ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Διαδικασία της Αγοράς Διαρκών Αγαθών, οι Μεταβλητές που Επιδρούν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Διαδικασία της Αγοράς Διαρκών Αγαθών, οι Μεταβλητές που Επιδρούν"

Transcript

1 ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Διαδικασία της Αγοράς Διαρκών Αγαθών, οι Μεταβλητές που Επιδρούν επί της Τελικής Επιλογής του Καταναλωτή και η Λήψη Απόφασης Καταναλωτή για την Αγορά Επίπλων Κουζίνας στον Νομό Ευβοίας. Ελένη Χ. Καΐρη Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2007

2 ΑΦΙΕΡΩΣΗ Στους γονείς μου, Χρήστο και Δροσούλα, ως ελάχιστη ένδειξη ευχαριστίας για την αμέριστη συμπαράστασή τους σε κάθε βήμα των σπουδών μου.

3 ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Διαδικασία της Αγοράς Διαρκών Αγαθών, οι Μεταβλητές που Επιδρούν επί της Τελικής Επιλογής του Καταναλωτή και η Λήψη Απόφασης Καταναλωτή για την Αγορά Επίπλων Κουζίνας στον Νομό Ευβοίας. Ελένη Χ. Καΐρη Σημαντικοί όροι: διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς, παράγοντες και κριτήρια διαμόρφωσης επιλογής, καταναλωτική συμπεριφορά, διαρκή αγαθά, έπιπλα κουζίνας, Ελλάδα, Εύβοια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικειμενικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των κύριων διαστάσεων κάθε σταδίου λήψης απόφασης αγοράς διαρκών αγαθών. Για την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση αυτού του σκοπού, η έρευνα περιορίστηκε στην μελέτη ενός από τα πιο αντιπροσωπευτικά διαρκή αγαθά, τα έπιπλα κουζίνας. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικής έρευνας σε 100 νοικοκυριά της Βορείου Ευβοίας, με χρήση ημι-δομημένου ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν την σημαντικότητα της επίδρασης των εξεταζόμενων κριτηρίων και παραγόντων στην απόφαση αγοράς, τις συνήθεις και μη αγοραστικές επιλογές των νοικοκυριών, καθώς και τις ομάδες των καταναλωτών που μπορούν να αποτελέσουν την αγορά-στόχο των επιχειρήσεων του κλάδου επίπλων κουζίνας.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.... I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ.... II ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ III ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προσδιορισμός Προβληματισμού Αντικειμενικός Σκοπός & Στόχος Έρευνας Δομή Έρευνας...4 Α ΜΕΡΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ «ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» Εισαγωγή Ορισμός και Χαρακτηριστικά Κατηγοριοποίηση Επίπλων Κουζίνας Ζήτηση Επίπλων Κουζίνας Προσφορά Επίπλων Κουζίνας Δομή και Διάρθρωση Κλάδου Marketing Επιχειρήσεων Κλάδου Επίπλων Κουζίνας...22 I. Προϊόν...22 II. Δίκτυα Διανομής...24 III. Προβολή IV. Τιμή Δυνάμεις Ανταγωνισμού Κλάδου Επίπλων Κουζίνας Προοπτικές...33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Επιλογή Υποδείγματος Λήψης Απόφασης Αγοράς...37

5 3.2 Περιγραφή του Υποδείγματος των Engel Kollat Blackwell Αναγνώριση Ανάγκης/ Προβλήματος Αναζήτηση και Συλλογή Πληροφοριών Αξιολόγηση Εναλλακτικών πριν την Αγορά Απόφαση και Διαδικασία Αγοράς Κατανάλωση & Αξιολόγηση μετά την Κατανάλωση Τελική Διάθεση Παράγοντες Επίδρασης στην Διαδικασία Λήψης Απόφασης Αγοράς Βαθμός Ανάμειξης Καταναλωτή...52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΈΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Εισαγωγή Αναγνώριση Ανάγκης/ Προβλήματος Αναζήτηση και Συλλογή Πληροφοριών Αξιολόγηση Εναλλακτικών πριν την Αγορά Απόφαση και Διαδικασία Αγοράς Κατανάλωση & Αξιολόγηση μετά την Κατανάλωση Τελική Διάθεση Παράγοντες Επίδρασης στην Διαδικασία Λήψης Απόφασης Αγοράς...88 Β ΜΕΡΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΈΡΕΥΝΑΣ Θεωρητικό Πλαίσιο Αναφοράς Υποθέσεις Έρευνας Επιλογή Σχεδίου Έρευνας & Μεθόδου Συλλογής Στοιχείων Σχεδιασμός Ερευνητικού Οργάνου...109

6 5.5 Στρατηγική Συγκρότησης Δείγματος & Διαδικασία Συλλογής Στοιχείων Ανάλυση Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ Μονομεταβλητή Ανάλυση Διμεταβλητή Ανάλυση Πολυμεταβλητή Ανάλυση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΈΡΕΥΝΑΣ Σύνοψη και Αξιολόγηση Ευρημάτων Έρευνας Περιορισμοί Έρευνας Συνεισφορά Έρευνας και Προτάσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ερωτηματολόγιο Έρευνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κλίμακα Μέτρησης & Κωδικοποίηση Μεταβλητών Έρευνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Έλεγχος Κανονικής Κατανομής Μεταβλητών Λόγου & Διαστήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Συντελεστές & Έλεγχος Στατιστικής Σημαντικότητας Διμεταβλητών Συσχετίσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Πίνακες Αποτελεσμάτων Ανάλυσης Παραγόντων & Ομαδοποίησης...239

7 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Μάλλιαρη για την καθοδήγηση και υπομονή του, καθώς και τους συμφοιτητές - φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξή τους κατά την διεκπεραίωση της διπλωματικής εργασίας μου.

8 II ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Σελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τζίρος Επιχειρήσεων (σε εκατ. ευρώ) κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας στο Σύνολο της Ελλάδος...14 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Τζίρος Επιχειρήσεων (σε εκατ. ευρώ) κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος...15 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Τζίρος Επιχειρήσεων (σε εκατ. ευρώ) κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας στον Νομό Ευβοίας...15 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Αριθμός Επιχειρήσεων κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της Ελλάδος...18 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αριθμός Επιχειρήσεων κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος...19 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Αριθμός Επιχειρήσεων κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας στον Νομό Ευβοίας...19 ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Αριθμός Επιχειρήσεων στον Κλάδο Κατασκευής Άλλων Επίπλων Κουζίνας κατά Τάξεις Μεγέθους Τζίρου (σε εκατ. ευρώ), στο σύνολο της Ελλάδος...20 ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Σημαντικότητα Κριτηρίων Καθορισμού Τιμών Πώλησης...28 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Υπολογισμός Τελική Τιμής Επίπλων...30 ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Σημαντικότητα Μορφών Ανταγωνισμού...31 ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Καθοριστικοί Παράγοντες της Εξωτερικής Συλλογής Πληροφοριών: Αποτελέσματα Ερευνών για Έπιπλα...63 ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Συσχετίσεις Πηγών Πληροφόρησης & Επεξηγηματικών Μεταβλητών...64 ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Κριτήρια Αξιολόγησης Εναλλακτικών Πριν την Αγορά...70 ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Είδος ξύλου που προτιμάται ανά ομάδα καταναλωτών - Κριτήριο επιλογής ξύλου σε σειρά σημαντικότητας...77 ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Υπολογισμός Μεγέθους Δείγματος ανά Δήμο/ Κοινότητα και Κύρια/ Εξοχική Κανονική Κατοικία ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Ποιος Επέλεξε το Κανάλι Διανομής για την Αγορά των Επίπλων Κουζίνας...125

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Φύλο Ερωτώμενου ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Αιτία Τελευταίας Αγοράς ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Πηγή Πληροφόρησης για το Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Πηγή Πληροφόρησης για το Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής, ανά Είδος Κατασκευαστή που Επιλέχθηκε ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Αριθμός Πηγών Πληροφόρησης ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Βαθμός Σημαντικότητας Κριτηρίων κατά την Επιλογή Καναλιού Διανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Βαθμός Σημαντικότητας Κριτηρίων κατά την Επιλογή Είδους Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Από Ποιόν έγινε η Εγκατάσταση ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Εντοιχισμένες Ηλεκτρικές Συσκευές Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Βαθμός Εντοιχισμένων Ηλεκτρικών Συσκευών Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Τρόπος Πληρωμής ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Χρόνια από Τελευταία Αγορά ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Ενδεχόμενο Παροχής Συστάσεων για το Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Ικανοποίηση από το Επιλεχθέν Είδος Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Στάδιο Κύκλου Ζωής Νοικοκυριού σε σχέση με τον Θεσμό του Γάμου ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Επάγγελμα του Ατόμου που Συντηρεί το Νοικοκυριό ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Μέσοι Όροι Κριτηρίων Επιλογής Καναλιού Διανομής ανά Επάγγελμα του Ατόμου που Συντηρεί το Νοικοκυριό ΠΙΝΑΚΑΣ 35: Μέσοι Όροι Κριτηρίων Επιλογής Είδους Επίπλων Κουζίνας ανά Επάγγελμα του Ατόμου που Συντηρεί το Νοικοκυριό ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Συσχέτιση Αιτίας Αγοράς & Χρόνια από Τελευταία Αγορά ΠΙΝΑΚΑΣ 37: Συσχέτιση Είδος Καναλιού Διανομής & Πηγών Πληροφόρησης ΠΙΝΑΚΑΣ 38: Συσχέτιση Καναλιού Διανομής (Γεωγραφικά) & Πηγών Πληροφόρησης ΠΙΝΑΚΑΣ 39: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Τιμής Καναλιού Διανομής & Κριτηρίου Ταχύτητας Παράδοσης ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Τιμής

10 Καναλιού Διανομής & Δυνατότητας Επισκευών ή Διορθώσεων στο μέλλον ΠΙΝΑΚΑΣ 41: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Εγγύησης Σωστής Παράδοσης & Κριτηρίου Τρόπου Πληρωμής ΠΙΝΑΚΑΣ 42: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Εγγύησης Σωστής Παράδοσης & Κριτηρίου Δυνατότητας Επισκευών ή Διορθώσεων στο μέλλον ΠΙΝΑΚΑΣ 43: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Ποιότητας/ Αντοχής στον Χρόνο & Υλικών Κατασκευής Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 44: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Ποιότητας/ Αντοχή στον Χρόνο & Αρμονικού Ταιριάσματος με τον Υπόλοιπο Χώρο ΠΙΝΑΚΑΣ 45: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Ποιότητας/ Αντοχή στον Χρόνο & Λειτουργικότητας Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 46: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Εντυπωσιακής Εμφάνισης & Σχεδίου Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 47: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Αρμονικού Ταιριάσματος με τον Υπόλοιπο Χώρο & Κριτηρίου Σχεδίου Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 48: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Είδος Καναλιού Διανομής & Χρόνια από Τελευταία Αγορά (3 διαστήματα) ΠΙΝΑΚΑΣ 49: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Καναλιού Διανομής (Γεωγραφικά) & Χρόνια από Τελευταία Αγορά (3 διαστήματα)..173 ΠΙΝΑΚΑΣ 50: Συσχέτιση Είδος Καναλιού Διανομής & Αιτίας Αγοράς ΠΙΝΑΚΑΣ 51: Συσχέτιση Καναλιού Διανομής (Γεωγραφικά) & Αιτίας Αγοράς.175 ΠΙΝΑΚΑΣ 52: Συσχέτιση Είδος Καναλιού Διανομής & Κριτηρίου Δυνατότητας Προσαρμογής στις Διαστάσεις, στα Σχέδια και τα Υλικά ΠΙΝΑΚΑΣ 53: Συσχέτιση Τρόπου Εγκατάστασης & Καναλιού Διανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 54: Συσχέτιση του Βαθμού Εντοιχισμένων Ηλεκτρικών Συσκευών & Χρόνια από Τελευταία Αγορά ΠΙΝΑΚΑΣ 55: Συσχέτιση Πραγματοποιούμενου Τρόπου Πληρωμής & Σημαντικότητα Τρόπου Πληρωμής ως Κριτήριο Επιλογής Καναλιού Διανομής...182

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 56: Συσχέτιση Βαθμού Ικανοποίησης από το Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής & από το Επιλεχθέν Είδος Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 57: Συσχέτισης Αιτίας Αγοράς & Επαγγέλματος του Ατόμου που Συντηρεί το Νοικοκυριό ΠΙΝΑΚΑΣ 58: KMO και Bartlett's Test για τα Κριτήρια Επιλογής Καναλιού Διανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 59: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παραγόντων Κριτηρίων Επιλογής Καναλιού Διανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 60: KMO και Bartlett's Test για τα Κριτήρια Επιλογής Είδους Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 61: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παραγόντων Κριτηρίων Επιλογής Είδους Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 62: Μέσοι Όροι Μεταβλητών Ομαδοποίησης Ανά Ομάδα Νοικοκυριών ΠΙΝΑΚΑΣ 63: Μέσοι Όροι/ Έγκυρα Ποσοστά Επιπρόσθετων Μεταβλητών ανά Ομάδα Νοικοκυριών ΠΙΝΑΚΑΣ 64: Έγκυρα Ποσοστά Μεταβλητής Επαγγέλματος του Ατόμου που Συντηρεί το Νοικοκυριό ανά Ομάδα Νοικοκυριών...199

12 IIΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σελίδα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Μερίδια Κατηγοριών Επίπλων Κουζίνας...16 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Διαχρονική Εξέλιξη Διαφημιστικών Δαπανών...26 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Διαφημιστική Δαπάνη Επίπλων Κουζίνας...27 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Υπόδειγμα Λήψης Απόφασης Καταναλωτή...40 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Δυνατότητες Τελικής Διάθεσης Προϊόντος...48 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Άξονας Διαδικασίας Απόφασης Καταναλωτή...54 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Θεωρητικό Πλαίσιο Αναφοράς ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: Δήμος Κατοικίας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: Είδος Κατοικίας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: Αιτία Αγοράς ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: Πηγές Πληροφόρησης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: Πηγές Πληροφόρησης ανά Κανάλι Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: Αριθμός Πηγών Πληροφόρησης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14: Σημαντικότητα Κριτηρίων Επιλογής Καναλιού Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15: Μέσοι Όροι Σημαντικότητας Κριτηρίων Επιλογής Καναλιού Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16: Σημαντικότητα Κριτηρίων Επιλογής Είδους Επίπλων Κουζίνας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17: Μέσοι Όροι Σημαντικότητας Κριτηρίων Επιλογής Είδους Επίπλων Κουζίνας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18: Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19: Επιλεχθέν Είδος Καναλιού Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20: Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής Γεωγραφικά ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21: Εγκατάσταση - Από ποιόν έγινε ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22: Εντοιχισμένες Ηλεκτρικές Συσκευές Κουζίνας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23: Βαθμός Εντοιχισμένων Ηλεκτρικών Συσκευών Κουζίνας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24: Τρόπος Πληρωμής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25: Χρόνια από Τελευταία Αγορά ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26: Χρόνια από Τελευταία Αγορά (5 διαστήματα)...152

13 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27: Χρόνια από Τελευταία Αγορά (3 διαστήματα) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28: Ικανοποίηση από το Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29: Ικανοποίηση από Επιλεχθέν Είδος Επίπλων Κουζίνας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30: Στάδιο του Κύκλου Ζωής του Νοικοκυριού σε σχέση με τον Θεσμό του Γάμου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31: Επάγγελμα του Ατόμου που Συντηρεί το Νοικοκυριό ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 32: Διαχρονική Αλλαγή των Αιτιών Αγοράς ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 33: Επιλεχθέν Είδος Καναλιού Διανομής σε σχέση με την Αιτία Αγοράς ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 34: Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής (Γεωγραφικά) σε σχέση με την Αιτία Αγοράς ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 35: Επιλεχθέν Είδος Καναλιού Διανομής σε σχέση με την Σημαντικότητα του Κριτηρίου Προσαρμογής στις Διαστάσεις, στα Σχέδια και στα Υλικά ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 36: Τρόπος Εγκατάστασης Επίπλων Κουζίνας σε σχέση με το Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 37: Διαχρονική Μεταβολή του Βαθμού Εντοιχισμένων Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38: Τρόπος Πληρωμής σε σχέση με την Σημαντικότητα του αντίστοιχου Κριτηρίου Επιλογής Καναλιού Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39: Μέσος Όρος Ικανοποίησης από το Επιλεχθέν Δίκτυο Διανομής ανάλογα με τον Βαθμό Ικανοποίησης από το Επιλεχθέν Είδος Επίπλων Κουζίνας...184

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Προσδιορισμός Προβληματισμού Η διαδικασία της αγοράς διαρκών αγαθών, λόγω της ίδιας της φύσης αυτών των προϊόντων, διακρίνεται για την πολυπλοκότητα και την πληθώρα των επιδράσεων που την περικλείουν. Σε αντίθεση με τα περισσότερα καταναλωτικά αγαθά, ο καταναλωτής καλείται να εμπλακεί σε μεγαλύτερο βαθμό στην λήψη απόφασης αγοράς, χαρακτηριστικό που συνεπάγεται την αξιολόγηση, αλλά και την ακούσια επίδραση, διαφορετικών παραγόντων. Το επακόλουθο είναι η έντονη αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα η οποία είναι πιθανόν, και ανάλογα με το προϊόν, να εντείνεται από την φύση της οργάνωσης της αγοράς. Το σύνολο των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, καθώς και σχετικές έρευνες, εντείνουν την πεποίθηση του ερευνητή ότι κατά την λήψη απόφασης αγοράς διαρκών αγαθών και έως ότου καταλήξει στην τελική του επιλογή ο καταναλωτής ακολουθεί κάποιο είδος σταδίων. Κάθε ένα από αυτά τα στάδια μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο και εργαλείο διερεύνησης προκειμένου να κατανοηθεί η καταναλωτική συμπεριφορά, να αποκαλυφθεί το εύρος των στοιχείων που την διαμορφώνουν και, επακόλουθα, να προσαρμοστούν κατάλληλα οι στρατηγικές και το σύστημα marketing των επιχειρήσεων με στόχο την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των καταναλωτικών αναγκών. 1

15 Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή 1.2 Αντικειμενικός Σκοπός & Στόχος Έρευνας Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των κύριων διαστάσεων κάθε σταδίου λήψης απόφασης των καταναλωτών διαρκών αγαθών. Για την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση αυτού του σκοπού, και εξαιτίας των μοναδικών χαρακτηριστικών κάθε κατηγορίας αυτού του είδους προϊόντων, κρίθηκε σκόπιμος ο περιορισμός της έρευνας στην μελέτη ενός από τα πιο αντιπροσωπευτικά διαρκή αγαθά, τα έπιπλα κουζίνας. Η παρατηρούμενη τάση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους προσδιοριστικούς παράγοντες της απόφασης αγοράς επίπλων κουζίνας, έθεσε ως στόχο της έρευνας την διερεύνηση των συχνότερα εμφανιζόμενων εξ αυτών, καθώς και κάποιων που δεν έχουν εξεταστεί εκτενώς, προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδρασή τους στην πραγματοποιούμενη αγορά. Ομοίως, για τα κριτήρια επιλογής καναλιού διανομής και είδους επίπλων κουζίνας, την ύπαρξη αλληλεξαρτήσεων και την κατεύθυνση αυτών, τόσο μεταξύ των προαναφερθέντων παραγόντων και κριτηρίων όσο και σε σχέση αυτών με την ικανοποίηση του καταναλωτή. Βάση του ανωτέρου σκοπού και στόχου, τα ερευνητικά ερωτήματα που διερευνώνται είναι τα εξής: Ποια είναι η κατανομή συχνότητας των κυριοτέρων αιτιών που κινητοποιούν την διαδικασία αγοράς επίπλων κουζίνας από ένα νοικοκυριό; 2

16 Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή Ο αρχικός λήπτης απόφασης αγοράς για το επιλεχθέν δίκτυο διανομής είναι το ίδιο το νοικοκυριό ή κάποιος εξειδικευμένος επαγγελματίας (μεταφορά ευθύνης και μέρους του κόστους της λήψης απόφασης); Ποια κατηγορία κατασκευαστών επίπλων κουζίνας επιλέγεται συχνότερα, πόσο συχνά επιλέγονται έμποροι που είναι εγκατεστημένοι σε γεωγραφικά μακρινότερα περιοχές και κατά πόσο οι επιλογές αυτές των νοικοκυριών έχουν αλλάξει την τελευταία 20ετία; Ποιος είναι ο μέσος αριθμός και το συχνότερα εμφανιζόμενο είδος των πηγών πληροφόρησης από τις οποίες μαθαίνουν οι καταναλωτές για τους εμπόρους επίπλων κουζίνας από τους οποίους αγοράζουν εν τέλει το προϊόν; Υπάρχει συσχέτιση αυτών των πηγών με την κατηγορία του εμπόρου; Ποια είναι η σειρά σημαντικότητας των κριτηρίων επιλογής κατασκευαστή και ποια είναι τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα εξ αυτών, τα οποία ωθούν και τον καταναλωτή στην επιλογή συγκεκριμένου δικτύου διανομής; Υπό ποια μορφή γίνεται η πληρωμή των αγορασθέντων επίπλων κουζίνας και πώς αυτή συσχετίζεται με το είδος του εμπόρου; Η εγκατάσταση των επίπλων κουζίνας, η εξέχουσας σημασίας αυτή υπηρεσία που συνοδεύει πάντα την αγορά του εξεταζόμενου προϊόντος, παρέχεται από τον ίδιο τον προμηθευτή του προϊόντος; Η σύγχρονη τάση για εντοιχισμένα έπιπλα κουζίνας καλύπτει το πλήρες εύρος των κυριοτέρων ηλεκτρικών συσκευών κουζίνας ενός νοικοκυριού; Υπάρχει σημαντικό ποσοστό νοικοκυριών που ο χώρος της κουζίνας τους δεν είναι εξοπλισμένος με τις συχνότερα αγοραζόμενες ηλεκτρικές συσκευές; 3

17 Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή Πόσο έντονα λαμβάνονται υπόψη και με ποια σειρά σημαντικότητας επτά γενικές κατηγορίες κριτηρίων επιλογής είδους επίπλων κουζίνας; Σε τι βαθμό οι καταναλωτές επίπλων κουζίνας είναι ικανοποιημένοι από το επιλεχθέν δίκτυο διανομής και το αγορασθέν είδος προϊόντος; Υπάρχει συσχέτιση με τα κριτήρια επιλογής; Πώς παράγοντες όπως το είδος της κατοικίας, το επάγγελμα και η γενική οικογενειακή κατάσταση επηρεάζουν τα ανωτέρω; 1.3 Δομή Έρευνας Η παρουσίαση της μελέτης ξεκινάει με το εισαγωγικό κεφάλαιο όπου παραθέτονται ο προβληματισμός, ο αντικειμενικός σκοπός και στόχος, καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Το α μέρος αποτελείται από τρία διακριτά κεφάλαια όπου γίνεται η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται ο ορισμός, τα διακριτά στοιχεία και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος των επίπλων κουζίνας, σε συνδυασμό με το επίπεδο ζήτησης και προσφοράς, την δομή και τις δυνάμεις ανταγωνισμού του κλάδου επίπλων κουζίνας, στην Ελλάδα γενικότερα και στον νομό Ευβοίας ειδικότερα. Στο κεφάλαιο 3 αναλύονται οι λόγοι επιλογής του υποδείγματος των Engel Kollat Blackwell για την μελέτη της διαδικασίας της λήψης απόφασης αγοράς καταναλωτή και γίνεται η περιγραφή των σταδίων που αυτό περιλαμβάνει. Εν συνεχεία, ολοκληρώνοντας το α μέρος, το κεφάλαιο 4 παρουσιάζει τα 4

18 Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή αποτελέσματα, σχετικών με τα διαρκή αγαθά και τα έπιπλα κουζίνας, ερευνών ανάλογα με το στάδιο λήψης απόφασης. Στο β μέρος της έρευνας δίδεται η εμπειρική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας, ξεκινώντας από το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο που επιλέχθηκε να ακολουθηθεί (κεφάλαιο 5). Έπειτα, στο κεφάλαιο 6, περιγράφονται οι αναλύσεις που έγιναν επί των στοιχείων που συλλέχθηκαν από την έρευνα και τα αποτελέσματα που έδωσαν αυτές, ενώ στο κεφάλαιο 7 γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας, παραθέτονται οι περιορισμοί στους οποίους υπόκειται αυτή και περιγράφεται η συνεισφορά της και οι προτάσεις του ερευνητή για μελλοντικές έρευνες. 5

19 Α ΜΕΡΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 6

20 the fundamental processes of household life are preparing food, eating, sleeping and receiving friends. If a family could afford only one room, that room would usually be a kitchen. Clarence Arthur Perry, «A Measure of the Manner of Living», Publications of American Statistical Association, Vol. 13, No. 101, March 1913, , σελ Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ «ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» Τα έπιπλα κουζίνας, αν και ελάχιστα έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα, εν τούτοις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επίπλωσης των νοικοκυριών. Διακριτικό χαρακτηριστικό τους είναι η λειτουργική σημασία τους, η οποία γίνεται ολοένα και εντονότερη στα σύγχρονα νοικοκυριά 1. Το στοιχείο αυτό αποτέλεσε και το έναυσμα για την επιλογή της διαδικασίας λήψης απόφασης των καταναλωτών για την αγορά επίπλων κουζίνας, ως αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Στην Ελλάδα τα έπιπλα κουζίνας αποτελούν σχετικά νέα δραστηριότητα, καθώς άρχισαν να αναπτύσσονται, ως υποκλάδος της επιπλοβιομηχανίας, μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 60. Εναρκτήριο χρονικό σημείο αυτής της ανάπτυξης ήταν το 1965, οπότε και έγιναν οι πρώτες εισαγωγές στην Ελλάδα ντουλαπιών κουζίνας (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω). Τα ντουλάπια αυτά αντικατέστησαν σταδιακά τα ντουλάπια των ξυλουργών, της παραδοσιακής δηλαδή έως τότε επίπλωσης του χώρου της κουζίνας 2. Έτσι άρχισε, σε περιορισμένη αρχικά κλίμακα, και η εγχώρια παραγωγή ντουλαπιών κουζίνας έχοντας ως πρότυπο 1 ΙΟΒΕ, Μονάδα Κλαδικής Βιομηχανικής Έρευνας και Ενημερώσεως, Σύγχρονα Έπιπλα Κουζίνας, Αθήνα, Οκτώβριος 1993, Περίληψη. 2 Εμπορική Τράπεζα, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, Έπιπλα Κουζίνας, Οικονομικές Εκδόσεις Κλαδικές Μελέτες, Αθήνα 1988, σελ. 1. 7

21 Κεφάλαιο 2 ο : Το προϊόν «Έπιπλα Κουζίνας» τον γερμανικό και ιταλικό σχεδιασμό, ο οποίος εναρμονίστηκε στα ελληνικά δεδομένα και απαιτήσεις. Αιτία αυτής της διαρθρωτικής αλλαγής της παραγωγής ήταν το κλίμα «μοντερνισμού» το οποίο επικράτησε κατά την δεκαετία του Οι παραπάνω εξελίξεις, υποκινούμενες και από την ανάγκη του καταναλωτικού κοινού για καλύτερη ποιότητα ζωής, οδήγησαν στη διαμόρφωση της σημερινής εικόνας του χώρου της κουζίνας ως το πιο τεχνολογικά προηγμένο και ακριβό περιβάλλον του σύγχρονου νοικοκυριού. Η κουζίνα δεν αποτελεί πλέον έναν ανεξάρτητο χώρο διεκπεραίωσης μίας και μόνο δραστηριότητας, αλλά μία συνέχεια του χώρου της τραπεζαρίας ή/ και του καθιστικού με πολλαπλές λειτουργίες 4. Πρώτο σε βαθμό χρηστικότητας σε σχέση με τα άλλα δωμάτια, αποτελεί χώρο διασκέδασης, χαλάρωσης, συγκέντρωσης των μελών του νοικοκυριού, αυτοσχέδιο γραφείο και φυσικά χώρο μαγειρέματος. Έτσι έχει αυξηθεί διαχρονικά και ο φυσικός χώρος που καταλαμβάνει προκειμένου να ικανοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι παραπάνω ανάγκες 5. Οι διαχρονικές αλλαγές στον τρόπο και στην ένταση χρήσης του χώρου της κουζίνας, όμως, δεν άφησαν ανεπηρέαστες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Αυτοί χακτηρίζονται, στη σημερινή εποχή, από μια επιθυμία για καλαίσθητα και μοντέρνα έπιπλα κουζίνας, εναρμονισμένα αισθητικά με την λοιπή επίπλωση του σπιτιού, τα οποία όμως να μην υστερούν σε επίπεδο λειτουργικότητας. Συνήθης είναι η επιλογή εντοιχισμένων οικιακών συσκευών, 3 ΙΟΒΕ, ο.π., σελ ΙΟΒΕ, ο.π.. Περίληψη, σελ. 5. Εμπορική Τράπεζα, ο.π., σελ «Heart of the house», Cabinet Maker, 16-17, August 2003, σελ

22 Κεφάλαιο 2 ο : Το προϊόν «Έπιπλα Κουζίνας» προκειμένου να δοθεί μια ενιαία όψη στο χώρο, αλλά και μια εικόνα πολυτέλειας. Το σύνολο αυτό των καταναλωτικών επιλογών ερμηνεύεται, σύμφωνα με μια προσέγγιση, και από την ανάγκη των καταναλωτών να αποδείξουν την κοινωνική τους θέση Ορισμός και Χαρακτηριστικά Τα έπιπλα κουζίνας ανήκουν στην κατηγορία των διαρκών αγαθών και συνήθως έχουν τα χαρακτηριστικά επένδυσης, καθώς διακρίνονται για την μεγάλη διάρκεια ζωής τους και το σχετικά υψηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασής τους. Εξέχον χαρακτηριστικό τους είναι οι ιδιομορφίες τους από κατασκευή σε κατασκευή, τόσο από πλευράς διαστάσεων όσο και από πλευράς σχεδιασμού και υλικών κατασκευής 7. Ως όρος τα «έπιπλα κουζίνας» περικλείουν όλα τα ντουλάπια κουζίνας, τα οποία χρησιμοποιούνται σε οικιακούς ή επαγγελματικούς χώρους 8. Εν συνεχεία, τα ντουλάπια κουζίνας ανάλογα με την χρήση τους και τις ανάγκες που εξυπηρετούν διακρίνονται σε κρεμαστά τοίχου, δαπέδου, νεροχύτη και δαπέδου μεγάλου ύψους. Το σύνολο αυτών των κατασκευαστικών στοιχείων διαμορφώνουν την λειτουργική ενότητα του χώρου της κουζίνας 9. 6 ΙΟΒΕ, ο.π., σελ. 5. Εμπορική Τράπεζα, ο.π., σελ ICAP, Έπιπλα Κουζίνας, Κλαδικές Μελέτες, Αθήνα, Μάιος 2004, σελ ICAP, ο.π., σελ.1. Λόγω της εξειδίκευσης της παρούσας μελέτης στην καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών, δεν γίνεται καθόλου αναφορά στην επαγγελματική χρήση των ντουλαπιών κουζίνας. 9 Εμπορική Τράπεζα, ο.π., σελ. 2. ΙΟΒΕ, ο.π.. σελ. 1. 9

23 Κεφάλαιο 2 ο : Το προϊόν «Έπιπλα Κουζίνας» Κάθε ντουλάπι κουζίνας αποτελείται από το κάσωμα (εσωτερικό μέρος), το πορτάκι και άλλα εξαρτήματα όπως οδηγούς, μεντεσέδες, πόμολα κτλ, ενώ για την ολότητα των επίπλων κουζίνας προστίθεται ο πάγκος εργασίας και άλλα διακοσμητικά στοιχεία όπως κορνίζες, φάσες φωτισμού, μικρές κάβες, εταζέρες κτλ. Για κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά κατασκευής, τα οποία εξαρτώνται από τις προδιαγραφές χρήσης και αντοχής, αλλά και το επιδιωκόμενο αισθητικό αποτέλεσμα (αναλυτική παρουσίαση αυτών των υλικών παρατίθεται στο κεφάλαιο 2.7) Κατηγοριοποίηση Επίπλων Κουζίνας Στη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 2003) 11, όπως και στο σύστημα HS (Harmonized Commodity Description and Coding System) 12, το οποίο χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς στις χώρες-μέλη της Ε.Ε., τα έπιπλα κουζίνας κατατάσσονται ως διακριτός υποκλάδος στον κλάδο των επίπλων. Επίσης, η Eurostat σε μελέτες αναφορικά με το επίπεδο τιμών περιλαμβάνει στην κατηγορία προϊόντων «έπιπλα», τα έπιπλα κρεβατοκάμαρας, καθιστικού και τραπεζαρίας, καθώς και τα έπιπλα κουζίνας Εμπορική Τράπεζα, ο.π., σελ. 11. ΙΟΒΕ, ο.π.. σελ Ελληνική Δημοκρατία, ΕΣΥΕ, ΣΤΑΚΟΔ 2003, Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας, Ζ34: Μεθοδολογικές Μελέτες, Αθήνα, 2002, σελ Κατηγορία Δ «Μεταποιητικές βιομηχανίες», Υποκατηγορία ΔΝ «Λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.», Διψήφιος κλάδος 36 «Κατασκευή επίπλων λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.», Τριψήφιος κλάδος 361 «Κατασκευή επίπλων», Τετραψήφιος κλάδος «Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας». 12 CBI, EU Market Survey, Domestic Furniture, July, 2002, σελ Κεφάλαιο 94 «Έπιπλα», Τίτλος 9403 «Έπιπλα κουζίνας», Υπότιτλος «Έπιπλα κουζίνας, εντοιχισμένα, από ξύλο» και «Έπιπλα κουζίνας, άλλα, από ξύλο». 13 Eurostat, Furniture, carpets and kitchenware comparative price levels in EU, EFTA, Acceding and Candidate Countries for 2002, Statistics in Focus, Theme 2, 16/2003, European Communities, 2003, σελ

24 Κεφάλαιο 2 ο : Το προϊόν «Έπιπλα Κουζίνας» Οι παραπάνω ταξινομήσεις είναι συμβατές και με την ένταξη των επίπλων κουζίνας ως υποκατηγορία του συνόλου των επίπλων, όταν τα τελευταία διαχωρίζονται βάση της λειτουργίας που εκπληρώνουν στις ακόλουθες κατηγορίες: Ταπετσαρισμένα καθίσματα (Upholstered seating) Μη-ταπετσαρισμένα καθίσματα (Non-upholstered seating) Έπιπλα τραπεζαρίας και καθιστικού (Dining and living room furniture) Έπιπλα κουζίνας (Kitchen furniture) Έπιπλα κρεβατοκάμαρας (Bedroom furniture) Έπιπλα γραφείου σπιτιού (Home office furniture) Άλλα έπιπλα και μέρη επίπλων (Other furniture and furniture parts) Σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση τα έπιπλα κουζίνας περιλαμβάνουν τα ντουλάπια και τον πάγκο κουζίνας, τα τραπέζια και τις καρέκλες κουζίνας, καθώς και τα μετακινούμενα ή κρεμαστά έπιπλα, όπως τις μικρές κάβες (Ευρύτερος Ορισμός) 14. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα μελέτη δεν υιοθετείται ο ευρύτερος ορισμός των επίπλων κουζίνας, καθώς θεωρείται ότι τόσο η διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς των καταναλωτών όσο και το δίκτυο διανομής διαφέρει για κάθε προϊόν που περιέχεται στον ευρύτερο ορισμό, απαιτώντας διαφορετική προσέγγιση έρευνας marketing για κάθε ένα από αυτά. Δύο άλλα κριτήρια κατηγοριοποίησης των επίπλων κουζίνας είναι η αντοχή τους στο χρόνο (durability) και οι αγοραστικές συνήθειες (shopping habits) των 14 CBI, ο.π., σελ

25 Κεφάλαιο 2 ο : Το προϊόν «Έπιπλα Κουζίνας» καταναλωτών. Όπως προαναφέρθηκε, βάση του πρώτου κριτηρίου, τα έπιπλα κουζίνας τοποθετούνται στην ευρύτερη κατηγορία των διαρκών αγαθών, καθώς είναι προϊόντα τα οποία δεν αγοράζονται συχνά, χρησιμοποιούνται πολλές φορές χωρίς να αναλώνονται, ενώ παράλληλα είναι ακριβά σε σχέση με το εισόδημα του μέσου καταναλωτή 15. Σύμφωνα με τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: προϊόντα ευκολίας (convenience), προτίμησης (preference), επιλογής (shopping) και ειδικά (specialty) προϊόντα. Σε σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές τα έπιπλα, και συνεπώς τα έπιπλα κουζίνας, χαρακτηρίζονται ως «προϊόντα επιλογής», γιατί ο καταναλωτής εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στη διαδικασία αναζήτησης, επιλογής και αγοράς τους, συγκρίνοντας πολλά χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως την ποιότητα, την τιμή, τον σχεδιασμό και την καταλληλότητά του. Με άλλα λόγια, ο καταναλωτής διαθέτει πολύ χρόνο και χρήμα στη συλλογή πληροφοριών και αξιολόγηση του προϊόντος, γιατί το αντιλαμβάνεται ως προϊόν υψηλού κινδύνου J. S. Downham, J. A. P. Treasure, «Market Research and Consumer Durables», The Incorporated Statistician, Vol. 7, No. 3, , December 1959, σελ Philip Kotler, Marketing Management, 11 th edition, Prentice Hall International Editions, USA 2003, σελ Philip Kotler, ο.π., σελ Patrick E. Murphy, Ben M. Enis, «Classifying Products Strategically», Journal of Marketing, Vol. 50, No. 3, 24-42, July 1986, σελ Πέτρος Γ. Μάλλιαρης, Εισαγωγή στο Marketing, Β Έκδοση, Α. Σταμούλης, Πειραιάς 1990, σελ

26 Κεφάλαιο 2 ο : Το προϊόν «Έπιπλα Κουζίνας» 2.4 Ζήτηση Επίπλων Κουζίνας Το μέγεθος της ζήτησης επίπλων κουζίνας στην Ελληνική αγορά 17 δύναται να υπολογιστεί με δύο τρόπους, είτε βάση της ιδιωτικής νόμιμης οικοδομικής δραστηριότητας 18 που αποτελεί καθοριστικό της παράγοντα, είτε βάση του τζίρου των επιχειρήσεων που έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή επίπλων κουζίνας. Για την παρούσα έρευνα επιλέγεται ο δεύτερος τρόπος, καθώς θεωρείται πιο αξιόπιστη η χρήση πρωτίστως πρωτογενών μεγεθών και κατόπιν μεγεθών φαινομενικής ζήτησης. Κατ αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται ότι η διαχρονική πορεία του τζίρου των επιχειρήσεων επίπλων κουζίνας στο σύνολο της Ελλάδος παρουσιάζει σταθερά αυξητική τάση, ξεκινώντας από 41,02 εκατ. ευρώ το 1995 και καταλήγοντας σε 150,78 εκατ. ευρώ το Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης μεταξύ 1995 και 2002 ξεπερνάει το 24%, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώνεται σε 48% και 26% μεταξύ και , αντίστοιχα. Διαχρονική αύξηση παρουσιάζεται και στο ποσοστό του τζίρου των επιχειρήσεων κατασκευής επίπλων κουζίνας επί του συνολικού τζίρου των μεταποιητικών βιομηχανιών. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα της ταχέως αναπτυσσόμενης ζήτησης επίπλων κουζίνας στο σύνολο της ελληνικής αγοράς. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι στοιχεία φαινομενικής κατανάλωσης επίπλων κουζίνας και εκτιμήσεις εκπροσώπων του υποκλάδου έδειξαν ότι η 17 Δεν υπάρχουν ή δεν μπόρεσαν να βρεθούν διαχρονικά στοιχεία με τα μεγέθη αυτούσιας ζήτησης επίπλων κουζίνας στην ελληνική αγορά, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και στον νομό Ευβοίας. 18 ICAP, ο.π. σελ ΙΟΒΕ, ο.π. σελ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Έρευνα Μαρτίου Απριλίου 2017 Μάιος 2017 Βάσει των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 4 Αθήνα, Tηλ.: 10 9 11 00-10, Fax: 10 9 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117 4 Athens, Greece, Tel.: +30 10-911 00-10, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Η νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό λιανεμπόριο Μάιος 2015 Δρ Πέτρος Δασόπουλος, Ph.D.,MRSC, MBAM DASO BUSINESS PERFORMANCE CEO/Business Strategist Αλλάζει ο χάρτης των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα όπως και τις υπόλοιπες χώρες της

Στην Ελλάδα όπως και τις υπόλοιπες χώρες της Η ελληνική αγορά επίπλων κουζίνας στο μικροσκόπιο ELITON Με τους τζίρους των εταιρειών να μειώνονται λόγω κρίσης και τις εισαγωγές από το εξωτερικό να αυξάνονται θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2014

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2014 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Μάρτιος 2014 Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο)

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2012

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2012 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Μάρτιος 2012 Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο)

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H Ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι συγκεντρωμένη σε: Ολλανδία, Βέλγιο Γαλλία Αυστρία Βρετανία Τσεχία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Ισπανία

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Μάρκετινγκ Γραπτό κείμενο Πώς φτάσαμε ως εδώ; Που βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; Πώς θα πάμε εκεί ; Σχέδιο Μάρκετινγκ Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Σεπτέμβριος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Σεπτέμβριος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Σεπτέμβριος και Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο)

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1. Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό Σερρών... 5 1.2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2016

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2016 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Σεπτέμβριος και Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο)

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Σεπτέμβριος 2016

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Σεπτέμβριος 2016 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος και Σεπτέμβριος, 2 ο 15ήμερο)

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση αγοράς. Έννοια, κριτήρια, είδη

Τμηματοποίηση αγοράς. Έννοια, κριτήρια, είδη Τμηματοποίηση αγοράς Έννοια, κριτήρια, είδη Τμηματοποίηση της αγοράς Η κατάτμηση της συνολικής ανομοιογενούς αγοράς ενός προϊόντος σε επιμέρους ομοιογενή τμήματα και η εξυπηρέτηση κάθε τμήματος μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση στις Ξένες Αγορές. ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017

Τιμολόγηση στις Ξένες Αγορές. ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017 στις Ξένες Αγορές ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017 DK Consultants All rights reserved - 2016 1 Ορισμός «Tο ποσό των χρημάτων, το οποίο καταβάλλει ο αγοραστής στον πωλητή για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Διερεύνηση του βαθμού επιρροής των Atmospherics στην επιλογή super-market» Κατσίμπας Δημήτριος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Διερεύνηση του βαθμού επιρροής των Atmospherics στην επιλογή super-market» Κατσίμπας Δημήτριος ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Master in Business Administration) «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη σημασία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διεθνών επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου (2ο μέρος)

Η συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου (2ο μέρος) Η συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου (2ο μέρος) Συνεχίζοντας στο 2ο μέρος της έρευνας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης & Οικονομίας του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου &

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΗΠΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΗΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 866 2nd Ave (11 th Floor), New York, NY 10017 Tel.: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: ecocom-newyork@mfa.gr ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Τμηματοποίηση Αγοράς

Κεφάλαιο 5. Τμηματοποίηση Αγοράς Κεφάλαιο 5 Τμηματοποίηση Αγοράς Προϋποθέσεις για ύπαρξη Αγοράς Να υπάρχουν ανάγκες (επιθυμίες) Οι αγοραστές να έχουν δυνατότητα ικανοποίησης αναγκών (εισόδημα) Οι αγοραστές να θέλουν, να είναι αποφασισμένοι,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α.

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α. Επεξεργασία Μεταποίηση ΝτουµήΠ. Α. 1 Επεξεργασία Μεταποίηση Ως επεξεργασία ή µεταποίηση ενός πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος χαρακτηρίζεται το σύνολο των χειρισµών και επεµβάσεων µετά τη συγκοµιδή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP S.A. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

ICAP GROUP S.A. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ICAP GROUP S.A. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Table of Contents ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ... 4 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο 28.5.2014 Των Νικόλαου Βέττα, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικού Διευθυντή Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στις επιχειρήσεις στην Αλβανία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στις επιχειρήσεις στην Αλβανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στις επιχειρήσεις στην Αλβανία Επιμέλεια-Σύνταξη: Π. Λάρδα,

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μπύρας στην Αλβανία

Η αγορά μπύρας στην Αλβανία Η αγορά μπύρας στην Αλβανία Γενικά Η αλβανική αγορά μπύρας συνιστά μία εξελισσόμενη αγορά, που όμως παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις. Κατά το 2010, η συνολική προσφορά (τοπική παραγωγή και εισαγωγές) του

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων 1. Εισαγωγή Αθανάσιος Καζάνας και Ευθύμιος Τσιώνας Τα υποδείγματα παραγόντων χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ CONSUMER BEHAVIOUR Καταναλωτική Συμπεριφορά : Διεπιστημονικό Πεδίο Βασικά περιλαμβάνεται στο επιστημονικό πεδίο του MARKETING! Βασική επιδίωξη του Marketing είναι η αύξηση της ζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου

Κεφάλαιο 5. Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου Κεφάλαιο 5 Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου Περίγραμμα Μετρώντας τις αξίες της παραγωγής και της κατανάλωσης Ευημερία και όροι εμπορίου Αποτελέσματα της οικονομικής μεγέθυνσης Αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Έρευνα Μάρκετινγκ ως εργαλείο ανάπτυξης νέων προϊόντων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παπαδόπουλος Θεόδωρος Πρόεδρος ΠΣΔΜΗ EEinS2015 - International Conference ENVIRONMENT & ENERGY in SHIPS 2015 Διαπιστώσεις Ο τοµέας των κατασκευών, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Οι εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές της Ισπανίας διατήρησαν το 2016, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, αυξητική

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 16 Μαΐου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη των καταναλωτών της θεσσαλονίκης ως προς τις αγορές ενδυμάτων,τον βαθμό ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα