Πίνακας Περιεχομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων"

Transcript

1 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γενικά στοιχεία Ομάδα μελέτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Γεωγραφική θέση Διοικητική υπαγωγή έργου Συνοπτική περιγραφή περιβαλλοντικά εγκεκριμένου έργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Σκοπιμότητα των έργων Περιγραφή προτεινόμενων πλευρικών σταθμών διοδίων Ευαγγελισμού Τεχνική σύγκριση περιβαλλοντικά εγκεκριμένου και προτεινόμενου έργου KΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κλίμα Βιοκλίμα Γεωμορφολογία Γενικές Γεωλογικές συνθήκες Υδατικοί πόροι Οικοσυστήματα Βλάστηση Χλωρίδα Πανίδα Προστατευόμενες οικολογικά ευαίσθητες περιοχές Τοπίο και αισθητικό περιβάλλον KΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δημογραφικά στοιχεία Κοινωνικά χαρακτηριστικά Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον Στοιχεία παραγωγής Πολεοδομικές Χωροταξικές ρυθμίσεις - Υφιστάμενες χρήσεις Τεχνικές Υποδομές Αρχαιολογικοί χώροι Μνημεία Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον Ακουστικό Περιβάλλον Ανθρωπογενείς και λοιπές πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον

2 KΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Γεωμορφολογία Έδαφος Γεωλογία Υδατικοί πόροι Αισθητική τοπίου Οικοσυστήματα χλωρίδα πανίδα Χρήσεις γης Υποδομές Οικιστικό Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον Αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική κληρονομιά Ατμοσφαιρικό - Ακουστικό περιβάλλον Συμπεράσματα

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ Α/ Α Τίτλος Χάρτη/ Σχεδίου Κλίμακα Περιβαλλοντικοί Χάρτες 1. Χάρτης Προσανατολισμού 1: Χάρτης Χρήσεων Γης της Άμεσης Περιοχής Μελέτης 1: Τεχνικά Σχέδια Περιβαλλοντικά εγκεκριμένο έργο Προμελέτη - Σταθμοί Διοδίων Ραμπών - Ευαγγελισμός Γενική διάταξη Προτεινόμενο έργο Οριστική Μελέτη - Σταθμός Διοδίων Ραμπών Ευαγγελισμού Οριζοντιογραφία Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδών 1:500 1:

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ - 2 -

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Γενικά στοιχεία Υπό την παρούσα «Έκθεση προς Καθορισμό Διαδικασιών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης» προτείνονται μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στον σχεδιασμό των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων Πλευρικών Σταθμών Διοδίων Ευαγγελισμού (Χ.Θ ) που χωροθετούνται στον κόμβο Ευαγγελισμού της υφιστάμενης Νέας Εθνικής Οδού Αθήνας Θεσσαλονίκης στο Β υποτμήμα του τμήματος «Πέρας κόμβου Συκουρίου έως πέρας κόμβου Τεμπών». Η Ν.Ε.Ο. έχει κατασκευαστεί με την εξής διατομή: δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα (συμπεριλαμβανομένων δύο λωρίδων καθοδήγησης). Για το συγκεκριμένο τμήμα της υφιστάμενης Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, με αρχή το πέρας του κόμβου Συκουρίου και τέλος το πέρας του κόμβου Τεμπών, έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Γραφείο Αρχιτεκτονικών και Περιβαλλοντικών Μελετών Φώτης Θ. Καλλουδιώτης, Μάρτιος 1996) και έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α / με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Ν.Ε.Ο. Αθηνών Θεσ/νίκης, Τμήμα πέρας Κόμβου Συκουρίου πέρας Κόμβου Τεμπών (2 ο υποτμήμα)». Πρόκειται για το τμήμα της Εθνικής οδού από τη Χ.Θ έως τη Χ.Θ της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. Αθήνας Θεσ/νίκης. Η ισχύς της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. παρατάθηκε έως την με την Κ.Υ.Α. με α.π.οικ / με θέμα «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας - Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΠΑΘΕ)». Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών πλευρικών διοδίων Ευαγγελισμού έχει εκπονηθεί η μελέτη «Έκθεση προς καθορισμό διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης: Σταθμός Διοδίων Μακρυχωρίου και Ευαγγελισμού» (Enveco A.E., 2008) η οποία εγκρίθηκε και ακολούθως εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. οικ / , με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το 2 ο υποτμήμα του τμήματος ΑΚ Συκουρίου - ΑΚ Τεμπών του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ όπως παρατάθηκε με την ΚΥΑ με α.π.οικ / ». Με την εν λόγω Κ.Υ.Α. αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά τα ακόλουθα έργα: Οι σταθμοί διοδίων Μακρυχωρίου (πλευρικός στην έξοδο προς Μακρυχώρι και μετωπικός βορειότερα) και οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων στον ΑΚ Ευαγγελισμού Ο αμφίπλευρος Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στο ύψος του Ευαγγελισμού Οι περιβαλλοντικά εγκεκριμένοι σταθμοί πλευρικών διοδίων Ευαγγελισμού που χωροθετούνται στον Ανισόπεδο Κόμβο Ευαγγελισμού περιλαμβάνουν έναν σταθμό στην αριστερή έξοδο και έναν σταθμό στην δεξιά είσοδο στον αυτοκινητόδρομο. Κάθε σταθμός περιλαμβάνει ένα κτίριο διοίκησης των διοδίων και κτίριο ηλεκτρομηχανολογικών - 3 -

6 εγκαταστάσεων, την είσοδο του συγκροτήματος, χώρους στάθμευσης οχημάτων και διαδρόμους, αλλά και θαλάμους διοδίων και μεταλλικό στέγαστρο που στεγάζει τα διόδια. Στους σταθμούς πλευρικών διοδίων Ευαγγελισμού το εμβαδό της πρόσθετης απαιτούμενης περιοχής απαλλοτρίωσης, που βρίσκεται εκτός της περιοχής απαλλοτρίωσης του εθνικού οδικού δικτύου, ανατολικά της εθνικής οδού ανέρχεται σε 96,40m 2. Υπό την παρούσα έκθεση προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές στον σχεδιασμό των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων σταθμών πλευρικών διοδίων Ευαγγελισμού: Στην περιβαλλοντικά εγκεκριμένη διάταξη του πλευρικού σταθμού διοδίων υπάρχουν δύο κτίρια σε κάθε πλευρά του σταθμού (ένα κτίριο διοίκησης και ένα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων). Υπό την παρούσα έκθεση προτείνεται η κατασκευή ενός κτιρίου σε κάθε πλευρά του σταθμού διοδίων, το οποίο θα εξυπηρετεί και τις δύο χρήσεις (διοίκησης και στέγασης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων). Αλλαγές προτείνονται στην χάραξη της οδού που συμβάλει στον ισόπεδο κυκλικό κόμβο ανατολικά του αυτοκινητόδρομου, που σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αποφευχθούν επιπρόσθετες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του κόμβου αλλά και του πλευρικού σταθμού διοδίων εν συνόλω. Στην κυκλική πλατεία ανατολικά του αυτοκινητόδρομου στο προτεινόμενο έργο προβλέπεται η κατασκευή τριγωνικής νησίδας νοτιοανατολικά της πλατείας, για τον διαχωρισμό των κινήσεων των οχημάτων. Στο προτεινόμενο έργο προβλέπεται επίσης η αποκατάσταση της συμβολής τοπικής οδού που εξυπηρετεί το δεξιό SR του ΠΑΘΕ από νότο. Με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση προβλέπεται η κατασκευή σύνδεσης στη θέση που συμβάλλει σήμερα η οδός, με κατάλληλες διαμορφώσεις για την εξασφάλιση του βέλτιστου επιπέδου οδικής ασφάλειας. Η στάση ΜΜΜ μεταφέρεται ανατολικότερα με διαμόρφωση της κατάλληλης εσοχής στη νέα θέση Στην δευτερεύουσα οδό της κάτω διάβασης του κόμβου προστίθενται στον προτεινόμενο σχεδιασμό πεζοδρόμια στην αριστερή οριογραμμή για την πεζή επικοινωνία μεταξύ των δύο εγκαταστάσεων των διοδίων. Πεζοδρόμιο προβλέπεται επίσης εκατέρωθεν της εν λόγω οδού στην περιοχή της κάτω διάβασης. Η αριστερή στροφή για την ράμπα εισόδου προς Λάρισα (δυτικά της κάτω διάβασης) έχει αναδιαμορφωθεί λόγω της νέας θέσης της κεντρικής νησίδας και ακτίνα στροφής R=16,0 m

7 Η παρούσα Έκθεση αφορά στη σύνταξη φακέλου σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1 της Α.Π /7033/ ΚΥΑ κατά την οποία «Προκειμένου να εκτιμηθεί αν από τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση, τροποποίηση υφιστάμενων έργων ή δραστηριοτήτων επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει φάκελο του οποίου το περιεχόμενο καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παρ. 10β) του Ν. 3010/2002. Ο φάκελος αυτός υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ανάλογα με την υποκατηγορία στην οποία εντάσσεται το έργο ή η δραστηριότητα, η οποία εντός 30 ημερών αποφαίνεται αν απαιτείται η υποβολή ΠΠΕ προκειμένου να γίνει νέα Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση ή ΜΠΕ ή Περιβαλλοντική Έκθεση προκειμένου να επιβληθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης». Μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη εκδοθεί σχετική ΚΥΑ (όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 10β (άρθρο 2) που να καθορίζει «το περιεχόμενο των φακέλων με βάση τους οποίους οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον». Για το λόγο αυτό η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ έκδωσε την από με Α.Π εγκύκλιο «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π / 7033 / (ΦΕΚ 332 Β / 2003)» προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος να αποφανθεί αν απαιτείται ή όχι η υποβολή ΠΠΕ ή ΜΠΕ για τα έργα που αποτελούν αλλαγή σχεδιασμού περιβαλλοντικά εγκεκριμένων έργων. Τέτοιο έργο είναι και το υπό μελέτη έργο. Η παρούσα Έκθεση, έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερθείσας εγκυκλίου, ενώ αρμόδια υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται είναι η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Π.Ε.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 15393/2332/ 2002 (ΦΕΚ 1022 Β), το έργο κατατάσσεται στην 1η ομάδα έργων (Έργα οδοποιίας) και ειδικότερα στην 1η Υποκατηγορία (Αυτοκινητόδρομοι ταχείας κυκλοφορίας) της Πρώτης κατηγορίας. Παραχωρησιούχος του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός Κλειδί του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνοι (ΠΑΘΕ)» είναι η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός Κλειδί» και τον διακριτικό τίτλο «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.». Η Κ/Ξ Κατασκευής του τμήματος του αυτοκινητόδρομου Μαλιακός Κλειδί MKC JV είναι ο κατασκευαστής του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος Ράχες Μαλιακού Κλειδί Ημαθίας του οδικού άξονα Πάτρας Αθηνών Θεσσαλονίκης Ευζώνων (ΠΑΘΕ)». Υπεύθυνος της Κοινοπραξίας MKC Maliakos Kleidi Construtinon JV για το υπό μελέτη έργο είναι ο Γενικός Διευθυντής Έργου Άντριου Ροχμανκόφσκι (τηλ fax )

8 Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρία «ΕΝVECO A.E., Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος», κάτοχο Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 27, με αριθμό ΓΕΜ 714, τάξης Γ, στην οποία ανατέθηκε βάσει Σύμβασης με την Κοινοπραξία Κατασκευής Μαλιακός - Κλειδί (MKC JV, MALIAKOS KLEIDI CONSTRUCTION JOINT VENTURE). Η μελέτη ακολουθεί τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υπεύθυνος της μελέτης είναι ο κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl, MSc, MLitt., Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝVECO A.E. ( , , fax: ). Κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης λήφθηκαν υπόψη οι κείμενες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αφορούν σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και εκτίμησης - αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με την κατασκευή και λειτουργία οδικών έργων μεγάλης κλίμακας. 1.2 Ομάδα μελέτης Η Ομάδα της ENVECO A.E. που εργάσθηκε για την εκπόνηση της παρούσας Έκθεσης συγκροτήθηκε από τους παρακάτω επιστήμονες: Σπύρος Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl., MSc., MLitt, Υπεύθυνος Μελέτης Γιάννης Μπεκιάρης, Περιβαλλοντολόγος Παν/μιου Αιγαίου, M.Δ.Ε. E.M.Π., Συντονιστής Μελέτης Νικόλαος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., Μηχανικός Περιβάλλοντος Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π. Εμμανουηλία Καλφάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος ΜΔΕ Πολυτεχνείου Κρήτης. Μαρία Χαραλαμποπούλου, Χημικός Παν/μιου Πατρών Ψηφιακή Επεξεργασία Σχεδίων - 6 -

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Με την Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. οικ / , με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το 2 ο υποτμήμα του τμήματος ΑΚ Συκουρίου - ΑΚ Τεμπών του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ όπως παρατάθηκε με την ΚΥΑ με α.π.οικ / » αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά τα ακόλουθα έργα: Οι σταθμοί διοδίων Μακρυχωρίου (πλευρικός στην έξοδο προς Μακρυχώρι και μετωπικός βορειότερα) και οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων στον ΑΚ Ευαγγελισμού Ο αμφίπλευρος Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στο ύψος του Ευαγγελισμού Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σταθμοί πλευρικών διοδίων Ευαγγελισμού, καθώς μόνο στα εν λόγω έργα προτείνονται τροποποιήσεις σε σχέση με τον περιβαλλοντικά εγκεκριμένο σχεδιασμό. 2.1 Γεωγραφική θέση Διοικητική υπαγωγή έργου Το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο των σταθμών πλευρικών διοδίων Ευαγγελισμού χωροθετείται στην δημοτική ενότητα Μακρυχωρίου, του δήμου Τεμπών, που διοικητικά υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανήκει στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 2.2 Συνοπτική περιγραφή περιβαλλοντικά εγκεκριμένου έργου Περιγραφή περιβαλλοντικά εγκεκριμένων πλευρικών σταθμών διοδίων Ευαγγελισμού Περιβαλλοντικά εγκρίθηκε η δημιουργία σταθμών πλευρικών διοδίων στον κόμβο του Ευαγγελισμού για την έξοδο με κατεύθυνση προς το νότο και την είσοδο με κατεύθυνση προς τον βορρά. Εγκρίθηκε η δημιουργία κτιρίων διοίκησης των διοδίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και χώρων στάθμευσης και δύο θαλάμων διοδίων. Το εμβαδό της περιοχής απαλλοτρίωσης, που βρισκόταν εκτός της περιοχής απαλλοτρίωσης του εθνικού οδικού δικτύου, ανατολικά της εθνικής οδού ανερχόταν σε 96,40m 2. Το τελικό διαμορφωμένο υψόμετρο της περιοχής ανατολικά της εθνικής οδού εκτιμήθηκε σε 26m, ενώ στην περιοχή δυτικά της εθνικής οδού σε 29m

10 Σχήμα Περιβαλλοντικά αδειοδοτημένοι σταθμοί πλευρικών διοδίων Ευαγγελισμού - 8 -

11 2.2.2 Φάση κατασκευής Στη φάση κατασκευής των σταθμών πλευρικών διοδίων στον κόμβο Ευαγγελισμού, λόγω των κατασκευαστικών εργασιών, δεν θα είναι δυνατή η έξοδος από τον κόμβο προς τον οικισμό του Ευαγγελισμού, για τους χρήστες της εθνικής οδού που έρχονται από Θεσ/νίκη. Επίσης δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στον κόμβο του Ευαγγελισμού των χρηστών που κατευθύνονται προς Θεσ/νίκη. Για την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης ομάδας χρηστών διατίθενται ορισμένες εναλλακτικές λύσεις πρόσβασης. Η πρώτη είναι να χρησιμοποιήσουν τον κόμβο της Γυρτώνης, που βρίσκεται περί των 8km νοτίως του κόμβου του Ευαγγελισμού. Μετά τον κόμβο της Γυρτώνης, χρησιμοποιώντας τον ΠΑΘΕ οι χρήστες θα μπορούν στον κόμβο του Ευαγγελισμού να στρίψουν προς τον εν λόγω οικισμό, καθώς θα βρίσκονται στο κυκλοφοριακό ρεύμα από Αθήνα, που δεν θα επηρεαστεί από τις εργασίες. Εναλλακτικά, οι χρήστες από Θεσ/νίκη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ισόπεδο κόμβο Τεμπών, εν συνεχεία μέσω του τοπικού οδικού δικτύου να φτάσουν στον οικισμό των Γόννων, από όπου υπάρχει επαρχιακή οδός προς τον οικισμό του Μακρυχωρίου. Εν συνεχεία μέσω κάτω διάβασης διέρχονται κάτω από τον ΠΑΘΕ και ακολουθούν ασφάλτινη οδό κυρίως (και χωματόδρομο για όχι περισσότερο από 50m) και φτάνουν στον Ευαγγελισμό. Τέλος, μια τρίτη λύση είναι η χρήση του εργοταξιακού δικτύου κυκλοφορίας που έχει διαμορφωθεί για τις ανάγκες της κατασκευής του τμήματος του ΠΑΘΕ μεταξύ του Α/Κ Τεμπών και Α/Κ Ραψάνης. Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί σε αυτή την περίπτωση προβλέπει τη χρήση του κόμβου των Τεμπών, ακολούθως διέρχονται μέσω κάτω διάβασης κάτω από τη ΣΓΥΤ, ακολουθούν χωματόδρομο μέχρι την παράπλευρη οδό του ΠΑΘΕ που οδηγεί στο Μακρυχώρι, διέρχονται κάτω από την ΠΑΘΕ και ακολουθούν ασφάλτινη οδό κυρίως (και χωματόδρομο για όχι περισσότερο από 50m) και φτάνουν στον Ευαγγελισμό. Σημειώνεται ότι δεν προτείνεται η χρήση του δικτύου της εργοταξιακής κυκλοφορίας καθώς θα χρησιμοποιείται κυρίως από κατασκευαστικά μηχανήματα και οχήματα Δάνεια - αποθέσεις - εργοτάξια Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ισοζύγιο υλικών του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου πλευρικού σταθμού διοδίων Ευαγγελισμού

12 Πίνακας Πλευρικός σταθμός διοδίων Ευαγγελισμού Περιγραφή Μονάδα Είσοδος ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Λύση με 2+1 λωρίδα στην έξοδο με νότια κατεύθυνση Εκσκαφές Χαλαρών Εδαφών m Εξυγίανση m Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα m Εκσκαφές σε έδαφος Γαιωημιβραχώδες m Στραγγιστική στρώση m Κατασκευή συνήθων επιχωμάτων m Επένδυση πρανών με φυτική γη m Εκσκαφή Δανειοθαλάμων m Αποξήλωση υφιστάμενων ερεισμάτων m ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ Βάση συμπ. πάχους 0.20m σε 2 στρώσεις των 0.10m από θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ- Ο155 Yπόβαση συμπ. πάχους 0.20m σε 2 στρώσεις των 0.10m από θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ- Ο150 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ m m Αντιολισθηρή Ασφαλτική Στρώση m Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0.05m κατά την ΠΤΠ-Α265 m Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση m Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0.15m σε 3 στρώσεις των 0.05m κατά την ΠΤΠ-Α260 Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0.10m σε 2 στρώσεις των 0.05m κατά την ΠΤΠ-Α260 Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0.10m κατά την ΠΤΠ-Α260 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη κατά την ΠΤΠ. ΑΣ12-Α201 Ασφαλτική προεπάλειψη βάσης κατά την ΠΤΠ. ΑΣ11-Α201 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ m m m m m Σκυρόδεμα m Γεωμεμβράνη m Φέρουσα στρώση αμμοχάλικου κατεργασμένου με τσιμέντου πάχους 0.30 μ. m

13 Περιγραφή Μονάδα Είσοδος Βάση συμπ. πάχους 0.10m απο θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ-Ο155 Λύση με 2+1 λωρίδα στην έξοδο με νότια κατεύθυνση m Δοκός αγκύρωσης m Αρμός διαστολής m ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0.30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους m Σκυρόδεμα εγκυβωτισμού και κρασπέδου C16/20 m Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων m Ασβεστοτσιμεντοκονιαμα έδρασης πλακών m Πλήρωση με επιλεγμένο υλικό λατομείου m Έρεισμα πάχους 0.10 m ΠΤΠ -O160 m Πλήρωση με υγιή προϊόντα εκσκαφής m ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρασιές m Αποξήλωση Ασφαλτικών m Αποξήλωση υλικών οδοστρωσίας m ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ Οχετοί Σωληνωτοί Οχετοί Εκσκαφή ζώνης αγωγού m Σκυρόδεμα C8/10 εγκιβωτισμού σωλήνων m Επίχωμα ζώνης αγωγού με κοκκώδες υλικό m Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνα D=0,40 m Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνα D=0,60 m Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνα D=0,80 m Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνα D=1,00 m Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού ομβρίων από PVC διαμέτρου Φ315 mm Προμήθεια και τοποθέτηση Διάτρητου σωλήνα PVC στραγγιστηρίου Φ200 mm m m m - - m m m - - Πτερυγότοιχοι Οχετών - - Πτερυγότοιχοι Σωληνωτών Οχετών ps

14 Περιγραφή Μονάδα Είσοδος Λύση με 2+1 λωρίδα στην έξοδο με νότια κατεύθυνση Πτερυγότοιχοι Οχετών PVC ps - - Οπλισμένο Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 m Σιδηρούς Οπλισμός S500s (60 kgr/m3) kgr Φρεάτια Φρεάτια επίσκεψης ps Φρεάτια υδροσυλλογής με εσχάρα και πλευρικό στόμιο ps Φρεάτια υδροσυλλογής πρασίνου ps Φρεάτια τάφρων ps Τάφροι Κιβωτοειδές ρείθρο με εσχάρα m Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα kgr Σκυρόδεμα C 20/25 m Σιδηρός οπλισμός S500s (60kgr) kgr Πλευρική Τάφρος (ολικό πλάτος: 1,55μ) m Σκυρόδεμα C 16/20 m Μεγάλη τραπεζοειδής τάφρος (π: 0,30m, β:0,75m, υ:0,60m) Υλικά Τάφρων m Σκυρόδεμα C 20/25 m Σιδηρός οπλισμός S500s (60kgr) kgr Εκσκαφή Τάφρου m Άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 (εξομαλυντικής στρώσης) m Καταστροφή τάφρων - οχετών m Για την ασφαλή λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων στη φάση κατασκευής των σταθμών διοδίων προβλέφθηκε η τοποθέτηση σε κατάλληλες θέσεις των απαραίτητων σημάνσεων (πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, πινακίδες επικινδύνων θέσεων, φανοί αναλαμπών, ανακλαστήρες οδοστρώματος και οριζόντια σήμανση δρόμου). Προβλέφθηκε ότι θα τοποθετηθούν οι απαραίτητες πινακίδες για τη λειτουργία των σταθμών των διοδίων, που περιλαμβάνουν πληροφοριακές πινακίδες με το όνομα του σταθμού διοδίων, το όνομα του παραχωρησιούχου (απόσταση από τον σταθμό 3km), πινακίδες τελών διοδίων και τρόπου πληρωμής ανά όχημα (απόσταση από τον σταθμό 2km), πινακίδα πληρωμής σε σταθμό διοδίων επί γέφυρα σήμανσης (απόσταση από τον σταθμό 200m), καθώς και πρόσθετες πινακίδες σε κυμαινόμενες αποστάσεις από τους σταθμούς (400m,

15 600m και 800m). Επιπροσθέτως πινακίδες επί των θαλάμων των διοδίων θα αναγράφουν το ποσό και τη μέθοδο πληρωμής επί των θαλάμων των διοδίων, ενώ προβλέπεται και η τοποθέτηση λοιπών ρυθμιστικών πινακίδων (σήμανση χώρου στάθμευσης, ανώτατο όριο ταχύτητας, απαγόρευση προσπέρασης, τέλος τοπικών προσπεράσεων κ.λ.π.). Επί του οδοστρώματος θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες διαγραμμίσεις. Κατά την κατασκευή των θεμελίων για την τοποθέτηση των στηλών των πινακίδων προβλέφθηκε η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων των χρηστών της εθνικής οδού Φάση λειτουργίας Λειτουργικά χαρακτηριστικά Στα πλευρικά διόδια του Ευαγγελισμού, στην έξοδο με κατεύθυνση προς τον νότο (2+1 λωρίδες) η γεωμετρία λειτουργία του σταθμού έχει ως εξής: μία λωρίδα, πλάτους 4,0m μία εσωτερική λωρίδα, πλάτους 3,5m μία εξωτερική λωρίδα, πλάτους 4,5m Στα πλευρικά διόδια Ευαγγελισμού, στην είσοδο με κατεύθυνση προς το βορά, η βασική γεωμετρία του σταθμού έχει ως εξής: μία λωρίδα, πλάτους 4,0m μία εξωτερική λωρίδα, πλάτους 4,5m Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν και η ζώνη κατάληψης θα αποκατασταθεί. Η υδροδότηση των εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθεί από το δίκτυο ύδρευσης της δημοτικής ενότητας Μακρυχωρίου, ενώ η ηλεκτροδότηση από το τοπικό δίκτυο της ΔΕΗ

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Η περιγραφή των προτεινόμενων έργων βασίστηκε στις ακόλουθες μελέτες: «Τεχνική Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μελέτης - Οριστική Μελέτη - Σταθμός Διοδίων Ραμπών - Ευαγγελισμού» (Design and Application Engineers S.A., 2011) «Τεχνική Έκθεση Οδοποιίας - Οριστική Μελέτη - Σταθμός Διοδίων Ραμπών - Ευαγγελισμού» (Design and Application Engineers S.A., 2011). 3.1 Σκοπιμότητα των έργων Ο σχεδιασμός των προτεινόμενων υπό την παρούσα μελέτη έργων αποτελεί την οριστικοποίηση του σχεδιασμού των διοδίων Ευαγγελισμού που είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. οικ / , με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το 2ο υποτμήμα του τμήματος ΑΚ Συκουρίου - ΑΚ Τεμπών του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ όπως παρατάθηκε με την ΚΥΑ με α.π.οικ / ». Στο πλαίσιο των οριστικών μελετών σχεδιάστηκαν μικρής κλίμακας αλλαγές στην γενική διάταξη των Πλευρικών Διοδίων Ευαγγελισμού σε σχέση με αυτή που εγκρίθηκε περιβαλλοντικά με την προαναφερθείσα ΚΥΑ. Οι υπό μελέτη αλλαγές αφορούν κυρίως στα κτίρια του σταθμού διοδίων, ενώ μικρής κλίμακας αλλαγές προτείνονται και στην οδοποιία για την αύξηση της ασφάλειας στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα, στην περιβαλλοντικά εγκεκριμένη διάταξη του πλευρικού σταθμού διοδίων υπάρχουν δύο κτίρια σε κάθε πλευρά του σταθμού (ένα κτίριο διοίκησης και ένα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων). Υπό την παρούσα έκθεση προτείνεται η κατασκευή ενός κτιρίου σε κάθε πλευρά του σταθμού διοδίων, το οποίο θα εξυπηρετεί και τις δύο χρήσεις (διοίκησης και στέγασης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων). Όσον αφορά τις αλλαγές που προτείνονται στην οδοποιία για την αύξηση της ασφάλειας στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επιγραμματικά σημειώνονται τα εξής: Αλλαγές προτείνονται στην χάραξη της οδού που συμβάλει στον ισόπεδο κυκλικό κόμβο ανατολικά του αυτοκινητόδρομου (χωμάτινη αγροτική οδός U.R), που σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αποφευχθούν επιπρόσθετες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του κόμβου αλλά και του πλευρικού σταθμού διοδίων εν συνόλω. Στην κυκλική πλατεία ανατολικά του αυτοκινητόδρομου στο προτεινόμενο έργο προβλέπεται τριγωνική νησίδα νοτιανατολικά της πλατείας για τον διαχωρισμό των κινήσεων

17 Στο προτεινόμενο έργο προβλέπεται επίσης η αποκατάσταση της συμβολής τοπικής οδού που εξυπηρετεί το δεξιό SR του ΠΑΘΕ από νότο (νότια παράπλευρη οδός SSR). Με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση προβλέπεται η κατασκευή σύνδεσης στη θέση που συμβάλλει σήμερα η οδός, με κατάλληλες διαμορφώσεις για την εξασφάλιση του βέλτιστου επιπέδου οδικής ασφάλειας. Η στάση ΜΜΜ (Μέσων Μαζικής Μεταφοράς) μεταφέρεται ανατολικότερα με διαμόρφωση της κατάλληλης εσοχής στη νέα θέση Στην δευτερεύουσα οδό της κάτω διάβασης του κόμβου προστίθενται στον προτεινόμενο σχεδιασμό πεζοδρόμια στην αριστερή οριογραμμή για την πεζή επικοινωνία μεταξύ των δύο εγκαταστάσεων των διοδίων. Πεζοδρόμιο προβλέπεται επίσης εκατέρωθεν της εν λόγω οδού στην περιοχή της κάτω διάβασης. Η αριστερή στροφή για την ράμπα εισόδου προς Λάρισα (δυτικά της κάτω διάβασης) έχει αναδιαμορφωθεί λόγω της νέας θέσης της κεντρικής νησίδας και ακτίνα στροφής R=16,0 m. Οι προαναφερθείσες αλλαγές στην γενική διάταξη των Πλευρικών Διοδίων Ευαγγελισμού σχεδιάστηκαν στα πλαίσια της εκπόνησης της οριστικής μελέτης και είναι μικρής κλίμακας, σε σχέση με την γενική διάταξη που αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με την ΚΥΑ «Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. οικ / , με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το 2ο υποτμήμα του τμήματος ΑΚ Συκουρίου - ΑΚ Τεμπών του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ όπως παρατάθηκε με την ΚΥΑ με α.π.οικ / ». 3.2 Περιγραφή προτεινόμενων πλευρικών σταθμών διοδίων Ευαγγελισμού Αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις Το προτεινόμενο έργο των Σταθμών Διοδίων περιλαμβάνει δύο σταθμούς διοδίων, την αριστερή έξοδο και την δεξιά είσοδο. Το υπό μελέτη έργο περιλαμβάνει το Κτίριο Διοίκησης των διοδίων, την είσοδο του συγκροτήματος, τους χώρους στάθμευσης οχημάτων και τους διαδρόμους που συμπληρώνουν το συγκρότημα καθώς και το μεταλλικό στέγαστρο που στεγάζει τα διόδια. Το κτίριο διοίκησης και στους δύο σταθμούς είναι ισόγειο, από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος και έχει εμβαδόν 46,20 m 2 στη δεξιά είσοδο και 71,05 m 2 στην αριστερή έξοδο. Το στέγαστρο που καλύπτει τις νησίδες των διοδίων είναι και για τις δύο περιοχές μεταλλικό, εδράζεται σε έξι υποστυλώματα και έχει επιφάνεια m 2 (16,00 x 19,00 m). Το στέγαστρο επενδύεται με πάνελ πλαγιοκάλυψης

18 Η πρόσβαση στο συγκρότημα για τα οχήματα θα γίνεται από το εθνικό δίκτυο, από μία είσοδο-έξοδο για το συγκρότημα της δεξιάς εισόδου, η οποία βρίσκεται μετά τις νησίδες των διοδίων και από ξεχωριστή είσοδο και ξεχωριστή έξοδο για το συγκρότημα της αριστερής εξόδου. Στα πλαίσια της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων και σύμφωνα πάντα με τη φυτοτεχνική μελέτη, προβλέπεται η φύτευση δένδρων, χλοοτάπητα και χαμηλών θάμνων. Η επιλογή των ειδών χλωρίδας θα γίνει με βάση τις τοπικές βιοκλιματικές συνθήκες. Για τις περιοχές επέμβασης δεν ισχύει ειδικό πολεοδομικό διάταγμα και περιορισμοί όρων δόμησης πέραν αυτών που περιγράφονται στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό στον Κτιριοδομικό Κανονισμό και στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων. Θέσεις στάθμευσης προβλέπονται σε σχέση με το κτίσμα και τους χρήστες τους ώστε να περιορίζονται δραστικά οι μετακινήσεις πεζών. Μέριμνα έχει ληφθεί ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη τροφοδοσία των κτισμάτων και η δυνατότητα προσέγγισης από νοσοκομειακό ή άλλο όχημα. Το συγκρότημα αποτελεί κλειστό σύνολο περιφραγμένο και ελεγχόμενο με μοναδικά σημεία εισόδου, εξόδου και ελέγχου διαπίστευσης οχημάτων και πεζών. Η περίφραξη αποτελείται από μεταλλικούς στύλους και δικτυωτό συρματόπλεγμα με γαλβανισμένο σύρμα. Το συνολικό ύψος της περίφραξης είναι 2,40 m. Το κτίριο διοίκησης αναπτύσσεται μέσα από έναν ορθογώνιο ισόγειο όγκο, ο οποίος εσωκλείει τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται. Οι όψεις του κτιρίου ακολουθούν τη γραμμικότητα του όγκου και παραμένουν σεμνές σε γκρι απόχρωση Φάση κατασκευής - Πρώτες ύλες Εκσκαφές, Χωματουργικά, Οδοποιία, Περιβάλλων Χώρος Οι Γενικές Εκσκαφές περιλαμβάνουν τις εργασίες που αφορούν κυρίως στη διαμόρφωση στάθμης έδρασης δαπέδων στο αναγκαίο βάθος, εκσκαφές θεμελίων, διαμόρφωση εκσκαφής και τελικών υψών περιβάλλοντος χώρου. Η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών σε περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο αποθεσιοθάλαμο απαιτείται για όσα προϊόντα εκσκαφών δε θα χρησιμοποιηθούν στις επιχώσεις, λόγω ακαταλληλότητάς τους ή επειδή υπολείπονται. Τα πεζοδρόμια όταν είναι επί φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους θα κατασκευαστούν ως εξής:

19 Κατασκευή υπόβασης πάχους 0,30 m Κατασκευή βάσης πάχους 0,20 m Διάστρωση σκυροδέματος C12/15 πάχους 0,12 m με πλέγμα S400 Διάστρωση τσιμεντοκονιάματος 450 kgr ελάχιστου πάχους 3 cm. Κατασκευή τελικού δαπέδου κυκλοφορίας πεζών από πλάκες πεζοδρομίου απλές 50 x 50 x 5 cm. Στοιχεία Πλήρωσης Το κτίριο και στις δύο περιοχές (αριστερή έξοδος Ευαγγελισμού δεξιά είσοδος Ευαγγελισμού) δεν έχει εξωτερικά στοιχεία πλήρωσης. Το κάθε κτίριο αποτελείται από προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα ανάμεσα στα οποία μία στρώση μόνωσης και ένχυτο σκυρόδεμα με οπλισμό ολοκληρώνουν την κατασκευή. Επενδύσεις - Επικαλύψεις Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια Στους χώρους των wc τα χωρίσματα επενδύονται με κεραμικά πλακίδια 20 x 20 cm μέχρι το ύψος της ψευδοροφής. Επικάλυψη μεταλλικού στεγάστρου διοδίων Τα πάνελ τύπου TRS είναι ελαφρά προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία. Αποτελούνται από δύο γαλβανισμένα και έγχρωμα (βαμμένα με πολυεστερική βαφή) χαλυβδοελάσματα που περικλείουν οικολογικό αφρό πολυουρεθάνης. Το εξωτερικό χαλυβδόφυλλο του πάνελ φέρει πέντε τραπεζοειδείς εξάρσεις ύψους 40 mm με ελαφρές ενδιάμεσες νευρώσεις, ενώ το αντίστοιχο εσωτερικό είναι σχεδόν επίπεδο με ελαφρές συμμετρικές επιφανειακές νευρώσεις. Τα άκρα κατά μήκος του πάνελ καλύπτονται με ταινίες ενισχυμένου αλουμινόχαρτου ως φράγμα υδρατμών για τον αφρό πολυουρεθάνης. Το πάχος του πανέλου που θα χρησιμοποιηθεί είναι 80 mm. Το ωφέλιμο πλάτος των πανέλων είναι 1 μέτρο, ενώ το μήκος τους περιορίζεται μόνο από τη δυνατότητα μεταφοράς και τοποθέτησης (συνήθως είναι μικρότερο ή ίσο με 18 μέτρα) Για τη σύνδεση και την καλύτερη στεγάνωση της ένωσης των πανέλων επικάλυψης τύπου TRS, εκτός της βίδας στήριξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελαστικό παρέμβυσμα για το σημείο στήριξης. Η ειδική διαμόρφωση των χαλύβδινων ελασμάτων στο σημείο συναρμογής των πανέλων τύπου TRS σχεδόν εκμηδενίζει την εισροή υδάτων ακόμα και σε ακραία καιρικά φαινόμενα, αφού τα καμπύλα τμήματα των ελασμάτων στα σημεία ένωσης των πανέλων εμποδίζουν την εμφάνιση του τριχοειδούς φαινομένου

20 Το χρώμα τους είναι RAL 7030 (γκρι) σύμφωνα με την κάτοψη δώματος του μεταλλικού στεγάστρου. Το ήδη γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα επεξεργάζεται χημικά, στη συνέχεια επιστρώνεται με primer και τελικώς βάφεται με πολυεστερικό χρώμα. Ψευδοροφές Οι ψευδοροφές του έργου θα είναι σύμφωνες με όσα περιγράφονται στα σχέδια της μελέτης. Οι κατασκευές αυτές θα αποτελούν ενιαία συστήματα και εφόσον είναι ομοειδείς θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή στο σύνολό τους και θα είναι λευκού χρώματος. Ψευδοροφές ορυκτών ινών 60 x 60 Γενικά στις οροφές τοποθετούνται ψευδοροφές ορυκτών ινών 60 x 60 με πατούρα εντός πλαισίου που δημιουργείται από απλή γυψοσανίδα. Πρόκειται για πλάκες από ορυκτές ίνες χωρίς αμίαντο, πάχους τουλάχιστον 15 mm με μήκος και πλάτος όπως καθορίζονται στη μελέτη. Όλα τα εμφανή τμήματα θα είναι χρωματισμένα με ηλεκτροστατικό χρώμα στην ίδια απόχρωση με εκείνη των ψευδοροφών. Ψευδοροφή από λωρίδες αλουμινίου Στην οροφή των WC και της κουζίνας τοποθετούνται ψευδοροφές αλουμινίου, ραβδωτές από φύλλα πάχους 0,6mm και πλάτους 10cm. Πρόκειται για λωρίδες από αλουμίνιο πλάτους 10cm διάτρητες βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Όλα τα εμφανή τμήματα θα είναι χρωματισμένα με ηλεκτροστατικό χρώμα. Ψευδοροφή από γυψοσανίδα Σκελετός ανάρτησης, αναρτήρες, γωνιακά εξαρτήματα κλπ μικροεξαρτήματα από στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου χαλυβδόφυλλου πάχους τουλάχιστον 0,6mm. Όλα τα εμφανή τμήματα θα είναι χρωματισμένα με ηλεκτροστατικό χρώμα σε απόχρωση ίδια με εκείνη των ψευδοροφών. Δάπεδα Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη, διαστάσεων 20x20 cm και με αρμό 3mm, τοποθετούνται στα WC. Επιστρώσεις δαπέδων με πλαστικό δάπεδο linoleum (χώροι κτιρίου διοίκησης εκτός WC, generator set, ups batteries) Επιστρώσεις με τάπητα από linoleum, πάχους 2 χιλιοστών, μονοπαχούς υφής και όχι πολλαπλών στρώσεων, με λωρίδες τερμάτων, οποιουδήποτε χρωματισμού επικολλούμενου με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Το linoleum είναι

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε ΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΈΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑ 2002 Με την υπ αριθμ. Δ3/Ο/ 12/124-Ω / 4-12-2001 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συγκροτήθηκε επιτροπή για την επεξεργασία του ειδικού θέματος: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 8 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 2.1. ΓΕΝΙΚΑ... 9 2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Α2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 8 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 9 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 11 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

12 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

12 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ....4 Β Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 13 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ..14 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.14 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc CF0000/4932/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών ΤΗΛ 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (1) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα