ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 457 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 11 Ι. Το ασφαλιστικό δίκαιο ως κλάδος του εμπορικού δικαίου Γενικά Περιεχόμενο Ασφάλιση Ορισμοί α. Ιδιωτική ασφάλιση 12 β. Κοινωνική Ασφάλιση 12 ΙΙ. Διάκριση από την κοινωνική ασφάλιση, την αλληλασφάλιση και την αυτασφάλιση Γενικά Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 13 α. Νομοθετική ρύθμιση. 13 β. Ορισμός. 13 γ. Διαφορές ιδιωτικής από την κοινωνική ασφάλιση Αλληλασφάλιση.16 α. Έννοια 16 β. Κριτήριο διάκρισης από την ασφάλιση με ασφάλιστρο.. 16 γ. Φορέας αλληλασφάλισης 17 δ. Νομοθετική Ρύθμιση. 17 ε. Παράδειγμα Αυτασφάλιση. 18 α. Έννοια 18 β. Διαφορές από την ιδιωτική ασφάλιση 18 γ. Παράδειγμα 18 ΙΙΙ. Ο σύγχρονος ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης Η συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνία Ο κοινωνικός χαρακτήρας της ιδιωτικής ασφάλισης Ο συμπληρωματικός χαρακτήρας της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνική Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης Συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικονομία Ασφαλιστική επιστήμη και ασφαλιστικό δίκαιο Ιστορική εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης. 24

2 458 ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ 2. ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι. Γενικά. 25 ΙΙ. Νομοθετικές πηγές Ειδικά νομοθετήματα ασφαλιστικού δικαίου Οι διατάξεις ασφαλιστικού δικαίου στον Α.Κ. και στον Κ.Πολ.Δ α. Στον Α.Κ β. Στον Κ.Πολ.Δ Συμβατικές πηγές ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ..28 Ι. ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ. 28 ΙΙ. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ Έννοια κινδύνου.. 29 α. Οικονομική ανάγκη.. 29 β. Δυνατότητα επέλευσης της οικονομικής ανάγκης 29 γ. Περιπτώσεις αβεβαιότητας.. 30 δ. Τρόπος υπολογισμού επέλευσης του κινδύνου Ομοιότητα κινδύνων Διαβάθμιση των κινδύνων Ασφαλιστικός Κίνδυνος.. 31 ΙΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εννοια Τρόπος δημιουργίας της κοινωνίας ομοίων κινδύνων Σκοπός της κοινωνίας ομοίων κινδύνων Φορέας της κοινωνίας ομοίων κινδύνων Πραγμάτωση του σκοπού της κοινωνίας ομοίων κινδύνων 33 α. Γενικά. 33 β. Από την πλευρά του μέλους της κοινωνίας ομοίων κινδύνων 33 γ. Από την πλευρά του φορέα της κοινωνίας ομοίων κινδύνων 33 IV. Διακρίσεις Με κριτήριο το είδος των ασφαλισμένων κινδύνων Με κριτήριο το αγαθό που πλήττεται από την πραγματοποίηση των ασφαλισμένων κινδύνων... 35

3 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 459 ΜΕΡΟΣ B ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΛΥΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 39 Ι. Έννοια ΙΙ. Ο ορισμός Ο νομοθετικός Ο επιστημονικός Στο ΣχΕμπΚ ή ΣχΕΚ Κριτική 40 ΙΙΙ. Διάγραμμα μελέτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 42 Ι. Περιεχόμενο. 42 ΙΙ. Χαρακτηριστικά Γενικά Εμπορική Ενοχική Επώνυμη Αμφοτεροβαρής Διαρκή Άτυπη Προσχωρητική Μη τυχηρά Συναινετική Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης στο διαδίκτυο Σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης από απόσταση Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του Ασφαλισμένου και ν. 2472/ ΙΙΙ. Προασφάλιση ή Προσωρινή κάλυψη Έννοια Νομική φύση Προασφάλιση στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα... 49

4 460 ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ ΙV. Ζητήματα εφαρμοστέου στην ασφαλιστική σύμβαση δικαίου και διεθνούς δικαιοδοσίας ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ.. 53 Ι. Έννοια 53 ΙΙ. Χαρακτηριστικά Προδιάθεση Ιδιωτικό έγγραφο Αποδεικτικό έγγραφο α. Γενικά β. Έκδοση του ασφαλιστηρίου 54 γ. Έλλειψη ασφαλιστηρίου.. 56 δ. Απώλεια του ασφαλιστηρίου.. 56 ε. Εξαίρεση 56 στ. Πρόσθετη πράξη Αξιόγραφο α. Διακρίσεις.. 56 β. Ονομαστικό γ. Ασφαλιστήριο σε διαταγή δ. Ασφαλιστήριο στον κομιστή.. 57 ε. Εξαίρεση ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ 58 Ι. Γενικά ΙI. Γενικοί όροι συναλλαγών Γενικά Νομοθετική ρύθμιση 60 α. Ισχύον δίκαιο β. Προϊσχύσαν δίκαιο Έννοια α. Ο ορισμός του νόμου 60 β. Ο επιστημονικός ορισμός Χαρακτηριστικά Νομική ισχύς των γενικών όρων των συναλλαγών Παράδειγμα Έλεγχος νομιμότητας των γενικών όρων των συναλλαγών. 63 α. Προδιάθεση β. Μορφές ελέγχου γ. Ο έλεγχος της ένταξης των ΓΟΣ στη σύμβαση... 64

5 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 461 δ. Ο έλεγχος των ΓΟΣ μέσω ερμηνείας ε. Ο άμεσος έλεγχος του κύρους του περιεχομένου των ΓΟΣ στ. Ακυρότητα των ΓΟΣ ΙΙΙ. Ειδικοί όροι των συναλλαγών Ορισμός Νομική ισχύς των ειδικών όρων των συναλλαγών///. 66 ΙV. Γενικοί και Ειδικοί όροι συναλλαγών στην σφαλιστική Σύμβαση Οι προστατευτικές αρχές του ν.2496/1997 υπέρ του ασφαλισμένου καταναλωτή Η ένταξη των Γ.Ο.Σ. στην ασφαλιστική σύμβαση Δεσμευτικότητα των Γ.Ο.Α Συνέπειες μη παράδοσης των γενικών ή ειδικών όρων στον ασφαλισμένο Καταναλωτικές και μη καταναλωτικές ασφαλιστικές συμβάσεις α. Γενικά β. Καταναλωτικές ασφαλίσεις. 70 γ. Μη καταναλωτικές ασφαλίσεις δ. Χαρακτηριστικά ε. Κατηγοριοποίηση στ. Εξαίρεση. 71 ζ. Η καταναλωτική σύμβαση ασφάλισης σε κοινοτικό επίπεδο.. 72 V. Πληροφόρηση του αντισυμβαλλόμενου του ασφαλιστή Γενικά Γενική αρχή προστασίας του καταναλωτή - ασφαλισμένου Παράδειγμα Δικαίωμα εναντίωσης.. 74 α. Προδιάθεση β. Άσκηση του δικαιώματος γ. Εξαίρεση από την άσκηση του δικαιώματος εναντίωση.. 77 δ. Έναρξη προθεσμίας... 77

6 462 ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ VI. Δικαίωμα εναντίωσης στην περίπτωση ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητιστικά ατυχήματα ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 79 Ι. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση Έννοια Καταγγελία της σύμβασης Αποτελέσματα καταγγελίας α. Χρόνος επέλευσης αποτελεσμάτων.. 80 β. Ευθύνη του ασφαλιστή 80 γ. Απαλλαγή του ασφαλιστή 80 δ. Επιστροφή ασφαλίστρων ε. Παράδειγμα (άρθρο 12 3) Η διαδοχή της ασφαλιστικής σχέσεως στη σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από αυτοκίνητο ΙΙ. Διάθεση δικαιωμάτων από την ασφαλιστική σύμβαση Γενικά Εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων 83 α. Έννοια β. Τύπος 84 γ. Παράδοση ασφαλιστηρίου. 84 δ. Αναγγελία.. 84 ε. Συνέπειες της εκχώρησης.. 84 στ. Νόμιμη εκχώρηση Ενεχυρίαση ασφαλιστικών απαιτήσεων Κατάσχεση ασφαλιστικών απαιτήσεων ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 86 Ι. Γενικά ΙΙ Ασφαλιστής Ορισμός Άσκηση της ασφαλιστικής δραστηριότητας ΙΙΙ. Ο λήπτης της ασφάλισης Γενικά Ο αντισυμβαλλόμενος (λήπτης της ασφάλισης Ο ασφαλισμένος Ο δικαιούχος του ασφαλίσματος.. 89

7 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ Ι. Διακρίσεις.. 89 ΙΙ. Κύριες Το ασφάλιστρο.. 89 α. Ορισμός β. Τρόπος γ. Χρόνος πληρωμής δ. Ύψος του ασφαλίστρου ε. Τόπος πληρωμής.. 91 στ. Συνέπειες καταβολής του ασφαλίστρου. 91 ζ. Καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου η. Δικαστική επιδίωξη της καταβολής θ. Μείωση ή μη καταβολή του ασφαλίστρου Το ασφάλισμα α. Έννοια. 94 β. Χρόνος καταβολής γ. Ασφάλισμα σε χρήμα και σε είδος Απαλλαγή του ασφαλιστή από το ασφάλισμα α. Από το νόμο β. Από τη σύμβαση ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗ) Ι. Προδιάθεση ΙΙ. Η προσυμβατική δήλωση σχετικά με την περιγραφή του κινδύνου Γενικά Δήλωση του λήπτη της ασφάλισης 103 α. Έννοια β. Συγκεκριμενοποίηση γ. Εξαίρεση δ. Σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης με αντιπρόσωπο Ερωτηματολόγιο του ασφαλιστή Κυρώσεις α. Γενικά. 105 β. Ανυπαίτια συμπεριφορά του λήπτη γ. Υπαίτια συμπεριφορά του λήπτη ή του ασφαλιστή δ. Ανακριβείς δηλώσεις στις ασφαλίσεις ζωής ε. Υπαίτια συμπεριφορά του ασφαλιστή ΙΙΙ. Η μη επίταση του κινδύνου

8 464 ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ 1. Κανόνας Λόγος θέσπισης της ρύθμισης Έννοια επίτασης του κινδύνου Δήλωση του λήπτη της ασφάλισης α. Χρόνος β. Τρόπος Κυρώσεις α. Γενικά β. Δικαιώματα ασφαλιστή Εξαίρεση ΙV. Αποφυγή ή μείωση της ζημίας Περιεχόμενο Έννοια αποφυγής ή μείωσης της ζημίας α. Αποφυγή β. Μείωση Υποχρεώσεις των μερών α. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή β. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης V. Ειδοποίηση του ασφαλιστή Έννοια Κυρώσεις ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ι. Προδιάθεση ΙΙ. Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης Γενικά Τρόπος υπολογισμού της διάρκειας της ασφάλισης Διακρίσεις α. Τυπική διάρκεια β. Ουσιαστική διάρκεια γ. Τεχνική διάρκεια Έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης α. Τυπική β. Ουσιαστική γ. Τεχνική δ. Σύμπτωση των χρονικών σημείων έναρξης. 121 ε. Η μη σύμπτωση των χρονικών σημείων έναρξης (αναδρομική ασφάλιση) στ. Παράδειγμα Λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης α. Τυπική

9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 465 β. Ουσιαστική γ. Τεχνική δ. Σύμπτωση των χρονικών σημείων λήξεως Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι. Λόγοι ΙΙ. Πάροδος του χρόνου διάρκειας. 124 ΙΙΙ. Ανανέωση ή παράταση της διάρκειας ΙV. Καταγγελία Έννοια Λόγοι α. Στον ασφαλιστή β. Στο λήπτη της ασφάλισης Ισότητα δικαιωμάτων ασφαλιστή και λήπτη ασφάλισης ως προς την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας Τρόπος άσκησης Αποτελέσματα καταγγελίας α. Γενική ρύθμιση β. Ειδική ρύθμιση ΙV. Υπαναχώρηση Έννοια Λόγος Προθεσμία. 128 α. Χρόνος β. Άσκηση γ. Αναστολή δ. Μη ισχύς ε. Συνέπειες Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. 130 Ι. Ο ορισμός του νόμου ΙΙ. Ο επιστημονικός ορισμός ΙΙΙ. Διεύρυνση της έννοιας της ασφαλιστικής περίπτωσης ΙV. Διάρκεια ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ. 131 Ι. Έννοια 131 ΙΙ. Χρησιμότητα

10 466 ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ 16. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Ι. Γενική ρύθμιση ΙΙ. Ειδική ρύθμιση Στη θαλάσσια ασφάλιση Στην αεροπορική ασφάλιση ΜΕΡΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Ι. Κριτήριο διάκρισης ΙΙ. Οι επιμέρους διακρίσεις Ασφάλιση ζημίας Ασφάλιση ποσού Επιπτώσεις της διάκρισης στο ασφαλιστικό ποσό ΙΙΙ. Αντικείμενο κινδύνου Στην ασφάλιση ζημίας Στην ασφάλιση ποσού Κριτική ΙV. Διάγραμμα μελέτης ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 140 Ι. Προδιάθεση ΙΙ. Ασφαλιστική ζημία Έννοια Η ζημία και η αποκατάσταση της στο αστικό δίκαιο α. Έννοια ζημίας β. Αποκατάσταση της ζημίας Η ζημία και η αποκατάστασή της στο ασφαλιστικό δίκαιο. 142 α. Έννοια ζημίας β. Αποκατάσταση της ζημίας γ. Περιεχόμενο της ασφαλιστικής ζημίας ΙΙΙ. Είδη Προδιάθεση Στοιχείο της περιουσίας α. Κριτήριο. 144 β. Ασφάλιση ενεργητικού. 144 γ. Ασφάλιση παθητικού

11 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μέγεθος της ζημίας α. Κριτήριο β. Ολική ζημία γ. Μερική ζημία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. 145 Ι. Έννοια ΙΙ. Συνθετικά στοιχεία του ασφαλιστικού συμφέροντος Προδιάθεση Σχέση προσώπου προς ορισμένο αγαθό α. Το πρόσωπο. 146 β. Το αγαθό Σχέση με αξία οικονομική Σχέση αναγνωριζόμενη από το δίκαιο ΙΙΙ. Ασφάλιση ιδίου και ξένου συμφέροντος, ανοικτή ασφάλιση Προδιάθεση Ασφάλιση ίδιου και ξένου συμφέροντος α. Ασφάλιση ιδίου συμφέροντος. 149 β. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος γ. Παράδειγμα δ. Ερμηνευτικός κανόνας Τρέχουσα ή κυμαινόμενη ή ανοικτή ασφάλιση α. Νομοθετική ρύθμιση. 151 β. Ορισμός. 152 γ. Συγκεκριμενοποίηση του αντικειμένου στην ανοικτή ασφάλιση δ. Κυρώσεις Εξαίρεση Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Ι. Έννοια ΙΙ. Υπολογισμός, αποτίμηση και απόδειξη της ασφαλιστικής αξίας Υπολογισμός Συμβατική αποτίμηση της ασφαλιστικής αξίας Απόδειξη Το ασφάλισμα ΙΙΙ. Διακρίσεις Κριτήριο Αρχική ασφαλιστική αξία

12 468 ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ 3. Τρέχουσα ασφαλιστική αξία Τελική ασφαλιστική αξία IV. Αξία αποκατάστασης Έννοια Χρόνος υπολογισμού Διαφοροποιήσεις α. Στη θαλάσσια ασφάλιση β. Στην αεροπορική ασφάλιση ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Ι. Γενικά. 158 ΙΙ. Συσχετισμός Προδιάθεση Πλήρης ασφάλιση Υπερασφάλιση α. Έννοια β. Νομική φύση της διάταξης γ. Υπερασφάλιση και αποζημιωτική αρχή. 160 δ. Συνέπειες υπερασφάλισης Υπασφάλιση α. Έννοια β. Συνέπειες της υπασφάλισης Ασφάλιση ποσοστού α. Έννοια β. Παράδειγμα Συνασφάλιση α. Έννοια β. Διακρίσεις Διαδοχική ασφάλιση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 173 Ι. Έννοια 173 α. Κανόνας β. Εξαίρεση γ. Εφαρμοστέο δίκαιο στην υποκατάσταση της διεθνούς ασφάλισης ΙΙ. Νομική φύση. 174 III. Έκταση και χρόνος υποκατάστασης Έκταση Χρόνος επέλευσης

13 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 469 ΙV. Αποτελέσματα Διάκριση Ουσιαστικά Δικονομικά Παραδείγματα Πεδίο εφαρμογής α. Θετικό β. Αρνητικό V. Ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου.180 VI. Παραγραφή Ο κανόνας Η εξαίρεση. 181 ΜΕΡΟΣ Δ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Ι. Νομοθετική ρύθμιση ΙΙ. Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι ΙΙΙ. Ασφαλιζόμενο συμφέρον Γενικά Πωλητής Αγοραστής Μεταφορέας Ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων για λογαριασμό όποιου ανήκει 187 IV. Έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης V. Ευθύνη ασφαλιστή Κανόνας Εξαίρεση VI. Ασφάλισμα ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 189 Ι. Έννοια 189 ΙΙ. Ασφάλιση πυρκαγιάς για λογαριασμό άλλου ΙΙΙ. Διάρκεια. 189 ΙV. Ασφαλισμένος κίνδυνος Έννοια Πυρκαγιά

14 470 ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ 3. Τρομοκρατικές ενέργειες V. Ασφάλισμα Κανόνας Εξαίρεση Ενδοτική ρύθμιση των παραπάνω διατάξεων ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΣΟΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ι. Ασφάλιση εσοδείας Έννοια Σημασία Ασφαλιζόμενος κίνδυνος Ασφαλιζόμενο συμφέρον Ασφάλισμα ΙΙ. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι. Έννοια και διακρίσεις Έννοια Διακρίσεις ΙΙ. Γενική ασφάλιση αστικής ευθύνης Έννοια και κίνδυνος Ασφαλισμένος κίνδυνος Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης α. Έννοια β. Δικαίωμα τρίτου ζημιωθέντα γ. Δικαιώματα περισσότερων ζημιωθέντων δ. Γένεση της αξίωσης του ασφαλισμένου ε. Δικαιώματα ασφαλιστή ΙΙΙ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης διοργανωτών ή πωλητών οργανωμένων ταξιδίων ΙV. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ρύπανση της θάλασσας ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 198 Ι. Νομοθετική ρύθμιση ΙΙ. Αυτοκίνητο Κατά τη νομοθεσία Κατά τη νομολογία ΙΙΙ. Ασφαλιστήριο

15 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 471 ΙV. Ασφαλιστική κάλυψη V. Ασφάλιση ιδίων ζημιών αυτοκινήτου VI. H συνοριακή ασφάλιση VΙΙ. Εξαίρεση VΙIΙ. Αποζημίωση ΙΧ. Φιλικός Διακανονισμός ρύθμισης της ασφαλιστικής αποζημίωσης Χ. Προστασία ζημιωθέντα στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητο Η αρχή του απρόβλητου των ενστάσεων Ευθεία άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης του ζημιωθέντα Πλαγιαστική άσκηση του δικαιώματος Ευθεία αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου α. Το Επικουρικό Κεφάλαιο. 203 β. Είδος Ευθύνης γ. Παραγραφή των αξιώσεων Ευθεία αγωγή κατά του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ I. Έννοια 208 ΙΙ. Αντικείμενο 208 ΙΙΙ. Σκοπός ΙV. Νομική Φύση V. Διάρκεια. 210 VΙ. Μορφές Κριτήριο διάκρισης Προαιρετική Υποχρεωτική VΙ. Δικονομικές συνέπειες της αντασφάλισης VII. Αντασφαλιστικός όμιλος εξαγωγικών πιστώσεων ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 213 I. Ασφάλιση βοήθειας. 213 ΙΙ. Ασφάλιση πιστώσεων Έννοια 213

16 472 ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ 2. Διακρίσεις α. Κριτήριο β. Ασφάλιση πίστωσης σε στενή έννοια. 214 γ. Ασφάλιση πίστωσης εγγύησης Ιδιαίτερες μορφές ασφάλισης πιστώσεων α. Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. 214 β. Ασφάλιση εγγυήσεων ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 217 Ι. Έννοια και Νομοθετική ρύθμιση Έννοια Νομοθετική ρύθμιση ΙΙ. Μορφές ΙIΙ. Κίνδυνος ΙV. Ασφαλιστική περίπτωση 218 V. Ασφαλιστήριο Ιδιαίτερο έγγραφο Περιεχόμενο VI. Η ασφαλιστική επιχείρηση νομικής προστασίας Λειτουργία α. Έννοια β. Τρόπος λειτουργίας Ειδική άδεια Ανάκληση της άδειας λειτουργίας Εξαίρεση ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ι. Νομοθετική ρύθμιση ΙΙ. Αντικείμενο της θαλάσσιας ασφάλισης ΙΙΙ. Ασφαλιστήριο ΙV. Ασφάλιστρο Το αδιαίρετο του ασφαλίστρου Καταβολή V. Ασφάλισμα Το αμετάβλητο της ασφαλιστικής αξίας α. Κανόνας. 224 β. Εξαίρεση Αποτίμηση της ασφαλιστικής αξίας.. 225

17 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 473 VI. Διάρκεια της ασφάλισης Προδιάθεση Στην κατά χρόνο ασφάλιση Στην κατά πλου ασφάλιση Παράταση της διάρκειας της ασφάλισης VΙΙ. Δικαιοδοσία ΙΙX. Παραγραφή ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ. 227 Ι. Κανόνας ΙΙ. Εξειδίκευση ΙΙΙ. Αρχή της καθολικότητας των ασφαλισμένων κινδύνων 228 ΙV. Εξαίρεση V. Επενέργεια του πολεμικού κινδύνου σε μια κοινή θαλάσσια ασφάλιση VΙ. Ασφάλιση κατά κινδύνων πολέμου Νομοθετική ρύθμιση Αντικείμενο Ασφαλιστική κάλυψη Ασφαλισμένος κίνδυνος Ευθύνη ασφαλιστή ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. 232 Ι. Κριτήριο ΙΙ. Το αντικείμενο του ασφαλισμένου συμφέροντος ΙΙΙ. Η ένταξη στην περιουσία του ασφαλισμένου ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ Ι. Ασφάλιση πλοίου Περιεχόμενο α. Πλοίο β. Ναυπηγούμενο πλοίο Αξία αποκατάστασης Ασφάλιση υποθηκικού δικαιώματος στο πλοίο 234 α. Προδιάθεση β. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος γ. Ασφάλιση ιδίου συμφέροντος. 235 ΙΙ. Ασφάλιση φορτίου Περιεχόμενο και έννοια 235 α. Περιεχόμενο.. 235

18 474 ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ β. Έννοια φορτίου Μορφές α. Τρέχουσα ασφάλιση β. Ασφάλιση για λογαριασμό όποιου ανήκει Ασφαλιστική κάλυψη α. Διάρκεια β. Έκταση γ. Αξία αποκατάστασης ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Ι. Ναύλος Ορισμός ναύλου Αντικείμενο ασφάλισης Ελπιζόμενος ναύλος Κίνδυνος Ειδοποίηση του ασφαλιστή ΙΙ. Ασφάλιση ελπιζόμενου κέρδους 239 ΙΙΙ. Εφαρμογή διατάξεων ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ι. Έκταση ευθύνης ΙΙ. Απαλλαγή από την ευθύνη ΙΙΙ. Ελεύθερο αβαρίας ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ. 241 Ι. Γενικά. 241 ΙΙ. Απαλλοτρίωση πλοίου 241 ΙΙΙ. Απαλλοτρίωση φορτίου ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΠΛΟΙΟΥ Ι. Έννοια ΙΙ. Περιπτώσεις. 242 ΙΙΙ. Άσκηση του δικαιώματος Προϋπόθεση Χρόνος Τρόπος Πρόσκληση προς εγκατάλειψη Άμυνα του ασφαλιστή Αποποίηση IV. Αποτελέσματα.. 245

19 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 246 Ι. Νομοθετική ρύθμιση 246 ΙΙ. Κυριότερες μορφές αεροπορικής ασφάλισης ΙΙΙ. Εγκατάλειψη ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ 248 I. Ασφάλιση προσώπων Έννοια Ως ασφάλιση ζημίας Ως ασφάλιση ποσού Μη εφαρμογή διατάξεων που εφαρμόζονται στην ασφάλιση ζημίας Ασφαλισμένος κίνδυνος Ασφαλιστήριο α. Κανόνας. 250 β. Εξαίρεση ΙΙ. Ασφάλιση ζωής Έννοια Διακρίσεις α. Ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος. 250 β. Το πρόσωπο του κινδύνου Προσυμβατική δήλωση των στοιχείων του ασφαλισμένου από τον λήπτη της ασφάλισης. 254 α. Κανόνας. 254 β. Εξαίρεση Εκχώρηση του ασφαλίσματος Εξαγορά της ασφάλισης α. Έννοια β. Υπολογισμός. 256 γ. Συνέπειες δ. Η χρήση της αξίας εξαγοράς ως εγγύηση για τη λήψη δανείου Πρόκληση θανάτου από μη φυσικά αίτια Μετατροπή της ασφάλισης ζωής σε ελεύθερη ασφάλιση ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Ι. Ασφάλιση ατυχημάτων 258

20 476 ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ 1. Αντικείμενο Έννοια Είδη α. Κριτήριο β. Τον κίνδυνο γ. Το πρόσωπο του ασφαλισμένου δ. Αριθμός συμβάσεων ε. Ομαδική ασφάλιση Ασφαλιστικά βάρη Ασφαλιστική κάλυψη ΙΙ. Ασφάλιση ασθενειών ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΑ 265 I. Ορισμός. 265 ΙΙ. Σκοπός ΙΙΙ. Διακρίσεις ΙV. Σημασία Για τον καταναλωτή Για την τράπεζα Για την ασφαλιστική εταιρία 267 V. Εφαρμογή Στο δημόσιο τραπεζικό χώρο Στον ιδιωτικό τραπεζικό χώρο ΜΕΡΟΣ E H ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 271 Ι. Ασφαλιστική αγορά ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση IIΙ. Η άσκηση της ασφαλιστικής δραστηριότητας IV. Φορείς της ιδιωτικής ασφαλιστικής επιχείρησης ΗΜΕΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 276 Ι. Προϋποθέσεις Προδιάθεση Αίτηση για άδεια σύστασης

21 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Αίτηση για άδεια λειτουργίας Χορήγηση άδειας α. Ειδική άδεια β. Περιεχόμενο της άδειας γ. Δημοσίευση της απόφασης Ισχύς άδειας Επέκταση της άδειας Μη χορήγηση άδειας Ανάκληση της άδειας λειτουργίας α. Λόγοι β. Σκοπός θέσπισης των λόγων ανάκλησης γ. Συνέπειες ανάκλησης ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Σκοπός Ασφαλιστικές εργασίες Κλάδοι ασφάλισης ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ Άσκηση από ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοτήτων με αντικείμενο μη ασφαλιστικές εργασίες Μετατροπή ασφαλιστικής εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία άλλου είδους ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ΙΙ. Τακτικό αποθεματικό ΙΙΙ. Περιθώριο φερεγγυότητας IV. Εγγυητικό κεφάλαιο. 294 V. Τεχνικά αποθέματα Ορισμός Φύση των τεχνικών αποθεμάτων Τεχνικά αποθέματα και περιθώριο φερεγγυότητας Σημασία σχηματισμού των τεχνικών αποθεμάτων Το μαθηματικό απόθεμα VΙ. Ασφαλιστική τοποθέτηση Ορισμός Φύση ασφαλιστικής τοποθέτησης Σημασία σχηματισμού της ασφαλιστικής τοποθέτησης. 300

22 478 ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ 4. Διακρίσεις Αντικείμενο της ασφαλιστικής τοποθέτησης Προνόμιο στην ασφαλιστική τοποθέτηση Κατάσχεση της ασφαλιστικής τοποθέτησης Κυρώσεις ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 302 Ι. Η εποπτεία α. Λόγοι πρόβλεψης. 302 β. Έκταση γ. Η αρχή ΙΙ. Η επιτροπή εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης Σύσταση Σκοπός Αρμοδιότητες ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι. Αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα μέσα στην Ε.Ε 308 ΙΙ. Αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα έξω από την Ε.Ε ΙΙΙ. Έννοια εγκατάστασης. 309 ΙV. Εκπροσώπηση της αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας στην Ελλάδα ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 310 Ι. Νομοθετική ρύθμιση ΙΙ. Έννοια ΙΙΙ. Σύσταση ΙV. Παράδειγμα ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι. Νομοθετική ρύθμιση 311 ΙΙ. Αντικείμενο ασφάλισης Γενικά Έννοια πλοίου και αεροσκάφους α. Πλοίο.. 312

23 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 479 β. Αεροσκάφος Κίνδυνος Άδεια ΙΙΙ. Ε.Κ.Α.Π.Α ΜΕΡΟΣ ΣΤ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ. 317 Ι. Γενικά. 317 ΙΙ. Νομικό πλαίσιο ρύθμισης Οι προ του π.δ 190/2006 ρυθμίσεις Κριτική Η Οδηγία 2002/92/ΕΚ Το π.δ 190/2006 για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση Η Υπουργική Απόφαση Κ3 8010/ Πεδίο Εφαρμογής Η ΕΝΝΟΙΑ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ..320 Ι. Εννοια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με βάση το π. δ. 190/ Ασφαλιστική διαμεσολάβηση Αντασφαλιστική διαμεσολάβηση ΙΙ. Δραστηριότητες εξαιρούμενες 321 ΙΙΙ. Κατηγορίες διαμεσολαβητών Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής Αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής Συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής α. Έννοια 324 β. Χαρακτηριστικά ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Ι. Προϋποθέσεις εγγραφής ασφαλιστικού διαμεσολαβητή Η εγγραφή στο σχετικό μητρώο Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Δικαιολογητικά Εγγραφής ΙΙ. Προϋποθέσεις εγγραφής συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή Γενικά. 329

24 480 ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ 2. Στην πρώτη περίπτωση Στη δεύτερη περίπτωση Τρόπος Εγγραφής ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ι. Τα πρόσωπα ΙΙ. Γενικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ΙΙΙ. Η αρχή του κλειστού αριθμού των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ΕΝΝΟΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ι. Ασφαλιστικός πράκτορας Έννοια Ορισμός ΙΙ. Επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτόρευσης Έννοια Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ι. Γενικά. 335 ΙΙ. Ουσιαστικές Προδιάθεση Η σύμβαση ασφαλιστικής πρακτόρευσης α. Περιεχόμενο β. Υποβολή στις αρμόδιες αρχές γ. Ακυρότητα της σύμβασης ασφαλιστικής πρακτόρευσης δ. Συνέπειες ακυρότητας Ασυμβίβαστο ΙΙΙ. Τυπικές Προδιάθεση Εγγραφή στο επιμελητήριο α. Γενικά β. Δικαιολογητικά εγγραφής. 339 γ. Μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων Επαγγελματική εγκατάσταση Βιβλία ασφαλιστικού πράκτορα

25 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 342 Ι. Γενικά ΙΙ. Διοικητικής φύσεως Προσφυγή Ανανέωση Διαγραφή Καταγγελία της σύμβασης ασφαλιστικής πρακτόρευσης λόγω διαγραφής Επανεγγραφή του ασφαλιστικού πράκτορα IΙΙ. Ποινικής φύσεως Προδιάθεση Στο πρόσωπο του ασφαλιστικού πράκτορα Στο πρόσωπο του εκπροσώπου της ασφαλιστικής εταιρίας α. Λόγω μη ύπαρξης άδειας ασφαλιστικού πράκτορα. 345 β. Λόγω μη υποβολής της άδειας στο Υπουργείο Ανάπτυξης ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ι. Ειδική μερίδα Μητρώου ΙΙ. Δομικές μεταβολές Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ Ι. Γενικά. 347 ΙΙ. Κατάρτιση της σύμβασης ασφαλιστικής πρακτόρευσης 348 ΙΙΙ. Νομική φύση. 348 IV. Το περιεχόμενο Η σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων Η προσυπογραφή ασφαλιστικών συμβάσεων Άλλες εξουσίες διοίκησης Διαχείριση ασφαλίστρων α. Περιεχόμενο β. Απόδοση ασφαλίστρων γ. Ευθύνη ασφαλιστή από παράβαση υποχρεώσεων του ασφαλιστικού πράκτορα κατά το προσυμβατικό στάδιο. 352 δ. Ευθύνη εισπράττοντα ασφαλίστρων V. Η άσκηση της δραστηριότητας Γενικά Εμπορική ιδιότητα

26 482 ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ 3. Τοποθέτηση ασφαλίσεων Μεταφορά ασφαλίσεων VI. Σχέση ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλισμένου ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ Ι. Μη άσκηση ανταγωνισμού α. Έννοια. 355 β. Κριτική. 355 γ. Διακρίσεις ΙΙ. Η μη άσκηση ανταγωνισμού από την ασφαλιστική εταιρία ΙIΙ. Έκταση εφαρμογής ΑΜΟΙΒΗ 357 Ι. Προδιάθεση ΙΙ. Κριτική 357 ΙΙΙ. Προμήθεια. 358 ΙV. Άλλες παροχές ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ι. Λόγοι λύσης ΙΙ. Συμφωνία των μερών ΙΙΙ. Θάνατος ΙV. Πτώχευση V. Πάροδος χρόνου VI. Καταγγελία Γενικά Είδη α. Τακτική β. Έκτακτη γ. Σπουδαίος λόγος Συνέπειες λύσης με καταγγελία. 362 α. Αποζημίωση του ασφαλιστικού πράκτορα β. Λοιπές συνέπειες γ. Αποζημίωση του ασφαλιστή δ. Προθεσμία καταγγελίας Γνωστοποίηση της λύσης Δημοσίευση.. 364

27 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗ Ι. Γενικά. 364 ΙΙ. Ευθύνη κατά τη λειτουργία της πρακτοριακής σύμβασης. 364 ΙΙΙ. Ευθύνη λόγω λήξης της πρακτοριακής σύμβασης Αστική Ποινική ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 366 Ι. Ορισμός. 366 ΙΙ. Η δραστηριότητα του μεσίτη ασφαλίσεων ΙΙΙ. Περιεχόμενο ΙV. Η πρόσβαση στη δραστηριότητα Προϋποθέσεις Δέσμευση περιουσίας Ανανέωση εγγραφής Ασυμβίβαστο V. Οι σχέσεις των μερών Μεσίτη ασφαλίσεων και πελάτη (ασφαλιζόμενο) Μεσίτη ασφαλίσεων και ασφαλιστικής εταιρίας VI. Αμοιβή VIII. Εποπτεία επί των μεσιτών ασφαλίσεων IΧ. Εταιρίες μεσιτείας ασφαλίσεων ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι. Γενικά ΙΙ. Μεσίτης Λλόυδς Λονδίνου Έννοια Τρόπος κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης Ευθύνη ΙΙΙ. Μεσίτης έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΙV. Διάκριση πράκτορα ασφαλίσεων από μεσίτη ασφαλίσεων ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 374 Ι. Ορισμός II. Η πρόσβαση στη δραστηριότητα του ασφαλιστικού συμβούλου III. Εμπορική ιδιότητα.. 376

28 484 ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ IV. Περιεχόμενο της σύμβασης του ασφαλιστικού συμβούλου V. Ακυρότητα της σύμβασης VI. Ρήτρα αποκλειστικότητας VII. Η δραστηριότητα του ασφαλιστικού συμβούλου VIII. Ασυμβίβαστο IX. Αμοιβή X. Διάκριση ασφαλιστικού πράκτορα από ασφαλιστικό σύμβουλο. 379 ΧI. Διάκριση μεσίτη ασφαλίσεων από ασφαλιστικό σύμβουλο ΧII. Δόκιμος ασφαλιστικός σύμβουλος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ι. Ορισμός ΙΙ. Η δραστηριότητα του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων ΙΙΙ. Η πρόσβαση στη δραστηριότητα του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων. 381 ΙV. Οι σχέσεις των μερών Συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων και ασφαλιστικής εταιρίας Συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων και ασφαλιστικού συμβούλου.382 V. Διάκριση συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων από ασφαλιστικό σύμβουλο. 382 VI. Διάκριση ασφαλιστικού πράκτορα από συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 383 Ι. Ορισμός ΙΙ. Ασυμβίβαστο ΙΙΙ. Η σχέση των μερών ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ Ι. Διαιτητική Πραγματογνωμοσύνη.. 387

29 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 485 ΙI. Εγκυρότητα ρήτρας διαιτητικής πραγματογνωμοσύνης ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. 388 Ι. Κώδικας Δεοντολογίας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ΙΙ. Νομική φύση των διατάξεων του κώδικα ΙΙΙ. Σκοπός του Κ.Δ.Α.Ε ΙV. Περιεχόμενο V. Ως προς τις μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων σχέσεις 389 VΙ. Ως προς τους καταναλωτές VIΙ. Ως προς το δημόσιο VIIΙ. Ως προς τους διαμεσολαβούντες ΙX. Τήρηση του Κ.Δ.Α.Ε ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 392 Ι. Γενικά ΙΙ. Κώδικας δεοντολογίας Περιεχόμενο Περιπτώσεις παραβίασής του ΙΙΙ. Ταξινομήσεις ΙV. Κυρώσεις ΜΕΡΟΣ Ζ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 397 Ι. Ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις.» ΙΙ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ν. 3816/1958 Περί κώδικος ιδιωτικού ναυτικού δικαίου.412 ΙΙΙ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Νόμος 1815/1998 ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ IV. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 431 Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΙ. ΞΕΝΗ

30

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1. Έννοιες... 1 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007

Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007 Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007 1. Να αναφερθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης που ισχύει σήμερα αποτελείται από το νομοθετικό διάταγμα Ν.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Συντομογραφίες. ΙΧ ΧΙΧ 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης 1 ΙΙ. Το πρότυπο πληροφόρησης ( Informationsmodell ) στο σημερινό πεδίο των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων 19 21 Νοεμβρίου 2009 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. K3-8010/8.8.2007 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται :

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται : 1. Προκειμένου να είναι επαρκής, στο μέτρο του ευλόγως προβλεπτού, η εκτίμηση για το ύψος της ελάχιστης ελεύθερης περιουσίας που πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική εταιρία, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Certified Insurance Consultant (CIC)

Certified Insurance Consultant (CIC) Certified Insurance Consultant (CIC) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ( ποσά σε ευρώ ) 1ου ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 595.281.120,66 758.380.223,93 1.353.661.344,59 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 43,98% 56,02% 100,00% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Ασφάλιση Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Ερωτήσεις Απαντήσεις Προηγούμενων Εξεταστικών Περιόδων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. Κ3-8010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙII ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3229/04 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

5. Διάγραμμα μελέτης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

5. Διάγραμμα μελέτης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚΔΟΣΗΣ... IX ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗΣ... XI ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚΔΟΣΗΣ... XIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XXIX ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ιστορικές απαρχές των αεροπορικών μεταφορών... 1 2. Η αεροπορική μεταφορά σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE. Δεκέμβριος 2016

COMPANY PROFILE. Δεκέμβριος 2016 COMPANY PROFILE Δεκέμβριος 2016 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Συνεργαζόμενη με παγκόσμιους αντασφαλιστικούς κολοσσούς και αξιόπιστες Ελληνικές Εταιρείες, κατάφερε να εδραιωθεί στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Προσυμβατική Ενημέρωση (όπως ορίζεται στο Ν. 4364/2016, άρθρο 152) Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Τα τυχόν αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων

Η ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ V Τροποποιήσεις στα νομοθετήματα του Κώδικα από Φεβρουάριο 2014 έως Δεκέμβριο VII Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι... Β.Δ.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ V Τροποποιήσεις στα νομοθετήματα του Κώδικα από Φεβρουάριο 2014 έως Δεκέμβριο VII Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι... Β.Δ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ...... V Τροποποιήσεις στα νομοθετήματα του Κώδικα από Φεβρουάριο 2014 έως Δεκέμβριο 2015... VII Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι... Β.Δ. ΤΗΣ 2/14 ΜΑΪΟΥ 1835 «ΠΕΡΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΩΝ»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Ναυτικό Δίκαιο... 1 1.1. Έννοια, διακρίσεις, ρύθμιση... 1 1.2. Έθιμα, συνήθειες... 1 1.3. Ιστορικά... 1 2. Επισκόπηση του ΚΙΝΔ... 2 2.1. Γενικά... 2 2.2. Τα κεφάλαια του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Αριθµ. πρωτ. Κ3-8010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΆ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

N. 2496/1997 (ΦΕΚ Α 87/ ) Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις.

N. 2496/1997 (ΦΕΚ Α 87/ ) Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. N. 2496/1997 (ΦΕΚ Α 87/16-5-1997) Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. [Άρθρα 1-33] ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Οι εκτελεστοί τίτλοι από τυπική άποψη Ι. Έννοιες και ορισμοί... 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX 1. Προκαταρκτικά στα άρθρα 18-64 του ΕμπΝ Ι. Ένταξη στο ιδιωτικό εταιρικό δίκαιο...1 1. Το αστικό δίκαιο ως βάση ρυθμίσεως...1

Διαβάστε περισσότερα

«Η προστασία του ασφαλισμένου ως καταναλωτή: δυνατότητες και ελλείμματα»

«Η προστασία του ασφαλισμένου ως καταναλωτή: δυνατότητες και ελλείμματα» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Β έτους με θέμα: «Η προστασία του ασφαλισμένου ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια, σκοπός, ρύθμιση του Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια πτωχεύσεως... 1 1.2. Έννοια Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.3. Αναγκαιότητα και σκοπός του ΠτωχΔ... 2 1.4. Ρύθμιση...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις 2. Ασφαλίσεις 3. Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων ανά μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή Η ειδική νομοθεσία Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26

Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή Η ειδική νομοθεσία Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή 1-8 2. Η ειδική νομοθεσία 9-19 3. Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26 Νόμος 2251/1994 Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις 1. Η ρύθμιση 1-7 2. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... Ι Χ Ευχαριστίες... χιιι ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... χχιχ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις...

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... Ι Χ Ευχαριστίες... χιιι ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... χχιχ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις... ΠΡΟΛΟΓΟΣ... Ι Χ Ευχαριστίες... χιιι ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... χχιχ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 2. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και Τεχνικό Μνημόνιο Κατανόησης... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικης

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικης 1. Μπορούν οι εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων να αντιταχθούν κατά του ζημιωθέντος τρίτου; Ο νομοθέτης έχει θεσπίσει την υποχρεωτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Ασφάλισης: Μία αίτηση για ασφάλιση συνήθως σε έντυπη μορφή.

Αίτηση Ασφάλισης: Μία αίτηση για ασφάλιση συνήθως σε έντυπη μορφή. Αίτηση Ασφάλισης: Μία αίτηση για ασφάλιση συνήθως σε έντυπη μορφή. Ακαθάριστα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα: Μικτά Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα. Ασφάλιστρα που εισπράττονται ή που οφείλονται σε έναν ασφαλιστή, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις Ζηµιών 2. Ασφαλίσεις Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 5 Φεβρουαρίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4364 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 Ασφαλιστική αγορά Η ασφαλιστική αγορά δομείται από τα ακόλουθα μέρη: 1. Οι Ασφαλιστές Ελληνικές και Αλλοδαπές Ασφαλιστικές Εταιρείες Αντασφαλιστικές Εταιρείες (Δεν υπάρχουν Ελληνικές) Αλληλοασφαλιστικοί

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ο Καθορισμός του Εφαρμοστέου Δικαίου στις Συμβατικές Ενοχές / Ο

2.2. Ο Καθορισμός του Εφαρμοστέου Δικαίου στις Συμβατικές Ενοχές / Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗΣ... VΙΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚΔΟΣΗΣ... IX ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...... XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικές Παρατηρήσεις.... 1 2. Η Έννοια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου... 4 3. Τα Είδη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις έτους 2011

Αποζημιώσεις έτους 2011 Αποζημιώσεις έτους 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 31 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE CHAPTER III, SECTION IX INSURANCE CONTRACT

DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE CHAPTER III, SECTION IX INSURANCE CONTRACT Project Group Restatement of European Insurance Contract Law Established by: Prof. Dr. Fritz Reichert-Facilides ( ), LL.M., Innsbruck Chairman: Prof. Dr. Helmut Heiss, LL.M., Zurich www.restatement.info

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 197944/223 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 359 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α 298)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των Προσώπων που ασκούν Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 23 Γενικές εποπτικές εξουσίες. (άρθρα 34 και 35 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)

Άρθρο 23 Γενικές εποπτικές εξουσίες. (άρθρα 34 και 35 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ) Άρθρο 23 Γενικές εποπτικές εξουσίες (άρθρα 34 και 35 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ) 1. Σχετικά με τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης και αντασφάλισης, η Εποπτική Αρχή ασκεί την εποπτεία σε προληπτική, διορθωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 18 Απριλίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 18 Απριλίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 198544/299 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 397 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 18 Απριλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2496/1997 «Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 87/16.5.1997) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά 1. Τεχνικές επινοήσεις Δίκαιο ευρεσιτεχνίας Δικαίωμα ευρεσιτεχνίας Δικαίωμα στην εφεύρεση...

ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά 1. Τεχνικές επινοήσεις Δίκαιο ευρεσιτεχνίας Δικαίωμα ευρεσιτεχνίας Δικαίωμα στην εφεύρεση... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι... 2 7.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών 29/5/2014 Μάνος Δημήτριος AGENDA 1. Νομοθεσία/Κάλυψη 2. Εφαρμογές νομοθεσίας/προβληματισμοί 3. Στατιστικά 4. Παραδείγματα ζημιών 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΚΑΛΥΨΗ Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ V ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προς επίλυση πρόβλημα Η διαχρονική νομοθετική προσπάθεια αντιμετώπισής του... 6 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ V ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προς επίλυση πρόβλημα Η διαχρονική νομοθετική προσπάθεια αντιμετώπισής του... 6 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...... V ΕΙΣΑΓΩΓΗ..... 1 1. Το προς επίλυση πρόβλημα... 1 2. Η διαχρονική νομοθετική προσπάθεια αντιμετώπισής του... 6 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 4346/2015

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα