3.2. ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ/ΟΣΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.2. ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ/ΟΣΕ ΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 3.2. ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ/ΟΣΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ Η πρόταση κατατίθεται µε δύο (2) εναλλακτικές οδεύσεις. 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Τζαβέλλα Γρ.Λαµπράκη Βασ. Γεωργίου Α Ακτή Καλλιµασιώτη πλ. Οδησσού (Σταθµός ΗΣΑΠ / ΟΣΕ Πειραιά) 2. εύτερη εναλλακτική θεωρείται ο διάδροµος Τζαβέλλα Γρ. Λαµπράκη Τσαµαδού Ναυαρίνου πλ. Οδησσού (Σταθµός ΗΣΑΠ / ΟΣΕ Πειραιά) Ακτή Καλλιµασιώτη Βασ. Γεωργίου Α. Σηµειώνεται ότι η πορεία από τον σταθµό του τράµ που κατασκευάζεται στο ΣΕΦ προς την Τζαβέλλα αποτελεί µοναδική λύση διότι: Η πορεία προς Α Παπανδρέου αντενδείκνυται, καθώς θα ακολουθούσε πορεία εφαπτόµενη µε αυτή του ΗΣΑΠ, διατρέχοντας έναν χαµηλής πυκνότητας πληθυσµού, και σχετικά υποβαθµισµένο από πλευράς χρήσεων γης διάδροµο, παρακάµπτοντας την περιοχή του εµπορικού και διοικητικού κέντρου του Πειραιά. ενδεχόµενη παραλιακή πορεία προς ακτή ηλαβέρη αποκλείστηκε, καθώς η πορεία του ΜΣΤ προς το κέντρο της πόλης θα συναντούσε απαγορευτικά µεγάλες κλισεις στους στενούς δρόµους του λόφου της Καστέλλας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ Προκειµένου για την εποπτικότερη παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των λεπτοµερειών κάθε όδευσης µε τις παραλλαγές της, η περιγραφή της χάραξης επιµερίζεται σε τέσσερις διακριτούς γεωγραφικούς τοµείς : 1. ΣΕΦ - Γρ. Λαµπράκη 2. Γρ. Λαµπράκη 3. Γρ. Λαµπράκη Ακτή Καλλιµασιώτη 4. Ακτή Ποσειδώνος Ακτή Καλλιµασιώτη Αναλυτικότερα, κάθε τοµέας περιγράφεται ως εξής: Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 94

2 1. ΣΕΦ - Γρ. Λαµπράκη Στον πρώτο τοµέα της όδευσης, η χάραξη είναι κοινή για τις δύο εναλλακτικές. Στο πρώτο τµήµα (ΣΕΦ Βασ. Παύλου) η πρόταση κατατίθεται ως εξής : Τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ σε αποκλειστικό διάδροµο στο βόρειο µέτωπο της Τζαβέλλα µε παράλληλη λωρίδα εξόδου για την εξυπηρέτηση της λοιπής κυκλοφορίας. Από την Β. Παύλου µέχρι τη συµβολή µε την οδό Σκυλίτση, χωροθετείται διπλός αποκλειστικός διάδροµος στο βόρειο µέτωπο της Τζαβέλλα, µε παράλληλη διαµόρφωση λωρίδας πλάτους 3µ. για την εξυπηρέτηση της λοιπής κυκλοφορίας, και ιδιαίτερα της εξόδου της περιοχής της Καστέλλας, (προς Σκυλίτση) εις βάρος των πεζοδροµίων (αύξηση του διαθέσιµου πλάτους κατά 1,5µ. οδοστρώµατος στα 10,5µ.). Στα πλεονεκτήµατα της πρότασης συγκαταλέγεται η εξυπηρέτηση της πυκνοκατοικηµένης περιοχής κατοικίας της Καστέλλας, καθώς και του µεγάλου σχολικού συγκροτήµατος της οδού Τζαβέλλα. Στο δεύτερο τµήµα της χάραξης (Βασ. Παύλου Γρ. Λαµπράκη) η πρόταση έχει ως εξής : Τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κεντρικά στις οδούς Τζαβέλλα Πύλης, σε αποκλειστικό διάδροµο προς Πειραιά, και σε διάδροµο µικτής χρήσης µε την λοιπή κυκλοφορία προς ΣΕΦ. Η διατήρηση της κυκλοφορίας στη Τζαβέλλα διατηρείται για λόγους τροφοδοσίας των παροδίων χρήσεων, αλλά και µε ρόλο συµπληρωµατικό του κλάδου σύνδεσης της Λαµπράκη µε την Α. Παπανδρέου. Καταργείται το σηµερινό καθεστώς παράνοµης παρόδιας στάθµευσης στα δύο µέτωπα των Πύλης και Τζαβέλλα. 2. Γρ. Λαµπράκη Στο δεύτερο τµήµα της χάραξης (Γρ. Λαµπράκη) οι δύο εναλλακτικές οδεύσεις ακολουθούν διαφορετικές χαράξεις: 2.1. Εναλλακτική Λύση 1: Πλευρική τοποθέτηση του Τραµ σε διπλό αποκλειστικό διάδροµο στο δυτικό µέτωπο της Γρ. Λαµπράκη. Από την οδό Πύλης, οι τροχιόδροµοι εντάσσονται σε αποκλειστικό διπλό διάδροµο στην Β οριογραµµή της οδού Γρ. Λαµπράκη. Η Γρ. Λαµπράκη µονοδροµείται µε κατεύθυνση εξόδου από Πειραιά, µε δύο λωρίδες συνολικού πλάτους 7,80µ., ενώ η λεωφορειολωρίδα καταργείται. Επίσης, µονοδροµείται και η 34 ου Συντάγµατος Πεζικού-Ηρώων Πολυτεχνείου (µέχρι την Β. Γεωργίου Α ) µε κατεύθυνση εισόδου προς τον Πειραιά, δηµιουργώντας ζεύγος µονοδρόµων, πρόταση που έχει συζητηθεί επανηλειµµένα στο παρελθόν. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 95

3 Εξασφαλίζονται οι ελάχιστες ακτίνες καµπυλότητας στην οριζοντιογραφία στην εσωτερική τροχιά της στροφής από Πύλης σε Λαµπράκη. υσχεραίνεται η τροφοδοσία των παροδίων χρήσεων του δυτικού µετώπου. Οι αριστερές στροφές προς Τσαµαδού (που αντιδροµείται µε φορά προς το λιµάνι) και Καραολή και ηµητρίου µπορούν να πραγµατοποιούνται µε παραχώρηση προτεραιότητας στο τραµ. Η λύση αυτή µπορεί να λειτουργήσει ακόµα και στην περίπτωση που διατηρηθεί η αµφίδροµη κυκλοφορία στη Λαµπράκη, µε την κυκλοφοριακή ικανότητα όµως ιδιαίτερα µειωµένη Εναλλακτική Λύση 2: Πλευρική τοποθέτηση του Τραµ σε διπλό αποκλειστικό διάδροµο αρχικά στο δυτικό και κατόπιν ανατολικό µέτωπο της Γρ. Λαµπράκη. Από την οδό Πύλης, οι τροχιόδροµοι εντάσσονται σε αποκλειστικό διπλό διάδροµο, αρχικά στην Β οριογραµµή της οδού Γρ. Λαµπράκη, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητας των 25µ. Στον σηµατοδοτούµενο κόµβο µε την Ελευθερίου Βενιζέλου ο διπλός αποκλειστικός διάδροµος µετατοπίζεται στο ανατολικό µέτωπο, ώστε να καταστούν δυνατές οι στροφές προς Τσαµαδού (η οποία πεζοδροµείται) και από Β.Γεωργίου Α προς Λαµπράκη (κατεύθυνση επιστροφής προς ΣΕΦ). Στη Λαµπράκη προτείνεται η διατήρηση αµφίδροµης κυκλοφορίας, µε µία λωρίδα ανα κατεύθυνση, πρόταση η οποία σε συνδυασµό µε την µετατόπιση του τροχιοδροµικού διαδρόµου αλλά και το διαχωρισµό των δύο κατευθύνσεων, πολλαπλασιάζει τα σηµεία εµπλοκής µεταξύ των ρευµάτων της λοιπής κυκλοφορίας και του ΜΣΤ, µειώνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης στους κόµβους. 3. Γρ. Λαµπράκη - Ακτή Καλλιµασιώτη Στο τρίτο τµήµα της χάραξης (Β. Γεωργίου Α ) οι δύο εναλλακτικές οδεύσεις ακολουθούν διαφορετικές χαράξεις: 3.1. Εναλλακτική Λύση 1: Πλευρική τοποθέτηση σε διπλό αποκλειστικό διάδροµο στο νότιο µέτωπο της Β.Γεωργίου Α. Η λύση αυτή συνοδεύεται από σειρά βελτιωτικών παρεµβάσεων στην κυκλοφορία, που περιλαµβάνει: α) µονοδρόµηση της Βασ. Γεωργίου Α µε κατεύθυνση προς την Καστέλλα, µε 3 λωρίδες κυκλοφορίας για τα ΙΧ, τα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ. β) αντιδρόµηση της Τσαµαδού προς το λιµάνι µε 2 λωρίδες κυκλοφορίας για τα ΙΧ, τα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ γ) απαγόρευση της στάθµευσης κατά µήκος της Τσαµαδού. Σύµφωνα µε την παραλλαγή αυτή της πλευρικής χωροθέτησης της όδευσης στην Βασ. Γεωργίου του Α, τα πεζοδρόµια περιορίζονται κατά 0,5 µ. περίπου. Το πλεονέκτηµα αυτής της χάραξης είναι η διέλευση και των δύο κατευθύνσεων του Τραµ από την καρδιά του Πειραιά, γεγονός που ενισχύει την αντιληπτικότητα του µέσου στην πόλη και δίνει την ευκαιρία για ανάπλαση ενός ιδιαίτερα σηµαντικού άξονα. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 96

4 Στα µειονεκτήµατα αυτής της λύσης συγκαταλέγονται η παρεµπόδιση της εξυπηρέτησης των παρόδιων χρήσεων στο νότιο µέτωπο της Βασ. Γεωργίου Α, η αντίρροπη κίνηση του Τραµ σε σχέση µε την υπόλοιπη κυκλοφορία, κάτι που απαιτεί νησίδα ασφαλείας 1,5 µ., η ανάγκη µετατόπισης των στάσεων των λεωφορείων και τρόλλεϋ σε κεντρική νησίδα επί του οδοστρώµατος και τέλος η παρεµπόδιση των δεξιών στροφών για τα ΙΧ Εναλλακτική Λύση 2: Μονοδροµηµένος βρόχος Τσαµαδού - Ναυαρίνου - πλ. Οδησσού (σταθµός ΗΣΑΠ / ΟΣΕ Πειραιά) - Ακτή Καλλιµασιώτη - Βασ. Γεωργίου Α. Στην Τσαµαδού / Ναυαρίνου το Τραµ κινείται προς το λιµάνι του Πειραιά, ενώ στη Βασ. Γεωργίου Α το Τραµ κινείται προς την Καστέλλα. Η απόσταση µεταξύ των δύο κατευθύνσεων του Τραµ είναι περίπου 110 µ, απόσταση που κρίνεται ανεκτή για να λειτουργούν σε ζεύγος διαδρόµων για το Τραµ οι δύο οδικοί άξονες. Οι Τσαµαδού και Ναυαρίνου αποδίδονται αποκλειστικά στο Τραµ, µε διέλευση οχηµάτων µόνο για τροφοδοσία των παρόδιων χρήσεων, σε συγκεκριµένες ώρες της ηµέρας. Η πρόταση αυτή προϋποθέτει την καθολική απαγόρευση της παρόδιας στάθµευσης. Στη Βασ. Γεωργίου Α, το Τραµ χωροθετείται στον άξονα της οδού, αφήνοντας 1+1 λωρίδες κυκλοφορίας για τα ΙΧ και τα λεωφορεία. Ο διαχωρισµός των δύο κατευθύνσεων του Τραµ δίνει τη δυνατότητα ανάπλασης δύο αξόνων του κέντρου, αλλά παράλληλα καθιστά το Τραµ λιγότερο αναγνωρίσιµο µέσα στην πόλη. Η λύση αυτή θα επιβαρύνει κυκλοφοριακά το οδικό δίκτυο, δεδοµένου ότι παύει να εξυπηρετείται η έξοδος των ΙΧ από το λιµάνι και το κέντρο από την Τσαµαδού. 4. Ακτή Ποσειδώνος - Ακτή Καλλιµασιώτη Στο τέταρτο τµήµα της χάραξης (Ακτή Ποσειδώνος - Ακτή Καλλιµασιώτη) διακρίνονται τρεις παραλλαγές για την όδευση του Τραµ, οι οποίες εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την όδευση στο αµέσως προηγούµενο τµήµα, δηλαδή στο τµήµα µεταξύ Γρ. Λαµπράκη και λιµανιού. Σε σχέση µε την πρώτη εναλλακτική λύση όπου και οι δύο κατευθύνσεις του Τραµ βρίσκονται επί της Βασ. Γεωργίου του Α, διακρίνονται οι δύο παρακάτω παραλλαγές: 4.1. Εναλλακτική Λύση 1: Κίνηση του Τραµ αµφίπλευρα στην Ακτή Καλλιµασιώτη Οι δύο κατευθύνσεις του Τραµ αποµακρύνονται η µία από την άλλη και το Τραµ καταλαµβάνει τις σηµερινές λεωφορειολωρίδες εκατέρωθεν του δρόµου. Το Τραµ καταλήγει στην πλατεία Οδησσού, πλησίον των τερµατικών σταθµών του ΗΣΑΠ και του ΟΣΕ. Η κυκλοφορία των ΙΧ παραµένει ως έχει, µε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 97

5 Τα λεωφορεία και τα τρόλλεϊ είτε συνυπάρχουν µε τα ΙΧ, είτε κινούνται στο διάδροµο του Τραµ. Στην πρώτη περίπτωση ανακύπτει πρόβληµα σε σχέση µε την τοποθέτηση των στάσεών τους, ενώ στη δεύτερη, ενδεχόµενη ακινητοποίηση κάποιου λεωφορείου λόγω βλάβης έχει άµεσες επιτπώσεις στο ΜΣΤ. Για τις στάσεις του Τραµ χρησιµοποιούνται τα υφιστάµενα πεζοδρόµια. Στα µειονεκτήµατα της λύσης συγκαταλέγονται: α) η κυκλοφοριακή επιβάρυνση ενός κορεσµένου τµήµατος του οδικού δικτύου, στο οποίο µάλιστα υπάρχουν πύλες του λιµανιού, β) η εµπλοκή του Τραµ µε την κυκλοφορία στην ακτή Ποσειδώνος, στη θέση όπου πραγµατοποιείται η αλλαγή στην θέση διέλευσης του Τραµ, γ) η παράλληλη λειτουργία του Τραµ µε το Τραµ του Ο.Λ.Π.. Στα πλεονεκτήµατα της λύσης συγκαταλέγεται: α) η αυτόνοµη λειτουργία του Τραµ σε σχέση µε το Τραµ του Ο.Λ.Π., β) η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για µελλοντική επέκταση του δικτύου προς το Πέραµα, γ) η οµόρροπη κίνηση του Τραµ µε την υπόλοιπη κυκλοφορία Παραλλαγή Εναλλακτικής Λύσης 1: Υπερύψωση του διπλού αποκλειστικού διαδρόµου και κίνηση επί των γραµµών της υπό µελέτη γραµµής Τραµ του Ο.Λ.Π. Αφού το Τραµ τµήσει την Εθνικής Αντιστάσεως, υπερυψώνεται σταδιακά έως ότου φτάσει τις γραµµές του υπέργειου Τραµ του Ο.Λ.Π. Στη συνέχεια, ακολουθεί τη νέα υπερυψωµένη όδευση του Ο.Λ.Π. Το πλεονέκτηµα αυτής της λύσης είναι η οικονοµία πόρων και χώρου, καθώς το έργο πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον Ο.Λ.Π. και σε έκταση του Ο.Λ.Π. Για την εφαρµογή της λύσης αυτής απαιτείται επανασχεδιασµός του κόµβου Ποσειδώνος-Μιαούλη-Εθν.Αντιστάσεως, πάνω από τον οποίο θα διέρχεται το τεχνικό ανύψωσης του διαδρόµου του ΜΣΤ, µε ανεπαρκές όµως για τη διατήρηση της υφιστάµενης διαµόρφωσης ελεύθερο ύψος στο σηµείο. εδοµένου ότι το Τραµ του Ο.Λ.Π. προβλέπεται να εξυπηρετεί το επιβατικό λιµάνι σε όλο το µήκος του, δίνεται η δυνατότητα στην υπό µελέτη επέκταση του Τραµ να µεταφέρει επιβάτες από και προς τις αποβάθρες των πλοίων, χωρίς µετεπιβίβαση στο Τραµ του Ο.Λ.Π. Στα µειονεκτήµατα της λύσης συγκαταλέγεται α) η αισθητική επιβάρυνση ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου τµήµατος της πόλης, µε την εισαγωγή µίας βαριάς τεχνικής κατασκευής για την υποστήριξη του διαδρόµου κίνησης του Τραµ από τη στάθµη του εδάφους έως στον υπέργειο διάδροµο κίνησης του Τραµ του Ο.Λ.Π., β) η αποµάκρυνση των στάσεων από τη στάθµη του εδάφους, καθιστώντας την πρόσβαση σε αυτές λιγότερο ελκυστική, γ) η ανάγκη που θα προκύψει µελλοντικά για την κατασκευή διαδρόµου για την κάθοδο του Τραµ, ώστε να συνδεθεί η υπό µελέτη γραµµή µε την επέκταση προς Πέραµα., δ) τα λειτουργικά προβλήµατα που θα προκύψουν µε δεδοµένο τη διαφορετικές συχνότητες στα δροµολόγια σε σχέση µε το Τραµ του Ο.Λ.Π Εναλλακτική Λύση 2: Μονοδροµηµένος βρόχος Τσαµαδού - Ναυαρίνου - πλ. Οδησσού (σταθµός ΗΣΑΠ / ΟΣΕ Πειραιά) - Ακτή Καλλιµασιώτη - Βασ. Γεωργίου Α. Η διαµόρφωση του µονοδροµηµένου βρόχου στην ακτή Καλλιµασιώτη έχει ως εξής: Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 98

6 Αναχωρώντας από τον τερµατικό σταθµό στην πλατεία Οδησσού µε κατεύθυνση προς Φάληρο Γλυφάδα, το Τραµ κινείται στο δυτικό µέτωπο των Ακτών Καλλιµασιώτη και Ποσειδώνος, στη θέση της σηµερινής λεωφορειολωρίδας. Η κυκλοφορία των ΙΧ παραµένει ως έχει. Τα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ στην κατεύθυνση προς το κέντρο του Πειραιά είτε συνυπάρχουν µε τα ΙΧ, είτε κινούνται στο διάδροµο του Τραµ, µε τα ενδεχόµενα προβλήµατα που προαναφέρθηκαν. Στην περιοχή του κόµβου µε την Εθν.Αντιστάσεως, ο µονός διάδροµος περνάει στον άξονα της Β.Γεωργίου Α, αφήνοντας 1+1 λωρίδες εκατέρωθεν της γραµµής για τη λοιπή κυκλοφορία Ένταξη στο οδικό δίκτυο Σύµφωνα µε την περιγραφή των λύσεων που προηγήθηκε, και στις δύο λύσεις το ΜΣΤ θα κινείται στο µεγαλύτερο τµήµα της διαδροµής του σε αποκλειστικό διάδροµο. Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα ποσοστά ένταξης ανά κατεύθυνση του τραµ στο οδικό δίκτυο για τις δύο λύσεις. 1η Λύση 2η Λύση προς πλ. Οδησσού προς ΣΕΦ προς πλ. Οδησσού προς ΣΕΦ Αποκλ. ιάδροµος 80% 61% 100% 61% Μικτή χρήση µε ΙΧ - 19% - 19% Ένταξη σε ΕΛΛ 20% 20% - 20% Στους πίνακες της επόµενης σελίδας περιγράφεται αναλυτικά ανά λύση, κατεύθυνση και τµήµα το καθεστώς χρήσης του διαδρόµου του τραµ, παράλληλα µε τη λοιπή κυκλοφορία. Σηµειώνονται επίσης οι περιπτώσεις εκείνες όπου το ΜΣΤ εντάσσεται στο δίκτυο αντίθετα στη ροή υφιστάµενων µονοδρόµων (Τζαβέλλα) ή προτεινόµενων µε βάση τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που συνοδεύουν την πρώτη λύση (Λαµπράκη, Β. Γεωργίου Α ). Εξάλλου, απαιτείται διερεύνηση των ενδεχόµενων προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν στο τµήµα των ακτών Ποσειδώνος και Καλλιµασιώτη όπου το ΜΣΤ εντάσσεται σε υφιστάµενες ΕΛΛ, σε κοινή χρήση µε τα λεωφορεία, σε περίπτωση ακινητοποίησης λεωφορείου λόγω βλάβης. Πίνακας ένταξης εναλλακτικής λύσης 1. Τµήµα Τζαβέλλα (ΣΕΦ-Β.Παύλου) Τζαβέλλα-Πύλης (Β.Παύλου- Λαµπράκη) προς πλ. Οδησσού Τραµ Αποκλ. ιάδροµος (αντίθετη ροή) Αποκλ. ιάδροµος (αντίθετη ροή) λοιπή κυκλοφορία - - προς ΣΕΦ Τραµ Αποκλειστικός ιάδροµος Μικτή χρήση µε ΙΧ λοιπή κυκλοφορία 1Λ 1Λ µικτής χρήσης Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 99

7 Λαµπράκη Β. Γεωργίου Α Ακτή Ποσειδώνος Ακτή Καλλιµασιώτη Αποκλ. ιάδροµος (αντίθετη ροή) Αποκλ. ιάδροµος (αντίθετη ροή) Μικτή χρήση µε ΜΜΜ (ΕΛΛ) Μικτή χρήση µε ΜΜΜ (ΕΛΛ) - - 2Λ 2Λ Αποκλειστικός ιάδροµος Αποκλειστικός ιάδροµος Μικτή χρήση µε ΜΜΜ (ΕΛΛ) Μικτή χρήση µε ΜΜΜ (ΕΛΛ) 2Λ 3Λ 2Λ 2Λ Πίνακας ένταξης εναλλακτικής λύσης 2. Τµήµα Τζαβέλλα (ΣΕΦ-Β.Παύλου) Τζαβέλλα-Πύλης (Β.Παύλου- Λαµπράκη) Λαµπράκη Τσαµαδού- Ναυαρίνου προς πλ. Οδησσού Τραµ Αποκλ. ιάδροµος (αντίθετη ροή) Αποκλ. ιάδροµος (αντίθετη ροή) Αποκλειστικός ιάδροµος Αποκλειστικός ιάδροµος λοιπή κυκλοφορία - - 1Λ Ακτή Καλλιµασιώτη - 2Λ Ακτή Ποσειδώνος - 2Λ Β. Γεωργίου Α - 1Λ προς ΣΕΦ Τραµ Αποκλειστικός ιάδροµος Μικτή χρήση µε ΙΧ Αποκλειστικός ιάδροµος Πεζόδροµος - - Μικτή χρήση µε ΜΜΜ (ΕΛΛ) Μικτή χρήση µε ΜΜΜ (ΕΛΛ) Αποκλειστικός ιάδροµος λοιπή κυκλοφορία 1Λ 1Λ µικτής χρήσης 1Λ 2Λ 2Λ 1Λ Τεχνικά Έργα Για την υλοποίηση οποιασδήποτε από τις προτεινόµενες λύσεις απαιτείται η κατασκευή ενός µικρού τεχνικού (γέφυρας) κοντά στην αφετηρία των χαράξεων στην περιοχή του σταθµού του ΣΕΦ. Το τεχνικό αυτό θα έχει µήκος περί τα 10µ. και θα συνδέει την περιοχή του ΣΕΦ µε την συµβολή της οδού Τζαβέλλα µε τη Σκυλίτση, περνώντας πάνω από την υπογειοποιηµένη ράµπα της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης προς Καστέλλα. Στο παρόν στάδιο της µελέτης εκτιµάται ότι κατά τη φάση της κατασκευής δεν αναµένονται ιδιαίτερα προβλήµατα µε τα δίκτυα των οργανισµών κοινής ωφελείας, αλλά ούτε και µε τις εγκαταστάσεις των υποσταθµών ρεύµατος. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 100

8 Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 101

9 Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 102

10 ΣΤΑΣΕΙΣ Ο σχεδιασµός των στάσεων των προτεινόµενων διαδροµών πραγµατοποιήθηκε µε γνώµονα την τήρηση των προδιαγραφών και χαρακτηριστικών των στάσεων των υπό κατασκευή σήµερα γραµµών τραµ, και την κάλυψη των ακόλουθων λειτουργικών απαιτήσεων: άνετη και ασφαλής πρόσβαση των επιβατών ευκολία επιβίβασης-αποβίβασης αναγνωρίσιµη και ελκυστική διαµόρφωση πληροφόρηση Κατα µήκος της διαδροµής διαµορφώνονται πέντε ενδιάµεσες στάσεις, εκτός από το σταθµό εκκίνησης του ΣΕΦ και τον προσωρινό τερµατικό σταθµό της πλ. Οδησσού. Οι στάσεις αυτές χωροθετούνται για την 1 η λύση στις ακόλουθες θέσεις (µε αρχή της χιλιοµέτρησης στο ΣΕΦ): Σχολεία, στην οδό Τζαβέλλα, κεντρική αποβάθρα µεταξύ των δύο κατευθύνσεων (ΧΘ: έως ΧΘ 0+478, χάραξη 1(R)), Γηροκοµείο, στην οδό Πύλης, εκατέρωθεν των δύο κατευθύνσεων (ΧΘ: έως 0+930, χάραξη 1(R)), Πλ. εληγιάννη, στην οδό Λαµπράκη, κοινή, στο ενδιάµεσο (ΧΘ: έως 1+362, χάραξη 1(R)), ηµοτικό Θέατρο, στη λεωφόρο Β. Γεωργίου Α, κοινή, στο ενδιάµεσο (ΧΘ: έως 1+831, χάραξη 1(R)), Πλ. Καραϊσκάκη, παρά το κράσπεδο της Ακτής Ποσειδώνος (ΧΘ: έως 2+442, χάραξη 1(R)). Οι αντίστοιχες θέσεις των στάσεων για την 2 η λύση διαµορφώνονται στις ακόλουθες θέσεις, (µε αρχή της χιλιοµέτρησης στο ΣΕΦ): Σχολεία, Σχολικό Συγκρότηµα στην οδό Τζαβέλλα, κοινή αποβάθρα µεταξύ των δύο κατευθύνσεων (ΧΘ: έως ΧΘ 0+478, χάραξη 2(R)), Γηροκοµείο στην οδό Πύλης, εκατέρωθεν των δύο κατευθύνσεων (ΧΘ: έως 0+930, χάραξη 2(R)). Κατά µήκος του τµήµατος της χάραξης όπου οι δύο κατευθύνσεις διαχωρίζονται σε διαφορετικούς µονούς διαδρόµους, χωροθετούνται οι ακόλουθες στάσεις: Πλ. εληγιάννη, στην οδό Τσαµαδού, µεταξύ Γρ.Λαµπράκη και Υψηλάντου (ΧΘ: έως 1+362, χάραξη 2(R)), ηµοτικό Θέατρο µεταξύ Ηρ. Πολυτεχνείου και Κολοκοτρώνη στην πεζοδροµηµένη οδό Τσαµαδού (ΧΘ: έως 1+815, χάραξη 2(R)), Πλ. Καραϊσκάκη, µεταξύ Εθν. Αντιστάσεως και Γούναρη, στην οδό Τσαµαδού (ΧΘ: έως 2+143, χάραξη 2(R)), Πλ. Οδησσού, προσωρινός τερµατικός Σταθµός (ΧΘ: έως 2+413, χάραξη 2(R)). Πλ. Καραϊσκάκη, παρά το κράσπεδο (ΧΘ: έως 2+444, χάραξη 2(L)) Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 103

11 ηµοτικό Θέατρο, στην κεντρική νησίδα της λεωφόρου Βασ. Γεωργίου Α (ΧΘ: έως 1+829, χάραξη 2(L)). Πλ. εληγιάννη, παρά το κράσπεδο (ΝΑ οριογραµµή Γρ. Λαµπράκη) (ΧΘ: έως 1+442, χάραξη 2(L)). Οι πλευρικές αποβάθρες των στάσεων έχουν διαστάσεις 2,60 x 70,00 µέτρα, ενώ οι κεντρικές 4,20 x 70,00 µέτρα. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 104

12 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Τµήµα ΣΕΦ Συµβολή Ποσειδώνος/Τζαβέλα Το τµήµα αυτό κυριαρχούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις υπερτοπικού χαρακτήρα. Το ΣΕΦ και το στάδιο Καραϊσκάκη αποτελούν τα δύο µεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήµατα της περιοχής, τα οποία πλαισιώνονται από µία σειρά µικρότερα γήπεδα και άλλους αθλητικούς χώρους, αρκετοί από τους οποίους κατασκευάστηκαν µε αφορµή τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Το συγκρότηµα του ΣΕΦ διαθέτει εκθεσιακό χώρο και υπαίθριο χώρο στάθµευσης οχηµάτων. Μεγάλης έκτασης ελεύθερος χώρος πρασίνου, µε διαµορφωµένο χώρο περιπάτου περιβάλλει το συγκρότηµα του ΣΕΦ. Στο χώρο αυτό, που ουσιαστικά αποτελεί τµήµα του Φαληρικού Όρµου, υπάρχει έκτος από τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το ανοιχτό θέατρο ελφινάριο. Τµήµα Συµβολή Ποσειδώνος/Τζαβέλα Συµβολή Γρ. Λαµπράκη / Γεωργίου Α Το τµήµα αυτό αποτελεί µέρος της συνοικίας Καστέλα και του κέντρου του Πειραιά, µε κυρίαρχη της χρήση της κατοικίας. Η πλειοψηφία των κτιρίων είναι µεταπολεµικές πολυκατοικίες, µε 5 έως 7 ορόφους. Ωστόσο, υπάρχουν και µικρός αριθµός παλιών λαϊκών κατοικιών µε νεοκλασικές επιδράσεις. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από µεγάλη πυκνότητα δόµησης και έλλειψη δηµόσιων υπαίθριων χώρων. Συγκεκριµένα, οι µοναδικοί ελεύθεροι χώροι που υπάρχουν στην περιοχή είναι το προαύλιο της Ευαγγελίστριας και η πλατεία εληγιάννη. Στα ισόγεια των πολυκατοικιών υπάρχει συνήθως εµπόριο τοπικού χαρακτήρα. Ειδικά κατά µήκος της οδού Τζαβέλα παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση συνεργείων αυτοκινήτων και καταστηµάτων µε ανταλλακτικά αυτοκινήτων, καθώς και καταστήµατα µε έπιπλα. Υπάρχουν επίσης δύο σταθµοί υγρών καυσίµων στο νότιο µέτωπο του δρόµου. Το σχολικό συγκρότηµα Τζαβέλα, το Γηροκοµείο Πειραιά, κλινικές του Τζάννειου Νοσοκοµείου και της Αγίας Ελένης προσελκύουν σηµαντικό αριθµό χρηστών και επισκεπτών. Τµήµα Συµβολή Γρ. Λαµπράκη / Γεωργίου Α Πλατεία Ωρολογίου Το τµήµα αυτό αποτελεί µέρος του κέντρου του Πειραιά, µε διοικητικές, εµπορικές και πολιτιστικές λειτουργίες που αφορούν το σύνολο της πόλης, καθιστώντας την οδό Γεωργίου Α έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόµους του Πειραιά. Η πλειοψηφία των κτιρίων είναι µεταπολεµικές πολυκατοικίες, ενώ υπάρχουν επίσης αξιόλογα δείγµατα νεοκλασικής και µεσοπολεµικής αρχιτεκτονικής. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 105

13 Στο ισόγειο των πολυκατοικιών στεγάζονται συνήθως χρήσεις εµπορίου, αναψυχής και υπηρεσιών, ενώ στους ορόφους στεγάζονται κυρίως ιδιωτικά γραφεία, εκπαιδευτικοί οργανισµοί, ασφαλιστικοί οργανισµοί και πολιτικά κόµµατα. Η πλατεία Κοραή είναι η κεντρική πλατεία του Πειραιά, η οποία συγκεντρώνει γύρω της δραστηριότητες αναψυχής, όπως κινηµατογραφικές αίθουσες, καφετέριες και εστιατόρια. Τραπεζοκαθίσµατα καταλαµβάνουν σηµαντικό µέρος της πλατείας. Επίσης, στάσεις αστικών συγκοινωνιών καταλαµβάνουν µέρος του νότιου τοµέα της πλατείας. Πιο συγκεκριµένα στις υπερτοπικές λειτουργίες της περιοχής συµπεριλαµβάνονται: Το ηµοτικό Θέατρο και η ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά Το ηµαρχείο Πειραιά Υποδιεύθυνση Τροχαίας και το Αστυνοµικό τµήµα Πειραιά Τα κεντρικά ιατρεία του ΙΚΑ Τµήµα Πλατεία Ωρολογίου Σταθµός ΗΣΑΠ/ΟΣΕ Πειραιά Πρόκειται για την ακτή Ποσειδώνος και την ακτή Καλλιµασιώτη, που αποτελούν τµήµα της λιµενικής ζώνης του Πειραιά. Το τµήµα αυτό συγκεντρώνει εκτός από τις λειτουργίες του λιµανιού και κεντρικές λειτουργίες της πόλης του Πειραιά. Η περιοχή µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας µεγάλος συγκοινωνιακός κόµβος, στον οποίο καταλήγουν ακτοπλοϊκές γραµµές, σιδηροδροµικές γραµµές, γραµµή του µετρό της Αθήνας και πλήθος γραµµών αστικών λεωφορείων και τρόλεϊ. Συγκεκριµένα, στην περιοχή βρίσκονται αποβάθρες του λιµανιού του ΟΛΠ, ο τερµατικός σταθµός του ΟΣΕ και της Γραµµής 1 του Μετρό. Αφετηρίες λεωφορειακών γραµµών υπάρχουν στην πλατεία Οδησσού. Στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ καταλαµβάνουν χώρο από τα πεζοδρόµια κατά µήκος της ακτής Καλλιµασιώτη. Πρόκειται για µία πολυσύχναστη περιοχή, από την οποία διέρχεται καθηµερινά µεγάλος αριθµός ανθρώπων µε προορισµούς εντός και εκτός Λεκανοπεδίου. Ο µετακινούµενος πληθυσµός µέσω του λιµανιού του Πειραιά αυξάνεται σηµαντικά κατά τους θερινούς µήνες, όταν δηλαδή αυξάνεται η κίνηση προς τη νησιωτική Ελλάδα. Άµεση σχέση µε τη λειτουργία του λιµανιού έχει το Α Λιµενικό Τµήµα Πειραιά, η Αίθουσα Επιβατών του ΟΛΠ και ο υπόγειος χώρος στάθµευσης του ΟΛΠ στην πλατεία Καραϊσκάκη. Οι χρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή σχετίζονται µε τη λειτουργία του συγκοινωνιακού κόµβου, µε έµφαση στην εξυπηρέτηση της λειτουργίας του λιµανιού και των επιβατών του. Κατά µήκος της ακτής Καλλιµασιώτη και σε βάθος ενός οικοδοµικού τετραγώνου, βρίσκονται εκδοτήρια εισιτηρίων, ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήµατα λιανικού εµπορίου. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 106

14 Άλλωστε, κατά µήκος των οδών Ναυαρίνου και Τσαµαδού βρίσκεται η κεντρική αγορά του Πειραιά µε λαϊκό κυρίως εµπόριο. Αρκετά από τα υφιστάµενα κτίρια είναι νεοκλασικά, άλλοτε αποκαταστηµένα και άλλοτε σε κακή κατάσταση. Το Μέγαρο του ΝΑΤ, γνωστό και ως «Πύργος», ένα από τα πιο ψηλά κτίρια του Λεκανοπεδίου Αθηνών, παραµένει εκτός λειτουργίας. Ο «Πύργος» διαθέτει υπόγειο χώρο στάθµευσης. Στους δηµόσιους υπαίθριους χώρους της περιοχής συµπεριλαµβάνονται οι πλατείες Οδησσού, Καραϊσκάκη και Ωρολογίου. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 107

15

16 Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 109

17 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Κυκλοφοριακά στοιχεία Το οδικό δίκτυο της περιοχής εντάσσεται στο ευρύτερο δίκτυο της περιοχής των δήµων του Πειραιά, για το οποίο µπορεί να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη του επιβατικού λιµένα και του θαλάσσιου µετώπου συνολικά, το καθιστούν τερµατικό δίκτυο ή δίκτυο µετεπιβίβασης στα οχηµαταγωγά πλοία. Σηµειώνεται ότι η εικόνα του δικτύου της περιοχής υφίσταται δραστική αλλαγή λόγω των κατασκευαστικών έργων που εκτελούνται στα ακόλουθα σηµεία: Λεωφόρος Κηφισού: η απόληξη του αυτοκινητοδρόµου στην παραλιακή λεωφόρο αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, µε την κατασκευή του ανισόπεδου κόµβου µορφής τροµπέτας. Άξονας Α.Παπανδρέου: κατασκευάζεται η νέα διαµόρφωση της πλατείας Ιπποδαµείας στη συµβολή των οδών Αλιπέδου-Ρετσίνα-Κόνωνος-Γούναρη- Εθν.Αντιστάσεως. Ταυτόχρονα αναβαθµίζεται η Κόνωνος σε άξονα 2 λωρίδων ανα κατεύθυνση. Άξονας Α.Παπανδρέου: κατασκευάζεται η ράµπα εισόδου στην Οµ.Σκυλίτση από την Γρ.Λαµπράκη µε φορά προς ΣΕΦ Ιεράρχηση του ικτύου Το κύριο δίκτυο της περιοχής (σχέδιο 4) περιλαµβάνει πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες και συλλεκτήριες οδούς. Η υιοθέτηση χαµηλότερης κατηγορίας (πχ δευτερεύουσες ή τοπικές συλλεκτήριες) δεν κρίθηκε σκόπιµη για την προσέγγιση της παρούσας µελέτης που εξετάζει το στρατηγικό δίκτυο της περιοχής. Στα όρια της περιοχής συναντάται και η παραλιακή λεωφόρος (Ποσειδώνος) που έχει χαρακτηριστικά ελεύθερης λεωφόρου. Το δίκτυο των πρωτευουσών αρτηριών αποτελείται από τα εξής τµήµατα: Οµηρίδου Σκυλίστη-λεωφόρος Α.Παπανδρέου (Μικράς Ασίας/Αλιπέδου): αποτελούν ζεύγος.γούναρη-εθν.αντιστάσεως: στην ουσία αποτελούν ζεύγος Κόνωνος-Αγ. ιονυσίου: αποτελούν ζεύγος, έως ότου ολοκληρωθεί η αναβάθµιση της Κόνωνος. Θηβών Ρετσίνα-Αλών (µαζύ µε την Πλαταιών): αποτελούν ζεύγος Αιτωλικού-Αιγάλεω: αποτελούν ζεύγος Πειραιώς-Αθηνών Ακτή Καλλιµασιώτη (µεταξύ Αιγάλεω και Αγ. ιονυσίου)-ακτή Κονδύλη-Ακτή Ποσειδώνος Βασ. Γεωργίου Α (µεταξύ Ακτής Μιαούλη και Λαµπράκη) Λαµπράκη (µεταξύ Βασ.Γεωργίου Α και Πειραιώς) Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 110

18 Τζαβέλλα Καραολή ηµητρίου Το δίκτυο των δευτερευουσών αρτηριών της περιοχής αποτελείται από τα εξής τµήµατα: Ακτή Μιαούλη 2ας Μεραρχίας 34ου Συντάγµατος-Ηρώων Πολυτεχνείου Ακτή Μουτσοπούλου-Βασ.Παύλου Λαµπράκη (µεταξύ Ακτής Μουτσοπούλου και Βασ.Γεωργίου) ωδεκαννήσου Επονιτών-Σοφιανοπούλου Ακτή Καλλιµασιώτη (µεταξύ Αιγάλεω και ραπετσώνας) Το δίκτυο των συλλεκτηρίων είναι αρκετά πυκνό και διατρέχει το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής µελέτης. Το πρωτεύον και δευτερεύον αρτηριακό δίκτυο δεν παρουσιάζει παντού κατάλληλα γεωµετρικά χαρακτηριστικά για την κατηγορία του (πχ διαχωρισµένο οδόστρωµα) και επιπλέον, επιβαρύνεται σηµαντικά από την παρόδια στάθµευση και στάση (ιδιαίτερα την στάθµευση σε δύο σειρές). Στα προβλήµατα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η διάταξη του σιδηροδροµικού δικτύου (µετρική και κανονική γραµµή), µε το οποίο διασταυρώνεται ισόπεδα το οδικό δίκτυο σε µία σειρά από περιπτώσεις (Ρετσίνα-Αλών, Αιγάλεω, Αιτωλικού κα). Επίσης, σηµειώνεται ότι η Ηετιώνεια Ακτή, ενώ σήµερα χαρακτηρίζεται σαν συλλεκτήρια, µε την δηµιουργία του άξονα της Α.Παπανδρέου, θα αλλάξει χαρακτήρα και θα µεταβληθεί σε πρωτεύουσα αρτηρία (ή και δευτερεύουσα, ανάλογα µε την φόρτιση που θα παραλάβει) Η λειτουργία του οδικού δικτύου Οι βασικοί άξονες της περιοχής σήµερα λειτουργούν ως εξής: Λεωφόρος Α.Παπανδρέου: συνδέει τον Πειραιά µε την παραλιακή λεωφόρο (Ποσειδώνος, Εθν.Μακαρίου). Με την ολοκλήρωση των έργων στην πλ. Ιπποδαµείας θα καταλήγει στο λιµάνι µέσω της Κόνωνος, αλλά και του ζεύγους Γούναρη-Εθν.Αντιστάσεως, όπως ισχύει σήµερα. Πειραιώς: συνδέει τον Πειραιά µε το κέντρο της Αθήνας (Οµόνοια). Καταλήγει στο λιµάνι µέσω του ζεύγους Κόνωνος-Αγ. ιονυσίου. Η Θηβών: συνδέει την δυτική Αττική µε τον Πειραιά. Καταλήγει στο λιµάνι ή το κέντρο µέσω της Ρετσίνα και του ζεύγους Κόνωνος-Αγ. ιονυσίου ή Γούναρη- Εθν.Αντιστάσεως. Το ζεύγος Κόνωνος-Αγ. ιονυσίου: συνδέει την Πειραιώς µε το λιµάνι. Ο ρόλος της Αγ. ιονυσίου θα υποβαθµιστεί µε την ολοκλήρωση της διαπλάτυνσης της Κόνωνος. Το ζεύγος Γούναρη-Εθν.Αντιστάσεως: συνδέει το λιµάνι µε την λεωφόρο Α.Παπανδρέου (Οµηρίδου Σκυλίτση-Αλιπέδου/Μικράς Ασίας). Η Βασ.Γεωργίου Α συνδέει το λιµάνι µε την Λαµπράκη. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 111

19 Η Λαµπράκη συνδέει την Μαρίνα Ζέας µε την Πειραιώς. Το οδικό δίκτυο του λιµανιού (Ακτή Κονδύλη, Ακτή Καλλιµασιώτη, Ακτή Ποσειδώνος, Ακτή Μιαούλη): συνδέει τις δυτικές παρυφές του λιµένα µε τις νοτιανατολικές της, καθώς και µε όλα τα οδικά τµήµατα που προαναφέρθηκαν παραπάνω. Η Τζαβέλλα συνδέει την Λαµπράκη µε την παραλιακή λεωφόρο, στην φορά εξόδου από τον Πειραιά. Παρόµοιο ρόλο αυτό θα αναλάβει η υπό κατασκευή ράµπα από Λαµπράκη προς Σκυλίτση. Η Πειραιώς και η λεωφόρος Α.Παπανδρέου (Οµηρίδου Σκυλίτση- Αλιπέδου/Μικράς Ασίας) συνδέονται µέσω της πλατείας Ιπποδαµείας και µέσω της Καραολή ηµητρίου (στάδιο Καραϊσκάκη). Επίσης υπάρχει δυνατότητα εξόδου από την Αλιπέδου/Μικράς Ασίας (κατά την φορά προς Πειραιά) τόσο προς την Πειραιώς (στην περιοχή της γέφυρας της Λαµπράκη) όσο και τη Λαµπράκη. Η κίνηση από Κόνωνος προς Οµηρίδου Σκυλίτση (στην φορά προς παραλιακή) δεν πραγµατοποιείται σήµερα άµεσα παρά µόνο µε περιπορεία µέσω Γούναρη, Βενιζέλου και Εθν.Αντιστάσεως, διότι δεν υπάρχει τέτοια φάση στον σηµατοδοτούµενο κόµβο της πλατείας Ιπποδαµείας. Η κίνηση αυτή θα πραγµατοποιείται µε δύο λωρίδες αριστερής στροφής όταν ολοκληρωθούν τα έργα. Η κίνηση από Αλιπέδου/Μικράς Ασίας (στην φορά προς επιβατικό λιµένα) προς Αγ. ιονυσίου γίνεται µε περιπορεία µέσω της Πλαταιών. Με τη νέα διαµόρφωση της πλ.ιπποδαµείας, η σύνδεση Α.Παπανδρέου-λιµένα θα γίνεται µέσω της Κόνωνος. Η κίνηση από Εθν.Αντιστάσεως προς Θηβών γίνεται µέσω περιπορείας Ρετσίνα- Αθηνών-Αλών. Για το περιβάλλον δίκτυο µπορούν να σηµειωθούν τα εξής Η παραλιακή λεωφόρος (Ποσειδώνος και Εθνάρχου Μακαρίου) συνδέει τον Πειραιά µε την παραλιακή ζώνη των νοτιανατολικών προαστίων και τις λεωφόρους Συγγρού και Θησέως (και στην συνέχεια το κέντρο της Αθήνας). Η Π.Ράλλη παρέχει την σύνδεση της Νίκαιας µε το κέντρο της Αθήνας. Η σύνδεση της µε το λιµάνι γίνεται µέσω των καθέτων της Ακτής Κονδύλη (Μαυροµιχάλη, Αιτωλικού, Αιγάλεω κλπ), µε χρήση και του τοπικού δικτύου της Νίκαιας. Η προέκταση της Σαλαµίνας καταλήγει στην περιοχή της λεωφόρου Σχιστού-Σκαραµαγκά (Κερατσίνι). Η ηµοκρατίας παρέχει την σύνδεση του Κερατσινίου µε τον Πειραιά, µέσω του ζεύγους Χορµοβίτου-Αγχιάλου, που τέµνει κάθετα τις Αιτωλικού-Αιγάλεω κλπ. Λ. Κηφισού: µε την ολοκλήρωση των έργων, η πρόσβαση των βορειότερων περιοχών του λεκανοπεδίου προς τον Πειραιά θα εξυπηρετείται κυρίως µέσω της Α. Παπανδρέου, εκτρέποντας ένα σηµαντικό ποσοστό του φόρτου της Πειραιώς (στην οποία διοχετεύεται σήµερα η Κηφισού) Φόρτιση του δικτύου Με βάση στοιχεία από παλαιότερες και πρόσφατες µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ Ε, και από πρόσφατη µελέτη (2002, σχέδιο 5 που ακολουθεί), σχετικά µε την φόρτιση του δικτύου, φαίνεται µία σηµαντική αυξητική τάση της κυκλοφορίας, σε απόλυτα Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 112

20 µεγέθη, που κυµαίνεται σε ετήσια βάση στο 3-3.5% για την Πειραιώς και την Κόνωνος και στο 1-2% για την Τζαβέλλα και την Λαµπράκη. Σηµειώνεται ωστόσο, ότι µε την πρόσφατη παρέµβαση στο οδικό δίκτυο (λεωφόρος Α.Παπανδρέου µεταξύ ΣΕΦ και πλατείας Ιπποδαµείας, έχει γίνει ανακαταµερισµός των µετακινήσεων στο δίκτυο και η πραγµατική εικόνα της φόρτισης του δικτύου αναδεικνύεται σταδιακά. Για παράδειγµα, η Τζαβέλλα το 2000 είχε φόρτιση της τάξεως των 37,200 µεα και το ,900, µία µείωση που µάλλον πρέπει να αποδίδεται στην λειτουργία της Οµηρίδου Σκυλίτση σαν έξοδος από Πειραιά. Οσον αφορά την σύνθεση της κυκλοφορίας, σηµαντική επιβάρυνση της κυκλοφορίας από τα βαρέα οχήµατα παρουσιάζεται σε διάφορα σηµεία του δικτύου, όπως την Κόνωνος (14% στην πρωινή αιχµή), την Πειραιώς µετά τον κόµβο της Λαµπράκη- ωδεκαννήσου (11% στην πρωινή αιχµή), την Ηετιώνεια Ακτή (10% στην πρωινή αιχµή), την Καραολή- ηµητρίου (9% στην πρωινή αιχµή), την Αγ ιονυσίου (8% στην πρωινή αιχµή), πύλη Α (9% στην απογευµατινή αιχµή), πύλη Γ (9% στην απογευµατινή αιχµή), ενώ σε µεγάλο µέρος του δικτύου υπάρχουν ποσοστά φορτηγών της τάξεως του 5% και άνω. Τέλος, σε αυτήν την κίνηση των βαρέων οχηµάτων θα πρέπει να προστεθεί και το πυκνό δίκτυο των λεωφορειακών γραµµών µε την πληθώρα διελεύσεων, κυρίως από το ιεραρχηµένο δίκτυο Κυκλοφοριακή αναδιάρθρωση στην ευρύτερη περιοχή Η ένταξη του ΜΣΤ στο οδικό δίκτυο δηµιουργεί την ανάγκη επίλυσης ορισµένων σηµαντικών κυκλοφοριακών ζητηµάτων. εδοµένων των περιορισµών της οριζοντιογραφικής διαµόρφωσης των τροχιοδροµικών διαδρόµων, απαιτείται η κατάληψη σηµαντικού εύρους από τα διαθέσιµα πλάτη των οδικών αξόνων διέλευσης του µέσου. Εναλλακτική Λύση 1 Οι προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα πλαίσια της 1 ης Λύσης (1 και 1.Π) όπως φαίνονται στο σχέδιο 6 που ακολουθεί, εκτιµάται ότι θα επιφέρουν µία ουσιαστική αναδιάταξη των διαδροµών προσέγγισης και εξόδου (σχέδιο 7) από την πόλη του Πειραιά, µε τη δηµιουργία του ζεύγους µονοδρόµων 34 ου Συντάγµατος Πεζικού/Ηρώων Πολυτεχνείου (είσοδος) - Λαµπράκη (έξοδος) αλλά και του ζεύγους Βας.Γεωργίου Α -Τσαµαδού/Καραολή & ηµητρίου. Οι µονοδροµήσεις αυτές εκτιµάται ότι θα απλοποιήσουν και θα βελτιώσουν τη λειτουργία των περισσοτέρων κόµβων, µειώνοντας τον αριθµό των φάσεων και τις καθυστερήσεις κατά µήκος των συγκεκριµένων τµηµάτων, ενώ διευκολύνουν και τις αριστερές στροφές, οι οποίες θα µπορούν πλέον να πραγµατοποιούνται ελεύθερα (πχ Ηρώων Πολυτεχνείου προς Β.Γεωργίου Α ), ή µε παραχώρηση προτεραιότητας στο τραµ (πχ Γρ. Λαµπράκη προς Τσαµαδού και Καραολή και ηµητρίου). Η εφαρµογή των παραπάνω ρυθµίσεων δεν απαιτεί παρά µόνο µικρές παρεµβάσεις χαµηλού κόστους (µετατοπίσεις κρασπέδων, οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση, σηµατοδότηση). Η σηµαντικότερη παρέµβαση που προτείνεται αφορά στην τροποποίηση του ανισόπεδου κόµβου Α.Παπανδρέου-Γρ.Λαµπράκη ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση της Πειραιώς µε την Α.Παπανδρέου και στη συνέχεια την Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 113

14/01/2014 ΕΡΓΟ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

14/01/2014 ΕΡΓΟ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διαδρομή μέσω οδικού δικτύου Μήκος Διαδρομής Αριθμός Στάσεων Προς Πειραιά: Νέο Φάληρο Μικράς Ασίας Γρηγορίου Λαμπράκη Βασ. Γεωργίου Α Λιμάνι (Ακτή Ποσειδώνος)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σήµερα, στην Αθήνα λειτουργούν 29 Σταθµοί Μετρό και 31 χλµ δικτύου των Γραµµών 2 & 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Οκτώβριος 2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ Δελτίο Τύπου Θέμα: Τροποποιήσεις στο δίκτυο λεωφορείων και τρόλλευ Αθήνα 6-11-2014 ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι από τη Δευτέρα 10/11/2014, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.3. ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

3.3. ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 3.3. ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 3.3.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Σταθµός Λαρίσης Ιουλιανού / Ηπείρου Πατησίων Αλεξάνδρας Ζαχάρωφ Βασ. Σοφίας Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΜ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΜ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΜΠ-ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΜ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Α ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS 215655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS 215655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑ Όψη του κτιρίου από την οδό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ.

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ. Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Δ Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Έρευνα μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΣYΝΤΑΓΜΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

3.1. ΣYΝΤΑΓΜΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 3.1. ΣYΝΤΑΓΜΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 3.1.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ Η πρόταση κατατίθεται µε τρεις εναλλακτικές οδεύσεις ως εξής: 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµίου Πατησίων µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 20422 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ 17 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ 17 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ Ονομασία Γραμμής Γραμμής 17 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ (*) Κυκλικά μέσω Εθν. Αντιστάσεως-Γούναρη με αφετηρία στο Κερατσίνι 20 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΚΑΣΤΕΛΛΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ (*) Διαχωρίζεται σε δύο κυκλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΟΑΣΑ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ, 2007

ΕΜΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΟΑΣΑ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ, 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΦ. 1 : Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ 1.1. Πολεοδοµική και συγκοινωνιακή οργάνωση της πόλης 1.2. Η σκοπιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 811 ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 811 ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 811 ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 829 Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Τ.Ε.Ι.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γενικό Προφίλ Εταιρείας Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6 Εισήγηση «Η ηχορύπανση στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Μέθοδοι και προτάσεις αντιµετώπισής της» Σήµερα η ηχορύπανση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ Οκτώβριος 2006 ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Το Μετρό είναι ένα έργο που χαρακτηρίζεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αξιολόγηση του Συστήματος Ολυμπιακών Μετακινήσεων ΑΘΗΝΑ 2004» Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και Φίλοι, Ο Δήμαρχος Γιώργος Ιωακειμίδης

Φίλες και Φίλοι, Ο Δήμαρχος Γιώργος Ιωακειμίδης Φίλες και Φίλοι, Σε μια εποχή όπου η κυκλοφορία στους δρόμους με αυτοκίνητο γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, εμείς στηρίζουμε, όπως το κάναμε από την πρώτη στιγμή, τα δημόσια μέσα μεταφοράς και την επέκτασή

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΑΓΔΑ ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Το Exporama Show σας καλωσορίζει και σας περιμένει στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής Helexpo Palace.

Το Exporama Show σας καλωσορίζει και σας περιμένει στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής Helexpo Palace. how to get there how to get there êáëùóþëèáôå óôçí ÁèÞíá Το Exporama Show σας καλωσορίζει και σας περιμένει στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής Helexpo Palace. Το Helexpo Palace βρίσκεται στο Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009).

O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009). 2. Τοπικές μεταφορές 2A. Παρουσίαση κατάστασης O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009). Η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Στοιχεία του Έργου Αύγουστος 2007 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 12 Ι ΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜ 14 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 17 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τεχνική Εκθεση Ιανουάριος 2014 Μελετητής: Κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Σύμβουλος: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια.

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια. Στόχος σου, είναι να φτάσεις στον Κατασκηνωτικό και εκπαιδευτικό Κέντρο «Τα Κονάκια», του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης Αττικής Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ από τον τόπο σου, θα βρίσκεσαι

Διαβάστε περισσότερα

5/6/2014. Σημείο Εκκίνησης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας. Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιων Μεταφορών

5/6/2014. Σημείο Εκκίνησης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας. Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιων Μεταφορών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ Η ΑΠΟΔΟΤ ΙΚΟΤ ΗΤ Α ςτην ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟ ΙΚ Ης Η : ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Η ΑΝΑΠΤΥΞ Η» ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθµός Μελέτης: 4 / 07-02-2012 ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ι : Γ.ΠΟΛΥΖΟΣ,.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Θ.ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΠΟΥ : ΤΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ, 2003-2004

ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ι : Γ.ΠΟΛΥΖΟΣ,.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Θ.ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΠΟΥ : ΤΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ, 2003-2004 ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ι : Γ.ΠΟΛΥΖΟΣ,.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Θ.ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΠΟΥ : ΤΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ, 2003-2004 H περιοχή µελέτης ορίζεται από την πλατεία Οµόνοιας και Καραϊσκάκη και από τις οδούς:

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Λ. ΘΗΣΕΩΣ - ΙΣΜΗΝΗΣ - ΘΕΤΙΔΟΣ - Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

καθώς και το ενετικό λιµάνι µε τα νεώρια και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος και οµορφιάς.

καθώς και το ενετικό λιµάνι µε τα νεώρια και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος και οµορφιάς. 1/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιστηµονική Επιτροπή Επίβλεψης της µελέτης «Προστασία και Ανάδειξη της Παληάς Πόλης Ηρακλείου» είχε εισηγηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Tο τραμ ως μέσο ανάπλασης του δημόσιου χώρου της πόλης

Tο τραμ ως μέσο ανάπλασης του δημόσιου χώρου της πόλης ΕΜΠ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα