Προγράµµατα εξασφάλισης Υγείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγράµµατα εξασφάλισης Υγείας"

Transcript

1 Προγράµµατα εξασφάλισης Υγείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INTERAMERICAN ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ING ALICO ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΣΠΙ Α ΠΡΟΝΟΙΑ ALLIANZ GENERALI EFG INTERNATIONAL LIFE MEDIHOSPITAL EXTRA MEDIHOSPITAL SUPER MEDIHOSPITAL ΕΥΕΛΙΚΤΟ MEDISYSTEM ΚΛΑΣΣΙΚΟ MEDISYSTEM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ MEDISYSTEM FIT ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ ALL ABOUT HEALTH NEO MEDIGUARD SUPER ΥΓΕΙΑ SAFE LIFE SAFE LIFE PREMIUM ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ SAFE LIFE PREMIUM ΜΕ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ MEGA ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΩΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΣΠΙ Α ΥΓΕΙΑΣ TOP MEDICAL 100 ALL IASIS 100 MEDICAL SAFETY MEDICAL GUARANTEE PREMIUM COMFORT A-1500 ΕΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤO

2 INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL EXTRA»(αν.2009) Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (εκτός Ε.Ε.) Απαλλαγή ποσού (κατά νοσηλεία) Ποσοστιαία συµµετοχή του Ασφαλισµένου κατά νοσηλεία Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Καµία, πέραν της διαφοράς (εάν υπάρχει) για +Τ. Καµία Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος Καµία, πέραν της διαφοράς (εάν υπάρχει) για +Τα Στο εξωτερικό καλύπτεται το 80% της δαπάνης Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) Αµοιβή Χειρούργου (κατά χειρουργική επέµβαση ) Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση ) ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ +Τ Πολύ µικρή 210,0 315,0 525,0 Μικρή 525,0 630, ,0 Μεσαία 1.260, , ,0 Μεγάλη 1.890, , ,0 Βαρεία 2.940, , ,0 Εξαιρετικά Βαρεία 3.675, , ,0 Ειδική 5.250, , ,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. +Τ Πολύ µικρή 63,0 84,0 105,0 Μικρή 157,0 210,0 315,0 Μεσαία 315,00 420,0 525,0 Μεγάλη 420,0 577,5 735,0 Βαρεία 525,0 708,0 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 630,0 840, Ειδική 840, , Τ 229,66 (ΣΧΕ ΙΟ Α) +Τ 343,94 (ΣΧΕ ΙΟ Β) ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Εφαρµόζεται η σύµβαση της ΕΑΕΕ Εφαρµόζεται η σύµβαση της ΕΑΕΕ Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία Κάλυψη τοκετού Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Βάσει του παραπάνω πίνακα. Καλύπτει το 80% των αναγνωρισµένων εξόδων µε ανώτατο όριο το 5πλάσιο του ποσού για ( +Τ) µετά από 2 έτη: Για κάθε επόµενο έτος το όριο θα αυξάνει κατά το ποσό του ισχύοντος τότε +Τ µε µέγιστο το 10πλάσιο του Η Εταιρία καλύπτει το 100% των αναγνωρισµένων εξόδων που πραγµατοποιεί ο πελάτης. Το 80% στο εξωτερικό Επίδοµα µετά από 2 έτη

3 INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL EXTRA»(αν.2009) Εξετάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία α) Αξονική τοµογραφία, β) σπινθηρογραφήµατα ή άλλες εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής γ) βιοψία, δ) πυελογραφία, ε) εγκεφαλογράφηµα, στ) γαστροσκόπηση, ζ) κυστεοσκόπηση, η) κολονοσκόπηση, θ) ενδοσκοπήσεις πεπτικού, ουροποιητικού και αναπνευστικού (περιλαµβάνονται η λήψη βιοψιών και ενδοσκοπικών χειρισµών) ι) αγγειογραφίες και άλλες επεµβατικές ενδαγγειακές τεχνικές κ) µαγνητική τοµογραφία εφόσον µετά προκύψει ανάγκη νοσηλείας. ΟΧΙ Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως (bonus µη χρήσεως) Πρωτοβάθµια περίθαλψη Τηλεφωνικό Κέντρο ίκτυο Ιατρών ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως: Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης το 40% του παραπάνω πίνακα χειρουργών και αναισθησιολόγων. Σε περίπτωση απλής νοσηλείας το +Τ για max 6 ηµέρες. Επίσης σε οποιαδήποτε περίπτωση 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι έως 60 ηµέρες Σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκοµείο (εάν δεν εγερθεί αξίωση για αποζηµίωση): α. Για νοσηλεία: 116,29 µε µέγιστο όριο τις (10) δέκα ηµέρες β. Για χειρουργική επέµβαση: 116,29 µε µέγιστο όριο τις (10) δέκα ηµέρες γ. Για χειρουργική επέµβαση χωρίς νοσηλεία: 232,59 Ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο του ασφαλισµένου παρέχεται µικρό ετήσιο check up ή έως 100 κατ έτος απολογιστικά. Έξοδα επείγουσας αεροµεταφοράς ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των ΝΑΙ, υποχρεωτικά µε επιπλέον ασφάλιστρο Προκαταβολή ιάρκεια ασφαλίσεως Μέχρι το 50% της πιθανής δαπάνης. ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Λήγει στα 65 έτη, µπορεί όµως να παραταθεί Ισοβίως, µε την προϋπόθεση να ήταν σε πλήρη ισχύ κατά την τελευταία 5ετία και να ισχύει η Βασική Ζωής (Ισόβια)

4 INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL EXTRA»(αν.2009) Ετήσια αναπροσαρµογή ασφαλίστρου και παροχών Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα Ελάχιστο ασφάλιστρο βασικής ασφαλίσεως ζωής Εκπτώσεις Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Του καθαρού ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα % έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. Λόγω ηλικίας Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Αναπροσαρµογή του ανωτάτου ορίου αποζηµιώσεως, του +Τ κατά 50% - 100% του είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), χωρίς αύξηση του ασφαλίστρου. Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). Min Κεφάλαιο Βασικής Ασφάλειας Ζωής 300 Έκπτωση 5% για 2 ασφαλισµένους, 7,5% για 3 και 10% για 4 ασφαλισµένους και άνω.

5 (µε εκπιπτόµενο) INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL SUPER»(αν.2009) INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL ΕΥΕΛΙΚΤΟ»(αν.2009) Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Ανώτατο όριο κατ έτος Ανώτατο όριο κατ έτος Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (εκτός Ε.Ε.) Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος Απαλλαγή ποσού (κατά νοσηλεία)) Ποσοστιαία συµµετοχή του Ασφαλισµένου κατά νοσηλεία. Μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής Καµία 1.838,58 για χειρουργικές επεµβάσεις µε νοσηλεία ,10 για χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία. Η απαλλαγή δεν ισχύει εάν η νοσηλεία γίνει σε κρατικό νοσοκοµείο. Στο εξωτερικό καλύπτεται το 80% της δαπάνης Είναι συνάρτηση της θέσεως νοσηλείας που θα επιλέξει ο πελάτης ως κάτωθι: Lux θέση 4.592,40 Α θέση 3.624,84 Β θέση 2.658,45 Γ θέση Η απαλλαγή δεν ισχύει εάν η νοσηλεία γίνει σε κρατικό νοσοκοµείο. Καµία Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) 500 ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ +Τ 229,67 (ΣΧΕ ΙΟ Α) +Τ 343,94 (ΣΧΕ ΙΟ Β) ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Το ποσό που αντιστοιχεί στη θέση νοσηλείας που κάθε φορά επιλέγεται. Κάλυψη τοκετού εν καλύπτεται. Επίδοµα µετά από 2 έτη Επίδοµα µετά από 5 έτη Επίδοµα µετά από 2 έτη +Τ 500 Πολύ µικρή 525,0 Μικρή 1.050,0 Μεσαία 2.100,0 Αµοιβή Χειρούργου (κατά χειρουργική επέµβαση) Μεγάλη 3.150,0 Βαρεία 4.725,0 Εξαιρετικά Βαρεία 6.300,0 Εφαρµόζεται η σύµβαση της ΕΑΕΕ Εφαρµόζεται η σύµβαση της ΕΑΕΕ Ειδική 9.450,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση ) Εφαρµόζεται η σύµβαση της ΕΑΕΕ Εφαρµόζεται η σύµβαση της ΕΑΕΕ

6 (µε εκπιπτόµενο) INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL SUPER»(αν.2009) INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL ΕΥΕΛΙΚΤΟ»(αν.2009) +Τ 500 Πολύ µικρή 105,0 Μικρή 315,0 Μεσαία 525,0 Μεγάλη 735,0 Βαρεία 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 1.155,0 Ειδική 1.470,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία Βάσει του παραπάνω πίνακα. Η Εταιρία καλύπτει το 100% των αναγνωρισµένων εξόδων που πραγµατοποιεί ο πελάτης, αφού αφαιρεθούν τα πρώτα 1.471,10 Το 80% στο εξωτερικό αφού αφαιρεθούν τα πρώτα 1.471,10.. Σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκοµείο (αν δεν εγερθεί αξίωση για αποζηµίωση): Η Εταιρία καλύπτει το 100% των αναγνωρισµένων εξόδων που πραγµατοποιεί ο πελάτης, αφού αφαιρεθούν τα πρώτα 725,67 για την Ελλάδα ή τα πρώτα 1.451,24 για το εξωτερικό. Σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκοµείο (εάν δεν εγερθεί αξίωση για αποζηµίωση): Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως (bonus µη χρήσεως) 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. α. Για νοσηλεία: 116,29 µε µέγιστο όριο τις (10) δέκα ηµέρες β. Για χειρουργική επέµβαση: 116,29 µε µέγιστο όριο τις (10) δέκα ηµέρες γ. Για χειρουργική επέµβαση χωρίς νοσηλεία: 232,59. α. Για νοσηλεία: 69,78 µε µέγιστο όριο τις (10) δέκα ηµέρες β. Για χειρουργική επέµβαση: 69,78 µε µέγιστο όριο τις (10) δέκα ηµέρες Έξοδα επείγουσας Αεροµεταφοράς ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των ΝΑΙ, υποχρεωτικά µε επιπλέον ασφάλιστρο ΝΑΙ, υποχρεωτικά µε επιπλέον ασφάλιστρο

7 (µε εκπιπτόµενο) INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL SUPER»(αν.2009) INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL ΕΥΕΛΙΚΤΟ»(αν.2009) Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί (µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: Πρωτοβάθµια περίθαλψη ίκτυο Ιατρών Συντονιστικό Κέντρο ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα ιάρκεια ασφαλίσεως ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι έως 60 ηµέρες Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) ιαγνωστικές Εξετάσεις Ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο του ασφαλισµένου παρέχεται µικρό ετήσιο check up ή έως 100 κατ έτος απολογιστικά. Η Εταιρία θα καταβάλει τη διαφορά µεταξύ των ποσών που δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως που έχει λάβει από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα, αφού αφαιρεθεί το εκπιπτόµενο ποσό. Λήγει στα 65, µπορεί όµως να παραταθεί Ισοβίως µε την προϋπόθεση να ήταν σε πλήρη ισχύ κατά την τελευταία 5ετία και να ισχύει η Βασική Ζωής (Ισόβια). ιαγνωστικές Εξετάσεις Ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο του ασφαλισµένου παρέχεται µικρό ετήσιο check up ή µέχρι 100 κατ έτος απολογιστικά. Η Εταιρία θα καταβάλει τη διαφορά µεταξύ των ποσών που δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως που έχει λάβει από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα, αφού αφαιρεθεί το εκπιπτόµενο ποσό. Λήγει στα 65, µπορεί όµως να παραταθεί Ισοβίως µε την προϋπόθεση να ήταν σε πλήρη ισχύ κατά την τελευταία 5ετία και να ισχύει η Βασική Ζωής (Ισόβια). Ετήσια αναπροσαρµογή ασφαλίστρου και παροχών Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. Λόγω ηλικίας Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών. Αναπροσαρµογή του ανωτάτου ορίου αποζηµιώσεως, του +Τ και της απαλλαγής κατά 50% - 100% του είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΤΚ) χωρίς αύξηση του ασφαλίστρου. Λόγω ηλικίας Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών. Ισόποσα θα αναπροσαρµόζονται οι παροχές, καθώς και το υπό απαλλαγή ποσό. Ελάχιστο ασφάλιστρο Βασικής Ασφαλίσεως Ζωής 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Min Κεφάλαιο Βασικής Ασφάλειας Ζωής 300 Min Κεφάλαιο Βασικής Ασφάλειας Ζωής 300 Του καθαρού ασφαλίστρου του

8 (µε εκπιπτόµενο) κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα 80. INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL SUPER»(αν.2009) INTERAMERICAN «MEDIHOSPITAL ΕΥΕΛΙΚΤΟ»(αν.2009) Κάρτα Νοσηλείας ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Εκπτώσεις 20% έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. Έκπτωση 5% για 2 ασφαλισµένους, 7,5% για 3 και 10% για 4 ασφαλισµένους και άνω. Έκπτωση 5% για 2 ασφαλισµένους, 7,5% για 3 και 10% για 4 ασφαλισµένους και άνω.

9 INTERAMERICAN «MEDISYSTEM κλασσικό» Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Ανώτατο όριο κατ έτος ,29 Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας( εκτός Ε.Ε.) Απαλλαγή ποσού (κατά νοσηλεία) Ποσοστιαία συµµετοχή του Ασφαλισµένου κατά νοσηλεία Συµβεβληµένα νοσοκοµεία, καταβολή αποζηµιώσεως απολογιστικά ή απευθείας στα νοσοκοµεία. Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Καµία, πέραν της διαφοράς (εάν υπάρχει) για +Τ. Καµία Όµιλος Ιατρικού Αθηνών o Ιατρικό Αθηνών Κλινική Αµαρουσίου o Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου o Παιδιατρικό Αθηνών o Κλινική Ψυχικού o Κλινική Περιστερίου o Κλινική άφνης o ΙΑΣΙΣ Πειραιά o Ιατρικό ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Ευρωκλινική Eυρωκλινική Παίδων Αθηναϊκη Κλινική Πειραϊκο Θεραπευτήριο Euromedica Eρρίκος Ντυνάν Κεντρική Κλινική Αθηνών Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος ,29 Καµία 20% της δαπάνης σε όλα τα νοσηλευτήρια πλην των Ειδικών Συµβεβληµένων και των κρατικών. Η συµµετοχή στα έξοδα όµως δεν µπορεί να ξεπεράσει το 2.934,70 ετησίως. Συµµετοχή στη δαπάνης για επιλογή µίας θέσεως πάνω από την θέση επιλογής, Γίνεται απ ευθείας εξόφληση µέσω της κάρτας νοσηλείας (αφού ο πελάτης πληρώσει τη συµµετοχή του) και έχει ειδοποιηθεί το συντονιστικό κέντρο στα ειδικά συµβεβληµένα νοσοκοµεία τα οποία είναι τα: Αθήνα ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Θεσσαλονίκη ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Καλύπτεται το 100% της δαπάνης µε απευθείας εξόφληση στο νοσοκοµείο. Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) Αµοιβή Χειρούργου (κατά χειρουργική επέµβαση ) ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ +Τ Πολύ µικρή 210,0 315,0 525,0 Μικρή 525,0 630, ,0 Μεσαία 1.260, , ,0 Μεγάλη 1.890, , ,0 Βαρεία 2.940, , ,0 Εξαιρετικά Βαρεία 3.675, , ,0 Ειδική 5.250, , ,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης Βάσει θέσεως νοσηλείας από θέση Lux µέχρι θέση Β Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων.

10 INTERAMERICAN «MEDISYSTEM κλασσικό» Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση) +Τ Πολύ µικρή 63,0 84,0 105,0 Μικρή 157,0 210,0 315,0 Μεσαία 315,00 420,0 525,0 Μεγάλη 420,0 577,5 735,0 Βαρεία 525,0 708,0 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 630,0 840, Ειδική 840, , Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων. Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία Βάσει του παραπάνω πίνακα. Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων. Κάλυψη τοκετού Εξετάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία, Επίδοµα νοσηλείας σε δηµόσιο νοσοκοµείο (bonus µη χρήσεως) Καλύπτει το 80% των αναγνωρισµένων εξόδων µε ανώτατο όριο το 5πλάσιο του ποσού για ( +Τ) µετά από 2 έτη: Για κάθε επόµενο έτος το όριο θα αυξάνει κατά το ποσό του ισχύοντος τότε +Τ µε µέγιστο το 10πλάσιο του α) Αξονική τοµογραφία, β) σπινθηρογραφήµατα ή άλλες εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής γ) βιοψία, δ) πυελογραφία, ε) εγκεφαλογράφηµα, στ) γαστροσκόπηση, ζ) κυστεοσκόπηση, η) κολονοσκόπηση, θ) ενδοσκοπήσεις πεπτικού, ουροποιητικού και αναπνευστικού (περιλαµβάνονται η λήψη βιοψιών και ενδοσκοπικών χειρισµών) ι) αγγειογραφίες και άλλες επεµβατικές ενδαγγειακές τεχνικές κ) µαγνητική τοµογραφία εφόσον µετά προκύψει ανάγκη νοσηλείας. Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως: Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης το 40% του παραπάνω πίνακα χειρουργών και αναισθησιολόγων. Σε περίπτωση απλής νοσηλείας το +Τ για max 6 ηµέρες. Επίσης σε οποιαδήποτε περίπτωση 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. Μετά 24 µήνες Επίσης καλύπτεται προγενετικός έλεγχος µετά 15µηνο και Παρακολούθηση εγκυµοσύνης αποκλειστικά και µόνο από γυναικολόγο του ικτύου OXI Επίδοµα 58,69 και έως 10 ηµέρες Πρωτοβάθµια περίθαλψη Τηλεφωνικό Κέντρο ίκτυο Ιατρών ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Επείγουσα ιατρική βοήθεια Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί (µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι Συντονιστικό κέντρο (ανοιχτή γραµµή υγείας 1010) Όµως µέσω της ανωτέρω γραµµής Υγείας, εγκρίνονται ή όχι οι νοσηλείες, οι διαγνωστικές εξετάσεις, το check up, ο προγενετικός έλεγχος, κ.λπ 8 επισκέψεις σε γιατρούς του ικτύου ετησίως, ιαγνωστικές εξετάσεις χωρίς όριο µε την προϋπόθεση ότι έχουν συστηθεί από ιατρό του ικτύου και έχουν πραγµατοποιηθεί σε συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο. Ένα µικρό check up ετησίως 2η γνώµη χειρουργού

11 έως 60 ηµέρες INTERAMERICAN «MEDISYSTEM κλασσικό» Μέσω της Interassistance Έξοδα επείγουσας αεροµεταφοράς ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των NAI Προκαταβολή Μέχρι το 50% της πιθανής δαπάνης. ιάρκεια ασφαλίσεως ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Λήγει µαζί µε τη βασική ασφάλιση ζωής, γίνεται ισόβιο µόνο µε ισόβιο βασική ζωής. Ετήσια αναπροσαρµογή ασφαλίστρου Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. 1. Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) 2. Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΑΥΞΗΣΗ 4% Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). Καλύπτεται το 100% των υπολοίπων εξόδων από αυτά που θα καλύψει ο ασφαλιστικός φορέας. Ελάχιστο ασφάλιστρο βασικής ασφαλίσεως ζωής Εκπτώσεις 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Του καθαρού ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα % έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. Κεφάλαιο θανάτου (*) (*) δηλαδή για άνδρα 36 ετών 68 (13,573/1.000) + 46 (ετ. δικαίωµα διαχε) 114 Έκπτωση 20% σε παιδιά ως εξαρτώµενα.

12 (µε εκπιπτόµενο ) INTERAMERICAN «MEDISYSTEM οικονοµικό» Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (εκτός Ε.Ε.) Απαλλαγή (κατά νοσηλεία) Συµµετοχή του Ασφαλισµένου (κατά νοσηλεία). Μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Καµία 500 ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ανώτατο όριο κατ έτος Καλύπτεται το 80% των εξόδων και έως νοσηλείας µετά την αφαίρεση του απαλλασσόµενου ποσού των Το ανώτατο όριο αναγνωριζοµένων εξόδων για δωµάτιο και τροφή είναι 440 ανά ηµέρα (η απαλλαγή αίρεται σε περίπτωση νοσηλείας σε δηµόσιο νοσοκοµείο). Καµία, σε περίπτωση νοσηλείας. Αν όµως η νοσηλεία γίνει ΧΩΡΙΣ παραπεµπτικό τότε: Σε ιδιωτικό νοσοκοµείο καλύπτεται το 70% των εξόδων νοσηλείας µετά την αφαίρεση του αρχικού απαλλασσόµενου ποσού. Σε κρατικό νοσοκοµείο χωρίς παραπεµπτικό ιατρού του δικτύου, καλύπτεται το 70% των εξόδων νοσηλείας χωρίς να αφαιρείται το απαλλασσόµενο Επιλογή µεταξύ Α και Β θέσης Κάλυψη τοκετού εν καλύπτεται. εν καλύπτεται Αµοιβή Χειρουργού (κατά χειρουργική επέµβαση) Αµοιβή για χηµειοθεραπείες (κατά περίπτωση) +Τ 500 Πολύ µικρή 525,0 Μικρή 1.050,0 Μεσαία 2.100,0 Μεγάλη 3.150,0 Βαρεία 4.725,0 Εξαιρετικά Βαρεία 6.300,0 Ειδική 9.450,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων. Η αµοιβή στο εξωτερικό διπλασιάζεται. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν προσκοµίσει απόδειξη αµοιβής χειρουργού, δικαιούται επίδοµα ίσο µε το 70% του ανωτέρω γινοµένου. Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση) +Τ 500 Πολύ µικρή 105,0 Μικρή 315,0 Μεσαία 525,0 Μεγάλη 735,0 Βαρεία 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 1.155,0 Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων. Η αµοιβή στο εξωτερικό διπλασιάζεται. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν προσκοµίσει απόδειξη αµοιβής χειρουργού, δικαιούται επίδοµα ίσο µε το 70% του ανωτέρω γινοµένου.

13 (µε εκπιπτόµενο ) INTERAMERICAN «MEDISYSTEM οικονοµικό» Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς απαίτηση για νοσηλεία Ειδική 1.470,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Βάσει του παραπάνω πίνακα. Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων. Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως Νοσηλεία σε ηµόσιο νοσοκοµείο. 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. Ηµερήσιο Επίδοµα 100 και έως 10 ηµέρες ή τα έξοδα νοσηλείας, εάν είναι περισσότερα. Έξοδα επείγουσας Αεροµεταφοράς ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των ΝΑΙ, µέσω της Άµεσης Ιατρικής Βοήθειας της INTERAMERICAN Υγείας, µε επιπλέον κόστος ανά συµβόλαιο 40. Πρωτοβάθµια περίθαλψη Τηλεφωνικό Κέντρο ίκτυο Ιατρών ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα ιάρκεια ασφαλίσεως Αναπροσαρµογή ασφαλίστρου Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί (µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι έως 60 ηµέρες Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. Συντονιστικό κέντρο (ανοιχτή γραµµή υγείας 1010) Όµως µέσω της ανωτέρω γραµµής Υγείας, εγκρίνονται ή όχι οι νοσηλείες, οι διαγνωστικές εξετάσεις, το check up, κ.λπ 8 επισκέψεις σε γιατρούς του ικτύου ετησίως, (9 για παιδιά) ιαγνωστικές εξετάσεις χωρίς όριο µε την προϋπόθεση ότι έχουν συστηθεί από ιατρό του ικτύου και έχουν πραγµατοποιηθεί σε συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο. Ένα µικρό check up ετησίως Σε περίπτωση πλήρους κατάργησης του δικτύου καλύπτονται απολογιστικά: Το κόστος της ιατρικής επίσκεψης στην περιοχή έως το όριο των 45,00 ανά επίσκεψη. Το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων στην περιοχή αυτή, έως το όριο των 600 ετησίως. Η Εταιρία θα καταβάλει τη διαφορά µεταξύ των ποσών που δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως που έχει πάρει από τον άλλον ασφαλιστικό φορέα, αφού αφαιρεθεί το εκπιπτόµενο ποσό. Λήγει αυτόµατα µε τη λήξη της Β.Α.ή στα 65 Η κάλυψη µπορεί να παραταθεί και µετά τα 65 και να γίνει ισόβιος, µε την προϋπόθεση ότι ο κυρίως ασφαλιζόµενος ή η σύζυγός του ήταν συνεχώς ασφαλισµένοι τα προηγούµενα 5 χρόνια και η Βασική Ασφάλεια (Β.Α.) εξακολουθεί να ισχύει. Την 1η ηµέρα κάθε ηµερολογιακού έτους: Λόγω ηλικίας. Επίσης αναπροσαρµόζονται σε περίπτωση µεταβολής των παραγόντων µε βάση τους οποίους γίνεται ο προσδιορισµός τους. Τέτοιοι παράγοντες είναι τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουµε για τη συχνότητα των καλυπτοµένων περιστατικών και τη σχέση µεταξύ ασφαλίστρων και αποζηµιώσεων. Επιπρόσθετα:

14 (µε εκπιπτόµενο ) INTERAMERICAN «MEDISYSTEM οικονοµικό» Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών µέχρι 10% αν ο ΤΚ είναι έως 10% ή περισσότερο αν ο ΤΚ υπερβαίνει το 10%. Σε αυτή την περίπτωση θα αναπροσαρµόζονται ισόποσα και οι παροχές Ελάχιστο ασφάλιστρο Βασικής Ασφαλίσεως Ζωής 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Του καθαρού ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα 80. Κάρτα Νοσηλείας ΟΧΙ ΝΑΙ Α. Παραδοσιακά κεφάλαιο θανάτου Β. Συνταξιοδοτικά 150 µηνιαία σύνταξη Γ. Unit linked κεφάλαιο θανάτου και ασφάλιστρο 300 Εκπτώσεις 20% έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. Έκπτωση 20% σε παιδιά ως εξαρτώµενα.

15 Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (εκτός Ε.Ε.) AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (µε εκπιπτόµενο ) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία INTERAMERICAN «MEDISYSTEM FIT» Ανώτατο όριο κατ έτος στην Ελλάδα. Το 100% µε παραπεµπτικό γιατρού του ικτύου ή σε επείγον περιστατικό, ή χωρίς παραπεµπτικό ΜΟΝΟ στον τόπο διαµονής του αν δεν υπάρχει εκεί ίκτυο. Ανώτατο όριο κατ έτος Το 80% µε παραπεµπτικό γιατρού του ικτύου ή σε επείγον περιστατικό. Απαλλαγή (κατά νοσηλεία) Συµµετοχή του Ασφαλισµένου (κατά νοσηλεία). Μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) Καµία 500 ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ % της δαπάνης αν δεν υπάρχει παραπεµπτικό γιατρού του ικτύου. 15% συµµετοχή σε περίπτωση νοσηλείας σε ανώτερη θέση Επιλογή µεταξύ Α και Β θέσης Κάλυψη τοκετού εν καλύπτεται. εν καλύπτεται Αµοιβή Χειρουργού (κατά χειρουργική επέµβαση) Αµοιβή για χηµειοθεραπείες (κατά περίπτωση) +Τ 500 Πολύ µικρή 525,0 Μικρή 1.050,0 Μεσαία 2.100,0 Μεγάλη 3.150,0 Βαρεία 4.725,0 Εξαιρετικά Βαρεία 6.300,0 Ειδική 9.450,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Γενική χειρουργική Πολύ µικρή 120,0 Μικρή 380,0 Μεσαία 780,0 Μεγάλη 1.280,0 Βαρεία 1.650,0 Εξαιρετικά Βαρεία 2.300,0 Ειδική 3.300,0 Η Interamerican κοστολογεί βάσει συγκεκριµένων οµάδων, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξετάσεις ΓΧ. Ειδική επέµβαση µπορεί να φθάνει τα αν ανήκει στην οµάδα των «νευροχειρουργικών». Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση) +Τ 500 Πολύ µικρή 105,0 Μικρή 315,0 Μεσαία 525,0 Μεγάλη 735,0 Βαρεία 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 1.155,0 Ειδική 1.470,0 Γενική χειρουργική Πολύ µικρή 90,0 Μικρή 220,0 Μεσαία 780,0 Μεγάλη 1.280,0 Βαρεία 1.650,0 Εξαιρετικά Βαρεία 2.300,0 Ειδική 3.300,0 Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς απαίτηση για νοσηλεία Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Βάσει του παραπάνω πίνακα. Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων, µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού µειωµένου

16 Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως Νοσηλεία σε ηµόσιο νοσοκοµείο. AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (µε εκπιπτόµενο ) 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. INTERAMERICAN «MEDISYSTEM FIT» κατά 20% (π.χ. αντί εκπ. 800) Ηµερήσιο Επίδοµα 100 και έως 10 ηµέρες ή τα έξοδα νοσηλείας, µε εκπτπτόµενο µειωµένο κατά 50%. Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης και µη προσκόµισης πρωτοτύπων το 60%, χωρίς απόδειξη το 40% του πίνακα (χειρουργών και αναισθησιολόγων). Έξοδα επείγουσας Αεροµεταφοράς ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των ΝΑΙ, µέσω της Άµεσης Ιατρικής Βοήθειας της INTERAMERICAN Υγείας, µε επιπλέον µικτό κόστος ανά συµβόλαιο 40. Πρωτοβάθµια περίθαλψη Τηλεφωνικό Κέντρο ίκτυο Ιατρών ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα ιάρκεια ασφαλίσεως Αναπροσαρµογή ασφαλίστρου Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι έως 60 ηµέρες Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. Συντονιστικό κέντρο (ανοιχτή γραµµή υγείας 1010) Όµως µέσω της ανωτέρω γραµµής Υγείας, εγκρίνονται ή όχι οι νοσηλείες, οι διαγνωστικές εξετάσεις, το check up, κ.λπ Μέχρι επισκέψεις 10 ετησίως για κάθε ασφαλισµένο ιαγνωστικές εξετάσεις χωρίς όριο µε την προϋπόθεση ότι έχουν συστηθεί από ιατρό του ικτύου και έχουν πραγµατοποιηθεί σε συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο. Ένα check up ετησίως Προγενετικός έλεγχος Η Εταιρία θα καταβάλει τη διαφορά µεταξύ των ποσών που δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως που έχει πάρει από τον άλλον ασφαλιστικό φορέα, αφού αφαιρεθεί το εκπιπτόµενο ποσό. Λήγει αυτόµατα µε τη λήξη της Β.Α.ή στα 65 Η κάλυψη µπορεί να παραταθεί και µετά τα 65 και να γίνει ισόβιος, µε την προϋπόθεση ότι ο κυρίως ασφαλιζόµενος ή η σύζυγός του ήταν συνεχώς ασφαλισµένοι τα προηγούµενα 5 χρόνια και η Βασική Ασφάλεια (Β.Α.) εξακολουθεί να ισχύει. Λόγω ηλικίας. Επίσης αναπροσαρµόζονται σε περίπτωση µεταβολής των παραγόντων µε βάση τους οποίους γίνεται ο προσδιορισµός τους. Τέτοιοι παράγοντες είναι τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουµε για τη συχνότητα των καλυπτοµένων περιστατικών και τη σχέση µεταξύ ασφαλίστρων και αποζηµιώσεων. Επιπρόσθετα: Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών µέχρι 10% αν ο ΤΚ είναι έως 10% ή περισσότερο αν ο ΤΚ υπερβαίνει το 10%. Σε αυτή την περίπτωση θα αναπροσαρµόζονται ισόποσα και οι παροχές

17 (µε εκπιπτόµενο ) INTERAMERICAN «MEDISYSTEM FIT» Ελάχιστο ασφάλιστρο Βασικής Ασφαλίσεως Ζωής 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Του καθαρού ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα 80. Κάρτα Νοσηλείας ΟΧΙ ΝΑΙ 300 Ισόβια ασφάλεια και 30 ικαίωµα ιαχείρισης ετησίως Εκπτώσεις 20% έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. Έκπτωση 5% στη σύζυγο, 10% κάθε σε παιδί ως εξαρτώµενα. 20% το α έτος και 10% το β έτος σε περίπτωση µετατροπής από παλαιό συµβόλαιο ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ή ΕΥΡΕΙΑ ΝΠ

18 ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ(αν.2010) Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Απεριόριστο Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (εκτός Ε.Ε.) Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Απεριόριστο Απαλλαγή ποσού (κατά νοσηλεία) Καµία, πέραν της διαφοράς (εάν υπάρχει) για +Τ. Καµία. Όµως, βάσει πίνακα δίδονται οι αµοιβές των θεραπόντων ιατρών καθώς επίσης και οι χηµειοθεραπείες και ακτινοβολίες. Ποσοστιαία συµµετοχή του Ασφαλισµένου κατά νοσηλεία Συµβεβληµένα νοσοκοµεία, καταβολή αποζηµιώσεως απολογιστικά ή απευθείας στα νοσοκοµεία. Καµία Όµιλος Ιατρικού Αθηνών o Ιατρικό Αθηνών Κλινική Αµαρουσίου o Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου o Παιδιατρικό Αθηνών o Κλινική Ψυχικού o Κλινική Περιστερίου o Κλινική άφνης o ΙΑΣΙΣ Πειραιά o Ιατρικό ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Ευρωκλινική Eυρωκλινική Παίδων Αθηναϊκη Κλινική Πειραϊκο Θεραπευτήριο Euromedica Eρρίκος Ντυνάν Κεντρική Κλινική Αθηνών Καµία Όµως, βάσει πίνακα δίδονται οι αµοιβές των θεραπόντων ιατρών καθώς επίσης και οι χηµειοθεραπείες και ακτινοβολίες. Ο πελάτης αποζηµιώνεται απολογιστικά, το πρόγραµµα δεν παρέχεται µε κάρτα νοσηλείας. Έχουν γίνει όµως συµφωνίες µε τα κάτωθι 3 νοσοκοµεία, στα οποία η εταιρία καταβάλλει την αποζηµίωση απευθείας: Αττική Ερρίκος Ντυνάν, Metropolitan Θεσσαλονίκη Κυανούς Σταυρός Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) Μέχρι θέση lux Αµοιβή Χειρούργου (κατά χειρουργική επέµβαση ) +Τ Πολύ µικρή 210,0 315,0 525,0 Μικρή 525,0 630, ,0 Μεσαία 1.260, , ,0 Μεγάλη 1.890, , ,0 Βαρεία 2.940, , ,0 Εξαιρετικά Βαρεία 3.675, , ,0 Ειδική 5.250, , ,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Βάσει πίνακα, συγκεκριµένα: Χειρουργός Ειδικές: Εξ. βαριές: Βαριές: Μεγάλες: Μεσαίες: Μικρές: 633 Πολύ µικρές: 338 Στις αµοιβές συµπεριλαµβάνεται η παρακολούθηση του ασθενή εντός νοσοκοµείου, πριν και µετά την επέµβαση. Σε ΗΠΑ και Καναδά τα παραπάνω όρια διπλασιάζονται.

19 Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση) AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ +Τ Πολύ µικρή 63,0 84,0 105,0 Μικρή 157,0 210,0 315,0 Μεσαία 315,00 420,0 525,0 Μεγάλη 420,0 577,5 735,0 Βαρεία 525,0 708,0 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 630,0 840, Ειδική 840, , Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ(αν.2010) Βάσει πίνακα, συγκεκριµένα: Αναισθησιολόγος Ειδικές: Εξ. βαριές: Βαριές: 847 Μεγάλες: 633 Μεσαίες: 423 Μικρές: 294 Πολύ µικρές: 126 Στις αµοιβές συµπεριλαµβάνεται η παρακολούθηση του ασθενή εντός νοσοκοµείου, πριν και µετά την επέµβαση. Σε ΗΠΑ και Καναδά τα παραπάνω όρια διπλασιάζονται. Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία Βάσει του παραπάνω πίνακα. Βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αµοιβών Χειρούργων και Αναισθησιολόγων. Κάλυψη τοκετού Εξετάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία, Επίδοµα νοσηλείας σε δηµόσιο νοσοκοµείο (bonus µη χρήσεως) Καλύπτει το 80% των αναγνωρισµένων εξόδων µε ανώτατο όριο το 5πλάσιο του ποσού για ( +Τ) µετά από 2 έτη: Για κάθε επόµενο έτος το όριο θα αυξάνει κατά το ποσό του ισχύοντος τότε +Τ µε µέγιστο το 10πλάσιο του α) Αξονική τοµογραφία, β) σπινθηρογραφήµατα ή άλλες εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής γ) βιοψία, δ) πυελογραφία, ε) εγκεφαλογράφηµα, στ) γαστροσκόπηση, ζ) κυστεοσκόπηση, η) κολονοσκόπηση, θ) ενδοσκοπήσεις πεπτικού, ουροποιητικού και αναπνευστικού (περιλαµβάνονται η λήψη βιοψιών και ενδοσκοπικών χειρισµών) ι) αγγειογραφίες και άλλες επεµβατικές ενδαγγειακές τεχνικές κ) µαγνητική τοµογραφία εφόσον µετά προκύψει ανάγκη νοσηλείας. Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως: Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης το 40% του παραπάνω πίνακα χειρουργών και αναισθησιολόγων. Σε περίπτωση απλής νοσηλείας το +Τ για max 6 ηµέρες. Επίσης σε οποιαδήποτε περίπτωση 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. ΝΑΙ, δίνεται επίδοµα από την Εταιρία (µε κατώτατο όριο συνεχόµενης ασφαλίσεως τους 24 µήνες) Εξωνοσοκοµειακά (έξοδα προ και µετά νοσηλείας) έως το 10% της αποζηµιώσεως, εάν και εφόσον η νοσηλεία έγινε σε συµβεβληµένο µε την εταιρία νοσοκοµείο. Το 50% αυτών των εξόδων αφορά έξοδα προ νοσηλείας και το υπόλοιπο 50% έξοδα µετά νοσηλεία. Καταβάλλεται ηµερήσιο επίδοµα νοσηλείας µέχρι 30 ηµέρες, ύψους 85 ή τα έξοδα νοσηλείας, ανάλογα µε το πιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο. Σε περίπτωση χειρουργικής επεµβάσεως και νοσηλείας σε µονάδα εντατικής παρακολούθησης, το ανωτέρω επίδοµα αυξάνεται κατά 50%.

20 ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ(αν.2010) Πρωτοβάθµια περίθαλψη Τηλεφωνικό Κέντρο ίκτυο Ιατρών ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Επείγουσα ιατρική βοήθεια Έξοδα επείγουσας αεροµεταφοράς Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι έως 60 ηµέρες ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συνεργάζεται µε την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 1. Ναι, για παροχή συµβουλών στο Ναι, αλλά τους πληρώνει ο Πελάτης, στο ιατρείο 15 και στο σπίτι από 35 έως 56 και µόνο για την Αττική. 3. Ανώτατο όριο ετησίως για διαγνωστικές εξετάσεις, 846 µέχρι την συµπλήρωση του 65 ου έτους της ηλικίας του ασφαλισµένου, στα συµβεβληµένα µε την Eθνική Aσφαλιστική διαγνωστικά κέντρα. 4. ΟΧΙ 5. ΟΧΙ Καλύπτεται 100% βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων και κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις που καθιστούν την µεταφορά αναγκαία Προκαταβολή Μέχρι το 50% της πιθανής δαπάνης. ιάρκεια ασφαλίσεως Ετήσια αναπροσαρµογή ασφαλίστρου και παροχών ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. Λήγει στα 65, γίνεται ισόβια µόνο µε ισόβια βασική 1. Ετησίως λόγω ηλικίας µε παράλληλη αύξηση παροχών πλην του επιδόµατος τοκετού το οποίο µένει σταθερό. 2. Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών. ΤΟ 2009 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΞΗΣΗ 8% ΤΟ 2010 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΞΗΣΗ 7,5% Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα Ελάχιστο ασφάλιστρο βασικής ασφαλίσεως ζωής Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Του καθαρού ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα 80. Η Εταιρία καλύπτει τη διαφορά. Για τις αµοιβές χειρούργου και βοηθού χειρούργου, αθροιστικά, αναισθησιολόγου, θεράποντος ιατρού και για χηµειοθεραπείες, ισχύει ο πίνακας ανωτάτων ορίων καλυπτόµενων αµοιβών. Α. Παραδοσιακά κεφάλαιο θανάτου, (*) Β. Συνταξιοδοτικό 150 µηνιαία σύνταξη Γ. Unit linked Min ασφάλιστρο 300 (*) δηλαδή για άνδρα 36 ετών 53,94 Εκπτώσεις 20% έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. 20% για σύζυγο, 30% στο Α παιδί, 40% στο Β, 50% στο Γ και δωρεάν τα υπόλοιπα.

21 (µε εκπιπτόµενο ) ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ(αν. 2010) Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (εκτός Ε.Ε.) Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Απαλλαγή (κατά νοσηλεία) Συµµετοχή του Ασφαλισµένου (κατά νοσηλεία). Μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής Καµία % στο σύνολο της υπόλοιπης δαπάνης. Σε περίπτωση νοσηλείας σε ηµόσιο Νοσοκοµείο ή Συµβεβληµένο (ΜΟΝΟ στα Ερρίκος Ντυνάν, Metropolitan & «Κυανούς Σταυρός» Θεσσαλονίκη δεν ισχύει το 10%. Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) 500 ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Έως θέση Α Κάλυψη τοκετού εν καλύπτεται. εν καλύπτεται Αµοιβή Χειρουργού (κατά χειρουργική επέµβαση) Αµοιβή για χηµειοθεραπείες (κατά περίπτωση) +Τ 500 Πολύ µικρή 525,0 Μικρή 1.050,0 Μεσαία 2.100,0 Μεγάλη 3.150,0 Βαρεία 4.725,0 Εξαιρετικά Βαρεία 6.300,0 Ειδική 9.450,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Βάσει πίνακα, συγκεκριµένα: Χειρουργός Ειδικές: Εξ. βαριές: Βαριές: Μεγάλες: Μεσαίες: Μικρές: 633 Πολύ µικρές: 338 Στις αµοιβές συµπεριλαµβάνεται η παρακολούθηση του ασθενή εντός νοσοκοµείου, πριν και µετά την επέµβαση. Σε ΗΠΑ και Καναδά τα παραπάνω όρια διπλασιάζονται. Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση) Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς απαίτηση για νοσηλεία +Τ 500 Πολύ µικρή 105,0 Μικρή 315,0 Μεσαία 525,0 Μεγάλη 735,0 Βαρεία 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 1.155,0 Ειδική 1.470,0 Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Βάσει του παραπάνω πίνακα. Βάσει πίνακα, συγκεκριµένα: Αναισθησιολόγος Ειδικές: Εξ. βαριές: Βαριές: 847 Μεγάλες: 633 Μεσαίες: 423 Μικρές: 294 Πολύ µικρές: 126 Στις αµοιβές συµπεριλαµβάνεται η παρακολούθηση του ασθενή εντός νοσοκοµείου, πριν και µετά την επέµβαση. Σε ΗΠΑ και Καναδά τα παραπάνω όρια διπλασιάζονται. ΝΑΙ, βάσει πίνακα.

22 (µε εκπιπτόµενο ) ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ(αν. 2010) Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως Νοσηλεία σε ηµόσιο νοσοκοµείο. Έξοδα επείγουσας αεροµεταφοράς 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των Ηµερήσιο Επίδοµα 85 και έως 30 ηµέρες ή τα έξοδα νοσηλείας, εάν είναι περισσότερα. Το επίδοµα αυξάνει κατά 50% σε περίπτωση χειρουργικής επεµβάσεως ή νοσηλείας στη Μ.Ε.Θ. Το 100% βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων και κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις που καθιστούν τη µεταφορά αναγκαία. Πρωτοβάθµια περίθαλψη Τηλεφωνικό Κέντρο ίκτυο Ιατρών ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Επείγουσα ιατρική βοήθεια Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα ιάρκεια ασφαλίσεως Αναπροσαρµογή ασφαλίστρου Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι έως 60 ηµέρες Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. ιαγνωστικές εξετάσεις : 846 ετησίως Λήγει στα 65.Η εταιρία δικαιούται να διακόψει αυτήν την παροχή οποτεδήποτε αποφασίσει, από το σύνολο των Ασφαλισµένων της. Τηλεφωνικό Κέντρο: για παροχή συµβουλών. ίκτυο Ιατρών: µε συµµετοχή του πελάτη στο ιατρείο µε 15 και στο σπίτι µε (Αθήνα). Η εταιρία καλύπτει τη διαφορά. Για τις αµοιβές χειρούργου και βοηθού χειρούργου, αθροιστικά, αναισθησιολόγου, θεράποντος ιατρού και για χηµειοθεραπείες, ισχύει ο πίνακας ορίων καλυπτόµενων αµοιβών. Λήγει µαζί µε τη Βασική Ζωής, παρέχεται όµως το δικαίωµα παρατάσεως ισοβίως σε ότι αφορά το νοσοκοµειακό σκέλος. ιαγνωστικές εξετάσεις στα 65 έτη. Σε κάθε επέτειο: Λόγω ηλικίας Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών. Ισόποσα θα αναπροσαρµόζονται και τα ανώτατα όρια παροχών, καθώς επίσης και το εκπιπτόµενο ποσό. ΓΙΑ ΤΟ 2009 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΞΗΣΗ 8% ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΞΗΣΗ 7,5% Ελάχιστο ασφάλιστρο Βασικής Ασφαλίσεως Ζωής 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Του καθαρού ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα 80. Α. Παραδοσιακά κεφάλαιο θανάτου Β. Συνταξιοδοτικά 150 µηνιαία σύνταξη Γ. Unit linked κεφάλαιο θανάτου και ασφάλιστρο 300

23 (µε εκπιπτόµενο ) ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ(αν. 2010) Κάρτα Νοσηλείας ΟΧΙ ΟΧΙ Εκπτώσεις 20% έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. 20% για σύζυγο, 30% στο Α παιδί, 40% στο Β, 50% στο Γ και δωρεάν τα υπόλοιπα.

24 (µε εκπιπτόµενο ) ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ «ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ» ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ(αν.2010) Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (Ελλάδα και Ε.Ε.) Το 100% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Ανώτατο όριο ανά νοσηλεία Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας (εκτός Ε.Ε.) Απαλλαγή (κατά νοσηλεία) Το 80% της δαπάνης και µε ανώτατο όριο κατ έτος και ανά νοσηλεία Ανώτατο όριο ανά νοσηλεία για νοσηλεία στην Α θέση. Το ποσό της απαλλαγής µειώνεται κατά 15% σε περίπτωση νοσηλείας στη Β θέση. Το ποσό της απαλλαγής µειώνεται κατά 30% σε περίπτωση νοσηλείας στη Γ θέση. (διαδοχικές νοσηλείες, χωρίς ενεργοποίηση εκ νέου του εκπιπτόµενου ποσού για την ίδια πάθηση οι 45 ηµέρες). Ποσοστιαία συµµετοχή του Ασφαλισµένου κατά νοσηλεία, µετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής Καµία 30% της συνολικής δαπάνης σε περίπτωση νοσηλείας σε θέση LUX (αφού πρώτα αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής). Ηµερήσιο Νοσήλιο ( +Τ) 500 ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 551 ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ στη Μ.Ε.Θ. και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Κάλυψη τοκετού εν καλύπτεται. εν καλύπτεται Αµοιβή Χειρούργου (κατά χειρουργική επέµβαση) Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία +Τ 500 Πολύ µικρή 525,0 Μικρή 1.050,0 Μεσαία 2.100,0 Μεγάλη 3.150,0 Βαρεία 4.725,0 Εξαιρετικά Βαρεία 6.300,0 Ειδική 9.450,0 Βάσει πίνακα, συγκεκριµένα: Χειρουργός Ειδικές: Εξ. βαριές: Βαριές: Μεγάλες: Μεσαίες: Μικρές: 633 Πολύ µικρές: 338 Στις αµοιβές συµπεριλαµβάνεται η παρακολούθηση του ασθενή εντός νοσοκοµείου, πριν και µετά την επέµβαση. Αµοιβή Αναισθησιολόγου (κατά χειρουργική επέµβαση) Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. +Τ 500 Πολύ µικρή 105,0 Μικρή 315,0 Μεσαία 525,0 Μεγάλη 735,0 Βαρεία 945,0 Εξαιρετικά Βαρεία 1.155,0 Ειδική 1.470,0 Σε ΗΠΑ και Καναδά τα παραπάνω όρια διπλασιάζονται. Βάσει πίνακα, συγκεκριµένα: Αναισθησιολόγος Ειδικές: Εξ. βαριές: Βαριές: 847 Μεγάλες: 633 Μεσαίες: 423 Μικρές: 294 Πολύ µικρές: 126 Στις αµοιβές συµπεριλαµβάνεται η παρακολούθηση του ασθενή εντός νοσοκοµείου, πριν και µετά την επέµβαση.

25 Χηµειοθεραπείες / Ακτινοθεραπείες Αµοιβές ιατρών λοιπών ειδικοτήτων Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόµου Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζηµιώσεως (bonus µη χρήσεως) Έξοδα επείγουσας Αεροµεταφοράς Πρωτοβάθµια περίθαλψη Τηλεφωνικό Κέντρο ίκτυο Ιατρών ιαγνωστικές εξετάσεις Check up Επείγουσα ιατρική βοήθεια Χρήση ταµείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα ιάρκεια ασφαλίσεως AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (µε εκπιπτόµενο ) Το 60% του πίνακα σε περίπτωση µη προσκόµισης της απόδειξης. Πλήρης κάλυψη, χωρίς απαίτηση νοσηλείας. Το 100% µε βάση την απόδειξη Ναι, όλο το 24ωρο µε ανώτατη διάρκεια 60 ηµερών. 10% bonus σε ειδικά υλικά και χηµειοθεραπείες. ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των Tο πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί µε επιπλέον ασφάλιστρο 132 ευρω, µε εξωνοσοκοµειακά ύψους 800, ετησίως µε τις παρακάτω παροχές: ιαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς συµµετοχή. Check up (επιπλέον των 800). Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο. 10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο µε 10 ευρώ) ή επισκέψεις κατ οίκον (µε 20 ευρώ). Εκπτώσεις σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. διατροφολόγοι). Έκπτωση 30% στο επιπλέον των 800 ευρώ ή για εξετάσεις χωρίς παραπεµπτικό. ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Καλύπτει αποκλειστική νοσοκόµα εντός Ν.Ι έως 60 ηµέρες Η Εταιρία καταβάλλει µόνο την τυχόν διαφορά µεταξύ των ποσών που πράγµατι δαπάνησε ο πελάτης και της αποζηµιώσεως αυτής (που έχει πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα). ΙΣΟΒΙΑ, ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ «ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ» ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ(αν.2010) Σε ΗΠΑ και Καναδά τα παραπάνω όρια διπλασιάζονται. Υπολογίζεται βάσει πίνακα και είναι συνάρτηση του +Τ. Από 40% έως 200% του +Τ. Χωρίς απαίτηση νοσηλείας. Βάσει πίνακα, συγκεκριµένα για νοσηλεία: Έως 2 ηµέρες: 318 συνολικά 3-5 ηµέρες: 170 ηµερησίως 6-20 ηµέρες: 126 ηµερησίως +21 ηµέρες: 85 ηµερησίως Μετά από σύσταση του θεράποντα ιατρού, ΜΟΝΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ, και µέχρι 30 ηµέρες Σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκοµείο (εάν δεν εγερθεί αξίωση για αποζηµίωση): α. Για νοσηλεία: Το 20% του ανωτάτου ορίου για +Τ µε µέγιστο όριο τις 15 ηµέρες. β. Για χειρουργική επέµβαση: Το 60% του πίνακα αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της επεµβάσεως. Για την ίδια νοσηλεία καταβάλλεται είτε το (α) είτε το (β), όχι όµως και τα δύο. ΝΑΙ, ίσο µε το ποσό των (10 χ +Τ) 1. Ναι, για παροχή συµβουλών. 2. Ναι, µε ειδικές τιµές (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ). 3. ΝΑΙ, µε ειδικές τιµές (EUROMEDICA). Καταβάλλεται επίδοµα ίσο µε το 20% του ποσού που καλύφθηκε από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα, πλην της ΕΘΝΙΚΗΣ, αφού αφαιρεθεί πρώτα το ποσό της απαλλαγής. Λήγει µαζί µε τη Βασική Ζωής, παρέχεται όµως το δικαίωµα παρατάσεως Ισοβίως σε ότι αφορά το νοσοκοµειακό σκέλος ασφαλισµένου και συζύγου του.

26 Αναπροσαρµογή ασφαλίστρου και παροχών Ελάχιστο ασφάλιστρο Βασικής Ασφαλίσεως Ζωής Κάρτα Νοσηλείας Εκπτώσεις AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (µε εκπιπτόµενο ) Λόγω ηλικίας (ράντα ηλικίας) Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών Λόγω είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΚΤ), εφόσον το επιθυµεί ο πελάτης, % ασφαλίστρου και ισόποση παροχών εκτός των αµοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων που αναπροσαρµόζεται στο 50% του ΚΤ. 20% (30% µε εξαρτώµενα) για 20ετή διάρκεια συµβολαίου. 40% (50% µε εξαρτώµενα) για διάρκεια συµβολαίου έτη. 80% για 10ετή διάρκεια συµβολαίου. Του καθαρού ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλισµένου µε ελάχιστο τα 80. ΟΧΙ 20% έκπτωση στο β παιδί, 40% στο γ και επόµενα. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ «ΕΘΝΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ» ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ(αν.2010) Σε κάθε επέτειο: 1. Λόγω ηλικίας. 2. Λόγω εξελίξεως του δείκτη ζηµιών. Ισόποσα θα αναπροσαρµόζονται και τα ανώτατα όρια παροχών, καθώς επίσης και το εκπιπτόµενο ποσό. ΓΙΑ ΤΟ 2009 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΞΗΣΗ 8% ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΞΗΣΗ 7,5% Α. Παραδοσιακά κεφάλαιο θανάτου Β. Συνταξιοδοτικά 150 µηνιαία σύνταξη Γ. Unit linked Κ.Θ. και ασφάλιστρο 300. Ελάχιστη διάρκεια ασφαλίσεως 10 έτη. ΟΧΙ, Σε περίπτωση νοσηλείας σε συµβεβληµένο µε την εταιρία νοσοκοµείο, η αποζηµίωση θα πληρωθεί απευθείας στο νοσοκοµείο. Συµβεβληµένα νοσηλευτήρια: Ερρίκος Ντυνάν και Μετροπόλιταν στην Αθήνα, Κυανός Σταυρός στη Θεσσαλονίκη. 20% για τον/τη σύζυγο, 30% για το 1ο παιδί, 40% για το 2ο παιδί, 50% για το 3ο παιδί. ωρεάν ασφάλιση από το 4ο παιδί και+

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Τα πεδία συμπληρώνονται από τον αιτούντα με τη βοήθεια της Υπηρεσίας υποδοχής της αίτησης εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά τα αντίστοιχα δεδομένα. A. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Τα πεδία συμπληρώνονται από τον αιτούντα με τη βοήθεια της Υπηρεσίας υποδοχής της αίτησης εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά τα αντίστοιχα δεδομένα. A. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #4 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων Νόµος 2238/1994 Νέος Νόµος 4024/2011 Νέος Νόµος 4110/2013 ΦΕΦΠ:Ο φόρος εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Νο

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Νο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1ος όροφος - γραφείο 101 τηλ:210 320 3473 210 320 2291 - FAX: 210 3203257 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Ηράκλειο 23 Δεκεμβρίου 2015 Α. Γενικά Στοιχεία Καν 1303/2013 ΕΕ Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ. Α/23.12.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης. Εγγύηση 2 ετών W 670 GR

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης. Εγγύηση 2 ετών W 670 GR Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης Εγγύηση 2 ετών 1 9 8 7 6 5 4 3 10 1/2 16 17 11/12 15 13 18 14 2 3 4 α A β B 5 6 7 1 2 8 9 a b 10 11 14 15 16 12 20 13 a 4 3 b 14 5 19 4 3 2 1 8 2 3 4 6 7 C 13 14

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ:ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Τηλέφωνο: 2313304000 Fax: 2310697897 Ωραιόκαστρο, 2-9-2015 Αρ. Πρωτ. 20835 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 Τάξη /Τµήµα : Α Ονοµατεπώνυµο :. Χρόνος : 1 Ώρα ( 60 Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 14857 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 14857 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 14857 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α 15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. -FAX: 2610 336537, 327220 Αρ. Πρωτ.Askounis:2246.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. -FAX: 2610 336537, 327220 Αρ. Πρωτ.Askounis:2246. ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. -FAX: 2610 336537, 327220 Αρ. Πρωτ.Askounis:2246 ΠΑΤΡΑ 22/12/2009 ΠΡΟΣ τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών & Ε.Π.Ε Φειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr 2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α ) έγινε κωδικοποίηση του νόμου του ΦΠΑ. Λόγω της αλλαγής που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 71013 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020 9 ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020 Πώληση αγροτικής γης σημαίνει μεταβίβαση δικαιωμάτων ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΔΙΠΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής

Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι µικρότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε 7697/06/Β/86/86. 19ο 190 02,

Α.Ε 7697/06/Β/86/86. 19ο 190 02, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Γ. 1 30 Α.Ε. 2007 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΕΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Λαϊκά παιχνίδια και αγωνίσματα στην περιοχή της Αταλάντης» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΗΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11 /2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελ. 7/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης.

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρ. 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 3 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2011 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 3.ΒΟΥΛΔΗΣ 4.ΚΟΣΜΑΣ 5.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 6.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 7.ΜΑΝΙΑΤΗΣ 8.ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) TOY 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 118(I) του 2002 230(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρα 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία 3. Εγκριµένα λιµάνια 4. ιευθυντής 5. ιευθυντής έχει εξουσίες αστυνοµικού 6. Απαγορευµένοι µετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αριθµ. πρωτ.: 71817 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: της ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Αρ.Μελ.: 8/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 499.897,03 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις

για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις 23. 6. 90 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 158/59 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (90/314/EOK) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013 ΠΟΛ.1076/17.3.2014 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.07.2013), αναφορικά με τις ελεγχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002 E ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθηµα: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία: 28 Ιανουαρίου 2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26 και 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 112/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Καθαρών Κερδών Μικτών Επιχειρήσεων που Τηρούν Βιβλία β', γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ

Προσδιορισμός Καθαρών Κερδών Μικτών Επιχειρήσεων που Τηρούν Βιβλία β', γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προσδιορισμός Καθαρών Κερδών Μικτών Επιχειρήσεων που Τηρούν Βιβλία β', γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα