Προσχολική ηλικία και περιβάλλων γραπτός λόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσχολική ηλικία και περιβάλλων γραπτός λόγος"

Transcript

1 Προσχολική ηλικία και περιβάλλων γραπτός λόγος Ελένη Γκανά Λέκτορας, Π.Τ.Ε.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό

2 Συνοπτική παρουσίαση Ποια θεωρούμε κείμενα του περιβάλλοντος γραπτού λόγου; Θεμελιακές ιδιότητες. Ερευνητικές οπτικές και ευρήματα Υποθέσεις των νηπίων για τη γραφή και στρατηγικές απόδοσης νοήματος Διδακτικές προεκτάσεις Βιβλιογραφία

3 Περιβάλλων γραπτός λόγος (environmental print) Mε τονόρο«περιβάλλων γραπτός λόγος»* γίνεται αναφορά στα κείμενα που βρίσκονται στις συσκευασίες προϊόντων, σε επιγραφές καταστημάτων, πινακίδες, αφίσες, διαφημιστικά φυλλάδια, προσκλήσεις, καταλόγους, λογαριασμούς κτλ. Πρόκειται, δηλαδή, για κειμενικές πραγματώσεις της γραπτής επικοινωνίας που έχουν ευρύτατη διασπορά και χρηστικότητα στην καθημερινή κοινωνική πρακτική μας. *Τα γραπτά κείμενα αυτής της κατηγορίας αναφέρονται επίσης στη βιβλιογραφία και ως «η γραφή που συναντάται στο περιβάλλον», «λειτουργικά κείμενα καθημερινότητας», «κοινωνικά γραπτά», κλπ.

4 Τα κείμενα του περιβάλλοντος λόγου διαθέτουν επίσης τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Α. Είναι κείμενα πολυτροπικά. Συγκροτούνται, δηλαδή, από τη σύμπραξη πολλών διαφορετικών «τρόπων» σήμανσης του νοήματος ή, αλλιώς, σημειωτικών συστημάτων. Ενδεικτικά: Χρησιμοποιούν το σύστημα της γραφής και επιπλέον, το χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος των γραμμάτων ή αντίστοιχα του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο αναγράφονται οι λέξεις (βλ. συσκευασία, πινακίδα), ποικίλες εικονικές ή/και γραφιστικές αναπαραστάσεις, συμβολισμούς, κτλ.

5 Β. Είναι κείμενα άμεσης λειτουργικότητας ως προς τις πραγματολογικές/κοινωνικές συνθήκες χρήσης τους. Τα νοήματά τους, δηλαδή, συνδέονται άμεσα: Ι. με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται (π.χ. επιγραφή «ζαχαροπλαστείο» πάνω από τη βιτρίνα με τα γλυκά σε πρόσοψη ζαχαροπλαστείου, η λέξη ποδήλατο στη συσκευασία ποδηλάτου, ονόματα φαγητών σε κατάλογο εστιατορίου) ΙΙ. με την κοινωνική αλληλεπίδραση- λεκτική ή μη λεκτική- που υπαγορεύει τη χρήση τους (π.χ. συζήτηση για την επιλογή φαγητού μελετώντας κατάλογο σε εστιατόριο, για τη συμμετοχή ή όχι σε μια συνεύρεση με βάση τις παραμέτρους που ορίζει η πρόσκληση ή μια ενημερωτική αφίσα, δράσεις προσαρμογής της οδικής μας πορείας με την ανάγνωση πινακίδων, κτλ.)

6 Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά: συνέπειες για τον γραμματισμό Η άμεση σύνδεση των νοημάτων του περιβάλλοντος γραπτού λόγου με τις συνθήκες χρήσης του, ο πολυτροπικός χαρακτήρας του και η ευρύτατη παρουσία του στην καθημερινή κοινωνική πρακτική μας επιτρέπουν : a) τη «διαπερατότητα» των νοημάτων που κοινοποιούν οι γραπτές του λέξεις και b) τη διερεύνηση της μορφής τους Από πρώιμη νηπιακή ηλικία και για όλα σχεδόν τα παιδιά, δηλαδή ανεξάρτητα από τους τρόπους και την έκταση χρήσης της γραφής στο οικογενειακό περιβάλλον τους (βλ. οικογενειακός γραμματισμός) Η εμπειρία του περιβάλλοντος γραπτού λόγου θεωρείται ως μια από τις βασικές καταβολές (roots) του αναδυόμενου γραμματισμού (Goodman 1980)

7 Ερευνητικές οπτικές και ευρήματα (Ι) Στη έρευνα για τη αναγνωστική συμπεριφορά των νηπίων σε σχέση με τον περιβάλλοντα γραπτό λόγο, διακρίνονται δύο βασικές κατευθύνσεις, ανάλογα με τον τρόπο που οι μελετητές αντιλαμβάνονται τη φύση της ανάγνωσης και του γραπτού λόγου: Α. Μελέτες που αντιλαμβάνονται την ανάγνωση ως αποκωδικοποίηση του συμβολισμού της γραφής (βλ. οπτική αναγνωστικής ετοιμότητας). Εξετάζουν την ορθότητα της ανάγνωσης των νηπίων σε σχέση με τη φωνολογική δομή λέξεων του περιβάλλοντος γραπτού λόγου. Οι λέξεις παρουσιάζονται σε «αυθεντικές» συνθήκες πολυτροπικότητας και σε «πειραματικές» συνθήκες, δηλαδή ως λέξεις γραμμένες σε λευκό χαρτί. Τα ευρήματά τους επιβεβαιώνουν τις «αναμενόμενες» μη επαρκείς γνώσεις/δεξιότητες των νηπίων για τις συμβάσεις του κώδικα της γραφής και οδηγούν σε υποθέσεις για την αδιαφορία/αδυναμία προσέγγισης της γραφής από παιδιά της προσχολικής ηλικίας (Μason 1980, Goodall 1984, Masonheimer et al ).

8 Ερευνητικές οπτικές και ευρήματα (ΙΙ) Β) Μελέτες που αντιλαμβάνονται την ανάγνωση ως μια σύνθετη κοινωνιοψυχογλωσσική διαδικασία «οικοδόμησης» νοήματος στη βάση των γλωσσικών και εξωγλωσσικών πληροφοριών που παρέχει η εκάστοτε συνθήκη της γραπτής επικοινωνίας (βλ. οπτική αναδυόμενου γραμματισμού). Εξετάζουν τους τρόπους (τις στρατηγικές) με τους οποίους τα νήπια αλληλεπιδρούν και αποδίδουν νόημα σε κείμενα του περιβάλλοντος λόγου και κατ επέκταση, αναζητούν τις αντιλήψεις που διαμορφώνουν τα παιδιά για τη λειτουργία και τη μορφή της γραφής μέσα από την καθημερινή εμπειρία τους σε αυθεντικά πλαίσια γραπτής επικοινωνίας (Harste, Woodward and Burke 1984, Γκανά και αλ. 2008).

9 Ενδεικτικές υποθέσεις για τη γραφή και στρατηγικές απόδοσης νοήματος Ως αναγνώστες, τα παιδιά ηλικίας 4-5 χρόνων, αντιλαμβάνονται ότι: οι ακολουθίες των συμβόλων της γραφής κοινοποιούν ένα νόημα και το νόημά τους «αναδύεται» μέσα από τη σχέση που αποκαθιστούν με το περιβάλλον πραγμάτωσής τους. Η θεμελιακή αυτή παραδοχή για την λειτουργικότητα της γραφής, επιτρέπει στα παιδιά : να ανακαλύψουν το πλέγμα των νοημάτων που κοινοποιεί ο περιβάλλον λόγος να εξερευνήσουν τα χαρακτηριστικά της μορφής του λόγου να ανακαλύψουν κυρίαρχα μοτίβα (patterns) και να συγκροτήσουν την προσωπική παρακαταθήκη λογογραμμάτων να αρχίσουν να ελέγχουν την φραστική και γραφημική οργάνωση των γραπτών λέξεων/φράσεων

10 Ενδεικτικές συμπεριφορές Αποδίδοντας νόημα στον περιβάλλοντα λόγο ακόμα και όταν δεν αναγνωρίζουν με ακρίβεια τις γραπτές λέξεις ή φράσεις του λογότυπου - η «ανάγνωση» των παιδιών προσχολικής ηλικίας τείνει να είναι : α) σημασιολογικά συναφής με τα νοήματα που τυπικά κοινοποιεί η γραφή στο περιβάλλον (π.χ. δηλώνει μια επωνυμία, την γενικότερη ή μια συναφή έννοια, ένα γνώρισμα του αντικειμένου αναφοράς ή τη λειτουργία που επιτελεί). β) φραστικά αναγνωρίσιμη ως ανάγνωση αυτού του είδους λόγου (εκφορά μιας λέξης ή φράσης). γ) γραφο-φωνημικά «ευαισθητοποιημένη», αντανακλώντας την αναγνώριση ενός ή περισσοτέρων γραμμάτων ή συλλαβών.

11 Τα παιδιά δεν αδιαφορούν για τη γραφή. Δεν την απομονώνουν, όμως, από τις πληροφορίες που χορηγούν τα συγκείμενα σημειωτικά συστήματα. Ως «αναγνώστες» αναζητούν στην πολύτροπη πληροφορία των κειμένων του περιβάλλοντος λόγου ένα «ενοποιημένο» νόημα. Στοιχεία της οργάνωσης της γραφής (π.χ. μέγεθος, εικονικότητα τυπωμένης λέξης/φράσης, αριθμός λέξεων, γράμματα της λέξης, κτλ. ) συναλλάσσονται με την εξωγλωσσική πληροφορία (π.χ. εικόνες, σχήματα, χρώμα, τυπογραφικές επιλογές, κτλ.) για να υποδείξουν το κατάλληλο «κείμενο» Δηλαδή, ένα νόημα που να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που οι μικροί αναγνώστες αντιλαμβάνονται ως σημαίνοντα στη δεδομένη αναγνωστική συνθήκη.

12 Ενδεικτικές συμπεριφορές Στο λογότυπο [Μίκυ-Μάιους] το παιδί «διαβάζει»: «κουκουρούκου» (ομοιότητα χρώματος και σχήματος συμβόλων γραφής στην αυθεντική συνθήκη των δύο λογοτύπων). στο λογότυπο [ΠΩΛΕΙΤΑΙ] το παιδί «διαβάζει»: «πειραιώς» (καθοδηγείται από την εικονικότητα της λέξης /την ανάρτησή του λογότυπου σε δημόσιο χώρο, συγγενή οπτικά με την είσοδο τράπεζας ή/και την παρουσία του γράμματος π). στην πινακίδα [Αεροδρόμιο] τα παιδί «διαβάζει» με επιτονισμό στο αρχικό φώνημα: «Απαγορεύεται η είσοδος» (η αναγνώριση του αρχικού γράμματος συναλλάσσεται με την κατανόηση ότι οι οδικές πινακίδες κοινοποιούν λειτουργικά μηνύματα]. στη φράση [σοκολάτα γάλακτος ΙΟΝ] σε συνθήκες πλήρους αναίρεσης της συγκείμενης εξωγλωσσικής πληροφορίας, το παιδί «διαβάζει»: «ναι, όστρακο, ανανάς» υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τις τρεις γραπτές λέξεις (αντιστοιχία ποσότητας λέξεων).

13 Τα νοήματα που τα παιδιά οικοδόμησαν σε προηγούμενες εμπειρίες χρήσης της γραφής, όπως επίσης οι στρατηγικές που χρησιμοποίησαν, υποστηρίζουν μια ενεργητική διαδικασία «διακειμενικών συσχετίσεων» που καθοδηγούν την μεταγενέστερη αναγνωστική συμπεριφορά τους. Ενδεικτικές συμπεριφορές: νήπια με «διδακτικού» τύπου εμπειρίες στις γραφο-φωνημικές σχέσεις, συμπεραίνουν ότι στο σχολικό πλαίσιο νομιμοποιείται μόνο η αποκωδικοποίηση των συμβόλων και «διαβάζουν»: «φ, ο, φο και μ» αγνοώντας κάθε άλλη συγκείμενη πληροφορία (γλωσσική ή μη γλωσσική) που θα υποστήριζε την οικοδόμηση νοήματος.

14 Διδακτικές προεκτάσεις Τα κείμενα του περιβάλλοντος λόγου στην αυθεντική χρήση τους δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά: α) να αντιληφθούν ότι η οργάνωση του λόγου (κειμενικότητα) και τα νοήματα της γραφής σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας συνδέονται με τις κοινωνικές και τις συγκείμενες πηγές πληροφορίας β) να εξερευνήσουν τη δομική σύσταση των λέξεων και τη σχέση της με τον εκφωνούμενο λόγο γ) να ελέγξουν τις γνώσεις τους και να αναδιοργανώσουν ή επεκτείνουν τα κοσμοαντιληπτικά σχήματά του Οι αναγνώσεις των νηπίων, αν και συχνά δεν αντιστοιχούν στη γραπτή λέξη ή φράση, αποτελούν δυναμικές ερμηνείες των γλωσσικών, εξωγλωσσικών και πραγματολογικών πηγών πληροφορίας που το παιδί αντιλαμβάνεται ως σημαντικές στη δεδομένη αναγνωστική εμπλοκή.

15 Βιβλιογραφία (I) Γκανά Ε., Δασκαγιάννη Χ., και Κ. Μπότσογλου. (2008). Παιδιά της προσχολικής ηλικίας διαβάζουν κείμενα που συναντούν στον περιβάλλοντα χώρο: πριν και μετά την εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΔΕΠΠΣ. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, ( 8): Goodall M. (1984). Can four year olds read words in the environment? Reading Teacher, (37): 6. Goodman Y. M. (1980). The roots of literacy. Στο Douglass M. (ed.) Claremont Reading Conference Forty-Four Yearbook. The Claremont Reading Conference, Claremont, CA., (pp. 1-3). Goodman Y.M. (1986). Children Coming To Know Literacy. Στο Teale W. H. and E. Sulzby (eds) Emergent Literacy: Writing and Reading. Ablex, Norwood, N.J. Harste J. C., Woodward V. A. and C. Burke. (1984). Language Stories and Literacy Lessons. Heinemann, Portsmouth.

16 Βιβλιογραφία (ΙΙ) Masonheimer P. E., Drum P. A. and Ehri L. (1984). Does environmental print identification lead children into word reading? Journal of Reading Behavior, (16): Μason J. (1980). When do children begin to read: An exploration of four year old children s letter and word reading experiences. Reading Research Quarterly, (15): Παπαδοπούλου Μ., (2001). Η εξοικείωση με την ελληνική γραφή παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω της αξιοποίησης συλλειτουργούντων με τη γραφή σημειολογικών συστημάτων. Στο Α. Χαραλαμπόπουλος και Μ. Καραλή (επιμ.). Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 21 ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, ΑΠΘ., Θεσσαλονίκη. (pp ).

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, Διεύθυνση Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου

Περίληψη. Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, Διεύθυνση Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου 07-08-09-10:Layout 1 29/07/2010 11:15 ΠΜ Page 114 Aπό την επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού (ή η διδασκαλία του γραπτού λόγου στο δημοτικό σχολείο σήμερα):

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 9 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Εισαγωγή 10 Η οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από την κυριαρχία των νέων τεχνολογιών, την ευρύτατη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα.

Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα. 18 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 1. Εισαγωγή Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα. Αθανάσιος Μιχάλης * Πανεπιστήμιο Αιγαίου michathan@rhodes.aegean.gr Πολύ συχνά, με αφετηρία την παραβίαση στοιχειωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος. Δάσκαλος Med karatzid@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος. Δάσκαλος Med karatzid@gmail.com «Μελετώντας τον αστικό χάρτη της πόλης μου για μια απροσδόκητη επίσκεψη». Διδακτικό σενάριο με τη χρήση ΤΠΕ στηριζόμενο στο νέο πλαίσιο της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις

Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις Πάτρα 2001 2 3 Περιεχόμενα Προλεγόμενα 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η μύηση των μικρών παιδιών στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα

Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 31-53, 2014 Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα Γιώργος Κόσυβας gkosyvas@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «Το μαθησιακό φορτίο των λέξεων στην εκμάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2» Μαρία Ιακώβου

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «Το μαθησιακό φορτίο των λέξεων στην εκμάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2» Μαρία Ιακώβου Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Το μαθησιακό φορτίο των λέξεων στην εκμάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2» Μαρία Ιακώβου

Διαβάστε περισσότερα

Στo Π. Χατζηκαμάρη & Μ. Κοκκίδου (επιμ.), Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία, Πρακτικά Διημερίδας, 109-118. Θεσσαλονίκη: University Press, 2004

Στo Π. Χατζηκαμάρη & Μ. Κοκκίδου (επιμ.), Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία, Πρακτικά Διημερίδας, 109-118. Θεσσαλονίκη: University Press, 2004 Τα Μαθηματικά, ένα παιχνίδι. Τζεκάκη, Μ. & Χριστοδούλου, Ι. Στo Π. Χατζηκαμάρη & Μ. Κοκκίδου (επιμ.), Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία, Πρακτικά Διημερίδας, 109-118. Θεσσαλονίκη: University Press,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου είναι δύσκολες, πολυσύνθετες, πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα