Σύντομο Εγχειρίδιο ΟΠΣΔ διαχείρισης μισθοδοσίας Αναπληρωτών και Ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντομο Εγχειρίδιο ΟΠΣΔ διαχείρισης μισθοδοσίας Αναπληρωτών και Ωρομισθίων εκπαιδευτικών"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σύντομο Εγχειρίδιο ΟΠΣΔ διαχείρισης μισθοδοσίας Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Έκδοση 1.1 Eρευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Οκτώβριος 2012

2 Περιεχόμενα 1. Διαχείριση Εκπαιδευτικών Αναζήτηση εκπαιδευτικού Εισαγωγή Προσωπικών στοιχείων Τροποποίηση Προσωπικών στοιχείων Εισαγωγή Μισθολογικών στοιχείων Διαγραφή Μισθολογικού στοιχείου Λήξη Μισθολογικού στοιχείου Εισαγωγή Ασφαλιστικών στοιχείων Τροποποίηση τρέχοντος Ασφαλιστικού στοιχείου Διαγραφή Ασφαλιστικού στοιχείου Λήξη Ασφαλιστικού στοιχείου Διαγραφή εκπαιδευτικού Επισκόπηση εκπαιδευτικού Συγκεντρωτικά στοιχεία Συμβάσεις Εισαγωγή Σύμβασης Τροποποίηση Σύμβασης Λήξη Σύμβασης Διαγραφή Σύμβασης Εισαγωγή Συσχέτισης με Σχολική Μονάδα (ΣΜ) Τροποποίηση Συσχέτισης με Σχολική Μονάδα (ΣΜ) Λήξη Συσχέτισης με Σχολική Μονάδα (ΣΜ) Διαγραφή Συσχέτισης με Σχολική Μονάδα (ΣΜ) Παρουσιολόγιο Μισθοδοσία Εισαγωγή μισθοδοσίας Επισκόπηση μισθοδοσίας Εισαγωγή Απεργιών/απουσιών Τροποποίηση Απεργιών/απουσιών Διαγραφή Απεργιών/απουσιών Επισκόπηση Απεργιών/απουσιών Υπολογισμός φόρου Συγκεντρωτικά

3 4.8. Υπολογισμός φόρου Ανά εκπαιδευτικό Τροποποίηση φόρου εκπαιδευτικού Επισκόπηση φόρου Αναδρομικά Αλλαγή Μισθολογικού κλιμακίου Εισαγωγή νέου επιδόματος

4 1. Διαχείριση Εκπαιδευτικών 1.1. Αναζήτηση εκπαιδευτικού Πριν εισάγουμε νέο εκπαιδευτικό, κάνουμε αναζήτησή του μήπως υπάρχει ήδη. Εφόσον υπάρχει, κάνουμε επικαιροποίηση που τυχόν χρειάζεται στα μισθοδοτικά και ασφαλιστικά του στοιχεία και προχωράμε στην καταχώριση σύμβασης. Προσοχή!! Αφήνουμε κενό το πεδίο «Διεύθυνση Εκπαίδευσης», ώστε να γίνει αναζήτηση σε όλους τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο σε αυτούς που έχουν σύμβαση στην επιλεγμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα στοιχεία του επιλεγμένου εκπαιδευτικού εμφανίζονται στην μπλε μπάρα κάτω από το μενού Εισαγωγή Προσωπικών στοιχείων Από το μενού Διαχείριση επιλέγουμε Προσωπικά στοιχεία Εισαγωγή. Γίνεται εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων του εκπαιδευτικού. Μετά την εισαγωγή ο νέος εκπαιδευτικός που εισάγαμε είναι επιλεγμένος και μπορούμε άμεσα να εισάγουμε μισθολογικά, ασφαλιστικά στοιχεία και σύμβαση χωρίς να κάνουμε αναζήτηση εκπαιδευτικού Τροποποίηση Προσωπικών στοιχείων Από το μενού Διαχείριση επιλέγουμε Προσωπικά στοιχεία Τροποποίηση. Γίνεται τροποποίηση των προσωπικών στοιχείων του επιλεγμένου εκπαιδευτικού 1.4. Εισαγωγή Μισθολογικών στοιχείων Από το μενού Διαχείριση επιλέγουμε Μισθολογικά στοιχεία Εισαγωγή. Εισάγουμε τα μισθολογικά στοιχεία του επιλεγμένου εκπαιδευτικού. Κατά την εισαγωγή μισθολογικού κλιμακίου Προσοχή!! Για τη διευκόλυνσή σας κατά την εισαγωγή εκπαιδευτικού εισάγεται αυτόματα για αυτόν το Μισθολογικό Κλιμάκιο ΣΤ (ΠΕ). Αυτό μπορεί να αλλάξει κάνοντας Διαγραφή μισθολογικού στοιχείου (και εισαγωγή νέου). Τα διαστήματα έναρξης και λήξης δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τη τυχόν σύμβαση που έχει ο εκπαιδευτικός Ως ημερομηνία έναρξης βάζουμε 1/9/2012 Την ημερομηνία λήξης την αφήνουμε κενή Το υποχρεωτικό ωράριο είναι 24 για εκπαιδευτικό που έχει σύμβαση σε Α/βάθμια ΔΕ και 21 για σύμβαση σε Β/Βάθμια ΔΕ. Το υποχρεωτικό ωράριο το τροποποιούμε μόνο όταν ο εκπαιδευτικός λόγω προϋπηρεσίας έχει μειωθεί το υποχρεωτικό του ωράριο Δεν εισάγουμε ΜΚ με ημερομηνία έναρξης διαφορετική της 1 η του εκάστοτε μήνα. Αν πρέπει να εισάγουμε ΜΚ με ημερομηνία διαφορετική της 1 η του 4

5 εκάστοτε μήνα τότε θα πρέπει να υπολογίσουμε αναδρομικά (βλ. κεφ Αναδρομικά) Κατά τη περίπτωση όπου εκπαιδευτικός δικαιούται τα ΕΠΠ, προβληματικές περιοχές κατ. Α και προβληματικές περιοχές κατ. Β τότε επιλέγουμε το επίδομα με τις περισσότερες ώρες ανά εβδομάδα 1.5. Διαγραφή Μισθολογικού στοιχείου Γίνεται διαγραφή υπάρχοντος μισθολογικού στοιχείου του επιλεγμένου εκπαιδευτικού. Η διαγραφή επιτρέπεται μόνο αν δεν έχει υπολογιστεί μισθοδοσία με το συγκεκριμένο μισθολογικό στοιχείο. Γίνεται στην περίπτωση που έχει εισαχθεί κατά λάθος κάποιο μισθολογικό στοιχείο Λήξη Μισθολογικού στοιχείου Εισάγουμε ημερομηνία λήξης για μισθολογικό στοιχείο του επιλεγμένου εκπαιδευτικού. Γίνεται στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός παύει να έχει πια ένα μισθολογικό στοιχείο, ή στην περίπτωση που αλλάζει κάποιο μισθολογικό στοιχείο (πχ. Αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου). Στη δεύτερη περίπτωση κάνουμε λήξη του παλιού μισθολογικού στοιχείου και εισαγωγή του νέου, με ημερομηνία έναρξης την επομένη της ημερομηνίας λήξης του παλιού (βλ. κεφ Αναδρομικά) Εισαγωγή Ασφαλιστικών στοιχείων Γίνεται εισαγωγή των ασφαλιστικών στοιχείων του επιλεγμένου εκπαιδευτικού. Προσοχή!! Τα διαστήματα έναρξης και λήξης δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τη τυχόν σύμβαση που έχει ο εκπαιδευτικός. Ως ημερομηνία έναρξης βάζουμε 1/9/2010 Την ημερομηνία λήξης την αφήνουμε κενή 1.8. Τροποποίηση τρέχοντος Ασφαλιστικού στοιχείου Γίνεται αντικατάσταση του τρέχοντος ασφαλιστικού στοιχείου από κάποιο άλλο. Η τροποποίηση επιτρέπεται μόνο αν δεν έχει υπολογιστεί μισθοδοσία με το συγκεκριμένο ασφαλιστικό στοιχείο. Γίνεται στην περίπτωση που έχει εισαχθεί κατά λάθος ένα ασφαλιστικό στοιχείο Διαγραφή Ασφαλιστικού στοιχείου Γίνεται διαγραφή ενός ασφαλιστικού στοιχείου του επιλεγμένου εκπαιδευτικού. Η διαγραφή επιτρέπεται μόνο αν δεν έχει υπολογιστεί μισθοδοσία με το συγκεκριμένο ασφαλιστικό στοιχείο. Γίνεται στην περίπτωση που έχει εισαχθεί κατά λάθος ένα ασφαλιστικό στοιχείο. 5

6 1.10. Λήξη Ασφαλιστικού στοιχείου Εισάγουμε ημερομηνία λήξης για ασφαλιστικό στοιχείο του επιλεγμένου εκπαιδευτικού. Γίνεται στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός παύει να έχει ένα ασφαλιστικό στοιχείο (π.χ. όταν αλλάζει πακέτο εισφορών. Σε αυτή την περίπτωση λήγουμε το τρέχον ασφαλιστικό στοιχείο και εισάγουμε το νέο με ημερομηνία έναρξης την επομένη της ημερομηνίας λήξης του παλιού) Διαγραφή εκπαιδευτικού Γίνεται διαγραφή των προσωπικών, μισθολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων του επιλεγμένου εκπαιδευτικού. Η διαγραφή επιτρέπεται μόνο για εκπαιδευτικούς για τους οποίους δεν έχει εισαχθεί σύμβαση Επισκόπηση εκπαιδευτικού Γίνεται επισκόπηση των προσωπικών, μισθολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων, καθώς και τυχόν συμβάσεων του επιλεγμένου εκπαιδευτικού. Από τη σελίδα αυτή μπορεί επίσης να γίνει επισκόπηση παρουσιών και παρουσιολογίου για επιλεγμένο μήνα Συγκεντρωτικά στοιχεία Γίνεται επισκόπηση των προσωπικών στοιχείων όλων των που έχουν σύμβαση στην τρέχουσα ΔΕ το τρέχον σχολικό έτος. 2. Συμβάσεις 2.1. Εισαγωγή Σύμβασης Εισάγουμε νέα σύμβαση για τον επιλεγμένο εκπαιδευτικό. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου Ώρες ανά εβδομάδα, όταν πρόκειται για Αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιο. Δεν επιτρέπεται εισαγωγή σύμβασης αν ο επιλεγμένος εκπαιδευτικός έχει ήδη σύμβαση στην τρέχουσα ΔΕ το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Τροποποίηση Σύμβασης Γίνεται τροποποίηση της πιο πρόσφατης σύμβασης του επιλεγμένου εκπαιδευτικού. Η τροποποίηση επιτρέπεται μόνο αν δεν έχει υπολογιστεί μισθοδοσία για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Αν υπάρχουν καταχωρισμένες παρουσίες εκτός των νέων ημερομηνιών της σύμβασης, η τροποποίηση δεν επιτρέπεται. Αν υπάρχει συσχέτιση με σχολεία στη συγκεκριμένη σύμβαση, και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της συσχέτισης είναι εκτός των νέων ημερομηνιών της σύμβασης, η τροποποίηση δεν επιτρέπεται αν πρώτα δεν αλλάξουν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της συσχέτισης. 6

7 2.3. Λήξη Σύμβασης Γίνεται αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της πιο πρόσφατης σύμβασης του επιλεγμένου εκπαιδευτικού. Η λήξη επιτρέπεται μόνο αν δεν έχει υπολογιστεί μισθοδοσία για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Αν υπάρχει συσχέτιση με σχολεία στη συγκεκριμένη σύμβαση, και η ημερομηνία λήξης της συσχέτισης είναι μετά τη νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης, η λήξη δεν επιτρέπεται αν πρώτα δεν αλλάξεί η ημερομηνία λήξης της συσχέτισης Διαγραφή Σύμβασης Γίνεται διαγραφή της πιο πρόσφατης σύμβασης του επιλεγμένου εκπαιδευτικού, μαζί με τυχόν συσχετίσεις της. Η διαγραφή επιτρέπεται μόνο αν δεν έχει υπολογιστεί μισθοδοσία για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Επίσης απαγορεύεται αν υπάρχουν καταχωρισμένες παρουσίες για αυτή τη σύμβαση Εισαγωγή Συσχέτισης με Σχολική Μονάδα (ΣΜ) Εισάγουμε συσχέτιση με σχολική μονάδα στην πιο πρόσφατη σύμβαση του επιλεγμένου εκπαιδευτικού. Για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση του εβδομαδιαίου προγράμματος (Δευτέρα Παρασκευή) Τροποποίηση Συσχέτισης με Σχολική Μονάδα (ΣΜ) Τροποποιούμε τα στοιχεία μιας συσχέτισης με σχολική μονάδα για την πιο πρόσφατη σύμβαση του επιλεγμένου εκπαιδευτικού. Τροποποίηση επιτρέπεται μόνο για συσχετίσεις που δεν έχουν καταχωρισμένες παρουσίες. Γίνεται στην περίπτωση που έγινε κάποιο λάθος στην εισαγωγή της συσχέτισης Λήξη Συσχέτισης με Σχολική Μονάδα (ΣΜ) Γίνεται αλλαγή της ημερομηνίας λήξης μιας συσχέτισης της πιο πρόσφατης σύμβασης του επιλεγμένου εκπαιδευτικού. Τυχόν παρουσίες που βρίσκονται μετά τη νέα ημερομηνία λήξης διαγράφονται. Γίνεται στην περίπτωση που τελειώνει η σύμβαση του εκπαιδευτικού με το συγκεκριμένο σχολείο, ή στην περίπτωση που αλλάζουν οι ώρες ανά εβδομάδα ή το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σε συσχέτιση για την οποία υπάρχουν παρουσίες. Στη δεύτερη περίπτωση λήγουμε τη συσχέτιση και την ξαναεισάγουμε με ημερομηνία έναρξης την επομένη της ημερομηνίας λήξης της παλιάς, και με τις καινούριες ώρες και εβδομαδιαίο πρόγραμμα Διαγραφή Συσχέτισης με Σχολική Μονάδα (ΣΜ) Γίνεται διαγραφή μιας συσχέτισης της πιο πρόσφατης σύμβασης του επιλεγμένου εκπαιδευτικού. Διαγραφή επιτρέπεται μόνο για συσχετίσεις που δεν έχουν καταχωρισμένες παρουσίες. 7

8 Γίνεται στην περίπτωση που εισήχθη κατά λάθος μία συσχέτιση. 3. Παρουσιολόγιο Το παρουσιολόγιο λειτουργεί όπως και στο προηγούμενο ΟΠΣΔ για τους ωρομίσθιους. Καταχωρούμε κανονικά παρουσιολόγιο για όλους τους εκπαιδευτικούς (Αναπληρωτές και Ωρομίσθιους) Το παρουσιολόγιο ΔΕΝ συσχετίζεται με τη μισθοδοσία των Αναπληρωτών παρά μόνο με τους ωρομίσθιους Το παρουσιολόγιο ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ για τον υπολογισμό των ημερομισθίων των Αναπληρωτών μερικής απασχόλησης 4. Μισθοδοσία 4.1. Εισαγωγή μισθοδοσίας Γίνεται εισαγωγή νέας μισθοδοσίας για τους εκπαιδευτικούς της τρέχουσας ΔΕ. Αν υπάρχει ήδη καταχωρισμένη, οριστικοποιημένη μισθοδοσία με τις παραμέτρους που επιλέξαμε, έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε νέα και είτε να διαγράψουμε την παλιά, ή να κρατήσουμε αντίγραφό της Επισκόπηση μισθοδοσίας Γίνεται επισκόπηση των στοιχείων καταχωρισμένης μισθοδοσίας. Αν η μισθοδοσία έχει αναδρομικά, μπορούμε να τα δούμε συνολικά πατώντας το κουμπί Αναδρομικά. Πατώντας το κουμπί εμφανίζονται τα προσωπικά και ασφαλιστικά στοιχεία, καθώς και οι συμβάσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού. Πατώντας το κουμπί εμφανίζονται αναλυτικά τα μισθολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία με τα οποία έχει υπολογιστεί η μισθοδοσία για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό. Εμφανίζονται δηλαδή ποιά επιδόματα έχει και το ποσό κάθε επιδόματος, καθώς και ποιές κρατήσεις έχει και το ποσό της καθεμιάς. Πατώντας το κουμπί εμφανίζονται αναλυτικά τα αναδρομικά (αν έχει) του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού. Εμφανίζονται δηλαδή τα επιδόματα στα οποία έχει αναδρομικά και το ποσό του καθενός, καθώς και οι αναδρομικές κρατήσεις τις οποίες έχει. Πατώντας το κουμπί Επισκόπηση Απεργιών/Απουσιών μπορούμε να δούμε συνολικά τις απεργίες και τις απουσίες που έχουν υπολογιστεί στη συγκεκριμένη μισθοδοσία. Πατώντας το κουμπί Εκτύπωση δημιουργείται η εκτύπωση της μισθοδοσίας σε αρχείο pdf. 8

9 4.3. Εισαγωγή Απεργιών/απουσιών Γίνεται εισαγωγή απεργίας ή απουσίας για κάποιον εκπαιδευτικό. Εισαγωγή μπορεί να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς που έχουν σύμβαση στην τρέχουσα ΔΕ το επιλεγμένο σχολικό έτος. Οι απεργίες Απουσίες θα πρέπει να καταχωριστούν ΠΡΙΝ τον υπολογισμό της μισθοδοσίας 4.4. Τροποποίηση Απεργιών/απουσιών Γίνεται τροποποίηση απεργίας ή απουσίας κάποιου εκπαιδευτικό. Τροποποίηση μπορεί να γίνει μόνο σε απεργίες και απουσίες που δεν έχουν υπολογιστεί σε κάποια μισθοδοσία. Αν τροποποιήσουμε μία απεργία απουσία θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να διαγράψουμε τη μισθοδοσία και να την υπολογίσουμε εκ νεου! Αν ξεχάσουμε μία απεργία απουσία, η οποία θα έπρεπε να υπολογιστεί σε μισθοδοσία παρελθοντικού μήνα, καταχωρούμε κανονικά την απεργία - απουσία η οποία θα υπολογιστεί στην μισθοδοσία του αμέσως επόμενου μήνα. Παρελθοντική απεργία απουσία ΔΕΝ δημιουργεί αναδρομικά 4.5. Διαγραφή Απεργιών/απουσιών Γίνεται διαγραφή απεργίας ή απουσίας κάποιου εκπαιδευτικό. Διαγραφή μπορεί να γίνει μόνο σε απεργίες και απουσίες που δεν έχουν υπολογιστεί σε κάποια μισθοδοσία Επισκόπηση Απεργιών/απουσιών Γίνεται επισκόπηση απεργίας ή απουσίας εκπαιδευτικού. Εμφανίζονται τα στοιχεία της απεργίας/απουσίας, καθώς και σε ποια μισθοδοσία έχει υπολογιστεί (αν έχει υπολογιστεί) Υπολογισμός φόρου Συγκεντρωτικά Γίνεται υπολογισμός του μηνιαίου φόρου για όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν σύμβαση την τρέχουσα χρονική στιγμή στην τρέχουσα ΔΕ. Ο υπολογισμός φόρου θα πρέπει να γίνει ΠΡΙΝ τον υπολογισμό της μισθοδοσίας. Τον φόρο τον υπολογίζουμε στην αρχή της σχολικής χρονιάς Ο καταχωριστής έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει το φόρο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εφόσον κρίνει ότι μία τυχόν μεταβολή στα μισθολογικά στοιχεία του εκπαιδευτικού αλλάζει δραματικά την παρακράτηση του φόρου του. 9

10 4.8. Υπολογισμός φόρου Ανά εκπαιδευτικό Γίνεται υπολογισμός του μηνιαίου φόρου για τον επιλεγμένο εκπαιδευτικό μόνο Τροποποίηση φόρου εκπαιδευτικού Εμφανίζεται αναλυτικό ο ετήσιος φόρος του επιλεγμένου εκπαιδευτικού (ετήσιες αποδοχές, ποσό που φορολογείται, τι ποσό έχει σε κάθε κλίμακα). Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του μηνιαίου φόρου του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού από το χρήστη Επισκόπηση φόρου Γίνεται επισκόπηση του μηνιαίου φόρου για όλους τους εκπαιδευτικούς της τρέχουσας ΔΕ. 5. Αναδρομικά Το ΟΠΣΔ υπολογίζει δυο ειδών αναδρομικά: Αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου Εισαγωγή νέου Επιδόματος 5.1. Αλλαγή Μισθολογικού κλιμακίου Για τον υπολογισμό των αναδρομικών λόγω αλλαγής ΜΚ κάνουμε τα επόμενα βήματα: Λήξη του προηγούμενου ΜΚ. Η ημερομηνία λήξης είναι μικρότερη κατά μία μέρα από την ημερομηνία έναρξης του νέου ΜΚ Εισαγωγή του νέου ΜΚ. Την ημερομηνία λήξης του την αφήνουμε κενή. Το ΟΠΣΔ υπολογίζει αυτόματα τα αναδρομικά Η αλλαγή ΜΚ πρέπει να γίνει πριν τον υπολογισμό της μισθοδοσίας Τα αναδρομικά είναι ΠΑΝΤΑ παρελθοντικά Έστω εκπαιδευτικός προσλαμβάνεται 13/9/2010 και αλλάζει ΜΚ (από 18 σε 17) στις 20/09/2010. Τότε: o εισάγουμε το ΜΚ 18 ΜΟΝΟ o Υπολογίζουμε τη μισθοδοσία Σεπτεμβρίου κανονικά με ΜΚ 18 o Οριστικοποιούμε τη μισθοδοσία Σεπτεμβρίου Στη συνέχεια: o λήγουμε το ΜΚ 18 με ημερομηνία λήξης 19/9/2010 o Εισάγουμε το νέο ΜΚ17 με ημερομηνία έναρξης 20/9/2010 o Υπολογίζουμε τη μισθοδοσία Οκτωβρίου κανονικά η οποία θα περιέχει και τα αναδρομικά Αν σε εκπαιδευτικό αλλάζει το ΜΚ στη 1 η του μήνα που πρόκειται να βγάλουμε μισθοδοσία (ή μελλοντικού) τότε λήγουμε το παλιό ΜΚ και εισάγουμε το νέο χωρίς πρόβλημα! Η περίπτωση αυτή δεν εμπεριέχει αναδρομικά! 10

11 5.2. Εισαγωγή νέου επιδόματος Για τον υπολογισμό των αναδρομικών λόγω εισαγωγής νέου επιδόματος κάνουμε τα επόμενα βήματα: Εισαγωγή του νέου επιδόματος. Την ημερομηνία λήξης του την αφήνουμε κενή. Το ΟΠΣΔ υπολογίζει αυτόματα τα αναδρομικά Η αλλαγή ΜΚ πρέπει να γίνει πριν τον υπολογισμό της μισθοδοσίας Τα αναδρομικά είναι ΠΑΝΤΑ παρελθοντικά. Δηλαδή η ημερομηνία έναρξης του νέου επιδόματος πρέπει να είναι μικρότερη από την 1 η του μήνα που πρόκειται να παραχθεί μισθοδοσία. Έστω εκπαιδευτικός προσλαμβάνεται 13/9/2010 και παίρνει νέο επίδομα στις 20/09/2010. Τότε: o Υπολογίζουμε τη μισθοδοσία Σεπτεμβρίου χωρίς το νέο επίδομα o Οριστικοποιούμε τη μισθοδοσία Σεπτεμβρίου Στη συνέχεια: o Εισάγουμε το νέο Επίδομα με ημερομηνία έναρξης 20/9/2010 o Υπολογίζουμε τη μισθοδοσία Οκτωβρίου κανονικά η οποία θα περιέχει και τα αναδρομικά που προκύπτουν από το νέο επίδομα Αν εκπαιδευτικός παίρνει νέο επίδομα στη 1 η του μήνα που πρόκειται να βγάλουμε μισθοδοσία (ή μελλοντικού) εισάγουμε το νέο επίδομα χωρίς πρόβλημα! Η περίπτωση αυτή δεν εμπεριέχει αναδρομικά! 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ( 2007-2013) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1.

Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1. Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

τ@μείο ενιαίων σχολικών επιτροπών & συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων 2011, Στράτος 'stratari' κυριαζίδης

τ@μείο ενιαίων σχολικών επιτροπών & συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων 2011, Στράτος 'stratari' κυριαζίδης Έκδοση 1.0 b2 τ@μείο ενιαίων σχολικών επιτροπών & συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων 2011, Στράτος 'stratari' κυριαζίδης Το τ@μείο είναι μια εφαρμογή διαχείρισης ταμείου τόσο για τις νέες Σχολικές Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ελεγχόµενης Είσπραξης Υποχρεώσεων Εργοδοτών Τελευταία Αναθεώρηση: 21 Νοεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΣ... 5 3.1 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ http://edu19-20.cti.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πάτρα, Νοέμβριος 2008 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προσωπικού της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης συστήµατος υποβολής αίτησης απόσπασης ιευθύνσεις και Γραφεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ΜΕΡΟΣ 5.8 5.8.1

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ΜΕΡΟΣ 5.8 5.8.1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 6 3 ΑΠΑΝΕΣ... 7 3.1 ιακρίσεις απανών...7 3.2 Οι απάνες των Ο.Τ.Α....7 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΑΝΗΣ... 8 4.1 Τι είναι η Έκθεση Ανάληψης απάνης...8 4.2 Τι

Διαβάστε περισσότερα