«Επίδραση Λεωφορειολωρίδας στην Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων Κόµβων»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Επίδραση Λεωφορειολωρίδας στην Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων Κόµβων»"

Transcript

1 1 «Επίδραση Λεωφορειολωρίδας στην Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων Κόµβων». ηµητρίου (1), Μ. Μιχάλη (2), Σ. Ευσταθιάδης (1), Ε. Γυφτάκη (1) (1) Πολιτικός Μηχανικός/Συγκοινωνιολόγος (2) /νση Συγκ/κού Έργου ΟΑΣΑ / Πολ. Μηχ.- Συγκοινωνιολόγος (MSc) Περίληψη Το έντονο κυκλοφοριακό πρόβληµα που επικρατεί στην πρωτεύουσα οδήγησε στην εφαρµογή τεχνικών, που θα συµβάλλουν στην αποτελεσµατική διαχείριση της κυκλοφορίας και στη λήψη µέτρων µε στόχο την αναβάθµιση των υπηρεσιών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Ένα τέτοιο µέτρο είναι η χωροθέτηση ειδικών λωρίδων λεωφορείων (ΕΛΛ) αποκλειστικής κυκλοφορίας. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι επιδράσεις που έχουν οι ΕΛΛ στην κυκλοφοριακή ικανότητα σηµατοδοτούµενων κόµβων, σε σχέση µε τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου. Επίσης, περιγράφονται οι µεταβολές στην κυκλοφοριακή ικανότητα, το βαθµό κορεσµού, τη µέση καθυστέρηση και τη στάθµη εξυπηρέτησης που οφείλονται στη δηµιουργία της ΕΛΛ και προτείνονται επιπρόσθετα µέτρα µέσω σχετικού υποδείγµατος. Τέλος, αναλύονται τα οφέλη από την εφαρµογή της ΕΛΛ και προτείνονται συνοδευτικά µέτρα για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών. 1. Εισαγωγή Η ευελιξία του ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήµατος (ΙΧΕ), σε συνδυασµό µε τις δυσµενείς κυκλοφοριακές συνθήκες, στους κύριους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, έχουν ως αποτέλεσµα τη µειωµένη αποτελεσµατικότητα των αστικών µέσων µαζικής µεταφοράς (ΜΜΜ). Επιπλέον, οι ελλείψεις στην εφαρµογή ολοκληρωµένη πολιτικής τόσο για τον σχεδιασµό του αστικού χώρου όσο και τις αστικές µετακινήσεις, καθώς και η αύξηση του αριθµού των ΙΧΕ και δικύκλων, έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση των µετακινήσεων µε ΙΧΕ και τη δηµιουργία έντονου κυκλοφοριακού προβλήµατος, µε συνέπεια µεγάλους χρόνους ακινησίας εντός του οχήµατος, ιδιαίτερα στις ώρες αιχµής (καταγράφονται χρόνοι ακινησίας ακόµα και πάνω από 2 min).[4]

2 2 Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, οι συνθήκες µετακίνησης στα αστικά κέντρα, συνδέονται µε την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια, την υγεία, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Τα ΜΜΜ, προσφέρουν λύσεις ειδικά σε πυκνοδοµηµένο αστικό περιβάλλον, µε έντονα κυκλοφοριακά προβλήµατα, όπως στην περίπτωση της Αθήνας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το επιβατικό έργο ενός λεωφορείου (κατά µ.ο. 60 άτοµα) ισοδυναµεί µε περίπου 50 ΙΧΕ ή ταξί και απαιτεί περίπου 6 φορές λιγότερο χώρο για να κινηθεί και 3 φορές λιγότερο χώρο για στάθµευση. Επιπλέον, τα ΜΜΜ καταναλώνουν περίπου 4 φορές λιγότερη ενέργεια και εκπέµπουν 2,5 35 φορές λιγότερους ρύπους.[3] Ετσι, η υιοθέτηση πολιτικών µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση της κυκλοφορίας και την εφαρµογή µέτρων που θα προωθούν την αναβάθµιση (ποσοτική και ποιοτική) της χρήσης των αστικών ΜΜΜ, αποτελεί κύριους στόχους των φορέων που εµπλέκονται στο σχεδιασµό, τη διαχείριση και λειτουργία αστικών δικτύων και µέσων. Η ελκυστικότητα των µέσων µαζικής µεταφοράς σχετίζεται κυρίως µε την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών που παρέχουν όπως η άνεση, η ακρίβεια, η ταχύτητα και η ασφάλεια. Το σύστηµα των λεωφορείων και τρόλεϊ, κάτω από τις συνθήκες που λειτουργεί σήµερα, δεν προσφέρει ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών ικανό να προσελκύσει το χρήστη του επιβατικού αυτοκινήτου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η µέση ταχύτητα κίνησης των λεωφορείων (µη συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου παραµονής στις στάσεις) ήταν 22 Km/h το 1985, προσέγγιζε τα 20 Km/h το 1989 και µειώθηκε σε 12,5 Km/h το 2003.[3] Σηµαντικό µέτρο για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των ΜΜΜ, είναι η χωροθέτηση ειδικών λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας (ΕΛΛ). Με τη χρήση των ΕΛΛ στόχος είναι η αύξηση της ταχύτητας κίνησης των ΜΜΜ, µε συνέπεια τη βελτίωση (µείωση) του χρόνου διαδροµής (χρόνου ταξιδίου) και τη προσέλκυση επιβατών από τα ΙΧΕ. 2. Κριτήρια χωροθέτησης ΕΛΛ Η προνοµιακή µεταχείριση των λεωφορείων και τρόλεϊ κατά µήκος των οδικών αρτηριών µε χωροθέτηση ειδικών λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας (ΕΛΛ), αποτελεί µέτρο αναβάθµισης της λειτουργίας των ΜΜΜ, µε σχετικά µικτό κόστος επένδυσης. Το σηµαντικότερο κριτήριο για τη χωροθέτηση ΕΛΛ, είναι µείωση του χρόνου διαδροµής των ΜΜΜ, µε όσο το δυνατό µικρότερες επιπτώσεις στη γενική κυκλοφορία. Τα βασικά πλεονεκτήµατα της εφαρµογής των λεωφορειολωρίδων, που αποτελούν και κριτήρια για τη χωροθέτησή της, είναι: [1] µείωση του χρόνου ταξιδίου, που συνεπάγεται βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των ΜΜΜ και προσέλκυση επιβατών. µείωση του κόστους λειτουργίας των λεωφορείων. αύξηση της αξιοπιστίας στα δροµολόγια, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ελκυστικότητα των ΜΜΜ.

3 3 βελτίωση της οδικής ασφάλειας (ιδιαίτερα για τα δίκυκλα) κοινωνικά οφέλη για εκείνες τις κοινωνικές οµάδες που δεν χρησιµοποιούν καθόλου αυτοκίνητο. Για τη χωροθέτηση ΕΛΛ σε κυκλοφοριακά κορεσµένους οδικούς άξονες, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κριτήρια και προδιαγραφές σχεδιασµού που σχετίζονται µε: [3,4,5] Μεταφορική ικανότητα: Ο σχεδιασµός των ΕΛΛ θα πρέπει να προβλέπει ότι η µεταφορική ικανότητα του διαδρόµου (εκφρασµένη σε µετακινήσεις ατόµων/ώρα στην περίοδο αιχµής) να είναι ίση ή µεγαλύτερη από την µεταφορική ικανότητα πριν την εφαρµογή τους. Επιπλέον, οι ταχύτητες κίνησης των λεωφορείων µη συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου παραµονής στις στάσεις) θα πρέπει να ξεπερνούν τα 22 Km/h. Κυκλοφοριακή διαχείριση: Αρχικά θα πρέπει να διασφαλίζεται η παροχή προτεραιότητας στη πρόσβαση από χαµηλότερες ιεραρχικά κατηγορίας οδών στην ΕΛΛ. Επιπλέον, η χωροθέτηση των ΕΛΛ, πρέπει να συνοδεύεται µε φυσική διαφοροποίηση από την υπόλοιπη οδική υποδοµή, µε στόχο την οµαλή λειτουργία της και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας. Τέτοιες τεχνικές µπορούν να είναι: χρωµατισµός της επιφάνειας του οδοστρώµατος της ΕΛΛ, υψηλής ποιότητας επιφάνεια κύλισης, τοποθέτηση ανακλαστήρων και διαγραµµίσεων, κατακόρυφη σήµανση, µέγιστη επίκληση στις περιοχές προσαρµογής των διασταυρώσεων 2,5%, κλπ. Τονίζεται, ότι την ΕΛΛ, προτείνεται να την χρησιµοποιούν και τα δίκυκλα και ποδήλατα, µε στόχο την αναβάθµιση της οδικής ασφάλειας και τη µείωση των καθυστερήσεων στο οδικό τµήµα γενικής κυκλοφορίας. Επίπεδο εξυπηρέτησης: Η παροχή προτεραιότητας στις ανάγκες των χρηστών ΜΜΜ, εκτός από την ασφαλή και γρήγορη µεταφορά επιβατών, θα πρέπει να συνοδεύεται από: άνετες συνθήκες αναµονής στις στάσεις (καθίσµατα, στέγαστρα κλπ) και στη διάρκεια της διαδροµής, ακρίβεια του προγράµµατος δροµολογίων, ενηµέρωση των επιβατών στις στάσεις, ορθολογικό σύστηµα τιµολόγησης και ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ανταποκρίσεων. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται η προσπελασιµότητα προς τις στάσεις µε ασφαλείς διαβάσεις, δίκτυο αισθητικά διαµορφωµένων πεζοδρόµων κλπ 3. Εκτίµηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση ΕΛΛ Η δηµιουργία λεωφορειολωρίδων αποκλειστικής χρήσης προκαλεί µεταβολές των κυκλοφοριακών δεδοµένων µε αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο εξυπηρέτησης του υπόλοιπου οδικού δικτύου. Έτσι, είναι κρίσιµο να προσδιορίζονται (να ποσοτικοποιούνται) και να αξιολογούνται οι επιπτώσεις στην υπόλοιπη κυκλοφορία από την εφαρµογή της ΕΛΛ. Παρόλο που οι ΕΛΛ εφαρµόζονται για την ενίσχυση των µεσών µαζικής µεταφοράς, πρέπει να εφαρµόζονται όταν υποβοηθούν την οµαλή ροή κυκλοφορίας, δηλαδή όταν συµβάλλουν

4 4 σηµαντικά στη βελτίωση της κυκλοφορίας των ΜΜΜ, χωρίς όµως να προκαλούν κυκλοφοριακή ασφυξία στην κίνηση των υπολοίπων οχηµάτων. Η εύρεση της βέλτιστης λύσης χάραξης για τη χωροθέτηση ΕΛΛ, προϋποθέτει την αξιολόγηση χαρακτηριστικών της υποδοµής και στοιχείων, όπως: [2] i. του πλάτους οδών και περιορισµών στάθµευσης παρά το κράσπεδο ii. κυκλοφοριακών φόρτων και αναλογίων φόρτου προς την κυκλοφοριακή ικανότητα iii. των κυριότερων θέσεων στάθµευσης iv. των θέσεων των καταστηµάτων, των χώρων εργασίας και των άλλων πόλεων γένεσης µετακινήσεων v. των διαδροµών των λεωφορειακών γραµµών vi. των απαιτήσεων χώρων στο κράσπεδο για τη µεταβίβαση των επιβατών vii. των χρόνων διαδροµής και τις καθυστερήσεις των λεωφορείων και των επιβατικών οχηµάτων viii. συναντώµενα ρεύµατα πεζών, επιβατικών οχηµάτων και λεωφορείων ix. τις απαιτήσεις για φορτοεκφόρτωση αγαθών Η αξιολόγηση όλων των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας της οδού, όπως αυτές καθορίζονται από: τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού που είναι τα χαρακτηριστικά της διατοµής της, η συχνότητα, το είδος και η κυκλοφοριακή ικανότητα των διασταυρώσεων µε άλλες οδούς, οι κατά µήκος κλίσεις, οι στροφές, ο φωτισµός κλπ. τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οδού, που είναι η σύνθεση της κυκλοφορίας, ο φόρτος κυκλοφορίας στις διασταυρούµενες οδούς, η κίνηση των πεζών και η στάθµευση ή στάση στο κράσπεδο (επηρεάζεται άµεσα από το είδος των χρήσεων γης που περιβάλλουν την οδό) και τέλος η συµπεριφορά των πεζών και των οδηγών. 4. Εκτίµηση των ωφελειών από τη χωροθέτηση ΕΛΛ Σύµφωνα µε το Institute of Traffic Engineers των ΗΠΑ, ο απαιτούµενος αριθµός λεωφορείων κατά την ώρα αιχµής για χωροθέτηση ΕΛΛ στο δεξί άκρο της οδού είναι 60 λεωφορεία/h (1 λεωφορείο/min). Αντίστοιχα το Transport and Road Research Laboratory της Μεγ. Βρετανίας, θεωρεί ότι η χωροθέτηση ΕΛΛ στο δεξί άκρο του καταστρώµατος της οδού, τεκµηριώνεται όταν κατά την ώρα αιχµής υπάρχει φόρτος 40 λεωφορείων και επιβατών αντίστοιχα. Ειδικά όµως για λεωφορειολωρίδες σε εµπορικές οδούς µπορεί να δικαιολογηθεί η δηµιουργία λεωφορειολωρίδας και από ένα µικρότερο αριθµό λεωφορείων. [2] Ως κριτήριο για την επιλογή εφαρµογής ΕΛΛ, εκτός από τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών για τα ΜΜΜ, η οποία

5 5 αξιολογείται µε ποσοτικοποίηση των κυκλοφοριακών και µεταφορικών επιπτώσεων, πρέπει να εξετάζονται και οι αναµενόµενες ωφέλειες στο λειτουργικό κόστος καθώς και οι ωφέλειες στους χρήστες των ΜΜΜ. Ένας εύκολος και συγκρίσιµος τρόπος ποσοτικοποίησης των ωφελειών στους χρήστες, γίνεται µε προσδιορισµό της συνολικής ωφέλειας σε ανθρωποώρες στην ώρα αιχµής, βάσει της σχέσης: Ω = Ν x Π x Τ, όπου: Ω: η συνολική ωφέλεια (σε ανθρωποώρες) την ώρα αιχµής Ν: ο αριθµός των οχηµάτων ΜΜΜ στην ώρα αιχµής Π: µέση πληρότητα ανά όχηµα (επιβάτες/όχηµα) στην ώρα αιχµής Τ: το χρονικό όφελος του χρήστη ΜΜΜ, ανά όχηµα στην ώρα αιχµής 5. Η περίπτωση της οδού Πατησίων Ως εφαρµογή όλων των προαναφερόµενων παρουσιάζεται η χωροθέτηση ΕΛΛ σε τµήµα της οδού Πατησίων στην Αθήνα. Η λεωφόρος Πατησίων είναι µια από τις βασικές οδικές αρτηρίες και συνδέει τις ευρύτερες περιοχές που βρίσκονται στον άξονά της µε το κέντρο της Αθήνας. Το συνολικό µήκος του υπό µελέτη άξονα είναι 1200 m περίπου, µε δύο (σε πολύ µικρά τµήµατα τρεις) λωρίδες ανά κατεύθυνση, στο οποίο περιλαµβάνονται δυο κατηγορίες ισόπεδων κόµβων:[4] α) κόµβους όπου µε κατάλληλη σήµανση δίνεται προτεραιότητα στη κίνηση επί της Πατησίων, λόγω του ότι έχει σηµαντικά µεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο. β) σηµατοδοτούµενους κόµβους (σε συντονισµό), όπου η κυκλοφορία ρυθµίζεται µε τέσσερα διαφορετικά προγράµµατα σηµατοδότησης στο 24ωρο, ανάλογα τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Η ταχύτητα συντονισµού της λεωφόρου Πατησίων είναι km/h και η πυκνότητα της κυκλοφορίας υψηλή κατά τη διάρκεια των ωρών αιχµής. Στο υπό εξέταση τµήµα το ηµερήσιο πρόγραµµα σηµατοδότησης αποτελείται από 4 σταθερά προγράµµατα σηµατοδότησης επενεργούµενα από το χρόνο, το πρόγραµµα πρωινής αιχµής, το πρόγραµµα απογευµατινής αιχµής, το πρόγραµµα ισορροπίας το οποίο ισχύει µεταξύ των υπολοίπων προγραµµάτων και το βραδινό µεταµεσονύκτιο πρόγραµµα. [4] Οι οδοί που διασταυρώνονται µε τη λεωφόρο Πατησιών είναι στην πλειοψηφία τους µονόδροµοι µε περιορισµένο πλάτος, µιας λωρίδας κυκλοφορίας, όπου επιτρέπεται η παρόδια στάθµευση (είτε στη µία πλευρά είτε και στις δύο) και ο όγκος της κυκλοφορίας που καλούνται να εξυπηρετήσουν, κυρίως οι µη σηµατοδοτούµενοι κόµβοι, είναι πολύ µικρός οπότε δεν δηµιουργούνται προβλήµατα κυκλοφοριακής συµφόρησης στις περισσότερες από αυτές. Στην οδό υπάρχει έντονο πρόβληµα παράνοµης στάσης και στάθµευσης κυρίως κατά τις πρωινές ώρες (ώρες λειτουργίας καταστηµάτων και υπηρεσιών), µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται έντονη κυκλοφοριακή συµφόρηση ιδιαίτερα στα τµήµατα της οδού µε περιορισµένο πλάτος. Εξαιτίας των εµπορικών χρήσεων αυξηµένη παρουσιάζεται επίσης και η κίνηση των ταξί, τα οποία πραγµατοποιούν

6 6 συχνές στάσεις για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών µε αποτέλεσµα τις πρωινές και απογευµατινές ώρες λειτουργίας των καταστηµάτων η δεξιά λωρίδα να χρησιµοποιείται από τα ταξί τα οποία επιβαρύνουν την κυκλοφορία και συχνά εµποδίζουν την οµαλή κίνηση των λεωφορείων. O συνολικός ηµερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος είναι περίπου ίσος και για τις δυο κατευθύνσεις αλλά όσον αφορά στη διακύµανση, κατά τη διάρκεια της ηµέρας παρατηρούνται άνισοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στις δυο κατευθύνσεις (διάγραµµα 1 και 2) που οφείλονται στην προσέλευση/ αποχώρηση των εργαζόµενων στην εργασία τους Οχήµατα ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Ώρα 0 00:00-01:00 01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00 05:00-06:00 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-00:00 ιάγραµµα 1. Ωριαία διακύµανση κυκλοφορίας στην οδό Πατησίων στην κατεύθυνση προς κέντρο (Μετρήσεις Ιανουάριος 2004) [4] Οχήµατα :00-01:00 01:00-02:00 Πέµπτη Παρασκευή Σάββατο 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00 05:00-06:00 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 'Ωρα 22:00-23:00 23:00-00:00 ιάγραµµα 2. Ωριαία διακύµανση κυκλοφορίας στην οδό Πατησίων στην κατεύθυνση προς Πατήσια, (Μετρήσεις Ιανουάριος 2004) [4] Ο κυκλοφοριακός φόρτος για την πρωινή ώρα αιχµής (08:00 09:00) κυµαίνεται από οχήµατα ( ΜΕΑ) ανά ώρα και κατεύθυνση. Από µετρήσεις καταγράφηκε η σύνθεση της κυκλοφορίας στις διασταυρώσεις και σε ενδιάµεσες διατοµές της Πατησίων, όπου καταγράφηκε υψηλός αριθµός δικύκλων σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέσα µεταφοράς. Για την πρωινή ώρα αιχµής τυπικής καθηµερινής ηµέρας καταγράφηκε ότι 33% είναι δίκυκλα, 61% ΙΧΕ, ταξί και ηµιφορτηγά, 3% φορτηγά και πούλµαν και 3% οχήµατα ΜΜΜ.[4] Ο υψηλός αριθµός δικύκλων επηρεάζει αρνητικά την οµαλή κυκλοφορία, ιδιαίτερα στους σηµατοδοτούµενους κόµβους, όπου δεν

7 7 παρέχονται οι κατάλληλοι χώροι για διευκόλυνση της εκκίνησης και στάσης. Έτσι, από τις παρούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, το γεγονός ότι τα δίκυκλα θα κινούνται µέσω της ΕΛΛ, θα διευκολύνει την κυκλοφορία οχηµάτων µε παράλληλα θετικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια. Στον άξονα του εξεταζόµενου τµήµατος υπάρχει µικτή χρήση κατοικίας και εµπορίου. Η περιοχή µπορεί να χαρακτηριστεί ως περιοχή κεντρικών λειτουργιών αφού συνυπάρχουν τράπεζες, εµπόριο (λιανικό εµπόριο διαφόρων κατηγοριών, πολιτιστικές εγκαταστάσεις (θέατρο), κεντρικές τουριστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κινηµατογράφοι κλπ), ιδιωτικά γραφεία (εταιρίες, ιδιωτικοί οργανισµοί, τράπεζες, ελεύθερα επαγγέλµατα, κλπ). Επίσης, διέρχονται 6 λεωφορειακές γραµµές και 5 γραµµές τρόλεϊ κατά µήκος του άξονα της οδού µε υψηλή συχνότητα δροµολογίων που εξυπηρετούν τη σύνδεση της ευρύτερης περιοχής των Πατησίων µε το κέντρο της πόλης. Οι προγραµµατισµένες διελεύσεις των λεωφορειακών γραµµών και γραµµών τρόλεϊ την πρωινή ώρα αιχµής (08:00 έως 09:00) είναι 60 οχήµατα στην κατεύθυνση καθόδου (Πατήσια κέντρο) και 49 οχήµατα στην κατεύθυνση ανόδου (κέντρο Πατήσια). Η µέση πληρότητα των λεωφορείων λαµβάνεται ως 70 άτοµα ανά όχηµα, λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις - µετρήσεις του ΟΑΣΑ. [4] Τέλος, η χωροθέτηση των στάσεων είναι εναλλασσόµενη, δηλαδή πριν, µετά από τον σηµατοδοτούµενο κόµβο ή στη µέση (περίπου) του οικοδοµικού τετραγώνου, ανάλογα µε την υφιστάµενη γεωµετρία της οδού. Επειδή το µήκος των οικοδοµικών τετραγώνων είναι µικρό, η τοποθέτηση της στάσης στη µέση του τετραγώνου δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι δεν θα βρίσκεται κοντά σε κόµβο. Η πλειοψηφία των στάσεων πραγµατοποιείται επί του πεζοδροµίου σε σηµείο όπου υπάρχει διαπλάτυνση της οδού για τη στάση του λεωφορείου Τεχνικά χαρακτηριστικά ΕΛΛ Ο σχεδιασµός των ΕΛΛ θα πρέπει να βασίζεται στο διαθέσιµο πλάτος της οδού και τις λειτουργικές απαιτήσεις που υπαγορεύουν το απαιτούµενο πλάτος των ΕΛΛ, οι οποίες πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 µέτρα. Ο διαχωρισµός της ΕΛΛ από την υπόλοιπη κυκλοφορία, θα γίνει µε κίτρινη διαγράµµιση συνοδευόµενη από ανακλαστικά οδοστρώµατος (µάτια γάτας) τοποθετηµένα ανά 0,5 (στη συνεχή διαγράµµιση) έως 1,00 m (στην διακεκοµµένη διαγράµµιση) και χρωµατισµό του ασφαλτοτάπητα σε όλο το µήκος της ΕΛΛ. Την οριζόντια διαγράµµιση θα συνοδεύει και η απαραίτητη κατακόρυφη σήµανση που περιλαµβάνει την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων Π95 (στις κάθετες οδούς), Π96, Π97 και Π98.[5] Στους κόµβους όπου επιτρέπεται η δεξιά στροφή, είναι επιθυµητή ελάχιστη διακοπή της ΕΛΛ πριν τη διασταύρωση µε σηµατοδοτούµενο κόµβο σε απόσταση 60 m και ελάχιστη απόσταση 20m, πριν από ελεγχόµενο κόµβο (µη σηµατοδοτούµενος). Όπου δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστούν οι παραπάνω αποστάσεις εξαιτίας του περιορισµένου µήκους των οικοδοµικών τετραγώνων, έγινε προσαρµογή ανάλογα µε τα

8 8 αποτελέσµατα της κυκλοφοριακής ανάλυσης και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της κάθε διασταύρωσης. Η χρήση των ΕΛΛ από τα οχήµατα άµεσης βοήθειας θα επιτρέπεται σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ εκτός από τα ΜΜΜ τις ΕΛΛ θα µπορούν να χρησιµοποιούν τα δίκυκλα και τα πούλµαν.[5] 5.2. Επίπεδο εξυπηρέτησης σηµατοδοτούµενων κόµβων Για τη διερεύνηση των επιπτώσεων, λόγω της εφαρµογής της ΕΛΛ, το µέτρο σύγκρισης και αποτίµησης είναι η στάθµη εξυπηρέτησης των προσβάσεων κάθε επηρεαζόµενου κόµβου, καθώς και κάθε οδικού τµήµατος, πριν και µετά την εφαρµογή της ΕΛΛ. Στον υπολογισµό της ροής κορεσµού τόσο πριν, όσο και µετά τη λειτουργία της ΕΛΛ, έγινε η παραδοχή ότι τηρείται η απαγόρευση της στάθµευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και κατ ελάχιστο η διάταξη που αφορά στην απαγόρευση σε απόσταση 20 µ. από τους σηµατοδοτούµενους κόµβους. Με βάση τη ροή κορεσµού και το χρησιµοποιούµενο χρόνο πρασίνου κάθε πρόσβασης, υπολογίσθηκε η κυκλοφοριακή ικανότητα της κάθε πρόσβασης και από αυτήν, µε βάση τους κυκλοφοριακούς φόρτους, πριν και µετά τη λειτουργία της ΕΛΛ, υπολογίσθηκε ο βαθµός κορεσµού. Για τον υπολογισµό της µελλοντικής κατάστασης (µετά τη λειτουργία της ΕΛΛ), έγινε η παραδοχή ότι 15% των υφιστάµενων οχηµάτων δεν θα επιλέγουν να κινηθούν µε ιδία µέσα επί της Πατησίων. Αυτοί οι µετακινούµενοι είτε θα κινηθούν µε τα ΜΜΜ είτε θα επιλέξουν εναλλακτικές διαδροµές. Επιπλέον, έγιναν οι παραδοχές: χρήση της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας αποκλειστικά από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χρησιµοποίηση της ΕΛΛ από το 70% των υφιστάµενων δικύκλων χρησιµοποίηση της ΕΛΛ από το σύνολο τω ν πούλµαν. Η µελλοντική κυκλοφοριακή κατάσταση, όσον αφορά την ΕΛΛ, αναµένεται να παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: i. Όσον αφορά στην κίνηση λεωφορείων το επίπεδο εξυπηρέτησης στην ΕΛΛ θα είναι Α. Ετσι, η εµπορική ταχύτητα των ΜΜΜ αναµένεται να διπλασιαστεί και το οδικό δίκτυο να αποφορτιστεί, διότι η βελτίωση των χρόνων διαδροµής για τα ΜΜΜ, θα οδηγήσει σε προσέλκυση επιβατών που σήµερα χρησιµοποιούν αυτοκίνητο. ii. Η κίνηση των δικύκλων (τουλάχιστον 70% του συνολικού αριθµού) µέσω της ΕΛΛ, αναµένεται να βελτιώσει το επίπεδο οδικής ασφάλειας καθώς και τη λειτουργία των σηµατοδοτούµενων κόµβων. Σηµειώνεται ότι από τις µετρήσεις, ποσοστό πάνω από 30% είναι δίκυκλα, στο συγκεκριµένο τµήµα της Πατησίων. iii. Με δεδοµένο, ότι ο εφοδιασµός των καταστηµάτων θα γίνεται µέσω των καθέτων οδών καθώς και σε σηµεία που το επιτρέπει η διατοµή (εσοχές οικοδοµικών τετραγώνων και πεζοδροµίων), αναµένεται να υπάρξει ορθολογικότερη οργάνωση της κυκλοφορίας στην Πατησίων, ως συλλεκτήριας οδού.

9 9 iv. Ανάλογα οφέλη µε το προηγούµενο, αναµένεται από την αστυνόµευση για την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης. Όσον αφορά, την κυκλοφοριακή κατάσταση στις λωρίδες κυκλοφορίας των οχηµάτων, αναµένεται σχετική επιβάρυνση της υφιστάµενης κατάστασης (στις ώρες αιχµής), µε σηµαντικότερες επιπτώσεις στο επίπεδο εξυπηρέτησης (LOS) στις προσβάσεις των σηµατοδοτούµενων κόµβων, κατά την πρωινή ώρα αιχµής, στο τµήµα από τον κόµβο Πατησίων Κνωσού έως τον κόµβο Πατησίων Αγίου Μελετίου µε κατεύθυνση προς κέντρο. Αντίστοιχη κυκλοφοριακή κατάσταση, προβλέπεται στο ίδιο τµήµα µε κατεύθυνση προς Πατήσια κατά τη µεσηµεριανή ώρα αιχµής (15:00 16:00). Σύµφωνα, µε τις παραπάνω παραδοχές, στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσµατα της εκτιµώµενης µελλοντικής κατάστασης, για τις λωρίδες γενικής κυκλοφορίας. Μονάδα µέτρησης Υφιστάµενη κατάσταση Μελλοντική κατάσταση Συνολικός χρόνος (min/km) 4,1 5,7 µετακίνησης ανά όχηµα Συνολικός χρόνος (min/km) 2,8 4,4 καθυστέρησης ανά όχηµα Ποσοστό χρόνου κίνησης (%) προς χρόνο µετακίνησης Μέσος χρόνος µετακίνησης (min/veh-trip) 2,43 3,11 Μέσος χρόνος (min/veh-trip) 1,68 2,45 καθυστέρησης Μέσος χρόνος αναµονής σε (min/veh-trip) 1,19 1,80 ουρά Μέσος χρόνος (min/veh-trip) 1,12 1,69 ακινητοποίησης Μέση ταχύτητα κυκλοφορίας (km/hr) Πίνακας 1. Κυκλοφοριακά στοιχεία για την υφιστάµενη και µελλοντική κατάσταση µε την εφαρµογή ΕΛΛ, στην οδό Πατησίων.[4] Είναι προφανές, ότι οι επιπτώσεις από την εφαρµογή των ΕΛΛ, θα είναι σηµαντικές, ειδικά στα σηµεία της Πατησίων όπου υπάρχει στένωση της διατοµής της οδού. Με δεδοµένο ότι παρεµβάσεις στη γεωµετρία (διαπλατύνσεις κλπ) δεν είναι δυνατό να γίνουν, καθώς και η τροποποίηση των προγραµµάτων σηµατοδότησης θα πρέπει να εξεταστεί για το σύνολο του άξονα της Πατησίων, προτείνονται µέτρα για την οργάνωση και διευκόλυνση της κυκλοφορίας, όπως: έλεγχος και τροποποίηση των προγραµµάτων σηµατοδότησης, για το σύνολο του οδικού άξονα, όπου θα ενταχθεί ΕΛΛ. τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, για την καθοδήγηση των ΙΧΕ προς εναλλακτικές διαδροµές πρόβλεψη και καθορισµός ικανού αριθµού θέσεων για την εξυπηρέτηση των ταξί κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη οριζόντια σήµανση, ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση πεζών και οχηµάτων

10 10 προβολή ενηµέρωση για τις επιπτώσεις στους χρόνους διαδροµής των λεωφορείων, ώστε να προσελκυσθούν επιβάτες από τα ΙΧΕ. επαρκής έλεγχος και αστυνόµευση, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΛΛ Προβλεπόµενα οφέλη για τα ΜΜΜ Στο υπό εξέταση τµήµα της Πατησίων ο αριθµός των λεωφορείων και τρόλεϊ ανά κατεύθυνση υπολογίζεται σε οχήµατα την ώρα αιχµής. Συνεπώς, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στη παράγραφο 4, δικαιολογείται η χωροθέτηση ΕΛΛ, στο συγκεκριµένο τµήµα της Πατησίων και στις δυο κατευθύνσεις. [2] Για τον προσδιορισµό των ελάχιστων ωφελειών σε χρόνο και ανθρωποώρες, από την εφαρµογή της ΕΛΛ, στο συγκεκριµένο τµήµα της οδού Πατησίων (1.200 m), εξετάστηκε η δυσµενέστερη περίπτωση για τα ΜΜΜ. Με την εφαρµογή της ΕΛΛ, προέκυψε ότι η µέση λειτουργική ταχύτητα κυκλοφορίας των ΜΜΜ θα αυξηθεί (περίπου) 100%, δηλαδή αναµένεται διπλασιασµός της µέσης ταχύτητας κυκλοφορίας. Επιπλέον, διατηρώντας τις παραδοχές για την υφιστάµενη κατάσταση, τους µέσους χρόνους καθυστέρησης των ΜΜΜ στις στάσεις, τις πληρότητες των ΜΜΜ στις ώρες αιχµής και µε τα υφιστάµενα προγράµµατα σηµατοδότησης στις ώρες αιχµής, προκύπτει χρονικό όφελος 3 min/όχηµα ΜΜΜ, στις ώρες αιχµής. Το χρονικό όφελος κάθε οχήµατος ΜΜΜ (λεωφορείο/τρόλεϊ) υπολογίζεται σε 3 λεπτά της ώρας (στην πρωινή ώρα αιχµής), για τη διάνυση του υπό εξέταση οδικού τµήµατος (1.200m). Λαµβάνοντας υπ όψη ότι τουλάχιστον ο ίδιος αριθµός οχηµάτων ΜΜΜ, θα εξακολουθήσει να κινείται στο υπό εξέταση τµήµα και ότι θα διατηρηθούν οι ίδιες πληρότητες των ΜΜΜ (δηλ. ότι δεν θα µεταβληθεί η υφιστάµενη ζήτηση), προκύπτει ότι το (ελάχιστο) συνολικό όφελος, είναι περίπου 400 ανθρωποώρες για τους χρήστες των ΜΜΜ κατά την πρωινή ώρα αιχµής, όπου αποτελεί τη δυσµενέστερη περίπτωση.[4] 6. Συµπεράσµατα Ο σχεδιασµός ενός αστικού µεταφορικού συστήµατος στοχεύει στην βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή κορεσµένες περιοχές και της κυκλοφορίας των πεζών µε παράλληλη αύξηση της διαθεσιµότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης των δηµόσιων µέσων µαζικής µεταφοράς. Η εφαρµογή ΕΛΛ σε συνδυασµό µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, που αναβαθµίζουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες των ΜΜΜ, µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών. Η εφαρµογή τους σε κορεσµένα κυκλοφοριακά δίκτυα συµβάλλει στην ασφαλή, γρήγορη και ανετότερη µετακίνηση επιβατών αλλά και στη αναβάθµιση των ΜΜΜ ώστε να προσελκύσουν επιβάτες από τα ΙΧΕ.

11 11 Τα οικονοµικά οφέλη από την εφαρµογή της λεωφορειολωρίδας περιλαµβάνουν τα οφέλη σε ανθρωποώρες για τους χρήστες ΜΜΜ λόγω της εξοικονόµησης χρόνου µετακίνησης. Επιπλέον, πρέπει να συµπεριληφθεί η µείωση του λειτουργικού κόστους των οχηµάτων ΜΜΜ, τα οικονοµικά οφέλη από την αναµενόµενη µείωση των ατυχηµάτων και τα οφέλη από τη µελλοντική µείωση των ρύπων λόγω της αναµενόµενης µείωσης χρήσης ΙΧΕ. Τέλος, η ορθολογικά σχεδιασµένη χωροθέτησή τους σε άξονες µε υψηλή ζήτηση, η οποία θα συνοδεύεται µε βελτίωση των συνθηκών προσπελασιµότητας (βαδίσµατος) προς τις στάσεις, αναµένεται να έχει ως αποτέλεσµα την βελτίωση της ελκυστικότητας των ΜΜΜ και την αισθητική αναβάθµιση της πόλης. Βιβλιογραφία [1] Roads and Traffic in Urban Areas, Institution of Highways and transportation with the department of transportation [2] ιαχείριση Κυκλοφορίας, Ι. Φραντζεσκάκης, Μ. Πιτσιάβα,. Τσαµπούλας, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα [3] Σχεδιασµός και Λειτουργία Λεωφοριακών Γραµµών, Π. Κοντογιάννης, Σεµινάριο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Ειδικά Συγκοινωνιακά Θέµατα, Μάρτιος [4] Συγκοινωνιακή Έρευνα και Υλοποίηση Προκαταρτικών Εργασιών που Απαιτούνται για την Καθιέρωση και Εφαρµογή Ειδικών Λωρίδων για τα ΜΜΜ στην Οδό Πατησίων, Σ.Ευσταθιάδης. ηµητρίου, ΟΑΣΑ Μάρτιος [5] Πρότυπα Σχεδιασµού ΕΛΛ, ΟΑΣΑ, Φεβρουάριος English summary The problem of high traffic to the road network of populous cities, leads to implementation techniques that promote effectively the traffic management in order to upgrade the public transportation. One of these measures is the application of bus lane to exclusive public transport. In this paper we examine the impacts that bus lane has in the traffic capacity of signal controlled junctions in terms of road network geometrical characteristics. Also we analyze changes to traffic capacity, to saturation flow, to average delay and to service level from the application of the bus lane through relative case study. Finally, we analyze the benefits from bus lane s application and accompanying measures to update road traffic conditions.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Με βάση την κατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα : κατά τη ροή της κυκλοφορίας και αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ CE07-T06 ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ CE07-T06 ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: ΣΥΤΗΜΑΤΑ Κωδικός CE07-T06 ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ μαθήματος: Πιστωτικές μονάδες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθµός Μελέτης: 4 / 07-02-2012 ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Ματθαίος Καρλαύτης, Λέκτορας Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Λέκτορας Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Στρατηγικός Στόχος 2010: Η μείωση των νεκρών κατά 100. Τακτικές επίτευξης στόχου: Αναδιάταξη τοπικών (ανά Νομό) προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός 1 Γενικές Αρχές Εκτός κατοικηµένων περιοχών ορατότητα από απόσταση ίση περίπου µε την απόσταση προσπέρασης Εντός κατοικηµένων περιοχών σκόπιµες οι ασυνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Λειτουργία οδικών στοιχείων: αυτοκινητόδροµοι

Κεφάλαιο 4. Λειτουργία οδικών στοιχείων: αυτοκινητόδροµοι Κεφάλαιο 4. Λειτουργία οδικών στοιχείων: αυτοκινητόδροµοι Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικές έννοιες σχετικά µε τη λειτουργία τµηµάτων αυτοκινητοδρόµων. Επίσης, παρουσιάζεται µια αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης Εισήγηση: Μάγδα Πιστιάβα-Λατινοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής φόρτος (): ο αριθµός των οχηµάτων του διέρχονται από µια διατοµή, στην µονάδα του χρόνου Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η. Μετρήσεις Συχνότητας ιέλευσης Οχημάτων και Προσαρμογή Στατιστικών Κατανομών

ΑΣΚΗΣΗ 1η. Μετρήσεις Συχνότητας ιέλευσης Οχημάτων και Προσαρμογή Στατιστικών Κατανομών ΜΑΘΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7ο (Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017) ΑΣΚΗΣΗ 1η Μετρήσεις Συχνότητας ιέλευσης Οχημάτων και Προσαρμογή Στατιστικών Κατανομών Οι μετρήσεις υπαίθρου θα γίνουν στην πρόσβαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΖΠΚ) Αναβάθµιση λειτουργίας Ιστορικών Εµπορικών κέντρων. Περιορισµός κυκλοφορίας οχηµάτων

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΖΠΚ) Αναβάθµιση λειτουργίας Ιστορικών Εµπορικών κέντρων. Περιορισµός κυκλοφορίας οχηµάτων ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΖΠΚ) Αναβάθµιση λειτουργίας Ιστορικών Εµπορικών κέντρων Περιορισµός κυκλοφορίας οχηµάτων Σχέδια λειτουργίας Κέντρου Πόλεων Οι λύσεις της Kapsch για τον κυκλοφοριακό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (1/5) Μερικές διπιστώσεις : Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ (Οργανισμός αστικών Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΑΓΔΑ ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 Α - ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΟΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επικίνδυνα τοποθετημένες στάσεις (σε λάθος σημείο) σε αντίθεση με τη νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας, στέγαστρα λάθος τοποθετημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα.

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Κ.Μ. Ευθυµίου Πολιτικός µηχανικός, Msc. Λέξεις κλειδιά: COBA, οικονοµοτεχνική µελέτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας Ινστιτούτο ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής Ποιότητα Ζωής στο Λεκανοπέδιο Αττικής Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2003 Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της

Διαβάστε περισσότερα

καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα

καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα 5 καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα πόσες µετακινήσεις από την ζώνη i στην ζώνη j γίνονται µε κάθε µεταφορικό µέσο? το υπό διερεύνηση θέµα : εισαγωγή Ποιο µεταφορικό µέσο θα επιλέξει ένας µετακινούµενος

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο " ηµόσια Έργα" 19-21 Απριλίου 2005 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος.Σ. Αττικό Μετρό ΑΕ Επικ.Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E.

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Με την επίσημη υποστήριξη: Λογότυπο Οργανισμού /Εταιρείας Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Κρουστικά κύµατα Yδροδυναµικά και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Επειδή η οδική κυκλοφορία εκφράζεται µε ροές οχηµάτων, πυκνότητες και ταχύτητες ροής, βασικές έννοιες της θεωρίας ρευστών µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών από την ίδια θύρα του λεωφορείου: D =( T A * Q A ) + (T B * Q B ) αποβίβαση και επιβίβαση των

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ.

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ. Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Δ Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Έρευνα μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταµερισµός. µεταφορικό µέσο. Καταµερισµός στα µέσα. το υπό διερεύνηση θέµα :

Καταµερισµός. µεταφορικό µέσο. Καταµερισµός στα µέσα. το υπό διερεύνηση θέµα : καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα προς ζώνη.... ν 00 00 από ζώνη 0πίνακας Π-Π....... ν 0 00 00 00 0 Μελλοντικές Ελκόµενες µετακινήσεις Μελλοντικές Παραγόµενες µετακινήσεις 0 00 70 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Στοιχεία σύνδεσης αυτοκινητοδρόµων

Κεφάλαιο 8. Στοιχεία σύνδεσης αυτοκινητοδρόµων Κεφάλαιο 8. Στοιχεία σύνδεσης αυτοκινητοδρόµων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εισάγονται οι έννοιες της πλέξης και των κόµβων µε κλάδους εισόδου/εξόδου, και παρουσιάζονται µεθοδολογίες για την εκτίµηση της στάθµης

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές Ι.Σπυροπούλου, Γ.Γιαννής, Ι.Γκόλιας, Μ.Καρλαύτης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Λέκτορας Καθηγητής Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Συνάντηση Εργασίας Ρύπανση και Αστικές Μεταφορές Αθήνα, 15 εκεµβρίου 2003 Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο

Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιεί έρευνα για τους τερματικούς σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6 Εισήγηση «Η ηχορύπανση στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Μέθοδοι και προτάσεις αντιµετώπισής της» Σήµερα η ηχορύπανση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

4. Μεθοδολογία Ελέγχου της Ποιότητας Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών

4. Μεθοδολογία Ελέγχου της Ποιότητας Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών 4. Μεθοδολογία Ελέγχου της Ποιότητας Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών Σύνοψη Το κεφάλαιο αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών. Αρχικά γίνεται µια εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1. Εισαγωγή: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΒΑΣΣΗ ΑΥΓΗ, ΑΥΓΗ, ΜΠΑΤΖΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για ανάπλαση της οδού Άρτης (ΕΠΖ 25/15)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για ανάπλαση της οδού Άρτης (ΕΠΖ 25/15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα