Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: 019/03 ΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ: 103/03 ΚΩΝΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ: 088/03 ΕΞΑΜΗΝΟ : Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Γενικά περί εταιρειών Έννοια της εταιρείας-εισαγωγή Μορφές και είδη εταιρειών.. 4 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στη φορολογία εισοδήµατος Φορολογία Ο.Ε Φορολογία Ε.Ε Φορολογία Ε.Π.Ε Φορολογία Α.Ε.. 34 Κεφάλαιο 3 Ίδρυση της Computer A.E Κινήσεις Νοεµβρίου Κινήσεις εκεµβρίου. 52 Παράρτηµα. 90 Βιβλιογραφία

3 Κεφάλαιο 1 Γενικά περί εταιρειών 1.1 Έννοια της Εταιρίας - Εισαγωγή Ο άνθρωπος ως φύσει κοινωνικό όν, ζει και αλληλεπιδρά µε τους συνανθρώπους του σ όλες σχεδόν τις δραστηριότητες του. Έτσι εκτιµώντας ότι µπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα και επιτυχέστερα στην επίτευξη των στόχων του, αποφασίζει συχνά να συνεργάζεται ενώνοντας τις δυνάµεις του µ άλλους ανθρώπους. Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 741 του Αστικού Κώδικα <<µε την σύµβαση εταιρίας δύο ή περισσότεροι έχουν αµοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν µε κοινές εισφορές, κοινό σκοπό και ιδίως οικονοµικό>>. Σύµφωνα λοιπόν µε τον ορισµό της εταιρίας απαιτούνται: Κοινές εισφορές Κοινός σκοπός δηλαδή η ίδρυση κάθε µορφής εταιρίας πρέπει να έχει βασικό σκοπό την ωφέλεια όλων των εταίρων της. Άρα για να συσταθεί και να λειτουργήσει µια εταιρία θα πρέπει να συνεισφέρουν όλοι οι εταίροι για την επίτευξη του σκοπού τους. Η εισφορά τους αυτή µπορεί να είναι είτε µε χρήµα είτε µε κάποιο άλλο είδος ( εισφορά σε είδος ) και γενικά οτιδήποτε θα µπορούσε να αποτιµηθεί. Ακόµη η φήµη πελατεία και γενικά η πίστη που απολαµβάνει κάποιος στην αγορά, αποτελεί αντικείµενο εισφοράς. Λέγοντας εισφορά εννοούµε αγαθά υλικά και άϋλα όπως : Εµπορεύµατα Ακίνητα Μετρητά Πελάτες Απαιτήσεις εν γένει 3

4 Ακόµη και ολόκληρη επιχείρηση 1.2. Μορφές και Είδη Εταιριών Οι βασικές διακρίσεις των επιχειρήσεων γίνονται µε τα ακόλουθα κριτήρια : 1) Τον σκοπό και διακρίνονται σε κερδοσκοπικές και µη κερδοσκοπικές, 2)Το αντικείµενο δραστηριοτήτων που ανάλογα µε το αντικείµενο της παραγωγικής τους δραστηριότητας µπορούν να διακριθούν σε επιχειρήσεις πρωτογενούς δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα παραγωγής και σε επιχειρήσεις µε µικτές δραστηριότητες. 3) Τον φορέα και διακρίνονται σε ιδιωτικές, δηµόσιες και µικτές. νοµική µορφή, 4) Το µέγεθος και διακρίνονται σε µεγάλες,µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις 5) Την νοµική µορφή Οι επιχειρήσεις ανάλογα µε την νοµική µορφή τους κατατάσσονται στις παρακάτω µορφές : Ατοµική Επιχείρηση : Η ατοµική επιχείρηση έχει µόνο έναν ιδιοκτήτη ή ιδρυτή. Είναι πολύ απλή µορφή επιχείρησης, για την ίδρυση της οποίας απαιτείται από το νόµο ένα µικρό κεφάλαιο και δεν υπάρχουν διατυπώσεις για την ίδρυση της. Η λειτουργία και η πορεία της εξαρτώνται από τον ιδιοκτήτη της, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας τόσο µε την εµπορική όσο και µε την ατοµική του περιουσία. 1 Συνεταιρισµός ή συνεργατική εταιρία : Συνεταιρισµός είναι η εταιρεία, η οποία έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά το µεταβλητό του 1 Γ. Πολυχρονόπουλος, Ph.D Γ. Κόρρες Ph.D, Βασικές αρχές οικονοµίας και διοίκησης, Α.Θ Σταµούλης, Αθήνα

5 αριθµού των συνεταίρων, το µεταβλητό του κεφαλαίου και είναι µη κερδοσκοπική. Συµπλοιοκτησία : Είναι ιδιόρρυθµος τύπος εταιρίας, που ιδρύεται µε σκοπό την εκµετάλλευση κοινού πλοίου. Για κάθε πλοίο ιδρύεται ξεχωριστή εταιρία. Οµόρρυθµη Εταιρία : Ο πιο αντιπροσωπευτικός τύπος των προσωπικών εταιριών είναι η οµόρρυθµη εταιρία. Σύµφωνα λοιπόν, µε τις διατάξεις του Εµπορικού Νόµου µπορούµε να ονοµάσουµε οµόρρυθµη την εµπορική εταιρία που ιδρύεται από δύο ή περισσότερα άτοµα µε σκοπό την διενέργεια εµπορικών πράξεων κάτω από την ίδια εταιρική επωνυµία και της οποίας όλα τα µέλη ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα µε όλη την ατοµική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρίας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ο.Ε. είναι η αλληλέγγυα και απεριόριστη ευθύνη των εταίρων. Με τον όρο απεριόριστη ευθύνη των εταίρων εννοούµε ότι κάθε εταίρος δεν ευθύνεται απέναντι στους τρίτους µόνο µέχρι του ποσού της συµµετοχής του στην εταιρεία αλλά και πέραν αυτού, µε την προσωπική του περιουσία. ηλαδή από την περιουσία που έχει στην κατοχή του, µπορούν για το υπόλοιπο της απαίτησης τους να στραφούν κατά της προσωπικής περιουσίας των εταίρων. Η έννοια της αλληλέγγυας έγκειται στο ότι ο κάθε εταίρος έχει ευθύνη και για τις υποχρεώσεις των άλλων εταίρων. Εάν, δηλαδή οι πιστωτές της εταιρίας δεν ικανοποιηθούν από την περιουσία της εταιρίας, µπορούν να στραφούν εναντίον της ιδιαίτερης περιουσίας οποιουδήποτε εταίρου, για την ικανοποίηση τους. Η Ο.Ε. αποτελεί νοµικό πρόσωπο, η σύσταση της οποίας αποδεικνύεται από ένα έγγραφο που ονοµάζεται καταστατικό. Αφού καταρτιστεί το έγγραφο της σύστασης, το πρωτότυπο καταστατικό κατατίθεται στο Πρωτοδικείο και µε την δηµοσίευση του αποκτά η Ο.Ε. 5

6 νοµική προσωπικότητα. Επίσης ένα αντίτυπο κατατίθεται στην.ο.υ. και ένα παραµένει στην εταιρία. Τέλος από ένα αντίτυπο δίνεται στους εταίρους. Το έγγραφο του καταστατικού της εταιρίας µπορεί να είναι είτε ιδιωτικό είτε δηµόσιο (συµβολαιογραφικό) στο οποίο πρέπει να αναγράφεται : Τα ονοµατεπώνυµα των εταίρων, η διεύθυνση κατοικίας των και η ιδιότητα των Η εταιρική επωνυµία Το κεφάλαιο που κατέλαβαν οι εταίροι καθώς και η µερίδα συµµετοχής σ αυτό του κάθε εταίρου και τα οποία είναι υποχρεωτικά, αν µεταξύ των εισφορών των εταίρων υπάρχει και αντικείµενο για την µεταβίβαση του οποίου απαιτείται, σύµφωνα µε την νοµοθεσία, δηµόσιο έγγραφο ( π.χ. εισφορά ακινήτου ). Η χρονική διάρκεια για την οποία έχει συσταθεί αυτή η εταιρία Ο σκοπός της εταιρίας Το αντικείµενο εργασιών της εταιρίας Η έδρα της εταιρίας Αφού συνταχθεί το καταστατικό και αφού υπογραφεί από όλους τους εταίρους δύο αντίγραφα του προσκοµίζονται, µέσα σε 15 µέρες από την σύνταξη τους, µαζί µε την σχετική δήλωση, στην.ο.υ της έδρας της εταιρίας για να καταβληθεί ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ( 1% ) πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο. Το ένα αντίγραφο το κρατάει η.ο.υ., ενώ το άλλο στο γραµµατέα του Πρωτοδικείου µέσα σε 30 µέρες από την χρονολογία της σύνταξης του. Στην συνέχεια η.ο.υ. εκδίδει την βεβαίωση άδειας άσκησης της λειτουργίας της Ο.Ε.. η δήλωση έναρξης εργασιών µπορεί να υποβληθεί στην.ο.υ. µέσα σε 30 µέρες από την νόµιµη σύσταση. Μετά την άδεια αυτή η Ο.Ε. 6

7 µπορεί να θεωρήσει στο τµήµα του Κ.Β.Σ. της.ο.υ τα βιβλία και τα στοιχεία της κατηγορίας που ανήκει. 2 Η επωνυµία της Ο.Ε. δηµιουργείται από το όνοµα ενός ή περισσοτέρων εταίρων που ανήκουν στην εταιρία. Σε πολλές περιπτώσεις όµως αναφέρεται το όνοµα µόνο του ενός εταίρου και των υπολοίπων αντικαθίσταται από την φράση και ΣΙΑ. Στα δίκαιο γίνεται λόγος για «διαχείριση» της Ο.Ε. Το περιεχόµενο του όρου διαχείριση ισοδυναµεί µε εκείνο του όρου «διοίκηση» που χρησιµοποιείται στα πλαίσια της διοικητικής των επιχειρήσεων και περιλαµβάνει κάθε διοικητικής φύσεως δραστηριότητα η οποία αποσκοπεί στην εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης. ικαίωµα συµµετοχής στην διαχείριση,, σύµφωνα µε τα παραπάνω, έχουν όλοι οι εταίροι της Ο.Ε. ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά. Οι πράξεις και η υπογραφή του εταίρου που ενεργεί µόνος τους δεσµεύουν την εταιρία και τους υπόλοιπους εταίρους. Σε ορισµένα θέµατα αυξηµένης σοβαρότητας όµως επιβάλλεται η συλλογική αντιµετώπιση του προβλήµατος. Τέτοια θέµατα είναι εκείνα τα οποία, αφορούν την συγκρότηση της εταιρίας, την οργάνωση και τον έλεγχο της διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας. Για την εξασφάλιση ευελιξίας και για την διευκόλυνση της λειτουργίας της εταιρικής επιχείρησης, επιτρέπεται ο διορισµός ενός η περισσοτέρων διαχειριστών, εταίρων ή µη, στους οποίους ανατίθεται µε διάταξη του καταστατικού η διαχείριση της περιουσίας και η εκπροσώπηση της εταιρίας. Ετερόρρυθµη Εταιρία : Ο εµπορικός νόµος διακρίνει δύο είδη ετερόρρυθµων εταιριών : την απλή ετερόρρυθµη και την κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρία. Η απλή ετερόρρυθµη εντάσσεται στις 2 ηµήτριος Ι. Καραγιάννης, Ιωάννης.Καραγιάννης,Αικατερίνη. Καραγιάννη, Συστάσεις- Μετατροπές- Συγχωνεύσεις Απορροφήσεις Λύσεις και Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων, Θεσσαλονίκη

8 προσωπικές, ενώ η κατά µετοχές ετερόρρυθµη στις κεφαλαιουχικές. Βασική διαφορά ανάµεσα στις δύο µορφές εταιριών είναι ότι τα µερίδια των ετερόρρυθµων στην κατά µετοχές ετερόρρυθµη ενσωµατώνονται σε µετοχικούς τίτλους και µεταβιβάζονται ελεύθερα, ενώ τα µερίδια των ετερόρρυθµων εταίρων στην απλή ετερόρρυθµη εταιρία δεν ενσωµατώνονται σε τίτλους και κατ αρχήν δεν µεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται 3. Ο θεσµός της κατά µετοχές ετερόρρυθµης εταιρίας δεν αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα την έλλειψη ειδικών διατάξεων και σχετικής νοµολογίας για την λειτουργία της. Απλή ετερόρρυθµη εταιρία είναι εκείνη της οποίας ένας ή περισσότεροι εταίροι ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα και ένας ή περισσότεροι ευθύνονται µέχρι το ποσό της εισφοράς τους. Από την ανάλυση του ορισµού, φαίνεται,ότι στην Ε.Ε. υπάρχουν δύο κατηγορίες εταίρων που ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα και ονοµάζονται Οµόρρυθµοι εταίροι και κάποιοι που ευθύνονται περιορισµένα και ονοµάζονται Ετερόρρυθµοι εταίροι. Έτσι η βασική διαφορά µεταξύ της Οµόρρυθµης και της Ετερόρρυθµης εταιρίας είναι ότι στην Ε.Ε. εκτός από τους οµόρρυθµους εταίρους υπάρχουν ένας ή περισσότεροι ετερόρρυθµοι εταίροι, οι οποίοι ευθύνονται περιορισµένα έναντι των τρίτων όσο και των λοιπών εταίρων. Με βάση την περιορισµένη ευθύνη των ετερόρρυθµων εταίρων έχουµε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 1. Απαγορεύεται από το νόµο να αναλάβουν διαχειριστές ή εκπρόσωποι της εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα ευθύνονται ως οµόρρυθµοι εταίροι. 2. Απαγορεύεται το όνοµα των ετερόρρυθµων εταίρων να αναφέρεται στην επωνυµία της εταιρίας. Η επωνυµία της Ε.Ε. θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα ονόµατα 3 Ιωάννης Κ. Εφραιµίδης, Αθανάσιος Θ. Φίλης, Λογιστική Εταιρειών, ΙΝΚ DESING Αθήνα

9 οµόρρυθµων εταίρων και την ένδειξη «και ΣΙΑ», δηλαδή που θα καλύπτει τους υπόλοιπους εταίρους, οµόρρυθµους και ετερόρρυθµους. 3. Η ευθύνη του ετερόρρυθµου εταίρου εξαντλείται µέχρι το ύψος του ποσού της εισφοράς του, εν αντιθέσει µε τους οµόρρυθµους εταίρους που ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα. Στην κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρία το κεφάλαιο που καταθέτουν οι ετερόρρυθµοι εταίροι διαιρείται σε µερίδια τα οποία αντιπροσωπεύουν µετοχές οι οποίες µεταβιβάζονται εύκολα. Έτσι, η κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρία γίνεται µικτή εταιρεία. Όσον αφορά την διαδικασία σύστασης δηµοσιότητας θεώρησης βιβλίων και τις πράξεις κατά την διάρκεια της λειτουργίας της Ετερόρρυθµης εταιρίας, ακολουθούνται τα ίδια βήµατα µε τα αντίστοιχα της Οµόρρυθµης εταιρίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ε.Ε., για να πάρει την άδεια έναρξης της λειτουργίας της, υποβάλλει στην.ο.υ. ορισµένα δικαιολογητικά όπως : Εταιρικό θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από την.ο.υ ή τίτλος ιδιοκτησίας ή δήλωση του Ν.1599/85 για δωρεάν παραχώρηση του χώρου Ασφαλιστικές βεβαιώσεις για όλα τα µέλη Φορολογικές ενηµερότητες για όλα τα µέλη Φωτοτυπίες από τις ταυτότητες όλων των µελών Έντυπο Μ3 της ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μ7 ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Μ8 που δηλώνονται όλα τα µέλη της Ε.Ε, το είδος και το ποσοστό συµµετοχής τους 9

10 Μ10 για τα υποκαταστήµατα κ.λ.π. 4 Ο θάνατος ή η πτώχευση κάποιου ετερόρρυθµου εταίρου δεν συνεπάγεται λύση της επιχείρησης, αφού οι µετοχές του µπορούν να µεταβιβαστούν. Στην πράξη η κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρία δεν συναντάτε συχνά επειδή προτιµάται η ανώνυµη εταιρία. Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης : Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης ανήκει στις µικτές εταιρίες. Αποτελεί µια ενδιάµεση µορφή εταιρίας, ανάµεσα στις προσωπικές και στις κεφαλαιουχικές. Μπορούµε δηλαδή να πούµε ότι Ε.Π.Ε είναι η εµπορική εταιρία της οποίας οι συνέταιροι ευθύνονται µέχρι το ποσό της εισφοράς τους και το κεφάλαιο της πρέπει να είναι πάνω από και είναι χωρισµένο σε ίσα µερίδια τα οποία, ενώ µπορούν να µεταβιβαστούν µετά από ορισµένες διατυπώσεις, δεν µπορούν να παραστούν από µετοχικούς τίτλους. Η Ε.Π.Ε. ρυθµίζεται από το νόµο 3190/1955. Όπως φαίνεται από την ηλικία του νόµου, αποτελεί νέα µορφή εταιρίας, σε αντίθεση µε την Α.Ε. που εισήχθη στην Ελλάδα µε τον νόµο 2190/ Με την εισαγωγή του θεσµού της Ε.Π.Ε. δίνεται η δυνατότητα σε ορισµένες επιχειρήσεις να συνδυάσουν τα πλεονεκτήµατα των κεφαλαιουχικών και των προσωπικών εταιριών. 5 Η Ε.Π.Ε. συνίσταται µε ποσό συµβολαιογραφικό έγγραφο ( Εταιρικό ). Μπορεί να συσταθεί και Ε.Π.Ε. µόνο µε ένα πρόσωπο, οπότε συµπεριλαµβάνεται στην επωνυµία ολογράφως και οι λέξεις ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Μέσα σε 15 µέρες από την σύσταση της, το εταιρικό προσκοµίζεται στην.ο.υ. για την καταβολή του φόρου 1%. Στην συνέχεια, αντίγραφο του εταιρικού κατατίθεται από τον 4 ηµήτριος Ι. Καραγιάννης, Ιωάννης.Καραγιάννης,Αικατερίνη. Καραγιάννη, Συστάσεις- Μετατροπές- Συγχωνεύσεις Απορροφήσεις Λύσεις και Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων, Θεσσαλονίκη Βασιλείου Ν. Σαρσέντη, Αναστασίου ΣΠ. Παπαναστασάτου, Λογιστική Εταιρειών, Αθ. Σταµούλης

11 .Ο.Υ. 6 Η.Ο.Υ, στην συνέχεια, εκδίδει την άδεια άσκησης της Συµβολαιογράφο στον Γραµµατέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας µέσα σε ένα µήνα από την κατάρτιση του. Περίληψη του εταιρικού δηµοσιεύεται και στο ελτίο Ανώνυµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης οπότε και αποκτά η Ε.Π.Ε. την νοµική της προσωπικότητα. Στην συνέχεια επικυρωµένο από το πρωτοδικείο αντίγραφο του εταιρικού παραδίδεται στην αρµόδια λειτουργίας της επιχείρησης. Η δήλωση έναρξης εργασιών καθώς και τα υπόλοιπα έντυπα υποβάλλονται στην.ο.υ µέσα σε 30 µέρες από την νόµιµη σύσταση της Ε.Π.Ε. Ως ηµεροµηνία νόµιµης σύστασης θεωρείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο µητρώο Ε.Π.Ε του καταστατικούς. Με βάση την παραπάνω άδεια στο τµήµα του Κ.Β.Σ. της αρµόδιας.ο.υ. θεωρούνται τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και στοιχεία. Η συνέλευση των εταίρων, το ποσό του κεφαλαίου που απαιτείται για την σύσταση της, η περιορισµένη ευθύνη των µελών της εταιρίας, η πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου όσο και του όλου αριθµού των εταίρων, που απαιτείται για την λήψη των αποφάσεων κατά τις συνελεύσεις, είναι µερικά από τα γνωρίσµατα της που την κάνουν να µοιάζει µε την Α.Ε.. Αντίθετα η ύπαρξη διαχειριστή ή διαχειριστών αντί ιοικητικού Συµβουλίου, η ύπαρξη καταστατικού συµφωνίας µεταξύ των εταίρων για παρεπόµενες παροχές, η φορολογική της µεταχείριση από το νόµο, φέρνει πιο κοντά την Ε.Π.Ε. στις προσωπικές εταιρίες και στο µέγεθος µεσαίου τύπου επιχειρήσεων. Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ε.Π.Ε είναι : 1. Αποτελεί νοµικό πρόσωπο 6 Αντώνιος Α. Σταυρόπουλος,Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Θεωρία και Πράξη, Θεσσαλονίκη

12 2. Είναι εµπορική εταιρία ανεξάρτητα από τον σκοπό της 3. Η ευθύνη των εταίρων της είναι περιορισµένη 4. Η λήψη των αποφάσεων στην Γενική συνέλευση αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τονίζει τον ενδιάµεσο χαρακτήρα της Ε.Π.Ε. Για να ληφθούν αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία που να υπερβαίνει το µισό του συνολικού αριθµού των εταίρων, ενώ ταυτόχρονα οι πλειοψηφούντες εταίροι πρέπει να εκπληρώσουν πάνω από το µισό του εταιρικού κεφαλαίου της. Ως πλεονέκτηµα της Ε.Π.Ε. µπορούν να θεωρηθούν : Η περιορισµένη ευθύνη των εταίρων σε αντίθεση µε τις προσωπικές εταιρίες Η ευελιξία στις αποφάσεις λόγω της ιδιοµορφίας της διοίκησης Αντιθέτως, µπορεί να θεωρηθεί ως µειονέκτηµα σε σχέση µε την Α.Ε., η έλλειψη εµπιστοσύνης των συναλλασσόµενων για την εκτέλεση µεγάλων έργων. Ειδικά το ύψος του κεφαλαίου της Ε.Π.Ε µπορεί να χαρακτηριστεί ως πλεονέκτηµα στην περίπτωση της ίδρυσης διότι γίνεται ευκολότερα, αλλά µπορεί να αποτελέσει και µειονέκτηµα προκειµένου να αποτελέσει εγγύηση για την εκτέλεση και ολοκλήρωση µεγάλων έργων. Ανώνυµη Εταιρία : Η εταιρία αποκτά νοµική προσωπικότητα από την ηµεροµηνία καταχώρισης στο Μητρώο ΑΕ. Για την ίδρυση ΑΕ το δίκαιο απαιτεί ένα κατώτατο ποσό κεφαλαίου. Με τον τρόπο αυτό ο νοµοθέτης επεµβαίνει και επηρεάζει το µέγεθος της επιχείρησης που λειτουργεί κάτω από τη συγκεκριµένη αυτή νοµική µορφή. Τούτο συµβαίνει προφανώς, λόγω της πρόθεσης του νοµοθέτη να τοποθετήσει δια του θεσµού της ΑΕ το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο για τη δηµιουργία µεγάλων επιχειρήσεων και λόγω της σηµασίας και του ρόλου του θεσµού αυτού στην οικονοµική ανάπτυξη. 12

13 Για την ίδρυση ΑΕ απαιτείται κεφάλαιο ευρώ το οποίο να έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την ίδρυση. Σηµειωτέων ότι για ανώνυµες εταιρείες µε ιδιαίτερης κοινωνικής και οικονοµικής σηµασίας αντικείµενο δραστηριότητας π.χ.[ασφαλιστικές, τραπεζικές πιχειρήσεις], ισχύουν ειδικές διατάξεις, προσδιορίζουσες το κατά περίπτωση κατώτατο όριο κεφαλαίου σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. 7 Το κεφάλαιο της ΑΕ διαιρείται σε ίσα µέρη καθένα από τα οποία ονοµάζεται µετοχή. Μετοχή ονοµάζεται επίσης και το αξιόγραφο το οποίο ενσωµατώνει και εκφράζει καθένα από τα µέρη αυτά του κεφαλαίου, καθώς επίσης και η ιδιότητά του να είναι κανείς µέτοχος [µέλος της ΑΕ ]. Η µετοχή εξασφαλίζει στο µέτοχο τρία βασικά δικαιώµατα: τη συµµετοχή στη διοίκηση της ΑΕ, τη συµµετοχή στα κέρδη και τη συµµετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας. Η µεταβίβαση της µετοχής και συνεπώς και της ιδιότητας του µετόχου είναι κατ αρχήν ελεύθερη. Ένα από τα βασικά γνωρίσµατα της ΑΕ, µε τα οποία τεκµηριώνεται ο κεφαλαιουχικός της χαρακτήρας, είναι και η περιορισµένη ευθύνη των µετόχων. Ο µέτοχος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρικής επιχείρησης µέχρι του ποσού της εισφοράς του, ευρισκόµενος ως προς το σηµείο αυτό σε πλεονεκτική θέση του εταίρου της ΟΕ. Λόγω της µεγάλης οικονοµικής και κοινωνικής σηµασίας η οποία αποδίδεται στο θεσµό της ΑΕ, υπάρχουν πλούσιες σχετικά νοµοθετικές διατάξεις δια των οποίων ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και διοίκησής της. Η νοµοθεσία ορίζει την έκταση της εξουσίας και των καθηκόντων τους. H άδεια σύστασης και έγκρισης της Α.Ε παρέχεται από το Υπουργείο Εµπορίου. Στην συνέχεια, το εγκριτικό διάταγµα µαζί µε την 7 Φλωρός Χρήστος, ίκαιος Π.Καούνης, Οργάνωση Μικροµεσαίων Επαγγελµατικών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις: Τ.Ε.Ι Πειραιά Καλαµάτας, Αθήνα

14 περίληψη του καταστατικού δηµοσιεύονται στο δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε της εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η ενδιαφερόµενη υπό σύσταση ανώνυµη εταιρεία θα προσκοµίσει στην αρµόδια Υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης [ΓΕΕ] ή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του κράτους, σε έξι τουλάχιστον αντίγραφα, τη σχετική µε τη σύστασή της ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών [ΜΑΕ]. Η Α.Ε συνίσταται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ( Εταιρικό).Το καταστατικό απαρτίζεται από: Α. Για την εταιρική επωνυµία της εταιρείας: Η επωνυµία σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2190/1920 λαµβάνεται από το αντικείµενο της εταιρείας. Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας εκτείνεται σε πολλά αντικείµενα η επωνυµία µπορεί να λαµβάνεται από τα κυριότερα από αυτά. Στην επωνυµία δύναται να περιέχεται και το ονοµατεπώνυµο κάποιου ιδρυτού ή άλλου φυσικού προσώπου ενώ πρέπει να περιέχονται και οι λέξεις «Ανώνυµη Εταιρεία». Ο σκοπός της Α.Ε. αφορά το αντικείµενο της δραστηριότητας το οποίο χαρακτηρίζει την Α.Ε. Το αντικείµενο µπορεί να είναι ευρύ ή πολλαπλό, δεν µπορεί όµως να είναι αόριστο ή γενικό (λ.χ. εµπορία γενικά). Ο σκοπός της Α.Ε. πρέπει να είναι νόµιµος και να µην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Προσθήκη νέου αντικειµένου απαιτεί τροποποίηση του Καταστατικού ενώ δεν συνεπάγεται αναγκαίως µεταβολή της εταιρικής επωνυµίας. Β. Για την έδρα της εταιρείας : Ως έδρα της εταιρείας πρέπει να ορίζεται ένας ήµος ή µία Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας. εν είναι απαραίτητο να αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση, αν όµως αναγραφεί, σε περίπτωση αλλαγής της, ακόµα και στον ίδιο ήµο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού. Το ίδιο φυσικά απαιτείται και σε αλλαγή ήµου ή Κοινότητας. Γ. Για τη διάρκεια της εταιρείας: Η Α.Ε. πρέπει να έχει ορισµένη 14

15 διάρκεια µετά την πάροδο της οποίας λύνεται. Ο νόµος δεν καθορίζει ανώτατο ή κατώτατο όριο διάρκειας. Η διάρκεια της Α.Ε. παρατείνεται µε απόφαση της Γ.Σ. που πρέπει να ληφθεί πριν από τη λήξη της διάρκειας και να ληφθεί µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία.. Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου : Το Μετοχικό Κεφάλαιο αναγράφεται πάντοτε σε χρήµα ακόµη και στην περίπτωση που εισφορές των µετόχων συνίστανται σε είδος. Το µέρος του Κεφαλαίου που ισούται µε το ελάχιστο όριο του Μ.Κ. για τις Α.Ε. είναι από 1/1/ ευρώ (άρθρο 8, του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11, παρ. 1 του Ν. 2842/2000). Ε. Για το είδος των µετοχών, καθώς και για τον αριθµό, την ονοµαστική αξία και την έκδοσή τους :Οι µετοχές της Α.Ε. µπορεί να είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές, ανάλογα µε το τι επιθυµούν οι ιδρυτές. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι καθίσταται υποχρεωτικό µε βάση είτε το αντικείµενο της Α.Ε. είτε την διάρθρωση του ενεργητικού της, οι µετοχές να είναι ονοµαστικές για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11α του Ν. 2190/1920 (τραπεζικές, ασφαλιστικές κλπ.), στο άρθρο 24 του Ν. 2214/1994, στα άρθρα 3 και 4 του Π.. 310/96, κλπ. Η ονοµαστική αξία των µετοχών δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα (0,30) λεπτών ευρώ. Οι µετοχές µπορεί να είναι κοινές ή προνοµιούχες µε δικαίωµα ή χωρίς δικαίωµα ψήφου. Το Καταστατικό µπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη µετατροπή ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες ή ανωνύµων σε ονοµαστικές. ΣΤ. Για τη σύγκλιση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου :Τα θέµατα του.σ. καθορίζονται από τα άρθρα 18, 19, 20,21,22,23,24 του Ν. 2190/1920. Περιληπτικά στο Καταστατικό πρέπει να καθορίζεται ο αριθµός των µελών του.σ. (κατώτερος και ανώτερος) και ο χρόνος θητείας ο 15

16 οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει την εξαετία. Επίσης τα µέλη του.σ. που µπορεί να είναι µέτοχοι ή µη, είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι και ελεύθερα ανακλητοί. Το.Σ. επιτρέπεται εφόσον ορίζεται από το Καταστατικό να συνεδριάζει και σε τόπο εκτός της έδρας στην ηµεδαπή ή µετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εµπορίου στην αλλοδαπή. Ζ. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των Γενικών Συνελεύσεων :Τα θέµατα αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35γ του Ν. 2190/1920. πλέον των υποχρεωτικών διατάξεων των άρθρων αυτών το Καταστατικό µπορεί να καθορίζει και άλλα πρόσωπα (εκτός του ταµείου της εταιρείας του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων και των τραπεζών που βρίσκονται στην Ελλάδα) στα οποία µπορούν να κατατεθούν οι µετοχές προκειµένου οι κάτοχοί τους να λάβουν µέρος. Στις συνελεύσεις. Επίσης το Καταστατικό µπορεί να καθορίζει και άλλα θέµατα (πλην των οριζοµένων στο άρθρο 29 παρ. 3) για τα οποία προκειµένου να ληφθεί απόφαση απαιτείται αυξηµένη απαρτία και θέµατα (πλην των καθοριζοµένων από την παρ. 2 του άρθρου 31) για τα οποία προκειµένου να ληφθεί απόφαση απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία. Η. Για τους ελεγκτές :Σχετικά µε τις διατάξεις των άρθρων 30,31, 32, 33, 34, 35, 36,37,38,39,40. Θ. Για τα δικαιώµατα των µετόχων : Σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,17 Ι. Για τον ισολογισµό και τη διάθεση των κερδών : Σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 41,42,43,44,45,46. ΙΑ. Για τη λύση και την εκκαθάριση της περιουσίας της :Σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 47,48,49 ΙΒ. Λοιπά στοιχεία : Το καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να αναφέρει επίσης : 16

17 1. Τα ατοµικά στοιχεία των φυσικών ή νοµικών προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρείας ή στο όνοµα και για λογαριασµό των οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό αυτό. 2. Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή. Η δήλωση έναρξης εργασιών υποβάλλεται στην.ο.υ. µέσα σε 30 µέρες από την νόµιµη σύσταση της Α.Ε.. Ως χρόνος νόµιµη σύστασης της Α.Ε. θεωρείται η ηµεροµηνία καταχώρησής της στο µητρώο Α.Ε. και έγκρισης του καταστατικού της από την Υπηρεσία Εµπορία της Νοµαρχίας. Για την σύσταση της Α.Ε καταβάλλεται Φ.Σ.Κ. 1% πάνω στο µετοχικό κεφάλαιο µέσα σε 15 µέρες από την καταχώρηση της στο µητρώο Α.Ε. και περίπου για την δηµοσίευση της στο Φ.Ε.Κ. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίζονται στη ΟΥ για την έναρξη άσκησης δραστηριότητας της ΑΕ και της πρώτης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων είναι: Έγκριση από τη Νοµαρχία. Ανακοίνωση της Νοµαρχίας. Καταστατικό. Τίτλο κυριότητας ή µισθωτήριο επαγγελµατικής εγκατάστασης. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο εκπρόσωπος της ΑΕ δηλώνει ότι θα προσκοµίσει σε 2 ΦΕΚ τη σύσταση της εταιρείας µετά τη δηµοσίευση. Αντίγραφο από τη δήλωση καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων 1%. Έναρξη δραστηριότητας. Εξουσιοδότηση για τρίτο πρόσωπο Φωτοτυπία της ταυτότητας του νόµιµου εκπροσώπου. 17

18 Φωτοτυπία από τα εκκαθαριστικά των ατοµικών δηλώσεων των µελών του.σ. Βεβαίωση εγγραφής σε επιµελητήριο. Αντίγραφο απόφασης Γ.Σ. για σύνθεση του.σ. της Α.Ε. εφόσον έχει συγκροτηθεί 8 Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, όταν οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο. Η ανακοίνωση αυτή, µετά από έλεγχο, για τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων της, υπογράφεται αυθηµερόν από την αρµόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία. Από την διαδικασία της αυθηµερόν υπογραφής της ανακοίνωσης εξαιρούνται οι εταιρείες της παρ. 8 του άρθρου 7β του Ν 2190/1920, οι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες, καθώς και οι ανώνυµες εταιρείες που προέρχονται από την µετατροπή επιχειρήσεων άλλης µορφής. Ένα αντίγραφο της ανακοίνωσης θα παραµένει στην Υπηρεσία, ένα θα κοινοποιείται στο αρµόδιο Επιµελητήριο µαζί µε το αντίγραφο της σχετικής απόφασης σύστασης και τα υπόλοιπα θα παραδίδονται, µε απόδειξη, σε εκπρόσωπο της ενδιαφερόµενης εταιρείας. Η ενδιαφερόµενη ανώνυµη εταιρεία θα προσκοµίζει τρία από τα αντίγραφα της ανακοίνωσης, που παρέλαβε υπογεγραµµένα από την αρµόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία., στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία [ ΟΥ], στην οποία υπάγεται η εταιρεία, για τη θεώρηση καταβολής των σχετικών επιβαρύνσεων. Η θεώρηση της σχετικής ανακοίνωσης θα γίνεται από το Τµήµα Εµµέσων Φόρων της αρµόδιας ΟΥ το οποίο θα διαπιστώνει την καταβολή : 8 Βασιλείου Ν. Σαρσέντη, Αναστασίου ΣΠ. Παπαναστασάτου, Λογιστική Εταιρειών, Αθ. Σταµούλης

19 Του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου [ΦΣΚ] για την αξία του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ και Των τελών για τη δηµοσίευση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της ανακοίνωσης σύστασης της ΑΕ [ΚΑΕ 2531] και της ειδικής εισφοράς υπέρ των υπαλλήλων του υπουργείου Εµπορίου [ΚΑΕ 3531], του τέλους υπέρ του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τυπογραφείου ΤΑΠΕΤ [ΚΑΕ 3512] και των αναλογούντων τελών χαρτοσήµου και εισφορές υπέρ ΟΓΑ [ΚΑΕ 1229 και 1228, αντίστοιχα]. 9 Εάν από διάταξη νόµου υπάρχει απαλλαγή της εταιρείας από την καταβολή των εν λόγω τελών, θα γίνεται σχετική σηµείωση στην ανακοίνωση από την αρµόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία. Κατά τη θεώρηση θα αναγράφονται σε όλα τα αντίγραφα της ανακοίνωσης, που προσκοµίζονται στη ΟΥ, οι αριθµοί των σχετικών διπλοτύπων είσπραξης. Ένα αντίγραφο της θεωρηµένης ανακοίνωσης θα παραµένει στην ΟΥ και τα υπόλοιπα θα παραδίδονται, µε απόδειξη, σε εκπρόσωπο της ενδιαφερόµενης εταιρείας. Ένα αντίγραφο της θεωρηµένης ανακοίνωσης θα κατατίθεται, από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, µε συνηµµένο το διπλότυπο είσπραξης των ανωτέρω σχετικών τελών. Αποδεικτικό κατάθεσης [δηµοσίευσης] στο Εθνικό Τυπογραφείο [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ] µαζί µε ένα αντίγραφο της παρακάτω θεωρηµένης ανακοίνωσης θα προσκοµίζεται στην αρµόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία, εντός µηνός από την εγγραφή της εταιρείας στο οικείο Μητρώο ΑΕ. Εάν η τελευταία µέρα υποβολής των παραπάνω στοιχείων, στην αρµόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία, συµπίπτει µε αργία, η υποβολή 9 ηµήτρης Ι. Ηλιοκαύτου,Πρακτικός οδηγός Ανώνυµων Εταιρειών, Απρίλιος

20 αυτής θεωρείται ότι έγινε εµπρόθεσµα εφόσον υποβληθεί την πρώτη ηµέρα µετά τη λήξη της ως άνω µηνιαίας προθεσµίας. Εφόσον δεν υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό δηµοσίευσης και αντίγραφο της θεωρηµένης ανακοίνωσης εµπρόθεσµα, η αρµόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 20 του Συντάγµατος και του άρθρου 6 του Ν 2690/1999, θα εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο ΑΕ. Η απόφαση αυτή θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από τη δηµοσίευσή της. 20

21 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στη φορολογία εισοδήµατος Ο άνθρωπος από την ενηλικίωση του συνηθίζει να ζει µαζί µε τον φόρο, που τον ακολουθεί πιστά σε όλη του την ζωή. Σε επιστολή του ο Βενιαµίν Φραγκλίνος ( ), Αµερικάνος φιλόσοφος, πολιτικός και εφευρέτης του <<αλεξικέραυνου>> γράφει << στον κόσµο που ζούµε τίποτα δεν είναι τόσο βέβαιο όσο ο θάνατος και ο φόρος >>. Με το όρο φόρο εννοούµε το βάρος των δηµόσιων δαπανών που αναλογεί σε κάθε πολίτη. Συνολικά αποτελεί για το κράτος έσοδο µε το οποίο καλύπτει τα έξοδά του. Είναι το µέρος του εθνικού εισοδήµατος που, µέσω του κράτους, φτάνει στα χέρια των δηµόσιων οργανισµών για να αποτελέσει γι αυτούς µέσο κάλυψης των αναγκών (δαπανών) που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων τους. 10 Το θέµα της φορολογίας σήµερα είναι τεράστιο. Με τα έσοδα από φόρους η Χώρα µας καλύπτει το 95% περίπου του προϋπολογισµού της, τα οποία δαπανώνται για τις κρατικές ανάγκες της. Γνωρίζουµε ότι, για το κράτος, η φορολογία αποτελεί το πρώτιστο µέσο συλλογής των οικονοµικών του πόρων που µε την ορθολογική κατανοµή τους µπορεί να επιτυγχάνει: την ανάπτυξη της χώρας την ανακατανοµή του εθνικού εισοδήµατος τη µείωση της ανεργίας 10 Φλωρός Χρήστος, ίκαιος Π.Καούνης, Οργάνωση Μικροµεσαίων Επαγγελµατικών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις: Τ.Ε.Ι Πειραιά Καλαµάτας, Αθήνα

22 2.1 Φορολογία Ο.Ε. Σύµφωνα µε το φορολογικό καθεστώς που ισχύει, οι οµόρρυθµες εταιρείες υποβάλλονται σε φόρο εισοδήµατος χωρίς να γίνεται διάκριση σε διανεµόµενα και αδιανέµητα κέρδη, µε συντελεστή 25%. Με την καταβολή του φόρου αυτού, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των εταίρων επί των κερδών αυτών. Αυτοί στη συνέχεια, δεν έχουν το δικαίωµα να συµπεριλάβουν τα κέρδη αυτά στη προσωπική τους δήλωση φόρου εισοδήµατος και να ζητήσουν να φορολογηθούν σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος. Υπολογισµός φορολογητέων κερδών: Σε φόρο εισοδήµατος υποβάλλεται το σύνολο των κερδών της οµόρρυθµης εταιρείας, ανεξάρτητα από τη πηγή προέλευσής του, εκτός από τα παρακάτω ποσά: Τα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται αυτοτελώς. Τα κέρδη τα οποία προέρχονται από µερίσµατα ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών ή συνεταιρισµών ή αµοιβαίων κεφαλαίων ή από µερίδια εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή από συµµετοχή σε οµόρρυθµη εταιρεία, ετερόρρυθµη εταιρεία, κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα, αστική κερδοσκοπική ή µη εταιρεία καθώς και από κοινοπραξία επιτηδευµατιών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.. 186/1992) Την επιχειρηµατική αµοιβή η οποία αφαιρείται από τα κέρδη που αποµένουν µετά τις µειώσεις των προηγούµενων περιπτώσεων Πλήρης Οδηγός Επιχείρησης, Έκδοση του περιοδικού Επιχείρηση, Αθήνα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής ΘΕΜΑ; ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής ΘΕΜΑ; ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΘΕΜΑ; ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ο.Ε.), (Ε.Ε), (Ε.Π.Ε), (Α.Ε.) (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Α.Μ. 400/04

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Α.Μ. 400/04 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 400/04 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 Αφιερώνεται στους γονείς µου για την υποµονή τους και στον άντρα µου για τη στήριξη και τη συµπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, Α.Μ: 9418 ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Α.Μ: 8858 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα. 2 Πρόλογος..4 Εισαγωγή..5 Κεφάλαιο 1 Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας...6 1.1 Προϋποθέσεις Στάδια Σύστασης Α.Ε..7 1.1.1 Στάδια Σύστασης Α.Ε...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ Γενικά Περί Εταιριών Μετατροπή Ατοµικής Επιχείρησης σε Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ της ΝΤΙΣΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των προσωπικών εταιρειών. Περιγράφει σε γενικές γραμμές τους κανόνες που ισχύουν για τις προσωπικές εταιρείες, αναλύοντας τα είδη των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων 1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Γ.Ε.ΜΗ. Υπό Του Φοιτητή Σαρηγιαννίδη Αλέξανδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2190 Έτος: 1920 Τέθηκε σε ισχύ: 30.06.1920 Ημ.Υπογραφής: 05.06.1920 Τίτλος ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Προοίμιο Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2013 ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Περιλαµβάνονται επίκαιρα θέµατα που αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων (Θέµατα του Ν. 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012» : «TAXATION 2012» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13268 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΓΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2013 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νέος φορολογικός νόμος ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

έτσι την κακή επένδυση που έκανε αγοράζοντας µετοχές της συγκεκριµένης

έτσι την κακή επένδυση που έκανε αγοράζοντας µετοχές της συγκεκριµένης 52 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ έτσι την κακή επένδυση που έκανε αγοράζοντας µετοχές της συγκεκριµένης εταιρίας. Η οικονοµική πορεία των Α.Ε. ενδιαφέρει, εκτός από τους µετόχους και την εθνική οικονοµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα