ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Διαδικασία της Αγοράς Διαρκών Αγαθών, οι Μεταβλητές που Επιδρούν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Διαδικασία της Αγοράς Διαρκών Αγαθών, οι Μεταβλητές που Επιδρούν"

Transcript

1 ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Διαδικασία της Αγοράς Διαρκών Αγαθών, οι Μεταβλητές που Επιδρούν επί της Τελικής Επιλογής του Καταναλωτή και η Λήψη Απόφασης Καταναλωτή για την Αγορά Επίπλων Κουζίνας στον Νομό Ευβοίας. Ελένη Χ. Καΐρη Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2007

2 ΑΦΙΕΡΩΣΗ Στους γονείς μου, Χρήστο και Δροσούλα, ως ελάχιστη ένδειξη ευχαριστίας για την αμέριστη συμπαράστασή τους σε κάθε βήμα των σπουδών μου.

3 ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Διαδικασία της Αγοράς Διαρκών Αγαθών, οι Μεταβλητές που Επιδρούν επί της Τελικής Επιλογής του Καταναλωτή και η Λήψη Απόφασης Καταναλωτή για την Αγορά Επίπλων Κουζίνας στον Νομό Ευβοίας. Ελένη Χ. Καΐρη Σημαντικοί όροι: διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς, παράγοντες και κριτήρια διαμόρφωσης επιλογής, καταναλωτική συμπεριφορά, διαρκή αγαθά, έπιπλα κουζίνας, Ελλάδα, Εύβοια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικειμενικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των κύριων διαστάσεων κάθε σταδίου λήψης απόφασης αγοράς διαρκών αγαθών. Για την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση αυτού του σκοπού, η έρευνα περιορίστηκε στην μελέτη ενός από τα πιο αντιπροσωπευτικά διαρκή αγαθά, τα έπιπλα κουζίνας. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικής έρευνας σε 100 νοικοκυριά της Βορείου Ευβοίας, με χρήση ημι-δομημένου ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν την σημαντικότητα της επίδρασης των εξεταζόμενων κριτηρίων και παραγόντων στην απόφαση αγοράς, τις συνήθεις και μη αγοραστικές επιλογές των νοικοκυριών, καθώς και τις ομάδες των καταναλωτών που μπορούν να αποτελέσουν την αγορά-στόχο των επιχειρήσεων του κλάδου επίπλων κουζίνας.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.... I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ.... II ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ III ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προσδιορισμός Προβληματισμού Αντικειμενικός Σκοπός & Στόχος Έρευνας Δομή Έρευνας...4 Α ΜΕΡΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ «ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» Εισαγωγή Ορισμός και Χαρακτηριστικά Κατηγοριοποίηση Επίπλων Κουζίνας Ζήτηση Επίπλων Κουζίνας Προσφορά Επίπλων Κουζίνας Δομή και Διάρθρωση Κλάδου Marketing Επιχειρήσεων Κλάδου Επίπλων Κουζίνας...22 I. Προϊόν...22 II. Δίκτυα Διανομής...24 III. Προβολή IV. Τιμή Δυνάμεις Ανταγωνισμού Κλάδου Επίπλων Κουζίνας Προοπτικές...33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Επιλογή Υποδείγματος Λήψης Απόφασης Αγοράς...37

5 3.2 Περιγραφή του Υποδείγματος των Engel Kollat Blackwell Αναγνώριση Ανάγκης/ Προβλήματος Αναζήτηση και Συλλογή Πληροφοριών Αξιολόγηση Εναλλακτικών πριν την Αγορά Απόφαση και Διαδικασία Αγοράς Κατανάλωση & Αξιολόγηση μετά την Κατανάλωση Τελική Διάθεση Παράγοντες Επίδρασης στην Διαδικασία Λήψης Απόφασης Αγοράς Βαθμός Ανάμειξης Καταναλωτή...52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΈΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Εισαγωγή Αναγνώριση Ανάγκης/ Προβλήματος Αναζήτηση και Συλλογή Πληροφοριών Αξιολόγηση Εναλλακτικών πριν την Αγορά Απόφαση και Διαδικασία Αγοράς Κατανάλωση & Αξιολόγηση μετά την Κατανάλωση Τελική Διάθεση Παράγοντες Επίδρασης στην Διαδικασία Λήψης Απόφασης Αγοράς...88 Β ΜΕΡΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΈΡΕΥΝΑΣ Θεωρητικό Πλαίσιο Αναφοράς Υποθέσεις Έρευνας Επιλογή Σχεδίου Έρευνας & Μεθόδου Συλλογής Στοιχείων Σχεδιασμός Ερευνητικού Οργάνου...109

6 5.5 Στρατηγική Συγκρότησης Δείγματος & Διαδικασία Συλλογής Στοιχείων Ανάλυση Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ Μονομεταβλητή Ανάλυση Διμεταβλητή Ανάλυση Πολυμεταβλητή Ανάλυση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΈΡΕΥΝΑΣ Σύνοψη και Αξιολόγηση Ευρημάτων Έρευνας Περιορισμοί Έρευνας Συνεισφορά Έρευνας και Προτάσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ερωτηματολόγιο Έρευνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κλίμακα Μέτρησης & Κωδικοποίηση Μεταβλητών Έρευνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Έλεγχος Κανονικής Κατανομής Μεταβλητών Λόγου & Διαστήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Συντελεστές & Έλεγχος Στατιστικής Σημαντικότητας Διμεταβλητών Συσχετίσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Πίνακες Αποτελεσμάτων Ανάλυσης Παραγόντων & Ομαδοποίησης...239

7 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Μάλλιαρη για την καθοδήγηση και υπομονή του, καθώς και τους συμφοιτητές - φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξή τους κατά την διεκπεραίωση της διπλωματικής εργασίας μου.

8 II ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Σελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τζίρος Επιχειρήσεων (σε εκατ. ευρώ) κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας στο Σύνολο της Ελλάδος...14 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Τζίρος Επιχειρήσεων (σε εκατ. ευρώ) κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος...15 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Τζίρος Επιχειρήσεων (σε εκατ. ευρώ) κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας στον Νομό Ευβοίας...15 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Αριθμός Επιχειρήσεων κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της Ελλάδος...18 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αριθμός Επιχειρήσεων κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος...19 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Αριθμός Επιχειρήσεων κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας στον Νομό Ευβοίας...19 ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Αριθμός Επιχειρήσεων στον Κλάδο Κατασκευής Άλλων Επίπλων Κουζίνας κατά Τάξεις Μεγέθους Τζίρου (σε εκατ. ευρώ), στο σύνολο της Ελλάδος...20 ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Σημαντικότητα Κριτηρίων Καθορισμού Τιμών Πώλησης...28 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Υπολογισμός Τελική Τιμής Επίπλων...30 ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Σημαντικότητα Μορφών Ανταγωνισμού...31 ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Καθοριστικοί Παράγοντες της Εξωτερικής Συλλογής Πληροφοριών: Αποτελέσματα Ερευνών για Έπιπλα...63 ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Συσχετίσεις Πηγών Πληροφόρησης & Επεξηγηματικών Μεταβλητών...64 ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Κριτήρια Αξιολόγησης Εναλλακτικών Πριν την Αγορά...70 ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Είδος ξύλου που προτιμάται ανά ομάδα καταναλωτών - Κριτήριο επιλογής ξύλου σε σειρά σημαντικότητας...77 ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Υπολογισμός Μεγέθους Δείγματος ανά Δήμο/ Κοινότητα και Κύρια/ Εξοχική Κανονική Κατοικία ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Ποιος Επέλεξε το Κανάλι Διανομής για την Αγορά των Επίπλων Κουζίνας...125

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Φύλο Ερωτώμενου ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Αιτία Τελευταίας Αγοράς ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Πηγή Πληροφόρησης για το Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Πηγή Πληροφόρησης για το Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής, ανά Είδος Κατασκευαστή που Επιλέχθηκε ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Αριθμός Πηγών Πληροφόρησης ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Βαθμός Σημαντικότητας Κριτηρίων κατά την Επιλογή Καναλιού Διανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Βαθμός Σημαντικότητας Κριτηρίων κατά την Επιλογή Είδους Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Από Ποιόν έγινε η Εγκατάσταση ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Εντοιχισμένες Ηλεκτρικές Συσκευές Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Βαθμός Εντοιχισμένων Ηλεκτρικών Συσκευών Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Τρόπος Πληρωμής ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Χρόνια από Τελευταία Αγορά ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Ενδεχόμενο Παροχής Συστάσεων για το Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Ικανοποίηση από το Επιλεχθέν Είδος Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Στάδιο Κύκλου Ζωής Νοικοκυριού σε σχέση με τον Θεσμό του Γάμου ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Επάγγελμα του Ατόμου που Συντηρεί το Νοικοκυριό ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Μέσοι Όροι Κριτηρίων Επιλογής Καναλιού Διανομής ανά Επάγγελμα του Ατόμου που Συντηρεί το Νοικοκυριό ΠΙΝΑΚΑΣ 35: Μέσοι Όροι Κριτηρίων Επιλογής Είδους Επίπλων Κουζίνας ανά Επάγγελμα του Ατόμου που Συντηρεί το Νοικοκυριό ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Συσχέτιση Αιτίας Αγοράς & Χρόνια από Τελευταία Αγορά ΠΙΝΑΚΑΣ 37: Συσχέτιση Είδος Καναλιού Διανομής & Πηγών Πληροφόρησης ΠΙΝΑΚΑΣ 38: Συσχέτιση Καναλιού Διανομής (Γεωγραφικά) & Πηγών Πληροφόρησης ΠΙΝΑΚΑΣ 39: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Τιμής Καναλιού Διανομής & Κριτηρίου Ταχύτητας Παράδοσης ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Τιμής

10 Καναλιού Διανομής & Δυνατότητας Επισκευών ή Διορθώσεων στο μέλλον ΠΙΝΑΚΑΣ 41: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Εγγύησης Σωστής Παράδοσης & Κριτηρίου Τρόπου Πληρωμής ΠΙΝΑΚΑΣ 42: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Εγγύησης Σωστής Παράδοσης & Κριτηρίου Δυνατότητας Επισκευών ή Διορθώσεων στο μέλλον ΠΙΝΑΚΑΣ 43: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Ποιότητας/ Αντοχής στον Χρόνο & Υλικών Κατασκευής Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 44: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Ποιότητας/ Αντοχή στον Χρόνο & Αρμονικού Ταιριάσματος με τον Υπόλοιπο Χώρο ΠΙΝΑΚΑΣ 45: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Ποιότητας/ Αντοχή στον Χρόνο & Λειτουργικότητας Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 46: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Εντυπωσιακής Εμφάνισης & Σχεδίου Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 47: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Κριτηρίου Αρμονικού Ταιριάσματος με τον Υπόλοιπο Χώρο & Κριτηρίου Σχεδίου Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 48: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Είδος Καναλιού Διανομής & Χρόνια από Τελευταία Αγορά (3 διαστήματα) ΠΙΝΑΚΑΣ 49: Πίνακας Σταυροειδούς Πινακοποίησης Καναλιού Διανομής (Γεωγραφικά) & Χρόνια από Τελευταία Αγορά (3 διαστήματα)..173 ΠΙΝΑΚΑΣ 50: Συσχέτιση Είδος Καναλιού Διανομής & Αιτίας Αγοράς ΠΙΝΑΚΑΣ 51: Συσχέτιση Καναλιού Διανομής (Γεωγραφικά) & Αιτίας Αγοράς.175 ΠΙΝΑΚΑΣ 52: Συσχέτιση Είδος Καναλιού Διανομής & Κριτηρίου Δυνατότητας Προσαρμογής στις Διαστάσεις, στα Σχέδια και τα Υλικά ΠΙΝΑΚΑΣ 53: Συσχέτιση Τρόπου Εγκατάστασης & Καναλιού Διανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 54: Συσχέτιση του Βαθμού Εντοιχισμένων Ηλεκτρικών Συσκευών & Χρόνια από Τελευταία Αγορά ΠΙΝΑΚΑΣ 55: Συσχέτιση Πραγματοποιούμενου Τρόπου Πληρωμής & Σημαντικότητα Τρόπου Πληρωμής ως Κριτήριο Επιλογής Καναλιού Διανομής...182

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 56: Συσχέτιση Βαθμού Ικανοποίησης από το Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής & από το Επιλεχθέν Είδος Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 57: Συσχέτισης Αιτίας Αγοράς & Επαγγέλματος του Ατόμου που Συντηρεί το Νοικοκυριό ΠΙΝΑΚΑΣ 58: KMO και Bartlett's Test για τα Κριτήρια Επιλογής Καναλιού Διανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 59: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παραγόντων Κριτηρίων Επιλογής Καναλιού Διανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 60: KMO και Bartlett's Test για τα Κριτήρια Επιλογής Είδους Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 61: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παραγόντων Κριτηρίων Επιλογής Είδους Επίπλων Κουζίνας ΠΙΝΑΚΑΣ 62: Μέσοι Όροι Μεταβλητών Ομαδοποίησης Ανά Ομάδα Νοικοκυριών ΠΙΝΑΚΑΣ 63: Μέσοι Όροι/ Έγκυρα Ποσοστά Επιπρόσθετων Μεταβλητών ανά Ομάδα Νοικοκυριών ΠΙΝΑΚΑΣ 64: Έγκυρα Ποσοστά Μεταβλητής Επαγγέλματος του Ατόμου που Συντηρεί το Νοικοκυριό ανά Ομάδα Νοικοκυριών...199

12 IIΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σελίδα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Μερίδια Κατηγοριών Επίπλων Κουζίνας...16 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Διαχρονική Εξέλιξη Διαφημιστικών Δαπανών...26 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Διαφημιστική Δαπάνη Επίπλων Κουζίνας...27 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Υπόδειγμα Λήψης Απόφασης Καταναλωτή...40 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Δυνατότητες Τελικής Διάθεσης Προϊόντος...48 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Άξονας Διαδικασίας Απόφασης Καταναλωτή...54 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Θεωρητικό Πλαίσιο Αναφοράς ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: Δήμος Κατοικίας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: Είδος Κατοικίας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: Αιτία Αγοράς ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: Πηγές Πληροφόρησης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: Πηγές Πληροφόρησης ανά Κανάλι Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: Αριθμός Πηγών Πληροφόρησης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14: Σημαντικότητα Κριτηρίων Επιλογής Καναλιού Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15: Μέσοι Όροι Σημαντικότητας Κριτηρίων Επιλογής Καναλιού Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16: Σημαντικότητα Κριτηρίων Επιλογής Είδους Επίπλων Κουζίνας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17: Μέσοι Όροι Σημαντικότητας Κριτηρίων Επιλογής Είδους Επίπλων Κουζίνας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18: Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19: Επιλεχθέν Είδος Καναλιού Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20: Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής Γεωγραφικά ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21: Εγκατάσταση - Από ποιόν έγινε ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22: Εντοιχισμένες Ηλεκτρικές Συσκευές Κουζίνας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23: Βαθμός Εντοιχισμένων Ηλεκτρικών Συσκευών Κουζίνας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24: Τρόπος Πληρωμής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25: Χρόνια από Τελευταία Αγορά ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26: Χρόνια από Τελευταία Αγορά (5 διαστήματα)...152

13 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27: Χρόνια από Τελευταία Αγορά (3 διαστήματα) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28: Ικανοποίηση από το Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29: Ικανοποίηση από Επιλεχθέν Είδος Επίπλων Κουζίνας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30: Στάδιο του Κύκλου Ζωής του Νοικοκυριού σε σχέση με τον Θεσμό του Γάμου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31: Επάγγελμα του Ατόμου που Συντηρεί το Νοικοκυριό ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 32: Διαχρονική Αλλαγή των Αιτιών Αγοράς ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 33: Επιλεχθέν Είδος Καναλιού Διανομής σε σχέση με την Αιτία Αγοράς ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 34: Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής (Γεωγραφικά) σε σχέση με την Αιτία Αγοράς ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 35: Επιλεχθέν Είδος Καναλιού Διανομής σε σχέση με την Σημαντικότητα του Κριτηρίου Προσαρμογής στις Διαστάσεις, στα Σχέδια και στα Υλικά ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 36: Τρόπος Εγκατάστασης Επίπλων Κουζίνας σε σχέση με το Επιλεχθέν Κανάλι Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 37: Διαχρονική Μεταβολή του Βαθμού Εντοιχισμένων Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38: Τρόπος Πληρωμής σε σχέση με την Σημαντικότητα του αντίστοιχου Κριτηρίου Επιλογής Καναλιού Διανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39: Μέσος Όρος Ικανοποίησης από το Επιλεχθέν Δίκτυο Διανομής ανάλογα με τον Βαθμό Ικανοποίησης από το Επιλεχθέν Είδος Επίπλων Κουζίνας...184

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Προσδιορισμός Προβληματισμού Η διαδικασία της αγοράς διαρκών αγαθών, λόγω της ίδιας της φύσης αυτών των προϊόντων, διακρίνεται για την πολυπλοκότητα και την πληθώρα των επιδράσεων που την περικλείουν. Σε αντίθεση με τα περισσότερα καταναλωτικά αγαθά, ο καταναλωτής καλείται να εμπλακεί σε μεγαλύτερο βαθμό στην λήψη απόφασης αγοράς, χαρακτηριστικό που συνεπάγεται την αξιολόγηση, αλλά και την ακούσια επίδραση, διαφορετικών παραγόντων. Το επακόλουθο είναι η έντονη αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα η οποία είναι πιθανόν, και ανάλογα με το προϊόν, να εντείνεται από την φύση της οργάνωσης της αγοράς. Το σύνολο των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, καθώς και σχετικές έρευνες, εντείνουν την πεποίθηση του ερευνητή ότι κατά την λήψη απόφασης αγοράς διαρκών αγαθών και έως ότου καταλήξει στην τελική του επιλογή ο καταναλωτής ακολουθεί κάποιο είδος σταδίων. Κάθε ένα από αυτά τα στάδια μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο και εργαλείο διερεύνησης προκειμένου να κατανοηθεί η καταναλωτική συμπεριφορά, να αποκαλυφθεί το εύρος των στοιχείων που την διαμορφώνουν και, επακόλουθα, να προσαρμοστούν κατάλληλα οι στρατηγικές και το σύστημα marketing των επιχειρήσεων με στόχο την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των καταναλωτικών αναγκών. 1

15 Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή 1.2 Αντικειμενικός Σκοπός & Στόχος Έρευνας Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των κύριων διαστάσεων κάθε σταδίου λήψης απόφασης των καταναλωτών διαρκών αγαθών. Για την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση αυτού του σκοπού, και εξαιτίας των μοναδικών χαρακτηριστικών κάθε κατηγορίας αυτού του είδους προϊόντων, κρίθηκε σκόπιμος ο περιορισμός της έρευνας στην μελέτη ενός από τα πιο αντιπροσωπευτικά διαρκή αγαθά, τα έπιπλα κουζίνας. Η παρατηρούμενη τάση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους προσδιοριστικούς παράγοντες της απόφασης αγοράς επίπλων κουζίνας, έθεσε ως στόχο της έρευνας την διερεύνηση των συχνότερα εμφανιζόμενων εξ αυτών, καθώς και κάποιων που δεν έχουν εξεταστεί εκτενώς, προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδρασή τους στην πραγματοποιούμενη αγορά. Ομοίως, για τα κριτήρια επιλογής καναλιού διανομής και είδους επίπλων κουζίνας, την ύπαρξη αλληλεξαρτήσεων και την κατεύθυνση αυτών, τόσο μεταξύ των προαναφερθέντων παραγόντων και κριτηρίων όσο και σε σχέση αυτών με την ικανοποίηση του καταναλωτή. Βάση του ανωτέρου σκοπού και στόχου, τα ερευνητικά ερωτήματα που διερευνώνται είναι τα εξής: Ποια είναι η κατανομή συχνότητας των κυριοτέρων αιτιών που κινητοποιούν την διαδικασία αγοράς επίπλων κουζίνας από ένα νοικοκυριό; 2

16 Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή Ο αρχικός λήπτης απόφασης αγοράς για το επιλεχθέν δίκτυο διανομής είναι το ίδιο το νοικοκυριό ή κάποιος εξειδικευμένος επαγγελματίας (μεταφορά ευθύνης και μέρους του κόστους της λήψης απόφασης); Ποια κατηγορία κατασκευαστών επίπλων κουζίνας επιλέγεται συχνότερα, πόσο συχνά επιλέγονται έμποροι που είναι εγκατεστημένοι σε γεωγραφικά μακρινότερα περιοχές και κατά πόσο οι επιλογές αυτές των νοικοκυριών έχουν αλλάξει την τελευταία 20ετία; Ποιος είναι ο μέσος αριθμός και το συχνότερα εμφανιζόμενο είδος των πηγών πληροφόρησης από τις οποίες μαθαίνουν οι καταναλωτές για τους εμπόρους επίπλων κουζίνας από τους οποίους αγοράζουν εν τέλει το προϊόν; Υπάρχει συσχέτιση αυτών των πηγών με την κατηγορία του εμπόρου; Ποια είναι η σειρά σημαντικότητας των κριτηρίων επιλογής κατασκευαστή και ποια είναι τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα εξ αυτών, τα οποία ωθούν και τον καταναλωτή στην επιλογή συγκεκριμένου δικτύου διανομής; Υπό ποια μορφή γίνεται η πληρωμή των αγορασθέντων επίπλων κουζίνας και πώς αυτή συσχετίζεται με το είδος του εμπόρου; Η εγκατάσταση των επίπλων κουζίνας, η εξέχουσας σημασίας αυτή υπηρεσία που συνοδεύει πάντα την αγορά του εξεταζόμενου προϊόντος, παρέχεται από τον ίδιο τον προμηθευτή του προϊόντος; Η σύγχρονη τάση για εντοιχισμένα έπιπλα κουζίνας καλύπτει το πλήρες εύρος των κυριοτέρων ηλεκτρικών συσκευών κουζίνας ενός νοικοκυριού; Υπάρχει σημαντικό ποσοστό νοικοκυριών που ο χώρος της κουζίνας τους δεν είναι εξοπλισμένος με τις συχνότερα αγοραζόμενες ηλεκτρικές συσκευές; 3

17 Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή Πόσο έντονα λαμβάνονται υπόψη και με ποια σειρά σημαντικότητας επτά γενικές κατηγορίες κριτηρίων επιλογής είδους επίπλων κουζίνας; Σε τι βαθμό οι καταναλωτές επίπλων κουζίνας είναι ικανοποιημένοι από το επιλεχθέν δίκτυο διανομής και το αγορασθέν είδος προϊόντος; Υπάρχει συσχέτιση με τα κριτήρια επιλογής; Πώς παράγοντες όπως το είδος της κατοικίας, το επάγγελμα και η γενική οικογενειακή κατάσταση επηρεάζουν τα ανωτέρω; 1.3 Δομή Έρευνας Η παρουσίαση της μελέτης ξεκινάει με το εισαγωγικό κεφάλαιο όπου παραθέτονται ο προβληματισμός, ο αντικειμενικός σκοπός και στόχος, καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Το α μέρος αποτελείται από τρία διακριτά κεφάλαια όπου γίνεται η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται ο ορισμός, τα διακριτά στοιχεία και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος των επίπλων κουζίνας, σε συνδυασμό με το επίπεδο ζήτησης και προσφοράς, την δομή και τις δυνάμεις ανταγωνισμού του κλάδου επίπλων κουζίνας, στην Ελλάδα γενικότερα και στον νομό Ευβοίας ειδικότερα. Στο κεφάλαιο 3 αναλύονται οι λόγοι επιλογής του υποδείγματος των Engel Kollat Blackwell για την μελέτη της διαδικασίας της λήψης απόφασης αγοράς καταναλωτή και γίνεται η περιγραφή των σταδίων που αυτό περιλαμβάνει. Εν συνεχεία, ολοκληρώνοντας το α μέρος, το κεφάλαιο 4 παρουσιάζει τα 4

18 Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή αποτελέσματα, σχετικών με τα διαρκή αγαθά και τα έπιπλα κουζίνας, ερευνών ανάλογα με το στάδιο λήψης απόφασης. Στο β μέρος της έρευνας δίδεται η εμπειρική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας, ξεκινώντας από το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο που επιλέχθηκε να ακολουθηθεί (κεφάλαιο 5). Έπειτα, στο κεφάλαιο 6, περιγράφονται οι αναλύσεις που έγιναν επί των στοιχείων που συλλέχθηκαν από την έρευνα και τα αποτελέσματα που έδωσαν αυτές, ενώ στο κεφάλαιο 7 γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας, παραθέτονται οι περιορισμοί στους οποίους υπόκειται αυτή και περιγράφεται η συνεισφορά της και οι προτάσεις του ερευνητή για μελλοντικές έρευνες. 5

19 Α ΜΕΡΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 6

20 the fundamental processes of household life are preparing food, eating, sleeping and receiving friends. If a family could afford only one room, that room would usually be a kitchen. Clarence Arthur Perry, «A Measure of the Manner of Living», Publications of American Statistical Association, Vol. 13, No. 101, March 1913, , σελ Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ «ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» Τα έπιπλα κουζίνας, αν και ελάχιστα έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα, εν τούτοις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επίπλωσης των νοικοκυριών. Διακριτικό χαρακτηριστικό τους είναι η λειτουργική σημασία τους, η οποία γίνεται ολοένα και εντονότερη στα σύγχρονα νοικοκυριά 1. Το στοιχείο αυτό αποτέλεσε και το έναυσμα για την επιλογή της διαδικασίας λήψης απόφασης των καταναλωτών για την αγορά επίπλων κουζίνας, ως αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Στην Ελλάδα τα έπιπλα κουζίνας αποτελούν σχετικά νέα δραστηριότητα, καθώς άρχισαν να αναπτύσσονται, ως υποκλάδος της επιπλοβιομηχανίας, μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 60. Εναρκτήριο χρονικό σημείο αυτής της ανάπτυξης ήταν το 1965, οπότε και έγιναν οι πρώτες εισαγωγές στην Ελλάδα ντουλαπιών κουζίνας (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω). Τα ντουλάπια αυτά αντικατέστησαν σταδιακά τα ντουλάπια των ξυλουργών, της παραδοσιακής δηλαδή έως τότε επίπλωσης του χώρου της κουζίνας 2. Έτσι άρχισε, σε περιορισμένη αρχικά κλίμακα, και η εγχώρια παραγωγή ντουλαπιών κουζίνας έχοντας ως πρότυπο 1 ΙΟΒΕ, Μονάδα Κλαδικής Βιομηχανικής Έρευνας και Ενημερώσεως, Σύγχρονα Έπιπλα Κουζίνας, Αθήνα, Οκτώβριος 1993, Περίληψη. 2 Εμπορική Τράπεζα, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, Έπιπλα Κουζίνας, Οικονομικές Εκδόσεις Κλαδικές Μελέτες, Αθήνα 1988, σελ. 1. 7

21 Κεφάλαιο 2 ο : Το προϊόν «Έπιπλα Κουζίνας» τον γερμανικό και ιταλικό σχεδιασμό, ο οποίος εναρμονίστηκε στα ελληνικά δεδομένα και απαιτήσεις. Αιτία αυτής της διαρθρωτικής αλλαγής της παραγωγής ήταν το κλίμα «μοντερνισμού» το οποίο επικράτησε κατά την δεκαετία του Οι παραπάνω εξελίξεις, υποκινούμενες και από την ανάγκη του καταναλωτικού κοινού για καλύτερη ποιότητα ζωής, οδήγησαν στη διαμόρφωση της σημερινής εικόνας του χώρου της κουζίνας ως το πιο τεχνολογικά προηγμένο και ακριβό περιβάλλον του σύγχρονου νοικοκυριού. Η κουζίνα δεν αποτελεί πλέον έναν ανεξάρτητο χώρο διεκπεραίωσης μίας και μόνο δραστηριότητας, αλλά μία συνέχεια του χώρου της τραπεζαρίας ή/ και του καθιστικού με πολλαπλές λειτουργίες 4. Πρώτο σε βαθμό χρηστικότητας σε σχέση με τα άλλα δωμάτια, αποτελεί χώρο διασκέδασης, χαλάρωσης, συγκέντρωσης των μελών του νοικοκυριού, αυτοσχέδιο γραφείο και φυσικά χώρο μαγειρέματος. Έτσι έχει αυξηθεί διαχρονικά και ο φυσικός χώρος που καταλαμβάνει προκειμένου να ικανοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι παραπάνω ανάγκες 5. Οι διαχρονικές αλλαγές στον τρόπο και στην ένταση χρήσης του χώρου της κουζίνας, όμως, δεν άφησαν ανεπηρέαστες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Αυτοί χακτηρίζονται, στη σημερινή εποχή, από μια επιθυμία για καλαίσθητα και μοντέρνα έπιπλα κουζίνας, εναρμονισμένα αισθητικά με την λοιπή επίπλωση του σπιτιού, τα οποία όμως να μην υστερούν σε επίπεδο λειτουργικότητας. Συνήθης είναι η επιλογή εντοιχισμένων οικιακών συσκευών, 3 ΙΟΒΕ, ο.π., σελ ΙΟΒΕ, ο.π.. Περίληψη, σελ. 5. Εμπορική Τράπεζα, ο.π., σελ «Heart of the house», Cabinet Maker, 16-17, August 2003, σελ

22 Κεφάλαιο 2 ο : Το προϊόν «Έπιπλα Κουζίνας» προκειμένου να δοθεί μια ενιαία όψη στο χώρο, αλλά και μια εικόνα πολυτέλειας. Το σύνολο αυτό των καταναλωτικών επιλογών ερμηνεύεται, σύμφωνα με μια προσέγγιση, και από την ανάγκη των καταναλωτών να αποδείξουν την κοινωνική τους θέση Ορισμός και Χαρακτηριστικά Τα έπιπλα κουζίνας ανήκουν στην κατηγορία των διαρκών αγαθών και συνήθως έχουν τα χαρακτηριστικά επένδυσης, καθώς διακρίνονται για την μεγάλη διάρκεια ζωής τους και το σχετικά υψηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασής τους. Εξέχον χαρακτηριστικό τους είναι οι ιδιομορφίες τους από κατασκευή σε κατασκευή, τόσο από πλευράς διαστάσεων όσο και από πλευράς σχεδιασμού και υλικών κατασκευής 7. Ως όρος τα «έπιπλα κουζίνας» περικλείουν όλα τα ντουλάπια κουζίνας, τα οποία χρησιμοποιούνται σε οικιακούς ή επαγγελματικούς χώρους 8. Εν συνεχεία, τα ντουλάπια κουζίνας ανάλογα με την χρήση τους και τις ανάγκες που εξυπηρετούν διακρίνονται σε κρεμαστά τοίχου, δαπέδου, νεροχύτη και δαπέδου μεγάλου ύψους. Το σύνολο αυτών των κατασκευαστικών στοιχείων διαμορφώνουν την λειτουργική ενότητα του χώρου της κουζίνας 9. 6 ΙΟΒΕ, ο.π., σελ. 5. Εμπορική Τράπεζα, ο.π., σελ ICAP, Έπιπλα Κουζίνας, Κλαδικές Μελέτες, Αθήνα, Μάιος 2004, σελ ICAP, ο.π., σελ.1. Λόγω της εξειδίκευσης της παρούσας μελέτης στην καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών, δεν γίνεται καθόλου αναφορά στην επαγγελματική χρήση των ντουλαπιών κουζίνας. 9 Εμπορική Τράπεζα, ο.π., σελ. 2. ΙΟΒΕ, ο.π.. σελ. 1. 9

23 Κεφάλαιο 2 ο : Το προϊόν «Έπιπλα Κουζίνας» Κάθε ντουλάπι κουζίνας αποτελείται από το κάσωμα (εσωτερικό μέρος), το πορτάκι και άλλα εξαρτήματα όπως οδηγούς, μεντεσέδες, πόμολα κτλ, ενώ για την ολότητα των επίπλων κουζίνας προστίθεται ο πάγκος εργασίας και άλλα διακοσμητικά στοιχεία όπως κορνίζες, φάσες φωτισμού, μικρές κάβες, εταζέρες κτλ. Για κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά κατασκευής, τα οποία εξαρτώνται από τις προδιαγραφές χρήσης και αντοχής, αλλά και το επιδιωκόμενο αισθητικό αποτέλεσμα (αναλυτική παρουσίαση αυτών των υλικών παρατίθεται στο κεφάλαιο 2.7) Κατηγοριοποίηση Επίπλων Κουζίνας Στη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 2003) 11, όπως και στο σύστημα HS (Harmonized Commodity Description and Coding System) 12, το οποίο χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς στις χώρες-μέλη της Ε.Ε., τα έπιπλα κουζίνας κατατάσσονται ως διακριτός υποκλάδος στον κλάδο των επίπλων. Επίσης, η Eurostat σε μελέτες αναφορικά με το επίπεδο τιμών περιλαμβάνει στην κατηγορία προϊόντων «έπιπλα», τα έπιπλα κρεβατοκάμαρας, καθιστικού και τραπεζαρίας, καθώς και τα έπιπλα κουζίνας Εμπορική Τράπεζα, ο.π., σελ. 11. ΙΟΒΕ, ο.π.. σελ Ελληνική Δημοκρατία, ΕΣΥΕ, ΣΤΑΚΟΔ 2003, Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας, Ζ34: Μεθοδολογικές Μελέτες, Αθήνα, 2002, σελ Κατηγορία Δ «Μεταποιητικές βιομηχανίες», Υποκατηγορία ΔΝ «Λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.», Διψήφιος κλάδος 36 «Κατασκευή επίπλων λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.», Τριψήφιος κλάδος 361 «Κατασκευή επίπλων», Τετραψήφιος κλάδος «Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας». 12 CBI, EU Market Survey, Domestic Furniture, July, 2002, σελ Κεφάλαιο 94 «Έπιπλα», Τίτλος 9403 «Έπιπλα κουζίνας», Υπότιτλος «Έπιπλα κουζίνας, εντοιχισμένα, από ξύλο» και «Έπιπλα κουζίνας, άλλα, από ξύλο». 13 Eurostat, Furniture, carpets and kitchenware comparative price levels in EU, EFTA, Acceding and Candidate Countries for 2002, Statistics in Focus, Theme 2, 16/2003, European Communities, 2003, σελ

24 Κεφάλαιο 2 ο : Το προϊόν «Έπιπλα Κουζίνας» Οι παραπάνω ταξινομήσεις είναι συμβατές και με την ένταξη των επίπλων κουζίνας ως υποκατηγορία του συνόλου των επίπλων, όταν τα τελευταία διαχωρίζονται βάση της λειτουργίας που εκπληρώνουν στις ακόλουθες κατηγορίες: Ταπετσαρισμένα καθίσματα (Upholstered seating) Μη-ταπετσαρισμένα καθίσματα (Non-upholstered seating) Έπιπλα τραπεζαρίας και καθιστικού (Dining and living room furniture) Έπιπλα κουζίνας (Kitchen furniture) Έπιπλα κρεβατοκάμαρας (Bedroom furniture) Έπιπλα γραφείου σπιτιού (Home office furniture) Άλλα έπιπλα και μέρη επίπλων (Other furniture and furniture parts) Σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση τα έπιπλα κουζίνας περιλαμβάνουν τα ντουλάπια και τον πάγκο κουζίνας, τα τραπέζια και τις καρέκλες κουζίνας, καθώς και τα μετακινούμενα ή κρεμαστά έπιπλα, όπως τις μικρές κάβες (Ευρύτερος Ορισμός) 14. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα μελέτη δεν υιοθετείται ο ευρύτερος ορισμός των επίπλων κουζίνας, καθώς θεωρείται ότι τόσο η διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς των καταναλωτών όσο και το δίκτυο διανομής διαφέρει για κάθε προϊόν που περιέχεται στον ευρύτερο ορισμό, απαιτώντας διαφορετική προσέγγιση έρευνας marketing για κάθε ένα από αυτά. Δύο άλλα κριτήρια κατηγοριοποίησης των επίπλων κουζίνας είναι η αντοχή τους στο χρόνο (durability) και οι αγοραστικές συνήθειες (shopping habits) των 14 CBI, ο.π., σελ

25 Κεφάλαιο 2 ο : Το προϊόν «Έπιπλα Κουζίνας» καταναλωτών. Όπως προαναφέρθηκε, βάση του πρώτου κριτηρίου, τα έπιπλα κουζίνας τοποθετούνται στην ευρύτερη κατηγορία των διαρκών αγαθών, καθώς είναι προϊόντα τα οποία δεν αγοράζονται συχνά, χρησιμοποιούνται πολλές φορές χωρίς να αναλώνονται, ενώ παράλληλα είναι ακριβά σε σχέση με το εισόδημα του μέσου καταναλωτή 15. Σύμφωνα με τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: προϊόντα ευκολίας (convenience), προτίμησης (preference), επιλογής (shopping) και ειδικά (specialty) προϊόντα. Σε σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές τα έπιπλα, και συνεπώς τα έπιπλα κουζίνας, χαρακτηρίζονται ως «προϊόντα επιλογής», γιατί ο καταναλωτής εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στη διαδικασία αναζήτησης, επιλογής και αγοράς τους, συγκρίνοντας πολλά χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως την ποιότητα, την τιμή, τον σχεδιασμό και την καταλληλότητά του. Με άλλα λόγια, ο καταναλωτής διαθέτει πολύ χρόνο και χρήμα στη συλλογή πληροφοριών και αξιολόγηση του προϊόντος, γιατί το αντιλαμβάνεται ως προϊόν υψηλού κινδύνου J. S. Downham, J. A. P. Treasure, «Market Research and Consumer Durables», The Incorporated Statistician, Vol. 7, No. 3, , December 1959, σελ Philip Kotler, Marketing Management, 11 th edition, Prentice Hall International Editions, USA 2003, σελ Philip Kotler, ο.π., σελ Patrick E. Murphy, Ben M. Enis, «Classifying Products Strategically», Journal of Marketing, Vol. 50, No. 3, 24-42, July 1986, σελ Πέτρος Γ. Μάλλιαρης, Εισαγωγή στο Marketing, Β Έκδοση, Α. Σταμούλης, Πειραιάς 1990, σελ

26 Κεφάλαιο 2 ο : Το προϊόν «Έπιπλα Κουζίνας» 2.4 Ζήτηση Επίπλων Κουζίνας Το μέγεθος της ζήτησης επίπλων κουζίνας στην Ελληνική αγορά 17 δύναται να υπολογιστεί με δύο τρόπους, είτε βάση της ιδιωτικής νόμιμης οικοδομικής δραστηριότητας 18 που αποτελεί καθοριστικό της παράγοντα, είτε βάση του τζίρου των επιχειρήσεων που έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή επίπλων κουζίνας. Για την παρούσα έρευνα επιλέγεται ο δεύτερος τρόπος, καθώς θεωρείται πιο αξιόπιστη η χρήση πρωτίστως πρωτογενών μεγεθών και κατόπιν μεγεθών φαινομενικής ζήτησης. Κατ αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται ότι η διαχρονική πορεία του τζίρου των επιχειρήσεων επίπλων κουζίνας στο σύνολο της Ελλάδος παρουσιάζει σταθερά αυξητική τάση, ξεκινώντας από 41,02 εκατ. ευρώ το 1995 και καταλήγοντας σε 150,78 εκατ. ευρώ το Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης μεταξύ 1995 και 2002 ξεπερνάει το 24%, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώνεται σε 48% και 26% μεταξύ και , αντίστοιχα. Διαχρονική αύξηση παρουσιάζεται και στο ποσοστό του τζίρου των επιχειρήσεων κατασκευής επίπλων κουζίνας επί του συνολικού τζίρου των μεταποιητικών βιομηχανιών. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα της ταχέως αναπτυσσόμενης ζήτησης επίπλων κουζίνας στο σύνολο της ελληνικής αγοράς. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι στοιχεία φαινομενικής κατανάλωσης επίπλων κουζίνας και εκτιμήσεις εκπροσώπων του υποκλάδου έδειξαν ότι η 17 Δεν υπάρχουν ή δεν μπόρεσαν να βρεθούν διαχρονικά στοιχεία με τα μεγέθη αυτούσιας ζήτησης επίπλων κουζίνας στην ελληνική αγορά, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και στον νομό Ευβοίας. 18 ICAP, ο.π. σελ ΙΟΒΕ, ο.π. σελ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα όπως και τις υπόλοιπες χώρες της

Στην Ελλάδα όπως και τις υπόλοιπες χώρες της Η ελληνική αγορά επίπλων κουζίνας στο μικροσκόπιο ELITON Με τους τζίρους των εταιρειών να μειώνονται λόγω κρίσης και τις εισαγωγές από το εξωτερικό να αυξάνονται θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως δεν

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1. Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό Σερρών... 5 1.2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΗΠΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΗΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 866 2nd Ave (11 th Floor), New York, NY 10017 Tel.: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: ecocom-newyork@mfa.gr ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Συνδυάζοντας το Υπόδειγµα του Ricardo µε τα Υποδείγµατα των Εξειδικευµένων Συντελεστών και Hechscher Ohlin 1 Κοινά Στοιχεία των Υποδειγµάτων που Βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία, βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014)

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 2 ο : Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 2.1.: ΤΟ ΑΕΠ & Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η οικονομική ανάλυση διακρίνεται σε μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Το ζήτημα της αναβάθμισης της ποιότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Δίκτυα Πωλήσεων στο Εξωτερικό Βέλτιστες Ελληνικές Λουτράκι,9 Ιουνίου 2010 0 Άγις Πιστιόλας Διευθυντής Marketing & Eξαγωγών Αgrino - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε. Κρίση και Εξαγωγές «Η απάντηση η είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πειραιάς, 11 03 2014. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πειραιάς, 11 03 2014. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 03 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία) Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,0% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα