Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: 019/03 ΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ: 103/03 ΚΩΝΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ: 088/03 ΕΞΑΜΗΝΟ : Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Γενικά περί εταιρειών Έννοια της εταιρείας-εισαγωγή Μορφές και είδη εταιρειών.. 4 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στη φορολογία εισοδήµατος Φορολογία Ο.Ε Φορολογία Ε.Ε Φορολογία Ε.Π.Ε Φορολογία Α.Ε.. 34 Κεφάλαιο 3 Ίδρυση της Computer A.E Κινήσεις Νοεµβρίου Κινήσεις εκεµβρίου. 52 Παράρτηµα. 90 Βιβλιογραφία

3 Κεφάλαιο 1 Γενικά περί εταιρειών 1.1 Έννοια της Εταιρίας - Εισαγωγή Ο άνθρωπος ως φύσει κοινωνικό όν, ζει και αλληλεπιδρά µε τους συνανθρώπους του σ όλες σχεδόν τις δραστηριότητες του. Έτσι εκτιµώντας ότι µπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα και επιτυχέστερα στην επίτευξη των στόχων του, αποφασίζει συχνά να συνεργάζεται ενώνοντας τις δυνάµεις του µ άλλους ανθρώπους. Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 741 του Αστικού Κώδικα <<µε την σύµβαση εταιρίας δύο ή περισσότεροι έχουν αµοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν µε κοινές εισφορές, κοινό σκοπό και ιδίως οικονοµικό>>. Σύµφωνα λοιπόν µε τον ορισµό της εταιρίας απαιτούνται: Κοινές εισφορές Κοινός σκοπός δηλαδή η ίδρυση κάθε µορφής εταιρίας πρέπει να έχει βασικό σκοπό την ωφέλεια όλων των εταίρων της. Άρα για να συσταθεί και να λειτουργήσει µια εταιρία θα πρέπει να συνεισφέρουν όλοι οι εταίροι για την επίτευξη του σκοπού τους. Η εισφορά τους αυτή µπορεί να είναι είτε µε χρήµα είτε µε κάποιο άλλο είδος ( εισφορά σε είδος ) και γενικά οτιδήποτε θα µπορούσε να αποτιµηθεί. Ακόµη η φήµη πελατεία και γενικά η πίστη που απολαµβάνει κάποιος στην αγορά, αποτελεί αντικείµενο εισφοράς. Λέγοντας εισφορά εννοούµε αγαθά υλικά και άϋλα όπως : Εµπορεύµατα Ακίνητα Μετρητά Πελάτες Απαιτήσεις εν γένει 3

4 Ακόµη και ολόκληρη επιχείρηση 1.2. Μορφές και Είδη Εταιριών Οι βασικές διακρίσεις των επιχειρήσεων γίνονται µε τα ακόλουθα κριτήρια : 1) Τον σκοπό και διακρίνονται σε κερδοσκοπικές και µη κερδοσκοπικές, 2)Το αντικείµενο δραστηριοτήτων που ανάλογα µε το αντικείµενο της παραγωγικής τους δραστηριότητας µπορούν να διακριθούν σε επιχειρήσεις πρωτογενούς δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα παραγωγής και σε επιχειρήσεις µε µικτές δραστηριότητες. 3) Τον φορέα και διακρίνονται σε ιδιωτικές, δηµόσιες και µικτές. νοµική µορφή, 4) Το µέγεθος και διακρίνονται σε µεγάλες,µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις 5) Την νοµική µορφή Οι επιχειρήσεις ανάλογα µε την νοµική µορφή τους κατατάσσονται στις παρακάτω µορφές : Ατοµική Επιχείρηση : Η ατοµική επιχείρηση έχει µόνο έναν ιδιοκτήτη ή ιδρυτή. Είναι πολύ απλή µορφή επιχείρησης, για την ίδρυση της οποίας απαιτείται από το νόµο ένα µικρό κεφάλαιο και δεν υπάρχουν διατυπώσεις για την ίδρυση της. Η λειτουργία και η πορεία της εξαρτώνται από τον ιδιοκτήτη της, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας τόσο µε την εµπορική όσο και µε την ατοµική του περιουσία. 1 Συνεταιρισµός ή συνεργατική εταιρία : Συνεταιρισµός είναι η εταιρεία, η οποία έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά το µεταβλητό του 1 Γ. Πολυχρονόπουλος, Ph.D Γ. Κόρρες Ph.D, Βασικές αρχές οικονοµίας και διοίκησης, Α.Θ Σταµούλης, Αθήνα

5 αριθµού των συνεταίρων, το µεταβλητό του κεφαλαίου και είναι µη κερδοσκοπική. Συµπλοιοκτησία : Είναι ιδιόρρυθµος τύπος εταιρίας, που ιδρύεται µε σκοπό την εκµετάλλευση κοινού πλοίου. Για κάθε πλοίο ιδρύεται ξεχωριστή εταιρία. Οµόρρυθµη Εταιρία : Ο πιο αντιπροσωπευτικός τύπος των προσωπικών εταιριών είναι η οµόρρυθµη εταιρία. Σύµφωνα λοιπόν, µε τις διατάξεις του Εµπορικού Νόµου µπορούµε να ονοµάσουµε οµόρρυθµη την εµπορική εταιρία που ιδρύεται από δύο ή περισσότερα άτοµα µε σκοπό την διενέργεια εµπορικών πράξεων κάτω από την ίδια εταιρική επωνυµία και της οποίας όλα τα µέλη ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα µε όλη την ατοµική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρίας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ο.Ε. είναι η αλληλέγγυα και απεριόριστη ευθύνη των εταίρων. Με τον όρο απεριόριστη ευθύνη των εταίρων εννοούµε ότι κάθε εταίρος δεν ευθύνεται απέναντι στους τρίτους µόνο µέχρι του ποσού της συµµετοχής του στην εταιρεία αλλά και πέραν αυτού, µε την προσωπική του περιουσία. ηλαδή από την περιουσία που έχει στην κατοχή του, µπορούν για το υπόλοιπο της απαίτησης τους να στραφούν κατά της προσωπικής περιουσίας των εταίρων. Η έννοια της αλληλέγγυας έγκειται στο ότι ο κάθε εταίρος έχει ευθύνη και για τις υποχρεώσεις των άλλων εταίρων. Εάν, δηλαδή οι πιστωτές της εταιρίας δεν ικανοποιηθούν από την περιουσία της εταιρίας, µπορούν να στραφούν εναντίον της ιδιαίτερης περιουσίας οποιουδήποτε εταίρου, για την ικανοποίηση τους. Η Ο.Ε. αποτελεί νοµικό πρόσωπο, η σύσταση της οποίας αποδεικνύεται από ένα έγγραφο που ονοµάζεται καταστατικό. Αφού καταρτιστεί το έγγραφο της σύστασης, το πρωτότυπο καταστατικό κατατίθεται στο Πρωτοδικείο και µε την δηµοσίευση του αποκτά η Ο.Ε. 5

6 νοµική προσωπικότητα. Επίσης ένα αντίτυπο κατατίθεται στην.ο.υ. και ένα παραµένει στην εταιρία. Τέλος από ένα αντίτυπο δίνεται στους εταίρους. Το έγγραφο του καταστατικού της εταιρίας µπορεί να είναι είτε ιδιωτικό είτε δηµόσιο (συµβολαιογραφικό) στο οποίο πρέπει να αναγράφεται : Τα ονοµατεπώνυµα των εταίρων, η διεύθυνση κατοικίας των και η ιδιότητα των Η εταιρική επωνυµία Το κεφάλαιο που κατέλαβαν οι εταίροι καθώς και η µερίδα συµµετοχής σ αυτό του κάθε εταίρου και τα οποία είναι υποχρεωτικά, αν µεταξύ των εισφορών των εταίρων υπάρχει και αντικείµενο για την µεταβίβαση του οποίου απαιτείται, σύµφωνα µε την νοµοθεσία, δηµόσιο έγγραφο ( π.χ. εισφορά ακινήτου ). Η χρονική διάρκεια για την οποία έχει συσταθεί αυτή η εταιρία Ο σκοπός της εταιρίας Το αντικείµενο εργασιών της εταιρίας Η έδρα της εταιρίας Αφού συνταχθεί το καταστατικό και αφού υπογραφεί από όλους τους εταίρους δύο αντίγραφα του προσκοµίζονται, µέσα σε 15 µέρες από την σύνταξη τους, µαζί µε την σχετική δήλωση, στην.ο.υ της έδρας της εταιρίας για να καταβληθεί ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ( 1% ) πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο. Το ένα αντίγραφο το κρατάει η.ο.υ., ενώ το άλλο στο γραµµατέα του Πρωτοδικείου µέσα σε 30 µέρες από την χρονολογία της σύνταξης του. Στην συνέχεια η.ο.υ. εκδίδει την βεβαίωση άδειας άσκησης της λειτουργίας της Ο.Ε.. η δήλωση έναρξης εργασιών µπορεί να υποβληθεί στην.ο.υ. µέσα σε 30 µέρες από την νόµιµη σύσταση. Μετά την άδεια αυτή η Ο.Ε. 6

7 µπορεί να θεωρήσει στο τµήµα του Κ.Β.Σ. της.ο.υ τα βιβλία και τα στοιχεία της κατηγορίας που ανήκει. 2 Η επωνυµία της Ο.Ε. δηµιουργείται από το όνοµα ενός ή περισσοτέρων εταίρων που ανήκουν στην εταιρία. Σε πολλές περιπτώσεις όµως αναφέρεται το όνοµα µόνο του ενός εταίρου και των υπολοίπων αντικαθίσταται από την φράση και ΣΙΑ. Στα δίκαιο γίνεται λόγος για «διαχείριση» της Ο.Ε. Το περιεχόµενο του όρου διαχείριση ισοδυναµεί µε εκείνο του όρου «διοίκηση» που χρησιµοποιείται στα πλαίσια της διοικητικής των επιχειρήσεων και περιλαµβάνει κάθε διοικητικής φύσεως δραστηριότητα η οποία αποσκοπεί στην εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης. ικαίωµα συµµετοχής στην διαχείριση,, σύµφωνα µε τα παραπάνω, έχουν όλοι οι εταίροι της Ο.Ε. ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά. Οι πράξεις και η υπογραφή του εταίρου που ενεργεί µόνος τους δεσµεύουν την εταιρία και τους υπόλοιπους εταίρους. Σε ορισµένα θέµατα αυξηµένης σοβαρότητας όµως επιβάλλεται η συλλογική αντιµετώπιση του προβλήµατος. Τέτοια θέµατα είναι εκείνα τα οποία, αφορούν την συγκρότηση της εταιρίας, την οργάνωση και τον έλεγχο της διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας. Για την εξασφάλιση ευελιξίας και για την διευκόλυνση της λειτουργίας της εταιρικής επιχείρησης, επιτρέπεται ο διορισµός ενός η περισσοτέρων διαχειριστών, εταίρων ή µη, στους οποίους ανατίθεται µε διάταξη του καταστατικού η διαχείριση της περιουσίας και η εκπροσώπηση της εταιρίας. Ετερόρρυθµη Εταιρία : Ο εµπορικός νόµος διακρίνει δύο είδη ετερόρρυθµων εταιριών : την απλή ετερόρρυθµη και την κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρία. Η απλή ετερόρρυθµη εντάσσεται στις 2 ηµήτριος Ι. Καραγιάννης, Ιωάννης.Καραγιάννης,Αικατερίνη. Καραγιάννη, Συστάσεις- Μετατροπές- Συγχωνεύσεις Απορροφήσεις Λύσεις και Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων, Θεσσαλονίκη

8 προσωπικές, ενώ η κατά µετοχές ετερόρρυθµη στις κεφαλαιουχικές. Βασική διαφορά ανάµεσα στις δύο µορφές εταιριών είναι ότι τα µερίδια των ετερόρρυθµων στην κατά µετοχές ετερόρρυθµη ενσωµατώνονται σε µετοχικούς τίτλους και µεταβιβάζονται ελεύθερα, ενώ τα µερίδια των ετερόρρυθµων εταίρων στην απλή ετερόρρυθµη εταιρία δεν ενσωµατώνονται σε τίτλους και κατ αρχήν δεν µεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται 3. Ο θεσµός της κατά µετοχές ετερόρρυθµης εταιρίας δεν αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα την έλλειψη ειδικών διατάξεων και σχετικής νοµολογίας για την λειτουργία της. Απλή ετερόρρυθµη εταιρία είναι εκείνη της οποίας ένας ή περισσότεροι εταίροι ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα και ένας ή περισσότεροι ευθύνονται µέχρι το ποσό της εισφοράς τους. Από την ανάλυση του ορισµού, φαίνεται,ότι στην Ε.Ε. υπάρχουν δύο κατηγορίες εταίρων που ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα και ονοµάζονται Οµόρρυθµοι εταίροι και κάποιοι που ευθύνονται περιορισµένα και ονοµάζονται Ετερόρρυθµοι εταίροι. Έτσι η βασική διαφορά µεταξύ της Οµόρρυθµης και της Ετερόρρυθµης εταιρίας είναι ότι στην Ε.Ε. εκτός από τους οµόρρυθµους εταίρους υπάρχουν ένας ή περισσότεροι ετερόρρυθµοι εταίροι, οι οποίοι ευθύνονται περιορισµένα έναντι των τρίτων όσο και των λοιπών εταίρων. Με βάση την περιορισµένη ευθύνη των ετερόρρυθµων εταίρων έχουµε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 1. Απαγορεύεται από το νόµο να αναλάβουν διαχειριστές ή εκπρόσωποι της εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα ευθύνονται ως οµόρρυθµοι εταίροι. 2. Απαγορεύεται το όνοµα των ετερόρρυθµων εταίρων να αναφέρεται στην επωνυµία της εταιρίας. Η επωνυµία της Ε.Ε. θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα ονόµατα 3 Ιωάννης Κ. Εφραιµίδης, Αθανάσιος Θ. Φίλης, Λογιστική Εταιρειών, ΙΝΚ DESING Αθήνα

9 οµόρρυθµων εταίρων και την ένδειξη «και ΣΙΑ», δηλαδή που θα καλύπτει τους υπόλοιπους εταίρους, οµόρρυθµους και ετερόρρυθµους. 3. Η ευθύνη του ετερόρρυθµου εταίρου εξαντλείται µέχρι το ύψος του ποσού της εισφοράς του, εν αντιθέσει µε τους οµόρρυθµους εταίρους που ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα. Στην κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρία το κεφάλαιο που καταθέτουν οι ετερόρρυθµοι εταίροι διαιρείται σε µερίδια τα οποία αντιπροσωπεύουν µετοχές οι οποίες µεταβιβάζονται εύκολα. Έτσι, η κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρία γίνεται µικτή εταιρεία. Όσον αφορά την διαδικασία σύστασης δηµοσιότητας θεώρησης βιβλίων και τις πράξεις κατά την διάρκεια της λειτουργίας της Ετερόρρυθµης εταιρίας, ακολουθούνται τα ίδια βήµατα µε τα αντίστοιχα της Οµόρρυθµης εταιρίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ε.Ε., για να πάρει την άδεια έναρξης της λειτουργίας της, υποβάλλει στην.ο.υ. ορισµένα δικαιολογητικά όπως : Εταιρικό θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από την.ο.υ ή τίτλος ιδιοκτησίας ή δήλωση του Ν.1599/85 για δωρεάν παραχώρηση του χώρου Ασφαλιστικές βεβαιώσεις για όλα τα µέλη Φορολογικές ενηµερότητες για όλα τα µέλη Φωτοτυπίες από τις ταυτότητες όλων των µελών Έντυπο Μ3 της ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μ7 ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Μ8 που δηλώνονται όλα τα µέλη της Ε.Ε, το είδος και το ποσοστό συµµετοχής τους 9

10 Μ10 για τα υποκαταστήµατα κ.λ.π. 4 Ο θάνατος ή η πτώχευση κάποιου ετερόρρυθµου εταίρου δεν συνεπάγεται λύση της επιχείρησης, αφού οι µετοχές του µπορούν να µεταβιβαστούν. Στην πράξη η κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρία δεν συναντάτε συχνά επειδή προτιµάται η ανώνυµη εταιρία. Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης : Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης ανήκει στις µικτές εταιρίες. Αποτελεί µια ενδιάµεση µορφή εταιρίας, ανάµεσα στις προσωπικές και στις κεφαλαιουχικές. Μπορούµε δηλαδή να πούµε ότι Ε.Π.Ε είναι η εµπορική εταιρία της οποίας οι συνέταιροι ευθύνονται µέχρι το ποσό της εισφοράς τους και το κεφάλαιο της πρέπει να είναι πάνω από και είναι χωρισµένο σε ίσα µερίδια τα οποία, ενώ µπορούν να µεταβιβαστούν µετά από ορισµένες διατυπώσεις, δεν µπορούν να παραστούν από µετοχικούς τίτλους. Η Ε.Π.Ε. ρυθµίζεται από το νόµο 3190/1955. Όπως φαίνεται από την ηλικία του νόµου, αποτελεί νέα µορφή εταιρίας, σε αντίθεση µε την Α.Ε. που εισήχθη στην Ελλάδα µε τον νόµο 2190/ Με την εισαγωγή του θεσµού της Ε.Π.Ε. δίνεται η δυνατότητα σε ορισµένες επιχειρήσεις να συνδυάσουν τα πλεονεκτήµατα των κεφαλαιουχικών και των προσωπικών εταιριών. 5 Η Ε.Π.Ε. συνίσταται µε ποσό συµβολαιογραφικό έγγραφο ( Εταιρικό ). Μπορεί να συσταθεί και Ε.Π.Ε. µόνο µε ένα πρόσωπο, οπότε συµπεριλαµβάνεται στην επωνυµία ολογράφως και οι λέξεις ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Μέσα σε 15 µέρες από την σύσταση της, το εταιρικό προσκοµίζεται στην.ο.υ. για την καταβολή του φόρου 1%. Στην συνέχεια, αντίγραφο του εταιρικού κατατίθεται από τον 4 ηµήτριος Ι. Καραγιάννης, Ιωάννης.Καραγιάννης,Αικατερίνη. Καραγιάννη, Συστάσεις- Μετατροπές- Συγχωνεύσεις Απορροφήσεις Λύσεις και Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων, Θεσσαλονίκη Βασιλείου Ν. Σαρσέντη, Αναστασίου ΣΠ. Παπαναστασάτου, Λογιστική Εταιρειών, Αθ. Σταµούλης

11 .Ο.Υ. 6 Η.Ο.Υ, στην συνέχεια, εκδίδει την άδεια άσκησης της Συµβολαιογράφο στον Γραµµατέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας µέσα σε ένα µήνα από την κατάρτιση του. Περίληψη του εταιρικού δηµοσιεύεται και στο ελτίο Ανώνυµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης οπότε και αποκτά η Ε.Π.Ε. την νοµική της προσωπικότητα. Στην συνέχεια επικυρωµένο από το πρωτοδικείο αντίγραφο του εταιρικού παραδίδεται στην αρµόδια λειτουργίας της επιχείρησης. Η δήλωση έναρξης εργασιών καθώς και τα υπόλοιπα έντυπα υποβάλλονται στην.ο.υ µέσα σε 30 µέρες από την νόµιµη σύσταση της Ε.Π.Ε. Ως ηµεροµηνία νόµιµης σύστασης θεωρείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο µητρώο Ε.Π.Ε του καταστατικούς. Με βάση την παραπάνω άδεια στο τµήµα του Κ.Β.Σ. της αρµόδιας.ο.υ. θεωρούνται τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και στοιχεία. Η συνέλευση των εταίρων, το ποσό του κεφαλαίου που απαιτείται για την σύσταση της, η περιορισµένη ευθύνη των µελών της εταιρίας, η πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου όσο και του όλου αριθµού των εταίρων, που απαιτείται για την λήψη των αποφάσεων κατά τις συνελεύσεις, είναι µερικά από τα γνωρίσµατα της που την κάνουν να µοιάζει µε την Α.Ε.. Αντίθετα η ύπαρξη διαχειριστή ή διαχειριστών αντί ιοικητικού Συµβουλίου, η ύπαρξη καταστατικού συµφωνίας µεταξύ των εταίρων για παρεπόµενες παροχές, η φορολογική της µεταχείριση από το νόµο, φέρνει πιο κοντά την Ε.Π.Ε. στις προσωπικές εταιρίες και στο µέγεθος µεσαίου τύπου επιχειρήσεων. Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ε.Π.Ε είναι : 1. Αποτελεί νοµικό πρόσωπο 6 Αντώνιος Α. Σταυρόπουλος,Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Θεωρία και Πράξη, Θεσσαλονίκη

12 2. Είναι εµπορική εταιρία ανεξάρτητα από τον σκοπό της 3. Η ευθύνη των εταίρων της είναι περιορισµένη 4. Η λήψη των αποφάσεων στην Γενική συνέλευση αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τονίζει τον ενδιάµεσο χαρακτήρα της Ε.Π.Ε. Για να ληφθούν αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία που να υπερβαίνει το µισό του συνολικού αριθµού των εταίρων, ενώ ταυτόχρονα οι πλειοψηφούντες εταίροι πρέπει να εκπληρώσουν πάνω από το µισό του εταιρικού κεφαλαίου της. Ως πλεονέκτηµα της Ε.Π.Ε. µπορούν να θεωρηθούν : Η περιορισµένη ευθύνη των εταίρων σε αντίθεση µε τις προσωπικές εταιρίες Η ευελιξία στις αποφάσεις λόγω της ιδιοµορφίας της διοίκησης Αντιθέτως, µπορεί να θεωρηθεί ως µειονέκτηµα σε σχέση µε την Α.Ε., η έλλειψη εµπιστοσύνης των συναλλασσόµενων για την εκτέλεση µεγάλων έργων. Ειδικά το ύψος του κεφαλαίου της Ε.Π.Ε µπορεί να χαρακτηριστεί ως πλεονέκτηµα στην περίπτωση της ίδρυσης διότι γίνεται ευκολότερα, αλλά µπορεί να αποτελέσει και µειονέκτηµα προκειµένου να αποτελέσει εγγύηση για την εκτέλεση και ολοκλήρωση µεγάλων έργων. Ανώνυµη Εταιρία : Η εταιρία αποκτά νοµική προσωπικότητα από την ηµεροµηνία καταχώρισης στο Μητρώο ΑΕ. Για την ίδρυση ΑΕ το δίκαιο απαιτεί ένα κατώτατο ποσό κεφαλαίου. Με τον τρόπο αυτό ο νοµοθέτης επεµβαίνει και επηρεάζει το µέγεθος της επιχείρησης που λειτουργεί κάτω από τη συγκεκριµένη αυτή νοµική µορφή. Τούτο συµβαίνει προφανώς, λόγω της πρόθεσης του νοµοθέτη να τοποθετήσει δια του θεσµού της ΑΕ το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο για τη δηµιουργία µεγάλων επιχειρήσεων και λόγω της σηµασίας και του ρόλου του θεσµού αυτού στην οικονοµική ανάπτυξη. 12

13 Για την ίδρυση ΑΕ απαιτείται κεφάλαιο ευρώ το οποίο να έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την ίδρυση. Σηµειωτέων ότι για ανώνυµες εταιρείες µε ιδιαίτερης κοινωνικής και οικονοµικής σηµασίας αντικείµενο δραστηριότητας π.χ.[ασφαλιστικές, τραπεζικές πιχειρήσεις], ισχύουν ειδικές διατάξεις, προσδιορίζουσες το κατά περίπτωση κατώτατο όριο κεφαλαίου σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. 7 Το κεφάλαιο της ΑΕ διαιρείται σε ίσα µέρη καθένα από τα οποία ονοµάζεται µετοχή. Μετοχή ονοµάζεται επίσης και το αξιόγραφο το οποίο ενσωµατώνει και εκφράζει καθένα από τα µέρη αυτά του κεφαλαίου, καθώς επίσης και η ιδιότητά του να είναι κανείς µέτοχος [µέλος της ΑΕ ]. Η µετοχή εξασφαλίζει στο µέτοχο τρία βασικά δικαιώµατα: τη συµµετοχή στη διοίκηση της ΑΕ, τη συµµετοχή στα κέρδη και τη συµµετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας. Η µεταβίβαση της µετοχής και συνεπώς και της ιδιότητας του µετόχου είναι κατ αρχήν ελεύθερη. Ένα από τα βασικά γνωρίσµατα της ΑΕ, µε τα οποία τεκµηριώνεται ο κεφαλαιουχικός της χαρακτήρας, είναι και η περιορισµένη ευθύνη των µετόχων. Ο µέτοχος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρικής επιχείρησης µέχρι του ποσού της εισφοράς του, ευρισκόµενος ως προς το σηµείο αυτό σε πλεονεκτική θέση του εταίρου της ΟΕ. Λόγω της µεγάλης οικονοµικής και κοινωνικής σηµασίας η οποία αποδίδεται στο θεσµό της ΑΕ, υπάρχουν πλούσιες σχετικά νοµοθετικές διατάξεις δια των οποίων ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και διοίκησής της. Η νοµοθεσία ορίζει την έκταση της εξουσίας και των καθηκόντων τους. H άδεια σύστασης και έγκρισης της Α.Ε παρέχεται από το Υπουργείο Εµπορίου. Στην συνέχεια, το εγκριτικό διάταγµα µαζί µε την 7 Φλωρός Χρήστος, ίκαιος Π.Καούνης, Οργάνωση Μικροµεσαίων Επαγγελµατικών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις: Τ.Ε.Ι Πειραιά Καλαµάτας, Αθήνα

14 περίληψη του καταστατικού δηµοσιεύονται στο δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε της εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η ενδιαφερόµενη υπό σύσταση ανώνυµη εταιρεία θα προσκοµίσει στην αρµόδια Υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης [ΓΕΕ] ή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του κράτους, σε έξι τουλάχιστον αντίγραφα, τη σχετική µε τη σύστασή της ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών [ΜΑΕ]. Η Α.Ε συνίσταται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ( Εταιρικό).Το καταστατικό απαρτίζεται από: Α. Για την εταιρική επωνυµία της εταιρείας: Η επωνυµία σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2190/1920 λαµβάνεται από το αντικείµενο της εταιρείας. Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας εκτείνεται σε πολλά αντικείµενα η επωνυµία µπορεί να λαµβάνεται από τα κυριότερα από αυτά. Στην επωνυµία δύναται να περιέχεται και το ονοµατεπώνυµο κάποιου ιδρυτού ή άλλου φυσικού προσώπου ενώ πρέπει να περιέχονται και οι λέξεις «Ανώνυµη Εταιρεία». Ο σκοπός της Α.Ε. αφορά το αντικείµενο της δραστηριότητας το οποίο χαρακτηρίζει την Α.Ε. Το αντικείµενο µπορεί να είναι ευρύ ή πολλαπλό, δεν µπορεί όµως να είναι αόριστο ή γενικό (λ.χ. εµπορία γενικά). Ο σκοπός της Α.Ε. πρέπει να είναι νόµιµος και να µην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Προσθήκη νέου αντικειµένου απαιτεί τροποποίηση του Καταστατικού ενώ δεν συνεπάγεται αναγκαίως µεταβολή της εταιρικής επωνυµίας. Β. Για την έδρα της εταιρείας : Ως έδρα της εταιρείας πρέπει να ορίζεται ένας ήµος ή µία Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας. εν είναι απαραίτητο να αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση, αν όµως αναγραφεί, σε περίπτωση αλλαγής της, ακόµα και στον ίδιο ήµο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού. Το ίδιο φυσικά απαιτείται και σε αλλαγή ήµου ή Κοινότητας. Γ. Για τη διάρκεια της εταιρείας: Η Α.Ε. πρέπει να έχει ορισµένη 14

15 διάρκεια µετά την πάροδο της οποίας λύνεται. Ο νόµος δεν καθορίζει ανώτατο ή κατώτατο όριο διάρκειας. Η διάρκεια της Α.Ε. παρατείνεται µε απόφαση της Γ.Σ. που πρέπει να ληφθεί πριν από τη λήξη της διάρκειας και να ληφθεί µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία.. Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου : Το Μετοχικό Κεφάλαιο αναγράφεται πάντοτε σε χρήµα ακόµη και στην περίπτωση που εισφορές των µετόχων συνίστανται σε είδος. Το µέρος του Κεφαλαίου που ισούται µε το ελάχιστο όριο του Μ.Κ. για τις Α.Ε. είναι από 1/1/ ευρώ (άρθρο 8, του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11, παρ. 1 του Ν. 2842/2000). Ε. Για το είδος των µετοχών, καθώς και για τον αριθµό, την ονοµαστική αξία και την έκδοσή τους :Οι µετοχές της Α.Ε. µπορεί να είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές, ανάλογα µε το τι επιθυµούν οι ιδρυτές. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι καθίσταται υποχρεωτικό µε βάση είτε το αντικείµενο της Α.Ε. είτε την διάρθρωση του ενεργητικού της, οι µετοχές να είναι ονοµαστικές για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11α του Ν. 2190/1920 (τραπεζικές, ασφαλιστικές κλπ.), στο άρθρο 24 του Ν. 2214/1994, στα άρθρα 3 και 4 του Π.. 310/96, κλπ. Η ονοµαστική αξία των µετοχών δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα (0,30) λεπτών ευρώ. Οι µετοχές µπορεί να είναι κοινές ή προνοµιούχες µε δικαίωµα ή χωρίς δικαίωµα ψήφου. Το Καταστατικό µπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη µετατροπή ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες ή ανωνύµων σε ονοµαστικές. ΣΤ. Για τη σύγκλιση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου :Τα θέµατα του.σ. καθορίζονται από τα άρθρα 18, 19, 20,21,22,23,24 του Ν. 2190/1920. Περιληπτικά στο Καταστατικό πρέπει να καθορίζεται ο αριθµός των µελών του.σ. (κατώτερος και ανώτερος) και ο χρόνος θητείας ο 15

16 οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει την εξαετία. Επίσης τα µέλη του.σ. που µπορεί να είναι µέτοχοι ή µη, είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι και ελεύθερα ανακλητοί. Το.Σ. επιτρέπεται εφόσον ορίζεται από το Καταστατικό να συνεδριάζει και σε τόπο εκτός της έδρας στην ηµεδαπή ή µετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εµπορίου στην αλλοδαπή. Ζ. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των Γενικών Συνελεύσεων :Τα θέµατα αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35γ του Ν. 2190/1920. πλέον των υποχρεωτικών διατάξεων των άρθρων αυτών το Καταστατικό µπορεί να καθορίζει και άλλα πρόσωπα (εκτός του ταµείου της εταιρείας του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων και των τραπεζών που βρίσκονται στην Ελλάδα) στα οποία µπορούν να κατατεθούν οι µετοχές προκειµένου οι κάτοχοί τους να λάβουν µέρος. Στις συνελεύσεις. Επίσης το Καταστατικό µπορεί να καθορίζει και άλλα θέµατα (πλην των οριζοµένων στο άρθρο 29 παρ. 3) για τα οποία προκειµένου να ληφθεί απόφαση απαιτείται αυξηµένη απαρτία και θέµατα (πλην των καθοριζοµένων από την παρ. 2 του άρθρου 31) για τα οποία προκειµένου να ληφθεί απόφαση απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία. Η. Για τους ελεγκτές :Σχετικά µε τις διατάξεις των άρθρων 30,31, 32, 33, 34, 35, 36,37,38,39,40. Θ. Για τα δικαιώµατα των µετόχων : Σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,17 Ι. Για τον ισολογισµό και τη διάθεση των κερδών : Σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 41,42,43,44,45,46. ΙΑ. Για τη λύση και την εκκαθάριση της περιουσίας της :Σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 47,48,49 ΙΒ. Λοιπά στοιχεία : Το καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να αναφέρει επίσης : 16

17 1. Τα ατοµικά στοιχεία των φυσικών ή νοµικών προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρείας ή στο όνοµα και για λογαριασµό των οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό αυτό. 2. Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή. Η δήλωση έναρξης εργασιών υποβάλλεται στην.ο.υ. µέσα σε 30 µέρες από την νόµιµη σύσταση της Α.Ε.. Ως χρόνος νόµιµη σύστασης της Α.Ε. θεωρείται η ηµεροµηνία καταχώρησής της στο µητρώο Α.Ε. και έγκρισης του καταστατικού της από την Υπηρεσία Εµπορία της Νοµαρχίας. Για την σύσταση της Α.Ε καταβάλλεται Φ.Σ.Κ. 1% πάνω στο µετοχικό κεφάλαιο µέσα σε 15 µέρες από την καταχώρηση της στο µητρώο Α.Ε. και περίπου για την δηµοσίευση της στο Φ.Ε.Κ. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίζονται στη ΟΥ για την έναρξη άσκησης δραστηριότητας της ΑΕ και της πρώτης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων είναι: Έγκριση από τη Νοµαρχία. Ανακοίνωση της Νοµαρχίας. Καταστατικό. Τίτλο κυριότητας ή µισθωτήριο επαγγελµατικής εγκατάστασης. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο εκπρόσωπος της ΑΕ δηλώνει ότι θα προσκοµίσει σε 2 ΦΕΚ τη σύσταση της εταιρείας µετά τη δηµοσίευση. Αντίγραφο από τη δήλωση καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων 1%. Έναρξη δραστηριότητας. Εξουσιοδότηση για τρίτο πρόσωπο Φωτοτυπία της ταυτότητας του νόµιµου εκπροσώπου. 17

18 Φωτοτυπία από τα εκκαθαριστικά των ατοµικών δηλώσεων των µελών του.σ. Βεβαίωση εγγραφής σε επιµελητήριο. Αντίγραφο απόφασης Γ.Σ. για σύνθεση του.σ. της Α.Ε. εφόσον έχει συγκροτηθεί 8 Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, όταν οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο. Η ανακοίνωση αυτή, µετά από έλεγχο, για τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων της, υπογράφεται αυθηµερόν από την αρµόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία. Από την διαδικασία της αυθηµερόν υπογραφής της ανακοίνωσης εξαιρούνται οι εταιρείες της παρ. 8 του άρθρου 7β του Ν 2190/1920, οι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες, καθώς και οι ανώνυµες εταιρείες που προέρχονται από την µετατροπή επιχειρήσεων άλλης µορφής. Ένα αντίγραφο της ανακοίνωσης θα παραµένει στην Υπηρεσία, ένα θα κοινοποιείται στο αρµόδιο Επιµελητήριο µαζί µε το αντίγραφο της σχετικής απόφασης σύστασης και τα υπόλοιπα θα παραδίδονται, µε απόδειξη, σε εκπρόσωπο της ενδιαφερόµενης εταιρείας. Η ενδιαφερόµενη ανώνυµη εταιρεία θα προσκοµίζει τρία από τα αντίγραφα της ανακοίνωσης, που παρέλαβε υπογεγραµµένα από την αρµόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία., στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία [ ΟΥ], στην οποία υπάγεται η εταιρεία, για τη θεώρηση καταβολής των σχετικών επιβαρύνσεων. Η θεώρηση της σχετικής ανακοίνωσης θα γίνεται από το Τµήµα Εµµέσων Φόρων της αρµόδιας ΟΥ το οποίο θα διαπιστώνει την καταβολή : 8 Βασιλείου Ν. Σαρσέντη, Αναστασίου ΣΠ. Παπαναστασάτου, Λογιστική Εταιρειών, Αθ. Σταµούλης

19 Του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου [ΦΣΚ] για την αξία του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ και Των τελών για τη δηµοσίευση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της ανακοίνωσης σύστασης της ΑΕ [ΚΑΕ 2531] και της ειδικής εισφοράς υπέρ των υπαλλήλων του υπουργείου Εµπορίου [ΚΑΕ 3531], του τέλους υπέρ του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τυπογραφείου ΤΑΠΕΤ [ΚΑΕ 3512] και των αναλογούντων τελών χαρτοσήµου και εισφορές υπέρ ΟΓΑ [ΚΑΕ 1229 και 1228, αντίστοιχα]. 9 Εάν από διάταξη νόµου υπάρχει απαλλαγή της εταιρείας από την καταβολή των εν λόγω τελών, θα γίνεται σχετική σηµείωση στην ανακοίνωση από την αρµόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία. Κατά τη θεώρηση θα αναγράφονται σε όλα τα αντίγραφα της ανακοίνωσης, που προσκοµίζονται στη ΟΥ, οι αριθµοί των σχετικών διπλοτύπων είσπραξης. Ένα αντίγραφο της θεωρηµένης ανακοίνωσης θα παραµένει στην ΟΥ και τα υπόλοιπα θα παραδίδονται, µε απόδειξη, σε εκπρόσωπο της ενδιαφερόµενης εταιρείας. Ένα αντίγραφο της θεωρηµένης ανακοίνωσης θα κατατίθεται, από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, µε συνηµµένο το διπλότυπο είσπραξης των ανωτέρω σχετικών τελών. Αποδεικτικό κατάθεσης [δηµοσίευσης] στο Εθνικό Τυπογραφείο [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ] µαζί µε ένα αντίγραφο της παρακάτω θεωρηµένης ανακοίνωσης θα προσκοµίζεται στην αρµόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία, εντός µηνός από την εγγραφή της εταιρείας στο οικείο Μητρώο ΑΕ. Εάν η τελευταία µέρα υποβολής των παραπάνω στοιχείων, στην αρµόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία, συµπίπτει µε αργία, η υποβολή 9 ηµήτρης Ι. Ηλιοκαύτου,Πρακτικός οδηγός Ανώνυµων Εταιρειών, Απρίλιος

20 αυτής θεωρείται ότι έγινε εµπρόθεσµα εφόσον υποβληθεί την πρώτη ηµέρα µετά τη λήξη της ως άνω µηνιαίας προθεσµίας. Εφόσον δεν υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό δηµοσίευσης και αντίγραφο της θεωρηµένης ανακοίνωσης εµπρόθεσµα, η αρµόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 20 του Συντάγµατος και του άρθρου 6 του Ν 2690/1999, θα εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο ΑΕ. Η απόφαση αυτή θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από τη δηµοσίευσή της. 20

21 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στη φορολογία εισοδήµατος Ο άνθρωπος από την ενηλικίωση του συνηθίζει να ζει µαζί µε τον φόρο, που τον ακολουθεί πιστά σε όλη του την ζωή. Σε επιστολή του ο Βενιαµίν Φραγκλίνος ( ), Αµερικάνος φιλόσοφος, πολιτικός και εφευρέτης του <<αλεξικέραυνου>> γράφει << στον κόσµο που ζούµε τίποτα δεν είναι τόσο βέβαιο όσο ο θάνατος και ο φόρος >>. Με το όρο φόρο εννοούµε το βάρος των δηµόσιων δαπανών που αναλογεί σε κάθε πολίτη. Συνολικά αποτελεί για το κράτος έσοδο µε το οποίο καλύπτει τα έξοδά του. Είναι το µέρος του εθνικού εισοδήµατος που, µέσω του κράτους, φτάνει στα χέρια των δηµόσιων οργανισµών για να αποτελέσει γι αυτούς µέσο κάλυψης των αναγκών (δαπανών) που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων τους. 10 Το θέµα της φορολογίας σήµερα είναι τεράστιο. Με τα έσοδα από φόρους η Χώρα µας καλύπτει το 95% περίπου του προϋπολογισµού της, τα οποία δαπανώνται για τις κρατικές ανάγκες της. Γνωρίζουµε ότι, για το κράτος, η φορολογία αποτελεί το πρώτιστο µέσο συλλογής των οικονοµικών του πόρων που µε την ορθολογική κατανοµή τους µπορεί να επιτυγχάνει: την ανάπτυξη της χώρας την ανακατανοµή του εθνικού εισοδήµατος τη µείωση της ανεργίας 10 Φλωρός Χρήστος, ίκαιος Π.Καούνης, Οργάνωση Μικροµεσαίων Επαγγελµατικών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις: Τ.Ε.Ι Πειραιά Καλαµάτας, Αθήνα

22 2.1 Φορολογία Ο.Ε. Σύµφωνα µε το φορολογικό καθεστώς που ισχύει, οι οµόρρυθµες εταιρείες υποβάλλονται σε φόρο εισοδήµατος χωρίς να γίνεται διάκριση σε διανεµόµενα και αδιανέµητα κέρδη, µε συντελεστή 25%. Με την καταβολή του φόρου αυτού, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των εταίρων επί των κερδών αυτών. Αυτοί στη συνέχεια, δεν έχουν το δικαίωµα να συµπεριλάβουν τα κέρδη αυτά στη προσωπική τους δήλωση φόρου εισοδήµατος και να ζητήσουν να φορολογηθούν σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος. Υπολογισµός φορολογητέων κερδών: Σε φόρο εισοδήµατος υποβάλλεται το σύνολο των κερδών της οµόρρυθµης εταιρείας, ανεξάρτητα από τη πηγή προέλευσής του, εκτός από τα παρακάτω ποσά: Τα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται αυτοτελώς. Τα κέρδη τα οποία προέρχονται από µερίσµατα ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών ή συνεταιρισµών ή αµοιβαίων κεφαλαίων ή από µερίδια εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή από συµµετοχή σε οµόρρυθµη εταιρεία, ετερόρρυθµη εταιρεία, κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα, αστική κερδοσκοπική ή µη εταιρεία καθώς και από κοινοπραξία επιτηδευµατιών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.. 186/1992) Την επιχειρηµατική αµοιβή η οποία αφαιρείται από τα κέρδη που αποµένουν µετά τις µειώσεις των προηγούµενων περιπτώσεων Πλήρης Οδηγός Επιχείρησης, Έκδοση του περιοδικού Επιχείρηση, Αθήνα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιουλίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ: 1102 1. /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ: Β 2. /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑTA : A - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. /ΝΣΗ 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ, ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77) όπως ισχύουν. β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81).

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77) όπως ισχύουν. β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81). ΠΟΛ.1127/31.5.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης φόρου µερισµάτων µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81) συνυποβαλλόµενα µε αυτή δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1068 Ταχ. /νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1055 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π..

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 11891/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'/23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'/23.07.2013). ΠΟΛ.1011/2.1.2014 Καθορισµός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχοµένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου στα εισοδήµατα από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα µε βάση τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ:

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ: ΑΔΑ: ΩΣΠ2Η-Α3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1054916/10643/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1084 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Προϋποθέσεις Ίδρυσης Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Προσδιορισμός νομικής μορφής. (Ατομική, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη εταιρία, Ε.Π.Ε., Α.Ε.). Σε εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενικό πλαίσιο Η Εγγραφή των νέων µελών στο Επιµελητήριο πραγµατοποιείται µε βάση τις διατάξεις του ν.2081/1992 (άρθρο 1 παρ. 3), όπως ισχύει. Tην υπουργική απόφαση µε αριθµό Κ1-5056/1986 και τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1053 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας κατά τη µεταβίβαση µε επαχθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β 1084349 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος )

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ( Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17. 2. 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φορολογία Εισοδήματος Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φορολογία Εισοδήματος Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φορολογία Εισοδήματος Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα για τα οικονομικά έτη 2013-2014 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Νόµος 2130/1993-και θα δούµε συνοπτικά και τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων-Νόµος 3091/2002. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011.

ΘΕΜΑ: Οδηγίε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 11004/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Σ υ ν ο π τ ι κ ά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Σ υ ν ο π τ ι κ ά Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΡΑΤΣΗΣ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΙΔΡΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟ ΚΕΡΔΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1054916/10643/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1084 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η Νικόλαος Καρανάσιος Εταιρίες Κεφαλαίων Εταιρίες Κεφαλαίου (Ανώνυμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης). Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Αστικοί Συνεταιρισμοί Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Υπό της φοιτήτριας: ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ Α.Μ. : 10084 Εποπτεύων καθηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα