DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας"

Transcript

1 DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας Εισαγωγή 4

2 ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Η εταιρική μας κουλτούρα: Πελατοκεντρική προσέγγιση Ομαδικό πνεύμα Δεκτικότητα Καινοτομία Έμπνευση Επιδεξιότητα Οι επιδόσεις μας: Ποιότητα Υπεροχή Ευθύνη Ταχύτητα Αποδοτικότητα Τα κοινά πιστεύω και οι κοινές αξίες μας 3

3 Εισαγωγή Αγαπητά μέλη της ομάδας μας. Νοέμβριος 2003 Ο πρώτος Κώδικας ηθικής ακεραιότητας για όλους τους υπαλλήλους της DaimlerChrysler Group εκδόθηκε τον Ιούλιο του Η παρούσα αναθεωρημένη έκδοση εμπλουτίστηκε με τις "Αρχές της Κοινωνικής Ευθύνης", μία κοινή πρωτοβουλία της εταιρικής διοίκησης και της Παγκόσμιας Επιτροπής Εργαζομένων, με βάση μία πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών ("το Οικουμενικό Σύμφωνο"). Οι "Αρχές της Κοινωνικής Ευθύνης" θέτουν τα ελάχιστα πρότυπα για τις συνθήκες εργασίας και τις βιομηχανικές σχέσεις σε όλα τα σημεία της DaimlerChrysler σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα πρότυπα αντιπροσωπεύουν τη δέσμευση για κοινωνική ευθύνη της παγκόσμιας εταιρίας μας. Ένα ουσιαστικό βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η εικόνα μας που αναγνωρίζεται παγκοσμίως και μία άριστη φήμη, ανάμεσα στο κοινό, τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους. Η ηθική και υπεύθυνη συμπεριφορά από κάθε έναν από τους υπαλλήλους μας κρίνεται αναγκαία. Ο Κώδικας ηθικής ακεραιότητας της DaimlerChrysler δεν μπορεί να καλύψει κάθε περίπτωση που ενδέχεται να προκύψει στην εργασία μας. Πρόκειται για ένα οδηγό συμπεριφοράς για όλους τους υπαλλήλους του Ομίλου DaimlerChrysler. Περισσότερες συμβουλές μπορείτε να λάβετε από τον προϊστάμενό σας ή από το Business Practices Office που αναφέρεται στον Κώδικα ηθικής ακεραιότητας. Σας ζητούμε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτές τις αρχές ως σημείο αναφοράς για τη συμπεριφορά σας στο μέλλον, με σκοπό τη διασφάλιση της καλής φήμης της εταιρίας μας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Διοικητικό Συμβούλιο Jurgen E. Schrempp Gunther Fleig (Τίθεται χειρόγραφη υπογραφή) (Τίθεται χειρόγραφη υπογραφή) 4 Εισαγωγή

4 Πίνακας Περιεχομένων I. Γενικές αρχές 1. Το Οικουμενικό Σύμφωνο και οι αρχές κοινωνικής ευθύνης της 6 DaimlerChrysler 2. Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς 7 II. Εφαρμοσιμότητα 8 III. Συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους 1. Πολιτικές εισφορές 9 2. Πληρωμές ή δάνεια 9 IV. Σύγκρουση συμφερόντων 1. Σχέσεις με προμηθευτές, αντιπροσώπους, πελάτες και άλλους 10 επιχειρηματικούς εταίρους 2. Εξωτερικές δραστηριότητες Κατοχή μετοχών Εκπροσώπηση της DaimlerChrysler 13 V. Εσωτερικός Έλεγχος 1. Προστασία στοιχείων ενεργητικού και πληροφοριών Συστήματα/εκθέσεις/αρχεία εσωτερικού ελέγχου Σχέσεις επενδυτών και χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών 14 VI. Ποιότητα 15 VII. Οι αρχές κοινωνικής ευθύνης της DaimlerChrysler 16 VIII. Προστασία του περιβάλλοντος 18 IX. Αφοσίωση σε υψηλά πρότυπα ηθικής 19 X. Σχέσεις με επενδυτές και επιχειρηματικούς εταίρους 20 XI. Αντιμετώπιση ξένων κυβερνήσεων και πελατών 21 - διεθνής εμπορική νομοθεσία XII. Υπακοή στον Κώδικα ηθικής ακεραιότητας 1. Ερωτήσεις σχετικά με τον Κώδικα ηθικής ακεραιότητας Κυρώσεις 22 Πίνακας περιεχομένων 5

5 Γενικές αρχές I. Γενικές αρχές 1. Το Οικουμενικό Σύμφωνο και οι αρχές κοινωνικής ευθύνης της DaimlerChrysler Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι μία πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε, Κόφι Ανάν, το οποίο κινητοποιεί την υποστήριξη από την ιδιωτική βιομηχανία θεμελιωδών αρχών όπως είναι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία της εργασίας και του περιβάλλοντος. Μέσα από συμφωνίες μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της ιδιωτικής βιομηχανίας, το Οικουμενικό Σύμφωνο δημιουργεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο για υπεύθυνη δράση με έρεισμα αυτές τις αρχές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κύριος Jurgen Schrempp υπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο εκ μέρους της DaimlerChrysler το φθινόπωρο του Το Σεπτέμβριο του 2002, η διοίκηση της DaimlerChrysler και εκπρόσωποι των εργαζομένων από όλο τον κόσμο ενέκριναν τις αρχές κοινωνικής ευθύνης ώστε να εφαρμοστεί στην DaimlerChrysler το Οικουμενικό Σύμφωνο. Οι αρχές δηλώνουν ρητά τη δέσμευση της εταιρίας για διατήρηση των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για την υπεράσπιση της αρχής των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και την πλήρη άρνηση των παράνομων διακρίσεων. Περιλαμβάνουν την προσκόλληση της DaimlerChrysler, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, στην αρχή της "ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας καθώς και την απόρριψή της όσον αφορά την αθέμιτη εκμετάλλευση των εργασιακών συνθηκών. Οι αρχές εκφράζουν επίσης τον προβληματισμό της DaimlerChrysler για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των υπαλλήλων της στους χώρους εργασίας της ανά τον κόσμο. Η DaimlerChrysler είναι πεπεισμένη ότι η κοινωνική ευθύνη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας. Αποτελεί τόσο το αποτέλεσμα όσο και την προϋπόθεση για την προσανατολισμένη στις αξίες και συνεχώς αποδοτική λειτουργία μιας επιχείρησης. Οι αρχές της κοινωνικής ευθύνης εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο. Οι πολλές και διαφορετικές κουλτούρες και η ποικιλομορφία των συστημάτων αξιών σε διαφορετικές κοινωνίες ελήφθησαν σοβαρά υπ' όψιν κατά τη δημιουργία τους, διότι οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν τη βάση για μία επιτυχημένη διεθνή συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να διορίζονται σε μία θέση, να λαμβάνουν υποστήριξη και να μπορούν να εξελίσσονται ανάλογα με τις δυνατότητες, τις ικανότητες και την απόδοσή τους, χωρίς παράνομες διακρίσεις. Ένα σημαντικό μέρος της επιτυχίας του Οικουμενικού Συμφώνου και των αρχών της κοινωνικής ευθύνης είναι η εμπέδωση των στόχων τους στη συνείδηση όλων των υπαλλήλων. Στους κανόνες δεοντολογίας που ακολουθούν, τα πρότυπα συμπεριφοράς για το διοικητικό προσωπικό και τους υπαλλήλους αποτελούν δεσμευτικούς όρους. Ορίζονται επίσης οι σχέσεις με προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους, καθώς και οι επαφές με ομάδες και επίσημες αρχές. Επιπλέον, θεσπίζονται γενικές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. 6 Γενικές αρχές

6 2. Γενικοί κανόνες δεοντολογίας 2.1 Κανόνες δεοντολογίας που αφορούν τους υπαλλήλους της εταιρείας Όλοι οι υπάλληλοι συμβάλλουν σε μία εταιρική κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από σχέσεις συνεργασίας. Η ανοχή και ο σεβασμός του ενός προς τον άλλο είναι μερικές από τις θεμελιώδεις ηθικές αρχές της διοίκησης και των υπαλλήλων. Επιπλέον, κάθε υπάλληλος έχει δεσμευτεί για υπεύθυνη και ηθική συμπεριφορά. Η αξιοπρέπεια του ατόμου οφείλει να γίνεται σεβαστή. Ο αμοιβαίος σεβασμός βασίζεται στην εδραία πεποίθηση και στην επιθυμία για ανάληψη δράσης. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να αναπτυχθεί ένα ανοικτό περιβάλλον ανοχής και συνεργασίας Κανόνες δεοντολογίας για τους υπαλλήλους Η DaimlerChrysler προσδοκεί από τους υπαλλήλους της, τόσο από τους διοικητικούς όσο και από τους μη διοικητικούς, να συμβάλλουν στη δημιουργία μίας θετικής ατμόσφαιρας μέσω της συμπεριφοράς του ενός προς τον άλλο. Η πιθανότητα επαφής με άλλου πολιτισμούς και τρόπους σκέψης μέσα από συνεργασίες προσφέρει μεγάλη ανταμοιβή για όλους τους υπαλλήλους. Βοηθάει, επίσης, στη δημιουργία κινήτρων για τους υπαλλήλους και αποτελεί τη βάση για συνεχή επιχειρηματική επιτυχία και για δημιουργία νέων αξιών Κανόνες δεοντολογίας για τη διοίκηση Το προσωπικό της διοίκησης υποστηρίζει την παραγωγική συμπεριφορά εφαρμόζοντας πρακτικές διοίκησης που βασίζονται στην απόδοση και προσανατολίζονται προς τις αξίες. Η συμπεριφορά του διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να θέτει το παράδειγμα του σεβασμού για την αξιοπρέπεια όλων των υπαλλήλων. Μέσα από τις μη προκατειλημμένες επαφές με τους υπαλλήλους, δημιουργούν μία ατμόσφαιρα εργασίας που ευνοεί τη διατήρηση του υψηλού ηθικού των υπαλλήλων και την ανοικτή ανταλλαγή ιδεών. Μέσα από την ευγένεια, την ανοχή και το αμοιβαίο ενδιαφέρον, καλλιεργούν αρμονικές και παραγωγικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Γενικές αρχές 7

7 Εφαρμοσιμότητα 2.2 Κανόνες δεοντολογίας στο πλαίσιο επαφών με τρίτους. Όλοι οι υπάλληλοι, ειδικά το προσωπικό της διοίκησης, οφείλουν να λαμβάνουν υπ' όψιν τους ότι η εκπροσώπηση της εταιρίας πραγματοποιείται μέσω της συμπεριφοράς τους. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται επηρεάζει τόσο τη φήμη της εταιρίας έξω από αυτήν όσο και την εσωτερική της κουλτούρα. Όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να μεταχειρίζονται τους άλλους όπως ακριβώς θα απαιτούσαν να συμπεριφέρονται στους ίδιους, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και άλλων ατόμων εκτός της εταιρίας που συνεργάζονται με αυτήν. Βεβαίως, το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους άλλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την εταιρία. II. Εφαρμοσιμότητα Ευθύνη των υπαλλήλων Κάθε υπάλληλος έχει την ευθύνη να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με το γράμμα και το πνεύμα του Κώδικα ηθικής ακεραιότητας της DaimlerChrysler και με τις πρακτικές και τις οδηγίες της εταιρείας. Επίσης, όπου κρίνεται εφαρμοστέα, απαιτείται η συμμόρφωση προς τις συμβάσεις εργασίας, το βιβλίο κανόνων και τα πρότυπα συμπεριφοράς. Η προστασία της φήμης της DaimlerChrysler σημαίνει συμμόρφωση προς τον Κώδικα ηθικής ακεραιότητας 24 ώρες το 24ωρο. Ακόμη και εκτός της εργασίας, οι υπάλληλοι θεωρούνται εκπρόσωποι της DaimlerChrysler. Είναι και για τη διάδοση αυτού του προτύπου στους υφισταμένους τους. επίσης αναγκαία η ενθάρρυνση μεταξύ των υπαλλήλων με σκοπό την υπεράσπιση του Κώδικα ηθικής ακεραιότητας της DaimlerChrysler και η συνεργασία με την εταιρεία για την επιβολή των όρων του. Η φήμη και η βιωσιμότητα της DaimlerChrysler μπορεί να διακινδυνεύουν. Πεδίο εφαρμογής Η φύση ορισμένων από τους στόχους της εταιρίας ενδέχεται να απαιτούν πιο συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς από αυτά που διατυπώθηκαν στον Κώδικα ηθικής ακεραιότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να δημιουργηθούν πρόσθετα πρότυπα για ορισμένες επιχειρηματικές μονάδες, περιοχές ή ατομικές προσπάθειες σε συνεργασία με το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων. Τήρηση του νόμου Η βασική πολιτική που αποτελεί το θεμέλιο για τον Κώδικα ηθικής ακεραιότητας της DaimlerChrysler είναι η δέσμευση της εταιρείας να διεξάγει τις επιχειρήσεις της σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για την κατανόηση και την εναρμόνιση της συμπεριφοράς τους με τις νομικές προϋποθέσεις που σχετίζονται με την εργασία τους. 8 Εφαρμοσιμότητα

8 Συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους III. Συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους 1. Πολιτικές εισφορές Πληρωμές, δώρα, δάνεια ή υπηρεσίες που παρέχονται από την DaimlerChrysler ή τις θυγατρικές της σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή επιτροπή, υποψήφιο ή κάτοχο πολιτικού αξιώματος απαγορεύονται εκτός των περιπτώσεων συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, νομικής πολιτικής και προηγούμενης έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της DaimlerChrysler. 2. Πληρωμές ή δάνεια Οι πληρωμές ή τα εταιρικά, επικουρικά ή προσωπικά δάνεια, οι μεταφορές οποιουδήποτε είδους αξίας σε κυβερνητικό αξιωματούχο ή υπάλληλο με σκοπό την απόκτηση, τη διατήρηση ή τη διεύθυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην DaimlerChrysler ή σε κάποια από τις θυγατρικές ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή άλλα πρόσωπα απαγορεύονται. Συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους 9

9 Σύγκρουση συμφερόντων IV. Σύγκρουση συμφερόντων 1. Σχέσεις με προμηθευτές, αντιπροσώπους, πελάτες και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους Οι υπάλληλοι θα πρέπει να αποφεύγουν τα προσωπικά συμφέροντα ή τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που συγκρούονται ή που φαίνεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα της DaimlerChrysler ή που επηρεάζουν ή φαίνεται να επηρεάζουν την κρίση τους ή τα καθήκοντά τους ως υπάλληλοι. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις παρακάτω οδηγίες όσον αφορά τα δώρα, τα γεύματα, την ψυχαγωγία και άλλα προνόμια που τυχόν αποκομίζουν από τους επιχειρηματικούς εταίρους. 1.1 Οι υπάλληλοι της DaimlerChrysler δεν πρέπει ποτέ να ζητούν ή να επιδιώκουν προσφορές για ψυχαγωγία, εστίαση, δώρα ή άλλου είδους δωρεάν αμοιβές, ή προσωπικές υπηρεσίες ή χάρες από επιχειρηματικούς εταίρους. 1.2 Τα επιχειρηματικά γεύματα με κάποιον επιχειρηματικό συνεργάτη μπορεί να επιτραπούν μόνο εφόσον προσφέρονται οικειοθελώς, όταν πρόκειται για νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό και όταν αποτελούν αναπόσπαστο μέρας του εργασιακού προγράμματος (π.χ. το γεύμα κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου ή συμβουλίου, η δεξίωση που ακολουθεί τα συμβούλια ή το δείπνο ως μέρος μίας συνεχούς περιόδου εργασίας). Κάθε υπάλληλος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει συνεχώς τους προϊσταμένους του σχετικά με τη συχνότητα και τη φύση των γευμάτων, καθώς και για την ψυχαγωγία που προσφέρεται από τους επιχειρηματικούς εταίρους.* 1.3 Τα ταξίδια και οι διανυκτερεύσεις που καλύπτονται από επιχειρηματικούς εταίρους δεν επιτρέπονται. Εξαιρέσεις γίνονται μόνο για επιχειρηματικά ταξίδια σε αεροσκάφος που ανήκει σε συνεργάτη και κατόπιν εγκρίσεως από τον άμεσο προϊστάμενο του υπαλλήλου και από τουλάχιστον έναν Ανώτερο Αντιπρόεδρο (ανώτερα στελέχη επιπέδου C και πάνω). Εάν ένας επιχειρηματικός συνεργάτης πληρώνει για στέγη ή παρέχει κατοικία, τότε οι υπάλληλοι θα πρέπει να προσδιορίσουν την αντικειμενική αξία του ακινήτου, να καταβάλλουν το κατάλληλο ποσό στον επιχειρηματικό συνεργάτη και να διευθετήσουν την απόδοση των χρημάτων μέσω της κατάστασης εξόδων. 1.4 Η παρακολούθηση αθλητικών διοργανώσεων και δραστηριοτήτων, θεαμάτων ή άλλων τρόπων ψυχαγωγίας ή κοινωνικών δραστηριοτήτων ως προσκεκλημένος του ίδιου επιχειρηματικού συνεργάτη δεν επιτρέπεται να συμβαίνει περισσότερες από δύο φορές το χρόνο. Πρέπει να παρίσταται ένας εκπρόσωπος της εταιρίας υποδοχής. * Τα διάφορα τμήματα ή επιχειρησιακές μονάδες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης συγκεκριμένων γραπτών οδηγιών που είναι λογικές και κατάλληλες για τις απαιτήσεις λειτουργίας τους. 10 Σύγκρουση συμφερόντων

10 1.5 Εάν οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν τους προμηθευτές της DaimlerChrysler, τους αντιπροσώπους ή τους πελάτες για να παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες προσωπικής φύσης, θα πρέπει να καταβάλλεται η αντικειμενική αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών και να τεκμηριώνεται εγγράφως η πληρωμή. 1.6 Η επιδίωξη ή η αποδοχή προσωπικής οικονομικής βοήθειας με οποιοδήποτε τρόπο από προμηθευτή, αντιπρόσωπο ή πελάτη απαγορεύεται. 1.7 Η χορηγία από προμηθευτή, αντιπρόσωπο ή άλλο πελάτη για τις εκδηλώσεις της DaimlerChrysler, για εορτασμούς γενεθλίων, συνταξιοδότησης ή άλλων εορταστικών συγκεντρώσεων της εταιρίας δεν επιτρέπεται. Ομοίως, κανένας υπάλληλος ή υπάλληλος εκ μέρους της εταιρείας δεν θα πρέπει να επιδιώκει ή να δέχεται τη συμμετοχή προμηθευτών σε προσωπικές πρωτοβουλίες του υπαλλήλου ή φιλανθρωπικές ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα εκδηλώσεις της εταιρίας. Μία τέτοια συμμετοχή μπορεί να καθιερώσει νέα κριτήρια πέραν του κόστους, της ποιότητας και της διανομής στη διαδικασία της επιλογής του προμηθευτή. 1.8 Οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν εκπτώσεις και άλλες μορφές προώθησης που προσφέρονται από τους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους ή τους πελάτες, υπό την προϋπόθεση ότι οι προσφορές ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους της DaimlerChrysler. Οι εκπτώσεις που αποκτήθηκαν κατόπιν απαίτησης ή συμφωνίας με σκοπό την απόκτηση ή τη διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών για λογαριασμό της DaimlerChrysler ή που προσφέρονται μόνο σε περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων απαγορεύονται. 1.9 Απαγορεύεται στους υπαλλήλους και τις οικογένειές τους να επιδιώκουν δώρα ή να δέχονται άλλου είδους προσωπικές παροχές από τους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους ή άλλους πελάτες της DaimlerChrysler. Προωθητικό υλικό και άλλα αντικείμενα αξίας έως και 30/ U.S.$ 30 ή λιγότερο μπορούν να γίνουν δεκτά εάν η προσφορά γίνεται οικειοθελώς και όταν δεν υπάρχει η πιθανότητα να επηρεάσουν τα δώρα την κρίση του υπαλλήλου ή τις ενέργειές του κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Τα δώρα μεγαλύτερης αξίας δεν πρέπει να γίνονται δεκτά, ενώ ο δωρητής θα πρέπει να ενημερώνεται για την πολιτική της DaimlerChrysler. Εάν υπάρχουν απορίες μεταξύ των υπαλλήλων (π.χ. σε ένα διεθνές περιβάλλον, όπου η απόρριψη ενός δώρου μπορεί να θεωρηθεί απρέπεια) θα πρέπει να επανεξετάσουν το θέμα με τον προϊστάμενό τους ή με οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες επαφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο XIΙ. Σύγκρουση συμφερόντων 11

11 2. Εξωτερικές δραστηριότητες Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια κερδοσκοπικών εταιριών χωρίς την έγκριση της DaimlerChrysler. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να επιδίδονται σε ατομικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που εμπλέκονται στα καθήκοντά τους για την DaimlerChrysler και απαγορεύεται να εργάζονται, χωρίς προηγούμενη έγκριση, ή να παρέχουν υπηρεσίες με αντιμισθία σεπιχειρηματικούς εταίρους ή ανταγωνιστές. Υπό την προσωπική τους ιδιότητα, οι υπάλληλοι μπορούν να συμμετέχουν σε κοινοτικές, πολιτικές, εκπαιδευτικές και δημοτικές οργανώσεις και να παρίστανται στα διοικητικά συμβούλια ιδιωτικών λεσχών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και νοσοκομείων, με την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή ή η παροχή υπηρεσιών δεν εμπλέκεται στα καθήκοντά τους ως υπάλληλοι της DaimlerChrysler. 3. Κατοχή μετοχών Οι υπάλληλοι της DaimlerChrysler και τα μέλη του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος δε δικαιούνται να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα οποιασδήποτε μορφής μερίδιο συμμετοχής σε επιχειρηματικούς εταίρους ή σε άλλες επιχειρήσεις που διατηρούν ή πρόκειται να αποκτήσουν σχέσεις συνεργασίας με τη DaimlerChrysler. Εξαιρούνται τα μερίδια συμμετοχών που δεν επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων της DaimlerChrysler. 12 Σύγκρουση συμφερόντων

12 4. Εκπροσώπηση της DaimlerChrysler Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν ή που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα συμβούλια κοινοτικών, πολιτικών, εκπαιδευτικών, δημοτικών ή άλλων μηκερδοσκοπικών οργανώσεων ως εκπρόσωποι της εταιρείας θα πρέπει να εξασφαλίσουν προηγουμένως την έγκριση από τον αρμόδιο υπεύθυνο της επιχειρηματικής μονάδας. Τα μέλη της διοίκησης της DaimlerChrysler δέχονται τακτικά προτάσεις από άλλες επιχειρήσεις για συμμετοχή τους σε συνεντεύξεις, ομιλίες ή σύνταξη άρθρων όπου θα εκφράζονται οι απόψεις της εταιρίας ή θα αναφέρονται οι δραστηριότητές της. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τόσο η περίσταση όσο και το περιεχόμενο μιας συνέντευξης, μίας ομιλίας ή ενός άρθρου έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση, ότι συνάδουν με τα συμφέροντα και τα προγράμματα της εταιρείας και ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιών. Οποιουδήποτε είδους πρόσθετες αμοιβές, επιστροφές εξόδων ή άλλες αποζημιώσεις που σχετίζονται με αυτές τιq δραστηριότητες θα πρέπει να πληρώνονται ή να γίνονται πληρωτέες στην DaimlerChrysler. Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις απαιτούν προηγούμενη έγκριση από διευθυντικό στέλεχος και άνω. Σύγκρουση συμφερόντων 13

13 Εσωτερικός Έλεγχος V. Εσωτερικός Έλεγχος 1. Προστασία στοιχείων ενεργητικού και πληροφοριών Οι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία της περιουσίας της DaimlerChrysler κατά της απώλειας, κλοπής, κατάχρησης ή παράνομης χρήσης, πρόσβασης ή διάθεσης. Οι υπάλληλοι δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τις εργασιακές ευθύνες τους στην DaimlerChrysler. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες (μη προσβάσιμες στο κοινό πληροφορίες για την εταιρεία ή τα προϊόντα της) θα πρέπει να κρατούνται αυστηρά μυστικές κατά τη διάρκεια, καθώς και μετά, την περίοδο απασχόλησης του υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της εταιρίας σχετικά με την πρόσβαση και την ασφάλεια για προγράμματα λογισμικού και πληροφορικής, , inter-/intra-/extranet και συστήματα φωνητικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπου αυτά ισχύουν, θα πρέπει να ελέγχοντα αυστηρά. 2. Συστήματα/εκθέσεις/αρχεία εσωτερικού ελέγχου Η πολιτική της DaimlerChrysler είναι η διατήρηση αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το νόμο και τις εταιρικές πολιτικές, η προστασία και η πρόληψη τυχόν κακής χρήσης των στοιχείων ενεργητικού της εταιρίας, και η εξασφάλιση της κατάλληλης άδειας για συναλλαγές της εταιρίας και λοιπές εταιρικές δραστηριότητες. Η εταιρεία προετοιμάζει εξωτερικές εκθέσεις που πληρούν όλες τις σχετικές διεθνείς επιχειρηματικές και νομικές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών εκθέσεων, όπου διαφαίνεται η χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας. Για την επίτευξη αυτού του προτύπου, αναμένεται από τους υπαλλήλους να διατηρούν ακριβή και πλήρη εσωτερικά αρχεία για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και να διευθετούν κατάλληλα την εξουσιοδότηση και τεκμηρίωση των συναλλαγών και των δεσμεύσεων με τους επιχειρηματικούς εταίρους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση των επιχειρηματικών εξόδων με ακριβή και έγκαιρο τρόπο. Τα αρχεία της εταιρίας αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της DaimlerChrysler και πρέπει να δημιουργούνται και να διατηρούνται με τρόπο σύμφωνο με τις ισχύουσες πολιτικές. 3. Σχέσεις επενδυτών και χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών Η πολιτική της εταιρίας είναι η απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σύμφωνα την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Γερμανίας, των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, με στόχο την προαγωγή μίας πειθαρχημένης αγοράς για δημοσίως διαπραγματευόμενους τίτλους. Αυτή η πολιτική εξαρτάται από τη διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των μυστικών πληροφοριών που αφορούν την εταιρία και που μπορεί να θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες - πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή των χρηματιστηριακών τίτλων - πριν την κοινοποίησή τους. Πρόκειται για παράβαση της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, καθώς και της πολιτικής της εταιρείας, η πώληση ή η αγορά των δημοσίως διαπραγματευόμενων τίτλων της εταιρίας ή των επιχειρηματικών εταίρων της κατά την κατοχή εμπιστευτικών πληροφοριών ή η διάθεση παρόμοιων πληροφοριών σε τρίτους. 14 Εσωτερικός έλεγχος

14 Ποιότητα VI. Ποιότητα Η αφοσίωση της DaimlerChrysler στην ποιότητα και στις διαδικασίες βελτίωσης της ποιότητας είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την ευημερία της. Οι υπάλληλοι οφείλουν να πασχίζουν ώστε να ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών, τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών, και να βελτιώνουν διαρκώς την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της DaimlerChrysler. Ποιότητα 15

15 Οι αρχές της κοινωνικής ευθύνης της DaimlerChrysler VII. Οι αρχές της κοινωνικής ευθύνης της DaimlerChrysler Η DaimlerChrysler έχει επίγνωση της κοινωνικής της ευθύνης και των εννέα αρχών που αποτελούν τη βάση του Οικουμενικού Συμφώνου. Για να επιτύχει αυτούς τους κοινούς στόχους, η DaimlerChrysler έχει έλθει σε συμφωνία για τις παρακάτω αρχές με τους διεθνείς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Η DaimlerChrysler υποστηρίζει την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και επιθυμεί τη συνεργασία με άλλες εταιρίες και ιδρύματα με σκοπό να εμποδίσει το ενδεχόμενο πρόκλησης φόβου και πανικού μεταξύ των κατοίκων ολόκληρου του πλανήτη εξαιτίας της μη αναστρέψιμης διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης. Η DaimlerChrysler θέλει να προβάλλει το ανθρώπινο πρόσωπο της παγκοσμιοποίησης, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Η DaimlerChrysler είναι πεπεισμένη ότι η κοινωνική ευθύνη αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τους μετόχους, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους πελάτες και τους υπαλλήλους. Μόνο τότε θα μπορεί η DaimlerChrysler να συνεισφέρει στη μελλοντική παγκόσμια ειρήνη και ευημερία. Ωστόσο, αυτή η ευθύνη απαιτεί να είναι η DaimlerChrysler ανταγωνιστική και να παραμείνει μακροπρόθεσμα ανταγωνιστική. Η ανάληψη κοινωνικής ευθύνης είναι αναγκαία για μια εταιρία που βασίζεται στις αξίες. Οι παρακάτω αρχές, οι οποίες υπαγορεύονται από τα πρότυπα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, εφαρμόζονται από την DaimlerChrysler σε όλο τον κόσμο, και για τη θέσπισή τους, ελήφθησαν πλήρως υπόψη η πολιτισμική ποικιλομορφία και οι κοινωνικές αξίες. 16 Οι αρχές κοινωνικής ευθύνης της DaimlerChrysler

16 Ανθρώπινα Δικαιώματα Η DaimlerChrysler σέβεται και υποστηρίζει τη συμμόρφωση προς τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταναγκαστική εργασία Η DaimlerChrysler καταδικάζει όλες τις μορφές καταναγκαστικής και επιβεβλημένης εργασίας. Παιδική εργασία Η DaimlerChrysler υποστηρίζει την εξάλειψη της παιδικής εργασίας. Τα παιδιά δεν πρέπει να εμποδίζονται στην ανάπτυξή τους. Η υγεία και η ασφάλειά τους δεν πρέπει να επηρεάζονται δυσμενώς. Η αξιοπρέπειά τους πρέπει να γίνεται σεβαστή. Ίσες ευκαιρίες Η DaimlerChrysler αναλαμβάνει την υπεράσπιση των ίσων ευκαιριών με σεβασμό στην απασχόληση και την κατάργηση των διακρίσεων προς υπαλλήλους με βάση το φύλο, τη φυλή, την αναπηρία, την καταγωγή, τη θρησκεία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό εκτός αν υπαγορεύεται ρητώς από την εθνική νομοθεσία η επιλογή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Ίση αμοιβή για ίση εργασία Εντός του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, η DaimlerChrysler σέβεται την αρχή της "ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας", π.χ. για άνδρες και γυναίκες. Σχέσεις με υπαλλήλους και εκπροσώπους των υπαλλήλων Η DaimlerChrysler αναγνωρίζει το ανθρώπινο δικαίωμα του σχηματισμού συνδικαλιστικών οργανώσεων.κατά τη διάρκεια εκστρατειών των οργανώσεων η εταιρία και τα στελέχη θα παραμένουν ουδέτερα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και η εταιρεία θα συμμορφώνονται με τις βασικές δημοκρατικές αρχές και συνεπώς θα διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίζουν ελεύθερα. Η DaimlerChrysler σέβεται το δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η επεξεργασία αυτού του ανθρώπινου δικαιώματος υπόκειται στους εθνικούς καταστατικούς κανονισμούς και στις υπάρχουσες συμφωνίες. Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι ελεύθερα θα παραχωρείται ακόμα και στους κατοίκους χωρών όπου η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι δεν προστατεύεται από τη νομοθεσία. Η συνεργασία με υπαλλήλους, εκπροσώπους των υπαλλήλων και συνδικαλιστικές οργανώσεις θα είναι εποικοδομητική. Ο σκοπός μιας τέτοιας συνεργασίας θα είναι η αναζήτηση μίας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των εμπορικών συμφερόντων της εταιρίας και των συμφερόντων των υπαλλήλων. Ακόμη και στην περίπτωση διαφωνίας, σκοπός θα παραμένει η εύρεση μίας λύσης που θα επιτρέπει την μακροπρόθεσμη εποικοδομητική συνεργασία. Σκοπός της εταιρίας είναι η συμμετοχή και η ενημέρωση των εργαζομένων με τον αμεσότερο δυνατό τρόπο. Η συμπεριφορά απέναντι στους εργαζομένους και η επικοινωνία με αυτούς θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σεβασμό. Οι αρχές κοινωνικής ευθύνης της DaimlerChrysler 17

17 Προστασία του περιβάλλοντος Εργασιακές συνθήκες Η DaimlerChrysler αντιτίθεται στις εργασιακές συνθήκες εκμετάλλευσης. Προστασία της υγείας Η DaimlerChrysler εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον σε επίπεδο όχι χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται από την εθνική νομοθεσία και υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Αμοιβή Η DaimlerChrysler τιμά το δικαίωμα της λογικής αμοιβής, η οποία δεν είναι μικρότερη από το νομικά κατοχυρωμένο βασικό μισθό και την τοπική αγορά εργασίας. Ωράριο εργασίας Η DaimlerChrysler εγγυάται τη συμμόρφωση προς τις εθνικές διατάξεις και συμφωνίες σχετικά με το εργασιακό ωράριο και τις ετήσιες άδειες διακοπών μετ' αποδοχών. Εκπαίδευση Η DaimlerChrysler υποστηρίζει την εκπαίδευση των υπαλλήλων που στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην υψηλή ποιότητα εργασίας. Προμηθευτές Η DaimlerChrysler υποστηρίζει και ενθαρρύνει τους προμηθευτές της να υιοθετούν και να εφαρμόζουν αντίστοιχες αρχές στις δικές τους εταιρίες. Η DaimlerChrysler προσδοκά από τους προμηθευτές της να ενστερνίζονται αυτές τις αρχές ως βάση για τις σχέσεις τους με τη DaimlerChrysler. Η DaimlerChrysler θεωρεί τα παραπάνω ως μία ευνοϊκή βάση για διαρκείς επιχειρηματικές σχέσεις. VIII. Προστασία του περιβάλλοντος Η DaimlerChrysler είναι αφοσιωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος για τη σημερινή και για τις επερχόμενες γενιές και στην πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Η εταιρεία προσδοκά και ενθαρρύνει την ενεργό υποστήριξη και συμμετοχή των εργαζομένων της στην επιδίωξη νέων προϊόντων και κατασκευαστικών τεχνολογιών που προάγουν τη διατήρηση των φυσικών πόρων, διευκολύνουν την ανακύκλωση, εξαλείφουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. 18 Προστασία του περιβάλλοντος

18 Αφοσίωση σε υψηλά πρότυπα ηθικής IX. Αφοσίωση σε υψηλά πρότυπα ηθικής. Η DaimlerChrysler έχει αφοσιωθεί στην επίτευξη υψηλών ηθικών προτύπων στις επιχειρηματικές της συναλλαγές. Η DaimlerChrysler δεν ανέχεται τις ανήθικες ή διεφθαρμένες πρακτικές από τους υπαλλήλους της ή από τους επιχειρηματικούς της εταίρους. Η DaimlerChrysler απαγορεύει αυστηρά τη δωροδοκία ή την ανοχή σε αυτήν, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διαφθοράς. Η DaimlerChrysler θα αφιερώνει σε συνεχή βάση τα κατάλληλα μέσα εντός των επιχειρηματικών της μονάδων με σκοπό την εξακρίβωση και τη διόρθωση πιθανών αδυναμιών στους εσωτερικούς ελέγχους της. Αφοσίωση σε υψηλά πρότυπα ηθικής 19

19 Σχέσεις με επενδυτές και επιχειρηματικούς εταίρους X. Σχέσεις με ανταγωνιστές και επιχειρηματικούς εταίρους Η DaimlerChrysler είναι αφοσιωμένη στην πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα αντι-μονοπωλιακή και εμπορική νομοθεσία καθώς και προς τους νόμους που αφορούν τη δίκαιη τιμολόγηση, το θεμιτό ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή. Αυτοί οι νόμοι ρυθμίζουν τις σχέσεις της DaimlerChrysler με τους ανταγωνιστές, τους προμηθευτές και τους αντιπροσώπους, τους διανομείς και τους λιανοπωλητές. Γενικώς απαγορεύουν συμφωνίες και άλλες δραστηριότητες που προκαθορίζουν ή συντονίζουν τις τιμές ή τις φόρμουλες τιμών, διαιρούν τις περιοχές πωλήσεων ή τους πελάτες, ή περιορίζουν χωρίς λόγο τον ελεύθερο και ανοικτό ανταγωνισμό. Περιορίζουν επίσης τη δυνατότητα της εταιρείας να διαδίδει ευαίσθητες πληροφορίες που ανήκουν στον ιδιοκτήτη ή σε ανταγωνιστή και να συναλλάσσεται αποκλειστικά με προμηθευτές ή άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. Αυτοί οι νόμοι κατοχυρώνουν επίσης τα αιτήματα των καταναλωτών για γνωστοποίηση εμπιστευτικών στοιχείων και τη διευθέτηση των παραπόνων των πελατών. Η αντι-μονοπωλιακή και η εμπορική νομοθεσία είναι σύνθετες και επηρεάζουν όλες τις πλευρές των εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων της DaimlerChrysler. Τα πρόστιμα για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μπορεί να είναι πολύ αυστηρά. Εάν οι εργαζόμενοι έχουν απορίες σχετικά με το πώς σχετίζονται αυτοί οι νόμοι με τα εργασιακά τους καθήκοντα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου της εταιρίας. Κατά τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους ανταγωνιστές της, η DaimlerChrysler χρησιμοποιεί όλες τις θεμιτές πηγές, ενώ αποφεύγει οποιεσδήποτε πράξεις, οι οποίες κρίνονται παράνομες ή που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νομική ευθύνη στην εταιρία. 20 Σχέσεις με επενδυτές και επιχειρηματικούς εταίρους

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Η Υπόσχεση των Χρυσών Τόξων «Η βάση του συνόλου της επιχείρησής μας είναι το γεγονός πως είμαστε ηθικοί, αληθινοί και αξιόπιστοι». «Η βάση του συνόλου της επιχείρησής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ολογίας ΚώΔίΚας Δεοντ

ολογίας ΚώΔίΚας Δεοντ Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι η γενική μας Δήλωση για τη Δεοντολογική Επιχειρηματική Συμπεριφορά Σε ποιους απευθύνεται ο Κώδικας; Υπάλληλοι με Ηγετικούς Ρόλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. 2 3. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 3 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 3 5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας HEINZ Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 600 Grant Street Pittsburgh, Πενσυλβάνια 15219-2857 William R. Johnson Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Προς: Όλους τους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct)

Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct) Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct) Περιεχόμενα Πρόλογος της διεύθυνσης της Voith GmbH: 3 Ενεργώντας σύμφωνα με τις αξίες της Voith 1. Εισαγωγή και διακήρυξη αρχών 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς Μήνυμα από τον Richard Reese, Πρόεδρο και CEO Στην Iron Mountain, δίνουμε εξίσου μεγάλη σημασία στη φήμη μας για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΔEONTOΛOΓIA Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

ΔEONTOΛOΓIA Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΔEONTOΛOΓIA Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ L ORÉAL ΠΡΟΛΟΓΟΣ από τους Sir Lindsay Owen-Jones και Jean-Paul Agon ΠΡΟΛΟΓΟΣ από την Ομάδα Διοίκησης ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ακεραιότητά μας. Ακεραιότητα στην πράξη. Η ακεραιότητα υπερισχύει.

Η ακεραιότητά μας. Ακεραιότητα στην πράξη. Η ακεραιότητα υπερισχύει. Η ακεραιότητά μας Η επιτυχία της Baxter βασίζεται στην ατομική υπευθυνότητα για αποτελέσματα και ακεραιότητα. Ασθενείς, ιατροί, πελάτες, ρυθμιστικές αρχές, επενδυτές αλλά και οι υπάλληλοί μας βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III Be well ΟΙ ΞΙΣ ΚΙ Τ ΠΡΟΤΥΠ ΜΣ Η ΒΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΥΧΙΣ ΜΣ Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III ΠΡΟΣΘΤΗ ΒΟΗΘΙ Πόροι για τους υπαλλήλους μας Προϊστάμενος ή διευθυντής Πρώτο μέλημά σας είναι να συμβουλευτείτε το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx. Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone. 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way

Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx. Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone. 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx «Η εμπιστοσύνη θα πρέπει να διέπει κάθε μας πράξη.»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 1 ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα