Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server)"

Transcript

1 Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server) Σπουδαστές: Μαυρίδης Παναγιώτης Τεσσέρης Αναστάσιος ΑΜ: 3615,3475 Εισηγητής καθηγητής: Χαριλόγης Βασίλειος Άρτα, 2006

2 2 Photo Gallery

3 3

4 4

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1. Αντικείµενο/Θέµα: Το αντικείµενο της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός Photo Gallery σε µία δυναµική σελίδα στο διαδίκτυο. Με τον όρο Photo Gallery εννοούµε µία σελίδα που θα επιτρέπει στον χρήστη την αποστολή και προβολή των προσωπικών του φωτογραφιών και εικόνων στο διαδίκτυο Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η υλοποίηση µίας ιστοσελίδας που θα ανταποκρίνεται στον όρο Photo Gallery αλλά δεν θα αρκείται σε αυτόν. Θα παρέχει δηλαδή εκτός από τις κλασσικές υπηρεσίες ενός Photo Gallery επιπλέον δυνατότητες και λειτουργίες µε σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες του χρήστη. Η απλή αποστολή και προβολή φωτογραφιών κρίθηκε ανεπαρκής, για τον λόγο αυτό έγινε µία προσπάθεια παροχής επιπλέον λειτουργιών και υπηρεσιών όπως η δυνατότητα δηµιουργίας καταλόγων για την καλύτερη ταξινόµηση και προβολή των εικόνων, η ύπαρξη προσωπικών φακέλων τα περιεχόµενα των οποίων θα µπορεί να προσπελάσει µόνο ο εκάστοτε χρήστης καθώς και οι χρήστες που αυτός έχει εξουσιοδοτήσει, η δυνατότητα επισύναψης µίας περιγραφής για κάθε εικόνα και άλλες λειτουργίες που θα αναφερθούν και αναλυθούν στην συνέχεια. Η προσθήκη επιπλέον λειτουργιών σε µία σελίδα πολλές φορές την καθιστά δύσχρηστη και αποκρουστική προς τον χρήστη, γι αυτό δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην δηµιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος που θα παρέχει ό,τι χρειάζεται ο χρήστης και θα διατηρεί την απλότητα, ευχρηστία και ταχύτητα πλοήγησης που επιθυµεί. Συµπερασµατικά ο στόχος µας ήταν η δηµιουργία µίας σελίδας µε φιλικό περιβάλλον η οποία θα παρέχει στον χρήστη όλες τις λειτουργίες σχετικά µε το αντικείµενο παραµένοντας εύχρηστη, γρήγορη και λειτουργική. 5

6 1.3. Background Τι υπάρχει σήµερα: Στις µέρες µας όπου πλέον οι υπολογιστές, το διαδίκτυο και η χρήση τους έχουν εξαπλωθεί και γίνει ευρέως γνωστά οι άνθρωποι προσπαθούν να καλύψουν κάποιες από τις µικρές καθηµερινές τους ανάγκες µέσα από τις υπηρεσίες της πληροφορικής. Μέσα από την επιθυµία των ανθρώπων να αποθηκεύσουν κάποιες φωτογραφίες ή εικόνες, να τις προβάλλουν σε γνωστά τους πρόσωπα αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο δηµιουργήθηκαν τα λεγόµενα Photo Gallery. Τα Photo Gallery είχαν µεγάλη αποδοχή από τον κόσµο από την στιγµή που πρωτοεµφανίστηκαν γιατί ανταποκρίνονταν σε απλές καθηµερινές ανάγκες τις οποίες κατόρθωσαν να καλύψουν µε έναν πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Η αποδοχή και ο ρυθµός εξάπλωσης των Photo Gallery κλιµακώθηκε µε την εξέλιξη και καθιέρωση των ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών, αφού πλέον η µεταφορά µίας φωτογραφίας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή γίνεται άµεσα, γρήγορα, εύκολα και χωρίς κόστος. Έτσι δηµιουργήθηκαν µεγάλοι δικτυακοί τόποι που εξυπηρετούν χιλιάδες χρήστες από όλο το κόσµο όπως το το οποίο αποτελεί µία ιστοσελίδα στην οποία στεγάζεται ένας πολύ µεγάλος αριθµός φωτογραφιών ταξινοµηµένων σε πολλές κατηγορίες όπως τοπία, πρόσωπα κ.τ.λ. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να βαθµολογήσουν και σχολιάσουν τις φωτογραφίες άλλων χρηστών καθώς και να επικοινωνήσουν µεταξύ τους µέσω forum και chat. Το γεγονός αυτό καθιστά την σελίδα αυτή έναν τόπο συνάντησης και επικοινωνίας για αυτούς τους χρήστες και γι αυτό βρίσκεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα µέσα στις πρώτες 200 θέσεις σε επισκεψιµότητα ανά τον κόσµο σύµφωνα µε το σηµειώνοντας εκατοµµύρια hits καθηµερινά. Ένα άλλο ευρέως γνωστό Photo Gallery, το οποίο προέρχεται από τον ελληνικό χώρο είναι το Η σελίδα αυτή φιλοξενεί έναν µεγάλο αριθµό από Έλληνες χρήστες και τις φωτογραφίες τους. Παρέχει όλες τις κλασσικές υπηρεσίες ενός Photo Gallery, καθώς και την δυνατότητα βαθµολόγησης των φωτογραφιών και την υποβολή σχολίων από άλλους χρήστες. Όπως και το έτσι και το διαθέτει Forum κάτι που το καθιστά ένα τόπο συνάντησης και επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά µε το αντικείµενο της φωτογραφίας αλλά και µε άλλα θέµατα. 6

7 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.1. Τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν: Η σελίδα που υλοποιήσαµε κατασκευάστηκε µε την βοήθεια των γλωσσών HTML και PHP καθώς και των Apache web server, MySQL server και την χρήση JavaScript. Η χρήση της HTML ήταν απαραίτητη για την εµφάνιση της σελίδας µε σωστό τρόπο, αυτό πραγµατοποιήθηκε µέσα από φόρµες και πίνακες που ήταν απαραίτητοι για την δόµηση της σελίδας. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν αρχεία stylesheet τα οποία βοήθησαν στην οµοιόµορφη προβολή όλων των υποσελίδων, δηλαδή οµοιόµορφο background, Links, χρώµατα και γραµµατοσειρά. Η ανάγκη δηµιουργίας µίας δυναµικής σελίδας οδήγησε στην χρήση της PHP. Μέσω των επαναληπτικών συναρτήσεων της PHP ο κώδικας της HTML µετατρέπεται από στατικός σε δυναµικός καθώς προσαρµόζεται ανάλογα µε τα δεδοµένα που εισάγονται και στην συνέχεια προβάλλονται. Ο Apache web server είναι απαραίτητος για την λειτουργία της σελίδας αφού επιτρέπει την λειτουργία HTML και PHP αρχείων και σε αυτόν ενσωµατώνεται ο PHP server. O MySQL server χρησιµοποιείται για την καταχώρηση και την αποθήκευση δεδοµένων, όπως για παράδειγµα των στοιχείων των χρηστών της σελίδας. Μέσω της PHP δίνεται η δυνατότητα άντλησης δεδοµένων από τον MySQL server, ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η ταυτοποίηση του χρήστη και η καταχώρηση του µέσω της σύγκρισης πινάκων της SQL. JavaScript χρησιµοποιήθηκαν για την προβολή των εικόνων σε διάφορα µεγέθη, ανάλογα µε το αρχικό µέγεθος της εικόνας. 7

8 2.2. Η πλατφόρµα που αναπτύχθηκε: Η πλατφόρµα που αναπτύξαµε ακολουθεί tier3 αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική tier3 αποτελείται από τα εξής τµήµατα: Το Presentation tier. Eναι το ανώτατο επίπεδο µίας εφαρµογής της tier3 αρχιτεκτονικής και περιλαµβάνει το περιβάλλον εργασίας του χρήστη. Βασική λειτουργία του περιβάλλοντος εργασίας είναι η µετάφραση διαδικασιών και αποτελεσµάτων σε µία µορφή που µπορεί να κατανοήσει ο χρήστης. Το Logic tier. Αυτό το επίπεδο κατευθύνει την εφαρµογή, επεξεργάζεται εντολές, λαµβάνει λογικές αποφάσεις και κάνει λογικές εκτιµήσεις και υπολογισµούς. Επίσης µετακινεί και επεξεργάζεται δεδοµένα από τα άλλα δύο επίπεδα. Το Data tier. Σε αυτό το επίπεδο οι πληροφορίες αποθηκεύονται και ανακαλούνται από µία βάση δεδοµένων ή ένα σύστηµα αρχείων. Οι πληροφορίες στέλνονται στο Logic tier για επεξεργασία και στην συνέχεια καταλήγουν στον χρήστη. Πιο συγκεκριµένα στην πλατφόρµα που αναπτύξαµε ο web browser ανήκει στο πρώτο tier, µια εικονική µηχανή που χρησιµοποιεί δυναµική γλώσσα όπως η PHP αποτελεί το δεύτερο tier και η βάση δεδοµένων αποτελεί το τρίτο tier. Ο web browser στέλνει ερωτήσεις στο δεύτερο tier, το οποίο τις εξυπηρετεί κάνοντας αιτήµατα και ανανεώσεις στην βάση δεδοµένων και δηµιουργεί το περιβάλλον του χρήστη. 8

9 2.3. Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε: PHP Η PHP, της οποίας τα αρχικά αντιπροσωπεύουν το "PHP: Hypertext Preprocessor" είναι µια ευρέως χρησιµοποιούµενη, ανοιχτού κώδικα, γενικού σκοπού scripting γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία είναι ειδικά κατάλληλη για ανάπτυξη εφαρµογών για το Web και µπορεί να ενσωµατωθεί στην HTML. Η PHP είναι η µηχανή που βρίσκεται πίσω από εκατοµµύρια δυναµικές εφαρµογές στο διαδίκτυο. Το εύρος λειτουργιών, η προσιτή σύνταξη και η υποστήριξη διαφορετικών λειτουργικών συστηµάτων και web servers την κατέστησαν ιδανική γλώσσα για την γρήγορη ανάπτυξη ιστοσελίδων καθώς και για την µεθοδική κατασκευή σύνθετων συστηµάτων. Η PHP µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα κύρια λειτουργικά συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένου του Linux, πολλών εκδοχών του Unix (HP-UX, Solaris και OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS και πιθανώς σε άλλα. Η PHP υποστηρίζει επίσης τους Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape και iplanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd, και πολλούς άλλους webserver. Για την πλειοψηφία των server η PHP έχει ένα module, για τους υπόλοιπους η PHP µπορεί να λειτουργήσει ως ένας CGI επεξεργαστής. Ένας από τους λόγους της επιτυχίας της PHP ως web scripting language είναι η δυνατότητα επεξεργασίας HTML για την κατασκευή ιστοσελίδων. Η PHP έχει την δυνατότητα να αναλύσει τα δεδοµένα του browser και να δηµιουργήσει αιτήµατα HTTP. Επίσης η PHP έχει την δυνατότητα επικοινωνίας µε πλήθος βάσεων δεδοµένων και είναι συµβατή µε πολυάριθµα πρωτόκολλα του διαδικτύου. 9

10 MySQL Η MySQL είναι η πιο δηµοφιλής SQL βάση δεδοµένων µε ελεύθερο κώδικα και προέρχεται από την MySQL AB. Η MySQL AB είναι µία εµπορική εταιρία η οποία ασχολείται µε την παροχή υπηρεσιών σχετικών µε την βάση δεδοµένων MySQL. Η MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων. Με τον όρο βάση δεδοµένων εννοούµε µία δοµηµένη συλλογή δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να είναι οτιδήποτε, από µία λίστα αγορών ως µία συλλογή φωτογραφιών ή το πλήθος δεδοµένων ενός εταιρικού δικτύου. Για την προσθήκη, την πρόσβαση και την επεξεργασία δεδοµένων που βρίσκονται αποθηκευµένα στη βάση δεδοµένων ενός υπολογιστή, χρειάζεται ένα σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων όπως η MySQL. Το γεγονός ότι οι υπολογιστές είναι ικανοί να διαχειριστούν µεγάλες ποσότητες δεδοµένων, δίνει στα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων ένα κεντρικό ρόλο στην πληροφορική, είτε ως αυτόνοµα εργαλεία, είτε ως τµήµατα άλλων εφαρµογών. Η MySQL είναι λογισµικό ελεύθερου κώδικα. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί και τροποποιηθεί από τον οποιοδήποτε χωρίς κόστος. Η MySQL είναι ένα σύστηµα πελάτη/διακοµιστή που αποτελείται από ένα πολύπλοκο SQL server που συνδυάζει πολλές διαφορετικές τεχνολογίες, υποστηρίζει πολλά διαφορετικά προγράµµατα και βιβλιοθήκες, εργαλεία διαχείρισης και περιβάλλοντα προγραµµατισµού. Η MySQL είναι ευρέως γνωστή και πλέον οι περισσότερες εφαρµογές να είναι συµβατές µαζί της. 10

11 Apache HTTP Server. Ο Apache HTTP Server είναι δωρεάν λογισµικό.ο Apache HTTP Server είναι ένας web server που υποστηρίζει Microsoft Windows, Novell Net Ware, Unix και άλλα λειτουργικά συστήµατα. Ο Apache αποτέλεσε σηµείο αναφοράς για την ανάπτυξη του διαδικτύου και συνεχίζει να είναι ο πιο δηµοφιλής web server ανά τον κόσµο. Ο Apache αναπτύσσεται και διατηρείται από µια ανοικτή κοινότητα υπό την αιγίδα του Apache Software Foundation. Ο Apache χαρακτηρίζεται από διαµορφώσιµα µηνύµατα λάθους, συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων βασισµένα σε βάσεις δεδοµένων επικύρωσης και content negotiation. Ο Apache υποστηρίζεται επίσης από πολλά graphical user interfaces, κάτι που επιτρέπει την πιο εύκολη και γρήγορη παραµετροποίηση του server. O Apache server µπορεί να χειριστεί αιτήµατα από πολλές διαφορετικές γλώσσες ανάπτυξης λογισµικού ιστοσελίδων, όπως στην παρούσα πτυχιακή γλώσσα PHP. 11

12 JavaScript. JavaScript είναι το όνοµα της εφαρµογής ECMAScript της εταιρίας επικοινωνιών Netscape, µία scripting programming language βασισµένη στην έννοια των πρωτοτύπων. Η γλώσσα είναι πιο γνωστή για τη χρήση της στους ιστοχώρους, αλλά χρησιµοποιείται επίσης για να επιτρέψει την πρόσβαση µέσω scripts στα αντικείµενα που ενσωµατώνονται σε άλλες εφαρµογές. Παρά το όνοµα, το JavaScript συσχετίζεται µόνο µακριά µε τη γλώσσα προγραµµατισµού της Java, το κύριο κοινό τους γνώρισµα είναι η παρόµοια γλωσσική σύνταξη προγραµµατισµού µε την C. Σηµασιολογικά, το JavaScript έχει πολύ περισσότερα κοινά µε την γλώσσα Self programming και το ActionScript που είναι επίσης ένα ECMAScript. Το JavaScript είναι ένα αναγνωρισµένο εµπορικό σήµα της Sun Microsystems., που χρησιµοποιείται µε άδεια για την τεχνολογία που εφευρίσκεται και που εφαρµόζεται από την Netscape. Το JavaScript είναι µια γλώσσα scripts βασισµένη σε πρωτότυπα µε µια σύνταξη βασισµένη στη C. Όπως και η C δεν έχει κανένα δικό της κατασκεύασµα εισόδου ή εξόδου. Όπου η C στηρίζεται στις τυποποιηµένες I/O βιβλιοθήκες, µια µηχανή JavaScript στηρίζεται σε ένα περιβάλλον host στο οποίο ενσωµατώνεται. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εφαρµογές περιβάλλοντος host, εκ των οποίων οι τεχνολογίες Ιστού είναι τα πιο γνωστά παραδείγµατα. Μια σηµαντική χρήση JavaScript στο WEB είναι η εκτέλεση λειτουργιών που ενσωµατώνονται ή περιλαµβάνονται από τις σελίδες HTML και αλληλεπιδρούν µε το πρότυπο αντικειµένου εγγράφων (DOM) της σελίδας, για να εκτελέσουν λειτουργίες που δεν µπορούν να εκτελεστούν από την HTML. 12

13 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 3.1. Οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες του Photo Gallery Σε επίπεδο χρήστη. Upload φωτογραφιών και εικόνων. Το Photo Gallery παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών και εικόνων στην σελίδα και την επισύναψη µίας περιγραφής για την εικόνα αυτή από τον χρήστη. Προβολή φωτογραφιών και δηµιουργία µικρογραφιών. Μέσω του Photo Gallery οι χρήστες έχουν την δυνατότητα προβολής των εικόνων τους σε άλλους χρήστες και επισκέπτες της σελίδας. Κατά την αποστολή µίας εικόνας από τον χρήστη το Photo Gallery δηµιουργεί αυτόµατα µία αντίστοιχη µικρογραφία για την πιο εύκολη πλοήγηση των χρηστών ανάµεσα στο πλήθος των εικόνων. Επίσης κατά την προβολή των εικόνων δίνεται δυνατότητα απεικόνισης σε διαφορετικά µεγέθη όταν το µέγεθος της εικόνας το απαιτεί, για την καλύτερη απεικόνιση των εικόνων στην οθόνη του υπολογιστή. Αρχειοθέτηση και αναζήτηση αρχείων. Για την εύκολη εύρεση συγκεκριµένων εικόνων καθώς και για την κατανοµή τους υπάρχουν κάποιες προκαθορισµένες κατηγορίες όπως τοπία, πρόσωπα κ.τ.λ. στις οποίες µπορεί να επέµβει µόνο ο διαχειριστής της σελίδας. Έτσι ο χρήστης κάνοντας upload την εικόνα του διαλέγει την κατηγορία στην οποία επιθυµεί να εµφανίζεται η εικόνα του. Επίσης για την γρήγορη και εύκολη εύρεση συγκεκριµένων φωτογραφιών δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης µέσω µίας µηχανής αναζήτησης η οποία λειτουργεί µε διάφορα κριτήρια όπως περιγραφή, όνοµα του χρήστη που την έχει αποστείλει κ.τ.λ. ιαχείριση αρχείων και καταλόγων. Το Photo Gallery παρέχει στον χρήστη την δηµιουργία δικών του καταλόγων για την καλύτερη αρχειοθέτηση και σε προσωπικό επίπεδο. ίνεται ακόµα η δυνατότητα διαγραφής και µετονοµασίας αυτών των καταλόγων. Επίσης ο χρήστης µπορεί να διαγράψει και µετακινήσει τις φωτογραφίες του, καθώς και να αλλάξει την περιγραφή που έβαλε κατά την αποστολή τους. Προσωπικός κατάλογος. Το Photo Gallery διαθέτει και έναν ιδιωτικό χώρο για κάθε χρήστη. Εκεί ο χρήστης µπορεί να τοποθετήσει τις προσωπικές του εικόνες. Σε αυτό τον κατάλογο έχει πρόσβαση µόνο ο εκάστοτε χρήστης. Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα παροχής δικαιωµάτων πρόσβασης σε αυτό τον κατάλογο και σε άλλους συγκεκριµένους χρήστες αν ο κάτοχος του το επιθυµεί. 13

14 Προφίλ χρηστών. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα δηµιουργίας ενός προσωπικού προφίλ στο οποίο µπορεί να παραθέσει κάποιες πληροφορίες για τον εαυτό του καθώς και µία φωτογραφία(avatar). ίνεται φυσικά δυνατότητα περιήγησης και προβολής των προφίλ όλων των χρηστών καθώς και τροποποίησης του προσωπικού προφίλ. Forum. Οι χρήστες µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους µέσω του forum της σελίδας. Μέσα από τις σελίδες του forum οι χρήστες µπορούν να συζητήσουν για θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο της φωτογραφίας αλλά και για άλλα θέµατα Σε επίπεδο Administrator. ιαχείριση αρχείων. Το Photo Gallery παρέχει στον διαχειριστή της σελίδας την δυνατότητα διαγραφής, µετονοµασίας και µετακίνησης αρχείων σε άλλους καταλόγους. ιαχείριση καταλόγων. Ο διαχειριστής της σελίδας έχει την δυνατότητα δηµιουργίας νέων καταλόγωνκατηγοριών. Επίσης µπορεί να διαγράψει τις υπάρχουσες κατηγορίες καθώς και να τις µετονοµάσει. ιαγραφή χρήστη. Αν για κάποιο λόγο ο διαχειριστής κρίνει ότι ένας χρήστης της σελίδας πρέπει να διαγραφεί του δίνεται η δυνατότητα άµεσης διαγραφής του λογαριασµού του. Πληροφορίες και στατιστικά. Ο διαχειριστής µπορεί να παρακολουθήσει µε κάθε λεπτοµέρεια την κίνηση της σελίδας µέσω των στατιστικών και γραφηµάτων που του παρέχει το Photo Gallery, για τις επισκέψεις, τα hits, τους επισκέπτες καθώς και τους browsers που χρησιµοποιούν οι χρήστες. Επίσης ο διαχειριστής µπορεί να ενηµερωθεί για το πλήθος των εικόνων που έχει αποστείλει κάθε χρήστης, τον χώρο που καταλαµβάνουν, το πλήθος των εικόνων ανά κατηγορία, το µέγεθος κάθε κατηγορίας σε Mbytes και το πλήθος των χρηστών. Εκχώρηση δικαιωµάτων. Μέσω του µενού επιλογών του Photo Gallery ο Administrator µπορεί να δώσει αλλά και να αφαιρέσει δικαιώµατα από τους χρήστες που επιθυµεί. Έχει την δυνατότητα δηλαδή να δώσει το δικαίωµα πλήρης η µερικής πρόσβασης στις επιλογές του administrator αλλά και να καταργήσει αυτά τα δικαιώµατα αν το κρίνει απαραίτητο. 14

15 3.2. Οδηγός χρήσης Σε επίπεδο χρήστη Εγγραφή είσοδος. Με την είσοδο του χρήστη στην σελίδα θα παρουσιαστεί στην οθόνη του η αρχική σελίδα του Photo Gallery. Οι επιλογές του χρήστη που δεν έχει κάνει login είναι περιορισµένες, µπορεί απλά να περιηγηθεί στην σελίδα και να δει φωτογραφίες. Έτσι επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία τοπία θα εµφανιστούν οι φωτογραφίες - τοπία που έχουν αποστείλει τα µέλη τις σελίδας. Αν ο χρήστης επιθυµεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Photo Gallery πρέπει πρώτα να δηµιουργήσει έναν λογαριασµό και στην συνέχεια να κάνει login. Ο επισκέπτης µπορεί να δηµιουργήσει τον λογαριασµό του µέσω της επιλογής Εγγραφή, η οποία βρίσκεται πάνω δεξιά στην σελίδα. Επιλέγοντας Εγγραφή, ο χρήστης θα οδηγηθεί σε µία σελίδα η οποία θα περιέχει µία φόρµα µε στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συµπληρώσει ώστε να δηµιουργηθεί ο λογαριασµός του. Η φόρµα αυτή αποτελείται από 11 πεδία τα οποία καλείται ο χρήστης να συµπληρώσει. Τα στοιχεία που δίπλα τους έχουν αστερίσκο πρέπει να συµπληρωθούν υποχρεωτικά για την επιτυχή δηµιουργία του λογαριασµού. Τα στοιχεία που πρέπει να συµπληρώσει ο χρήστης είναι τα εξής: Όνοµα, επίθετο, username,κωδικός, ηλικία, µυστική ερώτηση, µυστική απάντηση. Όνοµα. Στο πεδίο αυτό ο χρήστης καλείται να συµπληρώσει το όνοµα του. Επίθετο. Στο πεδίο αυτό ο χρήστης καλείται να συµπληρώσει το επίθετο του. Username. Στο πεδίο αυτό ο χρήστης καλείται να δώσει ένα ψευδώνυµο. Με την χρήση αυτού του ψευδώνυµου ο χρήστης θα µπορεί να κάνει login. Το ψευδώνυµο αυτό επίσης θα φαίνεται στις εικόνες που αποστέλλει καθώς και στα µηνύµατα που θα έχει την δυνατότητα να συντάξει και αποστείλει στο Forum. 15

16 Κωδικός που επιθυµείται. Σε αυτό το πεδίο ο χρήστης δίνει τον µυστικό κωδικό του µε την χρήση του οποίου σε συνδυασµό µε το username θα µπορεί να κάνει login. Τον κωδικό αυτό ο χρήστης πρέπει να τον κρατά µυστικό για την ασφάλεια του λογαριασµού του. Μυστική ερώτηση Μυστική απάντηση. Στο πεδίο µυστική ερώτηση και µυστική απάντηση ο χρήστης πρέπει να δώσει µία ερώτηση και απάντηση αντίστοιχα, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την ανάκτηση του κωδικού, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο χαθεί-ξεχαστεί. Στο κάτω µέρος της φόρµας υπάρχουν δύο επιλογές-κουµπιά, ο καθαρισµός φόρµας και η εγγραφή. Για την αποστολή των στοιχείων της φόρµας ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουµπί εγγραφή. Στην περίπτωση που θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές πριν αποστείλει τα στοιχεία του µπορεί να πατήσει το κουµπί καθαρισµός φόρµας, το οποίο θα καθαρίσει τα περιεχόµενα όλων των πεδίων. Στην περίπτωση που πατηθεί το κουµπί εγγραφή χωρίς να συµπληρωθούν κάποια από τα απαραίτητα πεδία ή συµπληρωθούν λάθος θα εµφανιστεί ένα αντίστοιχο µήνυµα και ο χρήστης θα πρέπει να ξαναδώσει τα στοιχεία του. Αν όλα τα απαραίτητα πεδία έχουν συµπληρωθεί σωστά, µετά το πάτηµα του κουµπιού εγγραφή θα εµφανιστεί ένα αντίστοιχο µήνυµα και ο χρήστης πλέον θα έχει την δυνατότητα να κάνει login. Για την είσοδο του στην σελίδα µε το λογαριασµό που δηµιούργησε, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τον σύνδεσµο είσοδος που βρίσκεται στο πάνω δεξιά µέρος της σελίδας. Επιλέγοντας τον σύνδεσµο είσοδος θα εµφανιστούν δύο πεδία τα οποία θα πρέπει να συµπληρώσει ο χρήστης σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε κατά την δηµιουργία του λογαριασµού του. Τα πεδία αυτά είναι το user-name και το password. Αφού ο χρήστης τα συµπληρώσει πρέπει να πατήσει το κουµπί Σύνδεση. Στην περίπτωση που ο χρήστης πληκτρολογήσει λάθος στοιχεία θα εµφανιστεί ένα αντίστοιχο µήνυµα και θα πρέπει να επαναπληκτρολογήσει τα στοιχεία του, ειδάλλως τα στοιχεία δόθηκαν σωστά και ο χρήστης συνδέθηκε µε επιτυχία. 16

17 Προβολή εικόνων. Για την προβολή των εικόνων ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουµπί view που βρίσκεται στο πάνω µέρος κάθε µικρογραφίας. Πατώντας το κουµπί view θα αναδυθεί η εικόνα σε ένα προκαθορισµένο µέγεθος. Αν το µέγεθος της εικόνας είναι µικρότερο από το προκαθορισµένο η εικόνα θα εµφανιστεί στο κανονικό της µέγεθος. Αν όχι τότε θα εµφανιστεί µία επιλογή για προβολή σε κανονικές διαστάσεις. Η επιλογή για προβολή σε κανονικές διαστάσεις θα εµφανιστεί πάνω αριστερά στην εικόνα. Για το κλείσιµο της εικόνας ο χρήστης πρέπει να πατήσει το X που βρίσκεται στο πάνω δεξιά µέρος της εικόνας Φάκελοι Κατηγορίες. Μετά την είσοδο του χρήστη µε τον λογαριασµό του εµφανίζονται οι γενικές κατηγορίες φωτογραφιών της σελίδας καθώς και οι φάκελοι του χρήστη. Υπάρχουν 5 προκαθορισµένοι φάκελοι µε την ονοµασία των γενικών κατηγοριών, τοπία, πρόσωπα, καλλιτεχνικές, wallpaper, διάφορες. Επιλέγοντας µία από αυτές τις κατηγορίες ο χρήστης µπορεί να δει τις εικόνες που έχει ανεβάσει στις αντίστοιχες κατηγορίες της σελίδας. Επιλέγοντας µία από τις γενικές κατηγορίες της σελίδας µπορεί να δει τις εικόνες που έχουν ανεβάσει όλοι οι χρήστες. Εκτός από τους προκαθορισµένους φακέλους υπάρχει και ένας ιδιωτικός φάκελος για την αποθήκευση προσωπικών εικόνων. Στον ιδιωτικό φάκελο έχει πρόσβαση µόνο ο εκάστοτε χρήστης αλλά έχει την δυνατότητα εκχώρησης δικαιωµάτων προβολής και σε άλλους χρήστες. 17

18 Προσθήκη εικόνας. Μετά την είσοδο του χρήστη µε τον λογαριασµό του εκτός από τους φακέλους, εµφανίζεται και µία γκάµα επιλογών µε την ονοµασία οι ενέργειες µου. Για την προσθήκη µίας εικόνας στην σελίδα ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τον σύνδεσµο προσθήκη εικόνας. Επιλέγοντας τον σύνδεσµο προσθήκη εικόνας θα εµφανιστεί µία φόρµα. Το πρώτο πεδίο της φόρµας ονοµάζεται περιγραφή. Σε αυτό το πεδίο ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει ένα σύντοµο χαρακτηρισµό ή όνοµα µε το οποίο θα προβάλλεται η εικόνα του στην σελίδα. Στο δεύτερο πεδίο ο χρήστης καλείται να επιλέξει σε ποίο φάκελο επιθυµεί να τοποθετηθεί η εικόνα του. Στη συνέχεια ο χρήστης καλείται πληκτρολογήσει την ακριβής διαδροµή της τοποθεσίας της εικόνας στον υπολογιστή του ή να την αναζητήσει πατώντας το κουµπί browse. Για την ολοκλήρωση της προσθήκης της εικόνας ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουµπί upload file. Η προσθήκη περιγραφής είναι απαραίτητη, σε περίπτωση που ο χρήστης δεν πληκτρολογήσει µία περιγραφή θα εµφανιστεί αντίστοιχο µήνυµα λάθους. Το Photo Gallery δέχεται εικόνες των format Jpeg και Jpg. Σε περίπτωση εισαγωγής ενός αρχείου διαφορετικού format θα εµφανιστεί αντίστοιχο µήνυµα λάθους. 18

19 ιαγραφή Μετονοµασία εικόνας. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα διαγραφής και µετονοµασίας των εικόνων που έχει αποστείλει. Για την διαγραφή ή µετονοµασία µίας εικόνας ο χρήστης πρέπει να εισέλθει στον αντίστοιχο φάκελο ή να την αναζητήσει µέσω της µηχανής αναζήτησης. Τότε θα εµφανιστούν δύο κουµπιά στην κορυφή της εικόνας. Για την διαγραφή της εικόνας ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουµπί Χ. Με το πάτηµα του κουµπιού αυτού θα αναδυθεί ένα νέο παράθυρο. Στο παράθυρο αυτό ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει την απόφαση του να διαγράψει την συγκεκριµένη εικόνα επιλέγοντας τον σύνδεσµο Ναι, ώστε να ολοκληρωθεί η διαγραφή της εικόνας. Για την µετονοµασία της εικόνας ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουµπί Edit. Με το πάτηµα του κουµπιού αυτού θα αναδυθεί ένα νέο παράθυρο. Το παράθυρο αυτό περιέχει ένα πεδίο µε το όνοµα περιγραφή στο οποίο ο χρήστης µπορεί να πληκτρολογήσει µία νέα περιγραφή για την εικόνα του. Για την ολοκλήρωση της µετονοµασίας ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουµπί καταχώρηση. 19

20 ιαχείριση αρχείων - Μετακίνηση εικόνας. Ο χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί αναλυτικά για τις εικόνες που έχει καταχωρήσει στην σελίδα, καθώς και να τις µετακινήσει σε κάποιο άλλο φάκελο µέσω της επιλογής διαχείριση αρχείων. Η διαχείριση αρχείων ανήκει στη γκάµα επιλογών οι ενέργειες µου. Στη διαχείριση αρχείων υπάρχει µία µικρογραφία κάθε εικόνας και οι εξής πληροφορίες: όνοµα αρχείου, µέγεθος σε bytes, οι διαστάσεις ύψος και πλάτος σε pixels, η ηµεροµηνία δηµιουργίας, ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται και η περιγραφή. Μέσω της διαχείρισης αρχείων ο χρήστης έχει την δυνατότητα µετακίνησης των εικόνων του σε άλλους φακέλους. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί από την καρτέλα ενέργεια, µε την επιλογή του φακέλου στον οποίο επιθυµεί να µετακινηθεί η συγκεκριµένη εικόνα. Για την ολοκλήρωση της µετακίνησης ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουµπί µετακίνηση σε. 20

21 ιαχείριση φακέλων. Το Photo Gallery επιτρέπει στον χρήστη να δηµιουργήσει νέους φακέλους, να διαγράψει τους φακέλους που δηµιούργησε ή να τους µετονοµάσει. Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωµα να διαγράψει ή µετονοµάσει του προκαθορισµένους φακέλους αλλά µόνο αυτούς που ο ίδιος δηµιουργεί. Για την δηµιουργία ενός καινούριου φακέλου ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τον σύνδεσµο ιαχείριση φακέλων από το µενού επιλογών οι ενέργειες µου. Επιλέγοντας αυτό το σύνδεσµο θα εµφανιστεί στην οθόνη του χρήστη ένα πεδίο, το οποίο πρέπει να συµπληρωθεί από τον χρήστη µε το όνοµα που επιθυµεί να έχει ο καινούριος του φάκελος. Για την ολοκλήρωση της δηµιουργίας φακέλου ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουµπί δηµιουργία. Για την διαγραφή ενός φακέλου ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει τον κατάλογο που επιθυµεί να διαγράψει και στην συνέχεια να πατήσει το κουµπί διαγραφή. Για να µετονοµάσει ένα φάκελο ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τον φάκελο που επιθυµεί να µετονοµάσει, στην συνέχεια να πληκτρολογήσει το όνοµα που επιθυµεί να αποκτήσει ο φάκελος και τέλος να πατήσει το κουµπί µετονοµασία, για την ολοκλήρωση της µετονοµασίας. 21

22 ιαχείριση προφίλ. Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει το προσωπικό του προφίλ µέσα στο Photo Gallery. Το προφίλ είναι ένας χώρος στον οποίο µπορεί να παραθέσει κάποια στοιχεία για τον εαυτό του στα οποία θα µπορούν να έχουν πρόσβαση και οι άλλοι χρήστες του Photo Gallery. Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει ή τροποποιήσει το προσωπικό του προφίλ µέσω της επιλογής διαχείριση του προφίλ µου, που βρίσκεται στο µενού επιλογών οι ενέργειες µου. Η διαχείριση του προσωπικού µου προφίλ περιέχει µία φόρµα µε όλα τα στοιχεία του χρήστη. Εκεί ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει το προφίλ του συµπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Επίσης δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης µίας εικόνας η οποία θα εµφανίζεται κατά την προβολή του προφίλ. Για την τοποθέτηση της εικόνας ο χρήστης πρέπει να γράψει την ακριβή διαδροµή της εικόνας στο πεδίο εικόνα ή να την αναζητήσει πατώντας το κουµπί αναζήτηση. Οι διαστάσεις της εικόνας που θα τοποθετήσει ο χρήστης δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 80x80 pixels και το µέγεθος της τα 20Kbytes. Μετά την συµπλήρωση των πεδίων και την επιλογή εικόνας ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουµπί καταχώρηση ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δηµιουργίας του προφίλ. 22

23 Προβολή προφίλ. Ο χρήστης µπορεί να δει το προφίλ του καθώς και τα προφίλ των άλλων χρηστών µέσω της επιλογής προβολή προφίλ, που βρίσκεται στο µενού επιλογών οι ενέργειες µου. Επιλέγοντας την προβολή προφίλ θα εµφανιστεί στην εικόνα του χρήστη το προσωπικό του προφίλ καθώς και µία επιλογή µέσω της οποίας θα µπορεί να πλοηγηθεί στα προφίλ των άλλων χρηστών. Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης µέσω του προφίλ είναι: το ψευδώνυµο, η εικόνα-avatar του κάθε χρήστη, το , το τηλέφωνο οικίας καθώς και το κινητό τηλέφωνο. Επίσης ο χρήστης θα µπορεί να δει το όνοµα, το επίθετο, το φύλο, την ηλικία καθώς και τις ασχολίες-χόµπι των άλλων χρηστών. Η δηµιουργία προφίλ καθώς και η συµπλήρωση όλων των πεδίων δεν είναι υποχρεωτική, γιατί κάποιος χρήστης µπορεί να µην επιθυµεί να αποκαλύψει την ταυτότητα και τα στοιχεία του. Αν κατά την δηµιουργία του προφίλ ο χρήστης δεν τοποθετήσει µία εικόνα ή η εικόνα που τοποθέτησε δεν πληροί τις προϋποθέσεις, θα εµφανίζεται το µήνυµα εν υπάρχει εικόνα στην θέση της εικόνας. 23

24 Αναζήτηση εικόνων. Για την εύκολη και γρήγορη εύρεση συγκεκριµένων εικόνων µέσα στο Photo Gallery υπάρχουν µηχανές αναζήτησης στην διάθεση του χρήστη. Υπάρχουν δύο ειδών µηχανές αναζήτησης, η µία λειτουργεί µε κριτήριο την περιγραφή της εικόνας και η άλλη µε κριτήριο το όνοµα του χρήστη που την έχει αποστείλει. Για την χρήση µίας µηχανής αναζήτησης στο Photo Gallery ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει στο αντίστοιχο πεδίο, την περιγραφή της εικόνας ή το όνοµα του χρήστη και στη συνέχεια να πατήσει το κουµπί αναζήτηση. Η αναζήτηση µε κριτήριο την περιγραφή της εικόνας, θα αναζητήσει και εµφανίσει όλες τις εικόνες που βρίσκονται στους φακέλους ελεύθερης πρόσβασης και η περιγραφή τους αντιστοιχεί µε αυτή που έδωσε ο χρήστης στη µηχανή αναζήτησης. Η αναζήτηση µε κριτήριο το όνοµα του χρήστη, θα αναζητήσει και εµφανίσει όλες τις εικόνες που βρίσκονται στους φακέλους ελεύθερης πρόσβασης και το όνοµα του χρήστη που τις έχει αποστείλει αντιστοιχεί µε το όνοµα που πληκτρολόγησε ο χρήστης στην µηχανή αναζήτησης. Έχουν τοποθετηθεί µηχανές αναζήτησης σε όλα τα επίπεδα της σελίδας για την παροχή µίας πιο εξειδικευµένης αναζήτησης. Έτσι αν ο χρήστης χρησιµοποιήσει την µηχανή αναζήτησης που βρίσκεται στην αρχική σελίδα για παράδειγµα τότε θα πραγµατοποιήσει αναζήτηση σε όλους τους καταλόγους της σελίδας. Αν όµως χρησιµοποιήσει την αντίστοιχη µηχανή αναζήτησης η οποία βρίσκεται στον φάκελο τοπία τότε, η αναζήτηση θα περιοριστεί στα περιεχόµενα αυτού του φακέλου. 24

25 Συζητήσεις Forum. Οι χρήστες του Photo Gallery έχουν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν µέσω του Photo Gallery και να συζητήσουν για θέµατα φωτογραφίας, για την σελίδα αλλά και για οτιδήποτε άλλο επιθυµούν. Το Photo Gallery διαθέτει ένα εσωτερικό forum γι αυτό το σκοπό, έναν εσωτερικό χώρο συζητήσεων όπου ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει ένα θέµα και οι υπόλοιποι χρήστες να απαντήσουν και σχολιάσουν. Ο χρήστης µπορεί να εισέλθει στον χώρο συζητήσεων του Photo Gallery µέσω του συνδέσµου Συζητήσεις. Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει ένα καινούριο θέµα µέσω του συνδέσµου Καινούριο θέµα, επιλέγοντας τον σύνδεσµο αυτό θα εµφανιστεί µία φόρµα την οποία πρέπει ο χρήστης να συµπληρώσει. Η φόρµα αυτή αποτελείται από 4 πεδία, , Website, Θέµα, Κείµενο, υποχρεωτικό είναι µόνο το πεδίο Θέµα και το πεδίο Κείµενο, τα υπόλοιπα πεδία δεν είναι απαραίτητο να συµπληρωθούν. Στο πεδίο Θέµα ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει ένα τίτλο για το θέµα συζήτησης που επιθυµεί να δηµιουργήσει. Στο πεδίο Κείµενο ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει το περιεχόµενο του θέµατος του. Αν ο χρήστης το επιθυµεί µπορεί να πληκτρολογήσει το καθώς και την προσωπική του σελίδα στα πεδία και Website αντίστοιχα. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµιουργίας ενός θέµατος ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουµπί Αποστολή θέµατος. Ο χρήστης µπορεί να δει τα περιεχόµενο ενός θέµατος επιλέγοντας το όνοµα του θέµατος που επιθυµεί. 25

26 Τότε θα εµφανιστεί το περιεχόµενο του θέµατος καθώς και οι απαντήσεις των άλλων χρηστών αν υπάρχουν. Αν ο χρήστης επιθυµεί να στείλει µία απάντηση σε ένα θέµα µπορεί να το κάνει µέσω του συνδέσµου στείλε απάντηση, οπού θα πρέπει να συµπληρώσει µία παρόµοια φόρµα µε αυτή της δηµιουργίας ενός θέµατος κατά τον ίδιο τρόπο. Ο χρήστης µπορεί να στείλει στον χρήστη που έχει δηµιουργήσει το θέµα, επιλέγοντας το όνοµα του ή να πλοηγηθεί στην προσωπική του σελίδα επιλέγοντας τον σύνδεσµο www. Αν σε κάποιο θέµα δεν έχει απαντήσει κανένας χρήστης εµφανίζεται το µήνυµα εν υπάρχουν απαντήσεις. Αν κάποιος χρήστης έχει απαντήσει, οι απαντήσεις του µπορούν να προσπελαστούν µε την επιλογή του ονόµατος του, το οποίο θα εµφανίζεται κάτω από το θέµα Προσωπικοί φάκελοι Εκχώρηση δικαιωµάτων. Ο χρήστης έχει στην διάθεση του ένα ιδιωτικό φάκελο στον οποίο έχει πρόσβαση µόνο ο ίδιος, εκεί µπορεί να αποθηκεύσει εικόνες προσωπικές, στις οποίες δεν θέλει να έχουν πρόσβαση οι άλλοι χρήστες. Ο φάκελος αυτός έχει την ονοµασία ιδιωτικές και µπορεί να προσπελαστεί από το µενού επιλογών Οι Φάκελοι µου. Το Photo Gallery δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να εκχωρήσει και αφαιρέσει δικαιώµατα πρόσβασης για τον ιδιωτικό του φάκελο και σε άλλους χρήστες. Αν κάποιος χρήστης εκχωρήσει δικαίωµα πρόσβασης σε κάποιον άλλο χρήστη, τότε θα εµφανιστεί ένας καινούριος φάκελος στο µενού επιλογών του χρήστη στον οποίο εκχωρήθηκαν δικαιώµατα, µε την ονοµασία ιδιωτικές() (Μέσα στην παρένθεση αναγράφεται το όνοµα του ιδιοκτήτη του φακέλου). Ο χρήστης µπορεί να εκχωρήσει και αφαιρέσει το δικαίωµα πρόσβασης του προσωπικού του φακέλου µέσω της επιλογής Παραχώρηση δικαιωµάτων ιδιωτικού φακέλου, η οποία βρίσκεται στο µενού επιλογών Οι ενέργειες µου. 26

27 Για την παροχή δικαιώµατος πρόσβασης ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το όνοµα του χρήστη, στον οποίο επιθυµεί να αποδώσει δικαίωµα πρόσβασης και στην συνέχεια να πατήσει το κουµπί Παροχή δικαιώµατος. Για την αφαίρεση του δικαιώµατος πρόσβασης ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το όνοµα του χρήστη, από τον οποίο επιθυµεί να αφαιρέσει το δικαίωµα πρόσβασης και στην συνέχεια να πατήσει το κουµπί αναίρεση δικαιώµατος Ανάκτηση κωδικού. Ένα φαινόµενο που παρατηρείται συχνά στο διαδίκτυο είναι η απώλεια του κωδικού σύνδεσης από τον χρήστη, η οποία µπορεί να συµβεί επειδή ο χρήστης ξέχασε τον κωδικό του ή για διάφορους άλλους λόγους. Για τον λόγο αυτό το Photo Gallery παρέχει την δυνατότητα ανάκτησης του κωδικού σύνδεσης, µέσω της µυστικής ερώτησης και απάντησης που έθεσε ο χρήστης κατά την δηµιουργία του λογαριασµού του. Ο χρήστης για να ανακτήσει τον κωδικό του πρέπει να επιλέξει τον σύνδεσµο είσοδος που βρίσκεται στο πάνω δεξιά µέρος της σελίδας. Τότε θα εµφανιστεί η φόρµα υποβολής στοιχείων για την είσοδο του χρήστη στη σελίδα καθώς και το µήνυµα Ξεχάσατε τον κωδικό σας; Πατήστε εδώ για να τον ανακτήσετε.. 27

28 Με την επιλογή του συνδέσµου εδώ θα εµφανιστεί το πεδίο username το οποίο ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει µε το ψευδώνυµο και στη συνέχεια να πατήσει το κουµπί ανάκτηση. Με το πάτηµα του κουµπιού ανάκτηση θα εµφανιστεί η µυστική ερώτηση που έθεσε ο χρήστης κατά την δηµιουργία του λογαριασµού του καθώς και το πεδίο Απάντηση:. Το πεδίο απάντηση πρέπει να συµπληρωθεί µε την µυστική απάντηση που έθεσε ο χρήστης κατά την δηµιουργία του λογαριασµού του. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκτησης του κωδικού σύνδεσης ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουµπί Ανάκτηση. Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει σωστά τα στοιχεία που του ζητούνται θα εµφανιστεί το µήνυµα Ο Κωδικός σας είναι: µε τον κωδικό του εκάστοτε χρήστη. Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει ξεχάσει την µυστική του απάντηση µπορεί να ανακτήσει τον κωδικό του επικοινωνώντας µε τον διαχειριστή της σελίδας µέσω του συνδέσµου Επικοινωνία. 28

29 Σε επίπεδο Administrator. Ο διαχειριστής έχει όλες τις δυνατότητες που έχει και ένας απλός χρήστης και µπορεί να εκτελέσει τις ίδιες ενέργειες και µε τον ίδιο τρόπο από την γκάµα επιλογών Οι ενέργειες µου. Επιπρόσθετα ο διαχειριστής έχει πρόσβαση σε µία επιπλέον οµάδα επιλογών η οποία ονοµάζεται Επιλογές Administrator. Η επιλογές αυτές εµφανίζονται µόνο στον διαχειριστή της σελίδας και αφορούν τους χρήστες, τα αρχεία τους, την σελίδα και την κίνηση που παρουσιάζει Είσοδος. Για την είσοδο στη σελίδα ως διαχειριστής απαιτείται η κατοχή ενός λογαριασµού µε δικαιώµατα διαχειριστή. Στη συνέχεια ο διαχειριστής µπορεί να κάνει login όπως και ένας απλός χρήστης από τον σύνδεσµο Είσοδος. Μετά την επιτυχή του είσοδο ο διαχειριστής έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίεςυπηρεσίες που παρέχει το Photo Gallery στο χρήστη, καθώς και στο µενού επιλογών Επιλογές Administrator. 29

30 Παροχή και αναίρεση δικαιώµατος διαχείρισης της σελίδας. Μια βασική επιλογή που έχει στην διάθεση του ο διαχειριστής είναι να δώσει σε ένα µέλος της σελίδας την δυνατότητα πρόσβασης στις επιλογές του διαχειριστή. Αυτή είναι µία πολύ χρήσιµη επιλογή στην περίπτωση που ένα άτοµο δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στην αποτελεσµατική διαχείριση της σελίδας. Ο διαχειριστής µπορεί να εκχωρήσει ή αναιρέσει το δικαίωµα διαχείρισης από ένα χρήστη µέσω της επιλογής ικαιώµατα, η οποία ανήκει στο µενού επιλογών Επιλογές Administrator. Με το πάτηµα του συνδέσµου αυτού θα εµφανιστούν οι επιλογές Παροχή ικαιώµατος ιαχείρισης Σελίδας και Αναίρεση ικαιωµάτων ιαχείρισης Σελίδας. Για την παροχή δικαιώµατος διαχείρισης της σελίδας ο διαχειριστής πρέπει να επιλέξει τον χρήστη που επιθυµεί από την επιλογή Χρήστης και στην συνέχεια να πατήσει το κουµπί Παροχή ικαιώµατος ιαχείρισης ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Για την αναίρεση του δικαιώµατος διαχείρισης της σελίδας ο διαχειριστής πρέπει να επιλέξει το όνοµα του διαχειριστή, του οποίου θέλει να αναιρέσει το δικαίωµα διαχείρισης, από την επιλογή Χρήστης και στην συνέχεια να πατήσει το κουµπί Αναίρεση ικαιώµατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι χρήστες που µετέπειτα απόκτησαν το δικαίωµα διαχείρισης, από τον αρχικό διαχειριστή της σελίδας, δεν έχουν την δυνατότητα παρέµβασης στα δικαιώµατα του αρχικού διαχειριστή, για την αποφυγή προβληµάτων και την ασφάλεια της σελίδας. 30

31 Στατιστικά κίνησης της σελίδας. Μία εξίσου σηµαντική δυνατότητα του διαχειριστή της σελίδας είναι η πρόσβαση του σε στατιστικά και πληροφορίες και στατιστικά που αφορούν την επισκεψιµότητα της σελίδας και την κίνηση που παρουσιάζεται ανά χρονικά διαστήµατα. Ο διαχειριστής µπορεί να παρατηρήσει αυτά τα στατιστικά µέσω της επιλογής Στατιστικά κίνησης, η οποία βρίσκεται στο µενού επιλογών Επιλογές Administrator. Με το πάτηµα της επιλογής Στατιστικά κίνησης εµφανίζεται ένας πίνακας µε στοιχεία που αφορούν τις επισκέψεις της σελίδας τον τρέχον µήνα και τον browser που χρησιµοποιήθηκε. Ο διαχειριστής µέσω του συνδέσµου Προηγούµενη µπορεί να πλοηγηθεί στην προηγούµενη σελίδα του πίνακα, η οποία παρουσιάζει τα αντίστοιχα στατιστικά, για τον προηγούµενο µήνα. Με το πάτηµα του συνδέσµου Προηγούµενη, εµφανίζεται στη θέση του ο σύνδεσµος Επόµενη, µε την χρήση του οποίου ο διαχειριστής µπορεί να επιστρέψει στον τρέχον µήνα. Ο διαχειριστής έχει στη διάθεση του πιο αναλυτικά στοιχεία και στατιστικά στα οποία έχει πρόσβαση µέσω του συνδέσµου αναλυτικά στοιχεία επισκέψεων που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα. Με το πάτηµα του συνδέσµου αναλυτικά στοιχεία επισκέψεων θα αναδυθεί ένα νέο παράθυρο, το οποίο περιέχει δύο πίνακες µε αναλυτικά στοιχεία. 31

32 Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να προσαρµόσει τον τρόπο προβολής των αποτελεσµάτων µέσω των επιλογών που έχει στην διάθεση του. Με την συµπλήρωση του πεδίου τα τελευταία αποτελέσµατα µπορεί να ρυθµίσει τον αριθµό των αποτελεσµάτων που επιθυµεί να προβληθούν. Για την προβολή των αποτελεσµάτων µε την καινούρια ρύθµιση ο διαχειριστής πρέπει να πατήσει το κουµπί παρουσίαση. Ο διαχειριστής µπορεί µέσω του πεδίου αποτελέσµατα επισκεπτών, να επιλέξει να εµφανιστούν τα αποτελέσµατα όλων των επισκεπτών ή µόνο αυτών που αντιστοιχούν σε µοναδικές IP. Επιπρόσθετα ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει το ακριβές χρονικό διάστηµα, του οποίου τα αποτελέσµατα επιθυµεί να προβληθούν. 32

33 ηµιουργία φακέλου - Κατηγορίας. Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα δηµιουργίας επιπλέον φακέλων-κατηγοριών, οι οποίοι θα εντάσσονται αυτόµατα και στις γενικές κατηγορίες της σελίδας, καθώς και στους προκαθορισµένους φακέλους των χρηστών. Η παροχή αυτής της δυνατότητας κρίθηκε απαραίτητη για την εξέλιξη και προσαρµογή της σελίδας στις µελλοντικές συνθήκες. Ο διαχειριστής µπορεί να δηµιουργήσει ένα καινούριο φάκελοκατηγορία µέσω της επιλογής ιαχείριση φακέλων χρηστών, που βρίσκεται στο µενού επιλογών Επιλογές Administrator. Με το πάτηµα του συνδέσµου ιαχείριση φακέλων χρηστών θα εµφανιστεί το πεδίο ηµιουργία, το οποίο πρέπει να συµπληρωθεί µε το όνοµα του φακέλου που πρόκειται να δηµιουργηθεί. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµιουργίας ενός φακέλου, ο διαχειριστής πρέπει να πατήσει το κουµπί δηµιουργία Μετονοµασία, ιαγραφή φακέλου - Κατηγορίας. Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να µετονοµάσει, καθώς και να διαγράψει ένα φάκελο κατηγορία. Ο διαχειριστής έχει πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες µέσω της επιλογής ιαχείριση φακέλων χρηστών, η οποία ανήκει στο µενού επιλογών Επιλογές Administrator. Με το πάτηµα του συνδέσµου ιαχείριση φακέλων χρηστών θα εµφανιστούν τα πεδία και οι επιλογές µέσω των οποίων ο διαχειριστής µπορεί να µετονοµάσει ή διαγράψει φακέλους. 33

34 Για την µετονοµασία ενός φακέλου, ο διαχειριστής πρέπει πρώτα να επιλέξει το όνοµα του φακέλου, που επιθυµεί να µετονοµάσει και στη συνέχεια να πληκτρολογήσει το όνοµα, που επιθυµεί να αποκτήσει ο φάκελος µετά την ολοκλήρωση της µετονοµασίας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της µετονοµασίας ο διαχειριστής πρέπει να πατήσει το κουµπί µετονοµασία. Για την διαγραφή ενός φακέλου, ο διαχειριστής πρέπει να επιλέξει το όνοµα του φακέλου που επιθυµεί να διαγράψει και στη συνέχεια να πατήσει το κουµπί ιαγραφή, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής του φακέλου ιαγραφή χρήστη. Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να διαγράψει έναν χρήστη µέσω της επιλογής ιαγραφή χρήστη, η οποία βρίσκεται στο µενού επιλογών Επιλογές Administrator. Με το πάτηµα του συνδέσµου ιαγραφή χρήστη θα εµφανιστούν τα πεδία και οι επιλογές µέσω των οποίων ο διαχειριστής µπορεί να διαγράψει χρήστες. Για να διαγράψει ένα χρήστη, ο administrator πρέπει πρώτα να επιλέξει το όνοµα του από την επιλογή ιαγραφή χρήστη, στη συνέχεια να επιβεβαιώσει την επιλογή του µέσω του checkbox Επιβεβαίωση και τέλος να πατήσει το κουµπί ιαγραφή του επιλεγµένου χρήστη!, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής. Ο διαχειριστής πριν διαγράψει ένα χρήστη, πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν έχει την δυνατότητα να επαναφέρει έναν χρήστη µετά την διαγραφή του. Επίσης αν ο διαχειριστής σκοπεύει να διαγράψει έναν χρήστη µε δικαιώµατα διαχειριστή, θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσει τα δικαιώµατα του, ώστε να µπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής του. 34

35 Μετακίνηση αρχείων. Ο διαχειριστής της σελίδας έχει την δυνατότητα να µετακινήσει τα αρχεία όλων των χρηστών. Η δυνατότητα µετακίνησης αρχείων είναι απαραίτητη για την διατήρηση της τάξης στην σελίδα. Ένα απλό παράδειγµα είναι η αποστολή των εικόνων σε λάθος φακέλους, π.χ. η αποστολή µίας φωτογραφίας ενός τοπίου στον φάκελο πρόσωπα. Ο διαχειριστής µπορεί να µετακινήσει τα αρχεία των χρηστών µέσω της επιλογής Μετακίνηση Αρχείων χρηστών, η οποία ανήκει στο µενού επιλογών Επιλογές Administrator. Με το πάτηµα του συνδέσµου Μετακίνηση Αρχείων χρηστών θα εµφανιστεί ένας πίνακας που περιέχει τα αρχεία όλων των χρηστών, µία µικρογραφία κάθε εικόνας και τις εξής πληροφορίες: όνοµα αρχείου, µέγεθος σε bytes, διαστάσεις ύψος και πλάτος σε pixels, ηµεροµηνία δηµιουργίας, φάκελος στον οποίο βρίσκεται και περιγραφή. Για την προβολή των αρχείων ενός συγκεκριµένου χρήστη ο διαχειριστής πρέπει να επιλέξει το όνοµα του από την επιλογή Προβολή Αρχείων Άλλου χρήστη και στην συνέχεια να πατήσει το κουµπί Προβολή. Μέσω της Μετακίνηση Αρχείων χρηστών ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα µετακίνησης των εικόνων των χρηστών σε άλλους φακέλους. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί από την καρτέλα ενέργεια, µε την επιλογή του φακέλου στον οποίο επιθυµεί να µετακινηθεί η συγκεκριµένη εικόνα. Για την ολοκλήρωση της µετακίνησης ο διαχειριστής πρέπει να πατήσει το κουµπί µετακίνηση σε. 35

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Πτυχιακή Εργασία «Αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδων για τους διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχεδιασµός και Ανάπτυξη µιας on-line Βάσης εδοµένων για Ηλεκτρονικά Έγγραφα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Ιστοτόπου για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και ικτύων Υπολογιστών µε χρήση συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου

ηµιουργία Ιστοτόπου για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και ικτύων Υπολογιστών µε χρήση συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής ηµιουργία Ιστοτόπου για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και ικτύων Υπολογιστών µε χρήση συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Γκουτζουρέλας Ιωάννης Και Σωτηρίου Δημήτρης Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής τηλεπικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: Τ0-2781) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ονομ/μο: Τμήμα: Φωτεινή Χλη Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Α.Ε.Μ. : 2359 E-mail: ii2359@hotmail.com Τίτλος Πτυχιακής εργασίας: Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ JOOMLA Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ-Α.Μ. 2071 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος 2014 Οξουζίδης Αθανάσιος Κάπας Αντώνιος Δασκαλίδης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη... 4 Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

της ΕΛΕΝΗΣ ΚΥΤΙΔΟΥ ΚΑΤΙΡΤΖΗ Πτυχίο Τ.Ε.Ι. στην επιστήμη της Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Εγκρίθηκε από τον/την Πρόεδρος της εποπτεύουσας επιτροπής

της ΕΛΕΝΗΣ ΚΥΤΙΔΟΥ ΚΑΤΙΡΤΖΗ Πτυχίο Τ.Ε.Ι. στην επιστήμη της Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Εγκρίθηκε από τον/την Πρόεδρος της εποπτεύουσας επιτροπής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΥΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MYSQL ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PHP της ΕΛΕΝΗΣ ΚΥΤΙΔΟΥ ΚΑΤΙΡΤΖΗ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Δαδαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών

Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καραμπούλα Μάριου Επιβλέπων: Δρ. Μηχ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο Όνομα σπουδαστή :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα