«Νοικοκυριά και Χρηµατιστήριο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Νοικοκυριά και Χρηµατιστήριο»"

Transcript

1 «Νοικοκυριά και Χρηµατιστήριο» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College Για λογαριασµό ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σεπτέµβριος Οκτώβριος 2001

2 Νοικοκυριά και Χρηµατιστήριο Ποσοτική έρευνα Σεπτέµβριος Οκτώβριος 2001

3 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Πληθυσµός : Όλα τα νοικοκυριά της Κύπρου Μέθοδος : Τυχαία στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία. Συλλογή Πληροφοριών : Προσωπικές συνεντεύξεις µε κλειστές ερωτήσεις Μέγεθος δείγµατος : 2017 νοικοκυριά (εξ αυτών: 868 νοικοκυριά επενδυτές) Ηµεροµηνίες : 5 Σεπτεµβρίου 3 Οκτωβρίου 2001 Συντονιστής διεκπεραίωσης : ρ. Πάµπος Παπαγεωργίου

4 ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α. Περίληψη συµπερασµάτων Η είσοδος των νοικοκυριών στο ΧΑΚ υπήρξε µαζικότατη και προήλθε κυρίως από τα µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα. Η πλειοψηφία των χαµηλών εισοδηµατικών στρωµάτων παρέµεινε εκτός ΧΑΚ, ενώ τα πιο ψηλά εισοδηµατικά στρώµατα διέθεταν µετοχές και πριν το 1999 και επωφελήθηκαν πιο έντονα από όλες τις κατηγορίες του πληθυσµού από την υπέρµετρη αύξηση των τιµών των µετοχών. Τα νοικοκυριά που αγόρασαν µετοχές ξόδεψαν κατά µέσο όρο το ισοδύναµο όλων των ετήσιων εισοδηµάτων τους για το σκοπό αυτό. Τα περισσότερα από αυτά τα νοικοκυριά είχαν µεγάλες ζηµιές και ρευστοποιηµένες αλλά κυρίως µη ρευστοποιηµένες. Η χρηµατοδότηση της αγοράς µετοχών από τα νοικοκυριά έχει κατά τα τρία τέταρτα περίπου µε ίδια κεφάλαια και κατά το ένα τέταρτο µε δανεικά κεφάλαια. Τα περισσότερα από τα ίδια κεφάλαια που χρησιµοποιήθηκαν προορίζονταν για µελλοντικές µάλλον, απροσδιόριστες προς το παρόν ανάγκες της οικογένειας. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί οι ζηµιές της χρηµατιστηριακής κρίσης δεν επηρέασαν άµεσα την καταναλωτική ζήτηση. Στην πραγµατικότητα το πρόβληµα που προέκυψε δεν ήταν οξύ επειδή εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Στην πλειοψηφία τους, τα νοικοκυριά που δανείστηκαν χρήµατα για αγορά µετοχών είτε εξόφλησαν αυτά τα δάνεια είτε πληρώνουν κανονικά τις δόσεις. Υπάρχει όµως αξιοσηµείωτο πρόβληµα καθυστέρησης πληρωµών των δόσεων σε µειοψηφική αλλά σηµαντική µερίδα των νοικοκυριών-επενδυτών.

5 Στη χειρότερη θέση είναι τα νοικοκυριά που χρησιµοποίησαν ταυτόχρονα τόσο ίδια κεφάλαια όσο και δανεικά κεφάλαια για να αγοράσουν µετοχές. Τα νοικοκυριά αυτά ξόδεψαν περισσότερα χρήµατα από τα άλλα, υπέστησαν τις µεγαλύτερες ζηµιές, είχαν ανάγκη τα χρήµατα αυτά πιο άµεσα από τα υπόλοιπα και έχουν σε κάποιο βαθµό µεταβάλει την καταναλωτική τους συµπεριφορά. Παρόλο που τα νοικοκυριά-επενδυτές θεωρούν ότι έρχονται δύσκολες µέρες για την οικονοµία, εµφανίζονται απρόθυµοι να µειώσουν την κατανάλωση τους. Ίσως για ψυχολογικούς λόγους, νοικοκυριά που ρευστοποίησαν τις ζηµιές τους µειώνουν την κατανάλωση τους, ενώ νοικοκυριά που υφίστανται ζηµιές στα χαρτιά δεν αλλάζουν την καταναλωτική τους συµπεριφορά. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις αύξησης της οικονοµικής ανισότητας στην Κύπρο εξ αιτίας της χρηµατιστηριακής κρίσης. Τούτο οφείλεται στο ότι τα ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα ως παλιοί επενδυτές επωφελήθηκαν πιο πολύ από ρευστοποιήσεις σε ψηλές τιµές και στο ότι η κατανοµή των σηµερινών ζηµιών στα χαρτοφυλάκια δεν είναι ευθέως ανάλογη των εισοδηµάτων των νοικοκυριών που τις υφίστανται. Β. Συνοπτική περιγραφή πορισµάτων I. Πώς προέκυψε η αναγκαιότητα της έρευνας Κατά την περίοδο η Κύπρος υπέστη έντονη χρηµατιστηριακή κρίση, µε κατακόρυφη αύξηση των τιµών των µετοχών και εξίσου κατακόρυφη πτώση. Η κρίση αυτή συνοδεύτηκε από την µαζική είσοδο νοικοκυριών στο χρηµατιστήριο ως επενδυτών και τις συνεπακόλουθες απώλειες των επενδύσεων τους, οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν ή να επηρέασαν ήδη την µακροοικονοµική σταθερότητα.

6 Η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να διεξάγει µια εκτενή σε µαζικότητα και εύρος ποσοτική έρευνα για να αξιολογήσει τις πραγµατικές διαστάσεις του φαινοµένου χρηµατιστηριακής κρίσης και να εκτιµήσει τις επιπτώσεις στους τοµείς όπως: Το πιστωτικό σύστηµα (κατάσταση επενδυτικών δανείων) Η κατανοµή του εθνικού πλούτου (χρηµατιστηριακά κέρδη και ζηµιές) Η καταναλωτική συµπεριφορά (σήµερα και τον επόµενο χρόνο)

7 II. Πώς έγινε η έρευνα Mε βάση τις διεθνείς εµπειρίες, αλλά κυρίως λαµβάνοντας υπόψη την κυπριακή πραγµατικότητα, καθορίστηκε καταρχήν το θεµατολόγιο της έρευνας, οι τοµείς δηλαδή σχετικά µε τους οποίους η Κεντρική Τράπεζα θα ήθελε να έχει στη διάθεση της εκτενείς πληροφορίες. Με βάση το θεµατολόγιο αυτό, σε συνεργασία µε το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College, σχεδιάστηκε το ερωτηµατολόγιο της έρευνας τηρώντας αυστηρές επιστηµονικές προδιαγραφές ώστε να µην υπάρξει αθέµιτη µεροληψία (unintended bias) και επίσης να εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή συνεργασία του επενδυτικού κοινού στην παροχή σχετικά ευαίσθητων πληροφοριών. Ακολούθως, καθορίστηκαν ως πληθυσµός της έρευνας όλα τα νοικοκυριά της Κύπρου και τέθηκε ως στόχος το δείγµα να υπερβαίνει τα νοικοκυριά και να είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσµού. Εκτιµήθηκε ότι στο δείγµα αυτό γύρω στα 800 νοικοκυριά θα ήταν επενδυτές, αριθµός που θα παρείχε ασφάλεια ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών. (Το τελικό δείγµα της έρευνας ήταν 2017 νοικοκυριά από τα οποία τα 868 είχαν επενδύσει στο ΧΑΚ). Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της δοκιµαστικής (πιλοτικής) φάσης της έρευνας, η δειγµατοληψία άρχισε στις 5 Σεπτεµβρίου. ιακόπηκε στις 16 Σεπτεµβρίου λόγω των δραµατικών γεγονότων στις ΗΠΑ, καθώς εκτιµήθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος αλλοίωσης ορισµένων αποτελεσµάτων λόγω των ιδιάζουσων συνθηκών και επανάρχισε στις 26 Σεπτεµβρίου για να ολοκληρωθεί στις 3 Οκτωβρίου. (Το γεγονός ότι η έρευνα διακόπηκε λόγω του τροµοκρατικού κτυπήµατος της 11ης Σεπτεµβρίου δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσµάτων πριν και µετά την ηµεροµηνία αυτή, ώστε να εκτιµηθεί έτσι και η επίδραση του γεγονότος αυτού σε θέµατα όπως η καταναλωτική συµπεριφορά).

8 Έχουν ετοιµαστεί λεπτοµερείς πίνακες των ευρηµάτων της έρευνας µε βάση τις εξής παραµέτρους: Ηλικία αρχηγού της οικογένειας Μορφωτικό επίπεδο αρχηγού της οικογένειας Αστική ή αγροτική περιοχή διαµονής Επαρχία διαµονής Τοµέας εργασίας αρχηγού της οικογένειας Κοινωνικοοικονοµική κατηγορία (AB, C1, C2, DE) 1 Μηνιαίο εισόδηµα της οικογένειας Τρόπος χρηµατοδότησης της αγοράς µετοχών (ίδια κεφάλαια ή δάνεια) Επενδυτές πριν το 1999 ή όχι Επενδυτές µόνο σε «ήµητρα» ή όχι Κέρδη ή ζηµιές από ρευστοποιήσεις Απόδοση σηµερινού χαρτοφυλακίου Γενικά, για πρώτη φορά στην Κύπρο έχει γίνει τόσο λεπτοµερής καταγραφή της εµπλοκής των νοικοκυριών στην χρηµατιστηριακή αγορά. 1 Σηµείωση : Α Β= Ανώτερη διευθυντική θέση, µεγαλοεπιχειρηµατίας, εξειδικευµένος επαγγελµατίας (πχ. Γιατρός, δικηγόρος, εγκεκριµένος λογιστής), C1= Μη χειρωνακτική εξειδικευµένη εργασία (πχ. Ιδιωτικός ή δηµόσιος υπάλληλος, αστυνοµικός, δάσκαλος, καθηγητής), µικροεπιχειρηµατίας, καταστηµατάρχης, C2= Χειρωνακτική εξειδικευµένη εργασία (π.χ. οικοδόµος, ξυλουργός, ράφτης, υδραυλικός, γεωργός), D-E= Ηµιειδικευµένος ή ανειδίκευτος εργάτης (π.χ. εργάτης στα δηµόσια έργα, δήµους κλπ, καθαριστής, κλητήρας, διανοµέας)

9 III. Ο βαθµός εµπλοκής των κυπριακών νοικοκυριών στην χρηµατιστηριακή αγορά Περίπου το 43% των κυπριακών νοικοκυριών βρέθηκαν σε κάποια στιγµή µετά το 1998 να κατέχουν µετοχές. Αυτό το ποσοστό άµεσης κατοχής µετοχών είναι από τα πιο ψηλά στον κόσµο. Μάλιστα, επιτεύχθηκε µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα (το 1999 και το 2000), αφού πριν το 1999 η κατοχή µετοχών περιοριζόταν στο 7% περίπου των νοικοκυριών και αφορούσε κυρίως νοικοκυριά των ανώτερων εισοδηµατικών στρωµάτων. ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πριν το 1999 Μετά το 1999 Μετά το 1999 (χωρίς τις µετοχές «ήµητρα) Κατηγορία Α-Β: 24% 58% 56% Κατηγορία C1 9% 47% 44% Κατηγορία C2 4% 39% 32% Κατηγορία D-Ε 1% 34% 26% ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 70% 66% 60% 50% 51% 54% 40% 41% 30% 30% 20% 21% 10% 0% Κάτω από

10 Η είσοδος των νοικοκυριών στο χρηµατιστήριο υπήρξε µαζική ακόµα και στην ύπαιθρο (σε ποσοστό 38% του συνόλου των αγροτικών νοικοκυριών, ενώ πριν το 1999 η κατοχή µετοχών περιοριζόταν στο 4% των αγροτικών νοικοκυριών). Βεβαίως, συγκριτικά µε τις ανώτερες εισοδηµατικές τάξεις, η παρουσία των χαµηλότερων εισοδηµατικών τάξεων υπήρξε εµφανώς υποδιαίστερη. Πιο συγκεκριµένα, µόνο το 26% των νοικοκυριών µε µηνιαίο εισόδηµα µέχρι 700 λίρες επένδυσε στο ΧΑΚ. Αν µάλιστα αφαιρεθούν όσα νοικοκυριά επένδυσαν µόνο στη «ήµητρα», το ποσοστό αυτό πέφτει στο 16%. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι 123 νοικοκυριά στο σύνολο των νοικοκυριών της έρευνας (ποσοστό 6%) επένδυσε µόνο στις µετοχές της «ήµητρας». Τα ποσά που επενδύθηκαν από τα νοικοκυριά αυτά στη «ήµητρα» υπήρξαν χαµηλά, στη συντριπτική τους πλειοψηφία κάτω από 1000 λίρες. Για σκοπούς πληρέστερης ανάλυσης, τα νοικοκυριά αυτά δε θα υπολογίζονται ως επενδυτές στη συνέχεια του κειµένου αυτού. Τούτο κρίθηκε αναγκαίο, καθώς η συµπεριφορά των νοικοκυριών αυτών προσοµοιάζει περισσότερο µε τα νοικοκυριά που δεν είναι επενδυτές. Η συνθήκη αυτή µειώνει το σύνολο των νοικοκυριών - επενδυτών στο 37% του συνόλου των νοικοκυριών της Κύπρου. (Οι αναλυτικοί τόµοι των αποτελεσµάτων της έρευνας τους οποίους κατέχει η Κεντρική χωρίζονται σε δύο µέρη έναν στο οποίο τα νοικοκυριά αυτά (επενδυτές µόνο σε «ήµητρα») συµπεριλαµβάνονται και έναν χωρίς τα νοικοκυριά αυτά). Πέρα από την άµεση κατοχή µετοχών, τα κυπριακά νοικοκυριά είχαν µετά το 1998 συµµετοχή στο ΧΑΚ µέσω: Ασφαλιστικών επενδυτικών σχεδίων 27% Ταµείων προνοίας που επενδύουν σε µετοχές 14% Μάλιστα το 4,5% των νοικοκυριών επένδυσε µετά το 1998 στα γνωστά επενδυτικά σχέδια single premium ή booster στα οποία ο ασφαλιζόµενος αγοράζει εξ αρχής το σύνολο των µονάδων και ως εκ τούτου τα νοικοκυριά αυτά υπέστησαν µεγάλη απώλεια. Σηµειωτέον ότι η έρευνα δεν καλύπτει τις ζηµιές αυτές, ούτε επίσης τις ζηµιές ή κέρδη των νοικοκυριών µέσω των ασφαλιστικών επενδυτικών σχεδίων και των ταµείων προνοίας.

11 IV. Πόσα χρήµατα επένδυσαν τα νοικοκυριά στο ΧΑΚ Ο µέσος όρος των χρηµάτων που επένδυσαν άµεσα τα νοικοκυριά µετά το 1998 στο ΧΑΚ ανέρχεται, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, στις λίρες περίπου ανά νοικοκυριό. ηλαδή στο σύνολο του πληθυσµού, ποσό περίπου ενός δισεκατοµµυρίου και εβδοµήντα εκατοµµυρίων λιρών επενδύθηκε απευθείας από τα νοικοκυριά στο ΧΑΚ, κυρίως κατά τα έτη 1999 και Η διάµεσος τιµή των χρηµάτων που επενδύθηκαν στο ΧΑΚ ανά νοικοκυριό βρίσκεται κοντά στις Όµως, ο µέσος όρος βρίσκεται σηµαντικά πιο ψηλά λόγω της παρουσίας µιας σηµαντικής µερίδας νοικοκυριών τα οποία επένδυσαν πάνω από (πρόκειται για το 15% του συνόλου των νοικοκυριών επενδυτών ή το 5% του συνόλου των νοικοκυριών της Κύπρου). Όπως είναι ευνόητο, τα ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα επένδυσαν συγκριτικά µεγαλύτερα ποσά. Τα αγροτικά νοικοκυριά επένδυσαν περίπου τα ίδια ποσά µε τα αστικά νοικοκυριά, ενώ οι παλιοί επενδυτές (όσοι δηλαδή είχαν µετοχές πριν το 1999) επένδυσαν πολύ λιγότερα χρήµατα απότι οι νέοι επενδυτές. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δήλωσαν τα νοικοκυριά στην έρευνα, το µέσο ετήσιο εισόδηµα τους ανερχόταν στις ηλαδή, ένα τυπικό νοικοκυριό επένδυσε στο ΧΑΚ το 83% περίπου των ετήσιων εισοδηµάτων του. (Το ποσοστό αυτό είναι πιο ψηλό στα νοικοκυριά που υπήρξαν νέοι επενδυτές, δεν κατείχαν δηλαδή µετοχές πριν το Αυτά τα νοικοκυριά επένδυσαν στο ΧΑΚ το ισοδύναµο του 91% του ετήσιου εισοδήµατος τους). Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι οι πιο πάνω αριθµοί συµπεριλαµβάνουν µόνο τις δαπάνες για άµεση αγορά µετοχών από το 1999 και µετά από τα νοικοκυριά (εξαιρουµένων των αγορών «ήµητρας» από όσα νοικοκυριά επένδυσαν µόνο στη «ήµητρα»). εν περιλαµβάνουν την έµµεση έκθεση των νοικοκυριών στο χρηµατιστήριο µέσω ασφαλιστικών επενδυτικών σχεδίων και ταµείων προνοίας.

12 V. Πώς χρηµατοδότησαν τα νοικοκυριά την αγορά µετοχών Η είσοδος των νοικοκυριών στο Χρηµατιστήριο έγινε ποσοστιαία µε τους εξής χρηµατοδοτικούς τρόπους: Με δικά τους χρήµατα 64% Με δάνεια και παρατραβήγµατα 11% Με συνδυασµό δικών τους χρηµάτων και δανείων 24% Η µέση αναλογία συνδυασµού ιδίων κεφαλαίων και δανείων ήταν 54,5% για ίδια κεφάλαια και 45,5% για δάνεια. Επειδή όµως στις κατηγορίες νοικοκυριών που επένδυσαν συγκριτικά πιο πολλά στο ΧΑΚ η αναλογία πλησιάζει προς το 50-50, µπορεί να θεωρηθεί ότι τα νοικοκυριά της Κύπρου επένδυσαν κατά 77% µε δικά τους χρήµατα και 23% µε δάνεια και παρατραβήγµατα. ηλαδή από το ένα δις και 70 εκατοµµύρια λίρες που ξόδεψαν τα νοικοκυριά για άµεση αγορά µετοχών, τα 245 εκατοµµύρια προήλθαν από δάνεια και τα 825 εκατοµµύρια από τα ίδια κεφάλαια των νοικοκυριών, κυρίως από τις αποταµιεύσεις τους). ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με ίδια κεφάλαια 77% Με δανεικά χρήµατα 23%

13 Πρέπει να σηµειωθεί ότι ανάµεσα στους παλιούς επενδυτές ο δανεισµός δεν ήταν έντονος. Αντίθετα υπάρχει µια σηµαντική µερίδα νέων επενδυτών οι οποίοι χρησιµοποίησαν σε µεγάλο βαθµό δανεικά κεφάλαια και οι οποίοι, όπως θα δούµε αργότερα, υπέστησαν και τις πιο πολλές ζηµιές.

14 VI. Ποια είναι η σηµερινή κατάσταση των επενδυτικών δανείων Οι παρενέργειες της χρηµατιστηριακής κρίσης πιθανότατα θα ήταν χειρότερες αν η χρηµατοδότηση της εισόδου των νοικοκυριών στη χρηµατιστηριακή φενάκη γινόταν πιο έντονα µε δανεισµό. Εντούτοις, η έρευνα καταδεικνύει την ύπαρξη προβληµάτων εξυπηρέτησης των δανείων που λήφθηκαν για αγορά µετοχών στο 40% όσων νοικοκυριών έλαβαν αυτά τα δάνεια. Πιο συγκεκριµένα, σήµερα: το 14% των νοικοκυριών έχει εξοφλήσει πλήρως τα δάνεια που χρησιµοποίησε για αγορά µετοχών το 40% πληρώνει κανονικά το 32% έχει καθυστερήσεις και το 8% δεν πληρώνει καθόλου Με βάση τα στοιχεία της έρευνας αναγόµενα στο σύνολο του πληθυσµού, περίπου νοικοκυριά χρησιµοποίησαν δανεικά κεφάλαια για άµεση αγορά µετοχών, δανειζόµενα γύρω στα 245 εκατοµµύρια λίρες. Από αυτά, σήµερα περίπου έχουν καθυστερήσεις στις πληρωµές των δόσεων τους και περίπου δεν πληρώνουν καθόλου. Όπως θα αναµενόταν πιο προβληµατικά εµφανίζονται τα δάνεια των νοικοκυριών που έχασαν ή χάνουν στις επενδύσεις τους στο ΧΑΚ. Παρατηρείται επίσης ότι το πρόβληµα εντοπίζεται σε όλα τα εισοδηµατικά στρώµατα, ακόµα και σε αυτά µε ψηλό σχετικά εισόδηµα. Τέλος, από την έρευνα προκύπτει ότι τα µισά περίπου νοικοκυριά τα οποία καθυστερούν στις πληρωµές των δανείων τους ή δεν πληρώνουν καθόλου προβλέπουν ότι στο τέλος θα πληρώσουν όλο το ποσό, 27% προβλέπουν ότι θα πληρώσουν ένα µέρος του και 16% εκτιµούν ότι στο τέλος δε θα πληρώσουν τίποτα.

15 VII. Ποιος ήταν ο αρχικός προορισµός των ιδίων κεφαλαίων που επενδύθηκαν στο Χρηµατιστήριο. Πότε θα τα χρησιµοποιούσαν τα νοικοκυριά Σε µεγάλο βαθµό, η µαζική είσοδος των νοικοκυριών στο Χρηµατιστήριο χρηµατοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια. Είναι σηµαντικό να προσδιοριστεί ποιος ήταν ο αρχικός προορισµός αυτών των κεφαλαίων καθώς και πότε θα προκύψει ανάγκη χρήση τους. Σύµφωνα µε την έρευνα, ο αρχικός προορισµός των κεφαλαίων αυτών εµφανίζεται ως επί το πλείστον κατά τρόπο γενικό και όχι συγκεκριµένο: Για ώρα ανάγκης 43% Γενικά έξοδα της οικογένειας 24% ηλώνονται όµως και πιο συγκεκριµένες χρήσεις, όπως: Σπουδές παιδιών 19% Σπίτι για τα παιδιά 18% Αγορά ακινήτου / γης 15% Αγορά αυτοκινήτου 8% Επέκταση της επιχείρησης 5% Φαίνεται δηλαδή ότι κυρίως χρησιµοποιήθηκε µέρος των αποταµιεύσεων της οικογένειας το οποίο βρισκόταν στην τράπεζα για «ασφάλεια», δηλαδή για απροσδιόριστες µελλοντικές ανάγκες και εξασφάλιση.

16 Βεβαίως, µέρος αυτών των χρηµάτων, αν και όχι το µεγαλύτερο, επροορίζετο για συγκεκριµένες χρήσεις, όπως σπίτι ή σπουδές των παιδιών. Πότε όµως θα χρειαστούν αυτά τα χρήµατα; Μόνο το 13% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι χρειάζονται αυτά τα κεφάλαια ή µέρος τους άµεσα, ενώ 29% προσδιορίζουν την χρήση τους (ή µέρους τους) σε ένα ή δύο χρόνια. Όµως, η µεγάλη πλειοψηφία δηλώνει χρονικό ορίζοντα πάνω από τρία χρόνια (73%). Μάλιστα παρατηρείται ότι οι «χαµένοι» του Χρηµατιστηρίου δηλώνουν µακρύτερο χρονικό ορίζοντα ανάγκης χρήσης των χρηµάτων αυτών. Αυτό πιθανόν να εξηγεί και γιατί δεν αναγκάστηκαν να ρευστοποιήσουν γρήγορα, παρέµειναν στην αγορά και αυξήθηκαν έτσι οι ζηµιές τους. Φαίνεται επίσης ότι συµπτωµατικά ορισµένοι επενδυτές που χρειάζονταν πιο άµεσα τα κεφάλαια που επένδυσαν, προέβησαν σε ρευστοποιήσεις, γεγονός που απέβη προς όφελος τους). ΠΟΤΕ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΑΝ ΣΤΟ ΧΑΚ Άµεσα Σε 1 ως 2 χρόνια Σε 3-5 χρόνια Μετά από 6 χρόνια 13% 29% 34% 39% Γενικά, µε βάση τα στοιχεία της έρευνας µπορεί κάποιος να αντιληφθεί γιατί δεν παρουσιάστηκε πρόβληµα µείωσης της καταναλωτικής ζήτησης κατά το πρώτο εξάµηνο του 2001, παρά την κατάρρευση των τιµών του ΧΑΚ. Τούτο, εν µέρει τουλάχιστον, οφείλεται στο γεγονός ότι τα νοικοκυριά στην πλειοψηφία τους χρησιµοποίησαν ίδια κεφάλαια για αγορά µετοχών και ως επί το πλείστον χρήµατα τα οποία είχαν «στην άκρη» για απροσδιόριστη ώρα ανάγκης ή χρήµατα που θα χρειάζονταν σε µερικά χρόνια. Τούτο υποδηλοί ότι η επίδραση της κατάρρευσης

17 των τιµών του χρηµατιστηρίου έχει εκ των πραγµάτων εκταθεί χρονικά. Το πρόβληµα παρουσιάζεται τώρα απαµβλυµµένο, αποκτά όµως µεσοπρόθεσµο χρονικό χαρακτήρα. Όσον δε αφορά την αναπλήρωση των ζηµιών που υπέστησαν τα νοικοκυριά από την εµπλοκή τους στο χρηµατιστήριο, είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο δύο στα πέντε νοικοκυριά δηλώνουν ότι θα πάρουν άµεσα µέτρα, είτε µέσω µείωσης της κατανάλωσης (18%) είτε µέσω περισσότερης εργασίας για εξασφάλιση επιπρόσθετου εισοδήµατος. Η πλειοψηφία των νοικοκυριών δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα για το θέµα αυτό ή θα αναµένει ανάκαµψη των τιµών των µετοχών.

18 VIII. Κέρδη και ζηµιές των νοικοκυριών Η έρευνα έχει καταγράψει τα κέρδη ή ζηµιές από ρευστοποιήσεις ανά νοικοκυριό, καθώς και τα σηµερινά κέρδη ή ζηµιές των χαρτοφυλακίων των νοικοκυριών. Θα χρειάζονταν όµως εκτενείς επεξεργασίες από µέρους της ερευνητικής οµάδας για να προσδιοριστεί επακριβώς η έκταση της επίδρασης των κερδοζηµιών αυτών στην κατανοµή του εισοδήµατος και τους εθνικού πλούτου στην Κύπρο. Τα βασικά όµως στοιχεία σε αυτήν την ενότητα µπορούν να δωθούν από τώρα Καταρχήν, ως προς τις ρευστοποιήσεις των µετοχών: 45% των νοικοκυριών δε ρευστοποίησε κανένα τµήµα του χαρτοφυλακίου του 16% κέρδισε από ρευστοποιήσεις 31% έχασε και 8% ούτε έχασε ούτε κέρδισε («στα ίσια του») Ο µέσος όρος κερδών των νοικοκυριών που κέρδισαν από ρευστοποιήσεις ήταν περίπου 7,000 (90 περίπου εκατοµµύρια λίρες στο σύνολο των νοικοκυριών). 2 Αυτοί που κέρδισαν από ρευστοποιήσεις ήταν στην πλειοψηφία τους παλιοί επενδυτές οι οποίοι µάλιστα προέρχονται από τις πιο ψηλές εισοδηµατικές τάξεις. (Το 76% όσων κέρδισαν από ρευστοποιήσεις ήταν παλιοί επενδυτές). Πολλοί από τους παλιούς επενδυτές έχουν ρευστοποιήσει όλο τους το χαρτοφυλάκιο (το 32%) ενώ, ακόµα και στις σηµερινές τιµές, η πλειοψηφία των υπολοίπων δεν παρουσιάζουν ζηµιές στα χαρτοφυλάκια τους. Οι παρατηρήσεις αυτές υποδηλούν 2 Βεβαίως, το ποσό αυτό αναφέρεται σε κέρδη συνήθων νοικοκυριών και όχι σε κέρδη από ρευστοποιήσεις µεγαλοµετόχων δηµοσίων εταιρειών, χρηµατιστηριακών γραφείων και άλλων θεσµικών επενδυτών

19 µεταφορά πλούτου προς µέρος των πιο εύπορων στρωµάτων και πιθανότατα αύξηση των δεικτών οικονοµικής ανισότητας λόγω του Χρηµατιστηρίου. Όσον δε αφορά τις ζηµιές από ρευστοποιήσεις, αυτές ανήλθαν κατά µέσο όρο σε 5,800 λίρες ανά νοικοκυριό-επενδυτή που έχασε από ρευστοποιήσεις (περίπου 150 εκατοµµύρια λίρες στο σύνολο των νοικοκυριών). Πιο πολύ φαίνεται να επηρεάστηκαν εκείνα τα νοικοκυριά τα οποία είχαν χρησιµοποιήσει δανεικά κεφάλαια στην αγορά µετοχών και πιθανόν να αναγκάστηκαν να ρευστοποιήσουν στη ζηµιά τους. Κέρδη και ζηµιές στα σηµερινά χαρτοφυλάκια: Κατά τις ηµέρες διεξαγωγής της έρευνας ο Γενικός είκτης Τιµών του ΧΑΚ βρισκόταν κατά µέσο όρο στις 125 µονάδες. Στο επίπεδο αυτό, όλες οι κατηγορίες επενδυτών παρουσιάζουν κατά µέσο όρο ζηµιές. Βεβαίως, υπάρχει ένα ποσοστό νοικοκυριών τα οποία καταγράφουν ακόµα κάποια κέρδη. Πιο συγκεκριµένα, στο σύνολο των χαρτοφυλακίων των νοικοκυριών-επενδυτών παρουσιάζεται η εξής εικόνα: 3% των χαρτοφυλακίων είναι κερδοφόρα 4% βρίσκονται περίπου στα «ίσια τους» 76% χάνουν 7% δεν κατέχουν πια µετοχές Ο µέσος όρος ζηµιών των χαρτοφυλακίων των νοικοκυριών ανέρχεται στις λίρες περίπου. Οι παλιοί επενδυτές καταγράφουν κατά µέσο όρο απραγµατοποίητες ζηµιές της τάξης των 4,000 περίπου και τα νοικοκυριά νέοι επενδυτές ζηµιές 6,900 περίπου. Πολύ µεγάλες είναι οι ζηµιές οι οποίες καταγράφονται στα χαρτοφυλάκια που ανήκουν σε επενδυτές οι οποίοι χρησιµοποίησαν συνδυασµό ιδίων κεφαλαίων και δανείων για την αγορά µετοχών. Αυτά καταγράφουν κατά µέσο όρο ζηµιές της τάξης των 8,900. Πρόκειται για την πιο ζηµιωµένη από την χρηµατιστηριακή κρίση οµάδα επενδυτών.

20 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ δεν κατέχουν πια µετοχές 17% χάνουν 76% βρίσκονται περίπου στα "ίσια τους" 4% είναι κερδοφόρα 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Γενικά παρατηρείται µια σύνδεση του ύψους των ζηµιών στα σηµερινά χαρτοφυλάκια µε το εισόδηµα του νοικοκυριού. Όµως, η σύνδεση αυτή δεν είναι ευθέως ανάλογη ως προς το ύψος των εισοδηµάτων, µε αποτέλεσµα τυχόν πραγµατοποίηση των σηµερινών ζηµιών να επέτεινε την οικονοµική ανισότητα στην Κύπρο σε κάποιο βαθµό.

21 IX. Πως επηρεάζεται η καταναλωτική συµπεριφορά από τις κερδοζηµιές του Χρηµατιστηρίου Σε µια προσπάθεια να προσδιοριστεί η επίδραση της χρηµατιστηριακής εµπλοκής των νοικοκυριών στη σηµερινή και µελλοντική καταναλωτική συµπεριφορά τους, ετέθησαν διάφορες σχετικές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές είναι παρεµφερείς µε εκείνες οι οποίες περιλαµβάνονται στις έρευνες καταναλωτικής αισιοδοξίας στο εξωτερικό. Όσον αφορά τη σηµερινή καταναλωτική συµπεριφορά των νοικοκυριών η πλειοψηφία των νοικοκυριών ξοδεύει φέτος περισσότερα απ ότι πέρσι («περισσότερα» 39%, «τα ίδια» 34%, «λιγότερα» 21%). ιεθνώς, συνήθως αφαιρείται το ποσοστό όσων δηλώνουν «λιγότερα» από το ποσοστό όσων λένε «περισσότερα» και σχολιάζεται ο αριθµός ο οποίος προκύπτει από την αφαίρεση αυτή. Ο δείκτης στο θέµα αυτό είναι θετικός (+18%). Ο δείκτης αυτός βρισκόταν στο +21% πριν τα γεγονότα της 11 ης Σεπτεµβρίου. Έπεσε ανάµεσα στα νοικοκυριά που ερωτήθηκαν µετά τις 11/9/2001 στο +15%. Υπήρξε δηλαδή µια άµεση επίδραση των γεγονότων πάνω στο δείκτη. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΤΕΙΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΣΙΝΕΣ 39% 39% 21% Ξοδεύουν περισσότερα Ξοδεύουν λιγότερα Ξοδεύουν τα ίδια Υπάρχουν δύο σηµαντικές παρατηρήσεις στο σηµείο αυτό. Κατά πρώτον, φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί σηµαντικά η καταναλωτική συµπεριφορά όσων νοικοκυριών µπήκαν στο Χρηµατιστήριο µε συνδυασµό ιδίων κεφαλαίων και δανείων. Πρόκειται για την οµάδα νοικοκυριών µε τα πιο έντονα προβλήµατα εξ αίτιας της

22 χρηµατιστηριακής κρίσης καθώς επένδυσαν περισσότερα κεφάλαια από τους υπόλοιπους επενδυτές και έχουν µεγαλύτερες ζηµιές, ενώ χρησιµοποίησαν και κεφάλαια τα οποία θα χρειάζονταν να χρησιµοποιήσουν σχετικά σύντοµα. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την τεράστια διαφορά στην καταναλωτική συµπεριφορά όσων έχασαν από ρευστοποιήσεις (δείκτης 9%) και όσων χάνουν στα χαρτιά, δηλαδή δε ρευστοποίησαν τις ζηµιές τους (δείκτης +13%). ηλαδή, η καταναλωτική συµπεριφορά φαίνεται να αλλάζει όταν κάποιος ρευστοποιήσει τις ζηµιές του. Ενόσω οι ζηµιές αυτές είναι στα χαρτιά, το νοικοκυριό που τις υφίσταται δεν φαίνεται να περιορίζει την κατανάλωση του. Όσον αφορά τις προβλέψεις των νοικοκυριών για την καταναλωτική συµπεριφορά τους µέσα στον επόµενο χρόνο, αυτές βρίσκονται εµφανώς στο θετικό πεδίο (+27%). Ο δείκτης είναι ιδιαίτερα ψηλός για όσους κέρδισαν ή δεν έχασαν στο ΧΑΚ, είναι επίσης αρκετά ψηλός (+18%) για όσα νοικοκυριά έχουν ζηµιές στα χαρτιά. Τούτο φαίνεται να σχετίζεται µε το γεγονός ότι η χρηµατοδότηση των ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ εν ξέρουν 5% Θα ξοδεύουν τα ίδια 31% Θα ξοδεύουν λιγότερα 18% Θα ξοδεύουν περισσότερα 45% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% ζηµιογόνων επενδύσεων προήλθε κυρίως από ίδια κεφάλαια που δεν θα χρησιµοποιούνταν άµεσα για κατανάλωση. Όµως, ακόµα και αυτοί οι οποίοι χρησιµοποίησαν δανεικά χρήµατα εµφανίζονται αισιόδοξοι ως προς την επέκταση των καταναλωτικών δαπανών της οικογένειας τους. Ίσως στο σηµείο αυτό να υπεισέρχονται και κοινωνικά στοιχεία. ηλαδή, τα νοικοκυριά που έχασαν δε θα

23 ήθελαν να εµφανιστούν ότι αναγκάζονται να περικόψουν τις δαπάνες τους. Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι τα νοικοκυριά που έχασαν ή χάνουν στο ΧΑΚ εκτιµούν σε µεγάλο βαθµό ότι η οικονοµική κατάσταση τους θα χειροτερεύσει µέσα στον επόµενο χρόνο (δείκτης 15% περίπου). Φαίνονται όµως διατεθειµένοι να χρησιµοποιήσουν τις αποταµιεύσεις τους για να µην αλλάξουν σηµαντικά τις καταναλωτικές συνήθειες της οικογένειας. Ακόµα και τα γεγονότα της 11 ης Σεπτεµβρίου δε φαίνεται να διαφοροποιούν σηµαντικά τις προβλέψεις των νοικοκυριών για τις καταναλωτικές τους δαπάνες. Τα γεγονότα όµως αυτά επηρεάζουν σηµαντικά τις προβλέψεις για την πορεία της κυπριακής οικονοµίας στις οποίες προβαίνουν τα νοικοκυριά. Οι προβλέψεις αυτές για το 2002 ήταν µάλλον απαισιόδοξες και έγιναν έντονα απαισιόδοξες στις συνεντεύξεις που λήφθηκαν µετά τις 11/9/2001.

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 23 Απριλίου 2003 το κατοχικό καθεστώς επέτρεψε για πρώτη φορά τη µαζική είσοδο Ε/Κυπρίων στις κατεχόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

CONSUMER SURVEY. Serial number

CONSUMER SURVEY. Serial number CONSUMER SURVEY Serial number INTRO. Καλημέρα/καλησπέρα σας. Ονομάζομαι..., και αντιπροσωπεύω την εταιρεία RAI, μια ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, που παίρνει τη γνώμη του κοινού, πάνω σε διάφορα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Τα κυριότερα ευρήµατα της έρευνας Η έρευνα αυτή έγινε την τρίτη βδοµάδα της παράλληλης εισαγωγής του ευρώ στην Κύπρο. Τα κυριότερα ευρήµατά της ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009 Έρευνα για το Δημόσιο Χρέος Ιανουάριος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων η Ετήσια Γενική Συνέλευση 4 Σεπτεμβρίου 2013

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων η Ετήσια Γενική Συνέλευση 4 Σεπτεμβρίου 2013 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2012 13 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 4 Σεπτεμβρίου 2013 Αγαπητοί μέτοχοι, αγαπητοί συνεργάτες Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, στην 13 η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η εξέλιξη των εισοδημάτων των μισθωτών

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η εξέλιξη των εισοδημάτων των μισθωτών ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα είχε ως στόχο την αποτύπωση των τάσεων κατανάλωσης των μισθωτών στην Ελλάδα, την καταγραφή της διαχρονικής τους εξέλιξης, τη γνώση των γενικότερων κριτηρίων που ορίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 2009 Τεύχος 15 Νοέμβριος 29 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 29 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα για την καταναλωτική συμπεριφορά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Γιώργος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευρήματα για την καταναλωτική συμπεριφορά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Γιώργος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευρήματα για την καταναλωτική συμπεριφορά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης Γιώργος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έρευνα Ποσοτική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Ομάδα έρευνας: Σταματόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Μάρτιος Palmos Analysis. Μάρτιος 12

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Μάρτιος Palmos Analysis. Μάρτιος 12 Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Μάρτιος 2012 Palmos Analysis Μάρτιος 12 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τη δραστική μείωση του εισοδήματος και της καταναλωτικής δύναμης των μισθωτών σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Cyprus

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Cyprus ZA4982 Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Cyprus Revised questionnaire for euro survey in euro area [ΟΛΟΥΣ] C1. Γενικά μιλώντας,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Οι έλληνες και η οικονομική κρίση Ένας χρόνος μετά

Οι έλληνες και η οικονομική κρίση Ένας χρόνος μετά Οι έλληνες και η οικονομική κρίση Ένας χρόνος μετά Δεκέμβριος 009 0840 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 2010 Τεύχος 27 Νοέμβριος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για το νέο καθεστώς καταβολής εισφορών του (ΕΦΚΑ) Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για το νέο καθεστώς καταβολής εισφορών του (ΕΦΚΑ) Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2017 Έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για το νέο καθεστώς καταβολής εισφορών του (ΕΦΚΑ) Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποιεί έρευνα από τη Δευτέρα 6/2, η οποία θα διαρκέσει

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Περιεχόµενα Σελίδα Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers. 7 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers. 7 Νοεμβρίου 2016 Ανακοίνωση 7 Νοεμβρίου 216 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Οκτωβρίου 216. Τον Οκτώβριο 216 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Οκτώβριος 8 Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας Η ταυτότητα του Οικονομικού Βαρόμετρου της Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέµα: Περισσότερο από το 1/3 του πληθυσµού σε διπλή παγίδα φτώχειας και χρέους

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέµα: Περισσότερο από το 1/3 του πληθυσµού σε διπλή παγίδα φτώχειας και χρέους ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικές αλλαγές και οικονομικό κλίμα. 5-7 Οκτωβρίου 2016

Θεσμικές αλλαγές και οικονομικό κλίμα. 5-7 Οκτωβρίου 2016 Θεσμικές αλλαγές και οικονομικό κλίμα 5-7 Οκτωβρίου 2016 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, (I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, (I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, 23.12.2016 Ν. 135(Ι)/2016 135(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016 Αριθμός 1 του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ.. 210 88468528 6852, Fax.. 210 88468538 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Flash Βαρόμετρο Νο141

Flash Βαρόμετρο Νο141 Flash Βαρόμετρο Νο141 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση & το τραπεζικό σύστημα ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Νοέμβριος 2008 0840 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3%

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3% ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ORANJESTRAAT 7 2514 JB THE HAGUE- THE NETHERLANDS TEL.:070-3561199 / FAX:070-3615747 e mail: ecocom-hague@mfa.gr gremco.hague@inter.nl.net

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα βιωσιμότητας τοπικών καταστημάτων σε συγκεκριμένες πιάτσες των Χανίων.

Έρευνα βιωσιμότητας τοπικών καταστημάτων σε συγκεκριμένες πιάτσες των Χανίων. Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Επιλύων Έρευνα βιωσιμότητας τοπικών καταστημάτων σε συγκεκριμένες πιάτσες των Χανίων. Αναφορά αποτελεσμάτων Χανιά, Μάρτιος 2013 Ομάδα εργασίας Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 3

14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 3 14 η Ετήσια Γενική Συνέλευση Χαιρετισμός Προέδρου ημητράκης Σταύρου Πρόεδρος ιοικητικού Συμβουλίου ήμητρα Επενδυτική ημόσια Λτδ 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 3 Ημερήσια ιάταξη Κερδοφορία Συγκροτήματος (

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ. Δεκέμβριος 2016

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ. Δεκέμβριος 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1.000 νοικοκυριά αντιπροσωπευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική κρίση: Επιπτώσεις και στην Οµορφιά!

Οικονοµική κρίση: Επιπτώσεις και στην Οµορφιά! Οικονοµική κρίση: Επιπτώσεις και στην Οµορφιά! ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Πολλαπλές επιπτώσεις στη ζωή φαίνεται ότι έχει η οικονοµική κρίση την οποία διανύουµε. Ο φόβος για το αύριο και η αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι Πέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, oι ραγδαίες εξελίξεις και οι συχνές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και ανατροπές σε παγκόσμιο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, Η ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ιάγραµµα1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2014 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1.000 νοικοκυριά αντιπροσωπευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr Θέµα: Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2009-2015 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 9-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα