Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα. Καταρχήν υπάρχει µια µεγάλη συζήτηση για το τι συνιστά ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και τη προσωπική ζωή και που τοποθετούνται τα όρια. ηλ. τι σηµαίνει να βιώνουν οι εργαζόµενοι /ες µια ικανοποιητική ζωή που να συνδυάζει την αµειβόµενη εργασία µε άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η µη αµειβόµενη οικιακή εργασία, η φροντίδα και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών, η συµµετοχή σε κοινωνικές ή πολιτικές εκδηλώσεις, συναντήσεις µε φίλους, χόµπι και σπορ, διάφορες δραστηριότητες αναψυχής και προσωπικής ανάπτυξης. Η αίσθηση της ισορροπίας είναι διαφορετική στον καθένα και στη καθεµιά µας γιατί συνδέεται µε πολλές επιλογές και δυνατότητες να συνδυάσουµε την εργασία µε τις προσωπικές µας ανάγκες, συνδέεται µε το στυλ και το επίπεδο της ζωής µας. Ο δηµόσιος διάλογος επικεντρώνεται κυρίως στις δυσκολίες εξισορρόπησης της επαγγελµατικής ζωής µε τις γονεϊκές υποχρεώσεις. Αυτό όµως δεν διευκολύνει τη πλήρη κατανόηση της σηµασίας και της αξίας της ισορροπίας ανάµεσα στην εργασία και την οικογενειακή ζωή καθώς υπάρχουν και άλλες διαστάσεις. Για παράδειγµα, πως µπορούµε να συµφιλιώσουµε την ιδιωτική µας ζωή µε την αµειβόµενη εργασία, χωρίς να υπονοµεύσουµε την παραγωγικότητα της εργασίας, αλλά ούτε την υγεία των εργαζοµένων οι οποίοι υφίστανται ήδη 1

2 τις συνέπειες της ανταγωνιστικότητας; Είναι γνωστό ότι οι εργαζόµενοι που αντιµετωπίζουν συγκρούσεις ανάµεσα στο ρόλο τους ως γονέων και ως εργαζοµένων είναι λιγότερο δηµιουργικοί και παραγωγικοί. Πολλές έρευνες, επίσης, καταδεικνύουν, ότι τα τελευταία χρόνια, η αµειβόµενη εργασία έχει εντατικοποιηθεί, έχει γίνει περισσότερο στρεσσογόνα και εποµένως λιγότερο ικανοποιητική και ότι ο διαθέσιµος χρόνος για τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις ολοένα και µειώνεται. Αλλαγές στις καθιερωµένες πρακτικές και νόρµες εργασίας που στην εποχή µας επιταχύνονται επιβάλλουν νέα βάρη στα άτοµα και στις οικογένειες. Έτσι, καθώς οι σύγχρονες απαιτήσεις αυξάνονται και ο χρόνος εργασίας επιµηκύνεται, η δυνατότητα να επιτύχει κανείς µια ικανοποιητική ισορροπία στη ζωή του φαίνεται όλο και περισσότερο ανέφικτη. Η επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της απασχόλησης και του ελευθέρου χρόνου, µεταξύ της σταδιοδροµίας και της οικογένειας αποτελούν κεντρική ανησυχία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εθνικών κυβερνήσεων, καθώς και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Συνιστά επίσης και ένα από τα αιτήµατα των εργαζοµένων µε σηµείο αιχµής τη διάσταση που επιφέρει στην ποιότητα ζωής η αλλαγή στη δοµή και ζήτηση της εργασίας και οι αλλαγές της οικογενειακής δοµής. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, η αυξανόµενη τεχνολογική ανάπτυξη και η συνεχής αύξηση του ποσοστού γήρανσης του πληθυσµού σε συνδυασµό µε την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης απαιτούν οργανωτικές αλλαγές και ευελιξία που ικανοποιεί ταυτόχρονα τις ανάγκες του εργατικού δυναµικού και των εργοδοτών. Η συµφιλίωση δεν αφορά τυπικά µόνο τις γυναίκες αλλά εξίσου τους άνδρες, τους εργαζόµενους στο σύνολό τους και τις επιχειρήσεις. Μόνο µε την αποδοχή και εγκαθίδρυση πρακτικών συµφιλίωσης θα µπορούν οι γυναίκες µε οικογενειακές υποχρεώσεις να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, οι άνδρες να συµµετέχουν ισότιµα στην 2

3 ανάληψη των οικογενειακών υποχρεώσεων και οι επιχειρήσεις να προσελκύουν και να συγκρατούν στο δυναµικό τους ικανά στελέχη και από τα δύο φύλα Είναι ένα θέµα, λοιπόν, που αφορά στους εργαζόµενους /ες, τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και συνδέεται άµεσα µε την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, µε την ισότητα των φύλων, µε το δηµογραφικό πρόβληµα κ.ά Τι πραγµατικά όµως συµβαίνει; Το χάσµα λοιπόν ανάµεσα στη ρητορική περί του συνδυασµού της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής και στη πραγµατικότητα του χώρου εργασίας είναι πολύ µεγάλο. Για παράδειγµα, δεν υπάρχουν πολλοί εργοδότες που να παρέχουν στο προσωπικό τους διευκολύνσεις για τη φροντίδα των παιδιών και αυτό παρά το γεγονός ότι πολλές µελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι επιχειρήσεις αποκοµίζουν σηµαντικά οφέλη από τις πολιτικές εξισορρόπησης εργασίας και οικογενειακής ζωής (µειώνονται οι απουσίες, υπάρχει µεγαλύτερος έλεγχος του στρες, καθώς και αυξηµένη παραγωγικότητα και ικανοποίηση των εργαζοµένων από την εργασία τους). Η επίτευξη ισορροπίας ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή είναι ένα εγχείρηµα που προϋποθέτει δράση σε πολλά επίπεδα Από: Κυβερνήσεις που µε αποτελεσµατικές κοινωνικές πολιτικές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις αλλαγές που συντελούνται στις δοµές της οικογένειας, της εργασίας και της κοινωνίας. Η νοµοθετική εξουσία παίζει σπουδαίο ρόλο, χρειάζεται επίσης συνεχής διάλογος και 3

4 συνεργασία µεταξύ κυβέρνησης και κοινωνίας των πολιτών και βεβαίως εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας. Επιχειρήσεις και εργοδοσία µε φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές και χωρίς διακρίσεις φύλου. Συνδικαλιστικές οργανώσεις που θα βάζουν υψηλά στην ατζέντα το ζήτηµα και θα ενδιαφέρονται για την εξέλιξή του. Κοινωνικές οργανώσεις και κυρίως τις γυναικείες συλλογικότητες που θα αναδεικνύουν το θέµα και θα ενδυναµώσουν τη τοπική δράση. Σε ατοµικό επίπεδο, χρειάζεται καλύτερη οργάνωση του χρόνου µας, των προτεραιοτήτων και των ορίων µας. Οικογένειες και νοικοκυριά, µε ανθρώπους που δίνουν αξία στην ισότητα των φύλων, στη συντροφικότητα, στην επικοινωνία, στη φιλία και µοιράζονται δίκαια όλες τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τις απολαύσεις, τόσο της ιδιωτικής, όσο και της δηµόσιας σφαίρας. Η παράµετρος του φύλου Το πέρασµα από τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών στη συµφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής η συνειδητοποίηση, δηλαδή, της ανάγκης µετατόπισης της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα από τις ειδικές δράσεις για τη διόρθωση των ανισοτήτων φύλου, προς την κατεύθυνση της προώθησης της ισότητας µέσα από όλες τις πολιτικές υπήρξε µια αργή διαδικασία. Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις γενικές πολιτικές αντιστοιχεί σε µια οπτική και πολιτική φύλου που προωθεί αλλαγές στη ζωή ανδρών και γυναικών προκειµένου να επιτευχθεί ισότητα σε όλες τις σφαίρες της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής. Ο συνδυασµός οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, ένα σοβαρό ζήτηµα για τις γυναίκες και τους άνδρες, Η ανάγκη λήψης αντισταθµιστικών µέτρων για τις γυναίκες, όσον αφορά στους όρους πρόσβασης και συµµετοχής 4

5 στην αγορά εργασίας και των ανδρών όσον αφορά στους όρους συµµετοχής στην οικογενειακή ζωή είναι αποτέλεσµα κοινωνικών πρακτικών που θεωρούν ως σχεδόν αυτονόητο ότι η µη αµειβόµενη εργασία για τη φροντίδα της οικογένειας είναι βασική ευθύνη των γυναικών. To ερώτηµα που σας θέτω είναι: Στη πράξη, η συµφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής αφορά και προωθείται εξίσου και για τα δύο φύλα; Η συµµετοχή των ανδρών είναι, κατά τη γνώµη µου, ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Είναι αυτονόητο ότι χωρίς τη συµµετοχή τους δεν µπορεί να υπάρξει ίση κατανοµή ευθυνών. Ταυτόχρονα, όµως, είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα γιατί προϋποθέτει την προώθηση αλλαγών στην κοινωνία και ταυτόχρονα στις αντιλήψεις και στις πρακτικές ανδρών και γυναικών σε ατοµικό επίπεδο. Η συµφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής είναι ένα δίληµµα και ένα όραµα για τον 21 ο αιώνα. Προσεγγίζουµε, όµως, το στόχο αυτό; Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό χρειάζεται να αναφερθούµε περιληπτικά στα µέτρα συµφιλίωσης της εργασίας και της οικογενειακής ζωής Μέτρα συµφιλίωσης της εργασίας και της οικογενειακής ζωής Τα διάφορα κράτη, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν θεσπίσει µέτρα για τη συµφιλίωση της εργασίας και της οικογενειακής ζωής δηλ. καλές πρακτικές για τον για το συνδυασµό οικογενειακής ζωής και σταδιοδροµίας. εν θα αναφερθώ στα µέτρα αυτά αναλυτικά Για να µπορούµε όµως να αξιολογήσουµε την υπάρχουσα κατάσταση θα σκιαγραφήσω αδρά το περιεχόµενο αυτών των µέτρων. Τα µέτρα που περιλαµβάνονται σε αυτή τη κατηγορία αφορούν : *Μέτρα που διευκολύνουν τη πρόσβαση στην αγορά εργασίας * Μέτρα που διευκολύνουν τον συνδυασµό εργασίας και οικογένειας. * Μέτρα που προωθούν την ανακατανοµή των γονεϊκών ευθυνών. 5

6 Πιο αναλυτικά: Τις ώρες εργασίας και τις ώρες λειτουργίας στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών, δηλ. πως ρυθµίζεται το ανώτατο όριο των ωρών εργασίας, ποιες πλευρές του χρόνου εργασίας αφήνονται στη συλλογική διαπραγµάτευση, τη νοµοθεσία για τις µη -τακτικές ώρες εργασίας, τις οικονοµικές επιπτώσεις που έχουν στους εργαζόµενους /ες οι διάφοροι τύποι εργασίας (όπως στις κοινωνικές παροχές), η ύπαρξη προγραµµάτων στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα που έχουν ως στόχο το συνδυασµό οικογενειακής ζωής και σταδιοδροµίας για άνδρες και γυναίκες, αν η εργασία µε ηλεκτρονική επικοινωνία είναι µια εκτεταµένη επιλογή, πως ρυθµίζονται οι ώρες λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων, των τραπεζών, των υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη δηµόσια διοίκηση και τα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, αν είναι συµβατές µε τις κανονικές ώρες εργασίας και αν έχουµε δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές ηλεκτρονικά, πώς ρυθµίζονται οι ώρες λειτουργίας των σχολείων -δηµοσίων και ιδιωτικών - και αν προκύπτει ασυµβατότητα ανάµεσα στις κανονικές ώρες λειτουργίας τους και τις ώρες εργασίας των περισσότερων εργαζοµένων. Τις άδειες και τις άλλες καταστάσεις που προκύπτουν από την οικογενειακή φροντίδα και σχετίζονται µε την εναρµόνιση της οικογενειακής ζωής και της σταδιοδροµίας, Εδώ µπορούµε να εξετάσουµε τη νοµοθεσία της χώρας µας για τα είδη αδειών - µε αποδοχές ή µη - και να δούµε τη διάρκειά τους, τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, τις οικονοµικές επιπτώσεις στο µισθό, τους κανονισµούς στη κοινωνική ασφάλιση και στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, την νοµική µεταχείριση της µητρότητας όσον αφορά στις απολύσεις και στην ακύρωση των συµβάσεων, αν υπάρχει συγκεκριµένη και διαφοροποιηµένη γονική άδεια σε σχέση µε τη γέννηση ή τη φροντίδα του παιδιού. (αναφέροµαι σε άδειες όπως: 6

7 άδεια µητρότητας, άδεια θηλασµού και φροντίδας νηπίου /παιδιού, γονική άδεια για ανατροφή του παιδιού, άδεια άνευ αποδοχών για ασθένεια εξαρτηµένων µελών της οικογένειας, γονική άδεια για επίσκεψη στο σχολείο, άδεια µε αποδοχές για παιδιά που υποφέρουν από ασθένειες και απαιτείται τακτική µετάγγιση αίµατος ή περιοδική νοσοκοµειακή παρακολούθηση) Επίσης, πρέπει να δούµε αν υπάρχουν άλλες παροχές που καλύπτουν οικογενειακές ανάγκες και προέρχονται από τη σχέση εργασίας, όπως οικογενειακά επιδόµατα, επιδόµατα για βρεφικές και νηπιακές υπηρεσίες, επιδόµατα λοχείας- εγκυµοσύνης, επιδόµατα κοινωνικής ασφάλισης. Τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις ηλ. πόσες γυναίκες συµµετέχουν στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, πόσο σηµαντικά είναι τα ζητήµατα του συνδυασµού οικογενειακής ζωής και σταδιοδροµίας στις κλαδικές και εθνικές συλλογικές συµβάσεις και πως ορίζονται στα διάφορα άρθρα και αν η µεταφορά οδηγιών της Ευρωπαικής Ένωσης έχει επιπτώσεις στο περιεχόµενό τους. Τις εγγυήσεις για την εφαρµογή αυτών των δικαιωµάτων ηλ. αν υπάρχει νοµική προστασία για τη διασφάλιση αυτών των δικαιωµάτων. Τους πόρους και τις υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται από το ηµόσιο και παρέχουν µέριµνα στα εξαρτώµενα παιδιά, τα ανάπηρα παιδιά, τους αδύναµους και τους ηλικιωµένους ηλ. τους πόρους που διατίθενται σε παιδικούς σταθµούς, νηπιαγωγεία, παιδικές κατασκηνώσεις, τους όρους πρόσβασης, τις ώρες και τον τρόπο λειτουργίας τους, τις υπηρεσίες για τη φροντίδα των ανάπηρων, ηλικιωµένων ατόµων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και αν οι υπηρεσίες αυτές εκπίπτουν από τη φορολογία. Τις θετικές δράσεις 7

8 ηλ. αν υπάρχουν µέτρα τα οποία δεν αφορούν αυστηρά το συνδυασµό οικογενειακής ζωής και σταδιοδροµίας, αλλά οδηγούν σε παρόµοιο αποτέλεσµα, όπως µέτρα θετικής δράσης για να βελτιωθεί η αναλογία των γυναικών στο εργατικό δυναµικό και η εξέλιξή τους, µέτρα για αύξηση των γυναικών και των ανδρών σε κλάδους όπου υποεκπροσωπούνται, µέτρα για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Τα Μ.Μ.Ε. Ποιο είναι το προφίλ των ανδρών και γυναικών που απεικονίζονται στα Μ.Μ.Ε. στον επαγγελµατικό τοµέα, στο σπίτι, όταν µοιράζονται την οικιακή εργασία και την ανατροφή των παιδιών. Συµφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής: Κοινωνικο - πολιτισµικές µεταβολές Η δική µου συµβολή στη συζήτηση σχετικά µε την ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή θα επικεντρωθεί σε ορισµένες κοινωνικο πολιτισµικές µεταβολές που επηρεάζουν διαµόρφωση αυτών των πολιτικών και κυρίως στις µεταβολές της οικογένειας. Αλλαγές στους ρόλους ανδρών και γυναικών Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συντέλεσαν στην σταδιακή αλλαγή των ρόλων στη κοινωνία γενικά και ειδικότερα στο πλαίσιο της οικογένειας. Εκτός από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συντέλεσαν στην αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων γυναικών. Για παράδειγµα, οι τεχνολογικές αλλαγές που διευκολύνουν και απλοποιούν τις οικιακές εργασίες εξοικονοµώντας χρόνο και διευκολύνοντας τη συµµετοχή των ανδρών, η αύξηση των παροχών στον τοµέα της παιδικής προστασίας, οι αλλαγές που µεταβάλουν τον κύκλο ζωής των γυναικών καθώς έχουν µεγαλύτερη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα τεκνοποιήσουν, ποια χρονική 8

9 περίοδο και πόσα παιδιά θα αποκτήσουν, η σταδιακή µεταβολή των αντιλήψεων για τους ρόλους των φύλων κ.ά. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στον επαναπροσδιορισµό των ανδρικών και γυναικείων ρόλων µέσα και έξω από το σπίτι και στην αύξηση των µορφών οικογενειακής οργάνωσης. Για παράδειγµα, οι γυναίκες σήµερα κρίνουν απαραίτητο να µορφωθούν και να αποκτήσουν µια θέση στην αγορά εργασίας πριν παντρευτούν ή κάνουν το πρώτο τους παιδί, παντρεύονται µεγαλύτερες, επιθυµούν λιγότερα παιδιά και γεννούν ακόµη λιγότερα από αυτά που θεωρούν ως ιδανικό αριθµό, γεννούν το πρώτο τους παιδί σε µεγαλύτερη ηλικία από ότι παλιά, παντρεύονται λιγότερο και υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα από ότι στο παρελθόν να κάνουν παιδί εκτός γάµου, να πάρουν διαζύγιο και να ξαναπαντρευτούν. Το δυσάρεστο είναι ότι σε αυτή τη µεταβατική φάση η αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό, παρόλο που διαφοροποίησε τις σχέσεις των φύλων µέσα και έξω από την οικογένεια, δεν συνοδεύεται µε ισότιµη συµµετοχή των ανδρών στην ανατροφή των παιδιών και στις οικιακές ευθύνες έτσι οι γυναίκες να εργάζονται περισσότερο για να ανταπεξέλθουν στο διπλό τους ρόλο και αυτό παρά την µετατόπιση µέρους της φροντίδας έξω από το πλαίσιο της οικογένειας και την αυξηµένη συµµετοχή στην φροντίδα των µελών της ευρύτερης οικογένειας στην Ελλάδα. Υπάρχει µεγάλη απόσταση από τη πλήρη αµοιβαιότητα και ισότητα στις σύγχρονες πρακτικές όσον αφορά στην κατανοµή των οικιακών εργασιών και της ανατροφής των παιδιών, κατάσταση που ποικίλλει ανάλογα µε ατοµικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, ο βαθµός εκπαίδευσης, η επαγγελµατική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης, ο αριθµός και η ηλικία των παιδιών. Επίσης, πολύ σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι πολιτισµικές επιδράσεις και οι αξίες που κάθε άτοµο έχει. Η εργαζόµενη σύζυγος και µητέρα αποτελεί το καινούργιο µοντέλο γυναίκας 9

10 µε κύρος στο πλαίσιο του µοντέλου της συζυγικής οικογένειας, που παρόλο είναι κυρίαρχο, δεν είναι το µοναδικό. Στην Ελλάδα αν και έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για την ισότητα των φύλων σε επίπεδο νοµοθεσίας, η θέση της γυναίκας στο δηµόσιο και ιδιωτικό χώρο δεν είναι ισότιµη. Υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη σηµαντικών ανισοτήτων σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής και ατοµικής ζωής. Για παράδειγµα, στον τοµέα της εργασίας δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν ακόµα µεγάλες ανισότητες για τις εργαζόµενες γυναίκες, όπως η περιορισµένη αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων τους, ο διαφορετικοί τοµείς που βρίσκονται στην αγορά εργασίας και η θέση τους στην ιεραρχία, η µεγαλύτερη προσωρινότητα της εργασίας, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, η όχι πάντα ηθεληµένη επιλογή εργασίας µερικής απασχόλησης, οι χαµηλότερες αµοιβές. Παρά την προοδευτική νοµοθεσία που υπάρχει, όµως, στην Ελλάδα για την ισότητα των φύλων και τις υιοθετούµενες οδηγίες, οι αξίες και οι αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων είναι σε µεγάλο βαθµό παραδοσιακές και µεταβάλλονται σταδιακά. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός γυναικών - και ελάχιστων ανδρών- που προσπαθεί να ισορροπήσει τις οικογενειακές ευθύνες µε την εργασία. Τέλος, η γνώµη µου είναι ότι η εναρµόνιση της οικογενειακής και της εργασιακής ζωής αποτελεί φυσικό συµπλήρωµα της αρχής της ισότητας των φύλων και µέσο για την αποτελεσµατική εφαρµογή της. Μεταβολές στη σχέση οικογένειας εργασίας Η διάρθρωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής ποικίλει και παίρνει διαφορετικές µορφές σε κάθε χώρα ανάλογα µε τις πηγές που εµπλέκονται και τους τρόπους συνδυασµού (συγγενικό περιβάλλον, κράτος, αγορά υπηρεσιών). Στην Ελλάδα, παρά τη πρόοδο που παρατηρείται γενικά στο 10

11 επίπεδο των ισότιµων σχέσεων, υπάρχει, παράλληλα, και µια άλλη πραγµατικότητα που δεν είναι και τόσο αισιόδοξη. Για παράδειγµα, συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας του ΕΚΚΕ, τα οποία αποτυπώνουν την κατάσταση όσον αφορά στην κατανοµή των εργασιών του νοικοκυριού µεταξύ των συντρόφων και τον τρόπο συµφιλίωσης της οικογενειακής και εργασιακής ζωής στην ελληνική οικογένεια µπορούµε να ισχυριστούµε ότι στην πραγµατικότητα η συµφιλίωση οικογενειακής και εργασιακής ζωής παραµένει σε µεγάλο βαθµό ανέφικτη. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι ένας δείκτης για το προσδιορισµό της σχέσης αυτής, αν και δεν σκιαγραφεί πλήρως το τοπίο αν δεν καταγράψουµε τις επαγγελµατικές διαδροµές των γυναικών µέσα στο χρόνο και το εργασιακό τους προφίλ. Επίσης, το ποσοστό των γυναικών που απασχολείται µειώνεται καθώς αυξάνει το µέγεθος της οικογένειας το τρίτο παιδί συντελεί στη µεγάλη πτώση των ποσοστών απασχόλησης των µητέρων. Η ηλικία του παιδιού επηρεάζει σε µικρότερο βαθµό τη συνέχιση ή µη της εργασίας. Συνήθως ο τρόπος που περιγράφεται και αναλύεται η σχέση οικογένειας εργασίας προϋποθέτει ότι η οικογένεια λειτουργεί στο πλαίσιο του µοντέλου της συζυγικής οικογένειας χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι άλλες µορφές οικογένειας ή να θεωρούνται ως εξαίρεση. Πάντως η εµπειρία που έχουµε από κράτη όπου εφαρµόζονται αποτελεσµατικές πολιτικές εναρµόνισης οικογενειακής και εργασιακής ζωής δείχνει ότι αυξάνεται ο δείκτης γονιµότητας και έχουµε υψηλότερο ποσοστό εργαζοµένων γυναικών. Μεταβολές στην οικογένεια Οι βαθιές κοινωνικές αλλαγές στις Ευρωπαικές οικογένειες και στη δοµή του πληθυσµού, η αλλαγή των συνθηκών εργασίας και των συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας µας φέρνουν αντιµέτωπους µε µεγάλες προκλήσεις. Μια από τις 11

12 µεγαλύτερες είναι πως οι πολιτικές θα στηρίξουν τις οικογένειες για να επιτελέσουν τον ρόλο τους ενώ ταυτόχρονα θα συµµετέχουν στην εργασία. Ένα µεγάλο µέρος της κοινωνικοοικονοµικής έρευνας αυτή τη στιγµή σχετίζεται µε τη θεµατική αυτή. Στη συζήτηση, όµως, για τη συµφιλίωση της οικογενειακής ζωής µε την εργασιακή είναι αναγκαίο να λάβουµε υπόψη µας ότι το πορτραίτο των Ευρωπαϊκών Οικογενειών αλλάζει στον 21 ο αιώνα. Γινόµαστε όλο και περισσότερο σκηνοθέτες της δικής µας βιογραφικής εκδοχής, αλλά και των κοινωνικών µας δεσµεύσεων επιζητώντας την προσωπική ολοκλήρωση σε ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει ελευθερία επιλογής και πιο ισότιµες σχέσεις σε ένα κόσµο που όλο και περισσότερο αλλάζει. Αυτή την πραγµατικότητα που έχει διαµορφωθεί για την οικογένεια στις αρχές του 21ου αιώνα και συνεχίζει να εξελίσσεται αξιολογούν θετικά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Όπως αναφέραµε παραπάνω, έγιναν σηµαντικές αλλαγές στη δοµή, το µέγεθος και στη σύνθεση των οικογενειών και των νοικοκυριών τις τελευταίες δεκαετίες σε όλες τις ευρωπαικές κοινωνίες. Η Ευρώπη έχει να αντιµετωπίσει µια τριπλή πρόσκληση: µείωση του αριθµού των εν δυνάµει εργαζοµένων, των γεννήσεων και γήρανση του πληθυσµού. Η εναρµόνιση εργασιακής οικογενειακής ζωής είναι ένα µέτρο για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού στο βαθµό που προσφέρει περισσότερες και πιο ποιοτικές φροντίδες για παιδιά, ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρίες. Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ελληνική οικογένεια διατηρεί ακόµα τη φυσιογνωµία της εκτεταµένης οικογένειας. Εξακολουθεί να είναι χώρος αλληλεγγύης και υποστήριξης των µελών της, ιδιαίτερα στα θέµατα των ηλικιωµένων και της βοήθειας που προσφέρεται προς τα παιδιά και τους νέους καλύπτοντας έτσι τα κενά της κοινωνικής πολιτικής. Επίσης, οι δύο γενιές, γονείς και τα ενήλικα παιδιά τους, συνυπάρχουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και αλληλεπιδρούν. Ταυτόχρονα, σήµερα οι άνδρες και οι 12

13 γυναίκες στην Ελλάδα προσπαθούν να χειριστούν στις οικογενειακές τους σχέσεις ένα µείγµα στο οποίο συνυπάρχει ένα διαφαινόµενο ήθος ισότητας για τις προσωπικές σχέσεις, µε στοιχεία µιας ακόµη ζωντανής και κυρίαρχης πατριαρχικής αντίληψης που επιβιώνει. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την γονεϊκότητα, δηλ. µε τους µηχανισµούς που ρυθµίζουν τη σχέση γονιών παιδιού, καθώς η γονεϊκότητα υπόκειται σε µια διαδικασία αλλαγών µέσα σε ένα πλαίσιο όπου οι επιλογές των ατόµων για τον τρόπο οργάνωσης του ιδιωτικού τους βίου διαφοροποιούνται ραγδαία. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στις πολιτικές που συζητάµε. Όπως επίσης ότι η συµφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής αφορά και τους δύο γονείς γιατί δεν νοείται στήριξη της οικογένειας χωρίς στήριξη και των δύο γονέων. Είναι επίσης έννοια ευρύτερη από αυτήν της προστασίας της µητρότητας ή της πατρότητας. Όσον αφορά, όµως, στην αυτοαντίληψη των συντρόφων, εκεί που παρατηρείται µεγαλύτερη αλλαγή είναι στην αυτοαντίληψη των γυναικών, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν παρατηρούνται αλλαγές και στους άνδρες ιδιαίτερα ως προς την γονεϊκή τους ιδιότητα. Οι γυναίκες δεν αυτοπροσδιορίζονται µόνον µέσω της µητρότητας αλλά επιδιώκουν και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, επιχειρώντας να εναρµονίσουν την οικογενειακή µε την εργασιακή ζωή -εγχείρηµα εξαιρετικά δύσκολο, ιδιαίτερα για τις µόνες -µητέρες. Παράλληλα, παρατηρούνται αλλαγές στις σχέσεις γονιών -παιδιών καθώς έχει αλλάξει η στάση µας απέναντι στα παιδιά και οι αντιλήψεις για την προστασία τους. Με τις µεταβολές στην οργάνωση της οικογενειακής ζωής και η φύση των σχέσεων µεταξύ παιδιών /γονιών και κράτους αλλάζει συνεχώς. Τα δικαιώµατα των παιδιών µέσα στις οικογένειες και η ενδεχόµενη σύγκρουση των δικαιωµάτων των παιδιών και των γονιών 13

14 αποτελούν ένα νέο και δύσκολο πεδίο στο οποίο γίνεται επιτακτική η άσκηση δηµόσιας πολιτικής για επίλυση συγκρούσεων. Συχνά η συζήτηση για την έλλειψη συµµετοχής των πατέρων στην ανάπτυξη των παιδιών τους, όπως στη περίπτωση των µονογονεϊκών οικογενειών, επικεντρώνεται σε µεγάλο βαθµό στην ευθύνη τους όταν δεν στηρίζουν οικονοµικά τα παιδιά, αλλά όχι τόσο αν δεν παρέχουν άλλου τύπου φροντίδα (π.χ. συναισθηµατική). Σπάνια, όµως, αναρωτιόµαστε πως εµείς ως κοινωνία εννοούµε την πατρότητα και γιατί είναι δύσκολο ή ανοίκειο οι πατέρες να φροντίζουν τα παιδιά τους. Αν θέλουµε όµως ο πατέρας να ασκεί τις λειτουργίες της γονεϊκότητας και µετά τον χωρισµό- που αποτελεί και την κύρια αιτία µονογονεϊκότητας - πρέπει να ενθαρρυνθεί στην άσκηση της προηγούµενα µε αντίστοιχη παιδεία, µε επαναπροσδιορισµό της πατρότητας και των κοινωνικών πρακτικών που συνδέονται µ αυτήν, όπως, για παράδειγµα τα µέτρα συµφιλίωσης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής. Σε γενικές γραµµές, η αγωγή των παιδιών στην Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί κυρίως µια δραστηριότητα που αποτελεί ευθύνη της οικογένειας και εκπληρώνεται στο πλαίσιό της - παρά τις αλλαγές που έχει υποστεί η οικογένεια και το γεγονός ότι πολλές λειτουργίες µετατοπίστηκαν έξω από αυτήν. Νέες Πολιτικές για την εναρµόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής; Αν και οι προκλήσεις που θέτουν αυτοί οι µετασχηµατισµοί είναι παρόµοιες σε όλα τα κράτη, οι πολιτικές που υιοθετούν οι κυβερνήσεις για την αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων ποικίλουν και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. 14

15 Ορισµένα χαρακτηριστικά για τον ιδιαίτερο ρόλο της οικογένειας στην Ελλάδα σ αυτό το ζήτηµα αναφέραµε παραπάνω. Επιγραµµατικά τώρα. Στην Ελλάδα η συγγένεια και τα δίκτυα αλληλεγγύης παίζουν σηµαντικό ρόλο στην άτυπη φροντίδα, όπως και στις άλλες χώρες της Ν. Ευρώπης. Στην Ελλάδα οι υποχρεώσεις ανατίθενται στα µέλη όχι µόνο της πυρηνικής αλλά και της διευρυµένης οικογένειας, ενώ πολύ µικρή βοήθεια προσφέρεται από το κράτος, ενώ ο ρόλος των γυναικών είναι κυρίαρχος στη φροντίδα των παιδιών και των εξαρτώµενων ατόµων. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας αναπαράγει και ενισχύει τις κοινωνικές διαιρέσεις µεταξύ αµειβοµένης και απλήρωτης εργασίας, αναπαράγει και ενισχύει τα συντηρητικά πρότυπα για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, το ρόλο της όσον αφορά την οικογένεια κτλ. Αυτό δείχνει η ανάλυση κρίσιµων πτυχών των ρυθµίσεων, όπως είναι: - η µεταχείριση των γυναικών ως εξαρτηµένα µέλη οικογενειών από το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, - η περιορισµένη πρόσβαση σε (ικανοποιητικής ποιότητας και χαµηλού κόστους) υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και φροντίδας ηλικιωµένων - η υπερβολική έµφαση του συστήµατος εισοδηµατικών µεταβιβάσεων σε παροχές προς πολύτεκνες οικογένειες. Το κόστος της ανατροφής των παιδιών στην Ελλάδα, εκτός από το γεγονός ότι δεν αποτελεί ευθύνη που επεκτείνεται σε σηµαντικό βαθµό και στο κράτος, δε µοιράζεται ισότιµα ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Η εναρµόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής απουσιάζει σε µεγάλο βαθµό και αυτό αποβαίνει, κατά κανόνα, σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η εναρµόνιση, όµως, της οικογενειακής και εργασιακής ζωής είναι ένα σύνθετο ζήτηµα και απαιτείται ο προσδιορισµός νέων στρατηγικών έτσι ώστε να υπάρχει µια υγιής ισορροπία ανάµεσα στην εργασία και στη ζωή στο πλαίσιο της οικογένειας. Το ζητούµενο είναι να ανοίξουν προοπτικές για νέες 15

16 αναζητήσεις και κοινωνικές αλλαγές έτσι ώστε να εναρµονίζονται καλύτερα µε τις ατοµικές ευθύνες των εργαζοµένων. Επίσης, ευρύτερες κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές που θα έχουν στο άµεσο µέλλον σοβαρότερες επιπτώσεις στις οικογένειες και στην εργασία συνδέονται και µε την αγωγή των παιδιών. Η νέα πραγµατικότητα της οικογενειακής ζωής θα είναι πολυπολιτισµική και πλουραλιστική ως προς τις µορφές οικογενειακής οργάνωσης, γεγονός που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αναδιάρθρωση των κοινωνικών δικτύων και θα διευρύνουν τον χώρο της ζωής και της εργασίας. Παράλληλα, υπάρχει µια αυξανόµενη συνειδητοποίηση και ενδιαφέρον για την αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Ορισµένοι τύποι νοικοκυριών διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας. Η ανεπαρκής κάλυψη και η αναποτελεσµατικότητα των µέτρων κοινωνικής πολιτικής συχνά καθιστούν δύσκολη την αντιµετώπιση των προβληµάτων που θέτει ο κοινωνικός αποκλεισµός και ειδικότερα, όσον αφορά στις µονογονεϊκές οικογένειες, Συχνά η υπεράσπιση της παραδοσιακής ηθικής προβάλλει τις αξίες της µακρόχρονης δέσµευσης για την κοινωνική ανατροφή των παιδιών, αλλά παραβλέπει το γεγονός ότι οι παραδοσιακές µορφές οικογενειακής οργάνωσης βασίζονται στις ανισότητες και στα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε οικογένειες στις οποίες θα επιδιώκεται η ψυχολογική ευεξία, ο αυτοσεβασµός, η προσωπική ανάπτυξη των µελών της και θα ενθαρρύνεται η δηµιουργία υπεύθυνων πολιτών. Η ενθάρρυνση της υπευθυνότητας µπορεί να υπάρξει σε ένα νέο καινοτόµο πλαίσιο που µπορεί να εντάξει τις µεταβολές της οικογένειας και τις αλλαγές στους ρόλους των φύλων. Ο συνδυασµός αυτός ενθαρρύνει τη δέσµευση στη γονεϊκότητα, αλλά δεν προϋποθέτει ότι µόνον οι παραδοσιακές µορφές 16

17 οικογενειακής οργάνωσης αποτελούν αναγκαστικά το πλαίσιο θετικής εξάσκησης του γονεϊκού ρόλου. Αυτός ο συνδυασµός, αποτελεί προσαρµογή των οικογενειακών αξιών στη σύγχρονη εποχή. Αντί επιλόγου Μετά από το ταξίδι αυτό στις οικογένειες, επανέρχοµαι στο αρχικό µου ερώτηµα. Στη πράξη, η συµφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής αφορά και προωθείται εξίσου και για τα δύο φύλα; Η απάντησή µου είναι ότι στη πραγµατικότητα σήµερα η συµφιλίωση της οικογενειακής ζωής µε την εργασιακή αφορά κυρίως τις γυναίκες. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση είναι µεταβατική και ότι στο µέλλον θα είναι ζήτηµα για το οποίο συστρατεύονται γυναίκες και άνδρες τουλάχιστον αυτοί που µε τη πράξη τους δεν γίνονται συνένοχοι στην διαιώνιση της κατάστασης. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Ότι και οι άνδρες θα κάνουν χρήση των διακανονισµών που υπάρχουν για ευέλικτες συνθήκες εργασίας έτσι ώστε να µην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην οικονοµική τους ανεξαρτησία. Και οι γυναίκες και οι άνδρες χρειάζεται να εξισορροπήσουν την οικογενειακή και εργασιακή ζωή. Οι γυναίκες εξακολουθούν σήµερα να είναι οι κύριοι φορείς φροντίδας των παιδιών και άλλων εξαρτώµενων ατόµων, όσο περισσότερα παιδιά έχουν, τόσο λιγότερο συµµετέχουν στην αγορά εργασίας και εξακολουθούν να ξοδεύουν περισσότερες ώρες στην ενδοοικογενειακή φροντίδα. Από την άλλη και οι άνδρες πρέπει να ενθαρρυνθούν να συµµετέχουν στη καθηµερινότητα της φροντίδας των παιδιών, να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων για γονική άδεια ή δουλεύουν µε µερική απασχόληση χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι το µόνο που απαιτείται για τη διευκόλυνση της εναρµόνισης της οικογενειακής και επαγγελµατικής 17

18 ζωής ανδρών και γυναικών. Θα βοηθούσε αν η γονική άδεια που αφορά τον πατέρα (όρος µε διαφορετικό περιεχόµενο του όρου άδεια πατρότητας) να αποτελέσει ατοµικό και µη µεταβιβάσιµο δικαίωµα, στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από την Οδηγία για την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών προκειµένου να αυξηθεί ο αριθµός των ανδρών που θα κάνουν χρήση του συγκεκριµένου δικαιώµατος. Η έννοια του αυτοτελούς προσωπικού δικαιώµατος είναι ότι κάθε γονέας δικαιούται δική του γονική άδεια και συνεπώς δεν µπορεί να γίνει λόγος για συνολικό χρόνο και κατανοµή του µεταξύ των γονέων. Χωρίς αλλαγές στους ρόλους των φύλων, οι ρυθµίσεις για τη καλύτερη διευθέτηση του συνδυασµού οικογενειακής και εργασιακής ζωής θα αφορούν µόνον τις γυναίκες, διαιωνίζοντας ταυτόχρονα τη περιθωριακή τους θέση στην αγορά εργασίας και την πρωτεύουσα στις οικιακές ευθύνες δηλ. έχουµε ουσιαστικά παγίωση της κατανοµής των ρόλων. Για να µη λειτουργούν προς αυτή τη κατεύθυνση θα πρέπει ταυτόχρονα µε τις αλλαγές στους ρόλους ανδρών γυναικών - η εργασιακή και η οικογενειακή πολιτική να διασφαλίσει ότι τα µέτρα για τη συµφιλίωση θα αφορούν και θα προωθούνται εξίσου και για τα δύο φύλα. Θα βελτιώνουν δηλ. την ποιότητα ζωής και την καθηµερινότητα των ανδρών και των γυναικών µε παράλληλη στήριξη της οικογένειας. Η πραγµατικότητα είναι ότι δοµές και υπηρεσίες προσαρµόζονται πολύ αργά στο γεγονός ότι άνδρες και γυναίκες εργάζονται. Χρειαζόµαστε πιο αποτελεσµατικές πολιτικές συµφιλίωσης εργασιακής οικογενειακής ζωής για άνδρες και γυναίκες. Χρειάζεται επανεξέταση του νοήµατος και του τρόπου παροχής φροντίδας, της µητρότητας και ιδιαίτερα της πατρότητας. Η έλλειψη ουσιαστικής συµφιλίωσης οδηγεί ορισµένες φορές σε αδιέξοδα, ιδιαίτερα στη περίοδο που 18

19 διανύουµε, καθώς υπάρχουν σηµαντικές κοινωνικοπολιτισµικές αλλαγές στον κόσµο και µεταβολές στην οικογένεια. 19

20 20

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 Σημείωμα Σύνταξης Η ψήφιση του νέου υπαλληλικού κώδικα μετά από 15 χρόνια προσπαθειών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι ενσωμάτωσε - σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ - ώριμες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αινείας και Αγχίσης (αγγείο του 5 ου αιώνα π.χ.) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Σεπτέµβριος 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K.

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K. ISBN: 978-960-9571-12-8 Κ. ΔΗΜΟΥΛΑΣ Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ματίνα Γιαννακούρου ικηγόρος, ρ. Εργατικού ικαίου (Παν/µιο Paris X-Nanterre), & Ευαγγελία Σουµέλη Επιστ. Συνεργάτις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Γιώργος Τσιώλης. Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση ΜΕΛΕΤΕΣ

Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Γιώργος Τσιώλης. Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ Γιώργος Τσιώλης Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση 23 ΜΕΛΕΤΕΣ Ο Γιώργος Τσιώλης είναι λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΝΈΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΕ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΉΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ E U R O P Ä I S C ENTWICKLUNGSB ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα