Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(1), Released: April 30, ISSN Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας Χρήστος Σ. Ριγανάς 1,2, Ιωάννης Σ. Βράμπας 2, & Κωνσταντίνος Μανδρούκας 1 1 Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας Εργομετρίας, ΤΕ.ΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Εργαστήριο Φυσιολογίας, Αθλητιατρικής, Υγιεινής & Βιοχημείας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η αγωνιστική κωπηλασία είναι ένα άθλημα στο οποίο συμμετέχει τόσο ο αερόβιος, όσο και ο αναερόβιος μηχανισμός παραγωγής ενέργειας. Το ακριβές ποσοστό συμμετοχής κάθε μηχανισμού στην παραγωγή ενέργειας, κατά τη διάρκεια του αγώνα στο νερό, δεν έχει ακόμη πλήρως αποσαφηνιστεί. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να βρεθεί το ποσοστό συμμετοχής της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO 2max ), κατά τη διάρκεια ενός εξομοιωμένου αγώνα κωπηλασίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 25 κωπηλάτες της κατηγορίας νέων (ύψος ± 1.50 cm, βάρος ± 1.42 kg, ηλικία ± 1.3 έτη, προπονητική ηλικία 5.07 ± 1.24 έτη), οι οποίοι πραγματοποίησαν σε κωπηλατοεργόμετρο δυο δοκιμασίες: 1) μια μέγιστη δοκιμασία προσδιορισμού της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO 2max ) και 2) έναν εξομοιωμένο αγώνα κωπηλασίας απόστασης 2000m. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ποσοστό συμμετοχής της VO 2max κατά τη διάρκεια του εξομοιωμένου αγώνα είναι πολύ υψηλό και φθάνει το 88.67% σε απόλυτες τιμές και το 88.56% σε σχετικές τιμές. Η VO 2 ήταν στατιστικά χαμηλότερη κατά τη διάρκεια του εξομοιωμένου αγώνα σε σχέση με τη δοκιμασία εξάντλησης τόσο σε απόλυτες ( ± vs 4951 ± ml min -1 ) όσο και σε σχετικές με το σωματικό βάρος τιμές (56.32 ± 0.34 vs ± 1.97 ml kg -1 min -1 ). Η καρδιακή συχνότητα ήταν σημαντικά υψηλότερη στον εξομοιωμένο αγώνα σε σχέση με την δοκιμασία εξάντλησης ( ± 2.02 vs ± 1.13 b min -1 ). Τα επίπεδα δύσπνοιας καθώς και η συχνότητα αναπνοών εμφάνισαν εξίσου σημαντικά υψηλότερες τιμές στον εξομοιωμένο αγώνα σε σχέση με τη δοκιμασία προσδιορισμού της VO 2max (1.12 ± 0.03 vs 0.94 ± 0.02; ± 1.64 vs ± 2.62 b min -1 ). Η μέγιστη συγκέντρωση γαλακτικού οξέος μετά το πέρας των δοκιμασιών ήταν στατιστικά υψηλότερη κατά τη διάρκεια του εξομοιωμένου αγώνα σε σχέση με τη δοκιμασία εξάντλησης (15.27 ± 0.64 vs ± 0.32 mmol lt -1 ). Συμπερασματικά, το ποσοστό συμμετοχής της VO 2max κατά τη διάρκεια ενός εξομοιωμένου αγώνα κωπηλασίας είναι πολύ υψηλό (>88%), γεγονός που φανερώνει την ξεκάθαρη υπεροχή του αερόβιου μηχανισμού έναντι αυτής του αναερόβιου στην παραγωγή ενέργειας. Λέξεις κλειδιά: κωπηλασία, μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, αερόβια ικανότητα Aerobic Mechanism Relative Contribution during a Simulated 2000m All-Out Race Christos S. Riganas 1,2, Ioannis S. Vrabas 2 & Konstantinos Mandroukas 1 1 Laboratory of Ergophysiology and Ergometry, Department of Physical Education and Sports Science, Aristotle University, Thessaloniki, Hellas 2 Physiology, Biochemistry, Health and Sports Medicine Laboratory, Department of Physical Education and Sports Science at Serres, Aristotle University, Hellas Abstract Rowing is a strength-endurance type of sport and competition performance depends on factors such as aerobic and anaerobic metabolism. Energy cost during all-out effort in water has not clearly reported. The purpose of this study was to determine the relative contribution of VO 2max during simulated a 2000m race. Twenty-five rowers (height ± 1.50 cm; weight ± 1.42 Kg; age ± 1.3 years; training age 5.07 ± 1.24 years) performed an incremental exercise test to determine the maximal oxygen uptake (VO 2max ), and a 2000 metre allout test to evaluate performance indices. The results revealed high contribution of the VO 2max during the simu- Διεύθυνση επικοινωνίας: Δρ. Ιωάννης Σ. Βράμπας Εργαστήριο Φυσιολογίας Αθλητιατρικής, Υγιεινής & Βιοχημείας, ΤΕΦΑΑ-Σερρών, ΑΠΘ Άγιος Ιωάννης, Σέρρες e mail:

2 Χ. Ριγανάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 7 (2009), lated race and reached 88.67% for absolute and 88.56% for relative values of VO 2max. Aerobic power was significantly lower during the simulated race compared to the incremental test, both in absolute ( ± vs 4951 ± ml min -1 ) and relative values (56.32 ± 0.34 vs ± 1.97 ml kg -1 min-1 ). Heart rate was significantly higher during the simulated race compared with the incremental test ± 2.02 vs ± 1.13b min - 1 ). Dyspnea index and breathing frequency were also significantly higher during the simulated race compared with the incremental test (1.12 ± 0.03 vs 0.94 ± 0.02; ± 1.64 vs ± 2.62 b min -1 ). Blood lactate concentration was also significantly higher during the 2000m all-out test compared to the incremental test (15.27 ± 0.64 vs ± 0.32 mmol lt -1 ). In conclusion the present findings support the notion that aerobic metabolism has high contribution a during simulated 2000m race (>88% of VO 2max ) compared to the anaerobic metabolism. Keywords: rowing, maximal oxygen uptake, aerobic capacity Εισαγωγή Το ποσοστό συμμετοχής των ενεργειακών μηχανισμών που διαθέτει ο άνθρωπος για την παραγωγή μυϊκής ενέργειας είναι ανάλογο με την ένταση και τη διάρκεια της άσκησης. Το κύριο χαρακτηριστικό για την κατάταξη ενός αγωνίσματος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση του (Κλεισούρας, 2004). Ο μέσος χρόνος διεξαγωγής ενός αγώνα κωπηλασίας απόστασης 2000m ανάλογα με την κατηγορία των αθλητών, το είδος της βάρκας και των κουπιών διαρκεί από 5.5-7min, με ρυθμό κουπιές ανά λεπτό και μέση παραγωγή ισχύος που κυμαίνεται μεταξύ W (Steinacker, 1993). Αυτό κατατάσσει την κωπηλασία στα αθλήματα εκείνα όπου ενεργοποιούνται σε μεγάλο βαθμό τόσο το καρδιοαναπνευστικό όσο και το μυϊκό σύστημα (Larsson & Forsberg, 1980). Η πρώτη ερευνητική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να βρεθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις του αθλήματος της κωπηλασίας ήταν αυτή του Liljestand και Lindhard (1920). Σήμερα είναι σαφές ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα η παροχή μυϊκής ενέργειας πραγματοποιείται με ταυτόχρονη συμμετοχή του αερόβιου και του αναερόβιου μηχανισμού παραγωγής ενέργειας (Mäestu, J. Jürimäe, & T. Jürimäe, 2005). Αντικρουόμενα ερευνητικά δεδομένα εμφανίζονται όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής καθενός από τους δυο αυτούς μηχανισμούς, κυρίως λόγω της επίδρασης περιβαντολογικών παραγόντων όπως ο αέρας, ο κυματισμός και η θερμοκρασία (Jensen, 1994). Προκειμένου λοιπόν να περιοριστούν οι εξωτερικές επιδράσεις στην απόδοση, χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς εξομοιωμένες εξαντλητικές δοκιμασίες προκαθορισμένων αποστάσεων όπως 500m, 1000m, 2000m, 2500m και 6000m ή προκαθορισμένου χρόνου 2, 6 και 7min σε κωπηλατοεργόμετρο, με υψηλούς δείκτες συσχέτισης με τις συνθήκες αγώνα (J. Jürimäe, Mäestu, T. Jürimäe, & Pihl, 1999; J. Jürimäe, Mäestu, & T. Jürimäe, 2000; Womack, Davis, & Wool, 1996). Οι F. Hagerman, Connors, Gault, G. Hagerman και Polinski (1978) δείχνουν ότι ο αερόβιος μηχανισμός ενεργοποιείται κατά 70% και ο αναερόβιος σε ποσοστό 30%, κατά τη διάρκεια ενός εξομοιωμένου αγώνα. Λίγο αργότερα οι Secher, Vaage και Jackson (1982) φανερώνουν ότι το εύρος συμμετοχής του αερόβιου μηχανισμού κατά τη διάρκεια εξομειωμένου αγώνα και αγώνα στο νερό, κυμαίνεται μεταξύ του 70 86% σε αντίθεση με την έρευνα του Mickelson και Hagerman (1982) που υποστηρίζουν ότι ένας αγώνας κωπηλασίας σε πραγματικές συνθήκες ενεργοποιεί την αερόβια ικανότητα ενός κωπηλάτη κατά 72% και την αναερόβια κατά 28%. Μια αναλυτικότερη έρευνα όπως αυτή των Roth, Hasart και Wolf (1983) φανερώνει ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα η ενεργοποίηση του αερόβιου μεταβολισμού υπολογίζεται περίπου στο 67%, με το υπόλοιπο 33% να κατανέμεται κατά 21% στο αναερόβιο γαλακτικό και 12% στο αναερόβιο αγαλακτικό σύστημα. Νεότερες έρευνες φανερώνουν μια αυξητική τάση στο ποσοστό συμμετοχής του αερόβιου μηχανισμού που κυμαίνεται από 84-86% έναντι του αναερόβιου που αγγίζει το 14-16% (Messonnier, Freund, Boudin, Belin & Lacour, 1997; Russell, le Rossignol, & Sparrow, 1998). Η υπάρχουσα βιβλιογραφία καθόρισε το ποσοστό συμμετοχής των μηχανισμών παραγωγής ενέργειας κατά την αγωνιστική προσπάθεια σύμφωνα με τη μέθοδο του χρέους οξυγόνου χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το ποσοστό συμμετοχής της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου. Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας ήταν να βρεθεί το ποσοστό συμμετοχής της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO 2max ), κατά τη διάρκεια ενός εξομοιωμένου αγώνα κωπηλασίας 2000m. Μέθοδος και Διαδικασία Συμμετέχοντες Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 25 άνδρες κωπηλάτες της κατηγορίας νέων κάτω των 23 ετών (ηλικία ± 1.13 έτη, προπονητική ηλικία 5.07 ± 1.24 έτη, ύψος ± 1.50cm, βάρος ± 1.42kg). Κριτήριο για τη συμμετοχή τους αποτέλεσε η επί σειρά δυο (2) ετών συμμετοχή τους στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κωπηλασίας. Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να διατηρήσουν τη συνήθη δίαιτά

3 Χ. Ριγανάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 7 (2009), τους και να αποφύγουν κάθε είδος άσκησης 24ώρες πριν τις μετρήσεις. Πραγματοποιήθηκε στους συμμετέχοντες σχετική ενημέρωση για τους πιθανούς κινδύνους των δοκιμασιών, και δόθηκε γραπτή αποδοχή εθελοντικής συμμετοχής. Διαδικασία Μέτρησης Οι κωπηλάτες επισκεφτήκαν το Εργαστήριο εντός 36 ωρών προκειμένου να πραγματοποιήσουν έναν εξομοιωμένο αγώνα κωπηλασίας και μια εξαντλητική δοκιμασία προσδιορισμού της VO 2max. Κατά τη πρώτη τους επίσκεψη καταγράφηκε η καρδιακή συχνότητα ηρεμίας (Κ.Σ ηρεμίας ), και η συστολική και διαστολική πίεση. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε σπιρομετρικός έλεγχος ηρεμίας προκειμένου να ελεγχθεί η φυσιολογική πνευμονική λειτουργία των κωπηλατών (Oxycon Pro, Jaeger, Germany). Μετά τον σπιρομετρικό έλεγχο πραγματοποιήθηκε η δοκιμασία προσδιορισμού της VO 2max σε κωπηλατοεργόμετρο (Concept IId, Nottingham, UK) ενώ παράλληλα οι κωπηλάτες ήταν συνδεδεμένοι με Breath by Breath εργοσπιρόμετρο (Oxycon Pro, Jaeger, Germany) και ηλεκτροκαρδιογράφο (Medilog AR12, Digital ECG Recorder, Germany). Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε αρχικά περιλάμβανε δυο λεπτά κωπηλασία στα 150W με σταδιακή αύξηση της αντίσταση 50W κάθε δυο λεπτά μέχρι εξάντλησης (Yoshiga & Higuchi, 2003). Τα κριτήρια για την επίτευξη της VO 2max αποτέλεσαν: η εμφάνιση πλατώ παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση της επιβάρυνσης όχι πάνω από 5 ml/kg/ min, το αναπνευστικό πηλίκο (RER) 1.15, το γαλακτικό οξύ (ΓΟ) στο τριχοειδικό αίμα 9 mmol.lt και η μέγιστη καρδιακή συχνότητα σύμφωνα με την προβλεπόμενη μέγιστη τιμή που καθορίζεται από τον τύπο 220b ηλικία (Bassett & Howley, 2000). Στο 5 ο λεπτό μετά τη λήξη της δοκιμασίας πάρθηκε τριχοειδικό αίμα από τη ράγα του δακτύλου για τον προσδιορισμό του γαλακτικού οξέος στο αίμα με τη μέθοδο της ξηράς χημείας σε φωτόμετρο-ανακλασίμετρο, εφόσον είχε προηγηθεί προθέρμανση του δακτύλου μέσα σε χλιαρό νερό (Accusport, Boehringer Mannheim, Germany). Κατά τη δεύτερη επίσκεψη των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε ο εξομοιωμένος αγώνας σε κωπηλατοεργόμετρο (Concept IId, Nottingham, UK) αφού πρώτα βαθμονομήθηκε η αντίστασή του στις 135 μονάδες για όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν προθέρμανση 4-6km αφού προηγουμένως συνδέθηκαν με το σπιρόμετρο και τον ηλεκτροκαρδιαγράφο. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 12. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μέσους όρους (mean ± SE), ενώ οι διαφορές των μέσων όρων ε- λέγχθηκαν με T-test για ζεύγη τιμών. Επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το.05. Αποτελέσματα Οι μέσοι όροι και τα τυπικά σφάλματα (Mean ± SE) των ανθρωπομετρικών στοιχείων των συμμετεχόντων παρουσιάζονται στο Πίνακα 1. Πίνακας 1. Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων N = 25 Μ (±SE) Ηλικία (years) ±1.13 Προπονητική Ηλικία (years) 5.07 ±1.24 Ύψος (cm) ±1.50 Βάρος (kg) ±1.42 Επιφάνεια Σώματος (m 2 ) 1.98 ±0.07 Δείκτης Μάζας Σώματος (kgr m -2 ) ±0.52 Συστολική Πίεση (mmhg) ±2.81 Διαστολική Πίεση (mm Hg) 56 ±2.45 Κ.Σ ηρεμίας (b min -1 ) 60.3 ±4.15 Ο σπιρομετρικός έλεγχος ηρεμίας έδειξε ότι υπήρξε φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία με τους αναπνευστικούς δείκτες (όγκοι & χωρητικότητες) να ξεπερνούν το 90% των προβλεπόμενων τιμών. Σύμφωνα με τον πίνακα 2, η ανάλυση T-test για ζεύγη τιμών έδειξε ότι Κ.Σ max ήταν στατιστικά υψηλότερη κατά τη διάρκεια του αγώνα σε σχέση με την δοκιμασία εξάντλησης (p<.05). Αντίθετα, η VO 2 σε απόλυτες τιμές ήταν στατιστικά υψηλότερη κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας εξάντλησης ( ± ml min -1 ) σε σχέση με τον εξομοιομένο αγώνα ( ± ml min -1, p<.05). Στατιστικά υψηλότερη παρουσιάστηκε η VO 2 σε σχετικές τιμές κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας εξάντλησης (63.60 ± 1.97ml kg -1 min -1 ) σε σχέση με τον εξομοιωμένο αγώνα (56.32 ± 0.34 ml kg -1 min -1 ). Τα διαγράμματα 1 και 2 φανερώνουν ξεκάθαρα το υψηλό ποσοστό συμμετοχής της VO 2 κατά τη διάρκεια του αγώνα, που έφτασε στο 88.67% για τις απόλυτες τιμές και στο 88.56% για τις σχετικές τιμές, της VO 2max. Κατά τη διάρκεια του εξομοιωμένου αγώνα οι κωπηλάτες εμφάνισαν στατιστικά σημαντική διαφορά στη συχνότητα αναπνοών (Bf) (70.14 ± 1.64 b min -1 ) σε σχέση με τη δοκιμασία εξάντλησης (61.79 ± 2.62 b min -1, p<.001). Τα επίπεδα δύσπνοιας βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα κατά τη διάρκεια του αγώνα (1.12 ± 0.03) σε σύγκριση με τη δοκιμασία εξάντλησης (0.94 ± 0.02, p<.001), σε ποσοστό 19.14% (Πίνακας 3). Τέλος, η μέγιστη συγκέντρωση γαλακτικού οξέος βρέθηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερη, μετά τη λήξη του εξομοιωμένου αγώνα (15.27 ± 0.64 mmol lt -1 ) σε σύγκριση με την δοκιμασία εξάντλησης (11.70 ± 0.32 mmol lt -1, p<.001, Πίνακας 3).

4 Χ. Ριγανάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 7 (2009), VO 2 VO ml min VO 2max -1 min -1 ml kg VO 2max Ηρεμία 500m 1000m Απόσταση 1500m 2000m 0 Ηρεμία 500m 1000m Απόσταση 1500m 2000m Σχήμα 1. Διακύμανση της VO 2 (απόλυτες τιμές) κατά την διάρκεια του εξομοιωμένου αγώνα σε σχέση με την VO 2max Σχήμα 2. Διακύμανση της VO 2 (σχετικές τιμές) κατά την διάρκεια του εξομοιωμένου αγώνα σε σχέση με την VO 2max Πίνακας 2. Φυσιολογικά Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (n=25) Δοκιμασία Εξάντλησης Εξομοιωμένος Αγώνας Διαφορά % Sig. <.05 Κ.Σ max (b min -1 ) (±1.13) (±2.02) VO 2 (ml min -1 ) (±76.81) (±84.87) VO 2 (ml kg -1 min -1 ) (±1.97) 56.32(±0.34) VE (l min -1 ) (±4.60) (±3.05) n.s RER 1.14 (±0.01) 1.14 (±0.01) 0 n.s Bf (b min -1 ) (±2.62) (±1.64) Δείκτης Δύσπνοιας 0.94 (±0.02) 1.12 (± 0.03) ΓΟ (mmol l -1 ) (±0.32) (±0.64) VE: πνευμονικός αερισμός, Bf: συχνότητα αναπνοών Συζήτηση Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας φάνηκαν ξεκάθαρα οι υψηλές αερόβιες απαιτήσεις του εξομοιωμένου αγώνα, όπως καταγράφηκε από το ποσοστό συμμετοχής της VO 2max που έφτασε περίπου το 87%. Η συμμετοχή του αερόβιου μηχανισμού ενέργειας κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής προσπάθειας, όπως αυτή εκφράζεται από το ποσοστό εκμετάλλευσης της VO 2max, κορυφώνεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ των 500m και 1500m. Πλήθος ερευνών έχουν χρησιμοποιήσει δοκιμασίες σε κωπηλατοεργόμετρο προκριμένου να προβλέψουν την απόδοση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ingham, Whyte, Jones και Nevill (2002) έδειξαν ότι η VO 2 στο γαλακτικό κατώφλι (4 mmol lt -1 ), η μέγιστη παραγωγή ισχύος κατά τη διάρκεια μιας σταδιακής αυξανόμενης δοκιμασίας και η άλλιπη σωματική μάζα αποτελούν τους πιο σημαντικούς δείκτες πρόβλεψης απόδοσης ενός αθλητή κωπηλασίας. Κατά τον ίδιο τρόπο και στην παρούσα εργασία για το προσδιορισμό της VO 2max χρησιμοποιήθηκε μια δοκιμασία σταδιακά αυξανομένης έντασης (2min κάθε στάδιο) και για την αξιολόγηση της απόδοσης ένας εξομοιωμένος α- γώνας 2000m. Τα υπάρχοντα ευρήματα προηγούμενων ερευνών εμφανίζουν υψηλή συσχέτιση του αερόβιου μηχανισμού παραγωγής ενέργειας με την απόδοση κατά τον αγώνα, είτε σε πραγματικές συνθήκες είτε σε εξομοιωμένες προσπάθειες (Cosgrave, Wilson & Watt, 1999; Perkins & Pivarnik, 2003; Riechman, Zoeller, Balasekaram, Goss & Rodertson, 2002). Αντικρουόμενα εμφανίζονται τα υπάρχοντα δεδομένα όσον αφορά το ακριβές ποσοστό συμμετοχής του αερόβιου μεταβολισμού και κατ επέκταση του αναερόβιου (Mäestu et al., 2005). Σε έρευνες που χρησιμοποίησαν εξομοιωμένες συνθήκες οι τιμές που αναφέρθηκαν για τη συμμετοχή του αερόβιου μεταβολισμού κυμαίνονταν από 67 έως 86% (Hagerman et al., 1978; Messonnier et al., 1997; Mickelson & Hagerman, 1982; Roth et al., 1983; Russell et al., 1998). Η παρούσα εργασία συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας του Messonnier και των συνεργατών του (1997) καθώς και με αυτή του Secher και των συνεργατών του (1982) όπου φανερώνουν ότι η συμμετοχή του αερόβιου μεταβολισμού κατά τη διάρκεια ενός εξομοιωμένου αγώνα αγγίζει το 86%. Αντίθετα, φαίνεται να είναι τα αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών στις οποίες το ποσοστό συμ-

5 Χ. Ριγανάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 7 (2009), μετοχής του αερόβιου μεταβολισμού δεν ξεπερνά 70% (Hagerman et al. 1978; Roth et al., 1983). Από την άλλη εργασίες που προσπάθησαν να εμφανίσουν τυχόν συσχέτιση μέγιστων δοκιμασιών είτε μικρότερης απόστασης είτε μικρότερου χρόνου από τις αγωνιστικές συνθήκες φανέρωσαν μια ξεκάθαρη υπεροχή του αναερόβιου μεταβολισμού έναντι του αερόβιου (Ingham et al, 2002; Womack et al., 1996,). Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το αν οι δυο κύριοι μηχανισμοί παραγωγής ενέργειας συμμετέχουν στο ίδιο ποσοστό κατά τον εξομοιωμένο αγώνα αθλητριών κωπηλασίας. Πιθανόν στις γυναίκες η συμμετοχή του αναερόβιου μηχανισμού να είναι ακόμη μικρότερη λόγω του ότι οι αγωνιστικοί χρόνοι των γυναικών υπολείπονται αυτούς των ανδρών κατά 10% (Yoshiga & Higuchi, 2003). Συμπερασματικά, η υπεροχή του αερόβιου μηχανισμού παραγωγής ενέργειας κατά τη διάρκεια ενός αγώνα κωπηλασίας είναι ξεκάθαρη. Αυτό ε- νισχύεται και από την υψηλή συσχέτιση (0.90) που εμφανίζει η VO 2max με την απόδοση των κωπηλατών όπως αυτή εκφράζεται από τη σειρά κατάταξης σε παγκόσμιο επίπεδο (Mäestu et al., 2005). Προκειμένου λοιπόν να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των αθλητών κωπηλασίας είναι σαφές ότι και τα προπονητικά προγράμματα θα πρέπει να είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις ενεργειακές απαιτήσεις του αθλήματος. Σημασία για τον Αγωνιστικό Αθλητισμό Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για το σχεδιασμό της προπόνησης στο άθλημα της κωπηλασίας. Καθώς το ποσοστό συμμετοχής του αερόβιου μηχανισμού κατά την αγωνιστική προσπάθεια των 2000m είναι πολύ υψηλό, ιδιαίτερα κατά το μέσο του αγώνα ( m), θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα προπονητικά προγράμματα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της απόδοσης. Βιβλιογραφία Basset, D.R. & Howely, E.T. (2000). Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32, Cosgrave, M., Wilson, J., & Watt, D. (1999). The relationship between selected physiological variables of rowers and rowing performance as determined by 2000m ergometer test. Journal of Sports Science, 17, Hagerman, F.C., Connors, M.C., Gault, J.A., Hagerman, G.R., & Polinski, W.H. (1978). Energy expenditure during stimulated rowing. Journal of Applied Physiology, 45, Ingham, S.A., Whyte, G.P., Jones, K., & Nevill, A.M. (2002). Determinants of 2000m rowing ergometer performance in elite rowers. European Journal of Applied Physiology, 88, Jensen, K. (1994). Test procedures for rowing. Fisa Coach, 5, 1-6. Jürimäe, J., Mäestu, J., Jürimäe, T. (2000). Prediction of rowing performance on single sculls from metabolic and anthropometric variables. Journal of Human Movements Studies, 38, Jürimäe, J., Mäestu,J., Jürimäe, T., Pihl, E. (1999). Relationship between rowing performance and different metabolic parameters in male rowers. Medicine and Sport (Roma), 52, Larsson, L. & Forsberg, A. (1980). Morphological muscle characteristics in rowers. Canadian Journal of Applied Sport Science, 54, Liljestrand, G. & Lindhard, J. (1920). Zur Physiologie des Ruderns. Skandinaviches Archiv für Physiologie, 39, Mäestu, J., Jürimäe, J., & Jürimäe, T. (2005). Monitoring of performance and training in rowing. Sports Medicine, 35(7), Messonnier, L., Freund, H., Boudin, M., Belli, A., & Lacour, J.R. (1997). Lactate exchange and removal abilities in rowing performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 29, Mickelson, T.C. & Hagerman, F.C. (1982). Anaerobic threshold measurements of elite oarsmen. Medicine and Science in Sports and Exercise, 14, Perkins, C.D. & Pivarnik, J.M. (2003). Physiological profiles and performance predictors of a womens NCAA rowing team. Journal of Strength and Conditioning Research, 17, Riechman, S.E., Zoeller, R.F., Balasekaram, G., Goss, F.L., & Rodertson, R.J. (2002). Prediction of 2000m idoor rowing performance ising a 30s sprint and maximal oxygen uptake. Journal of Sport Science, 20, Roth, W., Hasart, E., & Wolf, W. (1983). Untersuchungen zur Dynamic der Energiebereistelling während maximaler Mittelzeitaus-dauerbelastung. Medicine and Sports, 23, Russell, A.P., le Rossignol, P.F., & Sparrow, W.A. (1998). Prediction of elite schoolboy 2000m rowing ergometer performance from metabolic, anthropometric and strength variables. Journal of Sport Science, 16,

6 Χ. Ριγανάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 7 (2009), Secher, N.H., Vaage, & O., Jackson, R. (1982). Rowing performance and maximal aerobic power of oarsmen. Scandinavian Journal of Sports Science, 4, Steinacker, J.M. (1993). Physiological aspects of rowing. International Journal of Sport Medicine, 1, Womack, C.J., Davis, S.E., & Wool, C.M. (1996). Effects of training on physiological correlates of rowing ergometry performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 10, Yoshiga, C.C. & Higuchi, M. (2003). Rowing performance of female and male rowers. Scandinavian Journal of Medicine & Science on Sports, 13, Κλεισούρας, Β. (2004). Εργοφυσιολογία. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης, Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Γεροδήμος Βασίλης, Ζήση Βασιλική, Κουρτέσης Θωμάς, Τζιαμούρτας Θανάσης. Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συμεών, Γούδας Μάριος, Δέρρη Βασιλική, Διγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. Διαχείριση και επιμέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική, Υπεύθυνη αλληλογραφίας: Δημητρίου Ελένη, Τεχνικός έλεγχος και στοιχειοθεσία: Ζουρμπάνος Νίκος, Πέρκος Στέφανος.

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 264 272 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 264-272 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ;

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Η VO 2 µετρά την κατανάλωση οξυγόνου και συνήθως αναφέρεται στον όγκο οξυγόνου που καταναλώνεται σε 1 λεπτό. Τα παρακάτω γραφόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ISSN: 2241-889X. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ISSN: 2241-889X. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ISSN: 2241-889X ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Το περιοδικό Αθλητική Επιστήμη και Ένοπλες Δυνάμεις εκδίδεται σε ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του

Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του σώµατος ΣTAYPOY TZIΩPTZH 1, ΓIΩPΓOY ΠAPA IΣH 2, CALTON COOK 3 1 Tµήµα Eπιστήµης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισµού, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές σε υγιείς Έλληνες, ηλικίας 20 45 ετών

Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές σε υγιείς Έλληνες, ηλικίας 20 45 ετών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων xxxxxxxx ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(3): 332 341 NOSILEFTIKI 2009, 48(3): 332 341 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α O R I G I N A L PA P E R Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΟΡΝΙΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα 1 Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ιωάννης Γκόλιας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ελεονώρα Παπαδηµητρίου Ερευνήτρια Ε.Μ.Π. Ιωάννα Σπυροπούλου Ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής

Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 21, 28-37 2010 Ε.Α.Ψ. Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής Άννα Χρηστάκου, Γιάννης Ζέρβας, Μαρία Ψυχουντάκη και

Διαβάστε περισσότερα

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms Alexandros Diamantidis Dept. of Production & Management Engineering Democritus University of Thrace adiaman@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η μεταφορά του οξυγόνου στους ιστούς και απομάκρυνση των υποπροϊόντων του μεταβολισμού τους. Μεταφορά θρεπτικών συστατικών. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 15-25 Διοίκησης Αθλητισμού Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Αχιλλέας Μπάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

& », 2010, 7, (2),3-18 *, **

& », 2010, 7, (2),3-18  *, ** Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(2),3-18 ιερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών µεταξύ φιλάθλων Επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ.

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. (2003). Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ποιοτική ερμηνευτική έρευνα. H τελική μορφή του άρθρου δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Σκαρβέλης Μ., Τζιτζιρής Κ.,Παπαδόπουλος Ι. Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, B. Γρίβα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ > ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΞΥΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΦΥΓΜΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΞΥΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΦΥΓΜΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΞΥΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΦΥΓΜΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δήμητρα Παγγού-Κοκκινογούλη 1, Βάννα Πανδή-Αγαθοκλή 2 1 Φυσικοθεραπεύτρια, Msc «Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα