Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα. Καταρχήν υπάρχει µια µεγάλη συζήτηση για το τι συνιστά ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και τη προσωπική ζωή και που τοποθετούνται τα όρια. ηλ. τι σηµαίνει να βιώνουν οι εργαζόµενοι /ες µια ικανοποιητική ζωή που να συνδυάζει την αµειβόµενη εργασία µε άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η µη αµειβόµενη οικιακή εργασία, η φροντίδα και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών, η συµµετοχή σε κοινωνικές ή πολιτικές εκδηλώσεις, συναντήσεις µε φίλους, χόµπι και σπορ, διάφορες δραστηριότητες αναψυχής και προσωπικής ανάπτυξης. Η αίσθηση της ισορροπίας είναι διαφορετική στον καθένα και στη καθεµιά µας γιατί συνδέεται µε πολλές επιλογές και δυνατότητες να συνδυάσουµε την εργασία µε τις προσωπικές µας ανάγκες, συνδέεται µε το στυλ και το επίπεδο της ζωής µας. Ο δηµόσιος διάλογος επικεντρώνεται κυρίως στις δυσκολίες εξισορρόπησης της επαγγελµατικής ζωής µε τις γονεϊκές υποχρεώσεις. Αυτό όµως δεν διευκολύνει τη πλήρη κατανόηση της σηµασίας και της αξίας της ισορροπίας ανάµεσα στην εργασία και την οικογενειακή ζωή καθώς υπάρχουν και άλλες διαστάσεις. Για παράδειγµα, πως µπορούµε να συµφιλιώσουµε την ιδιωτική µας ζωή µε την αµειβόµενη εργασία, χωρίς να υπονοµεύσουµε την παραγωγικότητα της εργασίας, αλλά ούτε την υγεία των εργαζοµένων οι οποίοι υφίστανται ήδη 1

2 τις συνέπειες της ανταγωνιστικότητας; Είναι γνωστό ότι οι εργαζόµενοι που αντιµετωπίζουν συγκρούσεις ανάµεσα στο ρόλο τους ως γονέων και ως εργαζοµένων είναι λιγότερο δηµιουργικοί και παραγωγικοί. Πολλές έρευνες, επίσης, καταδεικνύουν, ότι τα τελευταία χρόνια, η αµειβόµενη εργασία έχει εντατικοποιηθεί, έχει γίνει περισσότερο στρεσσογόνα και εποµένως λιγότερο ικανοποιητική και ότι ο διαθέσιµος χρόνος για τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις ολοένα και µειώνεται. Αλλαγές στις καθιερωµένες πρακτικές και νόρµες εργασίας που στην εποχή µας επιταχύνονται επιβάλλουν νέα βάρη στα άτοµα και στις οικογένειες. Έτσι, καθώς οι σύγχρονες απαιτήσεις αυξάνονται και ο χρόνος εργασίας επιµηκύνεται, η δυνατότητα να επιτύχει κανείς µια ικανοποιητική ισορροπία στη ζωή του φαίνεται όλο και περισσότερο ανέφικτη. Η επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της απασχόλησης και του ελευθέρου χρόνου, µεταξύ της σταδιοδροµίας και της οικογένειας αποτελούν κεντρική ανησυχία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εθνικών κυβερνήσεων, καθώς και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Συνιστά επίσης και ένα από τα αιτήµατα των εργαζοµένων µε σηµείο αιχµής τη διάσταση που επιφέρει στην ποιότητα ζωής η αλλαγή στη δοµή και ζήτηση της εργασίας και οι αλλαγές της οικογενειακής δοµής. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, η αυξανόµενη τεχνολογική ανάπτυξη και η συνεχής αύξηση του ποσοστού γήρανσης του πληθυσµού σε συνδυασµό µε την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης απαιτούν οργανωτικές αλλαγές και ευελιξία που ικανοποιεί ταυτόχρονα τις ανάγκες του εργατικού δυναµικού και των εργοδοτών. Η συµφιλίωση δεν αφορά τυπικά µόνο τις γυναίκες αλλά εξίσου τους άνδρες, τους εργαζόµενους στο σύνολό τους και τις επιχειρήσεις. Μόνο µε την αποδοχή και εγκαθίδρυση πρακτικών συµφιλίωσης θα µπορούν οι γυναίκες µε οικογενειακές υποχρεώσεις να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, οι άνδρες να συµµετέχουν ισότιµα στην 2

3 ανάληψη των οικογενειακών υποχρεώσεων και οι επιχειρήσεις να προσελκύουν και να συγκρατούν στο δυναµικό τους ικανά στελέχη και από τα δύο φύλα Είναι ένα θέµα, λοιπόν, που αφορά στους εργαζόµενους /ες, τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και συνδέεται άµεσα µε την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, µε την ισότητα των φύλων, µε το δηµογραφικό πρόβληµα κ.ά Τι πραγµατικά όµως συµβαίνει; Το χάσµα λοιπόν ανάµεσα στη ρητορική περί του συνδυασµού της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής και στη πραγµατικότητα του χώρου εργασίας είναι πολύ µεγάλο. Για παράδειγµα, δεν υπάρχουν πολλοί εργοδότες που να παρέχουν στο προσωπικό τους διευκολύνσεις για τη φροντίδα των παιδιών και αυτό παρά το γεγονός ότι πολλές µελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι επιχειρήσεις αποκοµίζουν σηµαντικά οφέλη από τις πολιτικές εξισορρόπησης εργασίας και οικογενειακής ζωής (µειώνονται οι απουσίες, υπάρχει µεγαλύτερος έλεγχος του στρες, καθώς και αυξηµένη παραγωγικότητα και ικανοποίηση των εργαζοµένων από την εργασία τους). Η επίτευξη ισορροπίας ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή είναι ένα εγχείρηµα που προϋποθέτει δράση σε πολλά επίπεδα Από: Κυβερνήσεις που µε αποτελεσµατικές κοινωνικές πολιτικές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις αλλαγές που συντελούνται στις δοµές της οικογένειας, της εργασίας και της κοινωνίας. Η νοµοθετική εξουσία παίζει σπουδαίο ρόλο, χρειάζεται επίσης συνεχής διάλογος και 3

4 συνεργασία µεταξύ κυβέρνησης και κοινωνίας των πολιτών και βεβαίως εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας. Επιχειρήσεις και εργοδοσία µε φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές και χωρίς διακρίσεις φύλου. Συνδικαλιστικές οργανώσεις που θα βάζουν υψηλά στην ατζέντα το ζήτηµα και θα ενδιαφέρονται για την εξέλιξή του. Κοινωνικές οργανώσεις και κυρίως τις γυναικείες συλλογικότητες που θα αναδεικνύουν το θέµα και θα ενδυναµώσουν τη τοπική δράση. Σε ατοµικό επίπεδο, χρειάζεται καλύτερη οργάνωση του χρόνου µας, των προτεραιοτήτων και των ορίων µας. Οικογένειες και νοικοκυριά, µε ανθρώπους που δίνουν αξία στην ισότητα των φύλων, στη συντροφικότητα, στην επικοινωνία, στη φιλία και µοιράζονται δίκαια όλες τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τις απολαύσεις, τόσο της ιδιωτικής, όσο και της δηµόσιας σφαίρας. Η παράµετρος του φύλου Το πέρασµα από τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών στη συµφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής η συνειδητοποίηση, δηλαδή, της ανάγκης µετατόπισης της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα από τις ειδικές δράσεις για τη διόρθωση των ανισοτήτων φύλου, προς την κατεύθυνση της προώθησης της ισότητας µέσα από όλες τις πολιτικές υπήρξε µια αργή διαδικασία. Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις γενικές πολιτικές αντιστοιχεί σε µια οπτική και πολιτική φύλου που προωθεί αλλαγές στη ζωή ανδρών και γυναικών προκειµένου να επιτευχθεί ισότητα σε όλες τις σφαίρες της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής. Ο συνδυασµός οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, ένα σοβαρό ζήτηµα για τις γυναίκες και τους άνδρες, Η ανάγκη λήψης αντισταθµιστικών µέτρων για τις γυναίκες, όσον αφορά στους όρους πρόσβασης και συµµετοχής 4

5 στην αγορά εργασίας και των ανδρών όσον αφορά στους όρους συµµετοχής στην οικογενειακή ζωή είναι αποτέλεσµα κοινωνικών πρακτικών που θεωρούν ως σχεδόν αυτονόητο ότι η µη αµειβόµενη εργασία για τη φροντίδα της οικογένειας είναι βασική ευθύνη των γυναικών. To ερώτηµα που σας θέτω είναι: Στη πράξη, η συµφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής αφορά και προωθείται εξίσου και για τα δύο φύλα; Η συµµετοχή των ανδρών είναι, κατά τη γνώµη µου, ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Είναι αυτονόητο ότι χωρίς τη συµµετοχή τους δεν µπορεί να υπάρξει ίση κατανοµή ευθυνών. Ταυτόχρονα, όµως, είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα γιατί προϋποθέτει την προώθηση αλλαγών στην κοινωνία και ταυτόχρονα στις αντιλήψεις και στις πρακτικές ανδρών και γυναικών σε ατοµικό επίπεδο. Η συµφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής είναι ένα δίληµµα και ένα όραµα για τον 21 ο αιώνα. Προσεγγίζουµε, όµως, το στόχο αυτό; Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό χρειάζεται να αναφερθούµε περιληπτικά στα µέτρα συµφιλίωσης της εργασίας και της οικογενειακής ζωής Μέτρα συµφιλίωσης της εργασίας και της οικογενειακής ζωής Τα διάφορα κράτη, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν θεσπίσει µέτρα για τη συµφιλίωση της εργασίας και της οικογενειακής ζωής δηλ. καλές πρακτικές για τον για το συνδυασµό οικογενειακής ζωής και σταδιοδροµίας. εν θα αναφερθώ στα µέτρα αυτά αναλυτικά Για να µπορούµε όµως να αξιολογήσουµε την υπάρχουσα κατάσταση θα σκιαγραφήσω αδρά το περιεχόµενο αυτών των µέτρων. Τα µέτρα που περιλαµβάνονται σε αυτή τη κατηγορία αφορούν : *Μέτρα που διευκολύνουν τη πρόσβαση στην αγορά εργασίας * Μέτρα που διευκολύνουν τον συνδυασµό εργασίας και οικογένειας. * Μέτρα που προωθούν την ανακατανοµή των γονεϊκών ευθυνών. 5

6 Πιο αναλυτικά: Τις ώρες εργασίας και τις ώρες λειτουργίας στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών, δηλ. πως ρυθµίζεται το ανώτατο όριο των ωρών εργασίας, ποιες πλευρές του χρόνου εργασίας αφήνονται στη συλλογική διαπραγµάτευση, τη νοµοθεσία για τις µη -τακτικές ώρες εργασίας, τις οικονοµικές επιπτώσεις που έχουν στους εργαζόµενους /ες οι διάφοροι τύποι εργασίας (όπως στις κοινωνικές παροχές), η ύπαρξη προγραµµάτων στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα που έχουν ως στόχο το συνδυασµό οικογενειακής ζωής και σταδιοδροµίας για άνδρες και γυναίκες, αν η εργασία µε ηλεκτρονική επικοινωνία είναι µια εκτεταµένη επιλογή, πως ρυθµίζονται οι ώρες λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων, των τραπεζών, των υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη δηµόσια διοίκηση και τα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, αν είναι συµβατές µε τις κανονικές ώρες εργασίας και αν έχουµε δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές ηλεκτρονικά, πώς ρυθµίζονται οι ώρες λειτουργίας των σχολείων -δηµοσίων και ιδιωτικών - και αν προκύπτει ασυµβατότητα ανάµεσα στις κανονικές ώρες λειτουργίας τους και τις ώρες εργασίας των περισσότερων εργαζοµένων. Τις άδειες και τις άλλες καταστάσεις που προκύπτουν από την οικογενειακή φροντίδα και σχετίζονται µε την εναρµόνιση της οικογενειακής ζωής και της σταδιοδροµίας, Εδώ µπορούµε να εξετάσουµε τη νοµοθεσία της χώρας µας για τα είδη αδειών - µε αποδοχές ή µη - και να δούµε τη διάρκειά τους, τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, τις οικονοµικές επιπτώσεις στο µισθό, τους κανονισµούς στη κοινωνική ασφάλιση και στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, την νοµική µεταχείριση της µητρότητας όσον αφορά στις απολύσεις και στην ακύρωση των συµβάσεων, αν υπάρχει συγκεκριµένη και διαφοροποιηµένη γονική άδεια σε σχέση µε τη γέννηση ή τη φροντίδα του παιδιού. (αναφέροµαι σε άδειες όπως: 6

7 άδεια µητρότητας, άδεια θηλασµού και φροντίδας νηπίου /παιδιού, γονική άδεια για ανατροφή του παιδιού, άδεια άνευ αποδοχών για ασθένεια εξαρτηµένων µελών της οικογένειας, γονική άδεια για επίσκεψη στο σχολείο, άδεια µε αποδοχές για παιδιά που υποφέρουν από ασθένειες και απαιτείται τακτική µετάγγιση αίµατος ή περιοδική νοσοκοµειακή παρακολούθηση) Επίσης, πρέπει να δούµε αν υπάρχουν άλλες παροχές που καλύπτουν οικογενειακές ανάγκες και προέρχονται από τη σχέση εργασίας, όπως οικογενειακά επιδόµατα, επιδόµατα για βρεφικές και νηπιακές υπηρεσίες, επιδόµατα λοχείας- εγκυµοσύνης, επιδόµατα κοινωνικής ασφάλισης. Τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις ηλ. πόσες γυναίκες συµµετέχουν στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, πόσο σηµαντικά είναι τα ζητήµατα του συνδυασµού οικογενειακής ζωής και σταδιοδροµίας στις κλαδικές και εθνικές συλλογικές συµβάσεις και πως ορίζονται στα διάφορα άρθρα και αν η µεταφορά οδηγιών της Ευρωπαικής Ένωσης έχει επιπτώσεις στο περιεχόµενό τους. Τις εγγυήσεις για την εφαρµογή αυτών των δικαιωµάτων ηλ. αν υπάρχει νοµική προστασία για τη διασφάλιση αυτών των δικαιωµάτων. Τους πόρους και τις υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται από το ηµόσιο και παρέχουν µέριµνα στα εξαρτώµενα παιδιά, τα ανάπηρα παιδιά, τους αδύναµους και τους ηλικιωµένους ηλ. τους πόρους που διατίθενται σε παιδικούς σταθµούς, νηπιαγωγεία, παιδικές κατασκηνώσεις, τους όρους πρόσβασης, τις ώρες και τον τρόπο λειτουργίας τους, τις υπηρεσίες για τη φροντίδα των ανάπηρων, ηλικιωµένων ατόµων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και αν οι υπηρεσίες αυτές εκπίπτουν από τη φορολογία. Τις θετικές δράσεις 7

8 ηλ. αν υπάρχουν µέτρα τα οποία δεν αφορούν αυστηρά το συνδυασµό οικογενειακής ζωής και σταδιοδροµίας, αλλά οδηγούν σε παρόµοιο αποτέλεσµα, όπως µέτρα θετικής δράσης για να βελτιωθεί η αναλογία των γυναικών στο εργατικό δυναµικό και η εξέλιξή τους, µέτρα για αύξηση των γυναικών και των ανδρών σε κλάδους όπου υποεκπροσωπούνται, µέτρα για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Τα Μ.Μ.Ε. Ποιο είναι το προφίλ των ανδρών και γυναικών που απεικονίζονται στα Μ.Μ.Ε. στον επαγγελµατικό τοµέα, στο σπίτι, όταν µοιράζονται την οικιακή εργασία και την ανατροφή των παιδιών. Συµφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής: Κοινωνικο - πολιτισµικές µεταβολές Η δική µου συµβολή στη συζήτηση σχετικά µε την ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή θα επικεντρωθεί σε ορισµένες κοινωνικο πολιτισµικές µεταβολές που επηρεάζουν διαµόρφωση αυτών των πολιτικών και κυρίως στις µεταβολές της οικογένειας. Αλλαγές στους ρόλους ανδρών και γυναικών Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συντέλεσαν στην σταδιακή αλλαγή των ρόλων στη κοινωνία γενικά και ειδικότερα στο πλαίσιο της οικογένειας. Εκτός από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συντέλεσαν στην αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων γυναικών. Για παράδειγµα, οι τεχνολογικές αλλαγές που διευκολύνουν και απλοποιούν τις οικιακές εργασίες εξοικονοµώντας χρόνο και διευκολύνοντας τη συµµετοχή των ανδρών, η αύξηση των παροχών στον τοµέα της παιδικής προστασίας, οι αλλαγές που µεταβάλουν τον κύκλο ζωής των γυναικών καθώς έχουν µεγαλύτερη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα τεκνοποιήσουν, ποια χρονική 8

9 περίοδο και πόσα παιδιά θα αποκτήσουν, η σταδιακή µεταβολή των αντιλήψεων για τους ρόλους των φύλων κ.ά. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στον επαναπροσδιορισµό των ανδρικών και γυναικείων ρόλων µέσα και έξω από το σπίτι και στην αύξηση των µορφών οικογενειακής οργάνωσης. Για παράδειγµα, οι γυναίκες σήµερα κρίνουν απαραίτητο να µορφωθούν και να αποκτήσουν µια θέση στην αγορά εργασίας πριν παντρευτούν ή κάνουν το πρώτο τους παιδί, παντρεύονται µεγαλύτερες, επιθυµούν λιγότερα παιδιά και γεννούν ακόµη λιγότερα από αυτά που θεωρούν ως ιδανικό αριθµό, γεννούν το πρώτο τους παιδί σε µεγαλύτερη ηλικία από ότι παλιά, παντρεύονται λιγότερο και υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα από ότι στο παρελθόν να κάνουν παιδί εκτός γάµου, να πάρουν διαζύγιο και να ξαναπαντρευτούν. Το δυσάρεστο είναι ότι σε αυτή τη µεταβατική φάση η αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό, παρόλο που διαφοροποίησε τις σχέσεις των φύλων µέσα και έξω από την οικογένεια, δεν συνοδεύεται µε ισότιµη συµµετοχή των ανδρών στην ανατροφή των παιδιών και στις οικιακές ευθύνες έτσι οι γυναίκες να εργάζονται περισσότερο για να ανταπεξέλθουν στο διπλό τους ρόλο και αυτό παρά την µετατόπιση µέρους της φροντίδας έξω από το πλαίσιο της οικογένειας και την αυξηµένη συµµετοχή στην φροντίδα των µελών της ευρύτερης οικογένειας στην Ελλάδα. Υπάρχει µεγάλη απόσταση από τη πλήρη αµοιβαιότητα και ισότητα στις σύγχρονες πρακτικές όσον αφορά στην κατανοµή των οικιακών εργασιών και της ανατροφής των παιδιών, κατάσταση που ποικίλλει ανάλογα µε ατοµικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, ο βαθµός εκπαίδευσης, η επαγγελµατική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης, ο αριθµός και η ηλικία των παιδιών. Επίσης, πολύ σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι πολιτισµικές επιδράσεις και οι αξίες που κάθε άτοµο έχει. Η εργαζόµενη σύζυγος και µητέρα αποτελεί το καινούργιο µοντέλο γυναίκας 9

10 µε κύρος στο πλαίσιο του µοντέλου της συζυγικής οικογένειας, που παρόλο είναι κυρίαρχο, δεν είναι το µοναδικό. Στην Ελλάδα αν και έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για την ισότητα των φύλων σε επίπεδο νοµοθεσίας, η θέση της γυναίκας στο δηµόσιο και ιδιωτικό χώρο δεν είναι ισότιµη. Υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη σηµαντικών ανισοτήτων σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής και ατοµικής ζωής. Για παράδειγµα, στον τοµέα της εργασίας δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν ακόµα µεγάλες ανισότητες για τις εργαζόµενες γυναίκες, όπως η περιορισµένη αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων τους, ο διαφορετικοί τοµείς που βρίσκονται στην αγορά εργασίας και η θέση τους στην ιεραρχία, η µεγαλύτερη προσωρινότητα της εργασίας, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, η όχι πάντα ηθεληµένη επιλογή εργασίας µερικής απασχόλησης, οι χαµηλότερες αµοιβές. Παρά την προοδευτική νοµοθεσία που υπάρχει, όµως, στην Ελλάδα για την ισότητα των φύλων και τις υιοθετούµενες οδηγίες, οι αξίες και οι αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων είναι σε µεγάλο βαθµό παραδοσιακές και µεταβάλλονται σταδιακά. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός γυναικών - και ελάχιστων ανδρών- που προσπαθεί να ισορροπήσει τις οικογενειακές ευθύνες µε την εργασία. Τέλος, η γνώµη µου είναι ότι η εναρµόνιση της οικογενειακής και της εργασιακής ζωής αποτελεί φυσικό συµπλήρωµα της αρχής της ισότητας των φύλων και µέσο για την αποτελεσµατική εφαρµογή της. Μεταβολές στη σχέση οικογένειας εργασίας Η διάρθρωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής ποικίλει και παίρνει διαφορετικές µορφές σε κάθε χώρα ανάλογα µε τις πηγές που εµπλέκονται και τους τρόπους συνδυασµού (συγγενικό περιβάλλον, κράτος, αγορά υπηρεσιών). Στην Ελλάδα, παρά τη πρόοδο που παρατηρείται γενικά στο 10

11 επίπεδο των ισότιµων σχέσεων, υπάρχει, παράλληλα, και µια άλλη πραγµατικότητα που δεν είναι και τόσο αισιόδοξη. Για παράδειγµα, συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας του ΕΚΚΕ, τα οποία αποτυπώνουν την κατάσταση όσον αφορά στην κατανοµή των εργασιών του νοικοκυριού µεταξύ των συντρόφων και τον τρόπο συµφιλίωσης της οικογενειακής και εργασιακής ζωής στην ελληνική οικογένεια µπορούµε να ισχυριστούµε ότι στην πραγµατικότητα η συµφιλίωση οικογενειακής και εργασιακής ζωής παραµένει σε µεγάλο βαθµό ανέφικτη. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι ένας δείκτης για το προσδιορισµό της σχέσης αυτής, αν και δεν σκιαγραφεί πλήρως το τοπίο αν δεν καταγράψουµε τις επαγγελµατικές διαδροµές των γυναικών µέσα στο χρόνο και το εργασιακό τους προφίλ. Επίσης, το ποσοστό των γυναικών που απασχολείται µειώνεται καθώς αυξάνει το µέγεθος της οικογένειας το τρίτο παιδί συντελεί στη µεγάλη πτώση των ποσοστών απασχόλησης των µητέρων. Η ηλικία του παιδιού επηρεάζει σε µικρότερο βαθµό τη συνέχιση ή µη της εργασίας. Συνήθως ο τρόπος που περιγράφεται και αναλύεται η σχέση οικογένειας εργασίας προϋποθέτει ότι η οικογένεια λειτουργεί στο πλαίσιο του µοντέλου της συζυγικής οικογένειας χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι άλλες µορφές οικογένειας ή να θεωρούνται ως εξαίρεση. Πάντως η εµπειρία που έχουµε από κράτη όπου εφαρµόζονται αποτελεσµατικές πολιτικές εναρµόνισης οικογενειακής και εργασιακής ζωής δείχνει ότι αυξάνεται ο δείκτης γονιµότητας και έχουµε υψηλότερο ποσοστό εργαζοµένων γυναικών. Μεταβολές στην οικογένεια Οι βαθιές κοινωνικές αλλαγές στις Ευρωπαικές οικογένειες και στη δοµή του πληθυσµού, η αλλαγή των συνθηκών εργασίας και των συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας µας φέρνουν αντιµέτωπους µε µεγάλες προκλήσεις. Μια από τις 11

12 µεγαλύτερες είναι πως οι πολιτικές θα στηρίξουν τις οικογένειες για να επιτελέσουν τον ρόλο τους ενώ ταυτόχρονα θα συµµετέχουν στην εργασία. Ένα µεγάλο µέρος της κοινωνικοοικονοµικής έρευνας αυτή τη στιγµή σχετίζεται µε τη θεµατική αυτή. Στη συζήτηση, όµως, για τη συµφιλίωση της οικογενειακής ζωής µε την εργασιακή είναι αναγκαίο να λάβουµε υπόψη µας ότι το πορτραίτο των Ευρωπαϊκών Οικογενειών αλλάζει στον 21 ο αιώνα. Γινόµαστε όλο και περισσότερο σκηνοθέτες της δικής µας βιογραφικής εκδοχής, αλλά και των κοινωνικών µας δεσµεύσεων επιζητώντας την προσωπική ολοκλήρωση σε ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει ελευθερία επιλογής και πιο ισότιµες σχέσεις σε ένα κόσµο που όλο και περισσότερο αλλάζει. Αυτή την πραγµατικότητα που έχει διαµορφωθεί για την οικογένεια στις αρχές του 21ου αιώνα και συνεχίζει να εξελίσσεται αξιολογούν θετικά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Όπως αναφέραµε παραπάνω, έγιναν σηµαντικές αλλαγές στη δοµή, το µέγεθος και στη σύνθεση των οικογενειών και των νοικοκυριών τις τελευταίες δεκαετίες σε όλες τις ευρωπαικές κοινωνίες. Η Ευρώπη έχει να αντιµετωπίσει µια τριπλή πρόσκληση: µείωση του αριθµού των εν δυνάµει εργαζοµένων, των γεννήσεων και γήρανση του πληθυσµού. Η εναρµόνιση εργασιακής οικογενειακής ζωής είναι ένα µέτρο για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού στο βαθµό που προσφέρει περισσότερες και πιο ποιοτικές φροντίδες για παιδιά, ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρίες. Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ελληνική οικογένεια διατηρεί ακόµα τη φυσιογνωµία της εκτεταµένης οικογένειας. Εξακολουθεί να είναι χώρος αλληλεγγύης και υποστήριξης των µελών της, ιδιαίτερα στα θέµατα των ηλικιωµένων και της βοήθειας που προσφέρεται προς τα παιδιά και τους νέους καλύπτοντας έτσι τα κενά της κοινωνικής πολιτικής. Επίσης, οι δύο γενιές, γονείς και τα ενήλικα παιδιά τους, συνυπάρχουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και αλληλεπιδρούν. Ταυτόχρονα, σήµερα οι άνδρες και οι 12

13 γυναίκες στην Ελλάδα προσπαθούν να χειριστούν στις οικογενειακές τους σχέσεις ένα µείγµα στο οποίο συνυπάρχει ένα διαφαινόµενο ήθος ισότητας για τις προσωπικές σχέσεις, µε στοιχεία µιας ακόµη ζωντανής και κυρίαρχης πατριαρχικής αντίληψης που επιβιώνει. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την γονεϊκότητα, δηλ. µε τους µηχανισµούς που ρυθµίζουν τη σχέση γονιών παιδιού, καθώς η γονεϊκότητα υπόκειται σε µια διαδικασία αλλαγών µέσα σε ένα πλαίσιο όπου οι επιλογές των ατόµων για τον τρόπο οργάνωσης του ιδιωτικού τους βίου διαφοροποιούνται ραγδαία. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στις πολιτικές που συζητάµε. Όπως επίσης ότι η συµφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής αφορά και τους δύο γονείς γιατί δεν νοείται στήριξη της οικογένειας χωρίς στήριξη και των δύο γονέων. Είναι επίσης έννοια ευρύτερη από αυτήν της προστασίας της µητρότητας ή της πατρότητας. Όσον αφορά, όµως, στην αυτοαντίληψη των συντρόφων, εκεί που παρατηρείται µεγαλύτερη αλλαγή είναι στην αυτοαντίληψη των γυναικών, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν παρατηρούνται αλλαγές και στους άνδρες ιδιαίτερα ως προς την γονεϊκή τους ιδιότητα. Οι γυναίκες δεν αυτοπροσδιορίζονται µόνον µέσω της µητρότητας αλλά επιδιώκουν και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, επιχειρώντας να εναρµονίσουν την οικογενειακή µε την εργασιακή ζωή -εγχείρηµα εξαιρετικά δύσκολο, ιδιαίτερα για τις µόνες -µητέρες. Παράλληλα, παρατηρούνται αλλαγές στις σχέσεις γονιών -παιδιών καθώς έχει αλλάξει η στάση µας απέναντι στα παιδιά και οι αντιλήψεις για την προστασία τους. Με τις µεταβολές στην οργάνωση της οικογενειακής ζωής και η φύση των σχέσεων µεταξύ παιδιών /γονιών και κράτους αλλάζει συνεχώς. Τα δικαιώµατα των παιδιών µέσα στις οικογένειες και η ενδεχόµενη σύγκρουση των δικαιωµάτων των παιδιών και των γονιών 13

14 αποτελούν ένα νέο και δύσκολο πεδίο στο οποίο γίνεται επιτακτική η άσκηση δηµόσιας πολιτικής για επίλυση συγκρούσεων. Συχνά η συζήτηση για την έλλειψη συµµετοχής των πατέρων στην ανάπτυξη των παιδιών τους, όπως στη περίπτωση των µονογονεϊκών οικογενειών, επικεντρώνεται σε µεγάλο βαθµό στην ευθύνη τους όταν δεν στηρίζουν οικονοµικά τα παιδιά, αλλά όχι τόσο αν δεν παρέχουν άλλου τύπου φροντίδα (π.χ. συναισθηµατική). Σπάνια, όµως, αναρωτιόµαστε πως εµείς ως κοινωνία εννοούµε την πατρότητα και γιατί είναι δύσκολο ή ανοίκειο οι πατέρες να φροντίζουν τα παιδιά τους. Αν θέλουµε όµως ο πατέρας να ασκεί τις λειτουργίες της γονεϊκότητας και µετά τον χωρισµό- που αποτελεί και την κύρια αιτία µονογονεϊκότητας - πρέπει να ενθαρρυνθεί στην άσκηση της προηγούµενα µε αντίστοιχη παιδεία, µε επαναπροσδιορισµό της πατρότητας και των κοινωνικών πρακτικών που συνδέονται µ αυτήν, όπως, για παράδειγµα τα µέτρα συµφιλίωσης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής. Σε γενικές γραµµές, η αγωγή των παιδιών στην Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί κυρίως µια δραστηριότητα που αποτελεί ευθύνη της οικογένειας και εκπληρώνεται στο πλαίσιό της - παρά τις αλλαγές που έχει υποστεί η οικογένεια και το γεγονός ότι πολλές λειτουργίες µετατοπίστηκαν έξω από αυτήν. Νέες Πολιτικές για την εναρµόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής; Αν και οι προκλήσεις που θέτουν αυτοί οι µετασχηµατισµοί είναι παρόµοιες σε όλα τα κράτη, οι πολιτικές που υιοθετούν οι κυβερνήσεις για την αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων ποικίλουν και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. 14

15 Ορισµένα χαρακτηριστικά για τον ιδιαίτερο ρόλο της οικογένειας στην Ελλάδα σ αυτό το ζήτηµα αναφέραµε παραπάνω. Επιγραµµατικά τώρα. Στην Ελλάδα η συγγένεια και τα δίκτυα αλληλεγγύης παίζουν σηµαντικό ρόλο στην άτυπη φροντίδα, όπως και στις άλλες χώρες της Ν. Ευρώπης. Στην Ελλάδα οι υποχρεώσεις ανατίθενται στα µέλη όχι µόνο της πυρηνικής αλλά και της διευρυµένης οικογένειας, ενώ πολύ µικρή βοήθεια προσφέρεται από το κράτος, ενώ ο ρόλος των γυναικών είναι κυρίαρχος στη φροντίδα των παιδιών και των εξαρτώµενων ατόµων. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας αναπαράγει και ενισχύει τις κοινωνικές διαιρέσεις µεταξύ αµειβοµένης και απλήρωτης εργασίας, αναπαράγει και ενισχύει τα συντηρητικά πρότυπα για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, το ρόλο της όσον αφορά την οικογένεια κτλ. Αυτό δείχνει η ανάλυση κρίσιµων πτυχών των ρυθµίσεων, όπως είναι: - η µεταχείριση των γυναικών ως εξαρτηµένα µέλη οικογενειών από το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, - η περιορισµένη πρόσβαση σε (ικανοποιητικής ποιότητας και χαµηλού κόστους) υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και φροντίδας ηλικιωµένων - η υπερβολική έµφαση του συστήµατος εισοδηµατικών µεταβιβάσεων σε παροχές προς πολύτεκνες οικογένειες. Το κόστος της ανατροφής των παιδιών στην Ελλάδα, εκτός από το γεγονός ότι δεν αποτελεί ευθύνη που επεκτείνεται σε σηµαντικό βαθµό και στο κράτος, δε µοιράζεται ισότιµα ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Η εναρµόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής απουσιάζει σε µεγάλο βαθµό και αυτό αποβαίνει, κατά κανόνα, σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η εναρµόνιση, όµως, της οικογενειακής και εργασιακής ζωής είναι ένα σύνθετο ζήτηµα και απαιτείται ο προσδιορισµός νέων στρατηγικών έτσι ώστε να υπάρχει µια υγιής ισορροπία ανάµεσα στην εργασία και στη ζωή στο πλαίσιο της οικογένειας. Το ζητούµενο είναι να ανοίξουν προοπτικές για νέες 15

16 αναζητήσεις και κοινωνικές αλλαγές έτσι ώστε να εναρµονίζονται καλύτερα µε τις ατοµικές ευθύνες των εργαζοµένων. Επίσης, ευρύτερες κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές που θα έχουν στο άµεσο µέλλον σοβαρότερες επιπτώσεις στις οικογένειες και στην εργασία συνδέονται και µε την αγωγή των παιδιών. Η νέα πραγµατικότητα της οικογενειακής ζωής θα είναι πολυπολιτισµική και πλουραλιστική ως προς τις µορφές οικογενειακής οργάνωσης, γεγονός που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αναδιάρθρωση των κοινωνικών δικτύων και θα διευρύνουν τον χώρο της ζωής και της εργασίας. Παράλληλα, υπάρχει µια αυξανόµενη συνειδητοποίηση και ενδιαφέρον για την αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Ορισµένοι τύποι νοικοκυριών διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας. Η ανεπαρκής κάλυψη και η αναποτελεσµατικότητα των µέτρων κοινωνικής πολιτικής συχνά καθιστούν δύσκολη την αντιµετώπιση των προβληµάτων που θέτει ο κοινωνικός αποκλεισµός και ειδικότερα, όσον αφορά στις µονογονεϊκές οικογένειες, Συχνά η υπεράσπιση της παραδοσιακής ηθικής προβάλλει τις αξίες της µακρόχρονης δέσµευσης για την κοινωνική ανατροφή των παιδιών, αλλά παραβλέπει το γεγονός ότι οι παραδοσιακές µορφές οικογενειακής οργάνωσης βασίζονται στις ανισότητες και στα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε οικογένειες στις οποίες θα επιδιώκεται η ψυχολογική ευεξία, ο αυτοσεβασµός, η προσωπική ανάπτυξη των µελών της και θα ενθαρρύνεται η δηµιουργία υπεύθυνων πολιτών. Η ενθάρρυνση της υπευθυνότητας µπορεί να υπάρξει σε ένα νέο καινοτόµο πλαίσιο που µπορεί να εντάξει τις µεταβολές της οικογένειας και τις αλλαγές στους ρόλους των φύλων. Ο συνδυασµός αυτός ενθαρρύνει τη δέσµευση στη γονεϊκότητα, αλλά δεν προϋποθέτει ότι µόνον οι παραδοσιακές µορφές 16

17 οικογενειακής οργάνωσης αποτελούν αναγκαστικά το πλαίσιο θετικής εξάσκησης του γονεϊκού ρόλου. Αυτός ο συνδυασµός, αποτελεί προσαρµογή των οικογενειακών αξιών στη σύγχρονη εποχή. Αντί επιλόγου Μετά από το ταξίδι αυτό στις οικογένειες, επανέρχοµαι στο αρχικό µου ερώτηµα. Στη πράξη, η συµφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής αφορά και προωθείται εξίσου και για τα δύο φύλα; Η απάντησή µου είναι ότι στη πραγµατικότητα σήµερα η συµφιλίωση της οικογενειακής ζωής µε την εργασιακή αφορά κυρίως τις γυναίκες. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση είναι µεταβατική και ότι στο µέλλον θα είναι ζήτηµα για το οποίο συστρατεύονται γυναίκες και άνδρες τουλάχιστον αυτοί που µε τη πράξη τους δεν γίνονται συνένοχοι στην διαιώνιση της κατάστασης. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Ότι και οι άνδρες θα κάνουν χρήση των διακανονισµών που υπάρχουν για ευέλικτες συνθήκες εργασίας έτσι ώστε να µην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην οικονοµική τους ανεξαρτησία. Και οι γυναίκες και οι άνδρες χρειάζεται να εξισορροπήσουν την οικογενειακή και εργασιακή ζωή. Οι γυναίκες εξακολουθούν σήµερα να είναι οι κύριοι φορείς φροντίδας των παιδιών και άλλων εξαρτώµενων ατόµων, όσο περισσότερα παιδιά έχουν, τόσο λιγότερο συµµετέχουν στην αγορά εργασίας και εξακολουθούν να ξοδεύουν περισσότερες ώρες στην ενδοοικογενειακή φροντίδα. Από την άλλη και οι άνδρες πρέπει να ενθαρρυνθούν να συµµετέχουν στη καθηµερινότητα της φροντίδας των παιδιών, να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων για γονική άδεια ή δουλεύουν µε µερική απασχόληση χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι το µόνο που απαιτείται για τη διευκόλυνση της εναρµόνισης της οικογενειακής και επαγγελµατικής 17

18 ζωής ανδρών και γυναικών. Θα βοηθούσε αν η γονική άδεια που αφορά τον πατέρα (όρος µε διαφορετικό περιεχόµενο του όρου άδεια πατρότητας) να αποτελέσει ατοµικό και µη µεταβιβάσιµο δικαίωµα, στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από την Οδηγία για την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών προκειµένου να αυξηθεί ο αριθµός των ανδρών που θα κάνουν χρήση του συγκεκριµένου δικαιώµατος. Η έννοια του αυτοτελούς προσωπικού δικαιώµατος είναι ότι κάθε γονέας δικαιούται δική του γονική άδεια και συνεπώς δεν µπορεί να γίνει λόγος για συνολικό χρόνο και κατανοµή του µεταξύ των γονέων. Χωρίς αλλαγές στους ρόλους των φύλων, οι ρυθµίσεις για τη καλύτερη διευθέτηση του συνδυασµού οικογενειακής και εργασιακής ζωής θα αφορούν µόνον τις γυναίκες, διαιωνίζοντας ταυτόχρονα τη περιθωριακή τους θέση στην αγορά εργασίας και την πρωτεύουσα στις οικιακές ευθύνες δηλ. έχουµε ουσιαστικά παγίωση της κατανοµής των ρόλων. Για να µη λειτουργούν προς αυτή τη κατεύθυνση θα πρέπει ταυτόχρονα µε τις αλλαγές στους ρόλους ανδρών γυναικών - η εργασιακή και η οικογενειακή πολιτική να διασφαλίσει ότι τα µέτρα για τη συµφιλίωση θα αφορούν και θα προωθούνται εξίσου και για τα δύο φύλα. Θα βελτιώνουν δηλ. την ποιότητα ζωής και την καθηµερινότητα των ανδρών και των γυναικών µε παράλληλη στήριξη της οικογένειας. Η πραγµατικότητα είναι ότι δοµές και υπηρεσίες προσαρµόζονται πολύ αργά στο γεγονός ότι άνδρες και γυναίκες εργάζονται. Χρειαζόµαστε πιο αποτελεσµατικές πολιτικές συµφιλίωσης εργασιακής οικογενειακής ζωής για άνδρες και γυναίκες. Χρειάζεται επανεξέταση του νοήµατος και του τρόπου παροχής φροντίδας, της µητρότητας και ιδιαίτερα της πατρότητας. Η έλλειψη ουσιαστικής συµφιλίωσης οδηγεί ορισµένες φορές σε αδιέξοδα, ιδιαίτερα στη περίοδο που 18

19 διανύουµε, καθώς υπάρχουν σηµαντικές κοινωνικοπολιτισµικές αλλαγές στον κόσµο και µεταβολές στην οικογένεια. 19

20 20

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ε.Ε. Ένας κοινός στόχος, διαφορετικές πολιτικές. Ευρυδίκη Τσέλιου Πολιτική Επιστήμων

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ε.Ε. Ένας κοινός στόχος, διαφορετικές πολιτικές. Ευρυδίκη Τσέλιου Πολιτική Επιστήμων Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ε.Ε. Ένας κοινός στόχος, διαφορετικές πολιτικές Ευρυδίκη Τσέλιου Πολιτική Επιστήμων Ένας κοινός στόχος «Εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση: Aλλαγές στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη

Οικονομική κρίση: Aλλαγές στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη Οικονομική κρίση: Aλλαγές στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη Οικονομική ύφεση και οικονομική κρίση Η οικονομική ύφεση, η οικονομική κρίση είναι μια κατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του.

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του. Το ad hoc ερωτηµατολόγιο του έτους 2010 για το συνδυασµό της οικογενειακής ζωής και της εργασίας έχει τρεις βασικούς στόχους: Να εξετάσει κατά πόσο τα άτοµα που έχουν µικρά παιδιά ή φροντίζουν εξαρτώµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες Λίγα λόγια για το Έργο Κύρια ερευνητικά αποτελέσματα/εμπειρικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη

Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη 2003-2005 Ο κοινωνικός αποκλεισµός αποτελεί πολυσύνθετο φαινόµενο που δε χαρακτηρίζεται µόνο από χαµηλά

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ Στόχος Η δηµιουργία του κατάλληλου ψυχολογικού υπόβαθρου έτσι ώστε τα παιδιά:! Να κατανοήσουν την αξία της διαφορετικότητας,! Να αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο στο ευρείας κυκλοφορίας περιοδικό ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΜΟΥ, τεύχος 2 ο, Ιανουάριος 2007, σ

Κείµενο στο ευρείας κυκλοφορίας περιοδικό ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΜΟΥ, τεύχος 2 ο, Ιανουάριος 2007, σ Κείµενο στο ευρείας κυκλοφορίας περιοδικό ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΜΟΥ, τεύχος 2 ο, Ιανουάριος 2007, σ. 80-83 ΕΝΑ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΟΓΚΙ ΟΥ, Αναπλ. Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες Το Βήµα 12/10/1997 Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Η δεκαετία του 1990 έχει ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 203 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος)

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιµιλιανίδου στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι. Δουλειά. Η γυναικεία υπαλληλία του δημόσιου τομέα και η δύσκολη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Σπίτι. Δουλειά. Η γυναικεία υπαλληλία του δημόσιου τομέα και η δύσκολη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής Σπίτι Δουλειά Η γυναικεία υπαλληλία του δημόσιου τομέα και η δύσκολη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης τα μέτρα που θεσπίστηκαν σε σχέση με τη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα:

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ομιλία της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ σε εκδήλωση με θέμα: «ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης. Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ

Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης. Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ Η εξισορρόπηση, συμφιλίωση ή εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «e-πιμενω» Θέµα ηµερίδας:

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

10081/15 ΓΒ/γομ/ΔΛ 1 DG B 3A

10081/15 ΓΒ/γομ/ΔΛ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10081/15 SΟC 421 GENDER 13 PENS 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9302/15

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.10.2008 COM(2008) 635 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν 41 Διαγώνισµα 91 Ισότητα των Φύλων Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν Το επάγγελµα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο µη χειρωνακτικό επάγγελµα που άνοιξε και θεωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2 Νοεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: /38775/2012 Πληροφορίες: κ./κα Μαρία Καραγεώργου (τηλ.: )

2 Νοεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: /38775/2012 Πληροφορίες: κ./κα Μαρία Καραγεώργου (τηλ.: ) 2 Νοεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148381/38775/2012 Πληροφορίες: κ./κα Μαρία Καραγεώργου (τηλ.:2131306762) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 14553/11 SOC 805 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 14064/11 SOC 760 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ελτίο Τύπου 11-07-2008 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.4.2013 2012/2292(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-38 Αντιγόνη Παπαδοπούλου (PE508.172v01-00) σχετικά με τις διασυνοριακές συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Safety and health at work is everyone s concern. It s good for you.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΓΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Κράτος Πρόνοιας, Δεξιότητες και Εκπαίδευση

ΣΥΚΓΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Κράτος Πρόνοιας, Δεξιότητες και Εκπαίδευση ΣΥΚΓΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Κράτος Πρόνοιας, Δεξιότητες και Εκπαίδευση Όπως είδαμε, η θεωρία των προνοιακών παραγωγικών συστημάτων (welfare production regimes WPR), συνδέει το μοντέλο καπιταλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας! Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας! Εκ μέρους των φορέων υλοποίησης του έργου «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα (ΕΟΧ GR07/3939)»

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Τίτλος: «Ο Ρόλος των Πατέρων στην Εξισορρόπηση της Επαγγελματικής και Οικογενειακής/Προσωπικής Ζωής» Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ. «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών»

Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ. «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών» Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ στην Ηµερίδα της ΟΚΕ µε θέµα: «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών» 6 Μαρτίου 2008 Αθήνα, Παλαιά Βουλή 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 της Μαρίας Καραμεσίνη Λέγαμε στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου, στο προηγούμενο φύλλο της Εποχής, ότι εν όψει του διάλογου για το ασφαλιστικό, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Τρίτη,

ελτίο Τύπου Τρίτη, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ελτίο Τύπου Τρίτη,27.05.2008 OMIΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23. Ανεργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23. Ανεργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 Ανεργία ΑΝΕΡΓΙΑ Εργατικό δυναμικό (N) = απασχολούμενοι (Ε) + άνεργοι (U). ή Ν=Ε+U Ποσοστό ανεργίας (u) = (άνεργοι /εργατικό δυναμικό)*100. ή u=u/n*100 ή u=(n-e)/100. Ποσοστό συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 1ου Προσυνεδρίου

Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 1ου Προσυνεδρίου Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 1ου Προσυνεδρίου Φύλο Άνδρες, 77,4% Γυναίκες, 22,6% 17.844 συµµετέχοντες στο ερωτηµατολόγιο Ηλικία Απασχόληση 13,7%, έως 34 24,1%, 35-44 30,9%, 45-54 20,1%, 55-64 11,2%, 65+

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ H Γ.Σ.Ε.Ε υλοποιώντας την κοινωνική της δέσµευση για διαρκή διάλογο για τα θέµατα της εκπαίδευσης, συµµετέχει ενεργά στον εθνικό διάλογο για την παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των Φύλων Αλληλεγγύη Δράση. Οι εργασίες του GUE/NGL στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ισότητα των Φύλων Αλληλεγγύη Δράση. Οι εργασίες του GUE/NGL στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ισότητα των Φύλων Αλληλεγγύη Δράση Οι εργασίες του GUE/NGL στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ισότητα των Φύλων, Αλληλεγγύη, Δράση Ο αγώνας για τα

Διαβάστε περισσότερα

Λ.Συγγρού 134, 1 ος όροφος, 17671 Αθήνα, τηλ. 210 9210177-8, fax 210 9210178

Λ.Συγγρού 134, 1 ος όροφος, 17671 Αθήνα, τηλ. 210 9210177-8, fax 210 9210178 Λ.Συγγρού 134, 1 ος όροφος, 17671 Αθήνα, τηλ. 210 92101778, fax 210 9210178 http://www.genderpanteion.gr,.*/0123*4.5161+7"%+8+698:;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/2237(INI) 4.12.2008 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 1576/85 (ΦΕΚ 218/Α/ ) Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψηφίζει η Βουλή:

ΝΟΜΟΣ: 1576/85 (ΦΕΚ 218/Α/ ) Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψηφίζει η Βουλή: ΝΟΜΟΣ: 1576/85 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 156, για την ισότητα των ευκαιριών και µεταχείρισης των εργαζοµένων και των δύο φύλων: Εργαζόµενοι µε οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2011/0455(COD) 5.3.2012 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την

Διαβάστε περισσότερα

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής»

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» «Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» Ναταλία Σπυροπούλου Ερευνήτρια ΕΚΚΕ Μεθοδολογία και δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,τα οποία όµως συµπεριλαµβάνουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες - Αναπηρία Υγεία

Γυναίκες - Αναπηρία Υγεία Γυναίκες - Αναπηρία Υγεία Ελένη Νταλάκα Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ΥΓΕΙΑ Επαγγελματίες Θύματα βίας Γυναίκες (ηλικιωμένες, ανήλικες, Ρομά, πρόσφυγες, μετανάστριες, εξαρτημένες,

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Κοινωνική διάσκεψη κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, Γκέτεμποργκ, Σουηδία, 17 Νοεμβρίου 2017

Τελική έκθεση. Κοινωνική διάσκεψη κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, Γκέτεμποργκ, Σουηδία, 17 Νοεμβρίου 2017 Τελική έκθεση Κοινωνική διάσκεψη κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, Γκέτεμποργκ, Σουηδία, 17 Νοεμβρίου 2017 Στις 17 Νοεμβρίου 2017, οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 Η διαδρομή στον επιχειρηματικό στίβο Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη. Mε ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στις εργασίες του 13 ου

Ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη. Mε ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στις εργασίες του 13 ου Ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στο 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο αιρετών γυναικών Φίλες και φίλοι Mε ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στις εργασίες του 13 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αιρετών Γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής της Δράσης 10.1.1.02 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Σκοπός του προγράμματος: Η αντίληψη της έννοιας της κοινωνικοποίησης Η εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας Με τον όρο Κοινωνικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορική δίνει πιο πολλές ευκαιρίες για καριέρα σε γυναίκες

Η πληροφορική δίνει πιο πολλές ευκαιρίες για καριέρα σε γυναίκες ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 09/03/2005 3 ΓΥΝΑΙΚΕΣ κορυφαία στελέχη του χώρου µιλούν για τη δουλειά τους και τις προοπτικές τους Η πληροφορική δίνει πιο πολλές ευκαιρίες για καριέρα σε γυναίκες Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα