ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις"

Transcript

1 ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ Είναι ο θόρυβος ρύπος; Σίγουρα ένας ανεπιθύµητος ή δυσάρεστος ήχος, έτσι ορίζουµε το θόρυβο, είναι ενοχλητικός. Υπάρχουν όµως πέρα από αυτό σοβαρές επιδράσεις στον άνθρωπο που να δικαιολογούν τον όρο ηχορύπανση και την ενασχόλησή µας µε αυτή; Όπως θα δούµε παρακάτω, οι επιπτώσεις του θορύβου είναι πολλές και ποικίλες. Πρώτα όµως πρέπει να ορίσουµε τα χαρακτηριστικά µεγέθη του ήχου και τις µονάδες µέτρησης. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις Ο ήχος είναι ένα κυµατικό φαινόµενο που έχει την ικανότητα να διεγείρει το αισθητήριο της ακοής και να προκαλέσει ακουστικό αίσθηµα. ηµιουργείται από µια κινούµενη ή ταλαντούµενη πηγή µέσα σε ένα αέριο ή υγρό µέσο ή και σε ελαστικά στερεά. Οι µεταβολές της πίεσης διαδίδονται και φτάνουν στο αυτί κυρίως µέσω του αέρα. Ως κύµα ο ήχος χαρακτηρίζεται από την συχνότητα των µεταβολών της πίεσης και το εύρος τους. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος µπορεί να αντιληφθεί ήχους µε συχνότητα από 20 έως Hz και µεταβολές πίεσης εύρους από 20 µpa (2x10-5 N/m 2 ). Επειδή το αυτί µπορεί να αντέξει πιέσεις έως και 10 2 N/m 2 για να αποφύγουµε δύσχρηστους αριθµούς και να είναι ευχερείς οι γραφικές απεικονίσεις µετράµε την ηχητική πίεση µε λογαριθµική κλίµακα. Για να είναι συγκρίσιµα τα µεγέθη ως βάση έχει διεθνώς συµφωνηθεί να χρησιµοποιείται η πίεση των 20 µpa. Έτσι η στάθµη ηχητικής πίεσης (SPL Sound Pressure Level) σε db ορίζεται ως: L p = 10log p p ref 2 όπου p ref = 20µPa και p η ρίζα του µέσου τετραγώνου της στιγµιαίας ηχητικής πίεσης σε Pa. Επειδή η επίδραση του ήχου αλλάζει µε την συχνότητα ενώ και το ανθρώπινο αυτί δεν έχει την ίδια ευαισθησία σε όλες τις συχνότητες συνήθως οι µετρήσεις της πίεσης σταθµίζονται κατά συχνότητα. Η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη είναι η Α-στάθµιση η οποία προσοµοιώνει την απόκριση συχνότητας του ανθρώπινου αυτιού σε ήχους µεσαίας έντασης. Στην περίπτωση αυτή η µονάδα µέτρησης είναι το db(a).

2 Στάθµιση Α Επειδή η στάθµη του ήχου µπορεί να διαφέρει σηµαντικά µέσα στο χρονικό διάστηµα που µας ενδιαφέρει χρησιµοποιούµε για την περιγραφή του την ισοδύναµη στάθµη συνεχούς ηχητικής πίεσης η οποία είναι ένα µέτρο της συνολικής ενέργειας του ήχου κατά την περίοδο παρατήρησης. Ορίζεται από την σχέση: L Aeq, T T 1 pa( t) = 10 log T p 0 ref 2 dt Για να περιγραφεί καλύτερα ο περιβαλλοντικός θόρυβος ορίζεται επίσης η ισοδύναµη στάθµη ηχητικής πίεσης ηµέρας και νύκτας L dn. Ένας συνήθης ορισµός της είναι: L dn = L Aeq,16h +L Aeq,8h -10dB(A) όπου L Aeq,16h η ισοδύναµη στάθµη ηµέρας και L Aeq,8h η ισοδύναµη στάθµη νύχτας. Τα όργανα µέτρησης του ήχου (ηχόµετρα) αποτελούνται από ένα µικρόφωνο για την µετατροπή της πίεσης σε ηλεκτρικό σήµα, µια µονάδα επεξεργασίας και µια µονάδα απεικόνισης. Έχουν δυνατότητα να µετρήσουν ήχους που µεταβάλλονται αργά ή γρήγορα ή ακόµα και παλµικούς. Όλα µπορούν να µετρήσουν την L Aeq,Τ καθώς και πολλά άλλα µεγέθη ανάλογα µε τον τύπο του οργάνου. Επιπτώσεις του θορύβου Θορυβογενής βαρηκοϊα Η πιο άµεση επίδραση του θορύβου στην υγεία είναι η βλάβη στην ακοή. Έκθεση σε θόρυβο L Aeq,8h >75dB(A) προκαλεί προσωρινή ή µόνιµη βλάβη της ακοής που ξεκινά αρχικά στην περιοχή των 4000Hz. Επειδή η ανθρώπινη επικοινωνία γίνεται συνήθως στην περιοχή των Hz η µετατόπιση του κατωφλιού ακουστότητας δεν γίνεται αντιληπτή παρά µόνο όταν η βλάβη έχει προχωρήσει. Η θορυβογενής βαρηκοΐα αποτελεί την πιο διαδεδοµένη επαγγελµατική ασθένεια 2

3 Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστηµα Ο θόρυβος προκαλεί περιφερειακή αγγειοσύσπαση, µε αποτέλεσµα την ελάττωση της ροής του αίµατος σε ορισµένα όργανα και ιστούς. Προκαλεί επίσης αύξηση της αρτηριακής πίεσης και των καρδιακών σφύξεων. Έχει συσχετιστεί µε αύξηση της χοληστερίνης και δηµιουργία αθηρωµατικών πλακών στις αρτηρίες. Επιδράσεις στο νευρικό σύστηµα Υψηλά επίπεδα θορύβου δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστηµα προκαλώντας αλλοιώσεις στο ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα ενώ ξαφνικοί θόρυβοι στάθµης άνω των 75 dba προκαλούν αλλαγή του ρυθµού και της συχνότητας του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος. ιαταραχές ύπνου Η έκθεση σε θόρυβο κατά την διάρκεια του ύπνου επηρεάζει αρνητικά την σωµατική και νοητική ανάπαυση του ατόµου µε αποτέλεσµα µετά την αφύπνιση να παρατηρείται δυσθυµία, κόπωση ή µείωση της απόδοσης. Επιδράσεις στην ψυχική υγεία Αν και δεν θεωρείται ότι ο θόρυβος µπορεί άµεσα να προκαλέσει ψυχικές νόσους πιστεύεται ότι επιταχύνει και µεγιστοποιεί την ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών που υπάρχουν αλλά δεν έχουν εκδηλωθεί ακόµα. ιατάραξη της προφορικής επικοινωνίας Για να είναι κατανοητός ο προφορικός λόγος από τους ακροατές απαιτείται ένας λόγος σήµατος προς θόρυβο 15dB(A). εδοµένου ότι η συνήθης ηχητική στάθµη της οµιλίας είναι 50dB(A) αυτό σηµαίνει ότι θόρυβος πάνω από 35dB(A) µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην κατανόηση των προτάσεων. Επίδραση στην απόδοση. Έχει αποδειχτεί (κυρίως σε εργάτες και παιδιά) ότι η µακρά έκθεση στο θόρυβο προκαλεί µείωση της απόδοσης σε διανοητικές εργασίες όπως το διάβασµα, η λύση προβληµάτων, η αποµνηµόνευση κλπ. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι πτώση της απόδοσης παραµένει και κατά τις ώρες που δεν υπάρχει έκθεση στον θόρυβο. 3

4 Πηγές θορύβου Βιοµηχανική δραστηριότητα Η βιοµηχανική δραστηριότητα είναι υπεύθυνη για την πρόκληση θορύβου τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους. Πηγή του είναι µηχανήµατα κάθε είδους. Περιστρεφόµενα ή παλινδροµούντα µέρη προκαλούν τονικό θόρυβο ενώ πνευµατικοί µηχανισµοί προκαλούν ευρυζωνικό θόρυβο. Υψηλά επίπεδα θορύβου προκαλούνται από την ροή αντικειµένων ή αερίων που κινούνται µε µεγάλη ταχύτητα ή από λειτουργίες που περιλαµβάνουν µηχανική κρούση. Μεταφορικά µέσα Ο κυκλοφοριακός θόρυβος είναι η κύρια πηγή περιβαλλοντικού θορύβου. Περιλαµβάνει την οδική, σιδηροδροµική και αέρια κυκλοφορία. Ο θόρυβος των οχηµάτων προκαλείται κυρίως από την µηχανή και από την τριβή του οχήµατος µε τον αέρα και τον δρόµο. Ο θόρυβος από την τριβή µε τον δρόµο ξεπερνά τον θόρυβο της µηχανής για ταχύτητες κίνησης πάνω από 60Km/h. Παρά την τεχνική βελτίωση των οχηµάτων το πρόβληµα επιτείνεται από την αύξηση του κυκλοφορούντων οχηµάτων. Ο θόρυβος από τα τρένα εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητά του και δευτερευόντως από τον τύπο της µηχανής και του συρµού, και την κατασκευή και στήριξη των ραγών. Σηµεία εµφάνισης υψηλού θορύβου είναι οι στροφές µικρής ακτίνας καµπυλότητας, οι περιοχές των σηράγγων και οι κοιλάδες. Ο θόρυβος που προκαλείται από τα τρένα υψηλών ταχυτήτων (250Km/h) είναι παρόµοιος µε των αεροσκαφών. Η διάδοση του θορύβου αυτού σε µεγάλες αποστάσεις µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό πρόβληµα αν το κατά τα άλλα φιλικό προς το περιβάλλον σιδηροδροµικό δίκτυο αυξηθεί. Η κίνηση των αεροσκαφών δηµιουργεί σηµαντικό θόρυβο στην περιοχή των αεροδροµίων. Πολύ έντονος θόρυβος και δονήσεις δηµιουργούνται κατά την απογείωση. Κατά τις προσγειώσεις δηµιουργείται σηµαντικός θόρυβος όταν ο διάδροµος πτήσης είναι για αρκετό διάστηµα σε χαµηλό υψόµετρο και κατά την στιγµή της προσγείωσης από την επαφή των τροχών µε τον διάδροµο και την αναστροφή του κινητήρα. Ο κινητήρας είναι η πηγή του θορύβου κατά την διαδικασία τροχοδρόµησης. οµικά έργα Κατασκευές κτιρίων, εκσκαφές, κατεδαφίσεις προκαλούν σηµαντικές εκποµπές θορύβου. Κύρια πηγή του θορύβου είναι τα δοµικά µηχανήµατα: αναµικτήρες, γερανοί, σφύρες, διατρητικά, κ.α. 4

5 Επίσης διάφορες εργασίες όπως π.χ. η έµπηξη πασσάλων. Στις κατασκευές δίνεται ελάχιστη σηµασία στον περιορισµό του θορύβου ενώ ο εξοπλισµός πολλές φορές είναι ελλιπώς συντηρηµένος και χωρίς σιγαστήρες. Συστήµατα εξυπηρέτησης κτιρίων - Υπηρεσίες Συστήµατα αερισµού-κλιµατισµού, αντλητικά συγκροτήµατα, ανελκυστήρες αποτελούν πηγή θορύβου τόσο για τους ένοικους του κτιρίου όσο και για τους γείτονες. Επίσης οι εργασίες περισυλλογής απορριµµάτων και καθαρισµού των οδών προκαλούν σηµαντικής τάξης θόρυβο και µάλιστα τις ευαίσθητες νυκτερινές ώρες. Θόρυβος στις οικιστικές περιοχές - ραστηριότητες ελευθέρου χρόνου Το είδος και η ένταση του θόρυβος στις οικιστικές περιοχές καθορίζεται εν πολλοίς από τον τρόπο ζωής και την κοινωνική συµπεριφορά. Οικιακές συσκευές, µουσική, γιορτές δηµιουργούν θόρυβο. Οµοίως µεγάλες µουσικές ή αθλητικές εκδηλώσεις προκαλούν θόρυβο που επηρεάζει µεγάλες περιοχές. Ακόµα και κατά τον ελεύθερο χρόνο µπορεί να υπάρξει έκθεση σε θόρυβο αφού σε µεγάλο µέρος δραστηριοτήτων εµπλέκονται µηχανήµατα (οχήµατα εκτός δρόµου, καρτ, σκάφη µε εξωλέµβιες µηχανές κλπ.) Τεχνικά µέτρα ελέγχου του θορύβου Βασική µεθοδολογία Οι τεχνικές επεµβάσεις για την µείωση των συνεπειών του θορύβου µπορούν να καταταγούν στις εξής κατηγορίες: Επεµβάσεις στην πηγή για την µείωση του εκπεµπόµενου θορύβου Παρεµβολή στο µέσο διάδοσης φραγµάτων που εξασθενούν τον θόρυβο. Παθητική προστασία στον δέκτη του θορύβου (µόνωση). Παρακάτω θα δούµε πως τα παραπάνω εφαρµόζονται στις πιο σηµαντικές πηγές θορύβου. Οδική κυκλοφορία Οι επεµβάσεις στην πηγή εντοπίζονται: στην µηχανολογική βελτίωση των µηχανών των οχηµάτων και την µόνωση του διαµερίσµατος του κινητήρα. 5

6 στην χρησιµοποίηση ελαστικών µε πέλµα που µειώνει τον εκπεµπόµενο θόρυβο στην κατασκευή δρόµων µε επιφάνεια πορώδους ασφάλτου και την τήρηση πενταετούς κύκλου συντήρησης Μετρήσεις θορύβου για διάφορους τύπους ελαστικών αυτοκινήτου Η επέµβαση στην διάδοση του θορύβου γίνεται µε την τοποθέτηση ηχοπετασµάτων στα σηµεία των δρόµων που είναι κοντά σε ευαίσθητες στο θόρυβο περιοχές (κατοικίες, νοσοκοµεία κλπ.). Για τον προσδιορισµό του τύπου, των διαστάσεων και της θέσης τοποθέτησής τους θα πρέπει µέσω µετρήσεων και υπολογισµών να προσδιοριστεί ο θόρυβος του δρόµου καθώς και η αναµενόµενη αποτελεσµατικότητα του φράγµατος. Στην επιλογή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος αλλά και το αισθητικό αποτέλεσµα. Τύποι ηχοπετασµάτων 6

7 Αποτελεσµατικότητα ηχοπετάσµατος σε σχέση µε το ύψος του Προστασία από τον θόρυβο επιτυγχάνεται επίσης µε την επαρκή ηχοµόνωση των κτιρίων. Προϋπόθεση όµως για την αποτελεσµατικότητά της είναι τα διάφορα ανοίγµατα (πόρτες, παράθυρα) να είναι κλειστά. Σε χώρες όµως όπως η Ελλάδα, µε καλές καιρικές συνθήκες, οι κάτοικοι περνούν µεγάλο µέρος της ηµέρας σε υπαίθριους ή ηµι-υπαίθριους χώρους και έτσι η συνεισφορά της ηχοµόνωσης των κατοικιών στην προστασία από τον κυκλοφοριακό θόρυβο είναι µικρή. Σηµαντικό ρόλο στην µείωση του θορύβου µπορεί να έχει και ο κατάλληλος προσανατολισµός του κτιρίου. Σιδηρόδροµοι Οι κύριες πηγές του θορύβου είναι ο κινητήρας και η επαφή του τροχού µε την ράγα. Από την επαφή τροχού-ράγας προκύπτουν διάφοροι θόρυβοι που οφείλονται κυρίως στην τραχύτητα των επιφανειών (κακή κατασκευή, φθορά, σκουριά), και σε αυλακώσεις (περιοδική φθορά από κατά µήκος ολίσθηση). Μείωση του θορύβου επιτυγχάνεται µε λείανση των επιφανειών και εκλογή κατάλληλων διατοµών ράγας και τροχού. 7

8 Άλλα µέτρα που µειώνουν τον θόρυβο είναι η αντικατάσταση των φρένων µε δισκόφρενα και η τοποθέτηση αποσβεστήρων στους τροχούς. Μηχανές και εξοπλισµοί Η εκποµπή θορύβου είναι εγγενής ιδιότητα των µηχανών. Τα µέτρα ελέγχου περιλαµβάνουν Αποµόνωση της πηγής του θορύβου, για παράδειγµα µέσω επανατοποθέτησης ή ηχητικής µόνωσης του εξοπλισµού. Απόσβεση του θορύβου ή των δονήσεων του εξοπλισµού, για παράδειγµα µε χρήση µεταλλικών ελατηρίων ή ελατηρίων αέρα ή µε χρήση σιγαστήρων στις εξατµίσεις. Η µείωση της ταχύτητας περιστροφής του µηχανήµατος είναι µια ακόµη πιθανή λύση. Άλλες επιλογές είναι η χρήση ιµάντων για τη µετάδοση κίνησης αντί της πιο θορυβώδους κίνησης µε γρανάζια, ή η χρήση ηλεκτρικών αντί πνευµατικών εργαλείων. ιενέργεια τακτικής προληπτικής συντήρησης: όταν τα εξαρτήµατα είναι φθαρµένα ή κατεστραµµένα, τα επίπεδα θορύβου έχουν αυξητική τάση. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αντικατάστασης εξαρτηµάτων µε άλλα, λιγότερο θορυβώδη. Αποσβεστήρας Εγκλεισµός γεννήτριας Οργανωτικά και νοµοθετικά µέτρα Στα οργανωτικά και νοµοθετικά µέτρα για την µείωση του θορύβου συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω: Θέσπιση χαµηλών ορίων ταχύτητας των οχηµάτων στις περιοχές κατοικιών. Μία µείωση της ταχύτητας από τα 50Km/h στα 30 επιφέρει µείωση στην στάθµη του θορύβου κατά 5dB. Βεβαίως εδώ πρέπει να συνυπολογιστεί η πιθανή αύξηση στην κατανάλωση και του αέριους 8

9 ρύπους. Χωροθέτηση των βιοµηχανιών, αεροδροµίων και των δρόµων ταχείας και υψηλής κυκλοφορίας µακράν των περιοχών κατοικίας. Θέσπιση ανώτατων ορίων για την εκποµπή θορύβου από οχήµατα, δοµικά µηχανήµατα, βιοµηχανίες και αεροπλάνα που να συµβαδίζουν µε την τεχνολογική πρόοδο. Εφαρµογή κτιριοδοµικών κανονισµών µε πρόβλεψη για την ηχοµόνωση των κατοικιών. Εφαρµογή προγραµµάτων παρακολούθησης του θορύβου και κατασκευής αξιόπιστων εξοµοιωτών. ιευθέτηση της οδικής κυκλοφορίας ώστε να υπάρχει οµαλή κατανοµή του όγκου της χωρίς υπερβολικές αιχµές. Καθορισµός διαδρόµων προσγείωσης-απογείωσης αεροσκαφών µακριά από κατοικούµενες περιοχές. Παροχή οικονοµικών κινήτρων για την χρήση εξοπλισµών που ενσωµατώνουν νέες τεχνολογίες µείωσης του θορύβου (π.χ. µέθοδοι ενεργού απαλοιφής του θορύβου). Νοµοθετήµατα σχετικά µε τον έλεγχο του Θορύβου 455/76 - ΦΕΚ 169 /Α/ 5 ΙΟΥΛ 76 (Π.. περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκ/των κλπ. - Κεφ. Β', Αρθρο 19 - παρ. α) 1178/81 - ΦΕΚ 291 /Α/ 5 ΟΚΤ 81 (Π.. περί της µετρήσεως και του ελέγχου του θορύβου των αεροσκαφών) 1180/81 - ΦΕΚ 293 /Α/ 6 ΟΚΤ 81 (Π.. περί ρυθµίσεως θεµάτων λειτουργίας βιοµηχανιών - βιοτεχνιών και πάσης φύσης µηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ. - Aρθρο 2 παρ.5 - πίνακας Ι, Όρια θορύβου αναλόγως χρήσεων γης) Α5/ ΦΕΚ 593 /Β/ 2 ΟΚΤ 85 (Υπ. Αποφ. περί µέτρων προστασίας της ηµόσιας Υγείας από θόρυβο µουσικής των Κέντρων ιασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων) 56206/1613/86 - ΦΕΚ 570 /Β/ 9 ΣΕΠ 86 (ΥΑ για έγκριση τύπου ΕΟΚ σε µηχανήµατα και συσκευές εργοταξίων, αεροσυµπ/τών, αεροσφυρών κλπ. - Aρθρο 7) 1650/86 - ΦΕΚ 160 /Α/ 16 ΟΚΤ 86 (Νόµος για την προστασία του περιβάλλοντος - Αρθρο 14, Προστασία από τον θόρυβο) 9

10 3046/304 - ΦΕΚ 59 / / 3 ΦΕΒ 89 (Πολεοδοµική Απόφαση - Κτιριοδοµικός Κανονισµός - Aρθρο 12 περί ηχοµόνωσης και ηχοπροστασίας Παράµετροι ακουστικής άνεσης - Κατηγορίες ακουστικής άνεσης - Κριτήρια ηχοµόνωσης και ηχοπροστασίας) 225/89 - ΦΕΚ 106 /Α/ 2 ΜΑΙ 89 (Π. περί Υγιεινής και Ασφάλειας στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα, - Aρθρο 20, προστασία από υψηλούς θορύβους) 61371/90 - ΦΕΚ 603 /Β/ 18 ΣΕΠ 90 (ΚΥΑ περί καθορισµού ωρών λειτουργίας και βαθµού έντασης των µεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών) 69269/ ΦΕΚ 678 /Β/ 25 ΟΚΤ 90 (ΚΥΑ για κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες - Περιεχόµενο µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλ. µελετών (Ε.Μ.Π.) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύµφωνα µε τον Ν. 1650/86) 85/91 - ΦΕΚ 38 /Α/ 18 ΜΑΡΤ 91 (Π.. περί προστασίας των εργαζοµένων από τούς κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στον θόρυβο κατά την εργασία - συµµόρφωση µε την Οδηγία 86/188/ΕΟΚ.) Αφορά επαγγελµατικό και όχι περιβαλλοντικό θόρυβο 11733/91 - ΦΕΚ 384 /Β/ 10 ΙΟΥΝ 91 (ΚΥΑ περί µέτρων καταπολέµησης του θορύβου που εκπέµπεται κατά τις δοκιµές που συνοδεύουν την τοποθέτηση ή επισκευή συστηµάτων συναγερµού οχηµάτων) 17252/92 - ΦΕΚ 395 /Β/ 19 ΙΟΥΝ 92 (Απόφ. Υπ. ΠΕΧΩ Ε για καθορισµό δεικτών και ανωτάτων επιτρεποµένων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα 28340/2440/92 - ΦΕΚ 532 /Β/ 18 ΑΥΓ 92 (ΚΥΑ περί µέτρων για τον περιορισµό της ηχορύπανσης που προέρχεται από Μοτοσικλέτες σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις των Οδηγιών 78/1015/ΕΟΚ, 87/56/ΕΟΚ και 89/235/ΕΟΚ, Αποδεκτές ηχητικές στάθµες, εγκρίσεις τύπου ΕΟΚ, µέθοδοι µέτρησης κλπ.) 25006/ ΦΕΚ 523 /Β/ 13 ΙΟΥΛ 93 (ΚΥΑ για τιµές αποδεκτής ηχοστάθµης οχηµάτων - συµµόρφωση µε διατάξεις της Οδηγίας 92/97/ΕΟΚ - Αρθρο 2 :από απαγόρευση κυκλοφορίας) - Αντικατάσταση της Απ.Γ20/81567/898/1988ΦΕΚ403Β 1011/22/19- - ΦΕΚ 546 /Β/ 12 ΙΟΥΛ 94 (ΚΥΑ για καθορισµό χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστηµάτων) 3/96 - ΦΕΚ 15 /Β/ 12 ΙΑΝ 96 (Αστυνοµική ιάταξη περί µέτρων τήρησης της κοινής 10

11 ησυχίας) 38/96 - ΦΕΚ 26 /Α/ 16 ΦΕΒ 96 (Π.. περί καθορισµού των όρων & προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων κλπ. - Αρθρο 2 - παρ.2) 29087/ ΦΕΚ 79 /Β/ 7 ΦΕΒ 97 (Τροποποίηση της ΚΥΑ 25006/ ΦΕΚ 523/Β/97 για τιµές αποδεκτής ηχοστάθµης οχηµάτων - συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών - µελών) 2696/ ΦΕΚ 57/Α/23 ΜΑΡ 1999 (Νόµος για την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κανόνων οδικής συµπεριφοράς) 7034/ ΦΕΚ 368 /Β/ 24 ΜΑΡ 2000 (ΚΥΑ για τις ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για πού αφορά τις ανάγκες προστασίας των πολιτών απο θορυβώδεις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και στην οποία ορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις από κατοικίες και άλλες ευαίσθητες χρήσεις) 23/2002 ΦΕΚ 19/Α/7 ΦΕΒ 2002 (Π.. για τις αρµοδιότητες της ηµοτικής Αστυνοµίας) 3010/2002 ΦΕΚ 91/Α/25 ΑΠΡ 2002 (Νόµος περί εναρµόνισης του Ν.1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ που αφορούν και θέµατα περιβαλλοντικών όρων ) 15393/2332 ΦΕΚ 1022/Β/5 ΑΥΓ 2002 (Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων σε σχέση µε την 3010/2002 και τον Ν. 1650/86) 37393/ ΦΕΚ 1418/Β/ (ΚΥΑ περί µέτρων και όρων για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους) 11

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ O θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Το είδος των επιπτώσεων του

Διαβάστε περισσότερα

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά)

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά) Ηχορύπανση Οµάδα 2 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Μειµάρογλου Ντουρτόγλου Λουβερδής Νίκας Αναστασία Μιχαήλ Μελέτιος Αλέξανδρος Κεφάλαιο 1 1.1 Τι είναι ήχος Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός του Θορύβου από το ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος

Υπολογισµός του Θορύβου από το ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της µεταπτυχιακής µου εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους µε βοήθησαν ώστε να τη φέρω εις πέρας. ΠΜΣ - Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ» Π.Π.Σ.Π.Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ: A Ομάδα 1η Σχολικό έτος 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΘΕΜΑ: Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Παναγιώτης Χαλαζωνίτης Πολιτικός Μηχανικός Υγιεινολόγος Μηχανικός (MSc)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη Σύμφωνα με το ν. 3094/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-14-01-00 07 Σιδηροδροµικά έργα 14 Υγιεινή και Ασφάλεια 01 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ SO2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΒΛΑΣΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

Στην πηγή του θορύβου γίνεται µείωση Στην διαδροµή του θορύβου γίνεται έλεγχος Στον δέκτη θορύβου εξασφαλίζεται προστασία

Στην πηγή του θορύβου γίνεται µείωση Στην διαδροµή του θορύβου γίνεται έλεγχος Στον δέκτη θορύβου εξασφαλίζεται προστασία APXITEKTONIKOΣ ANTIΘOPYBIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ (Eπετηρίδα, Tόµος IH του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων, 2002) Nίκος Π. Tσινίκας, αρχιτέκτων, καθηγητής A.Π.Θ. 1. EIΣAΓΩΓH Kάθε χρόνος που περνάει, η τεχνολογία προσθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Για αποκλειστική και μόνο χρήση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Β.17081/2964/96

Αριθ. Β.17081/2964/96 Αριθ. Β.17081/2964/96 ΦΕΚ 157/Β/13-03-1996 Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα