Η ΜΟΠΑΒ εισηγείται τους παρακάτω δείκτες της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ, µε κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποιες µικρές διαµορφώσεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΟΠΑΒ εισηγείται τους παρακάτω δείκτες της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ, µε κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποιες µικρές διαµορφώσεις."

Transcript

1 Στην συνάντηση των Εκπροσώπων ΑΕΙ και ΤΕΙ για την καθιέρωση των δεικτών αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων στις , παρουσιάστηκαν οι δύο εισηγήσεις της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ και της ΜΟΠΑΒ, µε σκοπό την τελική επιλογή και καθιέρωση των δεικτών αυτών. Η ΜΟΠΑΒ εισηγείται τους παρακάτω δείκτες της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ, µε κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποιες µικρές διαµορφώσεις. Παρατίθεται ο πίνακας µε τους δείκτες αξιολόγησης και τα στατιστικά στοιχεία που η ΜΟΠΑΒ θεωρεί ότι µπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών της χώρας µας. είκτες Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Α/α είκτης Περιγραφή Υπολογισµός Α. ιείσδυση της Βιβλιοθήκης στον πληθυσµό 1 Ρ5 Ποσοστό (%) των ενεργών εγγεγραµµένων χρηστών (Μελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας) της βιβλιοθήκης, επί του Συνολικού Πληθυσµού (D2.2/D1)*100 Β. Ποιότητα και Χρήση Συλλογής 1 Ρ6 Χρήση συλλογής Βιβλίων (D5/D6)*100 2 Ρ7 ανεισµοί υλικού συλλογής κατά κεφαλή (D5/D1)*100 3 Ρ8 Υλικό σε αχρηστία (D8/D6)*100 4 Ρ9 Αριθµός τεκµηρίων συλλογής βιβλιοθήκης κατά (D7/D1) κεφαλή 5 Ρ10 Τρέχουσες Έντυπες Συνδροµές Περιοδικών κατά D9/D1.1 µέλος του ιδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού 6 Μονογραφίες που εισήλθαν σε ένα έτος κατά κεφαλή 7 Ηλεκτρονικά περιοδικά ως προς τις έντυπες περιοδικές εκδόσεις Γ. Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 1 Ρ13 Εικονικές επισκέψεις (visits - sessions) του WEB D10/12 SITE της βιβλιοθήκης µηνιαίως 2 Ρ14ν Εικονικές προσβάσεις (accesses log ins) κατά D11ν/12 Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) µηνιαίως 3 Ρ15ν Εικονικές προσβάσεις (accesses log ins) κατά (D11ν/12)/D1 Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν), µηνιαίως και κατά κεφαλή 4 Ρ16ν Αριθµός Τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων) που D12ν/D11ν αποκτήθηκαν κατά Εικονική πρόσβαση (access log in) σε κάθε Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) 5 Ρ17ν Αριθµός Τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων) που αποκτήθηκαν κατά κεφαλή από κάθε Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) D12ν//D1. ιαθεσιµότητα Υλικού 1 Ρ25 Αιτήσεις ιαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης D16/D1 κατά κεφαλή 2 Ρ26 Ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων ιαδανεισµού (D18/D16)*100 χρηστών της βιβλιοθήκης 3 Ρ27 Ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων ιαδανεισµού από άλλες βιβλιοθήκες (D19/D17)*100 1

2 4 Ρ28 Ταχύτητα ιαδανεισµού Ποσοστό αιτήσεων ιαδανεισµού των χρηστών που (D21a/D18) * 100 διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς σε 1-3 ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων ιαδανεισµού Ποσοστό αιτήσεων ιαδανεισµού των χρηστών που (D21b/D18) * 100 διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς σε 4-7 ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων ιαδανεισµού Ποσοστό αιτήσεων ιαδανεισµού των χρηστών που (D21c/D18) * 100 διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς σε 8-14 ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων ιαδανεισµού Ποσοστό αιτήσεων ιαδανεισµού των χρηστών που (D21d/D18) * 100 διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς σε ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων ιαδανεισµού Ποσοστό αιτήσεων ιαδανεισµού των χρηστών που (D21e/D18) * 100 διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς σε πάνω από 21 ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων ιαδανεισµού 5 Ρ29 Σχέση αιτήσεων διαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης και αιτήσεων διαδανεισµού από άλλες βιβλιοθήκες D16/D17 Υλικοτεχνική Υποδοµή 1 Ρ30 Ώρες εβδοµαδιαίας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης D22 2 Ρ31 ιαθέσιµος κατά κεφαλή χώρος βιβλιοθήκης σε m 2. D23/D1 3 Ρ32 ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου για τους χρήστες D24/D1 στους χώρους της βιβλιοθήκης κατά κεφαλή 4 Ρ33 ιαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες D25/D1 στους χώρους της βιβλιοθήκης κατά κεφαλή Προσωπικό και Ποιότητα Πληροφοριακών Υπηρεσιών 1 Ρ36 Προσωπικό κατά κεφαλή D28/D1 2 Βιβλιοθηκονόµοι/άριοι ως προς το διοικητικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης 3 Ρ37 Ποσοστό % επί του συνόλου του προσωπικού της βιβλιοθήκης που συµµετέχει ή παρακολουθεί µία ή περισσότερες εκπαιδευτικές, επιµορφωτικές ή ενηµερωτικές δραστηριότητες ετησίως 4 Ρ38 Ένταση ετήσιας εκπαίδευσης του προσωπικού της βιβλιοθήκης (ώρες εκπαίδευσης κατά κεφαλή προσωπικού ετησίως) 5 Ρ39 Ποσοστό εκπλήρωσης πληροφοριακών ερωτήσεων (Βαθµός ετοιµότητας/ανταπόκρισης του προσωπικού) 6 Ρ40 Αριθµός πληροφοριακών ερωτήσεων των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν κατά κεφαλή Εκπαίδευση και Υποστήριξη Χρηστών 1 Ρ41 Ποσοστό (%) χρηστών που παρακολουθούν κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ενηµερωτικές δραστηριότητες της βιβλιοθήκης ανά µήνα (ή ανα έτος), κατά κεφαλή (D29/D28)*100 D30/D27 (D31/Ν)*100, Ν=συνολικός αριθµός ερωτήσεων D31/1 (D33/D1)*100 2

3 Συγκεντρωτικός πίνακας εικτών Αποτίµησης Κόστους 1 Ποσοστό % του κόστους πρόσκτησης µονογραφιών επί του συνολικού κόστους πρόσκτησης υλικού της βιβλιοθήκης 2 Ποσοστό % του κόστους πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων, επί του συνολικού κόστους πρόσκτησης υλικού της βιβλιοθήκης 3 Ποσοστό % του κόστους πρόσκτησης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης επί του συνολικού κόστους πρόσκτησης υλικού της βιβλιοθήκης 4 Κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης ως προς το κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων 5 Ποσοστό % του κόστους πρόσκτησης υλικού της βιβλιοθήκης επί τις συνολικές δαπάνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης 6 Ποσοστό % δαπανών βιβλιοδεσίας επί τις συνολικές δαπάνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης 7 Ποσοστό % δαπανών λειτουργίας βιβλιοθήκης ως προς τις συνολικές δαπάνες βιβλιοθήκης 8 Κόστος πρόσκτησης µονογραφιών κατά κεφαλή 9 Κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων κατά κεφαλή 10 Κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης κατά κεφαλή 11 Κόστος πρόσκτησης συνδροµών ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ηλεκτρονικών & έντυπων πηγών πληροφόρησης) κατά κεφαλή 12 Συνολικές δαπάνες λειτουργίας βιβλιοθήκης κατά κεφαλή 13 Συνολικές δαπάνες βιβλιοθήκης κατά κεφαλή 14 Συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης ως προς τις Συνολικές δαπάνες του Ιδρύµατος Κόστος πρόσκτησης υλικού: Ca 1. Κόστος πρόσκτησης µονογραφιών 2. Κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων 3. Κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης [ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδοµένων (online & cd roms)] 4. Κόστος πρόσκτησης ο/α υλικού, µικροφόρµες, κ.α.. 5. Κόστος για βιβλιογραφικές χρήσεις, αναζήτηση πληροφοριών, κα Κόστος για αναλώσιµα: Cc Κόστος βιβλιοδεσίας: Cb Συνολικό κόστος λειτουργίας της Βιβλιοθήκης: Cf = Ca + Cc + Cb Κόστος προµήθειας/συντήρησης εξοπλισµού: Ce (λογισµικό, Η/Υ, έπιπλα, κτίρια, επεκτάσεις) Συνολικές απάνες Βιβλιοθήκης: Ctotal = Cf+ Ce 3

4 Πίνακας Στατιστικών Στοιχείων λειτουργίας των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Α/α Κωδικός Στοιχείου Ορισµός είκτη 1 D1 Συνολικός πληθυσµός Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 2 D1.1 Συνολικός πληθυσµός ιδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 3 D1.2 Συνολικός πληθυσµός Προπτυχιακών Φοιτητών Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 4 D1.3 Συνολικός πληθυσµός Μεταπτυχιακών Φοιτητών (MSc και ιδακτορικά) Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 5 D1.4 Συνολικός πληθυσµός των ενεργών Προπτυχιακών Φοιτητών Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 6 D2.1 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων χρηστών της βιβλιοθήκης 7 D2.2 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων χρηστών Μελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας της βιβλιοθήκης 8 D5 Αριθµός δανεισµών κατά την διάρκεια ενός Τρόπος συλλογής/ υπολογισµού στοιχείων Συλλογή Στοιχείων από Γραµµατείες Τµηµάτων & ιοικητικές Υπηρεσίες Ιδρύµατος Συλλογή Στοιχείων από Γραµµατείες Τµηµάτων & ιοικητικές Υπηρεσίες Ιδρύµατος Συλλογή Στοιχείων από Γραµµατείες Τµηµάτων & ιοικητικές Υπηρεσίες Ιδρύµατος Συλλογή Στοιχείων από Γραµµατείες Τµηµάτων & ιοικητικές Υπηρεσίες Ιδρύµατος Συλλογή Στοιχείων από Γραµµατείες Τµηµάτων & ιοικητικές Υπηρεσίες Ιδρύµατος Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Βιβλιοθήκης Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Βιβλιοθήκης Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Βιβλιοθήκης ακαδηµαϊκού έτους 9 D6 Μέγεθος δανειστικής συλλογής της βιβλιοθήκης Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Βιβλιοθήκης 10 D7 Μέγεθος συλλογής της βιβλιοθήκης Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Βιβλιοθήκης 11 D8 Αριθµός τεκµηρίων σε αχρηστία Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Βιβλιοθήκης 12 D9 Αριθµός Τρεχουσών Έντυπων Συνδροµών σε Τίτλους Περιοδικών 13 Α11 Αριθµός απονεµηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και ιδακτορικά) ετησίως 14 Α12 Ετήσιος αριθµός Επιστηµονικών ηµοσιεύσεων των µελών ΕΠ του Ιδρύµατος/Σχολής/ Τµήµατος 15 D10 Εικονικές επισκέψεις (visits sessions) του WEB SITE της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους. 16 D11ν Εικονικές προσβάσεις (accesses log ins) κατά Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους. Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Βιβλιοθήκης Συλλογή Στοιχείων από Γραµµατείες Τµηµάτων & ιοικητικές Υπηρεσίες Ιδρύµατος Συλλογή Στοιχείων από Γραµµατείες Τµηµάτων & ιοικητικές Υπηρεσίες Ιδρύµατος Στοιχεία από πρόγραµµα ιαχείρισης του ικτύου της Βιβλιοθήκης Στοιχεία από πρόγραµµα ιαχείρισης του ικτύου της Βιβλιοθήκης 17 D12ν Αριθµός Τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων) Στοιχεία από πρόγραµµα 4

5 που αποκτήθηκαν από κάθε Ηλεκτρονική Υπηρεσία κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους ιαχείρισης του ικτύου της Βιβλιοθήκης ή από τους προµηθευτές των Υπηρεσιών 18 D16 Αιτήσεις διαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης Συλλογή στοιχείων από τα σχετικά αρχεία του Τµήµατος ιαδανεισµού 19 D17 Αιτήσεις διαδανεισµού από άλλες βιβλιοθήκες Συλλογή στοιχείων από τα σχετικά αρχεία του Τµήµατος ιαδανεισµού 20 D18 Αιτήσεις διαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το τµήµα ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης 21 D19 Αιτήσεις διαδανεισµού από άλλες βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το τµήµα ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης 22 D20 Χρόνος επιτυχούς διεκπεραίωσης µιας (1) αίτησης διαδανεισµού χρήστη της βιβλιοθήκης σε ηµέρες. 23 D21 Αριθµός αιτήσεων ιαδανεισµού των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς, κατά χρόνο διεκπεραίωσης 24 D22 Σύνολο ωρών ηµερήσιας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 25 D23 Συνολικό εµβαδόν της βιβλιοθήκης σε m D24 ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου για τους χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης 27 D25 Θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες 28 D26 ιαθέσιµες ώρες χρήσης θέσεων εργασίας Η/Υ για τους χρήστες εβδοµαδιαίως 29 D27 Πραγµατική εβδοµαδιαία χρήση των Θέσεων εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες Συλλογή στοιχείων από τα σχετικά αρχεία του Τµήµατος ιαδανεισµού Συλλογή στοιχείων από τα σχετικά αρχεία του Τµήµατος ιαδανεισµού Συλλογή στοιχείων από τα σχετικά αρχεία του Τµήµατος ιαδανεισµού Συλλογή στοιχείων από τα σχετικά αρχεία του Τµήµατος ιαδανεισµού Συλλογή στοιχείων είτε από τα σχετικά αρχεία αν φυλάσσονται, είτε µε την βοήθεια δειγµατοληπτικής έρευνας µε Παρατήρηση της χρήσης από το προσωπικό. 30 D28 Προσωπικό της βιβλιοθήκης Ο αριθµός των µελών του προσωπικού της βιβλιοθήκης 31 D29 Εκπαιδευόµενο προσωπικό της βιβλιοθήκης Ο αριθµός των µελών του προσωπικού της βιβλιοθήκης παρακολούθησε κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα στην διάρκεια του έτους 5

6 Αναλυτική παρουσίαση Στατιστικών Στοιχείων Στατιστικό Στοιχείο : D1 Συνολικός πληθυσµός Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Ορισµός : Το σύνολο των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη ανεξάρτητα από την ακαδηµαϊκή ιδιότητά τους. Αν και δυνητικά χρήστες της βιβλιοθήκης είναι και τα µέλη του ιοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος, προτείνεται να µην ληφθούν υπόψη στον υπολογισµό του συνολικού πληθυσµού για να αποφευχθούν πιθανές πλασµατικές αλλοιώσεις στην εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων και των δεικτών αποτίµησης που εξαρτώνται από το στοιχείο αυτό. Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Καθώς τις περισσότερες φορές ο πραγµατικός αριθµός των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη διαφέρει, µερικές φορές κατά πολύ, από το συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων µελών, κυρίως σε ότι αφορά τον αριθµό των προπτυχιακών φοιτητών, προτείνεται σαν Συνολικός Πληθυσµός D1 να ληφθεί υπόψη µόνος ο αριθµός των «ενεργών» µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή καθώς ο ακριβής υπολογισµός των «ενεργών» µελών είναι δύσκολος έως αδύνατος προτείνεται ο παρακάτω τρόπος υπολογισµού: Συνολικός Πληθυσµός (D1) = Μέλη ΕΠ + Επιστηµονικοί Συνεργάτες και λοιπό Ερευνητικό προσωπικό +Μεταπτυχιακοί Φοιτητές+ Προπτυχιακοί φοιτητές Τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισµό του Συνολικού Πληθυσµού συλλέγονται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή/ και από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Στατιστικό Στοιχείο : D1.1 Συνολικός πληθυσµός ιδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Ορισµός : Το σύνολο των µόνιµων µελών του ιδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη (Καθηγητές, Αναπληρωτές και Επίκουροι καθηγητές, Λέκτορες) Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή/ και από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Στατιστικό Στοιχείο : D1.2 Συνολικός πληθυσµός των Επιστηµονικών Συνεργατών και λοιπού Ερευνητικού προσωπικού Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Ορισµός : Το σύνολο των Επιστηµονικών Συνεργατών και λοιπού Ερευνητικού και ιδακτικού προσωπικού (Ερευνητές κλπ) του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Αν δεν υπάρχουν µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε αυτή την κατηγορία, το στοιχείο και οι δείκτες αποτίµησης που εξαρτώνται από αυτό δεν υπολογίζονται. 6

7 Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή/ και από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Στατιστικό Στοιχείο : D1.3 Συνολικός πληθυσµός Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Ορισµός : Το σύνολο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από το είδος του τίτλου που διεκδικούν ( ιδακτορικοί και Μεταδιδακτορικοί τίτλοι, Masters). Αν δεν υπάρχουν µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε αυτή την κατηγορία, το στοιχείο και οι δείκτες αποτίµησης που εξαρτώνται από αυτό δεν υπολογίζονται. Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή/ και από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Στατιστικό Στοιχείο : D1.4 Συνολικός πληθυσµός των ενεργών Προπτυχιακών Φοιτητών Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Ορισµός : Το σύνολο των «ενεργών» Προπτυχιακών Φοιτητών Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Προτείνεται ο υπολογισµός µόνο των «ενεργών» φοιτητών για να αποφευχθούν πιθανές πλασµατικές αλλοιώσεις στην εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων και των δεικτών αποτίµησης που εξαρτώνται από το στοιχείο αυτό. Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή/ και από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Για τον υπολογισµό των «ενεργών» φοιτητών για λόγους ευκολίας προτείνεται να υπολογίζεται ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών ανά ίδρυµα επί το πλήθος των ετών σπουδών: - Πολυτεχνικές σχολές : Εισακτέοι Φοιτητές * 5 έτη - Λοιπά ΑΕΙ (τετραετούς φοίτησης) : Εισακτέοι Φοιτητές * 4 έτη - ΤΕΙ (τριετούς φοίτησης): Εισακτέοι Φοιτητές * 3 έτη Στατιστικό Στοιχείο : D2.1 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων της βιβλιοθήκης Ορισµός : Όλοι οι εγγεγραµµένοι χρήστες της βιβλιοθήκης στο αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα. Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης. Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και την βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κλπ) διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα και δεν κρατούνται πλέον στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα τότε το στοιχείο D2.1 θα είναι ίσο µε τον συνολικό αριθµό εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα. Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και την βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κλπ) ΕΝ διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο 7

8 σύστηµα αλλά κρατούνται στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα για κάποιο χρονικό διάστηµα ΑΛΛΑ θεωρούνται (µε ειδική ένδειξη στο σύστηµα) ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ, τότε το στοιχείο D2.1 θα είναι ίσο µε τον συνολικό αριθµό εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µείον τον αριθµό των ανενεργών αυτών χρηστών. Αν υπάρχουν τέτοιοι εγγεγραµµένοι χρήστες αλλά ΕΝ υπάρχει αντίστοιχη σχετική ένδειξη τότε αναγκαστικά το στοιχείο D2.1 θεωρείται ο συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα. Στατιστικό Στοιχείο : D2.2 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων χρηστών Μελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας της βιβλιοθήκης Ορισµός : Όλοι οι εγγεγραµµένοι χρήστες της βιβλιοθήκης στο αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα που είναι Μέλη της Ακαδηµαϊκής κοινότητας του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. Εξαιρούνται όλοι οι άλλοι εγγεγραµµένοι χρήστες της βιβλιοθήκης (π.χ. εξωτερικοί χρήστες) αν αυτοί υπάρχουν. Το στοιχείο αυτό υπολογίζεται ώστε να εξαχθούν ακριβέστερα συµπεράσµατα για τον βαθµό διείσδυσης της βιβλιοθήκης στον Συνολικό Πληθυσµό του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που αυτή εξυπηρετεί. Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Τo στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης ανακτώντας τον συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών που διατηρούν Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα (Μέλη ΕΠ, Ερευνητές, Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί Φοιτητές κλπ) η οποία είναι καταχωρηµένη στο σχετικό πεδίο της βάσης δεδοµένων του βιβλιοθηκονοµικού προγράµµατος και αφήνοντας όλους τους άλλους χρήστες µε άλλη ιδιότητα στο σχετικό πεδίο (π.χ. εξωτερικοί χρήστες). Αν η βιβλιοθήκη δίνει δικαίωµα εγγραφής µόνο στα µέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που αυτή εξυπηρετεί και δεν υπάρχουν χρήστες µε άλλη ιδιότητα τότε το στοιχείο D2.2 ισούται µε το στοιχείο D2.1. Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και την βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κλπ) διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα και δεν κρατούνται πλέον στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα τότε το στοιχείο D2.2 θα είναι ίσο µε τον συνολικό αριθµό εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µε Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα. Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και την βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κλπ) ΕΝ διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα αλλά κρατούνται στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα για κάποιο χρονικό διάστηµα ΑΛΛΑ θεωρούνται (µε ειδική ένδειξη στο σύστηµα) ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ, τότε το στοιχείο D2.2 θα είναι ίσο µε τον συνολικό αριθµό εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µε Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα µείον τον αριθµό των ανενεργών αυτών χρηστών. Αν υπάρχουν τέτοιοι εγγεγραµµένοι χρήστες αλλά ΕΝ υπάρχει αντίστοιχη σχετική ένδειξη τότε αναγκαστικά το στοιχείο D2.2 θεωρείται ο συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µε Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα. Στατιστικό Στοιχείο : D5 Αριθµός δανεισµών κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους. 8

9 Ορισµός : Το σύνολο των δανεισµών (όχι ο αριθµός των βιβλίων που δανείστηκαν µια ή περισσότερες φορές) κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου) Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Το στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης µετά το πέρας του Ακαδηµαϊκού έτους (δηλαδή µετά τις 31 Αυγούστου). Στατιστικό Στοιχείο : D6 Μέγεθος δανειστικής συλλογής της βιβλιοθήκης Ορισµός : Συνολικός αριθµός του δανειζοµένου υλικού στη συλλογή σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή του ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου). Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : το στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης. Προτείνεται ο υπολογισµός του αριθµού του υλικού να γίνεται κοντά στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους (Τέλη Αυγούστου). Στατιστικό Στοιχείο : D7 Μέγεθος συλλογής της βιβλιοθήκης Ορισµός : Συνολικός αριθµός του υλικού στη συλλογή σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή του ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου). Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Το στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης µετά το πέρας του Ακαδηµαϊκού έτους (δηλαδή µετά τις 31 Αυγούστου). Στατιστικό Στοιχείο : D8 Αριθµός τεκµηρίων σε αχρηστία Ορισµός : Αριθµός τεκµηρίων του δανειζοµένου υλικού (D6) της συλλογής που δεν έχει δανειστεί καµία φορά κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου). Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Το στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης. Προτείνεται ο υπολογισµός του αριθµού του υλικού σε αχρηστία να γίνεται κοντά στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους (Τέλη Αυγούστου). Στατιστικό Στοιχείο : D9 Αριθµός Τρεχουσών Έντυπων Συνδροµών σε Τίτλους Περιοδικών Ορισµός : Ο συνολικός αριθµός των Τρεχουσών Έντυπων Συνδροµών σε Τίτλους Περιοδικών που διατηρεί η βιβλιοθήκη στο τέλος ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου). Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Το στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης. Προτείνεται ο 9

10 υπολογισµός του αριθµού των συνδροµών να γίνεται στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους (31 Αυγούστου). Στατιστικό Στοιχείο : Α11 Αριθµός απονεµηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και ιδακτορικά) ετησίως Ορισµός : Το σύνολο των απονεµηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και ιδακτορικά) από το Ίδρυµα/ Σχολή/ Τµήµα που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου). Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Τα στοιχεία συλλέγονται τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή/ και από τις ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη µετά το πέρας του Ακαδηµαϊκού έτους (δηλαδή µετά τις 31 Αυγούστου). Στατιστικό Στοιχείο : Α12 Ετήσιος αριθµός Επιστηµονικών ηµοσιεύσεων των µελών ΕΠ του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος. Ορισµός : Το σύνολο των Επιστηµονικών ηµοσιεύσεων (άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και βιβλίων ) των µελών ΕΠ του Ιδρύµατος /Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου). Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Τα στοιχεία συλλέγονται τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή /και από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη µετά το πέρας του Ακαδηµαϊκού έτους (δηλαδή µετά τις 31 Αυγούστου) Στατιστικό Στοιχείο : D10 Εικονικές επισκέψεις (visits sessions) του WEB SITE της βιβλιοθήκης, από αποµακρυσµένους χρήστες κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους. Ορισµός : Μία εικονική επίσκεψη (visit ή session) είναι ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ που επισκέπτεται το site της βιβλιοθήκης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τον αριθµό των ιστοσελίδων ή των αρχείων που εµπεριέχονται µέσα στο site και που θα «επισκεφτεί». Η εικονική επίσκεψη ξεκινάει από την ώρα που ο χρήστης «µπαίνει» σε µια ιστοσελίδα του site και τελειώνει την ώρα που βγαίνει (µεταβαίνει σε ένα άλλο web site ή κλείνει τον Web browser) από µια ιστοσελίδα του. Προτείνεται η συλλογή στοιχείων µόνο για τις «επισκέψεις» από αποµακρυσµένους χρήστες, δηλαδή αυτές που επιχειρήθηκαν από µηχανήµατα εκτός της βιβλιοθήκης, ώστε να αποφευχθεί η εξαγωγή παραπλανητικών αποτελεσµάτων, δεδοµένης της συχνής χρήσης των ιστοσελίδων από το προσωπικό της βιβλιοθήκης αλλά και για να δοθεί µια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την αποµακρυσµένη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Μερικές φορές η καταγραφή των εικονικών επισκέψεων (visit ή session), λόγω διαφόρων τεχνικών θεµάτων, που άπτονται της σύνδεσης στο δίκτυο κυρίως στις περιπτώσεις των Internet Providers και των Proxy servers, και ο υπολογισµός του συνόλου τους παρουσιάζει αποκλίσεις. Άρα το στοιχείο αυτό αποτελεί συνήθως εκτίµηση των επισκέψεων. Τα στοιχεία συλλέγονται για όλη την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου). 10

11 Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Τα στοιχεία για τις εικονικές επισκέψεις συλλέγονται µε την βοήθεια ειδικού στατιστικού λογισµικού που κατά κανόνα «εγκαθίσταται» στον WEB server (Εξυπηρετητή) της βιβλιοθήκης και παρακολουθεί και «αναφέρει» τα στατιστικά στοιχεία χρήσης και κίνησης του WEB site της βιβλιοθήκης. Η επιλογή του κατάλληλου λογισµικού από την πληθώρα των σχετικών προγραµµάτων που κυκλοφορούν προς χρήση εξαρτάται από τον Webmaster (π.χ. Access Watch) της βιβλιοθήκης, αρκεί να δίνει την δυνατότητα εξαγωγής των σχετικών στατιστικών στοιχείων. Στατιστικά Στοιχεία : D11ν Εικονικές προσβάσεις (accesses log ins) κατά Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους. Ορισµός : Μια εικονική πρόσβαση (access log in) είναι µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα του Web site της βιβλιοθήκης που «κατεβάζει» ΟΛΟΚΛΗΡΗ ένας χρήστης ανεξάρτητα του αριθµού των γραφικών ή άλλων αρχείων που περιέχει η ιστοσελίδα. Τα στοιχεία για τις εικονικές προσβάσεις αν µετρηθούν µε τον τρόπο που περιγράφουµε παρακάτω, αν και δίνουν εύκολα και γρήγορα ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανάλογα µε την δοµή των αντίστοιχων ιστοσελίδων, ΕΝ δίνουν ούτε ΑΚΡΙΒΗ αλλά ούτε και ΠΟΙΟΤΙΚΑ στοιχεία για την χρήση ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των συνδροµητικών Βάσεων δεδοµένων και ηλεκτρονικών περιοδικών που διατίθενται δικτυακά µέσω σύνδεσης µε αποµακρυσµένο εξυπηρετητή του διαθέτη/ εκδότη. Και αυτό γιατί καταγράφεται απλά η πρόσβαση σε µια ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης και όχι τι ακριβώς κάνει ο χρήστης (Συνδέεται µε την βάση δεδοµένων ή το ηλεκτρονικό περιοδικό, κατεβάζει άρθρα κλπ). Τέτοιου είδους λεπτοµερή στοιχεία δυστυχώς δεν µπορούν να εξαχθούν από το σύστηµα της βιβλιοθήκης και η απόκτησή τους εξαρτάται από τον αποµακρυσµένο server του εκδότη/ διαθέτη που παρέχει πρόσβαση στις συγκεκριµένες βάσεις. Παρ όλα αυτά η βιβλιοθήκη µπορεί να πάει ένα βήµα παραπέρα και µε την βοήθεια κατάλληλων «cookies» να καταγράφει τις εικονικές προσβάσεις στις ιστοσελίδες της συγκεκριµένης βάσης δεδοµένων ή ηλεκτρονικού περιοδικού, στοιχείο που αν µην τι άλλο δείχνει ότι ο χρήστης «επισκέπτεται» την σχετική βάση ή περιοδικό και εν πάση περιπτώσει άσχετα από τι ακριβώς κάνει εκεί. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία συλλέγονται συνολικά για κάθε κατηγορία Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τους αρχικούς ορισµούς. Τα στοιχεία συλλέγονται για όλη την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου). Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Τα στοιχεία για τις εικονικές προσβάσεις συλλέγονται µε την βοήθεια ειδικού στατιστικού λογισµικού που κατά κανόνα «εγκαθίσταται» στον WEB server (Εξυπηρετητή) της βιβλιοθήκης και παρακολουθεί και «αναφέρει» τα στατιστικά στοιχεία χρήσης και κίνησης του WEB site της βιβλιοθήκης. Η επιλογή του κατάλληλου λογισµικού από την πληθώρα των σχετικών προγραµµάτων που κυκλοφορούν προς χρήση εξαρτάται από τον Webmaster της βιβλιοθήκης, αρκεί να δίνει την δυνατότητα εξαγωγής των σχετικών στατιστικών στοιχείων. Για την καταγραφή του συγκεκριµένου στατιστικού στοιχείου (D11ν) και κατά συνέπεια ο υπολογισµός των αντίστοιχων δεικτών που εξαρτώνται από αυτό, απαιτείται κατάλληλη ταξινόµηση των διαφόρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους αρχικούς ορισµούς ή µε κάποια άλλη τυποποίηση, σε αντίστοιχες ξεχωριστές ιστοσελίδες 11

12 Ο βαθµός ανάλυσης σε βάθος των συγκεκριµένων δεικτών και από τον τρόπο παρουσίασης στις σχετικές ιστοσελίδες των υπερ-συνδέσεων (links) προς τις συγκεκριµένες πλέον βάσεις δεδοµένων, ηλεκτρονικά περιοδικά κλπ. Παραδείγµατα: - αν όλες οι συνδέσεις (links) για τις βάσεις δεδοµένων της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται σε µία µόνο ιστοσελίδα, είναι ευνόητο ότι µε αυτό τον τρόπο µπορούµε να έχουµε µόνο συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για όλες τις βάσεις αυτές, - οµοίως στην περίπτωση των ηλεκτρονικών περιοδικών. Αν υπάρχει µόνο µία σελίδα για τα περιοδικά κάποιου διαθέτη/ εκδότη (π.χ. Elsevier) δεν µπορούν να εξαχθούν σχετικά αποτελέσµατα κατά τίτλο περιοδικού. Σε κάθε περίπτωση πάντως για την µέτρηση και σύγκριση των παραπάνω στοιχείων και δεικτών σε εθνικό επίπεδο προ - απαιτείται µια συµφωνία και µια τυποποίηση τόσο στον τρόπο µέτρησης όσο και στον τρόπο διάθεσης της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης µέσα από τις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης. Στατιστικό Στοιχείο : D12ν Αριθµός Τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων) που αποκτήθηκαν από κάθε Ηλεκτρονική Υπηρεσία κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους. Ορισµός : Τεκµήριο (document): Καταγεγραµµένη πληροφορία η οποία µπορεί να θεωρηθεί σαν ΜΙΑ φυσική µονάδα σε µια διαδικασία τεκµηρίωσης ανεξάρτητα από την φυσική µορφή και τα χαρακτηριστικά της. - τεκµήρια κύριας πληροφορίας (πλήρη κείµενα άρθρων, µελετών, βιβλίων κλπ, εικόνες, video, προγράµµατα) Κάθε ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑ Α (στον υπολογισµό του D12ν) Εγγραφές Αρχεία (Entries Records): Τµήµατα της συνολικής πληροφορίας του τεκµηρίου (τεκµήρια αναφοράς) - εγγραφές-αρχεία ΟPAC & βάσεων δεδοµένων, περιλήψεις άρθρων, βιβλίων, µελετών, αναφορών κλπ, πίνακες περιεχοµένων περιοδικών, υπερ-συνδέσεις (links) web sites και ιστοσελίδων Κάθε ΕΓΓΡΑΦΗ(ΑΡΧΕΙΟ) ΜΙΑ ΜΟΝΑ Α (στον υπολογισµό του D12ν) Κάθε ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - ΜΙΑ ΜΟΝΑ Α (στον υπολογισµό του D12ν) Τα στοιχεία συλλέγονται συνολικά για κάθε κατηγορία Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τους αρχικούς ορισµούς για όλη την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου). Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Τα παραπάνω στοιχεία και δείκτες όσο και αν είναι τα πιο σηµαντικά για την αποτίµηση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στην περίπτωση των συνδροµητικών Βάσεων δεδοµένων και ηλεκτρονικών περιοδικών που διατίθενται δικτυακά µέσω σύνδεσης µε αποµακρυσµένο εξυπηρετητή του διαθέτη/ εκδότη δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν από το σύστηµα της βιβλιοθήκης και η απόκτησή τους εξαρτάται από τον αποµακρυσµένο server του εκδότη/ διαθέτη που παρέχει πρόσβαση στις συγκεκριµένες βάσεις. Για το λόγο αυτό στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβλέπεται στην συµφωνία µεταξύ της Βιβλιοθήκης/ Ιδρύµατος µε τον εκδότη/ διαθέτη η παροχή αυτών των πληροφοριών στην βιβλιοθήκη. Στατιστικό Στοιχείο : D16 Αιτήσεις διαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης 12

13 Ορισµός : Το σύνολο των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου). Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Το στοιχείο συλλέγεται από τα σχετικά αρχεία του τµήµατος ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης. Στατιστικό Στοιχείο : D17 Αιτήσεις διαδανεισµού από άλλες βιβλιοθήκες Ορισµός : Το σύνολο των αιτήσεων τρίτων (άλλων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) αποστολής βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) από την συλλογή της βιβλιοθήκης µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου). Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται από τα σχετικά αρχεία του τµήµατος ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης. Στατιστικό Στοιχείο : D18 Αιτήσεις διαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το τµήµα ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης Ορισµός : Το σύνολο των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση τεκµηρίου, παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκµηρίου στον χρήστη) µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου). Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Το στοιχείο συλλέγεται από τα σχετικά αρχεία του τµήµατος ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης. Στατιστικό Στοιχείο : D19 Αιτήσεις διαδανεισµού από άλλες βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το τµήµα ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης. Ορισµός : Το σύνολο των αιτήσεων τρίτων (άλλων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) αποστολής βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) από την συλλογή της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση τεκµηρίου, παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκµηρίου στην αιτούµενη βιβλιοθήκη, ίδρυµα ή χρήστη) µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου). Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Το στοιχείο συλλέγεται από τα σχετικά αρχεία του τµήµατος ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης. Στατιστικό Στοιχείο : D20 Χρόνος επιτυχούς διεκπεραίωσης µιας (1) αίτησης διαδανεισµού χρήστη της βιβλιοθήκης σε ηµέρες. Ορισµός : Ως χρόνος επιτυχούς διεκπεραίωσης κάθε αίτησης διαδανεισµού χρήστη της βιβλιοθήκης ορίζεται ο χρόνος παράδοσης του τεκµηρίου στον χρήστη σε ηµέρες 13

14 µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης από την ηµεροµηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης του χρήστη από το προσωπικό της βιβλιοθήκης µέχρι την παραλαβή του τεκµηρίου από την βιβλιοθήκη διαθέτη. Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Το στοιχείο συλλέγεται για τον υπολογισµό της ταχύτητας παράδοσης τεκµηρίων στους χρήστες της βιβλιοθήκης µέσω της υπηρεσίας ιαδανεισµού. Οι σχετικές ηµεροµηνίες καταγράφονται σε σχετικά µητρώα του τµήµατος διαδανεισµού για κάθε αίτηση διαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης και περιοδικά ή στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους υπολογίζεται για κάθε αίτηση διαδανεισµού που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς (βλ. D18) η διαφορά σε ηµέρες µεταξύ της ηµεροµηνίας παραλαβής του τεκµηρίου (άρθρου ή βιβλίου) από τον χρήστη και την ηµεροµηνίας παραλαβής της ίδιας αίτησης από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Στατιστικό Στοιχείο : D21 Αριθµός αιτήσεων ιαδανεισµού των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς, κατά χρόνο διεκπεραίωσης Ορισµός : Η κατανοµή του συνόλου των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση τεκµηρίου, παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκµηρίου στον χρήστη) µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου) ανάλογα µε τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτήσεων (D20). Ως χρονικά διαστήµατα της κατανοµής των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ορίζονται τα παρακάτω : - a: 1-3 ηµέρες - b: 4-7 ηµέρες - c: 8-14 ηµέρες - d: ηµέρες - e: 21 + ηµέρες και αντίστοιχα οι αριθµοί αιτήσεων ιαδανεισµού των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς εντός κάθε χρονικού διαστήµατος ορίζονται ως : D21a, D21b, D21c, D21d, D21e Το άθροισµα των D21a, D21b, D21c, D21d, D21e θα πρέπει να είναι ίσο µε το σύνολο των αιτήσεων διαδανεισµού των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (D18). Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Τα στοιχεία D21a D21e υπολογίζονται µε την βοήθεια των σχετικών µητρώων/ αρχείων του τµήµατος ιαδανεισµού που χρησιµοποιούνται και για την συλλογή και υπολογισµό των στοιχείων D18, D19 & D20. Αναλυτικά έχουµε: D21a = Ο αριθµός των αιτήσεων διαδανεισµού για τις οποίες: 1 ηµέρα <D20< 3 ηµέρες D21b = Ο αριθµός των αιτήσεων διαδανεισµού για τις οποίες: 4 ηµέρες <D20< 7 ηµέρες D21c = Ο αριθµός των αιτήσεων διαδανεισµού για τις οποίες: 8 ηµέρες <D20< 14 ηµέρες D21d = Ο αριθµός των αιτήσεων διαδανεισµού για τις οποίες: 14

15 15 ηµέρα <D20< 21 ηµέρες D21e = Ο αριθµός των αιτήσεων διαδανεισµού για τις οποίες: 21 ηµέρες <D20 Στατιστικό Στοιχείο : D22 Σύνολο ωρών ηµερήσιας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Ορισµός : Το σύνολο των ωρών λειτουργίας της βιβλιοθήκης ηµερησίως. Π.χ 12 ώρες ηµερησίως. Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Στατιστικό Στοιχείο : D23 Συνολικό εµβαδόν της βιβλιοθήκης σε m 2. Ορισµός : Το συνολικό εµβαδόν όλων των χώρων της βιβλιοθήκης σε τετραγωνικά µέτρα. Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Από τα αρχιτεκτονικά σχέδια της βιβλιοθήκης ή/και µε την βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. Στατιστικό Στοιχείο : D24 ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου για τους χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης Ορισµός : Το σύνολο των θέσεων αναγνωστηρίου και µελέτης στους χώρους της βιβλιοθήκης Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : Στατιστικό Στοιχείο : D25 Θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες Ορισµός : Ο συνολικός αριθµός των διαθέσιµων Η/Υ, τερµατικών κλπ που διατίθενται εντός των χώρων της βιβλιοθήκης για τις παρακάτω χρήσεις : - Πρόσβαση στον OPAC - Πρόσβαση στο Internet, κλπ. - Πρόσβαση σε Βάσεις εδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (µέσω Internet, CD- ROMs κλπ) Μέθοδος Συλλογής/ Υπολογισµός : - 15

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Νοέµβριος 2000 ρ. Κατερίνα Συνέλλη ιευθύντρια Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Πατρών Κλωντίνη έρβου Βιβλιοθήκη Φυσικού Τµήµατος Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Νοέμβριος 2000

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Νοέμβριος 2000 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Νοέμβριος 2000 Στα πλαίσια του έργου της Επιτροπής Σχεδιασμού του Τεχνικού Δελτίου του Έργου των Βιβλιοθηκών του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Γ ΚΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ»  Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006 «ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» http://www.mopab.gr Διάρκεια έργου: 1/1/1 έως 31/12/26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 4511 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ Για τις Ερωτήσεις του Ερωτηµατολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Δήμητρα Τσάμη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Ιωάννινα Περίληψη Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στις μέρες μας παρέχουν ένα πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Κύπρου 2016 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος. Επισκέπτης

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος. Επισκέπτης Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Επισκέπτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ... 3 ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ... 4 ΑΡΧΙΚΗ... 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 5 NEA... 6 ΕΚ ΗΛΏΣΕΙΣ... 7 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ... 8 ΒΟΗΘΕΙΑ... 9 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ... 10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2018 έως 31-12-2018 Η παρούσα αναφορά αποτελεί προϊόν συνεργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015

Απολογισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015 Απολογισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015 Σύνταξη κειμένου: Αικατερίνη Νάστα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΒΚΠ Ελευθερία Κοσέογλου, βιβλιοθηκονόμος ΑΠΘ με την αρωγή των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2005 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος 2018-2919 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2015 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2017 έως 31-12-2017 Η παρούσα αναφορά αποτελεί προϊόν συνεργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2016 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα µέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Φωτεινή Ευθυµίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Για την χρήση όλων των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης απαιτείται η εγγραφή των χρηστών και η απόκτηση της κάρτας χρήστη. Η εγγραφή στη Βιβλιοθήκη δηλώνει ότι ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Iονίου Πανεπιστηµίου Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και ιασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. απολογιστικά στοιχεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. απολογιστικά στοιχεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ απολογιστικά στοιχεία 2000 2001 Στις ενότητες που ακολουθούν παραθέτουµε τα πιο πρόσφατα απολογιστικά στατιστικά στοιχεία (Οκτώβριος 2001) αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ "ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους"

ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ "ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους" Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάµενος Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Θεμιστοκλέους

Παναγιώτης Θεμιστοκλέους Παναγιώτης Θεμιστοκλέους Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Ωράριο Λειτουργίας Μέλη Βιβλιοθήκης Συλλογή Βιβλιοθήκης Δικαιώματα Δανεισμού Δια-δανεισμός Συμβατικό υλικό (Βιβλία-Οπτικοακουστικό υλικό) Ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ 20 Μαρτίου 2015, 11.00-13.00, στα πλαίσια του μαθήματος 4ου εξαμήνου ΛΟΧΡΗ «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», διδάσκουσα κα Γαλανάκη Η

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Βι.Κε.Π..) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Βι.Κε.Π..) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Βι.Κε.Π..) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006 Απολογισµός ΒΙ.ΚΕ.Π. 2006 ηµιουργία αρχείου 29/8/07 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Για τη περίοδο Σεπτεµβρίου 2005 έως Σεπτέµβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Παρουσίαση Βιβλιοθήκης Παράρτηµα Σύρου Σύρος, Ιούνιος 2012 Η Βιβλιοθήκη Έτος ίδρυσης: 1984 Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Μορφή: δίκτυο βιβλιοθηκών που δραστηριοποιούνται σε 6 νησιά. Έτος ίδρυσης Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΜΟΔΙΠ για τη Διεργασία 5: Συλλογή Δεδομένων Ποιότητας

Εισήγηση της ΜΟΔΙΠ για τη Διεργασία 5: Συλλογή Δεδομένων Ποιότητας Εισήγηση της ΜΟΔΙΠ για τη Διεργασία 5: Συλλογή Δεδομένων Ποιότητας Αντικείμενο Διεργασίας Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη Διασφάλιση Ποιότητας της ακαδημαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών του ΣΕΑΒ

Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών του ΣΕΑΒ Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών του ΣΕΑΒ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΑΝΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΑΒ, GVERANIS@SEAB.GR ΣΕΑΒ και Ανοιχτό Λογισμικό > 50 Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 02-11-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ρ. Γιώργος Κ. Ζάχος ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ηµερίδα Goethe-Institut 01/12/2008 1 Ιστορίατου τουκτιρίου Σύνταξη κτιριολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (Π.Μ.Σ.)

ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (Π.Μ.Σ.) Στα πλαίσια της υποστήριξης σε θέµατα σπουδών και καριέρας το Γραφείο ιασύνδεσης (Γ ) διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ενηµερωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 02-11-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2016 έως 31-12-2016 Η παρούσα αναφορά αποτελεί προϊόν συνεργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΥΠ) ΤΟΥ Π.Κ.

ΟΙΣΤΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΥΠ) ΤΟΥ Π.Κ. ΟΙΣΤΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΥΠ) ΤΟΥ Π.Κ. 1 οµή Ε. Π. Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΠΕΑΕΚ Παρεµβάσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β) Γιώργος Ζάχος, Βασίλης Πολυχρονόπουλος 1 1 Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κανονισµός Βιβλιοθήκης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κανονισµός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κανονισµός Βιβλιοθήκης Περιεχόµενα Εισαγωγή... 4 Κεφάλαιο A... 5 Σκοπός και στόχος της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα