Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012"

Transcript

1 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

2 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες, αυτές που θέσπισαν οι προκάτοχοί μας, είναι ζωντανές και μας καθοδηγούν κάτω από διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, είναι επιτακτικό να παρέχουμε στους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν σε όλα τα μέρη του κόσμου, ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ορθή επιχειρηματική συμπεριφορά και την ηθική που πρέπει να ακολουθούν κατά την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους. Το πολύ-περιφερειακό επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθούμε, μας επιτρέπει να βασιζόμαστε στην τοπική διοίκηση για την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των ενδιαφερόμενων μερών μας, αναγνωρίζοντας την τοπική κουλτούρα των ανθρώπων μας. Ωστόσο, αυτή η ελευθερία διοίκησης και λήψης αποφάσεων, απαιτεί από τους εργαζομένους να λειτουργούν με πολύ υψηλά επίπεδα διαφάνειας, εντιμότητας, ακεραιότητας και υπεύθυνης συμπεριφοράς. Βασιζόμενοι σε αυτές τις αρχές προχωράμε στις επόμενες σελίδες, στη χάραξη κοινών κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση μιας ορθής επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε ολόκληρο τον Όμιλο. Με αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας παρέχουμε ένα πλαίσιο αρχών λειτουργίας, ώστε ο καθένας μας να κατανοήσει ποιες είναι οι ηθικές απαιτήσεις κατά την εκτέλεση της καθημερινής εργασίας του. Ο Κώδικας αυτός δεν είναι εξαντλητικός και οι περισσότερες εταιρίες του Ομίλου πιθανώς να έχουν ήδη θεσπίσει λεπτομερείς διαδικασίες και συστήματα για την ικανοποίηση των αναγκών τους σε τοπικό επίπεδο. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες ή αντιμετωπίζουμε ασυνήθιστα περιστατικά, πρέπει πάντοτε να αναζητάμε μια δεύτερη εμπεριστατωμένη άποψη. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους, ότι ο Κώδικας αυτός αποτελεί τη δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου και όλων των εργαζομένων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στον τρόπο που ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, με την παράλληλη εφαρμογή των πιο υψηλών προτύπων εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δέσμευσή μας σε αυτές τις αρχές, είναι ο καθένας μας να αφιερώσει το χρόνο που απαιτείται για να διαβάσει προσεκτικά τον Κώδικα Δεοντολογίας, και να προσαρμόσει τις ενέργειές του στις κατευθυντήριες γραμμές του και να διασφαλίσει ότι αυτός είναι πλήρως κατανοητός και ότι εφαρμόζεται, όχι μόνο από όλους εμάς τους εργαζομένους στον ΤΙΤΑΝΑ, αλλά και από τους εργολάβους, τους προμηθευτές και γενικά τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες. Η δική σας υποστήριξη και συμβολή, θα είναι καθοριστική στο να αποτελέσει αυτός ο Κώδικας το βασικό εργαλείο για την ευημερία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων μας. Δ. Παπαλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου

3 Πίνακας περιεχομένων 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...5 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ...6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συμμόρφωση...7 Ανθρώπινα δικαιώματα...7 Υγεία και ασφάλεια...8 Βιώσιμη ανάπτυξη...8 Το περιβάλλον...8 Υγιής ανταγωνισμός...9 Δωροδοκία και διαφθορά...9 Δώρα και δωρεές Αθέμιτη χρηματιστηριακή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών Συγκρούσεις συμφερόντων Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές Σχέσεις με την Κοινωνία Σχέσεις με τους Εργαζομένους Επικοινωνία Εμπιστευτικότητα Περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εφαρμογή Παραβιάσεις Καταγγελία παραβιάσεων Η άποψή σας μετράει... 14

4 4 Εισαγωγή Από την ίδρυσή της το 1902, η Α.Ε. Τσιμέντων TITAN διοικείται με την πεποίθηση ότι μια επιχείρηση μπορεί να συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα, με δεοντολογικές αρχές και ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας. Κυρίαρχος Στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε ως πολυ-περιφερειακός καθετοποιημένος παραγωγός τσιμέντου, συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και την επιχειρηματική αριστεία με σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται ένα πλαίσιο συμφωνημένων αρχών και Αξιών που καθορίζουν την καθημερινή μας συμπεριφορά και πρακτική. Αυτό το πλαίσιο ορίζει ρητά τις ευθύνες μας απέναντι σε όλους όσους επηρεάζονται - άμεσα ή έμμεσα - από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Οι πράξεις μας αντικατοπτρίζουν τις δεσμεύσεις μας απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 1. Προς τους Μετόχους μας: Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση επαρκούς απόδοσης του κεφαλαίου τους, την προστασία της επένδυσής τους και τη διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές μας. 2. Προς τους Πελάτες μας: Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες με ανταγωνιστικούς όρους, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών μας και υποστηριζόμενα από την απαραίτητη τεχνολογική, περιβαλλοντική και εμπορική πείρα. 3. Προς τους Εργαζομένους μας: Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι ο πιο πολύτιμος πόρος μας. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, η παροχή ασφαλών, ανοικτών, χωρίς διακρίσεις, διαφοροποιημένων και καλών εργασιακών συνθηκών και η έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. 4. Προς τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες μας: Πιστεύουμε στις αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους εργολάβους και τους προμηθευτές μας και δεσμευόμαστε για την προώθηση πρακτικών υπεύθυνης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 5. Προς την Κοινωνία: Είναι πεποίθησή μας ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις συνεισφέρουν στην ευημερία και την πρόοδο της κοινωνίας συνολικά. Η αφοσίωσή μας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κυρίαρχου Στόχου μας. Όσο έχουν επεκταθεί οι δραστηριότητες του ΤΙΤΑΝΑ σε περισσότερες περιοχές, τόσο έχει διευρυνθεί και η ανάγκη διάδοσης των αρχών και των Αξιών που διέπουν την Εταιρία σε όλη την ιστορική της διαδρομή. Αποδεχόμαστε τις αρχές και Αξίες των άλλων πολιτισμών που ενσωματώνονται στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα, αλλά οι συλλογικές μας ενέργειες πρέπει να διέπονται από το βασικό πυρήνα αρχών και Αξιών που θεσπίζονται σε αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας. Η δέσμευσή μας σε αυτές τις αρχές και Αξίες πρέπει να διασφαλίζεται από την καθημερινή συμπεριφορά όλων των μελών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Όλοι μας πρέπει να λειτουργούμε με ακεραιότητα, διαφάνεια και υπευθυνότητα σε όλες μας τις ενέργειες.

5 Πεδίο Εφαρμογής 5 Αποτελεί συλλογική μας ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι εργολάβοι, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες του Ομίλου μοιράζονται όλες τις βασικές Αξίες του ΤΙΤΑΝΑ. Αυτό περιλαμβάνει και όλους τους υπαλλήλους, που εργάζονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου, καθώς και τους αντιπροσώπους και συνεργάτες του Ομίλου. Όλες οι λειτουργικές μονάδες σε ολόκληρο τον Όμιλο πρέπει να τηρούν αυτές τις αρχές και τις Αξίες. Ο παρών Κώδικας αποτελεί μια διατύπωση βασικών επιχειρηματικών πρακτικών και έχει συνταχθεί με σκοπό τη χάραξη ξεκάθαρων κατευθυντήριων γραμμών στην καθημερινή επιχειρηματική συμπεριφορά μας. Ο Κώδικας δεν είναι εξαντλητικός, καθώς πολλές από τις εταιρίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ θεσπίζουν και εφαρμόζουν πολιτικές και λεπτομερείς διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τους σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, όλες οι τοπικές πολιτικές πρέπει να είναι συμβατές με τον Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση εξαγοράς νέας εταιρίας από τον Όμιλο καταρτίζονται το συντομότερο δυνατόν ειδικά προγράμματα για τη διάδοση και την κατανόηση των κανόνων και των αρχών του Ομίλου που θεσπίζονται στον Κώδικα. Είναι αναγκαίο ο καθένας μας να έχει κατανοήσει με σαφήνεια ποια απαιτείται να είναι η ενδεδειγμένη ηθικά επιχειρηματική συμπεριφορά, καθώς και ποιες θα είναι οι συνέπειες που θα έχει κάποιος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

6 6 Εταιρικές Αξίες Ακεραιότητα Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές Συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία Επικοινωνούμε με άμεσο και ανοιχτό τρόπο Γνώση Εμπλουτίζουμε την εταιρική μας γνώση Αποκτούμε υψηλή κατάρτιση σε όλους τους τομείς Επιδιώκουμε την αριστεία στις βασικές μας ικανότητες Αξία στον Πελάτη Επιδιώκουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας Αναζητούμε πρωτοποριακές λύσεις Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες Δέσμευση έναντι Στόχων Προσθέτουμε αξία για τους μετόχους Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους Επιδιώκουμε υψηλά πρότυπα Συνεχής Βελτίωση Πιστεύουμε στην οργάνωση που μαθαίνει Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια της εργασίας Πρεσβεύουμε και στοχεύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη Συμπράττουμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη Στο πλαίσιο των Αξιών μας αναπτύσσουμε μια κουλτούρα συλλογικής φιλοδοξίας και συνεργασίας, ενθαρρύνοντας την προσωπική ευθύνη για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Παράλληλα, δίνουμε βαρύτητα στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό.

7 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 7 Συμμόρφωση Ενώ οι Εταιρικές Αξίες αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο αναπτύσσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα διεθνώς, η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε συνιστά βασική αρχή που πρέπει να τηρείται από όλους τους εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Επιπλέον, ο ΤΙΤΑΝ έχει αναλάβει ορισμένες δεσμεύσεις λόγω της συμμετοχής του σε διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και η Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI). Δεσμευόμαστε για την εφαρμογή και την προώθηση των βασικών αρχών, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας, η εξάλειψη των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η ανάπτυξη της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών κλπ. Πέρα από τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι μας πρέπει να τηρούμε πλήρως τις πολιτικές και διαδικασίες που θεσπίζονται, τόσο από τον Όμιλο συνολικά όσο και από την κάθε θυγατρική εταιρία του Ομίλου. Στην ουσία πρέπει να ασκούμε τα καθήκοντά μας με εντιμότητα, ακεραιότητα και υπευθυνότητα και να λειτουργούμε σύμφωνα με τα πιο υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής δεοντολογίας. Ανθρώπινα δικαιώματα Δεσμευόμαστε για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNDHR)* και στις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την εργασία**. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ως στόχο την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πεδία επιρροής μας, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του σεβασμού της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και της διαφορετικότητας, με ίσες ευκαιρίες για όλους, την εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα διοικητικά στελέχη του ΤΙΤΑΝΑ, τόσο κατά τη θέσπιση πολιτικών, όσο και στην πράξη, πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους τις διατυπωμένες δεσμεύσεις μας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν συναλλάσσονται με εργαζομένους, εργολάβους, πελάτες και προμηθευτές. * 1948 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ** 1999 Σύμβαση αριθ. 182 της ΔΟΕ σχετικά με την κατάργηση των χείριστων μορφών παιδικής εργασίας, Σύμβαση αριθ. 138 της ΔΟΕ σχετικά με την ελάχιστη ηλικία πρόσβασης στην απασχόληση, Σύμβαση του 1948 σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την προστασία του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι.

8 8 Υγεία και ασφάλεια Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των άμεσων και έμμεσων εργαζομένων σε όλους τους χώρους εργασίας μας αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για τον Όμιλο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος συμμορφώνεται κατ ελάχιστο με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι και οι εργολάβοι μας οφείλουν να σέβονται και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας που ορίζει ο Όμιλος, όπως διατυπώνονται στα τοπικά σχετικά εγχειρίδια πολιτικής για την ασφάλεια. Αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο τις υποχρεωτικές νομικές απαιτήσεις αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και διασφαλίζουν ότι όλες οι εταιρίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ παρέχουν ένα υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και μεριμνούν για τους πελάτες και τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις μας. Με συστηματική προσέγγιση αποσκοπούμε στη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας σε θέματα ασφάλειας, αγγίζοντας το όραμά μας για ένα υγιεινό εργασιακό περιβάλλον χωρίς περιστατικά, τραυματισμούς και ατυχήματα. Βιώσιμη ανάπτυξη Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία αξίας και βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας ανθρώπινα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία στις επιχειρηματικές μας αποφάσεις. Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιούμε τις δυσμενείς επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας για το περιβάλλον και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και να συμβάλλουμε στην ευημερία των εργαζομένων, των οικογενειών τους, των γειτονικών κοινοτήτων και της κοινωνίας συνολικά. Έτσι, το Όραμά μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΕΚΕ είναι : «Να αναπτύσσουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους με δεοντολογικό και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, δημιουργώντας αξία, ελαχιστοποιώντας το αποτύπωμά μας και μεγιστοποιώντας τις θετικές συνέπειες των ενεργειών μας.» Το περιβάλλον Ο περιορισμός και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις λειτουργίες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας συνιστά μία από τις βασικές δεσμεύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Οι πολιτικές του ΤΙΤΑΝΑ για το περιβάλλον επικεντρώνονται στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις περιοχές όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας. Δεσμευόμαστε για την πλήρη συμμόρφωση με το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης και διατήρησης όλων των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, του ορθού χειρισμού, της αποθήκευσης και απόρριψης υλικών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και της έγκαιρης και ακριβούς υποβολής των απαιτούμενων εκθέσεων στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

9 9 Υγιής ανταγωνισμός Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι οι δραστηριότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ διεξάγονται μέσα σε πλαίσια θεμιτού ανταγωνισμού και σε αυστηρή συμμόρφωση με το σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος θα διεξάγονται προγράμματα εκπαίδευσης και έλεγχοι συμμόρφωσης σε περιοδική βάση. Αυτό αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου διεξάγονται σε ένα πλαίσιο θεμιτού ανταγωνισμού σε παγκόσμια βάση και ότι τα διοικητικά στελέχη του Ομίλου που εμπλέκονται στο εμπόριο, έχουν γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Οι παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού εκθέτουν τις εταιρίες του Ομίλου σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις και πλήττουν τη φήμη τους, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις και για τον Όμιλο συνολικά. Επιπλέον, στον εργαζόμενο που παραβαίνει τη σχετική νομοθεσία, είναι δυνατό να αποδοθεί αστική και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και να λυθεί η σχέση εργασίας του με τον Όμιλο. Συνεπώς, όποτε υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τη νομιμότητα οποιασδήποτε επικοινωνίας, σύμβασης, εμπορικής πρακτικής ή δραστηριότητας, συνιστάται σε όλους τους εργαζομένους να συμβουλεύονται το τοπικό νομικό τμήμα και/ή το νομικό τμήμα του Ομίλου. Δωροδοκία και διαφθορά Όλες οι συναλλαγές του Ομίλου πρέπει να διενεργούνται με τρόπο νόμιμο και δεοντολογικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της δωροδοκίας*. Οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποι του ΤΙΤΑΝΑ απαγορεύεται να προσφέρουν, να παρέχουν, να αποδέχονται ή να υπόσχονται, άμεσα ή έμμεσα, το οποιοδήποτε μη οφειλόμενο οικονομικό ή άλλο όφελος, σε δημόσιο και/ή ιδιωτικό υπάλληλο, με σκοπό την εξασφάλιση ευνοϊκής μεταχείρισης ή επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Στον εργαζόμενο ή στο συνεργάτη που διαπράττει το αδίκημα της δωροδοκίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενδέχεται να καταλογιστεί αστική και ποινική ευθύνη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και να λυθεί η σχέση εργασίας του με τον Όμιλο. * Ψήφισμα των ΗΕ 58/4 της 31ης Οκτωβρίου 2003 περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς.

10 10 Δώρα και δωρεές Απαγορεύεται η προσφορά, η προτροπή ή η αποδοχή δώρων, δωρεών σε μετρητά ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή και κάθε ωφέλειας που σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Επιτρέπεται μόνο η αποδοχή μη χρηματικών δώρων μικρής αξίας στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής. Δωρεές εκ μέρους της εταιρίας επιτρέπονται μόνο εφόσον τηρείται η τοπική νομοθεσία και με απόλυτη διαφάνεια. Αθέμιτη χρηματιστηριακή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών Οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν την τιμή των μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων οποιασδήποτε εισηγμένης εταιρίας του Ομίλου, οφείλουν να τηρούν το απόρρητο αυτών των πληροφοριών. Αντιστοίχως, υποχρεούνται να μην προβαίνουν σε καμία συναλλαγή ως προς αυτές τις μετοχές, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, εκμεταλλευόμενοι τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Γενικά, πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία περί αθέμιτης χρηματιστηριακής εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. Για αυτό τον λόγο, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν γνώση και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και να υπογράφουν σχετική ειδική δέσμευση. Συγκρούσεις συμφερόντων Οι επιχειρηματικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τα συμφέροντα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συνολικά και όχι βάσει προσωπικών συμφερόντων, σχέσεων ή ωφελειών. Οι εργαζόμενοι πρέπει να απέχουν από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την άσκηση της οποίας ιδιωτικά συμφέροντα μπορεί να τους αποτρέψουν από τη λήψη αντικειμενικής απόφασης. Σε καταστάσεις όπου προσωπικά συμφέροντα μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ο εργαζόμενος οφείλει να τα γνωστοποιεί στα μέλη της διοίκησης, τα οποία με τη σειρά τους πρέπει να διασφαλίσουν την εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Στα προσωπικά συμφέροντα του εργαζομένου συμπεριλαμβάνονται τα συμφέροντα των «στενά συνδεδεμένων» προσώπων, όπως οι συγγενείς εξ αίματος, εξ αγχιστείας, οι στενοί προσωπικοί φίλοι κλπ. και τα νομικά πρόσωπα εν γένει. Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές Οι σχέσεις μας με τους πελάτες και τους προμηθευτές πρέπει να βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό, στην αμεροληψία και στην εντιμότητα, διασφαλίζοντας έτσι μακροχρόνιες συνεργασίες. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας, με χρήση όλων των μέσων τεχνολογίας, έρευνας και των σύγχρονων μεθόδων λειτουργίας, σε πλήρη δε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας ή με τις όποιες άλλες προδιαγραφές σχετικά με το προϊόν. Οι προμηθευτές μας πρέπει να έχουν ως γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την απόδοση και να λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

11 11 Σχέσεις με την Κοινωνία Δεσμευόμαστε για τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας με τις τοπικές κοινότητες σε όλες τις περιοχές όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις του Ομίλου. Αυτή η δέσμευση είναι μια προσπάθεια που εξελίσσεται διαρκώς και λαμβάνει διάφορες μορφές ανάλογα με τις τοπικές κουλτούρες και συνθήκες. Επικεντρώνεται κυρίως στη συνεισφορά τεχνογνωσίας, πείρας, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης για πρωτοβουλίες και δράσεις που προωθούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της υγείας και της ασφάλειας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δέσμευσής μας για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων και την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης. Σχέσεις με τους Εργαζομένους Οι σχέσεις με τους εργαζομένους εντός του Ομίλου βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την κατανόηση, την εντιμότητα και την ανοικτή επικοινωνία. Οι πρακτικές μας για την πρόσληψη και την απασχόληση του προσωπικού συμμορφώνονται κατ ελάχιστον με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και πάντοτε σέβονται τις θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτές θεσπίζονται στη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία. Αναλαμβάνουμε ισχυρή δέσμευση για την εφαρμογή όλων των εθνικών και διεθνών κανονισμών που αποσκοπούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εργασία. Εμμένουμε στην αρχή των ίσων ευκαιριών για τους εργαζομένους μας ως προς την πρόσληψη, τις αποδοχές και την επαγγελματική ανάπτυξη, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικής καταγωγής, φυλής, θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού ή άλλης ιδιότητας που προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεσμευόμαστε για τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος με σεβασμό και χωρίς αποκλεισμούς, όπου οι διαφορετικές ιδέες, οπτικές και πεποιθήσεις προστατεύονται. Παράλληλα με αυτή τη δέσμευση, δεν ανεχόμαστε καμίας μορφής παρενόχληση. Επικοινωνία Η υπεύθυνη, έγκαιρη και κατάλληλη επικοινωνία είναι καθοριστικής σημασίας για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεσμευόμαστε για ανοικτή, διαφανή, αμερόληπτη και έγκαιρη επικοινωνία με τους εργαζομένους μας, τους μετόχους μας και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης. Επιδιώκουμε να ακούμε και να ερχόμαστε σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κάθε επικοινωνία με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που αφορά εταιρικά ζητήματα πρέπει να πραγματοποιείται σε συντονισμό με το αρμόδιο για την εξωτερική επικοινωνία προσωπικό.

12 12 Εμπιστευτικότητα Κάθε εμπιστευτική επιχειρηματική πληροφορία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ πρέπει να προστατεύεται. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις μη δημόσιες στρατηγικές, οικονομικές, τεχνικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες όπως είναι ενδεικτικά, οι διοικητικές διεργασίες και διαδικασίες, τα οργανωτικά θέματα, η τεχνογνωσία, τα επιχειρηματικά και χρηματοοικονομικά σχέδια, το κόστος, η ανάπτυξη προϊόντων, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές, στοιχεία μάρκετινγκ, στοιχεία πωλήσεων και τιμές προϊόντων. Το ίδιο ισχύει και για τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, καθώς και για τα έγγραφα και τις πληροφορίες που τρίτοι εμπιστεύονται στον Όμιλο. Η χρήση ή η δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση ή νομική υποχρέωση. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δημοσιοποιούνται μόνο εάν απαιτείται εκ του νόμου ή εγκρίνεται για λόγους επιχειρηματικούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνουν το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εμπιστευτική πληροφορία και το τοπικό νομικό τμήμα, προκειμένου να λάβουν τη σχετική έγκριση για τη δημοσίευση. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εκτός Ομίλου που λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες, πρέπει να υπογράφει σύμβαση εμπιστευτικότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα εμπιστευτικότητας όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων. Περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι του Ομίλου πρέπει να χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο και μόνο για τους προβλεπόμενους επιχειρηματικούς σκοπούς. Στα περιουσιακά στοιχεία συγκαταλέγονται τόσο τα υλικά (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, υλικό και λογισμικό Η/Υ, έπιπλα κλπ.), όσο και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (εμπορικά μυστικά, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία, πληροφορίες κλπ.), αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία τρίτων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην αποφυγή απωλειών, ζημιών, περιττών εξόδων ή καταχρήσεων επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου. Χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). Τα λογιστικά και οικονομικά στοιχεία που παρέχονται από οποιαδήποτε εταιρία του Ομίλου πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές πληροφόρησης του ΤΙΤΑΝΑ, καθώς και με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, πρότυπα και κανονισμούς. Τα χρηματοοικονομικά και τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία πρέπει να καταγράφονται και να αναφέρονται με ακρίβεια, αντικειμενικότητα και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Αρχεία αυτών των στοιχείων πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις πολιτικές του Ομίλου. Επίσης, θεωρούμε ότι η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι κρίσιμο εργαλείο για τον διάλογο και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και δεσμευόμαστε να υποβάλλουμε τακτικές εκθέσεις όσον αφορά στις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις μας, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και για την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

13 Εφαρμογή και Παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας 13 Εφαρμογή Η εφαρμογή του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας, όπως και όλων των πολιτικών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ είναι υποχρεωτική. Κάθε εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του Κώδικα. Οι επικεφαλείς των Διευθύνσεων Υπηρεσιών ή Τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την κοινοποίηση του Κώδικα στους υφισταμένους τους και για την εκ μέρους τους κατανόηση και ορθή εφαρμογή του. Η συμμόρφωση με τον Κώδικα αποτελεί ευθύνη όλων και κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει καμία αντιδεοντολογική ενέργεια, με την αιτιολογία ότι εκτελούσε εντολές προϊσταμένου του. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο του Κώδικα και καθίστανται υπόλογοι για την τήρηση των κανόνων και των αρχών του. Όποτε απαιτείται, παρέχεται υποστήριξη και διευκρινίσεις, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης κατανόηση των κανόνων και των αρχών που θεσπίζονται στον Κώδικα. Σε περίπτωση σύγχυσης ή αμφιβολιών, οι εργαζόμενοι πρέπει να ζητούν διευκρινίσεις, μέσω του άμεσου Προϊσταμένου τους, της Διοίκησης ή του τοπικού Νομικού Τμήματος. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να υπογράψουν το σχετικό Έντυπο Αποδοχής που επισυνάπτεται στον παρόντα Κώδικα και να το αποστείλουν στο τοπικό τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Παραβιάσεις Εάν κάποιος εργαζόμενος παραβιάσει τον Κώδικα ενδέχεται να υποστεί τις σχετικές πειθαρχικές συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τη λύση της σχέσης εργασίας του, με την επιφύλαξη της τήρησης της τοπικής νομοθεσίας. Όταν μάλιστα μια πράξη συνιστά και παραβίαση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ο εργαζόμενος μπορεί να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη βάσει του αστικού ή του ποινικού δικαίου. Καταγγελία παραβιάσεων Οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται να προβούν σε καταγγελία για κάποιο ζήτημα που θεωρούν ότι μπορεί να συνιστά παραβίαση του Κώδικα, μπορούν να συμβουλεύονται τον Προϊστάμενό τους, τη Διοίκηση ή το τοπικό Νομικό Τμήμα. Επίσης, μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στη Γραμμή Άμεσης Επικοινωνίας (Hotline) που έχει τεθεί σε λειτουργία στην Ελλάδα, μέσω εμπιστευτικής τηλεφωνικής γραμμής ή/και μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου (Intranet) της Εταιρίας (αφορά στους εργαζομένους στην Ελλάδα), ή μέσω της αντίστοιχης διαδικτυακής γραμμής επικοινωνίας (EthicsPoint) που έχει δημιουργηθεί στις ΗΠΑ (αφορά στους εργαζομένους του Τομέα Αμερικής). Στη συνέχεια, η καταγγελία, που μπορεί να υποβληθεί και ανώνυμα, διερευνάται προσεκτικά και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο του ονόματος του προσώπου που προβαίνει στην καταγγελία, εκτός εάν προβλέπεται εκ του νόμου κάτι διαφορετικό. Η πολιτική και οι οδηγίες για τη χρήση της Γραμμής Άμεσης Επικοινωνίας (Hotline) διατίθενται στο τοπικό ηλεκτρονικό δίκτυο (Intranet) του ΤΙΤΑΝΑ (αφορά στην Ελλάδα). Η πρόσβαση στο EthicsPoint είναι δυνατή μέσω του (αφορά στον Τομέα Αμερικής). Ο ΤΙΤΑΝΑΣ δεν θα ανεχθεί καμία ενέργεια αντιποίνων ή άλλη ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε εργαζομένου εξαιτίας της υποβολής της καταγγελίας.

14 14 Η άποψή σας μετράει Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όσους συνεργάζονται μαζί μας ότι ζούμε σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο στον οποίο πρέπει να προσαρμοζόμαστε συνεχώς. Όσο ταχύτερα προσαρμοζόμαστε τόσο περισσότερο θα συμβάλλουμε στη συνολική πρόοδο και τόσο πιο αποτελεσματικές θα είναι οι προσπάθειές μας. Απόδειξη της προσαρμοστικότητάς μας, είναι όλα όσα έχουμε μέχρι τώρα επιτύχει, μέσω της δέσμευσής μας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της συνεχούς αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης, η άποψή σας μας είναι ευπρόσδεκτη και υποσχόμαστε ότι θα εξετάσουμε καλόπιστα κάθε πρόταση βελτίωσης.

15

16 Χαλκίδος 22Α, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: ,

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Στρατηγική προσέγγιση... 4 Όραμα και Αποστολή... 4 Προτεραιότητες... 4 Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος

Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 4 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Λευκωσία, 01.07.2011 Η GENESIS

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Ά έκδοση Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα EΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 4 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 4 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Ηθική. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ηθική. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιεχόμενα Εισαγωγή Τι εστί Ηθική; Ορισμός της Ηθικής Γιατί να στραφούμε στην Ηθική; Η αντίληψη της Επιχειρηματικής Ηθικής στην Ελλάδα Η αντίληψη της Επιχειρηματικής Ηθικής σε Πορτογαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ Η HEINEKEN έφθασε να αποτελεί τη ζυθοποιία με τον πιο έντονο διεθνή προσανατολισμό στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Πίνακας Περιεχομένων Μήνυμα Προέδρου 5 2 3 Προοίμιο 6 1 Εισαγωγή 7 2 Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς 9 2.1 Προτεραιότητά μου ο ενθουσιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Ο Οργανισμός έρευνας Μυστικού Επισκέπτη (MSPA - Mystery Shopping Providers Association) είναι αφιερωμένος στη βελτίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ως επιχείρηση ορίζεται κάθε φορέας που αποσκοπεί στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση.

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση. Κυρίαρχος Στόχος Να αναπτυχθούμε ως πολυπεριφερειακή εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα