ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο Έννοιες Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης Η βασική νομοθεσία Α. Η νομοθεσία της ασφαλιστικής σύμβασης Β. Η νομοθεσία της ασφαλιστικής επιχείρησης και της κρατικής εποπτείας Γ. Η νομοθεσία για τη διαμεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλιση Δ. Λοιπή νομοθεσία Ασφαλιστική οικονομία και ασφαλιστικό δίκαιο Κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση Εποπτευόμενες και μη εποπτευόμενες ασφαλιστικές εργασίες Εμπορικός ανταγωνισμός Το ασφαλιστικό δίκαιο ως ειδικό δίκαιο Η ορολογία και βιβλιογραφία του ασφαλιστικού δικαίου Ιστορικά XI

2 XII Ασφαλιστικό δίκαιο ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κεφάλαιο δεύτερο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. Ασφαλιστική σύμβαση: Γενικά θέματα ένταξή της στο δικαιϊκό σύστημα Χαρακτηριστικά και μορφές Α. Χαρακτηριστικά, νομική φύση Α.α. Ο κίνδυνος Α.β. Λοιπά σχετιζόμενα με τον κίνδυνο χαρακτηριστικά Α.γ. Νομική φύση Α.δ. Η φύση των διατάξεων του ΑσφΝ Β. Μορφές της ασφαλιστικής σύμβασης Αλληλασφάλιση και αντασφάλιση Διακρίσεις της α- σφαλιστικής από την αντασφαλιστική σύμβαση Α. Αλληλασφαλιστικές συμβάσεις Β. Αντασφαλιστικές συμβάσεις Ασφαλιστής, αντασφαλιστής, λήπτης της ασφάλισης, α- σφαλισμένος, δικαιούχος του ασφαλίσματος, αντασφαλισμένος Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό και ασφαλιστικό διεθνές δίκαιο Α. Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό δίκαιο Β. Ασφαλιστικό διεθνές δίκαιο Επίλυση των διαφορών και αρμόδια δικαστήρια Διακρίσεις και είδη των ασφαλιστικών συμβάσεων Ασφάλιση κατά ζημιών και ασφάλιση ποσού Ασφάλιση προσώπων και ασφάλιση μη προσώπων-ασφάλιση ζωής Ασφάλιση υλικών ζημιών πραγμάτων και ασφάλιση άλλων περιουσιακών ζημιών Α. Ασφάλιση πραγμάτων Β. Ασφάλιση περιουσιακών ζημιών μη πραγμάτων 33 03/12/08 ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝ. 1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΡΦ. Ε ΔΙΟΡΘ ΔΙΣ. ΑΝΤ. ΦΩΤ/ΣΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

3 Πίνακας περιεχομένων XIII 3.4. Ασφάλιση ενεργητικού και ασφάλιση παθητικού Χερσαία και θαλάσσια ασφάλιση Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις Ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις Α. Ατομικές ασφαλίσεις Β. Ομαδικές ασφαλίσεις Διακρίσεις ανάλογα του κλάδου για τον οποίο χορηγείται η άδεια άσκησης εργασιών σε ασφαλιστική επιχείρηση Κεφάλαιο τρίτο ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4. Οι βασικοί γενικοί κανόνες της ασφαλιστικής σύμβασης Σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης Α. Γένεση της νομικής δέσμευσης των μερών Β. Σύναψη της σύμβασης από απόσταση Οριστική και προσωρινή ασφαλιστική σύμβαση Έναρξη, διάρκεια, παράταση, ανανέωση, λήξη της α- σφαλιστικής σύμβασης Α. Διακρίσεις της έναρξης Β. Διακρίσεις της διάρκειας Γ. Παράταση και ανανέωση της σύμβασης Δ. Λήξη και ματαίωση της σύμβασης (εναντίωση, υπαναχώρηση) Δ.α. Συμβατικοί και νόμιμοι λόγοι λήξης της σύμβασης Δ.β. Ματαίωση της σύμβασης μετά από ά- σκηση του δικαιώματος εναντίωσης λόγω μη χορήγησης πληροφοριών Δ.γ. Ματαίωση της σύμβασης λόγω άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης Ασφαλιστικό ποσό Ασφαλιστήριο και ασφαλιστικοί όροι Α. Το ασφαλιστήριο Α.α. Το ασφαλιστήριο ως αποδεικτικό έγγραφο Α.β. Η μνεία των δικαιωμάτων εναντίωσης 53

4 XIV Ασφαλιστικό δίκαιο 4.5.Α.γ. Σαφήνεια του κειμένου Α.δ. Ασφαλιστήριο ως αξιόγραφο Β. Οι ασφαλιστικοί όροι Β.α. Γενικά χαρακτηριστικά Β.β. Παθολογία των ασφαλιστικών όρων Β.γ. Η γλώσσα των ασφαλιστικών όρων Ασφάλιση για λογαριασμό Το ασφάλιστρο Ο ασφαλιστικός κίνδυνος Α. Κοινός και ασφαλιστικό κίνδυνος Β. Ασφαλιστικός κίνδυνος στην αναδρομική α- σφάλιση Γ. Έλλειψη και περιορισμοί του κινδύνου Δ. Ασφαλιστικός κίνδυνος και ασφαλιστική περίπτωση Εκχώρηση της απαίτησης για ασφάλισμα Α. Συμβατική Β. Εκ του νόμου Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση Παραγραφή Ειδικότερα: Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων εξαιρέσεις και έκταση κάλυψης Υποχρεώσεις του ασφαλιστή Α. Καταβολή του ασφαλίσματος B. Υποχρεώσεις άλλων χρηματικών καταβολών Γ. Έκδοση και παράδοση του ασφαλιστηρίου και των ασφαλιστικών όρων Δ. Παρεπόμενες γενικές υποχρεώσεις Ειδικότερα: Kαταναλωτής ασφαλισμένος και υποχρέωση πληροφόρησής του Α. Οι τρεις βαθμίδες προστασίας του λήπτη της α- σφάλισης Β. Ειδικότερα: Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης Β.α. Κατά το προσυμβατικό στάδιο Β.β. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης Β.γ. Λοιπά θέματα Γ. Η γλώσσα του ασφαλιστηρίου /12/08 ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝ. 1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΡΦ. Ε ΔΙΟΡΘ ΔΙΣ. ΑΝΤ. ΦΩΤ/ΣΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

5 Πίνακας περιεχομένων XV 5.3.Β.α.v Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (υποχρεώσεις, ασφαλιστικά βάρη, η θέση του ασφαλισμένου-μη λήπτη της ασφάλισης) Α.α. Υποχρεώσεις Α.β. Νόμιμα και συμβατικά ασφαλιστικά βάρη Α.γ. Η θέση του ασφαλισμένου που δεν είναι λήπτης της ασφάλισης Β. Νόμιμα ασφαλιστικά βάρη Β.α. Προσυμβατικές ανακοινώσεις-«αποκάλυψη» των στοιχείων του κινδύνου Β.α.i. Περιεχόμενο της υποχρέωσης Β.α.ii. Ανακοινώσεις με βάση ερωτηματολόγιο του ασφαλιστή Β.α.iii. Ανυπαίτια παραβίαση Β.α.iv. Παραβίαση από αμέλεια και κυρώσεις Παραβίαση από πρόθεση και κυρώσεις Β.α.vi. Παραβίαση και κυρώσεις στην α- σφάλιση για λογαριασμό Β.α.vii. Παραβίαση στην ασφάλιση που συνάφθηκε μέσω διαμεσολαβούντα Β.α.viii. Παραβίαση στην ασφάλιση ζωής και ασθενειών B.α.ix. 5.3.Β.α.x. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ παραβίασης των προσυμβατικών ανακοινώσεων και πραγματοποίησης του κινδύνου Γνώση του ασφαλιστή των μη αποκαλυφθέντων στοιχείων και περιστατικών Β.α.xi. Προσυμβατικές ασφαλιστικές ανακοινώσεις και διαπραγματεύσεις Β.β. Ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης Β.β.i. Ανακοινώσεις σχετικά με την επίταση του κινδύνου... 87

6 XVI Ασφαλιστικό δίκαιο 5.3.Β.β.ii. Το ειδικό ζήτημα της επίτασης του κινδύνου Β.γ. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις και βάρη μετά την επέλευση του κινδύνου Β.γ.i. Υποχρεώσεις αναγγελίας της επέλευσης του κινδύνου, χορήγηση πληροφοριών και συνέπειες παραβίασής των Β.γ.ii. Αναγγελία σε ορισμένα είδη ασφαλίσεων Β.γ.iii. Χορήγηση πληροφοριών και συνεργασία με τον ασφαλιστή Β.γ.iv. Υποχρέωση αποφυγής-μείωσης της ζημιάς Β.γ.v. Αποφυγή επέλευσης του κινδύνου Γ. Συμβατικά ασφαλιστικά βάρη Εξαιρέσεις και έκταση της κάλυψης Α. Εξαιρέσεις Α.α. Οι εξαιρέσεις του ΑσφΝ (νόμιμες ε- ξαιρέσεις) Α.β. Σχετικές εξαιρέσεις Α.γ. Απόλυτες εξαιρέσεις Α.δ. Εξαιρέσεις που σχετίζονται με το πρόσωπο του λήπτη Α.ε. Καλυμμένα ασφαλιστικά βάρη Β. Έκταση και αντικείμενο της κάλυψης ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κεφάλαιο τέταρτο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ 6. Γενικοί κανόνες της ασφάλισης περιουσιακών ζημιών Η αποκατάσταση των ζημιών κατά το ασφαλιστικό δίκαιο /12/08 ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝ. 1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΡΦ. Ε ΔΙΟΡΘ ΔΙΣ. ΑΝΤ. ΦΩΤ/ΣΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

7 Πίνακας περιεχομένων XVII 6.1.Α. Αποζημίωση και ασφαλιστική ζημιά Β. Διαφορές από την αποκατάσταση των ζημιών κατά το αδικοπρακτικό δίκαιο Β.α. Αποκατάσταση μεμονωμένων ζημιών και ζημιών του συνόλου της περιουσίας Β.β. Διαφορετικοί τρόποι περιορισμοί υπολογισμού της αποζημίωσης Β.γ. Αποζημιωτικός χαρακτήρας της α- σφάλισης ζημιών απαγόρευση του πλουτισμού Β.δ. Αιτιώδης σύνδεσμος Ασφαλιστικό συμφέρον Α. Σε ευρεία και σε στενή έννοια Β. Ασφάλιση ιδίου και ξένου συμφέροντος Β.α. Ασφάλιση ιδίου συμφέροντος Β.β. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος Ασφαλιστική αξία Α. Έννοια Β. Ασφαλιστική αξία ως βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος Β.α. Αρχική και τελική αξία Β.β. Η αντικειμενική αξία των πραγμάτων κατά τον ΑσφΝ Β.γ. Συμβατικές αποκλίσεις της καταβολής ασφαλίσματος στη βάση της αντικειμενικής αξίας των πραγμάτων Β.δ. Ειδικότερα: Συμβατική αποτίμηση, α- ξία νέου για το παλιό Υπασφάλιση και υπερασφάλιση Α. Υπασφάλιση Α.α. Ο αναλογικός κανόνας Α.β. Διακρίσεις από συγγενή συμβατικά μορφώματα Β. Υπερασφάλιση Ανοικτή ασφάλιση

8 XVIII Ασφαλιστικό δίκαιο 7. Επιμέρους θέματα: Ι. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές (πολλαπλή ασφάλιση) Συνασφάλιση Α. Γενικά Β. Γνήσια και μη γνήσια συνασφάλιση Γ. Κοινοτική συνασφάλιση Πολλαπλή ασφάλιση (διαδοχική, διπλή) Επιμέρους θέματα: ΙΙ. Ασφαλιστού υποκατάσταση Προϋποθέσεις της υποκατάστασης Περιορισμοί του δικαιώματος Α. Οι νεωτερισμοί του ΑσφΝ (άρθ. 14 παρ. 2) Β. Υποκατάσταση κατά του Δημοσίου Γ. Περιορισμοί της υποκατάστασης και απαλλαγή του ασφαλιστή λόγω υπαίτιας πρόκλησης του κινδύνου Περισσότεροι υπόχρεοι προς αποκατάσταση της ζημιάς Ειδικότερα: Υποκατάσταση στην ασφάλιση προσώπων Εφαρμοστέο δίκαιο Παραγραφή της αξίωσης του ασφαλιστή κατά του τρίτου Κεφάλαιο πέμπτο ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑσφΝ 9. Εισαγωγικά Ειδικά θέματα ασφαλίσεων πραγμάτων Ασφάλιση πυρός και συναφείς κίνδυνοι Α. Περιεχόμενο Β. Λοιπές αιτίες ζημιών που καλύπτονται από την ασφάλιση πυρός Γ. Αποκλεισμός της κάλυψης Δ. Η αιτία που προξένησε την επέλευση του κινδύνου Ε. Χρόνος έναρξης της κάλυψης Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων /12/08 ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝ. 1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΡΦ. Ε ΔΙΟΡΘ ΔΙΣ. ΑΝΤ. ΦΩΤ/ΣΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

9 Πίνακας περιεχομένων XIX 10.2.Α. Έκταση εφαρμογής Β. Κάλυψη όλων των κινδύνων Γ. Η θέση του λήπτη της ασφάλισης Δ. Βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος Ειδικά θέματα ασφάλισης περιουσιακών ζημιών μη πραγμάτων. Εισαγωγικά Ασφαλίσεις ενεργητικού μη πραγμάτων Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων Α. Ασφάλιση πιστώσεων Β. Ασφάλιση εγγυήσεων Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών και ασφάλιση εσοδείας Α. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών Β. Ασφάλιση εσοδείας Ασφάλιση βοήθειας Ασφάλιση εμπιστοσύνης Ασφάλιση μισθωτικού κινδύνου Ασφάλιση νομικής προστασίας Α. Έννοια περιεχόμενο Β. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις Μικτές ασφαλίσεις Ασφαλίσεις παθητικού. Ασφάλιση αστικής ευθύνης Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης Α. Οι δαπάνες που καλύπτονται Β. Η ευθύνη που καλύπτεται Γ. Η διάρκεια ευθύνης του ασφαλιστή Ασφαλίσεις επαγγελματικής αστικής ευθύνης και άλλων ειδικών περιπτώσεων Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Γενικά Ειδικότερα: Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων Εισαγωγικά

10 XX Ασφαλιστικό δίκαιο Πρόσωπα που υπάγονται στην υποχρέωση ασφάλισης Πρόσωπα που δεν υπάγονται στην υποχρέωση ασφάλισης Οχήματα και κυκλοφορία που δεν υπάγονται στην κάλυψη Ζημιές για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ασφαλιστής έναντι των ζημιωθέντων τρίτων Α. Περιπτώσεις που ο οδηγός επιλήφθηκε «αυτογνωμόνως» το αυτοκίνητο Β. Πρόσωπα ζημιωθέντων που δεν θεωρούνται τρίτοι Περιορισμοί ως προς την έκταση της υποχρεωτικά καλυπτόμενης αστικής ευθύνης Οι συμβατικές σχέσεις ασφαλιστή- ασφαλισμένου Α. Η εγγυητική και η συμβατική ευθύνη του α- σφαλιστή Β. Εξαιρέσεις και ασφαλιστικά βάρη Παραγραφή Κυρώσεις για τη μη τήρηση της υποχρέωσης προς α- σφάλιση Ασφαλιστήριο / βεβαίωση ασφάλιση Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης Πράσινη κάρτα. Διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων Α. Γραφείο Διεθνούς ασφάλισης - Πράσινη κάρτα Β. Ειδικότερα: το αναγωγικό δικαίωμα του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης Γ. Ζητήματα διακανονισμού ζημιών από τη διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων Κεφάλαιο έκτο Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 16. Θεσμοί του δικαίου θαλάσσιας ασφάλισης Αποζημιωτικός χαρακτήρας Διάρκεια Πρόκληση του κινδύνου Υπολογισμός του ασφαλίσματος /12/08 ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝ. 1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΡΦ. Ε ΔΙΟΡΘ ΔΙΣ. ΑΝΤ. ΦΩΤ/ΣΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

11 Πίνακας περιεχομένων XXI Το ασφάλιστρο Τρέχουσα ασφάλιση, συνασφάλιση Εγκατάλειψη αντικειμένων της θαλάσσιας ασφάλισης στον ασφαλιστή Ρυθμισμένα είδη θαλάσσιας ασφάλισης Ασφάλιση σώματος πλοίου Ασφάλιση φορτίου Ασφάλιση ναύλου, ελπιζόμενου κέρδους Κεφάλαιο έβδομο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 18. Γενικοί κανόνες Ασφάλιση προσώπων, ζωής, ποσού και επενδυτικές α- σφαλίσεις Παρεκκλίσεις από τις γενικές διατάξεις του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης Ασφάλιση προσώπων για ίδιο και για ξένο λογαριασμό Ασφάλιση επί της ζωής Ασφάλιση θανάτου και επιβίωσης Α. Ασφάλιση θανάτου και επιβίωσης του λήπτη της ασφάλισης Β.α.Ασφάλιση θανάτου τρίτου και ασφάλιση για λογαριασμό Β.β. Έγγραφη συναίνεση στην ασφάλιση θανάτου Γ. Ειδικότερα ζητήματα: Ορισμός δικαιούχου στην ασφάλιση θανάτου Γ.α. Αυτοκτονία του προσώπου του κινδύνου Γ.β. Εξαγορά Επενδυτικές ασφαλίσεις Γενικά Διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων Ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις (unit linked) Ασφάλιση ατυχημάτων

12 XXII Ασφαλιστικό δίκαιο 22. Ασφάλιση ασθενειών Ασφαλίσεις ατυχημάτων και ασθενειών που ασκούνται ό- πως οι μακροχρόνιες ασφαλίσεις ζωής ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Κεφάλαιο όγδοο Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 24. Η κρατική εποπτεία επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Αντικείμενο κρατικής εποπτείας Εποπτευόμενα πρόσωπα Α. Οι επιχειρήσεις Β. Οι όμιλοι Γ. Οι μέτοχοι Βασικοί όροι και κανόνες λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Εισαγωγικά Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών στην Ελλάδα (από ελληνικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τρίτων χωρών) Άρνηση χορήγησης και ανάκληση άδειας λειτουργίας Συνέπειες της ανάκλησης λειτουργίας ασφαλιστικής ε- πιχείρησης Τεχνικά και μαθηματικά αποθέματα Ασφαλιστικές τοποθετήσεις Η ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση Άδεια σύστασης και λειτουργίας Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας/ εγγυητικό κεφάλαιο Α. Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας Β. Εγγυητικό κεφάλαιο Διοίκηση /12/08 ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝ. 1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΡΦ. Ε ΔΙΟΡΘ ΔΙΣ. ΑΝΤ. ΦΩΤ/ΣΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

13 Πίνακας περιεχομένων XXIII 27. Μη ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών Κοινοτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις Κεφάλαιο ένατο ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 28. Αλληλασφαλιστική επιχείρηση Αντασφαλιστική επιχείρηση Πάροχοι Επαγγελματικών Συνταξιοδοτήσεων (ΠΕΣ) Γενικές ρυθμίσεις Χρηματοοικονομική κατάσταση των ΠΕΣ Κεφάλαιο δέκατο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 31. Κοινοί κανόνες για όλα τα είδη διαμεσολαβούντων Εισαγωγή Πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων Συνδεδεμένος διαμεσολαβών Εγγραφή στο μητρώο Τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες Πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στους καταναλωτές Κατηγορίες των διαμεσολαβούντων Εισαγωγικά Ασφαλιστικός πράκτορας Μεσίτης ασφαλίσεων Ασφαλιστικοί σύμβουλοι/συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων Α. Ασφαλιστικοί σύμβουλοι Β. Συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων Γ. Ασφαλιστικοί υπάλληλοι

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χατζηνικολάου Αγγελίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Η Ασφάλιση ζωής - ειδικότερα ζητήματα και μορφές της

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Η Ασφάλιση ζωής - ειδικότερα ζητήματα και μορφές της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ασφαλιστικός τομέας αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Ανάλυση της διαδικασίας ασφάλισης αυτοκινήτου μέσω της λειτουργίας του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 Η παρούσα έκδοση αποτελεί παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Για την προετοιμασία της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 εργάστηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΕΛΑΤΕΣ BANCASSURANCE

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕIΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Exohiko KATOIKIA (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:31 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EΞΟΧΙΚΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα