Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Μ. Κλήµη, Α. Λουκέρη, Ν. Λιακόπουλος Στην Ελλάδα η χορήγηση αναισθησίας και καταστολής γίνεται στη συντριπτική της πλειοψηφία εντός των χώρων του νοσοκοµείου. Η χορήγηση αναισθησίας σε ιατρεία (office-based anesthesia) είναι πολύ σπανιότερη και συχνά εντυπωσιάζει η πλήρης απουσία της, αν γίνει σύγκριση µε άλλες χώρες. Για παράδειγµα, επισηµαίνουµε ότι επίσηµα αναφέρεται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο ότι στην Ελλάδα δεν χορηγείται αναισθησία σε κανένα οδοντιατρικό κέντρο εκτός νοσοκοµείου. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις που απαιτείται η χορήγηση αναισθησίας ή καταστολής εκτός του χειρουργείου ή εκτός νοσοκοµείου είναι: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Μαγνητική τοµογραφία - Αξονική τοµογραφία - Επεµβατική νευροακτινολογία ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αρτηριογραφία - Στεφανιαία αγγειογραφία - Επεµβατικές τεχνικές στεφανιαίων αγγείων - Καθετηριασµός καρδιάς - Ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες και διατοµή των παθολογικών οδών µετάδοσης - Εµφύτευση βηµατοδότη ή απινιδωτών - Ηλεκτρική ανάταξη Θεραπευτική ακτινοβολία Θεραπεία µε ηλεκτρο-shock Εξωσωµατική γονιµοποίηση Οδοντιατρικές επεµβάσεις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Εγκρίθηκε από την Ειδική Επιτροπή της ASA (House of Delegates), στις 13 Οκτωβρίου 1999 και η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 27 Οκτωβρίου 2004) ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α Επιλογή ασθενούς και εγχείρησης Ο αναισθησιολόγος πρέπει να βεβαιωθεί ότι η επέµβαση που θα γίνει εντάσσεται στους σκοπούς της πρακτικής των λειτουργών φροντίδας υγείας και ότι διατίθενται τα απαραίτητα µέσα.

2 2 Η επέµβαση πρέπει να είναι διάρκειας και βαθµού πολυπλοκότητας που να επιτρέψει στον ασθενή να ανανήψει και να φύγει από το ιατρείο. Ασθενείς µε προϋπάρχουσες ιατρικές και άλλες καταστάσεις που αναµφίβολα έχουν κίνδυνο επιπλοκών θα πρέπει να παραπέµπονται σε χώρους µε κατάλληλη υποδοµή (π.χ. νοσοκοµεία) για την εκτέλεση της εγχείρησης και χορήγηση αναισθησίας. Περιεγχειρητική φροντίδα Ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να πάρει κατευθυντήριες οδηγίες από τις «Βασικές Προδιαγραφές για Προαναισθητική Φροντίδα», «Προδιαγραφές για το Βασικό Αναισθησιολογικό Monitoring», «Προδιαγραφές για Μεταναισθητική Φροντίδα» και «Κατευθυντήριες Οδηγίες για Αναισθησία και Χειρουργική σε εξωτερικούς ασθενείς». Ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να είναι παρών στη διάρκεια της διεγχειρητικής περιόδου και αµέσως διαθέσιµος, µέχρις ότου ο ασθενής ανανήψει πλήρως. Η έξοδος του ασθενούς είναι ευθύνη του θεράποντος ιατρού. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να πιστοποιείται στο ιατρικό δελτίο. Προσωπικό µε εκπαίδευση σε εξειδικευµένες τεχνικές αναζωογόνησης θα πρέπει να είναι αµέσως διαθέσιµο, µέχρις ότου όλοι οι ασθενείς φύγουν για το σπίτι. Monitoring και εξοπλισµός Θα πρέπει να είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα µέσα και φάρµακα για µια αποτελεσµατική αναζωογόνηση του ασθενούς. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στο «Προδιαγραφές για χορήγηση αναισθησίας σε χώρους εκτός χειρουργείου» της ASA. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισµού και τη διακίνηση προσωπικού ώστε να επιτρέπεται η ταχεία πρόσβαση στον ασθενή, το µηχάνηµα αναισθησίας και τις συσκευές της εντατικής παρακολούθησης (monitoring). Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να συντηρείται και να ελέγχεται, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια θα πρέπει να διατίθεται, για να εξασφαλίσει την προστασία του ασθενούς στην περίπτωση επείγοντος. Σε κάθε χώρο που χορηγείται αναισθησία θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο µηχάνηµα αναισθησίας και εξοπλισµός για εντατική παρακολούθηση, σύµφωνα µε τις «Προδιαγραφές για το Βασικό Αναισθησιολογικό Monitoring» της ASA, καθώς και πιστοποιητικό συχνής προληπτικής συντήρησης, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή. Στο ιατρείο όπου οι αναισθησιολογικές υπηρεσίες αφορούν βρέφη και παιδιά ο απαιτούµενος εξοπλισµός τα φάρµακα και οι δυνατότητες αναζωογόνησης θα πρέπει να είναι κατάλληλα για παιδιατρικό πληθυσµό. Επείγοντα και Μεταφορά Όλο το προσωπικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και να γνωρίζει τα αναθεωρηµένα γραπτά πρωτόκολλα των µέσων διαχείρισης του επείγοντος. Θα πρέπει να υπάρχουν γραπτά πρωτόκολλα για καρδιοαναπνευστικές επείγουσες καταστάσεις και άλλες εξωτερικές και εσωτερικές καταστροφές, π.χ. πυρκαγιά.

3 3 Θα πρέπει να υπάρχουν τα διαθέσιµα µέσα, φάρµακα, εξοπλισµός και γραπτά πρωτόκολλα για τη θεραπεία της κακοήθους υπερθερµίας, όταν χρησιµοποιούνται παράγοντες που την πυροδοτούν. Πρέπει να υπάρχει γραπτό πρωτόκολλο για την ασφαλή και έγκαιρη µεταφορά του ασθενούς σε προκαθορισµένο κέντρο εναλλακτικής φροντίδας (συνήθως κάποιο κοντινό νοσοκοµείο), όταν απαιτούνται περισσότερες και επείγουσες υπηρεσίες για την προστασία της υγείας του ασθενούς. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΩΝ (Εγκρίθηκε από την Ειδική Επιτροπή της ASA (House of Delegates), στις 19 Οκτωβρίου 1994 και η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 15 Οκτωβρίου 2003) Οι προδιαγραφές αυτές εφαρµόζονται από όλο το προσωπικό που εµπλέκεται στην αναισθητική φροντίδα για επεµβάσεις που γίνονται σε χώρους εκτός αιθουσών χειρουργείων. Είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που µπορεί να επεκταθούν σε οποιοδήποτε χρόνο, σύµφωνα µε την κρίση του προσωπικού της αναισθησιολογίας. Οι προδιαγραφές αυτές ενθαρρύνουν την ποιότητα της φροντίδας του ασθενούς, αλλά δεν εγγυώνται τη συγκεκριµένη έκβαση του ασθενούς. Οι προδιαγραφές αυτές υπόκεινται σε αναθεώρηση από καιρό σε καιρό, ανάλογα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της πρακτικής. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΟΥ Σε κάθε χώρο πρέπει να υπάρχει: 1. Αξιόπιστη πηγή παροχής οξυγόνου επαρκής για την αναµενόµενη χρονική διάρκεια της επέµβασης. Απαραίτητη επίσης είναι εφεδρική πηγή οξυγόνου. Πριν από τη χορήγηση αναισθησίας, ο αναισθησιολόγος οφείλει να ελέγχει τη δυνατότητα, τους περιορισµούς και την προσεγγισιµότητα και των δυο παροχών οξυγόνου. Η εφεδρική πηγή θα πρέπει να περιέχει την ισόποση ποσότητα ενός γεµάτου κυλίνδρου Ε. 2. Μια επαρκής και αξιόπιστη πηγή για αναρρόφηση ή συσκευή αναρρόφησης που να καλύπτει τις προδιαγραφές των συσκευών που διατίθενται στις αίθουσες χειρουργείων. 3. Επαρκές και αξιόπιστο σύστηµα απαγωγής αναισθητικών αερίων στις περιπτώσεις που χορηγούνται πτητικά αναισθητικά. 4. α) Αυτοδιατεινόµενος ασκός, µε δυνατότητα παροχής τουλάχιστον 90% οξυγόνου, ικανός να ασκήσει θετική πίεση. β) Επαρκής ποσότητα αναισθητικών φαρµάκων, υλικού και εξοπλισµού για την αναισθητική φροντίδα. γ) Επαρκής εξοπλισµός για την εντατική παρακολούθηση των ασθενών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του «Βασικού Αναισθησιολογικού Monitoring». δ) Στις περιπτώσεις που χορηγείται αναισθησία δι εισπνοής θα πρέπει να υπάρχει µηχάνηµα αναισθησίας, παρόµοιο µε αυτό που διατίθεται στις αίθουσες χειρουργείου µε ίδια συντήρηση και έλεγχο.

4 4 5. Επαρκείς ηλεκτρικές παροχές για τη συνεχή λειτουργία των µηχανηµάτων αναισθησίας και συσκευών εντατικής παρακολούθησης καθώς και εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα διακοπής του κυκλώµατος, σε περίπτωση επαφής του ρεύµατος µε νερό (γείωση). 6. Πρόβλεψη για επαρκή φωτισµό του ασθενή και των µηχανηµάτων. Να διατίθεται, επίσης, µια µικρή εφεδρική πηγή φωτός -εκτός από το λαρυγγοσκόπιο- που να λειτουργεί µε µπαταρία, π.χ. φακός. 7. Επαρκής χώρος για την τοποθέτηση µηχανηµάτων και τη διακίνηση του προσωπικού, µε εύκολη πρόσβαση στον ασθενή και τα µηχανήµατα. 8. Τροχήλατο µε απινιδωτή, φάρµακα και λοιπό εξοπλισµό για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. 9. Επαρκές προσωπικό εκπαιδευµένο για παροχή βοήθειας στον αναισθησιολόγο. υνατότητα επικοινωνίας διπλής κατευθύνσεως για κλήση βοήθειας. 10. Οι κωδικοί ασφαλείας του κτιρίου και οι προδιαγραφές των µέσων πρέπει να ελέγχονται. 11. Πρόβλεψη για κατάλληλη µεταναισθητική διαχείριση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές µεταναισθητικής φροντίδας. Εκτός από τον αναισθησιολόγο, πρέπει να διατίθεται εκπαιδευµένο προσωπικό και κατάλληλες συσκευές για την ασφαλή µεταφορά του ασθενούς στη Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ Η απεικόνιση του ανθρώπινου σώµατος διαµέσου της µαγνητικής αντήχησης (magnetic resonance imaging-mri) κερδίζει συνεχώς έδαφος στην καθηµερινή κλινική πράξη, διότι συνδυάζει εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης, ενώ ταυτόχρονα η βλαπτική της επίδραση στο ανθρώπινο σώµα είναι αµελητέα. Από την άλλη, µερικοί ασθενείς είναι αδύνατον να παραµείνουν ακίνητοι στο στενό εξεταστικό περιβάλλον του µαγνητικού τοµογράφου, µε αποτέλεσµα να απαιτείται καταστολή ή γενική αναισθησία για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Οι ασθενείς αυτοί συχνά είναι υγιή παιδιά ή ενήλικες µε κλειστοφοβία. Υπάρχουν όµως και ασθενείς µε σύνθετη παθολογία που απαιτούν γενική αναισθησία, όπως παιδιά µε κινητικές και µαθησιακές διαταραχές ή σπάνια σύνδροµα και ενήλικες που νοσηλεύονται σε Μ.Ε.Θ. Ο αναισθησιολόγος έχει να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες που δηµιουργεί η ύπαρξη ενός ισχυρού µαγνητικού πεδίου, σε συνδυασµό µε την περιορισµένη πρόσβαση προς τον ασθενή. Οργάνωση του χώρου Είναι πολύ σηµαντικό να τονιστεί ότι σε κάθε νέα µονάδα µαγνητικού τοµογράφου που δηµιουργείται είναι απαραίτητη στον αρχικό σχεδιασµό της η συµµετοχή ενός αναισθησιολόγου για να εξασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκούς χώρου και εξοπλισµού για τις αναισθησιολογικές υπηρεσίες που θα προσφερθούν. Μετατροπές εκ των υστέρων είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν, αν σκεφθεί κανείς ότι για την παθητική θωράκιση του µαγνήτη απαιτούνται συχνά τόνοι σιδήρου. Κάθε µονάδα µαγνητικού τοµογράφου θα πρέπει να έχει µια ελεγχόµενη περιοχή που περιλαµβάνει το περίγραµµα του χώρου στον οποίο η µαγνητική ισχύς είναι µεγαλύτερη των 0.5

5 5 mt ή 5 gauss (1 Tesla ισούται µε gauss). H είσοδος στο χώρο αυτό επιτρέπεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για τους περιορισµούς που ισχύουν στο χώρο αυτό. Ο σχεδιασµός των χώρων στο εσωτερικό ενός τοµογράφου πρέπει να περιλαµβάνει: 1) Χώρους υποδοχής και αναµονής των ασθενών, 2) Χώρος προετοιµασίας και αντιµετώπισης επειγόντων καταστάσεων, 3) Εξεταστικός χώρος ή εσωτερική ελεγχόµενη περιοχή, 4) Χώρος ελέγχου και 5) Χώρος ανάνηψης. Ο χώρος προετοιµασίας και αντιµετώπισης επειγόντων περιστατικών πρέπει να είναι αρκετά µεγάλος και ικανός να δεχθεί και ασθενείς που µεταφέρονται σε κρεβάτια ΜΕΘ. Η εισαγωγή στην αναισθησία θα πρέπει να γίνεται σε φορεία ή τραπέζια που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν θέση Trendelenburg. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης µεταφοράς του ασθενούς από και προς το χώρο αυτό, ειδικά αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης εµφανιστεί κάποια επείγουσα κατάσταση που απαιτεί αντιµετώπιση. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής θα πρέπει να µεταφέρεται εκτός του µαγνητικού πεδίου χωρίς καθυστέρηση. Αντίθετα, απαγορεύεται απόλυτα η είσοδος στον εξεταστικό χώρο υλικών µε σιδηροµαγνητικές ιδιότητες, όπως λαρυγγοσκοπίων, απινιδωτών και οβίδων οξυγόνου. Στο χώρο προετοιµασίας και αντιµετώπισης επειγόντων, θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή υλικά και εκπαιδευµένο προσωπικό, για να µπορούν ν αντιµετωπιστούν, επαρκώς και αυτόνοµα, καταστάσεις, όπως καρδιακή ανακοπή, βαριές αναφυλακτικές αντιδράσεις και ασθενείς µε δύσκολο αεραγωγό. Θα πρέπει επίσης να έχει επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους και ψυγείο για τη φύλαξη των φαρµάκων. Ο εξεταστικός χώρος ή εσωτερική ελεγχόµενη περιοχή πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε αναισθησιολογικό µηχάνηµα, monitors, αναπνευστήρα και εξατµιστήρες που χαρακτηρίζονται «σύµφωνα» για χρήση σε περιβάλλον µαγνητικού πεδίου. Πρέπει να υπάρχουν επίσης (όπως και στους χώρους προετοιµασίας και ανάνηψης) αναρρόφηση, υποδοχές ιατρικών αερίων και φυσικά ένα αποτελεσµατικό σύστηµα για την απαγωγή την πτητικών αναισθητικών. Ο χώρος ανάνηψης πρέπει πάντα να είναι διαφορετικός από το χώρο προετοιµασίας. Θα πρέπει να έχει ικανοποιητικό µέγεθος, έτσι ώστε να µπορεί να δεχθεί περισσότερους ασθενείς αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι συνδεδεµένοι µε το απαραίτητο για τη µεταναισθητική παρακολούθηση monitoring. Ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό θα πρέπει εκτός από τον υπεύθυνο αναισθησιολόγο να βρίσκεται τόσο στην αίθουσα προετοιµασίας όσο και στην αίθουσα ανάνηψης. Εξοπλισµός-monitoring Όλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στο εξεταστικό δωµάτιο πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά και το κάθε αντικείµενο να σηµανθεί σαν «ασφαλές» ή «συµβατό» για χρήση στην εσωτερική ελεγχόµενη περιοχή του µαγνητικού τοµογράφου. Η έννοια «ασφαλές» ( MR safe ) σηµαίνει ότι το αντικείµενο αυτό δεν είναι επικίνδυνο για τον ασθενή ή το προσωπικό, όταν βρεθεί µέσα στο εξεταστικό δωµάτιο. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι θα έχει ακριβή λειτουργία και ότι δε θα επιδράσει στην απεικονιστική ποιότητα της εξέτασης. Η έννοια «συµβατό» ( MR compatible ) σηµαίνει ότι το αντικείµενο δεν είναι επικίνδυνο για τον ασθενή ή το προσωπικό και ότι ταυτόχρονα έχει ασφαλή και ακριβή λειτουργία, ενώ δεν επιδρά στην ποιότητα απεικόνισης της εξέτασης. Είναι προφανές ότι στο εξεταστικό δωµάτιο πρέπει να χρησιµοποιούνται αντικείµενα που έχουν χαρακτηριστεί σαν «συµβατά» και έχουν ειδική σήµανση, ώστε να µη συγχέονται µε άλλα. Το προσωπικό που µε οποιοδήποτε τρόπο εµπλέκεται στη λειτουργία του µαγνητικού τοµογράφου εκπαιδεύεται ειδικά στο να µη µεταφέρει αντικείµενα που δεν έχουν σηµανθεί στο εξεταστικό δωµάτιο. Η είσοδος ενός τέτοιου αντικειµένου µπορεί να προκαλέσει εκρήξεις, εγκαύµατα αλλά και λανθασµένη χορήγηση φαρµάκων στον ασθενή (πχ. µια αντλία µη συµβατή δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα χορηγήσει την προβλεπόµενη δόση, όταν βρεθεί σε ισχυρό µαγνητικό περιβάλλον).

6 6 Επιπρόσθετα, η είσοδος ενός αντικειµένου µε σιδηροµαγνητικές ιδιότητες µπορεί να οδηγήσει στο βλητικό φαινόµενο (projectile effect). Το φαινόµενο αυτό συνίσταται στην απότοµη επιτάχυνση ενός αντικειµένου µε σιδηροµαγνητικές ιδιότητες, όταν βρεθεί κοντά το µαγνητικό πεδίο µε κίνδυνο να τραυµατίσει τον ασθενή ή το προσωπικό ή να προκαλέσει ζηµιά στον εξοπλισµό. Σε κάθε υλικό που χρησιµοποιείται στο εξεταστικό δωµάτιο ο κατασκευαστής θα πρέπει µε σαφήνεια να ορίζει την ένταση του µαγνητικού πεδίου στην οποία το αντικείµενο είναι «συµβατό». Σήµερα οι µαγνητικοί τοµογράφοι έχουν µια ένταση πεδίου 1,5 Tesla ή λιγότερο. Όµως στο άµεσο µέλλον φαίνεται ότι θα εµφανιστούν για κλινική χρήση τοµογράφοι µε ισχύ πεδίου 3 Tesla. ε θα πρέπει αυτόµατα να υποθέσουµε ότι ένα υλικό ασφαλές ή συµβατό µε τους σηµερινούς τοµογράφους θα παραµείνει τέτοιο µε τοµογράφους που θα αναπτύσσουν µελλοντικά µεγαλύτερη µαγνητική ισχύ. Στις αίθουσες προετοιµασίας και ανάνηψης το µαγνητικό πεδίο έχει ελαττωθεί σε ισχύ εκατοντάδες φορές, σε σχέση µε αυτό που αναπτύσσει ο τοµογράφος, κατά τη διάρκεια µιας εξέτασης. Έτσι, στους χώρους αυτούς κλασικά αναισθησιολογικά µηχανήµατα και monitors είναι ακριβή και απολύτως ασφαλή για τον ασθενή και το προσωπικό. Οι ασθενείς στους οποίους χορηγείται καταστολή ή γενική αναισθησία θα πρέπει να παρακολουθούνται µε βάση τα standards που αφορούν το απαραίτητο monitoring για καταστολή ή αναισθησία. Οι κατασκευαστές συχνά ενσωµατώνουν το βασικό monitoring (ΗΚΓ και κάποιες αναπνευστικές παραµέτρους) στη συσκευή του µαγνητικού τοµογράφου. Σε παλαιότερα µηχανήµατα παράµετροι που σήµερα θεωρούνται απαραίτητες, όπως το εκπνεόµενο κλάσµα του οξυγόνου ή η συγκέντρωση των πτητικών αναισθητικών, απουσιάζουν και είναι απαραίτητο να προστεθούν. Είναι πάντως προτιµότερο να υπάρχουν ανεξάρτητες συσκευές για το monitoring του ασθενούς. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης και η δυνατότητα να προβάλλονται τα δεδοµένα και σ ένα χώρο εκτός της εξεταστικής αίθουσας, συνήθως στο χώρο ελέγχου που βρίσκονται οι χειριστές του τοµογράφου, έτσι ώστε η αναισθησιολογική οµάδα να µπορεί να βρίσκεται εκτός του εξεταστικού χώρου, αν η κατάσταση του ασθενούς το επιτρέπει. Η τοποθέτηση των ειδικών ηλεκτροδίων και των καλωδίων του ΗΚΓ απαιτούν µεγάλη προσοχή, εξαιτίας του κινδύνου να µπλεχτούν µε το µηχάνηµα κατά τη λειτουργία του. Μεταξύ των καλωδίων και του δέρµατος του ασθενούς, απαιτείται η τοποθέτηση γαζών, για να προληφθούν εγκαύµατα. Το µαγνητικό πεδίο δηµιουργεί ειδικά προβλήµατα στην καταγραφή κάποιων παραµέτρων. Η ροή του αίµατος στην αορτή µέσα σ ένα µαγνητικό πεδίο δηµιουργεί µικρά δυναµικά που οδηγούν στην εµφάνιση πολλών παρασίτων, κυρίως στο τµήµα ST-T του ΗΚΓ, κάνοντας την παρακολούθηση της ισχαιµίας του µυοκαρδίου δύσκολη. Η καπνογραφική απεικόνιση µπορεί να καθυστερήσει έως και 20 δευτερόλεπτα, εξαιτίας του µεγάλου µήκους που έχει το σωληνάκι δειγµατοληψίας. Mέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης της θερµοκρασίας του ασθενούς, αν και φαίνεται ότι τα πιο σύγχρονα συστήµατα ξεπερνούν τη δυσκολία αυτή. Η ύπαρξη ισχυρού θορύβου, κατά τη λειτουργία του µαγνητικού τοµογράφου, καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ευδιάκριτων ορατών συναγερµών για τις διάφορες παραµέτρους του monitoring, αφού οι ακουστικοί συναγερµοί δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνουν αντιληπτοί. Ασφάλεια ασθενούς και προσωπικού Ασφάλεια του ασθενούς Η ασφάλεια του ασθενούς είναι πρωταρχικής σηµασίας. Συνήθως, η αναζήτηση από το ιστορικό αντενδείξεων για τη συγκεκριµένη εξέταση είναι δουλειά των ακτινολόγων. Εµφυτευµένα υλικά, όπως βηµατοδότες ή κάποια clips από επεµβάσεις αορτικής χειρουργικής, µπορεί να µετακινηθούν ή να πάψουν να λειτουργούν, οδηγώντας σε δραµατικές καταστάσεις. Σε καταστάσεις πιο σύνθετες, όπως σε ασθενείς ΜΕΘ που φέρουν διάφορες συσκευές και καθετήρες, η αναζήτηση της συµβατότητας των υλικών αυτών θα γίνει σε ειδικά sites στο Internet. Το πιο διαδεδοµένο φάρµακο για την ενίσχυση της απεικόνισης είναι το gadolinium

7 7 DPTA. Θεωρείται εξαιρετικά ασφαλές, αν και έχει αναφερθεί µια βαριά αναφυλακτική αντίδραση από τη χρήση του. Μπορεί όµως συχνότερα να προκαλέσει ναυτία, εµετό και πόνο στο σηµείο της έγχυσής του. Σε όλους τους ασθενείς, αναισθητοποιηµένους ή µη, πρέπει να τοποθετούνται προστατευτικά αυτιών για την προφύλαξη από το θόρυβο. Τέλος, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, θεωρείται φρόνιµο ν αποφεύγεται η συγκεκριµένη εξέταση στο πρώτο τρίµηνο της κύησης. Ασφάλεια του προσωπικού Το στατικό µαγνητικό πεδίο εκτείνεται πέρα από τα όρια του µηχανήµατος, αν και ελαττώνεται δραµατικά µε την απόσταση. Η έκταση αυτή είναι συνάρτηση του σχεδιασµού αλλά και του τύπου θωράκισης του µηχανήµατος (παθητική ή ενεργητική). Απότοµη µετακίνηση του ανθρώπινου σώµατος σε περιβάλλον ισχυρού στατικού µαγνητικού πεδίου, δηµιουργεί αίσθηµα ναυτίας, ιλίγγου και λάµψεις στο οπτικό πεδίο. Τα συµπτώµατα αυτά είναι καλοήθη και οφείλονται στο σχηµατισµό µικρών ηλεκτρικών ρευµάτων που επιδρούν στο έσω ους και τον αµφιβληστροειδή. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις για αθροιστική βλαπτική επίδραση στο ανθρώπινο σώµα, µετά από έκθεση σε ισχυρό στατικό µαγνητικό πεδίο. Οι σηµερινές κατευθυντήριες οδηγίες, για την ασφαλή µακροχρόνια έκθεση σε ισχυρό µαγνητικό πεδίο του προσωπικού υγείας, ορίζουν ότι σ ένα χρονικό διάστηµα 8 ωρών δεν πρέπει να εκτίθεται σε ένταση µεγαλύτερη από 200 mt. Αν και οι κίνδυνοι θεωρούνται αµελητέοι, το όριο αυτό δεν πρέπει να ξεπερνιέται, επειδή τίποτα δεν αποκλείει νέοι κίνδυνοι να ανακαλυφθούν στο µέλλον. Το προσωπικό που εργάζεται σε µαγνητικό τοµογράφο θα πρέπει να ελέγχεται ιατρικά, όπως και οι ασθενείς, για την ύπαρξη εµφυτευµάτων που µπορεί να µη λειτουργούν σωστά σε περιβάλλον µαγνητικού πεδίου. Απαιτείται επίσης η προφύλαξη του προσωπικού από το θόρυβο που προκαλεί ο τοµογράφος κατά τη λειτουργία του. Ο θόρυβος αυτός συχνά είναι πολύ έντονος και απαιτούνται ειδικά µέτρα, όταν πλησιάζει ή ξεπερνά τα 85dBA (µέσος όρος ηµερήσιας πρόσληψης). Ειδικά προστατευτικά καλύµµατα για τ αυτιά πρέπει να χρησιµοποιούνται, όταν αυτό είναι απαραίτητο, ειδικά όταν κάποιος παραµένει στην εσωτερική ελεγχόµενη περιοχή. Για εργαζόµενες γυναίκες, που βρίσκονται στο πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης, οι οδηγίες λένε ότι είναι φρόνιµο ν αφήνονται ν αποφασίσουν οι ίδιες, αν θέλουν ή όχι να εργαστούν στην εσωτερική ελεγχόµενη περιοχή. Η συνεχής εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού για τις ειδικές συνθήκες του χώρου είναι κεφαλαιώδους σηµασίας. Η απαγόρευση εισόδου υλικών µε σιδηροµαγνητικές ιδιότητες στην εσωτερική ελεγχόµενη περιοχή είναι απόλυτη και έχει σκοπό την προστασία από το βλητικό φαινόµενο των εργαζοµένων του ασθενή και του µηχανήµατος. Ειδικές καταστάσεις, που αν και σπάνιες µπορεί ν αποδειχθούν καταστροφικές πρέπει ν αναγνωρίζονται αµέσως. Μια σπάνια αλλά δυνητικά καταστροφική είναι, όταν συµβαίνει απότοµη διακοπή της παρουσίας του µαγνητικού πεδίου που µπορεί να είναι προκλητή ή οφειλόµενη σε αστοχία του συστήµατος (Quenching of superconducting magnets). Κανονικά η διαδικασία αυτή δεν είναι καταστροφική αφού υπάρχουν ειδικά συστήµατα απαγωγής του αερίου ηλίου που παράγεται από το υγρό ήλιο που περιβάλλει και ψύχει τις σωληνώσεις υπεραγωγιµότητας. Αν όµως το σύστηµα απαγωγής του ηλίου δε λειτουργήσει κανονικά, υπάρχει ο κίνδυνος µεγάλες ποσότητες ηλίου να διαρρεύσουν στην εξεταστική αίθουσα, δηµιουργώντας υποξική ατµόσφαιρα που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τους ασθενείς και το προσωπικό. Αναλυτές οξυγόνου πρέπει πάντα να βρίσκονται στην εξεταστική αίθουσα και τα αποτελέσµατά τους να προβάλλονται στο χώρο ελέγχου. Οπτικοί και ηχητικοί συναγερµοί πρέπει να ενεργοποιούνται, όταν εµφανιστεί υποξική ατµόσφαιρα στην εσωτερική ελεγχόµενη περιοχή.

8 Βιβλιογραφία 1) Κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια στην αναισθησία. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία, Αθήνα ) Καθορισµός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών για την Ασφαλή Χορήγηση Αναισθησίας. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 1044, 25 Νοεµβρίου ) American Society of Anesthesiologists (ASA): Guidelines for Ambulatory Anesthesia and Surgery, ) American Society of Anesthesiologists (ASA): Guidelines for Office-Based Anesthesia, ) American Society of Anesthesiologists (ASA): Statement on Qualifications of Anesthesia Providers in the Office-Based Setting, ) American Society of Anesthesiologists (ASA): Standards for Postanesthesia Care, ) American Society of Anesthesiologists (ASA): Basic Standards for Preanesthesia Care, ) American Society of Anesthesiologists (ASA): Standards for Basic Anesthetic Monitoring, ) Provision of Anaesthetic Services in Magnetic Resonance Units. Published by the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland, May

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ.

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1044 25 Νοεμβρίου 1997... Καθορισμός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

1... 1... 1 2... 3... 3 3... 23

1... 1... 1 2... 3... 3 3... 23 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διπλωµατική αυτή εργασία, έρχεται να φωτίσει κάποια από τα ηθικά ζητήµατα τα οποία προκύπτουν από την εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της ιατρική και συγκεκριµένα ενός ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

του Βαρέως Πάσχοντα Η Δευτερογενής Μεταφορά

του Βαρέως Πάσχοντα Η Δευτερογενής Μεταφορά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 265 Η Δευτερογενής Μεταφορά του Βαρέως Πάσχοντα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΑΜΑΝΙΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μεταφορά του βαρέως πάσχοντα υποκρύπτει κινδύνους τόσο για τον ίδιο όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Αθήνα 2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Αθήνα 2002 ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ

ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ Χριστοδουλοπούλου Βάσω ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή στη μαιευτική πράξη νέων μεθόδων εκτίμησης της εξέλιξης και της συμπεριφοράς του εμβρύου συνετέλεσε ώστε η Μαιευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ο όρος τηλεϊατρική αναφέρεται στις εφαρµογές της τηλεµατικής στο χώρο της υγείας. Η λέξη Τηλεϊατρική είναι σύνθετη και αποτελείται από το πρόθεµα Τηλε- που σηµαίνει "εξ αποστάσεως"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ) Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας 46 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Π.ΜΑΪΔΑΤΣΗ MONΠORING ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ Η παρακολούθηση του ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΘΕΜΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Σπουδάστρια: ΓΚΟΡΡΕΑ ΜΙΓΚΕΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στην Ελλάδα, πάνω από 3.000 άτομα έχουν κάποιο σύνδρομο θαλασσαιμίας. Αν και οι ασθενείς έχουν ποικίλα κοινά προβλήματα υγείας, ζουν με την ασθένειά τους με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Οι θαλασσαιμίες

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑΣ» 29-30 Νοεμβρίου 2012 και 1η Δεκεμβρίου 2012 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑΣ» 29-30 Νοεμβρίου 2012 και 1η Δεκεμβρίου 2012 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 377/93 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές. (ΦΕΚ 160/Α/15-9-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει ηλεκτρισµός εγκεφάλου (DBS) στην νόσο Πάρκινσον Μέρος 1 ο Εισαγωγή και Προεγχειρητικά δεδοµένα Έλλη Μαρκάκη, Ζηνοβία Κεφαλοπούλου, Ιωάννης Ελλούλ, Κωνσταντίνος Κωνσταντογιάννης Νευρολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)...4 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων (Task

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΝ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

AΝ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ AΝ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Οδηγός για τους Γονείς Σύλλογος Προστασίας Ενηµέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η ΚΑΡ ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2004 AΝ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 11 Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά Δ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΔΗΣ Μ. Ψ ΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Ο. ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ Κατά tην τελευταία lοετία, η εφαρμογή της περιοχικής αναισθησίας στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα