1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο."

Transcript

1 ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση µε το χρόνο φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. Εξηγήστε γιατί το διάγραµµα έχει αυτή τη µορφή. I (A),35,3,25,2,15,1,5 1,9 1,92 1,94 1,96 1,98 2 2,2 2,4 2,6 t (sec) 189

2 3. Το παρακάτω διάγραµµα παριστάνει την ένταση του ρεύµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο, όταν διακόπτεται το ρεύµα, σε δύο πηνία. Σε ποιο πηνίο το ρεύµα διακόπτεται πιο γρήγορα;. ικαιολογήστε την απάντησή σας.,5,4,3 (1) I (A),2,1 (2),,,2,4,6,8 1, t (sec) 4. Από το προηγούµενο διάγραµµα προσδιορίστε κατά προσέγγιση την σταθερά χρόνου κάθε κυκλώµατος. 19

3 5. Τα διαγράµµατα των εικόνων 18 και 2 παριστάνουν τις γραφικές παραστάσεις της σχέσης ln I = R t I L για δύο κυκλώµατα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. Τι παριστάνουν οι συντελεστές των εξισώσεων που εµφανίζονται σε κάθε διάγραµµα; ικαιολογήστε την απάντηση σας. 6. Από τα προηγούµενα διαγράµµατα να υπολογίσετε την σταθερά χρόνου κάθε κυκλώµατος. 7. Στο παρακάτω διάγραµµα παριστάνεται η σχέση ln I = R t για δύο διαφορετικά I L κυκλώµατα διακοπής ρεύµατος. Σε ποιο κύκλωµα το ρεύµα µηδενίζεται πιο γρήγορα; 1,,9,8,7,6 -lni/i,5,4,3,2,1,,,2,4,6,8,1,12 t (sec) 191

4 Κύκλωµα φόρτισης εκφόρτισης πυκνωτή Κεντρική ιδέα Μελετάται πειραµατικά η φόρτιση και η εκφόρτιση πυκνωτή ως µεταβατικό φαινόµενο. Η θεωρητική µελέτη τόσο της φόρτισης όσο και της εκφόρτισης πυκνωτή δίνει τη σχέση της τάσης στους οπλισµούς του πυκνωτή σε συνάρτηση µε το χρόνο. Καθοριστική σηµασία για τη ταχύτητα φόρτισης και εκφόρτισης έχει η σταθερά χρόνου. Από τις µετρήσεις της τάσης σε συνάρτηση µε το χρόνο κατασκευάζονται τα αντίστοιχα διαγράµµατα και υπολογίζεται η σταθερά χρόνου του κυκλώµατος. Πριν τον υπολογισµό ζητείται από τους µαθητές να προβλέψουν από το διάγραµµα δύο κυκλωµάτων µε διαφορετική σταθερά χρόνου πιο εκφορτίζεται/φορτίζεται ταχύτερα. Απευθύνεται στους µαθητές του Λυκείου Χρησιµοποιούµενα τεχνολογικά υλικά: Πυκνωτές, ωµικές αντιστάσεις, Μπαταρία, αισθητήρας τάσης, σύστηµα DBLAB 3.2, EXCEL Στόχοι Το σενάριο πρέπει να καταδεικνύει ότι η φόρτιση και η εκφόρτιση πυκνωτή γίνεται σταδιακά και όχι ακαριαία. πως η τάση του πυκνωτή µεταβάλλεται µε το χρόνο. ότι ο χρόνος φόρτισης και εκφόρτισης πυκνωτή εξαρτώνται από την τιµή της χωρητικότητας του πυκνωτή και την τιµή της αντίστασης του αντιστάτη. πως από τη σχέση V=f(t) για τη φόρτιση και την εκφόρτιση πυκνωτή προσδιορίζεται η τιµή της σταθεράς χρόνου. Εκφόρτιση πυκνωτή Στοιχεία Θεωρίας Η τάση ενός πυκνωτή χωρητικότητας C, που εκφορτίζεται µέσω αντίστασης R, δίνεται από τη σχέση:

5 t RC V = V e (1.1) Από την (1.1) προκύπτει t V V t RC = e ln = V V RC ln V t V = RC (1.2) Το διάγραµµα της (1.2) είναι ευθεία γραµµή και η κλίση της είναι το αντίστροφο της σταθεράς χρόνου του κυκλώµατος Πειραµατική διαδικασία Απαιτούµενα όργανα και υλικά: Ηλεκτρική πηγή συνεχούς τάσης ή µπαταρία. Πυκνωτές, αντιστάσεις, διακόπτης δύο θέσεων, αισθητήρας τάσης, αγωγοί σύνδεσης. Ειδικά στη πειραµατική άσκηση που παρουσιάζεται χρησιµοποιηθήκαν: Μπαταρία 4,5V, πυκνωτής 5µF, αντιστάτες 1Κ και 2Κ Εικόνα 18 Κύκλωµα φόρτισης εκφόρτισης πυκνωτή Πειραµατική διάταξη: Συναρµολογώ την πειραµατική διάταξη που εικονίζεται στην εικόνα 1. Όταν ο διακόπτης δ τοποθετηθεί στη θέση Β, ο πυκνωτής φορτίζεται, από την πηγή Ε µέσω της αντίστασης R. Όταν ο διακόπτης τοποθετηθεί στη θέση Α, ο πυκνωτής εκφορτίζεται µέσω της αντίστασης R. Αρχικά χρησιµοποιείται πυκνωτής χωρητικότητας C=5µF και αντιστάτης 1Κ. σελίδα 193

6 Ρυθµίσεις του συστήµατος DBLAB 3.2-Επεξεργασία δεδοµένων: Α. Συνδέω τον καταγραφέα (σε κατάσταση OFF) µε σειριακή θύρα του Η/Υ. Β. Συνδέω τον αισθητήρα τάσης στην πρώτη θύρα του καταγραφέα. Γ. Θέτω τον καταγραφέα στη θέση ΟΝ. Αφού αυτορυθµιστεί, ενεργοποιώ το λογισµικό του συστήµατος MBL (DBLAB 3.2). Στο µενού εντολών «καταγραφέας» του συστήµατος επιλέγω την εντολή «πίνακας ελέγχου» (εικόνα 2). Στον πίνακα ελέγχου ενεργοποιώ τον αισθητήρα τάσης στη θύρα 1. Ρυθµίζω τον καταγραφέα ώστε να λαµβάνει 5 µετρήσεις µε ρυθµό 5 µετρήσεις ανά δευτερόλεπτο (συνολικός χρόνος µελέτης του φαινοµένου 1s. Εικόνα 3).. Θέτω το διακόπτη στη θέση Β. Επιλέγω στον πίνακα ελέγχου την εντολή «Λήψη εδοµένων» και αµέσως (µέσα σε 1 2 s) µεταφέρω το διακόπτη στη θέση Α. Ε. Μετά την λήψη των µετρήσεων από το µενού «καταγραφέας» επιλέγεται η εντολή Εικόνα 3 Εικόνα 2 Εικόνα 4 σελίδα 194

7 «ανάκτηση δεδοµένων», οπότε εµφανίζεται το διάγραµµα της σχέσης V=f(t). (Εικόνα 4) 6 ΣΤ. Μεγενθύνω την περιοχή του γραφήµατος τάσης-χρόνου. Προς τούτο κάνω διπλό κλικ στα δύο σηµεία µεταξύ των οποίων ορίζεται το τµήµα του γραφήµατος που θέλω να µεγεθύνω και χρησιµοποιώ την εντολή «προβολή» - «µεγέθυνση». Από το µενού εντολών «προβολή», επιλέγω διαδοχικά τις εντολές «κλίµακα» και «οθόνη». Στα παράθυρα που προκύπτουν κάνω τις κατάλληλες ρυθµίσεις, ώστε τα γραφήµατα να εµφανίζονται περίπου όπως στην εικόνα 5 Ζ. Το αρχείο σώζεται πηγαίνοντας στο µενού «Αρχείο» και κάνοντας κλικ στην εντολή «Αποθήκευση αρχείου ως» κατά τα γνωστά. Το αρχείο σώζεται µε κατάληξη *.SMP. Η. Για να γίνει η γραφική παράσταση της σχέσης (1.2) πρέπει να χρησιµοποιηθεί το «EXCEL». Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει το format του αρχείου. Η αλλαγή αυτή γίνεται ως εξής: Στο µενού «αρχείο» κάνουµε κλικ στη εντολή «εξαγωγή» (Εικόνα 6). Αµέσως εµφανίζεται πίνακας στον οποίο καθορίζουµε τη διεύθυνση στην οποία θα σωθεί το Εικόνα 6 Εικόνα 5 Εικόνα 7 6 Στην εικόνα 4 έχει γίνει επεξεργασία, ώστε να εµφανίζεται µόνο το µέρος της καµπύλης που ενδιαφέρει. σελίδα 195

8 εξαγόµενο αρχείο. Η κατάληξη του αρχείου είναι *.CSV (Εικόνα 7). Θ. Ανοίγουµε στο «EXCEL» το προηγούµενο αρχείο (Εικόνα 8). Ι. Σώζουµε το αρχείο σαν αρχείο «EXCEL» δηλ. κατάληξη *.xls. Κ. Ανοίγουµε το προηγούµενο αρχείο και αλλάζουµε την κλίµακα του χρόνου ώστε το διάγραµµα να ξεκινά από την τιµή µηδέν (στήλη D). Στην στήλη Ε είναι καταγραµµένες Εικόνα 1 Εικόνα 9 Εικόνα 8 σελίδα 196

9 οι τιµές ln V που βρέθηκαν από τις τιµές της στήλης Β. Το φύλλο φαίνεται στην V Εικόνα 9. Λ. Επιλέγουµε τις στήλες D και E και κάνουµε κλικ στο εικονίδιο Chart (Εικόνα 1). Μ. Οπότε εµφανίζεται ο πίνακας chart wizard από τον οποίο επιλέγουµε την εντολή XY(scater) (Εικόνα11) Ν. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Next και ακολουθούµε τις οδηγίες του πίνακα. Στο τέλος κάνουµε κλικ στο κουµπί FINISH οπότε εµφανίζεται η γραφική παράσταση της σχέσης (Εικόνα 12): t RC V = ln. V Ο.Ακολούθως επιλέγουµε το διάγραµµα και από το µενού chart κάνουµε κλικ στην εντολή Add trendline (Εικόνα 13). Π. Στον πίνακα «Add trendline» κάνουµε κλικ στην επιλογή TYPE και επιλέγουµε το τετράγωνο Linear (Εικόνα 14). Ρ. Ακολούθως κάνουµε κλικ στην επιλογή Options και στον πίνακα που εµφανίζεται επιλέγουµε «Display equation on chart» και «Display R-squared value on chart» (Εικόνα15). σελίδα 197

10 Εικόνα 13 Εικόνα 14 Εικόνα 11 Τάση ±25V_I/O-1 2,5 2 1,5 1 Τάση ±25V_I/O-1,5,2,4,6,8 1 1,2 Εικόνα 15 Εικόνα 12 Σ. Αφού κάνουµε κλικ στην επιλογή ΟΚ του προηγούµενου πίνακα εµφανίζεται το διάγραµµα τις σχέσης: t V = ln στο οποίο αναγράφεται η αναλυτική έκφραση της RC V σελίδα 198

11 εξίσωσης του διαγράµµατος και το τετράγωνο της τιµής του συντελεστή συσχέτισης (Εικόνα 16). Εικόνα 16 Εικόνα 17 Τ. Η κλίση του διαγράµµατος είναι η τιµή της 1/RC από την οποία προκύπτει RC=,59s, τιµή που προκύπτει και από τις αναγραφόµενες τιµές στον πυκνωτή και την αντίσταση. Επαναλαµβάνουµε τις ενέργειες Α έως R για πυκνωτή 5µF και αντιστάτη 2Κ, Οπότε παίρνουµε το διάγραµµα της εικόνας 17. Από το διάγραµµα προκύπτει: 1 1, 89 RC,991 RC = = s σελίδα 199

12 ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα εκφόρτισης πυκνωτή. 2. Η τάση που µετράει το βολτόµετρο σε συνάρτηση µε το χρόνο φαίνεται στο διάγραµµα της εικόνας 4. Εξηγήστε γιατί το διάγραµµα έχει αυτή τη µορφή. 3. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται οι καµπύλες εκφόρτισης δύο πυκνωτών. Ποιο κύκλωµα έχει µεγαλύτερη σταθερά χρόνου;. ικαιολογήστε την απάντησή σας. σελίδα 2

13 5 4 V (V) 3 2 (1) 1 (2) t (sec) 4. Από το προηγούµενο διάγραµµα προσδιορίστε κατά προσέγγιση την σταθερά χρόνου κάθε κυκλώµατος. 5. Τα διαγράµµατα των εικόνων 16 και 17 παριστάνουν τις γραφικές παραστάσεις της σχέσης V t ln = V RC για δύο κυκλώµατα εκφόρτισης πυκνωτή. Τι παριστάνουν οι συντελεστές των εξισώσεων που εµφανίζονται σε κάθε διάγραµµα; ικαιολογήστε την απάντηση σας. 6. Από τα προηγούµενα διαγράµµατα να υπολογίσετε την σταθερά χρόνου κάθε κυκλώµατος. σελίδα 21

14 7. Στο παρακάτω διάγραµµα παριστάνεται η σχέση V t ln = V RC για δύο διαφορετικά κυκλώµατα εκφόρτισης πυκνωτή. Σε πιο κύκλωµα ο πυκνωτής εκφορτίζεται ποιο γρήγορα; 4 3 (1) -ln(v/v ) 2 (2) t sec Προτείνετε µια εφαρµογή στην οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το κύκλωµα εκφόρτισης πυκνωτή. σελίδα 22

15 Φόρτιση πυκνωτή Στοιχεία Θεωρίας Η τάση ενός πυκνωτή χωρητικότητας C, που φορτίζεται µέσω αντίστασης R δίνεται από τη σχέση: t RC V = V 1 e (1.3) Από την (1.3) προκύπτει ότι τελικά: t t V V t V RC RC = 1 e e = 1 = ln 1 V V RC V και ln 1 V = t V RC (1.4) Το διάγραµµα της (1.4) είναι ευθεία γραµµή και η κλίση της είναι το αντίστροφο της σταθεράς χρόνου του κυκλώµατος Πειραµατική διαδικασία Απαιτούµενα όργανα και υλικά: Ηλεκτρική πηγή συνεχούς τάσης η µπαταρία. Πυκνωτές, αντιστάσεις, διακόπτης δύο θέσεων, αισθητήρας τάσης, αγωγοί σύνδεσης. Ειδικά στη πειραµατική άσκηση που παρουσιάζεται χρησιµοποιηθήκαν: Μπαταρία 4,5V, πυκνωτής 1µF, αντιστάτες 1Κ και 2Κ Πειραµατική διάταξη: Συναρµολογώ την πειραµατική διάταξη που εικονίζεται στην εικόνα 18. Όταν ο διακόπτης δ είναι κλειστός, ο πυκνωτής φορτίζεται, από την πηγή Ε µέσω της αντίστασης R. Αρχικά χρησιµοποιείται πυκνωτής χωρητικότητας C=1µF και αντιστάτης 1Κ Εικόνα 18 σελίδα 23

16 Α. Ακολουθώντας τα βήµατα Α έως Ρ παίρνουµε το διάγραµµα (Εικόνα 19) Chart Title 1,2 1,8,6,4,2 -,2 y = 1,3x -,13 R 2 =,9992,2,4,6,8 1 1,2 Τάση ±25V_I/O-1 Linear ( Τάση ±25V_I/O-1) Εικόνα 19 Chart Title Από το διάγραµµα προκύπτει ότι:,6,5 y =,52x +,55 R 2 =, RC,971 RC == = s Β. Επαναλαµβάνουµε τα παραπάνω για C=1µF και R=2K, οπότε παίρνουµε το διάγραµµα της εικόνας 2 Από το διάγραµµα προκύπτει,4,3,2,1,2,4,6,8 1 1,2 Εικόνα 2 Τάση ±25V_I/O- 1 Linear ( Τάση ±25V_I/O-1) ότι: 1,5 RC 2 RC = = s σελίδα 24

17 ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα φόρτισης πυκνωτή. 2. Η τάση που µετράει το βολτόµετρο σε συνάρτηση µε το χρόνο φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. Εξηγήστε γιατί το διάγραµµα έχει αυτή τη µορφή. 3. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται οι καµπύλες φόρτισης δύο πυκνωτών. Ποιο 5 4 (1) 3 (2) V (V) t (sec) κύκλωµα έχει µεγαλύτερη σταθερά χρόνου. ικαιολογήστε την απάντησή σας. σελίδα 25

18 4. Από το προηγούµενο διάγραµµα προσδιορίστε κατά προσέγγιση την σταθερά χρόνου κάθε κυκλώµατος. 5. Τα διαγράµµατα των εικόνων 19 και 2 παριστάνουν τις γραφικές παραστάσεις της σχέσης ln 1 V = t για δύο κυκλώµατα φόρτισης πυκνωτή. Τι παριστάνουν οι V RC συντελεστές των εξισώσεων που εµφανίζονται σε κάθε διάγραµµα; ικαιολογήστε την απάντηση σας. 6. Από τα προηγούµενα διαγράµµατα να υπολογίσετε την σταθερά χρόνου κάθε κυκλώµατος. 7. Στο παρακάτω διάγραµµα παριστάνεται η σχέση ln 1 V = t για δύο διαφορετικά V RC κυκλώµατα φόρτισης πυκνωτή. Σε ποιο κύκλωµα ο πυκνωτής φορτίζεται πιο γρήγορα; σελίδα 26

19 4 3 (1) -ln(1-v/v ) 2 1 (2) t sec 8. Προτείνετε µια εφαρµογή στην οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το κύκλωµα φόρτισης πυκνωτή. Αξιολόγηση σεναρίου 1. Η πειραµατική διάταξη παρουσιάζει κάποιο πρόβληµα; Αν ναι πιο; 2. Το λογισµικό που χρησιµοποιείται παρουσιάζει κάποιο πρόβληµα; Αν ναι πιο; 3. Οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν επιτυγχάνονται; 4. Ποιοι διδακτικοί στόχοι επιπλέον αυτών που τέθηκαν µπορούν να επιτευχθούν µε την συγκεκριµένη δραστηριότητα 5. Με ποια δραστηριότητα κρίνετε ότι µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν; σελίδα 27

20 Οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση Κεντρική ιδέα Από την εξίσωση της θέσης κινητού σε συνάρτηση µε το χρόνο στην οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση µπορούν να προσδιοριστούν η επιτάχυνση και η αρχική ταχύτητα. Λαµβάνονται µετρήσεις της θέσης κινητού σε συνάρτηση µε το χρόνο από την επεξεργασία των οποίων µπορούν να υπολογισθούν η επιτάχυνση και η αρχική ταχύτητα. Απευθύνεται Στους µαθητές του Λυκείου. Χρησιµοποιούµενα τεχνολογικά υλικά: Σταθµά, αισθητήρας θέσης, σύστηµα DBLAB 3.2. Στόχοι Το σενάριο πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους µαθητές/τριες: να υπολογίζουν την µέση ταχύτητα κινητού να υπολογίζουν τη θέση και την ταχύτητα σε κάθε χρονική στιγµή κινητού που εκτελεί οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση να κατασκευάζουν τα διαγράµµατα θέσης-χρόνου, ταχύτητας-χρόνου και επιτάχυνσηςχρόνου από το διάγραµµα επιτάχυνσης-χρόνου να υπολογίζουν την ταχύτητα και από το διάγραµµα ταχύτητας χρόνου να υπολογίζουν την µετατόπιση Στοιχεία Θεωρίας Στην ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση η µετατόπιση του κινητού σε συνάρτηση µε το χρόνο δίνεται από τη σχέση: 2 ( x x ) = α( t t ) + υ ( t t ) (1.1) 1 2 σελίδα 28

21 όπου x θέση του κινητού τη χρονική στιγµή t, και η ταχύτητα σε συνάρτηση µε το χρόνο από τη σχέση: υ = υ + α( t t ) (1.2) όπου υ η ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγµή t. Αν βρούµε πειραµατικά τη θέση του κινητού σε συνάρτηση µε το χρόνο από την σχέση ( ) x= f t µπορούµε να υπολογίσουµε την επιτάχυνση και την ταχύτητα για κάθε χρονική στιγµή Πειραµατική διαδικασία Πειραµατική διάταξη Συναρµολογούµε την διάταξη της εικόνας 1. Ο αισθητήρας (γραµµοσκιασµένο σχήµα) πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη από 4cm το σώµα Μ. Εικόνα 1 Ρυθµίσεις του συστήµατος DBLAB 3.2-Επεξεργασία δεδοµένων σελίδα 29

22 Α. Συνδέω τον καταγραφέα (σε κατάσταση OFF) µε σειριακή θύρα του Η/Υ. Β. Συνδέω τον αισθητήρα ρεύµατος στην πρώτη θύρα του καταγραφέα. Γ. Θέτω τον καταγραφέα στη θέση ΟΝ. Αφού αυτορυθµιστεί, ενεργοποιώ το λογισµικό του συστήµατος MBL (DBLAB 3.2). Στο µενού εντολών «καταγραφέας» του συστήµατος Εικόνα 2 επιλέγω την εντολή «πίνακας ελέγχου» (εικόνα 2). Στον πίνακα ελέγχου ενεργοποιώ τον αισθητήρα διάστηµα στην είσοδο 1. Ρυθµίζω τον καταγραφέα ώστε να λαµβάνει 5 µετρήσεις µε ρυθµό 5 µετρήσεις ανά δευτερόλεπτο (συνολικός χρόνος µελέτης του φαινοµένου 1s. Εικόνα3).. Επιλέγω στον πίνακα ελέγχου την εντολή «λήψη δεδοµένων» και αµέσως αφήνω Εικόνα 3 ελεύθερο το σώµα Μ να κινηθεί. Εικόνα 4 Ε. Μετά την λήψη των µετρήσεων από το µενού «καταγραφέας» επιλέγεται η εντολή «ανάκτηση δεδοµένων», οπότε εµφανίζεται το διάγραµµα της σχέσης x=f(t). (Εικόνα 4) 7 7 Στην εικόνα 4 έχει γίνει επεξεργασία, ώστε να εµφανίζεται µόνο το µέρος της καµπύλης που ενδιαφέρει. σελίδα 21

23 ΣΤ. Μεγεθύνω την περιοχή του γραφήµατος θέσης-χρόνου. Προς τούτο κάνω διπλό κλικ στα Εικόνα 5 δύο σηµεία µεταξύ των οποίων ορίζεται το τµήµα του γραφήµατος που θέλω να µεγεθύνω και χρησιµοποιώ την εντολή «προβολή» - «µεγέθυνση». Από το µενού εντολών «προβολή», επιλέγω διαδοχικά τις εντολές «κλίµακα» και «οθόνη». Στα παράθυρα που προκύπτουν κάνω τις κατάλληλες ρυθµίσεις, ώστε τα γραφήµατα να εµφανίζονται περίπου όπως στην εικόνα 5. Ζ. Στο µενού ανάλυση κάνουµε κλικ στην εντολή περισσότερα (εικόνα 6), οπότε εµφανίζεται ο πίνακας «επεξεργασία», στο κυλιόµενο µενού «συνάρτηση» επιλέγουµε «τετραγωνική παλινδρόµηση» (εικόνα 7), κάνουµε κλικ στο κουµπί ΟΚ οπότε εµφανίζεται το διάγραµµα (εικόνα 8) στο οποίο σηµειώνεται η εξίσωση που προσαρµόζεται καλύτερα στα πειραµατικά σηµεία. Εικόνα 6 Η. Ο συντελεστής του δευτεροβάθµιου όρου της εξίσωσης που αναγράφεται στο διάγραµµα της εικόνας 8 είναι ίσος µε 1 α (α η επιτάχυνση) 2 1 m δηλ. α =,57 α =,114. Ο 2 2 s συντελεστής του πρωτοβάθµιου όρου είναι σελίδα 211

24 ίσος µε την αρχική ταχύτητα υ, δηλ. υ =,32 m. s Εικόνα 7 Εικόνα 8 Η. Ακολούθως από το µενού «Ανάλυση» επιλέγουµε «ιάστηµα» και κάνουµε κλικ στην εντολή ταχύτητα (εικόνα 9), οπότε εµφανίζεται ο πίνακας «επιλογή δεδοµένων» από τον οποίο επιλέγουµε «τετραγωνική παλινδρόµηση» (εικόνα 1). Κάνουµε κλικ στο κουµπί ΟΚ και εµφανίζεται το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο (εικόνα 11). σελίδα 212

25 Εικόνα 1 σελίδα 213

26 Εικόνα 11 ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε τη διάταξη για τη µελέτη της ευθύγραµµης οµαλά επιταχυνόµενης κίνησης. 2. Η θέση του κινητού σε συνάρτηση µε το χρόνο φαίνεται στο διάγραµµα της εικόνας 4. Εξηγήστε γιατί το διάγραµµα έχει αυτή τη µορφή. σελίδα 214

27 3. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται γραφικές παραστάσεις των ταχυτήτων δύο κινητών σε συνάρτηση µε το χρόνο. Ποιο από τα δύο κινητά έχει µεγαλύτερη επιτάχυνση; ικαιολογήστε την απάντηση σας. 1 m/s 9 8 (1) υ (2) t sec 4. Από το προηγούµενο διάγραµµα προσδιορίστε κατά προσέγγιση την χρονική στιγµή που τα κινητά έχουν ίσες ταχύτητες. 5. Στο διάγραµµα θέσης-χρόνου της εικόνας 8 φαίνεται η αναλυτική σχέση της καµπύλης του διαγράµµατος. Υπολογίστε την επιτάχυνση και την αρχική ταχύτητα του κινητού. Σε ποια θέση βρίσκεται το κινητό τη χρονική στιγµή t=; σελίδα 215

28 6. Από το προηγούµενο διάγραµµα να υπολογίσετε τη µέση ταχύτητα του κινητού στα χρονικά διαστήµατα,5s έως 1s και 1,5s έως 2s. Αξιολόγηση σεναρίου 1. Η πειραµατική διάταξη παρουσιάζει κάποιο πρόβληµα; Αν ναι πιο; 2. Το λογισµικό που χρησιµοποιείται παρουσιάζει κάποιο πρόβληµα; Αν ναι πιο; 3. Οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν επιτυγχάνονται; 4. Ποιοι διδακτικοί στόχοι επιπλέον αυτών που τέθηκαν µπορούν να επιτευχθούν µε την συγκεκριµένη δραστηριότητα. 5. Με ποια δραστηριότητα κρίνετε ότι µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν; σελίδα 216

29 Μονοδιάστατη κίνηση υλικού σηµείου Βασική ιδέα του σεναρίου: Τα διαγραµµάτων των µεγεθών που περιγράφουν µια ευθύγραµµη κίνηση (θέσης-χρόνου x = f (t), ταχύτητας-χρόνου υ = f (t) καθώς και επιτάχυνσης-χρόνου a= f (t) ) µπορούν να δώσουν πλήθος πληροφοριών που αφορούν την κίνηση αυτή. Βεβαίως οι πληροφορίες αυτές µπορούν να δοθούν και από τις αντίστοιχες µαθηµατικές σχέσεις που περιγράφουν την κίνηση. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων και τον άµεσο χειρισµό των αντικειµένων που παρέχει το Interactive Physics, αποτέλεσαν την αφορµή για τη δηµιουργία του παρόντος σεναρίου µε στόχο οι µαθητές να αναγνωρίσουν την αξία των διαγραµµάτων και να αποσαφηνίσουν τις µεταξύ τους συσχετίσεις. Περιγραφή του υπό µελέτη αντικειµένου: Με τη βοήθεια του Interactive Physics θα προσοµοιώσουµε τη µονοδιάστατη κίνηση ενός σώµατος. Θα εστιάσουµε την προσοχή µας στη µελέτη των διαγραµµάτων θέσης-χρόνου, ταχύτητας-χρόνου και επιτάχυνσης-χρόνου για διαφορετικά είδη κίνησης και στη µεταξύ τους Η διεπαφή της προσοµοίωσης monodiastati.ip σελίδα 217

30 συσχέτιση. Το σώµα αρχικά ηρεµεί στη θέση x = (t =: x = και υ =) και υπό την επίδραση δύναµης θα κινηθεί κατά µήκος του άξονα x 'x. Μπορούµε να µεταβάλλουµε την αλγεβρική τιµή της δύναµης F (µέτρο και φορά), καθώς και τη µάζα m του σώµατος µε τους αντίστοιχους µεταβολείς που υπάρχουν στην επιφάνεια διεπαφής της προσοµοίωσης. Σε ποιους απευθύνεται: Μαθητές Ενιαίου Λυκείου. Χρησιµοποιούµενο Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Για την υλοποίηση του σεναρίου έχει χρησιµοποιηθεί το Εκπαιδευτικό λογισµικό Interactive Physics 2 (IP). Το IP είναι Λογισµικό διερευνητικού χαρακτήρα, µε βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων φυσικών φαινοµένων και τον άµεσο χειρισµό των αντικειµένων που εµπλέκονται στην προσοµοίωση ενός φαινοµένου. ιδακτικοί στόχοι: Με τη βοήθεια της αντίστοιχης προσοµοίωσης (monodiastati.ip) ο µαθητής θα κληθεί να: 1. Κατανοήσει ότι στην επιταχυνόµενη κίνηση, σε ίσα χρονικά διαστήµατα δεν αντιστοιχούν ίσες µετατοπίσεις. 2. Αποσαφηνίσει το είδος των πληροφοριών που µπορεί να λάβει από τα διαγράµµατα θέσης-χρόνου x a = f (t). = f (t), ταχύτητας-χρόνου υ= f (t) καθώς και επιτάχυνσης-χρόνου 3. Συσχετίσει µεταξύ τους τα τρία διαγράµµατα, σε δοσµένο χρονικό διάστηµα. 4. Υπολογίσει θεωρητικά τη µετατόπιση του σώµατος σε κάποιο χρονικό διάστηµα και να το συγκρίνει µε το αντίστοιχο της προσοµοίωσης. Προαπαιτούµενα-βασικές γνώσεις για την υλοποίηση του σεναρίου: Πριν την υλοποίηση του σεναρίου οι µαθητές θα πρέπει: Να έχουν διδαχθεί την ευθύγραµµη κίνηση υλικού σηµείου. Πιο συγκεκριµένα: o Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. r υ=σταθ (1.1) σελίδα 218

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ [Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Τζ. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος] Για

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light»

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘ. ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ( ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ )

ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘ. ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ( ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ) ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘ. ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ( ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ) Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης μιας απλής πειραματικής διάταξης. Η σύγκριση των πειραματικών

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Φυσική Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΥΡΤΩ Θ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΕΜ: 355 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ. (6 π) Οι μαθητές και μαθήτριες να: 1.1 Η δύναμη ως διάνυσμα. 1.1.1 Ορίζουν τη δύναμη από τα αποτελέσματά της. 1.1.1.1 Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει:

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της φυσικής με τη βοήθεια προσομοιώσεων

Η διδασκαλία της φυσικής με τη βοήθεια προσομοιώσεων Η διδασκαλία της φυσικής με τη βοήθεια προσομοιώσεων Ζαφειριάδης Φώτιος Καθηγητής Φυσικής, Γενικό Λύκειο Σκουτάρεως του Ν. Σερρών fotiszaf@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φυσική είναι ένα μάθημα που στηρίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας με τη διάταξη της αεροτροχιάς Βαρσάμης Χρήστος Στόχος: Μελέτη της ευθύγραμμης

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 009. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 1 3 3 1 0-1 ½ 0-1 0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12 Επιµορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών-ειδικό µέρος Ειδικότητα ΠΕ03 Συγγραφική οµάδα Στυλιανός Ιωάννου (συντονιστής) Αθανάσιος Σκούρας Νικολέτα Ξένου Κων/νος Γαβρίλης Ελισάβετ αλιεράκη Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα