EKPOIZObanks CORRECT 26/01/ :05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε"

Transcript

1 EKPOIZObanks CORRECT 26/01/ :05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

2 EKPOIZObanks CORRECT 26/01/ :05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την αγορά, ανέγερση ή επισκευή κατοικίας έχει γίνει πλέον ο κάνονας για τους περισσότερους από εµάς. Πολλές οι τράπεζες, πολλά τα είδη των δανείων που προσφέρονται και δεν ξέρουµε ποιο να επιλέξου- µε. Μέχρι να λάβουµε το δάνειο, πληρώνουµε για έξοδα και δεν ξέρουµε σε τι ανταποκρίνονται. Μας δίνουν τη δανειακή σύµβαση να υπογράψουµε και δεν καταλαβαίνουµε τους όρους. Τί πρέπει να ρωτήσουµε, τί πρέπει να προσέξουµε; 1. Πώς θα επιλέξω το δάνειο που µε συµφέρει; Είναι απαραίτητο να κάνετε συστηµατική έρευνα αγοράς στις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύµατα για να διαπιστώσετε ποιο στεγαστικό δάνειο συµφέρει να πάρετε ανάλογα µε τις οικονοµικές σας δυνατότητες. Ζητείστε το Ευρωπαϊκό ελτίο Πληροφοριών, το οποίο θα πρέπει να συµπληρωθεί από την τράπεζα µε βάση τη δική σας συγκεκριµένη περίπτωση και αφορά στις προσυµβατικές πληροφορίες (τόσο γενικές όσο και εξατοµικευµένες), που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές. Σύµφωνα µε την από 1/3/2001 [Ε(2001) 477 τελικό-εl] Σύσταση της Επιτροπής η τράπεζα είναι υποχρεωµένη να σας δώσει το ελτίο αυτό. Εάν αρνηθεί, µπορείτε να το καταγγείλετε στις Ενώσεις Καταναλωτών. Το ελτίο µεταξύ άλλων περιλαµβάνει: τα στοιχεία του δανειστή, δηλ. της Τράπεζας περιγραφή του προϊόντος, δηλ. του στεγαστικού που σας προσφέρεται το ονοµαστικό επιτόκιο (σταθερό, κυµαινόµενο), συνολικό επιτόκιο το ύψος και τη διάρκεια του στεγαστικού δανείου

3 EKPOIZObanks CORRECT 26/01/ :05 Page 3 τον αριθµό και την περιοδικότητα των δόσεων (π.χ. 240 µηνιαίες δόσεις) τυχόν πρόσθετες εφάπαξ επιβαρύνσεις αναλυτικά (π.χ αµοιβή µηχανικού για την εκτίµηση του ακινήτου) πρόωρη αποπληρωµή ενδεικτικό πίνακα αποπληρωµής του δανείου τα στοιχεία των οργάνων εσωτερικού ελέγχου παραπόνων της Τράπεζας υποχρέωση ανοίγµατος τραπεζικού λογαριασµού Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος δηµοσιεύονται συγκεντρωτικοί πίνακες µε τα µέσα επιτόκια και τις επιβαρύνσεις που η κάθε τράπεζα επιβάλλει: Οι διαφηµίσεις λένε την αλήθεια; Οι διαφηµίσεις για στεγαστικά δάνεια στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα έντυπα έχουν σκοπό να δελεάσουν τους καταναλωτές και προβάλλουν ένα θετικό χαρακτηριστικό του στεγαστικού δανείου (π.χ διαφηµίζεται στεγαστικό δάνειο µε περίοδο χάριτος, αλλά το συνολικό κόστος αυτού του δανείου µπορεί να είναι υψηλότερο από αυτό χωρίς περίοδο χάριτος ή χαµηλό επιτόκιο για τον πρώτο χρόνο, χωρίς να γίνεται αναφορά σε άλλους όρους ενδεχοµένως επιβαρυντικούς για τον καταναλωτή). Μην τις εµπιστεύεστε ως µοναδικό κριτήριο για να επιλέξετε το δάνειο που σας συµφέρει. 2. Να θυµηθώ να ρωτήσω: α. Το ακριβές επιτόκιο του δανείου. Προσέξτε διότι το επιτόκιο διαφέρει ανάλογα µε την αγορά σπιτιού ή οικοπέδου. 3

4 EKPOIZObanks CORRECT 26/01/ :05 Page 4 Το επιτόκιο µπορεί να είναι σταθερό, δηλαδή να συµφωνηθεί σε συγκεκριµένο ποσοστό, το οποίο παραµένει αµετάβλητο σε όλη τη διάρκεια του δανείου, εκτός εάν ζητήσετε να αλλάξει. κυµαινόµενο, δηλαδή να µεταβάλλεται µε βάση ένα επιτόκιο αναφοράς, όπως π.χ. το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ή το Εuribor. Προσέξτε το περιθώριο (spread) κέρδους της τράπεζας που προστίθεται στο επιτόκιο αναφοράς και διαπραγµατευτείτε το. Πληροφορηθείτε το κόστος αλλαγής (µετατροπής) του επιτοκίου. Σταθερό ή Κυµαινόµενο Επιτόκιο; Επιτόκιο Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Σταθερό : 1. Σταθερό και εκ των 1. Σε περίπτωση προεξόφλησης εν επηρεάζεται από τις προτέρων γνωστό το κόστος δανείου ενδεχοµένως καταβάλετε µεταβολές του επιτοκίου (σιγουριά στον δανειολήπτη) κάποιο ποσό ως ποινή. αναφοράς (επιτόκιο 2. Σε περίπτωση µείωσης των ΕΚΤ ή Εuribor) επιτοκίων της ΕΚΤ δεν επωφελείται από αυτήν Kυµαινόµενο : 1. υνατότητα µεταφοράς 1. Επηρεάζεται από τις Επηρεάζεται από τις δανείου σε άλλη τράπεζα µεταβολές του επιτοκίου µεταβολές του επιτοκίου (χωρίς κόστος προεξόφλησης) αναφοράς (επιτόκιο ΕΚΤ ή αναφοράς (επιτόκιο ΕΚΤ 2. Προεξόφληση δανείου Εuribor). Όταν αυξάνεται το ή Εuribor) οποτεδήποτε, χωρίς κόστος επιτόκιο αναφοράς αυξάνεται 3. Σε περίπτωση µείωσης και το επιτόκιο του δανείου και του επιτοκίου της ΕΚΤ συνεπώς και η µηνιαία δόση. επωφελείται από αυτήν (αντίστοιχα µειώνεται το επιτόκιο του δανείου) 4 β. Πίνακα αποπληρωµής του δανείου, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι ακριβείς δόσεις µέχρι την αποπληρωµή. Προσοχή, οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται µε βάση το έτος των 365 ηµερών και όχι των 360 ηµερών, αφού ένας τέτοι-

5 EKPOIZObanks CORRECT 26/01/ :05 Page 5 ος υπολογισµός είναι παράνοµος, σύµφωνα µε την απόφαση υπ αριθµόν 430/2005 Αρείου Πάγου, που εκδόθηκε µετά από Συλλογική αγωγή της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., διότι έτσι επιβαρύνεται ο καταναλωτής. γ. Έξοδα του δανείου. Ζητείστε να σας δώσουν πληροφορίες γραπτώς και αναλυτικώς για τα έξοδα του δανείου από την αρχή έως την αποπληρωµή του. Η χρέωση προµήθειας από την τράπεζα στη λήψη του δανείου είναι παράνοµη, όπως και αν αυτή χαρακτηρίζεται (προµήθεια συγκέντρωσης στοιχείων, αµοιβή τράπεζας, έξοδα σύναψης δανείου κλπ) σύµφωνα µε την απόφαση υπ αριθµόν 5253/2003 Εφετείου Αθηνών, που εκδόθηκε µετά από Συλλογική αγωγή της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Τον τελευταίο καιρό οι περισσότερες τράπεζες αναγκάστηκαν να συµµορφωθούν µε την απόφαση αυτή. Έτσι τώρα διαφη- µίζουν ότι δωρίζουν στον καταναλωτή τα διάφορα «έξοδα». Παρουσιάζουν δηλαδή την υποχρέωση συµµόρφωσής τους µε το νόµο και τις δικαστικές αποφάσεις ως ιδιαίτερη έκπτωση που παρέχεται στον καταναλωτή. δ. Σχέδιο σύµβασης δανείου. Ζητήστε ένα σχέδιο της σύµβασης δανείου ήδη κατά το στάδιο της έρευνας και διαπραγµάτευσης, για να το διαβάσετε. Ενδεχοµένως η τράπεζα θα θέλει να αποφύγει να σας το δώσει, όµως να επιµείνετε. Εάν αρνηθεί, να το καταγείλετε. Ζητείστε από τον υπάλληλο της τράπεζας να σας εξηγήσει αναλυτικά όλους τους όρους. Είναι δικαίωµά σας, όσο και αν εκείνος βιάζεται. Συµβουλευτείτε την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. ε. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο Η τράπεζα ενδεχοµένως θα ζητήσει να ασφαλίσετε το ακίνητο για το οποίο θα σας χορηγήσει το δάνειο, στην συνεργαζόµενη µε αυτήν ασφαλιστική εταιρεία. Έχετε δικαίωµα να επιλέξετε την ασφαλιστική εταιρία που προτιµάτε. 5

6 EKPOIZObanks CORRECT 26/01/ :05 Page 6 Ασφαλίστε το ακίνητο για σεισµό/πυρκαγιά. Είναι προαιρετική η ασφάλιση για µόνιµη /ολική ανικανότητα κλπ. Ζητήστε να σας διευκρινίσουν τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και τι υποχρεώσεις προβλέπει. Ενηµερωθείτε ποιοι είναι οι όροι του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση θανάτου του άµεσα ασφαλισµένου καθώς και στην περίπτωση ολικής ή µερικής αναπηρίας του. Κάνετε έρευνα αγοράς και όσον αφορά την ασφάλιση (εύρος κάλυψης, τυχόν εξαιρέσεις από την κάλυψη, ασφάλιστρα κλπ) προτού καταλήξετε. στ. Εγγυητής Πολλές φορές οι τράπεζες ζητούν από εσάς εγγυητή, ο οποίος υπογράφει και αυτός τη σύµβαση και αναλαµβάνει την υποχρέωση, απέναντι στην τράπεζα να καταβάλει ό,τι εσείς οφείλετε, σε περίπτωση που εσείς αδυνατείτε να πληρώσετε. Επιµείνετε να µην υπογράφει και εγγυητής διότι η απαίτηση της τράπεζας εξασφαλίζεται µε την εγγραφή προση- µείωσης στο ακίνητο. ζ. Η τελική επιλογή του δανείου Μελετήστε προσεκτικά τις συµβάσεις και εντοπείστε τα σηµεία που δεν έχετε καταλάβει ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες. Σε µια δεύτερη επίσκεψη στην τράπεζα ζητήστε περισσότερες διευκρινήσεις. ιαµορφώστε προσωπική άποψη για το τι σας συµφέρει καλύτερα. Για την τελική επιλογή του δανείου προσέξτε ώστε οι συνολικές µηνιαίες οφειλές σας να µην υπερβαίνουν το 30% των µηνιαίων εισοδηµάτων σας. Στις οφειλές θα πρέπει να συµπεριλάβετε και όλες τις οφειλές από πιστωτικές κάρτες ή καταναλωτικά δάνεια, που τυχόν έχετε. Μόνο έτσι θα καταφέρετε να αποπληρώσετε το δάνειό σας στο συµφωνηµένο χρόνο και χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις. η. Κατά τη διάρκεια του δανείου Ζητήστε και κρατήστε αντίγραφο της σύµβασης δανείου, αντί- 6

7 EKPOIZObanks CORRECT 26/01/ :05 Page 7 γραφο όλων των εγγράφων που υπογράφετε και τις αποδείξεις από ό,τι πληρώσετε. Ελέγχετε τη µηνιαία δόση και ιδίως το επιτόκιο εάν αυτό είναι κυµαινόµενο. Βεβαιωθείτε ότι οι χρεώσεις που η τράπεζα υπολογίζει είναι σωστές και εάν πράγµατι ακολουθούν τις διακυµάνσεις του επιτοκίου της Ε.Κ.Τ. και εποµένως µειώνονται όταν το επιτόκιο πέφτει. θ. Μεταφορά υπολοίπου Μπορείτε να µεταφέρετε το δάνειό σας σε άλλη τράπεζα, εάν οι όροι είναι ευνοϊκότεροι για σας και αφού εξαντλήσετε τα περιθώρια διαπραγµάτευσης µε την τράπεζά σας. Προσοχή κατά την µεταφορά του δανείου!!! Μην επιµηκύνετε την διάρκεια του δανείου κατά την µεταφορά Μην αλλάζετε το ύψος του δανείου Η µεταφορά δανείου πρέπει να γίνεται χωρίς έξοδα (π.χ. έξοδα δανείου, ποινή προεξόφλησης στα δάνεια µε κυµαινόµενο επιτόκιο, καθώς και µεταφορά προσηµείωσης) Πού µπορώ να απευθυνθώ εάν έχω πρόβληµα; Εάν αντιµετωπίσετε πρόβληµα µε το στεγαστικό σας δάνειο, µπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Νοµικής Προστασίας της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: Μεγαλύτερο όφελος από την µεταφορά του δανείου έχουν αυτοί που βρίσκονται στα πρώτα έτη αποπληρωµής, αλλά και αυτοί που έχουν πολύχρονες συµβάσεις. ι. Αποπληρωµή του δανείου Αρνηθείτε την πληρωµή ποινής για την πρόωρη εξόφληση του δανείου µε κυµαινόµενο επιτόκιο (η επιβολή της ποινής αυτής είναι παράνοµη σύµφωνα µε την απόφαση υπ αριθ- µόν 430/2005 του Αρείου Πάγου). 3. Εάν έχω ήδη καταβάλει έξοδα και ποινή προεξόφλησης Εάν έχετε καταβάλει έξοδα ή ποινή προεξόφλησης για στεγαστικό δάνειο, τα οποία η τράπεζα ζήτησε κατά παράβαση του νόµου µπορείτε να απευθυνθείτε στην Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., για να διεκδικήσετε την επιστροφή τους εξώδικα ή δικαστικά. 7

8 EKPOIZObanks CORRECT 26/01/ :05 Page 8 Ενηµερωµένος καταναλωτής Ενεργός πολίτης Tο παρόν έντυπο εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2007 Ο σχεδιασµός είναι ευγενική προσφορά του µέλους µας.κ. Σωτηρόπουλου / Για συµβουλές, πληροφορίες, παράπονα, καταγγελίες, για οτιδήποτε σας απασχολεί ως καταναλωτές απευθυνθείτε σε µας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Φαξ: URL: Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Ενηµερώνει και Προστατεύει τον Καταναλωτή

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Ενημερωτικό φυλλάδιο Ενημερωτικό φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) Η Τράπεζα Πειραιώς, γνωρίζοντας την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες του ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ/ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ Κατάστημα Αθηνών (η Τράπεζα ) εφαρµόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΕΣ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, MA Κοινωνιολογίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ, MA Κοινωνιολογίας ΕΪΜΗ ΠΛΑΚΑ, Ph.D Ανθρωπολογίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΠΑΝΤΙ ΟΥ, MA Κοινωνιολογίας Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΧΡΗΣΙ Μ ΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙ ΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ HELLAS CAPITAL LEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες (Κώδικας εοντολογίας του Ν. 4224/2013) EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε Σχετικά µε τον Κώδικα εοντολογίας του Ν. 4224

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ. Οικ. ΓΕΕΘΑ/Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ ΓΕΣ/ΔΟΙ/Ιγ (2) -1o-2o-3o- 4ο-5 ο ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1 γ Τηλέφ.210-6552403

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,Α.Μ:7057 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,A.M:7073 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ Κωστάκης Κώστας 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Πρότασης ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Ονοµατεπώνυµο του λήπτη της

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα