Προγράµµατα εξασφάλισης Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγράµµατα εξασφάλισης Υγείας"

Transcript

1 Προγράµµατα εξασφάλισης Υγείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INTERAMERICAN ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ING ALICO ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΣΠΙ Α ΠΡΟΝΟΙΑ ALLIANZ GENERALI EFG INTERNATIONAL LIFE MEDIHOSPITAL EXTRA MEDIHOSPITAL SUPER MEDIHOSPITAL ΕΥΕΛΙΚΤΟ MEDISYSTEM ΚΛΑΣΣΙΚΟ MEDISYSTEM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ MEDISYSTEM FIT ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ ALL ABOUT HEALTH NEO MEDIGUARD SUPER ΥΓΕΙΑ SAFE LIFE SAFE LIFE PREMIUM ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ SAFE LIFE PREMIUM ΜΕ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ MEGA ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΩΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΣΠΙ Α ΥΓΕΙΑΣ TOP MEDICAL 100 ALL IASIS 100 MEDICAL SAFETY MEDICAL GUARANTEE PREMIUM COMFORT A-1500 ΕΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤO

2 INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL EXTRA»(αν.2009) Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (εκτός Ε.Ε.) Απαλλαγή ποσού (κατά νοσηλεία) Ποσοστιαία συµµετοχή του Ασφαλισµένου κατά νοσηλεία Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Καµία, πέραν της διαφοράς (εάν υπάρχει) για +Τ. Καµία Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος Καµία, πέραν της διαφοράς (εάν υπάρχει) για +Τα Στο εξωτερικό καλύπτεται το 80% της δαπάνης Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) Αµοιβή Χειρούργου (κατά χειρουργική επέµβαση ) Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση ) ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ +Τ Πολύ µικρή 210,0 315,0 525,0 Μικρή 525,0 630, ,0 Μεσαία 1.260, , ,0 Μεγάλη 1.890, , ,0 Βαρεία 2.940, , ,0 Εξαιρετικά Βαρεία 3.675, , ,0 Ειδική 5.250, , ,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. +Τ Πολύ µικρή 63,0 84,0 105,0 Μικρή 157,0 210,0 315,0 Μεσαία 315,00 420,0 525,0 Μεγάλη 420,0 577,5 735,0 Βαρεία 525,0 708,0 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 630,0 840, Ειδική 840, , Τ 229,66 (ΣΧΕ ΙΟ Α) +Τ 343,94 (ΣΧΕ ΙΟ Β) ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Εφαρµόζεται η σύµβαση της ΕΑΕΕ Εφαρµόζεται η σύµβαση της ΕΑΕΕ Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία Κάλυψη τοκετού Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Βάσει του παραπάνω πίνακα. Καλύπτει το 80% των αναγνωρισµένων εξόδων µε ανώτατο όριο το 5πλάσιο του ποσού για ( +Τ) µετά από 2 έτη: Για κάθε επόµενο έτος το όριο θα αυξάνει κατά το ποσό του ισχύοντος τότε +Τ µε µέγιστο το 10πλάσιο του Η Εταιρία καλύπτει το 100% των αναγνωρισµένων εξόδων που πραγµατοποιεί ο πελάτης. Το 80% στο εξωτερικό Επίδοµα µετά από 2 έτη

3 INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL EXTRA»(αν.2009) Εξετάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία α) Αξονική τοµογραφία, β) σπινθηρογραφήµατα ή άλλες εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής γ) βιοψία, δ) πυελογραφία, ε) εγκεφαλογράφηµα, στ) γαστροσκόπηση, ζ) κυστεοσκόπηση, η) κολονοσκόπηση, θ) ενδοσκοπήσεις πεπτικού, ουροποιητικού και αναπνευστικού (περιλαµβάνονται η λήψη βιοψιών και ενδοσκοπικών χειρισµών) ι) αγγειογραφίες και άλλες επεµβατικές ενδαγγειακές τεχνικές κ) µαγνητική τοµογραφία εφόσον µετά προκύψει ανάγκη νοσηλείας. ΟΧΙ Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως (bonus µη χρήσεως) Πρωτοβάθµια περίθαλψη Τηλεφωνικό Κέντρο ίκτυο Ιατρών ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως: Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης το 40% του παραπάνω πίνακα χειρουργών και αναισθησιολόγων. Σε περίπτωση απλής νοσηλείας το +Τ για max 6 ηµέρες. Επίσης σε οποιαδήποτε περίπτωση 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι έως 60 ηµέρες Σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκοµείο (εάν δεν εγερθεί αξίωση για αποζηµίωση): α. Για νοσηλεία: 116,29 µε µέγιστο όριο τις (10) δέκα ηµέρες β. Για χειρουργική επέµβαση: 116,29 µε µέγιστο όριο τις (10) δέκα ηµέρες γ. Για χειρουργική επέµβαση χωρίς νοσηλεία: 232,59 Ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο του ασφαλισµένου παρέχεται µικρό ετήσιο check up ή έως 100 κατ έτος απολογιστικά. Έξοδα επείγουσας αεροµεταφοράς ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των ΝΑΙ, υποχρεωτικά µε επιπλέον ασφάλιστρο Προκαταβολή ιάρκεια ασφαλίσεως Μέχρι το 50% της πιθανής δαπάνης. ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Λήγει στα 65 έτη, µπορεί όµως να παραταθεί Ισοβίως, µε την προϋπόθεση να ήταν σε πλήρη ισχύ κατά την τελευταία 5ετία και να ισχύει η Βασική Ζωής (Ισόβια)

4 INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL EXTRA»(αν.2009) Ετήσια αναπροσαρµογή ασφαλίστρου και παροχών Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα Ελάχιστο ασφάλιστρο βασικής ασφαλίσεως ζωής Εκπτώσεις Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Του καθαρού ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα % έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. Λόγω ηλικίας Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Αναπροσαρµογή του ανωτάτου ορίου αποζηµιώσεως, του +Τ κατά 50% - 100% του είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), χωρίς αύξηση του ασφαλίστρου. Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). Min Κεφάλαιο Βασικής Ασφάλειας Ζωής 300 Έκπτωση 5% για 2 ασφαλισµένους, 7,5% για 3 και 10% για 4 ασφαλισµένους και άνω.

5 (µε εκπιπτόµενο) INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL SUPER»(αν.2009) INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL ΕΥΕΛΙΚΤΟ»(αν.2009) Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Ανώτατο όριο κατ έτος Ανώτατο όριο κατ έτος Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (εκτός Ε.Ε.) Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος Απαλλαγή ποσού (κατά νοσηλεία)) Ποσοστιαία συµµετοχή του Ασφαλισµένου κατά νοσηλεία. Μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής Καµία 1.838,58 για χειρουργικές επεµβάσεις µε νοσηλεία ,10 για χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία. Η απαλλαγή δεν ισχύει εάν η νοσηλεία γίνει σε κρατικό νοσοκοµείο. Στο εξωτερικό καλύπτεται το 80% της δαπάνης Είναι συνάρτηση της θέσεως νοσηλείας που θα επιλέξει ο πελάτης ως κάτωθι: Lux θέση 4.592,40 Α θέση 3.624,84 Β θέση 2.658,45 Γ θέση Η απαλλαγή δεν ισχύει εάν η νοσηλεία γίνει σε κρατικό νοσοκοµείο. Καµία Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) 500 ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ +Τ 229,67 (ΣΧΕ ΙΟ Α) +Τ 343,94 (ΣΧΕ ΙΟ Β) ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Το ποσό που αντιστοιχεί στη θέση νοσηλείας που κάθε φορά επιλέγεται. Κάλυψη τοκετού εν καλύπτεται. Επίδοµα µετά από 2 έτη Επίδοµα µετά από 5 έτη Επίδοµα µετά από 2 έτη +Τ 500 Πολύ µικρή 525,0 Μικρή 1.050,0 Μεσαία 2.100,0 Αµοιβή Χειρούργου (κατά χειρουργική επέµβαση) Μεγάλη 3.150,0 Βαρεία 4.725,0 Εξαιρετικά Βαρεία 6.300,0 Εφαρµόζεται η σύµβαση της ΕΑΕΕ Εφαρµόζεται η σύµβαση της ΕΑΕΕ Ειδική 9.450,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση ) Εφαρµόζεται η σύµβαση της ΕΑΕΕ Εφαρµόζεται η σύµβαση της ΕΑΕΕ

6 (µε εκπιπτόµενο) INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL SUPER»(αν.2009) INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL ΕΥΕΛΙΚΤΟ»(αν.2009) +Τ 500 Πολύ µικρή 105,0 Μικρή 315,0 Μεσαία 525,0 Μεγάλη 735,0 Βαρεία 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 1.155,0 Ειδική 1.470,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία Βάσει του παραπάνω πίνακα. Η Εταιρία καλύπτει το 100% των αναγνωρισµένων εξόδων που πραγµατοποιεί ο πελάτης, αφού αφαιρεθούν τα πρώτα 1.471,10 Το 80% στο εξωτερικό αφού αφαιρεθούν τα πρώτα 1.471,10.. Σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκοµείο (αν δεν εγερθεί αξίωση για αποζηµίωση): Η Εταιρία καλύπτει το 100% των αναγνωρισµένων εξόδων που πραγµατοποιεί ο πελάτης, αφού αφαιρεθούν τα πρώτα 725,67 για την Ελλάδα ή τα πρώτα 1.451,24 για το εξωτερικό. Σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκοµείο (εάν δεν εγερθεί αξίωση για αποζηµίωση): Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως (bonus µη χρήσεως) 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. α. Για νοσηλεία: 116,29 µε µέγιστο όριο τις (10) δέκα ηµέρες β. Για χειρουργική επέµβαση: 116,29 µε µέγιστο όριο τις (10) δέκα ηµέρες γ. Για χειρουργική επέµβαση χωρίς νοσηλεία: 232,59. α. Για νοσηλεία: 69,78 µε µέγιστο όριο τις (10) δέκα ηµέρες β. Για χειρουργική επέµβαση: 69,78 µε µέγιστο όριο τις (10) δέκα ηµέρες Έξοδα επείγουσας Αεροµεταφοράς ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των ΝΑΙ, υποχρεωτικά µε επιπλέον ασφάλιστρο ΝΑΙ, υποχρεωτικά µε επιπλέον ασφάλιστρο

7 (µε εκπιπτόµενο) INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL SUPER»(αν.2009) INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL ΕΥΕΛΙΚΤΟ»(αν.2009) Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί (µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: Πρωτοβάθµια περίθαλψη ίκτυο Ιατρών Συντονιστικό Κέντρο ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα ιάρκεια ασφαλίσεως ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι έως 60 ηµέρες Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) ιαγνωστικές Εξετάσεις Ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο του ασφαλισµένου παρέχεται µικρό ετήσιο check up ή έως 100 κατ έτος απολογιστικά. Η Εταιρία θα καταβάλει τη διαφορά µεταξύ των ποσών που δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως που έχει λάβει από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα, αφού αφαιρεθεί το εκπιπτόµενο ποσό. Λήγει στα 65, µπορεί όµως να παραταθεί Ισοβίως µε την προϋπόθεση να ήταν σε πλήρη ισχύ κατά την τελευταία 5ετία και να ισχύει η Βασική Ζωής (Ισόβια). ιαγνωστικές Εξετάσεις Ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο του ασφαλισµένου παρέχεται µικρό ετήσιο check up ή µέχρι 100 κατ έτος απολογιστικά. Η Εταιρία θα καταβάλει τη διαφορά µεταξύ των ποσών που δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως που έχει λάβει από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα, αφού αφαιρεθεί το εκπιπτόµενο ποσό. Λήγει στα 65, µπορεί όµως να παραταθεί Ισοβίως µε την προϋπόθεση να ήταν σε πλήρη ισχύ κατά την τελευταία 5ετία και να ισχύει η Βασική Ζωής (Ισόβια). Ετήσια αναπροσαρµογή ασφαλίστρου και παροχών Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. Λόγω ηλικίας Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών. Αναπροσαρµογή του ανωτάτου ορίου αποζηµιώσεως, του +Τ και της απαλλαγής κατά 50% - 100% του είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΤΚ) χωρίς αύξηση του ασφαλίστρου. Λόγω ηλικίας Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών. Ισόποσα θα αναπροσαρµόζονται οι παροχές, καθώς και το υπό απαλλαγή ποσό. Ελάχιστο ασφάλιστρο Βασικής Ασφαλίσεως Ζωής 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Min Κεφάλαιο Βασικής Ασφάλειας Ζωής 300 Min Κεφάλαιο Βασικής Ασφάλειας Ζωής 300 Του καθαρού ασφαλίστρου του

8 (µε εκπιπτόµενο) κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα 80. INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL SUPER»(αν.2009) INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL ΕΥΕΛΙΚΤΟ»(αν.2009) Κάρτα Νοσηλείας ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Εκπτώσεις 20% έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. Έκπτωση 5% για 2 ασφαλισµένους, 7,5% για 3 και 10% για 4 ασφαλισµένους και άνω. Έκπτωση 5% για 2 ασφαλισµένους, 7,5% για 3 και 10% για 4 ασφαλισµένους και άνω.

9 INTERAMERICAN «MEDISYSTEM κλασσικό» Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Ανώτατο όριο κατ έτος ,29 Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας( εκτός Ε.Ε.) Απαλλαγή ποσού (κατά νοσηλεία) Ποσοστιαία συµµετοχή του Ασφαλισµένου κατά νοσηλεία Συµβεβληµένα νοσοκοµεία, καταβολή αποζηµιώσεως απολογιστικά ή απευθείας στα νοσοκοµεία. Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Καµία, πέραν της διαφοράς (εάν υπάρχει) για +Τ. Καµία Όµιλος Ιατρικού Αθηνών o Ιατρικό Αθηνών Κλινική Αµαρουσίου o Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου o Παιδιατρικό Αθηνών o Κλινική Ψυχικού o Κλινική Περιστερίου o Κλινική άφνης o ΙΑΣΙΣ Πειραιά o Ιατρικό ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Ευρωκλινική Eυρωκλινική Παίδων Αθηναϊκη Κλινική Πειραϊκο Θεραπευτήριο Euromedica Eρρίκος Ντυνάν Κεντρική Κλινική Αθηνών Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος ,29 Καµία 20% της δαπάνης σε όλα τα νοσηλευτήρια πλην των Ειδικών Συµβεβληµένων και των κρατικών. Η συµµετοχή στα έξοδα όµως δεν µπορεί να ξεπεράσει το 2.934,70 ετησίως. Συµµετοχή στη δαπάνης για επιλογή µίας θέσεως πάνω από την θέση επιλογής, Γίνεται απ ευθείας εξόφληση µέσω της κάρτας νοσηλείας (αφού ο πελάτης πληρώσει τη συµµετοχή του) και έχει ειδοποιηθεί το συντονιστικό κέντρο στα ειδικά συµβεβληµένα νοσοκοµεία τα οποία είναι τα: Αθήνα ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Θεσσαλονίκη ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Καλύπτεται το 100% της δαπάνης µε απευθείας εξόφληση στο νοσοκοµείο. Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) Αµοιβή Χειρούργου (κατά χειρουργική επέµβαση ) ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ +Τ Πολύ µικρή 210,0 315,0 525,0 Μικρή 525,0 630, ,0 Μεσαία 1.260, , ,0 Μεγάλη 1.890, , ,0 Βαρεία 2.940, , ,0 Εξαιρετικά Βαρεία 3.675, , ,0 Ειδική 5.250, , ,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης Βάσει θέσεως νοσηλείας από θέση Lux µέχρι θέση Β Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων.

10 INTERAMERICAN «MEDISYSTEM κλασσικό» Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση) +Τ Πολύ µικρή 63,0 84,0 105,0 Μικρή 157,0 210,0 315,0 Μεσαία 315,00 420,0 525,0 Μεγάλη 420,0 577,5 735,0 Βαρεία 525,0 708,0 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 630,0 840, Ειδική 840, , Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων. Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία Βάσει του παραπάνω πίνακα. Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων. Κάλυψη τοκετού Εξετάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία, Επίδοµα νοσηλείας σε δηµόσιο νοσοκοµείο (bonus µη χρήσεως) Καλύπτει το 80% των αναγνωρισµένων εξόδων µε ανώτατο όριο το 5πλάσιο του ποσού για ( +Τ) µετά από 2 έτη: Για κάθε επόµενο έτος το όριο θα αυξάνει κατά το ποσό του ισχύοντος τότε +Τ µε µέγιστο το 10πλάσιο του α) Αξονική τοµογραφία, β) σπινθηρογραφήµατα ή άλλες εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής γ) βιοψία, δ) πυελογραφία, ε) εγκεφαλογράφηµα, στ) γαστροσκόπηση, ζ) κυστεοσκόπηση, η) κολονοσκόπηση, θ) ενδοσκοπήσεις πεπτικού, ουροποιητικού και αναπνευστικού (περιλαµβάνονται η λήψη βιοψιών και ενδοσκοπικών χειρισµών) ι) αγγειογραφίες και άλλες επεµβατικές ενδαγγειακές τεχνικές κ) µαγνητική τοµογραφία εφόσον µετά προκύψει ανάγκη νοσηλείας. Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως: Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης το 40% του παραπάνω πίνακα χειρουργών και αναισθησιολόγων. Σε περίπτωση απλής νοσηλείας το +Τ για max 6 ηµέρες. Επίσης σε οποιαδήποτε περίπτωση 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. Μετά 24 µήνες Επίσης καλύπτεται προγενετικός έλεγχος µετά 15µηνο και Παρακολούθηση εγκυµοσύνης αποκλειστικά και µόνο από γυναικολόγο του ικτύου OXI Επίδοµα 58,69 και έως 10 ηµέρες Πρωτοβάθµια περίθαλψη Τηλεφωνικό Κέντρο ίκτυο Ιατρών ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Επείγουσα ιατρική βοήθεια Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί (µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι Συντονιστικό κέντρο (ανοιχτή γραµµή υγείας 1010) Όµως µέσω της ανωτέρω γραµµής Υγείας, εγκρίνονται ή όχι οι νοσηλείες, οι διαγνωστικές εξετάσεις, το check up, ο προγενετικός έλεγχος, κ.λπ 8 επισκέψεις σε γιατρούς του ικτύου ετησίως, ιαγνωστικές εξετάσεις χωρίς όριο µε την προϋπόθεση ότι έχουν συστηθεί από ιατρό του ικτύου και έχουν πραγµατοποιηθεί σε συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο. Ένα µικρό check up ετησίως 2η γνώµη χειρουργού

11 έως 60 ηµέρες INTERAMERICAN «MEDISYSTEM κλασσικό» Μέσω της Interassistance Έξοδα επείγουσας αεροµεταφοράς ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των NAI Προκαταβολή Μέχρι το 50% της πιθανής δαπάνης. ιάρκεια ασφαλίσεως ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Λήγει µαζί µε τη βασική ασφάλιση ζωής, γίνεται ισόβιο µόνο µε ισόβιο βασική ζωής. Ετήσια αναπροσαρµογή ασφαλίστρου Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. 1. Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) 2. Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΑΥΞΗΣΗ 4% Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). Καλύπτεται το 100% των υπολοίπων εξόδων από αυτά που θα καλύψει ο ασφαλιστικός φορέας. Ελάχιστο ασφάλιστρο βασικής ασφαλίσεως ζωής Εκπτώσεις 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Του καθαρού ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα % έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. Κεφάλαιο θανάτου (*) (*) δηλαδή για άνδρα 36 ετών 68 (13,573/1.000) + 46 (ετ. δικαίωµα διαχε) 114 Έκπτωση 20% σε παιδιά ως εξαρτώµενα.

12 (µε εκπιπτόµενο ) INTERAMERICAN «MEDISYSTEM οικονοµικό» Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (εκτός Ε.Ε.) Απαλλαγή (κατά νοσηλεία) Συµµετοχή του Ασφαλισµένου (κατά νοσηλεία). Μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Καµία 500 ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ανώτατο όριο κατ έτος Καλύπτεται το 80% των εξόδων και έως νοσηλείας µετά την αφαίρεση του απαλλασσόµενου ποσού των Το ανώτατο όριο αναγνωριζοµένων εξόδων για δωµάτιο και τροφή είναι 440 ανά ηµέρα (η απαλλαγή αίρεται σε περίπτωση νοσηλείας σε δηµόσιο νοσοκοµείο). Καµία, σε περίπτωση νοσηλείας. Αν όµως η νοσηλεία γίνει ΧΩΡΙΣ παραπεµπτικό τότε: Σε ιδιωτικό νοσοκοµείο καλύπτεται το 70% των εξόδων νοσηλείας µετά την αφαίρεση του αρχικού απαλλασσόµενου ποσού. Σε κρατικό νοσοκοµείο χωρίς παραπεµπτικό ιατρού του δικτύου, καλύπτεται το 70% των εξόδων νοσηλείας χωρίς να αφαιρείται το απαλλασσόµενο Επιλογή µεταξύ Α και Β θέσης Κάλυψη τοκετού εν καλύπτεται. εν καλύπτεται Αµοιβή Χειρουργού (κατά χειρουργική επέµβαση) Αµοιβή για χηµειοθεραπείες (κατά περίπτωση) +Τ 500 Πολύ µικρή 525,0 Μικρή 1.050,0 Μεσαία 2.100,0 Μεγάλη 3.150,0 Βαρεία 4.725,0 Εξαιρετικά Βαρεία 6.300,0 Ειδική 9.450,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων. Η αµοιβή στο εξωτερικό διπλασιάζεται. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν προσκοµίσει απόδειξη αµοιβής χειρουργού, δικαιούται επίδοµα ίσο µε το 70% του ανωτέρω γινοµένου. Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση) +Τ 500 Πολύ µικρή 105,0 Μικρή 315,0 Μεσαία 525,0 Μεγάλη 735,0 Βαρεία 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 1.155,0 Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων. Η αµοιβή στο εξωτερικό διπλασιάζεται. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν προσκοµίσει απόδειξη αµοιβής χειρουργού, δικαιούται επίδοµα ίσο µε το 70% του ανωτέρω γινοµένου.

13 (µε εκπιπτόµενο ) INTERAMERICAN «MEDISYSTEM οικονοµικό» Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς απαίτηση για νοσηλεία Ειδική 1.470,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Βάσει του παραπάνω πίνακα. Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων. Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως Νοσηλεία σε ηµόσιο νοσοκοµείο. 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. Ηµερήσιο Επίδοµα 100 και έως 10 ηµέρες ή τα έξοδα νοσηλείας, εάν είναι περισσότερα. Έξοδα επείγουσας Αεροµεταφοράς ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των ΝΑΙ, µέσω της Άµεσης Ιατρικής Βοήθειας της INTERAMERICAN Υγείας, µε επιπλέον κόστος ανά συµβόλαιο 40. Πρωτοβάθµια περίθαλψη Τηλεφωνικό Κέντρο ίκτυο Ιατρών ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα ιάρκεια ασφαλίσεως Αναπροσαρµογή ασφαλίστρου Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί (µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι έως 60 ηµέρες Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. Συντονιστικό κέντρο (ανοιχτή γραµµή υγείας 1010) Όµως µέσω της ανωτέρω γραµµής Υγείας, εγκρίνονται ή όχι οι νοσηλείες, οι διαγνωστικές εξετάσεις, το check up, κ.λπ 8 επισκέψεις σε γιατρούς του ικτύου ετησίως, (9 για παιδιά) ιαγνωστικές εξετάσεις χωρίς όριο µε την προϋπόθεση ότι έχουν συστηθεί από ιατρό του ικτύου και έχουν πραγµατοποιηθεί σε συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο. Ένα µικρό check up ετησίως Σε περίπτωση πλήρους κατάργησης του δικτύου καλύπτονται απολογιστικά: Το κόστος της ιατρικής επίσκεψης στην περιοχή έως το όριο των 45,00 ανά επίσκεψη. Το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων στην περιοχή αυτή, έως το όριο των 600 ετησίως. Η Εταιρία θα καταβάλει τη διαφορά µεταξύ των ποσών που δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως που έχει πάρει από τον άλλον ασφαλιστικό φορέα, αφού αφαιρεθεί το εκπιπτόµενο ποσό. Λήγει αυτόµατα µε τη λήξη της Β.Α.ή στα 65 Η κάλυψη µπορεί να παραταθεί και µετά τα 65 και να γίνει ισόβιος, µε την προϋπόθεση ότι ο κυρίως ασφαλιζόµενος ή η σύζυγός του ήταν συνεχώς ασφαλισµένοι τα προηγούµενα 5 χρόνια και η Βασική Ασφάλεια (Β.Α.) εξακολουθεί να ισχύει. Την 1η ηµέρα κάθε ηµερολογιακού έτους: Λόγω ηλικίας. Επίσης αναπροσαρµόζονται σε περίπτωση µεταβολής των παραγόντων µε βάση τους οποίους γίνεται ο προσδιορισµός τους. Τέτοιοι παράγοντες είναι τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουµε για τη συχνότητα των καλυπτοµένων περιστατικών και τη σχέση µεταξύ ασφαλίστρων και αποζηµιώσεων. Επιπρόσθετα:

14 (µε εκπιπτόµενο ) INTERAMERICAN «MEDISYSTEM οικονοµικό» Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών µέχρι 10% αν ο ΤΚ είναι έως 10% ή περισσότερο αν ο ΤΚ υπερβαίνει το 10%. Σε αυτή την περίπτωση θα αναπροσαρµόζονται ισόποσα και οι παροχές Ελάχιστο ασφάλιστρο Βασικής Ασφαλίσεως Ζωής 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Του καθαρού ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα 80. Κάρτα Νοσηλείας ΟΧΙ ΝΑΙ Α. Παραδοσιακά κεφάλαιο θανάτου Β. Συνταξιοδοτικά 150 µηνιαία σύνταξη Γ. Unit linked κεφάλαιο θανάτου και ασφάλιστρο 300 Εκπτώσεις 20% έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. Έκπτωση 20% σε παιδιά ως εξαρτώµενα.

15 Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (εκτός Ε.Ε.) AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (µε εκπιπτόµενο ) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία INTERAMERICAN «MEDISYSTEM FIT» Ανώτατο όριο κατ έτος στην Ελλάδα. Το 100% µε παραπεµπτικό γιατρού του ικτύου ή σε επείγον περιστατικό, ή χωρίς παραπεµπτικό ΜΟΝΟ στον τόπο διαµονής του αν δεν υπάρχει εκεί ίκτυο. Ανώτατο όριο κατ έτος Το 80% µε παραπεµπτικό γιατρού του ικτύου ή σε επείγον περιστατικό. Απαλλαγή (κατά νοσηλεία) Συµµετοχή του Ασφαλισµένου (κατά νοσηλεία). Μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) Καµία 500 ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ % της δαπάνης αν δεν υπάρχει παραπεµπτικό γιατρού του ικτύου. 15% συµµετοχή σε περίπτωση νοσηλείας σε ανώτερη θέση Επιλογή µεταξύ Α και Β θέσης Κάλυψη τοκετού εν καλύπτεται. εν καλύπτεται Αµοιβή Χειρουργού (κατά χειρουργική επέµβαση) Αµοιβή για χηµειοθεραπείες (κατά περίπτωση) +Τ 500 Πολύ µικρή 525,0 Μικρή 1.050,0 Μεσαία 2.100,0 Μεγάλη 3.150,0 Βαρεία 4.725,0 Εξαιρετικά Βαρεία 6.300,0 Ειδική 9.450,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Γενική χειρουργική Πολύ µικρή 120,0 Μικρή 380,0 Μεσαία 780,0 Μεγάλη 1.280,0 Βαρεία 1.650,0 Εξαιρετικά Βαρεία 2.300,0 Ειδική 3.300,0 Η Interamerican κοστολογεί βάσει συγκεκριµένων οµάδων, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξετάσεις ΓΧ. Ειδική επέµβαση µπορεί να φθάνει τα αν ανήκει στην οµάδα των «νευροχειρουργικών». Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση) +Τ 500 Πολύ µικρή 105,0 Μικρή 315,0 Μεσαία 525,0 Μεγάλη 735,0 Βαρεία 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 1.155,0 Ειδική 1.470,0 Γενική χειρουργική Πολύ µικρή 90,0 Μικρή 220,0 Μεσαία 780,0 Μεγάλη 1.280,0 Βαρεία 1.650,0 Εξαιρετικά Βαρεία 2.300,0 Ειδική 3.300,0 Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς απαίτηση για νοσηλεία Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Βάσει του παραπάνω πίνακα. Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων, µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού µειωµένου

16 Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως Νοσηλεία σε ηµόσιο νοσοκοµείο. AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (µε εκπιπτόµενο ) 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. INTERAMERICAN «MEDISYSTEM FIT» κατά 20% (π.χ. αντί εκπ. 800) Ηµερήσιο Επίδοµα 100 και έως 10 ηµέρες ή τα έξοδα νοσηλείας, µε εκπτπτόµενο µειωµένο κατά 50%. Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης και µη προσκόµισης πρωτοτύπων το 60%, χωρίς απόδειξη το 40% του πίνακα (χειρουργών και αναισθησιολόγων). Έξοδα επείγουσας Αεροµεταφοράς ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των ΝΑΙ, µέσω της Άµεσης Ιατρικής Βοήθειας της INTERAMERICAN Υγείας, µε επιπλέον µικτό κόστος ανά συµβόλαιο 40. Πρωτοβάθµια περίθαλψη Τηλεφωνικό Κέντρο ίκτυο Ιατρών ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα ιάρκεια ασφαλίσεως Αναπροσαρµογή ασφαλίστρου Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι έως 60 ηµέρες Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. Συντονιστικό κέντρο (ανοιχτή γραµµή υγείας 1010) Όµως µέσω της ανωτέρω γραµµής Υγείας, εγκρίνονται ή όχι οι νοσηλείες, οι διαγνωστικές εξετάσεις, το check up, κ.λπ Μέχρι επισκέψεις 10 ετησίως για κάθε ασφαλισµένο ιαγνωστικές εξετάσεις χωρίς όριο µε την προϋπόθεση ότι έχουν συστηθεί από ιατρό του ικτύου και έχουν πραγµατοποιηθεί σε συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο. Ένα check up ετησίως Προγενετικός έλεγχος Η Εταιρία θα καταβάλει τη διαφορά µεταξύ των ποσών που δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως που έχει πάρει από τον άλλον ασφαλιστικό φορέα, αφού αφαιρεθεί το εκπιπτόµενο ποσό. Λήγει αυτόµατα µε τη λήξη της Β.Α.ή στα 65 Η κάλυψη µπορεί να παραταθεί και µετά τα 65 και να γίνει ισόβιος, µε την προϋπόθεση ότι ο κυρίως ασφαλιζόµενος ή η σύζυγός του ήταν συνεχώς ασφαλισµένοι τα προηγούµενα 5 χρόνια και η Βασική Ασφάλεια (Β.Α.) εξακολουθεί να ισχύει. Λόγω ηλικίας. Επίσης αναπροσαρµόζονται σε περίπτωση µεταβολής των παραγόντων µε βάση τους οποίους γίνεται ο προσδιορισµός τους. Τέτοιοι παράγοντες είναι τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουµε για τη συχνότητα των καλυπτοµένων περιστατικών και τη σχέση µεταξύ ασφαλίστρων και αποζηµιώσεων. Επιπρόσθετα: Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών µέχρι 10% αν ο ΤΚ είναι έως 10% ή περισσότερο αν ο ΤΚ υπερβαίνει το 10%. Σε αυτή την περίπτωση θα αναπροσαρµόζονται ισόποσα και οι παροχές

17 (µε εκπιπτόµενο ) INTERAMERICAN «MEDISYSTEM FIT» Ελάχιστο ασφάλιστρο Βασικής Ασφαλίσεως Ζωής 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Του καθαρού ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα 80. Κάρτα Νοσηλείας ΟΧΙ ΝΑΙ 300 Ισόβια ασφάλεια και 30 ικαίωµα ιαχείρισης ετησίως Εκπτώσεις 20% έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. Έκπτωση 5% στη σύζυγο, 10% κάθε σε παιδί ως εξαρτώµενα. 20% το α έτος και 10% το β έτος σε περίπτωση µετατροπής από παλαιό συµβόλαιο ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ή ΕΥΡΕΙΑ ΝΠ

18 ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ(αν.2010) Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Απεριόριστο Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (εκτός Ε.Ε.) Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Απεριόριστο Απαλλαγή ποσού (κατά νοσηλεία) Καµία, πέραν της διαφοράς (εάν υπάρχει) για +Τ. Καµία. Όµως, βάσει πίνακα δίδονται οι αµοιβές των θεραπόντων ιατρών καθώς επίσης και οι χηµειοθεραπείες και ακτινοβολίες. Ποσοστιαία συµµετοχή του Ασφαλισµένου κατά νοσηλεία Συµβεβληµένα νοσοκοµεία, καταβολή αποζηµιώσεως απολογιστικά ή απευθείας στα νοσοκοµεία. Καµία Όµιλος Ιατρικού Αθηνών o Ιατρικό Αθηνών Κλινική Αµαρουσίου o Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου o Παιδιατρικό Αθηνών o Κλινική Ψυχικού o Κλινική Περιστερίου o Κλινική άφνης o ΙΑΣΙΣ Πειραιά o Ιατρικό ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Ευρωκλινική Eυρωκλινική Παίδων Αθηναϊκη Κλινική Πειραϊκο Θεραπευτήριο Euromedica Eρρίκος Ντυνάν Κεντρική Κλινική Αθηνών Καµία Όµως, βάσει πίνακα δίδονται οι αµοιβές των θεραπόντων ιατρών καθώς επίσης και οι χηµειοθεραπείες και ακτινοβολίες. Ο πελάτης αποζηµιώνεται απολογιστικά, το πρόγραµµα δεν παρέχεται µε κάρτα νοσηλείας. Έχουν γίνει όµως συµφωνίες µε τα κάτωθι 3 νοσοκοµεία, στα οποία η εταιρία καταβάλλει την αποζηµίωση απευθείας: Αττική Ερρίκος Ντυνάν, Metropolitan Θεσσαλονίκη Κυανούς Σταυρός Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) Μέχρι θέση lux Αµοιβή Χειρούργου (κατά χειρουργική επέµβαση ) +Τ Πολύ µικρή 210,0 315,0 525,0 Μικρή 525,0 630, ,0 Μεσαία 1.260, , ,0 Μεγάλη 1.890, , ,0 Βαρεία 2.940, , ,0 Εξαιρετικά Βαρεία 3.675, , ,0 Ειδική 5.250, , ,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Βάσει πίνακα, συγκεκριµένα: Χειρουργός Ειδικές: Εξ. βαριές: Βαριές: Μεγάλες: Μεσαίες: Μικρές: 633 Πολύ µικρές: 338 Στις αµοιβές συµπεριλαµβάνεται η παρακολούθηση του ασθενή εντός νοσοκοµείου, πριν και µετά την επέµβαση. Σε ΗΠΑ και Καναδά τα παραπάνω όρια διπλασιάζονται.

19 Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση) AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ +Τ Πολύ µικρή 63,0 84,0 105,0 Μικρή 157,0 210,0 315,0 Μεσαία 315,00 420,0 525,0 Μεγάλη 420,0 577,5 735,0 Βαρεία 525,0 708,0 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 630,0 840, Ειδική 840, , Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ(αν.2010) Βάσει πίνακα, συγκεκριµένα: Αναισθησιολόγος Ειδικές: Εξ. βαριές: Βαριές: 847 Μεγάλες: 633 Μεσαίες: 423 Μικρές: 294 Πολύ µικρές: 126 Στις αµοιβές συµπεριλαµβάνεται η παρακολούθηση του ασθενή εντός νοσοκοµείου, πριν και µετά την επέµβαση. Σε ΗΠΑ και Καναδά τα παραπάνω όρια διπλασιάζονται. Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία Βάσει του παραπάνω πίνακα. Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων. Κάλυψη τοκετού Εξετάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία, Επίδοµα νοσηλείας σε δηµόσιο νοσοκοµείο (bonus µη χρήσεως) Καλύπτει το 80% των αναγνωρισµένων εξόδων µε ανώτατο όριο το 5πλάσιο του ποσού για ( +Τ) µετά από 2 έτη: Για κάθε επόµενο έτος το όριο θα αυξάνει κατά το ποσό του ισχύοντος τότε +Τ µε µέγιστο το 10πλάσιο του α) Αξονική τοµογραφία, β) σπινθηρογραφήµατα ή άλλες εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής γ) βιοψία, δ) πυελογραφία, ε) εγκεφαλογράφηµα, στ) γαστροσκόπηση, ζ) κυστεοσκόπηση, η) κολονοσκόπηση, θ) ενδοσκοπήσεις πεπτικού, ουροποιητικού και αναπνευστικού (περιλαµβάνονται η λήψη βιοψιών και ενδοσκοπικών χειρισµών) ι) αγγειογραφίες και άλλες επεµβατικές ενδαγγειακές τεχνικές κ) µαγνητική τοµογραφία εφόσον µετά προκύψει ανάγκη νοσηλείας. Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως: Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης το 40% του παραπάνω πίνακα χειρουργών και αναισθησιολόγων. Σε περίπτωση απλής νοσηλείας το +Τ για max 6 ηµέρες. Επίσης σε οποιαδήποτε περίπτωση 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. ΝΑΙ, δίνεται επίδοµα από την Εταιρία (µε κατώτατο όριο συνεχόµενης ασφαλίσεως τους 24 µήνες) Εξωνοσοκοµειακά (έξοδα προ και µετά νοσηλείας) έως το 10% της αποζηµιώσεως, εάν και εφόσον η νοσηλεία έγινε σε συµβεβληµένο µε την εταιρία νοσοκοµείο. Το 50% αυτών των εξόδων αφορά έξοδα προ νοσηλείας και το υπόλοιπο 50% έξοδα µετά νοσηλεία. Καταβάλλεται ηµερήσιο επίδοµα νοσηλείας µέχρι 30 ηµέρες, ύψους 85 ή τα έξοδα νοσηλείας, ανάλογα µε το πιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο. Σε περίπτωση χειρουργικής επεµβάσεως και νοσηλείας σε µονάδα εντατικής παρακολούθησης, το ανωτέρω επίδοµα αυξάνεται κατά 50%.

20 ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ(αν.2010) Πρωτοβάθµια περίθαλψη Τηλεφωνικό Κέντρο ίκτυο Ιατρών ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Επείγουσα ιατρική βοήθεια Έξοδα επείγουσας αεροµεταφοράς Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι έως 60 ηµέρες ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συνεργάζεται µε την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 1. Ναι, για παροχή συµβουλών στο Ναι, αλλά τους πληρώνει ο Πελάτης, στο ιατρείο 15 και στο σπίτι από 35 έως 56 και µόνο για την Αττική. 3. Ανώτατο όριο ετησίως για διαγνωστικές εξετάσεις, 846 µέχρι την συµπλήρωση του 65 ου έτους της ηλικίας του ασφαλισµένου, στα συµβεβληµένα µε την Eθνική Aσφαλιστική διαγνωστικά κέντρα. 4. ΟΧΙ 5. ΟΧΙ Καλύπτεται 100% βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων και κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις που καθιστούν την µεταφορά αναγκαία Προκαταβολή Μέχρι το 50% της πιθανής δαπάνης. ιάρκεια ασφαλίσεως Ετήσια αναπροσαρµογή ασφαλίστρου και παροχών ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. Λήγει στα 65, γίνεται ισόβια µόνο µε ισόβια βασική 1. Ετησίως λόγω ηλικίας µε παράλληλη αύξηση παροχών πλην του επιδόµατος τοκετού το οποίο µένει σταθερό. 2. Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών. ΤΟ 2009 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΞΗΣΗ 8% ΤΟ 2010 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΞΗΣΗ 7,5% Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα Ελάχιστο ασφάλιστρο βασικής ασφαλίσεως ζωής Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Του καθαρού ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα 80. Η Εταιρία καλύπτει τη διαφορά. Για τις αµοιβές χειρούργου και βοηθού χειρούργου, αθροιστικά, αναισθησιολόγου, θεράποντος ιατρού και για χηµειοθεραπείες, ισχύει ο πίνακας ανωτάτων ορίων καλυπτόµενων αµοιβών. Α. Παραδοσιακά κεφάλαιο θανάτου, (*) Β. Συνταξιοδοτικό 150 µηνιαία σύνταξη Γ. Unit linked Min ασφάλιστρο 300 (*) δηλαδή για άνδρα 36 ετών 53,94 Εκπτώσεις 20% έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. 20% για σύζυγο, 30% στο Α παιδί, 40% στο Β, 50% στο Γ και δωρεάν τα υπόλοιπα.

21 (µε εκπιπτόµενο ) ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ(αν. 2010) Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (εκτός Ε.Ε.) Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Απαλλαγή (κατά νοσηλεία) Συµµετοχή του Ασφαλισµένου (κατά νοσηλεία). Μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής Καµία % στο σύνολο της υπόλοιπης δαπάνης. Σε περίπτωση νοσηλείας σε ηµόσιο Νοσοκοµείο ή Συµβεβληµένο (ΜΟΝΟ στα Ερρίκος Ντυνάν, Metropolitan & «Κυανούς Σταυρός» Θεσσαλονίκη δεν ισχύει το 10%. Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) 500 ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Έως θέση Α Κάλυψη τοκετού εν καλύπτεται. εν καλύπτεται Αµοιβή Χειρουργού (κατά χειρουργική επέµβαση) Αµοιβή για χηµειοθεραπείες (κατά περίπτωση) +Τ 500 Πολύ µικρή 525,0 Μικρή 1.050,0 Μεσαία 2.100,0 Μεγάλη 3.150,0 Βαρεία 4.725,0 Εξαιρετικά Βαρεία 6.300,0 Ειδική 9.450,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Βάσει πίνακα, συγκεκριµένα: Χειρουργός Ειδικές: Εξ. βαριές: Βαριές: Μεγάλες: Μεσαίες: Μικρές: 633 Πολύ µικρές: 338 Στις αµοιβές συµπεριλαµβάνεται η παρακολούθηση του ασθενή εντός νοσοκοµείου, πριν και µετά την επέµβαση. Σε ΗΠΑ και Καναδά τα παραπάνω όρια διπλασιάζονται. Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση) Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς απαίτηση για νοσηλεία +Τ 500 Πολύ µικρή 105,0 Μικρή 315,0 Μεσαία 525,0 Μεγάλη 735,0 Βαρεία 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 1.155,0 Ειδική 1.470,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Βάσει του παραπάνω πίνακα. Βάσει πίνακα, συγκεκριµένα: Αναισθησιολόγος Ειδικές: Εξ. βαριές: Βαριές: 847 Μεγάλες: 633 Μεσαίες: 423 Μικρές: 294 Πολύ µικρές: 126 Στις αµοιβές συµπεριλαµβάνεται η παρακολούθηση του ασθενή εντός νοσοκοµείου, πριν και µετά την επέµβαση. Σε ΗΠΑ και Καναδά τα παραπάνω όρια διπλασιάζονται. ΝΑΙ, βάσει πίνακα.

22 (µε εκπιπτόµενο ) ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ(αν. 2010) Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως Νοσηλεία σε ηµόσιο νοσοκοµείο. Έξοδα επείγουσας αεροµεταφοράς 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των Ηµερήσιο Επίδοµα 85 και έως 30 ηµέρες ή τα έξοδα νοσηλείας, εάν είναι περισσότερα. Το επίδοµα αυξάνει κατά 50% σε περίπτωση χειρουργικής επεµβάσεως ή νοσηλείας στη Μ.Ε.Θ. Το 100% βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων και κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις που καθιστούν τη µεταφορά αναγκαία. Πρωτοβάθµια περίθαλψη Τηλεφωνικό Κέντρο ίκτυο Ιατρών ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Επείγουσα ιατρική βοήθεια Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα ιάρκεια ασφαλίσεως Αναπροσαρµογή ασφαλίστρου Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι έως 60 ηµέρες Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. ιαγνωστικές εξετάσεις : 846 ετησίως Λήγει στα 65.Η εταιρία δικαιούται να διακόψει αυτήν την παροχή οποτεδήποτε αποφασίσει, από το σύνολο των Ασφαλισµένων της. Τηλεφωνικό Κέντρο: για παροχή συµβουλών. ίκτυο Ιατρών: µε συµµετοχή του πελάτη στο ιατρείο µε 15 και στο σπίτι µε (Αθήνα). Η εταιρία καλύπτει τη διαφορά. Για τις αµοιβές χειρούργου και βοηθού χειρούργου, αθροιστικά, αναισθησιολόγου, θεράποντος ιατρού και για χηµειοθεραπείες, ισχύει ο πίνακας ορίων καλυπτόµενων αµοιβών. Λήγει µαζί µε τη Βασική Ζωής, παρέχεται όµως το δικαίωµα παρατάσεως ισοβίως σε ότι αφορά το νοσοκοµειακό σκέλος. ιαγνωστικές εξετάσεις στα 65 έτη. Σε κάθε επέτειο: Λόγω ηλικίας Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών. Ισόποσα θα αναπροσαρµόζονται και τα ανώτατα όρια παροχών, καθώς επίσης και το εκπιπτόµενο ποσό. ΓΙΑ ΤΟ 2009 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΞΗΣΗ 8% ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΞΗΣΗ 7,5% Ελάχιστο ασφάλιστρο Βασικής Ασφαλίσεως Ζωής 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Του καθαρού ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα 80. Α. Παραδοσιακά κεφάλαιο θανάτου Β. Συνταξιοδοτικά 150 µηνιαία σύνταξη Γ. Unit linked κεφάλαιο θανάτου και ασφάλιστρο 300

23 (µε εκπιπτόµενο ) ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ(αν. 2010) Κάρτα Νοσηλείας ΟΧΙ ΟΧΙ Εκπτώσεις 20% έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. 20% για σύζυγο, 30% στο Α παιδί, 40% στο Β, 50% στο Γ και δωρεάν τα υπόλοιπα.

24 (µε εκπιπτόµενο ) ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ «ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ» ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ(αν.2010) Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Ανώτατο όριο ανά νοσηλεία Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (εκτός Ε.Ε.) Απαλλαγή (κατά νοσηλεία) Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Ανώτατο όριο ανά νοσηλεία για νοσηλεία στην Α θέση. Το ποσό της απαλλαγής µειώνεται κατά 15% σε περίπτωση νοσηλείας στη Β θέση. Το ποσό της απαλλαγής µειώνεται κατά 30% σε περίπτωση νοσηλείας στη Γ θέση. (διαδοχικές νοσηλείες, χωρίς ενεργοποίηση εκ νέου του εκπιπτόµενου ποσού για την ίδια πάθηση οι 45 ηµέρες). Ποσοστιαία συµµετοχή του Ασφαλισµένου κατά νοσηλεία, µετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής Καµία 30% της συνολικής δαπάνης σε περίπτωση νοσηλείας σε θέση LUX (αφού πρώτα αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής). Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) 500 ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 551 ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ στη Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Κάλυψη τοκετού εν καλύπτεται. εν καλύπτεται Αµοιβή Χειρούργου (κατά χειρουργική επέµβαση) Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία +Τ 500 Πολύ µικρή 525,0 Μικρή 1.050,0 Μεσαία 2.100,0 Μεγάλη 3.150,0 Βαρεία 4.725,0 Εξαιρετικά Βαρεία 6.300,0 Ειδική 9.450,0 Βάσει πίνακα, συγκεκριµένα: Χειρουργός Ειδικές: Εξ. βαριές: Βαριές: Μεγάλες: Μεσαίες: Μικρές: 633 Πολύ µικρές: 338 Στις αµοιβές συµπεριλαµβάνεται η παρακολούθηση του ασθενή εντός νοσοκοµείου, πριν και µετά την επέµβαση. Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση) Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. +Τ 500 Πολύ µικρή 105,0 Μικρή 315,0 Μεσαία 525,0 Μεγάλη 735,0 Βαρεία 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 1.155,0 Ειδική 1.470,0 Σε ΗΠΑ και Καναδά τα παραπάνω όρια διπλασιάζονται. Βάσει πίνακα, συγκεκριµένα: Αναισθησιολόγος Ειδικές: Εξ. βαριές: Βαριές: 847 Μεγάλες: 633 Μεσαίες: 423 Μικρές: 294 Πολύ µικρές: 126 Στις αµοιβές συµπεριλαµβάνεται η παρακολούθηση του ασθενή εντός νοσοκοµείου, πριν και µετά την επέµβαση.

25 Χηµειοθεραπείες / Ακτινοθεραπείες Αµοιβές ιατρών λοιπών ειδικοτήτων Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόµου Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως (bonus µη χρήσεως) Έξοδα επείγουσας Αεροµεταφοράς Πρωτοβάθµια περίθαλψη Τηλεφωνικό Κέντρο ίκτυο Ιατρών ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Επείγουσα ιατρική βοήθεια Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα ιάρκεια ασφαλίσεως AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (µε εκπιπτόµενο ) Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Πλήρης κάλυψη, χωρίς απαίτηση νοσηλείας. Το 100% µε βάση την απόδειξη Ναι, όλο το 24ωρο µε ανώτατη διάρκεια 60 ηµερών. 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι έως 60 ηµέρες Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ «ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ» ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ(αν.2010) Σε ΗΠΑ και Καναδά τα παραπάνω όρια διπλασιάζονται. Υπολογίζεται βάσει πίνακα και είναι συνάρτηση του +Τ. Από 40% έως 200% του +Τ. Χωρίς απαίτηση νοσηλείας. Βάσει πίνακα, συγκεκριµένα για νοσηλεία: Έως 2 ηµέρες: 318 συνολικά 3-5 ηµέρες: 170 ηµερησίως 6-20 ηµέρες: 126 ηµερησίως +21 ηµέρες: 85 ηµερησίως Μετά από σύσταση του θεράποντα ιατρού, ΜΟΝΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ, και µέχρι 30 ηµέρες Σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκοµείο (εάν δεν εγερθεί αξίωση για αποζηµίωση): α. Για νοσηλεία: Το 20% του ανωτάτου ορίου για +Τ µε µέγιστο όριο τις 15 ηµέρες. β. Για χειρουργική επέµβαση: Το 60% του πίνακα αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της επεµβάσεως. Για την ίδια νοσηλεία καταβάλλεται είτε το (α) είτε το (β), όχι όµως και τα δύο. ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των (10 χ +Τ) 1. Ναι, για παροχή συµβουλών. 2. Ναι, µε ειδικές τιµές (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ). 3. ΝΑΙ, µε ειδικές τιµές (EUROMEDICA). Καταβάλλεται επίδοµα ίσο µε το 20% του ποσού που καλύφθηκε από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα, πλην της ΕΘΝΙΚΗΣ, αφού αφαιρεθεί πρώτα το ποσό της απαλλαγής. Λήγει µαζί µε τη Βασική Ζωής, παρέχεται όµως το δικαίωµα παρατάσεως Ισοβίως σε ότι αφορά το νοσοκοµειακό σκέλος ασφαλισµένου και συζύγου του.

26 Αναπροσαρµογή ασφαλίστρου και παροχών Ελάχιστο ασφάλιστρο Βασικής Ασφαλίσεως Ζωής Κάρτα Νοσηλείας Εκπτώσεις AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (µε εκπιπτόµενο ) Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Του καθαρού ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα 80. ΟΧΙ 20% έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ «ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ» ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ(αν.2010) Σε κάθε επέτειο: 1. Λόγω ηλικίας. 2. Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών. Ισόποσα θα αναπροσαρµόζονται και τα ανώτατα όρια παροχών, καθώς επίσης και το εκπιπτόµενο ποσό. ΓΙΑ ΤΟ 2009 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΞΗΣΗ 8% ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΞΗΣΗ 7,5% Α. Παραδοσιακά κεφάλαιο θανάτου Β. Συνταξιοδοτικά 150 µηνιαία σύνταξη Γ. Unit linked Κ.Θ. και ασφάλιστρο 300. Ελάχιστη διάρκεια ασφαλίσεως 10 έτη. ΟΧΙ, Σε περίπτωση νοσηλείας σε συµβεβληµένο µε την εταιρία νοσοκοµείο, η αποζηµίωση θα πληρωθεί απευθείας στο νοσοκοµείο. Συµβεβληµένα νοσηλευτήρια: Ερρίκος Ντυνάν και Μετροπόλιταν στην Αθήνα, Κυανός Σταυρός στη Θεσσαλονίκη. 20% για τον/τη σύζυγο, 30% για το 1ο παιδί, 40% για το 2ο παιδί, 50% για το 3ο παιδί. ωρεάν ασφάλιση από το 4ο παιδί και+

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ: EUROBANK: EUROLINE 60197606 EUROLINE 60197607 EUROLINE 60197608 EUROLINE 601976 09 EUROLINE 60197611 EUROLINE STYLE 60197610 EUROLINE MASTERCARD 510155 EUROLINE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EUROBANK ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ( ΑΤΟΚΕΣ Η ΕΝΤΟΚΕΣ )

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EUROBANK ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ( ΑΤΟΚΕΣ Η ΕΝΤΟΚΕΣ ) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EUROBANK ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ( ΑΤΟΚΕΣ Η ΕΝΤΟΚΕΣ ) ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK EUROLINE = 60197606 EUROLINE = 60197607 EUROLINE = 60197608 EUROLINE = 601976 09 EUROLINE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ 5/10/2011

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ 5/10/2011 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ 5/10/2011 Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Ν. 2519/1997 προβλέπεται ότι πόροι των Νοσοκομείων είναι, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK CARDS 02/07/2009

EUROBANK CARDS 02/07/2009 EUROBANK CARDS 02/07/2009 ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ: ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK EUROLINE = 601976-78 EUROLINE STYLE = 601976 09 EUROBANK MASTERCARD = 545865

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΙΣ: 0 100 1 δόση 101 200 4 δόσεις 201-400 6 δόσεις 401-600 8 δόσεις 601-800 10 δόσεις 800 και άνω 12 δόσεις

ΟΣΕΙΣ: 0 100 1 δόση 101 200 4 δόσεις 201-400 6 δόσεις 401-600 8 δόσεις 601-800 10 δόσεις 800 και άνω 12 δόσεις Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε το προϊόν που επιθυµείτε µε µηνιαίες άτοκες δόσεις σε όλα τα προϊόντα. Οι κάρτες των αντίστοιχων τραπεζών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα άτοκων δόσεων φαίνονται παρακάτω.

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 410788-422164 491791-459346 527800-527801 - 527802-527890 552053-554272 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AMERICAN EXPRESS CLASSIC

OLYMPIC AMERICAN EXPRESS CLASSIC Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι στο πρόγραµµα δόσεων συµµετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS GREEN 375534 AMERICAN EXPRESS GOLD 375535 AMERICAN EXPRESS BLUE 375533 AMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2013

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2013 Αγαπητέ Συνεργάτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS ALPHA BANK 375533-375538 450903 453212 ALPHA BANK VISA ALPHA BANK 454320-21

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Μάιος 2010

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Μάιος 2010 Αγαπητέ Συνεργάτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: ALPHA BANK AMERICAN EXPRESS GREEN 375534 AMERICAN EXPRESS GOLD 375535 AMERICAN EXPRESS

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2012

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2012 Αγαπητέ Συνεργάτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS ALPHA BANK 375533-375538 450903 453212 ALPHA BANK VISA ALPHA BANK 454320-21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.391,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.391,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 25 Απριλίου 2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2013 ΕΥΡΩ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013 Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013 Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε αρχικά να συγχαρούμε όσους συνεργάτες μας, πέτυχαν

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα