3.2. ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ/ΟΣΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.2. ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ/ΟΣΕ ΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 3.2. ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ/ΟΣΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ Η πρόταση κατατίθεται µε δύο (2) εναλλακτικές οδεύσεις. 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Τζαβέλλα Γρ.Λαµπράκη Βασ. Γεωργίου Α Ακτή Καλλιµασιώτη πλ. Οδησσού (Σταθµός ΗΣΑΠ / ΟΣΕ Πειραιά) 2. εύτερη εναλλακτική θεωρείται ο διάδροµος Τζαβέλλα Γρ. Λαµπράκη Τσαµαδού Ναυαρίνου πλ. Οδησσού (Σταθµός ΗΣΑΠ / ΟΣΕ Πειραιά) Ακτή Καλλιµασιώτη Βασ. Γεωργίου Α. Σηµειώνεται ότι η πορεία από τον σταθµό του τράµ που κατασκευάζεται στο ΣΕΦ προς την Τζαβέλλα αποτελεί µοναδική λύση διότι: Η πορεία προς Α Παπανδρέου αντενδείκνυται, καθώς θα ακολουθούσε πορεία εφαπτόµενη µε αυτή του ΗΣΑΠ, διατρέχοντας έναν χαµηλής πυκνότητας πληθυσµού, και σχετικά υποβαθµισµένο από πλευράς χρήσεων γης διάδροµο, παρακάµπτοντας την περιοχή του εµπορικού και διοικητικού κέντρου του Πειραιά. ενδεχόµενη παραλιακή πορεία προς ακτή ηλαβέρη αποκλείστηκε, καθώς η πορεία του ΜΣΤ προς το κέντρο της πόλης θα συναντούσε απαγορευτικά µεγάλες κλισεις στους στενούς δρόµους του λόφου της Καστέλλας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ Προκειµένου για την εποπτικότερη παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των λεπτοµερειών κάθε όδευσης µε τις παραλλαγές της, η περιγραφή της χάραξης επιµερίζεται σε τέσσερις διακριτούς γεωγραφικούς τοµείς : 1. ΣΕΦ - Γρ. Λαµπράκη 2. Γρ. Λαµπράκη 3. Γρ. Λαµπράκη Ακτή Καλλιµασιώτη 4. Ακτή Ποσειδώνος Ακτή Καλλιµασιώτη Αναλυτικότερα, κάθε τοµέας περιγράφεται ως εξής: Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 94

2 1. ΣΕΦ - Γρ. Λαµπράκη Στον πρώτο τοµέα της όδευσης, η χάραξη είναι κοινή για τις δύο εναλλακτικές. Στο πρώτο τµήµα (ΣΕΦ Βασ. Παύλου) η πρόταση κατατίθεται ως εξής : Τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ σε αποκλειστικό διάδροµο στο βόρειο µέτωπο της Τζαβέλλα µε παράλληλη λωρίδα εξόδου για την εξυπηρέτηση της λοιπής κυκλοφορίας. Από την Β. Παύλου µέχρι τη συµβολή µε την οδό Σκυλίτση, χωροθετείται διπλός αποκλειστικός διάδροµος στο βόρειο µέτωπο της Τζαβέλλα, µε παράλληλη διαµόρφωση λωρίδας πλάτους 3µ. για την εξυπηρέτηση της λοιπής κυκλοφορίας, και ιδιαίτερα της εξόδου της περιοχής της Καστέλλας, (προς Σκυλίτση) εις βάρος των πεζοδροµίων (αύξηση του διαθέσιµου πλάτους κατά 1,5µ. οδοστρώµατος στα 10,5µ.). Στα πλεονεκτήµατα της πρότασης συγκαταλέγεται η εξυπηρέτηση της πυκνοκατοικηµένης περιοχής κατοικίας της Καστέλλας, καθώς και του µεγάλου σχολικού συγκροτήµατος της οδού Τζαβέλλα. Στο δεύτερο τµήµα της χάραξης (Βασ. Παύλου Γρ. Λαµπράκη) η πρόταση έχει ως εξής : Τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κεντρικά στις οδούς Τζαβέλλα Πύλης, σε αποκλειστικό διάδροµο προς Πειραιά, και σε διάδροµο µικτής χρήσης µε την λοιπή κυκλοφορία προς ΣΕΦ. Η διατήρηση της κυκλοφορίας στη Τζαβέλλα διατηρείται για λόγους τροφοδοσίας των παροδίων χρήσεων, αλλά και µε ρόλο συµπληρωµατικό του κλάδου σύνδεσης της Λαµπράκη µε την Α. Παπανδρέου. Καταργείται το σηµερινό καθεστώς παράνοµης παρόδιας στάθµευσης στα δύο µέτωπα των Πύλης και Τζαβέλλα. 2. Γρ. Λαµπράκη Στο δεύτερο τµήµα της χάραξης (Γρ. Λαµπράκη) οι δύο εναλλακτικές οδεύσεις ακολουθούν διαφορετικές χαράξεις: 2.1. Εναλλακτική Λύση 1: Πλευρική τοποθέτηση του Τραµ σε διπλό αποκλειστικό διάδροµο στο δυτικό µέτωπο της Γρ. Λαµπράκη. Από την οδό Πύλης, οι τροχιόδροµοι εντάσσονται σε αποκλειστικό διπλό διάδροµο στην Β οριογραµµή της οδού Γρ. Λαµπράκη. Η Γρ. Λαµπράκη µονοδροµείται µε κατεύθυνση εξόδου από Πειραιά, µε δύο λωρίδες συνολικού πλάτους 7,80µ., ενώ η λεωφορειολωρίδα καταργείται. Επίσης, µονοδροµείται και η 34 ου Συντάγµατος Πεζικού-Ηρώων Πολυτεχνείου (µέχρι την Β. Γεωργίου Α ) µε κατεύθυνση εισόδου προς τον Πειραιά, δηµιουργώντας ζεύγος µονοδρόµων, πρόταση που έχει συζητηθεί επανηλειµµένα στο παρελθόν. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 95

3 Εξασφαλίζονται οι ελάχιστες ακτίνες καµπυλότητας στην οριζοντιογραφία στην εσωτερική τροχιά της στροφής από Πύλης σε Λαµπράκη. υσχεραίνεται η τροφοδοσία των παροδίων χρήσεων του δυτικού µετώπου. Οι αριστερές στροφές προς Τσαµαδού (που αντιδροµείται µε φορά προς το λιµάνι) και Καραολή και ηµητρίου µπορούν να πραγµατοποιούνται µε παραχώρηση προτεραιότητας στο τραµ. Η λύση αυτή µπορεί να λειτουργήσει ακόµα και στην περίπτωση που διατηρηθεί η αµφίδροµη κυκλοφορία στη Λαµπράκη, µε την κυκλοφοριακή ικανότητα όµως ιδιαίτερα µειωµένη Εναλλακτική Λύση 2: Πλευρική τοποθέτηση του Τραµ σε διπλό αποκλειστικό διάδροµο αρχικά στο δυτικό και κατόπιν ανατολικό µέτωπο της Γρ. Λαµπράκη. Από την οδό Πύλης, οι τροχιόδροµοι εντάσσονται σε αποκλειστικό διπλό διάδροµο, αρχικά στην Β οριογραµµή της οδού Γρ. Λαµπράκη, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητας των 25µ. Στον σηµατοδοτούµενο κόµβο µε την Ελευθερίου Βενιζέλου ο διπλός αποκλειστικός διάδροµος µετατοπίζεται στο ανατολικό µέτωπο, ώστε να καταστούν δυνατές οι στροφές προς Τσαµαδού (η οποία πεζοδροµείται) και από Β.Γεωργίου Α προς Λαµπράκη (κατεύθυνση επιστροφής προς ΣΕΦ). Στη Λαµπράκη προτείνεται η διατήρηση αµφίδροµης κυκλοφορίας, µε µία λωρίδα ανα κατεύθυνση, πρόταση η οποία σε συνδυασµό µε την µετατόπιση του τροχιοδροµικού διαδρόµου αλλά και το διαχωρισµό των δύο κατευθύνσεων, πολλαπλασιάζει τα σηµεία εµπλοκής µεταξύ των ρευµάτων της λοιπής κυκλοφορίας και του ΜΣΤ, µειώνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης στους κόµβους. 3. Γρ. Λαµπράκη - Ακτή Καλλιµασιώτη Στο τρίτο τµήµα της χάραξης (Β. Γεωργίου Α ) οι δύο εναλλακτικές οδεύσεις ακολουθούν διαφορετικές χαράξεις: 3.1. Εναλλακτική Λύση 1: Πλευρική τοποθέτηση σε διπλό αποκλειστικό διάδροµο στο νότιο µέτωπο της Β.Γεωργίου Α. Η λύση αυτή συνοδεύεται από σειρά βελτιωτικών παρεµβάσεων στην κυκλοφορία, που περιλαµβάνει: α) µονοδρόµηση της Βασ. Γεωργίου Α µε κατεύθυνση προς την Καστέλλα, µε 3 λωρίδες κυκλοφορίας για τα ΙΧ, τα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ. β) αντιδρόµηση της Τσαµαδού προς το λιµάνι µε 2 λωρίδες κυκλοφορίας για τα ΙΧ, τα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ γ) απαγόρευση της στάθµευσης κατά µήκος της Τσαµαδού. Σύµφωνα µε την παραλλαγή αυτή της πλευρικής χωροθέτησης της όδευσης στην Βασ. Γεωργίου του Α, τα πεζοδρόµια περιορίζονται κατά 0,5 µ. περίπου. Το πλεονέκτηµα αυτής της χάραξης είναι η διέλευση και των δύο κατευθύνσεων του Τραµ από την καρδιά του Πειραιά, γεγονός που ενισχύει την αντιληπτικότητα του µέσου στην πόλη και δίνει την ευκαιρία για ανάπλαση ενός ιδιαίτερα σηµαντικού άξονα. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 96

4 Στα µειονεκτήµατα αυτής της λύσης συγκαταλέγονται η παρεµπόδιση της εξυπηρέτησης των παρόδιων χρήσεων στο νότιο µέτωπο της Βασ. Γεωργίου Α, η αντίρροπη κίνηση του Τραµ σε σχέση µε την υπόλοιπη κυκλοφορία, κάτι που απαιτεί νησίδα ασφαλείας 1,5 µ., η ανάγκη µετατόπισης των στάσεων των λεωφορείων και τρόλλεϋ σε κεντρική νησίδα επί του οδοστρώµατος και τέλος η παρεµπόδιση των δεξιών στροφών για τα ΙΧ Εναλλακτική Λύση 2: Μονοδροµηµένος βρόχος Τσαµαδού - Ναυαρίνου - πλ. Οδησσού (σταθµός ΗΣΑΠ / ΟΣΕ Πειραιά) - Ακτή Καλλιµασιώτη - Βασ. Γεωργίου Α. Στην Τσαµαδού / Ναυαρίνου το Τραµ κινείται προς το λιµάνι του Πειραιά, ενώ στη Βασ. Γεωργίου Α το Τραµ κινείται προς την Καστέλλα. Η απόσταση µεταξύ των δύο κατευθύνσεων του Τραµ είναι περίπου 110 µ, απόσταση που κρίνεται ανεκτή για να λειτουργούν σε ζεύγος διαδρόµων για το Τραµ οι δύο οδικοί άξονες. Οι Τσαµαδού και Ναυαρίνου αποδίδονται αποκλειστικά στο Τραµ, µε διέλευση οχηµάτων µόνο για τροφοδοσία των παρόδιων χρήσεων, σε συγκεκριµένες ώρες της ηµέρας. Η πρόταση αυτή προϋποθέτει την καθολική απαγόρευση της παρόδιας στάθµευσης. Στη Βασ. Γεωργίου Α, το Τραµ χωροθετείται στον άξονα της οδού, αφήνοντας 1+1 λωρίδες κυκλοφορίας για τα ΙΧ και τα λεωφορεία. Ο διαχωρισµός των δύο κατευθύνσεων του Τραµ δίνει τη δυνατότητα ανάπλασης δύο αξόνων του κέντρου, αλλά παράλληλα καθιστά το Τραµ λιγότερο αναγνωρίσιµο µέσα στην πόλη. Η λύση αυτή θα επιβαρύνει κυκλοφοριακά το οδικό δίκτυο, δεδοµένου ότι παύει να εξυπηρετείται η έξοδος των ΙΧ από το λιµάνι και το κέντρο από την Τσαµαδού. 4. Ακτή Ποσειδώνος - Ακτή Καλλιµασιώτη Στο τέταρτο τµήµα της χάραξης (Ακτή Ποσειδώνος - Ακτή Καλλιµασιώτη) διακρίνονται τρεις παραλλαγές για την όδευση του Τραµ, οι οποίες εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την όδευση στο αµέσως προηγούµενο τµήµα, δηλαδή στο τµήµα µεταξύ Γρ. Λαµπράκη και λιµανιού. Σε σχέση µε την πρώτη εναλλακτική λύση όπου και οι δύο κατευθύνσεις του Τραµ βρίσκονται επί της Βασ. Γεωργίου του Α, διακρίνονται οι δύο παρακάτω παραλλαγές: 4.1. Εναλλακτική Λύση 1: Κίνηση του Τραµ αµφίπλευρα στην Ακτή Καλλιµασιώτη Οι δύο κατευθύνσεις του Τραµ αποµακρύνονται η µία από την άλλη και το Τραµ καταλαµβάνει τις σηµερινές λεωφορειολωρίδες εκατέρωθεν του δρόµου. Το Τραµ καταλήγει στην πλατεία Οδησσού, πλησίον των τερµατικών σταθµών του ΗΣΑΠ και του ΟΣΕ. Η κυκλοφορία των ΙΧ παραµένει ως έχει, µε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 97

5 Τα λεωφορεία και τα τρόλλεϊ είτε συνυπάρχουν µε τα ΙΧ, είτε κινούνται στο διάδροµο του Τραµ. Στην πρώτη περίπτωση ανακύπτει πρόβληµα σε σχέση µε την τοποθέτηση των στάσεών τους, ενώ στη δεύτερη, ενδεχόµενη ακινητοποίηση κάποιου λεωφορείου λόγω βλάβης έχει άµεσες επιτπώσεις στο ΜΣΤ. Για τις στάσεις του Τραµ χρησιµοποιούνται τα υφιστάµενα πεζοδρόµια. Στα µειονεκτήµατα της λύσης συγκαταλέγονται: α) η κυκλοφοριακή επιβάρυνση ενός κορεσµένου τµήµατος του οδικού δικτύου, στο οποίο µάλιστα υπάρχουν πύλες του λιµανιού, β) η εµπλοκή του Τραµ µε την κυκλοφορία στην ακτή Ποσειδώνος, στη θέση όπου πραγµατοποιείται η αλλαγή στην θέση διέλευσης του Τραµ, γ) η παράλληλη λειτουργία του Τραµ µε το Τραµ του Ο.Λ.Π.. Στα πλεονεκτήµατα της λύσης συγκαταλέγεται: α) η αυτόνοµη λειτουργία του Τραµ σε σχέση µε το Τραµ του Ο.Λ.Π., β) η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για µελλοντική επέκταση του δικτύου προς το Πέραµα, γ) η οµόρροπη κίνηση του Τραµ µε την υπόλοιπη κυκλοφορία Παραλλαγή Εναλλακτικής Λύσης 1: Υπερύψωση του διπλού αποκλειστικού διαδρόµου και κίνηση επί των γραµµών της υπό µελέτη γραµµής Τραµ του Ο.Λ.Π. Αφού το Τραµ τµήσει την Εθνικής Αντιστάσεως, υπερυψώνεται σταδιακά έως ότου φτάσει τις γραµµές του υπέργειου Τραµ του Ο.Λ.Π. Στη συνέχεια, ακολουθεί τη νέα υπερυψωµένη όδευση του Ο.Λ.Π. Το πλεονέκτηµα αυτής της λύσης είναι η οικονοµία πόρων και χώρου, καθώς το έργο πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον Ο.Λ.Π. και σε έκταση του Ο.Λ.Π. Για την εφαρµογή της λύσης αυτής απαιτείται επανασχεδιασµός του κόµβου Ποσειδώνος-Μιαούλη-Εθν.Αντιστάσεως, πάνω από τον οποίο θα διέρχεται το τεχνικό ανύψωσης του διαδρόµου του ΜΣΤ, µε ανεπαρκές όµως για τη διατήρηση της υφιστάµενης διαµόρφωσης ελεύθερο ύψος στο σηµείο. εδοµένου ότι το Τραµ του Ο.Λ.Π. προβλέπεται να εξυπηρετεί το επιβατικό λιµάνι σε όλο το µήκος του, δίνεται η δυνατότητα στην υπό µελέτη επέκταση του Τραµ να µεταφέρει επιβάτες από και προς τις αποβάθρες των πλοίων, χωρίς µετεπιβίβαση στο Τραµ του Ο.Λ.Π. Στα µειονεκτήµατα της λύσης συγκαταλέγεται α) η αισθητική επιβάρυνση ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου τµήµατος της πόλης, µε την εισαγωγή µίας βαριάς τεχνικής κατασκευής για την υποστήριξη του διαδρόµου κίνησης του Τραµ από τη στάθµη του εδάφους έως στον υπέργειο διάδροµο κίνησης του Τραµ του Ο.Λ.Π., β) η αποµάκρυνση των στάσεων από τη στάθµη του εδάφους, καθιστώντας την πρόσβαση σε αυτές λιγότερο ελκυστική, γ) η ανάγκη που θα προκύψει µελλοντικά για την κατασκευή διαδρόµου για την κάθοδο του Τραµ, ώστε να συνδεθεί η υπό µελέτη γραµµή µε την επέκταση προς Πέραµα., δ) τα λειτουργικά προβλήµατα που θα προκύψουν µε δεδοµένο τη διαφορετικές συχνότητες στα δροµολόγια σε σχέση µε το Τραµ του Ο.Λ.Π Εναλλακτική Λύση 2: Μονοδροµηµένος βρόχος Τσαµαδού - Ναυαρίνου - πλ. Οδησσού (σταθµός ΗΣΑΠ / ΟΣΕ Πειραιά) - Ακτή Καλλιµασιώτη - Βασ. Γεωργίου Α. Η διαµόρφωση του µονοδροµηµένου βρόχου στην ακτή Καλλιµασιώτη έχει ως εξής: Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 98

6 Αναχωρώντας από τον τερµατικό σταθµό στην πλατεία Οδησσού µε κατεύθυνση προς Φάληρο Γλυφάδα, το Τραµ κινείται στο δυτικό µέτωπο των Ακτών Καλλιµασιώτη και Ποσειδώνος, στη θέση της σηµερινής λεωφορειολωρίδας. Η κυκλοφορία των ΙΧ παραµένει ως έχει. Τα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ στην κατεύθυνση προς το κέντρο του Πειραιά είτε συνυπάρχουν µε τα ΙΧ, είτε κινούνται στο διάδροµο του Τραµ, µε τα ενδεχόµενα προβλήµατα που προαναφέρθηκαν. Στην περιοχή του κόµβου µε την Εθν.Αντιστάσεως, ο µονός διάδροµος περνάει στον άξονα της Β.Γεωργίου Α, αφήνοντας 1+1 λωρίδες εκατέρωθεν της γραµµής για τη λοιπή κυκλοφορία Ένταξη στο οδικό δίκτυο Σύµφωνα µε την περιγραφή των λύσεων που προηγήθηκε, και στις δύο λύσεις το ΜΣΤ θα κινείται στο µεγαλύτερο τµήµα της διαδροµής του σε αποκλειστικό διάδροµο. Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα ποσοστά ένταξης ανά κατεύθυνση του τραµ στο οδικό δίκτυο για τις δύο λύσεις. 1η Λύση 2η Λύση προς πλ. Οδησσού προς ΣΕΦ προς πλ. Οδησσού προς ΣΕΦ Αποκλ. ιάδροµος 80% 61% 100% 61% Μικτή χρήση µε ΙΧ - 19% - 19% Ένταξη σε ΕΛΛ 20% 20% - 20% Στους πίνακες της επόµενης σελίδας περιγράφεται αναλυτικά ανά λύση, κατεύθυνση και τµήµα το καθεστώς χρήσης του διαδρόµου του τραµ, παράλληλα µε τη λοιπή κυκλοφορία. Σηµειώνονται επίσης οι περιπτώσεις εκείνες όπου το ΜΣΤ εντάσσεται στο δίκτυο αντίθετα στη ροή υφιστάµενων µονοδρόµων (Τζαβέλλα) ή προτεινόµενων µε βάση τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που συνοδεύουν την πρώτη λύση (Λαµπράκη, Β. Γεωργίου Α ). Εξάλλου, απαιτείται διερεύνηση των ενδεχόµενων προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν στο τµήµα των ακτών Ποσειδώνος και Καλλιµασιώτη όπου το ΜΣΤ εντάσσεται σε υφιστάµενες ΕΛΛ, σε κοινή χρήση µε τα λεωφορεία, σε περίπτωση ακινητοποίησης λεωφορείου λόγω βλάβης. Πίνακας ένταξης εναλλακτικής λύσης 1. Τµήµα Τζαβέλλα (ΣΕΦ-Β.Παύλου) Τζαβέλλα-Πύλης (Β.Παύλου- Λαµπράκη) προς πλ. Οδησσού Τραµ Αποκλ. ιάδροµος (αντίθετη ροή) Αποκλ. ιάδροµος (αντίθετη ροή) λοιπή κυκλοφορία - - προς ΣΕΦ Τραµ Αποκλειστικός ιάδροµος Μικτή χρήση µε ΙΧ λοιπή κυκλοφορία 1Λ 1Λ µικτής χρήσης Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 99

7 Λαµπράκη Β. Γεωργίου Α Ακτή Ποσειδώνος Ακτή Καλλιµασιώτη Αποκλ. ιάδροµος (αντίθετη ροή) Αποκλ. ιάδροµος (αντίθετη ροή) Μικτή χρήση µε ΜΜΜ (ΕΛΛ) Μικτή χρήση µε ΜΜΜ (ΕΛΛ) - - 2Λ 2Λ Αποκλειστικός ιάδροµος Αποκλειστικός ιάδροµος Μικτή χρήση µε ΜΜΜ (ΕΛΛ) Μικτή χρήση µε ΜΜΜ (ΕΛΛ) 2Λ 3Λ 2Λ 2Λ Πίνακας ένταξης εναλλακτικής λύσης 2. Τµήµα Τζαβέλλα (ΣΕΦ-Β.Παύλου) Τζαβέλλα-Πύλης (Β.Παύλου- Λαµπράκη) Λαµπράκη Τσαµαδού- Ναυαρίνου προς πλ. Οδησσού Τραµ Αποκλ. ιάδροµος (αντίθετη ροή) Αποκλ. ιάδροµος (αντίθετη ροή) Αποκλειστικός ιάδροµος Αποκλειστικός ιάδροµος λοιπή κυκλοφορία - - 1Λ Ακτή Καλλιµασιώτη - 2Λ Ακτή Ποσειδώνος - 2Λ Β. Γεωργίου Α - 1Λ προς ΣΕΦ Τραµ Αποκλειστικός ιάδροµος Μικτή χρήση µε ΙΧ Αποκλειστικός ιάδροµος Πεζόδροµος - - Μικτή χρήση µε ΜΜΜ (ΕΛΛ) Μικτή χρήση µε ΜΜΜ (ΕΛΛ) Αποκλειστικός ιάδροµος λοιπή κυκλοφορία 1Λ 1Λ µικτής χρήσης 1Λ 2Λ 2Λ 1Λ Τεχνικά Έργα Για την υλοποίηση οποιασδήποτε από τις προτεινόµενες λύσεις απαιτείται η κατασκευή ενός µικρού τεχνικού (γέφυρας) κοντά στην αφετηρία των χαράξεων στην περιοχή του σταθµού του ΣΕΦ. Το τεχνικό αυτό θα έχει µήκος περί τα 10µ. και θα συνδέει την περιοχή του ΣΕΦ µε την συµβολή της οδού Τζαβέλλα µε τη Σκυλίτση, περνώντας πάνω από την υπογειοποιηµένη ράµπα της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης προς Καστέλλα. Στο παρόν στάδιο της µελέτης εκτιµάται ότι κατά τη φάση της κατασκευής δεν αναµένονται ιδιαίτερα προβλήµατα µε τα δίκτυα των οργανισµών κοινής ωφελείας, αλλά ούτε και µε τις εγκαταστάσεις των υποσταθµών ρεύµατος. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 100

8 Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 101

9 Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 102

10 ΣΤΑΣΕΙΣ Ο σχεδιασµός των στάσεων των προτεινόµενων διαδροµών πραγµατοποιήθηκε µε γνώµονα την τήρηση των προδιαγραφών και χαρακτηριστικών των στάσεων των υπό κατασκευή σήµερα γραµµών τραµ, και την κάλυψη των ακόλουθων λειτουργικών απαιτήσεων: άνετη και ασφαλής πρόσβαση των επιβατών ευκολία επιβίβασης-αποβίβασης αναγνωρίσιµη και ελκυστική διαµόρφωση πληροφόρηση Κατα µήκος της διαδροµής διαµορφώνονται πέντε ενδιάµεσες στάσεις, εκτός από το σταθµό εκκίνησης του ΣΕΦ και τον προσωρινό τερµατικό σταθµό της πλ. Οδησσού. Οι στάσεις αυτές χωροθετούνται για την 1 η λύση στις ακόλουθες θέσεις (µε αρχή της χιλιοµέτρησης στο ΣΕΦ): Σχολεία, στην οδό Τζαβέλλα, κεντρική αποβάθρα µεταξύ των δύο κατευθύνσεων (ΧΘ: έως ΧΘ 0+478, χάραξη 1(R)), Γηροκοµείο, στην οδό Πύλης, εκατέρωθεν των δύο κατευθύνσεων (ΧΘ: έως 0+930, χάραξη 1(R)), Πλ. εληγιάννη, στην οδό Λαµπράκη, κοινή, στο ενδιάµεσο (ΧΘ: έως 1+362, χάραξη 1(R)), ηµοτικό Θέατρο, στη λεωφόρο Β. Γεωργίου Α, κοινή, στο ενδιάµεσο (ΧΘ: έως 1+831, χάραξη 1(R)), Πλ. Καραϊσκάκη, παρά το κράσπεδο της Ακτής Ποσειδώνος (ΧΘ: έως 2+442, χάραξη 1(R)). Οι αντίστοιχες θέσεις των στάσεων για την 2 η λύση διαµορφώνονται στις ακόλουθες θέσεις, (µε αρχή της χιλιοµέτρησης στο ΣΕΦ): Σχολεία, Σχολικό Συγκρότηµα στην οδό Τζαβέλλα, κοινή αποβάθρα µεταξύ των δύο κατευθύνσεων (ΧΘ: έως ΧΘ 0+478, χάραξη 2(R)), Γηροκοµείο στην οδό Πύλης, εκατέρωθεν των δύο κατευθύνσεων (ΧΘ: έως 0+930, χάραξη 2(R)). Κατά µήκος του τµήµατος της χάραξης όπου οι δύο κατευθύνσεις διαχωρίζονται σε διαφορετικούς µονούς διαδρόµους, χωροθετούνται οι ακόλουθες στάσεις: Πλ. εληγιάννη, στην οδό Τσαµαδού, µεταξύ Γρ.Λαµπράκη και Υψηλάντου (ΧΘ: έως 1+362, χάραξη 2(R)), ηµοτικό Θέατρο µεταξύ Ηρ. Πολυτεχνείου και Κολοκοτρώνη στην πεζοδροµηµένη οδό Τσαµαδού (ΧΘ: έως 1+815, χάραξη 2(R)), Πλ. Καραϊσκάκη, µεταξύ Εθν. Αντιστάσεως και Γούναρη, στην οδό Τσαµαδού (ΧΘ: έως 2+143, χάραξη 2(R)), Πλ. Οδησσού, προσωρινός τερµατικός Σταθµός (ΧΘ: έως 2+413, χάραξη 2(R)). Πλ. Καραϊσκάκη, παρά το κράσπεδο (ΧΘ: έως 2+444, χάραξη 2(L)) Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 103

11 ηµοτικό Θέατρο, στην κεντρική νησίδα της λεωφόρου Βασ. Γεωργίου Α (ΧΘ: έως 1+829, χάραξη 2(L)). Πλ. εληγιάννη, παρά το κράσπεδο (ΝΑ οριογραµµή Γρ. Λαµπράκη) (ΧΘ: έως 1+442, χάραξη 2(L)). Οι πλευρικές αποβάθρες των στάσεων έχουν διαστάσεις 2,60 x 70,00 µέτρα, ενώ οι κεντρικές 4,20 x 70,00 µέτρα. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 104

12 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Τµήµα ΣΕΦ Συµβολή Ποσειδώνος/Τζαβέλα Το τµήµα αυτό κυριαρχούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις υπερτοπικού χαρακτήρα. Το ΣΕΦ και το στάδιο Καραϊσκάκη αποτελούν τα δύο µεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήµατα της περιοχής, τα οποία πλαισιώνονται από µία σειρά µικρότερα γήπεδα και άλλους αθλητικούς χώρους, αρκετοί από τους οποίους κατασκευάστηκαν µε αφορµή τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Το συγκρότηµα του ΣΕΦ διαθέτει εκθεσιακό χώρο και υπαίθριο χώρο στάθµευσης οχηµάτων. Μεγάλης έκτασης ελεύθερος χώρος πρασίνου, µε διαµορφωµένο χώρο περιπάτου περιβάλλει το συγκρότηµα του ΣΕΦ. Στο χώρο αυτό, που ουσιαστικά αποτελεί τµήµα του Φαληρικού Όρµου, υπάρχει έκτος από τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το ανοιχτό θέατρο ελφινάριο. Τµήµα Συµβολή Ποσειδώνος/Τζαβέλα Συµβολή Γρ. Λαµπράκη / Γεωργίου Α Το τµήµα αυτό αποτελεί µέρος της συνοικίας Καστέλα και του κέντρου του Πειραιά, µε κυρίαρχη της χρήση της κατοικίας. Η πλειοψηφία των κτιρίων είναι µεταπολεµικές πολυκατοικίες, µε 5 έως 7 ορόφους. Ωστόσο, υπάρχουν και µικρός αριθµός παλιών λαϊκών κατοικιών µε νεοκλασικές επιδράσεις. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από µεγάλη πυκνότητα δόµησης και έλλειψη δηµόσιων υπαίθριων χώρων. Συγκεκριµένα, οι µοναδικοί ελεύθεροι χώροι που υπάρχουν στην περιοχή είναι το προαύλιο της Ευαγγελίστριας και η πλατεία εληγιάννη. Στα ισόγεια των πολυκατοικιών υπάρχει συνήθως εµπόριο τοπικού χαρακτήρα. Ειδικά κατά µήκος της οδού Τζαβέλα παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση συνεργείων αυτοκινήτων και καταστηµάτων µε ανταλλακτικά αυτοκινήτων, καθώς και καταστήµατα µε έπιπλα. Υπάρχουν επίσης δύο σταθµοί υγρών καυσίµων στο νότιο µέτωπο του δρόµου. Το σχολικό συγκρότηµα Τζαβέλα, το Γηροκοµείο Πειραιά, κλινικές του Τζάννειου Νοσοκοµείου και της Αγίας Ελένης προσελκύουν σηµαντικό αριθµό χρηστών και επισκεπτών. Τµήµα Συµβολή Γρ. Λαµπράκη / Γεωργίου Α Πλατεία Ωρολογίου Το τµήµα αυτό αποτελεί µέρος του κέντρου του Πειραιά, µε διοικητικές, εµπορικές και πολιτιστικές λειτουργίες που αφορούν το σύνολο της πόλης, καθιστώντας την οδό Γεωργίου Α έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόµους του Πειραιά. Η πλειοψηφία των κτιρίων είναι µεταπολεµικές πολυκατοικίες, ενώ υπάρχουν επίσης αξιόλογα δείγµατα νεοκλασικής και µεσοπολεµικής αρχιτεκτονικής. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 105

13 Στο ισόγειο των πολυκατοικιών στεγάζονται συνήθως χρήσεις εµπορίου, αναψυχής και υπηρεσιών, ενώ στους ορόφους στεγάζονται κυρίως ιδιωτικά γραφεία, εκπαιδευτικοί οργανισµοί, ασφαλιστικοί οργανισµοί και πολιτικά κόµµατα. Η πλατεία Κοραή είναι η κεντρική πλατεία του Πειραιά, η οποία συγκεντρώνει γύρω της δραστηριότητες αναψυχής, όπως κινηµατογραφικές αίθουσες, καφετέριες και εστιατόρια. Τραπεζοκαθίσµατα καταλαµβάνουν σηµαντικό µέρος της πλατείας. Επίσης, στάσεις αστικών συγκοινωνιών καταλαµβάνουν µέρος του νότιου τοµέα της πλατείας. Πιο συγκεκριµένα στις υπερτοπικές λειτουργίες της περιοχής συµπεριλαµβάνονται: Το ηµοτικό Θέατρο και η ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά Το ηµαρχείο Πειραιά Υποδιεύθυνση Τροχαίας και το Αστυνοµικό τµήµα Πειραιά Τα κεντρικά ιατρεία του ΙΚΑ Τµήµα Πλατεία Ωρολογίου Σταθµός ΗΣΑΠ/ΟΣΕ Πειραιά Πρόκειται για την ακτή Ποσειδώνος και την ακτή Καλλιµασιώτη, που αποτελούν τµήµα της λιµενικής ζώνης του Πειραιά. Το τµήµα αυτό συγκεντρώνει εκτός από τις λειτουργίες του λιµανιού και κεντρικές λειτουργίες της πόλης του Πειραιά. Η περιοχή µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας µεγάλος συγκοινωνιακός κόµβος, στον οποίο καταλήγουν ακτοπλοϊκές γραµµές, σιδηροδροµικές γραµµές, γραµµή του µετρό της Αθήνας και πλήθος γραµµών αστικών λεωφορείων και τρόλεϊ. Συγκεκριµένα, στην περιοχή βρίσκονται αποβάθρες του λιµανιού του ΟΛΠ, ο τερµατικός σταθµός του ΟΣΕ και της Γραµµής 1 του Μετρό. Αφετηρίες λεωφορειακών γραµµών υπάρχουν στην πλατεία Οδησσού. Στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ καταλαµβάνουν χώρο από τα πεζοδρόµια κατά µήκος της ακτής Καλλιµασιώτη. Πρόκειται για µία πολυσύχναστη περιοχή, από την οποία διέρχεται καθηµερινά µεγάλος αριθµός ανθρώπων µε προορισµούς εντός και εκτός Λεκανοπεδίου. Ο µετακινούµενος πληθυσµός µέσω του λιµανιού του Πειραιά αυξάνεται σηµαντικά κατά τους θερινούς µήνες, όταν δηλαδή αυξάνεται η κίνηση προς τη νησιωτική Ελλάδα. Άµεση σχέση µε τη λειτουργία του λιµανιού έχει το Α Λιµενικό Τµήµα Πειραιά, η Αίθουσα Επιβατών του ΟΛΠ και ο υπόγειος χώρος στάθµευσης του ΟΛΠ στην πλατεία Καραϊσκάκη. Οι χρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή σχετίζονται µε τη λειτουργία του συγκοινωνιακού κόµβου, µε έµφαση στην εξυπηρέτηση της λειτουργίας του λιµανιού και των επιβατών του. Κατά µήκος της ακτής Καλλιµασιώτη και σε βάθος ενός οικοδοµικού τετραγώνου, βρίσκονται εκδοτήρια εισιτηρίων, ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήµατα λιανικού εµπορίου. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 106

14 Άλλωστε, κατά µήκος των οδών Ναυαρίνου και Τσαµαδού βρίσκεται η κεντρική αγορά του Πειραιά µε λαϊκό κυρίως εµπόριο. Αρκετά από τα υφιστάµενα κτίρια είναι νεοκλασικά, άλλοτε αποκαταστηµένα και άλλοτε σε κακή κατάσταση. Το Μέγαρο του ΝΑΤ, γνωστό και ως «Πύργος», ένα από τα πιο ψηλά κτίρια του Λεκανοπεδίου Αθηνών, παραµένει εκτός λειτουργίας. Ο «Πύργος» διαθέτει υπόγειο χώρο στάθµευσης. Στους δηµόσιους υπαίθριους χώρους της περιοχής συµπεριλαµβάνονται οι πλατείες Οδησσού, Καραϊσκάκη και Ωρολογίου. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 107

15

16 Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 109

17 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Κυκλοφοριακά στοιχεία Το οδικό δίκτυο της περιοχής εντάσσεται στο ευρύτερο δίκτυο της περιοχής των δήµων του Πειραιά, για το οποίο µπορεί να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη του επιβατικού λιµένα και του θαλάσσιου µετώπου συνολικά, το καθιστούν τερµατικό δίκτυο ή δίκτυο µετεπιβίβασης στα οχηµαταγωγά πλοία. Σηµειώνεται ότι η εικόνα του δικτύου της περιοχής υφίσταται δραστική αλλαγή λόγω των κατασκευαστικών έργων που εκτελούνται στα ακόλουθα σηµεία: Λεωφόρος Κηφισού: η απόληξη του αυτοκινητοδρόµου στην παραλιακή λεωφόρο αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, µε την κατασκευή του ανισόπεδου κόµβου µορφής τροµπέτας. Άξονας Α.Παπανδρέου: κατασκευάζεται η νέα διαµόρφωση της πλατείας Ιπποδαµείας στη συµβολή των οδών Αλιπέδου-Ρετσίνα-Κόνωνος-Γούναρη- Εθν.Αντιστάσεως. Ταυτόχρονα αναβαθµίζεται η Κόνωνος σε άξονα 2 λωρίδων ανα κατεύθυνση. Άξονας Α.Παπανδρέου: κατασκευάζεται η ράµπα εισόδου στην Οµ.Σκυλίτση από την Γρ.Λαµπράκη µε φορά προς ΣΕΦ Ιεράρχηση του ικτύου Το κύριο δίκτυο της περιοχής (σχέδιο 4) περιλαµβάνει πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες και συλλεκτήριες οδούς. Η υιοθέτηση χαµηλότερης κατηγορίας (πχ δευτερεύουσες ή τοπικές συλλεκτήριες) δεν κρίθηκε σκόπιµη για την προσέγγιση της παρούσας µελέτης που εξετάζει το στρατηγικό δίκτυο της περιοχής. Στα όρια της περιοχής συναντάται και η παραλιακή λεωφόρος (Ποσειδώνος) που έχει χαρακτηριστικά ελεύθερης λεωφόρου. Το δίκτυο των πρωτευουσών αρτηριών αποτελείται από τα εξής τµήµατα: Οµηρίδου Σκυλίστη-λεωφόρος Α.Παπανδρέου (Μικράς Ασίας/Αλιπέδου): αποτελούν ζεύγος.γούναρη-εθν.αντιστάσεως: στην ουσία αποτελούν ζεύγος Κόνωνος-Αγ. ιονυσίου: αποτελούν ζεύγος, έως ότου ολοκληρωθεί η αναβάθµιση της Κόνωνος. Θηβών Ρετσίνα-Αλών (µαζύ µε την Πλαταιών): αποτελούν ζεύγος Αιτωλικού-Αιγάλεω: αποτελούν ζεύγος Πειραιώς-Αθηνών Ακτή Καλλιµασιώτη (µεταξύ Αιγάλεω και Αγ. ιονυσίου)-ακτή Κονδύλη-Ακτή Ποσειδώνος Βασ. Γεωργίου Α (µεταξύ Ακτής Μιαούλη και Λαµπράκη) Λαµπράκη (µεταξύ Βασ.Γεωργίου Α και Πειραιώς) Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 110

18 Τζαβέλλα Καραολή ηµητρίου Το δίκτυο των δευτερευουσών αρτηριών της περιοχής αποτελείται από τα εξής τµήµατα: Ακτή Μιαούλη 2ας Μεραρχίας 34ου Συντάγµατος-Ηρώων Πολυτεχνείου Ακτή Μουτσοπούλου-Βασ.Παύλου Λαµπράκη (µεταξύ Ακτής Μουτσοπούλου και Βασ.Γεωργίου) ωδεκαννήσου Επονιτών-Σοφιανοπούλου Ακτή Καλλιµασιώτη (µεταξύ Αιγάλεω και ραπετσώνας) Το δίκτυο των συλλεκτηρίων είναι αρκετά πυκνό και διατρέχει το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής µελέτης. Το πρωτεύον και δευτερεύον αρτηριακό δίκτυο δεν παρουσιάζει παντού κατάλληλα γεωµετρικά χαρακτηριστικά για την κατηγορία του (πχ διαχωρισµένο οδόστρωµα) και επιπλέον, επιβαρύνεται σηµαντικά από την παρόδια στάθµευση και στάση (ιδιαίτερα την στάθµευση σε δύο σειρές). Στα προβλήµατα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η διάταξη του σιδηροδροµικού δικτύου (µετρική και κανονική γραµµή), µε το οποίο διασταυρώνεται ισόπεδα το οδικό δίκτυο σε µία σειρά από περιπτώσεις (Ρετσίνα-Αλών, Αιγάλεω, Αιτωλικού κα). Επίσης, σηµειώνεται ότι η Ηετιώνεια Ακτή, ενώ σήµερα χαρακτηρίζεται σαν συλλεκτήρια, µε την δηµιουργία του άξονα της Α.Παπανδρέου, θα αλλάξει χαρακτήρα και θα µεταβληθεί σε πρωτεύουσα αρτηρία (ή και δευτερεύουσα, ανάλογα µε την φόρτιση που θα παραλάβει) Η λειτουργία του οδικού δικτύου Οι βασικοί άξονες της περιοχής σήµερα λειτουργούν ως εξής: Λεωφόρος Α.Παπανδρέου: συνδέει τον Πειραιά µε την παραλιακή λεωφόρο (Ποσειδώνος, Εθν.Μακαρίου). Με την ολοκλήρωση των έργων στην πλ. Ιπποδαµείας θα καταλήγει στο λιµάνι µέσω της Κόνωνος, αλλά και του ζεύγους Γούναρη-Εθν.Αντιστάσεως, όπως ισχύει σήµερα. Πειραιώς: συνδέει τον Πειραιά µε το κέντρο της Αθήνας (Οµόνοια). Καταλήγει στο λιµάνι µέσω του ζεύγους Κόνωνος-Αγ. ιονυσίου. Η Θηβών: συνδέει την δυτική Αττική µε τον Πειραιά. Καταλήγει στο λιµάνι ή το κέντρο µέσω της Ρετσίνα και του ζεύγους Κόνωνος-Αγ. ιονυσίου ή Γούναρη- Εθν.Αντιστάσεως. Το ζεύγος Κόνωνος-Αγ. ιονυσίου: συνδέει την Πειραιώς µε το λιµάνι. Ο ρόλος της Αγ. ιονυσίου θα υποβαθµιστεί µε την ολοκλήρωση της διαπλάτυνσης της Κόνωνος. Το ζεύγος Γούναρη-Εθν.Αντιστάσεως: συνδέει το λιµάνι µε την λεωφόρο Α.Παπανδρέου (Οµηρίδου Σκυλίτση-Αλιπέδου/Μικράς Ασίας). Η Βασ.Γεωργίου Α συνδέει το λιµάνι µε την Λαµπράκη. Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 111

19 Η Λαµπράκη συνδέει την Μαρίνα Ζέας µε την Πειραιώς. Το οδικό δίκτυο του λιµανιού (Ακτή Κονδύλη, Ακτή Καλλιµασιώτη, Ακτή Ποσειδώνος, Ακτή Μιαούλη): συνδέει τις δυτικές παρυφές του λιµένα µε τις νοτιανατολικές της, καθώς και µε όλα τα οδικά τµήµατα που προαναφέρθηκαν παραπάνω. Η Τζαβέλλα συνδέει την Λαµπράκη µε την παραλιακή λεωφόρο, στην φορά εξόδου από τον Πειραιά. Παρόµοιο ρόλο αυτό θα αναλάβει η υπό κατασκευή ράµπα από Λαµπράκη προς Σκυλίτση. Η Πειραιώς και η λεωφόρος Α.Παπανδρέου (Οµηρίδου Σκυλίτση- Αλιπέδου/Μικράς Ασίας) συνδέονται µέσω της πλατείας Ιπποδαµείας και µέσω της Καραολή ηµητρίου (στάδιο Καραϊσκάκη). Επίσης υπάρχει δυνατότητα εξόδου από την Αλιπέδου/Μικράς Ασίας (κατά την φορά προς Πειραιά) τόσο προς την Πειραιώς (στην περιοχή της γέφυρας της Λαµπράκη) όσο και τη Λαµπράκη. Η κίνηση από Κόνωνος προς Οµηρίδου Σκυλίτση (στην φορά προς παραλιακή) δεν πραγµατοποιείται σήµερα άµεσα παρά µόνο µε περιπορεία µέσω Γούναρη, Βενιζέλου και Εθν.Αντιστάσεως, διότι δεν υπάρχει τέτοια φάση στον σηµατοδοτούµενο κόµβο της πλατείας Ιπποδαµείας. Η κίνηση αυτή θα πραγµατοποιείται µε δύο λωρίδες αριστερής στροφής όταν ολοκληρωθούν τα έργα. Η κίνηση από Αλιπέδου/Μικράς Ασίας (στην φορά προς επιβατικό λιµένα) προς Αγ. ιονυσίου γίνεται µε περιπορεία µέσω της Πλαταιών. Με τη νέα διαµόρφωση της πλ.ιπποδαµείας, η σύνδεση Α.Παπανδρέου-λιµένα θα γίνεται µέσω της Κόνωνος. Η κίνηση από Εθν.Αντιστάσεως προς Θηβών γίνεται µέσω περιπορείας Ρετσίνα- Αθηνών-Αλών. Για το περιβάλλον δίκτυο µπορούν να σηµειωθούν τα εξής Η παραλιακή λεωφόρος (Ποσειδώνος και Εθνάρχου Μακαρίου) συνδέει τον Πειραιά µε την παραλιακή ζώνη των νοτιανατολικών προαστίων και τις λεωφόρους Συγγρού και Θησέως (και στην συνέχεια το κέντρο της Αθήνας). Η Π.Ράλλη παρέχει την σύνδεση της Νίκαιας µε το κέντρο της Αθήνας. Η σύνδεση της µε το λιµάνι γίνεται µέσω των καθέτων της Ακτής Κονδύλη (Μαυροµιχάλη, Αιτωλικού, Αιγάλεω κλπ), µε χρήση και του τοπικού δικτύου της Νίκαιας. Η προέκταση της Σαλαµίνας καταλήγει στην περιοχή της λεωφόρου Σχιστού-Σκαραµαγκά (Κερατσίνι). Η ηµοκρατίας παρέχει την σύνδεση του Κερατσινίου µε τον Πειραιά, µέσω του ζεύγους Χορµοβίτου-Αγχιάλου, που τέµνει κάθετα τις Αιτωλικού-Αιγάλεω κλπ. Λ. Κηφισού: µε την ολοκλήρωση των έργων, η πρόσβαση των βορειότερων περιοχών του λεκανοπεδίου προς τον Πειραιά θα εξυπηρετείται κυρίως µέσω της Α. Παπανδρέου, εκτρέποντας ένα σηµαντικό ποσοστό του φόρτου της Πειραιώς (στην οποία διοχετεύεται σήµερα η Κηφισού) Φόρτιση του δικτύου Με βάση στοιχεία από παλαιότερες και πρόσφατες µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ Ε, και από πρόσφατη µελέτη (2002, σχέδιο 5 που ακολουθεί), σχετικά µε την φόρτιση του δικτύου, φαίνεται µία σηµαντική αυξητική τάση της κυκλοφορίας, σε απόλυτα Ερατοσθένης, Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Χ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΕΛΕΠΗ 112

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΥΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΜ

ΕΜΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΥΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλεγόµενα Εισαγωγή 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.1. Στρατηγικός σχεδιασµός για τη διαχείριση των µετακινήσεων 1.1.1. Η αθηναϊκή εµπειρία 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ 68 100 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες: Πορτοκαλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2551350037 F A X: 2551080664

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ ΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Β Φάση: Προτάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανάδοχοι Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ Ι. ΜΠΑΛΑΤΣΑ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.1. Γενικά - Εισαγωγή...2 A.1.1 Η θεωρητική βάση του Προγράμματος Εξοικονομώ...2 A.1.2 Γενικά για το περπάτημα και το ποδήλατο...3 Α.2. Τα οικονομικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: DR ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λειτουργικός χαρακτηρας του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του ΠΣΑ το 1988

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λειτουργικός χαρακτηρας του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του ΠΣΑ το 1988 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λειτουργικός χαρακτηρας του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του ΠΣΑ το 1988 Υπεύθυνοι Διδάσκοντες : Ι. Τσουδερός, Δ. Διμέλλη Φοιτήτρια : Βασιλική Παπαϊωάννου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Αφετηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ Η Αθήνα ανακτά το θαλάσσιο µέτωπο της Η Αθήνα στην πρόσφατη ιστορία της επέλεξε, χωρίς σχεδιασµό, να αναπτυχθεί προς τα βόρεια και τα Μεσόγεια απαξιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1 Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 4 2. Περιοχή μελέτης. 4 2.1. Οριοθέτηση... 4 2.2. Η θέση της περιοχής στην ευρύτερη περιοχή... 4 2.3. Διαχωρισμός της περιοχής μελέτης σε υποπεριοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση URBAN GREEN AS A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES Γεωγραφικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά πόλης: Η πόλη του Βόλου ανήκει στις έξι µεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού χώρου (πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Αιγίου 2007-2010 Στρατηγικός Σχεδιασµός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης...

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Αιγίου 2007-2010 Στρατηγικός Σχεδιασµός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης...2 1.1. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής του ήµου Αιγίου... 2 1.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι της νίκης και της ευημερίας θα είμαστε όλοι συνοδοιπόροι. Γιατί ο δικός μας Πειραιάς, μας χρειάζεται όλους Πειραιώτισσες,

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο για τον Πειραιά

Το σχέδιο για τον Πειραιά Το σχέδιο για τον Πειραιά Όραμα της πόλης μας αποτελεί η ανάδειξη του Πειραιά σε σύγχρονο Διεθνές Ναυτιλιακό και Τουριστικό Κέντρο που δημιουργεί θέσεις εργασίας, πλούτο και ευημερία για τους Πειραιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση επίβλεψη : Γιώργος Βαρελίδης Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολεοδόμος ΕΜΠ

Εισήγηση επίβλεψη : Γιώργος Βαρελίδης Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολεοδόμος ΕΜΠ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΜΑ : «Το δίκτυο του Τραμ στην Αθήνα - Σχεδιασμός και πολεοδομικές επιπτώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2014-2019 Περιεχόμενα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Α.1. Δομή του Στρατηγικού Σχεδιασμού... 4 Α.2. Επιτροπή Έργου... 4 Α.3. Διαδικασίες κατάρτισης, δημοσιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Click here to get your free novapdf Lite registration key

Click here to get your free novapdf Lite registration key ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αιγάλεω, Δεκέì βριος 2011 Ιανουάριος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014. Περιεχόμενα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Τοπική συμβολή στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή... 2 2. Τοπικές Μεταφορές... 6 3. Πράσινες αστικές περιοχές που ενσωματώνουν την αειφόρο χρήση γης...13 4. Φύση και βιοποικιλότητα...23 5.

Διαβάστε περισσότερα