Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6"

Transcript

1 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index Προφίλ 1:1 Profiles 1: Τομές 1:1 Sections 1: Υαλώσεις Glazings Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Προφίλ 1:1 Profiles 1: Τομές 1:1 Sections 1: Προφίλ 1:1 Profiles 1: Τομές 1:1 Sections 1: Μηχανισμοί Mechanisms Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets 71-7 Γενικές Πληροφορίες General Information V6/2012 1

2 2 V6/2012

3 Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information V6/2012 3

4 ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το νέο ανοιγοανακλινόμενο σύστημα της ALUMIL Μ30600 κορυφαίας αντιβαλλιστικής προστασίας FΒ6 και ηχομόνωσης είναι ένα ισχυρό, μη θερμομονωτικό σύστημα για σταθερές και ανοιγοανακλινόμενες τυπολογίες. Είναι σχεδιασμένο με υψηλής στιβαρότητας προφίλ και με δυνατότητα να αντέξει παράθυρα βαρέως τύπου με βάρος έως 300Kg.Φέρει υάλωση έως 50mm με ειδικά πηχάκια ασφαλείας, τρία (3) επίπεδα στεγάνωσης (Aluseal), και ειδικού τύπου λάμες 6mm, καθώς και ειδικού τύπου χαλύβδινες ενισχύσεις, για αδιαπέραστη ασφάλεια. TILT & CASEMENT ANTI-BALLISTIC HIGH SECURITY SYSTEM The new tilt & casement system of ALUMIL M30600 with top anti-ballistic protection FB6 and sound resistance is a powerful, non thermal insulate system for fixed and tilt & casement typologies. Designed with high stiffness profiles and with the possibility of bearing heavy type windows of up to 300Kg. Glazing thickness up to 50mm with special safety glazing beads, three (3) sealing levels (Aluseal), 6mm of special type blades, as well as special type stainless steel reinforcements, for impenetrable safety. ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η σειρά Μ9760 επεκτείνει την κάλυψη της ALUMIL, στο χώρο της αντιβαλλιστικότητας. Πρόκειται για ένα ισχυρό, αυξημένης θερμομόνωσης σύστημα για σταθερές και ανοιγόμενες ανακλινόμενες τυπολογίες. Είναι σχεδιασμένο με υψηλής στιβαρότητας συνδεσμολογία προφίλ και με δυνατότητα να αντέξει θύρες βαρέως τύπου με βάρος πόρτας έως 150Kg και παράθυρα έως 120Kg. Το M9760 διαθέτει αυξημένου πάχους διατομές και συμπαγή εξωτερικό θώρακα αλουμινίου. TILT & CASEMENT HEAT INSULATED ANTI-BALLISTIC HIGH SECURITY SYSTEM M9760 series extends ALUMIL s protection, in the anti-ballistic space. It s all about a powerful, high increased heat insulation system for fixed and tilt & casement typologies. Designed with high stiffness profiles and with the possibility of bearing heavy type doors of up to 150Kg and window weight up to 120Kg. M9760 allocates increased thickness cross-sections and compact exterior aluminium thorax. ΣΥΡΟΜΕΝΟ / ΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟ / ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νέο ανασυρόμενο σύστημα της ALUMIL S30700 κορυφαίας αντιβαλλιστικής προστασίας (FΒ, FΒ6) και ηχομόνωσης είναι ένα ισχυρό, μη θερμομονωτικό σύστημα για όλες τις τυπολογίες των Συρόμενων Αρχιτεκτονικών Συστημάτων όπως μονόφυλλο, δίφυλλο, τρίφυλλο και τετράφυλλο χωνευτό και φιλητό. Είναι σχεδιασμένο με υψηλής στιβαρότητας συνδεσμολογία προφίλ και με δυνατότητα να αντέξει παράθυρα βαρέως τύπου με βάρος έως 600Kg.Φέρει υάλωση έως 37mm με ειδικά πηχάκια ασφαλείας, ειδικού τύπου λάμες 6mm, για κορυφαία ασφάλεια και INOX οδηγούς κύλησης. LIFT & SLIDE ANTI-BALLISTIC SYSTEM The new lift & slide system of ALUMIL S30700 with top anti-ballistic protection (FB, FB6) and sound resistance is a powerful, non thermal insulate system for all typologies of sliding systems with single, double, triple and four-fold sashes, built-in or bypass. Designed with high stiffness profiles and with the possibility of bearing heavy type windows of up to 600Kg. Glazing thickness up to 37mm with special safety glazing beads, 6mm of special type blades, for top safety and stainless steel sliding guides. V6/2012

5 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation V6/2012 5

6 A = Γωνία επιπεδότητας SB = Γέφυρα τακαρίσματος = Μονωτικό υλικό C = Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή N = Γωνία σύνδεσης καρφωτή SC = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή SA = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή αλουμινίου = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης T = Ειδικό = Στιγμιαία κόλλα = Μονωτική ταινία = Μέγιστο πλάτος = Μέγιστο ύψος S = Γωνία σύνδεσης βιδωτή I = Προφίλ ενίσχυσης = Εξωτερική περίμετρος R = Γωνία σύνδεσης με υποδοχή για βίδα = Τάπα = Κύρια περίμετρος IM = Γωνία σύνδεσης ανοξείδωτη μηχανική = Kooltherm = Ροπή αδρανείας x-x G = Γωνία για πηχάκι = Γωνία σύνδεσης ρυθμιζόμενη = Πριόνι = Κονδύλι = Ροπή αδρανείας y-y = Βάρος TC = Σύνδεσμος ταυ χυτός = Ματσόλα από καουτσούκ = Προφίλ TA = Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου = Οδηγός διάτρησης = Αριθμός σελίδας T = Σύνδεσμος τραβέρσας = Πρεσάκι * = Δεν υπάρχει απόθεμα A = Alignment corner SB = Setting block = Sealant C = Crimp cleat = Adjustable transom-mullion cleat = Instant glue N = Nail cleat = Reinforcement plate for corners = Sealing tape SC = Cast spring cleat = Reinforcement plate for joints = Width SA = Aluminium spring cleat = Special = Height S = Screw spring cleat I = Reinforcement profile = External perimeter R = Crimp cleat pre-tapped = End cap = Primary perimeter IM = Inox mechanical cleat = Kooltherm = Moment of inertia x-x G = Glazing holder corner = Saw = Moment of inertia y-y = Corner cleat, adjustable = Milling bit = Weight TC = Cast transom-mullion cleat = Rubber mallot = Profile TA = Aluminium transom-mullion cleat = Drill jig = Page number T = Transom-mullion cleat = Punch press * = Not a stock item 6 V6/2012

7 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index V6/2012 7

8 mm mm mm mm cm cm gr/m M ,9, ,00 0, M ,29 57, M , ,99 31, M , ,50 80, M , ,2 115, M976 65,3 90, ,05 1, V6/2012

9 Ευρετήριο προφίλ Profile index mm mm mm mm cm cm gr/m M ,17 103, M ,00 218, M ,7 19, ,75 1, M ,9 85, ,66 10, M , ,15 3, M9773 8,7 73, ,80 5, V6/2012 9

10 mm mm mm mm cm cm gr/m M977 36,75 1, ,17 1, M9775 8,3 21, ,65 51, M ,3 62, M ,35 107, M , ,70 31, V6/2012

11 Ευρετήριο προφίλ Profile index mm mm mm mm cm cm gr/m M ,3 77, ,8 90, M ,8 77, ,72 138, M , ,31 25, M , 90, ,88 190, M ,8 2, ,3 6, M , ,58 1, V6/

12 mm mm mm mm cm cm gr/m S , ,10 88, S , ,00 165, S ,5 2, ,39 7, S ,7 99, ,2 13, S ,2 99, ,39 13, S ,3 107, ,09 18, U-2x10x ,07 0, V6/2012

13 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 V6/

14 85,3 79,6 M30600 Κάσα Frame Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter 1 mm 52 mm 77,9 90,9 ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 15,8 cm 90,6 cm 59 gr/m 51,3 10,8 79,6 M30601 Φύλλο Sash 90,9 77,9 Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter 76 mm 96 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 227,72 cm 138,66 cm 598 gr/m 77,6 1 V6/2012

15 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 118, 90,9 77,9 M30603 Ταυ Transom-mullion Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 507 mm 51 mm 198,88 cm 190,38 cm 6073 gr/m 50, 8 77, 2,8 M30602 Καπάκι Beauty cap Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 263 mm 133 mm 1,31 cm 25,39 cm 703 gr/m 122,8 116,2 2,8 V6/2012 M3060 Καπάκι Beauty cap Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 30 mm 173 mm 1,3 cm 6,56 cm 913 gr/m 15

16 M9351 Καπάκι Beauty cap 16,9,6 Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter 8 mm 17 mm M9767 ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 0,00 cm 0,07 cm 70 gr/m M9767 Πηχάκι Glazing bead 26,7 Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter 138 mm 22 mm 19,9 19,3 ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 0,75 cm 1,0 cm 53 gr/m 26,7 M30605 Πηχάκι Glazing bead Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter 171 mm 37 mm 33 19,3 ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 1,58 cm 1,72 cm 565 gr/m 16 V6/2012

17 Τομές 1:1 Sections 1:1 V6/

18 Μονόφυλλο σταθερό παράθυρο One sash fixed window M9351 M ,3 87,5 8 M30602 M V6/2012

19 Τομές 1:1 Sections 1:1 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο One sash tilt & casement window M9351 M9767 6,8 M ,3 8 5,3 99,6 1, M30602 M ,9 V6/

20 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό One sash tilt & casement window with fixed 3 M30603 M M30602 M ,8 6,8, 6 66, 99, M9767 M V6/2012

21 Τομές 1:1 Sections 1:1 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό One sash tilt & casement window with fixed Τομή ελεύθερης κλίμακας Free scale section M30601 M Χαλύβδινη ενίσχυση Steel reinforcement 6, ,8 7 8 M9351 M ,6 118, V6/

22 22 V6/2012

23 Υαλώσεις Glazings V6/

24 Υάλωση 37mm Glazing 37mm,8 37 3,1 M9351 M30605 Υάλωση 50mm Glazing 50mm M9351 M V6/2012

25 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations V6/

26 Κατεργασία απορροής Weep hole machining 26 V6/2012

27 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Σύνδεση ταυ σε κάσα Mullion - transom connection to frame M30603 M3060 M30600 M ,5 11,7 D6,3x80 Σύνδεση ταυ σε φύλλο Mullion - transom connection to sash M30602 M30601 M30603 M ,2 D6,3x80 V6/

28 28 V6/2012

29 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 V6/

30 M9760 Κάσα Frame Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 10 mm 129 mm 10,29 cm 57,9 cm 25 gr/m έξω-μέσα outer-inner έξω-μέσα outer-inner M9776 Κάσα Frame Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 516 mm 129 mm 158,3 cm 62,3 cm 0 gr/m έξω-μέσα outer-inner έξω-μέσα outer-inner V6/2012

31 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 9,5 M9761 Φύλλο Sash Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 51 mm 120 mm 119,99 cm 31,59 cm 301 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner μέσα inner ,5 9,5 M9778 Φύλλο Sash Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 8 mm 116 mm 122,70 cm 31,72 cm 328 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner μέσα inner 5 V6/

32 90, 68, M9762 Φύλλο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα Sash for opening inward entrance door Εξωτερική περίμετρος External perimeter 25 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 156 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 115,50 cm 80,29 cm 21 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner μέσα inner 68, , M9763 Φύλλο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω Sash for opening outward entrance door Εξωτερική περίμετρος External perimeter 07 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 167 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 113,2 cm 115,12 cm 5151 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner 55,9 32 V6/2012

33 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 90 M9765 Ταυ Transom-mullion Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter 53 mm 166 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 113,17 cm 103,22 cm 5106 gr/m Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat μέσα inner + 2 X M9777 Ταυ Transom-mullion Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 559 mm 151 mm 172,35 cm 107,09 cm 5268 gr/m μέσα inner + 2 X V6/

34 M9766 Ταμπλάς Kickplate Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 593 mm 297 mm 576,00 cm 218,75 cm 860 gr/m μέσα inner + 2 X V6/2012

35 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 65, ,85 M976 Μπινί Sash invertion profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 58 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 76 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 93,05 cm 1,85 cm 011 gr/m 32,8 38,9 U-2x10x2 79,5 85, M9771 Μπινί για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα Sash invertion profile for opening inward entrance door Εξωτερική περίμετρος External perimeter 307 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 5 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 56,66 cm 10,89 cm 2619 gr/m 25,8 V6/

36 19, 69,9 73,9 M9772 Μπινί για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω Sash invertion profile for opening outward entrance door Εξωτερική περίμετρος External perimeter 291 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 3 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 28,15 cm 3,18 cm 1377 gr/m 39 19, 69,9 73,9 M9773 Μπινί για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω Sash invertion profile for opening outward entrance door Εξωτερική περίμετρος External perimeter 298 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 8 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 28,80 cm 5,1 cm 131 gr/m 8,7 36 V6/2012

37 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 M9760 M ,75 1,3 M977 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 153 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 0 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 0,17 cm 1,53 cm 39 gr/m M9762 M9775 Κατωκάσι Threshold Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter 338 mm 22 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 2,65 cm 51,5 cm 173 gr/m 21,8 16,3 8,3 V6/

38 M9351 Καπάκι Beauty cap 16,9,6 Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter 8 mm 17 mm M9767 ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 0,00 cm 0,07 cm 70 gr/m M9767 Πηχάκι Glazing bead 26,7 Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter 138 mm 22 mm 19,9 19,3 ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 0,75 cm 1,0 cm 53 gr/m U-2x10x2 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 83 mm 10 2 M9771 Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight mm 0,07 cm 0,62 cm 216 gr/m 38 V6/2012

39 Τομές 1:1 Sections 1:1 V6/

40 Μονόφυλλο σταθερό παράθυρο One sash fixed window XX M M M V6/2012

41 Τομές 1:1 Sections 1:1 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο One sash tilt & casement window , M XX M M M9760 V6/2012 1

42 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό One sash tilt & casement window with fixed XX M9761 M , M9351 M V6/2012

43 Τομές 1:1 Sections 1:1 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό One sash tilt & casement window with fixed XX M M , M9351 M V6/2012 3

44 Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα One sash opening inward entrance door 5 M M XX , , 22 M M9767 M9351 V6/2012

45 Τομές 1:1 Sections 1:1 Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα One sash opening inward entrance door XX M M , , 5 6 M9351 M M977 V6/2012 5

46 Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα One sash opening inward entrance door , 0 90 M9767 M XX M , M9762 M V6/2012

47 Τομές 1:1 Sections 1:1 Μονόφυλλη πόρτα εισόδου με ταμπλά ανοιγόμενη μέσα One sash opening inward entrance door with kickplate XX M M9767 M9766 V6/2012 7

48 Δίφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα Two sash opening inward entrance door 9 Τομή ελεύθερης κλίμακας Free scale section M M XX 68, 5 38,9 5 68, , U-2x10x2 5 68, M9767 M V6/2012

49 Τομές 1:1 Sections 1:1 Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω One sash opening outward entrance door 10 M M XX , , 22 M M9767 M9351 V6/2012 9

50 Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω One sash opening outward entrance door XX M M , , 5 6 M9351 M M V6/2012

51 Τομές 1:1 Sections 1:1 Δίφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω Two sash opening outward entrance door 12 Τομή ελεύθερης κλίμακας Free scale section M XX 90, 5 90, , , 22 M M9767 M9351 V6/

52 52 V6/2012

53 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 V6/

54 51 27, ,35 5,6 37,55 101,5 S30700 Οδηγός Frame guide Εξωτερική περίμετρος External perimeter 350 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 230 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat 31,10 cm 88,27 cm 3876 gr/m έξω outer μέσα inner 106,3 10, , S30701 Φύλλο Sash Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat 553 mm 90 mm 160,00 cm 165,73 cm 6001 gr/m έξω-μέσα outer-inner 5 V6/2012

55 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 12,8 99,5 S3070 Άγκιστρο Weathering profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 18 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 103 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 5,39 cm 13,79 cm 117 gr/m 60,2 17,9 99, S30703 Άγκιστρο Weathering profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 5 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 110 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Τάπα End cap 7,2 cm 13,1 cm 1182 gr/m ,7 V6/

56 108,5 53,3 1 2,8 1,2 5,5 33, ,5 101,9 S30702 Καπάκι Beauty cap Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 16,9,6 312 mm 157 mm 1,39 cm 7,7 cm 836 gr/m M S30705 Μπινί Sash invertion profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 79 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 11 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 12,09 cm 18,36 cm 2637 gr/m M9351 Καπάκι Beauty cap Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 8 mm 17 mm 0,00 cm 0,07 cm 70 gr/m 19,9 26,7 19,3 M9767 Πηχάκι Glazing bead Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter 138 mm 22 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x 0,75 cm Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y 1,0 cm ÂÜñïò 53 gr/m 56 Weight V6/2012

57 Τομές 1:1 Sections 1:1 V6/

58 Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο Two sash parallel lift & slide window 1 Τομή ελεύθερης κλίμακας Free scale section M9351 M9767 S ,5 S S Μ VHB ταινία 0,5mm 3Μ VHB tape 0,5mm 0,5 101,5 0,5 203,5 58 V6/2012

59 Τομές 1:1 Sections 1:1 Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο Two sash parallel lift & slide window 2 Τομή ελεύθερης κλίμακας Free scale section S S30702 S30701 M9767 M V6/

60 Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο Two sash parallel lift & slide window 3 S ,5 0, S30702 S30701 M9767 M9351 0,5 6,5 60 V6/2012

61 Τομές 1:1 Sections 1:1 Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο Two sash parallel lift & slide window S ,5 S30701 S ,5 99, S3070 M9767 M ,3 V6/

62 Τετράφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο Four sash parallel lift & slide window 5 Τομή ελεύθερης κλίμακας Free scale section ,2 S30705 S30702 S M9767 M V6/2012

63 Μηχανισμοί Mechanisms V6/

64 * Sh G G: Κέντρο λαβής Handle center G=09mm (Για Ssh<1865 ForSsh<1865) G=1009mm (Για Ssh>1865 ForSsh>1865) Sw Sw-570 Sw * Προαιρετικά Optional ** Προαιρετικά και για πλάτος φύλλου>1500mm Optional for sash width>1500mm *** Προαιρετικά και για βάρος φύλλου>300kg και μέχρι 00Kg Optional for sash weight>300kg and up to 00Kg V6/2012

65 Μηχανισμοί Mechanisms A/A Βασικό κουτί ράουλα GU 93 Basic kit of rollers GU Ύψος GU93 27,5mm φυσική ανοδίωση Jamb locking gear GU 93 27,5mm EV mm Ύψος GU93 27,5mm καφέ ανοδίωση Jamb locking gear GU 93 27,5mm anodized dark bronze Ύψος GU93 27,5mm φυσική ανοδίωση Jamb locking gear GU 93 27,5mm EV mm Ύψος GU93 27,5mm καφέ ανοδίωση Jamb locking gear GU 93 27,5mm anodized dark bronze Ύψος GU93 27,5mm φυσική ανοδίωση Jamb locking gear GU 93 27,5mm EV mm Ύψος GU93 27,5mm καφέ ανοδίωση Jamb locking gear GU 93 27,5mm anodized dark bronze Ύψος GU93 27,5mm φυσική ανοδίωση Jamb locking gear GU 93 27,5mm EV mm Ύψος GU93 27,5mm καφέ ανοδίωση Jamb locking gear GU 93 27,5mm anodized dark bronze Κλείδωμα Locking bolt mm mm Ντίζα σύνδεσης Tie rod mm 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* * 16** 17* 18* Êùäéêüò Code Ssw Ssh ÐåñéãñáöÞ Description mm Εξωτερική χούφτα HS 6,5mm λευκή Outer finger pull HS 6,5mm white Εξωτερική χούφτα HS 6,5mm μπρονζέ Outer finger pull HS 6,5mm bronze Εξωτερική χούφτα HS 6,5mm ασημί σκούρο Outer finger pull HS 6,5mm dark silver Εξωτερική λάμα λευκή RAL9016 Outer plate white RAL Εξωτερική λάμα καφέ ανοδίωση Outer plate anodized dark bronze Εξωτερική λάμα φυσική ανοδίωση Outer plate EV Εσωτερική λαβή GU 93 λευκή RAL9016 Inner handle GU 93 white RAL Εσωτερική λαβή GU 93 καφέ ανοδίωση Inner handle GU 93 anodized dark bronze Λαβή μέσα-έξω GU 93 λευκή RAL9016 Dual handle on both sides GU 93 white RAL Λαβή μέσα-έξω GU 93 καφέ ανοδίωση Dual handle on both sides GU 93 anodized dark bronze Λαβή μέσα-έξω GU 93 φυσική ανοδίωση Dual handle on both sides GU 93 EV Βίδα Μ5x75 Countersunk screw M5x Κύλινδρος ασφαλείας 35/65 νίκελ Safety cylinder 35/65 nickel finish Πλακάκι εξαερισμού Bottom keeper for ventilation Προσθήκη ύψους κάτω Lower spacer Προσθήκη ύψους Support spacer Στόπερ GU 93 μαύρο Rear stopper GU 93 black Σταθεροποιητής ντίζας GU 93 Tie rod bottom support GU Επέκταση ύψους 500mm ασημί Lift locking gear extension 500mm EV Επέκταση ύψους 500mm καφέ σκούρο Lift locking gear extension 500mm dark brown Επέκταση ύψους με κλείδωμα 500mm ασημί Lift locking gear extension with locking point 500mm EV Εσωτερική λαβή GU 93 φυσική ανοδίωση Inner handle GU 93 EV Βίδα Μ6x75 Countersunk screw M6x75 2 Επέκταση ύψους με κλείδωμα 500mm καφέ σκούρο Lift locking gear extension with locking point 500mm dark brown Ðïóüôçôá Quantity *** Επιπλέον ζεύγος ράουλα για φύλλα μέχρι 00Kg Additional roller set for sashes up to 00Kg Βίδα ISO7050 PH,8x50 C inox A2 Countersunk screw ISO7050 PH,8x50 C inox A Βίδα ISO7050 PH,8x25 C inox A2 Countersunk screw ISO7050 PH,8x25 C inox A Βίδα ISO7050 PH,8x38 C inox A2 Countersunk screw ISO7050 PH,8x38 C inox A Βίδα ISO7050 PH,8x16 C inox A2 Countersunk screw ISO7050 PH,8x16 C inox A Αμορτισέρ φύλλου Sash shock absorber Οδηγός ανύψωσης φύλλου Sash alignment part V6/

66 66 V6/2012

67 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations V6/

68 Κατεργασία απορροής Weep hole machining ,8 68 V6/2012

69 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Κατεργασία τάπας μπινιού Machining for sash invertion profile end cap 0,6 5,5 12, ,6 5,5 12, S30705 V6/

70 70 V6/2012

71 Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets V6/

72 Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή Spring cleat Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή Spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή Spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή Spring cleat Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Ατσάλι Steel Τεμάχιο Piece Ίνοξ Inox Τεμάχιο Piece Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου μέσα Inner transom-mullion cleat Πείρος για συνδέσμους ταυ αλουμινίου Pin for aluminium transom-mullion cleats Ανοξείδωτος οδηγός Inox rail 72 V6/2012

73 Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Μαύρο Black Μαύρο Black Μαύρο Black Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχιο Piece Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχιο Piece Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Τάπα αγκίστρου S30703 End cap for S30703 weathering profile Ίνοξ Inox Ζεύγος Pair (2mm πράσινο green) (3mm καφέ brown) (mm κόκκινο red) (5mm μαύρο black) Μαύρο Black EPDM EPDM Μέτρα Meters Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχιο Piece Τάπα μπινιού S30705 End cap for S30705 sash invertion profile Τακάκι τζαμιού Setting block Λάστιχο φτερού Seal gasket Μαύρο Black Μαύρο Black Μαύρο Black EPDM EPDM Μέτρα Meters EPDM EPDM Μέτρα Meters EPDM EPDM Μέτρα Meters Λάστιχο φτερού φύλλου Sash seal gasket Λάστιχο στεγάνωσης Sealing gasket Λάστιχο στεγάνωσης Sealing gasket EPDM EPDM Μαύρο Black Μέτρα Meters EPDM EPDM Μαύρο Black Τεμάχιο Piece Σιλικονούχο Silicone EPDM Μαύρο EPDM Black Μέτρα Meters Κεντρικό λάστιχο Central seal gasket Βουλκανισμένη γωνία κεντρικού λάστιχου Vulcanized corner for central seal gasket Λάστιχο φτερού φύλλου Μ30602 M30602 sash seal gasket V6/

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Introduction

Εισαγωγή Introduction Doors by Όλα τα σχέδια και χρώματα σε αυτόν τον κατάλογο είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. Για την ακριβή αντιστοιχία των χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ INSECT SCREENS SHADING SYSTEMS Dragonflies Lizards Kάµπ Mosquitoes Mερµήγκ Butterflies Flies Hot Bees Insects Bees onflies Eλικοπτεράκια Eλικοπτεράκια Insects Heat Wave

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES AL US TYL Β ι ο τ ε χ ν ί α κ ο υ φ ω μ ά τ ω ν EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ AUTHORIZED

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 English,13 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Q1244 (C/S/V) Q1044 (C/S/V) Q844 (C/S/V) Register your product at www.samsung.com/global/register Κωδικός:Q1244-01641K-Ger Αγγλικά Προφυλάξεις Ασφάλειας Συγχαρητήρια για

Διαβάστε περισσότερα

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com 1 2 www.aluminco.com Η ALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: TKRMC-15 / TKRMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 43 Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations Important recommendations Safety instructions Please read these instructions carefully before first use. This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2002, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 19 Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Α. Θ. Διαμαντούδης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Περιεχόμενα Contents 1 25 Ελληνικός κατάλογος 2010 1 25 Greek Catalog 2010 PLgr1 PLgr3 Ελληνικός Τιμοκατάλογος 2010 PLgr1 PLgr3 Greek Pricelist 2010 en 1 en

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4934-02 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4934-02 EL NPD4934-02 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα