DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE CHAPTER III, SECTION IX INSURANCE CONTRACT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE CHAPTER III, SECTION IX INSURANCE CONTRACT"

Transcript

1 Project Group Restatement of European Insurance Contract Law Established by: Prof. Dr. Fritz Reichert-Facilides ( ), LL.M., Innsbruck Chairman: Prof. Dr. Helmut Heiss, LL.M., Zurich DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE CHAPTER III, SECTION IX INSURANCE CONTRACT Greek Private translation by Ioannis Rokas Status 1 August 2009

2 ΑΡΧΕΣΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (AΕ ΑΣ) Μέρος πρώτο Διατάξεις Κοινές σε όλες τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται στις Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου της Ασφαλιστικής Σύμβασης (ΑΕΔΑΣ) Κεφάλαιο πρώτο Εισαγωγικές διατάξεις Τμήμα πρώτο Εφαρμογή των ΑΕΔΑΣ Άρθρο 1:101 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1:102 Προαιρετική εφαρμογή Άρθρο 1:103 Υποχρεωτικός χαρακτήρας Άρθρο 1:104 Ερμηνεία Άρθρο 1:105 Εθνικό δίκαιο και γενικές αρχές Τμήμα δεύτερο Γενικές διατάξεις Άρθρο 1:201 Ασφαλιστική σύμβαση Άρθρο 1:202 Λοιποί ορισμοί Άρθρο 1:203 Γλώσσα και ερμηνεία εγγράφων

3 3 Άρθρο 1:204 Λήψη εγγράφων: Απόδειξη Άρθρο 1:205 Τύπος γνωστοποίησης Άρθρο 1:206 Τεκμαιρόμενη γνώση Άρθρο 1:207 Ίση μεταχείριση Τμήμα τρίτο Εκτέλεση Άρθρο 1:301 Αγωγές παράλειψης Άρθρο 1:302 Διαδικασίες εξώδικων καταγγελιών και επίλυσης διαφορών Κεφάλαιο δεύτερο Ρυθμίσεις κατα τη σύναψη και κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης Τμήμα πρώτο Προσυμβατικές υποχρεώσεις ανακοινώσεων του αιτούντος ασφάλιση Άρθρο 2:101 Περιγραφή του κινδύνου Άρθρο 2:102 Παράβαση Άρθρο 2:103 Εξαιρέσεις Άρθρο 2:104 Παράβαση από δόλο Άρθρο 2:105 Πρόσθετες ανακοινώσεις Τμήμα δεύτερο Προσυμβατικές υποχρεώσεις του ασφαλιστή Άρθρο 2:201 Παράδοση εγγράφων πριν την σύναψη της σύμβασης

4 4 Άρθρο 2:202 Υποχρέωση προειδοποίησης για παρεκκλίσεις της προσφερόμενης κάλυψης Άρθρο 2:203 Υποχρέωση ειδοποίησης για τον χρόνο έναρξης της κάλυψης Τμήμα τρίτο Σύναψη της Σύμβασης Άρθρο 2:301 Τύπος της σύναψης Άρθρο 2:302 Ανάκληση της αίτησης για ασφάλιση Άρθρο 2:303 Περίοδος περισυλλογής Άρθρο 2:304 Καταχρηστικοί όροι Τμήμα τέταρτο Αναδρομική και προσωρινή κάλυψη Άρθρο 2:401 Αναδρομική κάλυψη Άρθρο 2:402 Προσωρινή κάλυψη Άρθρο 2:403 Διάρκεια προσωρινής κάλυψης Τμήμα πέμπτο Ασφαλιστήριο Άρθρο 2:501 Περιεχόμενα Άρθρο 2:502 Συνέπειες της έκδοσης του ασφαλιστηρίου Τμήμα έκτο Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης Άρθρο 2:601 Διάρκεια

5 5 Άρθρο 2:602 Παράταση της διάρκειας Άρθρο 2:603 Τροποποίηση όρων της ασφαλιστικής σύμβασης Άρθρο 2:604 Καταγγελία μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης Τμήμα έβδομο Υποχρεώσεις του ασφαλιστή μετά τη σύναψη της σύμβασης Άρθρο 2:701 Υποχρέωση γενικής πληροφόρησης Άρθρο 2:702 Πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αίτησης Κεφάλαιο τρίτο Διαμεσολαβούντες στην ασφάλιση Άρθρο 3:101 Εξουσίες ασφαλιστικών πρακτόρων Άρθρο 3:102 Διαμεσολαβούντες που εμφανίζονται ως ανεξάρτητοι Κεφάλαιο τέταρτο Ασφαλιστικός κίνδυνος Τμήμα πρώτο Προληπτικά μέτρα Άρθρο 4:101 Προληπτικά μέτρα: Έννοια Άρθρο 4:102 Δικαίωμα του ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύμβαση Άρθρο 4:103 Απαλλαγή του ασφαλιστή Τμήμα δεύτερο Επίταση του κινδύνου Άρθρο 4:201 Ρήτρες σχετικές με την επίταση του κινδύνου

6 Άρθρο 4:202 Υποχρέωση ανακοίνωσης της επίτασης του κινδύνου 6 Άρθρο 4:203 Κυρώσεις Τμήμα τρίτο Μείωση του κινδύνου Άρθρο 4:301 Συνέπειες της μείωσης του κινδύνου Κεφάλαιο πέμπτο Ασφάλιστρο Άρθρο 5:101 Πρώτη δόση ασφαλίστρου ή εφάπαξ ασφάλιστρο Άρθρο 5:102 Επόμενες δόσεις ασφαλίστρου Άρθρο 5:103 Λύση της σύμβασης Άρθρο 5:104 Διαιρετότητα ασφαλίστρου Άρθρο 5:105 Δικαίωμα καταβολής ασφαλίστρου Κεφάλαιο έκτο Ασφαλιστική περίπτωση Άρθρο 6:101 Ανακοίνωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης Άρθρο 6:102 Υποχρέωση συνεργασίας με τον ασφαλιστή Άρθρο 6:103 Αναγνώριση των απαιτήσεων για ασφάλισμα Άρθρο 6:104 Χρόνος εκπλήρωσης Άρθρο 6:105 Καθυστέρηση πληρωμής Κεφάλαιο έβδομο

7 7 Παραγραφή Άρθρο 7:101 Παραγραφή της αξίωσης καταβολής του ασφαλίστρου Άρθρο 7:102 Παραγραφή της αξίωσης καταβολής του ασφαλίσματος Άρθρο 7:103 Λοιπά θέματα παραγραφής Μέρος δεύτερο Διατάξεις κοινές για όλες τις ασφαλίσεις ζημιών Κεφάλαιο όγδοο Ασφαλιστικό ποσό και ασφαλιστική αξία Άρθρο 8:101 Ανώτατο ποσό ασφαλίσματος Άρθρο 8:102 Υπασφάλιση Άρθρο 8:103 Προσαρμογή όρων σε περίπτωση υπερασφάλισης Άρθρο 8:104 Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές Κεφάλαιο ένατο Καταβολή του ασφαλίσματος Άρθρο 9:101 Πρόκληση της ασφαλιστικής περίπτωσης Άρθρο 9:102 Έξοδα μείωσης της ζημίας Κεφάλαιο δέκατο Δικαίωμα υποκατάστασης Άρθρο 10:101 Υποκατάσταση ασφαλιστή Κεφάλαιο ενδέκατο Ασφαλισμένος που δεν είναι λήπτης της ασφάλισης

8 Άρθρο 11:101 Δικαιώματα του ασφαλισμένου 8 Άρθρο 11:102 Γνώσεις του ασφαλισμένου Άρθρο 11:103 Παράβαση υποχρεώσεων από έναν ασφαλισμένο Κεφάλαιο δωδέκατο Ασφαλιστικός Κίνδυνος Άρθρο 12:101 Έλλειψη του κινδύνου Άρθρο 12:102 Μεταβίβαση της ασφαλισμένης περιουσίας Μέρος τρίτο Διατάξεις κοινές για όλες τις ασφαλίσεις ποσού Κεφάλαιο δέκατο τρίτο Παραδεκτό Άρθρο 13:101 Ασφάλιση ποσού

9 9 Μέρος πρώτο Διατάξεις κοινές σε όλες τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται στις Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου της Ασφαλιστικής Σύμβασης (ΑΕΔΑΣ) Κεφάλαιο πρώτο Εισαγωγικές διατάξεις Τμήμα πρώτο Εφαρμογή των ΑΕΔΑΣ Άρθρο 1:101 Πεδίο εφαρμογής (1) Οι ΑΕΔΑΣ εφαρμόζονται στην ιδιωτική ασφάλιση εν γένει, τόσο στις ασφαλιστικές συμβάσεις με ασφάλιστρο, όσο και με εισφορές (αλληλασφαλίσεις). (2) Οι ΑΕΔΑΣ δεν εφαρμόζονται στην αντασφάλιση. Άρθρο 1:102 Προαιρετική εφαρμογή Με την επιφύλαξη των περιορισμών που τίθενται από το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο ως προς την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου, οι ΑΕΔΑΣ εφαρμόζονται όταν τα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι η σύμβαση θα διέπεται από αυτές. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1:103, οι ΑΕΔΑΣ εφαρμόζονται ως σύνολο και δεν επιτρέπεται κανένας αποκλεισμός συγκεκριμένων διατάξεων. Άρθρο 1:103 Υποχρεωτικός χαρακτήρας (1) Τα άρθρα 1:102 εδάφιο β, 2:104, 13:101 [ ] είναι αναγκαστικού δικαίου 1. Τα υπόλοιπα άρθρα είναι αναγκαστικού δικαίου στο μέτρο που αφορούν τις κυρώσεις για δόλια συμπεριφορά. (2) Με την ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να συμφωνηθούν αποκλίσεις από όλες τις άλλες διατάξεις των ΑΕΔΑΣ στο μέτρο που με αυτές δεν περιορίζονται τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος. Πάντως, αποκλίσεις επιτρέπονται προς όφελος οποιουδήποτε μέρους της σύμβασης όταν με τη σύμβαση καλύπτονται: 1 Τα άρθρα 1:102 εδάφιο β, 2:104 και 13:101 είναι οι μόνες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου μέχρι σήμερα. Ωστόσο, περαιτέρω διατάξεις αναγκαστικού δικαίου αναμένονται στα μελλοντικά άρθρα των ειδικών κλάδων της ασφάλισης.

10 10 (α) κίνδυνοι των κλάδων 4, 5, 6, 7, 11 και 12 του Παραρτήματος του παρόντος άρθρου, (β) κίνδυνοι των κλάδων 14 και 15 του Παραρτήματος του παρόντος άρθρου, όταν ο λήπτης της ασφάλισης ενεργεί επαγγελματικά στα πλαίσια μίας βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας ή δραστηριότητας ελευθερίου επαγγέλματος, και οι κίνδυνοι συνδέονται με τη δραστηριότητα, (γ) κίνδυνοι των κλάδων 3, 8, 9, 10, 13 και 16 του Παραρτήματος του παρόντος άρθρου κι εφόσον η επιχείρηση του λήπτη υπερβαίνει τα όρια δύο από τα πιο κάτω τρία κριτήρια: - σύνολο ισολογισμού: 6,2 εκατομμύρια ευρώ - καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 12,8 εκατομμύρια ευρώ - μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης: 250 Παράρτημα 2 1. Ατυχήματα (συμπεριλαμβανομένων των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών) - παροχές κατ' αποκοπή, - περιοδικές παροχές αποζημιώσεων, - συνδυασμοί των ανωτέρω, - μεταφερόμενα πρόσωπα. 2. Ασθένειες - παροχές κατ' αποκοπή, - περιοδικές παροχές αποζημιώσεων, - συνδυασμοί των ανωτέρω. 3. Χερσαία οχήματα (εκτός σιδηροδρομικών) Κάθε ζημία την οποία υφίστανται: - αυτοκίνητα χερσαία οχήματα, - χερσαία οχήματα μη αυτοκίνητα. 4. Σιδηροδρομικά οχήματα Κάθε ζημία την οποία υφίστανται τα σιδηροδρομικά οχήματα. 5. Αεροσκάφη 2 Το Παράρτημα αυτό βασίζεται στην Οδηγία 73/239/ΕΟΚ (όπως έχει τροποποιηθεί) και εν μέρει από την Οδηγία 2002/83/ΕΕ (όπως έχει τροποποιηθεί).

11 11 Κάθε ζημία την οποία υφίστανται τα αεροσκάφη. 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, και ποτάμια σκάφη) Κάθε ζημία την οποία υφίστανται: - ποτάμια σκάφη, - λιμναία σκάφη, - θαλάσσια σκάφη. 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων, αποσκευών και κάθε άλλου αγαθού) Κάθε ζημία την οποία υφίστανται τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ή αποσκευές, οποιοδήποτε και αν είναι το μεταφορικό μέσο. 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως Κάθε ζημία την οποία υφίστανται τα αγαθά (εκτός των αγαθών των περιλαμβανομένων στους κλάδους 3, 4, 5, 6 και 7) όταν προξενείται από: - πυρκαϊά, - έκρηξη, - θύελλα, - στοιχεία της φύσεως άλλα εκτός θυέλλης, - πυρηνική ενέργεια, - καθίζηση του εδάφους. 9. Λοιπές ζημίες αγαθών Κάθε ζημία την οποία υφίστανται τα αγαθά (εκτός των αγαθών των περιλαμβανομένων στους κλάδους 3, 4, 5, 6 και 7), όταν η ζημία αυτή προξενείται από χαλάζι ή παγετό, καθώς και από κάθε συμβάν, όπως λ.χ. η κλοπή, εκτός των περιλαμβανομένων στον αριθμό Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα Κάθε ευθύνη που προκύπτει από την χρήση χερσαίων αυτοκινήτων οχημάτων (συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης του μεταφορέως). 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη Κάθε ευθύνη που προκύπτει από την χρήση αεροσκαφών (συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης του μεταφορέως). 12. Αστική ευθύνη από θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη

12 12 Κάθε ευθύνη που προκύπτει από την χρήση ποταμίων, λιμναίων και θαλασσίων σκαφών (συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης του μεταφορέως). 13. Γενική αστική ευθύνη Κάθε ευθύνη εκτός των αναφερομένων στους αριθμούς 10, 11 και Πιστώσεις - μη φερεγγυότης, - εξαγωγικές πιστώσεις, - πωλήσεις με δόσεις, - ενυπόθηκες πιστώσεις, - αγροτικές πιστώσεις. 15. Εγγυήσεις - άμεση εγγύηση, - έμμεση εγγύηση. 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες - κίνδυνοι απωλείας επαγγελματικής απασχολήσεως, - μη επάρκεια εισπράξεων (γενική), - κακοκαιρία, - απώλειες κερδών, - τρέχοντα γενικά έξοδα, - απρόβλεπτες εμπορικές δαπάνες, - απώλειες της εμπορικής αξίας, - απώλειες μισθωμάτων ή εισοδημάτων, - έμμεσες εμπορικές απώλειες, εκτός των αναφερομένων προηγουμένως, - περιουσιακές απώλειες μη εμπορικές, - άλλες περιουσιακές απώλειες. 18. Βοήθεια Βοήθεια σε πρόσωπα που περιέρχονται σε δυσχερή θέση κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων ή απουσίας από την κατοικία ή από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. 19. Ασφάλιση ζωής (εξαιρούνται οι κλάδοι που αριθμούνται πιο κάτω ως 20 και 21).

13 Ασφάλιση γάμου και γέννησης. 21. Ασφάλιση που συνδέεται με επενδύσεις. Άρθρο 1:104 Ερμηνεία Οι ΑΕΔΑΣ ερμηνεύονται με βάση το κείμενο, το περιεχόμενο και τον σκοπό τους, καθώς και το συγκριτικό δίκαιου που αποτέλεσε την καταγωγή τους. Ειδικότερα, έμφαση πρέπει να δίνεται στην ανάγκη προώθησης της καλής πίστης και της έντιμης συναλλαγής, στην ασφάλεια των συμβατικών σχέσεων, στην ομοιομορφία εφαρμογής της, καθώς και στην επαρκή προστασία του λήπτη της ασφάλισης. Άρθρο 1:105 Εθνικό δίκαιο και γενικές αρχές (1) Το εθνικό δίκαιο δεν εφαρμόζεται, είτε προς περιορισμό είτε προς συμπλήρωση των ΑΕΔΑΣ, εκτός αν πρόκειται για αναγκαστικού δικαίου διατάξεις νόμων που έχουν ειδικά εισαχθεί για τη ρύθμιση κλάδων ασφάλισης που δεν καλύπτονται από τις ΑΕΔΑΣ. (2) Ζητήματα που προκύπτουν από την ασφαλιστική σύμβαση και δεν ρυθμίζονται ρητά στις ΑΕΔΑΣ, επιλύονται σύμφωνα με τις Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (Principles of European Contract Law PECL) 3, και, ελλείψει σχετικών διατάξεων, με προσφυγή στις κοινές γενικές αρχές των δικαίων των Κρατών μελών. Τμήμα δεύτερο Γενικές διατάξεις Άρθρο 1:201 Ασφαλιστική σύμβαση (1) «Ασφαλιστική σύμβαση» είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος, ο ασφαλιστής, υπόσχεται στον αντισυμβαλλόμενό του, τον λήπτη της ασφάλισης, την παροχή κάλυψης κατά συγκεκριμένου κινδύνου έναντι ασφαλίστρου. (2) «Ασφαλιστική περίπτωση» είναι η πραγματοποίηση του κινδύνου που περιγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση. (3) «Ασφάλιση ζημιών» είναι η ασφάλιση κατά την οποία ο ασφαλιστής αποκαθιστά τη ζημία που προκλήθηκε από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. 3 Cf. Lando/Beale (eds.), Principles of European Contract Law, Parts I and II (Kluwer Law International, The Hague 2000); Lando/Clive/Prüm/Zimmermann (eds.), Principles of European Contract Law, Part III (Kluwer Law International, The Hague 2003).

14 14 (4) «Ασφάλιση ποσού» είναι η ασφάλιση κατά την οποία ο ασφαλιστής καταβάλλει ορισμένο χρηματικό ποσό όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση. Άρθρο 1:202 Λοιποί ορισμοί (1) «Ασφαλισμένος» είναι το πρόσωπο του οποίου το συμφέρον προστατεύεται έναντι ζημιών από μία ασφάλιση κατά ζημιών. (2) «Δικαιούχος του ασφαλίσματος» είναι το πρόσωπο στο οποίο καταβάλλεται το ασφάλισμα στην ασφάλιση ποσού. (3) «Πρόσωπο του κινδύνου» είναι το πρόσωπο επί της ζωής, υγείας, ακεραιότητας ή της προσωπικής κατάστασης του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. (4) «Θύμα», στην ασφάλιση αστικής ευθύνης, είναι το πρόσωπο για το θάνατο, τραυματισμό ή ζημία του οποίου ευθύνεται ο ασφαλισμένος. (5) «Ασφαλιστικός πράκτορας» είναι ο διαμεσολαβών στην ασφάλιση που απασχολείται από τον ασφαλιστή με την παρουσίαση, πώληση ή διαχείριση ασφαλιστικών συμβάσεων για λογαριασμό του. (6) «Ασφάλιστρο» είναι το ποσό που οφείλεται στον ασφαλιστή από τον λήπτη της ασφάλισης έναντι της παρεχόμενης κάλυψης. (7) «Διάρκεια της σύμβασης» είναι η περίοδος της συμβατικής δέσμευσης που αρχίζει από τη σύναψη της σύμβασης και λήγει με την πάροδο της συμφωνημένης διάρκειας. (8) «Ασφαλιστική περίοδος» είναι η περίοδος για την οποία οφείλεται το ασφάλιστρο κατά τη συμφωνία των μερών. (9) «Περίοδος ευθύνης» είναι η χρονική περίοδος της ασφαλιστικής κάλυψης. Άρθρο 1:203 Γλώσσα και ερμηνεία των εγγράφων 4 (1) Όλα τα έγγραφα που παρέχονται από τον ασφαλιστή πρέπει να είναι συντεταγμένα με σαφή και κατανοητό τρόπο στη γλώσσα με την οποία έγινε η διαπραγμάτευση της σύμβασης. (2) Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς την έννοια του κειμένου οιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας που παρασχέθηκε από τον ασφαλιστή, υπερισχύει η ευνοϊκότερη εκδοχή για τον λήπτη της ασφάλισης, τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχο του ασφαλίσματος. Άρθρο 1:204 Λήψη εγγράφων: Απόδειξη 4 Η παράγραφος 2 του άρθρου 1:203 βασίζεται στο άρθρο 5 της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ.

15 15 Ο ασφαλιστής φέρει το βάρος της απόδειξης ότι ο λήπτης της ασφάλισης έχει παραλάβει τα έγγραφα που οφείλει να του παραδώσει. Άρθρο 1:205 Τύπος γνωστοποίησης Με επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων των ΑΕΔΑΣ, δεν υπόκειται σε κάποιο τύπο οι σχετικές με την ασφαλιστική σύμβαση ανακοινώσεις που γίνεται από τον αιτούντα ασφάλιση, τον λήπτη της ασφάλισης, τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχου του ασφαλίσματος. Άρθρο 1:206 Τεκμαιρόμενη γνώση Σε περίπτωση που έχουν ανατεθεί σε οιοδήποτε πρόσωπο από τον λήπτη της ασφάλισης, τον ασφαλισμένο ή το δικαιούχο του ασφαλίσματος ουσιώδη καθήκοντα σχετικά με την σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, η σχετική γνώση που το πρόσωπο αυτό έχει ή όφειλε να έχει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, θεωρείται γνώση του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος ανάλογα με την περίπτωση. Άρθρο 1:207 Απαγόρευση διακρίσεων 5 (1) Η χρησιμοποίηση του φύλου ως ενός κριτηρίου για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου και των ασφαλιστικών παροχών δεν συνεπάγεται διαφοροποιήσεις στα εξατομικευμένα ασφάλιστρα και στις εξατομικευμένες ασφαλιστικές παροχές, εκτός αν ο ασφαλιστής αποδείξει ότι οι αναλογικές διαφορές μεταξύ των εξατομικευμένων ασφαλίστρων και παροχών στηρίζονται σε αντίστοιχα και επακριβή αναλογιστικά και στατιστικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, η εγκυμοσύνη και η μητρότητα δεν αποτελούν κριτήρια διαφοροποιήσεων σε εξατομικευμένα ασφάλιστρα και παροχές. (2) Εθνικότητα, φυλετική ή εθνική καταγωγή δεν αποτελούν κριτήρια διαφοροποιήσεων στα εξατομικευμένα ασφάλιστρα και παροχές. (3) Ασφαλιστικοί όροι που αντιβαίνουν στις ως άνω παραγράφους 1 ή 2, ακόμα και όταν αφορούν το ασφάλιστρο, δεν δεσμεύουν τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο. Με την επιφύλαξη της πιο κάτω παραγράφου 4, τα μέρη στην ασφαλιστική σύμβαση εξακολουθούν να δεσμεύονται από αυτήν με βάση ασφαλιστικούς όρους που δεν αντιβαίνουν στην απαγόρευση διακρίσεων. (4) Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω παραγράφων 1 ή 2, ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση. H καταγγελία κοινοποιείται με γραπτή δήλωση στον ασφαλιστή εντός δύο μηνών από τότε που η παράβαση έγινε γνωστή στον λήπτη της ασφάλισης. 5 Το άρθρο αυτό βασίζεται στην Οδηγία 98/27/ΕΕ.

16 16 Τμήμα Τρίτο Εκτέλεση Άρθρο 1:301 Αγωγές παράλειψης 6 (1) Πρόσωπο που νομιμοποιείται σύμφωνα με την πιο κάτω παράγραφο 2, δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο εθνικό Δικαστήριο ή στην αρμόδια εθνική Αρχή με αίτημα την απαγόρευση ή παύση των παραβάσεων των ΑΕΔΑΣ, εφόσον αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με το Άρθρο 1:102. (2) Πρόσωπο που νομιμοποιείται είναι κάθε οργάνωση ή οργανισμός του καταλόγου που συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εφαρμογή του άρθρου 4 της Οδηγίας 98/27 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19 ης Μαΐου 1998, όπως έχει τροποποιηθεί, σχετικά με τις αγωγές παράλειψης στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών. Άρθρο 1:302 Διαδικασίες εξώδικων καταγγελιών και επίλυσης διαφορών Η εφαρμογή των ΑΕΔΑΣ δεν αποκλείει την προσφυγή σε διαδικασίες εξώδικων καταγγελιών και επίλυσης διαφορών που έτσι κι αλλιώς βρίσκονται στη διάθεση του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος. Κεφάλαιο δεύτερο Ρυθμίσεις κατά τη σύναψη και κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης Τμήμα πρώτο Προσυμβατικές υποχρεώσεις ανακοινώσεων του αιτούντος ασφάλιση Άρθρο 2:101 Περιγραφή του κινδύνου (1) Κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο αιτών ασφάλιση υποχρεούται να ανακοινώσει στον ασφαλιστή κάθε περιστατικό το οποίο γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει και για το οποίο ο ασφαλιστής έθεσε σαφείς και ακριβείς ερωτήσεις. (2) Περιστατικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι εκείνα τα οποία το υποψήφιο προς ασφάλιση πρόσωπο γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει. Άρθρο 2:102 6 Το άρθρο αυτό βασίζεται στην Οδηγία 98/27/ΕΚ.

17 17 Παράβαση (1) Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 2:101 από τον λήπτη της ασφάλισης ο ασφαλιστής δύναται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου αυτού, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση ή να προτείνει μία εύλογη τροποποίησή της. Για τον σκοπό αυτό ο ασφαλιστής πρέπει προηγούμενα να δηλώσει σχετικά στον λήπτη της ασφάλισης την πρόθεσή του αυτή συνοδεύοντας την με πληροφορίες για τις νομικές συνέπειες που θα έχει η άσκηση του αυτού του δικαιώματός του. Η δήλωση πρέπει να είναι γραπτή και να δίδεται εντός ενός μηνός από τότε που ο ασφαλιστής έλαβε γνώση της παράβασης του άρθρου 2:101 ή όφειλε να είχε λάβει γνώση αυτής. (2) Αν ο ασφαλιστής προτείνει μια εύλογη τροποποίηση, η σύμβαση ισχύει εφεξής με βάση την τροποποίηση, εκτός εάν ο λήπτης απορρίψει την πρόταση εντός ενός μηνός από την λήψη της δήλωσης της ως άνω παρ. 1. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση εντός ενός μηνός από την λήψη της δήλωσης απόρριψης της πρότασης από τον λήπτη της ασφάλισης. (3) Ο ασφαλιστής δε δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση που η παράβαση του άρθρου 2:101 δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του λήπτη της ασφάλισης, εκτός εάν αποδείξει ότι δε θα είχε συνάψει την ασφαλιστική σύμβαση εάν γνώριζε τις σχετικές πληροφορίες. (4) Η καταγγελία της σύμβασης επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο ενός μηνός από τη λήψη της γραπτής δήλωσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου από τον λήπτη της ασφάλισης. Η έναρξη των αποτελεσμάτων της τροποποίησης ρυθμίζεται με συμφωνία των μερών. (5) Αν την ασφαλιστική περίπτωση προκάλεσε ένα στοιχείο του κινδύνου, που δεν είχε ανακοινωθεί ή είχε περιγραφεί αναληθώς από αμέλεια του λήπτη και η επέλευσή της συντελέστηκε προτού η καταγγελία ή η τροποποίηση επιφέρουν αποτελέσματα, ο ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε καταβολή του ασφαλίσματος εφόσον δε θα είχε συνάψει τη σύμβαση εάν γνώριζε τις σχετικές με το στοιχείο αυτό πληροφορίες. Εάν όμως ο ασφαλιστής θα είχε συνάψει τη σύμβαση με υψηλότερο ασφάλιστρο ή με διαφορετικούς όρους, θα καταβάλλεται ασφάλισμα που θα καθορίζεται σε αναλογία με το ασφάλιστρο που εισπράχθηκε ή σύμφωνα με τους όρους που θα είχαν συμφωνηθεί. Άρθρο 2:103 Εξαιρέσεις Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 2:102 δεν εφαρμόζονται όταν η παράβαση σχετίζεται με: (α) μία ερώτηση που έμεινε αναπάντητη ή μία πληροφορία η οποία ήταν καταφανώς ελλιπής ή λανθασμένη. (β) μία πληροφορία που θα έπρεπε να έχει δοθεί ή μία ανακριβή πληροφορία, η οποία δεν ήταν ουσιώδης για να προκαλέσει την απόφαση ενός συνετού ασφαλιστή να αποδεχτεί τη σύμβαση ή να την αποδεχτεί σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν. (γ) μία πληροφορία για την οποία ο ασφαλιστής έδωσε την εντύπωση στον λήπτη της ασφάλισης ότι δε χρειάζεται να δοθεί.

18 18 (δ) μία πληροφορία που ο ασφαλιστής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει. Άρθρο 2:104 Παράβαση από δόλο Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 2:102, ο ασφαλιστής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ενώ διατηρεί την αξίωσή του επί των ληξιπρόθεσμων ασφαλίστρων, όταν ο λόγος που προέβηκε στη σύναψή της ανάγεται στην εκ μέρους του λήπτη δόλια παράβαση του άρθρου 2:101. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης γίνεται με γραπτή δήλωση προς τον λήπτη της ασφάλισης εντός δύο μηνών από τότε που ο ασφαλιστής έλαβε γνώση της παράβασης. Άρθρο 2:105 Πρόσθετες ανακοινώσεις Τα άρθρα 2:102 2:104 εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη πληροφορία επιπλέον εκείνων που απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 2:101 που παρέχει ο λήπτης της ασφάλισης τον χρόνο της σύναψης. Τμήμα Δεύτερο Προσυμβατικές υποχρεώσεις του ασφαλιστή Άρθρο 2:201 Παράδοση εγγράφων πριν την σύναψη της σύμβασης 7 (1) Ο ασφαλιστής παραδίδει στον αιτούντα ασφάλιση αντίγραφο των προτεινόμενων ασφαλιστικών όρων, καθώς και έγγραφο με τις εξής πληροφορίες, εφόσον απαιτείται: (α) το όνομα και τη διεύθυνση των συμβαλλομένων. (β) το όνομα και τη διεύθυνση του ασφαλισμένου και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. (γ) (δ) (ε) (στ) το όνομα και τη διεύθυνση του ασφαλιστικού πράκτορα. το αντικείμενο της ασφάλισης και τους ασφαλιστικούς κινδύνους. το ασφαλιστικό ποσό και κάθε απαλλαγή. το ύψος του ασφαλίστρου και τον τρόπο υπολογισμού του. (ζ) το χρόνο κατά τον οποίο το ασφάλιστρο καθίσταται ληξιπρόθεσμο, καθώς και τον τόπο και τρόπο πληρωμής του. 7 Το άρθρο αυτό βασίζεται στην Οδηγία 73/239/ΕΟΚ (όπως έχει τροποποιηθεί), στην Οδηγία 2002/83/ΕΕ και στην Οδηγία 2002/65/ΕΕ.

19 19 (η) τη συμβατική διάρκεια της ασφάλισης, καθώς και τη διάρκεια ευθύνης. (θ) το δικαίωμα που έχει ο λήπτης της ασφάλισης να ανακαλέσει την αίτηση προς ασφάλιση καθώς και να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το Άρθρο 2:303. (ι) το εφαρμοστέο δίκαιο ή, στην περίπτωση που επιτρέπεται η επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, το δίκαιο που προτείνει ο ασφαλιστής. (ια) την ύπαρξη διαδικασιών εξώδικων καταγγελιών και επίλυσης διαφορών και των τρόπων πρόσβασης του αιτούντα σε αυτές. (ιβ) την ύπαρξη εγγυητικών κεφαλαίων ή άλλων συμφωνιών αποκατάστασης ζημιών. (2) Εάν είναι εφικτό, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται σε χρόνο τέτοιο που να επιτρέπει στον αιτούντα να εξετάσει εάν θα συνάψει τη σύμβαση ή όχι. (3) Όταν ο αιτών ασφάλιση χρησιμοποιεί έντυπη αίτηση ή /και ερωτηματολόγιο που του έχει χορηγήσει ο ασφαλιστής, αντίγραφα των συμπληρωμένων εγγράφων πρέπει να παραδίδονται στον αιτούντα. Άρθρο 2:202 Προειδοποίηση για παρεκκλίσεις της προσφερόμενης κάλυψης (1) Κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο ασφαλιστής ειδοποιεί τον αιτούντα ασφάλιση για κάθε παρέκκλιση την οποία ο ασφαλιστής γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει της προσφερόμενης κάλυψης από την αίτηση για ασφάλιση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τον τρόπο σύναψης της σύμβασης και, συγκεκριμένα, εάν ο αιτών είχε τη σύμπραξη ανεξάρτητου διαμεσολαβούντος. (2) Στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος (α) ο ασφαλιστής θα αποζημιώνει τον λήπτη της ασφάλισης για κάθε ζημία που προκαλείται από την παράβαση του ως άνω καθήκοντος, εκτός αν ενήργησε χωρίς υπαιτιότητα, και (β) ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση. Το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με γραπτή δήλωση που κοινοποιείται στον ασφαλιστή εντός δύο μηνών από τότε που ο λήπτης της ασφάλισης έλαβε γνώση της παράβασης. Άρθρο 2:203 Ειδοποίηση για τον χρόνο έναρξης της κάλυψης Εάν ο αιτών ασφάλιση πιστεύει δικαιολογημένα ότι η κάλυψη αρχίζει από τον χρόνο υποβολής της αίτησης και ο ασφαλιστής γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει την πεπλανημένη αυτή άποψη του αιτούντα, οφείλει να τον προειδοποιήσει αμέσως σχετικά με το ότι η κάλυψη θα αρχίσει μετά τη σύναψη της σύμβασης, καθώς κι ότι θα αρχίσει μετά την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, εκτός αν

20 20 χορηγήθηκε προσωρινή κάλυψη. Σε περίπτωση παράβασης του καθήκοντος ειδοποίησης, ο ασφαλιστής ευθύνεται σύμφωνα με το Άρθρο 2:202 παρ. 2(α). Τμήμα τρίτο Σύναψη της σύμβασης Άρθρο 2:301 Τύπος της σύναψης Για τη σύναψη και απόδειξη της ασφαλιστικής σύμβασης δεν απαιτείται η τήρηση κανενός τύπου. Η σύμβαση αποδεικνύεται με οιοδήποτε αποδεικτικό μέσο συμπεριλαμβανομένων και των μαρτύρων. Άρθρο 2:302 Ανάκληση της αίτησης για ασφάλιση Μία αίτηση για ασφάλιση μπορεί να ανακληθεί από τον αιτούντα, εφόσον η ανάκληση περιέλθει στον ασφαλιστή προτού ο αιτών παραλάβει την αποδοχή της. Άρθρο 2:303 Περίοδος περισυλλογής 8 (1) Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την ασφαλιστική σύμβαση. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης γίνεται με γραπτή δήλωση προς τον ασφαλιστή εντός δύο εβδομάδων από την λήψη της αποδοχής της αίτησης ασφάλισης ή την παράδοση στον λήπτη οποιουδήποτε εγγράφου από αυτά που προβλέπονται στο Άρθρο 2:501, ανάλογα με το ποιο εκ των δύο έλαβε τελευταίο. (2) Ο λήπτης της ασφάλισης δε δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εάν (α) η διάρκεια της είναι μικρότερη από ένα μήνα. (β) η διάρκεια της παρατείνεται σύμφωνα με το Άρθρο 2:602. (γ) πρόκειται για προσωρινή ασφάλιση, για ασφάλιση αστικής ευθύνης ή για ομαδική ασφάλιση. Άρθρο 2:304 Καταχρηστικοί όροι 9 (1) Όρος που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης δε δεσμεύει τον λήπτη της ασφάλισης, τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχο του ασφαλίσματος εφόσον, 8 Το άρθρο αυτό βασίζεται στην Οδηγία 2002/65/ΕΕ. 9 Το άρθρο αυτό βασίζεται στην Οδηγία 93/13/ΕΟΚ.

21 21 λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ασφαλιστικής σύμβασης, όλους τους άλλους όρους αυτής, καθώς και τις περιστάσεις κατά το χρόνο σύναψής της, προκαλείται σε βάρος τους σημαντική ανισορροπία στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν κατά τρόπο αντίθετο προς τις αρχές της καλής πίστης και τις θεμιτές εμπορικές πρακτικές. (2) Η ασφαλιστική σύμβαση εξακολουθεί να δεσμεύει τους συμβαλλομένους, εάν μπορεί να ισχύει και χωρίς τον καταχρηστικό όρο. Στην αντίθετη περίπτωση, ο καταχρηστικός όρος αντικαθίσταται από τον όρο στον οποίο θα είχαν συμφωνήσει συνετοί συμβαλλόμενοι εάν είχαν επίγνωση της καταχρηστικότητας. (3) Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε όρους που περιορίζουν ή τροποποιούν την κάλυψη, αλλά δεν εφαρμόζονται: (α) σε θέματα που αφορούν στην αναλογία του ασφαλίστρου προς τις καλυπτόμενες αξίες, καθώς και, (β) στους όρους που περιέχουν την ουσιώδη περιγραφή της κάλυψης ή του ασφαλίστρου, με την προϋπόθεση ότι έχουν συνταχθεί με σαφήνεια και σε κατανοητή γλώσσα. (4) Ένας όρος κρίνεται ότι δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, όταν έχει συνταχθεί εκ των προτέρων και όταν ο λήπτης της ασφάλισης, εκ των πραγμάτων, δε μπόρεσε να επηρεάσει το περιεχόμενό του, ιδίως όταν περιέχεται σε μία προπαρασκευασμένη και τυποποιημένη σύμβαση. Το γεγονός ότι ορισμένα μέρη κάποιου όρου ή ένας μεμονωμένος όρος υπήρξε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευση, δεν αποκλείει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου στο υπόλοιπο της ασφαλιστικής σύμβασης, εάν από την εν γένει αξιολόγησή της προκύπτει ότι εντούτοις είναι μια προπαρασκευασμένη και τυποποιημένη σύμβαση. Το βάρος απόδειξης ότι ένας τυποποιημένος όρος υπήρξε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, το φέρει ο ασφαλιστής που το επικαλείται. Τμήμα τέταρτο Αναδρομική και προσωρινή κάλυψη Άρθρο 2:401 Αναδρομική κάλυψη (1) Εάν παρέχεται κάλυψη για περίοδο πριν τη σύναψη της ασφάλισης (αναδρομική κάλυψη) ενώ κατά τον χρόνο σύναψής της ο ασφαλιστής γνωρίζει ότι δεν έχει επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος, ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει ασφάλιστρα μόνο για το μετά τη σύναψη της σύμβασης διάστημα. (2) Εάν παρέχεται αναδρομική κάλυψη και ο λήπτης της ασφάλισης γνωρίζει κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης ότι έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλιστής, με την επιφύλαξη του άρθρου 2:104, παρέχει κάλυψη, μόνο για το μετά τη σύναψη της σύμβασης διάστημα.

22 22 Άρθρο 2:402 Προσωρινή κάλυψη (1) Σε περίπτωση σύναψης προσωρινής ασφαλιστικής σύμβασης, ο ασφαλιστής υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση κάλυψης η οποία να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπει το Άρθρο 2:501 (α), (β), (δ), (ε), και (η), στο μέτρο που αφορούν τη συγκεκριμένη σύμβαση. (2) Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2:201-2:203, με την επιφύλαξη δε της παρ. 1 του άρθρου αυτού, και το Άρθρο 2:501 δεν εφαρμόζονται στην προσωρινή κάλυψη. Άρθρο 2:403 Διάρκεια προσωρινής κάλυψης (1) Σε περίπτωση που παρέχεται προσωρινή κάλυη στον αιτούντα μη ασφαλιστική σύμβαση, η προσωρινή αυτή κάλυψη, λήγει τον χρόνο που συμφωνείται ότι θα αρχίζει η κάλυψη από την οριστική ασφαλιστική σύμβαση ή τον χρόνο που ο αιτών ασφάλιση έλαβε δήλωση του ασφαλιστή με την οποία απέρριψε οριστικά την αίτηση. (2) Αν παρέχεται προσωρινή κάλυψη από ασφαλιστή διαφορετικό από τον ασφαλιστή στον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση οριστικής ασφάλισης, η προσωρινή κάλυψη μπορεί να έχει διάρκεια μικρότερη από εκείνη που προβλέπει το Άρθρο 2:601 παρ. 1. Η προσωρινή κάλυψη μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο με προμήνυση δύο εβδομάδων. Τμήμα πέμπτο Ασφαλιστήριο Άρθρο 2:501 Περιεχόμενα Ο ασφαλιστής όταν συνάψει την ασφαλιστική σύμβαση, υποχρεούται να εκδώσει ασφαλιστήριο, καθώς και τους γενικούς ασφαλιστικούς όρους εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο. Το ασφαλιστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, στο μέτρο που αφορούν τη συγκεκριμένη σύμβαση: (α) το όνομα και τη διεύθυνση των συμβαλλομένων. (β) το όνομα και τη διεύθυνση του ασφαλισμένου και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. (γ) (δ) (ε) το όνομα και τη διεύθυνση του διαμεσολαβούντος. το αντικείμενο της ασφάλισης και τους κινδύνους που καλύπτει. το ασφαλιστικό ποσό και κάθε απαλλαγή.

23 23 (στ) το ύψος του ασφαλίστρου και τον τρόπο υπολογισμού του. (ζ) τον χρόνο κατά τον οποίο το ασφάλιστρο καθίσταται ληξιπρόθεσμο, καθώς και τον τόπο και τρόπο πληρωμής του. (η) τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και την διάρκεια ευθύνης. (θ) το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρο 2:303. (ι) το εφαρμοστέο δίκαιο. (ια) την τυχόν ύπαρξη διαδικασιών εξώδικων καταγγελιών και επίλυσης διαφορών που μπορεί να κάνει χρήση ο αιτών ασφάλιση, καθώς και οι τρόποι πρόσβασης σε αυτές. (ιβ) την ύπαρξη εγγυητικών κεφαλαίων ή άλλων συμφωνιών αποκατάστασης ζημιών. Άρθρο 2:502 Συνέπειες της έκδοσης του ασφαλιστηρίου (1) Εάν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση ή από οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία των συμβαλλομένων, οι παρεκκλίσεις, όπως έχουν επισημανθεί στο ασφαλιστήριο, θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από τον λήπτη της ασφάλισης, εάν δεν εναντιωθεί εντός ενός μηνός από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου. Ο ασφαλιστής υποχρεούται να ενημερώσει τον λήπτη της ασφάλισης με σημείωση στοιχειοθετημένη με εντονότερα στοιχεία από τα λοιπά για το δικαίωμα του λήπτη να εναντιωθεί στις παρεκκλίσεις που έχουν επισημανθεί στο ασφαλιστήριο. (2) Εάν ο ασφαλιστής δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση που προβλέπεται στην παρ. 1, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί σύμφωνα με το περιεχόμενο της αίτησης του λήπτη της ασφάλισης ή κατά την προηγούμενη συμφωνία των συμβαλλομένων, ανάλογα με την περίπτωση. Τμήμα έκτο Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης Άρθρο 2:601 Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης (1) Η διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης είναι ετήσια. Οι συμβαλλόμενοι μπορεί να συμφωνήσουν διαφορετικά, αν τούτο επιβάλλεται από τη φύση του κινδύνου. (2) Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στην ασφάλιση προσώπων. Άρθρο 2:602 Παράταση της διάρκειας

24 24 (1) Μετά την πάροδο του ενός έτους όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2:601, η σύμβαση παρατείνεται, εκτός αν: (α) ο ασφαλιστής γνωστοποίησε γραπτώς ότι δεν συμφωνεί με την παράταση τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης δηλώνοντας και τους λόγους της απόφασής του. (β) ο λήπτης της ασφάλισης γνωστοποίησε γραπτώς ότι δεν συμφωνεί με την παράταση το αργότερο μέχρι τη λήξη της σύμβασης ή, ανεξάρτητα από τη λήξη της,, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του τιμολογίου των ασφαλίστρων. Η προθεσμία του ενός μηνός δεν αρχίζει εφόσον αν ο ασφαλιστής δεν έχει δηλώσει τούτο με σαφήνεια και με εντονότερα στοιχεία στο τιμολόγιο. (2) Για το σκοπό της παρ. 1(β) η γνωστοποίηση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί από το χρόνο της αποστολής της. Άρθρο 2:603 Τροποποίηση όρων της ασφαλιστικής σύμβασης (1) Αν σε μία ασφαλιστική σύμβαση που υπόκειται σε παράταση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 2:602, περιλαμβάνεται όρος που επιτρέπει στον ασφαλιστή να τροποποιήσει το ασφάλιστρο ή, οποιοδήποτε άλλο όρο της σύμβασης, ο όρος είναι άκυρος, εκτός αν ο όρος προβλέπει ότι: (α) τα αποτελέσματα οποιασδήποτε τροποποίησης δεν επέρχονται πριν την επόμενη παράταση. (β) ο ασφαλιστής πρέπει να κοινοποιήσει γραπτά την τροποποίηση στον λήπτη της ασφάλισης το αργότερο ένα μήνα πριν τη λήξη της τρέχουσας ασφαλιστικής περιόδου, και (γ) η ως άνω γραπτή κοινοποίηση θα πρέπει και να ενημερώνει τον λήπτη της ασφάλισης για το δικαίωμα του να καταγγείλει τη σύμβαση, καθώς και για τις συνέπειες από τη μη άσκηση του δικαιώματός του. (2) Η παρ. 1 δεν εμποδίζει την εφαρμογή άλλων ρυθμίσεων που προβλέπονται για την εγκυρότητα όρου που τροποποιεί τη σύμβαση κατά τα ως άνω. Άρθρο 2:604 Καταγγελία μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης (1) Όρος που προβλέπει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης είναι άκυρος, εκτός εάν: (α) (β) παρέχει το δικαίωμα καταγγελίας και στους δύο συμβαλλομένους. δεν πρόκειται για ασφάλιση προσώπων. (2) Η διαμόρφωση του όρου για την καταγγελία της σύμβασης, καθώς και η άσκηση του σχετικού δικαιώματος πρέπει να είναι εύλογες.

25 25 (3) Κάθε δικαίωμα καταγγελίας αποσβέννυται εάν ο συμβαλλόμενος που το ασκεί δεν κοινοποιήσει γραπτώς στον αντισυμβαλλόμενό του την καταγγελία εντός δύο μηνών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. (4) Η ασφαλιστική κάλυψη παύει δύο εβδομάδες μετά τη γραπτή κοινοποίηση που προβλέπεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Τμήμα έβδομο Υποχρεώσεις του Ασφαλιστή μετά τη σύναψη της σύμβασης Άρθρο 2:701 Υποχρέωση γενικής πληροφόρησης Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης ο ασφαλιστής παρέχει στον λήπτη της ασφάλισης εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, πληροφορίες για κάθε αλλαγή αναφορικά με το όνομα και τη διεύθυνσή του, τη νομική μορφή του, τη διεύθυνση της έδρας του και του πρακτορείου ή υποκαταστήματος που ενήργησε κατά τη σύναψη της σύμβασης. Άρθρο 2:702 Πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αίτησης (1) Μετά από αίτηση του λήπτη της ασφάλισης, ο ασφαλιστής του παρέχει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, πληροφορίες αναφορικά με: (α) όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, στο μέτρο που είναι εύλογο ο ασφαλιστής να αναμένει την αναζήτηση τους από τον λήπτη. (β) νέους τυποποιημένους έντυπους όρους που εν τω μεταξύ προσφέρει στην αγορά ο ασφαλιστής για ασφαλιστικές συμβάσεις ίδιου τύπου με αυτή που συνήψε με το λήπτη της ασφάλισης. (2) Η ως άνω αίτηση του λήπτη της ασφάλισης, καθώς και η απάντηση του ασφαλιστή γίνονται εγγράφως. Κεφάλαιο τρίτο Διαμεσολαβούντες στην ασφάλιση Άρθρο 3:101 Εξουσίες ασφαλιστικών πρακτόρων (1) Ο ασφαλιστικός πράκτορας είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελεί για λογαριασμό του ασφαλιστή κάθε ενέργεια που, σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική της ασφαλιστικής βιομηχανίας, εντάσσεται στο εύρος των εξουσιών του. Κάθε περιορισμός των εξουσιών

26 26 του πράκτορα πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια στον λήπτη της ασφάλισης σε ξεχωριστό έγγραφο. Οι εξουσίες του ασφαλιστικού πράκτορα πρέπει, ωστόσο, να καλύπτουν το βασικό εύρος των αρμοδιοτήτων του. (2) Σε κάθε περίπτωση στις εξουσίες του ασφαλιστικού πράκτορα περιλαμβάνονται: (α) (β) η χορήγηση πληροφοριών και συμβουλών στον λήπτη της ασφάλισης. η παραλαβή δηλώσεων από τον λήπτη της ασφάλισης. (3) Ό,τι ο ασφαλιστικός πράκτορας γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και σχετικά με αυτά, καταλογίζεται και ως γνώση του ασφαλιστή. Άρθρο 3:102 Διαμεσολαβούντες που εμφανίζονται ως ανεξάρτητοι Εάν ο ασφαλιστικός πράκτορας εμφανίζεται ως ανεξάρτητος διαμεσολαβών και ενεργεί κατά παράβαση των καθηκόντων που του επιβάλλονται από το νόμο με την ιδιότητα του ανεξάρτητου, ο ασφαλιστής ευθύνεται για την παράβαση αυτή. Κεφάλαιο τέταρτο Ασφαλιστικός κίνδυνος Τμήμα πρώτο Προληπτικά μέτρα Άρθρο 4:101 Προληπτικά μέτρα: Έννοια Προληπτικό μέτρο είναι ένας όρος στην ασφαλιστική σύμβαση, ανεξάρτητα αν έχει προβλεφθεί η τήρησή του ως προϋπόθεση της ευθύνης του ασφαλιστή, κατά τον οποίο όρο ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος πρέπει να εκτελέσουν ή να παραλείψουν ορισμένες ενέργειες, πριν την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Άρθρο 4:102 Δικαίωμα του ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύμβαση (1) Όρος που προβλέπει πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε προληπτικά μέτρα ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, δεν επιφέρει αποτελέσματα, εκτός αν η μη συμμόρφωση εκ μέρους του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου έγινε με πρόθεση να προκληθεί ζημία, ή από έλλειψη προσοχής και με επίγνωση ότι μπορεί να προκληθεί ζημία.

27 27 (2) Το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με γραπτή κοινοποίηση στον λήπτη της ασφάλισης εντός ενός μηνός από τότε που ο ασφαλιστής έλαβε γνώση της μη συμμόρφωσης προς ένα προληπτικό μέτρο ή από τότε που αυτή έγινε προφανής. Η κάλυψη λήγει κατά το χρόνο της καταγγελίας. Άρθρο 4:103 Απαλλαγή του ασφαλιστή (1) Όρος σύμφωνα με τον οποίον η μη συμμόρφωση με κάποιο προληπτικό μέτρο απαλλάσσει εν όλω ή εν μέρει τον ασφαλιστή, επιφέρει αποτελέσματα, μόνο εφόσον η μη συμμόρφωση έγινε από πρόθεση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου, ή από έλλειψη προσοχής και με επίγνωση ότι μπορεί να προκληθεί ζημία. (2) Με την επιφύλαξη ύπαρξης όρου που με σαφήνεια προβλέπει ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιο προληπτικό μέτρο, το ασφάλισμα θα μειώνεται ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος δικαιούται το ασφάλισμα για κάθε ζημία που οφείλεται σε μη συμμόρφωση από αμέλεια. Τμήμα δεύτερο Επίταση του κινδύνου Άρθρο 4:201 Ρήτρες σχετικές με την επίταση του κινδύνου Εάν η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει όρο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με την επίταση του κινδύνου, ο όρος δεν επιφέρει αποτελέσματα εκτός αν η επίταση του συγκεκριμένου κινδύνου είναι σημαντική και έχει καθοριστεί στην ασφαλιστική σύμβαση. Άρθρο 4:202 Υποχρέωση δήλωσης της επίτασης του κινδύνου (1) Εάν ένας όρος προβλέπει υποχρέωση δήλωσης της επίτασης του ασφαλιστικού κινδύνου, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται από τον λήπτη της ασφάλισης, τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχο της ασφάλισης, ανάλογα με το ποιος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την ύπαρξη της ασφαλιστικής κάλυψης και της επίτασης του κινδύνου. Η δήλωση μπορεί να γίνει και από άλλο πρόσωπο. (2) Εάν ο όρος προβλέπει υποχρέωση δήλωσης της επίτασης του κινδύνου εντός ορισμένης προθεσμίας, η προθεσμία αυτή πρέπει να είναι εύλογη. Τα αποτελέσματά της δήλωσης επέρχονται από τον χρόνο της αποστολή της. (3) Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης δήλωσης της επίτασης του κινδύνου, ο ασφαλιστής δε δικαιούται εξαιτίας της να αρνηθεί την πληρωμή μεταγενέστερων ζημιών που προέρχονται από κίνδυνο που καλύπτεται εκτός κι αν η ζημία οφείλεται στην επίταση του κινδύνου. Για λοιπές ζημίες που προέρχονται από κινδύνους που

28 28 εντάσσονται στο εύρος της κάλυψης, ο ασφαλιστής παραμένει υπεύθυνος σύμφωνα με το Άρθρο 4:203 παρ. 3. Άρθρο 4:203 Κυρώσεις (1) Εάν η σύμβαση προβλέπει ότι, σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου, ο ασφαλιστής δικαιούται να την καταγγείλει, το δικαίωμα αυτό ασκείται με γραπτή δήλωση προς τον λήπτη της ασφάλισης εντός ενός μηνός από τότε που η επίταση του κινδύνου περιήλθε σε γνώση του ασφαλιστή ή έγινε προφανής. (2) Η κάλυψη λήγει ένα μήνα μετά την καταγγελία ή, κατά τον χρόνο της καταγγελίας, αν ο ασφαλισμένος παραβίασε με δόλο την υποχρέωση που προβλέπεται στο Άρθρο 4:202. (3) Εάν η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης οφείλεται στην επίταση του κινδύνου, την οποία ο λήπτης της ασφάλισης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει, πριν τη λήξη της κάλυψης, ο ασφαλιστής δεν υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισμα εφόσον δε θα είχε ασφαλίσει τον κίνδυνο όπως είχε επιταθεί. Στην περίπτωση ωστόσο που ο ασφαλιστής θα είχε ασφαλίσει τον κίνδυνο όπως έχει επιταθεί με υψηλότερο ασφάλιστρο ή με διαφορετικούς όρους, θα καταβάλλεται ασφάλισμα που θα καθορίζεται σε αναλογία με το ασφάλιστρο που εισπράχθηκε ή σύμφωνα με τους όρους που θα είχαν συμφωνηθεί. Τμήμα τρίτο Μείωση του κινδύνου Άρθρο 4:301 Συνέπειες της μείωσης του κινδύνου (1) Σε περίπτωση σημαντικής μείωσης του κινδύνου, ο ασφαλισμένος δικαιούται να αιτηθεί την ανάλογη μείωση του ασφαλίστρου για το υπολειπόμενο διάστημα της σύμβασης. (2) Εάν οι συμβαλλόμενοι δε συμφωνήσουν σε ανάλογη μείωση εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης για μείωση του ασφαλίστρου, ο λήπτης της ασφάλισης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή δήλωσή του που κοινοποιείται στον ασφαλιστή εντός δύο μηνών από την υποβολή της. Κεφάλαιο πέμπτο Ασφάλιστρο Άρθρο 5:101 Πρώτη δόση ασφαλίστρου ή εφάπαξ ασφάλιστρο

29 29 Όταν προβλέπεται ως προϋπόθεση για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης ή της έναρξης της κάλυψης η καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης αυτού, η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει εκτός αν: (α) γνωστοποιείται η προϋπόθεση αυτή στον αιτούντα με έγγραφο που είναι συντεταγμένο με σαφήνεια και στο οποίο περιέχεται προειδοποίηση πως η κάλυψη δεν παρέχεται μέχρι να καταβληθεί το ασφάλιστρο, (β) έχουν παρέλθει δύο εβδομάδες από την παραλαβή του τιμολογίου του ασφαλίστρου με τις προϋποθέσεις της ως άνω παρ. (α) χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η καταβολή. Άρθρο 5:102 Επόμενες δόσεις ασφαλίστρου (1) Όρος που προβλέπει ότι ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καλύψει τον κίνδυνο σε περίπτωση μη καταβολής κάποιας από τις επόμενες δόσεις ασφαλίστρου δεν ισχύει εκτός εάν: (α) ο λήπτης της ασφάλισης έχει παραλάβει τιμολόγιο στο οποίο δηλώνεται το ακριβές ποσό του ληξιπρόθεσμου ασφαλίστρου καθώς και η ημερομηνία πληρωμής του, (β) όταν γίνει ληξιπρόθεσμο το ασφάλιστρο, ο ασφαλιστής στέλνει ειδοποίηση στον λήπτη της ασφάλισης σχετικά με το ακριβές ποσό του οφειλόμενου ασφαλίστρου και του χορηγεί μία επιπρόσθετη προθεσμία πληρωμής τουλάχιστον δύο εβδομάδων, ενώ συγχρόνως τον προειδοποιεί ότι θα αίρεται η κάλυψη αν δε ακολουθήσει η καταβολή, και (γ) η επιπρόσθετη προθεσμία της ως άνω παρ. (β) παρέλθει άπρακτη. (2) Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της ευθύνης του όταν παρέλθει η επιπρόσθετη προθεσμία της ως άνω παρ. 1 (β). Η κάλυψη θα αρχίσει εκ νέου για το μέλλον μόλις ο λήπτης της ασφάλισης καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εκτός αν η σύμβαση έληξε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 5:103. Άρθρο 5:103 Λύση της σύμβασης (1) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στο ως άνω Άρθρο 5:101(β) ή στο Άρθρο 5:102 παρ. 1(β) ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση, εφόσον το δικαίωμα καταγγελίας δηλώνεται με το τιμολόγιο που προβλέπεται στο Άρθρο 5:101(β) ή με το έγγραφο προειδοποίησης που προβλέπεται στο Άρθρο 5:102 παρ. 1 (β) αντίστοιχα. (2) Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει λυθεί, ανάλογα με την περίπτωση, εάν ο ασφαλιστής δε διεκδικήσει δικαστικά το οφειλόμενο ασφάλιστρο: (α) της πρώτης δόσης εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο Άρθρο 5:101 (β), ή

30 30 (β) επόμενης δόσης εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο Άρθρο 5:102 παρ. 1(β). Άρθρο 5:104 Διαιρετότητα ασφαλίστρου Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λυθεί πριν τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου, ο ασφαλιστής δικαιούται το ασφάλιστρο που αναλογεί μέχρι τη λύση. Άρθρο 5:105 Δικαίωμα καταβολής ασφαλίστρου Ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή από τρίτον, εάν (α) ο τρίτος ενεργεί με τη συναίνεση του λήπτη της ασφάλισης, ή (β) ο τρίτος έχει έννομο συμφέρον στη διατήρηση της κάλυψης και ο λήπτης παρέλειψε να πληρώσει το ασφάλιστρο ή είναι προφανές ότι δε θα το πληρώσει όταν καταστεί ληξιπρόθεσμο. Κεφάλαιο έκτο Ασφαλιστική περίπτωση Άρθρο 6:101 Ανακοίνωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης (1) Η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ανακοινώνεται στον ασφαλιστή από τον λήπτη της ασφάλισης, τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχο του ασφαλίσματος, ανάλογα με το ποιος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την ύπαρξη της ασφαλιστικής κάλυψης και την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Η ανακοίνωση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης μπορεί να γίνει και από άλλο πρόσωπο. (2) Η ανακοίνωση της ως άνω παρ. 1 γίνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Τα αποτελέσματά της επέρχονται από τον χρόνο της αποστολής της. Εάν η σύμβαση προβλέπει ότι η ανακοίνωση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και, πάντως, να μην είναι μικρότερη από πέντε ημέρες. (3) Το ασφάλισμα που οφείλεται μειώνεται στο μέτρο που ο ασφαλιστής αποδεικνύει ότι έχει ζημιωθεί από την υπαίτια καθυστέρηση. Άρθρο 6:102 Υποχρέωση συνεργασίας με τον ασφαλιστή

31 31 (1) Ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος του ασφαλίσματος, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να συνεργάζεται με τον ασφαλιστή κατά την διερεύνηση των περιστατικών της ζημίας και να απαντά σε εύλογα ερωτήματα του ασφαλιστή κυρίως αναφορικά με: - πληροφορίες για τα αίτια και τις συνέπειες της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. - έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ζημία. - την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις όπου επήλθε η ζημία. (2) Στην περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην ως άνω παρ. 1 και με την επιφύλαξη της παρ. 3, το ασφάλισμα που οφείλεται μειώνεται στο μέτρο που ο ασφαλιστής αποδεικνύει ότι έχει ζημιωθεί από την παράβαση αυτή. (3) Αν η παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην ως άνω παρ. 1 έγινε με πρόθεση να προκληθεί ζημία, ή έλλειψη προσοχής και με επίγνωση ότι μπορεί προκληθεί ζημία, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της ευθύνης του. Άρθρο 6:103 Αναγνώριση των απαιτήσεων για ασφάλισμα (1) Ο ασφαλιστής οφείλει να προβεί σε όλες τις εύλογες ενέργειες για τον άμεσο διακανονισμό και την πληρωμή της απαίτησης για ασφάλισμα. (2) Η απαίτηση για ασφάλισμα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή, εκτός αν ο ασφαλιστής την απορρίψει ή κοινοποιήσει γραπτά και αιτιολογημένα ότι θα καθυστερήσει την αποδοχή της, εντός ενός μηνός από την παραλαβή των σχετικών με τη ζημία εγγράφων και άλλων πληροφοριών. Άρθρο 6:104 Χρόνος εκπλήρωσης (1) Αν ο ασφαλιστής αποδεχτεί απαίτηση για ασφαλιστική παροχή, υποχρεούται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να καταβάλει το ασφάλισμα ή, ανάλογα με την περίπτωση, να παράσχει τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί. (2) Όταν το ύψος της απαίτησης δεν μπορεί ακόμα να προσδιορισθεί στο σύνολό της αλλά μόνο σε ένα μέρος αυτής, ο ασφαλιστής υποχρεούται να ικανοποιήσει κατά το μέρος αυτό, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αυτόν που προβάλλει την απαίτηση. (3) Το ασφάλισμα σύμφωνα με τις ως άνω παρ. 1 ή 2 καταβάλλεται εντός μίας εβδομάδας από την αποδοχή της απαίτησης και τον προσδιορισμό του συνόλου ή μέρους αυτής, ανάλογα με την περίπτωση. Άρθρο 6:105

32 32 Καθυστέρηση πληρωμής 10 (1) Αν το ασφάλισμα δεν καταβληθεί σύμφωνα με το Άρθρο 6:104, το πρόσωπο που προβάλλει την απαίτηση δικαιούται τόκο υπερημερίας που υπολογίζεται από το χρόνο που η απαίτηση έγινε ληξιπρόθεσμη μέχρι το χρόνο εξόφλησής της και με το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πλέον πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησής της η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, πλέον 7 εκατοστιαίων μονάδων. (2) Το πρόσωπο που προβάλει την απαίτηση δικαιούται την αποκατάσταση κάθε πρόσθετης ζημίας που οφείλεται στην καθυστέρηση καταβολής του ασφαλίσματος. Κεφάλαιο έβδομο Παραγραφή Άρθρο 7:101 Παραγραφή της αξίωσης καταβολής του ασφαλίστρου Η αξίωση προς πληρωμή ασφαλίστρου παραγράφεται σε ένα χρόνο από τότε που έγινε ληξιπρόθεσμη. Άρθρο 7:102 Παραγραφή της αξίωσης καταβολής του ασφαλίσματος (1) Η αξίωση για ασφαλιστικές παροχές υπόκειται σε γενική παραγραφή τριών ετών που αρχίζει τον χρόνο που ο ασφαλιστής έλαβε ή θεωρείται ότι έλαβε την οριστική του απόφαση σχετικά με την αποδοχή της απαίτησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6:103. Σε κάθε περίπτωση η αξίωση παραγράφεται το αργότερο σε δέκα χρόνια από τον χρόνο της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και σε τριάντα χρόνια αν πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής. (2) Η αξίωση προς καταβολή του ποσού εξαγοράς ασφαλιστηρίου ζωής παραγράφεται σε τρία χρόνια από τότε που ο λήπτης της ασφάλισης παρέλαβε το τελευταίο τιμολόγιο ασφαλίστρων από τον ασφαλιστή. Σε κάθε περίπτωση η αξίωση παραγράφεται το αργότερο σε τριάντα χρόνια από την λύση της σύμβασης ασφάλισης ζωής. Άρθρο 7:103 Λοιπά θέματα παραγραφής Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 7:101 και 7:102 ΑΕΔΑΣ, τα άρθρα 14:101 14:503 ΕΔΑΣ (PECL) 11 εφαρμόζονται στις αξιώσεις που πηγάζουν από την 10 Αυτό το άρθρο βασίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1(δ) της Οδηγίας 2000/35/ΕΕ. 11 Cf. Lando/Beale (eds.), Principles of European Contract Law, Parts I and II (Kluwer Law International, The Hague 2000); Lando/Clive/Prüm/Zimmermann (eds.), Principles of European Contract Law, Part III (Kluwer Law International, The Hague 2003).

33 33 ασφαλιστική σύμβαση. Η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να παρεκκλίνει από τις διατάξεις αυτές σύμφωνα με το Άρθρο 1:103 παρ. 2 των ΑΕ Δ Α Σ.

34 34 Μέρος δεύτερο Διατάξεις κοινές για όλες τις ασφαλίσεις ζημιών Κεφάλαιο όγδοο Ασφαλιστικό ποσό και ασφαλιστική αξία Άρθρο 8:101 Ανώτατο ποσό ασφαλίσματος (1) Ο ασφαλιστής δεν υποχρεούται να καταβάλει περισσότερο από το ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών που πράγματι υπέστη ο ασφαλισμένος. (2) Όρος που προβλέπει τη συμβατική αποτίμηση του αντικειμένου της ασφάλισης ισχύει ακόμα κι αν αυτή η αξία της αποτίμησης υπερβαίνει την τρέχουσα αξία του αντικειμένου της ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει περίπτωση απάτης ή δόλιας παραπλάνησης από μέρους του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου κατά το χρόνο συμφωνήθηκε η αποτίμηση. Άρθρο 8:102 Υπασφάλιση (1) Ο ασφαλισμένος ευθύνεται για κάθε ασφαλιστική ζημία μέχρι το ασφαλιστικό ποσό ακόμα και αν η ασφαλιστική αξία υπολείπεται της αξίας της ασφαλισμένης περιουσίας κατά το χρόνο επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. (2) Όταν ο ασφαλιστής παρέχει κάλυψη σύμφωνα με την παρ. 1, δικαιούται να συμφωνήσει εναλλακτικά ότι το ασφάλισμα θα καταβάλλεται κατά το λόγο που έχει η ασφαλιστική αξία προς την τρέχουσα αξία της ασφαλισμένης περιουσίας το χρόνο επέλευσης της ζημίας. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο ασφαλισμένος για το περιορισμό της ζημίας, σύμφωνα με το Άρθρο 9:102, αποκαθίστανται με την ίδια αναλογία. Άρθρο 8:103 Προσαρμογή όρων σε περίπτωση υπερασφάλισης (1) Εάν η ασφαλιστική αξία υπερβαίνει το ανώτατο πιθανό όριο ζημίας, κάθε συμβαλλόμενος δικαιούται να ζητήσει τη μείωση της ασφαλιστικής αξίας και την αντίστοιχη μείωση του ασφαλίστρου για την υπολειπόμενη ασφαλιστική περίοδο. (2) Εάν οι συμβαλλόμενοι δε συμφωνήσουν στην ως άνω μείωση εντός ενός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης, κάθε συμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1. Έννοιες... 1 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2496/1997 «Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 87/16.5.1997) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 2496 Έτος: 1997 ΦΕΚ: Α 87 19970516 Τέθηκε σε ισχύ: 16.05.1997 Αρµόδιος Φορέας: Ο Πρόεδρος της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α 298)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3595 της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα από την εφαρμογή των με αριθμό 30 και 31/30.9.2013 Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ

Ζητήματα από την εφαρμογή των με αριθμό 30 και 31/30.9.2013 Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ Ζητήματα από την εφαρμογή των με αριθμό 30 και 31/30.9.2013 Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ 1. Όρια προκαταβολικής είσπραξης των ασφαλίστρων Σκοπός της ΠΟΔΙΠΕΑ Οι πρόσφατες πράξεις της ΤτΕ δημιούργησαν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ( ποσά σε ευρώ ) 1ου ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 595.281.120,66 758.380.223,93 1.353.661.344,59 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 43,98% 56,02% 100,00% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Από την κυκλοφορία του εγχειριδίου «Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης - Β έκδοση» μέχρι σήμερα, έχουν σημειωθεί αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων 19 21 Νοεμβρίου 2009 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. K3-8010/8.8.2007 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις 2. Ασφαλίσεις 3. Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ1-983/1991 (ΦΕΚ 172 Β / 21 Μαρτίου 1991) Καταναλωτική πίστη - Εναρμόνιση με την οδηγία 87/102/ΕΟΚ της 22ας Δεκεμβρίου 1986 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/88/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα