Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012"

Transcript

1 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

2 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες, αυτές που θέσπισαν οι προκάτοχοί μας, είναι ζωντανές και μας καθοδηγούν κάτω από διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, είναι επιτακτικό να παρέχουμε στους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν σε όλα τα μέρη του κόσμου, ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ορθή επιχειρηματική συμπεριφορά και την ηθική που πρέπει να ακολουθούν κατά την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους. Το πολύ-περιφερειακό επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθούμε, μας επιτρέπει να βασιζόμαστε στην τοπική διοίκηση για την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των ενδιαφερόμενων μερών μας, αναγνωρίζοντας την τοπική κουλτούρα των ανθρώπων μας. Ωστόσο, αυτή η ελευθερία διοίκησης και λήψης αποφάσεων, απαιτεί από τους εργαζομένους να λειτουργούν με πολύ υψηλά επίπεδα διαφάνειας, εντιμότητας, ακεραιότητας και υπεύθυνης συμπεριφοράς. Βασιζόμενοι σε αυτές τις αρχές προχωράμε στις επόμενες σελίδες, στη χάραξη κοινών κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση μιας ορθής επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε ολόκληρο τον Όμιλο. Με αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας παρέχουμε ένα πλαίσιο αρχών λειτουργίας, ώστε ο καθένας μας να κατανοήσει ποιες είναι οι ηθικές απαιτήσεις κατά την εκτέλεση της καθημερινής εργασίας του. Ο Κώδικας αυτός δεν είναι εξαντλητικός και οι περισσότερες εταιρίες του Ομίλου πιθανώς να έχουν ήδη θεσπίσει λεπτομερείς διαδικασίες και συστήματα για την ικανοποίηση των αναγκών τους σε τοπικό επίπεδο. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες ή αντιμετωπίζουμε ασυνήθιστα περιστατικά, πρέπει πάντοτε να αναζητάμε μια δεύτερη εμπεριστατωμένη άποψη. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους, ότι ο Κώδικας αυτός αποτελεί τη δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου και όλων των εργαζομένων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στον τρόπο που ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, με την παράλληλη εφαρμογή των πιο υψηλών προτύπων εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δέσμευσή μας σε αυτές τις αρχές, είναι ο καθένας μας να αφιερώσει το χρόνο που απαιτείται για να διαβάσει προσεκτικά τον Κώδικα Δεοντολογίας, και να προσαρμόσει τις ενέργειές του στις κατευθυντήριες γραμμές του και να διασφαλίσει ότι αυτός είναι πλήρως κατανοητός και ότι εφαρμόζεται, όχι μόνο από όλους εμάς τους εργαζομένους στον ΤΙΤΑΝΑ, αλλά και από τους εργολάβους, τους προμηθευτές και γενικά τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες. Η δική σας υποστήριξη και συμβολή, θα είναι καθοριστική στο να αποτελέσει αυτός ο Κώδικας το βασικό εργαλείο για την ευημερία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων μας. Δ. Παπαλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου

3 Πίνακας περιεχομένων 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...5 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ...6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συμμόρφωση...7 Ανθρώπινα δικαιώματα...7 Υγεία και ασφάλεια...8 Βιώσιμη ανάπτυξη...8 Το περιβάλλον...8 Υγιής ανταγωνισμός...9 Δωροδοκία και διαφθορά...9 Δώρα και δωρεές Αθέμιτη χρηματιστηριακή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών Συγκρούσεις συμφερόντων Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές Σχέσεις με την Κοινωνία Σχέσεις με τους Εργαζομένους Επικοινωνία Εμπιστευτικότητα Περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εφαρμογή Παραβιάσεις Καταγγελία παραβιάσεων Η άποψή σας μετράει... 14

4 4 Εισαγωγή Από την ίδρυσή της το 1902, η Α.Ε. Τσιμέντων TITAN διοικείται με την πεποίθηση ότι μια επιχείρηση μπορεί να συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα, με δεοντολογικές αρχές και ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας. Κυρίαρχος Στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε ως πολυ-περιφερειακός καθετοποιημένος παραγωγός τσιμέντου, συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και την επιχειρηματική αριστεία με σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται ένα πλαίσιο συμφωνημένων αρχών και Αξιών που καθορίζουν την καθημερινή μας συμπεριφορά και πρακτική. Αυτό το πλαίσιο ορίζει ρητά τις ευθύνες μας απέναντι σε όλους όσους επηρεάζονται - άμεσα ή έμμεσα - από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Οι πράξεις μας αντικατοπτρίζουν τις δεσμεύσεις μας απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 1. Προς τους Μετόχους μας: Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση επαρκούς απόδοσης του κεφαλαίου τους, την προστασία της επένδυσής τους και τη διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές μας. 2. Προς τους Πελάτες μας: Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες με ανταγωνιστικούς όρους, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών μας και υποστηριζόμενα από την απαραίτητη τεχνολογική, περιβαλλοντική και εμπορική πείρα. 3. Προς τους Εργαζομένους μας: Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι ο πιο πολύτιμος πόρος μας. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, η παροχή ασφαλών, ανοικτών, χωρίς διακρίσεις, διαφοροποιημένων και καλών εργασιακών συνθηκών και η έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. 4. Προς τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες μας: Πιστεύουμε στις αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους εργολάβους και τους προμηθευτές μας και δεσμευόμαστε για την προώθηση πρακτικών υπεύθυνης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 5. Προς την Κοινωνία: Είναι πεποίθησή μας ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις συνεισφέρουν στην ευημερία και την πρόοδο της κοινωνίας συνολικά. Η αφοσίωσή μας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κυρίαρχου Στόχου μας. Όσο έχουν επεκταθεί οι δραστηριότητες του ΤΙΤΑΝΑ σε περισσότερες περιοχές, τόσο έχει διευρυνθεί και η ανάγκη διάδοσης των αρχών και των Αξιών που διέπουν την Εταιρία σε όλη την ιστορική της διαδρομή. Αποδεχόμαστε τις αρχές και Αξίες των άλλων πολιτισμών που ενσωματώνονται στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα, αλλά οι συλλογικές μας ενέργειες πρέπει να διέπονται από το βασικό πυρήνα αρχών και Αξιών που θεσπίζονται σε αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας. Η δέσμευσή μας σε αυτές τις αρχές και Αξίες πρέπει να διασφαλίζεται από την καθημερινή συμπεριφορά όλων των μελών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Όλοι μας πρέπει να λειτουργούμε με ακεραιότητα, διαφάνεια και υπευθυνότητα σε όλες μας τις ενέργειες.

5 Πεδίο Εφαρμογής 5 Αποτελεί συλλογική μας ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι εργολάβοι, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες του Ομίλου μοιράζονται όλες τις βασικές Αξίες του ΤΙΤΑΝΑ. Αυτό περιλαμβάνει και όλους τους υπαλλήλους, που εργάζονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου, καθώς και τους αντιπροσώπους και συνεργάτες του Ομίλου. Όλες οι λειτουργικές μονάδες σε ολόκληρο τον Όμιλο πρέπει να τηρούν αυτές τις αρχές και τις Αξίες. Ο παρών Κώδικας αποτελεί μια διατύπωση βασικών επιχειρηματικών πρακτικών και έχει συνταχθεί με σκοπό τη χάραξη ξεκάθαρων κατευθυντήριων γραμμών στην καθημερινή επιχειρηματική συμπεριφορά μας. Ο Κώδικας δεν είναι εξαντλητικός, καθώς πολλές από τις εταιρίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ θεσπίζουν και εφαρμόζουν πολιτικές και λεπτομερείς διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τους σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, όλες οι τοπικές πολιτικές πρέπει να είναι συμβατές με τον Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση εξαγοράς νέας εταιρίας από τον Όμιλο καταρτίζονται το συντομότερο δυνατόν ειδικά προγράμματα για τη διάδοση και την κατανόηση των κανόνων και των αρχών του Ομίλου που θεσπίζονται στον Κώδικα. Είναι αναγκαίο ο καθένας μας να έχει κατανοήσει με σαφήνεια ποια απαιτείται να είναι η ενδεδειγμένη ηθικά επιχειρηματική συμπεριφορά, καθώς και ποιες θα είναι οι συνέπειες που θα έχει κάποιος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

6 6 Εταιρικές Αξίες Ακεραιότητα Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές Συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία Επικοινωνούμε με άμεσο και ανοιχτό τρόπο Γνώση Εμπλουτίζουμε την εταιρική μας γνώση Αποκτούμε υψηλή κατάρτιση σε όλους τους τομείς Επιδιώκουμε την αριστεία στις βασικές μας ικανότητες Αξία στον Πελάτη Επιδιώκουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας Αναζητούμε πρωτοποριακές λύσεις Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες Δέσμευση έναντι Στόχων Προσθέτουμε αξία για τους μετόχους Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους Επιδιώκουμε υψηλά πρότυπα Συνεχής Βελτίωση Πιστεύουμε στην οργάνωση που μαθαίνει Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια της εργασίας Πρεσβεύουμε και στοχεύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη Συμπράττουμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη Στο πλαίσιο των Αξιών μας αναπτύσσουμε μια κουλτούρα συλλογικής φιλοδοξίας και συνεργασίας, ενθαρρύνοντας την προσωπική ευθύνη για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Παράλληλα, δίνουμε βαρύτητα στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό.

7 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 7 Συμμόρφωση Ενώ οι Εταιρικές Αξίες αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο αναπτύσσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα διεθνώς, η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε συνιστά βασική αρχή που πρέπει να τηρείται από όλους τους εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Επιπλέον, ο ΤΙΤΑΝ έχει αναλάβει ορισμένες δεσμεύσεις λόγω της συμμετοχής του σε διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και η Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI). Δεσμευόμαστε για την εφαρμογή και την προώθηση των βασικών αρχών, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας, η εξάλειψη των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η ανάπτυξη της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών κλπ. Πέρα από τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι μας πρέπει να τηρούμε πλήρως τις πολιτικές και διαδικασίες που θεσπίζονται, τόσο από τον Όμιλο συνολικά όσο και από την κάθε θυγατρική εταιρία του Ομίλου. Στην ουσία πρέπει να ασκούμε τα καθήκοντά μας με εντιμότητα, ακεραιότητα και υπευθυνότητα και να λειτουργούμε σύμφωνα με τα πιο υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής δεοντολογίας. Ανθρώπινα δικαιώματα Δεσμευόμαστε για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNDHR)* και στις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την εργασία**. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ως στόχο την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πεδία επιρροής μας, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του σεβασμού της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και της διαφορετικότητας, με ίσες ευκαιρίες για όλους, την εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα διοικητικά στελέχη του ΤΙΤΑΝΑ, τόσο κατά τη θέσπιση πολιτικών, όσο και στην πράξη, πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους τις διατυπωμένες δεσμεύσεις μας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν συναλλάσσονται με εργαζομένους, εργολάβους, πελάτες και προμηθευτές. * 1948 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ** 1999 Σύμβαση αριθ. 182 της ΔΟΕ σχετικά με την κατάργηση των χείριστων μορφών παιδικής εργασίας, Σύμβαση αριθ. 138 της ΔΟΕ σχετικά με την ελάχιστη ηλικία πρόσβασης στην απασχόληση, Σύμβαση του 1948 σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την προστασία του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι.

8 8 Υγεία και ασφάλεια Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των άμεσων και έμμεσων εργαζομένων σε όλους τους χώρους εργασίας μας αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για τον Όμιλο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος συμμορφώνεται κατ ελάχιστο με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι και οι εργολάβοι μας οφείλουν να σέβονται και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας που ορίζει ο Όμιλος, όπως διατυπώνονται στα τοπικά σχετικά εγχειρίδια πολιτικής για την ασφάλεια. Αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο τις υποχρεωτικές νομικές απαιτήσεις αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και διασφαλίζουν ότι όλες οι εταιρίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ παρέχουν ένα υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και μεριμνούν για τους πελάτες και τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις μας. Με συστηματική προσέγγιση αποσκοπούμε στη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας σε θέματα ασφάλειας, αγγίζοντας το όραμά μας για ένα υγιεινό εργασιακό περιβάλλον χωρίς περιστατικά, τραυματισμούς και ατυχήματα. Βιώσιμη ανάπτυξη Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία αξίας και βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας ανθρώπινα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία στις επιχειρηματικές μας αποφάσεις. Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιούμε τις δυσμενείς επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας για το περιβάλλον και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και να συμβάλλουμε στην ευημερία των εργαζομένων, των οικογενειών τους, των γειτονικών κοινοτήτων και της κοινωνίας συνολικά. Έτσι, το Όραμά μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΕΚΕ είναι : «Να αναπτύσσουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους με δεοντολογικό και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, δημιουργώντας αξία, ελαχιστοποιώντας το αποτύπωμά μας και μεγιστοποιώντας τις θετικές συνέπειες των ενεργειών μας.» Το περιβάλλον Ο περιορισμός και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις λειτουργίες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας συνιστά μία από τις βασικές δεσμεύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Οι πολιτικές του ΤΙΤΑΝΑ για το περιβάλλον επικεντρώνονται στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις περιοχές όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας. Δεσμευόμαστε για την πλήρη συμμόρφωση με το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης και διατήρησης όλων των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, του ορθού χειρισμού, της αποθήκευσης και απόρριψης υλικών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και της έγκαιρης και ακριβούς υποβολής των απαιτούμενων εκθέσεων στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

9 9 Υγιής ανταγωνισμός Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι οι δραστηριότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ διεξάγονται μέσα σε πλαίσια θεμιτού ανταγωνισμού και σε αυστηρή συμμόρφωση με το σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος θα διεξάγονται προγράμματα εκπαίδευσης και έλεγχοι συμμόρφωσης σε περιοδική βάση. Αυτό αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου διεξάγονται σε ένα πλαίσιο θεμιτού ανταγωνισμού σε παγκόσμια βάση και ότι τα διοικητικά στελέχη του Ομίλου που εμπλέκονται στο εμπόριο, έχουν γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Οι παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού εκθέτουν τις εταιρίες του Ομίλου σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις και πλήττουν τη φήμη τους, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις και για τον Όμιλο συνολικά. Επιπλέον, στον εργαζόμενο που παραβαίνει τη σχετική νομοθεσία, είναι δυνατό να αποδοθεί αστική και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και να λυθεί η σχέση εργασίας του με τον Όμιλο. Συνεπώς, όποτε υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τη νομιμότητα οποιασδήποτε επικοινωνίας, σύμβασης, εμπορικής πρακτικής ή δραστηριότητας, συνιστάται σε όλους τους εργαζομένους να συμβουλεύονται το τοπικό νομικό τμήμα και/ή το νομικό τμήμα του Ομίλου. Δωροδοκία και διαφθορά Όλες οι συναλλαγές του Ομίλου πρέπει να διενεργούνται με τρόπο νόμιμο και δεοντολογικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της δωροδοκίας*. Οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποι του ΤΙΤΑΝΑ απαγορεύεται να προσφέρουν, να παρέχουν, να αποδέχονται ή να υπόσχονται, άμεσα ή έμμεσα, το οποιοδήποτε μη οφειλόμενο οικονομικό ή άλλο όφελος, σε δημόσιο και/ή ιδιωτικό υπάλληλο, με σκοπό την εξασφάλιση ευνοϊκής μεταχείρισης ή επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Στον εργαζόμενο ή στο συνεργάτη που διαπράττει το αδίκημα της δωροδοκίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενδέχεται να καταλογιστεί αστική και ποινική ευθύνη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και να λυθεί η σχέση εργασίας του με τον Όμιλο. * Ψήφισμα των ΗΕ 58/4 της 31ης Οκτωβρίου 2003 περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς.

10 10 Δώρα και δωρεές Απαγορεύεται η προσφορά, η προτροπή ή η αποδοχή δώρων, δωρεών σε μετρητά ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή και κάθε ωφέλειας που σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Επιτρέπεται μόνο η αποδοχή μη χρηματικών δώρων μικρής αξίας στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής. Δωρεές εκ μέρους της εταιρίας επιτρέπονται μόνο εφόσον τηρείται η τοπική νομοθεσία και με απόλυτη διαφάνεια. Αθέμιτη χρηματιστηριακή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών Οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν την τιμή των μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων οποιασδήποτε εισηγμένης εταιρίας του Ομίλου, οφείλουν να τηρούν το απόρρητο αυτών των πληροφοριών. Αντιστοίχως, υποχρεούνται να μην προβαίνουν σε καμία συναλλαγή ως προς αυτές τις μετοχές, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, εκμεταλλευόμενοι τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Γενικά, πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία περί αθέμιτης χρηματιστηριακής εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. Για αυτό τον λόγο, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν γνώση και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και να υπογράφουν σχετική ειδική δέσμευση. Συγκρούσεις συμφερόντων Οι επιχειρηματικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τα συμφέροντα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συνολικά και όχι βάσει προσωπικών συμφερόντων, σχέσεων ή ωφελειών. Οι εργαζόμενοι πρέπει να απέχουν από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την άσκηση της οποίας ιδιωτικά συμφέροντα μπορεί να τους αποτρέψουν από τη λήψη αντικειμενικής απόφασης. Σε καταστάσεις όπου προσωπικά συμφέροντα μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ο εργαζόμενος οφείλει να τα γνωστοποιεί στα μέλη της διοίκησης, τα οποία με τη σειρά τους πρέπει να διασφαλίσουν την εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Στα προσωπικά συμφέροντα του εργαζομένου συμπεριλαμβάνονται τα συμφέροντα των «στενά συνδεδεμένων» προσώπων, όπως οι συγγενείς εξ αίματος, εξ αγχιστείας, οι στενοί προσωπικοί φίλοι κλπ. και τα νομικά πρόσωπα εν γένει. Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές Οι σχέσεις μας με τους πελάτες και τους προμηθευτές πρέπει να βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό, στην αμεροληψία και στην εντιμότητα, διασφαλίζοντας έτσι μακροχρόνιες συνεργασίες. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας, με χρήση όλων των μέσων τεχνολογίας, έρευνας και των σύγχρονων μεθόδων λειτουργίας, σε πλήρη δε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας ή με τις όποιες άλλες προδιαγραφές σχετικά με το προϊόν. Οι προμηθευτές μας πρέπει να έχουν ως γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την απόδοση και να λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

11 11 Σχέσεις με την Κοινωνία Δεσμευόμαστε για τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας με τις τοπικές κοινότητες σε όλες τις περιοχές όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις του Ομίλου. Αυτή η δέσμευση είναι μια προσπάθεια που εξελίσσεται διαρκώς και λαμβάνει διάφορες μορφές ανάλογα με τις τοπικές κουλτούρες και συνθήκες. Επικεντρώνεται κυρίως στη συνεισφορά τεχνογνωσίας, πείρας, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης για πρωτοβουλίες και δράσεις που προωθούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της υγείας και της ασφάλειας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δέσμευσής μας για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων και την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης. Σχέσεις με τους Εργαζομένους Οι σχέσεις με τους εργαζομένους εντός του Ομίλου βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την κατανόηση, την εντιμότητα και την ανοικτή επικοινωνία. Οι πρακτικές μας για την πρόσληψη και την απασχόληση του προσωπικού συμμορφώνονται κατ ελάχιστον με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και πάντοτε σέβονται τις θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτές θεσπίζονται στη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία. Αναλαμβάνουμε ισχυρή δέσμευση για την εφαρμογή όλων των εθνικών και διεθνών κανονισμών που αποσκοπούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εργασία. Εμμένουμε στην αρχή των ίσων ευκαιριών για τους εργαζομένους μας ως προς την πρόσληψη, τις αποδοχές και την επαγγελματική ανάπτυξη, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικής καταγωγής, φυλής, θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού ή άλλης ιδιότητας που προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεσμευόμαστε για τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος με σεβασμό και χωρίς αποκλεισμούς, όπου οι διαφορετικές ιδέες, οπτικές και πεποιθήσεις προστατεύονται. Παράλληλα με αυτή τη δέσμευση, δεν ανεχόμαστε καμίας μορφής παρενόχληση. Επικοινωνία Η υπεύθυνη, έγκαιρη και κατάλληλη επικοινωνία είναι καθοριστικής σημασίας για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεσμευόμαστε για ανοικτή, διαφανή, αμερόληπτη και έγκαιρη επικοινωνία με τους εργαζομένους μας, τους μετόχους μας και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης. Επιδιώκουμε να ακούμε και να ερχόμαστε σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κάθε επικοινωνία με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που αφορά εταιρικά ζητήματα πρέπει να πραγματοποιείται σε συντονισμό με το αρμόδιο για την εξωτερική επικοινωνία προσωπικό.

12 12 Εμπιστευτικότητα Κάθε εμπιστευτική επιχειρηματική πληροφορία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ πρέπει να προστατεύεται. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις μη δημόσιες στρατηγικές, οικονομικές, τεχνικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες όπως είναι ενδεικτικά, οι διοικητικές διεργασίες και διαδικασίες, τα οργανωτικά θέματα, η τεχνογνωσία, τα επιχειρηματικά και χρηματοοικονομικά σχέδια, το κόστος, η ανάπτυξη προϊόντων, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές, στοιχεία μάρκετινγκ, στοιχεία πωλήσεων και τιμές προϊόντων. Το ίδιο ισχύει και για τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, καθώς και για τα έγγραφα και τις πληροφορίες που τρίτοι εμπιστεύονται στον Όμιλο. Η χρήση ή η δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση ή νομική υποχρέωση. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δημοσιοποιούνται μόνο εάν απαιτείται εκ του νόμου ή εγκρίνεται για λόγους επιχειρηματικούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνουν το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εμπιστευτική πληροφορία και το τοπικό νομικό τμήμα, προκειμένου να λάβουν τη σχετική έγκριση για τη δημοσίευση. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εκτός Ομίλου που λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες, πρέπει να υπογράφει σύμβαση εμπιστευτικότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα εμπιστευτικότητας όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων. Περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι του Ομίλου πρέπει να χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο και μόνο για τους προβλεπόμενους επιχειρηματικούς σκοπούς. Στα περιουσιακά στοιχεία συγκαταλέγονται τόσο τα υλικά (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, υλικό και λογισμικό Η/Υ, έπιπλα κλπ.), όσο και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (εμπορικά μυστικά, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία, πληροφορίες κλπ.), αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία τρίτων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην αποφυγή απωλειών, ζημιών, περιττών εξόδων ή καταχρήσεων επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου. Χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). Τα λογιστικά και οικονομικά στοιχεία που παρέχονται από οποιαδήποτε εταιρία του Ομίλου πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές πληροφόρησης του ΤΙΤΑΝΑ, καθώς και με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, πρότυπα και κανονισμούς. Τα χρηματοοικονομικά και τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία πρέπει να καταγράφονται και να αναφέρονται με ακρίβεια, αντικειμενικότητα και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Αρχεία αυτών των στοιχείων πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις πολιτικές του Ομίλου. Επίσης, θεωρούμε ότι η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι κρίσιμο εργαλείο για τον διάλογο και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και δεσμευόμαστε να υποβάλλουμε τακτικές εκθέσεις όσον αφορά στις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις μας, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και για την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

13 Εφαρμογή και Παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας 13 Εφαρμογή Η εφαρμογή του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας, όπως και όλων των πολιτικών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ είναι υποχρεωτική. Κάθε εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του Κώδικα. Οι επικεφαλείς των Διευθύνσεων Υπηρεσιών ή Τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την κοινοποίηση του Κώδικα στους υφισταμένους τους και για την εκ μέρους τους κατανόηση και ορθή εφαρμογή του. Η συμμόρφωση με τον Κώδικα αποτελεί ευθύνη όλων και κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει καμία αντιδεοντολογική ενέργεια, με την αιτιολογία ότι εκτελούσε εντολές προϊσταμένου του. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο του Κώδικα και καθίστανται υπόλογοι για την τήρηση των κανόνων και των αρχών του. Όποτε απαιτείται, παρέχεται υποστήριξη και διευκρινίσεις, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης κατανόηση των κανόνων και των αρχών που θεσπίζονται στον Κώδικα. Σε περίπτωση σύγχυσης ή αμφιβολιών, οι εργαζόμενοι πρέπει να ζητούν διευκρινίσεις, μέσω του άμεσου Προϊσταμένου τους, της Διοίκησης ή του τοπικού Νομικού Τμήματος. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να υπογράψουν το σχετικό Έντυπο Αποδοχής που επισυνάπτεται στον παρόντα Κώδικα και να το αποστείλουν στο τοπικό τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Παραβιάσεις Εάν κάποιος εργαζόμενος παραβιάσει τον Κώδικα ενδέχεται να υποστεί τις σχετικές πειθαρχικές συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τη λύση της σχέσης εργασίας του, με την επιφύλαξη της τήρησης της τοπικής νομοθεσίας. Όταν μάλιστα μια πράξη συνιστά και παραβίαση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ο εργαζόμενος μπορεί να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη βάσει του αστικού ή του ποινικού δικαίου. Καταγγελία παραβιάσεων Οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται να προβούν σε καταγγελία για κάποιο ζήτημα που θεωρούν ότι μπορεί να συνιστά παραβίαση του Κώδικα, μπορούν να συμβουλεύονται τον Προϊστάμενό τους, τη Διοίκηση ή το τοπικό Νομικό Τμήμα. Επίσης, μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στη Γραμμή Άμεσης Επικοινωνίας (Hotline) που έχει τεθεί σε λειτουργία στην Ελλάδα, μέσω εμπιστευτικής τηλεφωνικής γραμμής ή/και μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου (Intranet) της Εταιρίας (αφορά στους εργαζομένους στην Ελλάδα), ή μέσω της αντίστοιχης διαδικτυακής γραμμής επικοινωνίας (EthicsPoint) που έχει δημιουργηθεί στις ΗΠΑ (αφορά στους εργαζομένους του Τομέα Αμερικής). Στη συνέχεια, η καταγγελία, που μπορεί να υποβληθεί και ανώνυμα, διερευνάται προσεκτικά και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο του ονόματος του προσώπου που προβαίνει στην καταγγελία, εκτός εάν προβλέπεται εκ του νόμου κάτι διαφορετικό. Η πολιτική και οι οδηγίες για τη χρήση της Γραμμής Άμεσης Επικοινωνίας (Hotline) διατίθενται στο τοπικό ηλεκτρονικό δίκτυο (Intranet) του ΤΙΤΑΝΑ (αφορά στην Ελλάδα). Η πρόσβαση στο EthicsPoint είναι δυνατή μέσω του (αφορά στον Τομέα Αμερικής). Ο ΤΙΤΑΝΑΣ δεν θα ανεχθεί καμία ενέργεια αντιποίνων ή άλλη ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε εργαζομένου εξαιτίας της υποβολής της καταγγελίας.

14 14 Η άποψή σας μετράει Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όσους συνεργάζονται μαζί μας ότι ζούμε σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο στον οποίο πρέπει να προσαρμοζόμαστε συνεχώς. Όσο ταχύτερα προσαρμοζόμαστε τόσο περισσότερο θα συμβάλλουμε στη συνολική πρόοδο και τόσο πιο αποτελεσματικές θα είναι οι προσπάθειές μας. Απόδειξη της προσαρμοστικότητάς μας, είναι όλα όσα έχουμε μέχρι τώρα επιτύχει, μέσω της δέσμευσής μας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της συνεχούς αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης, η άποψή σας μας είναι ευπρόσδεκτη και υποσχόμαστε ότι θα εξετάσουμε καλόπιστα κάθε πρόταση βελτίωσης.

15

16 Χαλκίδος 22Α, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: ,

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Περιεχόμενα 5 7 9 15 17 19 21 25 27 29 31 33 35 37 Μήνυμα από τη Διοίκηση Εταιρικές Αρχές -Αποστολή-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Πίνακας Περιεχομένων Μήνυμα Προέδρου 5 2 3 Προοίμιο 6 1 Εισαγωγή 7 2 Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς 9 2.1 Προτεραιότητά μου ο ενθουσιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

κώδικας δεοντολογίας

κώδικας δεοντολογίας κώδικας δεοντολογίας κώδικας δεοντολογίας Aπρίλιος 2012 περιεχόμενα Όραμα, Αποστολή & Αξίες Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 7 Μήνυμα Διοίκησης 9 1. Συμμόρφωση προς τη νομοθεσία 11 2. Ανταγωνισμός 12 3. Διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Ά έκδοση Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα EΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 4 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 4 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 Αναθεώρηση Απρίλιος 2015 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας HEINZ Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 600 Grant Street Pittsburgh, Πενσυλβάνια 15219-2857 William R. Johnson Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Προς: Όλους τους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας Ο δικός μας Κώδικας Τα πιστεύω μας 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1η Ενότητα: Ασφαλείς, υπεύθυνες και αξιόπιστες λειτουργίες 2η Ενότητα: Οι δικοί μας άνθρωποι 3η Ενότητα: Οι επιχειρηματικοί εταίροι μας 4η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας Εισαγωγή 4 ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Η εταιρική μας κουλτούρα: Πελατοκεντρική προσέγγιση Ομαδικό πνεύμα Δεκτικότητα Καινοτομία Έμπνευση Επιδεξιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Roche Κώδικας Δεοντολογίας

Όμιλος Roche Κώδικας Δεοντολογίας F. Hoffmann-La Roche Ltd Chief Compliance Officer 4070 Basel, Switzerland Όμιλος Roche Κώδικας Δεοντολογίας January 2010 2 001 077 Όμιλος Roche Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου Roche

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΎΝΟΝΤΑ ΣΎΜΒΟΥΛΟ Αγαπημένοι μου συνάδελφοι, Είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω τον Οδηγό επιτυχίας της PMI, ο οποίος ενημερώνει και

Διαβάστε περισσότερα