ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 4 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 7 4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την εξέταση της υφιστάμενης αγοράς του εμπορικού τομέα και των επιμέρους κλάδων του, αποτυπώνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά του, τους προσδιοριστικούς παράγοντες ζήτησης, τις τάσεις και το μέγεθος της αγοράς, έτσι όπως προκύπτουν από την εξέταση βασικών οικονομικών μεγεθών. Επιπλέον παρουσιάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα αντιπροσωπευτικού δείγματος εμπορικών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Αττικής, με επιμέρους σχετική ανάλυση ειδικά για δείγμα επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων. Τα οικονομικά αποτελέσματα προέκυψαν από επεξεργασία στοιχείων που αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων της ICAP για την περίοδο Τα συμπεράσματα που αφορούν το υπόλοιπο μέρος της μελέτης έχουν εξαχθεί από επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών από διάφορες πηγές, με τις κυριότερες από αυτές να αφορούν τις βάσεις δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, της EUROSTAT, της Τράπεζας της Ελλάδος, κλπ. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ 2.1 Οριοθέτηση / Συγκρότηση κλάδου Σύμφωνα με τη Διεθνή Πρότυπη Βιομηχανική Ταξινόμηση για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων (International Standard Industrial Classification - ISIC), στον τομέα του εμπορίου περιλαμβάνεται η χονδρική και λιανική πώληση (δηλ. η πώληση χωρίς μετατροπή) των κάθε είδους αγαθών, η παροχή υπηρεσιών συναφών με την πώληση των εν λόγω αγαθών, καθώς και η επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών. Ειδικότερα ως χονδρικό εμπόριο ορίζεται η «μεταπώληση», δηλαδή η πώληση χωρίς περαιτέρω μετατροπή, καινούργιων και μεταχειρισμένων προϊόντων σε καταστήματα λιανικής, σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χρήστες, σε αντιπρόσωπους ή σε άλλους χονδρεμπόρους. Επιπλέον στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου εντάσσονται οι πράκτορες ή μεσίτες οι οποίοι αγοράζουν αγαθά ή πωλούν εμπορεύματα από ή προς τα ανωτέρω πρόσωπα - εταιρείες. Η χρησιμότητα του χονδρικού εμπορίου είναι μεγαλύτερη σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, ενώ σε άλλους κλάδους έχει ταυτισθεί με την ανάπτυξη των μεγάλων και κάθετα οργανωμένων επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, ως λιανικό εμπόριο ορίζεται η «μεταπώληση», δηλαδή η πώληση χωρίς περαιτέρω μετατροπή, καινούργιων και μεταχειρισμένων προϊόντων στο ευρύ κοινό, με σκοπό την προσωπική ή οικιακή τους κατανάλωση. Οι εμπορικές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ασκούν τη δραστηριότητας τους κυρίως εντός ειδικευμένων καταστημάτων, τα οποία λειτουργούν είτε ανεξάρτητα είτε ως μέρος μιας «αλυσίδας», μιας ομάδας δηλαδή καταστημάτων των οποίων η λειτουργία καθορίζεται και συντονίζεται από μία κοινή ομάδα διαχείρισης. Τα καταστήματα που αποτελούν μέρος μιας αλυσίδας, ανήκουν είτε σε μία μόνο εμπορική εταιρεία, είτε σε ανεξάρτητα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (franchise). Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 3

4 Τέλος, στον κλάδο του (χονδρικού και λιανικού) εμπορίου & επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες, πλην της κατασκευής και ενοικίασης, που σχετίζονται με μηχανοκίνητα οχήματα (συμπεριλαμβανομένων των φορτηγών) και μοτοσικλέτες, όπως το χονδρικό και λιανικό εμπόριο καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων, η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων, η χονδρική και λιανική πώληση των μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες,. Επίσης περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες των αντιπροσώπων που συμμετέχουν σε χονδρική και λιανική πώληση των οχημάτων καθώς και δραστηριότητες όπως το πλύσιμο το γυάλισμα οχημάτων, ενώ εξαιρείται η λιανική πώληση καυσίμων, λιπαντικών ή ψυκτικών προϊόντων κλπ. 2.2 Δομή και διάρθρωση του εμπορίου στην Ελλάδα Το 212 ο τομέας του εμπορίου στην Ελλάδα αποτέλεσε το 35,8% του πληθυσμού της επιχειρηματικής οικονομίας (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών), συμβάλλοντας στο σχηματισμό του 27,7% του τελικού προϊόντος (σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας). Σε όρους πωλήσεων, ο τομέας του εμπορίου συνέβαλε στη διαμόρφωση του 48,4% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας επιχειρηματικής οικονομίας ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά σε όρους απασχόλησης και καταβαλλόμενων μισθών διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα (36% και 32% αντίστοιχα). Σε απόλυτα μεγέθη, το 212 περίπου 26,2 χιλ. επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στον εμπορικό τομέα, δημιουργώντας προϊόν συνολικής αξίας 15,1 δις περίπου. Ο συνολικός κύκλος εργασιών για τις εμπορικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε 12,1 δις., με το συνολικό αριθμό των εργαζόμενων που απασχολούν να αγγίζει τα 792,5 χιλ. άτομα. Εξειδικεύοντας ανά κλάδο, διαπιστώνεται ότι παρά το γεγονός ότι το λιανικό εμπόριο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων (23,1% του πληθυσμού της επιχειρηματικής οικονομίας, ήτοι 167,8 χιλ. επιχειρήσεις) και σχετικά υψηλά ποσοστά απασχόλησης (19,7% που αντιστοιχεί σε 433,3 χιλ. άτομα), οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις συμβάλουν στον σχηματισμό μόλις του 11,2% της προστιθέμενης αξίας (ήτοι 6,1 δις). Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εμπόριο αν και σαφώς λιγότερες σε αριθμό (67,7 χιλ. αντιπροσωπεύοντας το 9,3% του πληθυσμού της επιχειρηματικής οικονομίας), συμβάλουν περισσότερο τόσο στο σχηματισμό του τελικού προϊόντος ( 7,9 δις αντιπροσωπεύοντας το 14,5% της οικονομίας), όσο και στις πωλήσεις ( 65,1 δις αντιπροσωπεύοντας το 26,2% της οικονομίας). Τα εξεταζόμενα μεγέθη για τις επιχειρήσεις του κλάδου των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών διαμορφώθηκαν την ίδια χρονιά σε χαμηλότερα επίπεδα. Έτσι στο συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποιούνται περίπου 24,7 χιλ. επιχειρήσεις (αντιπροσωπεύοντας μόλις το 3,4% του πληθυσμού της επιχειρηματικής οικονομίας), οι οποίες απασχολούν 72,1 χιλ. άτομα, με τον κύκλο εργασιών τους να διαμορφώνεται περίπου στα 6,3 δις (2,5% της επιχειρηματικής οικονομίας). Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 4

5 Διάγραμμα 2-1: Διάρθρωση βασικών μεγεθών εμπορίου ως ποσοστό (%) της επιχειρηματικής οικονομίας* (212) *Επιχειρηματική οικονομία εκτός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (NFBE) Πηγή: Eurostat / Structural business statistics 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Στους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για τον εμπορικό τομέα, περιλαμβάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών / νοικοκυριών (που αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης της ζήτησης του εξεταζόμενου τομέα), καθώς οι διαμορφούμενες καταναλωτικές συνήθειες και πρότυπα. 3.1 Διαθέσιμο εισόδημα και κατανάλωση νοικοκυριών Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα επηρεασμού της ζήτησης στον τομέα εμπορίου. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Eurostat το πραγματικό κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σημείωσε αύξηση την περίοδο 26-28, ενώ έκτοτε, επηρεαζόμενο σαφώς από την ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία, ακολουθεί όλο και πιο έντονη αρνητική πορεία. Το 21 το κατά κεφαλή πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα υπολογίζεται ότι διαμορφώθηκε σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS) ενώ το 213 μειώθηκε στις μονάδες σημειώνοντας μείωση κατά 6,3% έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ η μέση ετήσια μεταβολή της τελευταίας διαθέσιμης οκταετίας (26-213) διαμορφώνεται σε αρνητικά επίπεδα, της τάξη του -2,2%. Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 5

6 Διάγραμμα 3-1: Πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών κατά κεφαλή (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS, )* * Το μέγεθος υπολογίζεται ως το προσαρμοζόμενο μικτό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ (μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά) διαιρούμενο με τα ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης (PPP) της πραγματικής κατανάλωσης των νοικοκυριών και με τον συνολικό αριθμό των κατοίκων της χώρας. Προσωρινά στοιχεία Πηγή: Eurostat Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών των ελληνικών νοικοκυριών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η μέση μηνιαία καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών το 213 ανήλθε σε 1.59,39 καταγράφοντας μείωση κατά 7,8% σε σύγκριση με το 212. Σε πραγματικούς όρους, η μέση μηνιαία δαπάνη μειώθηκε κατά 6,2%, λόγω της επίδρασης από τον πληθωρισμό (σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή έτους 213). Το διάστημα καταγράφηκε μείωση κατά 31,5% στη μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών. Διάγραμμα 3-2: Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (ΕΟΠ ) *Σταθερές τιμές 213, σε ευρώ Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, ΕΟΠ Όσον αφορά την κατανομή των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών, τα είδη διατροφής εξακολουθούν να κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσης (2,4%) το 213. Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 6

7 Αναφορικά με τις κατηγορίες δαπανών που σχετίζονται με το εμπόριο (είδη διατροφής, ποτά και καπνός, διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης, είδη ένδυσης και υπόδησης), η μεγαλύτερη μείωση, καταγράφηκε σε διαρκή αγαθά οικιακής χρήσεως (-11,6%) και στα είδη ένδυσης & υπόδησης (-8,3%). Μικρότερη μείωση σημειώθηκε στα είδη διατροφής (-6,5%), ενώ μικρή αύξηση καταγράφηκε για τα οινοπνευματώδη ποτά και τον καπνό (,1%). Ωστόσο, σε πραγματικούς όρους (δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή των τιμών κατά το διάστημα ), οι αντίστοιχες πραγματικές μεταβολές ανέρχονται σε -9,5% για τα διαρκή αγαθά οικιακής χρήσεως, σε -5,7% για τα είδη διατροφής, -5,5% στα είδη ένδυσης και υπόδησης και σε -2,7% στα ποτά & καπνό. Διάγραμμα 3-3: Κατανομές μέσων μηνιαίων δαπανών νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες (ΕΟΠ 212 και 213) * Οι κατηγορίες δαπανών παρουσιάζονται με αύξουσα σειρά βάσει του μεγέθους τους το 213. Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, ΕΟΠ 212, Επιχειρηματικές και καταναλωτικές εκτιμήσεις και προσδοκίες Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο αποτελεί έναν σύνθετο δείκτη που υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις και προβλέψεις των επιχειρήσεων για τις πωλήσεις και το ύψος των αποθεμάτων. Αυξημένες παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές προσδοκίες το 214 συγκρινόμενες με την αντίστοιχη περίοδο του 213. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο σύνθετος δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών το πρώτο δίμηνο του 215 σημειώνει αύξηση σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 214, στη συνέχεια ωστόσο παρουσιάζει σταδιακή πτώση (συγκρινόμενος με τις αντίστοιχες τιμές που έλαβε εντός του 214). Αυτό αποτυπώνεται στις επιμέρους εκτιμήσεις και προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου του λιανικού εμπορίου για τις πωλήσεις και τις παραγγελίες, οι οποίες αν και λιγότερο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 215, εξακολουθούν να είναι αρνητικές τον Φεβρουάριο του 215. Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 7

8 Διάγραμμα 3-4: Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο (26 = 1, εποχικά διορθωμένα στοιχεία, 21 - Φεβρουάριος 215) (α) (β) Φεβρουάριος 214 Φεβρουάριος 215 * Η σύνθεση του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών, βασίζεται στις εκτιμήσεις και προβλέψεις των επιχειρήσεων για τις πωλήσεις και το ύψος των αποθεμάτων. Οι % μεταβολές υπολογίζονται σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πηγή: Eurostat / Business and Consumer Surveys, Τράπεζα της Ελλάδας Ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών αποτελεί έναν σύνθετο δείκτη, που υπολογίζεται βάσει των προβλέψεων των καταναλωτών για τους επόμενους 12 μήνες (οικονομική κατάσταση νοικοκυριού και χώρας, απασχόληση και αποταμίευση). Παραδοσιακά, η καταναλωτική εμπιστοσύνη κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι της επιχειρηματικής και διαμορφώνεται σε αρνητικά επίπεδα (ισορροπία μεταξύ θετικών και αρνητικών απαντήσεων) όλη την πενταετία Το 212 ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης καταγράφει την αρνητικότερη τιμή πενταετίας (η ισορροπία μεταξύ θετικών και αρνητικών απαντήσεων διαμορφώνεται σε -75), ενώ σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης το 213 και το 214 (αν και συνεχίζει να διαμορφώνεται σε αρνητικά επίπεδα). Διάγραμμα 3-5: Δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών (26 = 1, εποχικά διορθωμένα στοιχεία, 21 - Φεβρουάριος 215) * (α) (β) Φεβρουάριος 214 Φεβρουάριος 215 * Διαφορά σταθμισμένων ποσοστών θετικών και αρνητικών απαντήσεων Πηγή: Eurostat / Business and Consumer Surveys, Τράπεζα της Ελλάδας Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 8

9 4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4.1 Δείκτες εξέλιξης εμπορίου Το πραγματικό προϊόν του εμπορικού τομέα σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα συρρικνώθηκε από το 29 και μετά, με τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση να καταγράφεται το 211 (12,6% έναντι του 21). Ως αποτέλεσμα η μέση ετήσια μείωση τη πενταετία ανήλθε σε 8,4%, ενώ το 212 καταγράφεται η χαμηλότερη τιμή της ΑΠΑ του εμπορικού τομέα (19,6 εκατ. ευρώ περίπου σε τρέχουσες τιμές). Σε επίπεδο Περιφέρειας σημειώνεται ότι, καθόλη την εξεταζόμενη περίοδο το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος του εμπορικού τομέα (σε όρους ΑΠΑ) διαμορφώνεται στην Αττική, με τη συγκεκριμένη Περιφέρεια να καταγράφει διαρκή ενίσχυση της θέσης της, με αποτέλεσμα το 212 το μερίδιο της Περιφέρειας Αττικής να διαμορφώνεται στο 5,2% (έναντι 45,5% το 28). Σε τρέχουσες τιμές ωστόσο, το προϊόν του εμπορικού τομέα στην Αττική ακολούθησε καθοδική πορεία από το 28 και έφτασε την χαμηλότερη τιμή του το 212 (9,8 εκατ. ευρώ περίπου, βάσει προσωρινών στοιχείων), με τη μέση ετήσια μεταβολή την εξεταζόμενη πενταετία να διαμορφώνεται σε -6,8%. Διάγραμμα 4-1: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία εμπορικού τομέα στην Ελλάδα και στην Περιφέρεια Αττικής (σε εκατομμύρια ευρώ και % μεταβολή, τρέχουσες τιμές, ) (α) Ελλάδα (β) Περιφέρεια Αττικής * προσωρινά στοιχεία Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ. ΣΤΑΤ Η συρρίκνωση της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης αποτυπώνεται στην πορεία του δείκτη κύκλου εργασιών του εμπορίου και των επιμέρους κλάδων του. Ειδικότερα, σε όρους πωλήσεων ο τομέας του εμπορίου ακολούθησε έντονα καθοδική πορεία καθόλη την εξεταζόμενη περίοδο (29-214), με το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής να ανέρχεται στο -8,8%. Το 212 ο δείκτης κύκλου εργασιών του εμπορίου σημειώνει τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση της τελευταίας εξαετίας (-13,1%), ωστόσο η επιδείνωση συνεχίζεται με έντονο ρυθμό και το 213 (-1%). Το τέταρτο τρίμηνο του 213 ο δείκτης κύκλου εργασιών του εμπορίου κατέγραψε τη χαμηλότερη τιμή της εξεταζόμενης εξαετίας (67,35), ενώ ελαφριά βελτίωση παρουσιάζει το 214 με τη μεγαλύτερη τιμή να καταγράφεται το δεύτερο τρίμηνο (69,19) σημειώνοντας αύξηση κατά 1% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 213. Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 9

10 Διάγραμμα 4-2: Γενικός δείκτης κύκλου εργασιών εμπορικού τομέα και τομέα υπηρεσιών (21=1, εποχικά διορθωμένα τριμηνιαία στοιχεία, ) (α) Εξέλιξη δείκτη εμπορίου και υπηρεσιών (β) % μεταβολές δείκτη εμπορίου και υπηρεσιών * *Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους Πηγή: Eurostat / Short term statistics Ο δείκτης απασχόλησης του εμπορίου καταγράφει αρνητική και σταδιακά επιδεινούμενη πορεία από το 29 και μετά, ακολουθώντας την πορεία του γενικού δείκτη απασχόλησης των υπηρεσιών. Ειδικότερα ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη απασχόλησης στο εμπόριο την πενταετία ανήλθε σε -4,2% (έναντι -4,3% στις υπηρεσίες). Το 212 ο δείκτης απασχόλησης στο εμπόριο σημειώνει ετήσια μεταβολή -5,7% έναντι του 211, ενώ βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων του 213, η μείωση φτάνει το 1,9% έναντι του προηγούμενου έτους. Η μεγαλύτερη ετήσια μείωση της πενταετίας στο δείκτη απασχόλησης των υπηρεσιών σημειώθηκε το 211 (-7,8%), ενώ ελαφριά βελτίωση της τάξης του 1,4% σημειώθηκε το 213 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Διάγραμμα 4-3: Δείκτης απασχόλησης εμπορικού τομέα, τομέα υπηρεσιών και ανά κλάδο εμπορίου (21=1, εποχικά διορθωμένα τριμηνιαία στοιχεία, ) (α) Εξέλιξη δείκτη εμπορίου και υπηρεσιών (β) Εξέλιξη δείκτη ανά κατηγορία εμπορίου Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους Πηγή: Eurostat / Short term statistics Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 1

11 4.2 Περιφερειακή διάρθρωση Το 212 στην Περιφέρεια Αττικής εδρεύει ο μεγαλύτερος αριθμός τοπικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό τομέα (98,7 χιλ, ήτοι το 33,4% του συνόλου), απασχολώντας το μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων του τομέα (περίπου 338 χιλ. άτομα ήτοι το 42,7% του συνόλου των απασχολουμένων του τομέα). Ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία το 212 εδρεύουν περίπου 53,7 χιλ. τοπικές μονάδες (με μερίδιο 18,1%) και στις οποίες απασχολούνται περίπου 128,8 άτομα (με μερίδιο 16,3%). Το διάστημα , στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες απώλειες στον αριθμό των τοπικών μονάδων (με τη μέση ετήσια μεταβολή να ανέρχεται αντίστοιχα σε -5,7% και -5,4%), ενώ σημαντική ήταν και η μείωση των τοπικών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-4,9%). Σε επίπεδο απασχόλησης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η μέση ετήσια μεταβολή της τριετίας ανήλθε σε 11%. Ακολουθούν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου οι απώλειες στον αριθμό των απασχολουμένων έφτασαν το 1,7% και η Περιφέρεια Αττικής (με τη μέση ετήσια μεταβολή να ανέρχεται σε -8,5%). Διάγραμμα 4.4: Βασικά μεγέθη εμπορικού τομέα ανά περιφέρεια (212) (α) Αριθμός τοπικών μονάδων (β) Αριθμός απασχολούμενων Σημ: η % μεταβολή μεταξύ των ετών (21-212) υπολογίζεται στη δεξιά κλίμακα Πηγή: Eurostat / Structural business statistics 5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων αντιπροσωπευτικού δείγματος επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, ασκούν κύρια δραστηριότητα στους κύριους εμπορικούς κλάδους (χονδρικό, λιανικό και εμπόριο αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών) και δημοσίευσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα καθ όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου Η ανάλυση πραγματοποιείται τόσο για το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος (3.373) όσο και για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων (77). Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 11

12 Σημειώνεται ότι τα στοιχεία προέρχονται από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εμπορικών επιχειρήσεων (που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της ICAP Databank) και αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό και για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, συντάχθηκαν οι ομαδοποιημένοι ισολογισμοί των υπό εξέταση επιχειρήσεων, βάσει των οποίων υπολογίστηκαν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες κερδοφορίας, αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης, ρευστότητας και επιχειρηματικής δραστηριότητας. 5.1 Εξέλιξη Πωλήσεων, το 213 οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος ανήλθαν περίπου σε 42,2 δισ. με τον κλάδο του χονδρικού εμπορίου (G46) να συμβάλει στη διαμόρφωση του 7% περίπου του συνολικού τζίρου (ήτοι 35,2 δισ.).ακολουθεί ο κλάδος του λιανικού εμπορίου (G47) με κύκλο εργασιών της τάξης των 1,1 δισ., ενώ το μικρότερο μερίδιο αντιστοιχεί στον κλάδο των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ( 2,2 δισ.). Σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα διαμορφώνεται ο κύκλος εργασιών των εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, καθώς το 213 δεν ξεπερνά τα 4,2 δισ. Η κατανομή μεταξύ των επιμέρους εμπορικών κλάδων εμφανίζεται πιο ισορροπημένη συγκριτικά με την Περιφέρεια Αττικής, με τον κλάδο του χονδρικού εμπορίου (G46) να καταλαμβάνει και σε αυτή την περίπτωση το μεγαλύτερο μερίδιο, το οποίο ωστόσο δεν ξεπερνά το 56% (ήτοι 2,3 δισ.). Ακολουθεί το λιανικό εμπόριο(g47) με κύκλο εργασιών της τάξης των 1,4 δισ. (μερίδιο: 33%), ενώ και σε αυτή την περίπτωση το μικρότερο μερίδιο (11%) αντιστοιχεί στον κλάδο των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ( 45 εκατ.). Σε όρους διαχρονικής εξέλιξης, έντονη χαρακτηρίζεται η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών στον εμπορικό τομέα (G) με τις σημαντικότερες απώλειες να καταγράφονται την διετία , πλήττοντας πιο έντονα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων. Διάγραμμα 5-1: Κύκλος εργασιών εμπορικών επιχειρήσεων (21 213, εκατ., Αθήνα, Περιφέρεια Αττικής) 6. G47 G46 G45 5. G47 G46 G ,84 1.3, , , , , , , , , , , , 2.325, , , ,71 646,24 457,49 45, , , , ,79 Αθήνα Περιφέρεια Αττικής Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 12

13 5.2 Κερδοφορία Τα προ φόρων αποτελέσματα του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος διαμορφώνονται σε ιδιαίτερα θετικά επίπεδα το 213 ( 948 εκατ.) ως αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών κερδοφορίας μετά το 211, έτος κατά το οποίο οι συνολικές ζημίες ανήλθαν στο μέγιστο επίπεδο της υπό εξέτασης περιόδου ( 31 εκατ.). Αντίστοιχη σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται η τάση και για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, με την ανάκαμψη ωστόσο να σημειώνεται με καθυστέρηση ενός έτους. Ως αποτέλεσμα, τα προ φόρων αποτελέσματα των αθηναϊκών επιχειρήσεων από τα ιδιαίτερα αρνητικά επίπεδα του 212 (-135 εκατ. ) διαμορφώνονται το 213 θετικά ( 47 εκατ.). Εστιάζοντας την ανάλυση στους επιμέρους εμπορικούς κλάδους, γίνεται εμφανής η ευεργετική επίδραση του κλάδου του λιανικού εμπορίου (G47) στη διαμόρφωση θετικών αποτελεσμάτων κερδοφορίας. Ειδικότερα, τα προ φόρων αποτελέσματα των επιχειρήσεων του εν λόγω κλάδου καταγράφονται στο σύνολο τους θετικά καθ όλη την περίοδο αναφοράς, σημειώνοντας θεαματική άνοδο το 213 ( 662 εκατ., ήτοι το 7% των συνολικών κερδών του εμπορικού τομέα). Αντίστοιχη σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται η επίδοση του εν λόγω κλάδου και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, με τα προ φόρων κέρδη του λιανικού εμπορίου το 213 να διαμορφώνονται σε 46 εκατ. Αντίθετα, ιδιαίτερα δυσμενείς χαρακτηρίζονται οι συνθήκες κερδοφορίας στον κλάδο των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών (G45), με τα προ φόρων αποτελέσματα να διαμορφώνονται σε αρνητικά επίπεδα καθόλη την περίοδο αναφοράς, τόσο για το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος (Περιφέρεια Αττικής), όσο και για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων. Τέλος, τα προ φόρων αποτελέσματα στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου (G46) ακολουθούν σε γενικές γραμμές την πορεία του εμπορικού τομέα, καθώς διαμορφώνονται σε θετικά επίπεδα τα έτη 21 και 213 και σε αρνητικά επίπεδα τη διετία Διάγραμμα 5-2: Προ φόρων αποτελέσματα εμπορικών επιχειρήσεων (21 213, εκατ. ) Αθήνα Περιφέρεια Αττικής ,55 47, G47 G46 G45 G 948, G47-65,77 G ,3-54,42-15 G45 G -134, ,48 Η διαχρονική βελτίωση των συνθηκών κερδοφορίας των επιχειρήσεων του δείγματος (Περιφέρεια Αττικής) μετά το 211 και τα σημαντικά επίπεδα κερδών στο τελευταίο έτος της υπό εξέταση περιόδου (213), αντικατοπτρίζονται σχεδόν στο σύνολο των χρηματοοικονομικών δεικτών κερδοφορίας. Εξειδικεύοντας την ανάλυση στην Περιφέρεια Αττικής, οι υπό εξέταση δείκτες κερδοφορίας διαμορφώνονται σε γενικές γραμμές σε χαμηλά αλλά θετικά επίπεδα καθόλη την περίοδο αναφοράς, Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 13

14 σημειώνοντας αισθητή άνοδο κυρίως το 213. Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους, ο οποίος κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο, λόγω της ταυτόχρονης μείωσης των πωλήσεων και του κόστους πωληθέντων των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής οι δείκτες λειτουργικού και καθαρού περιθωρίου κέρδους διαμορφώνονται το 213 σε 2,3% και 2,2% αντίστοιχα, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση καθόλη την υπό εξέταση περίοδο. Ανάλογη εξέλιξη εμφανίζει και ο δείκτης περιθωρίου Ebitda ο οποίος το 213 λαμβάνει τη μέγιστη τιμή (5,1%) η οποία ωστόσο δεν χαρακτηρίζεται ικανοποιητική Διάγραμμα 5-3: Δείκτες κερδοφορίας εμπορικών επιχειρήσεων (21 213, Περιφέρεια Αττικής) Μικτό Περιθώριο Κέρδους (%) Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους (%) 2,3 19,8 19,6 2, 15,8 18,7 27,8 16,6 18, 27,1 18,5 17,6 26,3 19, 17,8 26,8 1,1 2,3,1 1,6,5 1,3 1,,1,3-2,9-4,5-6,8-2,5 1, G45 G46 G47 G 2,3 6, Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%) Περιθώριο EBITDA (%) G45 G46 G47 G,4 1,9 -,7 1,,1,8,4-3, -4,5-7,6-2,6 1,1 6,1 2,2 8 -,6 -,1 4 3,7 3,4 3, G45 G46 1 G47 G 6 2 5,9 5,2 4,9 1,1 3,4,5 3,1 -,4 3,6 2,7 3,5 5,1 1,2 Ανάλογη χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές η εξέλιξη των δεικτών κερδοφορίας και για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, με τη σχετική ανάκαμψη ωστόσο να πραγματοποιείται με καθυστέρηση ενός έτους (ήτοι μετά το 212). Εξειδικεύοντας, και σε αυτή την περίπτωση ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους των αθηναϊκών επιχειρήσεων δε σημειώνει έντονες διακυμάνσεις κατά την περίοδο αναφοράς, λαμβάνοντας ωστόσο μεγαλύτερες τιμές συγκριτικά με το σύνολο των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής. Σε υψηλότερα επίπεδα -συγκριτικά με την Περιφέρεια Αττικής- διαμορφώνεται και ο δείκτης περιθωρίου ebitda, ο οποίος παρά την ελαφρώς καθοδική πορεία μέχρι και το 212, το 213 σημειώνει την καλύτερη επίδοση της υπό εξέταση 4ετίας (5,6%). Αντίθετα, χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με την Αττική εμφανίζουν οι δείκτες λειτουργικού και καθαρού περιθωρίου κέρδους για τις αθηναϊκές επιχειρήσεις, οι οποίοι διαμορφώνονται σε αρνητικά επίπεδα τη διετία Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 14

15 Διάγραμμα 5-4: Δείκτες κερδοφορίας εμπορικών επιχειρήσεων (21 213, Δήμος Αθηναίων) Μικτό Περιθώριο Κέρδους (%) Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους (%) , 26, 24,8 25, G45 G46-14 G47 G 19, 24,1 33,8 18,7 24,2 33,1 18,7 22, 32,3 19,2 22,1 32,8 1,9,8,7,1,1,9,5 -,7-4,6-7,4-9,8 Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%) Περιθώριο EBITDA (%) 1,6,4 -,1 -,7-2,6,1 2,1 3,3,2-4,5-7,6 G45 G46 1,1-1,4-3,1-14,4-9, ,1 5, 4,7 5,6 2-2 G47 G G47 G -4-13, -1,2 1, 6,1 5,6,1 6,1 5,1 5,6 5,8 6,1 7,1 G45 G46 1,2-3,1-1,1 2, 3,6 5.3 Αποδοτικότητα Κεφαλαίων Ανάλογη με την κατάσταση κερδοφορίας είναι και η εικόνα που προκύπτει από την εξέταση των δεικτών αποδοτικότητας των υπό εξέταση εμπορικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η αποδοτικότητα τόσο των ίδιων όσο και των συνολικά απασχολούμενων κεφαλαίων των εταιρειών του δείγματος (Περιφέρεια Αττικής) σημειώνει συνεχή ενίσχυση μετά το 211, με αποτέλεσμα οι σχετικοί δείκτες να διαμορφώνονται το 213 σε θετικά επίπεδα (9,8% και 6,6% αντίστοιχα). Δεδομένης της στασιμότητας που χαρακτηρίζει τόσο τα ίδια όσο και τα απασχολούμενα κεφάλαια των επιχειρήσεων καθόλη την περίοδο αναφοράς, η ανοδική πορεία των δεικτών αποδοτικότητα μετά το 211, είναι αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων του δείγματος. Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 15

16 Διάγραμμα 5-5: Δείκτες αποδοτικότητας εμπορικών επιχειρήσεων (21 213, Περιφέρεια Αττικής) Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων (%) ,3 2,5 9,9 2,4-26,8-4,5 4,7-3,7 G45 G47 G46 G,8 3,5 -,6 9,8-14,6 5,7 21, ,4 1,7 5,1 1,5-13,7-3, 2,7-2,3 G45 G46 G47 G -18,8,6 2,1 -,4 6,6-5,9 3,9 15, , Ανάλογη χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές η εξέλιξη των δεικτών αποδοτικότητας και για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, με τη σχετική ανάκαμψη να πραγματοποιείται -συγκριτικά με την Περιφέρεια Αττικής- με καθυστέρηση ενός έτους (ήτοι μετά το 212) και τους σχετικούς δείκτες να διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα καθόλη την περίοδο αναφοράς. Εξειδικεύοντας, οι δείκτες αποδοτικότητας ιδίων και απασχολούμενων κεφαλαίων των αθηναϊκών επιχειρήσεων μετά τη σημαντική υποχώρηση της περιόδου , σημειώνουν έντονη άνοδο με αποτέλεσμα το 213 να διαμορφώνονται σε θετικά επίπεδα (4,3% και 2,9% αντίστοιχα). Διάγραμμα 5-6: Δείκτες αποδοτικότητας εμπορικών επιχειρήσεων (21 213, Δήμος Αθηναίων) Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων (%) ,4 6, 1,6,9-35, -,4-5,3-3, -9,3-12,4,5 7,1 4,3 13, ,3 4,2 1,2,5-2,4 -,3-3,7-2,3-7,1-9,1,4-14,9 5,5 2,9 11, , , G45 G46 G47 G -93, G45 G46 G47 G 5.4 Κεφαλαιακή Διάρθρωση Το ενεργητικό του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος σημειώνει συνεχή υποχώρηση, με φθίνοντα ρυθμό, καθόλη την περίοδο αναφοράς (5,5% κατά μ.ο.), με αποτέλεσμα το 213 να διαμορφώνεται περίπου σε 31 δισ. Η διαχρονική μείωση του ενεργητικού των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής, προήλθε κατά κύριο λόγο από τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 16

17 119,3 94,5 3, 177, 92,9 43,6 193,5 81,5 36,2 174, 6,4 25,1 32,4 2,3 54, 34,9 21,9 55,1 36,7 24, 57,5 38,1 24,9 59, Κλαδική Μελέτη για το εμπόριο και κυρίως των απαιτήσεων των επιχειρήσεων (που συνθέτουν πάνω από το 5% του κυκλοφορούντος ενεργητικού), οι οποίες μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 11,3%. Η μεγαλύτερη αναλογικά μείωση των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού σε σχέση με τα καθαρά πάγια και όχι η απόκτηση παγίων, είναι ουσιαστικά και ο λόγος που οι εμπορικές επιχειρήσεις του δείγματος παρουσιάζουν αύξηση του βαθμού παγιοποίησης την τελευταία τετραετία (28,1 το 21 και 34,7 το 213). Αντίθετα, πτωτική χαρακτηρίζεται η σχέση των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων καθόλη την περίοδο αναφοράς (από 3,1 το 21 στο 2,2 το 212) γεγονός που οφείλεται στην αντίθετη πορεία που σημειώνουν τα ίδια κεφάλαια (μέση ετήσια αύξηση 2,7%) συγκριτικά με τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (μέση ετήσια μείωση 8,4%). Εξετάζοντας το επίπεδο των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων για το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, προκύπτει ότι υποχωρεί καθόλη την περίοδο αναφοράς με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 1,7% (από 7,3 δισ. το 21 σε 5,2 δισ. το 213). Το γεγονός αυτό αντανακλάται ανάγλυφα στην εξέλιξη της πορείας τόσο του δείκτη του βραχυπρόθεσμού τραπεζικού δανεισμού προς τα ίδια κεφάλαια (από 82,2% το 21 σε 54,1% το 213), όσο και του δείκτη του βραχυπρόθεσμού τραπεζικού δανεισμού προς τις πωλήσεις (από 14,8% το 21 σε 12,4% το 213). Διάγραμμα 5-7: Δείκτες κεφ. διάρθρωσης εμπορικών επιχειρήσεων (21 213, Περιφέρεια Αττικής) Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Βαθμός παγιοποίησης (%) 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 3,1 3, 2,6 2,2 4, 3,2 2,6 4,4 3,1 2,4 4,6 2,6 2,2 4,9 2,3 1, ,7 28,1 3,2 32,7 Βραχ/σμος τραπεζικός δανεισμός προς ίδια κεφάλαια (%) Βραχ/σμος τραπεζικός δανεισμός προς πωλήσεις (%) ,2 86,1 75,7 54, G45 G46 G47 G 14,8 15, 15,1 12,4 2,5 16,6 5,9 31,3 15,2 9,3 41, 15,4 8,5 33,2 12,4 7,7 Ανάλογο χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές το καθεστώς κεφαλαιακής διάρθρωσης και για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων. Εξειδικεύοντας, το ενεργητικό των αθηναϊκών επιχειρήσεων σημειώνει υποχώρηση με φθίνοντα ρυθμό καθόλη την Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 17

18 14,8 123,6 23,8 313,3 19,9 26,4 511,7 112,3 28,1 578,4 97,4 29,1 Κλαδική Μελέτη για το εμπόριο περίοδο αναφοράς (7,2% κατά μ.ο.), με αποτέλεσμα το 213 να διαμορφώνεται περίπου σε 4,2 δισ. Αναφορικά με τον βαθμό παγιοποίησης, αυτός καταγράφεται σε πιο χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με την Περιφέρεια Αττικής, σημειώνοντας ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση ανοδική πορεία, ως συνέπεια της μεγαλύτερης αναλογικά μείωσης των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού σε σχέση με τα καθαρά πάγια και όχι της απόκτησης νέων παγίων. Ο δείκτης των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια δεν σημειώνει αξιοσημείωτες μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς, κυμαινόμενος κοντά στο τρία (3) ήτοι οριακά πιο ενισχυμένος συγκριτικά με την Περιφέρεια Αττικής. Αισθητά μεγαλύτερες τιμές συγκριτικά με την Αττική, διαμορφώνουν οι δείκτες του βραχυπρόθεσμού τραπεζικού δανεισμού προς τα ίδια κεφάλαια και προς τις πωλήσεις για τις αθηναϊκές επιχειρήσεις καθόλη την περίοδο αναφοράς. Διάγραμμα 5-8: Δείκτες κεφ. διάρθρωσης εμπορικών επιχειρήσεων (21 213, Δήμος Αθηναίων) Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Βαθμός παγιοποίησης (%) G45 G47 G46 G ,9 2,8 3, 2,8 4, 3,1 1,7 4,9 2,9 1,8 7,7 2,8 2,1 14, 2,5 1, , 24,9 26,7 29, 33,4 15,4 46,6 38, 17,1 45,9 4, 2,2 45, 44,1 2,6 42,5 Βραχ/σμος τραπεζικός δανεισμός προς ίδια κεφάλαια (%) Βραχ/σμος τραπεζικός δανεισμός προς πωλήσεις (%) 6 5 G45 G47 G46 G 12 1 G45 G47 G46 G ,2 111,8 123,8 97, ,8 29,4 31,2 25,8 34,7 33, 6,1 72,7 3,8 6,5 13,5 31,3 6,2 65,1 29, 7,4 5.5 Ρευστότητα Σχετικά ικανοποιητικές χαρακτηρίζονται οι συνθήκες ρευστότητας των υπό εξέταση επιχειρήσεων καθόλη την περίοδο αναφοράς, όπως διαφαίνεται και από την εξέλιξη των σχετικών δεικτών ρευστότητας. Ειδικότερα, οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας για το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος (Περιφέρεια Αττικής) διαμορφώνονται κοντά στο 1,2 και,9 αντίστοιχα καθόλη την υπό εξέταση περίοδο, χωρίς να σημειώνουν αξιοσημείωτες μεταβολές. Ανάλογη είναι η εξέλιξη και του Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 18

19 ,11,11,19,11,13,18,11,13,15,17,23,16 Κλαδική Μελέτη για το εμπόριο δείκτη της άμεσης ρευστότητας, ο οποίος ωστόσο το 213 σημειώνει μικρή άνοδο (από,13 σε,18), ως αποτέλεσμα της αύξησης των ταμειακών διαθεσίμων των επιχειρήσεων (κατά 6 εκατ.). Διάγραμμα 5-9: Δείκτες ρευστότητας εμπορικών επιχειρήσεων (21 213, Περιφέρεια Αττικής) Γενική Ρευστότητα Άμεση ρευστότητα 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,2 1,16 1,15 1,21 1,2 1,,8,6,4,91,87,87,9,2, 1,21 1,24,99 1,2 1,23,92 1, 1,25,88 1,7 1,32,92,2,,76 1,,5,68,99,48,71 1,,45,76 1,5,48 Ταμειακή Ρευστότητα,25,2 G45 G47 G46 G,18,15,12,14,13,1,5, Σε όμοια επίπεδα διαμορφώνονται οι αντίστοιχοι δείκτες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, καταγράφοντας σε γενικές γραμμές σταθεροποιητικές τάσεις καθόλη την περίοδο αναφοράς. Εξειδικεύοντας, οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας μετά από τη μικρή αποκλιμάκωση της περιόδου , επανέρχονται το 213 στα επίπεδα το 1,14 και,79 αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας σημειώνει το ίδιο έτος μικρή άνοδο μετά από μια περίοδο στασιμότητας. Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 19

20 Διάγραμμα 5-1: Δείκτες ρευστότητας εμπορικών επιχειρήσεων (21 213, Δήμος Αθηναίων) Γενική Ρευστότητα Άμεση ρευστότητα 1,6 1,4 1,2 1, 1,27 1,17 1,8 1,14 1,2 1,,8,89,83,76,79,8,6,6,4,4,2, 1,41 1,29 1,4,88 1,32 1,1,78 1,22,96,96 1,24,99,2,,85 1,1,46,56 1,2,45,52,94,44,66,94,48 Ταμειακή Ρευστότητα,3,25,2,15,12,12,12,16,1,5,,13,1,24,7,11,21,6,11,22,7,14, Δραστηριότητα Ο υψηλότερος ρυθμός μείωσης των απαιτήσεων και γραμματίων σε σύγκριση με τον τζίρο, είχε ως αποτέλεσμα τη μικρή μείωση της μέσης διάρκειας είσπραξης των απαιτήσεων την τετραετία Έτσι, ο μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης των απαιτήσεων το 213 διαμορφώθηκε σε 85 ημέρες έναντι 14 ημερών το 21, παρουσιάζοντας μέση ετήσια μείωση της τάξης του 6,6%. Όμοια είναι η τάση που παρατηρείται στη μέση διάρκεια εξόφλησης των προμηθευτών. Ειδικότερα, ως αποτέλεσμα της υποχώρησης που σημείωσαν τα γραμμάτια πληρωτέα σε σύγκριση με το κόστος πωληθέντων την τελευταία τετραετία, ο μέσος όρος προθεσμίας εξόφλησης των προμηθευτών μειώθηκε από 78 ημέρες το 21 σε 69 ημέρες το 213 (4,2% μέση ετήσια μείωση). Αναφορικά με την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων, ο μέσος όρος διατήρησης των αποθεμάτων για το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής διαμορφώνεται περίπου στις 55 ημέρες χωρίς αξιόλογες διακυμάνσεις κατά την περίοδο αναφοράς, ως αποτέλεσμα της ισοδύναμης μείωσης των αποθεμάτων και του κόστους πωληθέντων. Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 2

21 Διάγραμμα 5-11: Δείκτες δραστηριότητας εμπορικών επιχειρήσεων (21 213, Περιφέρεια Αττικής) Μ.Ο. προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων (ημέρες) Μ.Ο. προθεσμίας εξόφλησης προμηθευτών (ημέρες) 12 G45 G46 G47 G Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων (ημέρες) Αισθητά μεγαλύτερο διαμορφώνεται το χρονικό διάστημα είσπραξης των απαιτήσεων και εξόφλησης των προμηθευτών για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, συγκριτικά με το σύνολο των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα, η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων το 213 για τις αθηναϊκές επιχειρήσεις διαμορφώνεται σε 118 ημέρες, σημειώνοντας διαρκή υποχώρηση καθόλη την περίοδο αναφοράς (με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4,9%), ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης μείωσης των απαιτήσεων και γραμματίων σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών. Αντίστοιχα, η μέση διάρκεια εξόφλησης των υποχρεώσεων εκ μέρους των αθηναϊκών επιχειρήσεων διαμορφώνεται το 213 σε 119 ημέρες, χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς, ως αποτέλεσμα της ισοδύναμης υποχώρησης που σημείωσαν τα γραμμάτια πληρωτέα και το κόστος πωληθέντων τη τελευταία τετραετία. Τέλος, αναφορικά με την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων, ο μέσος όρος διατήρησης των αποθεμάτων για το σύνολο των αθηναϊκών επιχειρήσεων διαμορφώνεται περίπου στις 15 ημέρες χωρίς αξιόλογες διακυμάνσεις κατά την περίοδο αναφοράς, ως αποτέλεσμα της ισοδύναμης μείωσης των αποθεμάτων και του κόστους πωληθέντων. Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 21

22 Διάγραμμα 5-12: Δείκτες δραστηριότητας εμπορικών επιχειρήσεων (21 213, Δήμος Αθηναίων) Μ.Ο. προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων (ημέρες) Μ.Ο. προθεσμίας εξόφλησης προμηθευτών (ημέρες) Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων (ημέρες) Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων 22

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.6 Μελέτη Παρακολούθησης Εξελίξεων στις Μικρότερες Επιχειρήσεις Σεπτέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,0% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0)

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : 2012 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών (σε τρέχουσες τιµές) και του είκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Αθήνα, Μάιος 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUSINESS LEADERS IN GREECE «Το έτος 2014 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, με εμφανή τα σημάδια ανακοπής της υφεσιακής πορείας και καταγραφής θετικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΦΑΡΜΑΚEIA (ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ)

ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΦΑΡΜΑΚEIA (ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ) ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΦΑΡΜΑΚEIA (ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ) Η συνεχής μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης μέχρι και το 2014, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009 Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 15 Σεπτεμβρίου 2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1,2,3,4 Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙΔΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα