Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΔΙΣΥ. Παναγιώτης Τερεζάκης. Κωνσταντίνος Τζανακάκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΔΙΣΥ. Παναγιώτης Τερεζάκης. Κωνσταντίνος Τζανακάκης"

Transcript

1 Ημερίδα ΤΕΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ» Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΔΙΣΥ Παναγιώτης Τερεζάκης Γενικός Διευθυντής Υποδομής ΕΔΙΣΥ Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής ΕΔΙΣΥ

2 Οι πυλώνες της πολιτικής βελτίωσης της τεχνογνωσίας και του επιπέδου συντήρησης της γραμμής ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ / ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 2

3 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Εκπόνηση σύγχρονων κανονισμών Αναθεώρηση της στρατηγικής συντήρησης Εφαρμογή προηγμένων / καινοτόμων τεχνολογιών ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ / ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Αξιοποίηση του καταγραφικού οχήματος σφαλμάτων γραμμής 3

4 ΑΠΟΚΤΗΣΗ / ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ / ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Εκπαίδευση προσωπικού ΕΔΙΣΥ Οργάνωση διεθνών συνεδρίων και ημερίδων Πρόσκληση ειδικών σε εξειδικευμένα θέματα και ανταλλαγη τεχνογνωσίας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ / ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Συμμετοχή στις δραστηριότητες της UIC 4

5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Δημιουργία ιστοσελίδας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ / ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Δημιουργία αναλυτικού και αξιόπιστου ηλεκτρονικού μητρώου της γραμμής ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Ηλεκτρονική συμπλήρωση στοιχείων, συμβάντων 5

6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Με ίδιους πόρους Μέσω εργολαβιών (outsourcing) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ / ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 6

7 1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 7

8 Εκπόνηση νέων κανονιστικών κειμένων 1. Ε_ ε1-ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2. Ε_ ε1-συνταξη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3. Ε_ ε1-ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ 4. Ε_ ε1-ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Εκπόνηση σύγχρονων κανονισμών Αναθεώρηση της στρατηγικής συντήρησης Εφαρμογή προηγμένων / καινοτόμων τεχνολογιών Αξιοποίηση του καταγραφικού οχήματος σφαλμάτων γραμμής 5. Ε_ ε0-ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΜΟΝΗΣ Σ.Γ. ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ v<=160 km/h 6. Ε_ ε1-ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 7. Ε_ ε1-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ 8. Ε_ ε1-ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ_ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ_ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 9. Ε_ ε1-τεχνικη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔ/ΧΙΩΝ ΑΝΩ 56 KG-M 10. Ε_ ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W Ε_ ε1-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 8

9 Αναθεώρηση της στρατηγικής συντήρησης Η σημερινή στρατηγική για την συντήρηση της επιδομής βασίζεται στο μοντέλο που καθορίσθηκε την δεκαετία του 70. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Εκπόνηση σύγχρονων κανονισμών Αναθεώρηση της στρατηγικής συντήρησης Εφαρμογή προηγμένων / καινοτόμων τεχνολογιών Αξιοποίηση του καταγραφικού οχήματος σφαλμάτων γραμμής Είναι αναγκαία μία νέα στρατηγική συντήρησης για το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, η οποία βασίζεται στα νέα δεδομένα στον τομέα της επιδομής, δηλαδή την εισαγωγή υλικών σύγχρονης τεχνολογίας, την κατασκευή νέων σύγχρονων γραμμών στον άξονα ΠΑΘΕ/Π, την ανακαίνιση των περισσότερων γραμμών στο περιφερειακό δίκτυο και τον διατιθέμενο σήμερα σύγχρονο εξοπλισμό για την καταγραφή της κατάστασης της γραμμής. 9

10 Στόχος της νέας στρατηγικής συντήρησης είναι η ορθολογική συντήρηση, η, βασισμένη στην αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, συντηρησιμότητα και ασφάλεια (RAMS), λαμβάνοντας υπόψη το κόστος κύκλου ζωής (LCC). Με την νέα στρατηγική που προτείνεται μεσοπρόθεσμα μπορεί αφ ενός μεν να βελτιωθεί η κατάσταση/ποιότητα της επιδομής της γραμμής, αφ ετέρου δε να μειωθεί σημαντικά το κόστος συντήρησης της γραμμής. 10

11 Η νέα στρατηγική συντήρησης αποτυπώνεται στην υπό έκδοση Οδηγία της Διεύθυνσης Γραμμής «Ε Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ», η οποία συμπληρώνεται με την Οδηγία «Ε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» η οποία είναι σε τελική φάση σύνταξης. 11

12 Δράσεις για την επίτευξη του στόχου 1. Κατηγοριοποίηση των Για λόγους συντήρησης των γραμμών του γραμμών του δικτύου δικτύου θα γίνει κατηγοριοποίηση της γραμμής βάσει ταχύτητας και φόρτου κυκλοφορίας. 2. Kριτήρια εκτίμησης της Θα συμπληρωθούν τα όρια σφαλμάτων που κατάστασης της γραμμής έχουν καθορισθεί στον ΝΚΕΓ αρθ. 12, 13, βλ. και Οδηγία σφάλματα σιδηροτροχιών σύμφωνα με την Εωρονόρμα ΕΝ Καθορισμός μεθοδολογίας (μοντέλου) πρόγνωσης της κατάστασης της γραμμής 4. Καθορισμός μεθοδολογίας ανάλυσης βάσει RAMS και LCC Θα καθορισθεί μεθοδολογία (μοντέλου) πρόγνωσης της κατάστασης της γραμμής Θα καθορισθεί μεθοδολογία ανάλυσης της γραμμής βάσει RAMS σύμφωνα με την Ευρωνόρμα ΕΝ και κόστους κύκλου ζωής (LCC). 12

13 5. Καθορισμός εργασιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης 6. Καθορισμός μεθοδολογίας για τον ορθολογικό προγραμματισμό της συντήρησης 7. Χρήση πληροφορικών συστημάτων για τον προγραμματισμό της συντήρησης ης 8. Αναδιοργάνωση του τομέα συντήρησης της γραμμής Θα καθορισθούν αναλυτικά οι εργασίες συντήρησης Θα εκδοθεί σχετική Οδηγία Θα γίνει αναδιοργάνωση του τομέα συντήρησης της γραμμής που θα αφορά την οργανωτική διάρθρωση των σημερινών Τμημάτων Γραμμής, την ορθολογική στελέχωσή τους (μετά και τον καθορισμό των εργασιών που θα εκτελούνται από τα Τμήματα Γραμμής και από τρίτους) και 9. Καθορισμός εργασιών για εκτέλεση από τρίτους (outsourcing) τον απαραίτητο εξοπλισμό για μία ορθολογική συντήρηση. 13

14 Εφαρμογή προηγμένων / καινοτόμων τεχνολογιών Σταθμοί μέτρησης θερμοκρασίας σιδηροτροχιάς ρ - αέρα Η Διεύθυνση Γραμμής έχει εγκαταστήσει 18 σταθμούς μέτρησης της θερμοκρασίας σιδηροτροχιάς αέρος, οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο του σιδηροδρομικού ού δικτύου του Ο.Σ.Ε. Τα δεδομένα που συλλέγονται αποστέλλονται μέσω κινητής τηλεφωνίας (GSM / GPRS) στη βάση δεδομένων της Διεύθυνσης Γραμμής για αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Εκπόνηση σύγχρονων κανονισμών Αναθεώρηση της στρατηγικής συντήρησης Εφαρμογή προηγμένων / καινοτόμων τεχνολογιών Αξιοποίηση του καταγραφικού οχήματος σφαλμάτων γραμμής 14

15 Παράλληλα είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα αυτόματης τηλεειδοποίησης σε περίπτωση που κάποιες τιμές υπερβούν τα όρια που έχουν τεθεί. Η τηλεειδοποίηση η η γίνεται με αποστολή γραπτού μηνύματος σε κινητό τηλέφωνο (SMS) σε προκαθορισμένο πλήθος αποδεκτών. 15

16 Εβδομαδιαία αποτελέσματα μετρήσεων θερμοκρασίας σιδηροτροχιάς - αέρα Ημερήσια αποτελέσματα Ημερήσια αποτελέσματα μετρήσεων θερμοκρασίας σιδηροτροχιάς - αέρα 16

17 Χρήση GPS για εργασίες επιδομής (Εφαρμογή χρήσης μετρητικού trolley με GPS) Τα φορητά καταγραφικά trolley χρησιμοποιούνται σε μικρής κλίμακας καταγραφές σφαλμάτων γραμμής όταν δεν είναι δυνατή η χρήση του οχήματος καταγραφής EM Το 2008, αγοράστηκαν από τη Διεύθυνση Γραμμής δύο δέκτες GPS υψηλής ακριβείας με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε τοπογραφικές - σιδηροδρομικές εφαρμογές όπως έλεγχο των γεωδαιτικών δικτύων κατά μήκος των γραμμών, αποτύπωση της γεωμετρίας των γραμμών (σε 3 διαστάσεις), έλεγχο της χιλιομέτρησης ης της γραμμής κλπ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Εκπόνηση σύγχρονων κανονισμών Αναθεώρηση της στρατηγικής συντήρησης Εφαρμογή προηγμένων / καινοτόμων τεχνολογιών Αξιοποίηση του καταγραφικού οχήματος σφαλμάτων γραμμής 17

18 Η ΕΔΙΣΥ/ΔΓ με ιδιοκατασκευή τοποθέτησε τον δέκτη GPS σε ειδική στήλη επί μετρητικού trolley έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποτύπωση της γραμμής οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά σε πραγματικό χρόνο με ακρίβεια 1cm. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η γεωμετρία της γραμμής για τυχόν σφάλματα θέσης καθώς και η ακριβής χιλιομέτρηση της. Σε γραμμές που η γεωμετρία έχει υποστεί αλλοιώσεις λόγω της παρόδου του χρόνου, είναι δυνατή η λήψη των στοιχείων αποτύπωσης και η σύνταξη νέας μελέτης οριζοντιογραφίας και μηκοτομής. 18

19 Καταγραφικά trolley της Διεύθυνσης Γραμμής Τοποθέτησης του δέκτη GPS σε ειδική στήλη επί του trolley Abtus 19

20 Δοκιμαστική χρήση νέων υλικών για την αντιμετώπιση προβληματικών σημείων στην γραμμή Για την αντιμετώπιση προβληματικών σημείων στην γραμμή, ο ΕΔΙΣΥ σκοπεύει να δοκιμάσει πειραματικά καινοτόμα υλικά, όπως τα υποθέματα στρωτήρων (under sleeper mats) της εταιρίας Getzner, καθώς και ειδικούς ελαστικούς συνδέσμους της εταιρίας Vossloh. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Εκπόνηση σύγχρονων κανονισμών Αναθεώρηση της στρατηγικής συντήρησης Εφαρμογή προηγμένων / καινοτόμων τεχνολογιών Αξιοποίηση του καταγραφικού οχήματος σφαλμάτων γραμμής 20

21 Αξιοποίηση του καταγραφικού οχήματος σφαλμάτων γραμμής Το Όχημα Καταγραφής Σφαλμάτων Γραμμής ΕΜ120 του ΟΣΕ/ΕΔΙΣΥ είναι ένα όχημα υψηλής τεχνολογίας, το οποίο καταγράφει τα γεωμετρικά σφάλματα της γραμμής καθώς και το περιτύπωμα αυτής. Τον Μάιο 2009 ολοκληρώθηκε η γενική επισκευή και αναβάθμισή του με την αντικατάσταση όλων των μετρητικών συστημάτων και την εγκατάσταση συστήματος μέτρησης του περιτυπώματος της γραμμής. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Εκπόνηση σύγχρονων κανονισμών Αναθεώρηση της στρατηγικής συντήρησης Εφαρμογή προηγμένων / καινοτόμων τεχνολογιών Αξιοποίηση του καταγραφικού οχήματος σφαλμάτων γραμμής 21

22 22

23 Για την καταγραφή χρησιμοποιούνται συστήματα τελευταίας τεχνολογίας (μη επαφικό αδρανειακό σύστημα, συστήματα laser, προηγμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές), καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα (software) για την ανάλυση των αποτελεσμάτων κλπ). Στην χρήση του οχήματος και την χρήση του software έχουν εκπαιδευθεί στελέχη της Διεύθυνσης Γραμμής, με στόχο να αξιολογούνται τα ευρήματα των καταγραφών και να λαμβάνονται υπόψη στον προγραμματισμό της συντήρησης. 23

24 Ήδη η ΕΔΙΣΥ/ΔΓ, χρησιμοποιώντας ο και εξειδικευμένο GIS software (Mapinfo) προχωρά στην ανάλυση των καταγραφών, με κατάλληλους θεματικούς χάρτες. 24

25 2. ΑΠΟΚΤΗΣΗ / ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 25

26 Απόκτηση / διάχυση τεχνογνωσίας Εκπαίδευση προσωπικού ΕΔΙΣΥ Εκπαίδευση προσωπικού ΕΔΙΣΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗ / ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Οργάνωση στην Αθήνα διεθνών συνεδρίων και ημερίδων Πρόσκληση ειδικών σε Η εκπαίδευση του προσωπικού εξειδικευμένα θέματα της ΕΔΙΣΥ σε θέματα επιδομής Συμμετοχή στις δραστηριότητες της UIC είναι δύο ειδών: εκπαίδευση για απόκτηση νέας τεχνογνωσίας και νέων δεξιοτήτων του προσωπικού εκπαίδευση για βελτίωση υφιστάμενης τεχνογνωσίας και υφιστάμενων δεξιοτήτων του προσωπικού 26

27 Οργάνωση διεθνών συνεδρίων και ημερίδων με σκοπό την απόκτηση και διάδοση σιδηροδρομικής τεχνογνωσίας: Διεθνής Ημερίδα/Σεμινάριο με θέμα «Διατηρησιμότητα μ η της γεωμετρίας της γραμμής» Διεθνές σεμινάριο με θέμα "Συντήρηση και τεχνολογία υποδομών Σδ Σιδηροδρομικών δ Δικτύων" " Ημερίδα για το «Σύστημα ERTMS στο Περιφερειακό Δίκτυο» (ERTMS Regional Workshop) ΑΠΟΚΤΗΣΗ / ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Εκπαίδευση προσωπικού ΕΔΙΣΥ Οργάνωση στην Αθήνα διεθνών συνεδρίων και ημερίδων Πρόσκληση ειδικών σε εξειδικευμένα θέματα Συμμετοχή στις δραστηριότητες της UIC 27

28 Πρόσκληση διακεκριμένων ειδικών σε εξειδικευμένα θέματα Συνάντηση με ανώτατα στελέχη των Γερμανικών σιδηροδρόμων δ (DB) με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε θέματα ERTMS (Οκτώβριος 2008 ) Προγραμματισμός πρόσκλησης του καθηγητή Peter Veit από το Πανεπιστήμιο του Graz για συνεργασία σε θέματα αξιολόγησης της ποιότητας της γραμμής ΑΠΟΚΤΗΣΗ / ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Εκπαίδευση προσωπικού ΕΔΙΣΥ Οργάνωση στην Αθήνα διεθνών συνεδρίων και ημερίδων Πρόσκληση ειδικών σε εξειδικευμένα θέματα Συμμετοχή στις δραστηριότητες της UIC 28

29 Ενεργός συμμετοχή στις δραστηριότητες της UIC Συμμετοχή στον Forum Υποδομής της UIC To Forum Υποδομής της UIC είναι το ανώτερο όργανο της UIC σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής (επιδομή, σηματοδότηση / ηλεκτροκίνηση / τηλεπικοινωνίες, τεχνικά έργα), το οποίο γνωμοδοτεί για την υλοποίηση των διαφόρων project της UIC και ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης αυτών. Στο Forum Υποδομής συμμετέχουν διευθυντικά στελέχη των σιδηροδρομικών οργανισμών, και παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και συζήτησης προβλημάτων των δικτύων κατά τις εργασίες του Forum, καθώς και στο περιθώριο των εργασιών. ΑΠΟΚΤΗΣΗ / ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Εκπαίδευση προσωπικού ΕΔΙΣΥ Οργάνωση στην Αθήνα διεθνών συνεδρίων και ημερίδων Πρόσκληση ειδικών σε εξειδικευμένα θέματα Συμμετοχή στις δραστηριότητες της UIC 29

30 Συμμετοχή στην Ομάδα Track Experts της UIC H Ομάδα Track Experts της UIC συγκεντρώνει και αναπτύσσει τεχνογνωσία στον τομέα της επιδομής της γραμμής. Στελέχη της ΕΔΙΣΥ συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες δάφ ομάδες και έχουν συμβάλει μεταξύ των άλλων στην εκπόνηση των ακόλουθων Οδηγιών και τεχνικών εγχειριδίων: Τεχνικό Εγχειρίδιο Best Practice Guide for Optimum Track Geometry Durability, 2008 Τεχνική Οδηγία 725 Treatment of Rail Defects, 2008 Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας: Recommendations for the use of Under Ballast Mats UBM 30

31 Παρακολούθηση θεμάτων ERTMS Στελέχη της ΕΔΙΣΥ συμμετέχουν στις συναντήσεις και εργασίες της ομάδας η οποία είχε συσταθεί από την ΕΕ, αλλά και την UIC (ERTMS Platform) για θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων ERTMS. 31

32 Οργάνωση παρουσιάσεων εξειδικευμένων εταιριών σιδηροδρομικής τεχνολογίας Για παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων της σιδηροδρομικής τεχνολογίας διοργανώνονται παρουσιάσεις εξειδικευμένων εταιριών, π.χ. Έκθεση AUSTRIAN SHOW CASE (4/2008), Παρουσίαση της εταιρίας Getzner (11/2009)) 32

33 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 33

34 Δημιουργία ιστοσελίδας σαν μέσο επικοινωνίας για όσους ασχολούνται με θέματα σιδηροδρομικής τεχνολογίας γραμμής Η ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Γραμμής του Οργανισμού ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία αναλυτικού και αξιόπιστου ηλεκτρονικού μητρώου της γραμμής Σιδηροδρόμων ρ Ελλάδος (ΟΣΕ) μ ήρ η χ, δημιουργήθηκε και λειτουργεί από τις , με σκοπό να αποτελέσει ένα μέσο επικοινωνίας για όσους ασχολούνται με θέματα σιδηροδρομικής τεχνολογίας γραμμής. Στην ιστοσελίδα δημοσιεύονται τα κανονιστικά κείμενα που αφορούν στην γραμμή, δηλ. κανονισμοί, τεχνικές οδηγίες, προδιαγραφές υλικών, γενικό πληροφοριακό υλικό καθώς και υλικό που αφορά αποκλειστικά στο Ηλεκξτρονική συμπλήρωση στοιχείων, συμβάντων προσωπικό του ΟΣΕ 34

35 ose.gr ose.g 35

36 Δημιουργία αναλυτικού και αξιόπιστου ηλεκτρονικού μητρώου της γραμμής Ήδη καταρτίζεται αναλυτικό μητρώο της γραμμής που θα περιλαμβάνει την καταγραφή περίπου 190 παραμέτρων και που θα υποστηρίζεται από εφαρμογή βάσης δεδομένων (MS Access) και κατάλληλη διαδικτυακή δ εφαρμογή (web application), μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η καταχώρηση online μέσω διαδικτύου κάθε μελλοντικής επικαιροποίησης που αφορά στην γραμμή. Οι σχετικές εφαρμογές (software) αναπτύσσονται από στελέχη της Διεύθυνσης Γραμμής και θα είναι έτοιμες αρχές του Η συμπλήρωση του μητρώου θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2010 σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Γραμμής/Τμήματα Γραμμής και την ΕΡΓΟΣΕ στα τμήματα που την αφορούν. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία αναλυτικού και αξιόπιστου ηλεκτρονικού μητρώου της γραμμής Ηλεκτρονική συμπλήρωση στοιχείων, συμβάντων 36

37 Ηλεκτρονική συμπλήρωση και επικαιροποίηση στοιχείων / συμβάντων μέσω της ιστοσελίδας της Δεύθ Διεύθυνσης Γραμμής Τα σχετικά έντυπα θα συμπληρώνονται on line μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής που αναπτύσσει η Διεύθυνση Γραμμής και θα είναι διαθέσιμη εντός του Ιανουαρίου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία αναλυτικού και αξιόπιστου ηλεκτρονικού μητρώου της γραμμής Ηλεκτρονική συμπλήρωση στοιχείων, συμβάντων 37

38 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 38

39 Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΣΕ Η συντήρηση της επιδομής και των Η/Μ συστημάτων εκτελείται σήμερα Με ίδιους πόρους Μέσω εργολαβιών (outsourcing) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Με ίδιους πόρους Μέσω εργολαβιών (outsourcing) 39

40 Συντήρηση με ίδιους πόρους Το σημερινό μοντέλο οργάνωσης της συντήρησης της γραμμής με τα Τμήματα Γραμμής και την διάρθρωση αυτών σε διαμερίσματα και ομάδες ήταν πολύ αποτελεσματικό παλαιότερα,, την περίοδο που ο ΟΣΕ εκτελούσε την συντήρηση αποκλειστικά με ίδια μέσα, με υλικά επιδομής που είχαν μεγάλο κόστος συντήρησης, χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό σε σιδηροδρομικά και μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα, δραιζίνες) και λοιπά μηχανήματα. Η ύπαρξη σήμερα ανακαινισμένων γραμμών στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου με χρήση υλικών σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό, μειώνει δραστικά την ανάγκη συντήρησης και καθιστά την γραμμή περισσότερο αξιόπιστη. 40

41 Προτείνεται ένα νέο μοντέλο οργάνωσης της συντήρησης ης της γραμμής, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα εξής: εκσυγχρονισμό των γραμμών του δικτύου με την χρήση υλικών υψηλής τεχνολογίας εκτέλεση εργασιών εκτεταμένης συντήρησης από τα Τμήματα Γραμμής και εργολαβικά αυξημένη μηχανοποίηση των εργασιών και χρήση σύγχρονου εξοπλισμού συντήρησης 41

42 Το προτεινόμενο νέο μοντέλο βασίζεται στις εξής αρχές: Εκτέλεση από τα Τμήματα Γραμμής των εξής εργασιών (ενδεικτικά): επιθεώρηση της γραμμής διερεύνηση της επιδομής για προγραμματισμό συντήρησης φύλαξη επισφαλών σημείων προληπτική συντήρηση μικρής έκτασης, έκτακτη συντήρηση επίβλεψη των εργασιών που εκτελούνται εργολαβικά φύλαξη ισοπέδων διαβάσεων Κατάργηση η της σημερινής διάρθρωσης ρ των Τμημάτων Γραμμής σε Διαμερίσματα και Ομάδες και δημιουργία νέων οργανωτικών μονάδων στα Τμήματα Γραμμής, των «Τομέων μ Συντήρησης ης Γραμμής» που θα διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό για να έχουν την δυνατότητα να παρεμβαίνουν ταχύτατα σε σημεία της γραμμής και με την συνδρομή εργολάβων να συντηρούν την γραμμή. 42

43 Το προτεινόμενο μοντέλο θα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία κατάλληλα επανδρωμένων και εξοπλισμένων μονάδων ταχείας επέμβασης σε ένα γεωγραφικό εύρος μεγαλύτερο από αυτό ενός (σημερινού) διαμερίσματος, που σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό και την συντήρηση εργολαβικά θα διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας της γραμμής. Παροχή του απαραίτητου σύγχρονου εξοπλισμού στις ως άνω μονάδες συντήρησης της γραμμής (εξοπλισμός ασφαλούς εργασίας, εργαλεία, μικρά μηχανήματα, δραιζίνα, μέσα μεταφοράς κλπ) 43

44 ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΔΙΣΥ 44

45 Έργα περιοχής Αττικής Χαλκίδα Οινόη Αθήνα Πειραιάς Περατωθέντα έργα Έργα σε εξέλιξη ξ 45

46 Έργα Πελοποννήσου Περατωθέντα έργα Έργα σε εξέλιξη ξ 46

47 Έργα Κεντρικής και υτικής Μακεδονίας Περατωθέντα έργα Έργα σε εξέλιξη 47

48 Έργα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Περατωθέντα έργα ανακαίνισης/συντήρησης Έργα σε εξέλιξη

49 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 49

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ε 07.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/4.333.082/18.1.2010

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής Υποχρεώσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/57 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2 0 1 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 www.kambili.gr e-mail:info@kambili.gr ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ του σιδηροδρομικού συστήματος

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ του σιδηροδρομικού συστήματος Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ του σιδηροδρομικού συστήματος Υποχρεώσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/57 (ΠΔ 104/2010) σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 31 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΗ ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2015 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: 103.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικές ειδήσεις

Ενημερωτικές ειδήσεις Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης 10 Ιούλιος 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης 19 Μαρτίου 2010 Ορθοφωτομωσαϊκό του βράχου της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα