«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ..."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η εξεύρεση της τεχνικά αρτιότερης και οικονομικά προσφορότερης λύσης για την αποχέτευση των λυμάτων των οικισμών Ψαχνών (Δ.Κ. Ψαχνών) και Καστέλλας (Τ.Κ. Καστέλλας) σε στάδιο οριστικής μελέτης. Στηv εξυπηρετoύμεvη περιoχή περιλαμβάvονται οι δύο ως άνω οικισμοί. Σκοπός της μελέτης είναι το προτεινόμενο σύστημα αποχέτευσης να εξυπηρετεί τις ανάγκες των προαναφερθέντων οικισμών τόσο σε παρούσα φάση όσο και σε μελλοντική, καθώς και να λειτουργεί απρόσκοπτα και κατά τη διάρκεια της θερινής αιχμής, η οποία είναι απόρροια της αύξησης του πληθυσμού που παρατηρείται κατά το θέρος. Με την παρούσα μελέτη προσδιορίζονται αιτιολογημένα με ακρίβεια και πληρότητα τα έργα που πρόκειται να κατασκευασθούν, έτσι ώστε να προκύπτει βάσιμος προϋπολογισμός της δαπάνης τους, να είναι δυνατή η επί σαφώς αντικειμένου δημοπράτηση του έργου καθώς και η κατάρτιση της εργολαβικής σύμβασης και εν συνεχεία να είναι δυνατή η απρόσκοπτη και έντεχνη εκτέλεση και λειτουργία του έργου. Με βάση την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 696/74, όπως αυτό ισχύει σήμερα) η υπογραφείσα σύμβαση η μελέτη, θα περιλαμβάνει: Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης Τεύχη Υδραυλικών υπολογισμών. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Τεύχος προμετρήσεων Τεύχος περιγραφικού τιμολογίου μελέτης Τεύχος προϋπολογισμού μελέτης 1.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από τις διατάξεις: α. Του νόμου 3316/2005 "περί ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" β. Του ΠΔ 696/74, (Άρθρο 217) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το ΠΔ 515/89 και των εκτελεστικών του Δ/των, μεταξύ των οποίων και το ΠΔ 410/85. γ. Του Νόμου 3463/2006, ο οποίος ρυθμίζει και κωδικοποιεί τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1

3 δ. Του νόμου 3669/ «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων». 1.3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε σειρά διερευνήσεων επί τόπου. Αποκτήθηκε αντίληψη της υφιστάμενης κατάστασης όσον αναφορά στο αποχετευτικό δίκτυο και στις περιοχές από τις οποίες περνούν οι αγωγοί μεταφοράς. Έγινε επί τόπου διερεύνηση των αναγκών της περιοχής και της προοπτικής επέκτασης των οικισμών και των υπό μελέτη έργων. Τέλος έγιναν πολλές συσκέψεις στα γραφεία του Δήμου με τον Δήμαρχο με σκοπό την διερεύνηση προβλημάτων που έχουν σχέση με την υπόψη μελέτη. Για την μελέτη εσωτερικών δικτύων λυμάτων οικισμών Ψαχνών και Καστέλλας ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία τα οποία παραχωρήθηκαν από διάφορες πηγές: Χάρτες Γ.Υ.Σ. 1: 5000 Διαθέσιμοί τοπογραφικοί χάρτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που αφορούν στους δύο υπό μελέτη οικισμούς. Πληθυσμιακά στοιχεία από Ελληνική Στατιστική Αρχή. 1.4 ΔΙΆΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το συγκεκριμένο στάδιο της οριστικής μελέτης διαρθρώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 213 του Π.Δ. 696/74. Κατά την εκπόνηση του σταδίου της οριστικής μελέτης γίνεται καθορισμός και διερεύνηση της υπό μελέτη περιοχής, εξετάζεται η φυσική της θέση, η μορφολογία του εδάφους και κυρίως ο ρυθμός και ο τρόπος ανάπτυξής της. Η διερεύνηση πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε έναν από τους αποχετευόμενους οικισμούς. Ο σχεδιασμός που προτείνεται ακολουθεί το σενάριο της βελτιστοποίησης από τεχνικοοικονομικής άποψης του έργου. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα αναμενόμενα αναπτυξιακά έργα εκτιμώνται οι ρυθμοί ανάπτυξης της περιοχής και συνεπακόλουθα η ποσότητα των λυμάτων για τον κάθε οικισμό. Οι εκτιμήσεις αφορούν την επόμενη εικοσαετία ήτοι το έτος Στη συνέχεια διαμορφώνεται το σενάριο αποχέτευσης, λαμβάνοντας υπόψη την χωροθετημένη και περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη θέση κατασκευής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). 2

4 Ακολούθως διαστασιολογούνται και προμετρούνται οι αγωγοί μεταφοράς, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, οι σχετικές εργασίες, καθώς και τα απαιτούμενα αντλιοστάσια. Τέλος κοστολογούνται όλα τα συναφή έργα και εκτιμάται η συνολική δαπάνη. 1.5 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Στην σύνταξη της παρούσας μελέτης μετέχουν τα εξής στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων : α. Μπουνάνου Ελένη, πτυχ. πολ.μηχ/κος ΤΕ3 με βαθμό Γ β. Ξυδιά Ανδρονίκη, διπλ. τοπογράφος μηχ ΠΕ6 με βαθμό Ε γ. Απόστολος Βλιώρας, διπλ. μηχανολόγος μηχ ΠΕ5 με βαθμό Δ 3

5 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων με έδρα τα Ψαχνά βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της κεντρικής Ευβοίας και υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ως προς τα όρια του Δήμου, βόρεια συνορεύει με την Δ.Ε. Ν. Αρτάκης του Δ. Χαλκιδέων και δυτικά με το Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο. Το 10% της συνολικής έκτασης είναι ορεινές περιοχές, το 60% ημιορεινές και το 30% πεδινές. Η καλλιεργούμενη γεωργική γη, οι βοσκότοποι και οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν την έκταση στην οποία δραστηριοποιούνται οι κάτοικοι του εν λόγω Δήμου. Βασική δραστηριότητα των γεωργών είναι οι κηπευτικές καλλιέργειες (καρότα, μαρούλια, λάχανα, χορταρικά, ντομάτες και πατάτες) και ακολουθούν η αιγοπροβατοτροφία, η βοοτροφία, η αμπελοκαλλιέργεια, η μελισσοκομία και η ελαιοκαλλιέργεια. Ο Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων αποτελείται από είκοσι έξι (26) τοπικές Κοινότητες με έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών. 2.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ Τα μελετούμενα εσωτερικά δίκτυα εκτείνονται στα όρια των υπό μελέτη οικισμών, όπως φαίνεται στα σχέδια οριζοντιογραφιών. 2.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Μορφολογία της περιοχής Όπως φαίνεται και από τον μορφολογικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, η ευρύτερη περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται ως μέσου υψομέτρου με μέτριες μορφολογικές κλίσεις. Το ανάγλυφο χαρακτηρίζεται ως λοφώδες Εδαφολογικές συνθήκες Για τον χαρακτηρισμό της άμεσης ζώνης επιρροής του έργου χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τον εδαφολογικό χάρτη Νέας Αρτάκης της Δασικής Υπηρεσίας. Μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής περιοχές στον ευρύτερο χώρο του έργου: ΠΕΡΙΟΧΗ Α: Το μητρικό υλικό αποτελείται από περιδοτίτες σε μέσα και κάτω μέρη κλιτύων, Το έδαφος είναι αβαθές και βαθύ (δηλ. ποικίλλει), με μέτρια έως έντονη χαραδρωτική διάβρωση και μέτριες έως απότομες κλίσεις. Ανήκει στην οικολογική 4

6 ζώνη αείφυλλων πλατύφυλλων της χαλεπίου πεύκης και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στη βλάστηση είναι μέτριες. Οι εκθέσεις είναι νότιες και βόρειες. ΠΕΡΙΟΧΗ Β: Το μητρικό υλικό είναι σκληροί ασβεστόλιθοι σε αποστρογγυλεμένες κορυφές και επάνω μέρη κλιτύων. Το έδαφος είναι αβαθές και βραχώδες, με καμία έως μέτρια χαραδρωτική διάβρωση και μέτριες κλίσεις. Ανήκει στην οικολογική ζώνη αείφυλλων πλατύφυλλων της χαλεπίου πεύκης και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στη βλάστηση είναι ελαφρές. Οι εκθέσεις είναι ποικίλες. ΠΕΡΙΟΧΗ Γ: Το μητρικό υλικό είναι τριτογενείς αποθέσεις σε αναβαθμούς. Το έδαφος είναι βαθύ, με καμία έως μέτρια χαραδρωτική διάβρωση και ελαφρές έως μέτριες κλίσεις. Ανήκει στην οικολογική ζώνη αείφυλλων πλατύφυλλων και οι εκτάσεις της είναι καλλιεργημένες. Οι εκθέσεις είναι βόρειες. ΠΕΡΙΟΧΗ Δ: Το μητρικό υλικό είναι τριτογενείς αποθέσεις σε μέσα μέρη κλιτύων και αποστρογγυλεμένες κορυφές. Το έδαφος είναι βαθύ και αβαθές (κατά τόπους), με καμία χαραδρωτική διάβρωση και μέτριες έως ελαφρές κλίσεις. Ανήκει στην οικολογική ζώνη αείφυλλων πλατύφυλλων της χαλεπίου πεύκης και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στη βλάστηση είναι ελαφρές. Οι εκθέσεις είναι ποικίλες. ΠΕΡΙΟΧΗ Ε: Το μητρικό υλικό είναι τριτογενείς αποθέσεις σε αποστρογγυλεμένες κορυφές και κάτω μέρη κλιτύων, Το έδαφος είναι βαθύ και αβαθές (κατά τόπους), με καμία έως μέτρια χαραδρωτική διάβρωση και μέτριες κλίσεις έως ελαφρές κλίσεις. Ανήκει στην οικολογική ζώνη αείφυλλων πλατύφυλλων και οι εκτάσεις της είναι καλλιεργημένες. Οι εκθέσεις είναι νότιες. ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ: Πρόκειται για κάτω μέρη κλιτύων. Το έδαφος είναι βαθύ, καμία χαραδρωτική διάβρωση και ελαφρές κλίσεις. Ανήκει στην οικολογική ζώνη αείφυλλων πλατύφυλλων οι εκτάσεις της είναι καλλιεργημένες. Οι εκθέσεις είναι κατά επίπεδα και νότιες. ΠΕΡΙΟΧΗ Η: Το μητρικό υλικό είναι τριτογενείς αποθέσεις σε κάτω μέρη κλιτύων και αποστρογγυλεμένες κορυφές. Το έδαφος είναι βαθύ, με καμία έως μέτρια χαραδρωτική διάβρωση και ελαφρές έως μέτριες κλίσεις. Ανήκει στην οικολογική ζώνη αείφυλλων πλατύφυλλων της χαλέπιου πεύκης και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στη βλάστηση είναι ελαφρές. Οι εκθέσεις είναι νότιες και βόρειες. 5

7 2.3.3 Γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής Η περιοχή του έργου και γενικότερα η κεντρική και βόρεια Εύβοια, όπως προκύπτει από τους γεωλογικούς χάρτες του Ι.Γ.Μ.Ε. ανήκει στην Υποπελαγονική Πελαγονική (Subpelagonian Pelagonian Zone) γεωτεκτονική ζώνη. Το τμήμα της εικονιζόμενης στο χάρτη περιοχής ανήκει στο Προανωκρητιδικό τεκτονικό κάλυμμα. Πρόκειται για σχηματισμούς επωθημένους πάνω στους ανωϊουρασικούς σχηματισμούς της Υποπελαγονικής Πελαγονικής ζώνης. Ειδικότερα, βορείως της πόλης βρίσκεται μία μικρή επιμήκης κοίτη σχηματισμών ωκεάνιου φλοιού (T J) η οποία αποτελείται από: α) ιζήματα βαθειάς θάλασσας, όπως κερατόλιθους, πηλίτες και μικριτικούς ασβεστόλιθους (k) με διαστρώσεις πυριτόλιθων και β) από υποθαλάσσιες εκχύσεις βασικών εκρηξιγενών πετρωμάτων, κυρίως βασαλτών και διαβασών, που εμφανίζονται με μορφή pillow lava. Το πάχος τους είναι έως 300 μέτρα. Ανατολικά της κοίτης αυτής υπάρχει άλλη, από ασβεστόλιθους Τριαδικής Ιουρασικής ηλικίας (T J.k), μεσοστρωματώδεις έως παχυστρωματώδης, κατά κανόνα κρυσταλλικοί γενικά ανοιχτότεφροι. Πολλές φορές με παρεμβολές δολομιτών. Παρεμβάλλονται τεκτονικά στους σχηματισμούς του προανωκρητιδικού τεκτονικού καλύμματος. Είναι προέλευσης: α) των παρυφών του τριαδικής ϊουρασικής ηλικίας ωκεανού και β) ασβεστόλιθοι της Υποπελαγονικής ζώνης που έχουν «ξεριζωθεί» και προωθηθεί κατά την επώθηση του προανωκρητιδικού τεκτονικού καλύμματος. Όλο το ΝΑ τμήμα αποτελείται από μεγάλες μάζες περιδοτιτών (π), σε μεγάλο βαθμό σερπεντινιωμένους. Κατά κανόνα στη βάση τους υπάρχει σύστημα «ανάμεικτων» σχηματισμών που αποτελείται από περιδοτιτικές μάζες, σχηματισμούς ωκεάνιας προέλευσης και παρυφών ωκεανού και σχηματισμούς «σαρωμένους» κατά την προώθηση του τεκτονικού καλύμματος, Σε διάφορα σημεία οι περιδοτίτες εγκλείουν σημαντικά κοιτάσματα λευκολίθου (μαγνησίτη) με τη μορφή τυπικών φλεβών ή πλέγματος φλεβών μεταλλοφορίας. Το πάχος του στρώματος των περιδοτιτών είναι περί τα 1000 μέτρα. Βορειότερα, στο όριο της γραμμής προανωκρητιδικής επώθησης, εμφανίζονται οι εξής σχηματισμοί της Υποπελαγονικής Πελαγονικής ζώνης: Ασβεστόλιθοι (J k) τεφροί έως μελανότεφροι, κατά θέσεις δολομιτικοί, ψευδωολιθικοί, μεσοστρωματώδεις έως παχυστρωματώδεις, με βολβούς και διαστρώσεις πυριτολίθων. Επικάθονται επικλυσιγενώς στους κατω μέσο ϊουρασικούς ασβεστόλιθους και έχουν πάχος 300 περίπου μέτρα. 6

8 Ασβεστόλιθοι τεφρόμαυροι έως μαύροι, λεπτοστρωματώδεις έως μεσοστρωματώδεις, μικροκρυσταλλικοί, βιτουμενιούχοι και μερικές φορές με δολομιτικές παρεμβολές. Στο ανώτερο τμήμα τους είναι ανοιχτότεφροι μεσοστρωματώδεις έως παχυστρωματώδεις, κατά θέσεις ωολιθικοί, καρστικοί. Στα βόρεια της ευρύτερης περιοχής, στην κορυφή «Τζονάκου», εμφανίζεται ένας ακόμη σχηματισμός ασβεστολίθων (J m.k) της Υποπελαγονικής Πελαγονικής ζώνη, που είναι ανοιχτόχρωμοι, μικροκρυσταλλικοί, θρομβώδεις, ψευδωολιθικοί, ωολιθικοί. Έχουν πάχος 3 μέτρα. Η άμεση περιοχή του έργου βρίσκεται σε περιοχή ανάπτυξης του νεογενούς συστήματος ποταμολιμναίων αποθέσεων που αναφέραμε πιο πάνω. Είναι αποθέσεις από: α) μαργαϊκούς, τραβερτινοειδείς ασβεστόλιθους (M s Pl i.mk), πάχους 40 μέτρων περίπου, β) κροκαλολατυποπαγή από ασβεστολιθικά και δολομιτικά στοιχεία κυρίως πολύ μεγάλης σε μερικές περιοχής συνεκτικότητας, πάχους 120 μέτρων περίπου, κατά θέσεις μεγάλα ασβεστολιθικά τεμάχη (M s -Pl i.br), γ) συμπαγείς μάργες γενικά και ψαμμίτες, πάχους 50 μέτρων (M s.m.st), δ) χονδροκροκαλοπαγή, γενικά με ποικίλη σύσταση, με στοιχεία ασβεστολιθικά, οφιολιθικά, μεταμορφωμένα κλπ και με βαθμό συνεκτικότητας που ελαττώνεται όσο αυξάνονται τα σερπεντινικά στοιχεία και η μαργαϊκή σύνδεση, πάχους 350 μέτρων. (M s -Pl i.c), ε) κροκαλοπαγή, ψηφιδοπαγή και ψαμμίτες, πιο λεπτομερή από τα (δ) με σύσταση και συνεκτικότητα όπως τα (δ), (M s -Pl.c,st), πάχους 120 μέτρων, στ) αδιαίρετη ομάδα από λεπτομερή κατ αρχή υλικά και ιδιαίτερα λευκοκίτρινες μάργες και ψαμμίτες, λιγότερα ψηφιδοπαγή και κροκαλοπαγή, σε πυκνή στο χώρο εναλλαγή των διαφόρων μελών της ομάδας και μερικές φορές με διασταυρωμένη στρώση (M s - Pli), πάχους 300 μέτρων. Το σύστημα επικάθεται στο υπόβαθρο του με διάφορα μέλη του. Κατά θέσεις μέσα στα λεπτόκοκκα μέλη του υπάρχουν λιγνιτικά στοιχεία. Το συνολικό πάχος του συστήματος είναι περίπου 1000 μέτρα. 7

9 ΣΧΗΜΑ 2.1: Γεωλογικός χάρτης του Ι.Γ.Μ.Ε Σεισμολογικά στοιχεία Η ευρύτερη περιοχή του έργου βρίσκεται στα όρια της χωρογραφικής περιοχής της Αττικοκυκλαδικής μάζας η οποία χαρακτηρίζεται από ασεισμικές έως μετρίως σεισμικές συνθήκες. Ο χαρακτηρισμός αυτός αποδίδεται με βάση τις μέχρι τώρα ενόργανες και ιστορικές σεισμικές παρατηρήσεις. Στην ευρεία περιοχή του έργου ο εκδηλούμενος τεκτονισμός συνίσταται από γεωλογικώς παλαιά ρήγματα τα οποία δεν φαίνονται να υποκρύπτουν τάσεις ανάδρασης και επομένως να καταστούν γενέτειρες σεισμών. Σύμφωνα με τον Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, η περιοχή του έργου εντάσσεται στη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας (ΙΙΙ) η οποία στο γενικό της πλαίσιο χαρακτηρίζεται από σεισμική επιτάχυνση α = 0,24 (πιθανότητα υπέρβασης της 10% στα επόμενα 50 χρόνια) και κατηγορία εδάφους Α. Στην περιοχή δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν έντονη σεισμική δραστηριότητα. Σε περιπτώσεις καίριας δομικής δραστηριότητας (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ζωτικές γραμμές υψηλά κτίρια) θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη μικροζωνική αναδιάρθρωση της εξεταζόμενης περιοχής όπου ενδέχεται να αποκαλυφθούν (ή να αποκλειστούν) θέσεις μεγάλης σεισμικής ευαισθησίας. 8

10 2.3.5 Υδρογραφικά - Υδρολογικά στοιχεία Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο της παρούσης μελέτης εξεταζόμενοι υδρογεωλογικά, είναι δυνατόν να διακριθούν σε περατούς ημιπερατούς και αδιαπέρατους σχηματισμούς. Περατοί σχηματισμοί: είναι οι ασβεστόλιθοι του Ανωτ. Ιουρασικού Κρητιδικού, οι αδρομερείς αποθέσεις του Νεογενούς, ως και οι τεταρτογενείς σχηματισμοί πλην των αργιλικής σύστασης αποθέσεων, των οποίων ο βαθμός υδροπερατότητας είναι συνάρτηση του ποσοστού των περιεχομένων αδρομερών υλικών. Ημιπερατοί σχηματισμοί: Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι αποθέσεις του τεταρτογενούς οι οποίες περιέχουν σημαντικό ποσοστό αργίλου, καθώς επίσης και ο μανδύας αποσάθρωσης της σχιστοψαμμιτοκερατολιθικής διάπλασης. Αδιαπέρατοι σχηματισμοί: Θεωρούνται πρακτικά οι αποθέσεις του Μέσου Ανωτ. Ιουρασικού πλην των ασβεστολιθικών ενστρώσεων, οι λεπτομερείς αποθέσεις (μάργες & άργιλοι) του Νεογενούς καθώς επίσης και οι λεπτομερείς αργιλικές αποθέσεις του Τεταρτογενούς. Η ύπαρξη υδροπερατών σχηματισμών εξασφαλίζει την ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή υδροφόρων οριζόντων οι οποίοι μπορούν να διακριθούν στους ακόλουθους τύπους: Υδροφόρος ορίζοντας ασβεστολίθων Οι σχηματισμοί αυτοί όπως αναφέρθηκε, υπέρκεινται ή εντοπίζονται πλευρικά της σχιστοψαμμιτοκερατολιθικής διάπλασης. Έτσι η κίνηση του κατεισδύοντος ύδατος ελέγχεται από τον τελευταίο σχηματισμό όπου είναι και το υδροστεγανό υπόβαθρο, στην επαφή του οποίου διαμορφώνεται κρεμάμενος υδροφόρος ορίζοντας μικρής δυναμικότητας λόγω της σχετικά μικρής επιφανειακής ανάπτυξης των ασβεστολίθων. Εκτιμάται ότι τα υπόγεια νερά των καρστικών υδροφόρων μεταγγίζονται πλευρικά στους νεογενείς σχηματισμούς (ελλείψει ανάβλυσης πηγών), οι οποίοι έχουν μεγάλο πάχος. Υδροφόρος ορίζοντας Νεογενών ιζημάτων Εντός των αδρομερών μελών (κροκαλοπαγή ψαμμίτες) των σχηματισμών αυτών διαμορφώνονται υδροφόροι ορίζοντες ικανοποιητικής κατά θέσεις, δυναμικότητας. Υδροφόρος ορίζοντας Τεταρτογενών αποθέσεων Εντός των σχηματισμών αυτών διαμορφώνονται φτωχοί αβαθείς φρεάτιοι υδροφόροι ορίζοντες τόσο στις ποταμοχειμμάρειες αποθέσεις της λεκάνης Σηπιάδος, όσο και στον αποσαθρωμένο μανδύα των νεογενών σχηματισμών. 9

11 2.3.6 Βιοκλιματικά στοιχεία Σύμφωνα με τους βιοκλιματικούς χάρτες του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών (Μαυρομμάτης 1980) η μελετώμενη περιοχή κατατάσσεται στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με ήπιο χειμώνα και μέση ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μηνός 3 ο C < Μ < 7 ο C. Ο χαρακτήρας του μεσογειακού βιοκλίματος είναι έντονος μέσο μεσογειακός με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών Χ: 75 < Χ < 100, ενώ η φυσική βλάστηση της περιοχής μελέτης εντάσσεται κυρίως στην διάπλαση των μεσομεσογειακών διαπλάσεων της Αριάς (Quercion ilicis) τύπος Βαλκανικής και Ανατολικής Μεσογείου. 10

12 3 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3.1 ΜΌΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ Το έργο κατασκευάζεται εντός των ορίων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων. Η περιοχή που θα κατασκευαστούν οι αγωγοί αποχέτευσης, αφορά στο κομμάτι που περικλείεται αφενός από την Δ.Κ. Ψαχνών και αφετέρου από την Τ.Κ. Καστέλλας. Στα επόμενα παρατίθεται η εκτίμηση του πληθυσμού των προβλέψεων για το έτος στόχο (2031) για τους ως άνω οικισμούς. Ο πληθυσμός των οικισμών που αφορούν στην παρούσα μελέτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τις προηγούμενες δεκαετίες, και σε συνεργασία με το Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων για τα στοιχεία του θερινού πληθυσμού, έχει κυμανθεί ως εξής: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Κ. ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΕΤΗ ΨΑΧΝΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΏΝ ΣΤΟ ΤΕΙ Σημειώνεται ότι στην περιοχή Ψαχνών υφίσταται και λειτουργεί από ετών ΤΕΙ, με εγγεγραμμένους σπουδαστές, με βάση τη σχετική βεβαίωση του Προέδρου του ΤΕΙ Χαλκίδας (επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Από τα άτομα αυτά ένα μεγάλο ποσοστό διαμένει στην εστία αλλά και σε διαμερίσματα στα Ψαχνά, ένα μικρότερο ποσοστό διαμένει στην Χαλκίδα ενώ οι υπόλοιποι μετακινούνται καθημερινά από και προς την Αθήνα. 3.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Μόνιμος πληθυσμός Στον ΠΙΝΑΚΑ 3.2 υπολογίζονται τα ολικά ποσοστά δεκαετίας καθώς και τα μέσα ετήσια ποσοστά μεταβολής των πληθυσμών των οικισμών της μελέτης κατά τα παρελθόντα έτη. 11

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 ΟΛΙΚΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σ ΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΛΙΚΟ ΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΨΑΧΝΑ +8,5 +0,8 +4,9 +0,5 +14,4 +1,4 +6,2 +0,6 +2,1 +0,2 +1,1 +1,1 ΚΑΣΤΕΛΛΑ -15,2-1,6 +9,6 +0,9 +7,6 +0,7 +10,2 +1,0 +14,4 +1,4 +8,3 +8,7 Στα ανωτέρω, παρατηρούνται τα ακόλουθα : Αν Ε 0 και Ε είναι οι πληθυσμοί στην αρχή και το τέλος μιας δεκαετίας το ολικό ποσοστό μεταβολής δεκαετίας προκύπτει από την σχέση : E E 0 T = 100 E (3.1) 0 Το αντίστοιχο μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής (με την παραδοχή σταθερού ποσοστού ετήσιας μεταβολής τύπος ανατοκισμού) δίνεται από την σχέση τ Ε = ν 1 Ε 0 (3.2), όπου ν=10 και τ: δεκαδικός Για την Δ.Κ. Ψαχνών παρουσιάζεται μια ετήσια αύξηση πληθυσμού η οποία τις τελευταίες 4 δεκαετίες βαίνει μειούμενη. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα Ψαχνά έχουν καταστεί πλέον κέντρο γεωργικής παραγωγής, η δε μείωση της μέσης ετήσιας αύξησης οφείλεται κυρίως στην τάση μείωσης του ρυθμού αύξησης των πληθυσμών, που εμφανίζεται γενικά στην επικράτεια. Για την Τ.Κ. Καστέλλας εμφανίζεται διαφορετική η εικόνα. Ενώ εμφανίζει ετήσια αύξηση πληθυσμού αυξανόμενη για τις δεκαετίες , , , η τάση αύξησης μειώνεται κατά την δεκαετία Γενικά παρατηρείται κατά μέσο όρο μια διαρκής αύξηση του πληθυσμού η οποία χαρακτηρίζει και τη δυναμική της περιοχής. Πράγματι η περιοχή παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ανάπτυξη, η οποία οφείλεται τόσο στην γεωργική ανάπτυξη (πρωτογενής τομέας) 12

14 και μεταποίηση (δευτερογενής τομέας) όσο και στην ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας, κυρίως στην Τ.Κ. Πολιτικών, η οποία οφείλεται στην φυσική ομορφιά της και κατά συνέπεια προσφέρεται για παραθερισμό και για κατασκευή εξοχικών, αλλά και μόνιμων κατοικιών. Η τουριστική αυτή ανάπτυξη φαίνεται να επηρεάζει (έστω και ελάχιστα) την εξέλιξη του πληθυσμού. Ένας άλλος συνηγορητικός παράγοντας για την πληθυσμιακή εξέλιξη είναι η ύπαρξη μεγάλου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) στα ότια της Δ.Κ. Ψαχνών η λειτουργία του οποίου διατηρεί μια (έστω χαμηλή) οικοδομική δραστηριότητα και επηρεάζει την καθημερινή ζωή στο κέντρο των Ψαχνών. Με βάση τα ανωτέρω πληθυσμιακά στοιχεία των παρελθόντων ετών έγινε πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης του πληθυσμού αυτού για τις δεκαετίες αφενός και αφετέρου με χρήση του τύπου ανατοκισμού: m Ε = Εn ( 1 + α ) (3.3), όπου : Ε: μελλοντικός πληθυσμός Ε n : πληθυσμός τελευταίας απογραφής m: αριθμός ετών από την τελευταία απογραφή έως το έτος-χρονικό ορίζοντα (έτος στόχο) α: ετήσιο ποσοστό αύξησης πληθυσμού Για τους υπολογισμούς γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές : Τίθεται ως έτος στόχος το 2031 Για την Δ.Κ. Ψαχνών φαίνεται, λογικό, λόγω της τάσης μείωσης του ετήσιου ρυθμού αύξησης του πληθυσμού, από αυτά που παρατηρήθηκαν στις δεκαετίες (+1,4%,+0,6%,+0,2%,+0,1%) να υιοθετηθούν ιδιαίτερα χαμηλά ετήσια ποσοστά αύξησης, τα οποία μάλιστα θα βαίνουν μειούμενα, όσο πιο μακρινή χρονικά είναι η πρόβλεψη. Για την Τ.Κ. Καστέλας φαίνεται, λογικό, να υιοθετηθούν διαφορετικά ετήσια ποσοστά αύξησης, τα οποία επίσης θα βαίνουν μειούμενα, όσο πιο μακρινή χρονικά είναι η πρόβλεψη. Έτσι γίνεται η πρόβλεψη ετήσιου ρυθμού αύξησης +0,1% για την Δ.Κ. Ψαχνών και +0,5% για την Τ.Κ. Καστέλλας για την δεκαετία και +0,05% για την Δ.Κ. Ψαχνών και +0,2% για την Τ.Κ. Καστέλλας για την δεκαετία Με βάση τα ανωτέρω στον ΠΙΝΑΚΑ 3.3 δίνονται οι εκτιμώμενοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης του πληθυσμού για τους οικισμούς Ψαχνών και Καστέλλας. 13

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σ ΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) α 1 α 2 ΨΑΧΝΑ 0,1 0,05 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 0,5 0,2 Με βάση τις παραπάνω παραδοχές καταλήγουμε στους παρακάτω υπολογισμούς: Α. Οικισμός Ψαχνών Πληθυσμός (με χρήση του τύπου του ανατοκισμού) έτους 2021 για ετήσια ποσοστιαία αύξηση πληθυσμού α 1 = 0,1% που εκτιμήθηκε με βάση τα ιστορικά απογραφικά δεδομένα για τις δεκαετίες , , και : Π = + = κάτοικοι (1 0, 001) 5886 Πληθυσμός στο τέλος της περιόδου σχεδιασμού (έτος 2031) για ετήσια ποσοστιαία αύξηση πληθυσμού α 2 = 0,5 : Π = + = κάτοικοι (1 0, 0005) 5915 Β. Οικισμός Καστέλλας Πληθυσμός (με χρήση του τύπου του ανατοκισμού) έτους 2021 για ετήσια ποσοστιαία αύξηση πληθυσμού α 1 = 0,5% που εκτιμήθηκε με βάση τα ιστορικά απογραφικά δεδομένα για τις δεκαετίες , , και : Π = + = κάτοικοι (1 0, 005) 1488 Πληθυσμός στο τέλος της περιόδου σχεδιασμού (έτος 2031) για ετήσια ποσοστιαία αύξηση πληθυσμού α 2 = 0,2%: Π = + = κάτοικοι (1 0, 002)

16 Στον ΠΙΝΑΚΑ 3.4 που ακολουθεί φαίνονται συνοπτικά οι πληθυσμιακές εκτιμήσεις των οικισμών για τα έτη 2021 και 2031 για τον μόνιμο πληθυσμό: ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) Α/Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΧΝΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ Παρεπιδημούντες Οι πληθυσμοί, που εκτιμήθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο αφορούν στους μόνιμους κατοίκους (χειμερινοί πληθυσμοί). Με βάση στοιχεία, που συλλέχθηκαν από τον Δήμο γίνεται δεκτό ότι οι παρεπιδημούντες, δηλαδή τα άτομα που διαμένουν στους οικισμούς το θέρος φθάνουν το 20% του χειμερινού πληθυσμού Εκτίμηση πληθυσμού σπουδαστών ΤΕΙ που εισφέρει στο δίκτυο λυμάτων Δοθέντος ότι οι σπουδαστές αυτοί καθ ολοκληρία δεν κατοικούν στα Ψαχνά, γίνεται η παραδοχή ότι ποσοστό 30% των εγγεγραμμένων σπουδαστών «εισφέρουν» στο δίκτυο αποχέτευσης. Ψαχνών. Ο ανωτέρω πληθυσμός επιβαρύνει αποκλειστικά το δίκτυο του οικισμού των Συνολικός πληθυσμός σχεδιασμού Με βάση τα ανωτέρω σχηματίζεται ο επόμενος ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 στο οποίο δίνονται τα πληθυσμιακά στοιχεία σχεδιασμού για τους δύο οικισμούς. ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ (ΘΕΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2031) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΨΑΧΝΑ

17 ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Εκτίμηση πληθυσμιακής μεταβολής στην εικοσαετία Μόνιμος πληθυσμός Α. Δ.Κ. Ψαχνών Όπως αναφέρθηκε στην 3.1 με βάση τα στοιχεία απογραφών της τεσσαρακονταετίας ο ρυθμός πληθυσμιακής αύξησης βαίνει διαρκώς μειούμενος. ( :+1,4%, :+0,6%, :+0,2%, :+0,1%). Για την εκτίμηση της πληθυσμιακής αύξησης για την εικοσαετία υιοθετήθηκαν ακόμα χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης ( :1, :0,5 ). Φαίνεται εύλογο για την εικοσαετία να υιοθετηθούν οι ακόλουθοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης : :0, :0,2 Β. Τ.Κ. Καστέλλας Με το ίδιο, όπως πιο πάνω, σκεπτικό προτείνονται οι ακόλουθοι ετήσιοι ρυθμοί πληθυσμιακής αύξησης : : :0,5 Γ. Εκτίμηση πληθυσμών Δ.Κ.Ψαχνών και Τ.Κ.Καστέλλας για τα έτη 2041 & 2051 Με βάση τις παραπάνω παραδοχές καταλήγουμε στους παρακάτω υπολογισμούς: α. Οικισμός Ψαχνών 16

18 Πληθυσμός (με χρήση του τύπου του ανατοκισμού) έτους 2041 για ετήσια ποσοστιαία αύξηση πληθυσμού 0,5 ( ) : Π = + = κάτοικοι (1 0, 0005) 5945 Πληθυσμός έτους 2051 για ετήσια ποσοστιαία αύξηση πληθυσμού 0,2 ( ) : Π = + = κάτοικοι (1 0, 0002) 5957 β. Οικισμός Καστέλλας Πληθυσμός (με χρήση του τύπου του ανατοκισμού) έτους 2041 για ετήσια ποσοστιαία αύξηση πληθυσμού 1 ( ) : Π = + = κάτοικοι (1 0, 001) 1503 Πληθυσμός έτους 2051 για ετήσια ποσοστιαία αύξηση πληθυσμού 0,5 ( ) : Π = + = κάτοικοι (1 0, 0005) Παρεπιδημούντες Δεν θεωρείται πιθανό πως οι παρεπιδημούντες θα αυξηθούν κατά τις δεκαετίες και Μάλλον τα αντίθετο θα συμβεί. Δεχόμαστε (για λόγους ασφαλείας) το ίδιο πληθυσμό παρεπιδημούντων, που έχει προκύψει στην Τεχνική Έκθεση Εκτίμηση πληθυσμού σπουδαστών ΤΕΙ που εισφέρει στο δίκτυο λυμάτων Η πρόβλεψη για την κύμανση του πληθυσμού σπουδαστών ΤΕΙ είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευμένη. Αν λάβουμε υπόψη την τάση συγκέντρωσης των σχολών στα αστικά κέντρα ανά την επικράτεια, που εν μέρει οφείλεται στην παρούσα μεγάλη οικονομική κρίση ίσως θα έπρεπε να σκεφθούμε για μείωση της πληθυσμιακής αυτής κατηγορίας. Όμως αυτή η εκτίμηση εμπεριέχει αυθαιρεσία. Θεωρούμε φρόνιμο να μην μεταβάλλουμε την εκτίμηση των 4200 σπουδαστών. 17

19 3.3.8 Συνολικός πληθυσμού σχεδιασμού 40ετιας Με βάση τα ανωτέρω σχηματίζεται ο επόμενος ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 στον οποίο δίνονται τα πληθυσμιακά στοιχεία σχεδιασμού για τους δύο οικισμούς για το έτος 2051 (θέρος). ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ (ΘΕΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2051) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΧΝΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Παρατηρούμε μια ιδιαίτερα μικρή αύξηση της τάξης του 3 συνολικά μέσα στην εικοσαετία ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Οικισμοί της περιοχής Οι οικισμοί της ευρύτερης περιοχής που τυχών επηρεάζονται άμεσα από την λειτουργία του έργου είναι : Η Δ.Κ. Ψαχνών Η Τ.Κ. Καστέλλας Οι τυχόν επιβαρύνσεις του υπό μελέτη έργου στην ζωή των δύο οικισμών Παραγωγικοί τομείς φυσικοί πόροι τουρισμός Η απασχόληση στην περιοχή της Δ.Κ. Ψαχνών και της Τ.Κ. Καστέλλας είναι κυρίως οι αγροτικές εργασίες, οι ιχθυοκαλλιέργιες, η βιομηχανία τροφίμων και η πτηνοκτηνοτροφία. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ. Υ.Ε., πάνω από το 50% του ενεργού πληθυσμού της εγγύς περιοχής (Ψαχνά, Πολιτικά, Καστέλλα, Τριάδα κλπ.) ασχολείται με την γεωργία, τις ιχθυοκαλλιέργιες, την βιομηχανία τροφίμων (σόγια, έτοιμες τροφές, σφαγεία) και την πτηνοκτηνοτροφίκη βιομηχανία - βιοτεχνία, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αποτελούν οι εργαζόμενοι ως υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι σε εμπόριουπηρεσίες τουρισμό κλπ. 18

20 Η ζώνη, που περιβάλλει τους οικισμούς αποτελείται εξ' ολοκλήρου από καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Επίσης υπάρχουν αρκετές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας κατά μήκος της ακτογραμμής μεταξύ Ν.Αρτάκης - Καστέλας και Πολιτικών. Από πλευράς βιομηχανιών υπάρχουν μερικές μεγάλες βιομηχανικές μονάδες (πτηνοκτηνοτροφία - σφαγεία) στην ευρύτερη περιοχή του έργου, με σπουδαιότερες τις : ΑΓΡΟΖΩΗ ΑΕΒΕ (πτηνοσφαγείο) ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. (Ιχθυοτροφής) ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. (Βιομηχανία έτοιμων φαγητών) ΕΥΒΟΙΚΗ ΖΥΜΗ ΑΒΕΕ (Βιομηχανία προιόντων ζύμης) Υπάρχουν όμως και κάποιες μικρές μεταποιητικές και αποθηκευτικές μονάδες. Τέλος, η Τ.Κ. Πολιτικά (παραλία) χαρακτηρίζεται για τον ήπιο τουριστικό της χαρακτήρα Υφιστάμενη υποδομή της περιοχής Η μετακίνηση στο Δήμο γίνεται με το οδικό δίκτυο - Εθνική, Επαρχιακές και Κοινοτικές οδοί καθώς αγροτικοί και δασικοί δρόμοι. Το οδικό δόκτυο είναι αρκετά ανεπτυγμένο που διασυνδέει όλες τις κοινότητες και τις παραγωγικές ζώνες. Όλοι οι δρόμοι είναι σφαλτοστρωμένοι και εξυπηρετούν αρκετά καλά τον προορισμό τους. To λιμάνι της Χαλκίδας χρησιμοποιείται για όλες τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Υπάρχουν πλήρως ανεπτυγμένα δίκτυα ΔΕΗ και ΟΤΕ. Στην Τ.Κ. Κάτω Στενής λειτουργεί Βιολογικός Καθαρισμός. Τα στερεά απόβλητα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων συλλέγονται και οδηγούνται στο ΧΥΤΑ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κεντρικής Εύβοιας (ΕΣΔΑΔΚΕ). 19

21 4 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 4.1 ΥΔΑΤΙΚΉ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΑΚΑΘΆΡΤΩΝ Τα λύματα της υπό μελέτης περιοχής μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν αστικά λύματα. Για τον υπολογισμό της παροχής ακαθάρτων απαραίτητο στοιχείο είναι η υδατοκατανάλωση. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν δεν βρέθηκαν στοιχεία κατανάλωσης νερού ούτε μετρήσεις των χαρακτηριστικών των λυμάτων. Αναγκαστικά θα στηριχθούμε στις τιμές των υδατοκαταναλώσεων, που προτείνονται στην ελληνική βιβλιογραφία (Δ.Κουτσογιάννης, «Σχεδιασμός Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης»,2011, Ι.Παπαδάκης : «Αποχέτευση πόλεων, Αθήνα 1977») οι οποίες έχουν διασταυρωθεί με διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν για διάφορες πόλεις και κοινότητες της Ελλάδας. Η υδατική κατανάλωση διακρίνεται κατ αρχήν σε οικιακή, βιομηχανική, δημόσια και δημοτική. Οι συνιστώσες αυτές της κατανάλωσης εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις από περιοχή σε περιοχή και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν είναι: το κλίμα, το επίπεδο ζωής, η ύπαρξη ή όχι δικτύου αποχέτευσης, ο τύπος των εμπορικών, βιομηχανικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, η διαθεσιμότητα του υδρευτικού νερού, οι πιέσεις του δικτύου ύδρευσης, η ποιότητα του νερού, το κόστος του νερού και η πολιτική διαχείρισης του συστήματος υδροδότησης. Σε οργανωμένα συστήματα ύδρευσης οι υπηρεσίες διαχείρισης του συστήματος υδροδότησης διαθέτουν στατιστικά δεδομένα της κατανάλωσης νερού, πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η εκτίμηση των παροχών ακαθάρτων. Επισημαίνεται όμως ότι θα πρέπει να γίνεται πάντα μια προβολή στο μέλλον της κατανάλωσης, δεδομένου ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η τυχόν ανάπτυξη της πόλης, αλλά ακόμη και η κατασκευή του δικτύου οδηγούν σε αύξηση της κατανάλωσης. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο διασυνοριακών Ελληνικών και Βουλγαρικών ΟΤΑ» «Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός 2013-2020 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α' : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 7 2. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) «ATALANTI HILLS» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ. εκέµβριος 2010.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ. εκέµβριος 2010. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800α/4931 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.Τσακίρης ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Συμπληρωματικές Πρόχειρες Σημειώσεις) Επιμέλεια: Σπηλιώτης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα