ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 279/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 279/2014"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 279/2014 «Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για την διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο της εταιρείας ICGB AD σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ Μέρος IΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι («ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ») ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ IGB ΑΓΩΓΟΥ» Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α 309), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α 45). 5. Τις διατάξεις του π.δ.139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ (εφεξής «Οδηγία») και του Κανονισμού αριθ. 715/ Το υπ αριθμ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία ICGB A.D. με τίτλο «Exemption application of ICGB AD under Article 36 of Directive 2009/73/EC and relevant implementing provisions in the Bulgarian and Greek legislation» στο οποίο περιλαμβάνεται Αίτηση Εξαίρεσης κατά το άρθρο 36 της Οδηγίας με αποδέκτες τη ΡΑΕ και την Βουλγαρική Ρυθμιστική Αρχή (State Energy and Water Regulatory Commission), εφεξής «SEWRC». 8. Την σύσταση των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τον Ηλεκτρισμό και το Φυσικό Αέριο με τίτλο «ERGEG Guidelines for Good Practice on Open Season Procedures (GGPOS)» - 1 -

2 σχετικά με τη διεξαγωγή Ανοιχτής Διαδικασίας για τη δέσμευση δυναμικότητας σε νέες υποδομές η οποία εκδόθηκε τον Μάιο του Την σύσταση του ACER προς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ENTSOG) με τίτλο «ACER guidance to ENTSOG on the development of amendment proposals to the Network Code on Capacity Allocation Mechanisms on the matter of incremental and new capacity» αναφορικά με τη συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού 984/2013 ώστε να περιλαμβάνει θέματα κατανομής δυναμικότητας σε νέες υποδομές. 10. Την από 28 Φεβρουαρίου 2013 υπ αριθμ. 112/2013 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο της εταιρείας ICGB AD σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ Μέρος Ι: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». 11. Την από 4 Μαρτίου 2013 υπ αριθμ. 185 Απόφαση της Βουλγαρικής Ρυθμιστικής Αρχής (SEWRC) με την οποία εγκρίθηκαν οι ως άνω υπό στοιχείο (10) κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας επί του αγωγού IGB. 12. Το υπ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία ICGB AD με τίτλο «Submission of draft expression of interest notice and relevant attachments, pursuant to Article 3.1 of "Guidelines for management and allocation of capacity on the IGB Interconnector according to paragraph 6 of Article 36 of Directive 200/73/EC. Phase I: Invitation of Interested Parties to express their interest in reserving capacity"». 13. Το υπ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ O-54665/ έγγραφο της ΡΑΕ με το οποίο ζητήθηκε από την εταιρεία ICGB AD να προβεί σε συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του ως άνω, υπό στοιχείο (12), σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται κατά την υπ. αριθ. 112/2013 Απόφαση της ΡΑΕ. 14. Το από έγγραφο της εταιρείας ICGB AD με το οποίο η εταιρεία υπέβαλε εκ νέου το κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB στη ΡΑΕ και στην SEWRC (ΡΑΕ Ι / ). 15. Την από 17 Απριλίου 2013 υπ αριθ. 177/2013 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73». 16. Την από 8 Μαΐου 2013 υπ αριθ. 188 Απόφαση της Βουλγαρικής Ρυθμιστικής Αρχής (SEWRC) με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω υπό στοιχείο (14) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB. 17. Την υπ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ / Έκθεση της εταιρείας ICGB AD προς τις Ρυθμιστικές Αρχές με τίτλο «Results of expressions of Interest Phase in the Market Test for the gas Interconnector Greece - Bulgaria (IGB), conducted in accordance with "Guidelines for the management and allocation of capacity on the IGB Interconnector according to paragraph 6 of article 36 Of Directive 2009/73/Ec. Phase 1 Invitation of Interested Parties to Express their interest in reserving capacity», στην οποία γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 18. Το υπ. αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της εταιρείας ICGB AD με το οποίο η εταιρεία υπέβαλε προς την ελληνική και τη Βουλγαρική ρυθμιστική αρχή ερώτημα σχετικά με την πρόοδο ως προς τον σχεδιασμό της δεύτερης φάσης της διαδικασίας για τη δέσμευση δυναμικότητας στο αγωγό IGB

3 19. Το υπ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της εταιρείας ICGB AD με το οποίο η εταιρεία υπέβαλε προς την Ελληνική και τη Βουλγαρική ρυθμιστική αρχή πρόταση σχετικά με τη διαμόρφωση των Κατευθυντήριων Γραμμών για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας (Market Test) δέσμευσης δυναμικότητας στον αγωγό IGB καθώς και πρόταση για τη διαμόρφωση της σχετικής Πρόσκλησης, της Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας και των σχετικών εγγυητικών επιστολών. 20. Το υπ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της εταιρείας ICGB AD με το οποίο η εταιρεία συμπλήρωσε το κείμενο εργασίας των Κατευθυντήριων Γραμμών για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας (Market Test) δέσμευσης δυναμικότητας στον αγωγό IGB. 21. Τις από 2 Μαΐου 2014 υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-58322, Ο-58323, Ο-58324, Ο-58326, Ο ανακοινώσεις (μηνύματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας) της ΡΑΕ για λογαριασμό και της SEWRC προς τους συμμετέχοντες κατά την πρώτη φάση του Market Test κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για δέσμευση δυναμικότητας επί του αγωγού IGB, δια των οποίων ανακοινώσεων κλήθηκαν οι ανωτέρω να συμμετάσχουν σε διαβούλευση επί σχεδίου κειμένου με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για την διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο της εταιρείας ICGB AD σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ Μέρος IΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι («ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ») ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ» (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές Δεσμευτικού Σταδίου»). 22. Τα υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / , Ι / και Ι / έγγραφα με τα οποία οι συμμετέχουσες υπέβαλαν τα σχόλιά τους ως προς τις υπό διαβούλευση Κατευθυντήριες Γραμμές Δεσμευτικού Σταδίου. 23. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. Σκέφτηκε ως εξής: Επειδή, με το υπ. αριθμ (7) σχετικό, η εταιρεία ICGB AD υπέβαλε στις Ρυθμιστικές Αρχές της Βουλγαρίας (SEWRC) και Ελλάδας (ΡΑΕ) Αίτηση για την εξαίρεση προτεινόμενης νέας υποδομής φυσικού αερίου από την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ (άρθρα 9, 32, 33, 34 και άρθρο 41 παράγραφοι 6,8 και 10). Η προτεινόμενη υποδομή (αγωγός IGB) αφορά στην ανάπτυξη νέου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου με κύρια κατεύθυνση της ροής από Ελλάδα προς Βουλγαρία και δυναμικότητα από 3-5 bcm/y. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αίτησης Εξαίρεσης προβλέπεται η σύνδεση του αγωγού με το ΕΣΦΑ στην περιοχή της Κομοτηνής (εφεξής «Σημείο Εισόδου IGB») και η σύνδεση με το Βουλγαρικό σύστημα μεταφοράς στην περιοχή της Stara Zagora στη Βουλγαρία (εφεξής «Σημείο Εξόδου IGB»). Επειδή, η Αίτηση Εξαίρεσης εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του Ν. 4001/2011. Ειδικότερα προβλέπεται η χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση πρόσβασης σε ΑΣΦΑ με απόφαση της ΡΑΕ σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 36 της Οδηγίας. Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας, πριν από τη χορήγηση εξαίρεσης, η ρυθμιστική αρχή αποφασίζει τους κανόνες και τους μηχανισμούς για τη διαχείριση και τη κατανομή δυναμικού. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς πρέπει να απαιτείται να καλούνται όλοι οι δυνητικοί χρήστες της υποδομής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον - 3 -

4 για μίσθωση δυναμικού (εφεξής «Market Test»). Όλοι οι δυνητικοί χρήστες καλούνται προτού γίνει η κατανομή του δυναμικού στην υποδομή ακόμη και για ιδία χρήση. Κατά την αξιολόγηση της Αίτησης Εξαίρεσης κατά τα κριτήρια της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) και ε) του άρθρου 6 της Οδηγίας η ρυθμιστική αρχή λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας κατανομής δυναμικού. Επειδή, σύμφωνα με τη συνήθη βέλτιστη πρακτική κατά τα ως άνω στοιχεία (8) και (9) προβλέπεται η διεξαγωγή του Market Test προκειμένου για την στάθμιση τυχόν επενδυτικού ενδιαφέροντος σε δύο στάδια: (α) Μέρος Ι : Στάδιο υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών (β) Μέρος ΙΙ: Στάδιο δέσμευσης δυναμικότητας Επειδή, κατά τα ανωτέρω, οι Ρυθμιστικές Αρχές Βουλγαρίας και Ελλάδας συνεργάστηκαν αρχικά για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικών με την Διαχείριση και Κατανομή Δυναμικότητας στον προτεινόμενο αγωγό κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας και οι οποίες αφορούν στο Στάδιο υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών (Μέρος Ι). Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές μη Δεσμευτικής Φάσης») εγκρίθηκαν με τις ως άνω υπό στοιχεία (10) και (11) αποφάσεις της ΡΑΕ και της SEWRC. Επειδή, περαιτέρω οι Ρυθμιστικές Αρχές Βουλγαρίας και Ελλάδας ενέκριναν, με τις ως άνω υπό στοιχεία (15) και (16) αποφάσεις τους, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που συνέταξε η εταιρεία ICGB A.D για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών για τη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB. Επειδή, σύμφωνα με το ως άνω υπό στοιχείο (17) σχετικό, κατά το στάδιο υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών, το οποίο έλαβε χώρα από τις 13 Μαΐου έως τις 15 Ιουλίου 2013, συμμετείχε σημαντικός αριθμός ενδιαφερομένων, πλέον των μετόχων της εταιρείας ICGB AD, όπως αυτοί προκύπτουν από την ως άνω υπό στοιχείο (7) Αίτηση Εξαίρεσης της εταιρείας. Ειδικότερα τα αιτήματα τα οποία υπεβλήθησαν για τη δέσμευση (α) αδιάλειπτης δυναμικότητας κατά την κατεύθυνση της ροής από Ελλάδα προς Βουλγαρία (β) αδιάλειπτης δυναμικότητας κατά την κατεύθυνση της ροής από Βουλγαρία προς Ελλάδα (φυσική ροή) και (γ) διακοπτόμενης δυναμικότητας κατά την κατεύθυνση της ροής από Ελλάδα προς Βουλγαρία (εμπορική ροή) αφορούσαν σε συνολική μέγιστη δυναμικότητα έως bncm/y, 3,78 bncm/y και 1.1 bncm/y αντιστοίχως. Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κατευθυντήριες Γραμμές μη Δεσμευτικής Φάσης, άρθρο 3, παράγραφος 3.5 «After the EoI Phase has been completed, the Authorities, taking also into consideration the report referred to in Article 7 below, shall proceed alternatively with the following: (a) If no interested parties, other than ICGB Stakeholders, have participated in the EoI Phase, the Authorities, shall request ICGB to refine its Exemption Application taking into account the EoI results. Following the receipt of the refined Exemption Application, the Authorities will assess if the criteria set by Article 36.1 of the Directive are fulfilled and if so, they will express a positive opinion upon granting the exemption. In forming their opinion and according to Article 36.6 of the Directive, the Authorities will evaluate the need to impose additional conditions on the exemption, related indicatively to the duration of the exemption and to any additional conditions for ensuring non-discriminatory access to the infrastructure, taking also into account any specific national circumstances in the Host Countries and the technical and economic aspects of the IGB project. (b) If interested parties other than ICGB Stakeholders have participated in the EoI Phase and expressed interest in reserving capacity in the IGB Pipeline, the Authorities shall request ICGB to perform the Bidding - 4 -

5 Phase of the Market Test prior to any assessment of the Exemption Application and/or any request for its refinement. A positive opinion upon granting the exemption may be conditional on the obligation on ICGB AD to offer part or the whole of the capacity requested in the EoI Phase in the Bidding phase and to build it if allocated, in so far as it is technically and economically feasible to do so».. Δηλαδή, εάν από την συμμετοχή στην πρώτη μη δεσμευτική φάση του Market Test καταγράφεται επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δέσμευση δυναμικότητας και από άλλους συμμετέχοντες πλέον των μετόχων της εταιρείας ICGB A.D., τότε οι Ρυθμιστικές Αρχές οφείλουν να καλέσουν την εταιρεία ICGB να προβεί στην εκτέλεση της δεύτερη φάσης του Market Test πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης επί της υπό στοιχείο (7) Αίτησης Εξαίρεσης της εταιρείας ICGB A.D.. Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κατευθυντήριες Γραμμές μη Δεσμευτικής Φάσης, άρθρο 3, παράγραφος 3.7 «In the case that a necessity for carrying out a Bidding Phase, arises as outlined in paragraph 3.5(b) above, the guidelines for its detailed design and implementation and the amount of capacity available for booking will be issued jointly by the Authorities, upon proposal by ICGB, in line with the principles of the present Guidelines. The Bidding Phase Guidelines will include rules for capacity allocation, products, tariffs and duration of contracts, as well as mechanisms to deal with cost-overruns and penalties applied to ICGB AD if capacity is not delivered in time taking into account the criteria referred in Article 36.1 of the Directive, and the results of the EoI Phase». Δηλαδή προβλέπεται η εκ νέου έκδοση κατευθυντήριων γραμμών ειδικών για το στάδιο υποβολής δεσμευτικών προσφορών μετά από σχετική πρόταση της αιτούσας εταιρείας. Επειδή, η εταιρεία ICGB A.D. με τα ως άνω υπό στοιχεία (18), (19) και (20) σχετικά, υπέβαλε την πρότασή της σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατανομή δυναμικότητας κατά το δεύτερο στάδιο του Market Test (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές μη Δεσμευτικής Φάσης»). Επειδή, οι Ρυθμιστικές Αρχές Βουλγαρίας και Ελλάδας διαβουλεύθηκαν περαιτέρω με την εταιρεία ICGB A.D. για την διαμόρφωση του κειμένου των Κατευθυντήριων Γραμμών μη Δεσμευτικής Φάσης κατά τη χρονική περίοδο Δεκέμβριος 2013 Μάιος Επειδή, οι Κατευθυντήριες Γραμμές Δεσμευτικής Φάσης με το ως άνω υπό στοιχείο (21) τέθηκαν σε διαβούλευση από τις Ρυθμιστικές Αρχές ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία είχα συμμετάσχει στο πρώτο στάδιο του Market Test να υποβάλλουν τα σχόλιά τους. Κατόπιν τούτου υπεβλήθησαν τα υπό στοιχείο (22) σχόλια από τις συμμετέχουσες τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση των κατευθυντήριων γραμμών. Επειδή, οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας Βουλγαρίας και Ελλάδας όπως αυτή συνεχίζεται σε αδιάλειπτη βάση ήδη από την υποβολή εκ μέρους της εταιρείας ICGB AD της ως άνω υπό στοιχείο (7) Αίτησης Εξαίρεσης έως σήμερα. Επειδή, οι Ρυθμιστικές Αρχές Βουλγαρίας και Ελλάδας συνεργάστηκαν μεταξύ τους για την τελική διαμόρφωση των Κατευθυντήριων Γραμμών Δεσμευτικού Σταδίου και κατά τη διαδικασία αυτή διατυπώθηκαν κοινές θέσεις ως προς το περιεχόμενο αυτών

6 Για τους παραπάνω λόγους Αποφασίζει Να εγκρίνει το Δεύτερο Μέρος των κατευθυντήριων γραμμών για την διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο της εταιρείας ICGB AD σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, ως ακολούθως : «Κατευθυντήριες γραμμές για την Διαχείριση και Κατανομή Δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο της εταιρείας IGB AD σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ Μέρος ΙΙ: Στάδιο δέσμευσης δυναμικότητας Guidelines for management and allocation of capacity on the IGB INTERCONNECTOR according to paragraph 6 of article 36 of Directive 2009/73/EC PHASE II: Invitation of EoI Participants to present binding offers to reserve capacity in the IGB Pipeline Considering that: The company, ICGB AD, has submitted to the National Regulatory Authorities of Bulgaria (the State Energy and Water Regulatory Commission or SEWRC), and Greece (the Regulatory Authority for Energy or RAE) (together the Authorities) an application for exemption for the Gas lnterconnector Greece Bulgaria Project (IGB Project) from the provisions of Articles 9, 32 and 41(6), (8) and (10) of Directive 2009/73/EC. The IGB Project comprises of a new transmission line, the IGB Pipeline, designed to connect the national transmission systems of Greece and Bulgaria and thus qualifies as an interconnector. Paragraph 6 of Article 36 of Directive 2009/73/EC provides that the Authorities must decide upon the rules and mechanisms for management and allocation of capacity. These rules shall require that all potential users of the IGB Project are invited to indicate their interest in contracting capacity before capacity allocation in the IGB Project takes place (the Market Test). During January and February of 2013 the Authorities developed and issued (RAE decision 111/ , SEWRC 185/ ) Guidelines for management and allocation of capacity on the IGB INTERCONNECTOR according to paragraph 6 of article 36 of Directive 2009/73/EC PHASE I: Invitation of interested parties to express their interest in reserving capacity. According to the EoI Guidelines the Market Test for the allocation of capacity on the IGB pipeline is to be conducted in two phases (i) the Expression of Interest (Eol) Phase; and (ii) the Bidding Phase

7 The EoI Phase of the Market Test took place from 13 May 2013 to 15 July 2013 on the basis of an EoI Notice developed by ICGB AD in accordance with the EoI Guidelines and approved by the Authorities (RAE 177/ , SEWRC P-188/ ). A number of interested parties, other than ICGB stakeholders, have participated in the EoI Phase and expressed interest in reserving long term capacity in the IGB Pipeline in both the forward flow (Greece-Bulgaria) and the reverse (Bulgaria-Greece) directions. Aggregate capacity requests for Firm Forward Flow Capacity reached a peak of bncm/y occurring from 2019 and for up to 5 years from Commercial Operation Date. Aggregate requests for Firm Reverse Flow Capacity (reached a peak of 3.78 bncm/y occurring from 2019 and for up to 5 years from Commercial Operation Date and aggregate requests for Interruptible Reverse Flow Capacity reached 1.1 bncm/y from Commercial Operation Date and for 20 years. On the basis of the results of the EoI Phase and according to paragraph 3.5(b) of the EoI Guidelines, the Authorities hereby request ICGB AD to proceed with the Bidding Phase of the Market Test in accordance with these Bidding Phase Guidelines. The National Regulatory Authorities of Bulgaria and Greece have jointly decided as follows: Article 1 Definitions Capitalised terms used herein and which are not defined in these Guidelines shall have the meaning given to them in the EoI Guidelines. The following definitions shall apply: Annual Fee (Ci) shall mean the actual annual amount to be paid under a transportation agreement in respect to the contracted capacity, expressed in /Year, calculated according to Article 6. ARCA Bond or an equivalent Parent Company Guarantee shall mean a valid and enforceable bond to be provided on behalf of an Allocated Participant in connection with the execution of an ARCA, the form of which shall be included in the Bidding Phase Notice. Bid Bond or an equivalent Parent Company Guarantee shall mean a valid and enforceable bond with a validity not less than 12 months from the date of Binding Offer Deadline, the form of which shall be attached to the Bidding Phase Notice, to be issued on behalf of a Bidding Phase Participant for submitting a valid and complete Binding Offer, the amount of which being equal to 4 per Ncm/h/y capacity. Bidding Phase Notice shall mean the notice to be submitted by ICGB AD to the Bidding Phase Participants and pursuant to Article 3.5 inviting them to submit a Binding Offer to be allocated with IGB capacity. Bidding Phase Participants shall mean the EoI Participants that, having executed a Confidentiality Agreement, will participate in the Bidding Phase in accordance with Article 3. Binding Offer shall mean the relevant set of documents duly signed by a Bidding Phase Participant and to be submitted for an allocation of IGB Capacity. Binding Offer Deadline shall mean the date stated in the Bidding Phase Notice, on or before which the Bidding Phase Participants may submit a Binding Offer. Capital Remuneration shall mean the constant yearly value for MPAC years that results in a present value equal to the present value of MPAC yearly instalments calculated by multiplying the foreseen yearly Net Invested Capital at the beginning of each year by the Return on Invested Capital. Confidentiality Agreement shall mean the agreement to be signed by EoI Participants to be admitted to the Bidding Phase as a condition to acquire the status of Bidding Phase Participant. Depreciation shall mean, for each Year, 1/MPAC of the Gross Invested Capital

8 Final Allocated Capacity shall mean the capacity expressed in Ncm/h allocated to an Allocated Participant. Final Allocation Notice shall mean the notification to be sent to each Allocated Participant pursuant to Article 3.11 of these Bidding Phase Guidelines. Final Investment Decision(s) (FID) shall mean the irrevocable decision by the Sponsors to construct the IGB Pipeline. Fuel Gas shall mean the gas used for operating the IGB Pipeline provided in kind by the Shippers using the IGB Pipeline calculated each day on a pro-rata basis. Gas Transportation Agreement (GTA) shall mean the fully termed ship or pay agreement for transporting gas through the IGB Pipeline to be approved by the Authorities and to be executed by and between ICGB AD and Allocated Participants which have signed an ARCA and have provided the relevant ARCA Bond. Gross Invested Capital (GIC) shall mean the total investment and development costs sustained for the full development and realisation of the IGB Pipeline capitalized at ROIC at the Commercial Operation Date, and at the Upgrade COD, net of any free grant contribution obtained for the construction of the IGB Pipeline. GTA Bond shall mean the valid and enforceable bond to be provided by the Allocated Participant as required under the terms of the GTA. IGB Access Code shall mean the technical conditions, administrative rules and commercial terms for the access to IGB Capacity, to be approved by the Authorities prior to the Commercial Operation Date. IGB Entry Point shall mean the IGB Pipeline entry point in the vicinity of Komotini in Greece at the interconnection point with the DESFA system and/or with pipelines of other third parties. IGB Exit Point shall mean the IGB Pipeline exit point in the vicinity of Stara Zagora in Bulgaria at the interconnection point with the BULGARTRANSGAZ system and/or with pipelines of other third parties. Indicative Gross Tariff shall mean the Indicative Net Tariff plus the Premium, expressed in /Ncm/h/y. Indicative Net Tariff shall mean the tariff calculated by ICGB AD, defined in the Bidding Phase Notice to be used only for the purpose of the Preliminary Allocation, expressed in /Ncm/h/y. Inflation Index (Ii) shall mean the index to be used to adjust the Indicative Net Tariff and the Net Tariff in order to reflect changes in the inflation indexes calculated on the basis of public data [Eurostat] to be indicated in the Bidding Phase Notice. Interconnection and Interoperability Agreement (IIA) shall mean the agreement to interconnect the IGB Pipeline with the gas transportation systems of adjacent TSOs. LT IGB Capacity shall mean the long term firm forward flow capacity of the IGB Pipeline allocated either as a result of the Market Test or the capacity granted for own use to the Sponsors as a result of the Exemption Application and any refinement indicated by ICGB AD following the conclusion of the Market Test. Maximum period of allocated capacities (MPAC) shall mean the number of years for which LT IGB Capacities are allocated. Net Invested Capital (NIC) shall mean, for each year, the sum of: (i) the GIC, net of Depreciation of the previous Years, and (ii) the Working Capital. Net Tariff shall mean the transportation tariff expressed in /(Ncm/h)/Y (Euro per Ncm/h per Year), calculated in accordance with the provisions of Article 6. OPEX shall mean the average yearly value for MPAC years since the Commercial Operation Date of the foreseen level of operating and general costs; also including, but not limited to, any costs for providing balancing services and excluding Fuel Gas. Preliminary Allocation shall mean the allocation of the capacity of the IGB Pipeline among the Bidding Phase Participants that have presented valid and complete Binding Offers pursuant to Article 7 of these Bidding Phase Guidelines, to be submitted to the Authorities

9 Premium shall mean the annual fee expressed in /Ncm/h/Y, offered at the discretion of a Bidding Phase Participant and indicated in its Binding Offer to be paid on top of the Net Tariff. Return on Invested Capital (ROIC) shall mean the rate of return applicable in respect of the NIC, nominal and pre-tax, determined in the Bidding Phase Notice for the calculation of the Capital Remuneration. Shipper shall mean any person having capacity rights in the IGB Pipeline and having executed a GTA with ICGB AD. Sponsor shall mean the shareholders of ICGB AD. ST IGB Capacity shall mean 10% of the firm forward flow of the IGB Minimum Capacity or IGB Maximum Capacity to be allocated on a time period basis shorter than, or equal to, one year in accordance with the IGB Access Code. TSO means Transmission System Operator. Upgrade Commercial Operation Date (Upgrade COD or UCOD) shall mean the commercial operation date of the upgrade of the IGB Pipeline capacity up to IGB Maximum Capacity. Upgrade Final Investment Decision (UFID) means the irrevocable decision of the ICGB AD Shareholders to install a compressor station along the IGB Pipeline with the intention of expanding the capacity of the IGB Pipeline up to IGB Maximum Capacity. Year (Y) shall mean a calendar period of 12 consecutive months starting on 1 st January and ending on 31 st December of each calendar year. Working Capital shall mean, for tariff purposes, a fixed percentage of the GIC equal to [1.5%] plus the value of line pack gas. Such value will be determined at the Commercial Operation Date. Article 2 Subject matter and scope 2.1 According to Paragraph 6 of Article 36 of the Directive, the Authorities decide upon the rules and mechanisms for management and allocation of capacity. The rules require a market test to be implemented. 2.2 The Market Test for the IGB Project is structured in two phases: (i) Expression of Interest (Eol) Phase; and (ii) Bidding Phase. The Market Test is concluded upon the signature, by ICGB AD and Allocated Participants, of Advanced Capacity Reservation Agreements. 2.3 In the Eol Phase all potential users, including TSOs were invited to express their interest, according to the EoI Guidelines, in contracting capacity in, or in connecting to, the IGB Pipeline and were asked to submit data and information in order for the Authorities to assess the criteria set in Paragraph 6 of Article 36 of the Directive. The Eol Phase neither bound Eol Participants to book the capacity for which they expressed their interest in nor bound ICGB AD to offer it. However, participation in the Eol Phase was a prerequisite for subsequent participation in the Bidding Phase. 2.4 All participants in the EoI Phase are invited to submit binding requests for contracting long term capacity in the IGB Pipeline. ICGB AD will allocate capacity in the IGB Pipeline, in accordance with these Bidding Phase Guidelines and the Bidding Phase Notice. A party is considered to have participated in the EoI Phase if another party has expressed interest for the benefit of that party that it wishes to participate in the Bidding Phase, in accordance with the procedures set out in the EoI Notice. TSOs from Greece and Bulgaria can participate in the Bidding Phase irrespective of their participation to the EoI Phase, on the same terms and conditions applying to all other participants in the Bidding Phase (other than the requirement to have participated in the EoI Phase). TSOs participating are forbidden to use the capacity booked for gas supply

10 2.5 The present document is supplemental to the EoI Guidelines and defines, in particular, how to perform the Bidding Phase. Articles 3 to 8 shall apply to Shipper EoI Participants, and Article 9 shall apply to TSO EoI Participants. 2.6 Within one month from the conclusion of the Market Test as specified in paragraph 2.2, ICGB AD shall notify to the Authorities their intent to proceed with their request for the exemption of the IGB Pipeline from the provisions of Articles 9, 32 and 41(6),(8) and (10) of the Directive. ICGB AD shall proceed with a review and refinement of their original Exemption Application within two months from their notification to the Authorities. The refined Exemption Application shall take into account the results of the Market Test. 2.7 Capacity allocation to the Allocated Participants, including any allocated to ICGB AD's direct or indirect Shareholders for their own use (if any), as well as contractual and physical congestion management rules (e.g. Allocated Participants obligation to offer unused capacity to the market and/or ICGB AD obligation to offer new incremental capacity to the market) will be finalised upon the Authorities decision on the refined Exemption Application as foreseen by Paragraphs 3, 6, 8 and 9 of Article 36 of the Directive. Article 3 Framework rules for the Bidding Phase 3.1 The purpose of the present Guidelines and of the Bidding Phase Notice is to ensure that the procedures for performing the Bidding Phase are open, non discriminatory, transparent and in accordance with these Bidding Phase Guidelines. 3.2 The Bidding Phase of the Market Test will be conducted by ICGB AD who is responsible for the proper conduct of the measures set out in the present Guidelines and the Bidding Phase Notice. 3.3 ICGB AD shall treat all Participants in a non-discriminatory manner. The Sponsors of ICGB AD will participate in the Bidding Phase under the same terms and conditions applicable to other interested parties, as set out by the present Guidelines and the Bidding Phase Notice. 3.4 Within 10 Days of approval by the Authorities of the Bidding Phase Guidelines, ICGB AD will submit the Bidding Phase Guidelines and the Confidentiality Agreement to the EoI Participants that expressed an interest in contracting capacity in the IGB Pipeline. The Bidding Phase Guidelines will be made available at the same time on the respective websites of ICGB AD, SEWRC and RAE. Should the approval of these Bidding Phase Guidelines by the Authorities occur in different dates, the 10 Day period is computed from the Date of the last approval. The Authorities will assess and jointly decide upon the Bidding Phase Notice within 7 Days of submission by ICGB AD. In particular, the Authorities will review the Bidding Phase Notice with the view of ensuring that the procedures for performing the Bidding Phase, as set out in the Bidding Phase Notice, are open, non-discriminatory, transparent and in accordance with the Bidding Phase Guidelines and EU and national legislation in the Host Countries. 3.5 Those EoI Participants that wish to participate in the Bidding Phase must return a signed copy of the Confidentiality Agreement to ICGB AD within 7 Days from the invitation to sign the Confidentiality Agreement. For the avoidance of doubt, and subject to Article 2.4, only EoI Participants submitting a valid and complete Confidentiality Agreement will become Bidding Phase Participants. ICGB AD will issue the Bidding Phase Participants with a copy of the Bidding Phase Notice within 5 Days from receipt of the signed Confidentiality Agreement. The terms of the Bidding Phase Notice and all documents annexed to it must be kept confidential by each Bidding Phase Participant in accordance with the terms of the Confidentiality Agreement. 3.6 The Bidding Phase Notice shall specify the date of the Binding Offer Deadline by which any EoI Participants that wish to submit a Binding Offer must do so. The Binding Offer Deadline shall be set at least 2 months after the submission of the Bidding Phase Notice. 3.7 Bidding Phase Participants must submit their Binding Offer to ICGB AD, with a copy to the Authorities

11 3.8 Within [10] Days of the Binding Offer Deadline, ICGB AD shall confirm to each Bidding Phase Participant, with a copy to the Authorities, that: a. no Binding Offer was received by ICGB AD from that Bidding Phase Participant; or b. a valid Binding Offer was received by ICGB AD from that Bidding Phase Participant; or c. an invalid Binding Offer was received by ICGB AD from that Bidding Phase Participant. 3.9 Where ICGB AD notifies a Bidding Phase Participant that its Binding Offer was, in whole or in part, invalid, it shall specify in the confirmation issued pursuant to Article 3.8(c) the reasons for such invalidity. Where a Bidding Phase Participant disputes the terms of the confirmation provided pursuant to Article 3.8, that Bidding Phase Participant may seek remediation under the terms of the appeal process set out in the Bidding Phase Notice No more than [21] days after the Binding Offer Deadline or if later, the date on which the last appeal is determined in accordance with the appeals process set out in the Bidding Phase Notice, ICGB AD, on the basis of Binding Offers received, shall submit to the Authorities for their opinion a report concerning: a. the proposed Preliminary Allocation; and b. the commercial and/or technical implications, which ICGB AD may want to raise related to the outcome of the Preliminary Allocation Following receipt of the opinion of the Authorities, which shall be issued within [21] Days from the date of receipt by the Authorities from ICGB AD of the information described in Article 3.10, ICGB AD will determine the Final Allocated Capacities and submit the Final Allocation Notices to the Allocated Participants inviting them to sign an ARCA Allocated Participants shall deliver to ICGB AD an executed ARCA and valid and enforceable ARCA Bond within [7] Days from the Final Allocation Notice. A separate ARCA and ARCA Bond shall be provided in respect of each Product taken from the Commercial Operation Date and each Product taken from the Upgrade Commercial Operation Date. In case an Allocated Participant fails to execute the ARCA or to provide valid and enforceable ARCA Bond, ICGB AD will be entitled to enforce the Bid Bond and to invite other Bidding Phase Participants, in accordance with their ranking, to execute the relevant ARCA and ARCA Bond No more than one month after the execution by the Bidding Phase Participants of all relevant ARCAs, ICGB AD shall return all the Bid Bonds submitted during the Bidding Phase, other than any Bid Bonds subject to enforcement Within [10] Days of execution of all relevant ARCAs and ARCA Bonds, ICGB AD will submit a report to the Authorities to inform them of the results of the Bidding Phase and any necessary refinement of the Exemption Application in light of the completed Market Test. Article 4 Bidding Phase Notice 4.1 The Bidding Phase Notice shall be sent to all relevant Bidding Phase Participants and shall be available in English. 4.2 The Bidding Phase Notice shall provide for the following: a. the procedure and the deadlines to present the Binding Offers; b. the criteria upon which an applicant may be excluded from the Bidding Phase, the procedure for notifying its exclusion and the appeals process; c. the forms for presenting the Binding Offers and the method for their ranking; d. a pro-forma of the Bid Bond and of the relevant Parent Company Guarantee; e. a pro-forma of the ARCA;

12 f. a pro-forma of the ARCA Bond and of the relevant Parent Company Guarantee; g. the ROIC; h. the Inflation index to be used for the authomatic yearly update of the tariff; i. a non-binding estimate of the investment and operating costs, for different capacities to be built in the range of the IGB Minimum Capacity and the IGB Maximum Capacity; j. the Indicative Net Tariff and tariff structure; k. non binding estimates for Commercial Operation Date and Upgrade Commercial Operation Date; l. a declaration that ICGB AD shall comply with the provisions of Regulation 715/2009, to the extent these are not in conflict with the provisions of the Authorities exemption decision (Exemption Decision) according to Article 36 of Directive 2009/73/EC, should IGB become exempted infrastructure; and m. information on the connection of IGB with the Greek and Bulgarian natural gas systems as well as information on the connection of the IGB Pipeline with pipelines of other third parties, if available. Article 5 Products on offer 5.1 During this Bidding Phase, ICGB AD shall offer the following products: Main Products: (a) Firm Forward Flow Capacity (or FFF Capacity hereunder) from IGB Entry Point to IGB Exit Point with start up date at Commercial Operation Date. (b) FFF Capacity from IGB Entry Point to IGB Exit Point with start up date at Upgrade Commercial Operation Date. Additional Products subject to completed allocation of the Main Products: (c) Interruptible Reverse Flow Capacity (or IRF Capacity hereunder) from IGB Exit Point to IGB Entry Point with start up date at Commercial Operation Date and at Upgrade Commercial Operation Date (subject to FFF Capacity at Commercial Operation Date and at Upgrade Commercial Operation Date having been allocated). (d) Firm Reverse Flow Capacity (or FRF Capacity hereunder) from IGB Exit Point to IGB Entry Point with start up date at Upgrade COD (subject to FFF Capacity at Upgrade COD having been allocated). 5.2 The amount of each type of product shall be offered accordance with the following: (a) (b) (c) FFF Capacity available at Commercial Operation Date is equal to IGB Minimum Capacity net of ST IGB Capacity. FFF Capacity available at Upgrade Commercial Operation Date is equal to IGB Maximum Capacity net of ST IGB Capacity (including capacities offered according to 5.2(a)). IRF capacity offered at Commercial Operation Date shall be equal to the IGB Minimum Capacity net of ST IGB Capacity. The process for allocating IRF capacity will start after ICGB AD has allocated the FFF. Final allocation will depend on the contracted FFF services under Article 5.2(a). Allocated IRF capacity will be offered on an interruptible basis according to the provisions the provisions of Regulation 715/2009, as long as they are not in confict with the provisions of the Exemption Decision, should IGB become an exempted infrastructure. (d) IRF capacity offered at Upgrade Commercial Operation Date shall be equal to the IGB Maximum Capacity net of ST IGB Capacity, and any IRF capacity already

13 allocated according to 5.2(c). The process for allocating IRF capacity will be started only after ICGB AD has allocated the FFF. Final allocation will depend on the contracted FFF services under Article 5.2(a, b). Allocated IRF capacity will be offered on an interruptible basis according to the provisions of Regulation 715/2009, as long as they are not in confict with the provisions of the Exemption Decision, should IGB become exempted infrastructure. (e) FRF capacity available at Upgrade Commercial Operation Date shall be equal to the capacity that can be guaranteed, under acceptable conditions for safety and operational integrity, in Reverse Flow by the compression station designed for securing the overall contracted FFF Capacity at Upgrade Commercial Operation Date. Participants in the Bidding Phase of this Market Test may consider that a maximum of 2 billion cubic meters per annum FRF will be available at Upgrade COD under the above conditions. Further conditions and timescales for determining the potential availability of any additional FRF will be determined in the Exemption Decision. 5.3 Where requests are made for any product in excess of the IGB Maximum Capacity, ICGB AD will assess the viability of upgrades beyond IGB Maximum Capacity (Additional Expansion Capacity), as specified in paragraph 7.5 below. 5.4 Bidding Phase Participants may provide Binding Offers requesting the products above for a duration of 5, 10, 20 or 25 years since each relevant startup date. Article 6 Tariffs and Fees 6.1 The tariffs for the IGB Pipeline shall be transparent, non-discriminatory and shall include efficient costs. The tariffs should take into account the relevant different risk levels attached to ICGB AD investments in the IGB Minimum Capacity, the IGB Maximum Capacity and any IGB Additional Expansion Capacity, as the case may be. 6.2 The Shippers of the IGB Pipeline will pay an Annual Fee: Whereas Ci = P * (T0XXF*(α * Ii + β) + Pr0* Ii) T0XXF represents the Net tariff for the relevant product expressed in /(Ncm/h)/Y; Pr0 represents the Premium expressed in /(Ncm/h)/Y; P represents the Final Allocated Capacity expressed in Ncm/h; i represents the Years numbered progressively from 1 up to MPAC years starting from the Year in which the Commercial Operation Date falls; α is equal to the ratio (Opex) / (Opex + Depreciation + Capital Remuneration) [calculated as average along MPAC] [relative to the first year]; β is equal to 1 α; Ii is equal to the inflation index to be provided in the Bidding Phase Notice. 6.3 ICGB AD shall assign to each product on offer a Net Tariff which will be the same for every shipper allocated with the same product. The Net Tariffs shall be approved by the Authorities 2 months before the Commercial Operation Date unless specified otherwise in the Exemption Decision and revised 2 months before the Upgrade Commercial Operation Date unless specified otherwise in the Exemption Decision, in accordance with the tariff structure set out below and on the basis of the actual figures of the investment and operations costs of the IGB Pipeline as verified by the Authorities. 6.4 The Net Tariff for each product will be calculated starting from the Reference Revenues:

14 (a) The Reference Revenues: the Reference Revenues shall be calculated as the sum of the present value at Commercial Operation Date discounted at ROIC of the sum of the annual values of Opex, Depreciation and Capital Remuneration for MPAC years. (b) Net Tariff for Firm Forward Flow: the Net Tariff for FFF Capacity, T0FFF shall be calculated as (i) the Reference Revenues net of the sum of the present values at Commercial Operation Dateof the annual revenues deriving from IRF and FRF, divided by (ii) the sum of the present values at Commercial Operation Datediscounted at ROIC]of the annual LT IGB Capacity for MPAC years. (c) Net Tariff for Interruptible Reverse Flow: the Net Tariff for IRF Capacity, T0IRF is set at 15% of the Reference Revenues divided by the sum of the present values at Commercial Operation Date discounted at ROIC of the annual LT IGB Capacity for MPAC years. (d) Net Tariff for Firm Reverse Flow: the Net tariff for FRF Capacity, T0FRF is set at 25% of the Reference Revenues divided by the sum of the present values at Commercial Operation Date discounted at ROIC of the annual LT IGB Capacity for MPAC years. 6.5 During the life of the contracts, ICGB AD and the Authorities are entitled to request a revision of the Net Tariffs in order to guarantee a fair return on its investment, based, inter alia, on the following: proven and documented increases or decreases in the level of Opex; proven and documented increases or decreases in the level of revenues from contracted capacity (FFF, IRF, FRF), due to unforeseeable events (including, but not limited to, bankruptcy of clients or inability to upgrade the IGB capacity in a timely manner, or additional capacity being contracted as a result of a future market test; in case of costs incurred in respect of, or investments made necessary by, the occurrence of an event or circumstance, or a combination of events and/or circumstances, or due to changes in laws and regulations, which affect the IGB Pipeline, which are unforeseeable and beyond the reasonable control of ICGB AD and could not be avoided by steps which might reasonably be expected to have been taken by ICGB AD. 6.6 Any revision in the Net Tariff and the tariff methodology shall be approved by the Authorities. Article 7 Allocation Principles 7.1 ICGB AD will perform the Preliminary Allocation independently for each product offered in this Market Test taking into account the Premium offered and the duration requested by each Bidding Phase Participant as follows: (a) FFF Capacity available at Commercial Operation Date shall be allocated in accordance with the ranking of the present value of the Indicative Gross Tariff (calculated at the Binding Offer Deadline and discounted at ROIC) offered by each Bidding Phase Participant requesting the relevant product. (b) FFF Capacity available at Upgrade Commercial Operation Date (on top of capacity allocated according to 7.1(a)) shall be allocated in accordance with the ranking of the present value of the Indicative Gross Tariff (calculated at the Binding Offer Deadline and discounted at ROIC) offered by: (i) Bidding Phase Participants requesting capacity starting from Upgrade Commercial Operation Date and (ii) Bidding Phase Participants requesting capacity at Commercial Operation Date but partially or totally not allocated according to 7.1(a) for the quantities not allocated at Commercial Operation Date provided that the Bidding Phase Participants have declared their availability of being allocated with FFF Capacity also at Upgrade Commercial Operation Date

15 (c) Provided that FFF Capacity at COD has been allocated, IRF Capacity available at Commercial Operation Date shall be allocated in accordance with the ranking of the present value of the Indicative Gross Tariff (calculated at the [Binding Offer Deadline] and discounted at [ROIC]) offered by each Bidding Phase Participant requesting the relevant product. (d) Provided that FFF Capacity at UCOD has been allocated, IRF and FRF Capacity available at Upgrade Commercial Operation Date shall be allocated in accordance with the ranking of the present value of the Indicative Gross Tariff (calculated at the [Binding Offer Deadline] and discounted at [ROIC]) offered by each Bidding Phase Participant requesting the relevant product. Bidding Phase Participants bidding for IRF capacity in accordance with Article 7.1(c) shall be entitled to indicate their availability to convert the IRF capacity eventually allocated to them into FRF capacity at Upgrade COD in case the FRF capacity available is not fully allocated to Shippers requesting such product. 7.2 If the marginal capacity request in the ranking cannot be satisfied at COD because there is not enough available FFF Capacity and the marginal Bidding Phase Participant has not declared his availability of being allocated with FFF Capacity also at Upgrade Commercial Operation Date, then this Bidding Phase Participant shall be offered the following options: (i) (ii) to reduce the amount of capacity specified in the request; or to withdraw the request 7.3 If the marginal capacity request in the ranking cannot be satisfied at UCOD because there is not enough available FFF or FRF Capacity according to paragraphs 7.1.(b) to (d) above, the marginal Bidding Phase Participant should be offered at least the following options: (i) (ii) to reduce the amount of capacity specified in the request; or to withdraw the request. Provisions as in points (i), (ii) also apply in the case there are two or more equally ranked capacity requests. 7.4 ICGB AD shall ensure that Bidding Phase Participants are provided with the option to indicate their interest in being assigned with FFF or FRF capacity following COD or UCOD, in the event that their request is not fulfilled, in part or in full, at COD or UCOD due lack of available capacity. 7.5 In the event that FFF or FRF capacity requests exceed the IGB Maximum Capacity at UCOD, ICGB AD shall perform a technical analysis and economic viability assessment of the necessary upgrade requirements, including an evaluation of the time schedule for their realisation.. The time schedule for the development of the methodology for both the technical analysis and the economic assessment and any additional specifications will be defined in the Exemption Decision. Article 8 ARCA and GTA 8.1 For each product, the relevant ARCA regulates the terms and conditions for executing the Gas Transportation Agreement by and between ICGB AD and the Allocated Participant further to FID or UFID (depending on the date from which the relevant capacity is reserved). Any amendment in the ARCA and the ARCA Bond is subject to the approval of the Authorities. 8.2 The ARCA includes the commitment of: (a) ICGB AD to make available an amount of capacity in the IGB Pipeline, starting from the Commercial Operation Date or the Upgrade Commercial Operation Date (as the case may be), for the term and for the fee set out in the ARCA, and to provide a GTA in respect thereof for signing upon request by ICGB AD; and (b) the Allocated Participant to take up capacity from the Commercial Operation Date or the Upgrade Commercial Operation Date (as the case may be) and to enter into the

16 GTA and provide the GTA Credit Support upon submission by ICGB AD of the above GTA as better specified in the ARCA. The ARCA may be terminated in the event that no FID or UFID (as the case may be) is adopted by the ICGB AD Shareholders by a date to be specified in the ARCA. The ARCA will be modified to comply with: (a) any Exemption Decision to be issued by the Authorities exempting IGB according to the provisions of article 36 of Directive 2009/73/EC, provided that such an exemption is granted; or (b) with all the provisions of Directive 2009/73/EC and Regulation 715/2009 in the case that ICGB AD states upon the completion of the bidding phase of the Market Test that they no longer wish to proceed with their Exemption Application or such an Exemption is not granted by the Authorities. 8.3 Each ARCA shall remain in full force and effect up to the date of execution of the corresponding GTA and shall contain as a minimum the following provisions: (a) an unconditional commitment from the Allocated Participant to execute the GTA when requested by ICGB AD and to provide the relevant GTA Bond or equivalent security at the same time; (b) a right in favour of ICGB AD to enforce an Allocated Participant's ARCA Bond in the event of that Allocated Participant's refusal or failure to sign the GTA or to provide the relevant GTA Bond or equivalent security; (c) a right in favour of ICGB AD to terminate the ARCA at any time before FID or UFID (as the case may be); and (d) specify the amount of the ARCA Bond. 8.4 The GTA will be proposed by ICGB AD to the Authorities for approval in advance of its execution. The GTA shall comply with the rules of the IGB Access Code that apply to the non-exempted IGB Capacity, and more specifically the rules relating to: (a) congestion management procedures; (b) Use-It-Or-Lose-It arrangements; (c) secondary capacity trading arrangements; (d) balancing regimes; (e) capacity overruns; (f) nomination and renomination rules (g) ship-or-pay commitments; and (h) procedures for normal operations and for publication of data regarding the operation of the IGB Pipeline and the availability of capacity. 8.5 Following a positive FID or UFID (as the case may be) being adopted by the ICGB AD Shareholders, ICGB AD shall execute and date the Gas Transportation Agreement, and the Gas Transportation Agreement shall be binding on ICGB AD and the Allocated Participant from that date. The Gas Transportation Agreement includes the commitment of: (a) ICGB AD to make available an amount of capacity in the IGB Pipeline, starting from the Commercial Operation Date or the Upgrade Commercial Operation Date (as the case may be) on the terms to be set out in the Gas Transportation Agreement; and (b) The Shipper to take up its capacity allocation, and (regardless of whether the Shipper actually takes up its capacity allocation) to pay for its capacity allocation, on the terms to be set out in the Gas Transportation Agreement

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 283/2016 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 283/2016 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 283/2016 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Έγκριση της Πρόσκλησης για την υποβολή δεσμευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ. 255/

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ. 255/ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ. 255/ 2 0 1 6 Έγκριση των Κατευθυντήριων Γραμμών για την διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 358/2014 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚH EΚΔΟΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 358/2014 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚH EΚΔΟΣΗ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 358/2014 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚH EΚΔΟΣΗ «Έγκριση της Πρόσκλησης για τη δέσμευση δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2013 «Έγκριση των κατευθυντήριων γραµµών για την διαχείριση και κατανοµή δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2014 «Έγκριση των κατευθυντήριων γραµµών για την διαχείριση και κατανοµή δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 531/2013. «Έγκριση του Κανονισµού Τιµολόγησης της εταιρείας TAP A.G. για τον αγωγό TAP» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 531/2013. «Έγκριση του Κανονισµού Τιµολόγησης της εταιρείας TAP A.G. για τον αγωγό TAP» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 531/2013 «Έγκριση του Κανονισµού Τιµολόγησης της εταιρείας TAP A.G. για τον αγωγό

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 23 Μαΐου 2008 Θέμα: Αναθεωρημένο υπόδειγμα ψηφίσματος προς κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών για τη μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 177/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 177/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 177/2013 «Έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή στη δέσµευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

7562/15 ΕΚΜ/σα 1 DGG 2B

7562/15 ΕΚΜ/σα 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0026 (COD) 7562/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: REGIO 22 FSTR 16 FC 17 SOC 200 EMPL 116 FIN

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Αθήνα, 30-04 - 2013 Α.Π. OIK 2 / 45042 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached 0076/00017640/en General Meeting ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD ELF Addendum To: 0076/00017567 Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25333 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2263.1-14514972017 Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιώ ν - EBITDA

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιώ ν - EBITDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (2008 2009) 27 Μαρτίου 2008 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ These preliminary materials and any accompanying oral presentation (together, the Materials ) have been prepared by Mytilineos

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013 Αποδοχή της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42. Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42. Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42 Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων 1 Ιουνίου 2009 Θέμα: Υπόδειγμα Έκθεσης Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 137/2014

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 137/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 137/2014 «Έγκριση της Πρόσκλησης για τη δέσµευση δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Within this framework, the following obligations are imposed on Citibank Greece, being a Reporting Financial Institution :

Within this framework, the following obligations are imposed on Citibank Greece, being a Reporting Financial Institution : PROCESSING AND REPORTING TO GREEK TAX AUTHORITIES OF CLIENT INFORMATION FOR CRS PURPOSES Citibank Europe Plc. Greek branch (Citibank Greece) is under obligation to collect from and report to the Greek

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 269/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 269/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 269/2013 Συμμόρφωση της ΡΑΕ κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

European Human Rights Law

European Human Rights Law ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ The protection of property Teacher: Lina Papadopoulou, Ass. Prof. of Constitutional Law Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 48

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 48 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 48 Από τη Φορολογική Επιτροπή 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: Φορολογική Βεβαίωση ανεξάρτητου ελεγκτή / φορολογικού συμβούλου επί των προσδιορισμών φορολογητέου

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level Το Microsoft Word είναι το απαραίτητο εργαλείο κειμενογραφίας. Με την χρήση αυτού οι υποψήφιοι θα μπορούν να δημιουργούν τις επιστολές τους,να τις μορφοποιούν να προσθέτουν σε αυτές πίνακές και εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

α Erasmus . : erasmus.teiep.gr σ σ (imotion project).

α Erasmus . : erasmus.teiep.gr σ σ  (imotion project). α Erasmus... Η / : 30/08/2016..: 1287, σ, 471 00 Ά. : 26810 50544 erasmus.teiep.gr e-mail: erasmus@teiep.gr Η Η Η Η Η Η Η Η. 2016-17 σ ς σ ς "K σ σ σ STT " ς Erasmus+/ σ, σ σ ση, σ ώ. σ σ ώ σ, ς ώ ώ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σχεδίαση Συστήματος Κατερίνα Πραματάρη Διαφορετικοί τύποι έργων ανάπτυξης λογισμικού Μικρή εφαρμογή, ανάπτυξη από την αρχή, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND S.A. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND S.A. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018 ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND S.A. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018 Athens, 16 January 2018 A/A (Nr) Παραπομπή στην Πρόσκληση (Reference to

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE Εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model

1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model 1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model Let xi = the amount of money invested in each of the potential investments in, where (i=1,2, ) x1 = the amount of money invested in Savings Account

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE Η ΣΥΜΒΟΛΗ KAI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE HOLIDAY INN ATHENS ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible.

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible 3 rd -level index 2 nd -level index 1 st -level index Main file 1 The 1 st -level index consists of pairs

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία 15-17 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Partial Trace and Partial Transpose

Partial Trace and Partial Transpose Partial Trace and Partial Transpose by José Luis Gómez-Muñoz http://homepage.cem.itesm.mx/lgomez/quantum/ jose.luis.gomez@itesm.mx This document is based on suggestions by Anirban Das Introduction This

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Unit Scope Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα βασικά των καταστάσεων διαπραγμάτευσης winwin,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1)

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1) Name: Date: Nuclear Physics 5. A sample of radioactive carbon-4 decays into a stable isotope of nitrogen. As the carbon-4 decays, the rate at which the amount of nitrogen is produced A. decreases linearly

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας Νικηφόρου Μανδηλαρά 9, Ραφήνα (επίσκεψη μόνο κατόπιν ραντεβού) 22940-22002 :: 6932-404342 :: edo@dimiourgia.gr 2017 Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας Πρόγραµµα Δραστηριοτήτων Δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 63/2014. «Έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης της εταιρείας TAP A.G.» Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 63/2014. «Έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης της εταιρείας TAP A.G.» Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 63/2014 «Έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα