1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα."

Transcript

1 1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Παραδείγματα προβλημάτων: Φυσικά φαινόμενα, όπως εκρήξεις ηφαιστείων, παλιρροιακά κύματα, σεισμοί και τυφώνες, αποτελούν σημαντικά προβλήματα ακόμα και στην εποχή μας, με αποτέλεσμα οι πληθυσμοί των περιοχών που πλήττονται να μετρούν ανθρώπινα θύματα, να υπόκεινται οικονομική καταστροφή και να αναγκάζονται πολλές φορές σε μετακίνηση. Ο υποσιτισμός ενός πολύ μεγάλου μέρους του πληθυσμού της αφρικανικής κύρια ηπείρου, οι καθημερινοί θάνατοι πολλών ανθρώπων, ειδικά μικρών παιδιών, αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της ανθρωπότητας σήμερα, χωρίς να έχει μπορέσει να αντιμετωπιστεί επαρκώς από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και τους διεθνείς οργανισμούς. Η αργή ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων σε σχέση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, αποτελεί ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό από τη τεχνολογία των οπτικών ινών. 2. Τι γνωρίζετε για το πρόβλημα του 2000; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Οι υπολογιστές αναπαριστούσαν την ημερομηνία χρησιμοποιώντας 2 ψηφία για το έτος. Δηλ. η ημερομηνία 15 Απριλίου 1999, αναπαριστάνονταν ως Από τις πρώτες περιόδους λειτουργίας των υπολογιστών, τότε που γινόταν κάθε δυνατή προσπάθεια να εξοικονομηθεί πολύτιμος αποθηκευτικός χώρος, καθιερώθηκε η καταγραφή της ημερομηνίας με τον παραπάνω τρόπο. Οπότε η πρώτη μέρα του 21ου αιώνα θα συμβολίζoταν με τον κωδικό , πράγμα που αν δεν αντιμετωπιζόταν θα είχε επιφέρει μεγάλη αναστάτωση και σύγχυση στους υπολογισμούς που θα πραγματοποιούσαν οι υπολογιστές. 5

2 Το συγκεκριμένο πρόβλημα αν και φαίνεται απλό μπορεί να έχει περίπλοκες επιπτώσεις. Για παράδειγμα, οι υπολογιστές τραπεζών μπορεί να κάνουν λάθος οικονομικούς υπολογισμούς. Ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη, παροχή ενέργειας, μεταφορές, κλπ -παρέχονται μέσα από χρήση πολύπλοκων υπολογιστικών συστημάτων, που απειλούνταν από το πρόβλημα του έτους Το πρόβλημα επιλύθηκε με την χρήση τεσσάρων ψηφίων για την αναπαράσταση του έτους στους σύγχρονους υπολογιστές. 3. Τι ονομάζουμε δεδομένα, πληροφορίες, επεξεργασία δεδομένων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Με τον όρο δεδομένα δηλώνεται οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή με μία από τις πέντε αισθήσεις του. Με τον όρο πληροφορία αναφερόμαστε σε κάθε στοιχείο που προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων του προβλήματος. Ο όρος επεξεργασία δεδομένων δηλώνει εκείνη τη διαδικασία κατά την οποία ένας μηχανισμός δέχεται δεδομένα, τα επεξεργάζεται σύμφωνα με έναν προκαθορισμένο τρόπο και αποδίδει πληροφορίες. Επί χιλιετίες ο μηχανισμός επεξεργασίας των δεδομένων ήταν και εξακολουθεί να είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Στις μέρες μας, ένας άλλος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων είναι ο υπολογιστής. Ένα γνωσιακό ποσό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτόματα σαν δεδομένο ή πληροφορία. Το στοιχείο εκείνο που θα μπορέσει να προσδώσει το χαρακτηρισμό δεδομένο ή πληροφορία σε ένα γνωσιακό ποσό είναι το αν αυτό προέρχεται από διαδικασία επεξεργασίας ή αν πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία. Κατά συνέπεια το ίδιο γνωσιακό ποσό μπορεί για μια διαδικασία να αποτελεί πληροφορία και για μια άλλη επόμενη να αποτελεί δεδομένο. 4. Από τι εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η κατανόηση ενός προβλήματος είναι συνάρτηση δύο παραγόντων: της σωστής διατύπωσης εκ μέρους του δημιουργού του της σωστής ερμηνείας από τη μεριά εκείνου που καλείται να το αντιμετωπίσει. Η μορφή με την οποία παρουσιάζεται ένα πρόβλημα μπορεί να είναι οποιαδήποτε αρκεί να μπορεί να γίνει αντιληπτή από μία από τις πέντε ανθρώπινες αισθήσεις. Σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό πριν γίνει κάθε προσπάθεια αντιμετώπισής του. 6

3 Η κατανόηση ενός προβλήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την διατύπωσή του. Οποιοδήποτε μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδοθεί η διατύπωση ενός προβλήματος. Συνηθέστερο από όλα είναι ο λόγος, είτε ο προφορικός, είτε ο γραπτός. Ο λόγος σαν μέσο επικοινωνίας και συνεννόησης πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια. Άστοχη χρήση ορολογίας, λανθασμένη σύνταξη, είναι δύο στοιχεία που μπορούν να προκαλέσουν παρερμηνείες και παραπλανήσεις. Η ικανότητα εκφοράς σωστού προφορικού και γραπτού λόγου αποτελεί μεγάλο προτέρημα για κάθε άτομο. Η παρερμηνεία είναι δυνατή ακόμα και σε περιπτώσεις όπου όλοι οι λεξικολογικοί και συντακτικοί κανόνες κρατούνται με ευλάβεια. Με τον όρο χώρο προβλήματος ορίζουμε την περιοχή, (π.χ. επιστημονική, καθημερινή ζωή), από την οποία προέρχεται το πρόβλημα. Σημαντικός ακόμα παράγοντας στη σωστή αντιμετώπιση ενός προβλήματος είναι η αποσαφήνιση του χώρου στον οποίο αναφέρεται. Η πληροφορία αυτή παρέχεται επίσης από την εκφώνηση του προβλήματος. Τα δεδομένα του προβλήματος είναι αυτά που θα μας παρέχουν αυτήν την πληροφορία. 5. Με ποια κριτήρια κατηγοριοποιούμε τα προβλήματα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τα διάφορα προβλήματα μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: Την δυνατότητα επίλυσης τους. Τον βαθμό δόμησης των λύσεων τους (εφόσον είναι επιλύσιμα). Το είδος της επίλυσης που επιζητούν. 6. Πώς κατηγοριοποιούμε τα προβλήματα με κριτήριο την δυνατότητα επίλυσης τους; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Με κριτήριο τη δυνατότητα επίλυσης ενός προβλήματος, διακρίνουμε τρεις κατηγορίες προβλημάτων : Επιλύσιμα, είναι εκείνα τα προβλήματα για τα οποία η λύση τους είναι ήδη γνωστή και έχει διατυπωθεί. Επιλύσιμα μπορεί επίσης να χαρακτηριστούν και προβλήματα, των οποίων η λύση δεν έχει ακόμα διατυπωθεί, αλλά ή συνάφειά τους με άλλα που ήδη έχουν λυθεί μας επιτρέπει να θεωρούμε σαν βέβαιη τη δυνατότητα επίλυσής τους. Η κατασκευή laser εκτυπωτών είναι ένα λυμένο πρόβλημα αφού υπάρχουν εταιρίες που κατασκευάζουν τέτοιου είδους εκτυπωτές. Ανοικτά, ονομάζονται εκείνα τα προβλήματα για τα οποία η λύση τους δεν έχει μεν ακόμα βρεθεί, αλλά παράλληλα δεν έχει αποδειχθεί, ότι δεν επιδέχονται λύση. Σαν παράδειγμα ανοικτού προβλήματος μπορούμε να αναφέρουμε το πρόβλημα της ενοποίησης των τεσσάρων πεδίων δυνάμεων. Άλυτα, χαρακτηρίζονται εκείνα τα προβλήματα για τα οποία έχουμε φτάσει στην παραδοχή, ότι δεν επιδέχονται λύση. 7

4 Τέτοιου είδους πρόβλημα είναι το γνωστό από τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου με κανόνα και διαβήτη. Το πρόβλημα αυτό θεωρείται άλυτο. 7. Πώς κατηγοριοποιούμε τα προβλήματα σύμφωνα με τo βαθμό δόμησης των λύσεων τους; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Με κριτήριο το βαθμό δόμησης των λύσεών τους, τα επιλύσιμα προβλήματα μπορούν να διακριθούν σε τρεις επίσης κατηγορίες : Δομημένα, χαρακτηρίζονται εκείνα τα προβλήματα των οποίων η επίλυση προέρχεται από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Για παράδειγμα, η επίλυση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης αποτελεί ένα δομημένο πρόβλημα, αφού ο τρόπος επίλυσης της εξίσωσης είναι γνωστός και αυτοματοποιημένος. Στα δομημένα προβλήματα δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα πλήθος εναλλακτικών λύσεων. Ημιδομημένα, ονομάζονται τα προβλήματα εκείνα των οποίων η λύση μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα από ένα εύρος πιθανών λύσεων, αφήνοντας στον ανθρώπινο παράγοντα περιθώρια επιλογής της. Σαν παράδειγμα ημιδομημένου προβλήματος μπορούμε να αναφέρουμε ένα πρόβλημα όπου ένας ταξιδιώτης αναζητά να επιλέξει το μεταφορικό μέσο μετακίνησής του από ένα μέρος σε κάποιο άλλο. Το πρόβλημα είναι ημιδομημένο, δεδομένου ότι η λύση που θα επιλεγεί, πρέπει να αναζητηθεί σε ένα σύνολο σαφώς προκαθορισμένο που συμπεριλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα μεταφορικά μέσα. Αδόμητα, χαρακτηρίζονται τα προβλήματα εκείνα των οποίων οι λύσεις δεν μπορούν να δομηθούν ή δεν έχει διερευνηθεί σε βάθος η δυνατότητα δόμησής τους. Πρωτεύοντα ρόλο στην επίλυση αυτού του τύπου προβλημάτων κατέχει η ανθρώπινη διαίσθηση. Παράδειγμα αδόμητου προβλήματος είναι η επιλογή του τρόπου, του τόπου και του χρόνου ενός εφηβικού πάρτυ. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος τρόπος (αυτοματοποιημένη διαδικασία) οργάνωσης ενός εφηβικού πάρτυ και όλοι οι παράγοντες που θα το διαμορφώσουν εξαρτώνται από τους διοργανωτές του. Τα αδόμητα προβλήματα έχουν πρακτικά άπειρους τρόπους λύσεις. Προσοχή! Για να κατηγοριοποιήσουμε ένα πρόβλημα σύμφωνα με τo βαθμό δόμησης των λύσεων του πρέπει το πρόβλημα να είναι οπωσδήποτε επιλύσιμο. 8. Πώς κατηγοριοποιούμε τα προβλήματα με κριτήριo το είδος επίλυσης τους; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8

5 Με κριτήριο το είδος της επίλυσης που επιζητούν, τα προβλήματα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Απόφασης, όπου η απόφαση που πρόκειται να ληφθεί σαν λύση του προβλήματος απαντά σε ένα ερώτημα. Πιθανόν αυτή η απάντηση να είναι ένα Ναι ή ένα Όχι. Αυτό που θέλουμε να διαπιστώσουμε σε ένα πρόβλημα απόφασης είναι αν υπάρχει απάντηση που ικανοποιεί τα δεδομένα που θέτονται από το πρόβλημα. Παράδειγμα: Δίδεται ένας ακέραιος αριθμός Ν και το πρόβλημα που τίθεται είναι, αν ο αριθμός Ν είναι πρώτος. Υπολογιστικά, όπου απαιτούνται να γίνουν υπολογισμοί για να μπορεί να δοθεί μία απάντηση στο πρόβλημα. Σε ένα υπολογιστικό πρόβλημα ζητάμε να βρούμε τη τιμή της απάντησης που ικανοποιεί τα δεδομένα που παρέχει το πρόβλημα. Παράδειγμα: Η εύρεση της ρίζας της εξίσωσης χ 2 = 5 είναι υπολογιστικό πρόβλημα. Βελτιστοποίησης, όπου το πρόβλημα που τίθεται επιζητά το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα συγκεκριμένα δεδομένα που διαθέτει. Σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης αναζητούμε την απάντηση που ικανοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο τα δεδομένα που παρέχει το πρόβλημα. Παράδειγμα: Η εύρεση της συντομότερης διαδρομής Αθήνας - Κορίνθου είναι πρόβλημα βελτιστοποίησης. 9. Tι ονομάζουμε με τον όρο δομή προβλήματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Με τον όρο δομή προβλήματος αναφερόμαστε στα συστατικά του μέρη, στα επιμέρους προβλήματα (υποπροβλήματα) που το αποτελούν καθώς και τον τρόπο που αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Η κατανόηση του προβλήματος είναι βασική προϋπόθεση για να γίνει στη συνέχεια δυνατή η σωστή αποτύπωση της δομής του. 10. Τι εννοούμε με τον όρο ανάλυση ενός προβλήματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ανάλυση ενός προβλήματος είναι ο χωρισμός του προβλήματος σε επιμέρους υποπροβλήματα που είναι απλούστερα στην επίλυση τους. Η ανάλυση αυτή του προβλήματος σε άλλα απλούστερα αναδύει παράλληλα και τη δομή του προβλήματος. Η καταγραφή της δομής ενός προβλήματος σημαίνει αυτόματα ότι έχει αρχίσει η διαδικασία ανάλυσης του προβλήματος σε άλλα απλούστερα. Με τη σειρά τους τα νέα προβλήματα μπορούν να αναλυθούν σε άλλα, ακόμη πιο απλά. Η διαδικασία αυτή της ανάλυσης μπορεί να συνεχιστεί μέχρις ότου τα επιμέρους προβλήματα που προέκυψαν θεωρηθούν αρκετά απλά και η αντιμετώπισή τους χαρακτηριστεί ως δυνατή. 9

6 Τα πλεονεκτήματα της ανάλυσης του προβλήματος σε υποπροβλήματα, δηλαδή της εύρεσης της δομής του είναι: 1. Η δυσκολία αντιμετώπισης του προβλήματος ελαττώνεται όσο προχωρά η ανάλυση του σε απλούστερα υποπροβλήματα. 2. Ο κατακερματισμός ενός προβλήματος σε απλούστερα προβλήματα, ενεργοποιεί και οξύνει τη σκέψη και την αναλυτική ικανότητα του ατόμου. 11. Με ποιους τρόπους μπορούμε να περιγράψουμε και αναλύσουμε ένα πρόβλημα; (Πως μπορεί να αναπαρασταθεί η δομή ενός προβλήματος;) ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ένα πρόβλημα μπορεί να αναπαρασταθεί με δύο τρόπους: 1. Φραστικά, όπου καθένα από τα υποπροβλήματα, περιγράφεται με λόγια. 2. Διαγραμματικά, η διαδικασία αναπαράστασης περιγράφεται παρακάτω: το αρχικό πρόβλημα αναπαρίσταται από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κάθε ένα από τα απλούστερα προβλήματα στα οποία αναλύεται ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, αναπαρίσταται επίσης από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο τα παραλληλόγραμμα που αντιστοιχούν στα απλούστερα προβλήματα στα οποία αναλύεται ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, σχηματίζονται ένα επίπεδο χαμηλότερα. Έτσι σε κάθε κατώτερο επίπεδο, δημιουργείται η γραφική αναπαράσταση των προβλημάτων στα οποία αναλύονται τα προβλήματα του αμέσως ψηλότερου επιπέδου. (κοίτα σελίδα 23). Η διαγραμματική αναπαράσταση προσφέρει μια απτή απεικόνιση της δομής του προβλήματος. Η δημιουργία του σχετικού διαγράμματος βοηθάει τόσο στην καλύτερη κατανόηση του ίδιου του προβλήματος, όσο και στη σχεδίαση της λύσης του. 12. Τι περιλαμβάνει ο καθορισμός των απαιτήσεων ενός προβλήματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Περιλαμβάνει τον επακριβή προσδιορισμό των δεδομένων που παρέχει το πρόβλημα καθώς και την λεπτομερειακή καταγραφή των ζητούμενων που αναμένονται ως αποτελέσματα της επίλυσης του προβλήματος. Μεθοδολογία προσδιορισμού των δεδομένων ενός προβλήματος δεν υπάρχει, ούτε και μεθοδολογία εντοπισμού και αποσαφήνισης των ζητούμενων ενός προβλήματος. 13. Ποια είναι τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10

7 Τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος είναι τρία: Κατανόηση, όπου απαιτείται η σωστή και πλήρης αποσαφήνιση των δεδομένων και των ζητούμενων του προβλήματος. Ανάλυση, όπου το αρχικό πρόβλημα διασπάται σε άλλα επί μέρους απλούστερα προβλήματα. Επίλυση, όπου υλοποιείται η λύση του προβλήματος, μέσω της λύσης των επιμέρους προβλημάτων. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 14. Ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Οι απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος (που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων) είναι αυτές που φαίνονται στο σχήμα: ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ Οι είσοδοι αφορούν καταχώρηση των δεδομένων του προβλήματος. Τα δεδομένα ελέγχονται ως προς την ορθότητά τους και ίσως χρειαστεί επανάληψη της καταχώρησης κάποιων τιμών. Γίνονται οι απαραίτητες επεξεργασίες ή υπολογισμοί προκειμένου να βρεθούν τα ζητούμενα αποτελέσματα (πληροφορίες). Οι έξοδοι αφορούν εξαγωγή των επιθυμητών αποτελεσμάτων 15. Ποιοι είναι οι λόγοι που αναθέτουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Οι λόγοι που αναθέτουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή σχετίζονται με Την πολυπλοκότητα των υπολογισμών. Την επαναληπτικότητα των διαδικασιών. 11

8 Την ταχύτητα εκτέλεσης των πράξεων. Το μεγάλο πλήθος των δεδομένων. 16. Ποιες λειτουργίες μπορεί να εκτελέσει ένας υπολογιστής; ΑΠΑΝΤΗΣΗ O υπολογιστής δεν μπορεί να εκτελεί παρά μόνο τρεις λειτουργίες: Πρόσθεση, η οποία αποτελεί τη βασική αριθμητική πράξη, δεδομένου ότι και οι άλλες αριθμητικές πράξεις μπορούν να αντιμετωπιστούν, σαν διαδικασίες πρόσθεσης. Σύγκριση, η οποία συνιστά τη βασική λειτουργία για την επιτέλεση όλων των λογικών πράξεων. Μεταφορά δεδομένων, λειτουργία που προηγείται και έπεται της επεξεργασίας δεδομένων. Οι λειτουργίες αυτές είναι αρκετές, ώστε ο υπολογιστής να επιτελέσει με επιτυχία κάθε είδους επεξεργασία. Με βάση αυτές τις τρεις λειτουργίες διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες που του αναθέτονται και επιλύει όλα τα προβλήματα που αναλαμβάνει. 17. Σύγκριση ανθρώπου με ηλεκτρονικό υπολογιστή. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αναμφίβολα προβλήματα λυνόντουσαν και πριν τη γένεση των υπολογιστών. Η ικανότητα του ανθρώπου να αντιμετωπίζει και να επιλύει προβλήματα είναι πολύ προγενέστερη της εμφάνισής τους. Οι υπολογιστές ήρθαν σχετικά πάρα πολύ πρόσφατα για να δράσουν βοηθητικά στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Η ικανότητα που παρουσιάζει ο υπολογιστής εκδηλώνεται σε ποσοτικό επίπεδο και όχι σε ποιοτικό. Μπορεί να αντιμετωπίσει σύνθετα λογικά προβλήματα μόνο εφόσον ο άνθρωπος έχει φροντίσει προηγούμενα, με τη χρήση κατάλληλων προγραμμάτων, να του διδάξει τον τρόπο αντιμετώπισης και επίλυσης αυτού του είδους των προβλημάτων. Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό πως τα προβλήματα και οι λύσεις του προϋπήρξαν και εξακολουθούν να υπάρχουν ανεξάρτητα από τους υπολογιστές. Η σύγκριση λειτουργιών ανθρώπου και υπολογιστή επιφέρει βέβαια μια ποιοτική διαφορά υπέρ του ανθρώπου. Ο υπολογιστής δεν είναι ένας ηλεκτρονικός εγκέφαλος. Αυτό που κάνει δεν είναι τίποτε περισσότερο από το να χειρίζεται στοιχεία, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να σκέπτεται, να παράγει ιδέες. Το σημείο αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας, προσδιορίζοντας μια τεράστια ποιοτική διαφορά. Το σημείο εκείνο στο οποίο ο υπολογιστής υπερτερεί έναντι του ανθρώπου, είναι η ταχύτητα εκτέλεσης των πράξεων, ταχύτητα η οποία βελτιώνεται συνέχεια με την πρόοδο της τεχνολογίας. 12

9 1. Να σημειώσετε το Σωστό ( ) ή το Λάθος ( ) στους παρακάτω ισχυρισμούς: 1. Προβλήματα συναντούμε μόνο στα μαθηματικά και γενικά στις θετικές επιστήμες. 2. Ένα πρόβλημα είναι μια κατάσταση για την οποία μπορούμε να βρούμε τουλάχιστον μια λύση. 3. Ο υπολογιστής και το πρόβλημα είναι έννοιες που εξαρτώνται άμεσα η μια από την άλλη. 4. Αν υποβάλουμε ξανά τις πληροφορίες σε επεξεργασία παίρνουμε νέες πληροφορίες. 5. Με τον όρο δεδομένο αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο. 6. Ο Η/Υ είναι ένας μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 7. Το ζητούμενο στα προβλήματα είναι κάποιος αριθμός. 8. Τα δεδομένα ενός προβλήματος είναι πάντοτε κάποιοι αριθμοί. 9. Για την παραγωγή πληροφοριών απαιτούνται δεδομένα ή άλλες πληροφορίες. 10. Το ότι το ύψος ενός ατόμου είναι 1,90 αποτελεί δεδομένο, ενώ είναι πληροφορία ότι το άτομο αυτό είναι ψηλό. 11. Για την επίλυση ενός προβλήματος απαιτείται η σωστή διατύπωσή του. 13

10 2. Να σημειώσετε το Σωστό ( ) ή το Λάθος ( ) στους παρακάτω ισχυρισμούς: 1. Η κατανόηση ενός προβλήματος εξαρτάται μόνο από την διατύπωσή του. 2. Η κακή διατύπωση ενός προβλήματος μπορεί να οδηγήσει στην μη επίλυσή του. 3. Η κατανόηση ενός προβλήματος εξαρτάται αποκλειστικά από τη φύση του προβλήματος. 4. Όσο πιο σαφές είναι ένα πρόβλημα στην διατύπωσή του τόσο πιο εύκολο είναι στην επίλυσή του. 5. Σημαντικός παράγοντας στη σωστή αντιμετώπιση ενός προβλήματος είναι η αποσαφήνιση του χώρου στον οποίο αναφέρεται. 6. Με τον όρο χώρο προβλήματος ορίζουμε τα δεδομένα του προβλήματος. 7. Η κατανόηση ενός προβλήματος εξαρτάται από το χώρο που προέρχεται. Για παράδειγμα αν είναι πρόβλημα επιστημονικό ή της καθημερινής ζωής. 8. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει μοναδικός τρόπος επίλυσής του. 9. Τα προβλήματα για τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε ακόμη, εάν είναι δυνατόν να επιλυθούν ονομάζονται μη επιλύσιμα. 10. Η επίλυση της πρωτοβάθμιας εξίσωσης αποτελεί αδόμητο πρόβλημα. 11. Άλυτα ονομάζουμε τα προβλήματα των οποίων η λύση δεν έχει βρεθεί. 12. Ένα δομημένο πρόβλημα είναι πάντοτε επιλύσιμο. 13. Ένα επιλύσιμο πρόβλημα είναι πάντοτε δομημένο. 14. Ένα άλυτο πρόβλημα είναι και αδόμητο. 15. Ανοικτά είναι τα προβλήματα που δεν είναι άλυτα ούτε επιλύσιμα. 16. Ο υπολογισμός του εμβαδού ενός τριγώνου είναι ανοικτό πρόβλημα. 17. Ο υπολογισμός του εμβαδού ενός τριγώνου είναι δομημένο πρόβλημα 14

11 3. Να σημειώσετε το Σωστό ( ) ή το Λάθος ( ) στους παρακάτω ισχυρισμούς: 1. Με κριτήριο την δυνατότητα επίλυσης ενός προβλήματος οι κατηγορίες είναι: επιλύσιμα, υπολογιστικά και άλυτα. 2. Ανοικτό ονομάζεται ένα πρόβλημα όταν μπορεί να λυθεί με περισσότερους από ένας τρόπους. 3. Υπάρχουν επιλύσιμα προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν με ηλεκτρονικό υπολογιστή. 4. Τα άλυτα προβλήματα μπορούν να λυθούν μόνο με ηλεκτρονικό υπολογιστή. 5. Αδόμητα ονομάζονται τα προβλήματα των οποίων η διαδικασία επίλυσης δεν είναι αυτοματοποιημένη επειδή οι δυνατές λύσεις είναι πρακτικά απεριόριστες. 6. Ημιδομημένα χαρακτηρίζονται τα προβλήματα των οποίων τα δεδομένα επιλέγονται μέσα από ένα περιορισμένο σύνολο τιμών. 7. Ανοιχτό ονομάζεται ένα πρόβλημα που μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί αν το γνωστικό επίπεδο του λύτη είναι χαμηλό. 8. Τα υπολογιστικά προβλήματα είναι αυτά στα οποία πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. 9. Τα επιλύσιμα προβλήματα έχουν πιο σαφείς διατυπώσεις από τα άλυτα. 10. Δομή ενός προβλήματος είναι μόνο η εύρεση του συνόλου των μερών που το απαρτίζουν. 11. Η δομή ενός προβλήματος εξαρτάται στην ουσία από το είδος της επίλυσης που επιζητεί το ίδιο το πρόβλημα. 12. Κάθε πρόβλημα μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους προβλήματα. 13. Η δομή ενός προβλήματος καταγράφεται κατά την φάση της επίλυσής του. 14. Τα δομημένα προβλήματα είναι τα μόνα προβλήματα που έχουν δομή. 15. Τα επιμέρους προβλήματα του αρχικού προβλήματος είναι δυνατόν να αναλυθούν και σε άλλα απλούστερα υποπροβλήματα. 15

12 4. Να σημειώσετε το Σωστό ( ) ή το Λάθος ( ) στους παρακάτω ισχυρισμούς: 1. Το αρχικό πρόβλημα στη διαγραμματική αναπαράσταση αναπαριστάται με μία έλλειψη. 2. Ένα οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να αναπαρασταθεί είτε διαγραμματικά, είτε φραστικά. 3. Η κατανόηση ενός προβλήματος ακολουθεί την ανάλυσή του. 4. Σε ένα υπολογιστή η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μόνο μετά την επεξεργασία τους. 5. Ο καθορισμός των απαιτήσεων έχει άμεση σχέση με την κατανόηση του προβλήματος. 6. Ο καθορισμός των απαιτήσεων ενός προβλήματος κάνει το ίδιο το πρόβλημα πιο εύκολο 7. Μεθοδολογία προσδιορισμού των δεδομένων ενός προβλήματος δεν υπάρχει. 8. Για την επίλυση ενός προβλήματος πρέπει να έχουν καθοριστεί τα δεδομένα και τα ζητούμενα. 9. Ο έλεγχος των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει και πάλι στην είσοδο. 10. Ο Η/Υ δεν μπορεί να επιτελέσει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. 11. Η χρήση Η/Υ για την επίλυση προβλημάτων ενδείκνυται στις περιπτώσεις που χρειάζεται διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. 12. Αν ένα πρόβλημα απαιτεί απλούς υπολογισμούς σε μικρό όγκο δεδομένων δεν μπορεί να ανατεθεί σε έναν Η/Υ. 13. Ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. 14. Ο Η/Υ μπορεί να επιλύσει με άνεση οποιοδήποτε πολύπλοκο πρόβλημα χωρίς τη βοήθεια του ανθρώπου. 16

13 5. Να σημειώσετε το Σωστό ( ) ή το Λάθος ( ) στους παρακάτω ισχυρισμούς: 1. Η πρόσθεση είναι μια από τις βασικές λειτουργίες που μπορεί να επιτελέσει έναν Η/Υ. 2. Ένας από τους λόγους που χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές είναι το γεγονός ότι μπορούν να αναλύουν με εξαιρετική ακρίβεια τα δεδομένα. 3. Οι βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής είναι η πρόσθεση, ο πολλαπλασιασμός και η σύγκριση. 4. H/Y δεν μπορεί να παράγει ιδέες. 5. Η σύγκριση είναι μια αριθμητική πράξη. 6. Η ικανότητα που παρουσιάζει ο υπολογιστής εκδηλώνεται σε ποσοτικό επίπεδο και όχι σε ποιοτικό. 6. Επιλέξτε όσα χρειάζονται μεταξύ των προτεινόμενων. 1. Το πρόβλημα α) επιλύεται πάντοτε με κάποια τεχνική β) προέρχεται πάντοτε από κάποιο επιστημονικό τομέα γ) είναι ένας όρος γεμάτος ασάφειες δ) διατυπώνονται συνήθως χρησιμοποιώντας τον προφορικό ή τον γραπτό λόγο. 2. Στη διαγραμματική αναπαράσταση της ανάλυσης ενός προβλήματος α) όλα τα προβλήματα παριστάνονται με τρίγωνα β) τα υποπροβλήματα και το αρχικό πρόβλημα παρίστανται με το ίδιο γεωμετρικό σχήμα. γ) μπορεί να συναντήσουμε και βρόχους δ) υπάρχει ένα ανώτατο όριο επιπέδων ανάλυσης. 3. Οι λόγοι για τους οποίους αναθέτουμε την επίλυση προβλημάτων σ' έναν Η/Υ είναι: α) Ταχύτητα εκτέλεσης πράξεων β) Χειρισμός μεγάλου όγκου δεδομένων γ) Ικανότητα εκτέλεσης συγκρίσεων δ) Ικανότητα για ανάλυση δεδομένων 17

14 4. Τα δεδομένα ενός προβλήματος πρέπει α) να έχουν καθοριστεί με σαφήνεια β) να είναι δομημένα γ) να είναι αριθμητικά δ) να είναι κοινά σε όλα τα προβλήματα 5. Η διαδικασία μέσω της οποίας βρίσκουμε το ζητούμενο ενός προβλήματος ονομάζεται α) επίλυση β) ανάλυση γ) αξιολόγηση δ) εύρεση 6. Οι βασικές λειτουργίες που μπορεί να επιτελέσει ένας Η/Υ είναι: α) πολλαπλασιασμός β) χειρισμός μεγάλου όγκου δεδομένων γ) μεταφορά δεδομένων δ) ικανότητα ανάλυσης δεδομένων 7. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. 1. Το πρόβλημα του έτους 2000 είχε να κάνει με τον τρόπο καταγραφής της από τους υπολογιστές. 2. Ο λόγος ως μέσο επικοινωνίας πρέπει πάντοτε να χαρακτηρίζεται από. 3. Η των δεδομένων αποτελεί ένα παραγωγής πληροφοριών. 4. Όταν η ανάλυση ενός προβλήματος γίνεται διαγραμματικά, τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα που αντιστοιχούν στα υποπροβλήματα στα οποία αναλύεται το πρόβλημα αυτό, σχηματίζονται ένα επίπεδο. 5. Ένα από τα κατηγοριοποίησης των προβλημάτων είναι η δυνατότητα επίλυσής τους. 6. Ανοικτά είναι τα προβλήματα τα οποία είναι ακόμα υπό ως προς την ύπαρξη ή όχι λύσης τους. 7. Η είναι η βασική αριθμητική πράξη στον υπολογιστή, με τη βοήθεια της οποίας μπορούν να υλοποιηθούν όλες οι άλλες πράξεις. 8. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα. 9. Η μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση της δομής ενός προβλήματος. 18

15 8. Nα αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης (Α) με αυτά της στήλης (Β). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β Κατηγορία προβλήματος Πρόβλημα a. Έχουμε φτάσει στην παραδοχή ότι δεν επιδέχονται λύση 1. Ανοικτό b. Απαντά σε ένα ερώτημα με ένα "Ναι" ή "Όχι" 2. Δομημένο c. Η λύση προέρχεται από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία 3. Απόφασης d. Η λύση τους δεν έχει βρεθεί αλλά δεν έχει αποδειχτεί ότι δεν επιδέχονται λύση e. Η λύση τους επιδιώκεται στα πλαίσια ενός εύρους πιθανών λύσεων f. Ζητάμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα δεδομένα του προβλήματος 9. Nα αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης (Α) με αυτά της στήλης (Β). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β Κατηγορία προβλήματος Πρόβλημα a. Εύρεση εμβαδού τραπεζίου 1. Ανοικτό b. Αγορά αυτοκινήτου 2. Δομημένο c. Εύρεση γρηγορότερης διανομής γραμμάτων 3. Απόφασης d. Πόσοι μαθητές θα πάρουν αριστείο 4. Βελτιστοποίησης e. Ένας αριθμός είναι άρτιος f. Ο μαθητής Ιωάννου θα πάρει αριστείο 19

16 10. Nα αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης (Α) με αυτά της στήλης (Β). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 1. Λειτουργία Η/Υ a. Πληροφορία 2. Στοιχείο γνώσης b. Επαναληπτικότητα διαδικασιών 3. Είδος επίλυσης c. Σύγκριση 4. Δυνατότητα επίλυσης d. Πρόβλημα βελτιστοποίησης 5. Ανάλυση προβλήματος e. Δομημένο πρόβλημα 6. Λόγος χρήσης Η/Υ f. Υποπροβλήματα 7. Βαθμός δόμησης λύσεων g. Άλυτο πρόβλημα 11. Nα αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης (Α) με αυτά της στήλης (Β). ΣΤΗΛΗ Α Κατηγορία προβλήματος ΣΤΗΛΗ Β Πρόβλημα 1. Η δημιουργία αποικίας στον πλανήτη Κρόνο. a. Ανοικτό 2. Η κατασκευή ενός οχήματος που να αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. b. Αδόμητο 3. Η επίλυση μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης. c. Άλυτο d. Τίποτα από τα παραπάνω 20

17 Κατηγορία 1 η Ανάλυση προβλήματος Τρόπος αντιμετώπισης: 1. Αναλύουμε το αρχικό πρόβλημα σε υποπροβλήματα και αυτά με τη σειρά τους σε καινούργια υποπροβλήματα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχισθεί μέχρι το πρόβλημα να μην αναλύεται περισσότερο. 2. Για την διαγραμματική αναπαράσταση έχουμε: το αρχικό πρόβλημα αναπαρίσταται από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κάθε ένα από τα απλούστερα προβλήματα στα οποία αναλύεται ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, αναπαρίσταται επίσης από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο τα παραλληλόγραμμα που αντιστοιχούν στα απλούστερα προβλήματα στα οποία αναλύεται ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, σχηματίζονται ένα επίπεδο χαμηλότερα. Έτσι σε κάθε κατώτερο επίπεδο, δημιουργείται η γραφική αναπαράσταση των προβλημάτων στα οποία αναλύονται τα προβλήματα του αμέσως ψηλότερου επιπέδου. 1.1 Να αναλυθεί φραστικά το πρόβλημα αντιμετώπισης των ναρκωτικών και μετά να κάνετε την διαγραμματική του αναπαράσταση. ΛΥΣΗ Α. ΦΡΑΣΤΙΚΑ: 21

18 Το αρχικό πρόβλημα είναι Αντιμετώπιση ναρκωτικών. Αυτό θα μπορούσε να αναλυθεί καταρχήν σε τρία επιμέρους προβλήματα: (1) Πρόληψη (2) Θεραπεία (3) Επανένταξη Τα τρία αυτά επιμέρους προβλήματα πιθανό να μην είναι ιδιαίτερα λεπτομερή έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη αντιμετώπισή τους. Πρέπει λοιπόν κάθε ένα από αυτά να αναλυθεί σε ακόμα απλούστερα. Έτσι λοιπόν το επί μέρους πρόβλημα (1) Πρόληψη, μπορεί να αναλυθεί σε: (1.1) Σωστή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το θέμα (1.2) Υποβοήθηση προς την κατεύθυνση ανάπτυξης ενδιαφερόντων, οραμάτων και στόχων εκ μέρους των εφήβων (1.3) Υποστήριξη ομάδων αυξημένης θεωρητικά προδιάθεσης Όμοια το επί μέρους πρόβλημα (2) Θεραπεία, μπορεί να αναλυθεί ως εξής: (2.1) Δημιουργία νέων κρατικών θεραπευτικών κοινοτήτων (2.2) Ενίσχυση υπαρχόντων θεραπευτικών κοινοτήτων (2.3) Δημιουργία κατάλληλων τμημάτων στα δημόσια νοσοκομεία Παρόμοια το επιμέρους πρόβλημα (3) Επανένταξη, μπορεί να αναλυθεί ως ακολούθως: (3.1) Καταπολέμηση της κοινωνικής προκατάληψης έναντι των απεξαρτημένων (3.2) Επιδότηση θέσεων εργασίας για απεξαρτημένους πρώην χρήστες Στη συνέχεια και το πρόβλημα (1.1) μπορεί να αναλυθεί σε απλούστερα: (1.1.1) Ενημέρωση των εφήβων μέσα από κατάλληλα προγράμματα στα σχολεία (1.1.2) Ενημέρωση των γονέων με προγράμματα του Δήμου (1.1.3) Ενημέρωση κάθε άλλου ενδιαφερόμενου πολίτη με προγράμματα του Υπουργείου Υγείας Μια παρόμοια παραπέρα ανάλυση θα μπορούσε να γίνει και για το πρόβλημα (1.2), το οποίο θα μπορούσε να αναλυθεί στα εξής απλούστερα προβλήματα : (1.2.1) Οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα σχολεία (1.2.2) Δημιουργία δημόσιων χώρων άθλησης στις γειτονιές για τους νέους (1.2.3) Παροχή κινήτρων στα παιδιά και στους νέους για παρακολούθηση και συμμετοχή σε καλλιτεχνικά γεγονότα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ανάλυση είναι κάτι το υποκειμενικό οπότε ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικό τρόπο ανάλυσης. Όλοι όμως οι τρόποι πρέπει να έχουν σκοπό το αρχικό πρόβλημα να αναλυθεί σε απλούστερα υποπροβλήματα. 22

19 Β. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ Κατηγορία 2 η Εύρεση δεδομένων και ζητούμενων Τρόπος αντιμετώπισης: 1. Διαβάζουμε προσεκτικά το πρόβλημα και ανιχνεύουμε τα δεδομένα και τα ζητούμενα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα δεδομένα και τα ζητούμενα δεν είναι μόνο αριθμοί και ότι δεν υπάρχει μεθοδολογία για την εύρεση τους. 2. Δεν πρέπει να ταυτίζουμε δεδομένα και πληροφορίες. Ένα στοιχείο που σε ένα πρόβλημα αποτελεί δεδομένο σε άλλο μπορεί να είναι πληροφορία. 23

20 1.2 Ένα εργοστάσιο κατασκευάζει τηλεοράσεις, dvd και ραδιόφωνα. Παράγει καθημερινά 120 τεμάχια και από τα τρία προϊόντα. Το κόστος κατασκευής της μίας τηλεόρασης είναι 80 του dvd 90 και του ραδιοφώνου 15 και το καθημερινό συνολικό κόστος των προϊόντων είναι Εάν οι παραγόμενες τηλεοράσεις μαζί με τα ραδιόφωνα είναι διπλάσια σε αριθμό από τα παραγόμενα dvd πόσα τεμάχια παράγονται καθημερινά από κάθε προϊόν; Να κατασκευασθεί ένας πίνακας δεδομένων-ζητούμενων. ΛΥΣΗ Τα προϊόντα που κατασκευάζει το εργοστάσιο (τηλεόραση, dvd, ραδιόφωνο). ΔΕΔΟΜΕΝΑ Κόστος τηλεόρασης (80 ), κόστος dvd (90 ), κόστος ραδιοφώνου (15 ), συνολικό καθημερινό κόστος προϊόντων (3.150 ), συνολικό αριθμό προϊόντων (120). Αριθμός τηλεοράσεων και ραδιοφώνων διπλάσιος από αριθμό dvd. ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ Ο αριθμός των τηλεοράσεων, των dvd και των ραδιοφώνων που κατασκευάζονται καθημερινά. 24

21 Ανάλυση προβλήματος 1.3 H υπογεννητικότητα είναι ένα από τα οξύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Αναλύστε σε υποπροβλήματα και παρουσιάστε φραστικά και σχηματικά το παραπάνω πρόβλημα. Εύρεση δεδομένων και ζητούμενων 1.4 Δύο πόλεις Α και Β συνδέονται μεταξύ τους με εθνική οδό που έχει μήκος 225 km. Δύο αυτοκίνητα φεύγουν ταυτόχρονα, το ένα από την πόλη Α προς την Β με ταχύτητα 72 km/h και το άλλο από την πόλη Β προς την Α με ταχύτητα 86 km/h. Πόσες ώρες μετά το ξεκίνημα θα συναντηθούν και σε ποια απόσταση από κάθε πόλη ; α) Να κατασκευασθεί ένας πίνακας δεδομένων-ζητούμενων. β) Να μορφοποιηθεί το παραπάνω πρόβλημα με μαθηματικό τρόπο. 1.5 O Βότσης θέλει να αγοράσει ένα σουβλατζίδικο. Ο ιδιοκτήτης του ζητάει ευρώ για να το πουλήσει. Όμως η αξία του θα αυξηθεί κατά 25% λόγω εφορίας και άλλων εισφορών. O Βότσης διαθέτει ευρώ και θα πάρει δάνειο ευρώ. Θα του φθάσουν τα χρήματα για να αγοράσει το μαγαζί; α) Να κατασκευασθεί ένας πίνακας δεδομένων-ζητούμενων. β) Να μορφοποιηθεί το παραπάνω πρόβλημα με μαθηματικό τρόπο. 1.6 Σε ένα λύκειο το πλήθος των φιλολόγων είναι τριπλάσιο του πλήθους των καθηγητών πληροφορικής, ενώ το πλήθος των γυμναστών είναι ίσο με το μισό του πλήθους των φιλολόγων. Αν το συνολικό πλήθος των καθηγητών που ανήκουν στις παραπάνω ειδικότητες είναι 11, να βρείτε πόσοι είναι οι φιλόλογοι, οι καθηγητές πληροφορικής και οι γυμναστές που υπηρετούν στο σχολείο αυτό. α) Να πραγματοποιήσετε καθορισμό απαιτήσεων του παραπάνω προβλήματος. β) Να το μορφοποιήσετε με μαθηματικό τρόπο. 25

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Ι. Πολυκριτήριες Μέθοδοι Αξιολόγησης 3 ΙΙ. Πολυκριτήρια Συστήματα Αξιολόγησης 14 ΙΙΙ. Το Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης 38

Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Ι. Πολυκριτήριες Μέθοδοι Αξιολόγησης 3 ΙΙ. Πολυκριτήρια Συστήματα Αξιολόγησης 14 ΙΙΙ. Το Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης 38 Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Ι. Πολυκριτήριες Μέθοδοι Αξιολόγησης 3 1. Γενικά 3 2. Το Πολυκριτήριο Πρόβλημα και η Υποστήριξη Αποφάσεων 3 3. Αρχές και Βασικές Έννοιες της Πολυκριτήριας Υποστήριξης Αποφάσεων 6

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αλέξανδρος Κακούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα