«Νοικοκυριά και Χρηµατιστήριο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Νοικοκυριά και Χρηµατιστήριο»"

Transcript

1 «Νοικοκυριά και Χρηµατιστήριο» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College Για λογαριασµό ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σεπτέµβριος Οκτώβριος 2001

2 Νοικοκυριά και Χρηµατιστήριο Ποσοτική έρευνα Σεπτέµβριος Οκτώβριος 2001

3 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Πληθυσµός : Όλα τα νοικοκυριά της Κύπρου Μέθοδος : Τυχαία στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία. Συλλογή Πληροφοριών : Προσωπικές συνεντεύξεις µε κλειστές ερωτήσεις Μέγεθος δείγµατος : 2017 νοικοκυριά (εξ αυτών: 868 νοικοκυριά επενδυτές) Ηµεροµηνίες : 5 Σεπτεµβρίου 3 Οκτωβρίου 2001 Συντονιστής διεκπεραίωσης : ρ. Πάµπος Παπαγεωργίου

4 ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α. Περίληψη συµπερασµάτων Η είσοδος των νοικοκυριών στο ΧΑΚ υπήρξε µαζικότατη και προήλθε κυρίως από τα µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα. Η πλειοψηφία των χαµηλών εισοδηµατικών στρωµάτων παρέµεινε εκτός ΧΑΚ, ενώ τα πιο ψηλά εισοδηµατικά στρώµατα διέθεταν µετοχές και πριν το 1999 και επωφελήθηκαν πιο έντονα από όλες τις κατηγορίες του πληθυσµού από την υπέρµετρη αύξηση των τιµών των µετοχών. Τα νοικοκυριά που αγόρασαν µετοχές ξόδεψαν κατά µέσο όρο το ισοδύναµο όλων των ετήσιων εισοδηµάτων τους για το σκοπό αυτό. Τα περισσότερα από αυτά τα νοικοκυριά είχαν µεγάλες ζηµιές και ρευστοποιηµένες αλλά κυρίως µη ρευστοποιηµένες. Η χρηµατοδότηση της αγοράς µετοχών από τα νοικοκυριά έχει κατά τα τρία τέταρτα περίπου µε ίδια κεφάλαια και κατά το ένα τέταρτο µε δανεικά κεφάλαια. Τα περισσότερα από τα ίδια κεφάλαια που χρησιµοποιήθηκαν προορίζονταν για µελλοντικές µάλλον, απροσδιόριστες προς το παρόν ανάγκες της οικογένειας. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί οι ζηµιές της χρηµατιστηριακής κρίσης δεν επηρέασαν άµεσα την καταναλωτική ζήτηση. Στην πραγµατικότητα το πρόβληµα που προέκυψε δεν ήταν οξύ επειδή εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Στην πλειοψηφία τους, τα νοικοκυριά που δανείστηκαν χρήµατα για αγορά µετοχών είτε εξόφλησαν αυτά τα δάνεια είτε πληρώνουν κανονικά τις δόσεις. Υπάρχει όµως αξιοσηµείωτο πρόβληµα καθυστέρησης πληρωµών των δόσεων σε µειοψηφική αλλά σηµαντική µερίδα των νοικοκυριών-επενδυτών.

5 Στη χειρότερη θέση είναι τα νοικοκυριά που χρησιµοποίησαν ταυτόχρονα τόσο ίδια κεφάλαια όσο και δανεικά κεφάλαια για να αγοράσουν µετοχές. Τα νοικοκυριά αυτά ξόδεψαν περισσότερα χρήµατα από τα άλλα, υπέστησαν τις µεγαλύτερες ζηµιές, είχαν ανάγκη τα χρήµατα αυτά πιο άµεσα από τα υπόλοιπα και έχουν σε κάποιο βαθµό µεταβάλει την καταναλωτική τους συµπεριφορά. Παρόλο που τα νοικοκυριά-επενδυτές θεωρούν ότι έρχονται δύσκολες µέρες για την οικονοµία, εµφανίζονται απρόθυµοι να µειώσουν την κατανάλωση τους. Ίσως για ψυχολογικούς λόγους, νοικοκυριά που ρευστοποίησαν τις ζηµιές τους µειώνουν την κατανάλωση τους, ενώ νοικοκυριά που υφίστανται ζηµιές στα χαρτιά δεν αλλάζουν την καταναλωτική τους συµπεριφορά. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις αύξησης της οικονοµικής ανισότητας στην Κύπρο εξ αιτίας της χρηµατιστηριακής κρίσης. Τούτο οφείλεται στο ότι τα ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα ως παλιοί επενδυτές επωφελήθηκαν πιο πολύ από ρευστοποιήσεις σε ψηλές τιµές και στο ότι η κατανοµή των σηµερινών ζηµιών στα χαρτοφυλάκια δεν είναι ευθέως ανάλογη των εισοδηµάτων των νοικοκυριών που τις υφίστανται. Β. Συνοπτική περιγραφή πορισµάτων I. Πώς προέκυψε η αναγκαιότητα της έρευνας Κατά την περίοδο η Κύπρος υπέστη έντονη χρηµατιστηριακή κρίση, µε κατακόρυφη αύξηση των τιµών των µετοχών και εξίσου κατακόρυφη πτώση. Η κρίση αυτή συνοδεύτηκε από την µαζική είσοδο νοικοκυριών στο χρηµατιστήριο ως επενδυτών και τις συνεπακόλουθες απώλειες των επενδύσεων τους, οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν ή να επηρέασαν ήδη την µακροοικονοµική σταθερότητα.

6 Η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να διεξάγει µια εκτενή σε µαζικότητα και εύρος ποσοτική έρευνα για να αξιολογήσει τις πραγµατικές διαστάσεις του φαινοµένου χρηµατιστηριακής κρίσης και να εκτιµήσει τις επιπτώσεις στους τοµείς όπως: Το πιστωτικό σύστηµα (κατάσταση επενδυτικών δανείων) Η κατανοµή του εθνικού πλούτου (χρηµατιστηριακά κέρδη και ζηµιές) Η καταναλωτική συµπεριφορά (σήµερα και τον επόµενο χρόνο)

7 II. Πώς έγινε η έρευνα Mε βάση τις διεθνείς εµπειρίες, αλλά κυρίως λαµβάνοντας υπόψη την κυπριακή πραγµατικότητα, καθορίστηκε καταρχήν το θεµατολόγιο της έρευνας, οι τοµείς δηλαδή σχετικά µε τους οποίους η Κεντρική Τράπεζα θα ήθελε να έχει στη διάθεση της εκτενείς πληροφορίες. Με βάση το θεµατολόγιο αυτό, σε συνεργασία µε το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College, σχεδιάστηκε το ερωτηµατολόγιο της έρευνας τηρώντας αυστηρές επιστηµονικές προδιαγραφές ώστε να µην υπάρξει αθέµιτη µεροληψία (unintended bias) και επίσης να εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή συνεργασία του επενδυτικού κοινού στην παροχή σχετικά ευαίσθητων πληροφοριών. Ακολούθως, καθορίστηκαν ως πληθυσµός της έρευνας όλα τα νοικοκυριά της Κύπρου και τέθηκε ως στόχος το δείγµα να υπερβαίνει τα νοικοκυριά και να είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσµού. Εκτιµήθηκε ότι στο δείγµα αυτό γύρω στα 800 νοικοκυριά θα ήταν επενδυτές, αριθµός που θα παρείχε ασφάλεια ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών. (Το τελικό δείγµα της έρευνας ήταν 2017 νοικοκυριά από τα οποία τα 868 είχαν επενδύσει στο ΧΑΚ). Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της δοκιµαστικής (πιλοτικής) φάσης της έρευνας, η δειγµατοληψία άρχισε στις 5 Σεπτεµβρίου. ιακόπηκε στις 16 Σεπτεµβρίου λόγω των δραµατικών γεγονότων στις ΗΠΑ, καθώς εκτιµήθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος αλλοίωσης ορισµένων αποτελεσµάτων λόγω των ιδιάζουσων συνθηκών και επανάρχισε στις 26 Σεπτεµβρίου για να ολοκληρωθεί στις 3 Οκτωβρίου. (Το γεγονός ότι η έρευνα διακόπηκε λόγω του τροµοκρατικού κτυπήµατος της 11ης Σεπτεµβρίου δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσµάτων πριν και µετά την ηµεροµηνία αυτή, ώστε να εκτιµηθεί έτσι και η επίδραση του γεγονότος αυτού σε θέµατα όπως η καταναλωτική συµπεριφορά).

8 Έχουν ετοιµαστεί λεπτοµερείς πίνακες των ευρηµάτων της έρευνας µε βάση τις εξής παραµέτρους: Ηλικία αρχηγού της οικογένειας Μορφωτικό επίπεδο αρχηγού της οικογένειας Αστική ή αγροτική περιοχή διαµονής Επαρχία διαµονής Τοµέας εργασίας αρχηγού της οικογένειας Κοινωνικοοικονοµική κατηγορία (AB, C1, C2, DE) 1 Μηνιαίο εισόδηµα της οικογένειας Τρόπος χρηµατοδότησης της αγοράς µετοχών (ίδια κεφάλαια ή δάνεια) Επενδυτές πριν το 1999 ή όχι Επενδυτές µόνο σε «ήµητρα» ή όχι Κέρδη ή ζηµιές από ρευστοποιήσεις Απόδοση σηµερινού χαρτοφυλακίου Γενικά, για πρώτη φορά στην Κύπρο έχει γίνει τόσο λεπτοµερής καταγραφή της εµπλοκής των νοικοκυριών στην χρηµατιστηριακή αγορά. 1 Σηµείωση : Α Β= Ανώτερη διευθυντική θέση, µεγαλοεπιχειρηµατίας, εξειδικευµένος επαγγελµατίας (πχ. Γιατρός, δικηγόρος, εγκεκριµένος λογιστής), C1= Μη χειρωνακτική εξειδικευµένη εργασία (πχ. Ιδιωτικός ή δηµόσιος υπάλληλος, αστυνοµικός, δάσκαλος, καθηγητής), µικροεπιχειρηµατίας, καταστηµατάρχης, C2= Χειρωνακτική εξειδικευµένη εργασία (π.χ. οικοδόµος, ξυλουργός, ράφτης, υδραυλικός, γεωργός), D-E= Ηµιειδικευµένος ή ανειδίκευτος εργάτης (π.χ. εργάτης στα δηµόσια έργα, δήµους κλπ, καθαριστής, κλητήρας, διανοµέας)

9 III. Ο βαθµός εµπλοκής των κυπριακών νοικοκυριών στην χρηµατιστηριακή αγορά Περίπου το 43% των κυπριακών νοικοκυριών βρέθηκαν σε κάποια στιγµή µετά το 1998 να κατέχουν µετοχές. Αυτό το ποσοστό άµεσης κατοχής µετοχών είναι από τα πιο ψηλά στον κόσµο. Μάλιστα, επιτεύχθηκε µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα (το 1999 και το 2000), αφού πριν το 1999 η κατοχή µετοχών περιοριζόταν στο 7% περίπου των νοικοκυριών και αφορούσε κυρίως νοικοκυριά των ανώτερων εισοδηµατικών στρωµάτων. ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πριν το 1999 Μετά το 1999 Μετά το 1999 (χωρίς τις µετοχές «ήµητρα) Κατηγορία Α-Β: 24% 58% 56% Κατηγορία C1 9% 47% 44% Κατηγορία C2 4% 39% 32% Κατηγορία D-Ε 1% 34% 26% ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 70% 66% 60% 50% 51% 54% 40% 41% 30% 30% 20% 21% 10% 0% Κάτω από

10 Η είσοδος των νοικοκυριών στο χρηµατιστήριο υπήρξε µαζική ακόµα και στην ύπαιθρο (σε ποσοστό 38% του συνόλου των αγροτικών νοικοκυριών, ενώ πριν το 1999 η κατοχή µετοχών περιοριζόταν στο 4% των αγροτικών νοικοκυριών). Βεβαίως, συγκριτικά µε τις ανώτερες εισοδηµατικές τάξεις, η παρουσία των χαµηλότερων εισοδηµατικών τάξεων υπήρξε εµφανώς υποδιαίστερη. Πιο συγκεκριµένα, µόνο το 26% των νοικοκυριών µε µηνιαίο εισόδηµα µέχρι 700 λίρες επένδυσε στο ΧΑΚ. Αν µάλιστα αφαιρεθούν όσα νοικοκυριά επένδυσαν µόνο στη «ήµητρα», το ποσοστό αυτό πέφτει στο 16%. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι 123 νοικοκυριά στο σύνολο των νοικοκυριών της έρευνας (ποσοστό 6%) επένδυσε µόνο στις µετοχές της «ήµητρας». Τα ποσά που επενδύθηκαν από τα νοικοκυριά αυτά στη «ήµητρα» υπήρξαν χαµηλά, στη συντριπτική τους πλειοψηφία κάτω από 1000 λίρες. Για σκοπούς πληρέστερης ανάλυσης, τα νοικοκυριά αυτά δε θα υπολογίζονται ως επενδυτές στη συνέχεια του κειµένου αυτού. Τούτο κρίθηκε αναγκαίο, καθώς η συµπεριφορά των νοικοκυριών αυτών προσοµοιάζει περισσότερο µε τα νοικοκυριά που δεν είναι επενδυτές. Η συνθήκη αυτή µειώνει το σύνολο των νοικοκυριών - επενδυτών στο 37% του συνόλου των νοικοκυριών της Κύπρου. (Οι αναλυτικοί τόµοι των αποτελεσµάτων της έρευνας τους οποίους κατέχει η Κεντρική χωρίζονται σε δύο µέρη έναν στο οποίο τα νοικοκυριά αυτά (επενδυτές µόνο σε «ήµητρα») συµπεριλαµβάνονται και έναν χωρίς τα νοικοκυριά αυτά). Πέρα από την άµεση κατοχή µετοχών, τα κυπριακά νοικοκυριά είχαν µετά το 1998 συµµετοχή στο ΧΑΚ µέσω: Ασφαλιστικών επενδυτικών σχεδίων 27% Ταµείων προνοίας που επενδύουν σε µετοχές 14% Μάλιστα το 4,5% των νοικοκυριών επένδυσε µετά το 1998 στα γνωστά επενδυτικά σχέδια single premium ή booster στα οποία ο ασφαλιζόµενος αγοράζει εξ αρχής το σύνολο των µονάδων και ως εκ τούτου τα νοικοκυριά αυτά υπέστησαν µεγάλη απώλεια. Σηµειωτέον ότι η έρευνα δεν καλύπτει τις ζηµιές αυτές, ούτε επίσης τις ζηµιές ή κέρδη των νοικοκυριών µέσω των ασφαλιστικών επενδυτικών σχεδίων και των ταµείων προνοίας.

11 IV. Πόσα χρήµατα επένδυσαν τα νοικοκυριά στο ΧΑΚ Ο µέσος όρος των χρηµάτων που επένδυσαν άµεσα τα νοικοκυριά µετά το 1998 στο ΧΑΚ ανέρχεται, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, στις λίρες περίπου ανά νοικοκυριό. ηλαδή στο σύνολο του πληθυσµού, ποσό περίπου ενός δισεκατοµµυρίου και εβδοµήντα εκατοµµυρίων λιρών επενδύθηκε απευθείας από τα νοικοκυριά στο ΧΑΚ, κυρίως κατά τα έτη 1999 και Η διάµεσος τιµή των χρηµάτων που επενδύθηκαν στο ΧΑΚ ανά νοικοκυριό βρίσκεται κοντά στις Όµως, ο µέσος όρος βρίσκεται σηµαντικά πιο ψηλά λόγω της παρουσίας µιας σηµαντικής µερίδας νοικοκυριών τα οποία επένδυσαν πάνω από (πρόκειται για το 15% του συνόλου των νοικοκυριών επενδυτών ή το 5% του συνόλου των νοικοκυριών της Κύπρου). Όπως είναι ευνόητο, τα ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα επένδυσαν συγκριτικά µεγαλύτερα ποσά. Τα αγροτικά νοικοκυριά επένδυσαν περίπου τα ίδια ποσά µε τα αστικά νοικοκυριά, ενώ οι παλιοί επενδυτές (όσοι δηλαδή είχαν µετοχές πριν το 1999) επένδυσαν πολύ λιγότερα χρήµατα απότι οι νέοι επενδυτές. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δήλωσαν τα νοικοκυριά στην έρευνα, το µέσο ετήσιο εισόδηµα τους ανερχόταν στις ηλαδή, ένα τυπικό νοικοκυριό επένδυσε στο ΧΑΚ το 83% περίπου των ετήσιων εισοδηµάτων του. (Το ποσοστό αυτό είναι πιο ψηλό στα νοικοκυριά που υπήρξαν νέοι επενδυτές, δεν κατείχαν δηλαδή µετοχές πριν το Αυτά τα νοικοκυριά επένδυσαν στο ΧΑΚ το ισοδύναµο του 91% του ετήσιου εισοδήµατος τους). Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι οι πιο πάνω αριθµοί συµπεριλαµβάνουν µόνο τις δαπάνες για άµεση αγορά µετοχών από το 1999 και µετά από τα νοικοκυριά (εξαιρουµένων των αγορών «ήµητρας» από όσα νοικοκυριά επένδυσαν µόνο στη «ήµητρα»). εν περιλαµβάνουν την έµµεση έκθεση των νοικοκυριών στο χρηµατιστήριο µέσω ασφαλιστικών επενδυτικών σχεδίων και ταµείων προνοίας.

12 V. Πώς χρηµατοδότησαν τα νοικοκυριά την αγορά µετοχών Η είσοδος των νοικοκυριών στο Χρηµατιστήριο έγινε ποσοστιαία µε τους εξής χρηµατοδοτικούς τρόπους: Με δικά τους χρήµατα 64% Με δάνεια και παρατραβήγµατα 11% Με συνδυασµό δικών τους χρηµάτων και δανείων 24% Η µέση αναλογία συνδυασµού ιδίων κεφαλαίων και δανείων ήταν 54,5% για ίδια κεφάλαια και 45,5% για δάνεια. Επειδή όµως στις κατηγορίες νοικοκυριών που επένδυσαν συγκριτικά πιο πολλά στο ΧΑΚ η αναλογία πλησιάζει προς το 50-50, µπορεί να θεωρηθεί ότι τα νοικοκυριά της Κύπρου επένδυσαν κατά 77% µε δικά τους χρήµατα και 23% µε δάνεια και παρατραβήγµατα. ηλαδή από το ένα δις και 70 εκατοµµύρια λίρες που ξόδεψαν τα νοικοκυριά για άµεση αγορά µετοχών, τα 245 εκατοµµύρια προήλθαν από δάνεια και τα 825 εκατοµµύρια από τα ίδια κεφάλαια των νοικοκυριών, κυρίως από τις αποταµιεύσεις τους). ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με ίδια κεφάλαια 77% Με δανεικά χρήµατα 23%

13 Πρέπει να σηµειωθεί ότι ανάµεσα στους παλιούς επενδυτές ο δανεισµός δεν ήταν έντονος. Αντίθετα υπάρχει µια σηµαντική µερίδα νέων επενδυτών οι οποίοι χρησιµοποίησαν σε µεγάλο βαθµό δανεικά κεφάλαια και οι οποίοι, όπως θα δούµε αργότερα, υπέστησαν και τις πιο πολλές ζηµιές.

14 VI. Ποια είναι η σηµερινή κατάσταση των επενδυτικών δανείων Οι παρενέργειες της χρηµατιστηριακής κρίσης πιθανότατα θα ήταν χειρότερες αν η χρηµατοδότηση της εισόδου των νοικοκυριών στη χρηµατιστηριακή φενάκη γινόταν πιο έντονα µε δανεισµό. Εντούτοις, η έρευνα καταδεικνύει την ύπαρξη προβληµάτων εξυπηρέτησης των δανείων που λήφθηκαν για αγορά µετοχών στο 40% όσων νοικοκυριών έλαβαν αυτά τα δάνεια. Πιο συγκεκριµένα, σήµερα: το 14% των νοικοκυριών έχει εξοφλήσει πλήρως τα δάνεια που χρησιµοποίησε για αγορά µετοχών το 40% πληρώνει κανονικά το 32% έχει καθυστερήσεις και το 8% δεν πληρώνει καθόλου Με βάση τα στοιχεία της έρευνας αναγόµενα στο σύνολο του πληθυσµού, περίπου νοικοκυριά χρησιµοποίησαν δανεικά κεφάλαια για άµεση αγορά µετοχών, δανειζόµενα γύρω στα 245 εκατοµµύρια λίρες. Από αυτά, σήµερα περίπου έχουν καθυστερήσεις στις πληρωµές των δόσεων τους και περίπου δεν πληρώνουν καθόλου. Όπως θα αναµενόταν πιο προβληµατικά εµφανίζονται τα δάνεια των νοικοκυριών που έχασαν ή χάνουν στις επενδύσεις τους στο ΧΑΚ. Παρατηρείται επίσης ότι το πρόβληµα εντοπίζεται σε όλα τα εισοδηµατικά στρώµατα, ακόµα και σε αυτά µε ψηλό σχετικά εισόδηµα. Τέλος, από την έρευνα προκύπτει ότι τα µισά περίπου νοικοκυριά τα οποία καθυστερούν στις πληρωµές των δανείων τους ή δεν πληρώνουν καθόλου προβλέπουν ότι στο τέλος θα πληρώσουν όλο το ποσό, 27% προβλέπουν ότι θα πληρώσουν ένα µέρος του και 16% εκτιµούν ότι στο τέλος δε θα πληρώσουν τίποτα.

15 VII. Ποιος ήταν ο αρχικός προορισµός των ιδίων κεφαλαίων που επενδύθηκαν στο Χρηµατιστήριο. Πότε θα τα χρησιµοποιούσαν τα νοικοκυριά Σε µεγάλο βαθµό, η µαζική είσοδος των νοικοκυριών στο Χρηµατιστήριο χρηµατοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια. Είναι σηµαντικό να προσδιοριστεί ποιος ήταν ο αρχικός προορισµός αυτών των κεφαλαίων καθώς και πότε θα προκύψει ανάγκη χρήση τους. Σύµφωνα µε την έρευνα, ο αρχικός προορισµός των κεφαλαίων αυτών εµφανίζεται ως επί το πλείστον κατά τρόπο γενικό και όχι συγκεκριµένο: Για ώρα ανάγκης 43% Γενικά έξοδα της οικογένειας 24% ηλώνονται όµως και πιο συγκεκριµένες χρήσεις, όπως: Σπουδές παιδιών 19% Σπίτι για τα παιδιά 18% Αγορά ακινήτου / γης 15% Αγορά αυτοκινήτου 8% Επέκταση της επιχείρησης 5% Φαίνεται δηλαδή ότι κυρίως χρησιµοποιήθηκε µέρος των αποταµιεύσεων της οικογένειας το οποίο βρισκόταν στην τράπεζα για «ασφάλεια», δηλαδή για απροσδιόριστες µελλοντικές ανάγκες και εξασφάλιση.

16 Βεβαίως, µέρος αυτών των χρηµάτων, αν και όχι το µεγαλύτερο, επροορίζετο για συγκεκριµένες χρήσεις, όπως σπίτι ή σπουδές των παιδιών. Πότε όµως θα χρειαστούν αυτά τα χρήµατα; Μόνο το 13% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι χρειάζονται αυτά τα κεφάλαια ή µέρος τους άµεσα, ενώ 29% προσδιορίζουν την χρήση τους (ή µέρους τους) σε ένα ή δύο χρόνια. Όµως, η µεγάλη πλειοψηφία δηλώνει χρονικό ορίζοντα πάνω από τρία χρόνια (73%). Μάλιστα παρατηρείται ότι οι «χαµένοι» του Χρηµατιστηρίου δηλώνουν µακρύτερο χρονικό ορίζοντα ανάγκης χρήσης των χρηµάτων αυτών. Αυτό πιθανόν να εξηγεί και γιατί δεν αναγκάστηκαν να ρευστοποιήσουν γρήγορα, παρέµειναν στην αγορά και αυξήθηκαν έτσι οι ζηµιές τους. Φαίνεται επίσης ότι συµπτωµατικά ορισµένοι επενδυτές που χρειάζονταν πιο άµεσα τα κεφάλαια που επένδυσαν, προέβησαν σε ρευστοποιήσεις, γεγονός που απέβη προς όφελος τους). ΠΟΤΕ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΑΝ ΣΤΟ ΧΑΚ Άµεσα Σε 1 ως 2 χρόνια Σε 3-5 χρόνια Μετά από 6 χρόνια 13% 29% 34% 39% Γενικά, µε βάση τα στοιχεία της έρευνας µπορεί κάποιος να αντιληφθεί γιατί δεν παρουσιάστηκε πρόβληµα µείωσης της καταναλωτικής ζήτησης κατά το πρώτο εξάµηνο του 2001, παρά την κατάρρευση των τιµών του ΧΑΚ. Τούτο, εν µέρει τουλάχιστον, οφείλεται στο γεγονός ότι τα νοικοκυριά στην πλειοψηφία τους χρησιµοποίησαν ίδια κεφάλαια για αγορά µετοχών και ως επί το πλείστον χρήµατα τα οποία είχαν «στην άκρη» για απροσδιόριστη ώρα ανάγκης ή χρήµατα που θα χρειάζονταν σε µερικά χρόνια. Τούτο υποδηλοί ότι η επίδραση της κατάρρευσης

17 των τιµών του χρηµατιστηρίου έχει εκ των πραγµάτων εκταθεί χρονικά. Το πρόβληµα παρουσιάζεται τώρα απαµβλυµµένο, αποκτά όµως µεσοπρόθεσµο χρονικό χαρακτήρα. Όσον δε αφορά την αναπλήρωση των ζηµιών που υπέστησαν τα νοικοκυριά από την εµπλοκή τους στο χρηµατιστήριο, είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο δύο στα πέντε νοικοκυριά δηλώνουν ότι θα πάρουν άµεσα µέτρα, είτε µέσω µείωσης της κατανάλωσης (18%) είτε µέσω περισσότερης εργασίας για εξασφάλιση επιπρόσθετου εισοδήµατος. Η πλειοψηφία των νοικοκυριών δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα για το θέµα αυτό ή θα αναµένει ανάκαµψη των τιµών των µετοχών.

18 VIII. Κέρδη και ζηµιές των νοικοκυριών Η έρευνα έχει καταγράψει τα κέρδη ή ζηµιές από ρευστοποιήσεις ανά νοικοκυριό, καθώς και τα σηµερινά κέρδη ή ζηµιές των χαρτοφυλακίων των νοικοκυριών. Θα χρειάζονταν όµως εκτενείς επεξεργασίες από µέρους της ερευνητικής οµάδας για να προσδιοριστεί επακριβώς η έκταση της επίδρασης των κερδοζηµιών αυτών στην κατανοµή του εισοδήµατος και τους εθνικού πλούτου στην Κύπρο. Τα βασικά όµως στοιχεία σε αυτήν την ενότητα µπορούν να δωθούν από τώρα Καταρχήν, ως προς τις ρευστοποιήσεις των µετοχών: 45% των νοικοκυριών δε ρευστοποίησε κανένα τµήµα του χαρτοφυλακίου του 16% κέρδισε από ρευστοποιήσεις 31% έχασε και 8% ούτε έχασε ούτε κέρδισε («στα ίσια του») Ο µέσος όρος κερδών των νοικοκυριών που κέρδισαν από ρευστοποιήσεις ήταν περίπου 7,000 (90 περίπου εκατοµµύρια λίρες στο σύνολο των νοικοκυριών). 2 Αυτοί που κέρδισαν από ρευστοποιήσεις ήταν στην πλειοψηφία τους παλιοί επενδυτές οι οποίοι µάλιστα προέρχονται από τις πιο ψηλές εισοδηµατικές τάξεις. (Το 76% όσων κέρδισαν από ρευστοποιήσεις ήταν παλιοί επενδυτές). Πολλοί από τους παλιούς επενδυτές έχουν ρευστοποιήσει όλο τους το χαρτοφυλάκιο (το 32%) ενώ, ακόµα και στις σηµερινές τιµές, η πλειοψηφία των υπολοίπων δεν παρουσιάζουν ζηµιές στα χαρτοφυλάκια τους. Οι παρατηρήσεις αυτές υποδηλούν 2 Βεβαίως, το ποσό αυτό αναφέρεται σε κέρδη συνήθων νοικοκυριών και όχι σε κέρδη από ρευστοποιήσεις µεγαλοµετόχων δηµοσίων εταιρειών, χρηµατιστηριακών γραφείων και άλλων θεσµικών επενδυτών

19 µεταφορά πλούτου προς µέρος των πιο εύπορων στρωµάτων και πιθανότατα αύξηση των δεικτών οικονοµικής ανισότητας λόγω του Χρηµατιστηρίου. Όσον δε αφορά τις ζηµιές από ρευστοποιήσεις, αυτές ανήλθαν κατά µέσο όρο σε 5,800 λίρες ανά νοικοκυριό-επενδυτή που έχασε από ρευστοποιήσεις (περίπου 150 εκατοµµύρια λίρες στο σύνολο των νοικοκυριών). Πιο πολύ φαίνεται να επηρεάστηκαν εκείνα τα νοικοκυριά τα οποία είχαν χρησιµοποιήσει δανεικά κεφάλαια στην αγορά µετοχών και πιθανόν να αναγκάστηκαν να ρευστοποιήσουν στη ζηµιά τους. Κέρδη και ζηµιές στα σηµερινά χαρτοφυλάκια: Κατά τις ηµέρες διεξαγωγής της έρευνας ο Γενικός είκτης Τιµών του ΧΑΚ βρισκόταν κατά µέσο όρο στις 125 µονάδες. Στο επίπεδο αυτό, όλες οι κατηγορίες επενδυτών παρουσιάζουν κατά µέσο όρο ζηµιές. Βεβαίως, υπάρχει ένα ποσοστό νοικοκυριών τα οποία καταγράφουν ακόµα κάποια κέρδη. Πιο συγκεκριµένα, στο σύνολο των χαρτοφυλακίων των νοικοκυριών-επενδυτών παρουσιάζεται η εξής εικόνα: 3% των χαρτοφυλακίων είναι κερδοφόρα 4% βρίσκονται περίπου στα «ίσια τους» 76% χάνουν 7% δεν κατέχουν πια µετοχές Ο µέσος όρος ζηµιών των χαρτοφυλακίων των νοικοκυριών ανέρχεται στις λίρες περίπου. Οι παλιοί επενδυτές καταγράφουν κατά µέσο όρο απραγµατοποίητες ζηµιές της τάξης των 4,000 περίπου και τα νοικοκυριά νέοι επενδυτές ζηµιές 6,900 περίπου. Πολύ µεγάλες είναι οι ζηµιές οι οποίες καταγράφονται στα χαρτοφυλάκια που ανήκουν σε επενδυτές οι οποίοι χρησιµοποίησαν συνδυασµό ιδίων κεφαλαίων και δανείων για την αγορά µετοχών. Αυτά καταγράφουν κατά µέσο όρο ζηµιές της τάξης των 8,900. Πρόκειται για την πιο ζηµιωµένη από την χρηµατιστηριακή κρίση οµάδα επενδυτών.

20 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ δεν κατέχουν πια µετοχές 17% χάνουν 76% βρίσκονται περίπου στα "ίσια τους" 4% είναι κερδοφόρα 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Γενικά παρατηρείται µια σύνδεση του ύψους των ζηµιών στα σηµερινά χαρτοφυλάκια µε το εισόδηµα του νοικοκυριού. Όµως, η σύνδεση αυτή δεν είναι ευθέως ανάλογη ως προς το ύψος των εισοδηµάτων, µε αποτέλεσµα τυχόν πραγµατοποίηση των σηµερινών ζηµιών να επέτεινε την οικονοµική ανισότητα στην Κύπρο σε κάποιο βαθµό.

21 IX. Πως επηρεάζεται η καταναλωτική συµπεριφορά από τις κερδοζηµιές του Χρηµατιστηρίου Σε µια προσπάθεια να προσδιοριστεί η επίδραση της χρηµατιστηριακής εµπλοκής των νοικοκυριών στη σηµερινή και µελλοντική καταναλωτική συµπεριφορά τους, ετέθησαν διάφορες σχετικές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές είναι παρεµφερείς µε εκείνες οι οποίες περιλαµβάνονται στις έρευνες καταναλωτικής αισιοδοξίας στο εξωτερικό. Όσον αφορά τη σηµερινή καταναλωτική συµπεριφορά των νοικοκυριών η πλειοψηφία των νοικοκυριών ξοδεύει φέτος περισσότερα απ ότι πέρσι («περισσότερα» 39%, «τα ίδια» 34%, «λιγότερα» 21%). ιεθνώς, συνήθως αφαιρείται το ποσοστό όσων δηλώνουν «λιγότερα» από το ποσοστό όσων λένε «περισσότερα» και σχολιάζεται ο αριθµός ο οποίος προκύπτει από την αφαίρεση αυτή. Ο δείκτης στο θέµα αυτό είναι θετικός (+18%). Ο δείκτης αυτός βρισκόταν στο +21% πριν τα γεγονότα της 11 ης Σεπτεµβρίου. Έπεσε ανάµεσα στα νοικοκυριά που ερωτήθηκαν µετά τις 11/9/2001 στο +15%. Υπήρξε δηλαδή µια άµεση επίδραση των γεγονότων πάνω στο δείκτη. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΤΕΙΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΣΙΝΕΣ 39% 39% 21% Ξοδεύουν περισσότερα Ξοδεύουν λιγότερα Ξοδεύουν τα ίδια Υπάρχουν δύο σηµαντικές παρατηρήσεις στο σηµείο αυτό. Κατά πρώτον, φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί σηµαντικά η καταναλωτική συµπεριφορά όσων νοικοκυριών µπήκαν στο Χρηµατιστήριο µε συνδυασµό ιδίων κεφαλαίων και δανείων. Πρόκειται για την οµάδα νοικοκυριών µε τα πιο έντονα προβλήµατα εξ αίτιας της

22 χρηµατιστηριακής κρίσης καθώς επένδυσαν περισσότερα κεφάλαια από τους υπόλοιπους επενδυτές και έχουν µεγαλύτερες ζηµιές, ενώ χρησιµοποίησαν και κεφάλαια τα οποία θα χρειάζονταν να χρησιµοποιήσουν σχετικά σύντοµα. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την τεράστια διαφορά στην καταναλωτική συµπεριφορά όσων έχασαν από ρευστοποιήσεις (δείκτης 9%) και όσων χάνουν στα χαρτιά, δηλαδή δε ρευστοποίησαν τις ζηµιές τους (δείκτης +13%). ηλαδή, η καταναλωτική συµπεριφορά φαίνεται να αλλάζει όταν κάποιος ρευστοποιήσει τις ζηµιές του. Ενόσω οι ζηµιές αυτές είναι στα χαρτιά, το νοικοκυριό που τις υφίσταται δεν φαίνεται να περιορίζει την κατανάλωση του. Όσον αφορά τις προβλέψεις των νοικοκυριών για την καταναλωτική συµπεριφορά τους µέσα στον επόµενο χρόνο, αυτές βρίσκονται εµφανώς στο θετικό πεδίο (+27%). Ο δείκτης είναι ιδιαίτερα ψηλός για όσους κέρδισαν ή δεν έχασαν στο ΧΑΚ, είναι επίσης αρκετά ψηλός (+18%) για όσα νοικοκυριά έχουν ζηµιές στα χαρτιά. Τούτο φαίνεται να σχετίζεται µε το γεγονός ότι η χρηµατοδότηση των ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ εν ξέρουν 5% Θα ξοδεύουν τα ίδια 31% Θα ξοδεύουν λιγότερα 18% Θα ξοδεύουν περισσότερα 45% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% ζηµιογόνων επενδύσεων προήλθε κυρίως από ίδια κεφάλαια που δεν θα χρησιµοποιούνταν άµεσα για κατανάλωση. Όµως, ακόµα και αυτοί οι οποίοι χρησιµοποίησαν δανεικά χρήµατα εµφανίζονται αισιόδοξοι ως προς την επέκταση των καταναλωτικών δαπανών της οικογένειας τους. Ίσως στο σηµείο αυτό να υπεισέρχονται και κοινωνικά στοιχεία. ηλαδή, τα νοικοκυριά που έχασαν δε θα

23 ήθελαν να εµφανιστούν ότι αναγκάζονται να περικόψουν τις δαπάνες τους. Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι τα νοικοκυριά που έχασαν ή χάνουν στο ΧΑΚ εκτιµούν σε µεγάλο βαθµό ότι η οικονοµική κατάσταση τους θα χειροτερεύσει µέσα στον επόµενο χρόνο (δείκτης 15% περίπου). Φαίνονται όµως διατεθειµένοι να χρησιµοποιήσουν τις αποταµιεύσεις τους για να µην αλλάξουν σηµαντικά τις καταναλωτικές συνήθειες της οικογένειας. Ακόµα και τα γεγονότα της 11 ης Σεπτεµβρίου δε φαίνεται να διαφοροποιούν σηµαντικά τις προβλέψεις των νοικοκυριών για τις καταναλωτικές τους δαπάνες. Τα γεγονότα όµως αυτά επηρεάζουν σηµαντικά τις προβλέψεις για την πορεία της κυπριακής οικονοµίας στις οποίες προβαίνουν τα νοικοκυριά. Οι προβλέψεις αυτές για το 2002 ήταν µάλλον απαισιόδοξες και έγιναν έντονα απαισιόδοξες στις συνεντεύξεις που λήφθηκαν µετά τις 11/9/2001.

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 23 Απριλίου 2003 το κατοχικό καθεστώς επέτρεψε για πρώτη φορά τη µαζική είσοδο Ε/Κυπρίων στις κατεχόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

CONSUMER SURVEY. Serial number

CONSUMER SURVEY. Serial number CONSUMER SURVEY Serial number INTRO. Καλημέρα/καλησπέρα σας. Ονομάζομαι..., και αντιπροσωπεύω την εταιρεία RAI, μια ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, που παίρνει τη γνώμη του κοινού, πάνω σε διάφορα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Τα κυριότερα ευρήµατα της έρευνας Η έρευνα αυτή έγινε την τρίτη βδοµάδα της παράλληλης εισαγωγής του ευρώ στην Κύπρο. Τα κυριότερα ευρήµατά της ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009 Έρευνα για το Δημόσιο Χρέος Ιανουάριος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα για την καταναλωτική συμπεριφορά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Γιώργος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευρήματα για την καταναλωτική συμπεριφορά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Γιώργος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευρήματα για την καταναλωτική συμπεριφορά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης Γιώργος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έρευνα Ποσοτική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Ομάδα έρευνας: Σταματόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική κρίση: Επιπτώσεις και στην Οµορφιά!

Οικονοµική κρίση: Επιπτώσεις και στην Οµορφιά! Οικονοµική κρίση: Επιπτώσεις και στην Οµορφιά! ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Πολλαπλές επιπτώσεις στη ζωή φαίνεται ότι έχει η οικονοµική κρίση την οποία διανύουµε. Ο φόβος για το αύριο και η αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η εξέλιξη των εισοδημάτων των μισθωτών

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η εξέλιξη των εισοδημάτων των μισθωτών ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα είχε ως στόχο την αποτύπωση των τάσεων κατανάλωσης των μισθωτών στην Ελλάδα, την καταγραφή της διαχρονικής τους εξέλιξης, τη γνώση των γενικότερων κριτηρίων που ορίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέµα: Περισσότερο από το 1/3 του πληθυσµού σε διπλή παγίδα φτώχειας και χρέους

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέµα: Περισσότερο από το 1/3 του πληθυσµού σε διπλή παγίδα φτώχειας και χρέους ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τη δραστική μείωση του εισοδήματος και της καταναλωτικής δύναμης των μισθωτών σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την έρευνα:

Σύμφωνα με την έρευνα: Στα πρόθυρα της οικονομικής ασφυξίας βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την ετήσια τακτική έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. για τo ΓΕΡΗΕΤ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. για τo ΓΕΡΗΕΤ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ για τo ΓΕΡΗΕΤ Οκτώβριος, 2006 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Εταιρεία CMR Cypronetwork Marketing Research Ltd (µέλος του Οµίλου των εταιρειών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIIM Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: Ημερομηνία διεξαγωγής: Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών

Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών 11/2012 3-2013 Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών 2012 Ημερομηνία δημοσίευσης 26/2/2013 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική και εκλογική έρευνα κοινής γνώμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης Τμήμα Έρευνας & Ανάλυσης Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης 4 Οκτωβρίου 2006 1 Πίνακας Περιεχομένων i. Ανασκόπηση Χρηματιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ Sharelink Securities and Financial Services Ltd Regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission License number 014/03 Member of the Cyprus Stock Exchange ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing»

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» «Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Στάση καταναλωτικού κοινού απέναντι στο Green Marketing»-Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ HELLAS HEALTH III Ινστιτούτο Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Version 1: 05/11/010 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 010 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάθεση: Ινστιτούτο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2015 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα