ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ"

Transcript

1 Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ Η βασική νοµοθεσία 1.2.Α. Η νοµοθεσία της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ Β. Η νοµοθεσία της ασφαλιστικής επιχείρησης και της κρατικής εποπτείας Σελ Γ. Η νοµοθεσία για τη διαµεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλιση Σελ Λοιπή νοµοθεσία Σελ Ασφαλιστική οικονοµία και ασφαλιστικό δίκαιο Σελ Κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση Σελ Εποπτευόµενες και µη εποπτευόµενες ασφαλιστικές εργασίες Σελ Εµπορικός ανταγωνισµός Σελ Το ασφαλιστικό δίκαιο ως δίκαιο ειδικό Σελ Η ορολογία και βιβλιογραφία του ασφαλιστικού δικαίου Σελ Ιστορικά Σελ. 14 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. Ασφαλιστική σύµβαση. Γενικά θέµατα. Ένταξή της στο δικαιϊκό σύστηµα 2.1. Χαρακτηριστικά και µορφές 2.1.Α. Χαρακτηριστικά, νοµική φύση 2.1.Α.α. Ο κίνδυνος Σελ Α.β. Λοιπά σχετιζόµενα µε τον κίνδυνο χαρακτηριστικά Σελ Α.γ. Νοµική φύση Σελ Α.δ. Η φύση των διατάξεων του ΑσφΝ Σελ Β. Μορφές της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ Αλληλασφάλιση και αντασφάλιση - ιακρίσεις της ασφαλιστικής από την αντασφαλιστική σύµβαση

2 2.2.Α. Αλληλασφαλιστικές συµβάσεις Σελ Β. Αντασφαλιστικές συµβάσεις Σελ Ασφαλιστής, αντασφαλιστής, λήπτης της ασφάλισης, ασφαλισµένος, δικαιούχος του ασφαλίσµατος, αντασφαλισµένος Σελ Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό και ασφαλιστικό διεθνές δίκαιο 2.4.Α. Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό δίκαιο Σελ Β. Ασφαλιστικό διεθνές δίκαιο Σελ Επίλυση των διαφορών και αρµόδια δικαστήρια Σελ ιακρίσεις και είδη των ασφαλιστικών συµβάσεων 3.1. Ασφάλιση κατά ζηµιών και ασφάλιση ποσού Σελ Ασφάλιση προσώπων και ασφάλιση µη προσώπων - ασφάλιση ζωής Σελ Ασφάλιση υλικών ζηµιών πραγµάτων και ασφάλιση άλλων περιουσιακών ζηµιών 3.3.Α. Ασφάλιση πραγµάτων Σελ Β. Ασφάλιση περιουσιακών ζηµιών µη πραγµάτων Σελ Ασφάλιση ενεργητικού και ασφάλιση παθητικού Σελ Χερσαία και θαλάσσια ασφάλιση Σελ Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις Σελ Ατοµικές και οµαδικές ασφαλίσεις Σελ Α. Ατοµικές ασφαλίσεις 3.7.Β. Οµαδικές ασφαλίσεις Σελ ιακρίσεις ανάλογα του κλάδου για τον οποίο χορηγείται η άδεια άσκησης εργασιών σε ασφαλιστική επιχείρηση Σελ. 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4. Οι βασικοί γενικοί κανόνες της ασφαλιστικής σύµβασης 4.1. Σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης 4.1.Α. Γένεση της νοµικής δέσµευσης των µερών Σελ Β. Σύναψη της σύµβασης από απόσταση Σελ Οριστική και προσωρινή ασφαλιστική σύµβαση Σελ Έναρξη, διάρκεια, παράταση, ανανέωση, λήξη της ασφαλιστικής σύµβασης 4.3.Α. ιακρίσεις της έναρξης Σελ Β. ιακρίσεις της διάρκειας Σελ Γ. Παράταση και ανανέωση της σύµβασης Σελ Λήξη και µαταίωση της σύµβασης (εναντίωση, υπαναχώρηση) 4.3..α. Συµβατικοί και νόµιµοι λόγοι λήξης της σύµβασης Σελ β. Ματαίωση της σύµβασης µετά από άσκηση του δικαιώµατος εναντίωσης λόγω µη χορήγησης πληροφοριών Σελ. 46

3 4.3..γ. Ματαίωση της σύµβασης λόγω άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης Σελ Ασφαλιστικό ποσό Σελ Ασφαλιστήριο και ασφαλιστικοί όροι 4.5.Α Το ασφαλιστήριο 4.5.Α.α. Το ασφαλιστήριο ως αποδεικτικό έγγραφο Σελ Α.β. Η µνεία των δικαιωµάτων εναντίωσης Σελ Α.γ. Σαφήνεια του κειµένου Σελ Α.δ. Ασφαλιστήριο ως αξιόγραφο Σελ Β. Οι ασφαλιστικοί όροι 4.5.Β.α. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ Β.β. Παθολογία των ασφαλιστικών όρων Σελ Ασφάλιση για λογαριασµό Σελ Το ασφάλιστρο Σελ Ο Ασφαλιστικός κίνδυνος 4.8.Α. Ασφαλιστικός και µη ασφαλιστικός κίνδυνος Σελ Β. Ασφαλιστικός κίνδυνος στην αναδροµική ασφάλιση Σελ Γ. Έλλειψη και περιορισµοί του κινδύνου Σελ Ασφαλιστικός κίνδυνος και ασφαλιστική περίπτωση Σελ Εκχώρηση της απαίτησης για ασφάλισµα 4.9.Α. Συµβατική Σελ Β. Εκ του νόµου Σελ ιαδοχή στην ασφαλιστική σχέση Σελ Παραγραφή Σελ Ειδικότερα: Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων - εξαιρέσεις και έκταση κάλυψης 5.1. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή 5.1.Α. Καταβολή του ασφαλίσµατος Σελ B. Υποχρεώσεις άλλων χρηµατικών καταβολών Σελ Γ. Έκδοση και παράδοση του ασφαλιστηρίου και των ασφαλιστικών όρων Σελ Παρεπόµενες γενικές υποχρεώσεις Σελ Ειδικότερα: Καταναλωτής ασφαλισµένος και υποχρέωση πληροφόρησής του 5.2.Α. Οι τρεις βαθµίδες προστασίας του λήπτη της ασφάλισης Σελ Β. Ειδικότερα: Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης 5.2.Β.α. Κατά το προσυµβατικό στάδιο Σελ Β.β. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης Σελ Β.γ. Λοιπά θέµατα Σελ Γ. Η γλώσσα του ασφαλιστηρίου Σελ. 72

4 5.3. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης 5.3.Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (υποχρεώσεις, ασφαλιστικά βάρη, η θέση του ασφαλισµένου-µη λήπτη της ασφάλισης) 5.3.Α.α. Υποχρεώσεις Σελ Α.β. Νόµιµα και συµβατικά ασφαλιστικά βάρη Σελ Α.γ. Η θέση του ασφαλισµένου που δεν είναι λήπτης της ασφάλισης Σελ Β. Νόµιµα ασφαλιστικά βάρη 5.3.Β.α. Προσυµβατικές ανακοινώσεις - «αποκάλυψη» των στοιχείων του κινδύνου 5.3.Β.α.i. Περιεχόµενο της υποχρέωσης Σελ Β.α.ii. Ανακοινώσεις µε βάση το ερωτηµατολόγιο του ασφαλιστή Σελ Β.α.iii. Ανυπαίτια παραβίαση Σελ Β.α.iv. Παραβίαση από αµέλεια και κυρώσεις Σελ Β.α.v. Παραβίαση από πρόθεση και κυρώσεις Σελ Β.α.vi. Παραβίαση και κυρώσεις στην ασφάλιση για λογαριασµό Σελ Β.α.vii. Παραβίαση στην ασφάλιση που συνάφθηκε µέσω διαµεσολαβούντα Σελ Β.α.viii. Παραβίαση στην ασφάλιση ζωής και ασθενειών Σελ Β.α.ix. Αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ παραβίασης των προσυµβατικών ανακοινώσεων και πραγµατοποίησης του κινδύνου 5.3.Β.α.x. Γνώση του ασφαλιστή των µη αποκαλυφθέντων στοιχείων και περιστατικών 5.3.Β.α.xi. Προσυµβατικές ασφαλιστικές ανακοινώσεις και διαπραγµατεύσεις Σελ. 78 Σελ. 79 Σελ Β.β. Ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της σύµβασης 5.3.Β.β.i. Ανακοινώσεις σχετικά µε την επίταση του κινδύνου Σελ Β.β.ii. Το ειδικό ζήτηµα της επίτασης του κινδύνου Σελ Β.γ. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις και βάρη µετά την επέλευση του κινδύνου 5.3.Β.γ.i. Υποχρεώσεις αναγγελίας της επέλευσης του κινδύνου, χορήγηση πληροφοριών και συνέπειες παράβασής των Σελ Β.γ.ii. Αναγγελία σε ορισµένα είδη ασφαλίσεων Σελ Β.γ.iii. Χορήγηση πληροφοριών και συνεργασία µε τον ασφαλιστή Σελ Β.γ.iv. Υποχρέωση αποφυγής-µείωσης της ζηµιάς Σελ Β.γ.v. Αποφυγή επέλευσης του κινδύνου Σελ Γ. Συµβατικά ασφαλιστικά βάρη Σελ Εξαιρέσεις και έκταση της κάλυψης 5.4.Α. Εξαιρέσεις 5.4.Α.α. Οι εξαιρέσεις του ΑσφΝ (νόµιµες εξαιρέσεις) Σελ Α.β. Σχετικές εξαιρέσεις Σελ Α.γ. Απόλυτες εξαιρέσεις Σελ Α.δ. Εξαιρέσεις που σχετίζονται µε το πρόσωπο του λήπτη Σελ Α.ε. Καλυµµένα ασφαλιστικά βάρη Σελ. 88

5 5.4.Β. Έκταση και αντικείµενο της κάλυψης Σελ. 88 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Ασφάλιση κατά ζηµιών 6. Γενικοί κανόνες της ασφάλισης περιουσιακών ζηµιών 6.1. Η αποκατάσταση των ζηµιών κατά το ασφαλιστικό δίκαιο 6.1.Α. Αποζηµίωση και ασφαλιστική ζηµιά Σελ Β. ιαφορές από την αποκατάσταση των ζηµιών κατά το αδικοπρακτικό δίκαιο 6.1.Β.α. Αποκατάσταση µεµονωµένων ζηµιών και ζηµιών του συνόλου της περιουσίας Σελ Β.β. ιαφορετικοί τρόποι περιορισµού και υπολογισµού της αποζηµίωσης Σελ Β.γ. Αποζηµιωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης ζηµιών-απαγόρευση του πλουτισµού Σελ Β.δ. Αιτιώδης σύνδεσµος Σελ Ασφαλιστικό συµφέρον 6.2.Α. Σε ευρεία και σε στενή έννοια Σελ Β. Ασφάλιση ιδίου και ξένου συµφέροντος 6.2.Β.α. Ασφάλιση ιδίου συµφέροντος Σελ Β.β. Ασφάλιση ξένου συµφέροντος Σελ Η ασφαλιστική αξία 6.3.Α. Έννοια Σελ Β. Ασφαλιστική αξία ως βάση υπολογισµού του ασφαλίσµατος 6.3.Β.α. Aρχική και τελική αξία Σελ Β.β. Η αντικειµενική αξία των πραγµάτων κατά τον ΑσφΝ Σελ Β.γ. Συµβατικές αποκλίσεις της καταβολής ασφαλίσµατος στη βάση της αντικειµενικής αξίας των πραγµάτων Σελ Β.δ. Ειδικότερα: Συµβατική αποτίµηση, αξία νέου για παλιό Σελ Υπασφάλιση και υπερασφάλιση 6.4.Α. Υπασφάλιση 6.4.Α.α. Ο αναλογικός κανόνας Σελ Α.β. ιακρίσεις από συγγενή συµβατικά µορφώµατα Σελ Β. Υπερασφάλιση Σελ Ανοικτή ασφάλιση Σελ Επιµέρους θέµατα: Ι. Ασφάλιση µε περισσότερους ασφαλιστές (πολλαπλή ασφάλιση)

6 7.1. Συνασφάλιση 7.1.Α. Γενικά Σελ Β. Γνήσια και µη γνήσια συνασφάλιση Σελ Γ. Ενωσιακή συνασφάλιση Σελ ιαδοχική και διπλή ασφάλιση Σελ Επιµέρους θέµατα ΙΙ. Ασφαλιστού υποκατάσταση 8.1. Προϋποθέσεις της υποκατάστασης Σελ Περιορισµοί του δικαιώµατος 8.2.Α. Οι νεωτερισµοί του ΑσφΝ (άρθ. 14, παρ. 2) Σελ Β. Υποκατάσταση κατά του ηµοσίου Σελ Γ. Περιορισµοί της υποκατάστασης και απαλλαγή του ασφαλιστή λόγω υπαίτιας πρόκλησης του κινδύνου Σελ Περισσότεροι υπόχρεοι προς αποκατάσταση της ζηµιάς Σελ Ειδικότερα: Υποκατάσταση στην ασφάλιση προσώπων Σελ Εφαρµοστέο δίκαιο Σελ Παραγραφή της αξίωσης του ασφαλιστή κατά του τρίτου Σελ. 116 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑσφΝ 9. Εισαγωγικά Σελ Ειδικά θέµατα ασφαλίσεων πραγµάτων Ασφάλιση πυρός και συναφών κινδύνων 10.1.Α. Περιεχόµενο Σελ Β. Λοιπές αιτίες ζηµιών που καλύπτονται από την ασφάλιση πυρός Σελ Γ. Αποκλεισµός της κάλυψης Σελ Η αιτία που προξένησε την επέλευση του κινδύνου Σελ Ε. Χρόνος έναρξης της κάλυψης Σελ Ασφάλιση µεταφοράς πραγµάτων 10.2.Α. Έκταση εφαρµογής Σελ Β. Κάλυψη όλων των κινδύνων Σελ Γ. Η θέση του λήπτη της ασφάλισης Σελ Βάση υπολογισµού του ασφαλίσµατος Σελ Ειδικά θέµατα ασφάλισης ζηµιών µη πραγµάτων. Εισαγωγικά Σελ Οι σηµαντικότερες ασφαλίσεις ενεργητικού µη πραγµάτων Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης Σελ Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων 12.2.Α. Ασφάλιση πιστώσεων Σελ Β. Ασφάλιση εγγυήσεων Σελ. 127

7 12.3. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζηµιών και ασφάλιση εσοδείας 12.3.Α. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζηµιών Σελ Β. Ασφάλιση εσοδείας Σελ Ασφάλιση βοήθειας Σελ Ασφάλιση εµπιστοσύνης Σελ Ασφάλιση µισθωτικού κινδύνου Σελ Ασφάλιση νοµικής προστασίας 12.7.Α. Έννοια - περιεχόµενο Σελ Β. Οι ειδικότερες ρυθµίσεις Σελ Μικτές ασφαλίσεις Σελ Ασφαλίσεις παθητικού. Ασφάλιση αστικής ευθύνης Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης 14.1.Α. Οι δαπάνες που καλύπτονται Σελ Β. Η ευθύνη που καλύπτεται Σελ Γ. Η διάρκεια ευθύνης του ασφαλιστή Σελ Ασφαλίσεις επαγγελµατικής αστικής ευθύνης και άλλων ειδικών περιπτώσεων Σελ Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Γενικά Σελ Ειδικότερα: Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων Εισαγωγικά Σελ Πρόσωπα που υπάγονται στην υποχρέωση ασφάλισης Σελ Πρόσωπα που δεν υπάγονται στην υποχρέωση ασφάλισης Σελ Οχήµατα και κυκλοφορία που δεν υπάγεται στην κάλυψη Σελ Ζηµιές για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ασφαλιστής έναντι των ζηµιωθέντων τρίτων 15.5.Α. Περιπτώσεις που ο οδηγός επιλήφθηκε «αυτογνωµόνως» το αυτοκίνητο Σελ B. Πρόσωπα ζηµιωθέντων που δεν θεωρούνται τρίτοι Σελ Περιορισµοί ως προς την έκταση της υποχρεωτικά καλυπτόµενης αστικής ευθύνης Σελ Οι συµβατικές σχέσεις ασφαλιστή-ασφαλισµένου 15.7.Α. Η εγγυητική και η συµβατική ευθύνη του ασφαλιστή Σελ Β. Εξαιρέσεις και ασφαλιστικά βάρη Σελ Παραγραφή Σελ Κυρώσεις για τη µη τήρηση της υποχρέωσης προς ασφάλιση Σελ Ασφαλιστήριο/ βεβαίωση ασφάλισης Σελ Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων Σελ Γραφείο ιεθνούς Ασφάλισης - Πράσινη κάρτα. ιακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων

8 15.12.Α. Γραφείο ιεθνούς Ασφάλισης - Πράσινη κάρτα Σελ Β. Ειδικότερα: το αναγωγικό δικαίωµα του Γραφείου ιεθνούς Ασφάλισης Σελ Γ. Ζητήµατα διακανονισµού ζηµιών από την διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων Σελ. 148 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 16. Θεσµοί του δικαίου της θαλάσσιας ασφάλισης Αποζηµιωτικός χαρακτήρας Σελ ιάρκεια Σελ Πρόκληση του κινδύνου Σελ Υπολογισµός του ασφαλίσµατος Σελ Το ασφάλιστρο Σελ Τρέχουσα ασφάλιση, συνασφάλιση Σελ Εγκατάλειψη αντικειµένων της θαλάσσιας ασφάλισης στον ασφαλιστή Σελ Ρυθµισµένα είδη θαλάσσιας ασφάλισης Ασφάλιση σώµατος πλοίου Σελ Ασφάλιση φορτίου Σελ Ασφάλιση ναύλου, ελπιζόµενου κέρδους Σελ. 155 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 18. Γενικοί κανόνες Ασφάλιση προσώπων, ζωής, ποσού και ασφαλίσεις επενδυτικές Σελ Παρεκκλίσεις από τις γενικές διατάξεις του δικαίου της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ Ασφάλιση προσώπων για ίδιο και για ξένο λογαριασµό Σελ Ασφάλιση επί της ζωής Ασφάλιση θανάτου και επιβίωσης 19.1.Α. Ασφάλιση θανάτου και επιβίωσης του λήπτη της ασφάλισης Σελ Β Ασφάλιση θανάτου τρίτου και ασφάλιση για λογαριασµό Σελ Γ. Έγγραφη συναίνεση στην ασφάλιση θανάτου Σελ Ειδικότερα ζητήµατα α. Ορισµός δικαιούχου στην ασφάλιση θανάτου Σελ β. Αυτοκτονία του προσώπου του κινδύνου Σελ γ. Επαναγορά (εξαγορά) Σελ Επενδυτικές ασφαλίσεις Γενικά Σελ. 166

9 20.2. ιαχείριση οµαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων Σελ Ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις (unit linked) Σελ Ασφάλιση ατυχηµάτων Σελ Ασφάλιση ασθενειών Σελ Ασφαλίσεις ατυχηµάτων και ασθενειών που ασκούνται όπως οι µακροχρόνιες ασφαλίσεις ζωής Σελ. 170 ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ ΟΟ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 24. Η κρατική εποπτεία επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Αντικείµενο κρατικής εποπτείας Σελ Εποπτευόµενα πρόσωπα 24.2.Α. Οι επιχειρήσεις Σελ Β. Οι όµιλοι Σελ Γ. Οι µέτοχοι Σελ Βασικοί όροι και κανόνες λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Εισαγωγικά Σελ Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών στην Ελλάδα (από ελληνικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τρίτων χωρών) Σελ 'Αρνηση χορήγησης και ανάκληση άδειας λειτουργίας Σελ Συνέπειες της ανάκλησης λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης Σελ Τεχνικά και µαθηµατικά αποθέµατα Σελ Ασφαλιστικές τοποθετήσεις Σελ Η ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση 'Αδεια σύστασης και λειτουργίας Σελ Απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας και εγγυητικό κεφάλαιο 26.2.Α. Απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας Σελ Β. Εγγυητικό κεφάλαιο Σελ ιοίκηση Σελ Μη ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών Σελ Ενωσιακές ασφαλιστικές επιχειρήσεις Σελ. 187

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΕΩΝ 28. Αλληλασφαλιστική επιχείρηση Σελ Αντασφαλιστική επιχείρηση Σελ Πάροχοι Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτήσεων (ΠΕΣ) Γενικές ρυθµίσεις Σελ Χρηµατοοικονοµική κατάσταση των ΠΕΣ Σελ. 192 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 31. Κοινοί κανόνες για όλα τα είδη διαµεσολαβούντων Εισαγωγή Σελ Πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσεων Σελ Συνδεδεµένος διαµεσολαβών Σελ Εγγραφή στο µητρώο Σελ Τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες Σελ Πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στους καταναλωτές Σελ Κατηγορίες των διαµεσολαβούντων Εισαγωγικά Σελ Ασφαλιστικός πράκτορας Σελ Μεσίτης ασφαλίσεων Σελ Ασφαλιστικοί σύµβουλοι/ συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων 32.4.Α. Ασφαλιστικοί σύµβουλοι Σελ Β. Συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων Σελ Γ. Ασφαλιστικοί υπάλληλοι Σελ. 201

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χατζηνικολάου Αγγελίδου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Η Ασφάλιση ζωής - ειδικότερα ζητήματα και μορφές της

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Η Ασφάλιση ζωής - ειδικότερα ζητήματα και μορφές της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ασφαλιστικός τομέας αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Ανάλυση της διαδικασίας ασφάλισης αυτοκινήτου μέσω της λειτουργίας του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Κεντρικά Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 Η παρούσα έκδοση αποτελεί παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Για την προετοιμασία της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 εργάστηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ H ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (CARGO INSURANCE)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΕΛΑΤΕΣ BANCASSURANCE

Διαβάστε περισσότερα