Αγαπητοί συνεργάτες, O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S"

Transcript

1 Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η οποία περιλαμβάνει συνοπτικά τις ακόλουθες αλλαγές: Α. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 1. Προσθήκη δυνατότητας εξαγωγής μισθοδοσιών σε μορφή excel (1 γραμμή ανά μισθοδοσία) με δυνατότητα ομαδοποίησης ανά εργαζόμενο Στην ενότητα 'Βοηθητικά' -> 'Εργαλεία' -> 'Εκτυπώσεις' -> 'Εξαγωγή σε excel (1 γραμμή ανά μισθοδοσία' έχει προστεθεί η επιλογή 'Ομαδοποίηση ανά εργαζόμενο', έτσι ώστε στο παραγόμενο αρχείο να υπάρχει ομαδοποίηση των μισθοδοσιών ανά εργαζόμενο. 2.Εμφάνιση των προστατευόμενων μελών ΤΥΔΚΥ στην εκτύπωση Απόδοση Κρατήσεων. Στην ενσωματωμένη εκτύπωση 'Απόδοση Κρατήσεων' εμφανίζεται πλέον ο αριθμός προστατευόμενων μελών ΤΥΔΚΥ, ο οποίος αντλείται από την ενότητα 'Εργαζόμενοι' -> 'Διάφορα Στοιχεία' -> 'Προστατευόμενα Μέλη (ΤΥΔΚΥ)'. 3.Βελτιώσεις στην εκτύπωση Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ i. Προστέθηκε η δυνατότητα διαμόρφωσης του κειμένου Οι εργοδοτικές εισφορές και οι κρατήσεις ασφαλισμένου έχουν αποδοθεί, κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο συγκεκριμένο κείμενο. ii. Εξαιρούνται από την ανάκτηση των εισφορών οι μισθοδοσίες για τις οποίες όλες οι κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ είναι μηδενικές iii. Προστέθηκε η δυνατότητα διαμόρφωσης των λογοτύπων που υπάρχουν στο επάνω αριστερά μέρος της εκτύπωσης. Για να εισάγετε τα επιθυμητά λογότυπα : πηγαίνετε στην ενότητα 'Βοηθητικά' -> 'Διαχείριση Συστήματος' -> 'Διαχείριση Λογοτύπων'->'Λογότυπα Ανεξάρτητα Φύλλων'. Εάν στην λίστα των κατηγοριών εκτυπώσεων υπάρχει η εγγραφή 'Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ' την επιλέγετε κάνοντας διπλό κλικ. Στην αντίθετη περίπτωση επιλέγετε προσθήκη εκτύπωσης και στο πεδίο 'Εκτύπωση' επιλέγετε την εγγραφή 'Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ'. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί εισάγετε τα επιθυμητά λογότυπα στα πεδία 1-4 της ενότητας Αριστερά Τίτλοι 1

2 Τα λογότυπα που θα καταχωρήσετε εμφανίζονται στο επάνω αριστερά μέρος της εκτύπωσης. 4.Προσθήκη δυνατότητας φιλτραρίσματος ανά Χρήση Εργασίας, Εργαζόμενο, Ημερομηνία Ισχύος, Επηρεαζόμενο Στοιχείο στην ενότητα 'Εργαζόμενοι' -> 'Μισθολογικές Μεταβολές'. 5.Προσθήκη των πεδίων 'Πατρώνυμο', 'ΑΦΜ' στο ευρετήριο της ενότητας 'Εργαζόμενοι' - > 'Στοιχεία Μισθοδοσίας'. 6.Προσθήκη Δυνατότητας δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου για το ΤΣΑΥ με χρήση LibreOffice. 7.Προσθήκη δυνατότητας εξαγωγής της εκτύπωσης Νέα Αναλυτική Κατάσταση Αναδρομικών (3 γραμμές) - Α3 (Ορ.) σε αρχείο με χρήση OpenOffice. 8.Εμφάνιση επιβεβαιωτικού μηνύματος για την εμφάνιση υπενθυμίσεων κατά την είσοδο στην εφαρμογή. 9. Προσθήκη νέων πεδίων στην ενότητα Εργαζόμενοι -> Στοιχεία Μισθοδοσίας -> Σταθερά Στοιχεία Προσθήκη των νέων πεδίων: Α.Μ. Προσωπικού Εκδ. Αρχή (αφορά τα στοιχεία ταυτότητας του εργαζομένου) Νομός Κατοικίας Δήμος Κατοικίας Διεύθυνση Εργασίας 10. Βελτιώσεις στο εργαλείο δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου xml προς ΥΕΚΑ Προσθήκη δυνατότητας εξαγωγής αρχείου για περισσότερες από μία χρήσεις (για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίας επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης HR της εταιρίας). Προσθήκη δυνατότητας φιλτραρίσματος ανά Φάση, Διεύθυνση, Τμήμα, Γραφείο, Φύλλο Βασ. Μισθοδοσίας. Η επιλογή/αποεπιλογή γίνεται κάνοντας δεξί κλικ πάνω στην λίστα των εργαζομένων. Προσθήκη ελέγχων ορθότητας ΑΦΜ Αποτροπή εξαγωγής αρχείου σε περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένο κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία. Δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής τιμών στην στήλη 'Μικτές Αποδοχές'. 2

3 11. Δυνατότητα αποθήκευσης custom αναφορών στην ενσωματωμένη εκτύπωση Μητρώο Εργαζομένων Στην συγκεκριμένη εκτύπωση είναι πλέον εφικτή η αποθήκευση της διάταξης στηλών της εκτύπωσης για την δημιουργία ξεχωριστών αναφορών. Για να χρησιμοποιήσετε την συγκεκριμένη δυνατότητα ακολουθείτε τα εξής βήματα : Διαμορφώνετε τα εμφανιζόμενα πεδία στην επιθυμητή διάταξη Κάνετε κλικ στο κουμπί 'Αποθήκευση Νέας' Εισάγετε την επιθυμητή ονομασία της αναφοράς και επιλέγετε αν θέλετε να εμφανίζεται σε όλες τις χρήσεις. Για να ανακτήσετε την συγκεκριμένη αναφορά αρκεί να την επιλέξετε από την λίστα 'Αποθηκευμένες', να κάνετε κλικ στο κουμπί 'Εμφάνιση' και να κάνετε ανάκτηση της εκτύπωσης. Σε περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε την εκτύπωση κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές και πατάτε το κουμπί 'Ενημέρωση Αλλαγών'. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε την συγκεκριμένη αναφορά κάνετε κλικ στο κουμπί 'Διαγραφή' 12. Τροποποίηση δικαιωμάτων στο υποσύστημα καταχώρησης αδειών για την ομάδα χρηστών 'Χρήστες Μισθοδοσίας'. Οι χρήστες οι οποίοι στην ενότητα 'Διαχείριση' ->'Χρήστες' ανήκουν στην ομάδα χρηστών 'Χρήστες Μισθοδοσίας' έχουν δικαίωμα καταχώρησης/ εμφάνισης στο υποσύστημα αδειών μόνο για τις κατηγορίες αδειών που επηρεάζουν την μισθοδοσία. Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών (Απεργία (Μισθ.), Στάση Εργασίας (Μισθ.), Άνευ Αποδοχών (Μισθ.), Αδικαιολόγητη Απουσία (Μισθ.)) θα πρέπει στην ενότητα 'Βοηθητικά' -> 'Διαχείριση Συστήματος' -> 'Διαχείριση Αδειών' να είναι τσεκαρισμένο το πεδίο 'Επηρεάζει την Μισθοδοσία'. 3

4 Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής παρατηρήσεων στην ενότητα 'Βοηθητικά' -> 'Διαχείριση Συστήματος' -> 'Οργανικές Θέσεις' Στον παραμετρικό πίνακα οργανικών θέσεων μπορεί να γίνει εισαγωγή σχολίων στην στήλη Παρατηρήσεις. 2. Εμφάνιση μενού για Εισαγωγή/Αφαίρεση/Προβολή εγγραφών με δεξί κλικ στην ενότητα Εργαζόμενοι -> Στοιχεία Διαχείρισης Προσωπικού -> Εξωτ. Αρχεία 3. Δυνατότητα ενημέρωσης των πεδίων Διεύθυνση, Τμήμα, Γραφείο στην καρτέλα Σταθερά Στοιχεία από την καρτέλα Τοποθετήσεις/Μετακινήσεις Υπαλλήλου μόνο για τις ενεργές Τοποθετήσεις/Μετακινήσεις. Στην ενότητα Εργαζόμενοι -> Στοιχεία Διαχείρισης Προσωπικού -> Πρόσθετα Στοιχεία -> Τοποθετήσεις/Μετακινήσεις Υπαλλήλου η προτροπή για αυτόματη ενημέρωση των πεδίων εμφανίζεται μόνο όταν το πεδίο Ενεργή είναι τσεκαρισμένο για την εγγραφή που καταχωρείτε ή τροποποιείτε. 4. Δυνατότητα διαμόρφωσης της επικεφαλίδας της εκτύπωσης Επετηρίδα Για να διαμορφώσετε το κείμενο που εμφανίζεται στην επικεφαλίδα της εκτύπωσης πηγαίνετε στην ενότητα 'Βοηθητικά' -> 'Διαχείριση Συστήματος' -> 'Διαχείριση Λογοτύπων'- >'Λογότυπα Ανεξάρτητα Φύλλων', επιλέγετε Προσθήκη εκτύπωσης και στο πεδίο Εκτύπωση επιλέγετε την εγγραφή Επετηρίδα. Το κείμενο που θα εισάγετε στην καρτέλα Επικεφαλίδες/Διάφορα 1 -> Επικεφαλίδες -> 1η αντικαθιστά το εξ ορισμού κείμενο "ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 88 ΤΟΥ Ν.3528/2007" 5. Προσθήκη νέων πεδίων στην ενότητα Εργαζόμενοι -> Στοιχεία Προσωπικού -> Σταθερά Στοιχεία Προσθήκη των νέων πεδίων: Α.Μ. Μισθοδοσίας Εκδ. Αρχή (αφορά τα στοιχεία ταυτότητας του εργαζομένου) Νομός Κατοικίας Δήμος Κατοικίας Διεύθυνση Εργασίας 6. Βελτιώσεις στο υποσύστημα καταχώρησης αδειών I. Προσθήκη δυνατότητας καταχώρησης ωριαίων αδειών. Για να οριστεί μια κατηγορία άδειας ως ωριαία θα πρέπει στην ενότητα 'Βοηθητικά' -> 'Διαχείριση Συστήματος' -> 'Διαχείριση Αδειών' το πλήθος δικαιούμενων ποσών να έχει την τιμή 'Ώρες ανά Έτος' ή 'Ώρες ανά μήνα'. 4

5 Η καρτέλα καταχώρησης της άδειας διαφοροποιείται όπως φαίνεται και στην εικόνα: Αντίστοιχα αλλάζει και η μορφή στην ενότητα 'Εργαζόμενοι' -> 'Στοιχεία Διαχείρισης Προσωπικού' -> 'Δικαιούμενες Άδειες'. II. Προσθήκη ελέγχου ηλικίας τέκνων (4-18) κατά την καταχώρηση Γονικής Άδειας. Κατά την καταχώρηση γονικής άδειας γίνεται έλεγχος της ηλικίας των τέκνων του εργαζομένου και στην περίπτωση που η ηλικία τους είναι εκτός ορίων εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα. Για να λειτουργήσει ο έλεγχος θα πρέπει στην ενότητα 'Βοηθητικά' -> 'Διαχείριση Συστήματος' -> 'Διαχείριση Αδειών' να έχει επιλεγεί σαν τύπος της γονικής άδειας το λεκτικό 'ΓΟΝΙΚΗ'. Επίσης στην καρτέλα 'Εργαζόμενοι' -> 'Στοιχεία Διαχ. Προσωπικού' -> 'Οικογ. Μέλη' θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη η ημ. γέννησης και να είναι επιλεγμένο το πεδίο 'Συμμ. στην λήψη άδειας'. III. Δυνατότητα καταχώρησης διάρκειας ωρών σε κατηγορίες αδειών τύπου 'Ημέρες ανά Έτος'. Με την συγκεκριμένη τροποποίηση μπορούν να καλυφθούν ειδικές περιπτώσεις, όπως π.χ. όταν εγκρίνεται κανονική άδεια για συγκεκριμένο αριθμό ωρών. IV. Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος κατά την καταχώρηση αδείας στην περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση στον αριθμό δικαιούμενων ημερών του εργαζομένου για την συγκεκριμένη κατηγορία άδειας. V. Δυνατότητα δημιουργίας αδείας με τα στοιχεία καταχώρησης της προηγούμενης αποθηκευμένης κίνησης. Αφού έχετε καταχωρήσει μια άδεια για κάποιον 5

6 VI. Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ εργαζόμενο στην ενότητα 'Εργαζόμενοι' -> 'Άδειες', μπορείτε να δημιουργήσετε μια καινούργια κίνηση για τον ίδιο εργαζόμενο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο. Δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης προσαύξησης κανονικής άδειας. Πηγαίνετε στην ενότητα 'Εργαζόμενοι' -> 'Άδειες' κάνετε κλικ στο εικονίδιο 'Μαζική Καταχώρηση Δικ. Αδειών' Στο βήμα 1 - 'Επιλογή είδους εργασίας' κάνετε κλικ στο κουμπί 'Επόμενο' Στο πεδίο 'Αριθμός Αδειών' δηλώνετε τον αριθμό ημερών προσαύξησης κανονικής άδειας και κάνετε κλικ στο κουμπί 'Επόμενο' Επιλέγετε τα άτομα για τα οποία θέλετε να γίνει η ενημέρωση και κάνετε κλικ στο κουμπί 'Τέλος' Η συγκεκριμένη ενέργεια ενημερώνει αθροιστικά το πεδίο 'Προσ. Παραμεθ.' στην ενότητα 'Εργαζόμενοι' -> 'Στοιχεία Διαχείρισης Προσωπικού' -> 'Δικαιούμενες Άδειες & Αναφορές Αδειών' -> 'Δικαιούμενες Άδειες' VII. Δυνατότητα δημιουργίας χρηστών με φιλτράρισμα αδειών ανά συγκεκριμένο τμήμα ή γραφείο. Για να ορίσετε κάποιον χρήστη ο οποίος θα βλέπει μόνο τις άδειες ενός συγκεκριμένου τμήματος ή γραφείου πηγαίνετε στην ενότητα 'Διαχείριση' -> 'Χρήστες', κάνετε διπλό κλικ στο όνομα χρήστη και ορίζετε στο πεδίο 'Διεύθυνση, Τμήμα, Γραφείο' την επιθυμητή τιμή. 7. Προσθήκη νέας καρτέλας 'Ιστορικό Ημερομηνιών' Στην ενότητα 'Εργαζόμενοι' -> 'Στοιχεία Διαχείρισης Προσωπικού' έχει προστεθεί η καρτέλα 'Ιστορικό Ημερομηνιών', η οποία μας δίνει την δυνατότητα να συνδέσουμε συγκεκριμένες κατηγορίες ημερομηνιών με σχόλια/παρατηρήσεις και να τα εμφανίσουμε από τις αντίστοιχες εκτυπώσεις. Για να ορίσουμε μια καινούργια κατηγορία ημερομηνίας πηγαίνουμε στην ενότητα Βοηθητικά -> Διαχείριση Συστήματος -> Διαχείριση Παραμετρικών Πινάκων-> Κατηγορίες ημερομηνιών. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 'Νέα εγγραφή' θα δημιουργηθεί μια καινούργια εγγραφή όπου μπορούμε να δηλώσουμε την περιγραφή της ημερομηνίας που μας ενδιαφέρει πχ. Ημ. Ανάληψης Καθηκόντων και την σειρά εμφάνισης της. Για να αποθηκεύσουμε την κατηγορία κάνουμε κλικ στο εικονίδιο 'Αποθήκευση'. Για να καταχωρήσουμε παρατηρήσεις για την συγκεκριμένη ημερομηνία κάνουμε τα εξής βήματα : Πηγαίνουμε στην ενότητα 'Εργαζόμενοι' -> 'Στοιχεία Διαχείρισης Προσωπικού'- >'Ιστορικό Ημερομηνιών' Κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε προσθήκη ημερομηνιών όπως φαίνεται στην εικόνα. 6

7 Επιλέγουμε στην στήλη 'Περιγραφή' την κατηγορία ημερομηνίας που μας ενδιαφέρει και συμπληρώνουμε τις σχετικές πληροφορίες στις στήλες 'Ημερομηνία', 'Σχόλια' όπως φαίνεται στην εικόνα. Εάν για οποιαδήποτε λόγο δεν θέλουμε να είναι εκτυπώσιμη η συγκεκριμένη εγγραφή αποτσεκάρουμε το πεδίο 'Εκτύπ.' Για την εκτύπωση του ιστορικού για ένα μεμονωμένο εργαζόμενο έχει προστεθεί στις ενσωματωμένες εκτυπώσεις η εκτύπωση Εκτύπωση Ιστορικού Ημερομηνιών Υπαλλήλου, οπού μπορούμε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αντλήσουμε την πληροφορία για τις κατηγορίες ημερομηνιών που μας ενδιαφέρει. Για την εκτύπωση του ιστορικού μιας ομάδας εργαζομένων έχει προστεθεί αντίστοιχα η εκτύπωση Μαζική Εκτύπωση Ιστορικού Ημερομηνιών. 8. Προσθήκη νέας καρτέλας 'Πλασματικά Βαρέα/ Παρουσιολόγιο' Στην συγκεκριμένη καρτέλα διακρίνουμε τις εξής ενότητες : Πλασματικά: Στην συγκεκριμένη καρτέλα απεικονίζονται τα πλασματικά χρόνια υπηρεσίας που προσθέτουν οι τίτλοι εκπαίδευσης (Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό/ Ε.Σ.Δ.Δ/Ε.Σ.Τ.Α.) στον συνολικό χρόνο υπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη των εργαζομένων στο Ενιαίο Μισθολόγιο και Βαθμολόγιο. Για την συγκεκριμένη λειτουργία λαμβάνονται υπόψη οι τίτλοι σπουδών από την ενότητα 'Εργαζόμενοι' -> 'Στοιχεία Διαχείρισης Προσωπικού' -> 'Εκπαίδευση/ Αμοιβές-Ποινές' -> 'Στοιχεία Εκπαίδευσης/ Ειδικών Γνώσεων' για τους οποίους το πεδίο 'Είδος Τίτλου' είναι 'Μεταπτυχιακό', 'Διδακτορικό', 'Ε.Σ.Δ.Δ.', 'Ε.Σ.Τ.Δ. του Ε.Κ.Δ.Α.Α.' και το πεδίο 'Προσθέτει πλασματικό χρόνο υπηρεσίας' είναι επιλεγμένο. Συμπληρώνοντας επίσης το πεδίο 'Προσθ. έτη στους Πλ. χρόνους Βαθμού, ΜΚ' μπορεί να ενημερωθούν αυτόματα οι πλ. χρόνοι στον Βαθμό & ΜΚ, καθώς και οι αντίστοιχες ημερομηνίες επόμενης αλλαγής. Βαρέα : Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος έχει ενταχθεί σε καθεστώς βαρέων & ανθυγιεινών επαγγελμάτων μπορούμε να συμπληρώσουμε στην συγκεκριμένη καρτέλα την ημερομηνία ένταξης του στα ΒΑΕ. Με βάση την ημερομηνία ένταξης και την τρέχουσα ημερομηνία απεικονίζεται ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας στα βαρέα. 7

8 Σε περίπτωση που έχουμε καταχωρήσει εγγραφές στην καρτέλα Στοιχεία Προϋπηρεσίας που πρέπει να συνυπολογιστούν στον συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας στα βαρέα θα πρέπει να έχουν τσεκαρισμένο το πεδίο 'Βαρέα'. Παρουσιολόγιο : Στην συγκεκριμένη ενότητα μπορούμε να καταχωρήσουμε το ωράριο του εργαζομένου (Ώρα προσέλευσης / Αποχώρησης / Ώρα μέχρι την οποία μπορεί να προσέλθει) 9. Απεικόνιση χρόνου υπηρεσίας στο ΜΚ, Βαθμό, με πλασματικά έτη υπηρεσίας στην ενότητα 'Εργαζόμενοι' -> 'Στοιχεία Διαχείρισης Προσωπικού' -> 'Σταθερά στοιχεία' Στην συγκεκριμένη ενότητα απεικονίζονται πλέον κάτω από τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας η υπηρεσία με επιπλέον πλασματικά έτη (όπως ορίζεται στην καρτέλα 'Πλασματικά - Βαρέα), ο χρόνος υπηρεσίας στον τρέχοντα βαθμό και στο τρέχων ΜΚ. 10. Δυνατότητα αποθήκευσης custom αναφορών στην ενσωματωμένη εκτύπωση Μητρώο Εργαζομένων Στην συγκεκριμένη εκτύπωση είναι πλέον εφικτή η αποθήκευση της διάταξης στηλών των αποθηκευμένων πεδίων για την δημιουργία ξεχωριστών αναφορών. Για να χρησιμοποιήσετε την συγκεκριμένη δυνατότητα ακολουθείτε τα εξής βήματα : Διαμορφώνετε τα εμφανιζόμενα πεδία στην επιθυμητή διάταξη Κάνετε κλικ στο κουμπί 'Αποθήκευση Νέας' Εισάγετε την επιθυμητή ονομασία της αναφοράς και επιλέγετε αν θέλετε να εμφανίζεται σε όλες τις χρήσεις. Για να ανακτήσετε την συγκεκριμένη αναφορά αρκεί να την επιλέξετε από την λίστα 'Αποθηκευμένες', να κάνετε κλικ στο κουμπί 'Εμφάνιση' και να κάνετε ανάκτηση της εκτύπωσης. Σε περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε την εκτύπωση κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές και πατάτε το κουμπί 'Ενημέρωση Αλλαγών'. Εάν θέλετε να διαγράψετε την συγκεκριμένη αναφορά κάνετε κλικ στο κουμπί 'Διαγραφή'. 8

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013. «Υποέργο 4»

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013. «Υποέργο 4» Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013 «Υποέργο 4» «Διαχείριση & Παρακολούθηση Στοιχείων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου για τις ανάγκες αυτεπιστασιών συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ)

YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 3.0 Φεβρουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ( 2007-2013) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ελεγχόµενης Είσπραξης Υποχρεώσεων Εργοδοτών Τελευταία Αναθεώρηση: 21 Νοεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΣ... 5 3.1 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. copyright DATA COMMUNICATION

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. copyright DATA COMMUNICATION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 161 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 161 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ PREMIUM HRM - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ... 161 3. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ PREMIUM HRM - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ... 164 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 8 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 11 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΞΑΓΩΓΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ XML 12 6. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 19 7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά i-payday

Χαρακτηριστικά i-payday Χαρακτηριστικά i-payday Το πρόγραμμα Διαχείρισης Μισθοδοσίας i-payday δημιουργήθηκε με την πιο σύγχρονη τεχνολογία, σε συνδιασμό με την εικοσιπενταετή εμπειρία της σε μισθοδοσίες. Αποτέλεσμα, το σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα... 3 2. Υποβολή Τροποποιητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...7 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ...8 1.1 Δημιουργία λογαριασμών Γενικής Λογιστικής...8 1.1.1 Πριν προχωρήσετε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας

ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας Atlantis Payroll 3 ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας Atlantis Payroll 4 ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Έκδοση 1.0 Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Είσοδος στην εφαρμογή... 2 3. Εφαρμογές Μητρώου... 4 3.1 Εφαρμογή «Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α : Τρόποι Αναζήτηση... 4 Με Αριθμό Μητρώου... 4 Με Όνομα Μέλους Εταιρείας... 4 Με επωνυμία... 4 Με Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Εργαζομένων. Στη σελίδα «Σχόλια» μπορούμε να κρατήσουμε κάποια σχόλια για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο ή. θέλουμε να τυπώνονται στο. δίνουμε.

Αρχείο Εργαζομένων. Στη σελίδα «Σχόλια» μπορούμε να κρατήσουμε κάποια σχόλια για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο ή. θέλουμε να τυπώνονται στο. δίνουμε. Αρχείο Εργαζομένων Αρχείο Εργαζομένων Η βασική οθόνη καταχώρησης στο αρχείο εργαζομένων φαίνεται ακόλουθα. Το πρόγραμμα αυτό διαχειρίζεται 6 οθόνες : Βασικά, Λοιπά, Σχόλια, Παράμετροι, Ταμείαεπιδόματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ΜΕΡΟΣ 5.8 5.8.1

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ΜΕΡΟΣ 5.8 5.8.1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 6 3 ΑΠΑΝΕΣ... 7 3.1 ιακρίσεις απανών...7 3.2 Οι απάνες των Ο.Τ.Α....7 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΑΝΗΣ... 8 4.1 Τι είναι η Έκθεση Ανάληψης απάνης...8 4.2 Τι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

AnacondA. Μισθοδοσία. Εγχειρίδιο Χρήσης

AnacondA. Μισθοδοσία. Εγχειρίδιο Χρήσης AnacondA Μισθοδοσία Εγχειρίδιο Χρήσης 2007 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 7 Εγκατάσταση του πακέτου 8 Εκκίνηση του προγράµµατος 11 Επιλογή εταιρίας 14 Ίδρυση εταιρίας 14 ιαγραφή εταιρίας 15 Στοιχεία εταιρίας 15

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 69 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ... 69 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 71 2.1. ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 71 2.2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ... 72 2.3. FUNCTION KEYS...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. ΥΠ.ΕΣ. Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. v.1.3 Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα