Ο Συνεργατικός Σχεδιασµός µιας Ψηφιακής Αφίσας από Νήπια: Πτυχές της ιαµεσολάβησης και Αλληλεπίδρασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Συνεργατικός Σχεδιασµός µιας Ψηφιακής Αφίσας από Νήπια: Πτυχές της ιαµεσολάβησης και Αλληλεπίδρασης"

Transcript

1 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Ο Συνεργατικός Σχεδιασµός µιας Ψηφιακής Αφίσας από Νήπια: Πτυχές της ιαµεσολάβησης και Αλληλεπίδρασης Μαρία Θεοδωρακάκου Μ ΕΕΑ, Νηπιαγωγός Ηλίας Καρασαββίδης Λέκτορας ΠΤΠΕ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία προσεγγίζει τον υπολογιστή ως νοητικό εργαλείο και την οργανική ένταξη του στα πλαίσια µιας δραστηριότητας µεστής νοήµατος. Ειδικότερα, η εργασία εστιάζεται στη συνεργατική κατασκευή µιας ψηφιακής αφίσας για το αποκριάτικο πάρτι της τάξης τους από µια µικρή οµάδα τεσσάρων νηπίων. Εξετάζεται η διαµεσολάβηση της δραστηριότητας από την τεχνολογία και η αλληλεπίδραση των νηπίων γύρω από την τεχνολογία. Η ανάλυση δείχνει ότι τα νήπια αξιοποίησαν τις δυνατότητες που τους προσέφερε η τεχνολογία και ιδιαίτερα τη δυνατότητα µετάβασης σε προηγούµενες καταστάσεις στην περίπτωση σφαλµάτων. Επίσης, η αλληλεπίδραση των νηπίων στα πλαίσια της συνεργασίας τους υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσµατική καθώς τα παιδιά αυτο-οργανώθηκαν επιµερίζοντας αρµοδιότητες. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: γνωστικό εργαλείο, γραµµατισµός, ψηφιακή αφίσα, ζωγραφική, κειµενογράφος, κοινωνική αλληλεπίδραση, συνεργατική µάθηση, νηπιαγωγείο ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η εµφάνιση του προσωπικού υπολογιστή στις αρχές της δεκαετίας του 1980, είχε ως αποτέλεσµα την προοδευτική ένταξη των υπολογιστών σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης των χωρών του δυτικού κόσµου. Παρόλο που οι λόγοι και τα µοντέλα ένταξης τους ποικίλουν, ένας κοινός παρονοµαστής ήταν η πεποίθηση ότι ο υπολογιστής µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στη διδασκαλία και τη µάθηση (Μακράκης, 2000; Ράπτης & Ράπτη, 2002; Κόµης, 2004). Αναµφισβήτητα, οι ΤΠΕ έχουν χαρακτηριστικά που ευνοούν τη µάθηση (Bransford et al., 2000; Βοσνιάδου, 2006). Μια από τις κυρίαρχες εννοιοποιήσεις της συνεισφοράς του υπολογιστή στη µάθηση είναι αυτή του νοητικού εργαλείου (Jonassen, 1996; Μικρόπουλος, 2006). Σύµφωνα µε αυτή, ο υπολογιστής συνιστά γνωστικό εργαλείο µε την έννοια ότι υποστηρίζει υπολογιστικά, αναπαραστατικά και διαχειριστικά τη νοητική δραστηριότητα του υποκειµένου. Η προσέγγιση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια από το ΕΠΠΣ το οποίο µάλιστα αναφέρει ως έναν από τους τρεις βασικούς σκοπούς χρήσης του υπολογιστή τη χρήση του ως γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου (ΥΠΕΠΘ, 2003). εδοµένης της έµφασης που δίνεται στον υπολογιστή ως νοητικό εργαλείο τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στο ΕΠΠΣ, ένα από τα ζητήµατα που προκύπτουν είναι το πως µπορούµε να αξιοποιήσουµε τις ΤΠΕ ως νοητικά εργαλεία στην εκπαίδευση. Πέρα από τις γενικές προδιαγραφές και διακηρύξεις του αναλυτικού προγράµµατος απαιτούνται: (α) δραστηριότητες, (β) λογισµικό, (γ) οργάνωση της τάξης και (δ) διδακτική προσέγγιση. Αναφορικά µε τις δραστηριότητες, η αξιοποίηση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου δεν µπορεί να υλοποιηθεί µε συµβατικού τύπου δραστηριότητες καθώς ο

2 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2 υπολογιστής επιτελεί µέρος ή το σύνολο του γνωστικού έργου µε συνέπεια να υπάρχει ανάγκη επανασχεδιασµού των δραστηριοτήτων. Αναφορικά µε το λογισµικό, πολλές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού, όπως το συµπεριφοριστικό, ούτε δίνουν τη δυνατότητα στο µαθητή να ενεργοποιήσει της νοητικές του δεξιότητες αλλά ούτε και τις υποστηρίζουν. Αναφορικά µε την οργάνωση της τάξης, λογικά οι οµάδες εργασίας θα είναι η επικρατέστερη επιλογή τόσο για παιδαγωγικούς-διδακτικούς λόγους όσο και επειδή δεν επαρκούν οι διαθέσιµοι υπολογιστές σε κάθε σχολείο ώστε να µπορεί ο κάθε µαθητής να εργάζεται ατοµικά σε έναν υπολογιστή. Τέλος, αναφορικά µε το ζήτηµα της διδακτικής προσέγγισης, παρόλο που είναι δυνατόν µια δραστηριότητα να εξαντλείται στον υπολογιστή, µπορεί να υλοποιείται µέσω υπολογιστή µόνο το τµήµα της δραστηριότητας που απαιτείται για να υπάρξει συνεισφορά στη µάθηση. Το ζήτηµα των παραπάνω γίνεται ακόµη πιο εξεζητηµένο στην περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριµένα, τα νήπια δεν µπορούν να γράφουν, να διαβάζουν και να κάνουν υπολογισµούς οπότε µοιάζει δυσκολότερη η προσέγγιση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου. Επιπρόσθετα, στην καλύτερη των περιπτώσεων υπάρχει µόνο ένας διαθέσιµος υπολογιστής στο νηπιαγωγείο οπότε απαιτείται εξ ορισµού η χρήση οµάδων εργασίας και η εκ περιτροπής αξιοποίηση του υπολογιστή. Παράλληλα, το λογισµικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση από µαθητές προσχολικής εκπαίδευσης. Μια λύση στις προκλήσεις της χρήσης του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στα πλαίσια της προσχολικής εκπαίδευσης είναι η οριζόντια ένταξη του υπολογιστή σε µια δραστηριότητα, όπου δηλαδή ο υπολογιστής ενσωµατώνεται οργανικά αποτελώντας αναπόσπαστο µέρος της αλλά όχι αυτοσκοπό της. Σηµειωτέον ότι το ΕΠΠΣ συνιστά τη χρήση του υπολογιστή ως εργαλείου µάθησης και υποστήριξης της µάθησης και όχι ως αντικείµενο µάθησης αυτό καθαυτό. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, το πρωτεύον είναι η αφετηρία από τη µάθηση και η χρήση των ΤΠΕ µε σκοπό την υποστήριξη αυτής της µάθησης. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής παρουσιάζεται µια διδακτική παρέµβαση όπου ο υπολογιστής ενσωµατώνεται ως νοητικό εργαλείο για την υποστήριξη της νοητικής δραστηριότητας των νηπίων. Αφετηρία της δραστηριότητας δεν είναι ο υπολογιστής. Αντίθετα, ο υπολογιστής ενσωµατώνεται εργαλειακά σε ένα µεγάλο τµήµα της εξυπηρετώντας σκοπούς της. Ειδικότερα, στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται η συλλογιστική σχεδιασµού και δηµιουργίας µιας ψηφιακής αφίσας από µια οµάδα 4 νηπίων. Η ΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Ακολουθώντας τις νέες εκπαιδευτικές αντιλήψεις, το ΕΠΠΣ προσεγγίζει την ανάπτυξη της ικανότητας γραφής και ανάγνωσης στο νηπιαγωγείο µέσα από τη σκοπιά του εποικοδοµισµού, της δοµητικής προσέγγισης της γνώσης και ειδικότερα της ανάδυσης του γραµµατισµού. Αναλυτικότερα, οι σύγχρονες αντιλήψεις θέλουν το παιδί να οδηγείται στην κατάκτηση της γραφής και ανάγνωσης µέσα σε ένα µαθησιακό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα και εµπειρίες παραγωγής γραπτών κειµένων µε πραγµατικό ενδιαφέρον και νόηµα για αυτό. Η συνειδητοποίηση από το παιδί του επικοινωνιακού και λειτουργικού χαρακτήρα του γραπτού λόγου µέσα από την επαφή του µε αυθεντικά κείµενα γραφής (αφίσες, περιοδικά, εφηµερίδες επιγραφές, αλληλογραφία κλπ) και τη δηµιουργία πραγµατικών κειµένων που εξυπηρετούν κάποιο σκοπό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατάκτηση της γραφής και ανάγνωσης στο νηπιαγωγείο. Το παιδί µπαίνει στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου προκειµένου να εξυπηρετήσει κάποια ανάγκη που προέκυψε στο ίδιο (ή µέσα στην οµάδα ή την τάξη) και που παρουσιάζει πραγµατικό

3 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3 ενδιαφέρον για αυτό. Η παραγωγή του γραπτού λόγου επιχειρείται µέσα από την αναζήτηση πληροφοριών, την αξιοποίηση του περιβάλλοντος έντυπου λόγου της τάξης και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, στα πλαίσια της εργασίας σε µικρές οµάδες. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, βασικός ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι µέσα από κατάλληλα οργανωµένες δραστηριότητες να δηµιουργήσει ισχυρά κίνητρα για το παιδί και τις κατάλληλες εκείνες προϋποθέσεις που θα το βοηθήσουν να πειραµατιστεί µε τη γραφή και εν τέλει να κατακτήσει το γραπτό λόγο. Μέσα από την επαφή µε ποικίλους τύπους αυθεντικών κειµένων, την αναγνώριση βασικών χαρακτηριστικών τους και τη δηµιουργία συνθηκών που θα δηµιουργήσουν στο παιδί κίνητρο ούτως ώστε να παράγει τέτοιου είδους κείµενα το νήπιο οδηγείται σταδιακά στη συνειδητοποίηση βασικών συµβάσεων της γραφής και ανάγνωσης (Pascucci, 1998; Curto,1998; Τάφα 2001; Γιαννικοπούλου, 2002; αφέρµου, 2006; ΥΠΕΠΘ, 2003). Θεµελιώδεις προϋποθέσεις για την παραγωγή γραπτού κειµένου από το παιδί είναι (α) να καταστεί σαφής ο στόχος της γραφής, δηλαδή ο λόγος για τον οποίο γράφεται το συγκεκριµένο κείµενο, (β) να οριστεί το θέµα της γραφής, δηλαδή το περιεχόµενο του κειµένου, και (γ) να προσδιοριστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του κειµένου καθώς διαφορετικά γράφεται µια αφίσα και διαφορετικά ένα γράµµα ή ένα παραµύθι (Curto, 1998). Σε επίπεδο αναλυτικού προγράµµατος, το ΕΠΠΣ κάνει λόγο για δραστηριότητες που θα φέρουν τα παιδιά αβίαστα σε επαφή µε διαφορετικά κείµενα του γραπτού λόγου (εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία, επιγραφές, αφίσες, διαφηµίσεις) ούτως ώστε να κατακήσουν τα νήπια βασικές δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής. Παράλληλα, το ΕΠΠΣ αναφέρεται ρητά στη δηµιουργία ευκαιριών οι οποίες θα βοηθήσουν το παιδί να καταλάβει την κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου (ΥΠΕΠΘ, 2003). ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η µελέτη που περιγράφεται στο παρόν άρθρο εστιάζεται στη συνεργατική κατασκευή µιας ψηφιακής αφίσας από µια οµάδα νηπίων. Η τεχνολογία χρησιµοποιείται εργαλειακά για την παραγωγή µιας αφίσας και συνεισφέρει στη δηµιουργία ενός µαθησιακού περιβάλλοντος εντός του οποίου τα νήπια αλληλεπιδρούν εµπρόθετα. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση (α) του τρόπου µε τον οποίο η τεχνολογία διαµεσολαβεί τη δραστηριότητα και (β) της αλληλεπίδρασης των νηπίων γύρω από την τεχνολογία. ΜΕΘΟ ΟΣ Υποκείµενα Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο κλασικό τµήµα του 1ου Νηπιαγωγείου Αισωνίας- ιµηνίου του νοµού Μαγνησίας τον Φεβρουάριο του Στο τµήµα αυτό φοιτούσαν συνολικά 17 µαθητές, (13 νήπια και 4 προνήπια) οι οποίοι συµµετείχαν στη µελέτη. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας εστιαζόµαστε σε µια οµάδα 4 νηπίων (3 κορίτσια και 1 αγόρι) η οποία και εργάστηκε στον υπολογιστή. Πρέπει να επισηµανθεί ότι το συγκεκριµένο τµήµα διέθετε γωνιά υπολογιστή η οποία όµως είχε δηµιουργηθεί µόλις λίγες µέρες πριν τη διεξαγωγή της µελέτης. Κατά συνέπεια, τα νήπια δεν είχαν επαρκείς προηγούµενες γνώσεις χειρισµού υπολογιστή. Λογισµικό ύο τύποι λογισµικού χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη: ένα πρόγραµµα ζωγραφικής και κειµενογράφος. Αναφορικά µε το πρώτο, χρησιµοποιήθηκε το Tux Paint,

4 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 4 ένα βραβευµένο λογισµικό ζωγραφικής ειδικά σχεδιασµένο για παιδιά 3-12 ετών. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ένα απλό και διαισθητικό περιβάλλον ζωγραφικής, ηχητικά εφέ και µια µασκότ που δίνει οδηγίες και πληροφορίες. Η διεπαφή περιλαµβάνει ένα καµβά ζωγραφικής, µια παλέτα που απαρτίζεται από σχεδιαστικά εργαλεία (πινέλα, στάµπες, γραµµές, σχήµατα, εργαλεία διαχείρισης, γόµα και αναίρεση) και εργαλεία διαχείρισης (π.χ. αποθήκευση, άνοιγµα, εκτύπωση). Το Tux Paint ανήκει στην κατηγορία του ελεύθερου λογισµικού/λογισµικού ανοικτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν µε άδεια GNU GPL. Ο κειµενογράφος που χρησιµοποιήθηκε ήταν το Microsoft Word. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα παιδιά ουσιαστικά δεν ήταν εξοικειωµένα µε κανένα τύπο λογισµικού εκ των δύο αν και υπήρχε συγκριτικά περισσότερη εξοικείωση µε το πρόγραµµα ζωγραφικής. Οι εµπειρίες των παιδιών µε το πρόγραµµα ζωγραφικής ήταν σποραδικές και µη συστηµατικές. Είχαν µάθει να αναγνωρίζουν τη διεπαφή του προγράµµατος καθώς επίσης να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν τα βασικά εργαλεία του αλλά υστερούσαν σηµαντικά στην ικανότητα χρήσης του ποντικιού. Η όποια εµπειρία είχαν αποκτήσει τα παιδιά στη χρήση του Tux Paint προέρχονταν από την ενασχόληση τους µε αυτό στα πλαίσια των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Τα παιδιά δεν είχαν καµία προγενέστερη εµπειρία µε την εισαγωγή κειµένου σε κειµενογράφο. ιαδικασία Η διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε από την πρώτη συγγραφέα η οποία ήταν και η νηπιαγωγός της τάξης. Η αφορµή για τη δηµιουργία αφίσας δόθηκε από µια αφίσα για ένα παιδικό αποκριάτικο πάρτι που στάλθηκε στο νηπιαγωγείο. Η διδακτική παρέµβαση υλοποιήθηκε σε πέντε διακριτά στάδια τα οποία περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια. Πρώτο στάδιο: εισαγωγή. Παρουσιάστηκε η αφίσα και ακολούθησε συζήτηση ως προς το τι µπορεί να είναι και γιατί στάλθηκε στο σχολείο. Στη συνέχεια αναλύθηκε η αφίσα και εντοπίστηκαν τα γραφικά (εικόνες-σχήµατα) και το κείµενο (γράµµατα). Ακολούθησαν υποθέσεις ως προς το τι µπορεί να γράφει και τα νήπια επιχείρησαν να τη διαβάσουν. Η νηπιαγωγός διάβασε την αφίσα στα νήπια και ακολούθησε συζήτηση γύρω από τη χρησιµότητα των αφισών, τις περιπτώσεις στις οποίες χρησιµοποιούνται, το περιεχόµενο, τη µορφή και τη διάταξη τους (µορφή-µέγεθος γραµµάτων, γραφικών και χρωµάτων) ενώ ακολούθησε παρατήρηση και µελέτη άλλων αφισών µε διαφορετικό περιεχόµενο. Ο ρόλος της νηπιαγωγού σε αυτό το στάδιο ήταν να θέτει ερωτήµατα στα παιδιά, να τα παρακινεί να σκεφτούν και να συντονίζει τη συζήτηση τάξης. εύτερο στάδιο: δηµιουργία οµάδων. Η συζήτηση ξεκίνησε µε ένα πρόβληµα ενηµέρωσης που υπήρχε ενόψει του επικείµενου αποκριάτικου πάρτι του νηπιαγωγείου: τα νήπια προβληµατίστηκαν σχετικά µε το πως θα µπορούσαν να πληροφορήσουν τους γονείς τους και την υπόλοιπη κοινότητα. Έχοντας ως παράδειγµα την περίπτωση της αφίσας που είχε σταλθεί στο νηπιαγωγείο, οι µαθητές αποφάσισαν αντίστοιχα να κατασκευάσουν µια αφίσα. Οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες και ακολούθησε καταµερισµός εργασίας εντός της κάθε οµάδας: οι οµάδες αποφάσισαν για το περιεχόµενο της αφίσας τους και πληροφόρησαν τις υπόλοιπες οµάδες για την ιδέα τους. Τέλος, οι οµάδες αποφάσισαν ποιες θα εργαστούν µε µαρκαδόρους και χαρτί και ποια θα εργαστεί στον υπολογιστή. Ο ρόλος της νηπιαγωγού σε αυτό το στάδιο ήταν να συντονίζει τη συζήτηση σε επίπεδο τάξης και να βοηθά στο σχεδιασµό των οµάδων. Τρίτο στάδιο: δηµιουργία του γραφικού µέρους της αφίσας. Η κάθε οµάδα εργάστηκε

5 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 5 χωριστά για τη δηµιουργία της αφίσας της. Η οµάδα που επέλεξε να φτιάξει την αφίσα στον υπολογιστή απαρτίζονταν από τέσσερα νήπια, ένα αγόρι και τρία κορίτσια. Προτού ξεκινήσει την εργασία στον υπολογιστή, η οµάδα αποφάσισε για το ακριβές περιεχόµενο της αφίσας και προχώρησε µε τη συνδροµή της νηπιαγωγού σε κατανοµή ρόλων σχετικά µε το ποιος θα κάνει τι. Επισηµάνθηκε στα νήπια από τη νηπιαγωγό (α) ότι η οµάδα θα έπρεπε να αποφασίσει µέσα από συζήτηση το τι θα περιλαµβάνει η αφίσα και (β) ότι το νήπιο που θα χειρίζεται κάθε φορά το ποντίκι θα έπρεπε να εξηγεί στους άλλους τι κάνει ώστε αυτοί να εκφράζουν τη γνώµη τους και να προτείνουν ιδέες και λύσεις. Για να εµπλακούν όλα τα παιδιά της οµάδας όχι µόνο στη συζήτηση αλλά και έµπρακτα στο σχεδιασµό της αφίσας, καθορίστηκε µέσα από συζήτηση η εναλλαγή του χειριστή του ποντικιού και το τµήµα της αφίσας στο οποίο θα συνεισέφερε. Ο ρόλος της νηπιαγωγού σε αυτό το στάδιο ήταν περισσότερο βοηθητικός και ρυθµιστικός: (α) βοηθούσε σε τεχνικά προβλήµατα και δυσκολίες που αντιµετώπισαν τα παιδιά και (β) έθετε ερωτήσεις ωθώντας τα παιδιά σε προβληµατισµό και συζήτηση αναφορικά µε το εκτελούµενο έργο. Τέταρτο στάδιο: δηµιουργία του κειµενικού µέρους της αφίσας. Το γραφικό που είχαν σχεδιάσει οι µαθητές στο προηγούµενο βήµα µεταφέρθηκε σε κειµενογράφο προκειµένου να εισαχθεί κείµενο. Η ίδια οµάδα παιδιών εργάστηκε εκ νέου για την εισαγωγή του κειµένου. Τα παιδιά αποφάσισαν σε ποιο σηµείο της εικόνας θα γράψουν και τι: στο πάνω µέρος αποφάσισαν να γράψουν το τι θα γίνει και που και στο κάτω µέρος την ηµεροµηνία και την ώρα. Τα παιδιά ρύθµισαν µόνα τους το ποιοι θα γράφουν στον υπολογιστή και ποιοι θα µεταφέρουν πληροφορίες (δηλαδή γράµµατα) από διάφορα κείµενα που έχουν στη διάθεση τους µέσα στην τάξη (αφίσες, ηµερολόγια, πίνακες αναφοράς κλπ). Στα αρχικά στάδια δύο νήπια εντόπισαν και µετέφεραν πληροφορίες (γράµµατα) και τα άλλα δύο εντόπισαν τα γράµµατα στο πληκτρολόγιο και τα εισήγαγαν στην κατάλληλη θέση κείµενο ενώ στη συνέχεια οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο ρόλος της νηπιαγωγού σε αυτό το στάδιο ήταν βοηθητικός. Έθετε ερωτήσεις προκειµένου να διευκολύνει µια κατάσταση και να ωθήσει τα παιδιά να προβληµατιστούν. Επίσης, βοήθησε µετά από αίτηµα των παιδιών - σε προβλήµατα που ανέκυψαν από τη χρήση του κειµενογράφου, ενώ η συνδροµή της ήταν καθοριστική στην αναζήτηση κατάλληλων πηγών πληροφορίας (π.χ. αφίσες πρότυπα και άλλο έντυπο συναφές υλικό όπως ηµερολόγια, πίνακες αναφοράς κτλ). Πέµπτο στάδιο: κοινοποίηση της αφίσας. Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, η οµάδα εκτύπωσε την αφίσα της, την παρουσίασε στην τάξη και την ανάρτησε στον πίνακα ανακοινώσεων δίπλα στις αφίσες που είχαν ήδη δηµιουργήσει τα άλλα παιδιά. Παράλληλα, το κάθε µέλος της οµάδας πήρε ένα αντίγραφο της αφίσας στο σπίτι του για να το κοινοποιήσει στην οικογένεια του. Η διδακτική παρέµβαση διήρκεσε συνολικά 3 µέρες. Η οµάδα των 4 νηπίων που εργάστηκε για την παραγωγή αφίσας στον υπολογιστή αφιέρωσε 32 λεπτά στη δηµιουργία του γραφικού µέρους της αφίσας και 41 λεπτά στη δηµιουργία του κειµενικού µέρους της αφίσας. ΑΝΑΛΥΣΗ Η διδακτική παρέµβαση βιντεοσκοπήθηκε και αποµανητοφωνήθηκε εντάσσοντας λεπτοµερή στοιχεία µε βάση τις ενέργειες των παιδιών µε το λογισµικό στη µονάδα του χρόνου. Στα πλαίσια της παρούσας εισήγησης, εστιαζόµαστε επιλεκτικά σε δύο όψεις της ανάλυσης αυτής: (α) διαµεσολάβηση της δραστηριότητας από τον υπολογιστή και (β) αλληλεπίδραση των νηπίων µε άξονα το λογισµικό.

6 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ηµιουργία Γραφικού Μέρους Αφίσας Τα παιδιά αποφάσισαν ότι η αφίσα τους θα περιλάµβανε ένα κλόουν και προσδιόρισαν το χρόνο και τον χώρο διεξαγωγής του πάρτι τους. Η αφίσα που δηµιούργησαν τα νήπια παρατίθεται στην εικόνα 1. Χωρίς να δοθούν συγκεκριµένες οδηγίες, τα παιδιά ακολούθησαν µια τµηµατική προσέγγιση στην κατασκευή της αφίσας τους: πρώτα έφτιαξαν τον κλόουν, µετά εισήγαγαν χαρτοπόλεµο, σερπαντίνες και κοµφετί και στο τέλος εισήγαγαν την κειµενική πληροφόρηση. Αναφορικά µε τον κλόουν που αποτελεί το κυριότερο στοιχείο των γραφικών της αφίσας, τα παιδιά κατασκεύασαν πρώτα το κεφάλι, µετά το σώµα, ακολούθησαν χέρια και πόδια, χαρακτηριστικά προσώπου και τέλος µαλλιά και καπέλο. #1. ιαµεσολάβηση Η συνεισφορά του υπολογιστή και ειδικότερα του προγράµµατος σχεδιασµού µπορεί να εντοπιστεί σε δύο κυρίως επίπεδα. Πρώτο, το λογισµικό επέτρεψε τη συµπίεση χρόνου και ενέργειας. Τα παιδιά δεν χρειάστηκε να µπουν στη λογική της δηµιουργίας αντικειµένων σηµείο προς σηµείο: µε µερικά κλικ του ποντικιού µπόρεσαν να εισάγουν ένα σχήµα (π.χ. κύκλο) µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (π.χ. χρώµα, µέγεθος) και να το προσαρµόσουν στους σκοπούς τους. Κατά συνέπεια, τα νήπια δεν ασχολήθηκαν µε τις λεπτοµέρειες της δηµιουργίας τους, µε το πως δηλαδή να φτιάξουν το κεφάλι, το σώµα και τα υπόλοιπα µέρη του κλόουν. Η υλοποίηση τµηµάτων του κλόουν έγινε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και κυρίως σε πολύ σύντοµο χρόνο, επιτρέποντας ταυτόχρονα την αλληλεπίδραση µεταξύ των νηπίων. εύτερο, το λογισµικό επέτρεψε τη µετάβαση σε προηγούµενη κατάσταση. Το πρόγραµµα προσέφερε στα παιδιά τη δυνατότητα αναίρεσης η οποία είχε δύο πολύ σηµαντικές επιπτώσεις στο πως υλοποίησαν τον κλόουν. Πρώτο, τα παιδιά µπόρεσαν να δοκιµάσουν τις εκφραστικές δυνατότητες και τη φαντασία τους χωρίς να δεσµεύονται από το αποτέλεσµα των ενεργειών τους. Κατά συνέπεια, για την επίτευξη του εκάστοτε επιδιωκόµενου στόχου υπήρχε η δυνατότητα είτε της συνεχούς διερεύνησης και πειραµατισµού είτε των διαδοχικών προσεγγίσεων. εύτερο, η λειτουργία της αναίρεσης συνιστά ένα δίχτυ ασφαλείας στις περιπτώσεις που είτε συντελεστεί λάθος είτε το αποτέλεσµα δεν κρίνονταν ικανοποιητικό. Η εξέταση των διαλόγων στη διάρκεια της δηµιουργίας της αφίσας δείχνει ότι τα παιδιά ούτε σχεδιάζουν λεπτοµερώς το κάθε επόµενο βήµα αλλά ούτε και συνεννοούνται πλήρως προτού εισάγουν ή σχεδιάσουν ένα αντικείµενο. Τόσο λόγω του ελλιπούς σχεδιασµού όσο και λόγω της έλλειψης επιδεξιότητας στο χειρισµό του ποντικιού, τα παιδιά έκαναν πολλά ''λάθη'' και ως αποτέλεσµα έκαναν εκτεταµένη χρήση της αναίρεσης. Τα παιδιά σχεδίασαν ένα αντικείµενο και σε περίπτωση που δεν τους άρεσε το αναιρούσαν άµεσα δοκιµάζοντας το εκ νέου ή δοκιµάζοντας κάτι διαφορετικό. Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε ένα από τα νήπια στην αποτυχηµένη απόπειρα του για τη δηµιουργία σώµατος του κλόουν: ''Η αναίρεση πάντα βοηθάει''. Η λεπτοµερής ανάλυση όλων των αναιρέσεων (ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για λάθη είτε για µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα) δείχνει ότι τα παιδιά αναίρεσαν πολλές ενέργειες τους στην προσπάθεια τους να φτιάξουν τον κλόουν. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι στη διάρκεια των πρώτων 5 λεπτών όπου τα νήπια καταπιάστηκαν µε το σχεδιασµό του σώµατος του κλόουν, τα νήπια προέβησαν συνολικά σε 9 αναιρέσεις. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι µε εξαίρεση χαρτοπόλεµο, σερπαντίνες και κοµφετί - τα οποία δεν φάνηκε να συνιστούν ιδιαίτερη σχεδιαστική πρόκληση για τα

7 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 7 παιδιά - κανένα αντικείµενο που σχεδιάστηκε για πρώτη φορά στην αφίσα δεν διατηρήθηκε: τα παιδιά δεν το θεωρούν ικανοποιητικό, προχωρούν σε αναίρεση και δοκιµάσουν εκ νέου. ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΜΗΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΒΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 8.30 ΠΜ Εικόνα 1: Πρόσκληση σε πάρτι #2. Αλληλεπίδραση Το γεγονός ότι υπάρχει ένα µόνο ποντίκι για την αλληλεπίδραση µε το λογισµικό, σηµαίνει ότι συµµετέχει άµεσα και ενεργά στο σχεδιασµό µόνο το νήπιο που χειρίζεται το ποντίκι - το οποίο µπορεί να παραβλέπει τελείως όσα σχολιάζουν ή προτείνουν τα άλλα νήπια. Η εξέταση της αλληλεπίδρασης των νηπίων δείχνει ότι ενώ η προσοχή των νηπίων είναι στραµµένη στην οθόνη, αυτό δε συµβαίνει συνεχώς ούτε πάντοτε µε µεγάλη προσήλωση. Μοιραία, επειδή µεγάλο ενδιαφέρον έχει ο σχεδιασµός για το νήπιο που χειρίζεται το ποντίκι, τα υπόλοιπα νήπια προοδευτικά πλήττουν και από κάποιο σηµείο και µετά εκφράζουν έκδηλα την ανία τους: Άντε θα τελειώνετε µε τις σερπαντίνες; Ξενυχτώσαµε!. Σε άλλες περιπτώσεις, τα παιδιά που παρακολουθούν προτρέπουν το νήπιο που χειρίζεται το ποντίκι να ''συντοµεύει'' γιατί θέλουν να κάνουν και αυτά. Ακολουθούν ορισµένα χαρακτηριστικά στιγµιότυπα αλληλεπίδρασης. ιαφωνία. Ένα νήπιο που παρακολουθεί το άλλο να ζωγραφίζει ρωτάει: Χαρτοπόλεµος είναι αυτός; Κοµφετί Το κοµφετί δεν είναι έτσι!

8 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 8 Εγώ λέω πως είναι κοµφετί! Κριτική. ύο νήπια βλέπουν το τρίτο να έχει εισάγει µαλλιά στον κλόουν και χωρίς να έχουν προηγουµένως συζητήσει ή αναλύσει σχολιάζουν: ε µας αρέσει! Αναίρεση τώρα! Παρότρυνση. Έν α νήπιο θα επιθυµούσε περισσότερο πλουραλισµό ζητώντας περισσότερα χρώµατα για τις σερπαντίνες και κοµφετί: Κάνε και κανένα άλλο χρώµα! ιερεύνηση προτάσεων. Το νήπιο που χειρίζεται το ποντίκι ρωτάει τα υπόλοιπα: Τι χρώµα λέτε να πάρω; Αυτό //ένα νήπιο του δείχνει πράσινο Μα δεν θα είναι ωραίο //απαντάει το νήπιο που ρώτησε Ε τότε φούξια //του δείχνει το χρώµα στην παλέτα των χρωµάτων Κριτική προτά σεων. Ένα νήπιο ζητά από το νήπιο που χειρίζεται το ποντίκι άλλο χρώµα: Βάλε άσπρο //εννοεί ως χρώµα του χαρτοπόλεµου Μα δεν θα φαίνεται καλέ! //εννοεί ότι είναι άσπρο και το φόντο Α! Ωστόσο, η συνεργασία δεν είναι πάντα οµαλή. Μερικές φορές τα νήπια ερίζουν για το ποντίκι. Σε µια τέτοια περίπτωση, ένα νήπιο που είναι υποχωρητικό έχασε τον έλεγχο από δύο άλλα τα οποία του σπρώχνουν το χέρι µε αποτέλεσµα την απώλεια του ελέγχου και την εσφαλµένη σχεδίαση σερπαντίνων πάνω στον κλόουν. Σε µια άλλη περίπτωση και ενώ δεν είναι η σειρά τους, δύο νήπια αποσπούν το ποντίκι από το νήπιο που το χειρίζεται και προσπαθούν να σχεδιάσουν κάτι, προκαλώντας τον έντονο εκνευρισµό του. Τέλος, σε µια άλλη περίπτωση όπου ένα άλλο νήπιο διαµαρτύρεται εντόνως ότι θέλει και αυτό να ζωγραφίσει κάτι, το νήπιο που χειρίζεται το ποντίκι απαντάει: ''Θα µε παρατήσεις;'' Σε γενικές γραµµές και παρά τα όποια προβλήµατα, η συνεργασία µεταξύ των νηπίων εκτιµάται ως πολύ ικανοποιητική. Τα παιδιά στρέφονται προς τη νηπιαγωγό σε δύο γενικές κατηγορίες περιπτώσεων. Στην πρώτη περίπτωση, τα παιδιά αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε το λογισµικό λόγω µειωµένης εξοικείωσης µε αυτό και ζητούν τη συνδροµή της νηπιαγωγού. Στη δεύτερη περίπτωση, τα παιδιά έχουν καταφέρει κάτι και είναι ενθουσιασµένα οπότε φωνάζουν την νηπιαγωγό για να το δει, θέλοντας να µοιραστούν τη χαρά τους. Αναφορικά µε το ρόλο της νηπιαγωγού, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα παιδιά εργάζονται το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µόνα τους καθότι η νηπιαγωγός έπρεπε ταυτόχρονα να επιβλέπει και τις υπόλοιπες οµάδες οι οποίες εργάζονταν παράλληλα για την κατασκευή της δικής τους αφίσας µε χαρτί και µαρκαδόρους. Η νηπιαγωγός είτε περνάει µε δική της πρωτοβουλία από την οµάδα για να ελέγξει το πως εξελίσσεται ο σχεδιασµός είτε έρχεται µετά από κλήση των παιδιών για προβλήµατα που αφορούν κυρίως τη δυσκολία χειρισµού κάποιων σχεδιαστικών εργαλείων. Σε πολλές περιπτώσεις απευθύνεται στην οµάδα από απόσταση προτρέποντας τους να συζητάνε ( Να σας ακούω να µιλάτε! ), να συνεργαστούν ( Συνεργάζεστε ή τα κάνει όλα µόνος του ο Θ; ) και να απευθύνουν το λόγο στα υπόλοιπα µέλη της οµάδας θέτοντας συνειδητά εαυτήν εκτός διαδικασίας και παραχωρώντας ευθύνη δράσης στα νήπια ( Μη µου το λες εµένα στους άλλους πες το ). ηµιουργία Κειµενικού Μέρους Αφίσας #1. ιαµεσολάβηση. Τα παιδιά ήξεραν τόσο να αναγνωρίζουν όσο και να γράφουν τα

9 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 9 περισσότερα γράµµατα. Ο κειµενογράφος διευκόλυνε µια πρακτική γραφής κατά την οποία τα παιδιά παρήγαγαν κείµενο χωρίς να ανησυχούν για τις λεπτοµέρειες του πως να σχηµατίσουν τα γράµµατα εφόσον µπορούσαν να εισάγουν γράµµατα µε ταχύτητα και ευκολία. Επίσης, η δυνατότητα αναίρεσης αποδείχτηκε εξαιρετικά κρίσιµη καθώς επέτρεψε την εύκολη διόρθωση σφαλµάτων. Η λεπτοµερής ανάλυση της εισαγωγής των χαρακτήρων δείχνει ότι τα νήπια έκαναν λάθη σε αρκετές περιπτώσεις και µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού έσβησαν κάποιους χαρακτήρες και τους εισήγαγαν εκ νέου. #2. Αλληλεπίδραση. Η κατανοµή ρόλων εντός της οµάδας ήταν εντυπωσιακή όπως και η αλληλεπίδραση των παιδιών. Τα νήπια της οµάδας χωρίστηκαν από µόνα τους σε δύο υπο-οµάδες: στο πρώτο µέρος της δραστηριότητας (συγγραφή του τι και του πως στο πάνω µέρος της αφίσας βλ. εικόνα 1) η µια οµάδα έφερνε την πληροφορία προς πληκτρολόγηση και η άλλη την εισήγαγε στον κειµενογράφο ενώ στο δεύτερο µέρος (συγγραφή του χρόνου στο κάτω µέρος της αφίσας - βλ. εικόνα 1) οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των νηπίων ήταν πολύ πιο συντονισµένη και συνεργατική στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα εργασία εστιάστηκε σε όψεις της διαµεσολάβησης από την τεχνολογία και της αλληλεπίδρασης γύρω από την τεχνολογία στα πλαίσια της συνεργατικής παραγωγής µιας ψηφιακής αφίσας από µια µικρή οµάδα νηπίων. Όπως προκύπτει από την ανάλυση, η τεχνολογία προσέφερε δυνατότητες οι οποίες και αξιοποιήθηκαν από τα νήπια σε σηµαντικό βαθµό, ειδικά όσον αφορά τη µετάβαση σε προηγούµενες καταστάσεις σε περιπτώσεις λαθών ή µη ικανοποιητικών ενεργειών. Επιπρόσθετα, η αλληλεπίδραση των νηπίων γύρω από την τεχνολογία στη διάρκεια της κατασκευής της ψηφιακής αφίσας ήταν ποιοτική, ιδιαίτερα µάλιστα στην περίπτωση της δηµιουργίας του κειµενικού µέρους της αφίσας όπου τα παιδιά προχώρησαν σε αποτελεσµατικό επιµερισµό των αρµοδιοτήτων και συνεργάστηκαν αποτελεσµατικά. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούµε τα νήπια του κλασικού τµήµατος του 1ου Νηπιαγωγείου Αισωνίας- ιµ ηνίου για τη συµµετοχή τους στη µελέτη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bransford, J.D., Brown, A.L. & Cocking, R.R. (Eds.). (2000). How people learn: brain, mind, experience, and school. Washinghton, DC: National Academy Press. 2. Curto, L.M., Morillo, M.M., & Teixido, M.M. (1998). Γραφή και ανάγνωση I, ΙΙ, Αθήνα: Ο.Ε..Β. 3. Jonassen, D.H. (1996). Computers in the classroom: Mindtools for critical thinking. Columbus, OH: Merrill/Prentice-Hall. 4. Pascucci, M. (1996). Η κατασκευή διαφορετικών τύπων κειµένων από µικρές οµάδες παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στο Βαρνάβα Σκούρα, Τζ. (επιµ.). Το παιδί και η γραφή (σελ ). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Παν/µιο. 5. Tux Paint (2006) [Computer Software]. version New Breed Software. 6. Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές. Προοπτικές, προβλήµατα και προτάσεις για την αποτελεσµατικότερη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. 7. Γιαννικοπούλου, Α. (2002). Η γραπτή γλώσσα στο νηπιαγωγείο. Αθήνα: Καστανιώτη. 8. αφέρµου, Χ. Κουλούρη, Π. Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικού σχεδιασµοί. ηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης. Αθήνα: ΟΕ Β

10 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κόµης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρµογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Αθήνα: εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 10. Μακράκης, Β. (2000). Υπερµέσα στην εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποικοδοµιστική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχµιο. 11. Μικρόπουλο ς, Τ.Α. (2006). Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 12. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2002). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Αθήνα: εκδόσεις συγγραφέων. 13. Τάφα, Ε. (2001). Ανάγνωση και γραφή στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 14. ΥΠΕΠΘ (2003). ιαθεµατικό ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Αθήνα: ΟΕ Β. 15. ΥΠΕΠΘ (2003). ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών Πληροφορικής. Αθήνα: ΟΕ Β.

Ανοικτό λογισμικό & προσχολική εκπαίδευση

Ανοικτό λογισμικό & προσχολική εκπαίδευση Ανοικτό λογισμικό & προσχολική εκπαίδευση Ηλίας Καρασαββίδης Λέκτορας, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. ikaras@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική παρουσίαση Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών Να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

«"Χωριό μου, χωριουδάκι μου": Διδακτική παρέμβαση γνωριμίας των μαθητών με το χωριό τους με τη χρήση των ΤΠΕ»

«Χωριό μου, χωριουδάκι μου: Διδακτική παρέμβαση γνωριμίας των μαθητών με το χωριό τους με τη χρήση των ΤΠΕ» 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας «"Χωριό μου, χωριουδάκι μου": Διδακτική παρέμβαση γνωριμίας των μαθητών με το χωριό τους με τη χρήση των ΤΠΕ» Θεοδωρακάκου Μαρία Νηπιαγωγός, 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο. Μαρία Παπαδοπούλου

Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο. Μαρία Παπαδοπούλου Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο Μαρία Παπαδοπούλου ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Η διδακτέα ύλη αντιμετωπίζεται με «ακαδημαϊκό» τρόπο. Θεωρητική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές - η σχέση τους με τις θεωρίες μάθησης Παρατηρώντας τη μαθησιακή διαδικασία Τι είδους δραστηριότητες παρατηρήσατε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εργαλεία κατασκευής γνώσης Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με τη Β Τάξη του 3 ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης. Σχολικό έτος 2011-2012 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τα δώρα της Άνοιξης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τα δώρα της Άνοιξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παναγιώτα Μακρή ΚΣΕ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Το ανοργάνωτο Parking

Το ανοργάνωτο Parking Δημοτικό Υπαίθριο Parking Περίληψη: Σε κάθε πόλη είναι σημαντικό η δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων parking, ειδικά στο κέντρο της, ώστε να διευκολύνονται οι πολίτες και η εμπορική αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί,

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, P P Μαθητής/τρια Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, drakopoulos@kalamari.gr Τίκβα Χριστίνα, ΠΕ19, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, christinatikva@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης Αναγνωστική ετοιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές E και ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές E και ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Ελάτε να γνωρίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση» 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο αφορά το γνωστικό αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» 1 Η Κοινωνία της Πληροφορίας νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Η παράσταση αρχίζει»

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Τάξη: Β Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής.

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής. ΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Η ιστορία του Κοµπιουτερούλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερέθισµα για την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Τίτλος: Συμβάντα και ενέργειες - Το πολύχρωμο σκαθάρι Σύντομη περιγραφή: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την διδασκαλία των συμβάντων και ενεργειών στον προγραμματισμό, με

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου Σχέδιο δράσης Τομέας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Σημειώστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε Αν και από τους τίτλους των ενοτήτων φαινόταν να υπάρχει συνάφεια με την προσχολική, ωστόσο με ελάχιστες εξαιρέσεις υπήρξε απογοητευτικό για εμάς. Το σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παγώνη Ηλέκτρα Τίτλος «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» Γνωστική περιοχή Ιστορία Μυθολογία Γ τάξης Γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 10. Ελάχιστη Απόσταση δυο Τρένων. Γνωστική περιοχή: Άλγεβρα Α' Λυκείου. Η συνάρτηση ψ= αχ 2 +βχ+γ. Γραφική παράσταση τριωνύµου

Σενάριο 10. Ελάχιστη Απόσταση δυο Τρένων. Γνωστική περιοχή: Άλγεβρα Α' Λυκείου. Η συνάρτηση ψ= αχ 2 +βχ+γ. Γραφική παράσταση τριωνύµου Σενάριο 10. Ελάχιστη Απόσταση δυο Τρένων Γνωστική περιοχή: Άλγεβρα Α' Λυκείου. Η συνάρτηση ψ= αχ 2 +βχ+γ Γραφική παράσταση τριωνύµου Εξισώσεις κίνησης. Θέµα: To προτεινόµενο θέµα αφορά την µελέτη της µεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Εκπαιδευτικού. Έργα: Διερεύνηση Εισαγωγή. Παρουσιάζοντας αυτή την υπό-ενότητα. Αφιερώστε περίπου 2 ώρες

Oδηγός Εκπαιδευτικού. Έργα: Διερεύνηση Εισαγωγή. Παρουσιάζοντας αυτή την υπό-ενότητα. Αφιερώστε περίπου 2 ώρες : Διερεύνηση Εισαγωγή Αυτή η υπό-ενότητα είναι προαιρετική: ίνει στους συμμετέχοντες μια επιπλέον ευκαιρία να εργαστούν λεπτομερώς σε ένα έργο μοντελοποίησης. Υποθέτουμε ότι οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 6: Κοινωνικο-Πολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 6: Κοινωνικο-Πολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 6: Κοινωνικο-Πολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των επικρατέστερων

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 έκανα για 20 λεπτά περίπου μάθημα για να γνωρίσω καλύτερα τους/τις μαθητές/τριες, για να τους/τις χωρίσω σε ομάδες και για να τους γνωστοποιήσω πώς θα

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια άλλη ευθεία

Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια άλλη ευθεία Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια άλλη ευθεία Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά (ΔΕ) Δημιουργός: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Γιατί χρειάζεται να κάνουµε τόσο ειδική διαφοροποίηση; Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης για τον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις. Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις. Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης Αναγνωστική ετοιμότητα Παλαιότερα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι: υπάρχει μια συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Ο διδακτικός σχεδιασμός (instructional design) εμφανίσθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κατάρτιση την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας με χρήση του λογισμικού «Δημιουργός Μοντέλων»

Ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας με χρήση του λογισμικού «Δημιουργός Μοντέλων» Ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας με χρήση του λογισμικού «Δημιουργός Μοντέλων» Η ανάπτυξη των φυτών Τάξη: Ε Δημοτικού Μάθημα: Φυσικές Επιστήμες (το βιβλίο του κ. Κόκκοτα Παναγιώτη) Ενότητα: «Τι χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης έχουµε εγκαταστήσει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισµικά για την αξιοποίηση τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σεναρίου και τα έχουµε ήδη δείξει στα παιδιά για να έχουν µία εξοικείωση. Η νηπιαγωγός

Διαβάστε περισσότερα

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260 TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. 25 ης Μαρτίου 12-177 78 Ταύρος Τηλ. 210 48 11 260 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις Η σκέψη αναπτύσσεται (προϊόν οικοδόμησης και αναδόμησης γνώσεων) στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Φύγε-φύγε ποντικάκι...

Φύγε-φύγε ποντικάκι... Φύγε-φύγε ποντικάκι... Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Προσχολική Παιδαγωγική Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα