ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013)"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ( ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Παραδοτέο (Π5) Έκδοση 1.2 Π5. Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Χρήσης του ΟΠΣΔ για την Πράξη του. Τομέας Επιμόρφωσης & Κατάρτισης ΠΑΤΡΑ ΜΑΙΟΣ 2010

2 Το παρόν εκπονήθηκε από το ΕΑΙΤΥ στο πλαίσιο του Τεχνικού Συμβούλου ΥΠΕΠΘ 2009 του Υποέργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ») που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Φορέας Υλοποίησης και Τελικός Δικαιούχος Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ Φορέας Λειτουργίας Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανάδοχος Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 Πλοήγηση στην εφαρμογή ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Επισκόπηση παρουσιών - Διαγραφή παρουσιών μήνα Επισκόπηση παρουσιολογίου - Διαγραφή μεμονωμένων παρουσιών ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΜΗΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

4 6.2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ (Ι.Κ.Α.) ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ...66 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ...66 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ...67 ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ...68 ΤΡΙΜΗΝΑ...69 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ...71 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΆΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΡΕΞΙΜΟ ΝΕΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΡΕΞΙΜΟ ΝΕΑΣ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ/ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ/ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ/ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ/ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ/ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΜΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ Με διαφορετικό Πακέτο Κάλυψης Με διαφορετική Ωριαία Αποζημίωση στην Μηνιαία Μισθοδοσία Με διαφορετική Ωριαία Αποζημίωση στα Διδακτικά Τρίμηνα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΔ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 10 ΈΝΤΥΠΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

6 Πρόλογος Στο παρόν παραδοτέο παρουσιάζεται το αναμορφωμένο κείμενο του εγχειριδίου χρήσης του ΟΠΣΔ το οποίο συμπεριλαμβάνει και τις τροποποιήσεις που έγιναν στο λογισμικό με σκοπό την κάλυψη: απαιτήσεων αναβάθμισης του λογισμικού όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο Παραδοτέο Π2. Αιτημάτων των χρηστών του ΟΠΣΔ που έχουν ως σκοπό την βελτίωση της καθημερινής χρήσης του ΟΠΣΔ και δεν επιράζουν την βασική λειτουργικότητά του. Στο ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι προσθήκες που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με τον αρχικό κείμενο Απαίτηση Περιγραφή Ενέργειες Σελίδα Εμφάνισης Αλλαγή του λογότυπου του έργου Αλλαγή Κωδικού των Χρηστών AMKA ( Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) Επισκόπηση παρουσιών - Διαγραφή παρουσιών μήνα Τροποποιήθηκε τόσο η επιφάνεια διεπαφής του ΟΠΣΔ καθώς και τα παραγόμενα έντυπα. Προστέθηκε φόρμα μέσω της οποίας ο εκάστοτε καταχωριστής μπορεί να τροποποίησει τον κωδικό του Προσθήκη στη φόρμα εισαγωγής δεδομένων ενός ωρομισθίου του πεδίου που αφορά τον ΑΜΚΑ Προστέθηκε φόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης δύναται να διαγράψει τις παρουσίες για επιλεγμένο μήνα ενός δεδομένου ωρομισθίου Ενότητα 1.2 & Ενότητα 10 Ενότητα 2.4 Ενότητα 3.1 Ενότητα Διαγραφή παρουσιών μεμονωμένων Προστέθηκε φόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης δύναται να διαγράψει συγκεκριμένες παρσουίες από το παρουσιολόγιο του ωρομισθίου Ενότητα Απόλυση Ωρομισθίων Προστέθηκε φόρμα μαζικής εισαγωγής της απόφασης απόλυσης των ωρομισθίων μίας πρωτοβάθμιας Ενότητα 3.13 Συγκεντρωτικά Ωρομισθίων Στοιχεία Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης εντύπου το οποίο περιέχει τα στοιχεία όλων των ωρομισθίων που έχουν σύμβαση το τρέχον σχολικό έτος στην εκάστοτε πρωτοβάθμια. Ενότητα 3.14 Επισκόπηση μήνα παρουσιών Προστέθηκε η δυνατότητα επισκόπησης, από τον χρήστη, όλων των παρουσιών που έχουν καταχωριστεί στην τρέχουσα ΠΕ ένα Ενότητα 5.5 6

7 συγκεκριμένο μήνα Έλεγχος Παρουσιών Προστέθηκε αναφορά μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να ελέγξει αν υπάρχουν σχολικές μονάδες στις οποίες δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα παρουσίες Ενότητα 7.14 Επισκόπηση Ωρομισθίου Μισθοδοσιών Κατασκευάστηκε αναφορά η οποία δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δει όλες τις μισθοδοσίες ενός ωρομισθίου για δεδομένο σχολικό έτος Ενότητα 7.15 Δημιουργία Ηλεκτρονικού αρχείου ΦΜΥ Εμφάνιση Στατιστικών ανά Περιφέρεια και ανά Κατηγορία Περιφέρειας (Σταδιακής Εξόδου, Σύγκλισης και Εισόδου) Διαχωρισμός στην ΑΠΔ των αποδοχών και των αποδοχών που προέρχονται από άδεια ασθενείας Κατασκευάστηκε φόρμα μέσα από την οποία ο χρήστης μπορεί να παράξει το ηλεκτρονικό αρχείο του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Τροποποιήθηκε το υποσύστημα παραγωγής στατιστικών έτσι ώστε να γίνει η ταξινόμηση των πρωτοβαθμίων ανά περιφέρεια και ανά κατηγορία περιφέρειας. Η νέα κατηγοριοποίηση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα στατιστικά στοιχεία οικονομικά ή διαχειριστικά Τροποιποιήθηκε το έντυπο ης βεβαίωσης Εργοδότη έτσι ώστε οι αποδοχές που προέρχονται από άδεια ασθενείας να εμφανίζονται σε ξεχωριστή στήλη και με κωδικό 08 Ενότητα 7.16 Ενότητα 8 Ενότητα 9.3 7

8 1 Περιήγηση στην εφαρμογή 1.1 Εισαγωγή Η εφαρμογή «Διαχείρισης Μισθοδοσίας Ωρομισθίων» στα πλαίσια του έργου «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» έχει σχεδιαστεί και έχει υλοποιηθεί με αρχές που διέπουν τις Διαδικτυακές Εφαρμογές (Web Applications). Συνοπτικά αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί σε έναν διαδικτυακό εξυπηρετητή (Web Server) και ο χρήστης προσπελαύνει και χρησιμοποιεί την εφαρμογή αυτή με τη χρήση ενός φυλλομετρητή (Web Browser). Οι υποστηριζόμενοι φυλλομετρητές είναι οι ακόλουθοι: Internet Explorer 6 και πάνω Mozilla Firefox 1.5 και πάνω Netscape 7.0 και πάνω Προτεινόμενος φυλλομετρητής είναι ο Mozilla Firefox ο οποίος διατίθεται δωρεάν αλλά και στην ελληνική γλώσσα στην ακόλουθη διεύθυνση: (http://www.mozilla.com/en-us/products/download.html?product=firefox &os=win&lang=el). Πλοήγηση στην εφαρμογή Η πλοήγηση μεταξύ των επιλογών της εφαρμογής πραγματοποιείται με τις ίδιες ενέργειες που κάνει ο χρήστης κατά την πλοήγησή του σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (π.χ. αριστερό κλικ του ποντικιού σε υπερσυνδέσμους - hyperlinks). Πρέπει να σημειωθεί ότι η ίδια η εφαρμογή παρέχει όλες τις απαραίτητες επιλογές ώστε ο χρήστης να μπορεί να πληγείτε μεταξύ των σελίδων της χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιεί τα πλήκτρα πλοήγησης του εκάστοτε φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί (βλ. Εικόνα 1, Εικόνα 2). Εικόνα 1 Το Μενού πλοήγησης του Internet Explorer 7 Εικόνα 2 Το Μενού πλοήγησης του Mozilla Firefox 1.5 Η χρήση των πλήκτρων πλοήγησης των φυλλομετρητών μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσουν την εμφάνιση του μηνύματος της Εικόνα 3. Το μήνυμα αυτό είναι φυσιολογικό στις Διαδικτυακές εφαρμογές δηλώνοντας ότι οι ιστοσελίδες που εμφανίζουν δυναμικά δεδομένα, ανακτώντας τα από μία Βάση Δεδομένων, δεν αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του φυλομετρητή για λόγους εγκυρότητας των δεδομένων. Κατά την περίπτωση που το μήνυμα εμφανιστεί ο ασφαλέστερος τρόπος είναι ο τερματισμός της εφαρμογής και η επανεκκίνηση της. Προτροπή: για την αποφυγή άσκοπων ενεργειών ενθαρρύνεται η πλοήγηση μέσα στην εφαρμογή να επιτυγχάνεται μόνο με τη χρήση του μενού πλοήγησης της ίδιας της εφαρμογής και όχι του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται. 8

9 Εικόνα 3 Πιθανό μήνυμα κατά τη χρήση των πλήκτρων πλοήγησης 1.2 Αρχική Οθόνη Εφαρμογής Η αρχική οθόνη της εφαρμογής η οποία εμφανίζεται στον χρήστη αμέσως μετά την πληκτρολόγηση της διεύθυνσης προσπέλασης (url) στον εκάστοτε φυλλομετρητή είναι η Εικόνα 4. Εικόνα 4 Αρχική Οθόνη Εφαρμογής Στην αρχική εικόνα της εφαρμογής ο χρήστης καλείται να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του εισάγοντας το αντίστοιχο όνομα και κωδικό χρήστη. Η επιτυχής είσοδος οδηγεί τον χρήστη στην οθόνη της Εικόνα 5. Εικόνα 5 Επιτυχής είσοδος στην εφαρμογή Στοιχεία Επικοινωνίας και Υποστήριξης: Ο χρήστης έχει στην διάθεσή του δύο διευθύνσεις στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί για τυχόν πληροφορίες που επιθυμεί να λάβει. Και οι δύο διευθύνσεις είναι διαθέσιμες απλά επιλέγοντας το αντίστοιχο κίτρινο φάκελο. Η μία διεύθυνση αντιστοιχεί στην Ε.ΥΕ. και έχει ως σκοπό την υποστήριξη των διαδικασιών του έργου. Η άλλη διεύθυνση αντιστοιχεί στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και έχει ως σκοπό την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής. 9

10 1.3 Περιγραφή του περιβάλλοντος της εφαρμογής Ο χρήστης, καθ όλη τη χρήση της εφαρμογής, έχει πάντα στη διάθεσή τις ακόλουθες πληροφορίες/ επιλογές: 1. Πληροφορίες για την ταυτότητα του χρήστη, όπως όνομα, επώνυμο, ιδιότητα καθώς και με ποια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ο συγκεκριμένος χρήστης έχει συσχετιστεί. Εικόνα 6 Εμφάνιση Πληροφοριών για την ταυτότητα του χρήστη 2. Επιλογή εξόδου. Ο χρήστης επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο «Έξοδο» μεταβαίνει στην Αρχική Οθόνη της εφαρμογής. Αν ο χρήστης επιθυμεί να τερματίσει την εφαρμογή τότε πρέπει να τερματίσει το (κλείσει) το παράθυρο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί. Εικόνα 7 Η Επιλογή «Έξοδος» 3. Η μπάρα επιλογών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσπελάσει τις λειτουργίες της εφαρμογής μόνο μέσω της μπάρας επιλογών (Εικόνα 8). Εικόνα 8 Η μπάρα επιλογών Η χρήση της μπάρας επιλογών γίνεται μέσω του ποντικιού (mouse). Ο χρήστης μετακινεί το ποντίκι πάνω στο επιθυμητό μενού επιλογών του οποίου η εμφάνισή του τροποποιείται ώστε να τονίζεται το μενού που αυτός προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Η τροποποίηση της εμφάνισης έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) αλλαγή χρώματος των γραμμάτων, β) εμφάνιση σύντομου κειμένου βοήθειας σε κίτρινο φόντο (tooltip), γ) αλλαγή της μορφής του ποντικιού σε χεράκι, και δ) εμφάνιση μιας πορτοκαλί μπάρας στο πάνω μέρος κάθε μενού επιλογών. Εικόνα 9 Το ποντίκι βρίσκετε πάνω από ένα μενού επιλογών. Επιπλέον, αν το μενού επιλογών περιέχει υπο-επιλογές τότε αυτές εμφανίζονται όταν ο χρήστης μετακινήσει το ποντίκι του πάνω από το συγκεκριμένο μενού. Τα μενού που έχουν υπο-επιλογές διακρίνονται από ένα βελάκι που φέρουν αμέσως μετά το τίτλο τους. 10

11 Εικόνα 10 Η εμφάνιση των υπο-επιλογών του μενού «Διαχείριση Ωρομισθίων» 4. Εμφάνιση της Τρέχουσας Ενέργειας: για να γνωρίζει ο χρήστης κάθε στιγμή κατά τη χρήση της εφαρμογής ποιο μενού έχει επιλέξει, το επιλεγμένο μενού επιλογών αλλάζει χρώμα ώστε να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Επιπλέον, δίπλα από τον τίτλο «Επιλεγμένη Ενέργεια» εμφανίζεται το πλήρες μονοπάτι της επιλεγμένης υποεπιλογής. Στο παράδειγμα της Εικόνα 11 ο χρήστης έχει επιλέξει την «Τροποποίηση» από το μενού επιλογών «Διαχείρισης Ωρομισθίου» Εικόνα 11 Εμφάνιση της τρέχουσας ενέργειας 5. Στοιχεία Επικοινωνίας και Υποστήριξης: Ο χρήστης έχει στην διάθεσή του δύο διευθύνσεις στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί για τυχόν πληροφορίες που επιθυμεί να λάβει. Και οι δύο διευθύνσεις είναι διαθέσιμες απλά επιλέγοντας το αντίστοιχο κίτρινο φάκελο. Η μία διεύθυνση αντιστοιχεί στην Ε.ΥΕ. και έχει ως σκοπό την υποστήριξη των διαδικασιών του έργου. Η άλλη διεύθυνση αντιστοιχεί στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και έχει ως σκοπό την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής. Εικόνα 12 Στοιχεία επικοινωνίας για διαδικαστικά και τεχνικά ζητήματα 6. Επιφάνεια προβολής φορμών εισαγωγής και επισκόπησης δεδομένων. Μεταξύ της «Επιλεγμένης Ενέργειας» και των «Στοιχείων Επικοινωνίας και Υποστήριξης» εμφανίζονται οι φόρμες δεδομένων μέσω των οποίων ο χρήστης διαχειρίζεται τα δεδομένα της εφαρμογής (Εικόνα 13). 11

12 Εικόνα 13 Επιφάνεια προβολής φορμών εισαγωγής και επισκόπησης δεδομένων 1.4 Διασφάλιση Εγκυρότητας Δεδομένων Με δεδομένο ότι η εγκυρότητα των δεδομένων που καταχωρούνται αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας ενός λογισμικού στην εφαρμογή έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες λειτουργίες ελέγχου των δεδομένων: 1. Έλεγχος συμπλήρωσης υποχρεωτικών πεδίων: όσα πεδία θεωρούνται σημαντικά σε μία φόρμα καταχώρισης έχουν την ένδειξη (*) και πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Η μη συμπλήρωση τους απαγορεύει την καταχώριση των δεδομένων εμφανίζοντας αντίστοιχο μήνυμα. 2. Έλεγχος μορφοποίησης δεδομένων: ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων μίας φόρμας η εφαρμογή ελέγχει αν τα δεδομένα που προσπαθεί ο χρήστης να καταχωρίσει συμφωνούν με τον προκαθορισμένο τύπο. Για παράδειγμα, σε ένα πεδίο όπου ο χρήστης καταχωρεί το επίθετο ενός Ωρομισθίου η εφαρμογή επιτρέπει μόνο τα Κεφαλαία γράμματα και το κενό. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: Εικόνα 14 Μήνυμα ελέγχουν ορθότητας δεδομένων Αντίστοιχος έλεγχος γίνεται για το πεδίο ΑΦΜ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών κάθε ΑΦΜ έχει συγκεκριμένη μορφοποίηση, της οποίας ορθότητα ελέγχεται με αλγόριθμο. Σε περίπτωση που δε δηλωθεί σωστό ΑΦΜ εμφανίζεται με το ακόλουθο μήνυμα. Εικόνα 15 Μήνυμα ελέγχουν ορθότητας του ΑΦΜ 3. Έλεγχος Διαγραφής Δεδομένων. Η διαγραφή δεδομένων είναι μία πολύ περιορισμένη διαδικασία που έχει ως σκοπό αποκλειστικά και μόνο τη διόρθωση λαθών που προκύπτουν από την πολύωρη χρήση του λογισμικού ή/ και από την έλλειψη προσοχής από τη πλευρά του χρήστη. Οπότε η διαγραφή επιτρέπεται σε ελάχιστες περιπτώσεις και για αυτές υπό συνθήκες. Για παράδειγμα επιτρέπεται η διαγραφή των στοιχείων επικοινωνίας ενός ωρομισθίου εάν και μόνο εάν δεν του έχει ορισθεί σύμβαση. 12

13 2 Τροποποίηση Στοιχείων ΠΕ Η επιλογή Τροποποίηση Στοιχείων ΠΕ ανήκει στις επιλογές μενού των Καταχωριστών των Πρωτοβάθμιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Αποτελείται από τέσσερις υποεπιλογές οι οποίες και θα αναλυθούν ξεχωριστά: Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕ Στοιχεία Διευθυντή Στοιχεία Καταχωριστή Αλλαγή Κωδικού Στην παρακάτω εικόνα παραβάλλεται αναδυόμενο το υπομενού Τροποποίηση Στοιχείων ΠΕ σε σχέση με το μενού του καταχωριστή. 2.1 Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕ Εικόνα 16 Υπο-μενού Τροποποίηση Στοιχείων ΠΕ Η επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να τροποποιήσει τα στοιχεία της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία ανήκει. Από την επιλογή μενού «Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕ» προκύπτει η παρακάτω φόρμα όπου παρατίθενται τα στοιχεία της ΠΕ. Εικόνα 17 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Επικοινωνίας ΠΕ Στο σύνολό τους τα πεδία της φόρμας είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που ο καταχωριστής δεν συμπληρώσει κάποιο από τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης ΠΕ θα λάβει αντίστοιχο μήνυμα. 13

14 Εικόνα 18 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Επικοινωνίας ΠΕ: Μήνυμα κενού πεδίου Στην περίπτωση επιτυχούς τροποποίησης προκύπτει η φόρμα ενημέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 19 Φόρμα Επιβεβαίωσης Επιτυχούς Τροποποίησης Στοιχείων Επικοινωνίας ΠΕ 2.2 Στοιχεία Διευθυντή Η επιλογή Στοιχεία Διευθυντή δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να τροποποιήσει τα στοιχεία του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία ανήκει. Από την επιλογή μενού «Στοιχεία Διευθυντή» προκύπτει η παρακάτω φόρμα όπου παρατίθενται τα στοιχεία του διευθυντή της ΠΕ. Εικόνα 20 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Διευθυντή ΠΕ Στο σύνολό τους τα πεδία της φόρμας είναι υποχρεωτικά εκτός του πεδίου Επίθετο 2. Σε περίπτωση που ο καταχωριστής δεν συμπληρώσει κάποιο από τα στοιχεία του διευθυντή της ΠΕ θα λάβει αντίστοιχο μήνυμα. 14

15 Εικόνα 21 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Διευθυντή ΠΕ: Μήνυμα κενού πεδίου Στην περίπτωση επιτυχούς τροποποίησης προκύπτει η φόρμα ενημέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 22 Φόρμα Επιβεβαίωσης Επιτυχούς Τροποποίησης Στοιχείων ΔιευθυντήΠΕ 2.3 Στοιχεία Καταχωριστή Η επιλογή Στοιχεία Καταχωριστή δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να τροποποιήσει τα ίδια τα στοιχεία του. Από την επιλογή μενού «Στοιχεία Καταχωριστή» προκύπτει η παρακάτω φόρμα όπου παρατίθενται τα στοιχεία του. Εικόνα 23 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Καταχωριστή ΠΕ Στο σύνολό τους τα πεδία της φόρμας είναι υποχρεωτικά εκτός του πεδίου Επίθετο 2. Σε περίπτωση που ο καταχωριστής δεν συμπληρώσει κάποιο από τα στοιχεία του θα λάβει αντίστοιχο μήνυμα. 15

16 Εικόνα 24 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Καταχωριστή ΠΕ : Μήνυμα κενού πεδίου Στην περίπτωση επιτυχούς τροποποίησης προκύπτει η φόρμα ενημέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 25 Φόρμα Επιβεβαίωσης Επιτυχούς Τροποποίησης Στοιχείων Διευθυντή ΠΕ 2.4 Αλλαγή Κωδικού Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του στο σύστημα. Από την επιλογή μενού «Αλλαγή Κωδικού» προκύπτει η παρακάτω φόρμα. Εικόνα 26 Φόρμα Αλλαγής Κωδικού Καταχωριστή Συμπληρώνουμε το νέο κωδικό δύο φορές. Αν οι δύο κωδικοί δε συμπίπτουν, το σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα. Εικόνα 27 Μήνυμα λάθους σε περίπτωση διαφορετικών κωδικών. 16

17 Το σύστημα ενημερώνει το χρήστη για την επιτυχία των ενεργειών του. Εικόνα 28 Μήνυμα επιτυχούς αλλαγής κωδικού 17

18 3 Διαχείριση Στοιχείων Ωρομισθίων Η επιλογή Διαχείριση Ωρομισθίων ανήκει στις επιλογές μενού των Καταχωριστών των Πρωτοβάθμιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Αποτελείται από δεκατρείς υπο-επιλογές οι οποίες και θα αναλυθούν ξεχωριστά: Εισαγωγή Τροποποίηση Διαγραφή Επισκόπηση Επισκόπηση Ιστορικού Εισαγωγή Νέας Σύμβασης Τροποποίηση Σύμβασης Διαγραφή Σύμβασης Εισαγωγή Νέας Συσχέτισης Τροποποίηση Όρων Συσχέτισης Διαγραφή Συσχέτισης Απόλυση Ωρομισθίων Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εικόνα 29 Υπομενού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Για την διενέργεια όλων των προαναφερόμενων επιλογών (πλην της Εισαγωγής Στοιχείων), είναι αναγκαία η Αναζήτηση στοιχείων, η οποία πραγματοποιείται με συγκεκριμένους κανόνες που διατυπώνονται μετά την περιγραφή της «Εισαγωγής Ωρομισθίου». 3.1 Εισαγωγή Ωρομισθίου Η επιλογή ΕΙΣΑΓΩΓΗ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να εισάγει τα στοιχεία ωρομισθίου εκπαιδευτικού που θα συνεργαστεί με την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο Καταχωριστής. Επιλέγοντας την επιλογή μενού ΕΙΣΑΓΩΓΗ προκύπτει η παρακάτω φόρμα καταχώρισης στοιχείων ωρομισθίου. 18

19 Εικόνα 30 Φόρμα Εισαγωγής Στοιχείων Ωρομισθίου Τα πεδία της φόρμας δίπλα στο όνομά των οποίων παρατίθενται οι χαρακτήρες (*). είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που ο καταχωριστής δεν συμπληρώσει κάποιο από τα υποχρεωτικά στοιχεία θα λάβει αντίστοιχο μήνυμα. Εικόνα 31 Φόρμα Εισαγωγής Στοιχείων Ωρομισθίου: Μήνυμα κενού πεδίου Στην περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής προκύπτει η φόρμα ενημέρωσης επιτυχούς ενέργειας. 19

20 Εικόνα 32 Φόρμα Επιβεβαίωσης Επιτυχούς Εισαγωγής Στοιχείων Ωρομισθίου 3.2 Αναζήτηση Ωρομισθίου Η αναζήτηση στοιχείων ωρομισθίου παρεμβάλλεται πριν από κάθε μια από τις ενέργειες που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια του εγχειριδίου, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενέργειες - παρεμβάσεις αφορούν σε ατομικό επίπεδο. Κατά την διαδικασία αναζήτησης αρχικά εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα. Εικόνα 33: Φόρμα αναζήτησης ωρομισθίου Τα βήματα της διαδικασίας αναζήτησης περιλαμβάνουν: 1. Συμπλήρωση των στοιχείων του ωρομισθίου για τον οποίο ο χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει την επιλεγμένη ενέργεια και έπειτα ακολουθεί πάτημα του πλήκτρου «Αναζήτηση». Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία: ΑΦΜ, Επίθετο, Αριθμός ταυτότητας. Τα πεδία Έναρξη σύμβασης, Λήξη σύμβασης και Α/βάθμια εκπαίδευση μπορεί κατά περίπτωση να είναι απενεργοποιημένα. 2. Το Επίθετο πρέπει να δίνεται με κεφαλαία γράμματα. Αν ο ωρομίσθιος που αναζητούμε έχει 2 επίθετα, δίνουμε μόνο το πρώτο. Μπορούμε επίσης να κάνουμε αναζήτηση μόνο με τα αρχικά γράμματα του επιθέτου. Π.χ. με την παρακάτω φόρμα αναζητάμε όλους τους ωρομίσθιους που το επίθετό τους αρχίζει από ΧΡΙΣΤ (Χριστόπουλος, Χριστοδουλόπουλος, Χρίστου κ.ο.κ.): Εικόνα 34: Αναζήτηση ωρομισθίου με τα αρχικά γράμματα του επιθέτου 3. Αν ο χρήστης επιχειρήσει να πληκτρολογήσει μη επιτρεπτούς χαρακτήρες σε κάποιο πεδίο (π.χ. αριθμούς στο πεδίο Επίθετο ή γράμματα στο πεδίο ΑΦΜ), το 20

21 σύστημα δε θα επιτρέψει την πληκτρολόγηση και θα εμφανίσει προειδοποιητικό μήνυμα. Το ίδιο συμβαίνει και αν δωθεί μη έγκυρο ΑΦΜ ή Αριθμό Ταυτότητας. 4. Οι ημερομηνίες πρέπει να δίνονται στη μορφή HΗ/MΜ/ΕΕΕΕ. Π.χ. οι ημερομηνίες 11/09/2006, 11/09/2006, 01/01/2007 και 15/12/2006 είναι αποδεκτές, ενώ η ημερομηνίες , και 15/12/06 δεν είναι αποδεκτές. Σε περίπτωση πληκτρολόγησης μη αποδεκτής ημερομηνίας, το σύστημα θα εμφανίσει προειδοποιητικό μήνυμα. Το ίδιο θα συμβεί αν επιχειρήσουμε να πληκτρολογήσουμε σε κάποιο πεδίο μη επιτρεπτούς χαρακτήρες. 5. Αν δε συμπληρώσουμε κανένα πεδίο, εμφανίζεται μήνυμα λάθους: Εικόνα 35: Αναζήτηση ωρομισθίου χωρίς συμπλήρωση κανενός πεδίου 6. Αφού πατηθεί το πλήκτρο Αναζήτηση, εμφανίζεται ένας πίνακας με τους ωρομίσθιους που πληρούν όλα τα κριτήρια αναζήτησης: Εικόνα 36: Επιλογή ωρομισθίου 7. Κατά περίπτωση και ανάλογα με την ενέργεια εμφανίζονται μόνο οι ωρομίσθιοι που έχουν ή δεν έχουν ενεργή σύμβαση στην τρέχουσα ΠΕ (δηλ. στην ΠΕ του καταχωριστή που κάνει την αναζήτηση). Αν δε βρεθούν ωρομίσθιοι με τα στοιχεία αναζήτησης που δίνει ο χρήστης, εμφανίζεται κενός πίνακας και σχετικό μήνυμα: Εικόνα 37: Κενός πίνακας από αναζήτηση ωρομισθίων 21

22 8. Αν ο ωρομίσθιος που θέλαμε δεν εμφανίζεται στον πίνακα, πατάμε το κουμπί Προηγούμενη σελίδα που μας πηγαίνει πάλι στη σελίδα Αναζήτησης, και κάνουμε ξανά Αναζήτηση ωρομισθίου με άλλες παραμέτρους. 3.3 Τροποποίηση Ωρομισθίου Η επιλογή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να τροποποιήσει τα στοιχεία ωρομισθίου εκπαιδευτικού. Επιλέγοντας την επιλογή μενού ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ προκύπτει αρχικά η φόρμα αναζήτησης. Εισάγοντας τουλάχιστον ένα στοιχείο του ωρομισθίου του οποίου τα στοιχεία θα τροποποιηθούν, σε περίπτωση επιτυχούς αναζήτησης προκύπτει η φόρμα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης.. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρατίθενται σε πίνακα, όπου εμφανίζονται κάποια ενδεικτικά στοιχεία του/των ωρομισθίου/ων που εντοπίστηκαν βάσει του κριτηρίου αναζήτησης. (βλέπε παράγραφο 3.2 Αναζήτηση Ωρομισθίου) Επιλέγοντας τον ωρομίσθιο του οποίου τα στοιχεία πρέπει να τροποποιηθούν και πατώντας το κουμπί Τροποποίηση στοιχείων προκύπτει η φόρμα με τα στοιχεία του ωρομισθίου. Εικόνα 38 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Ωρομισθίου Τα πεδία της φόρμας δίπλα στο όνομά των οποίων παρατίθενται οι χαρακτήρες (*) είναι υποχρεωτικά. Στην περίπτωση επιτυχούς τροποποίησης προκύπτει η φόρμα ενημέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 39 Φόρμα Επιβεβαίωσης Επιτυχούς Τροποποίησης Στοιχείων Ωρομισθίου 22

23 3.4 Διαγραφή Ωρομισθίου Η επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να διαγράψει τα στοιχεία ωρομισθίου Από την επιλογή μενού ΔΙΑΓΡΑΦΗ προκύπτει αρχικά η φόρμα αναζήτησης. Εισάγοντας τουλάχιστον ένα στοιχείο του ωρομισθίου του οποίου τα στοιχεία θα διαγραφούν, προκύπτει η φόρμα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης, εφόσον η διαδικασία ήταν επιτυχής. Εικόνα 40 Φόρμα Επιλογής Ωρομισθίου προς διαγραφή Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρατίθενται σε πίνακα, όπου εμφανίζονται κάποια ενδεικτικά στοιχεία του/των ωρομισθίου/ων που εντοπίστηκαν βάσει του κριτηρίου αναζήτησης. Επιλέγοντας τον ωρομίσθιο του οποίου τα στοιχεία πρέπει να διαγραφούν και πατώντας το κουμπί Διαγραφή, σε περίπτωση επιτυχούς διαγραφής προκύπτει η φόρμα ενημέρωσης επιτυχούς ενέργειας. Εικόνα 41 Φόρμα Επιβεβαίωσης Επιτυχούς Διαγραφής Στοιχείων Διευθυντή ΠΕ 3.5 Επισκόπηση Ωρομισθίου Η επιλογή ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ δίνει τη δυνατότητα στον καταχωριστή να δει τα στοιχεία ωρομισθίου Από την επιλογή μενού ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ προκύπτει αρχικά η φόρμα αναζήτησης. Εισάγοντας τουλάχιστον ένα στοιχείο του ωρομισθίου, σε περίπτωση επιτυχούς αναζήτησης προκύπτει η φόρμα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρατίθενται σε πίνακα, όπου εμφανίζονται κάποια ενδεικτικά στοιχεία του/των ωρομισθίου/ων που εντοπίστηκαν βάσει του κριτηρίου αναζήτησης. Επιλέγοντας τον ωρομίσθιο του οποίου ο καταχωριστής επιθυμεί την επισκόπηση των στοιχείων και πατώντας το κουμπί Επιλογή, προκύπτει η φόρμα επισκόπησης στοιχείων ωρομισθίου. 23

24 Εικόνα 42 Φόρμα επισκόπησης στοιχείων ωρομισθίου Από τη σελίδα αυτή μπορούμε επίσης να δούμε τις παρουσίες του επιλεγμένου ωρομισθίου, καθώς επίσης και να τυπώσουμε τα έντυπα Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, Βεβαίωση-Δήλωση Εργοδότη και Κοινοποίηση απόλυσης Επισκόπηση παρουσιών - Διαγραφή παρουσιών μήνα Με την επιλογή αυτή μπορούμε να δούμε τις παρουσίες του ωρομισθίου ανά Σχολική Μονάδα για ένα συγκεκριμένο μήνα. Μπορούμε επίσης να διαγράψουμε όλες τις παρουσίες του μήνα για τον ωρομίσθιο στη συγκεκριμένη ΠΕ. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο επιλέγουμε μήνα και έτος. Εικόνα 43 Επιλογή μήνα και έτους Επιλέγουμε μήνα και έτος και πατάμε το κουμπί «Επόμενη σελίδα». Αν δεν επιλεγεί είτε ο μήνας είτε το έτος εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα. Εικόνα 44 Ειδοποίηση μη συμπλήρωσης υποχρεωτικών πεδίων 24

25 Εμφανίζονται οι παρουσίες του ωρομισθίου για το συγκεκριμένο μήνα, ανά ΠΕ και ανά Σχολική Μονάδα. Εικόνα 45 Επισκόπηση παρουσιών Πατώντας Διαγραφή παρουσιών ο καταχωριστής μπορεί να διαγράψει όλες τις παρουσίες του μήνα για το συγκεκριμένο ωρομίσθιο, αλλά μόνο για την ΠΕ του καταχωριστή. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης: Εικόνα 46 Μήνυμα επιβεβαίωσης Πατώντας ΟΚ εκτελείται η διαγραφή των παρουσιών. Το σύστημα ενημερώνει το χρήστη για την επιτυχία της ενέργειάς του. 25

26 Εικόνα 47 Επιτυχής διαγραφή παρουσιών μήνα Επισκόπηση παρουσιολογίου - Διαγραφή μεμονωμένων παρουσιών Με την επιλογή αυτή είναι παρόμοια με την Επισκόπηση παρουσιών, με τη διαφορά ότι οι παρουσίες εμφανίζονται ανά ημέρα. Ο χρήστης μπορεί επίσης να διαγράψει μεμονωμένες παρουσίες. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο επιλέγουμε μήνα και έτος. Εικόνα 48 Επιλογή μήνα και έτους Εμφανίζεται το παρουσιολόγιο του ωρομισθίου για τον επιλεγμένο μήνα. 26

27 Εικόνα 49 Επισκοπηση παρουσιολογίου Πατώντας το Χ δίπλα σε μία παρουσία μπορεί κανείς να τη διαγράψει. Μπορεί επίσης να γίνει διαγραφή όλων των παρουσιών μιας Σχολικής Μονάδας για το συγκεκριμένο μήνα και ωρομίσθιο, πατώντας το Χ δίπλα στο όνομα της Σχολικής Μονάδας. Εννοείται ότι μπορεί να γίνει διαγραφή μόνο των παρουσιών σχολικών μονάδων της ΠΕ στην οποία ανήκει ο καταχωριστής. 3.6 Επισκόπηση Ιστορικού Με τη λειτουργία αυτή δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε επισκόπηση συμβάσεων παλαιοτέρων ετών για κάποιον ωρομίσθιο. Χρησιμοποιείται μια φόρμα αναζήτησης σχεδόν ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται για την επισκόπηση, με τη διαφορά ότι υπάρχει πεδίο αναζήτησης Σχολικό Έτος, το οποίο μάλιστα είναι υποχρεωτικό. Αν ο χρήστης δε συμπληρώσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα. 27

28 Εικόνα 50 Φόρμα Αναζήτησης για Επισκόπηση Ιστορικού - Υποχρεωτική επιλογή σχ. Έτους Εμφανίζεται η ίδια σελίδα που εμφανίζεται και κατά την κανονική επισκόπηση, και δίνονται οι ίδιες δυνατότητες για Επισκόπηση παρουσιών και Παρουσιολογίου, καθώς και εκτύπωση εντύπων. Η διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα Διαγραφής παρουσιών. 3.7 Εισαγωγή νέας σύμβασης 1. Από το μενού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ επιλέγουμε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 2. Εμφανίζεται η φόρμα Αναζήτησης ωρομισθίου και ακολουθούμε τη διαδικασία αναζήτησης (βλέπε παράγραφο 3.2 Αναζήτηση Ωρομισθίου) 3. Εμφανίζονται μόνο οι ωρομίσθιοι που δεν έχουν ενεργή σύμβαση στην τρέχουσα ΠΕ (δηλ. στην ΠΕ του καταχωριστή που κάνει την αναζήτηση). Αν δε βρεθούν ωρομίσθιοι με τα στοιχεία αναζήτησης που δώσαμε, ή αν βρεθούν μόνο ωρομίσθιοι που έχουν ήδη ενεργή σύμβαση στην τρέχουσα ΠΕ, εμφανίζεται κενός πίνακας και σχετικό μήνυμα. 4. Αφού επιλέξουμε ωρομίσθιο και πατήσουμε Επιλογή, εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής νέας σύμβασης: 28

29 Εικόνα 51: Φόρμα εισαγωγής νέας σύμβασης 5. Πατώντας το κουμπί Άκυρο μπορούμε να σταματήσουμε τη διαδικασία Εισαγωγής νέας σύμβασης και να μεταφερθούμε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. 6. Τα πεδία Έναρξη σύμβασης και Λήξη σύμβασης είναι υποχρεωτικά, όπως επίσης υποχρεωτική είναι και η επιλογή σχολείων. 7. Η Έναρξη και η Λήξη σύμβασης είναι αρχικά συμπληρωμένες με την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος σχολικού έτους αντίστοιχα, αλλά μπορούμε να συμπληρώσουμε εμείς όποιες ημερομηνίες θέλουμε, αρκεί να είναι μέσα στο τρέχον σχολικό έτος. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται μήνυμα λάθους: 29

30 Εικόνα 52: Εισαγωγή νέας σύμβασης ημ/νία έναρξης σύμβασης πριν την αρχή του τρέχοντος σχολικού έτους Μήνυμα λάθους εμφανίζεται επίσης και αν η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης είναι μετά την ημερομηνία λήξης ή ίδια με αυτή: Εικόνα 53: Εισαγωγή νέας σύμβασης - ημ/νία έναρξης σύμβασης μετά την ημ/νία λήξης Τέλος, μήνυμα λάθους εμφανίζεται αν ο συγκεκριμένος ωρομίσθιος έχει ήδη σύμβαση στην τρέχουσα ΠΕ στο χρονικό διάστημα που δίνουμε: 30

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 69 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ... 69 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 71 2.1. ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 71 2.2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ... 72 2.3. FUNCTION KEYS...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ηχανικών Πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών και Εισφορών, Και παραγωγής αρχείων xml για το σύστημα του ΤΕΕ. Οδηγίες Χρήσης ΤΕΕ xml Αμοιβές μηχανικών

ηχανικών Πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών και Εισφορών, Και παραγωγής αρχείων xml για το σύστημα του ΤΕΕ. Οδηγίες Χρήσης ΤΕΕ xml Αμοιβές μηχανικών Αμοιβές έκδοση 4 ηχανικών Πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών και Εισφορών, Και παραγωγής αρχείων xml για το σύστημα του ΤΕΕ. Οδηγίες Χρήσης ΤΕΕ xml Έντυπα Αμοιβές μηχανικών Φορολογικά ΕΚΚΟ ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α : Τρόποι Αναζήτηση... 4 Με Αριθμό Μητρώου... 4 Με Όνομα Μέλους Εταιρείας... 4 Με επωνυμία... 4 Με Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. ΥΠ.ΕΣ. Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. v.1.3 Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (2006-2008)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (2006-2008) Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)στην Εκπαίδευση» Είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.1 και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα