Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Παύλος Παύλου. Abstract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Παύλος Παύλου. Abstract"

Transcript

1 Χρήση της Κυπριακής ιαλέκτου στην Εκπαίδευση Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Παύλος Παύλου Abstract This paper reviews a number of studies on the issue of dialect use in education in Cyprus and it shows that students in primary education use the dialect (i.e. aspects of the dialectal continuum) frequently in order to communicate accurately and to perform specific linguistic functions. The dialect is used by the teachers as well. Studies on the use of dialect in education could assist both in redefining the relationship between dialects and the standard language from a sociolinguistic and educational point of view and, in redefining the notion of language skills in the framework of a dynamic model of literacy (Cope and Kalantzis, 2000). 1. Εισαγωγή Τα πλέον διαδεδοµένα και αποδεκτά µοντέλα επικοινωνιακής ικανότητας τόσο στη µητρική όσο και σε µια ξένη γλώσσα όπως αυτά των Canale και Swain (1980) και Bachman (1990) αναγνωρίζουν την ευαισθητοποίηση έναντι των τοπικών διαλέκτων ως ένα συστατικό στοιχείο αυτής της ικανότητας. Μια τέτοια προσέγγιση υποδηλοί ότι οµιλητές της γλώσσας κύρους, στη περίπτωσή µας της Κοινής Νέας Ελληνικής, θα έπρεπε να έχουν έστω και στοιχειώδεις γνώσεις των άλλων διαλέκτων για να θεωρείται ότι έχουν ολοκληρωµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας (βλέπε Τσολακοπούλου, 1998). Μια τέτοια σχέση ανάµεσα στη γλώσσα κύρους και τις διαλέκτους µε λιγότερο κύρος θα επέτρεπε στη γλώσσα κύρους να δανείζεται λεξιλόγιο από τις συγγενείς διαλέκτους, και όχι µόνο από ξένες γλώσσες, κάτι το οποίο συµβαίνει επί συνεχούς βάσεως, και στη περίπτωση της Ελληνικής µε κύρια γλώσσα δανεισµού την αγγλική. Παρά ταύτα, παρατηρείται το φαινόµενο οι φυσικοί οµιλητές της γλώσσας κύρους όχι µόνο να µην αποδέχονται ή να υιοθετούν την πιο πάνω αρχή, αλλά και έµµεσα να µην αναγνωρίζουν το δικαίωµα των φυσικών οµιλητών διαλέκτων µε λιγότερο κύρος να χρησιµοποιούν τη διάλεκτό τους σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα οµιλίας (speech domains) και κυρίως στον τοµέα της εκπαίδευσης όπου η πρωτοκαθεδρία και η αποκλειστικότητα της γλώσσας κύρους είναι αδιαφιλονίκητες. Αυτή η κατάσταση προκαλεί πρόβληµα στο διαλεκτόφωνο µαθητή, ο οποίος τοποθετείται σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο έχει επιλέξει ως µέσο διδασκαλίας µια γλωσσική ποικιλία η οποία δεν είναι αυτή µε την οποία είναι εξοικειωµένος ο µαθητής ή όπως θα µπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι δεν είναι η µητρική του γλώσσα. Αυτή η πρακτική και οι συνέπειες της περιγράφονται από την Φραγκουδάκη (1987) ως ακολούθως: Μόλις βρεθεί στο καινούριο περιβάλλον του σχολείου, ο µαθητής οµιλητής (τοπικής ή κοινωνικής) διαλέκτου µαθαίνει από το δάσκαλο ότι δεν ξέρει να µιλά, αντί να πληροφορηθεί ότι εκτός από τη γλώσσα του 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 669

2 Π. Παύλου υπάρχει και η άλλη παραλλαγή του σχολείου, την οποία πρέπει να µάθει, γιατί είναι καταλληλότερη για τις σχολικές και τις επίσηµες συνθήκες επικοινωνίας, άρα απαραίτητη για την εκπαιδευτική επιτυχία, αλλά και για την κοινωνική άνοδο. Αντί για αυτή την πληροφορία, που ανοίγει το δρόµο στην εκµάθηση της σχολικής γλώσσας από όλους ανεξαιρέτως τους µαθητές, κάνει ο δάσκαλος άθελά του και εξαιτίας των γλωσσικών µύθων κάτι εξαιρετικά βίαιο και παράλογο, αµφισβητεί στους µαθητές την ικανότητα του λόγου που κατέχουν. Λογική συνέπεια είναι αυτό που καθηµερινά και συστηµατικά συµβαίνει σε όλα τα σχολεία, οι µαθητές αυτολογοκρίνονται, παύουν να µιλούν µέσα στην τάξη και αντί να εκφράζονται αυθόρµητα ψάχνουν κάθε φορά ποια θα ήταν η διατύπωση που αποδέχεται ο δάσκαλος. Έτσι, ψελλίζουν συνήθως σαν άλαλα όντα, διστάζουν και ξαναρχίζουν, και περιορίζονται µιµητικά στις έτοιµες διατυπώσεις του βιβλίου. Μέσα στην τάξη οι µαθητές βουβαίνονται, ενώ ξαναβρίσκουν όλη τη φυσική άνεση στον δηµιουργικό λόγο, µόλις βρεθούν έξω από τις σχολικές συνθήκες και τη βαριά γλωσσική λογοκρισία του σχολείου. (σελ.125-6) Πολλοί στη Κύπρο διαφωνούν µε τη συχνά εκφραζόµενη θέση, από γλωσσολόγους κυρίως, ότι η µητρική γλώσσα των Κυπρίων είναι η Κ και θεωρούν µια τέτοια θέση από παράλογη έως εθνικά επιζήµια και προδοτική. Παρόµοια αντιµετώπιση απέναντι στο διαλεκτόφωνο οµιλητή επικρατεί και σε σχέση µε άλλες ελληνικές διαλέκτους (βλέπε Μαγαλιού, 2000). Σε αυτές τις περιπτώσεις όµως κανένας δεν αµφισβητεί την (ελληνική) εθνική ταυτότητα του διαλεκτόφωνου οµιλητή. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, η κατάσταση στον ελληνόφωνο χώρο δεν διαφέρει από πολλές άλλες περιπτώσεις όπου παρατηρείται γλωσσική πολυµορφία (Cheshire et al., 1989) παρόλο που υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις όπου το ζήτηµα, όπως θα δούµε πιο κάτω, αντιµετωπίζεται διαφορετικά. Η παρούσα µελέτη παρουσιάζει τη θέση της Κυπριακής ιαλέκτου (Κ ) στη δηµοτική εκπαίδευση στην Κύπρο και παραθέτει τα πορίσµατα διαφόρων µελετών επί του θέµατος. Η περίπτωση της Κ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση µε τις άλλες ελληνικές διαλέκτους λόγω διαφόρων παραµέτρων όπως το γεγονός ότι παρουσιάζει πολλές δοµικές διαφορές µε την ΚΝΕ, το γεγονός ότι οµιλείται σε ένα νησιώτικο γεωγραφικό χώρο, ο οποίος έχει ξεχωριστή κρατική οντότητα, ο αριθµός των φυσικών οµιλητών, η σχετική απόσταση από το µητροπολιτικό κέντρο, κ.λπ. Ένα επιπρόσθετο στοιχείο που περιπλέκει ακόµα περισσότερο την κατάσταση είναι το γεγονός ότι η Κ αποτελεί ένα διαλεκτικό συνεχές (continuum) µε πολλά επίπεδα, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει τη συζήτηση του θέµατος, εφόσον οι διάφοροι µελετητές έχουν κατά νου διαφορετικά επίπεδα όταν συζητούν το θέµα. (Βλέπε Κατσογιάννου, Παπαπαύλου, Παύλου και Τσιπλάκου, υπό δηµοσίευση) Συχνά αρκετοί Κύπριοι ισχυρίζονται ότι οι νεαροί Κύπριοι δεν µιλούν κυπριακά. Αυτή η στάση θεωρείται ανυπόστατη από άλλες οµάδες Κυπριών. Οι υποστηρικτές της πιο πάνω γνώµης δικαιολογούνται µερικώς αν λάβουµε υπ όψη ότι ίσως αυτό που έχουν κατά νου είναι η βασιλεκτική µορφή της διαλέκτου, µορφή η οποία συχνά χαρακτιρίζεται ως «βαρετά» ή «χωρκάτικα» κυπριακά. Κατά ανάλογο 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 670

3 Χρήση της Κυπριακής ιαλέκτου στην Εκπαίδευση τρόπο και όσοι διαφωνούν µε την πιο πάνω γνώµη έχουν ενδεχοµένως µια άλλη µορφή της κυπριακής διαλέκτου στο µυαλό τους, η οποία παρουσιάζει περισσότερα φαινόµενα σύγκλισης µε την ΚΝΕ και η οποία είναι απαλλαγµένη από στιγµατισµένα χαρακτηριστικά των τοπικών διαλέκτων. Επί του θέµατος η µελέτη των Καρυολαίµου και Παύλου (2001) δείχνει ότι σε σχέση µε το πώς ορίζουν οι συµµετέχοντες στην έρευνα τη διάλεκτο διαφαίνεται ότι: όταν οι Κύπριοι οµιλητές καλούνται να υποδείξουν τα κύρια χαρακτηριστικά της Κ επιλέγουν χαρακτηριστικά τα οποία απαντούµε στη αστική Κοινή. [ ]. Αφετέρου δεν επιλέγουν κανένα χαρακτηριστικό το οποίο ανήκει σε συγκεκριµένες αγροτικές ποικιλίες, παρόλο που αυτές οι ποικιλίες θα µπορούσαν να θεωρηθούν µορφές της «αγνής Κ» επειδή βρίσκονται πιο κοντά στο βασιλεκτικό άκρο του διαλεκτικού συνεχούς. (σελ.118) Αυτή η έλλειψη οµοφωνίας στο πιο πάνω ζήτηµα θέτει το ερώτηµα ως προς το ποια είναι τελικά η µητρική γλώσσα των Κυπρίων και επεξηγεί µερικώς το γεγονός ότι ερευνητές και µη, αδυνατούν να συµφωνήσουν ως προς το ποια είναι η Κ. Επίσης αντικατοπτρίζει και το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ των διδιαλεκτικών οµιλητών, διότι αν θεωρήσουµε ότι η µια διάλεκτος την οποία κατέχει σε ένα ορισµένο βαθµό ο Κύπριος οµιλητής είναι η ΚΝΕ, και η δεύτερη διάλεκτος είναι ένα µέρος του διαλεκτικού συνεχούς όπως αυτό ορίζεται µε βάση τη φύση και τη συχνότητα των διαλεκτικών στοιχείων. Ένας άλλος παράγοντας που ίσως να χαρακτηρίζει τον διδιαλεκτικό οµιλητή είναι η ευχέρεια µε την οποία µεταβαίνει από την µια ποικιλία στην άλλη. 2. Η χρήση της κυπριακής διαλέκτου στην εκπαίδευση στην Κύπρο Η εκπαίδευση του Ελληνοκυπρίων ακολουθεί πιστά τα πρότυπα εκπαίδευσης που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ΚΝΕ και η πλειονότητα των διδακτικών βιβλίων προέρχεται και παρέχεται δωρεάν από το ελληνικό κράτος. Ο κώδικας-στόχος του γλωσσικού µαθήµατος σε όλες τις βαθµίδες της κυπριακής εκπαίδευσης είναι η ΚΝΕ. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η πολιτική υιοθετήθηκε αβίαστα από τις απαρχές της δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης και θεωρείτο η µοναδική φυσική επιλογή. Ιδιαίτερο, επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η µοναδική εγκύκλιος η οποία επιχειρεί να ρυθµίσει το ρόλο της διαλέκτου στη δηµοτική, µέση και τεχνική εκπαίδευση εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2002, και αυτό σε µια χρονική περίοδο στην ιστορία της κυπριακής διαλέκτου κατά την οποία, σύµφωνα µε µερικούς, η διάλεκτος φθίνει ουσιαστικά και συγκλίνει µε σχετικά γοργούς ρυθµούς µε την ΚΝΕ, ενώ σύµφωνα µε άλλους οι Κύπριοι σχολικής ηλικίας δεν µιλούν Κυπριακά. Η έκδοση της εγκυκλίου στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή δεν είναι τυχαία. Όπως φαίνεται σε αυτήν τη µελέτη, η επιστηµονική ενασχόληση µε τη διάλεκτο γενικά και µε τη χρήση της διαλέκτου σε διάφορους τοµείς όπως η εκπαίδευση ειδικότερα είναι ένα φαινόµενο αρκετά πρόσφατο, το οποίο δεν θα ήταν παράλογο να συνδέσει κανείς µε την ίδρυση του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Φαίνεται ότι οι διάφορες µελέτες για τη χρήση της κυπριακής διαλέκτου έχουν θορυβήσει τους ιθύνοντες του ΥΠ, οι οποίοι προσέτρεξαν να ξεκαθαρίσουν τη µέχρι τότε άγραφη πολιτική επί του θέµατος πριν µερικοί 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 671

4 Π. Παύλου θεωρήσουν ότι υπήρχαν διάφορες επιλογές και ότι οι ίδιοι είχαν δικαίωµα επιλογής. Η εγκύκλιος αποτελείται από πέντε παραγράφους, και ενώ οι πρώτες τρεις παράγραφοι που αποτελούν το προοίµιο της εγκυκλίου, διέπονται από µια πεφωτισµένη προσέγγιση όσον αφορά στην αντιµετώπιση των διαλέκτων και η οποία ταυτίζεται εν πολλοίς µε τη σύγχρονη κοινωνιογλωσσική θεωρία, οι δύο παράγραφοι που αφορούν την καθαυτό χρήση της διαλέκτου στην τάξη δεν φαίνονται να αντικατοπτρίζουν τη δεδηλωµένη στάση έναντι στις διαλέκτους και αντιµετωπίζουν την Κ ως αντικείµενο συζήτησης και όχι ως µέσο συζήτησης ή επικοινωνίας. Συγκεκριµένα η εγκύκλιος δηλώνει ότι: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να χρησιµοποιούν την πανελλήνια κοινή την ώρα της διδασκαλίας και το ίδιο θα πρέπει να αναµένουν από τους µαθητές τους. Η κυπριακή διάλεκτος είναι σεβαστή και µπορεί να χρησιµοποιείται από τους µαθητές σε συγκεκριµένες περιστάσεις επικοινωνίας όπως για παράδειγµα δραµατοποιήσεις σκηνών της καθηµερινής ζωής, απαγγελίες κ.λπ. Επιπρόσθετα, η χρήση της κυπριακής διαλέκτου είναι αποδεκτή στις περιπτώσεις εκείνες που τα παιδιά παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στον προφορικό λόγο, ειδικά στις µικρότερες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να γίνονται µέσα σε λογικά πλαίσια και όχι σε βάρος της καλλιέργειας της πανελλήνιας κοινής, η οποία αποτελεί και την εθνική µας γλώσσα. (σελ. 1) Το γεγονός ότι επιτρέπεται η χρήση της Κ σε απαγγελίες και θεατρικά δείχνει ότι το επίσηµο κράτος αντιµετωπίζει τη Κ ως µουσειακό αντικείµενο προς επεξεργασία και ίσως θαυµασµό, αλλά όχι ως ζωντανό οργανισµό για καλλιέργεια. Πιο ενθαρρυντική είναι η πρόνοια για τις κατώτερες τάξεις του δηµοτικού, η οποία κατά βάθος αναγνωρίζει ότι η γλώσσα την οποία φέρνει ο µαθητής στο σχολείο είναι η Κ. Αυτή η πολιτική παραγνωρίζει εντελώς το γεγονός ότι µε την είσοδο τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα οι µαθητές έχουν ως µητρική γλώσσα τους την Κ και όχι την ΚΝΕ, µε την οποία βεβαίως έχουν επαφή µέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου ή και λόγω επικοινωνίας µε φυσικούς οµιλητές της ΚΝΕ. Αυτή η πολιτική βρίσκεται σε αντίθεση µε την διακηρυγµένη πολιτική της Ουνέσκο (1951), η οποία υποστηρίζει ότι η καταλληλότερη γλώσσα για την εκπαίδευση ενός ατόµου είναι η µητρική του γλώσσα. Με δεδοµένη αυτή την πολιτική δεν πρέπει να µας εκπλήττει καθόλου το γεγονός ότι πολλοί πιστεύουν ότι οι Κύπριοι µαθητές έχουν µειωµένη επάρκεια στα Ελληνικά. Ένας παράγοντας αυτής της αρνητικής εικόνας είναι το γεγονός ότι οι µαθητές αξιολογούνται µε το κριτήριο ενός γλωσσικού κώδικα που δεν είναι η µητρική τους γλώσσα, ή τουλάχιστον δεν τους είναι τόσο οικεία. Όπως έδειξαν βεβαίως οι µελέτες του Labov (1969) οι σχετικές έρευνες παρουσιάζουν θεµελιώδη µεθοδολογικά προβλήµατα και η εικόνα της ελλιπούς γλωσσοµάθειας και κατά συνέπεια της περιορισµένης ευφυΐας, εξαφανίστηκε όταν οι συµµετέχοντες στις έρευνες του Labov, νεαρά Αµερικανόπουλα αφρικανικής καταγωγής παροτρύνθηκαν να µιλήσουν στην εθνόλεκτό τους και για θέµατα από την αφρο-αµερικανική κουλτούρα. Όσον αφορά στους Κυπρίους, η γνώµη ότι µιλούν φτωχά Ελληνικά ελέγχεται ως µια ιµπρεσσιονιστική τοποθέτηση η οποία στερείται παντελώς επιστηµονικής τεκµηρίωσης και αποκλείει εκ προοιµίου άλλους παράγοντες. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 672

5 Χρήση της Κυπριακής ιαλέκτου στην Εκπαίδευση Αυτή η πολιτική, που στόχο έχει το να µάθουν την ΚΝΕ οι Κύπριοι µαθητές της δηµοτικής εκπαίδευσης υποβάλλει έµµεσα στους δασκάλους να υιοθετήσουν ως µέρος της µεθοδολογίας και της διδακτικής τους τις ακόλουθες πρακτικές: ο αποκλειστικός κώδικας διδασκαλίας και γενικότερης χρήσης στην τάξη είναι η ΚΝΕ οι δάσκαλοι διορθώνουν τους µαθητές όταν αυτοί χρησιµοποιούν κυπριακό λεξιλόγιο, όταν προφέρουν λέξεις µε τη φωνολογία της Κ και όταν ακολουθούν φωνολογικούς κανόνες που επιτρέπονται µόνο στη διάλεκτο. Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της µελέτης είναι να παραθέσει µια σειρά ερευνών που στόχο έχουν να διαπιστώσουν εάν πράγµατι και σε πιο βαθµό ακολουθείται αυτή η διδακτική πρακτική στα δηµοτικά σχολεία της Κύπρου. 3. Η έρευνα για τη χρήση της κυπριακής διαλέκτου στην εκπαίδευση Τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονηθεί διάφορες µελέτες για το ρόλο της Κ στην δηµοτική κυρίως εκπαίδευση και θα ήταν χρήσιµο να δούµε τι έχουν δείξει. Η µελέτη του Παπασταύρου (2003) διεξήχθηκε µε τη συµµετοχή 259 παιδιών από όλες τις επαρχίες τη ελεύθερης Κύπρου και είχε ως στόχο να αποτυπώσει τα κύρια χαρακτηριστικά της προφορικής γλωσσικής επικοινωνίας των παιδιών των νηπιαγωγείων και πιο συγκεκριµένα να διαπιστώσει ποια µορφή της ελληνικής γλώσσας χρησιµοποιείται από τα παιδιά και να επισηµάνει συσχετισµούς µεταξύ της µορφής της γλώσσας την οποία χρησιµοποιούν τα παιδιά και παραγόντων όπως το νηπιαγωγείο φοίτησης (δηµόσιο, κοινοτικό, ιδιωτικό) ο τόπος φοίτησης των παιδιών (αστική, αγροτική) της παρουσίας ξενόγλωσσου γονιού ή οικιακής βοηθού και της ηλικίας των παιδιών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι τα παιδιά χρησιµοποίησαν την ΚΝΕ σε συχνότητα 21.05% των εκφωνηµάτων, την Κ σε 6.4% των εκφωνηµάτων και για το 72.54% των εκφωνηµάτων χρησιµοποιήθηκε σε µια µορφή της γλώσσας µε στοιχεία τόσο από την ΚΝΕ όσο και από την Κ. Mελέτες σε αυτό το θέµα διεξήχθησαν από τους Παύλου και Παπαπαύλου (2002, 2004), οι οποίες είχαν τους ακόλουθους στόχους α) να καταγράψουν τις αντιδράσεις των δασκάλων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι µαθητές χρησιµοποιούν την Κ µέσα στην τάξη, και β) να περιγράψουν τη γλωσσική συµπεριφορά των δασκάλων µέσα και έξω από την τάξη. Η έρευνα διεξήχθη µέσω ερωτηµατολογίων τα οποία συµπλήρωσαν 133 δάσκαλοι. Όσον αφορά στο πρώτο ερώτηµα η µελέτη κατέδειξε τα ακόλουθα: α) Περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αποθαρρύνει τους µαθητές όταν αυτοί εκφράζονται στην Κ κατά τη διάρκεια του µαθήµατος (31.6%) και πολύ περισσότεροι όµως (60.2%) διορθώνουν τους µαθητές τους όταν αυτοί εκφράζονται στην Κ. β) Η µεγάλη πλειοψηφία των δασκάλων (77.4%) δηλώνουν ότι διορθώνουν συχνότερα τους µαθητές όταν αυτοί χρησιµοποιούν την Κ στο γραπτό λόγο και ότι είναι πιο ανεκτικοί στη χρήση της Κ στον προφορικό παρά στο γραπτό λόγο (85.7%). γ) 36.9% δηλώνουν ότι δίνουν σηµασία στον κώδικα που χρησιµοποιείται από τον µαθητή όταν αυτός δίνει τις σωστές απαντήσεις, ενώ 36.8% ότι δεν δίνουν. Το υπόλοιπο 26.3% δηλώνουν αβέβαιοι. δ) Πολύ λίγοι δάσκαλοι ( 5.3%) δηλώνουν ότι αξιολογούν αρνητικά ένα µαθητή ο οποίος χρησιµοποιεί συχνά εκφράσεις της Κ κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Ε) 78.8 % δηλώνουν ότι δείχνουν 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 673

6 Π. Παύλου ελαστικότητα σε περιπτώσεις που η διάλεκτος χρησιµοποιείται από τους µαθητές για αστεϊσµούς, παράπονα και κουβέντα σε θέµατα της καθηµερινότητας. Όσον αφορά στη γλωσσική συµπεριφορά των δασκάλων έχουµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: α) Τα δύο τρίτα των δασκάλων δηλώνουν ότι αποφεύγουν συνειδητά να χρησιµοποιούν την Κ µέσα στην τάξη. β) Παρόµοιο ποσοστό δασκάλων δηλώνουν ότι διορθώνουν τον εαυτό τους στις περιπτώσεις που συνειδητοποιούν ότι χρησιµοποιούν την Κ στην τάξη. γ) Το 71.3% των δασκάλων δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν χιουµοριστικές εκφράσεις της Κ όταν θέλουν να ξεκουράσουν τους µαθητές τους. δ) 60% των δασκάλων δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν την Κ για να πλησιάσουν ένα µαθητή που αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα. ε) 70% των δασκάλων δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν την Κ για να εξηγήσουν έννοιες που τα παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν. ζ) Περίπου 60% των δασκάλων δεν χρησιµοποιούν εκφράσεις της Κ όταν πρέπει να επιπλήξουν τον µαθητή. η) 70% των δασκάλων δηλώνουν ότι συχνά χρησιµοποιούν την Κ µε τους συναδέλφους τους εκτός τάξης. Η πιο πρόσφατη µελέτη των Παπαπαύλου και Παύλου (2005) είχε πιο ευρύτερους στόχους: α) να διερευνήσει τις στάσεις των δασκάλων απέναντι στη χρήση της Κ από τους µαθητές και πώς αυτή επηρεάζει την απόκτηση του αλφαβητισµού β) να διερευνήσει τις γνώµες των δασκάλων όσον αφορά την επάρκεια της Κ ως γλωσσικού κώδικα. γ) Να καταγράψει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των δασκάλων απέναντι στην Κ. δ) να καταγράψει τις γνώµες των δασκάλων στο θέµα της σχέσης µεταξύ της χρήσης της Κ και της εθνικής ταυτότητας. ε) και να διερευνήσει τις γνώµες των δασκάλων στο θέµα της γλωσσικής πολιτικής στην εκπαίδευση. Η εργασία των Παπαπαύλου και Γιακουµεττή (2000) εστιάστηκε στη γραπτή έκφραση 49 Κυπρίων µαθητών της τελευταίας τάξης του δηµοτικού µε στόχο να καταγραφούν οι διαλεκτικοί τύποι που εµφανίζονται στα γραπτά κείµενα των µαθητών οι οποίοι µπορούν δικαιολογηµένα να αποδοθούν στο γεγονός ότι η κύρια γλώσσα των µαθητών αυτών είναι η Κ παρόλη την εξαετή διδασκαλία που έτυχαν οι µαθητές στην ΚΝΕ. Επίσης επιχειρήθηκε και ταξινόµηση των διαλεκτικών παρεµβολών σε διάφορα γλωσσολογικά επίπεδα. Ως υλικό για τη µελέτη χρησιµοποιήθηκε µια γραπτή έκθεση από κάθε µαθητή από τις οποίες καταµετρήθηκαν οι τύποι που αποκλίνουν από την ΚΝΕ. Κατά µέσο όρο εντοπίστηκαν 6 αποκλίσεις ανά 100 λέξεις, µε τον αριθµό των τύπων αυτών να κυµαίνεται µεταξύ 3.5 και 9.5. Συγκεκριµένα καταγράφηκαν: συντακτικό 0.5 τύποι στο, φωνολογικό: 0.5, µορφολογικό:3 και λεξιλογικό επίπεδο 5.5. Ο µικρός, συγκριτικά, αριθµός των αποκλίσεων στο συντακτικό επίπεδο εξηγείται από το γεγονός ότι η σύνταξη είναι ο τοµέας στον οποίο συναντούµε τις λιγότερες διαφορές µεταξύ των δύο γλωσσικών κωδίκων. Συγκεκριµένα, οι κυριότερες διαφορές είναι: α) τοποθέτηση των εγκλιτικών αντωνυµιών. β) δισχιδείς προτάσεις (focus cleft) για λόγους έµφασης π.χ. Εν η Μαρία που τηλεφώνησε γ) Υποχρεωτική σύνταξη του «όπως» µε αιτιατική π.χ. Τρέχουν όπως τους λαγούς, Μιλούν όπως τους καλαµαράες κ.λπ. δ) εµφάνιση εµφατικών µορίων όπως το «τζιαι» µετά από την άρνηση δεν (εν τζιαι έθελα να πάω µα δεν ήθελα να πάω), και άλλα φαινόµενα που πολύ δύσκολα εντοπίζονται από τους φυσικούς και µη φυσικούς οµιλητές. Επίσης η σχετικά µικρή εµφάνιση αποκλίσεων στη φωνολογία µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι φωνολογικές διαφορές µεταξύ των δύο κωδίκων είναι πιο εµφανείς στο προφορικό 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 674

7 Χρήση της Κυπριακής ιαλέκτου στην Εκπαίδευση λόγο παρά στο γραπτό και, αυτό επειδή, πρώτον, η Κ δεν εµφανίζεται συχνά σε γραπτό λόγο, δηλαδή η παραγωγή λογοτεχνικών έργων ή ακόµα και δηµοσιογραφικών κειµένων είναι πολύ περιορισµένη. εύτερον, όταν ακόµα οι διάφοροι συγγραφείς, οι δηµοσιογράφοι και οι λοιποί οι οποίοι έστω και σπάνια επιλέγουν να εκφραστούν στην Κ, δεν µπορούν να βασιστούν σε ένα κωδικοποιηµένο τρόπο καταγραφής της Κ. Ως αποτέλεσµα αναγκάζονται να αυτοσχεδιάζουν ή να υιοθετούν διάφορες προτάσεις οι οποίες βέβαια στερούνται γλωσσολογικής βάσης. Οι µελέτες της Γιακουµεττή (2003), και των Γιακουµεττή, Παπαπαύλου και Παύλου (υπό δηµοσίευση) ερευνούν το βαθµό στον οποίο 92 Κύπριοι µαθητές από αγροτικές και αστικές περιοχές µεταφέρουν στοιχεία από τη µητρική τους γλώσσα, δηλαδή την Κ, κατά την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στην ΚΝΕ. Τα διαλεκτικά στοιχεία συλλέχθηκαν υπό µορφή γραπτής και προφορικής εξέτασης / συνέντευξης και ταξινοµήθηκαν στους γλωσσολογικούς τοµείς της φωνολογίας, της µορφολογίας, της σύνταξης και του λεξικού. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν ότι οι σπουδαστές υιοθετούν τη διάλεκτο όταν εκφράζονται προφορικά. Ο υψηλότερος βαθµός µεταφοράς στην οµιλία εµφανίστηκε στη µορφολογία, ακολούθησε η φωνολογία, το λεξικό και η σύνταξη. Στη γραπτή παραγωγή λόγου η µεταφορά στο λεξιλογικό και µορφολογικό επίπεδο ήταν η πιo κοινή, µε τη φωνολογική και συντακτική µεταφορά να εµφανίζεται µόνο σπάνια. Τέλος, η έρευνα καθόρισε ποια διαλεκτικά στοιχεία χρησιµοποιούνται πιο συχνά και έδειξε ότι τα παιδιά από το αγροτικό σχολείο χρησιµοποίησαν στατιστικά πιο πολλούς διαλεκτικούς τύπους. Οι δάσκαλοι στην Κύπρο είναι πεπεισµένοι ότι υπάρχει σοβαρό γλωσσικό πρόβληµα ανάµεσα στους Κύπριους µαθητές. Το προφορικό και γραπτό υλικό που ανέλυσε η πιο πάνω µελέτη βοήθησαν να προσδιοριστούν πτυχές της ακριβούς φύσης αυτού του προβλήµατος. Αντί αοριστολογιών και χρήσης αφηρηµένων εννοιών όπως η λεξιπενία, η έλλειψη ευχέρειας έκφρασης, η παρουσία κωλυµάτων στην έκφραση, η µελέτη αυτή έδειξε πού συγκεκριµένα διαφέρει η γλώσσα των µαθητών από τη γλώσσα η οποία αναµένεται από τους µαθητές. Επίσης, τα πορίσµατα έρχονται σε αντίθεση µε την κοινή πεποίθηση ότι η τάξη είναι τοµέας όπου αποκλειστικά χρησιµοποιείται η πρότυπη γλώσσα. Η µελέτη της Λουκαΐδου (2004) εστιάστηκε στη χρήση της Κ στα γραπτά των µαθητών ενός δηµοτικού σχολείου σε µία αγροτική περιοχή της Κύπρου και είχε ως στόχο να εντοπίσει, να ταξινοµήσει και τέλος να διερευνήσει τους λόγους εµφάνισης αυτών των τύπων. Τα αποτελέσµατα της µελέτης δείχνουν ότι υπάρχουν πολλά διαλεκτικά στοιχεία στα κείµενα των µαθητών και ότι οι µαθητές δυσκολεύονται να διαχωρίσουν τους δύο κώδικες. Επίσης, η µελέτη έδειξε ότι η παρεµβολή της Κ στα µαθητικά κείµενα δεν είναι συνειδητή από την πλευρά των µαθητών και επηρεάζεται από τους ακόλουθους τέσσερις παράγοντες: 1) την ηλικία/τάξη 2) το κειµενικό είδος 3) τη χρονική περίοδο συγγραφής των κειµένων και 4) τη δασκάλα. Επίσης, παρατηρήθηκαν πολλές περιπτώσεις υπερδιόρθωσης, δηλαδή δηµιουργίας τύπων που δεν υπάρχουν στην ΚΝΕ, αλλά προκύπτουν από τη χρήση ενός κανόνα πέρα των νενοµισµένων ορίων εφαρµογής του. Οι µαθητές δηµιουργούν τύπους όπως λόγου χάριν το «κρύβγω» αντί «κρύβω» ως υπερδιόρθωση του «κρύφκω» / krifko/ κατ αναλογίαν µε το «αυκό» /a fko/ αβγό. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 675

8 Π. Παύλου Η µελέτη των Παύλου και Φούσιας, 2005 διαφέρει από τις υπόλοιπες µελέτες τόσο ως προς τη µεθοδολογία όσο και ως προς τα ζητήµατα τα οποία επιχειρεί να διερευνήσει. Ως προς τη µεθοδολογία, η µελέτη χρησιµοποιεί ως υλικό 40 µαγνητοφωνηµένα µαθήµατα από 10 διαφορετικούς δασκάλους σε 4 διαφορετικά θέµατα : Ελληνικά, Ιστορία, Φυσική και Μαθηµατικά. Ως προς τα ερωτήµατα, το κυριότερο είναι κατά πόσο το διδασκόµενο µάθηµα επηρεάζει τη συχνότητα χρήσης της Κ από τους µαθητές και τους δασκάλους. Τα πορίσµατα είναι τα εξής: Αντίθετα µε την αρχική υπόθεση, η µεγαλύτερη χρήση της Κ γίνεται κυρίως στο µάθηµα της γλώσσας. Ο λόγος φαίνεται να σχετίζεται µε το γεγονός ότι κατά το µάθηµα της γλώσσας οι µαθητές παροτρύνονται και νοιώθουν πιο ελεύθεροι να εκφράσουν τις ιδέες τους και συνεπώς παράγουν περισσότερο λόγο. Οι δάσκαλοι δεν διορθώνουν πολύ συχνά τη χρήση της διαλέκτου διότι ορθά φαίνεται να ενδιαφέρονται για την ποιότητα και το βάθος της σκέψης των µαθητών και όχι µόνο για το κώδικα µε τον οποίο εκφράζονται. Επίσης αρκετά συχνή χρήση της Κ γίνεται κατά το µάθηµα της Ιστορίας και λιγότερο της Φυσικής. Το φαινόµενο αυτό φαίνεται να σχετίζεται µε το βαθµό χρήσης των διδακτικών εγχειριδίων, τα οποία είναι γραµµένα εξ ολοκλήρου στην ΚΝΕ και στο βαθµό στον οποίο το µάθηµα προσφέρεται για συζήτηση. Η Κ χρησιµοποιήθηκε λιγότερο στο µάθηµα των µαθηµατικών διότι α) το µάθηµα δεν προσφέρεται για συζήτηση ή προσωπική έκφραση αλλά για ανακύκλωση πληροφοριών, και β) χρησιµοποιεί τεχνικούς όρους (όπως ηµίτονο, συνηµίτονο, κ.λπ.) οι οποίοι κατά κανόνα δεν υπόκεινται στους φωνολογικούς κανόνες της Κ. Για παράδειγµα, ενώ το επίθετο «χειµωνιάτικος» προφέρεται πολύ συχνά και ως / imo niatikos/, όπως στη φράση «σιειµωνιάτικα ρούχα», το αντίστοιχο επίθετο «χειµερινός» δεν υπακούει στους φωνολογικούς κανόνες της Κυπριακής µε αποτέλεσµα οι εκφράσεις «σιειµερινή κολλεξιόν» και «σιειµερινή τουριστική περίοδος» να µην ακούονται. 4. Συµπεράσµατα Αυτή η µελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει τη χρήση της Κ στην εκπαίδευση, καθώς και τις στάσεις των µαθητών και δασκάλων απέναντι στο θέµα, όπως προκύπτουν µέσα από τις σχετικές µελέτες. Είναι ξεκάθαρο ότι η Κ χρησιµοποιείται τόσο από τους µαθητές όσο και τους δασκάλους µέσα στην τάξη. Επίσης διαφαίνεται ότι η διάλεκτος όχι µόνο δεν είναι καθόλου απούσα από το µάθηµα, αλλά και ότι εκτός από µέσο µετάδοσης γνώσης, η διάλεκτος προτιµάται στην επιτέλεση ορισµένων λειτουργιών, σχετικών µε το µάθηµα, όπως η έκφραση επαίνου, η επίπληξη, ο αστεϊσµός κ.λπ. Επιπλέον, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η χρήση διαλεκτικών λέξεων, εκφράσεων, δοµών ακόµα και ήχων επιδρά αρνητικά στην απόδοση του µηνύµατος σε µια επικοινωνιακή κατάσταση. Από ό,τι έχουν δείξει οι διάφορες µελέτες ο τόπος διαµονής (αστική ή αγροτική περιοχή) φαίνεται να είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη συχνότητα χρήσης της διαλέκτου. Η σχετική παρουσία διαλεκτικών στοιχείων στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου από τους Κύπριους µαθητές στη δηµοτική εκπαίδευση δεν πρέπει να εκλαµβάνεται ως ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, αλλά ως γνώση µιας επιπρόσθετης µορφής 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 676

9 Χρήση της Κυπριακής ιαλέκτου στην Εκπαίδευση της. Τέτοιες µελέτες θα βοηθούσαν αφενός στο να επαναπροσδιοριστεί κοινωνιογλωσσολογικά και εκπαιδευτικά η σχέση διαλέκτων και γλώσσας κύρους και αφετέρου να επαναπροσδιοριστεί η ίδια η έννοια των γλωσσικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο ενός δυναµικού µοντέλου για τον αλφαβητισµό. Ως κατακλείδα θα ήθελα να επισύρω την προσοχή τόσο των ερευνητών όσο και των αναγνωστών/χρηστών έρευνας αυτής της µορφής. Έρευνες για τη χρήση της διαλέκτου στην εκπαίδευση στην Κύπρο δεν πρέπει να γίνονται µε σκοπό την επαλήθευση της αντιπαιδαγωγικής παρουσίας της διαλέκτου στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση των κακώς εχόντων. Τα αποτελέσµατα ερευνών µε τέτοιες προκατασκευασµένες ιδέες και αρνητική προδιάθεση καταλήγουν να χρησιµοποιούνται από διάφορους ιθύνοντες ως απόδειξη της αρνητικής επίδρασης της διαλέκτου στη διδακτική διαδικασία, και κατ επέκταση στη νοητική εξέλιξη των φοιτητών, και για την εκπόνηση σχεδίων και προγραµµάτων το οποία στοχεύουν στην εκπαραθύρωση της διαλέκτου από τη σχολική τάξη. Τέτοιες µελέτες θα πρέπει να έχουν σαν απώτερο σκοπό την σωστή και αντικειµενική περιγραφή του φαινοµένου µε σκοπό την πιο δηµιουργική και παραγωγική συνύπαρξη των δύο κωδίκων. Θα πρέπει να δίνουν τα σωστά µηνύµατα και να εµπεδώνουν την από καιρό κοινωνιογλωσσολογικά ευρέως αποδεκτή θέση ότι οι διάλεκτοι δεν υστερούν σε σχέση µε την γλώσσα-πρότυπο, αλλά αποτελούν ένα αυτοδύναµο µέσο επικοινωνίας σε µια συγκεκριµένη γλωσσική κοινότητα και ότι είναι φορείς του τοπικού πολιτισµού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωσση Καρυολαίµου, Μ Κυπριακή Πραγµατικότητα και Κοινωνιογλωσσική Περιγραφή. Πρακτικά της 20ης Συνάντησης του Τοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφ. Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Σελ Κατσογιάννου, Papapavlou, Pavlou και Τσιπλάκου. (υπό δηµοσίευση) ιδιαλεκτικές κοινότητες και γλωσσικό συνεχές: η περίπτωση της κυπριακής. Πρακτικά 2ου ιεθνούς Συν. για τις Ελληνικές ιαλέκτους και Γλωσσολογική Θεωρία. Μυτιλήνη Λουκαΐδου, ιαλεκτικά στοιχεία σε µαθητικά γραπτά: Η περίπτωση ενός περιφερειακού δηµοτικού σχολείου της Κύπρου. Πτυχιακή εργασία. Παν. Αιγαίου. Μαγαλιού Λ Οι γλωσσικές προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις διαλέκτους που χρησιµοποιούν οι µαθητές τους. Γλώσσα, 51: Παπασταύρου, Α Μορφές της προφορικής ελληνικής στα νηπιαγωγεία µας. Intercollege Larnaca Publications. Τσολακοπούλου, Ι Γλωσσική ιδασκαλία και ιάλεκτοι. Γλώσσα,16: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου, Κυπριακή ιάλεκτος και πανελλήνια κοινή. Εγκύκλιος, Φακ: , Αύγουστος 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 677

10 Π. Παύλου Φραγκουδάκη, Α Γλώσσα και Ιδεολογία. Oδυσσέας. Ξενόγλωσση Bachman, L Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press. Canale, M., & Swain, M Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 47. Cheshire, J., V. Edwards, H. Munstermann and B. Weltens (1989) Dialect and education: some European perspectives. Clevedon: Multilingal Matters. Cope B. & Kalantzis M Multiliteracies: Literacy learning and the design of social futures. South Yarra: Macmillan publishers. Karyolemou M. and Pavlou, P Language attitudes and assessment of salient variables in a bi-dialectal speech community. In Fontana, J., McNally, L., Turell, T. & Valldurí, E. (eds.) Proceedings of the First International Conference on Language Variation in Europe (INCLaVE1). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra Labov, W The Logic of Non-Standard English. Georgetown Monographs on Language and Linguistics, Vol. 22 Papapavlou, A. and Pavlou, P Literacy and Language-in-Education Policy in Bidialectal Settings. Current Issues in Language Planning, 6(2) Papapavlou, A. and Yiakoumetti, A The analysis and classification of nonstandard occurrences in the writing of Greek-Cypriot primary school children. In the Proceedings of the 13th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics. Department of English. Aristotle University Pavlou, P and Fousias C Dialect use in the classroom. Unpublished Manuscript. Pavlou, P. and Papapavlou, A Issues of dialect use in Education from the Greek Cypriot perspective. International Journal of Applied Linguistics. Vol. 14:2 pp Pavlou, P. and Papapavlou, A Language planning in Cyprus and the role of Cypriot Dialect in education. In Christos Clairis (ed.) Recherches en linguistique grecque/glossologikes erevnes gia tin elliniki, tom. II. Pp , Paris: L Harmattan. Yiakoumetti, A Bidialectism and Linguistic Performance in the Standard: The Case of Cyprus. Doctoral Dissertation. University of Cambridge, UK. Yiakoumetti, Papapavlou και Pavlou (in press) The degree of dialectal transference by Cypriots in a strict Standard Modern Greek context. Proceedings of the 16th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics. Department of English. Aristotle University 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 678

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540)

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Κείμενο 1 Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού κόσμου και της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Δεύτερη γλώσσα (1/2) Όταν ένας ομιλητής μαθαίνει ή/και χρησιμοποιεί μια Χ γλώσσα ως δεύτερη,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης των µαθητών. Προβληµατισµός και προτάσεις µέσα από πέντε ερωτήµατα Κυριακή Αδαλόγλου Φιλόλογος

Η αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης των µαθητών. Προβληµατισµός και προτάσεις µέσα από πέντε ερωτήµατα Κυριακή Αδαλόγλου Φιλόλογος Η αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης των µαθητών. Προβληµατισµός και προτάσεις µέσα από πέντε ερωτήµατα Κυριακή Αδαλόγλου Φιλόλογος 1. Τι σηµαίνει «αξιολόγηση» στο γλωσσικό µάθηµα; Η λέξη «αξιολόγηση» δηµιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά KET (Key English Test) Η εξέταση ΚΕΤ αναγνωρίζει την ικανότητα του υποψηφίου να χρησιμοποιεί αγγλικά βασικού επιπέδου σε καθημερινό επίπεδο τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. KET for Schools

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά. Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή

Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά. Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή Bilingual education: The case of immersion classes in Canada Androniki

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ικανότητα για προσεκτική και κριτική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Τα Ελληνόπουλα της

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Σελίδα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2014. Α1. (Μονάδες 15)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Σελίδα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2014. Α1. (Μονάδες 15) ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΜΑΤΑ: GI_A_NEG_0_4580 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ Α1. (Μονάδες 15) Α1. Γιατί ο θεσμός της πιστοποιήσης ξένων γλωσσών προάγει το ευρωπαϊκό ιδεώδες της πολυγλωσσίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πως ιαλεκτικοί Θησαυροί ζωντανεύουν στο Ελληνικό Σχολείο: η χρήση του Ψηφιακού Μουσείου Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Πως ιαλεκτικοί Θησαυροί ζωντανεύουν στο Ελληνικό Σχολείο: η χρήση του Ψηφιακού Μουσείου Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας στην Ελληνική Εκπαίδευση Πως ιαλεκτικοί Θησαυροί ζωντανεύουν στο Ελληνικό Σχολείο: η χρήση του Ψηφιακού Μουσείου Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας στην Ελληνική Εκπαίδευση Πατσιάς, Α., Α. Σφακιανάκη, Γ. Κλειδής, Στ. Τσιγδινός & Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Όλγα Μούσιου-Μυλωνά Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Στόχος του μαθήματος «Διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας» είναι να προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση 9 o Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» -7-9 Νοεμβρίου 2013 Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013 Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

6.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

6.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 6.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 6.5.1. Οι γνώσεις υποψηφίων δασκάλων για την υπολογιστική εκτίμηση Σε μια έρευνα των Lemonidis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 2 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ 2000 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

H Επικοινωνιακή προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία. Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά

H Επικοινωνιακή προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία. Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά H Επικοινωνιακή προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά Η εμφάνιση της Ε.Π. Σύντομη ιστορική αναδρομή Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960 κυριαρχεί η δομιστική προσέγγιση στη

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Καραγιάννη-Κυρίλλου Λίτσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1ης σελίδας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Αρχή 1ης σελίδας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Αρχή 1ης σελίδας ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 Ονοματ/μο: Ημερομηνία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµ/νυµο: Αµβράζης Νικόλαος Πατρώνυµο: Παύλος Έτος Γέννησης: 1971 Διεύθυνση: Αγ. Μαρίνας 61 ΤΚ: 54 351 Θεσσαλονίκη Επικοινωνία: amvrazis@smg.auth.gr Σπουδές: 1. Διδακτορικό δίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή]

Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή] 41 Διαγώνισµα 121 Κριτική Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή] Η αξιολόγηση των µαθητών στο σχολείο είναι µια διαδικασία στενά συνυφασµένη µε τη διδακτική πράξη και κατ επέκταση µε τη συνολική κοινωνική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Θεωρία: Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους ήχους /i/ και /e/, οι οποίοι δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους αραβόφωνους μαθητές. Ο καθηγητής διδάσκει την προφορά ακολουθώντας τη μέθοδο της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας σε µη ελληνόφωνους µαθητές

Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας σε µη ελληνόφωνους µαθητές Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας σε µη ελληνόφωνους µαθητές Χατζησαββίδης Σωφρόνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών Φλώρινας - Α.Π.Θ. Η συνεχώς αυξανόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου

Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου 8.1.1 Περιγραφή προγράμματος 8.1.2 Στόχοι Προγράμματος 8.1.3 Το παιδαγωγικό μοντέλο Γενικές Αρχές Διδακτική μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Σελ. 1 από 6 Α/Α Θέμα Πτυχιακής Εργασίας ΑΝΝΑ ΦΑΣΖΗΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΗ (9) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 1 Ανίχνευση στερεοτύπων-προκαταλήψεων και στάσεων μέσα από τα βιβλία γλώσσας του Δημοτικού σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές»

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» «Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» (Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση) εισηγητής: Μένης Θεοδωρίδης Αγαπητοί φίλοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές για την

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Σύµφωνα µε στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των 345 ερωτηµατολογίων:

Proslipsis.gr. Σύµφωνα µε στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των 345 ερωτηµατολογίων: ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τµήµα Ερευνών, Τεκµηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Aθήνα 23.1.2007 Θέµα: Έρευνα για το µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο Το Τµήµα Ερευνών, Τεκµηρίωσης και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Δρ. Τριανταφυλλίδου Λήδα Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 99 77 66, 99 75 69, 99 75 75 Διεύθυνση e-mail: trilida@smg.auth.gr, trilida@gmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α, Β και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11/2012 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ Α, Β και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Παπαφιλίππου

Διαβάστε περισσότερα