Περιεχόµενο. µπορεί να είναι: επιχείρησης ή ενός πολυεθνικού κολοσσού. επιχείρησης. Περιγράφει. διαχείρισης. µέθοδο. Το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενο. µπορεί να είναι: επιχείρησης ή ενός πολυεθνικού κολοσσού. επιχείρησης. Περιγράφει. διαχείρισης. µέθοδο. Το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα"

Transcript

1 ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρο Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού» 6η ιάλεξη: «Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός» ρ. Κουστέλιος Αθανάσιος, Απληρωτής Καθηγητής Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές διέν τον Επιχειρηµατικό Σχεδιασµό των Επιχειρήσεων Τα βήµατα απαιτούνται τη συγγραφή ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Περιεχόµενο Επιχειρηµατικό σχέδιο Στόχοι επιχειρηµατικού σχεδιασµού Βήµατα επιτυχίας επιχειρηµατικού σχεδίου Περιεχόµενο επιχειρηµατικού σχεδίου Τι είι το επιχειρηµατικό σχέδιο? Περιγράφει τη µέθοδο διαχείρισης ς συγκεκριµένης δραστηριότητας σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα Η συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί : Αντακλά τις λειτουργίες ς µικροµεσαίας ή ενός πολυεθνικού κολοσσού Αφέρεται σε ολόκληρη επιχείρηση ή σε µικρότερο τµήµα της Σχετίζεται µε εµπορική επένδυση, φιλανθρωπία ή έν άλλο µη κερδοσκοπικό οργανισµό Το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µπορεί είι: Οι πρώτοι έξι µήνες ς νεοσύστατης εταιρείας ή Ολόκληρη η διάρκεια ζωής ενός συγκεκριµένου έργου, όπως πχ. οι 18 µήνες έντονης δραστηριότητας κορυφώνονται σε έκθεση δυο εβδοµάδων Το επιχειρηµατικό σχέδιο: Καταγράφει λεπτοµερώς τους στόχους, τους σκοπούς, τις προοπτικές τις λειτουργίες της Περιγράφει επιχείρηση, αγορά σ οποία κινείται, τα προϊόντα τους πελάτες της, τη στρατηγική, τον ανταγωνισµό αλύει µε λεπτοµέρεια όλα τα οικονοµικά στοιχεία βιωσιµότητα της 1

2 Χρονικό διάστηµα επιχειρηµατικού σχεδίου Ποιες οι διαφορές µεταξύ Στρατηγικού & Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού? Συνήθως αλυτική έµφαση δίνεται στους επόµενους 12 µήνες διαχωρίζεται από το γενικότερο 4ετή στρατηγικό σχεδιασµό της ΟΡΑΜΑ & ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ-ΣΧΕ ΙΑ ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ- ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑ ΣΡΑΣΗΣ & ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Το επιχειρηµατικό σχέδιο: Το επιχειρηµατικό σχέδιο Στηρίζεται στο στρατηγικό σχεδιασµό της Αλύει σηµαντικά θέµατα, τα οποία σε γενικές γραµµές αφορούν: Αθεωρεί οργανισµού τρέχουσα κατάσταση του ιαµορφώνει πιο αλυτικό λειτουργικό χρηµατοοικονοµικό σχέδιο κάθε χρόνο Τη διοίκηση Το προϊόν Το µάρκετινγκ Τις πωλήσεις Βασικοί στόχοι επιχειρηµατικού σχεδίου Τα επιχειρηµατικά σχέδια εξυπηρετούν πολλούς διάφορους σκοπούς Κατά βάση αποτελούν: Επίσηµη έκφραση της διαδικασίας σχεδιασµού Αίτηση χρηµατοδότησης Πλαίσιο έγκρισης Εργαλείο λειτουργικής επιχειρηµατικής διοίκησης Χρηµατοδότηση Πάντα πίσω από έ σχέδιο κρύβεται έ κίνητρο χρηµατοδότησης Το σχέδιο µπορεί χρησιµεύει : συγκεντρωθεί κεφάλαιο επιχείρηση, δανειακό κεφάλαιο επιχείρηση ή ακόµη εµπορική πίστωση νέα απτυσσόµενη 2

3 Χρηµατοδότηση Επίσης το σχέδιο µπορεί : χρησιµοποιηθεί ενθαρρύνει τη συµµετοχή σε κοινοπραξία µε έν επιχειρηµατικό συνεργάτη πχ. Προµηθευτή σχεδιαστεί υποστηρίξει εξαγορά ή συγχώνευση Το επιχειρηµατικό σχέδιο: Αποτελεί µέτρο σύγκρισης Καθορίζει όρια στόχους, µε βάση τους οποίους µετράτε η πραγµατική απόδοση της Αποτελεί έ ζωτικό εργαλείο τη διεύθυνση της Κοινό - Στόχος Η ποικιλία των χρήσεων του επιχειρηµατικού σχεδίου συνδέεται µε πολλά κοινά στόχους Πρέπει, στον βαθµό είι εφικτό γνωρίζουµε το κοινό θα το µελετήσει, τι θα αζητήσει πως θα ερµηνεύσει αυτά θα διαβάσει Κοινό - Στόχος Οι επενδυτές αζητούν ασφαλή πρόταση Ο διευθυντής ς άλλης εταιρείας θα ελέγξει το λειτουργικό σχέδιο δει αν συµβαδίζει µε επίτευξη των στόχων τραπεζίτης θα ελέγξει λεπτοµερέστατα χρηµατοοικονοµική ανάλυση Ο Κοινό - Στόχος Το επιχειρηµατικό σχέδιο µπορεί διαβαστεί από πολλούς ανθρώς Κάθε ές από αυτούς έχει διαφορετικές εµπειρίες γνώσεις, αζητά διαφορετικές πληροφορίες ερµηνεύει τα πράγµατα διαφορετικά Βήµατα έ επιτυχηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο Καθορίστε: τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες τρέχουσα κατάσταση της τον ανταγωνισµό τοποθέτηση της σ αγορά 3

4 Καθορίστε: Βήµατα έ επιτυχηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο Τους στόχους το χρονικό διάστηµα του σχεδίου Τη στρατηγική επίτευξη των στόχων Τη στρατηγική τον περιορισµό κινδύνων απειλών Το χρηµατοοικονοµικό σχέδιο της Βήµατα έ επιτυχηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο Υπάρχουν δυο ακόµη σηµαντικά βήµατα: Κερδίστε έγκριση!! Υλοποιήστε τη!! Μορφή Επιχειρηµατικού Σχεδίου ποιότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου εξαρτάται από ποιότητα της βαθύτερης ιδέας της Η Ωστόσο, αποτυχηµένη ιδέα µπορεί περισωθεί µε το καλό γράψιµο ενώ καλή ιδέα µπορεί καταστραφεί αν καταγραφεί µε µη µεταδοτικό τρόπο Μορφή Επιχειρηµατικού Σχεδίου Το σχέδιο πρέπει είι: Καθαρογραµµένο Μικρό Κάτω από 40 σελίδες Το σχέδιο πρέπει είι γραµµένο µε: Ακριβή Κατανοητό Ενθουσιώδες τρόπο Το σχέδιο πρέπει δίνει αξιοπιστία σ επιχείρηση οµή Επιχειρηµατικού Σχεδίου Εξώφυλλο Περιεχόµε Περίληψη Γενική περιγραφή της Σχέδιο προϊόντων ή / υπηρεσιών Σχέδιο µάρκετινγκ Σχέδιο διοίκησης Λειτουργικό σχέδιο Οικονοµικό σχέδιο Νοµικό σχέδιο Παράρτηµα Εξώφυλλο Το εξώφυλλο πρέπει είι καλαίσθητο χωρίς όµως πολλές δηµιουργικές υπερβολές Πρέπει υπάρχει το λογότυπο της εταιρείας, ο τίτλος «επιχειρηµατικό σχέδιο» ο µής το έτος έχει γραφεί Πρέπει δίνει εντύπωση επαγγελµατικού εγγράφου 4

5 Περιεχόµε Τα περιεχόµε πρέπει χαρακτηρίζονται από απλή, συγκεκριµένη κατανοητή δοµή Οι παραποµπές στις σελίδες πρέπει είι απόλυτα ακριβείς 1-3 σελίδες Βασική Περίληψη Γράφεται εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα άλλα τµήµατα, τονίζοντας σηµαντικά σηµεία, µε ιδεώδη τρόπο σαφήνεια Πρέπει παρακινεί τον αγνώστη συνεχίσει διαβάζει Βασική Περίληψη Το κρισιµότερο τµήµα αποσπάσουµε προσοχή του «αγνώστη των 5 λεπτών» Πρέπει δίνει ξεκάθαρη εικό της, δηµιουργεί αίσθηση ενθουσιασµού αφορικά µε τις προοπτικές της Γενική Περιγραφή της Εταιρείας Εξηγεί τον τύπο της εταιρείας παρουσιάζει ιστορία της Περιλαµβάνει ζητήµατα σηµειώνονται στο νοµικό σχέδιο της Γενική Περιγραφή της Εταιρείας Ο αγνώστης εφόσον ολοκληρώσει ανάγνωση του συγκεκριµένου τµήµατος πρέπει γνωρίζει: Σχέδιο Προϊόντων Υπηρεσιών Περιγράφει το προϊόν ή υπηρεσία τονίζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µε σαφήνεια εάν η επιχείρηση ασχολείται µε τη λιανική πώληση - τις κατασκευές - παροχή υπηρεσιών βρίσκεται η εταιρεία Εξηγεί τους άνθρωποι θα υπηρεσία λόγους τους οποίους οι αγοράσουν το προϊόν ή κατά πόσο εξυπηρετεί τοπική ή διεθνή αγορά Συµπεριλαµβάνει φωτογραφίες του προϊόντος 5

6 Το Σχέδιο Μάρκετινγκ παρουσιάζει: Σχέδιο Μάρκετινγκ Ποιοι είι οι πελάτες της Το είδος του ανταγωνισµού θα αντιµετωπίσει η επιχείρηση Τις γενικές γραµµές µάρκετινγκ Το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα Τρόπος προσέλκυσης πελατών Αγνώριση µελλοντικών πελατών ιανοµή θα χρησιµοποιηθεί Γεωγραφικές περιοχές στις οποίες θα πωληθεί το προϊόν Είδος δυµικού πωλήσεων θα προσληφθεί Ειδικά προσόντα θα απαιτηθούν ιαδικασίες πώλησης θα χρησιµοποιηθούν Αµοιβές δυµικού πωλήσεων Είδος προώθησης πωλήσεων διαφηµίσεων Πολιτική τιµολόγησης Πολιτική πιστώσεων εισπράξεων Παρεχόµενες εγγυήσεις κλπ Σχέδιο αφορά τη διοίκηση Προσδιορίζει: τη διοικητική οµάδα, τους ενεργούς επενδυτές τους διευθυντές Παραθέτει πείρα ικανότητα τους Σχέδιο αφορά τη διοίκηση Μέλη της διοικητικής οµάδας Ικανότητες εκπαίδευση εµπειρία Ενεργοί επενδυτές προσόντα ιευθυντές προσόντα Πακέτο παροχών βασικού προσωπικού ιανοµή ιδιοκτησίας Είδος διοίκησης χρησιµοποιείται Παρακίνηση προσωπικού Εκπαίδευση νέων υπαλλήλων κλπ Λειτουργικό Σχέδιο Ανάλυση τύ συστήµατος κατασκευής λειτουργίας θα χρησιµοποιηθεί Περιγραφή µηχανηµάτων εργασίας πρώτων υλών κλπ Αγκαίο σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή Λειτουργικό Σχέδιο Τρόπος παραγωγής θα χρησιµοποιηθεί Μέθοδοι παραγωγής θα χρησιµοποιηθούν Τύπος εγκαταστάσεων θα χρησιµοποιηθεί ιαδικασίες ελέγχου θα χρησιµοποιηθούν Πλεονεκτήµατα µειονεκτήµατα τοποθεσίας Πλεονεκτήµατα παραγωγής Απαιτήσεις εργασίας Βασικά έξοδα παραγωγής κλπ 6

7 Οικονοµικό Σχέδιο Οικονοµικό Σχέδιο Προσδιορίζει οικονοµικές ανάγκες βασικές οικονοµικές πηγές Παρουσιάζει αύξηση των εισοδηµάτων τα έσοδα τα έξοδα Χρήµατα απαιτούνται επένδυση σ επιχείρηση σκοπός τον οποίο προορίζονται τα χρήµατα Επίπεδο εσόδων σχεδιάζεται κατά µήνες έτη Επίπεδο εξόδων σχεδιάζεται κατά µήνες έτη Ροή µετρητών σχεδιάζεται κατά µήνες έτη Επιπλέον κεφάλαιο θα απαιτηθεί Είδος οικονοµικής συµµετοχής προσφέρεται κλπ Νοµικό Σχέδιο Παρουσιάζει τύπο νοµικής οργάνωσης Πχ. Ιδιοκτησία, συνιδιοκτησία ή Νοµικό Πρόσωπο Τονίζει ειδικά σχετικά νοµικά ζητήµατα Παραρτήµατα Βιογραφικά σηµειώµατα Φωτογραφικό υλικό προϊόντων µηχανηµάτων κτιρίων Έρευ αγοράς κλπ Πρακτικές Εφαρµογές Πρακτικές Εφαρµογές Προσπαθήστε συντάξετε επιχειρηµατικό σχέδιο. το δικό σας Οι περισσότερες µικρές επιχειρήσεις δε διαθέτουν στις ηµέρες µας επιχειρηµατικό σχέδιο. Επιλέξτε επιχείρηση από το χώρο του αθλητισµού σας ενδιαφέρει σε 10 σελίδες προσπαθήστε απτύξετε τα βασικότερα σηµεία του επιχειρηµατικού σχεδίου της. Περιγράψτε τα επιχειρήµατα θα θέσετε ως διοικητικό στέλεχος του αθλητισµού σ προσπάθεια σας πείσετε τον υπεύθυνο ενός γυµστηρίου τα πλεονεκτήµατα θα έχει η σύνταξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου επιχείρηση του. 7

8 Θέµατα Συζήτησης Πώς πιστεύετε ότι επιχειρηµατικό σχέδιο; είι έ επιτυχηµένο Με ποια κριτήρια θα αξιολογούσατε εσείς έ επιχειρηµατικό σχέδιο; Ποια πιστεύετε ότι είι τα πλεονεκτήµατα προκύπτουν από τη συγγραφή ενός επιχειρηµατικού σχεδίου επιχείρηση; Βιβλιογραφία Κοκορής Θ... (1995): Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο: Πρακτικός Οδηγός τις Μικρές Μεσαίες Επιχειρήσεις Οργανισµούς. Έκδοση: Θεόδωρος Κοκορής, Αθή. Warboys, B., Kawalek, P., Robertson, I., & Greenwood, M. (1999). Business Information Systems: A Process Approach.. Mc Graw-Hill. Davis, K.A. (1994). Sport management: successful private sector business strategies.. Madison, Wis.: Brown and Benchmark. Stutely, R. (2002). Το ιδανικό επιχειρηµατικό σχέδιο: ο σύντοµος δρόµος του έξυπνου επιχειρηµατικού σχεδιασµού στελέχη επιχειρηµατίες. Αθή: Εκδόσεις Παπασωτηρίου. Επίλογος Η δηµιουργία ενός Επιχειρηµατικού σχεδίου (business plan) είι έ σηµαντικό εργαλείο βελτίωση της απόδοσης της. Τα τελευταία χρόνια η κατάθεση επιχειρηµατικού σχεδίου είι απαραίτητη επιχειρηµατικά δάνεια, επιδοτήσεις από ΕΕ άλλες παρόµοιες ενέργειες. 8

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι ένα Business Plan;... 3 Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ε ιχειρηµατικό Σχέδιο ρέ ει να είναι κατανοητό, ρεαλιστικό, δυναµικό και να α αντάει σε τρία βασικά ερωτήµατα:

Ένα Ε ιχειρηµατικό Σχέδιο ρέ ει να είναι κατανοητό, ρεαλιστικό, δυναµικό και να α αντάει σε τρία βασικά ερωτήµατα: Ε ιχειρηµατικό Σχέδιο: Α ό το Α - Ω Τι είναι ένα Ε ιχειρηµατικό Σχέδιο Ένα επιχειρηµατικό Σχέδιο εριλαµβάνει τα εξής: 1. Εισαγωγικά Στοιχεία 2. Περιγραφή της Επιχείρησης 3. Περιγραφή και Ανάπτυξη Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 1. Εισαγωγή Ένα επιχειρηματικό σχέδιο προσδιορίζει με ακρίβεια την επιχείρησή σας, καθορίζει τους στόχους σας και εξυπηρετεί και εξυπηρετεί ως περίληψη της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συµφωνητικό Εµπιστευτικότητας

1. Συµφωνητικό Εµπιστευτικότητας more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing More options for energy efficient mobility through Car-Sharing Αριθµός Συµβολαίου: IEE/07/696/SI2.499387 Παραδοτέο 7.5 Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη ιοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη ιοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη ιοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Πως να φτιάξετε το βιογραφικό σας σηµείωµα. 1.2 Πως να σχηµατίσετε µια δυνατή οµάδα. 2.1 Παρατηρείστε τι συµβαίνει γύρω σας

1.1 Πως να φτιάξετε το βιογραφικό σας σηµείωµα. 1.2 Πως να σχηµατίσετε µια δυνατή οµάδα. 2.1 Παρατηρείστε τι συµβαίνει γύρω σας Οδηγός Χρήσης Disclaimer: Start Up EU - Be a high Tech Entrepreneur has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 500 ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009/14 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.000 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ, ΠΟΥ ΕΚ ΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Χριστοδουλίδου Αναστασία 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Τεκμηρίωση Παραδοχών Σχεδιάζω σηµαίνει καθορίζω τους στόχους και αποφασίζω σχετικά µε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Β. Θεοδώρου 1

Γιάννης Β. Θεοδώρου 1 Γιάννης Β. Θεοδώρου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 1.1. Έννοια και χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας Θέλοντας να ορίσουμε την έννοια της «επιχειρηματικότητας», θα πρέπει να συνθέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ

ΑΤΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΑΤΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΣΚΕΝΤΟ ΓΙΑΣΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010-2011 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ small luxury hotel στην Άνδρο

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ small luxury hotel στην Άνδρο Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-2015 Προτεινόμενη απάντηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

APEE. INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò

APEE. INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to create

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα