων ΠΕ σε σχέση με το μενού του καταχωριστή. 2.1 Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕ Εικόνα 16 Υπο-μενού Τροποποίηση Στοιχείων ΠΕ Η επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να τροποποιήσει τα στοιχεία της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία ανήκει. Από την επιλογή μενού «Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕ» προκύπτει η παρακάτω φόρμα όπου παρατίθενται τα στοιχεία της ΠΕ. Εικόνα 17 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Επικοινωνίας ΠΕ Στο σύνολό τους τα πεδία της φόρμας είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που ο καταχωριστής δεν συμπληρώσει κάποιο από τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης ΠΕ θα λάβει αντίστοιχο μήνυμα. 13

14 Εικόνα 18 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Επικοινωνίας ΠΕ: Μήνυμα κενού πεδίου Στην περίπτωση επιτυχούς τροποποίησης προκύπτει η φόρμα ενημέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 19 Φόρμα Επιβεβαίωσης Επιτυχούς Τροποποίησης Στοιχείων Επικοινωνίας ΠΕ 2.2 Στοιχεία Διευθυντή Η επιλογή Στοιχεία Διευθυντή δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να τροποποιήσει τα στοιχεία του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία ανήκει. Από την επιλογή μενού «Στοιχεία Διευθυντή» προκύπτει η παρακάτω φόρμα όπου παρατίθενται τα στοιχεία του διευθυντή της ΠΕ. Εικόνα 20 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Διευθυντή ΠΕ Στο σύνολό τους τα πεδία της φόρμας είναι υποχρεωτικά εκτός του πεδίου Επίθετο 2. Σε περίπτωση που ο καταχωριστής δεν συμπληρώσει κάποιο από τα στοιχεία του διευθυντή της ΠΕ θα λάβει αντίστοιχο μήνυμα. 14

15 Εικόνα 21 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Διευθυντή ΠΕ: Μήνυμα κενού πεδίου Στην περίπτωση επιτυχούς τροποποίησης προκύπτει η φόρμα ενημέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 22 Φόρμα Επιβεβαίωσης Επιτυχούς Τροποποίησης Στοιχείων ΔιευθυντήΠΕ 2.3 Στοιχεία Καταχωριστή Η επιλογή Στοιχεία Καταχωριστή δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να τροποποιήσει τα ίδια τα στοιχεία του. Από την επιλογή μενού «Στοιχεία Καταχωριστή» προκύπτει η παρακάτω φόρμα όπου παρατίθενται τα στοιχεία του. Εικόνα 23 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Καταχωριστή ΠΕ Στο σύνολό τους τα πεδία της φόρμας είναι υποχρεωτικά εκτός του πεδίου Επίθετο 2. Σε περίπτωση που ο καταχωριστής δεν συμπληρώσει κάποιο από τα στοιχεία του θα λάβει αντίστοιχο μήνυμα. 15

16 Εικόνα 24 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Καταχωριστή ΠΕ : Μήνυμα κενού πεδίου Στην περίπτωση επιτυχούς τροποποίησης προκύπτει η φόρμα ενημέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 25 Φόρμα Επιβεβαίωσης Επιτυχούς Τροποποίησης Στοιχείων Διευθυντή ΠΕ 2.4 Αλλαγή Κωδικού Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του στο σύστημα. Από την επιλογή μενού «Αλλαγή Κωδικού» προκύπτει η παρακάτω φόρμα. Εικόνα 26 Φόρμα Αλλαγής Κωδικού Καταχωριστή Συμπληρώνουμε το νέο κωδικό δύο φορές. Αν οι δύο κωδικοί δε συμπίπτουν, το σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα. Εικόνα 27 Μήνυμα λάθους σε περίπτωση διαφορετικών κωδικών. 16

17 Το σύστημα ενημερώνει το χρήστη για την επιτυχία των ενεργειών του. Εικόνα 28 Μήνυμα επιτυχούς αλλαγής κωδικού 17

18 3 Διαχείριση Στοιχείων Ωρομισθίων Η επιλογή Διαχείριση Ωρομισθίων ανήκει στις επιλογές μενού των Καταχωριστών των Πρωτοβάθμιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Αποτελείται από δεκατρείς υπο-επιλογές οι οποίες και θα αναλυθούν ξεχωριστά: Εισαγωγή Τροποποίηση Διαγραφή Επισκόπηση Επισκόπηση Ιστορικού Εισαγωγή Νέας Σύμβασης Τροποποίηση Σύμβασης Διαγραφή Σύμβασης Εισαγωγή Νέας Συσχέτισης Τροποποίηση Όρων Συσχέτισης Διαγραφή Συσχέτισης Απόλυση Ωρομισθίων Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εικόνα 29 Υπομενού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Για την διενέργεια όλων των προαναφερόμενων επιλογών (πλην της Εισαγωγής Στοιχείων), είναι αναγκαία η Αναζήτηση στοιχείων, η οποία πραγματοποιείται με συγκεκριμένους κανόνες που διατυπώνονται μετά την περιγραφή της «Εισαγωγής Ωρομισθίου». 3.1 Εισαγωγή Ωρομισθίου Η επιλογή ΕΙΣΑΓΩΓΗ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να εισάγει τα στοιχεία ωρομισθίου εκπαιδευτικού που θα συνεργαστεί με την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο Καταχωριστής. Επιλέγοντας την επιλογή μενού ΕΙΣΑΓΩΓΗ προκύπτει η παρακάτω φόρμα καταχώρισης στοιχείων ωρομισθίου. 18

19 Εικόνα 30 Φόρμα Εισαγωγής Στοιχείων Ωρομισθίου Τα πεδία της φόρμας δίπλα στο όνομά των οποίων παρατίθενται οι χαρακτήρες (*). είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που ο καταχωριστής δεν συμπληρώσει κάποιο από τα υποχρεωτικά στοιχεία θα λάβει αντίστοιχο μήνυμα. Εικόνα 31 Φόρμα Εισαγωγής Στοιχείων Ωρομισθίου: Μήνυμα κενού πεδίου Στην περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής προκύπτει η φόρμα ενημέρωσης επιτυχούς ενέργειας. 19

20 Εικόνα 32 Φόρμα Επιβεβαίωσης Επιτυχούς Εισαγωγής Στοιχείων Ωρομισθίου 3.2 Αναζήτηση Ωρομισθίου Η αναζήτηση στοιχείων ωρομισθίου παρεμβάλλεται πριν από κάθε μια από τις ενέργειες που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια του εγχειριδίου, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενέργειες - παρεμβάσεις αφορούν σε ατομικό επίπεδο. Κατά την διαδικασία αναζήτησης αρχικά εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα. Εικόνα 33: Φόρμα αναζήτησης ωρομισθίου Τα βήματα της διαδικασίας αναζήτησης περιλαμβάνουν: 1. Συμπλήρωση των στοιχείων του ωρομισθίου για τον οποίο ο χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει την επιλεγμένη ενέργεια και έπειτα ακολουθεί πάτημα του πλήκτρου «Αναζήτηση». Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία: ΑΦΜ, Επίθετο, Αριθμός ταυτότητας. Τα πεδία Έναρξη σύμβασης, Λήξη σύμβασης και Α/βάθμια εκπαίδευση μπορεί κατά περίπτωση να είναι απενεργοποιημένα. 2. Το Επίθετο πρέπει να δίνεται με κεφαλαία γράμματα. Αν ο ωρομίσθιος που αναζητούμε έχει 2 επίθετα, δίνουμε μόνο το πρώτο. Μπορούμε επίσης να κάνουμε αναζήτηση μόνο με τα αρχικά γράμματα του επιθέτου. Π.χ. με την παρακάτω φόρμα αναζητάμε όλους τους ωρομίσθιους που το επίθετό τους αρχίζει από ΧΡΙΣΤ (Χριστόπουλος, Χριστοδουλόπουλος, Χρίστου κ.ο.κ.): Εικόνα 34: Αναζήτηση ωρομισθίου με τα αρχικά γράμματα του επιθέτου 3. Αν ο χρήστης επιχειρήσει να πληκτρολογήσει μη επιτρεπτούς χαρακτήρες σε κάποιο πεδίο (π.χ. αριθμούς στο πεδίο Επίθετο ή γράμματα στο πεδίο ΑΦΜ), το 20

21 σύστημα δε θα επιτρέψει την πληκτρολόγηση και θα εμφανίσει προειδοποιητικό μήνυμα. Το ίδιο συμβαίνει και αν δωθεί μη έγκυρο ΑΦΜ ή Αριθμό Ταυτότητας. 4. Οι ημερομηνίες πρέπει να δίνονται στη μορφή HΗ/MΜ/ΕΕΕΕ. Π.χ. οι ημερομηνίες 11/09/2006, 11/09/2006, 01/01/2007 και 15/12/2006 είναι αποδεκτές, ενώ η ημερομηνίες , και 15/12/06 δεν είναι αποδεκτές. Σε περίπτωση πληκτρολόγησης μη αποδεκτής ημερομηνίας, το σύστημα θα εμφανίσει προειδοποιητικό μήνυμα. Το ίδιο θα συμβεί αν επιχειρήσουμε να πληκτρολογήσουμε σε κάποιο πεδίο μη επιτρεπτούς χαρακτήρες. 5. Αν δε συμπληρώσουμε κανένα πεδίο, εμφανίζεται μήνυμα λάθους: Εικόνα 35: Αναζήτηση ωρομισθίου χωρίς συμπλήρωση κανενός πεδίου 6. Αφού πατηθεί το πλήκτρο Αναζήτηση, εμφανίζεται ένας πίνακας με τους ωρομίσθιους που πληρούν όλα τα κριτήρια αναζήτησης: Εικόνα 36: Επιλογή ωρομισθίου 7. Κατά περίπτωση και ανάλογα με την ενέργεια εμφανίζονται μόνο οι ωρομίσθιοι που έχουν ή δεν έχουν ενεργή σύμβαση στην τρέχουσα ΠΕ (δηλ. στην ΠΕ του καταχωριστή που κάνει την αναζήτηση). Αν δε βρεθούν ωρομίσθιοι με τα στοιχεία αναζήτησης που δίνει ο χρήστης, εμφανίζεται κενός πίνακας και σχετικό μήνυμα: Εικόνα 37: Κενός πίνακας από αναζήτηση ωρομισθίων 21

22 8. Αν ο ωρομίσθιος που θέλαμε δεν εμφανίζεται στον πίνακα, πατάμε το κουμπί Προηγούμενη σελίδα που μας πηγαίνει πάλι στη σελίδα Αναζήτησης, και κάνουμε ξανά Αναζήτηση ωρομισθίου με άλλες παραμέτρους. 3.3 Τροποποίηση Ωρομισθίου Η επιλογή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να τροποποιήσει τα στοιχεία ωρομισθίου εκπαιδευτικού. Επιλέγοντας την επιλογή μενού ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ προκύπτει αρχικά η φόρμα αναζήτησης. Εισάγοντας τουλάχιστον ένα στοιχείο του ωρομισθίου του οποίου τα στοιχεία θα τροποποιηθούν, σε περίπτωση επιτυχούς αναζήτησης προκύπτει η φόρμα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης.. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρατίθενται σε πίνακα, όπου εμφανίζονται κάποια ενδεικτικά στοιχεία του/των ωρομισθίου/ων που εντοπίστηκαν βάσει του κριτηρίου αναζήτησης. (βλέπε παράγραφο 3.2 Αναζήτηση Ωρομισθίου) Επιλέγοντας τον ωρομίσθιο του οποίου τα στοιχεία πρέπει να τροποποιηθούν και πατώντας το κουμπί Τροποποίηση στοιχείων προκύπτει η φόρμα με τα στοιχεία του ωρομισθίου. Εικόνα 38 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Ωρομισθίου Τα πεδία της φόρμας δίπλα στο όνομά των οποίων παρατίθενται οι χαρακτήρες (*) είναι υποχρεωτικά. Στην περίπτωση επιτυχούς τροποποίησης προκύπτει η φόρμα ενημέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 39 Φόρμα Επιβεβαίωσης Επιτυχούς Τροποποίησης Στοιχείων Ωρομισθίου 22

23 3.4 Διαγραφή Ωρομισθίου Η επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να διαγράψει τα στοιχεία ωρομισθίου Από την επιλογή μενού ΔΙΑΓΡΑΦΗ προκύπτει αρχικά η φόρμα αναζήτησης. Εισάγοντας τουλάχιστον ένα στοιχείο του ωρομισθίου του οποίου τα στοιχεία θα διαγραφούν, προκύπτει η φόρμα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης, εφόσον η διαδικασία ήταν επιτυχής. Εικόνα 40 Φόρμα Επιλογής Ωρομισθίου προς διαγραφή Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρατίθενται σε πίνακα, όπου εμφανίζονται κάποια ενδεικτικά στοιχεία του/των ωρομισθίου/ων που εντοπίστηκαν βάσει του κριτηρίου αναζήτησης. Επιλέγοντας τον ωρομίσθιο του οποίου τα στοιχεία πρέπει να διαγραφούν και πατώντας το κουμπί Διαγραφή, σε περίπτωση επιτυχούς διαγραφής προκύπτει η φόρμα ενημέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 41 Φόρμα Επιβεβαίωσης Επιτυχούς Διαγραφής Στοιχείων Διευθυντή ΠΕ 3.5 Επισκόπηση Ωρομισθίου Η επιλογή ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να δει τα στοιχεία ωρομισθίου Από την επιλογή μενού ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ προκύπτει αρχικά η φόρμα αναζήτησης. Εισάγοντας τουλάχιστον ένα στοιχείο του ωρομισθίου, σε περίπτωση επιτυχούς αναζήτησης προκύπτει η φόρμα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρατίθενται σε πίνακα, όπου εμφανίζονται κάποια ενδεικτικά στοιχεία του/των ωρομισθίου/ων που εντοπίστηκαν βάσει του κριτηρίου αναζήτησης. Επιλέγοντας τον ωρομίσθιο του οποίου ο καταχωριστής επιθυμεί την επισκόπηση των στοιχείων και πατώντας το κουμπί Επιλογή, προκύπτει η φόρμα επισκόπησης στοιχείων ωρομισθίου. 23

24 Εικόνα 42 Φόρμα επισκόπησης στοιχείων ωρομισθίου Από τη σελίδα αυτή μπορούμε επίσης να δούμε τις παρουσίες του επιλεγμένου ωρομισθίου, καθώς επίσης και να τυπώσουμε τα έντυπα Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, Βεβαίωση-Δήλωση Εργοδότη και Κοινοποίηση απόλυσης Επισκόπηση παρουσιών - Διαγραφή παρουσιών μήνα Με την επιλογή αυτή μπορούμε να δούμε τις παρουσίες του ωρομισθίου ανά Σχολική Μονάδα για ένα συγκεκριμένο μήνα. Μπορούμε επίσης να διαγράψουμε όλες τις παρουσίες του μήνα για τον ωρομίσθιο στη συγκεκριμένη ΠΕ. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο επιλέγουμε μήνα και έτος. Εικόνα 43 Επιλογή μήνα και έτους Επιλέγουμε μήνα και έτος και πατάμε το κουμπί «Επόμενη σελίδα». Αν δεν επιλεγεί είτε ο μήνας είτε το έτος εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα. Εικόνα 44 Ειδοποίηση μη συμπλήρωσης υποχρεωτικών πεδίων 24

25 Εμφανίζονται οι παρουσίες του ωρομισθίου για το συγκεκριμένο μήνα, ανά ΠΕ και ανά Σχολική Μονάδα. Εικόνα 45 Επισκόπηση παρουσιών Πατώντας Διαγραφή παρουσιών ο καταχωριστής μπορεί να διαγράψει όλες τις παρουσίες του μήνα για το συγκεκριμένο ωρομίσθιο, αλλά μόνο για την ΠΕ του καταχωριστή. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης: Εικόνα 46 Μήνυμα επιβεβαίωσης Πατώντας ΟΚ εκτελείται η διαγραφή των παρουσιών. Το σύστημα ενημερώνει το χρήστη για την επιτυχία της ενέργειάς του. 25

26 Εικόνα 47 Επιτυχής διαγραφή παρουσιών μήνα Επισκόπηση παρουσιολογίου - Διαγραφή μεμονωμένων παρουσιών Με την επιλογή αυτή είναι παρόμοια με την Επισκόπηση παρουσιών, με τη διαφορά ότι οι παρουσίες εμφανίζονται ανά ημέρα. Ο χρήστης μπορεί επίσης να διαγράψει μεμονωμένες παρουσίες. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο επιλέγουμε μήνα και έτος. Εικόνα 48 Επιλογή μήνα και έτους Εμφανίζεται το παρουσιολόγιο του ωρομισθίου για τον επιλεγμένο μήνα. 26

27 Εικόνα 49 Επισκοπηση παρουσιολογίου Πατώντας το Χ δίπλα σε μία παρουσία μπορεί κανείς να τη διαγράψει. Μπορεί επίσης να γίνει διαγραφή όλων των παρουσιών μιας Σχολικής Μονάδας για το συγκεκριμένο μήνα και ωρομίσθιο, πατώντας το Χ δίπλα στο όνομα της Σχολικής Μονάδας. Εννοείται ότι μπορεί να γίνει διαγραφή μόνο των παρουσιών σχολικών μονάδων της ΠΕ στην οποία ανήκει ο καταχωριστής. 3.6 Επισκόπηση Ιστορικού Με τη λειτουργία αυτή δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε επισκόπηση συμβάσεων παλαιοτέρων ετών για κάποιον ωρομίσθιο. Χρησιμοποιείται μια φόρμα αναζήτησης σχεδόν ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται για την επισκόπηση, με τη διαφορά ότι υπάρχει πεδίο αναζήτησης Σχολικό Έτος, το οποίο μάλιστα είναι υποχρεωτικό. Αν ο χρήστης δε συμπληρώσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα. 27

28 Εικόνα 50 Φόρμα Αναζήτησης για Επισκόπηση Ιστορικού - Υποχρεωτική επιλογή σχ. Έτους Εμφανίζεται η ίδια σελίδα που εμφανίζεται και κατά την κανονική επισκόπηση, και δίνονται οι ίδιες δυνατότητες για Επισκόπηση παρουσιών και Παρουσιολογίου, καθώς και εκτύπωση εντύπων. Η διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα Διαγραφής παρουσιών. 3.7 Εισαγωγή νέας σύμβασης 1. Από το μενού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ επιλέγουμε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 2. Εμφανίζεται η φόρμα Αναζήτησης ωρομισθίου και ακολουθούμε τη διαδικασία αναζήτησης (βλέπε παράγραφο 3.2 Αναζήτηση Ωρομισθίου) 3. Εμφανίζονται μόνο οι ωρομίσθιοι που δεν έχουν ενεργή σύμβαση στην τρέχουσα ΠΕ (δηλ. στην ΠΕ του καταχωριστή που κάνει την αναζήτηση). Αν δε βρεθούν ωρομίσθιοι με τα στοιχεία αναζήτησης που δώσαμε, ή αν βρεθούν μόνο ωρομίσθιοι που έχουν ήδη ενεργή σύμβαση στην τρέχουσα ΠΕ, εμφανίζεται κενός πίνακας και σχετικό μήνυμα. 4. Αφού επιλέξουμε ωρομίσθιο και πατήσουμε Επιλογή, εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής νέας σύμβασης: 28

29 Εικόνα 51: Φόρμα εισαγωγής νέας σύμβασης 5. Πατώντας το κουμπί Άκυρο μπορούμε να σταματήσουμε τη διαδικασία Εισαγωγής νέας σύμβασης και να μεταφερθούμε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. 6. Τα πεδία Έναρξη σύμβασης και Λήξη σύμβασης είναι υποχρεωτικά, όπως επίσης υποχρεωτική είναι και η επιλογή σχολείων. 7. Η Έναρξη και η Λήξη σύμβασης είναι αρχικά συμπληρωμένες με την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος σχολικού έτους αντίστοιχα, αλλά μπορούμε να συμπληρώσουμε εμείς όποιες ημερομηνίες θέλουμε, αρκεί να είναι μέσα στο τρέχον σχολικό έτος. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται μήνυμα λάθους: 29

30 Εικόνα 52: Εισαγωγή νέας σύμβασης ημ/νία έναρξης σύμβασης πριν την αρχή του τρέχοντος σχολικού έτους Μήνυμα λάθους εμφανίζεται επίσης και αν η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης είναι μετά την ημερομηνία λήξης ή ίδια με αυτή: Εικόνα 53: Εισαγωγή νέας σύμβασης - ημ/νία έναρξης σύμβασης μετά την ημ/νία λήξης Τέλος, μήνυμα λάθους εμφανίζεται αν ο συγκεκριμένος ωρομίσθιος έχει ήδη σύμβαση στην τρέχουσα ΠΕ στο χρονικό διάστημα που δίνουμε: 30

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013. «Υποέργο 4»

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013. «Υποέργο 4» Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013 «Υποέργο 4» «Διαχείριση & Παρακολούθηση Στοιχείων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου για τις ανάγκες αυτεπιστασιών συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης & Παρακολούθησης

Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης & Παρακολούθησης 2o ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Προώθηση & Βελτίωση της Εκϖαίδευσης & της Αρχικής Εϖαγγελµατικής Κατάρτισης στο Πλαίσιο της δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο ΟΠΣΔ διαχείρισης μισθοδοσίας Αναπληρωτών και Ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Σύντομο Εγχειρίδιο ΟΠΣΔ διαχείρισης μισθοδοσίας Αναπληρωτών και Ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ.... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Ι.Κ.Α.)...2 1.3 Ωριαία αποζηµίωση...2 2 ΕΙ Η ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Για τη διαδικτυακή εφαρμογή. Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Για τη διαδικτυακή εφαρμογή. Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Για τη διαδικτυακή εφαρμογή Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ A Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην επιμόρφωση Β Επιπέδου από τους εκπαιδευτικούς

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην επιμόρφωση Β Επιπέδου από τους εκπαιδευτικούς ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ http://edu19-20.cti.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πάτρα, Νοέμβριος 2008 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 2. Δημιουργία Λογαριασμού Νέου Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 1 3. Σύνδεση Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 3 3.1. Ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014 Η έκδοση 5.12.1.0, περιλαμβάνει : Νέα λειτουργικότητα Βελτιώσεις Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) xml αρχείο Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή...3 1.1 Συμβατότητα Browser...3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υποσύστημα Διαχείρισης Ερευνών - Ερωτηματολογίων Εγχειρίδιο Χρήσης Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β Επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 4.07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 4.07 YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 4.07 Πίνακας παρακολούθησης ενημερώσεων του εγχειριδίου Version Αλλαγές Παράγραφος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ)

YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 3.0 Φεβρουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1. Εισαγωγή ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e - University / Unistudent Το εργαλείο Unistudent έχει υλοποιηθεί για να διευκολύνει τους φοιτητές του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες Έκδοση 4.0 - Ιανουάριος 2014 Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Μπουκουβάλας Κωνσταντίνος Εισαγωγή Το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε. έχει λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας ως δικαιούχος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015

Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015 Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015 Σχολικό Έτος Στο ΠΣ myschool υλοποιείται πλήρης ιστορικότητα και τα δεδομένα σας είναι διαθέσιμα για κάθε Σχολικό Έτος. Μέσα από την ΑΡΧΙΚΗ σελίδα μπορείτε κάθε φορά να ορίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων ΕΚΔΟΣΗ 1.0

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 επιχειρήσεων τροφίμων Σελ.: 1 / 11 Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 επιχειρήσεων τροφίμων Σελ.: 2 / 11 Περιεχόμενα Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα...

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα... ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενηµέρωσης Ιατρών Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων

«Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων «Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή...3 Χρήστες...3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή...3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός...5

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα