Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν"

Transcript

1

2 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθέντων σημάτων, εμπορικών μυστικών και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρά για προσωπική χρήση και από το άτομο για το οποίο αποστέλλεται. Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του παρόντος εγγράφου, καθώς και η διανομή ή δημόσια κοινοποίησή του χωρίς την έγγραφη έγκριση της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Σελίδα 2 από 14

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Σχήματα Πιστοποίησης της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Σελίδα 3 από 14

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον παρόντα Κανονισμό Επιτηρητών περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται από τους επιτηρητές ώστε οι εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ πληροφορικής να πραγματοποιούνται αξιοκρατικά και αδιάβλητα και σύμφωνα με τη νομοθεσία. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού 1. Η DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού συγκροτεί με ευθύνη της το Μητρώο Επιτηρητών. 2. Τα πρόσωπα που εντάσσονται στο Μητρώο Επιτηρητών είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Ενιαίου (Γενικού) Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) ή αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης. Αν ο επιτηρητής είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλει να λαμβάνει, όπου απαιτείται, την προβλεπόμενη άδεια. Στο Μητρώο των Επιτηρητών της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού εντάσσονται επίσης και επιτηρητές ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών Ελεγκτών Επιθεωρητών Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 3. Το Μητρώο Επιτηρητών της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι αναρτημένο στο DIPLOMA ADMIN και είναι προσπελάσιμο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 4. Η DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού θέτει στη διάθεση των επιτηρητών τεκμηριωμένες με σαφήνεια οδηγίες σχετικές με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 5. Κάθε φορά που πραγματοποιούνται εξετάσεις πιστοποίησης η DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού ορίζει δύο (2) Επιτηρητές σε κάθε αίθουσα εξέτασης για κάθε είκοσι (20) εξεταζόμενους, από τους οποίους ο ένας είναι ενταγμένος στο Μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών Ελεγκτών Επιθεωρητών Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 6. H DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού εκπαιδεύει με ευθύνη της τους επιτηρητές όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους, το λογισμικό των εξετάσεων καθώς και τη σημασία της παρεχόμενης πιστοποίησης. Ο χώρος, ο χρόνος και ο τρόπος εκπαίδευσης επαφίενται στον Φορέα. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ Κάθε επιτηρητής δεσμεύεται με τα παρακάτω: 1. Υπογεγραμμένη Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Αμεροληψίας με την DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού η οποία διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών των εξεταζόμενων, τη σωστή διαχείριση των παρεχόμενων πληροφοριών και την ορθή εκτέλεση των υποχρεώσεών και των καθηκόντων του. 2. Ο Φορέας δύναται να αξιολογεί το έργο του επιτηρητή σύμφωνα με το εγχειρίδιο ποιότητας που έχει καταθέσει. Σελίδα 4 από 14

5 3. Να προσέρχεται στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης. 4. Να φέρει το κορδονάκι στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. 5. Έγκαιρη ενημέρωση της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε περίπτωση προβλεπόμενης καθυστερημένης άφιξης στο Εξεταστικό Κέντρο. 6. Σε περίπτωση ακύρωσης προγραμματισμένης επιτήρησης, ενημέρωση της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα εξέτασης. 7. Να μην αποσπάται από το έργο του κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 8. Να βεβαιώνεται ότι, μετά το τέλος των εξετάσεων, όλοι οι εξεταζόμενοι στην αίθουσα έχουν σταματήσει να εργάζονται 9. Να συμπληρώνει, μετά το τέλος των εξετάσεων, το απολογιστικό δελτίο εξέτασης που αναφέρεται στα βασικά της στοιχεία. 4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι βασικές αρμοδιότητες των Επιτηρητών πριν την έναρξη των εξετάσεων είναι: 1. Η επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών στοιχείων της αίθουσας και του συνόλου των θέσεων όπου διενεργούνται οι εξετάσεις ως προς την προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των οθονών των Η/Υ και τα διατιθέμενα τ.μ. ανά εξεταζόμενο. 2. Η επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας των εξεταζόμενων που γίνεται: a. Για Έλληνες πολίτες από το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ανηλίκου. b. Για αλλοδαπούς, στην περίπτωση πολιτών Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή την άδεια παραμονής, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος τους στη Χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. c. Σε περίπτωση, που δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτοπροσωπίας του εξεταζομένου όπως καταγράφονται στην «Κατάσταση των υποψηφίων» του Εξεταστικού Κέντρου, οι Επιτηρητές απομακρύνουν πάραυτα τον εξεταζόμενο από την εξέταση. 3. Η απαγόρευση της ύπαρξης τυχόν βοηθημάτων και της λειτουργίας κινητών τηλεφώνων από όλους τους εξεταζομένους. 4. Η μη ενεργοποίηση του διαδικτύου κατά την ώρα της εξέτασης. Σελίδα 5 από 14

6 5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι Επιτηρητές είναι οι μόνοι υπεύθυνοι του φορέα που παρευρίσκονται στην αίθουσα καθ όλη τη διάρκεια της εξέτασης μαζί με τον Επιτηρητή ο οποίος είναι ενταγμένος στο Μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών Ελεγκτών Επιθεωρητών Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.ΠΕ.Π. Η παρουσία των Επιτηρητών εξασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων. Ειδικότερα, οι Επιτηρητές του Φορέα: 1. Επιβλέπουν τη διαδικασία και αποτρέπουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων. 2. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή δυσλειτουργίας του εξεταστικού συστήματος, οι Επιτηρητές καλούν τον ορισμένο τεχνικό υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου για να επιληφθεί του προβλήματος, χωρίς να επηρεάζεται η εξεταστική διαδικασία. 3. Οι Επιτηρητές μπορεί να προβαίνουν στη διακοπή των εξετάσεων, εάν και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται δυσεπίλυτα τεχνικά προβλήματα στο δίκτυο και τους Η/Υ του Εξεταστικού Κέντρου, που δεν επιτρέπουν παρά τις προσπάθειες την περαιτέρω διενέργεια των εξετάσεων. 4. Οι Επιτηρητές μπορεί να προβαίνουν στην απομάκρυνση από την εξέταση ενός ή περισσοτέρων εξεταζομένων, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι μη συμμόρφωσης στα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους. 5. Δεν επιτρέπουν την είσοδο στην αίθουσα των εξετάσεων πέραν του ελεγκτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., του επιθεωρητή του Φορέα και του τεχνικού υπευθύνου (μόνο στις περιπτώσεις τεχνικού προβλήματος). 6. Σημειώνουν στο Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης κάθε προσπάθεια εισόδου στην αίθουσα των εξετάσεων από πρόσωπα διαφορετικά της παραγράφου 5.5 του παρόντος κανονισμού. 7. Μετά την παρέλευση 15 λεπτών από την έναρξη της εξέτασης δηλώνεται απουσία σε όσους εξεταζομένους δεν έχουν προσέλθει. 8. Απαγορεύουν στους εξεταζόμενους την ενεργοποίηση του διαδικτύου και την χρήση κινητού τηλεφώνου. 9. Μεριμνούν για την ασφαλή εκκένωση του Εξεταστικού Κέντρου σε περίπτωση ανάγκης και ακολουθούν τις οδηγίες του υπεύθυνου σύμφωνα με το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης που είναι αναρτημένο σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. 10. Οι Επιτηρητές, πέραν των λοιπών υποχρεώσεών του, οφείλουν: 1. να προσέρχονται στο Εξεταστικό Κέντρο τριάντα (30) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης. 2. να φέρουν αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς τους. 3. να μην αποσπώνται από το έργο του την ώρα της εξέτασης. 4. να αποδέχονται κάθε προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους από τον Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σελίδα 6 από 14

7 6. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Με την αυτόματη λήξη της εξεταστικής διαδικασίας οι Επιτηρητές προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες: 1. Φροντίζουν για την απομάκρυνση των υποψηφίων από την αίθουσα. 2. Δεν επιτρέπουν σε υποψήφιο να εξέλθει της αίθουσας εάν υποπέσει στην αντίληψή τους ότι κατέχει, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, εξεταστικό υλικό της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού. 3. Συμπληρώνουν, είτε πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις είτε όχι (αιτιολογώντας γιατί δεν έγιναν), το απολογιστικό δελτίο εξέτασης και το αποστέλλουν στην DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού. 4. Βεβαιώνουν πως όλοι οι εξεταζόμενοι στην αίθουσα έχουν σταματήσει να εργάζονται. 5. Οι Επιτηρητές συμπληρώνουν από κοινού, το Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης (Ε_Γ2_130_Απολογιστικό δελτίο εξέτασης από τους επιτηρητές). Οι Επιτηρητές στέλνουν, ηλεκτρονικά, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα αποτελέσματα της εξέτασης και ειδικότερα τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων, τα στοιχεία ταυτότητας των επιτυχόντων και τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας του DIPLOMA Admin. 6. Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου οφείλει να συνυπογράψει το Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης το οποίο αποστέλλεται μαζί με την εκτύπωση των αποτελεσμάτων μέσω fax στη DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Τα πρωτότυπα έγγραφα τα κρατά στο αρχείο του το Εξεταστικό Κέντρο. Η αποστολή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός μιας (1) ημέρας. 7. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 1. Κύριο χαρακτηριστικό των προδιαγραφών του Εξεταστικού Κέντρου είναι η επάρκειά του για διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης και η οποία διασφαλίζεται όταν: 2. Το Εξεταστικό Κέντρο διαθέτει τουλάχιστον μια (1) ενιαία και αυτόνομη αίθουσα εξέτασης διακεκριμένη από άλλους χώρους του Εξεταστικού Κέντρου οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες εξέτασης. 3. Η αίθουσα εξέτασης είναι εξοπλισμένη καταλλήλως με εργονομικά καθίσματα και θρανία και δεν είναι υπόγεια. 4. Η αίθουσα εξέτασης καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις πυρασφάλειας και ηλεκτρολογικής ασφάλειας και διαθέτει φυσικό εξαερισμό, φυσικό φωτισμό, θέρμανση και ψύξη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Το Εξεταστικό Κέντρο έχει αναρτημένο το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. 6. Το Εξεταστικό Κέντρο διαθέτει, τουλάχιστον, 2 τ.μ. σε κάθε εξεταζόμενο. 7. Το Εξεταστικό Κέντρο εξασφαλίζει ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των οθονών των Η/Υ των εξεταζομένων το ένα (1) μέτρο. Σελίδα 7 από 14

8 8. Το Εξεταστικό Κέντρο διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 2 Mbps. 9. Το Εξεταστικό Κέντρο διαθέτει δικτυακό εκτυπωτή. 10. Το Εξεταστικό Κέντρο να διαθέτει τηλεφωνική συσκευή, τηλεομοιότυπο (fax), και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ). 11. Το Εξεταστικό Κέντρο διαθέτει τοπικό δίκτυο ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps. 12. Το Εξεταστικό Κέντρο διασφαλίζει την Αδιάλειπτη Παροχή Τάσης (UPS). 13. Το Εξεταστικό Κέντρο διασφαλίζει σε όλους τους συμμετέχοντες στην διαδικασία εξέτασης τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής & ασφάλειας, όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 14. Στην περίπτωση που εξεταζόμενοι είναι άτομα με κινητικές δυσκολίες, το Εξεταστικό Κέντρο διασφαλίζει την ασφαλή πρόσβασή τους από την είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου έως την αίθουσα εξέτασης. 15. Στην αίθουσα εξέτασης εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο. 16. Η αίθουσα εξέτασης διαθέτει περιφερειακό εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εξεταστικού συστήματος του φορέα. 17. Κάθε αίθουσα εξέτασης διαθέτει επαρκή αριθμό Η/Υ εξοπλισμένο με κατάλληλο Hardware και Software σύμφωνα με τα παρακάτω: Για την εύρυθμη λειτουργία της DIPLOMA CERTIFICATION PLATFORM οι υπολογιστές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις του κατασκευαστή του λειτουργικού συστήματος και του κατασκευαστή του λογισμικού των εφαρμογών γραφείου. 1. Επεξεργαστής (CPU): τουλάχιστον 1000 MHz (1GHz) 2. Μνήμη RAM: τουλάχιστον 512 ΜΒ 3. Συσκευή CD-ROM/DVD ROM 4. Κάρτα δικτύου: τουλάχιστον 100 Mbps 5. Ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο: τουλάχιστον 100ΜΒ 6. Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης Η/Υ: 1024x Λειτουργικό σύστημα: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1, στα ελληνικά, ενημερωμένα με όλα τα service packs. 8. Internet Explorer: εκδόσεις 6, 7, 8, 9, 10 ή 11. Στο περιβάλλον της εφαρμογής να εμφανίζονται ή να είναι διαθέσιμες μόνο οι γραμμές εργαλείων-toolbar του κατασκευαστή. Απαγορεύονται τα toolbars τρίτων κατασκευαστών. 9. H λειτουργία των εφαρμογών σε Η/Υ με σφάλματα λειτουργίας ή προσβεβλημένους από ιούς δεν είναι εγγυημένη. 10. Για τη σωστή λειτουργία και επικοινωνία των εφαρμογών της DIPLOMA CERTIFICATION PLATFORM θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα προγράμματα antivirus, προστασίας δεδομένων και πρόσβασης (firewall), προφύλαξης οθόνης (screen saver), παρακολούθησης Η/Υ (key-loggers), κτλ. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να εγκαθιστά στους υπολογιστές του Εξεταστικού Κέντρου λογισμικό το οποίο θα αποτρέπει κακόβουλες ενέργειες και θα διασφαλίζει το κύρος των εξετάσεων. Σελίδα 8 από 14

9 11. Σε κάθε υπολογιστή θα πρέπει να υπάρχει ένας χρήστης με όνομα diploma και κωδικό (password) diploma και να είναι διαχειριστής. Στους υπολογιστές των υποψηφίων, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, συνδεδεμένος θα είναι ο χρήστης diploma. 12. Για την λειτουργία του τοπικού δικτύου θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα τα πρωτόκολλα TCP/IP και DCOM; 13. Εγκατεστημένο λογισμικό συμπίεσης/αποσυμπίεσης (zip). 14. Οι προδιαγραφές για τα πιστοποιητικά για το οποία η διενέργεια εξετάσεων παρέχεται στο Εξεταστικό Κέντρο κατόπιν αιτήσεως αναφέρονται στην σχετική αίτηση. 15. Για τα πιστοποιητικά DIPLOMA BASIC OFFICE, DIPLOMA BASIC OFFICE PLUS, DIPLOMA EXPERT OFFICE, DIPLOMA SECRETARY COMPUTER WORKFLOW, DIPLOMA BUSINESS OFFICE απαιτείται: Microsoft Office: 2000/XP/2003/2007/2010/2013, στα ελληνικά (πλήρης εγκατάσταση), ενημερωμένα με όλα τα service packs ή/και OpenOffice: 3.3, στα ελληνικά (πλήρης εγκατάσταση), ενημερωμένο με όλα τα service packs LibreOffice: 3.4/4.0, στα ελληνικά (πλήρης εγκατάσταση), ενημερωμένο με όλα τα service packs Outlook Express: έκδοση 6. Μόνο με λειτουργικό σύστημα Windows 2000/XP Windows Mail (Αλληλογραφία των Windows). Μόνο με λειτουργικό σύστημα Windows Vista Microsoft Outlook 2000/XP/2003/2007/2010/ Windows Live Mail. Μόνο με λειτουργικό σύστημα Windows 7/8/ Τα Εξεταστικά Κέντρα, όσον αφορά τα Αναγνωρισμένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιητικά, θα μπορούν να διενεργούν εξετάσεις στα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές για τις οποίες έχει εγκριθεί το εξεταστικό σύστημα του φορέα DIPLOMA. Για τα υπόλοιπα πιστοποιητικά οι απαιτήσεις αναφέρονται στην αντίστοιχη αίτηση διενέργειας εξετάσεων. 16. Για τα πιστοποιητικό DIPLOMA RASTER DESIGNER απαιτείται το Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5 17. Για τα πιστοποιητικό DIPLOMA VECTOR DESIGNER απαιτείται το Adobe Illustrator CS3/CS4/CS5 ή/και CorelDraw 12/X3/X4/X5 18. Για τα πιστοποιητικά DIPLOMA AUTOCAD 2D κα το DIPLOMA AUTOCAD 3D απαιτείται το AutoCAD 2006/2007/2008/2009/2010/2011/ 19. Για το πιστοποιητικό Πιστοποιημένος Δημιουργός Ηλεκτρονικού Υλικού και Χειριστής Διαδραστικών Πινάκων απαιτούνται οι εφαρμογές: Hot Potatoes, PowerPoint, Wink, Camtasia Studio, Εφαρμογή Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, Εφαρμογή Αποστολής και Λήψης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας, το λογισμικό Διαδραστικών Πινάκων της infolearn. 20. Ο φορέας DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού λαμβάνει υπ όψιν τις εξελίξεις στην ανάπτυξη των λογισμικών και του υλικού (hardware) που χρησιμοποιεί στα εξεταστικά του συστήματα και τα προσαρμόζει ούτως ώστε να παρέχει στους υποψηφίους πιστοποιητικά τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Οι τρέχουσες Σελίδα 9 από 14

10 απαιτήσεις όσον αφορά το λογισμικό και το υλικό (hardware) είναι διαθέσιμες στον κανονισμό λειτουργίας του Εξεταστικού Κέντρου. Οι προδιαγραφές του Εξεταστικού Κέντρου και κάθε θέσης εξέτασης είναι καταχωρημένες ηλεκτρονικά στο DIPLOMA Admin (ΚΕΔΙΣΠ Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα της Πιστοποίησης) με τρόπο που να είναι άμεσα προσπελάσιμα μέσω του διαδικτύου και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όσον αφορά τα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιητικά. Απαγορεύεται σε χώρο που χρησιμοποιείται ως Εξεταστικό Κέντρο από Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και ο οποίος λειτουργεί και ως κέντρο εκπαίδευσης ή και επιμόρφωσης, να προβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο ή οποιοδήποτε μέσο ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση ή και επιμόρφωση έχει οποιαδήποτε σύνδεση με τη χορήγηση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ από τον Φορέα. 8. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Το Εξεταστικό Κέντρο ορίζει ένα (1) άτομο Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου και τουλάχιστον έναν Υπεύθυνο Εξεταστικής Διαδικασίας. Ο Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας θα μπορεί ταυτόχρονα να είναι και Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης. 9. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Η εξέταση γίνεται στην ελληνική γλώσσα με το αυτοματοποιημένο σύστημα εξέτασης (ΑΣΕ) - DIPLOMA CLIENT που χρησιμοποιεί αυτόματη διόρθωση βαθμολόγηση του υλικού των απαντήσεων του εξεταζομένου και άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων αυτού για κάθε αντικείμενο εξέτασης, ξεχωριστά και διακεκριμένα μεταξύ του και βασίζεται σε τεχνολογία διόρθωσης με χρήση πραγματικής εφαρμογής. Το αυτοματοποιημένο σύστημα εξέτασης DIPLOMA CLIENT περιλαμβάνει Βάση Ερωτήσεων (QTB) η οποία συγκροτεί διαφορετικά θέματα εξέτασης (tests) αποτελούμενα από ορισμένο αριθμό ερωτήσεων, για κάθε γνωστικό αντικείμενο του σχήματος πιστοποίησης. Το αυτοματοποιημένο σύστημα εξέτασης DIPLOMA CLIENT αποτελεί μέρος του Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος Πιστοποίησης DIPLOMA ADMIN. Μέσω του DIPLOMA ADMIN ενημερώνεται το αρχείο του υποψηφίου με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το αυτοματοποιημένο σύστημα εξέτασης DIPLOMA CLIENT. 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Οι επιτηρητές φροντίζουν για την ταυτοποίηση των υποψηφίων. 2. Δίνονται οδηγίες στους υποψηφίους για την χρήση του λογισμικού των εξετάσεων. 3. Στη διάρκεια των εξετάσεων στην αίθουσα παρευρίσκονται μόνο οι επιτηρητές. Ο τεχνικός υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου εισέρχεται στην αίθουσα μόνο αν τον καλέσουν οι επιτηρητές και μόνο για την επίλυση τεχνικού προβλήματος σχετικού με τους υπολογιστές και το λογισμικό. Σελίδα 10 από 14

11 4. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και λοιπών βοηθημάτων. 5. Απαγορεύεται η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων. 6. Για το πιστοποιητικό DIPLOMA BASIC OFFICE ισχύουν τα εξής: Κάθε υποψήφιος καλείται για κάθε ενότητα του σχήματος πιστοποίησης να απαντήσει εντός 45 λεπτών. Περιπτώσεις Α.Μ.Ε.Α.: Ο χρόνος εξέτασης αυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) λεπτά. 7. Για το πιστοποιητικό DIPLOMA BASIC OFFICE PLUS ισχύουν τα εξής: Κάθε υποψήφιος καλείται για το σύνολο των ενοτήτων του σχήματος πιστοποίησης που θα επιλέξει, να απαντήσει εντός 60 λεπτών. 8. Για το πιστοποιητικό DIPLOMA BUSINESS OFFICE ισχύουν τα εξής: Οι ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου εξετάζονται ταυτόχρονα σε μία εξεταστική διαδικασία διάρκειας 60 λεπτών. Οι υπόλοιπες ενότητες εξετάζονται μεμονωμένα και έχουν διάρκεια 45 λεπτά. 9. Για το πιστοποιητικό DIPLOMA SECRETARY COMPUTER WORKFLOW ισχύουν τα εξής: Οι ενότητες Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου και Παρουσιάσεις εξετάζονται ταυτόχρονα σε μία εξεταστική διαδικασία η οποία διαρκεί 120 λεπτά. Οι εναπομείνουσες ενότητες εξετάζονται μεμονωμένα όπως στο πιστοποιητικό DIPLOMA BASIC OFFICE. Για κάθε μια από τις εναπομείνουσες ενότητες ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει εντός 45 λεπτών. 10. Για τα υπόλοιπα πιστοποιητικά ισχύει ότι αναγράφεται στην αντίστοιχη αίτηση έγκρισης διενέργειας εξετάσεων. 11. Για την επιτυχία στις εξετάσεις πρέπει: Βάση επιτυχίας θεωρείται, στα αναγνωρισμένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιητικά, το 70% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Για τα υπόλοιπα πιστοποιητικά ισχύει ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη αίτηση διενέργειας εξετάσεων. Να εκτελεστούν δραστηριότητες στο περιβάλλον της εφαρμογής της εξεταζόμενης ενότητας και να προκύψει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Να απαντηθούν ερωτήματα μιας επιλογής από πολλές, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού ή άλλου αντίστοιχου τύπου, τα οποία θα αποτελούν όχι μεγαλύτερο ποσοστό από το 40% του συνόλου των ερωτημάτων της εξέτασης. Το ποσοστό του 40% ισχύει για εξετάσεις οι οποίες οδηγούν σε απόκτηση αναγνωρισμένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιητικού. 12. Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να αγνοήσει μία ή περισσότερες ερωτήσεις τις οποίες θα έχει την δυνατότητα να απαντήσει μετά την τελευταία ερώτηση της εξέτασης στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος χρόνος. 13. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα από τη στιγμή που δοθούν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις της ενότητας ή με τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου εξέτασης. 14. Ο υποψήφιος μπορεί να τερματίσει την εξέταση πριν τον προβλεπόμενο χρόνο λήξης της. Στην περίπτωση αυτή οι αναπάντητες ερωτήσεις θεωρούνται αυτόματα λανθασμένες. 15. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων οι υποψήφιοι συμπληρώνουν εφόσον το επιθυμούν την σχετική φόρμα αξιολόγησης των εξετάσεων και οι επιτηρητές φροντίζουν να αποχωρήσουν οι υποψήφιοι άμεσα από την αίθουσα. Σελίδα 11 από 14

12 11. Σχήματα Πιστοποίησης της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Η DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού έχει αναπτύξει, στην Ελληνική γλώσσα, το ακόλουθο σχήμα πιστοποίησης το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του παρακάτω πιστοποιητικού: DIPLOMA BASIC Office: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA BASIC Office αν ολοκληρώσει με επιτυχία από μια έως και επτά από τις παρακάτω διαθέσιμες ενότητες: 1. Βασικές έννοιες υπολογιστών 2. Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων 3. Επεξεργασία Κειμένου 4. Υπολογιστικά Φύλλα 5. Βάσεις Δεδομένων 6. Παρουσιάσεις 7. Υπηρεσίες Διαδικτύου DIPLOMA BASIC Office Plus: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA BASIC Office Plus αν ολοκληρώσει με επιτυχία από μια έως και επτά από τις παρακάτω διαθέσιμες ενότητες. Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει το πλήθος των ενοτήτων στις οποίες θα εξεταστεί ταυτόχρονα. Οι ενότητες είναι οι παρακάτω: 1. Βασικές έννοιες υπολογιστών 2. Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων 3. Επεξεργασία Κειμένου 4. Υπολογιστικά Φύλλα 5. Βάσεις Δεδομένων 6. Παρουσιάσεις 7. Υπηρεσίες Διαδικτύου DIPLOMA EXPERT OFFICE: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA EXPERT Office αν ολοκληρώσει με επιτυχία από μια έως και τέσσερις από τις παρακάτω διαθέσιμες ενότητες: 1. Expert Επεξεργασία Κειμένου 2. Expert Υπολογιστικά Φύλλα 3. Expert Βάσεις Δεδομένων 4. Expert Παρουσιάσεις DIPLOMA SECRETARY COMPUTER WORKFLOW: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA SECRETARY COMPUTER WORKFLOW αν ολοκληρώσει πρώτα με επιτυχία πέντε διαθέσιμες ενότητες (συγκεκριμένα τις ενότητες δύο (2), τρία (3), τέσσερα (4), έξι (6) και επτά (7)) λαμβάνοντας υπ όψιν ότι και οι πέντε ενότητες εξετάζονται ταυτόχρονα. Στη συνέχεια μπορεί να Σελίδα 12 από 14

13 εξεταστεί και στις υπόλοιπες δύο εναπομείνουσες ενότητες (συγκεκριμένα την πρώτη (1) και την Πέμπτη (5): 1. Βασικές έννοιες υπολογιστών 2. Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων 3. Επεξεργασία Κειμένου 4. Υπολογιστικά Φύλλα 5. Βάσεις Δεδομένων 6. Παρουσιάσεις 7. Υπηρεσίες Διαδικτύου DIPLOMA BUSINESS OFFICE: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA BUSINESS OFFICE αν ολοκληρώσει πρώτα με επιτυχία τρεις διαθέσιμες ενότητες (συγκεκριμένα τις ενότητες τρία (3), τέσσερα (4) και επτά (7)) λαμβάνοντας υπ όψιν ότι και οι τρεις ενότητες εξετάζονται ταυτόχρονα. Στη συνέχεια μπορεί να εξεταστεί και στις υπόλοιπες τέσσερις εναπομείνουσες ενότητες (συγκεκριμένα την πρώτη (1), την δεύτερη (2) την πέμπτη (5) και την έκτη (6): 1. Βασικές έννοιες υπολογιστών 2. Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων 3. Επεξεργασία Κειμένου 4. Υπολογιστικά Φύλλα 5. Βάσεις Δεδομένων 6. Παρουσιάσεις 7. Υπηρεσίες Διαδικτύου DIPLOMA WEB BASICS: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA WEB BASICS αν ολοκληρώσει με επιτυχία την ενότητα WEB BASICS. DIPLOMA HTML: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA HTML αν ολοκληρώσει με επιτυχία την ενότητα HTML. DIPLOMA CSS: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA CSS αν ολοκληρώσει με επιτυχία την ενότητα CSS. DIPLOMA JAVASCRIPT: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA JAVASCRIPT αν ολοκληρώσει με επιτυχία την ενότητα JAVASCRIPT. DIPLOMA PHP: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA PHP αν ολοκληρώσει με επιτυχία την ενότητα PHP. DIPLOMA MySQL: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA MYSQL αν ολοκληρώσει με επιτυχία την ενότητα MYSQL. DIPLOMA Joomla! Administrator: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA Joomla! Administrator αν ολοκληρώσει με επιτυχία την ενότητα Joomla! Administrator. DIPLOMA VECTOR DESIGNER: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA VECTOR DESIGNER αν ολοκληρώσει με επιτυχία την ενότητα VECTOR DESIGNER. Σελίδα 13 από 14

14 DIPLOMA RASTER DESIGNER: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA RASTER DESIGNER αν ολοκληρώσει με επιτυχία την ενότητα RASTER DESIGNER. DIPLOMA ΤΥΦΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA ΤΥΦΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ αν ολοκληρώσει με επιτυχία μια από τις παρακάτω ενότητες: Ελληνικό Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης Αγγλικό Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης ΕλληνοΑγγλικό Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης DIPLOMA AUTOCAD 2D: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA AUTOCAD 2D αν ολοκληρώσει με επιτυχία την ενότητα AUTOCAD 2D. DIPLOMA AUTOCAD 3D: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA AUTOCAD 3D αν ολοκληρώσει με επιτυχία την ενότητα AUTOCAD 3D. Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδραστικοί Πίνακες: Σχήμα πιστοποίησης. Ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση DIPLOMA Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδραστικοί Πίνακες. Σελίδα 14 από 14

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Τ Ι Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ KOINΩNIKΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓENIKH Δ/NΣH ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Tαχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΚΑ.ΠΙ.Σ) Έκδοση : 03 Συντάχθηκε από : Ν.KOYΣΙΔΗΣ Ημερομηνία έκδοσης : 18.07.2014 Ελέγχθηκε από : Μ. ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ Ελέγχθηκε από Δ.Δ.Π : Α. ΖΟΥΛΟΣ Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Νοέμβριος 2009 www. go-e.mcit.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα