Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Μ. Κλήµη, Α. Λουκέρη, Ν. Λιακόπουλος Στην Ελλάδα η χορήγηση αναισθησίας και καταστολής γίνεται στη συντριπτική της πλειοψηφία εντός των χώρων του νοσοκοµείου. Η χορήγηση αναισθησίας σε ιατρεία (office-based anesthesia) είναι πολύ σπανιότερη και συχνά εντυπωσιάζει η πλήρης απουσία της, αν γίνει σύγκριση µε άλλες χώρες. Για παράδειγµα, επισηµαίνουµε ότι επίσηµα αναφέρεται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο ότι στην Ελλάδα δεν χορηγείται αναισθησία σε κανένα οδοντιατρικό κέντρο εκτός νοσοκοµείου. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις που απαιτείται η χορήγηση αναισθησίας ή καταστολής εκτός του χειρουργείου ή εκτός νοσοκοµείου είναι: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Μαγνητική τοµογραφία - Αξονική τοµογραφία - Επεµβατική νευροακτινολογία ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αρτηριογραφία - Στεφανιαία αγγειογραφία - Επεµβατικές τεχνικές στεφανιαίων αγγείων - Καθετηριασµός καρδιάς - Ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες και διατοµή των παθολογικών οδών µετάδοσης - Εµφύτευση βηµατοδότη ή απινιδωτών - Ηλεκτρική ανάταξη Θεραπευτική ακτινοβολία Θεραπεία µε ηλεκτρο-shock Εξωσωµατική γονιµοποίηση Οδοντιατρικές επεµβάσεις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Εγκρίθηκε από την Ειδική Επιτροπή της ASA (House of Delegates), στις 13 Οκτωβρίου 1999 και η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 27 Οκτωβρίου 2004) ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α Επιλογή ασθενούς και εγχείρησης Ο αναισθησιολόγος πρέπει να βεβαιωθεί ότι η επέµβαση που θα γίνει εντάσσεται στους σκοπούς της πρακτικής των λειτουργών φροντίδας υγείας και ότι διατίθενται τα απαραίτητα µέσα.

2 2 Η επέµβαση πρέπει να είναι διάρκειας και βαθµού πολυπλοκότητας που να επιτρέψει στον ασθενή να ανανήψει και να φύγει από το ιατρείο. Ασθενείς µε προϋπάρχουσες ιατρικές και άλλες καταστάσεις που αναµφίβολα έχουν κίνδυνο επιπλοκών θα πρέπει να παραπέµπονται σε χώρους µε κατάλληλη υποδοµή (π.χ. νοσοκοµεία) για την εκτέλεση της εγχείρησης και χορήγηση αναισθησίας. Περιεγχειρητική φροντίδα Ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να πάρει κατευθυντήριες οδηγίες από τις «Βασικές Προδιαγραφές για Προαναισθητική Φροντίδα», «Προδιαγραφές για το Βασικό Αναισθησιολογικό Monitoring», «Προδιαγραφές για Μεταναισθητική Φροντίδα» και «Κατευθυντήριες Οδηγίες για Αναισθησία και Χειρουργική σε εξωτερικούς ασθενείς». Ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να είναι παρών στη διάρκεια της διεγχειρητικής περιόδου και αµέσως διαθέσιµος, µέχρις ότου ο ασθενής ανανήψει πλήρως. Η έξοδος του ασθενούς είναι ευθύνη του θεράποντος ιατρού. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να πιστοποιείται στο ιατρικό δελτίο. Προσωπικό µε εκπαίδευση σε εξειδικευµένες τεχνικές αναζωογόνησης θα πρέπει να είναι αµέσως διαθέσιµο, µέχρις ότου όλοι οι ασθενείς φύγουν για το σπίτι. Monitoring και εξοπλισµός Θα πρέπει να είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα µέσα και φάρµακα για µια αποτελεσµατική αναζωογόνηση του ασθενούς. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στο «Προδιαγραφές για χορήγηση αναισθησίας σε χώρους εκτός χειρουργείου» της ASA. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισµού και τη διακίνηση προσωπικού ώστε να επιτρέπεται η ταχεία πρόσβαση στον ασθενή, το µηχάνηµα αναισθησίας και τις συσκευές της εντατικής παρακολούθησης (monitoring). Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να συντηρείται και να ελέγχεται, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια θα πρέπει να διατίθεται, για να εξασφαλίσει την προστασία του ασθενούς στην περίπτωση επείγοντος. Σε κάθε χώρο που χορηγείται αναισθησία θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο µηχάνηµα αναισθησίας και εξοπλισµός για εντατική παρακολούθηση, σύµφωνα µε τις «Προδιαγραφές για το Βασικό Αναισθησιολογικό Monitoring» της ASA, καθώς και πιστοποιητικό συχνής προληπτικής συντήρησης, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή. Στο ιατρείο όπου οι αναισθησιολογικές υπηρεσίες αφορούν βρέφη και παιδιά ο απαιτούµενος εξοπλισµός τα φάρµακα και οι δυνατότητες αναζωογόνησης θα πρέπει να είναι κατάλληλα για παιδιατρικό πληθυσµό. Επείγοντα και Μεταφορά Όλο το προσωπικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και να γνωρίζει τα αναθεωρηµένα γραπτά πρωτόκολλα των µέσων διαχείρισης του επείγοντος. Θα πρέπει να υπάρχουν γραπτά πρωτόκολλα για καρδιοαναπνευστικές επείγουσες καταστάσεις και άλλες εξωτερικές και εσωτερικές καταστροφές, π.χ. πυρκαγιά.

3 3 Θα πρέπει να υπάρχουν τα διαθέσιµα µέσα, φάρµακα, εξοπλισµός και γραπτά πρωτόκολλα για τη θεραπεία της κακοήθους υπερθερµίας, όταν χρησιµοποιούνται παράγοντες που την πυροδοτούν. Πρέπει να υπάρχει γραπτό πρωτόκολλο για την ασφαλή και έγκαιρη µεταφορά του ασθενούς σε προκαθορισµένο κέντρο εναλλακτικής φροντίδας (συνήθως κάποιο κοντινό νοσοκοµείο), όταν απαιτούνται περισσότερες και επείγουσες υπηρεσίες για την προστασία της υγείας του ασθενούς. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΩΝ (Εγκρίθηκε από την Ειδική Επιτροπή της ASA (House of Delegates), στις 19 Οκτωβρίου 1994 και η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 15 Οκτωβρίου 2003) Οι προδιαγραφές αυτές εφαρµόζονται από όλο το προσωπικό που εµπλέκεται στην αναισθητική φροντίδα για επεµβάσεις που γίνονται σε χώρους εκτός αιθουσών χειρουργείων. Είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που µπορεί να επεκταθούν σε οποιοδήποτε χρόνο, σύµφωνα µε την κρίση του προσωπικού της αναισθησιολογίας. Οι προδιαγραφές αυτές ενθαρρύνουν την ποιότητα της φροντίδας του ασθενούς, αλλά δεν εγγυώνται τη συγκεκριµένη έκβαση του ασθενούς. Οι προδιαγραφές αυτές υπόκεινται σε αναθεώρηση από καιρό σε καιρό, ανάλογα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της πρακτικής. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΟΥ Σε κάθε χώρο πρέπει να υπάρχει: 1. Αξιόπιστη πηγή παροχής οξυγόνου επαρκής για την αναµενόµενη χρονική διάρκεια της επέµβασης. Απαραίτητη επίσης είναι εφεδρική πηγή οξυγόνου. Πριν από τη χορήγηση αναισθησίας, ο αναισθησιολόγος οφείλει να ελέγχει τη δυνατότητα, τους περιορισµούς και την προσεγγισιµότητα και των δυο παροχών οξυγόνου. Η εφεδρική πηγή θα πρέπει να περιέχει την ισόποση ποσότητα ενός γεµάτου κυλίνδρου Ε. 2. Μια επαρκής και αξιόπιστη πηγή για αναρρόφηση ή συσκευή αναρρόφησης που να καλύπτει τις προδιαγραφές των συσκευών που διατίθενται στις αίθουσες χειρουργείων. 3. Επαρκές και αξιόπιστο σύστηµα απαγωγής αναισθητικών αερίων στις περιπτώσεις που χορηγούνται πτητικά αναισθητικά. 4. α) Αυτοδιατεινόµενος ασκός, µε δυνατότητα παροχής τουλάχιστον 90% οξυγόνου, ικανός να ασκήσει θετική πίεση. β) Επαρκής ποσότητα αναισθητικών φαρµάκων, υλικού και εξοπλισµού για την αναισθητική φροντίδα. γ) Επαρκής εξοπλισµός για την εντατική παρακολούθηση των ασθενών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του «Βασικού Αναισθησιολογικού Monitoring». δ) Στις περιπτώσεις που χορηγείται αναισθησία δι εισπνοής θα πρέπει να υπάρχει µηχάνηµα αναισθησίας, παρόµοιο µε αυτό που διατίθεται στις αίθουσες χειρουργείου µε ίδια συντήρηση και έλεγχο.

4 4 5. Επαρκείς ηλεκτρικές παροχές για τη συνεχή λειτουργία των µηχανηµάτων αναισθησίας και συσκευών εντατικής παρακολούθησης καθώς και εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα διακοπής του κυκλώµατος, σε περίπτωση επαφής του ρεύµατος µε νερό (γείωση). 6. Πρόβλεψη για επαρκή φωτισµό του ασθενή και των µηχανηµάτων. Να διατίθεται, επίσης, µια µικρή εφεδρική πηγή φωτός -εκτός από το λαρυγγοσκόπιο- που να λειτουργεί µε µπαταρία, π.χ. φακός. 7. Επαρκής χώρος για την τοποθέτηση µηχανηµάτων και τη διακίνηση του προσωπικού, µε εύκολη πρόσβαση στον ασθενή και τα µηχανήµατα. 8. Τροχήλατο µε απινιδωτή, φάρµακα και λοιπό εξοπλισµό για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. 9. Επαρκές προσωπικό εκπαιδευµένο για παροχή βοήθειας στον αναισθησιολόγο. υνατότητα επικοινωνίας διπλής κατευθύνσεως για κλήση βοήθειας. 10. Οι κωδικοί ασφαλείας του κτιρίου και οι προδιαγραφές των µέσων πρέπει να ελέγχονται. 11. Πρόβλεψη για κατάλληλη µεταναισθητική διαχείριση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές µεταναισθητικής φροντίδας. Εκτός από τον αναισθησιολόγο, πρέπει να διατίθεται εκπαιδευµένο προσωπικό και κατάλληλες συσκευές για την ασφαλή µεταφορά του ασθενούς στη Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ Η απεικόνιση του ανθρώπινου σώµατος διαµέσου της µαγνητικής αντήχησης (magnetic resonance imaging-mri) κερδίζει συνεχώς έδαφος στην καθηµερινή κλινική πράξη, διότι συνδυάζει εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης, ενώ ταυτόχρονα η βλαπτική της επίδραση στο ανθρώπινο σώµα είναι αµελητέα. Από την άλλη, µερικοί ασθενείς είναι αδύνατον να παραµείνουν ακίνητοι στο στενό εξεταστικό περιβάλλον του µαγνητικού τοµογράφου, µε αποτέλεσµα να απαιτείται καταστολή ή γενική αναισθησία για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Οι ασθενείς αυτοί συχνά είναι υγιή παιδιά ή ενήλικες µε κλειστοφοβία. Υπάρχουν όµως και ασθενείς µε σύνθετη παθολογία που απαιτούν γενική αναισθησία, όπως παιδιά µε κινητικές και µαθησιακές διαταραχές ή σπάνια σύνδροµα και ενήλικες που νοσηλεύονται σε Μ.Ε.Θ. Ο αναισθησιολόγος έχει να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες που δηµιουργεί η ύπαρξη ενός ισχυρού µαγνητικού πεδίου, σε συνδυασµό µε την περιορισµένη πρόσβαση προς τον ασθενή. Οργάνωση του χώρου Είναι πολύ σηµαντικό να τονιστεί ότι σε κάθε νέα µονάδα µαγνητικού τοµογράφου που δηµιουργείται είναι απαραίτητη στον αρχικό σχεδιασµό της η συµµετοχή ενός αναισθησιολόγου για να εξασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκούς χώρου και εξοπλισµού για τις αναισθησιολογικές υπηρεσίες που θα προσφερθούν. Μετατροπές εκ των υστέρων είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν, αν σκεφθεί κανείς ότι για την παθητική θωράκιση του µαγνήτη απαιτούνται συχνά τόνοι σιδήρου. Κάθε µονάδα µαγνητικού τοµογράφου θα πρέπει να έχει µια ελεγχόµενη περιοχή που περιλαµβάνει το περίγραµµα του χώρου στον οποίο η µαγνητική ισχύς είναι µεγαλύτερη των 0.5

5 5 mt ή 5 gauss (1 Tesla ισούται µε gauss). H είσοδος στο χώρο αυτό επιτρέπεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για τους περιορισµούς που ισχύουν στο χώρο αυτό. Ο σχεδιασµός των χώρων στο εσωτερικό ενός τοµογράφου πρέπει να περιλαµβάνει: 1) Χώρους υποδοχής και αναµονής των ασθενών, 2) Χώρος προετοιµασίας και αντιµετώπισης επειγόντων καταστάσεων, 3) Εξεταστικός χώρος ή εσωτερική ελεγχόµενη περιοχή, 4) Χώρος ελέγχου και 5) Χώρος ανάνηψης. Ο χώρος προετοιµασίας και αντιµετώπισης επειγόντων περιστατικών πρέπει να είναι αρκετά µεγάλος και ικανός να δεχθεί και ασθενείς που µεταφέρονται σε κρεβάτια ΜΕΘ. Η εισαγωγή στην αναισθησία θα πρέπει να γίνεται σε φορεία ή τραπέζια που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν θέση Trendelenburg. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης µεταφοράς του ασθενούς από και προς το χώρο αυτό, ειδικά αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης εµφανιστεί κάποια επείγουσα κατάσταση που απαιτεί αντιµετώπιση. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής θα πρέπει να µεταφέρεται εκτός του µαγνητικού πεδίου χωρίς καθυστέρηση. Αντίθετα, απαγορεύεται απόλυτα η είσοδος στον εξεταστικό χώρο υλικών µε σιδηροµαγνητικές ιδιότητες, όπως λαρυγγοσκοπίων, απινιδωτών και οβίδων οξυγόνου. Στο χώρο προετοιµασίας και αντιµετώπισης επειγόντων, θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή υλικά και εκπαιδευµένο προσωπικό, για να µπορούν ν αντιµετωπιστούν, επαρκώς και αυτόνοµα, καταστάσεις, όπως καρδιακή ανακοπή, βαριές αναφυλακτικές αντιδράσεις και ασθενείς µε δύσκολο αεραγωγό. Θα πρέπει επίσης να έχει επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους και ψυγείο για τη φύλαξη των φαρµάκων. Ο εξεταστικός χώρος ή εσωτερική ελεγχόµενη περιοχή πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε αναισθησιολογικό µηχάνηµα, monitors, αναπνευστήρα και εξατµιστήρες που χαρακτηρίζονται «σύµφωνα» για χρήση σε περιβάλλον µαγνητικού πεδίου. Πρέπει να υπάρχουν επίσης (όπως και στους χώρους προετοιµασίας και ανάνηψης) αναρρόφηση, υποδοχές ιατρικών αερίων και φυσικά ένα αποτελεσµατικό σύστηµα για την απαγωγή την πτητικών αναισθητικών. Ο χώρος ανάνηψης πρέπει πάντα να είναι διαφορετικός από το χώρο προετοιµασίας. Θα πρέπει να έχει ικανοποιητικό µέγεθος, έτσι ώστε να µπορεί να δεχθεί περισσότερους ασθενείς αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι συνδεδεµένοι µε το απαραίτητο για τη µεταναισθητική παρακολούθηση monitoring. Ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό θα πρέπει εκτός από τον υπεύθυνο αναισθησιολόγο να βρίσκεται τόσο στην αίθουσα προετοιµασίας όσο και στην αίθουσα ανάνηψης. Εξοπλισµός-monitoring Όλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στο εξεταστικό δωµάτιο πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά και το κάθε αντικείµενο να σηµανθεί σαν «ασφαλές» ή «συµβατό» για χρήση στην εσωτερική ελεγχόµενη περιοχή του µαγνητικού τοµογράφου. Η έννοια «ασφαλές» ( MR safe ) σηµαίνει ότι το αντικείµενο αυτό δεν είναι επικίνδυνο για τον ασθενή ή το προσωπικό, όταν βρεθεί µέσα στο εξεταστικό δωµάτιο. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι θα έχει ακριβή λειτουργία και ότι δε θα επιδράσει στην απεικονιστική ποιότητα της εξέτασης. Η έννοια «συµβατό» ( MR compatible ) σηµαίνει ότι το αντικείµενο δεν είναι επικίνδυνο για τον ασθενή ή το προσωπικό και ότι ταυτόχρονα έχει ασφαλή και ακριβή λειτουργία, ενώ δεν επιδρά στην ποιότητα απεικόνισης της εξέτασης. Είναι προφανές ότι στο εξεταστικό δωµάτιο πρέπει να χρησιµοποιούνται αντικείµενα που έχουν χαρακτηριστεί σαν «συµβατά» και έχουν ειδική σήµανση, ώστε να µη συγχέονται µε άλλα. Το προσωπικό που µε οποιοδήποτε τρόπο εµπλέκεται στη λειτουργία του µαγνητικού τοµογράφου εκπαιδεύεται ειδικά στο να µη µεταφέρει αντικείµενα που δεν έχουν σηµανθεί στο εξεταστικό δωµάτιο. Η είσοδος ενός τέτοιου αντικειµένου µπορεί να προκαλέσει εκρήξεις, εγκαύµατα αλλά και λανθασµένη χορήγηση φαρµάκων στον ασθενή (πχ. µια αντλία µη συµβατή δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα χορηγήσει την προβλεπόµενη δόση, όταν βρεθεί σε ισχυρό µαγνητικό περιβάλλον).

6 6 Επιπρόσθετα, η είσοδος ενός αντικειµένου µε σιδηροµαγνητικές ιδιότητες µπορεί να οδηγήσει στο βλητικό φαινόµενο (projectile effect). Το φαινόµενο αυτό συνίσταται στην απότοµη επιτάχυνση ενός αντικειµένου µε σιδηροµαγνητικές ιδιότητες, όταν βρεθεί κοντά το µαγνητικό πεδίο µε κίνδυνο να τραυµατίσει τον ασθενή ή το προσωπικό ή να προκαλέσει ζηµιά στον εξοπλισµό. Σε κάθε υλικό που χρησιµοποιείται στο εξεταστικό δωµάτιο ο κατασκευαστής θα πρέπει µε σαφήνεια να ορίζει την ένταση του µαγνητικού πεδίου στην οποία το αντικείµενο είναι «συµβατό». Σήµερα οι µαγνητικοί τοµογράφοι έχουν µια ένταση πεδίου 1,5 Tesla ή λιγότερο. Όµως στο άµεσο µέλλον φαίνεται ότι θα εµφανιστούν για κλινική χρήση τοµογράφοι µε ισχύ πεδίου 3 Tesla. ε θα πρέπει αυτόµατα να υποθέσουµε ότι ένα υλικό ασφαλές ή συµβατό µε τους σηµερινούς τοµογράφους θα παραµείνει τέτοιο µε τοµογράφους που θα αναπτύσσουν µελλοντικά µεγαλύτερη µαγνητική ισχύ. Στις αίθουσες προετοιµασίας και ανάνηψης το µαγνητικό πεδίο έχει ελαττωθεί σε ισχύ εκατοντάδες φορές, σε σχέση µε αυτό που αναπτύσσει ο τοµογράφος, κατά τη διάρκεια µιας εξέτασης. Έτσι, στους χώρους αυτούς κλασικά αναισθησιολογικά µηχανήµατα και monitors είναι ακριβή και απολύτως ασφαλή για τον ασθενή και το προσωπικό. Οι ασθενείς στους οποίους χορηγείται καταστολή ή γενική αναισθησία θα πρέπει να παρακολουθούνται µε βάση τα standards που αφορούν το απαραίτητο monitoring για καταστολή ή αναισθησία. Οι κατασκευαστές συχνά ενσωµατώνουν το βασικό monitoring (ΗΚΓ και κάποιες αναπνευστικές παραµέτρους) στη συσκευή του µαγνητικού τοµογράφου. Σε παλαιότερα µηχανήµατα παράµετροι που σήµερα θεωρούνται απαραίτητες, όπως το εκπνεόµενο κλάσµα του οξυγόνου ή η συγκέντρωση των πτητικών αναισθητικών, απουσιάζουν και είναι απαραίτητο να προστεθούν. Είναι πάντως προτιµότερο να υπάρχουν ανεξάρτητες συσκευές για το monitoring του ασθενούς. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης και η δυνατότητα να προβάλλονται τα δεδοµένα και σ ένα χώρο εκτός της εξεταστικής αίθουσας, συνήθως στο χώρο ελέγχου που βρίσκονται οι χειριστές του τοµογράφου, έτσι ώστε η αναισθησιολογική οµάδα να µπορεί να βρίσκεται εκτός του εξεταστικού χώρου, αν η κατάσταση του ασθενούς το επιτρέπει. Η τοποθέτηση των ειδικών ηλεκτροδίων και των καλωδίων του ΗΚΓ απαιτούν µεγάλη προσοχή, εξαιτίας του κινδύνου να µπλεχτούν µε το µηχάνηµα κατά τη λειτουργία του. Μεταξύ των καλωδίων και του δέρµατος του ασθενούς, απαιτείται η τοποθέτηση γαζών, για να προληφθούν εγκαύµατα. Το µαγνητικό πεδίο δηµιουργεί ειδικά προβλήµατα στην καταγραφή κάποιων παραµέτρων. Η ροή του αίµατος στην αορτή µέσα σ ένα µαγνητικό πεδίο δηµιουργεί µικρά δυναµικά που οδηγούν στην εµφάνιση πολλών παρασίτων, κυρίως στο τµήµα ST-T του ΗΚΓ, κάνοντας την παρακολούθηση της ισχαιµίας του µυοκαρδίου δύσκολη. Η καπνογραφική απεικόνιση µπορεί να καθυστερήσει έως και 20 δευτερόλεπτα, εξαιτίας του µεγάλου µήκους που έχει το σωληνάκι δειγµατοληψίας. Mέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης της θερµοκρασίας του ασθενούς, αν και φαίνεται ότι τα πιο σύγχρονα συστήµατα ξεπερνούν τη δυσκολία αυτή. Η ύπαρξη ισχυρού θορύβου, κατά τη λειτουργία του µαγνητικού τοµογράφου, καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ευδιάκριτων ορατών συναγερµών για τις διάφορες παραµέτρους του monitoring, αφού οι ακουστικοί συναγερµοί δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνουν αντιληπτοί. Ασφάλεια ασθενούς και προσωπικού Ασφάλεια του ασθενούς Η ασφάλεια του ασθενούς είναι πρωταρχικής σηµασίας. Συνήθως, η αναζήτηση από το ιστορικό αντενδείξεων για τη συγκεκριµένη εξέταση είναι δουλειά των ακτινολόγων. Εµφυτευµένα υλικά, όπως βηµατοδότες ή κάποια clips από επεµβάσεις αορτικής χειρουργικής, µπορεί να µετακινηθούν ή να πάψουν να λειτουργούν, οδηγώντας σε δραµατικές καταστάσεις. Σε καταστάσεις πιο σύνθετες, όπως σε ασθενείς ΜΕΘ που φέρουν διάφορες συσκευές και καθετήρες, η αναζήτηση της συµβατότητας των υλικών αυτών θα γίνει σε ειδικά sites στο Internet. Το πιο διαδεδοµένο φάρµακο για την ενίσχυση της απεικόνισης είναι το gadolinium

7 7 DPTA. Θεωρείται εξαιρετικά ασφαλές, αν και έχει αναφερθεί µια βαριά αναφυλακτική αντίδραση από τη χρήση του. Μπορεί όµως συχνότερα να προκαλέσει ναυτία, εµετό και πόνο στο σηµείο της έγχυσής του. Σε όλους τους ασθενείς, αναισθητοποιηµένους ή µη, πρέπει να τοποθετούνται προστατευτικά αυτιών για την προφύλαξη από το θόρυβο. Τέλος, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, θεωρείται φρόνιµο ν αποφεύγεται η συγκεκριµένη εξέταση στο πρώτο τρίµηνο της κύησης. Ασφάλεια του προσωπικού Το στατικό µαγνητικό πεδίο εκτείνεται πέρα από τα όρια του µηχανήµατος, αν και ελαττώνεται δραµατικά µε την απόσταση. Η έκταση αυτή είναι συνάρτηση του σχεδιασµού αλλά και του τύπου θωράκισης του µηχανήµατος (παθητική ή ενεργητική). Απότοµη µετακίνηση του ανθρώπινου σώµατος σε περιβάλλον ισχυρού στατικού µαγνητικού πεδίου, δηµιουργεί αίσθηµα ναυτίας, ιλίγγου και λάµψεις στο οπτικό πεδίο. Τα συµπτώµατα αυτά είναι καλοήθη και οφείλονται στο σχηµατισµό µικρών ηλεκτρικών ρευµάτων που επιδρούν στο έσω ους και τον αµφιβληστροειδή. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις για αθροιστική βλαπτική επίδραση στο ανθρώπινο σώµα, µετά από έκθεση σε ισχυρό στατικό µαγνητικό πεδίο. Οι σηµερινές κατευθυντήριες οδηγίες, για την ασφαλή µακροχρόνια έκθεση σε ισχυρό µαγνητικό πεδίο του προσωπικού υγείας, ορίζουν ότι σ ένα χρονικό διάστηµα 8 ωρών δεν πρέπει να εκτίθεται σε ένταση µεγαλύτερη από 200 mt. Αν και οι κίνδυνοι θεωρούνται αµελητέοι, το όριο αυτό δεν πρέπει να ξεπερνιέται, επειδή τίποτα δεν αποκλείει νέοι κίνδυνοι να ανακαλυφθούν στο µέλλον. Το προσωπικό που εργάζεται σε µαγνητικό τοµογράφο θα πρέπει να ελέγχεται ιατρικά, όπως και οι ασθενείς, για την ύπαρξη εµφυτευµάτων που µπορεί να µη λειτουργούν σωστά σε περιβάλλον µαγνητικού πεδίου. Απαιτείται επίσης η προφύλαξη του προσωπικού από το θόρυβο που προκαλεί ο τοµογράφος κατά τη λειτουργία του. Ο θόρυβος αυτός συχνά είναι πολύ έντονος και απαιτούνται ειδικά µέτρα, όταν πλησιάζει ή ξεπερνά τα 85dBA (µέσος όρος ηµερήσιας πρόσληψης). Ειδικά προστατευτικά καλύµµατα για τ αυτιά πρέπει να χρησιµοποιούνται, όταν αυτό είναι απαραίτητο, ειδικά όταν κάποιος παραµένει στην εσωτερική ελεγχόµενη περιοχή. Για εργαζόµενες γυναίκες, που βρίσκονται στο πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης, οι οδηγίες λένε ότι είναι φρόνιµο ν αφήνονται ν αποφασίσουν οι ίδιες, αν θέλουν ή όχι να εργαστούν στην εσωτερική ελεγχόµενη περιοχή. Η συνεχής εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού για τις ειδικές συνθήκες του χώρου είναι κεφαλαιώδους σηµασίας. Η απαγόρευση εισόδου υλικών µε σιδηροµαγνητικές ιδιότητες στην εσωτερική ελεγχόµενη περιοχή είναι απόλυτη και έχει σκοπό την προστασία από το βλητικό φαινόµενο των εργαζοµένων του ασθενή και του µηχανήµατος. Ειδικές καταστάσεις, που αν και σπάνιες µπορεί ν αποδειχθούν καταστροφικές πρέπει ν αναγνωρίζονται αµέσως. Μια σπάνια αλλά δυνητικά καταστροφική είναι, όταν συµβαίνει απότοµη διακοπή της παρουσίας του µαγνητικού πεδίου που µπορεί να είναι προκλητή ή οφειλόµενη σε αστοχία του συστήµατος (Quenching of superconducting magnets). Κανονικά η διαδικασία αυτή δεν είναι καταστροφική αφού υπάρχουν ειδικά συστήµατα απαγωγής του αερίου ηλίου που παράγεται από το υγρό ήλιο που περιβάλλει και ψύχει τις σωληνώσεις υπεραγωγιµότητας. Αν όµως το σύστηµα απαγωγής του ηλίου δε λειτουργήσει κανονικά, υπάρχει ο κίνδυνος µεγάλες ποσότητες ηλίου να διαρρεύσουν στην εξεταστική αίθουσα, δηµιουργώντας υποξική ατµόσφαιρα που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τους ασθενείς και το προσωπικό. Αναλυτές οξυγόνου πρέπει πάντα να βρίσκονται στην εξεταστική αίθουσα και τα αποτελέσµατά τους να προβάλλονται στο χώρο ελέγχου. Οπτικοί και ηχητικοί συναγερµοί πρέπει να ενεργοποιούνται, όταν εµφανιστεί υποξική ατµόσφαιρα στην εσωτερική ελεγχόµενη περιοχή.

8 Βιβλιογραφία 1) Κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια στην αναισθησία. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία, Αθήνα ) Καθορισµός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών για την Ασφαλή Χορήγηση Αναισθησίας. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 1044, 25 Νοεµβρίου ) American Society of Anesthesiologists (ASA): Guidelines for Ambulatory Anesthesia and Surgery, ) American Society of Anesthesiologists (ASA): Guidelines for Office-Based Anesthesia, ) American Society of Anesthesiologists (ASA): Statement on Qualifications of Anesthesia Providers in the Office-Based Setting, ) American Society of Anesthesiologists (ASA): Standards for Postanesthesia Care, ) American Society of Anesthesiologists (ASA): Basic Standards for Preanesthesia Care, ) American Society of Anesthesiologists (ASA): Standards for Basic Anesthetic Monitoring, ) Provision of Anaesthetic Services in Magnetic Resonance Units. Published by the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland, May

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ.

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1044 25 Νοεμβρίου 1997... Καθορισμός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI)

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) 1. Τι είναι η Μαγνητική Τοµογραφία; Η Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) είναι µια προηγµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 253 Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΖΗΡΝΑ, ΛΕΟΝΤΙΑ ΤΑΡΑΜΟΝΛΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΝΤΕΣΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Μονάδες Μεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα ελέγχου Ορισµός εξοπλισµού Κατευθυντήριες οδηγίες Παρουσίαση βηµάτων ελέγχου Περιοδικότητα ελέγχου Ειδικές καταστάσεις Συµπεράσµατα

Αναγκαιότητα ελέγχου Ορισµός εξοπλισµού Κατευθυντήριες οδηγίες Παρουσίαση βηµάτων ελέγχου Περιοδικότητα ελέγχου Ειδικές καταστάσεις Συµπεράσµατα ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αµαλία Ντούµα Αναισθησιολόγος ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς» ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αναγκαιότητα ελέγχου Ορισµός εξοπλισµού Κατευθυντήριες οδηγίες Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ντρια: Καθηγήτρια Ελένη Ασκητοπούλου ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΥΚΛΟΣ 21 ος ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Θωμόπουλος Μαιευτήρας Γυναικολόγος. Μαιευτήριο «Γαία» Σεμινάριο Μαιών-Μαιευτών

Παναγιώτης Θωμόπουλος Μαιευτήρας Γυναικολόγος. Μαιευτήριο «Γαία» Σεμινάριο Μαιών-Μαιευτών Παναγιώτης Θωμόπουλος Μαιευτήρας Γυναικολόγος Μαιευτήριο «Γαία» Σεμινάριο Μαιών-Μαιευτών Δεδομένα «CESDI (Confidential Enquiry into Stillbirths and Deaths in Infancy)» Ελλιπής φροντίδα σε 75% των θανάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 1 Η απεικόνιση βοηθά τους γιατρούς στη διάγνωση και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Α Δ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ1 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs)

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs) Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs) Παρότι οι πρόοδοι στην επείγουσα καρδιακή φροντίδα συνεχίζουν να βελτιώνουν τις πιθανότητες επιβίωσης από καρδιακή ανακοπή, αυτή παραμένει βασική αιτία θανάτου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Υπάρχουν περιπτώσεις που μια μέλλουσα μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS)

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) Καφαντάρης Ιωάννης 1, Μεϊμέτη Ευαγγελία 2 1. Ειδικευόμενος Καρδιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμός θαλάμων Αριθμός κλινών 20 *(Αριθμός κλινών)/400 max=100 (μέγιστη βαθμ) για αρ κλινών

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές δραστηριότητες

Κλινικές δραστηριότητες Ο ηλικιωμένος ασθενής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη Φλώρα Ζερβού-Βάλβη MPhil Med, Δρ Οδοντ Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ COPYRIGHT 2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξική σχεδίαση του

Χωροταξική σχεδίαση του Χωροταξική σχεδίαση του ΤµήµατοςΕπειγόντωνΠεριστατικώνεριστατικών Νύκταρη Βασιλεία Αναισθησιολόγος ΠΑΓΝΗ λειτουργία: υποδοχή ασθενών σταθεροποίηση ασθενών αντιµετώπιση ασθενών απρόβλεπτος όγκος ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Cardiovascular and Interventional

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου www.cardiorehab.com.cy Καλωσορίσατε στο Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου Στόχος του κέντρου Το κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. Το ιδιωτικό θεραπευτήριο IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε., αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό Θεραπευτικό - Χειρουργικό & Ερευνητικό Κέντρο πού βρίσκεται στην πόλη των Χανίων και καλύπτει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Περιεγχειριτική Νοσηλευτική στη Μαιευτική Γυναικολογία Κωδικός Μαθήματος: MA0551 ΜΑ0552

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η Χειρουργική Αντιμετώπιση της Νόσου Πάρκινσον

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η Χειρουργική Αντιμετώπιση της Νόσου Πάρκινσον ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Η Χειρουργική Αντιμετώπιση της Νόσου Πάρκινσον Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Η χειρουργική της νόσου Πάρκινσον ξεκίνησε με τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Τα παιδιά συνήθως εισάγονται στο νοσοκοµείο λίγο πριν την εγχείρηση. Είναι σηµαντικό το παιδί να είναι ελεύθερο λοιµώξεων πριν από την εγχείρηση. Αν το παιδί έχει πυρετό, βήχα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έντυπο έχουν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξασθενημένη αντίληψη χρωμάτων. Ολα τα παραπάνω συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν τις καθημερινές δραστηριότητες όπως:

Εξασθενημένη αντίληψη χρωμάτων. Ολα τα παραπάνω συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν τις καθημερινές δραστηριότητες όπως: KATAΡΑΧΤΗΣ ΜΑΤΙΩΝ Ο καταρράκτης, είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες θόλωσης της όρασής μας μετά από κάποια ηλικία. Ο καταρράκτης είναι μέρος του φαινομένου της γήρανσης του ματιού. Ολοι οι άνθρωποι μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

24/25Οκτωβρίου. ΑναισθησιολογίαÈ. ÇΕπίκαιρα θέματα στη σύγχρονη. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ÇValisÈ. Σάββατο/Κυριακή. Α γ ρ ι ά Β ό λ ο υ

24/25Οκτωβρίου. ΑναισθησιολογίαÈ. ÇΕπίκαιρα θέματα στη σύγχρονη. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ÇValisÈ. Σάββατο/Κυριακή. Α γ ρ ι ά Β ό λ ο υ Σάββατο/Κυριακή 24/25Οκτωβρίου Yπό την αιγίδα της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας ÇΕπίκαιρα θέματα στη σύγχρονη ΑναισθησιολογίαÈ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ÇValisÈ Α γ ρ ι ά Β ό λ ο υ 09:00-09:30 Εγγραφές «Επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπτικό Βρογχοσκόπιο Olympus (Δωρεά: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα) 19.680,00

Ινοπτικό Βρογχοσκόπιο Olympus (Δωρεά: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα) 19.680,00 Νοσοκομείο Παίδων ''Η Αγία Σοφία'' 18/06/10 Φορητός Αναπνευστήρας (Δωρεά: Ίδρυμα Σαμούρκα) 6.655,00 30/09/10 Ινοβρογχοσκόπιο με σύστημα βιντεοσκόπησης 44.280,00 30/09/10 Laptop για ινοβρογχοσκόπιο 599,99

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FLECARDIA 50, 100, 150 και 200 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά flecainide acetate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 1.1. Εισαγωγή και λογική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 1.1. Εισαγωγή και λογική ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1.1. Εισαγωγή και λογική Η ανακούφιση από τον πόνο αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωµα ανεξάρτητα ηλικίας. Τα νεογνά αισθάνονται πόνο και µάλιστα τα πρόωρα

Διαβάστε περισσότερα

Τα ενδοφλέβια υγρά θα αναπληρώνουν τις ανάγκες του οργανισµού σας για µερικές ηµέρες µέχρις ότου µπορέσετε να τρέφεστε κανονικά.

Τα ενδοφλέβια υγρά θα αναπληρώνουν τις ανάγκες του οργανισµού σας για µερικές ηµέρες µέχρις ότου µπορέσετε να τρέφεστε κανονικά. Μετά την χειρουργική επέµβαση Η ανάρρωση µετά από την χειρουργική επέµβαση στους πνεύµονες επέρχεται µετά από πάροδο µερικών εβδοµάδων. Κάποιοι ασθενείς φυσικά αναρρώνουν πιο γρήγορα από άλλους. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Α. Σταθόπουλος, Χ. Χάµος, Ο. Κισκήρα, Α. Ψευδή Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» To monitoring του ασθενούς αποτελεί κλειδί στην παροχή αναισθησιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Για 10 η συνεχή χρονιά η Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο «Αττικόν» Νοσοκομείο πραγματοποιεί το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία». Κατά

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά (el) Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com Στη συνέχεια, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Copyright Ιούνιος 2009, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Διεύθυνση Σώµατος Σαµαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Τµήµα Εκπαίδευσης 1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Εγχειρίδιο Εκπαιδευόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας Μιχαλακοπούλου 64 115 28 Αθήνα Γραμματεία Αιμιλία Μακρυαλέα Αικατερίνη Μπότση Τηλ. 6932-300428 Τηλ.-Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη.

ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη. ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη. Πότε πρέπει να εφαρµόζεται; «Ιπποκράτειες Ηµέρες Καρδιολογίας» Μέλανη Κωνσταντινίδου Καρδιολόγος Ηλεκτροφυσιολόγος Αγ Λουκάς Disclosures None ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ

Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ Δήµητρα Κοντογιάννη Καρδιολόγος-Εντατικολόγος Επιµελήτρια Α Γενικό νοσοκοµείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» ΑΛΥΣΣΙΔΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ERC

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία)

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία) ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία) Η ιστορία του Ρ.Μ. Παρ όλο που τα κλινικά σηµεία φανέρωναν υποψίες εγκεφαλικού επεισοδίου, εντούτοις η διάγνωση του Ρ.Μ. δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. To υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

15 Ιουλίου 1993 15 Ιουλίου 2008: 15 χρόνια Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Μια ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά

15 Ιουλίου 1993 15 Ιουλίου 2008: 15 χρόνια Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Μια ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά 15 Ιουλίου 1993 15 Ιουλίου 2008: 15 χρόνια Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Μια ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά Συνέντευξη τύπου ΩΚΚ, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008 καθηγητής κ. Ιωάννης Παπαδημητρίου Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΕΚΑΒ - ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΑΙΧΜΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΛΟΥ. Περδικογιάννης Γεώργιος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος Επιµ. Α

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΕΚΑΒ - ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΑΙΧΜΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΛΟΥ. Περδικογιάννης Γεώργιος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος Επιµ. Α ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΕΚΑΒ - ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΑΙΧΜΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΛΟΥ Περδικογιάννης Γεώργιος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος Επιµ. Α Ηµερίδα «Οδική Ασφάλεια και Ε.Κ.Α.Β. Μετά το ατύχηµα τι;» Αθήνα 28 Σεπτεµβρίου 2006 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο

Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο Καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι η αιφνίδια και απρόβλεπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ EyeDayClinic Case Study από την πρώτη πιστοποιημένη μονάδα Υγείας βάσει του ΕΝ 15224. Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ EyeDayClinic Case Study από την πρώτη πιστοποιημένη μονάδα Υγείας βάσει του ΕΝ 15224. Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 x ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ EyeDayClinic Case Study από την πρώτη πιστοποιημένη μονάδα Υγείας βάσει του ΕΝ 15224 Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ x ΕyeDayClinic: Ποιοι είμαστε Περιγραφή Τα τμήματα Οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 Δελτίο Τύπου Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 «Διαστημικές» προδιαγραφές στη διενέργεια και των πλέον λεπτών επεμβάσεων της σύγχρονης Νευροχειρουργικής και Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, με τεράστια οφέλη για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο της θωρακοχειρουργικής και ενδοθωρακικής αγγειοχειρουργικής

Κέντρο της θωρακοχειρουργικής και ενδοθωρακικής αγγειοχειρουργικής Κέντρο της θωρακοχειρουργικής και ενδοθωρακικής αγγειοχειρουργικής ιευθυντής κλινικής: Καθηγητής Dr.med. Μάρτιν Τέσνερ HUST Wuhan Κλινική Ντέλµενχορστ - Γερµανία - Πληροφορίες 2009 Πληροφορίες για τους

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org www.uterinefibroids.eu

www.cirse.org www.uterinefibroids.eu Εμβολισμός Ινομυωμάτων Μήτρας Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org www.uterinefibroids.eu Cardiovascular and Interventional Radiological Society of

Διαβάστε περισσότερα

KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ

KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ 1 KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ Η μήτρα, ο κόλπος και οι ωοθήκες είναι απαραίτητα όργανα για την αναπαραγωγή της γυναίκας. Ένα στα 4.000 κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα)

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής καρδιολογικής κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist

histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist histogenesis αισθητική προσώπου Dr. Stefanos Goudelas, Dermatologist η πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική αγωγή για τις ρυτίδες έκφρασης Dr. Stefanos Goudelas

Διαβάστε περισσότερα

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης ΠΥΡΗΝΑΣ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (ΜΕΘ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση European Resuscitation Council www.erc.edu Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος Το πρόβλημα 75.000 εξωνοσοκομειακοί θάνατοι από ΑΚΑ/έτος στο UK & 330.000 στις USA Πιθανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-1 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4α /Γ.Π. 3567 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Bιτρεκτομή. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Bιτρεκτομή. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Bιτρεκτομή www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι η βιτρεκτομή (υαλοειδεκτομή); Βιτρεκτομή είναι ο τύπος της χειρουργικής επέμβασης κατά την οποία αφαιρείται το υαλοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ

ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ Χριστοδουλοπούλου Βάσω ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή στη μαιευτική πράξη νέων μεθόδων εκτίμησης της εξέλιξης και της συμπεριφοράς του εμβρύου συνετέλεσε ώστε η Μαιευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC)

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΚΥ.Σ.ΑΝ. Κερύνιας 9 Λατσιά, 2231. Τηλ: 99784580 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC) Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης είναι μη κερδοσκοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βρογχοσκόπηση µε εύκαµπτο βρογχοσκόπιο στα παιδιά Οδηγίες προς τους γονείς Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Παιδοαναισθησιολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Το φυλλάδιο αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα βιβλία που έχουν γραφεί από τακτικά μέλη της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και απευθύνονται στους συνάδελφους απεικονιστές. Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1 κ ε φ ά λ α ι ο Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1.1 Αλγόριθμοι στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Το πρώτο διεθνές συνέδριο για τις κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ Προστασία από τις ακτινοβολίες Πλαίσιο και δράσεις Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Η ακτινοβολία παντού γύρω μας 2 Εφαρμογές ακτινοβολιών: ιατρική, έρευνα, βιομηχανία,

Διαβάστε περισσότερα

6ο Διαβητολογικό. Συνέδριο. 20 έως 22 Νοεμβρίου 2009. Σακχαρώδης Διαβήτης Γνώση βασισμένη στην ένδειξη. Κάνουμε το σωστό; Πάτρα.

6ο Διαβητολογικό. Συνέδριο. 20 έως 22 Νοεμβρίου 2009. Σακχαρώδης Διαβήτης Γνώση βασισμένη στην ένδειξη. Κάνουμε το σωστό; Πάτρα. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Διαβητολογικό Κέντρο 6ο Διαβητολογικό Συνέδριο Σακχαρώδης Διαβήτης Γνώση βασισμένη στην ένδειξη Κάνουμε το σωστό; Ενα διαχρονικό δίλημμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Γιώργος Θεοχάρης. Παθολόγος

Επιμέλεια Γιώργος Θεοχάρης. Παθολόγος Επιμέλεια Γιώργος Θεοχάρης Παθολόγος Το 4ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Επείγουσας Ιατρικής και την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα