DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας"

Transcript

1 DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας Εισαγωγή 4

2 ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Η εταιρική μας κουλτούρα: Πελατοκεντρική προσέγγιση Ομαδικό πνεύμα Δεκτικότητα Καινοτομία Έμπνευση Επιδεξιότητα Οι επιδόσεις μας: Ποιότητα Υπεροχή Ευθύνη Ταχύτητα Αποδοτικότητα Τα κοινά πιστεύω και οι κοινές αξίες μας 3

3 Εισαγωγή Αγαπητά μέλη της ομάδας μας. Νοέμβριος 2003 Ο πρώτος Κώδικας ηθικής ακεραιότητας για όλους τους υπαλλήλους της DaimlerChrysler Group εκδόθηκε τον Ιούλιο του Η παρούσα αναθεωρημένη έκδοση εμπλουτίστηκε με τις "Αρχές της Κοινωνικής Ευθύνης", μία κοινή πρωτοβουλία της εταιρικής διοίκησης και της Παγκόσμιας Επιτροπής Εργαζομένων, με βάση μία πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών ("το Οικουμενικό Σύμφωνο"). Οι "Αρχές της Κοινωνικής Ευθύνης" θέτουν τα ελάχιστα πρότυπα για τις συνθήκες εργασίας και τις βιομηχανικές σχέσεις σε όλα τα σημεία της DaimlerChrysler σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα πρότυπα αντιπροσωπεύουν τη δέσμευση για κοινωνική ευθύνη της παγκόσμιας εταιρίας μας. Ένα ουσιαστικό βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η εικόνα μας που αναγνωρίζεται παγκοσμίως και μία άριστη φήμη, ανάμεσα στο κοινό, τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους. Η ηθική και υπεύθυνη συμπεριφορά από κάθε έναν από τους υπαλλήλους μας κρίνεται αναγκαία. Ο Κώδικας ηθικής ακεραιότητας της DaimlerChrysler δεν μπορεί να καλύψει κάθε περίπτωση που ενδέχεται να προκύψει στην εργασία μας. Πρόκειται για ένα οδηγό συμπεριφοράς για όλους τους υπαλλήλους του Ομίλου DaimlerChrysler. Περισσότερες συμβουλές μπορείτε να λάβετε από τον προϊστάμενό σας ή από το Business Practices Office που αναφέρεται στον Κώδικα ηθικής ακεραιότητας. Σας ζητούμε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτές τις αρχές ως σημείο αναφοράς για τη συμπεριφορά σας στο μέλλον, με σκοπό τη διασφάλιση της καλής φήμης της εταιρίας μας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Διοικητικό Συμβούλιο Jurgen E. Schrempp Gunther Fleig (Τίθεται χειρόγραφη υπογραφή) (Τίθεται χειρόγραφη υπογραφή) 4 Εισαγωγή

4 Πίνακας Περιεχομένων I. Γενικές αρχές 1. Το Οικουμενικό Σύμφωνο και οι αρχές κοινωνικής ευθύνης της 6 DaimlerChrysler 2. Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς 7 II. Εφαρμοσιμότητα 8 III. Συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους 1. Πολιτικές εισφορές 9 2. Πληρωμές ή δάνεια 9 IV. Σύγκρουση συμφερόντων 1. Σχέσεις με προμηθευτές, αντιπροσώπους, πελάτες και άλλους 10 επιχειρηματικούς εταίρους 2. Εξωτερικές δραστηριότητες Κατοχή μετοχών Εκπροσώπηση της DaimlerChrysler 13 V. Εσωτερικός Έλεγχος 1. Προστασία στοιχείων ενεργητικού και πληροφοριών Συστήματα/εκθέσεις/αρχεία εσωτερικού ελέγχου Σχέσεις επενδυτών και χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών 14 VI. Ποιότητα 15 VII. Οι αρχές κοινωνικής ευθύνης της DaimlerChrysler 16 VIII. Προστασία του περιβάλλοντος 18 IX. Αφοσίωση σε υψηλά πρότυπα ηθικής 19 X. Σχέσεις με επενδυτές και επιχειρηματικούς εταίρους 20 XI. Αντιμετώπιση ξένων κυβερνήσεων και πελατών 21 - διεθνής εμπορική νομοθεσία XII. Υπακοή στον Κώδικα ηθικής ακεραιότητας 1. Ερωτήσεις σχετικά με τον Κώδικα ηθικής ακεραιότητας Κυρώσεις 22 Πίνακας περιεχομένων 5

5 Γενικές αρχές I. Γενικές αρχές 1. Το Οικουμενικό Σύμφωνο και οι αρχές κοινωνικής ευθύνης της DaimlerChrysler Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι μία πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε, Κόφι Ανάν, το οποίο κινητοποιεί την υποστήριξη από την ιδιωτική βιομηχανία θεμελιωδών αρχών όπως είναι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία της εργασίας και του περιβάλλοντος. Μέσα από συμφωνίες μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της ιδιωτικής βιομηχανίας, το Οικουμενικό Σύμφωνο δημιουργεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο για υπεύθυνη δράση με έρεισμα αυτές τις αρχές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κύριος Jurgen Schrempp υπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο εκ μέρους της DaimlerChrysler το φθινόπωρο του Το Σεπτέμβριο του 2002, η διοίκηση της DaimlerChrysler και εκπρόσωποι των εργαζομένων από όλο τον κόσμο ενέκριναν τις αρχές κοινωνικής ευθύνης ώστε να εφαρμοστεί στην DaimlerChrysler το Οικουμενικό Σύμφωνο. Οι αρχές δηλώνουν ρητά τη δέσμευση της εταιρίας για διατήρηση των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για την υπεράσπιση της αρχής των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και την πλήρη άρνηση των παράνομων διακρίσεων. Περιλαμβάνουν την προσκόλληση της DaimlerChrysler, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, στην αρχή της "ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας καθώς και την απόρριψή της όσον αφορά την αθέμιτη εκμετάλλευση των εργασιακών συνθηκών. Οι αρχές εκφράζουν επίσης τον προβληματισμό της DaimlerChrysler για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των υπαλλήλων της στους χώρους εργασίας της ανά τον κόσμο. Η DaimlerChrysler είναι πεπεισμένη ότι η κοινωνική ευθύνη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας. Αποτελεί τόσο το αποτέλεσμα όσο και την προϋπόθεση για την προσανατολισμένη στις αξίες και συνεχώς αποδοτική λειτουργία μιας επιχείρησης. Οι αρχές της κοινωνικής ευθύνης εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο. Οι πολλές και διαφορετικές κουλτούρες και η ποικιλομορφία των συστημάτων αξιών σε διαφορετικές κοινωνίες ελήφθησαν σοβαρά υπ' όψιν κατά τη δημιουργία τους, διότι οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν τη βάση για μία επιτυχημένη διεθνή συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να διορίζονται σε μία θέση, να λαμβάνουν υποστήριξη και να μπορούν να εξελίσσονται ανάλογα με τις δυνατότητες, τις ικανότητες και την απόδοσή τους, χωρίς παράνομες διακρίσεις. Ένα σημαντικό μέρος της επιτυχίας του Οικουμενικού Συμφώνου και των αρχών της κοινωνικής ευθύνης είναι η εμπέδωση των στόχων τους στη συνείδηση όλων των υπαλλήλων. Στους κανόνες δεοντολογίας που ακολουθούν, τα πρότυπα συμπεριφοράς για το διοικητικό προσωπικό και τους υπαλλήλους αποτελούν δεσμευτικούς όρους. Ορίζονται επίσης οι σχέσεις με προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους, καθώς και οι επαφές με ομάδες και επίσημες αρχές. Επιπλέον, θεσπίζονται γενικές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. 6 Γενικές αρχές

6 2. Γενικοί κανόνες δεοντολογίας 2.1 Κανόνες δεοντολογίας που αφορούν τους υπαλλήλους της εταιρείας Όλοι οι υπάλληλοι συμβάλλουν σε μία εταιρική κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από σχέσεις συνεργασίας. Η ανοχή και ο σεβασμός του ενός προς τον άλλο είναι μερικές από τις θεμελιώδεις ηθικές αρχές της διοίκησης και των υπαλλήλων. Επιπλέον, κάθε υπάλληλος έχει δεσμευτεί για υπεύθυνη και ηθική συμπεριφορά. Η αξιοπρέπεια του ατόμου οφείλει να γίνεται σεβαστή. Ο αμοιβαίος σεβασμός βασίζεται στην εδραία πεποίθηση και στην επιθυμία για ανάληψη δράσης. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να αναπτυχθεί ένα ανοικτό περιβάλλον ανοχής και συνεργασίας Κανόνες δεοντολογίας για τους υπαλλήλους Η DaimlerChrysler προσδοκεί από τους υπαλλήλους της, τόσο από τους διοικητικούς όσο και από τους μη διοικητικούς, να συμβάλλουν στη δημιουργία μίας θετικής ατμόσφαιρας μέσω της συμπεριφοράς του ενός προς τον άλλο. Η πιθανότητα επαφής με άλλου πολιτισμούς και τρόπους σκέψης μέσα από συνεργασίες προσφέρει μεγάλη ανταμοιβή για όλους τους υπαλλήλους. Βοηθάει, επίσης, στη δημιουργία κινήτρων για τους υπαλλήλους και αποτελεί τη βάση για συνεχή επιχειρηματική επιτυχία και για δημιουργία νέων αξιών Κανόνες δεοντολογίας για τη διοίκηση Το προσωπικό της διοίκησης υποστηρίζει την παραγωγική συμπεριφορά εφαρμόζοντας πρακτικές διοίκησης που βασίζονται στην απόδοση και προσανατολίζονται προς τις αξίες. Η συμπεριφορά του διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να θέτει το παράδειγμα του σεβασμού για την αξιοπρέπεια όλων των υπαλλήλων. Μέσα από τις μη προκατειλημμένες επαφές με τους υπαλλήλους, δημιουργούν μία ατμόσφαιρα εργασίας που ευνοεί τη διατήρηση του υψηλού ηθικού των υπαλλήλων και την ανοικτή ανταλλαγή ιδεών. Μέσα από την ευγένεια, την ανοχή και το αμοιβαίο ενδιαφέρον, καλλιεργούν αρμονικές και παραγωγικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Γενικές αρχές 7

7 Εφαρμοσιμότητα 2.2 Κανόνες δεοντολογίας στο πλαίσιο επαφών με τρίτους. Όλοι οι υπάλληλοι, ειδικά το προσωπικό της διοίκησης, οφείλουν να λαμβάνουν υπ' όψιν τους ότι η εκπροσώπηση της εταιρίας πραγματοποιείται μέσω της συμπεριφοράς τους. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται επηρεάζει τόσο τη φήμη της εταιρίας έξω από αυτήν όσο και την εσωτερική της κουλτούρα. Όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να μεταχειρίζονται τους άλλους όπως ακριβώς θα απαιτούσαν να συμπεριφέρονται στους ίδιους, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και άλλων ατόμων εκτός της εταιρίας που συνεργάζονται με αυτήν. Βεβαίως, το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους άλλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την εταιρία. II. Εφαρμοσιμότητα Ευθύνη των υπαλλήλων Κάθε υπάλληλος έχει την ευθύνη να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με το γράμμα και το πνεύμα του Κώδικα ηθικής ακεραιότητας της DaimlerChrysler και με τις πρακτικές και τις οδηγίες της εταιρείας. Επίσης, όπου κρίνεται εφαρμοστέα, απαιτείται η συμμόρφωση προς τις συμβάσεις εργασίας, το βιβλίο κανόνων και τα πρότυπα συμπεριφοράς. Η προστασία της φήμης της DaimlerChrysler σημαίνει συμμόρφωση προς τον Κώδικα ηθικής ακεραιότητας 24 ώρες το 24ωρο. Ακόμη και εκτός της εργασίας, οι υπάλληλοι θεωρούνται εκπρόσωποι της DaimlerChrysler. Είναι και για τη διάδοση αυτού του προτύπου στους υφισταμένους τους. επίσης αναγκαία η ενθάρρυνση μεταξύ των υπαλλήλων με σκοπό την υπεράσπιση του Κώδικα ηθικής ακεραιότητας της DaimlerChrysler και η συνεργασία με την εταιρεία για την επιβολή των όρων του. Η φήμη και η βιωσιμότητα της DaimlerChrysler μπορεί να διακινδυνεύουν. Πεδίο εφαρμογής Η φύση ορισμένων από τους στόχους της εταιρίας ενδέχεται να απαιτούν πιο συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς από αυτά που διατυπώθηκαν στον Κώδικα ηθικής ακεραιότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να δημιουργηθούν πρόσθετα πρότυπα για ορισμένες επιχειρηματικές μονάδες, περιοχές ή ατομικές προσπάθειες σε συνεργασία με το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων. Τήρηση του νόμου Η βασική πολιτική που αποτελεί το θεμέλιο για τον Κώδικα ηθικής ακεραιότητας της DaimlerChrysler είναι η δέσμευση της εταιρείας να διεξάγει τις επιχειρήσεις της σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για την κατανόηση και την εναρμόνιση της συμπεριφοράς τους με τις νομικές προϋποθέσεις που σχετίζονται με την εργασία τους. 8 Εφαρμοσιμότητα

8 Συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους III. Συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους 1. Πολιτικές εισφορές Πληρωμές, δώρα, δάνεια ή υπηρεσίες που παρέχονται από την DaimlerChrysler ή τις θυγατρικές της σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή επιτροπή, υποψήφιο ή κάτοχο πολιτικού αξιώματος απαγορεύονται εκτός των περιπτώσεων συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, νομικής πολιτικής και προηγούμενης έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της DaimlerChrysler. 2. Πληρωμές ή δάνεια Οι πληρωμές ή τα εταιρικά, επικουρικά ή προσωπικά δάνεια, οι μεταφορές οποιουδήποτε είδους αξίας σε κυβερνητικό αξιωματούχο ή υπάλληλο με σκοπό την απόκτηση, τη διατήρηση ή τη διεύθυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην DaimlerChrysler ή σε κάποια από τις θυγατρικές ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή άλλα πρόσωπα απαγορεύονται. Συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους 9

9 Σύγκρουση συμφερόντων IV. Σύγκρουση συμφερόντων 1. Σχέσεις με προμηθευτές, αντιπροσώπους, πελάτες και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους Οι υπάλληλοι θα πρέπει να αποφεύγουν τα προσωπικά συμφέροντα ή τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που συγκρούονται ή που φαίνεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα της DaimlerChrysler ή που επηρεάζουν ή φαίνεται να επηρεάζουν την κρίση τους ή τα καθήκοντά τους ως υπάλληλοι. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις παρακάτω οδηγίες όσον αφορά τα δώρα, τα γεύματα, την ψυχαγωγία και άλλα προνόμια που τυχόν αποκομίζουν από τους επιχειρηματικούς εταίρους. 1.1 Οι υπάλληλοι της DaimlerChrysler δεν πρέπει ποτέ να ζητούν ή να επιδιώκουν προσφορές για ψυχαγωγία, εστίαση, δώρα ή άλλου είδους δωρεάν αμοιβές, ή προσωπικές υπηρεσίες ή χάρες από επιχειρηματικούς εταίρους. 1.2 Τα επιχειρηματικά γεύματα με κάποιον επιχειρηματικό συνεργάτη μπορεί να επιτραπούν μόνο εφόσον προσφέρονται οικειοθελώς, όταν πρόκειται για νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό και όταν αποτελούν αναπόσπαστο μέρας του εργασιακού προγράμματος (π.χ. το γεύμα κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου ή συμβουλίου, η δεξίωση που ακολουθεί τα συμβούλια ή το δείπνο ως μέρος μίας συνεχούς περιόδου εργασίας). Κάθε υπάλληλος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει συνεχώς τους προϊσταμένους του σχετικά με τη συχνότητα και τη φύση των γευμάτων, καθώς και για την ψυχαγωγία που προσφέρεται από τους επιχειρηματικούς εταίρους.* 1.3 Τα ταξίδια και οι διανυκτερεύσεις που καλύπτονται από επιχειρηματικούς εταίρους δεν επιτρέπονται. Εξαιρέσεις γίνονται μόνο για επιχειρηματικά ταξίδια σε αεροσκάφος που ανήκει σε συνεργάτη και κατόπιν εγκρίσεως από τον άμεσο προϊστάμενο του υπαλλήλου και από τουλάχιστον έναν Ανώτερο Αντιπρόεδρο (ανώτερα στελέχη επιπέδου C και πάνω). Εάν ένας επιχειρηματικός συνεργάτης πληρώνει για στέγη ή παρέχει κατοικία, τότε οι υπάλληλοι θα πρέπει να προσδιορίσουν την αντικειμενική αξία του ακινήτου, να καταβάλλουν το κατάλληλο ποσό στον επιχειρηματικό συνεργάτη και να διευθετήσουν την απόδοση των χρημάτων μέσω της κατάστασης εξόδων. 1.4 Η παρακολούθηση αθλητικών διοργανώσεων και δραστηριοτήτων, θεαμάτων ή άλλων τρόπων ψυχαγωγίας ή κοινωνικών δραστηριοτήτων ως προσκεκλημένος του ίδιου επιχειρηματικού συνεργάτη δεν επιτρέπεται να συμβαίνει περισσότερες από δύο φορές το χρόνο. Πρέπει να παρίσταται ένας εκπρόσωπος της εταιρίας υποδοχής. * Τα διάφορα τμήματα ή επιχειρησιακές μονάδες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης συγκεκριμένων γραπτών οδηγιών που είναι λογικές και κατάλληλες για τις απαιτήσεις λειτουργίας τους. 10 Σύγκρουση συμφερόντων

10 1.5 Εάν οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν τους προμηθευτές της DaimlerChrysler, τους αντιπροσώπους ή τους πελάτες για να παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες προσωπικής φύσης, θα πρέπει να καταβάλλεται η αντικειμενική αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών και να τεκμηριώνεται εγγράφως η πληρωμή. 1.6 Η επιδίωξη ή η αποδοχή προσωπικής οικονομικής βοήθειας με οποιοδήποτε τρόπο από προμηθευτή, αντιπρόσωπο ή πελάτη απαγορεύεται. 1.7 Η χορηγία από προμηθευτή, αντιπρόσωπο ή άλλο πελάτη για τις εκδηλώσεις της DaimlerChrysler, για εορτασμούς γενεθλίων, συνταξιοδότησης ή άλλων εορταστικών συγκεντρώσεων της εταιρίας δεν επιτρέπεται. Ομοίως, κανένας υπάλληλος ή υπάλληλος εκ μέρους της εταιρείας δεν θα πρέπει να επιδιώκει ή να δέχεται τη συμμετοχή προμηθευτών σε προσωπικές πρωτοβουλίες του υπαλλήλου ή φιλανθρωπικές ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα εκδηλώσεις της εταιρίας. Μία τέτοια συμμετοχή μπορεί να καθιερώσει νέα κριτήρια πέραν του κόστους, της ποιότητας και της διανομής στη διαδικασία της επιλογής του προμηθευτή. 1.8 Οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν εκπτώσεις και άλλες μορφές προώθησης που προσφέρονται από τους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους ή τους πελάτες, υπό την προϋπόθεση ότι οι προσφορές ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους της DaimlerChrysler. Οι εκπτώσεις που αποκτήθηκαν κατόπιν απαίτησης ή συμφωνίας με σκοπό την απόκτηση ή τη διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών για λογαριασμό της DaimlerChrysler ή που προσφέρονται μόνο σε περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων απαγορεύονται. 1.9 Απαγορεύεται στους υπαλλήλους και τις οικογένειές τους να επιδιώκουν δώρα ή να δέχονται άλλου είδους προσωπικές παροχές από τους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους ή άλλους πελάτες της DaimlerChrysler. Προωθητικό υλικό και άλλα αντικείμενα αξίας έως και 30/ U.S.$ 30 ή λιγότερο μπορούν να γίνουν δεκτά εάν η προσφορά γίνεται οικειοθελώς και όταν δεν υπάρχει η πιθανότητα να επηρεάσουν τα δώρα την κρίση του υπαλλήλου ή τις ενέργειές του κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Τα δώρα μεγαλύτερης αξίας δεν πρέπει να γίνονται δεκτά, ενώ ο δωρητής θα πρέπει να ενημερώνεται για την πολιτική της DaimlerChrysler. Εάν υπάρχουν απορίες μεταξύ των υπαλλήλων (π.χ. σε ένα διεθνές περιβάλλον, όπου η απόρριψη ενός δώρου μπορεί να θεωρηθεί απρέπεια) θα πρέπει να επανεξετάσουν το θέμα με τον προϊστάμενό τους ή με οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες επαφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο XIΙ. Σύγκρουση συμφερόντων 11

11 2. Εξωτερικές δραστηριότητες Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια κερδοσκοπικών εταιριών χωρίς την έγκριση της DaimlerChrysler. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να επιδίδονται σε ατομικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που εμπλέκονται στα καθήκοντά τους για την DaimlerChrysler και απαγορεύεται να εργάζονται, χωρίς προηγούμενη έγκριση, ή να παρέχουν υπηρεσίες με αντιμισθία σεπιχειρηματικούς εταίρους ή ανταγωνιστές. Υπό την προσωπική τους ιδιότητα, οι υπάλληλοι μπορούν να συμμετέχουν σε κοινοτικές, πολιτικές, εκπαιδευτικές και δημοτικές οργανώσεις και να παρίστανται στα διοικητικά συμβούλια ιδιωτικών λεσχών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και νοσοκομείων, με την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή ή η παροχή υπηρεσιών δεν εμπλέκεται στα καθήκοντά τους ως υπάλληλοι της DaimlerChrysler. 3. Κατοχή μετοχών Οι υπάλληλοι της DaimlerChrysler και τα μέλη του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος δε δικαιούνται να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα οποιασδήποτε μορφής μερίδιο συμμετοχής σε επιχειρηματικούς εταίρους ή σε άλλες επιχειρήσεις που διατηρούν ή πρόκειται να αποκτήσουν σχέσεις συνεργασίας με τη DaimlerChrysler. Εξαιρούνται τα μερίδια συμμετοχών που δεν επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων της DaimlerChrysler. 12 Σύγκρουση συμφερόντων

12 4. Εκπροσώπηση της DaimlerChrysler Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν ή που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα συμβούλια κοινοτικών, πολιτικών, εκπαιδευτικών, δημοτικών ή άλλων μηκερδοσκοπικών οργανώσεων ως εκπρόσωποι της εταιρείας θα πρέπει να εξασφαλίσουν προηγουμένως την έγκριση από τον αρμόδιο υπεύθυνο της επιχειρηματικής μονάδας. Τα μέλη της διοίκησης της DaimlerChrysler δέχονται τακτικά προτάσεις από άλλες επιχειρήσεις για συμμετοχή τους σε συνεντεύξεις, ομιλίες ή σύνταξη άρθρων όπου θα εκφράζονται οι απόψεις της εταιρίας ή θα αναφέρονται οι δραστηριότητές της. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τόσο η περίσταση όσο και το περιεχόμενο μιας συνέντευξης, μίας ομιλίας ή ενός άρθρου έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση, ότι συνάδουν με τα συμφέροντα και τα προγράμματα της εταιρείας και ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιών. Οποιουδήποτε είδους πρόσθετες αμοιβές, επιστροφές εξόδων ή άλλες αποζημιώσεις που σχετίζονται με αυτές τιq δραστηριότητες θα πρέπει να πληρώνονται ή να γίνονται πληρωτέες στην DaimlerChrysler. Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις απαιτούν προηγούμενη έγκριση από διευθυντικό στέλεχος και άνω. Σύγκρουση συμφερόντων 13

13 Εσωτερικός Έλεγχος V. Εσωτερικός Έλεγχος 1. Προστασία στοιχείων ενεργητικού και πληροφοριών Οι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία της περιουσίας της DaimlerChrysler κατά της απώλειας, κλοπής, κατάχρησης ή παράνομης χρήσης, πρόσβασης ή διάθεσης. Οι υπάλληλοι δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τις εργασιακές ευθύνες τους στην DaimlerChrysler. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες (μη προσβάσιμες στο κοινό πληροφορίες για την εταιρεία ή τα προϊόντα της) θα πρέπει να κρατούνται αυστηρά μυστικές κατά τη διάρκεια, καθώς και μετά, την περίοδο απασχόλησης του υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της εταιρίας σχετικά με την πρόσβαση και την ασφάλεια για προγράμματα λογισμικού και πληροφορικής, , inter-/intra-/extranet και συστήματα φωνητικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπου αυτά ισχύουν, θα πρέπει να ελέγχοντα αυστηρά. 2. Συστήματα/εκθέσεις/αρχεία εσωτερικού ελέγχου Η πολιτική της DaimlerChrysler είναι η διατήρηση αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το νόμο και τις εταιρικές πολιτικές, η προστασία και η πρόληψη τυχόν κακής χρήσης των στοιχείων ενεργητικού της εταιρίας, και η εξασφάλιση της κατάλληλης άδειας για συναλλαγές της εταιρίας και λοιπές εταιρικές δραστηριότητες. Η εταιρεία προετοιμάζει εξωτερικές εκθέσεις που πληρούν όλες τις σχετικές διεθνείς επιχειρηματικές και νομικές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών εκθέσεων, όπου διαφαίνεται η χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας. Για την επίτευξη αυτού του προτύπου, αναμένεται από τους υπαλλήλους να διατηρούν ακριβή και πλήρη εσωτερικά αρχεία για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και να διευθετούν κατάλληλα την εξουσιοδότηση και τεκμηρίωση των συναλλαγών και των δεσμεύσεων με τους επιχειρηματικούς εταίρους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση των επιχειρηματικών εξόδων με ακριβή και έγκαιρο τρόπο. Τα αρχεία της εταιρίας αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της DaimlerChrysler και πρέπει να δημιουργούνται και να διατηρούνται με τρόπο σύμφωνο με τις ισχύουσες πολιτικές. 3. Σχέσεις επενδυτών και χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών Η πολιτική της εταιρίας είναι η απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σύμφωνα την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Γερμανίας, των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, με στόχο την προαγωγή μίας πειθαρχημένης αγοράς για δημοσίως διαπραγματευόμενους τίτλους. Αυτή η πολιτική εξαρτάται από τη διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των μυστικών πληροφοριών που αφορούν την εταιρία και που μπορεί να θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες - πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή των χρηματιστηριακών τίτλων - πριν την κοινοποίησή τους. Πρόκειται για παράβαση της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, καθώς και της πολιτικής της εταιρείας, η πώληση ή η αγορά των δημοσίως διαπραγματευόμενων τίτλων της εταιρίας ή των επιχειρηματικών εταίρων της κατά την κατοχή εμπιστευτικών πληροφοριών ή η διάθεση παρόμοιων πληροφοριών σε τρίτους. 14 Εσωτερικός έλεγχος

14 Ποιότητα VI. Ποιότητα Η αφοσίωση της DaimlerChrysler στην ποιότητα και στις διαδικασίες βελτίωσης της ποιότητας είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την ευημερία της. Οι υπάλληλοι οφείλουν να πασχίζουν ώστε να ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών, τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών, και να βελτιώνουν διαρκώς την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της DaimlerChrysler. Ποιότητα 15

15 Οι αρχές της κοινωνικής ευθύνης της DaimlerChrysler VII. Οι αρχές της κοινωνικής ευθύνης της DaimlerChrysler Η DaimlerChrysler έχει επίγνωση της κοινωνικής της ευθύνης και των εννέα αρχών που αποτελούν τη βάση του Οικουμενικού Συμφώνου. Για να επιτύχει αυτούς τους κοινούς στόχους, η DaimlerChrysler έχει έλθει σε συμφωνία για τις παρακάτω αρχές με τους διεθνείς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Η DaimlerChrysler υποστηρίζει την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και επιθυμεί τη συνεργασία με άλλες εταιρίες και ιδρύματα με σκοπό να εμποδίσει το ενδεχόμενο πρόκλησης φόβου και πανικού μεταξύ των κατοίκων ολόκληρου του πλανήτη εξαιτίας της μη αναστρέψιμης διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης. Η DaimlerChrysler θέλει να προβάλλει το ανθρώπινο πρόσωπο της παγκοσμιοποίησης, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Η DaimlerChrysler είναι πεπεισμένη ότι η κοινωνική ευθύνη αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τους μετόχους, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους πελάτες και τους υπαλλήλους. Μόνο τότε θα μπορεί η DaimlerChrysler να συνεισφέρει στη μελλοντική παγκόσμια ειρήνη και ευημερία. Ωστόσο, αυτή η ευθύνη απαιτεί να είναι η DaimlerChrysler ανταγωνιστική και να παραμείνει μακροπρόθεσμα ανταγωνιστική. Η ανάληψη κοινωνικής ευθύνης είναι αναγκαία για μια εταιρία που βασίζεται στις αξίες. Οι παρακάτω αρχές, οι οποίες υπαγορεύονται από τα πρότυπα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, εφαρμόζονται από την DaimlerChrysler σε όλο τον κόσμο, και για τη θέσπισή τους, ελήφθησαν πλήρως υπόψη η πολιτισμική ποικιλομορφία και οι κοινωνικές αξίες. 16 Οι αρχές κοινωνικής ευθύνης της DaimlerChrysler

16 Ανθρώπινα Δικαιώματα Η DaimlerChrysler σέβεται και υποστηρίζει τη συμμόρφωση προς τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταναγκαστική εργασία Η DaimlerChrysler καταδικάζει όλες τις μορφές καταναγκαστικής και επιβεβλημένης εργασίας. Παιδική εργασία Η DaimlerChrysler υποστηρίζει την εξάλειψη της παιδικής εργασίας. Τα παιδιά δεν πρέπει να εμποδίζονται στην ανάπτυξή τους. Η υγεία και η ασφάλειά τους δεν πρέπει να επηρεάζονται δυσμενώς. Η αξιοπρέπειά τους πρέπει να γίνεται σεβαστή. Ίσες ευκαιρίες Η DaimlerChrysler αναλαμβάνει την υπεράσπιση των ίσων ευκαιριών με σεβασμό στην απασχόληση και την κατάργηση των διακρίσεων προς υπαλλήλους με βάση το φύλο, τη φυλή, την αναπηρία, την καταγωγή, τη θρησκεία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό εκτός αν υπαγορεύεται ρητώς από την εθνική νομοθεσία η επιλογή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Ίση αμοιβή για ίση εργασία Εντός του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, η DaimlerChrysler σέβεται την αρχή της "ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας", π.χ. για άνδρες και γυναίκες. Σχέσεις με υπαλλήλους και εκπροσώπους των υπαλλήλων Η DaimlerChrysler αναγνωρίζει το ανθρώπινο δικαίωμα του σχηματισμού συνδικαλιστικών οργανώσεων.κατά τη διάρκεια εκστρατειών των οργανώσεων η εταιρία και τα στελέχη θα παραμένουν ουδέτερα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και η εταιρεία θα συμμορφώνονται με τις βασικές δημοκρατικές αρχές και συνεπώς θα διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίζουν ελεύθερα. Η DaimlerChrysler σέβεται το δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η επεξεργασία αυτού του ανθρώπινου δικαιώματος υπόκειται στους εθνικούς καταστατικούς κανονισμούς και στις υπάρχουσες συμφωνίες. Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι ελεύθερα θα παραχωρείται ακόμα και στους κατοίκους χωρών όπου η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι δεν προστατεύεται από τη νομοθεσία. Η συνεργασία με υπαλλήλους, εκπροσώπους των υπαλλήλων και συνδικαλιστικές οργανώσεις θα είναι εποικοδομητική. Ο σκοπός μιας τέτοιας συνεργασίας θα είναι η αναζήτηση μίας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των εμπορικών συμφερόντων της εταιρίας και των συμφερόντων των υπαλλήλων. Ακόμη και στην περίπτωση διαφωνίας, σκοπός θα παραμένει η εύρεση μίας λύσης που θα επιτρέπει την μακροπρόθεσμη εποικοδομητική συνεργασία. Σκοπός της εταιρίας είναι η συμμετοχή και η ενημέρωση των εργαζομένων με τον αμεσότερο δυνατό τρόπο. Η συμπεριφορά απέναντι στους εργαζομένους και η επικοινωνία με αυτούς θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σεβασμό. Οι αρχές κοινωνικής ευθύνης της DaimlerChrysler 17

17 Προστασία του περιβάλλοντος Εργασιακές συνθήκες Η DaimlerChrysler αντιτίθεται στις εργασιακές συνθήκες εκμετάλλευσης. Προστασία της υγείας Η DaimlerChrysler εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον σε επίπεδο όχι χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται από την εθνική νομοθεσία και υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Αμοιβή Η DaimlerChrysler τιμά το δικαίωμα της λογικής αμοιβής, η οποία δεν είναι μικρότερη από το νομικά κατοχυρωμένο βασικό μισθό και την τοπική αγορά εργασίας. Ωράριο εργασίας Η DaimlerChrysler εγγυάται τη συμμόρφωση προς τις εθνικές διατάξεις και συμφωνίες σχετικά με το εργασιακό ωράριο και τις ετήσιες άδειες διακοπών μετ' αποδοχών. Εκπαίδευση Η DaimlerChrysler υποστηρίζει την εκπαίδευση των υπαλλήλων που στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην υψηλή ποιότητα εργασίας. Προμηθευτές Η DaimlerChrysler υποστηρίζει και ενθαρρύνει τους προμηθευτές της να υιοθετούν και να εφαρμόζουν αντίστοιχες αρχές στις δικές τους εταιρίες. Η DaimlerChrysler προσδοκά από τους προμηθευτές της να ενστερνίζονται αυτές τις αρχές ως βάση για τις σχέσεις τους με τη DaimlerChrysler. Η DaimlerChrysler θεωρεί τα παραπάνω ως μία ευνοϊκή βάση για διαρκείς επιχειρηματικές σχέσεις. VIII. Προστασία του περιβάλλοντος Η DaimlerChrysler είναι αφοσιωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος για τη σημερινή και για τις επερχόμενες γενιές και στην πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Η εταιρεία προσδοκά και ενθαρρύνει την ενεργό υποστήριξη και συμμετοχή των εργαζομένων της στην επιδίωξη νέων προϊόντων και κατασκευαστικών τεχνολογιών που προάγουν τη διατήρηση των φυσικών πόρων, διευκολύνουν την ανακύκλωση, εξαλείφουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. 18 Προστασία του περιβάλλοντος

18 Αφοσίωση σε υψηλά πρότυπα ηθικής IX. Αφοσίωση σε υψηλά πρότυπα ηθικής. Η DaimlerChrysler έχει αφοσιωθεί στην επίτευξη υψηλών ηθικών προτύπων στις επιχειρηματικές της συναλλαγές. Η DaimlerChrysler δεν ανέχεται τις ανήθικες ή διεφθαρμένες πρακτικές από τους υπαλλήλους της ή από τους επιχειρηματικούς της εταίρους. Η DaimlerChrysler απαγορεύει αυστηρά τη δωροδοκία ή την ανοχή σε αυτήν, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διαφθοράς. Η DaimlerChrysler θα αφιερώνει σε συνεχή βάση τα κατάλληλα μέσα εντός των επιχειρηματικών της μονάδων με σκοπό την εξακρίβωση και τη διόρθωση πιθανών αδυναμιών στους εσωτερικούς ελέγχους της. Αφοσίωση σε υψηλά πρότυπα ηθικής 19

19 Σχέσεις με επενδυτές και επιχειρηματικούς εταίρους X. Σχέσεις με ανταγωνιστές και επιχειρηματικούς εταίρους Η DaimlerChrysler είναι αφοσιωμένη στην πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα αντι-μονοπωλιακή και εμπορική νομοθεσία καθώς και προς τους νόμους που αφορούν τη δίκαιη τιμολόγηση, το θεμιτό ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή. Αυτοί οι νόμοι ρυθμίζουν τις σχέσεις της DaimlerChrysler με τους ανταγωνιστές, τους προμηθευτές και τους αντιπροσώπους, τους διανομείς και τους λιανοπωλητές. Γενικώς απαγορεύουν συμφωνίες και άλλες δραστηριότητες που προκαθορίζουν ή συντονίζουν τις τιμές ή τις φόρμουλες τιμών, διαιρούν τις περιοχές πωλήσεων ή τους πελάτες, ή περιορίζουν χωρίς λόγο τον ελεύθερο και ανοικτό ανταγωνισμό. Περιορίζουν επίσης τη δυνατότητα της εταιρείας να διαδίδει ευαίσθητες πληροφορίες που ανήκουν στον ιδιοκτήτη ή σε ανταγωνιστή και να συναλλάσσεται αποκλειστικά με προμηθευτές ή άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. Αυτοί οι νόμοι κατοχυρώνουν επίσης τα αιτήματα των καταναλωτών για γνωστοποίηση εμπιστευτικών στοιχείων και τη διευθέτηση των παραπόνων των πελατών. Η αντι-μονοπωλιακή και η εμπορική νομοθεσία είναι σύνθετες και επηρεάζουν όλες τις πλευρές των εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων της DaimlerChrysler. Τα πρόστιμα για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μπορεί να είναι πολύ αυστηρά. Εάν οι εργαζόμενοι έχουν απορίες σχετικά με το πώς σχετίζονται αυτοί οι νόμοι με τα εργασιακά τους καθήκοντα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου της εταιρίας. Κατά τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους ανταγωνιστές της, η DaimlerChrysler χρησιμοποιεί όλες τις θεμιτές πηγές, ενώ αποφεύγει οποιεσδήποτε πράξεις, οι οποίες κρίνονται παράνομες ή που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νομική ευθύνη στην εταιρία. 20 Σχέσεις με επενδυτές και επιχειρηματικούς εταίρους

20 Αντιμετώπιση ξένων κυβερνήσεων και πελατών διεθνής εμπορική νομοθεσία XI. Αντιμετώπιση ξένων κυβερνήσεων και πελατών - διεθνής εμπορική νομοθεσία Η DaimlerChrysler είναι αφοσιωμένη στην πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους κατά της δωροδοκίας και του εμπορικού αποκλεισμού, με τους νόμους περί εξαγωγικών ελέγχων και το τελωνειακό δίκαιο. Η διεθνής εμπορική νομοθεσία επηρεάζει όλες τις πτυχές των παγκόσμιων επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της DaimlerChrysler. Οι νόμοι για την καταπολέμηση της δωροδοκίας απαγορεύουν την άμεση ή έμμεση προσφορά οποιουδήποτε είδους αξίας όχι μόνο σε εγχώριους, αλλά και σε ξένους κυβερνητικούς, πολιτικούς ή στρατιωτικούς αξιωματούχους ή εκπροσώπους διεθνών οργανισμών (όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Παγκόσμια Τράπεζα) με σκοπό την απόκτηση ή τη διατήρηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή την αποκόμιση αθέμιτου πλεονεκτήματος. Οι συγκεκριμένοι νόμοι επιβάλλουν επίσης τη διατήρηση αρχείων και εσωτερικών λογιστικών ελέγχων και ελέγχου των αιτημάτων που, όμοια με τις πολιτικές λογιστικού και εσωτερικού ελέγχου της DaimlerChrysler, έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ακρίβειας κατά τη διαδικασία της καταγραφής και της έκθεσης όλων των επιχειρηματικών συναλλαγών. Ο εξαγωγικός έλεγχος και το τελωνειακό δίκαιο ρυθμίζουν τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο η DaimlerChrysler μπορεί να εμπορεύεται αγαθά, τεχνολογίες ή να ανταλλάσσει πληροφορίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συγκεκριμένοι νόμοι μπορεί να απαγορεύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα με ορισμένες χώρες, ή να επιβάλλουν την υποχρέωση αδειοδότησης πριν την ανταλλαγή ή την εξαγωγή αγαθών ή τεχνολογίας. Η τελωνειακή νομοθεσία απαιτεί την ακριβή τεκμηρίωση και την ενδεδειγμένη έκθεση και αποτίμηση των αγαθών. Οι νόμοι κατά του εμπορικού αποκλεισμού απαγορεύουν τη συμμετοχή σε ξένους εμπορικούς αποκλεισμούς και περιορίζουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες κα προσωπικό, ενώ μπορεί να απαιτήσουν και την αναφορά ορισμένων τύπων αιτημάτων για παροχή πληροφοριών ή για συμμετοχή σε εμπορικούς αποκλεισμούς. Η διεθνής εμπορική νομοθεσία είναι σύνθετη. Τα πρόστιμα για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ενδέχεται να είναι πολύ αυστηρά και μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπική νομική ευθύνη και φυλάκιση. Επιπλέον, η συμμόρφωση με διάφορους εσωτερικούς κανονισμούς της DaimlerChrysler και με διαδικασίες του διεθνούς εμπορίου, όπως είναι οι Οδηγίες της DaimlerChrysler για τους Εξαγωγικούς Ελέγχους, κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της παγκόσμιας φήμης της DaimlerChrysler. Σε περίπτωση που προκύπτουν απορίες στους εργαζομένους σχετικά με τον τρόπο που σχετίζονται οι συγκεκριμένοι νόμοι και οδηγίες με τα καθήκοντά τους μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου της εταιρίας. Αντιμετώπιση ξένων κυβερνήσεων και πελατών - διεθνής εμπορική νομοθεσία 21

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηθική. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ηθική. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιεχόμενα Εισαγωγή Τι εστί Ηθική; Ορισμός της Ηθικής Γιατί να στραφούμε στην Ηθική; Η αντίληψη της Επιχειρηματικής Ηθικής στην Ελλάδα Η αντίληψη της Επιχειρηματικής Ηθικής σε Πορτογαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Στρατηγική προσέγγιση... 4 Όραμα και Αποστολή... 4 Προτεραιότητες... 4 Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στην Xerox Corporation και τις θυγατρικές της. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Επιστολή Πολιτικής περιγράφει τις επαγγελµατικά δεοντολογικές σχέσεις και συµπεριφορές που απαιτεί η Xerox από τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN. PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία. www.hartmann.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN. PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία. www.hartmann. ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία www.hartmann.info Αγαπητοί εργαζόμενοι, Για να ευθυγραμμιστούμε με τις διεθνείς απαιτήσεις συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Εταιρική πολιτική Τα έντυπα αντίγραφα δεν είναι ελεγχόμενα - Επαληθεύστε την ημερομηνία έναρξης ισχύος πριν από τη χρήση Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Λειτουργία: 7 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και 1 ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144 8 Μαρτίου 1999 Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογιασ τησ Nokia Siemens Networks

Κώδικας δεοντολογιασ τησ Nokia Siemens Networks Κώδικας δεοντολογιασ τησ Nokia Siemens Networks Αγαπητοί συνάδελφοι και μέτοχοι της Nokia Siemens Networks Φιλοδοξία μας στη Nokia Siemens Networks είναι η κατάκτηση της ηγετικής θέσης στον κλάδο. Για

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB ABB Μήνυμα από τον CEO 4 Αποφασιστικότητα Πώς βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν 6 Ποιότητα και απόδοση 7 Εμπιστοσύνη και ακεραιότητα 7 Δίκαιος ανταγωνισμός 7 Ανάρμοστες πληρωμές 8 Δώρα και ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

software consultancy financial

software consultancy financial -- OnLine Data SA Contents 1. Εισαγωγή... 2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία... 3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων... 3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών... 4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες - Ευρεσιτεχνίες...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Ά έκδοση Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα EΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 4 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 4 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα