Κεφάλαιο 10. Ψηφιακά κυκλώματα Flip-Flop και εφαρμογές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 10. Ψηφιακά κυκλώματα Flip-Flop και εφαρμογές"

Transcript

1 Κεφάλαιο 10. Ψηφιακά κυκλώματα Flip-Flop και εφαρμογές Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί, ουσιαστικά, συνέχεια του προηγούμενου και μελετώνται ψηφιακά κυκλώματα με πιο σύνθετη δομή. Παρουσιάζονται τα κυκλώματα flip-flop και αναλύονται οι βασικές αρχές λειτουργίας τους. Τα κυκλώματα αυτά μελετώνται θεωρητικά και στη συνέχεια προτείνονται τρόποι υλοποίησης στο εργαστήριο και μέτρησης, στην πράξη, των χαρακτηριστικών μεγεθών τους. Προαπαιτούμενη γνώση Σύνθετα Ψηφιακά Κυκλώματα, Flip-Flop, Σύγχρονος και Ασύγχρονος Απαριθμητής, Εφαρμογές Κυκλωμάτων με Flip-Flop Flip-Flops και εφαρμογές τους Στο προηγούμενο κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκαν πύλες για τη δημιουργία κυκλωμάτων των οποίων η έξοδος είχε άμεση εξάρτηση μόνο από την κατάσταση των εισόδων τους. Πιο συγκεκριμένα, τα κυκλώματα τα οποία μελετήθηκαν, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο έδιναν έξοδο που εξαρτιόταν μόνο από τις τιμές των σημάτων εισόδου και όχι από κάποια προηγούμενη τιμή εξόδου τους. Τα Flip-Flop είναι ψηφιακά κυκλώματα των οποίων η έξοδος δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή των εκάστοτε εισόδων τους αλλά αποτελεί συνδυασμό των εισόδων τους και των προηγούμενων καταστάσεων λειτουργίας τους. Πιο συγκεκριμένα, τα κυκλώματα αυτά έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και να «θυμούνται» χαρακτηριστικά προηγούμενων καταστάσεων λειτουργίας. Επομένως, προσδίδουν στο κάθε κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά στοιχεία μνήμης, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδηςκ.α., 2009; Malvino&Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Με χρήση των κυκλωμάτων μνήμης μπορούν να κατασκευαστούν συνθετότερα κυκλώματα τα οποία να λαμβάνουν υπόψη τους τις προηγούμενες καταστάσεις του κυκλώματος, να τις συνδυάζουν με τα σήματα εισόδου που εισέρχονται σε αυτά και να προκύπτει η έξοδός του Βασικά κυκλώματα με μνήμη, Flip-Flops και λειτουργία τους Flip-Flop με χρήση πυλών NAND Στο Σχήμα 10.1 φαίνεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που αποτελείται από δύο πύλες NAND σε συγκεκριμένη διάταξη. Πιο αναλυτικά, το κύκλωμα έχει δύο εισόδους, οι οποίες συμβολίζονται με S και R, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη μια από τις εισόδους της κάθε πύλης NAND αλλά επιπροσθέτως, στη δεύτερη είσοδο της καθεμίας από τις πύλες του Flip-Flop εισάγεται η έξοδος της άλλης. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά επιβάλλει στο κύκλωμα αυτό να περιέχει βρόχο ανάδρασης και οι τιμές των εξόδων του, Q και Q, να μην εξαρτώνται μόνο από τις τιμές των S και R αλλά και από τις προηγούμενες τιμές εξόδου του κυκλώματος. Οι έξοδοι Q και Q πρέπει να είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους. Επομένως, οι καταστάσεις που δίνουν στην έξοδο των κυκλωμάτων Flip-Flop τιμές οι οποίες είναι ίδιες για τις δύο εξόδους τους (π.χ. Q = Q = 1 ή Q = Q = 0 ) θα πρέπει να αποφεύγονται. Μάλιστα, πολύ συχνά, όταν καταρτίζεται ο πίνακας αλήθειας των Flip-Flop, η κατάσταση που θα οδηγεί στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται ως «Απροσδιόριστη», (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). 179

2 Σχήμα 10.1: Βασικό κύκλωμα Flip-Flop με χρήση πυλών NAND. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι αρχικά τίθεται ως είσοδος το ζεύγος (S, R) = (1, 0) τότε από την έξοδο της πύλης NAND [2] θα προκύψει υποχρεωτικά η τιμή 1 στην έξοδο Q. Η τιμή αυτή θα εισαχθεί στην NAND [1], η οποία μαζί με την είσοδο που έχει τεθεί θα δώσει το 0 στην έξοδο Q. Αν στη συνέχεια θέσουμε ως είσοδο το ζεύγος (S, R) = (1, 1) τότε, στην έξοδο Q θα λάβουμε την έξοδο 0 και στην Q την έξοδο 1. Αν στη συνέχεια θέσουμε το ζεύγος (S, R) = (0, 1) τότε, στην έξοδο, ακολουθώντας διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που παρουσιάστηκε παραπάνω υπολογίζουμε ότι θα λάβουμε το ζεύγος (Q,Q )=(1,0). Όταν όμως αλλάξει ή είσοδος και γίνει (S, R) = (1, 1), τότε στην έξοδο θα ληφθεί το ζεύγος (Q, Q ) = (1, 0). Από τα παραδείγματα που δόθηκαν παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η έξοδος που δίνει το συγκεκριμένο Flip-Flop όταν η είσοδός του είναι (S, R) = (1, 1), δεν μπορεί να υπολογιστεί αν δεν γνωρίζουμε την προηγούμενη κατάσταση εξόδου του Flip-Flop. Διατηρεί δηλαδή στη μνήμη του τις τιμές εξόδου που προκύπτουν σε κάθε βήμα (δηλαδή σε κάθε αλλαγή των καταστάσεων εισόδου του) και το κάθε νέο ζεύγος που δίνει ως έξοδο εξαρτάται, εκτός από τις νέες τιμές των σημάτων εισόδου, από τις προηγούμενες τιμές των (Q, Q ). Με βάση λοιπόν τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, ο πίνακας αληθείας του Flip-Flop του Σχήματος 10.1 είναι αυτός που φαίνεται στον Πίνακα 10.1, (Θεοδωρίδης κ.ά., 2009; Malvino&Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Πίνακας 10.1: Πίνακας αληθείας Flip-Flop με πύλες NAND του Σχήματος 10.1 Είσοδοι Έξοδοι Σχόλια S R Q Q Στην περίπτωση που η έξοδος στο προηγούμενο βήμα ήταν (Q, Q )=(0,1) Στην περίπτωση που η έξοδος στο προηγούμενο βήμα ήταν (Q, Q )=(1,0) 180

3 Flip-Flop με χρήση πυλών NOR Στο Σχήμα 10.2 παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό κύκλωμα ενός Flip-Flop σε όμοια διάταξη με το κύκλωμα του Σχήματος 10.1, το οποίο όμως χρησιμοποιεί πύλες NOR. Παρατηρούμε ότι, αντίστοιχα με το προηγούμενο κύκλωμα, οι δύο είσοδοι του κυκλώματος εισέρχονται στη μια από τις εισόδους της κάθε πύλης, ενώ η δεύτερη είσοδος της κάθε πύλης είναι η μια από τις εξόδους του συστήματος, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006;Θεοδωρίδης κ.ά., 2009; Malvino&Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Σχήμα 10.2: Βασικό κύκλωμα Flip-Flop με χρήση πυλών NOR. Η είσοδος, και εδώ, είναι το ζεύγος (S, R) ενώ η έξοδος το (Q, Q ). Παρατηρούμε ότι αν θέσουμε ως είσοδο το ζεύγος (S, R)=(1, 0), στην έξοδο θα λάβουμε (Q, Q )=(0, 1). Αν στη συνέχεια η είσοδος S αλλάξει από 1 σε 0 και άρα (S, R)=(0, 0), στην έξοδο θα ληφθεί (Q, Q )=(0, 1). Αντίθετα, αν στην είσοδο εισαχθεί το (S,R)=(0, 1), τότε η έξοδος θα δώσει (Q, Q )=(1, 0). Όταν όμως στη συνέχεια η είσοδος R πάρει την τιμή 0 αντί για τη μονάδα, δηλαδή (S, R)=(0, 0), τότε στην έξοδο θα προκύψει (Q, Q )=(1, 0). Πίνακας 10.2: Πίνακας αληθείας Flip-Flop με πύλες NAND του Σχήματος Είσοδοι Έξοδοι Σχόλια S R Q Q Στην περίπτωση που η έξοδος στο προηγούμενο βήμα ήταν (Q, Q )=(0,1) Στην περίπτωση που η έξοδος στο προηγούμενο βήμα ήταν (Q, Q )=(1,0) Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση του κυκλώματος του Σχήματος 10.1, το στοιχείο της μνήμης που χαρακτηρίζει τη λειτουργία των Flip-Flop, καθορίζει τον πίνακα αλήθειας του Flip-Flopτου Σχήματος 10.2, ο οποίος φαίνεται στον Πίνακα Παρατηρούμε δηλαδή ότι για την 181

4 περίπτωση που η είσοδος είναι το ζεύγος (S, R)=(0, 0), η έξοδος μπορεί να είναι είτε το (0, 1) είτε το (1, 0) ανάλογα με την προηγούμενη κατάσταση εξόδου του, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006;Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino&Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014) Σύνθετα κυκλώματα Flip-Flops και λειτουργία τους S-RFlip-Flop Στο Σχήμα 10.3 φαίνεται το ηλεκτρονικό κύκλωμα ενός Flip-Flop το οποίο χρησιμοποιεί τέσσερις πύλες NAND, και μάλιστα η συνδεσμολογία των δύο τελευταίων είναι ουσιαστικά αυτή που μελετήθηκε παραπάνω, στο βασικό Flip-Flop του Σχήματος Παρατηρούμε επίσης ότι στο Flip-Flop του Σχήματος 10.3, που ονομάζεται S-RFlip-Flop, εκτός από τις εισόδους S και R, υπάρχει και μια ακόμα είσοδος, η οποία ονομάζεται CLK, από τη λέξη clock και αφορά το σήμα του ρολογιού το οποίο εισέρχεται στο S-RFlip- Flop. Η χρήση της εισόδου CLK είναι ουσιαστικά να λειτουργεί ως ένας διακόπτης ο οποίος στη μια του κατάσταση επιτρέπει και στην άλλη δεν επιτρέπει οι είσοδοι S και R να επηρεάζουν την έξοδο του S- RFlip-Flop, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Σχήμα 10.3:Κύκλωμα S-R Flip-Flop. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η είσοδος CLK είναι 0, οι είσοδοι S και R δεν μπορούν να επηρεάσουν την έξοδο του S-RFlip-Flop του Σχήματος 10.3, γιατί οι έξοδοι των πυλών NAND (c) και (d) είναι συνέχεια 1. Οπότε, όπως έχουμε δείξει στον Πίνακα 10.1, στην έξοδο του βασικού Flip- Flop που σχηματίζεται από τις NAND (a) και (b) το κύκλωμα θα παραμένει στην προηγούμενη κατάστασή του, χωρίς μεταβολή. Όταν η είσοδος CLK γίνει ίση με 1, οι έξοδοι των NAND (c) και (d) εξαρτώνται άμεσα από την τιμή του ζεύγους (S, R) και άρα επηρεάζουν και την έξοδο Q του S-RFlip-Flop. Όμως όπως δείχθηκε παραπάνω και αποδείξαμε και στα βασικά Flip-Flop, η έξοδος Q δεν εξαρτάται μόνο από την είσοδο του Flip-Flop αλλά και από την ανάδραση που λαμβάνουν από την έξοδό τους. Επομένως, για να δημιουργηθεί ο πίνακας αλήθειας του S-RFlip-Flop δεν αρκεί μόνο η γνώση των εισόδων του S, R και CLK αλλά και η έξοδος Q (άρα και η Q ) του κυκλώματος που είχε πριν εφαρμοστεί το επόμενο ζεύγος εισόδων (S, R). Έτσι, με βάση τα παραπάνω, στον πίνακα αλήθειας του S- RFlip-Flop που παρουσιάζεται στον Πίνακα 10.3 έχει σημειωθεί με Q(t) η έξοδος του Flip-Flop, πριν την εφαρμογή του ζεύγους (S, R) στην είσοδο και με Q(t+1) η τελική τιμή της ψηφιακής εξόδου του Flip-Flop, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). 182

5 Πίνακας 10.3: Πίνακας αληθείας S-RFlip-Flop του Σχήματος 10.3, όταν στην είσοδο CLK έχουμε θέσει 1. Ανάδραση Είσοδοι Έξοδος Q(t) S R Q(t+1) Απροσδιόριστη κατάσταση Απροσδιόριστη κατάσταση Σημειώνεται ότι στον πίνακα αλήθειας που φαίνεται στον Πίνακα 10.3 οι καταστάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως «απροσδιόριστες», όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, είναι αυτές που δίνουν ίδιες τιμές εξόδου για τις δύο εξόδους του S-RFlip-Flop (δηλ. Q = Q ). Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στις περιπτώσεις που εισάγεται το (S, R)=(1,1), οπότε, στην περίπτωση αυτή οι έξοδοι των πυλών NAND (c) και (d) γίνονται 1 και άρα και οι έξοδοι του S-RFlip-Flop, μέσω των πυλών NAND (a) και (b) γίνονται Q = Q = 1 το οποίο αποτελεί μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται είτε ως «απαγορευμένη» είτε ως «απροσδιόριστη», (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014) D Flip-Flop To συγκεκριμένο D-Flip-Flop, το κύκλωμα του οποίου φαίνεται στο Σχήμα 10.4, προκύπτει από το S-RFlip- Flop αν στο κύκλωμα προστεθεί μια πύλη NOT (πύλη [e]) και ενωθούν οι δύο είσοδοί του. Όταν στην είσοδο CLK εισαχθεί το λογικό 0, η έξοδος του κυκλώματος παραμένει αυτή της προηγούμενης κατάστασης, για κάθε τιμή της εισόδου D. Όταν η είσοδος CLK μεταβεί στην τιμή 1, τότε η έξοδος, πρακτικά, δεν εξαρτάται από την είσοδο, παρά την ύπαρξη των συνδέσεων ανάδρασης και η έξοδος Q(t+1) συμπίπτει με την τιμή της εισόδου D ανεξάρτητα από την προηγούμενη κατάσταση της εξόδου Q(t), (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Σχήμα 10.4:Κύκλωμα D Flip-Flop. 183

6 Παρατηρώντας επίσης τον πίνακα αληθείας του D-Flip-Flop, είναι φανερό ότι το κύκλωμα δεν μεταβαίνει ποτέ με βάση τις τιμές της εισόδου και της εξόδου του σε κατάσταση που στο προηγούμενο κεφάλαιο χαρακτηρίσαμε ως «απροσδιόριστη». Πίνακας 10.4: Πίνακας αληθείας DFlip-Flop του Σχήματος 10.4, όταν στην είσοδο CLK έχουμε θέσει 1. Ανάδραση Είσοδος Έξοδος Q(t) D Q(t+1) JK Flip-Flop ToJK-Flip-Flopαποτελεί εξέλιξη του SR-Flip-Flopκαι οι έξοδοι του ψηφιακού κυκλώματος, Q, Q επηρεάζουν και τις πύλες NAND στις οποίες εισέρχεται το σήμα εισόδου. Πιο συγκεκριμένα στο JK-Flip- Flop, όπως φαίνεται στο Σχήμα 10.5, οι πύλες NAND (c) και (d) είναι πύλες τριών εισόδων και στην καθεμιά από αυτές εισέρχεται η κυκλωματική σύνδεση η οποία προκαλεί την ανάδραση από τις εξόδους Q και Q. Όταν η είσοδος CLK είναι 0 τότε το κύκλωμα διατηρεί στην έξοδο τις τιμές που είχε στην προηγούμενη κατάσταση. Όταν όμως η είσοδος CLK μεταβεί στην κατάσταση 1, τότε και οι είσοδοι J, K αλλά και οι έξοδοι Q, Q επηρεάζουν την κατάστασή του, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Σχήμα 10.5:Κύκλωμα JK Flip-Flop. Στον πίνακα αλήθειας του συγκεκριμένου Flip-Flop, στον Πίνακα 10.5, φαίνονται οι καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ανάλογα με τις τιμές εισόδου και εξόδου κάθε χρονικής στιγμής. Παρατηρώντας τον μπορούμε να δούμε ότι αν στην έξοδο Q(t) εισαχθεί το ζεύγος τιμών (J, K) = (1, 1) τότε στην έξοδο θα ληφθεί η κατάσταση 1 για το Q(t+1). Αν συνεχίσει στην είσοδο να διατηρείται η κατάσταση (J, K) = (1, 1), αφού η έξοδος είναι 1, θα μεταβεί σε 0. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και για όσο χρονικό διάστημα η είσοδος παραμένει (J, K) = (1, 1), ενώ στην έξοδο έχουμε συνεχείς μεταβάσεις από 0 σε 1 και το αντίστροφο. Η διαδικασία αυτή σταματάει και το σύστημα παραμένει στην κατάσταση που βρίσκεται τη 184

7 δεδομένη στιγμή, όταν η είσοδος CLK μεταβεί από το λογικό 1 στο λογικό 0, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Πίνακας 10.5: Πίνακας αληθείας JKFlip-Flop του Σχήματος 10.5, όταν στην είσοδο CLK έχουμε θέσει 1. Ανάδραση Είσοδοι Έξοδος Q(t) J K Q(t+1) Συγκρίνοντας τον πίνακα αλήθειας του SR-Flip-Flop (Πίνακας 10.3) με τον πίνακα αλήθειας του JK- Flip-Flip (Πίνακας 10.5), παρατηρούμε ότι οι καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «απροσδιόριστες», δεν εμφανίζονται. Δηλαδή, στο JK-Flip-Flop ισχύει πάντα ότι οι δύο έξοδοί του, Q και Q θα είναι συμπληρωματικές αλλά θα εμφανίζεται η αστάθεια στη συμπεριφορά του που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014) Τ Flip-Flop Tο T-Flip-Flop μοιάζει με το JK-Flip-Flop αν οι είσοδοι J και K βραχυκυκλωθούν. Στην περίπτωση αυτή το κύκλωμα που προκύπτει έχει τη μορφή που φαίνεται στο Σχήμα 10.6 και η μοναδική είσοδος του ψηφιακού κυκλώματος είναι η T. Και στο κύκλωμα αυτό, για να μπορεί να επηρεάζει η είσοδος T την έξοδό του, θα πρέπει η είσοδος CLK να έχει το λογικό 1. Σε αντίθετη περίπτωση, η είσοδος δεν επηρεάζει την έξοδο η οποία παραμένει στην κατάσταση που βρίσκεται από την προηγούμενη χρήση του T- Flip-Flop, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Σχήμα 10.6: Κύκλωμα Τ Flip-Flop. 185

8 O πίνακας αλήθειας του T-Flip-Flop είναι αυτός που φαίνεται στο Πίνακας Κοιτώντας προσεκτικά τον πίνακα αυτόν διαπιστώνουμε ότι όταν η είσοδος T είναι 1 και η έξοδος Q της προηγούμενης κατάστασης, Q(t) είναι 0, τότε η νέα έξοδος του κυκλώματος Q(t+1) γίνεται 1. Στη συνέχεια, αν διατηρηθεί η είσοδος T στην κατάσταση 1 τότε η έξοδος του κυκλώματος θα μεταβεί στην τιμή 0. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται για όσο χρονικό διάστημα οι είσοδοι T και CLK είναι ίσες με το λογικό 1. Η διαδικασία αυτή της συνεχούς αλλαγής της εξόδου χωρίς μεταβολή της εισόδου διακόπτεται όταν κάποια από τις εισόδους T ή/και CLK γίνει ίση με 0, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Πίνακας 10.6: Πίνακας αληθείας TFlip-Flop του Σχήματος 10.6, όταν στην είσοδο CLK έχουμε θέσει 1 Ανάδραση Είσοδος Έξοδος Q(t) T Q(t+1) Συμβολισμός Flip-Flop Τα ψηφιακά κυκλώματα Flip-Flop τα οποία μελετήθηκαν ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους στο προηγούμενο κεφάλαιο, όταν χρησιμοποιούνται μέσα σε κάποιο κύκλωμα δεν συμβολίζονται με τρόπο τέτοιο ώστε να παρατίθεται ολόκληρη η ηλεκτρονική συνδεσμολογία και οι πύλες που περιέχουν, αλλά με τη μορφή ενός παραλληλογράμμου, στην αριστερή πλευρά του οποίου συνδέονται οι είσοδοι και στη δεξιά οι έξοδοι, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Σχήμα 10. 7: Συμβολισμός Flip-Flop το οποίο ενεργοποιείται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού για τη χρήση του σε ηλεκτρονικό κύκλωμα. Πάνω αριστερά έχει σχεδιαστεί το SR-Flip-Flop, πάνω δεξιά το D-Flip-Flop, κάτω αριστερά το JK-Flip-Flop και κάτω δεξιά το T-Flip-Flop. 186

9 Στο σχήμα που συμβολίζει το Flip-Flop υπάρχει ένα μικρό τρίγωνο το οποίο ουσιαστικά το σημείο από το οποίο εισέρχεται η είσοδος CLK, δηλαδή ο παλμός του ρολογιού που ουσιαστικά ενεργοποιεί ή αδρανοποιεί το Flip-Flop. Στην περίπτωση όπου το Flip-Flop ενεργοποιείται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού, τότε η είσοδος CLK στο κύκλωμα συμβολίζεται ότι λαμβάνει απευθείας το σήμα του, όπως φαίνεται στο Σχήμα Στην περίπτωση όμως που το Flip-Flop ενεργοποιείται με την αρνητική (ελάχιστη) ακμή του παλμού του ρολογιού, τότε στην είσοδο που έχει σημειωθεί το τρίγωνο προστίθεται μεταξύ του σύρματος εισόδου και του σχεδιασμένου τριγώνου επάνω στο Flip-Flop, ένας μικρός κύκλος, όπως φαίνεται για τα Flip-Flop του Σχήματος 10.8,(Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Σχήμα 10. 8: Συμβολισμός Flip-Flop το οποίο ενεργοποιείται με αρνητική (ελάχιστη) ακμή του παλμού του ρολογιού, για τη χρήση του σε ηλεκτρονικό κύκλωμα. Πάνω αριστερά έχει σχεδιαστεί το SR-Flip-Flop, πάνω δεξιά το D-Flip-Flop, κάτω αριστερά το JK-Flip-Flop και κάτω δεξιά το T-Flip-Flop. Σημειώνεται επίσης ότι τα κυκλώματα Flip-Flop συνήθως έχουν και δύο ακόμα ακροδέκτες, ο ένας εκ των οποίων συμβολίζεται και ονομάζεται SET και ο άλλος RESET ή CLEAR. Οι δύο αυτoί ακροδέκτες χρησιμοποιούνται για την ασύγχρονη θέση ή μηδενισμό του Flip-Flop, μόλις δοθεί η κατάλληλη τιμή. Στην πράξη, χρησιμοποιούνται για να έρθει στην κατάλληλη αρχική θέση το Flip-Flop τη στιγμή που ξεκινάει να τροφοδοτείται με τάση, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014) Εφαρμογές Flip-Flop - Απαριθμητές Ο «απαριθμητής» ή «μετρητής» (counter) είναι ηλεκτρονικό κύκλωμα με πολλές εφαρμογές και άρα μεγάλη χρησιμότητα στη σύγχρονη ηλεκτρονική, τηλεπικοινωνίες και επιστήμη των υπολογιστών. Περιλαμβάνει πύλες και Flip-Flop τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε το κύκλωμα του απαριθμητή που θα προκύπτει να έχει τη δυνατότητα να απαριθμεί τους παλμούς του ρολογιού το σήμα του οποίου εισάγεται στην είσοδό του. Όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, οι απαριθμητές μπορεί να είναι είτε 187

10 σύγχρονοι είτε ασύγχρονοι, ανάλογα με το αν, στη σειρά των Flip-Flopπου περιέχει ο απαριθμητής, σήμα του ρολογιού εφαρμόζεται μόνο στο πρώτο και στη συνέχεια κάθε επόμενο διεγείρεται από την έξοδο του προηγούμενού του ή σε όλα, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Δεδομένη της σειριακής συνδεσμολογίας του ασύγχρονου απαριθμητή (για τον λόγο αυτό, συχνά αναφέρεται και ως σειριακός απαριθμητής), θα παρατηρείται μια χρονική καθυστέρηση μέχρι να λάβει το σήμα εκκίνησης το κάθε Flip-Flop. Άρα, θα πρέπει το ρολόι να έχει συχνότητα λειτουργίας τέτοια η οποία να λαμβάνει υπόψη της την καθυστέρηση αυτή. Από την άλλη, στα κυκλώματα των σύγχρονων απαριθμητών το σήμα του ρολογιού εφαρμόζεται παράλληλα σε όλα τα Flip-Flop που το απαρτίζουν. Η συνδεσμολογία αυτή, έχει ως αποτέλεσμα την άμεση και χωρίς καθυστέρηση «ενημέρωση» όλων των Flip-Flop με την κατάσταση του σήματος του ρολογιού, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014) Ασύγχρονος και Σύγχρονος απαριθμητής Ασύγχρονος απαριθμητής Το κύκλωμα του Σχήματος 10.9 αποτελεί έναν ασύγχρονο απαριθμητή ο οποίος αποτελείται από τρία JK- Flip-Flop. Οι βοηθητικές είσοδοι SET και CLEAR όλων των JK-Flip-Flop βρίσκονται στην κατάσταση του λογικού 1 και μόνο όταν χρειαστεί να μηδενιστεί ο απαριθμητής πρέπει να τεθεί η είσοδος CLEAR στην κατάσταση του λογικού 0. Στο κύκλωμα του Σχήματος 10.9, στην είσοδο CLK όλων των JK-Flip- Flop έχει σχεδιαστεί ένας μικρός κύκλος, άρα το κάθε Flip-Flop εξαρτάται από τις καταστάσεις των εισόδων του, J και K, όταν ο τετραγωνικός παλμός του ρολογιού λάβει την αρνητική (ελάχιστη) τιμή του, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Σχήμα 10.9: Κύκλωμα ασύγχρονου απαριθμητή με χρήση τριών JK-Flip-Flop. Το κύκλωμα του ασύγχρονου απαριθμητή του Σχήματος 10.9 λειτουργεί ακολουθώντας την ακόλουθη λογική. Πριν τη χρονική στιγμή, t 0, όπου ξεκινάει η λειτουργία του ρολογιού, όλες οι έξοδοι, R 1, R 2, και R 3, βρίσκονται στην κατάσταση του λογικού 0. Μόλις το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί τότε η ακολουθία των τετραγωνικών παλμών, εισέρχεται στην είσοδο CLK του πρώτου JK-Flip-Flop. Δεδομένου ότι η αρχική κατάσταση της εξόδου R 1 (t) του πρώτου JK-Flip-Flop είναι 0 μόλις η είσοδος CLK λάβει την πρώτη ελάχιστη τιμή της, η έξοδος του R 1 (t+1) θα δώσει το λογικό 1. Η τιμή αυτή, λόγω του τρόπου λειτουργίας του JK-Flip-Flop θα είναι η έξοδος του πρώτου Flip-Flop μέχρι τη στιγμή που οι τετραγωνικοί παλμοί του ρολογιού δώσουν το επόμενο ελάχιστο. Εκείνη τη στιγμή η έξοδος R 1 θα γίνει 0 και άμεσα θα 188

11 ενεργοποιήσει το δεύτερο JK-Flip-Flop το οποίο, επειδή μέχρι εκείνη τη στιγμή έδινε στην έξοδο του R 2 (t) το λογικό 0, θα το αλλάξει και θα δίνει πλέον το λογικό 1. Η έξοδος αυτή θα παραμείνει στο λογικό 1 μέχρι τη στιγμή που θα λάβει από την έξοδο R 1 του προηγούμενου JK-Flip-Flop το επόμενο ελάχιστο του τετραγωνικού παλμού. Μόλις συμβεί αυτό, η έξοδος R 2 του δευτέρου JK-Flip-Flop, ενεργοποιεί το τρίτο JK-Flip-Flop του οποίου η έξοδος, R 3 (t), μέχρι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο λογικό 0. Άρα, μόλις η είσοδος CLK του τρίτου JK-Flip-Flop λάβει την ελάχιστη τιμή μετά από τετραγωνικό παλμό που θα προέρχεται από την έξοδο R 2 του προηγούμενου JK-Flip-Flop θα μεταβάλλει την έξοδό του, R 3 (t+1), σε λογικό 1, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να μηδενιστεί πάλι η έξοδος του τελευταίου Flip- Flop και να ξαναρχίσει από την αρχή. Είναι προφανές ότι η ίδια όμοια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που συνδεθούν περισσότερα από τρία Flip-Flop. Η διαφορά θα αφορά μόνο τον αριθμό των παλμών του ρολογιού που θα απαιτούνται για να επιστρέψει ο απαριθμητής στην αρχική του κατάσταση. Επομένως, η επιλογή του αριθμού των Flip-Flop που θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία του ασύγχρονου απαριθμητή εξαρτάται μόνο από την εφαρμογή στην οποία θα χρησιμοποιηθεί, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Σχήμα 10.10: Κυματομορφές ρολογιού και εξόδων του ασύγχρονου απαριθμητή με χρήση τριών JK-Flip-Flop του Σχήματος Ολόκληρη η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω γίνεται κατανοητή μελετώντας τις κυματομορφές που προκύπτουν στις εξόδους R 1, R 2, και R 3, σε συνάρτηση με εκείνες του ρολογιού που εισάγονται στον απαριθμητή και φαίνονται στο Σχήμα Μέσω των κυματομορφών αυτών, φαίνεται ότι, στο τέλος του πρώτου παλμού του ρολογιού η έξοδος του πρώτου JK-Flip-Flop μεταβαίνει από την κατάσταση του λογικού 0 στο λογικό 1 και πάλι στο λογικό 0, στο τέλος του δεύτερου παλμού του ρολογιού. Αντίστοιχα, η έξοδος του δεύτερου JK-Flip-Flop, R2, βρίσκεται στην κατάσταση 0 μέχρι το τέλος του πρώτου παλμού εξόδου από την έξοδο R1 και αμέσως μετά γίνεται 1, το οποίο διατηρείται μέχρι το τέλος του δεύτερου παλμού από το πρώτο JK-Flip-Flop. Εκείνη τη στιγμή, το τρίτο JK-Flip-Flop, 189

12 που μέχρι τότε η έξοδός του, R3, βρισκόταν στην κατάσταση 0, μεταβαίνει στην κατάσταση 1 και τη διατηρεί μέχρι το τέλος του δευτέρου παλμού του δεύτερου JK-Flip-Flop. Στη συνέχεια, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Με βάση τη λογική λειτουργίας που περιγράφηκε παραπάνω και τις κυματομορφές που φαίνονται στο Σχήμα μπορεί να υπολογιστεί ο πίνακας αλήθειας του κυκλώματος του ασύγχρονου απαριθμητή με χρήση τριών JK-Flip-Flip. Ο πίνακας αυτός φαίνεται στον Πίνακα 10.7 και για τον υπολογισμό του έχει θεωρηθεί ότι αρχικά, για t<t 0, όλες οι έξοδοι του κυκλώματος βρίσκονταν στην κατάσταση του λογικού 0. Στη συνέχεια, θεωρώντας ότι κάθε στάθμη των τετραγωνικών παλμών που δίνει το ρολόι είναι και μια καινούρια κατάσταση λειτουργίας του απαριθμητή, υπολογίζονται οι τιμές των εξόδων R 1, R 2, και R 3 για κάθε διαφορετική τιμή των παλμών του ρολογιού, όπως περιγράφονται από τις κυματομορφές του Σχήματος Ο πίνακας αλήθειας έχει υπολογιστεί μέχρι τη χρονική στιγμή που γίνεται ξανά μηδέν η τιμή της εξόδου R 3. Από εκεί και μετά η διαδικασία επαναλαμβάνεται, συνεχώς, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, (Θεοδωρίδης κ.ά., 2009; Καραγιάννη κ.ά., 2014). Πίνακας 10.7: Πίνακας αληθείας του ασύγχρονου απαριθμητή του Σχήματος Είσοδος Έξοδοι CLK R 1 R 2 R Σύγχρονος απαριθμητής Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην περίπτωση του σύγχρονου απαριθμητή ο παλμός του ρολογιού συνδέεται και απευθείας με όλα τα Flip-Flop του απαριθμητή. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει στο κύκλωμα του σύγχρονου απαριθμητή, εκτός από τα JK-Flip-Flop που χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωση του ασύγχρονου απαριθμητή, να προστεθούν και κάποιες λογικές πύλες σε κατάλληλη διάταξη. Έτσι, στο κύκλωμα του Σχήματος 10.11, παρουσιάζεται η μορφή ενός σύγχρονου απαριθμητή οποίος αποτελείται από τρία JK-Flip- Flop. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, οι βοηθητικές είσοδοι SET και CLEAR όλων των JK- Flip-Flop βρίσκονται στην κατάσταση του λογικού 1 και κάθε φορά που απαιτείται ο μηδενισμός του απαριθμητή η CLEAR λαμβάνει το λογικό 0(Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Θεοδωρίδης, κ.ά., 2009; Malvino & Bates, 2013; Καραγιάννη κ.ά., 2014). 190

13 Σχήμα 10.11: Κύκλωμα σύγχρονου απαριθμητή με χρήση τριών JK-Flip-Flop. Αρχικά, όλες οι έξοδοι του σύγχρονου απαριθμητή βρίσκονται στο λογικό 0. Μόλις ο πρώτος τετραγωνικός παλμός του ρολογιού περάσει από την κατάσταση 1 στην κατάσταση 0, ενεργοποιούνται όλα τα JK-Flip-Flop του κυκλώματος και η έξοδός τους, πλέον, εξαρτάται από την είσοδο και την προηγούμενη κατάσταση της εισόδου τους. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο JK-Flip-Flop, θα έχει και τις δύο εισόδους του στην κατάσταση 1, οπότε, αφού η έξοδός του στην προηγούμενη κατάσταση, R 1 (t) ήταν 0, στην καινούρια κατάσταση, R 1 (t+1), θα γίνει 1. Ταυτόχρονα όμως ελέγχεται και η λειτουργία του δεύτερου JK-Flip-Flop. Στην περίπτωση αυτή, οι δύο είσοδοί του είναι στην κατάσταση 0, δεδομένου ότι ως είσοδο λαμβάνει την προηγούμενη κατάσταση του πρώτου Flip-Flop, R 1 (t), δηλαδή το 0, και η έξοδός του στην προηγούμενη κατάσταση, R 2 (t), ήταν επίσης 0, ενώ στην επόμενη στιγμή η έξοδός του, R 2 (t+1), θα είναι επίσης 0. Την ίδια χρονική στιγμή, ο παλμός του ρολογιού φτάνει και στο τρίτο JK-Flip- Flop, και σε εκείνο οι είσοδοί του, λόγω της πύλης AND αλλά και η έξοδός του, R 3 (t), είναι στην κατάσταση 0, οπότε παραμένει, R 3 (t+1), στο 0, (Τόμπρας, 2005; Τόμπρας, 2006; Καραγιάννη κ.ά., 2014). 191

14 Σχήμα 10.12: Κυματομορφές ρολογιού και εξόδων του σύγχρονου απαριθμητή με χρήση τριών JK-Flip-Flop του Σχήματος Στον δεύτερο τετραγωνικό παλμό του ρολογιού που θα περάσει από την κατάσταση 1 στην κατάσταση 0, λόγω της διαδικασίας που περιγράφηκε προηγουμένως, το πρώτο JK-Flip-Flop θα δώσει έξοδο 0, το δεύτερο θα δώσει 1, ενώ το τρίτο θα δώσει 0, λόγω της πύλης AND. Στον τρίτο τετραγωνικό παλμό του ρολογιού που θα περάσει από την κατάσταση 1 στην κατάσταση 0, το πρώτο JK- Flip-Flop θα μεταβεί στην κατάσταση 1, το δεύτερο θα παραμείνει στην κατάσταση 1 γιατί θα έχει ως είσοδο την τιμή 0 και το τρίτο θα παραμείνει στην τιμή 0 λόγω του ότι οι είσοδοι στην πύλη AND ήταν 0 και 1. Στον τέταρτο τετραγωνικό παλμό του ρολογιού που θα περάσει από την κατάσταση 1, στην κατάσταση 0, το πρώτο JK-Flip-Flop θα λάβει την τιμή 0, το δεύτερο την τιμή 0, επίσης, ενώ το τρίτο, επειδή η είσοδός του θα είναι 1 λόγω του ότι και οι δύο είσοδοι της AND ήταν 1, θα μεταβεί στην κατάσταση 1. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι τη χρονική στιγμή όπου και το τρίτο JK-Flip-Flop θα περάσει από την κατάσταση 1 στην κατάσταση 0, οπότε η διαδικασία θα ξεκινήσει από την αρχή. Η όλη διαδικασία που περιγράφηκε παρουσιάζεται και μέσω των κυματομορφών του ρολογιού και των εξόδων R 1, R 2, και R 3 στο Σχήμα Εργαστηριακές ασκήσεις Άσκηση 1η Να υλοποιηθεί με πύλες NAND (χρησιμοποιώντας τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που περιγράφονται στο Παράρτημα) το SR-Flip-Flop ακολουθώντας τη συνδεσμολογία του Σχήματος

15 Σχήμα 10.13: Εργαστηριακό κύκλωμα για την υλοποίηση του SR-Flip-Flop. Οι αντιστάσεις θα έχουν όλες ίδια τιμή και θα είναι R=1ΚΩ, ενώ τα LED χρησιμοποιούνται για να ορίζουν οπτικά το λογικό 1 (το LED φωτοβολεί) και το λογικό 0 (το LED δεν φωτοβολεί). Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω να γίνουν τα εξής: i) Η είσοδος CLK να τεθεί στην κατάσταση 1 και στη συνέχεια να υπολογιστεί ο πίνακας αλήθειας του SR-Flip-Flop. Συμφωνεί με τον πίνακα αλήθειας που υπολογίστηκε θεωρητικά παραπάνω. ii) Η είσοδος CLK να τεθεί στην κατάσταση 0 και στη συνέχεια να υπολογιστεί ο πίνακας αλήθειας του SR-Flip-Flop. Από τι εξαρτάται; Θα λαμβάνετε πάντα τις ίδιες τιμές όταν η είσοδος CLK βρίσκεται στην κατάσταση 0 ; Άσκηση 2η Να υλοποιηθεί με πύλες NAND (χρησιμοποιώντας τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που περιγράφονται στο Παράρτημα) το D-Flip-Flop ακολουθώντας τη συνδεσμολογία του Σχήματος Σχήμα 10.14: Εργαστηριακό κύκλωμα για την υλοποίηση του D-Flip-Flop. 193

16 Οι αντιστάσεις θα έχουν όλες ίδια τιμή και θα είναι R=1ΚΩ, ενώ τα LED χρησιμοποιούνται για να ορίζουν οπτικά το λογικό 1 (το LED φωτοβολεί) και το λογικό 0 (το LED δεν φωτοβολεί). Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω να γίνουν τα εξής: i) Η είσοδος CLK να τεθεί στην κατάσταση 1 και στη συνέχεια να υπολογιστεί ο πίνακας αλήθειας του D-Flip-Flop. Συμφωνεί με τον πίνακα αλήθειας που υπολογίστηκε θεωρητικά παραπάνω; ii) Η είσοδος CLK να τεθεί στην κατάσταση 0 και στη συνέχεια να υπολογιστεί ο πίνακας αλήθειας του D-Flip-Flop. Από τι εξαρτάται; Θα λαμβάνετε πάντα τις ίδιες τιμές όταν η είσοδος CLK βρίσκεται στην κατάσταση 0 ; Άσκηση 3η Να υλοποιηθεί ο ασύγχρονος απαριθμητής του Σχήματος 10.9 (χρησιμοποιώντας τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που περιγράφονται στο Παράρτημα). i) Να θέσετε τους παλμούς του ρολογιού σε συχνότητα 2KHz και στη συνέχεια να μετρήσετε και να καταγράψετε τη συχνότητα των παλμών σε καθεμιά από τις τρεις εξόδους του. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η συγκεκριμένη μέτρηση; ii) Στη συνέχεια να αυξήσετε τη συχνότητα των παλμών του ρολογιού σε 5ΚΗz και να κάνετε τις αντίστοιχες μετρήσεις. Τι παρατηρείτε; Να υλοποιηθεί το κύκλωμα του ασύγχρονου απαριθμητή του Σχήματος (χρησιμοποιώντας τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που περιγράφονται στο Παράρτημα). Σχήμα 10.15: Εργαστηριακό κύκλωμα για την υλοποίηση του ασύγχρονου απαριθμητή. Οι αντιστάσεις θα έχουν όλες ίδια τιμή, R=1ΚΩ, ενώ τα LED χρησιμοποιούνται για να ορίζουν οπτικά το λογικό 1 (το LED φωτοβολεί) και το λογικό 0 (το LED δεν φωτοβολεί). Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω να γίνουν τα εξής: iii) Να θέσετε τους παλμούς του ρολογιού σε συχνότητα 2Hz και να παρατηρήσετε πότε φωτοβολούν τα LED. Τι συμβαίνει όταν αυξάνει η συχνότητα του ρολογιού; Τι παρατηρείτε όταν από τα 2Ηz η συχνότητα των παλμών του ρολογιού πάει στα 10Hz; 194

17 iv) Τι θα συμβεί αν στο κύκλωμα του Σχήματος συνδέσουμε τις εξόδους Q, αντί για τους Q, στα ρολόγια της κάθε επόμενης βαθμίδας; Τι θα δείχνουν τα LED σε σχέση με το ερώτημα (iii); Άσκηση 4η Να υλοποιηθεί ο σύγχρονος απαριθμητής του Σχήματος (χρησιμοποιώντας τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που περιγράφονται στο Παράρτημα). i) Να θέσετε τους παλμούς του ρολογιού σε συχνότητα 3KHz και στη συνέχεια να μετρήσετε και να καταγράψετε τη συχνότητα των παλμών σε καθεμιά από τις τρεις εξόδους του. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η συγκεκριμένη μέτρηση; ii) Στη συνέχεια να αυξήσετε τη συχνότητα των παλμών του ρολογιού σε 6ΚΗz και να κάνετε τις αντίστοιχες μετρήσεις. Τι παρατηρείτε; Να υλοποιηθεί το κύκλωμα του ασύγχρονου απαριθμητή του Σχήματος (από τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που περιγράφονται στο Παράρτημα). Σχήμα 10.16: Εργαστηριακό κύκλωμα για την υλοποίηση του σύγχρονου απαριθμητή. Οι αντιστάσεις θα έχουν όλες ίδια τιμή, R=1ΚΩ, ενώ τα LED χρησιμοποιούνται για να ορίζουν οπτικά το λογικό 1 (το LED φωτοβολεί) και το λογικό 0 (το LED δεν φωτοβολεί). Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω να γίνουν τα εξής: iii) Να θέσετε τους παλμούς του ρολογιού σε συχνότητα 3Hz και να παρατηρήσετε πότε φωτοβολούν τα LED. iv) Τι συμβαίνει όταν αυξάνει η συχνότητα του ρολογιού; Τι παρατηρείτε όταν από τα 3Ηz η συχνότητα των παλμών του ρολογιού πάει στα 15Hz; 195

18 Βιβλιογραφία Αναφορές Boylestad, R.L. &Nashelsky, L. (2008). Electronic Devices and Circuit Theory. Pearson, 10th Edition. Cathey, J.J. (2002). Electronic Devices and Circuits, Schaum s outlines. McGraw-Hill Education, 2th Edition. Θεοδωρίδης, Γ., Κοσματόπουλος, Κ., Λαόπουλος, Θ., Νικολαΐδης, Σ., Παπαθανασίου, Κ. &Σίσκος, Σ. (2009). Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σύγχρονη Παιδεία. Καραγιάννη, Ε.Α., Σκλαβούνου, Μ.Σ., Τσιγκόπουλος, Α.Δ. & Φαφαλιός, Μ.Η. (2014). Ασκήσεις Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής 3ου Έτους. Πειραιάς: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Malvino, Α. &Bates, D.J. (2013). Ηλεκτρονική: Αρχές και Εφαρμογές. Εκδ. ΤΖΙΟΛΑ, 7 η έκδοση. Malvino, A. & Bates, D.J. (2006). Electronic Principles. McGraw Hill Higher Education, 7th Edition. McWhorter, G. & Evans, A.J. (2004). Basic Electronics. Master Publishing, Inc. Nahvi, M. & Edminister, J. (2013). Electric Circuits. Schaum s outlines. McGraw-Hill Education, 6th Edition. Τόμπρας, Γ.Σ. (2006). Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική. Εκδόσεις Δίαυλος. 196

Κεφάλαιο 7. Κυκλώματα με Διπολικά Τρανζίστορ Επαφής σε Γραμμική Λειτουργία - Ενισχυτές

Κεφάλαιο 7. Κυκλώματα με Διπολικά Τρανζίστορ Επαφής σε Γραμμική Λειτουργία - Ενισχυτές Κεφάλαιο 7. Κυκλώματα με Διπολικά Τρανζίστορ Επαφής σε Γραμμική Λειτουργία - Ενισχυτές Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί ουσιαστικά τη λογική συνέχεια του προηγούμενου και εξετάζεται το διπολικό τρανζίστορ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Εισαγωγή στους Τελεστικούς Ενισχυτές - Γραμμική - Μη Γραμμική Λειτουργία - Απλά κυκλώματα

Κεφάλαιο 3. Εισαγωγή στους Τελεστικούς Ενισχυτές - Γραμμική - Μη Γραμμική Λειτουργία - Απλά κυκλώματα Κεφάλαιο 3. Εισαγωγή στους Τελεστικούς Ενισχυτές - Γραμμική - Μη Γραμμική Λειτουργία - Απλά κυκλώματα Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εισάγεται η έννοια του τελεστικού ενισχυτή και αναλύονται οι βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Κυκλώματα με διπολικό τρανζίστορ επαφής (BJT) Λειτουργία διακόπτη

Κεφάλαιο 6. Κυκλώματα με διπολικό τρανζίστορ επαφής (BJT) Λειτουργία διακόπτη Κεφάλαιο 6. Κυκλώματα με διπολικό τρανζίστορ επαφής (BJT) Λειτουργία διακόπτη Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, αφού έχει παρουσιαστεί και κατανοηθεί η λειτουργία των ημιαγωγικών διατάξεων και η χρήση των διόδων,

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Θεωρητική εισαγωγή

7.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΑΝ ΑΛΩΤΕΣ FLIP FLOP Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των βασικών ακολουθιακών κυκλωµάτων. Θα µελετηθούν συγκεκριµένα: ο µανδαλωτής (latch)

Διαβάστε περισσότερα

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 )

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των απαριθµητών. Υλοποίηση ασύγχρονου απαριθµητή 4-bit µε χρήση JK Flip-Flop. Κατανόηση της αλλαγής του υπολοίπου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET)

Κεφάλαιο 8. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) Κεφάλαιο 8. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η λειτουργία του τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (Field Effect Transistor -FET), μελετώνται τα χαρακτηριστικά του καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 7-segment display 7-segment display 7-segment display Αποκωδικοποιητής των 7 στοιχείων (τμημάτων) (7-segment decoder) Κύκλωμα αποκωδικοποίησης του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP

ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP Αντικείμενο της άσκησης: Η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των Flip Flop. Flip - Flop Τα Flip Flop είναι δισταθή λογικά κυκλώματα με χαρακτηριστικά μνήμης και είναι τα πλέον βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗΛΟΓΙΚΗΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΗΛΟΓΙΚΗΣΧΕΔΙΑΣΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας ΨΗΦΙΑΚΗΛΟΓΙΚΗΣΧΕΔΙΑΣΗ Μάθημα 5: Στοιχεία µνήµης ενός ψηφίου Διδάσκων: Καθηγητής Ν. Φακωτάκης Στοιχεία μνήμης Ένα ψηφιακό λογικό κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

βαθµίδων µε D FLIP-FLOP. Μονάδες 5

βαθµίδων µε D FLIP-FLOP. Μονάδες 5 Κεφάλαιιο: 6 ο Τίίτλος Κεφαλαίίου:: Μανταλωτές & Flip Flop (Ιούνιος 2004 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Να σχεδιάσετε καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης τεσσάρων βαθµίδων µε D FLIP-FLOP. Μονάδες 5 (Ιούνιος 2005 ΤΕΕ Ηµερήσιο)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ FLIP-FLOP ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ FLIP-FLOP ΧΡΟΝΙΖΟΜΕΝΑ FF ΤΥΠΟΥ FF ΤΥΠΟΥ D FLIP-FLOP Τ FLIP-FLOP ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ FLIP-FLOP ΚΥΡΙΟ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ FLIP-FLOP ΑΚΜΟΠΥΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ FLIP-FLOP ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Βασικές Έννοιες και Μετρήσεις στην Ηλεκτρονική Φυσική

Κεφάλαιο 2. Βασικές Έννοιες και Μετρήσεις στην Ηλεκτρονική Φυσική Κεφάλαιο 2. Βασικές Έννοιες και Μετρήσεις στην Ηλεκτρονική Φυσική Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της Ηλεκτρονικής Φυσικής και των κυκλωμάτων καθώς και τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Ψηφιακή Σχεδίαση. Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Ψηφιακή Σχεδίαση. Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Ψηφιακή Σχεδίαση Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή Λογική Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Είσοδοι Συνδυαστικό κύκλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ, Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τεχνολογία ΙΙ, Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

K24 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 10: Ακολουθιακά Κυκλώματα

K24 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 10: Ακολουθιακά Κυκλώματα K24 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά : TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Περιεχόμενα 2 3 Γενικά Όπως είδαμε και σε προηγούμενα μαθήματα, ένα ψηφιακό κύκλωμα ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 ΗΜΥ-211: Εργαστήριο Σχεδιασμού Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2009 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches), Flip-FlopsFlops και Μετρητές Ριπής Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΒΑΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. 6.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΒΑΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. 6.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΒΑΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 6. Εισαγωγή Τα ψηφιακά κυκλώματα διακρίνονται σε συνδυαστικά και ακολουθιακά. Τα κυκλώματα που εξετάσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια ήταν συνδυαστικά. Οι τιμές των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

3 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 215 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρονικής. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρονικής. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικής Πτυχιακή Εργασία Υλοποίηση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων σε VHDL για FPGAs/CPLDs και ανάλυση χρονισμών για εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Flip-Flop: D Control Systems Laboratory

Flip-Flop: D Control Systems Laboratory Flip-Flop: Control Systems Laboratory Είναι ένας τύπος συγχρονιζόμενου flip- flop, δηλαδή ενός flip- flop όπου οι έξοδοί του δεν αλλάζουν μόνο με αλλαγή των εισόδων R, S αλλά χρειάζεται ένας ωρολογιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθιακά Κυκλώματα Flip-Flops

Ακολουθιακά Κυκλώματα Flip-Flops Ακολουθιακά Κυκλώματα Flip-Flops . Συνδυαστικα κυκλωματα Ακολουθιακα κυκλωματα x x 2 x n Συνδυαστικο κυκλωμα z z 2 z m z i =f i (x,x 2,,x n ) i =,2,,m 2. Ακολουθιακα κυκλωματα: x n Συνδυαστικο m z y κυκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Βασικές αρχές Σχεδίαση Latches και flip-flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 Ακολουθιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης 8 Εργαστηριακές Ασκήσεις Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής 2014 Εργαστηριακές Ασκήσεις Ψηφιακής Σχεδίασης 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ (MUX) ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ (DEMUX)

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ (MUX) ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ (DEMUX) ΑΣΚΗΣΗ 6 ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ (MUX) ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ (DEMUX) Αντικείμενο της άσκησης: Η κατανόηση των εννοιών πολύπλεξης - απόπλεξης, η σχεδίαση σε επίπεδο πυλών ενός πολυπλέκτη και εφαρμογές με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops 1 ΗΜΥ-211: Εργαστήριο Σχεδιασμού Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα (συν.) Κυκλώματα που Κυκλώματα που αποθηκεύουν εξετάσαμε μέχρι τώρα πληροφορίες Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches), Flip-FlopsFlops

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο 3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 3 Δυαδική λογική Με τον όρο λογική πρόταση ή απλά πρόταση καλούμε κάθε φράση η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί αληθής ή ψευδής με βάση το νόημα της. π.χ. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων

ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων ΗΜΥ-2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Μετρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Μετρητής Ριπής Σύγχρονος υαδικός

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Μετρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Μετρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Μετρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Μετρητής Ριπής Σύγχρονος υαδικός Μετρητής

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 6: Λογικές πύλες και λογικά κυκλώματα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 6: Λογικές πύλες και λογικά κυκλώματα K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 6: Λογικές πύλες και λογικά κυκλώματα Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λογικές πύλες Περιεχόμενα 1 Λογικές πύλες

Διαβάστε περισσότερα

Ergast rio Yhfiak n Susthmˆtwn

Ergast rio Yhfiak n Susthmˆtwn Ergast rio Yhfiak n Susthmˆtwn ErgasÐa 3h & 4h Group 2 Mìsqoglou Stulianìc (6978) Qouliˆrac Ge rgioc Qr stoc (7040) 4 IounÐou 2010 1 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ 2 Perieqìmena 1 Εργασία 3η 3 1.1 Μέρος πρώτο.............................

Διαβάστε περισσότερα

26-Nov-09. ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασμός, Χειμερινό Εξάμηνο Καταχωρητές 1. Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ

26-Nov-09. ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασμός, Χειμερινό Εξάμηνο Καταχωρητές 1. Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2009 Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τι είναι ένας καταχωρητής; O καταχωρητής είναι μια ομάδα από flip-flop που μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά ψηφιακή πληροφορία. Μπορεί να διατηρήσει τα δεδομένα του αμετάβλητα

Διαβάστε περισσότερα

C D C D C D C D A B

C D C D C D C D A B Απλοποίηση µέσω Πίνακα Karnaugh: Παράδειγµα - 2 Στον παρακάτω πίνακα έχει ήδη γίνει το «βήμα- 1». Επομένως: Βήμα 2: Δεν υπάρχουν απομονωμένα κελιά. Βήμα 3: Στο ζεύγος (3,7) το κελί 3 γειτνιάζει μόνο με

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009.

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009. ΗΜΥ-20: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches) και Flip-Flops Flops Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Ακολουθιακά Κυκλώματα Συνδυαστική Λογική: Η τιμή σε μία έξοδο εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητής Ριπής ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ. Αναφορά 9 ης. εργαστηριακής άσκησης: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥΦΑ Α.Μ.:2024201100032

Μετρητής Ριπής ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ. Αναφορά 9 ης. εργαστηριακής άσκησης: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥΦΑ Α.Μ.:2024201100032 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Αναφορά 9 ης εργαστηριακής άσκησης: Μετρητής Ριπής ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Ένα νέο είδος flip flop έχει τον ακόλουθο πίνακα αληθείας : I 1 I 0 Q (t+1) Q (t) 1 0 ~Q (t) Κατασκευάστε τον πίνακα

Άσκηση 3 Ένα νέο είδος flip flop έχει τον ακόλουθο πίνακα αληθείας : I 1 I 0 Q (t+1) Q (t) 1 0 ~Q (t) Κατασκευάστε τον πίνακα Άσκηση Δίδονται οι ακόλουθες κυματομορφές ρολογιού και εισόδου D που είναι κοινή σε ένα D latch και ένα D flip flop. Το latch είναι θετικά ενεργό, ενώ το ff θετικά ακμοπυροδοτούμενο. Σχεδιάστε τις κυματομορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 16: Μετρητές (Counters)

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 16: Μετρητές (Counters) ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 16: Μετρητές (Counters) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) Περίληψη q Μετρητής Ριπής q Σύγχρονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - REGISTERS

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - REGISTERS ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - REGISTERS Αντικείμενο της άσκησης: Η σχεδίαση και λειτουργία συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης (Kαταχωρητές- Registers). Για την αποθήκευση μιας πληροφορίας του ενός ψηφίου (bit)

Διαβάστε περισσότερα

Υ52 Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων. Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design

Υ52 Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων. Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design Υ52 Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα αντιστοίχισης κυκλώματος σε FPGA

Παράδειγμα αντιστοίχισης κυκλώματος σε FPGA Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Παράδειγμα αντιστοίχισης κυκλώματος σε FPGA Γιώργος Δημητρακόπουλος με τη βοήθεια του Βασίλη Παπαευσταθίου Στο παράδειγμα αυτό χρησιμοποιώντας μια πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής Ο τελεστικός ενισχυτής, TE (operational ampliier, op-amp) είναι ένα από τα πιο χρήσιμα αναλογικά κυκλώματα. Κατασκευάζεται ως ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit) και

Διαβάστε περισσότερα

K24 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 4: Σχεδίαση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

K24 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 4: Σχεδίαση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων K24 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 4: Σχεδίαση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Περιεχόμενα 1 2 3 4 Ένα ψηφιακό κύκλωμα με n εισόδους

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level)

Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level) Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level) Απαντήσεις 1. Η παραγγελία είναι σάντουιτς ή ένα σουβλάκι και τηγανητές πατάτες η οποία μπορεί να αναλυθεί ως σάντουιτς ή (σουβλάκι και τηγανητές πατάτες)

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώµατα. Εισαγωγή. Συνδυαστικό Κύκλωµα

Κυκλώµατα. Εισαγωγή. Συνδυαστικό Κύκλωµα 6 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Εισαγωγή Είσοδοι Συνδυαστικό Κύκλωµα Έξοδοι Στοιχεία Μνήµης Κατάσταση Ακολουθιακού Κυκλώµατος : περιεχόµενα στοιχείων µνήµης Η έξοδος εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένα προκατασκευασμένο κύκλωμα μικρών διαστάσεων που συμπεριφέρεται ως ενισχυτής τάσης, και έχει πολύ μεγάλο κέρδος, πολλές φορές της τάξης του 10 4 και 10 6. Ο τελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα είναι εκείνο του οποίου όλα τα FFs χρονίζονταιμετοίδιο ρολόι (clock). Ανάλυση Σύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Σύγχρονων Ακολουθιακών

Διαβάστε περισσότερα

15 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

15 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώματα αποθήκευσης με ρολόι

Κυκλώματα αποθήκευσης με ρολόι Κυκλώματα αποθήκευσης με ρολόι Latches και Flip-Flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης 1 Γιατί χρειαζόμαστε τα ρολόγια Συνδιαστική λογική Η έξοδος εξαρτάται μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Ι.Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ S k k k S k k k 00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ψηφιακά Κυκλώµατα, κεφ.,

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 11: Ακολουθιακά Κυκλώµατα (Κεφάλαιο 5, 6.1, 6.3, 6.4) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) Ακολουθιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 6 Θεώρημα Thevenin Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 6 Θεώρημα Thevenin Σκοπός: Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level)

Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level) Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level) Ερωτήσεις Επανάληψης 1. Ένας καθηγητής λογικής μπαίνει σε ένα εστιατόριο και λέει : Θέλω ένα σάντουιτς ή ένα σουβλάκι και τηγανητές πατάτες. Δυστυχώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOS KAI CMOS

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOS KAI CMOS Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOS KAI CMOS Α. Αναστροφέας MOSFET. Α.1 Αναστροφέας MOSFET µε φορτίο προσαύξησης. Ο αναστροφέας MOSFET (πύλη NOT) αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ. Καταχωρητές παράλληλης-εισόδου-παράλληληςεξόδου. Καταχωρητές παράλληλης-εισόδου-σειριακής-εξόδου

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ. Καταχωρητές παράλληλης-εισόδου-παράλληληςεξόδου. Καταχωρητές παράλληλης-εισόδου-σειριακής-εξόδου ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Καταχωρητές σειριακής-εισόδου-σειριακής-εξόδου Καταχωρητές σειριακής-εισόδου-παράλληλης-εξόδου Καταχωρητές παράλληλης-εισόδου-παράλληληςεξόδου Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Εκτέλεση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Να μελετηθεί η λειτουργία του ακόλουθου κυκλώματος. Ποιος ο ρόλος των εισόδων του (R και S) και πού βρίσκει εφαρμογή; S Q

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Να μελετηθεί η λειτουργία του ακόλουθου κυκλώματος. Ποιος ο ρόλος των εισόδων του (R και S) και πού βρίσκει εφαρμογή; S Q ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ = ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ = ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συμπληρώνεται από τον διδάσκοντα (2.0) 2 (2.5) 3 (3.0) 4 (2.5) Σ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 22 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Θεωρητική εισαγωγή

4.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΥΑ ΙΚΟΣ ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ-ΑΦΑΙΡΕΤΗΣ Σκοπός: Να µελετηθούν αριθµητικά κυκλώµατα δυαδικής πρόσθεσης και αφαίρεσης. Να σχεδιαστούν τα κυκλώµατα από τους πίνακες αληθείας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Φώτης Πλέσσας

Εισαγωγή Φώτης Πλέσσας Ανάλυση Κυκλωμάτων Εισαγωγή Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Δομή Παρουσίασης Εισαγωγικές Κυκλωμάτων Έννοιες Ανάλυσης Φυσικά και μαθηματικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

του διπολικού τρανζίστορ

του διπολικού τρανζίστορ D λειτουργία - Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ ρ Παραδείγματα D ανάλυσης Παράδειγμα : Να ευρεθεί το σημείο λειτουργίας Q. Δίνονται: β00 και 0.7. Υποθέτουμε λειτουργία στην ενεργό περιοχή. 4 a 4 0 7, 3,3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - VLSI Ενότητα: Ακολουθιακή λογική, καταχωρητές και flip-flops Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Πειραιώς i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 206 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 206 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 06 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αντικείμενο της άσκησης αυτής είναι α) η απλοποίηση κυκλωμάτων βάσει του θεωρήματος Thevenin περί ισοδύναμης πηγής με πειραματική εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ OR, NOR, XOR

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ OR, NOR, XOR ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ OR, NOR, XOR Σκοπός: Να επαληθευτούν πειραµατικά οι πίνακες αληθείας των λογικών πυλών OR, NOR, XOR. Να δειχτεί ότι η πύλη NOR είναι οικουµενική.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Γιώργος Δημητρακόπουλος Μονάδες επεξεργασίας δεδομένων και ο έλεγχος τους Δόμηση σύνθετων κυκλωμάτων 1. Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Σχεδίαση Εργαστηριο 1. Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής κ Τηλεπικοινωνιών Διδάσκων: Δρ. Σωτήριος Κοντογιαννης Μάθημα 2 ου εξαμήνου

Ψηφιακή Σχεδίαση Εργαστηριο 1. Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής κ Τηλεπικοινωνιών Διδάσκων: Δρ. Σωτήριος Κοντογιαννης Μάθημα 2 ου εξαμήνου Ψηφιακή Σχεδίαση Εργαστηριο 1 Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής κ Τηλεπικοινωνιών Διδάσκων: Δρ. Σωτήριος Κοντογιαννης Μάθημα 2 ου εξαμήνου ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λογικά Κυκλώματα με Διόδους, Αντιστάσεις και BJTs. Διάλεξη 2

Λογικά Κυκλώματα με Διόδους, Αντιστάσεις και BJTs. Διάλεξη 2 Λογικά Κυκλώματα με Διόδους, Αντιστάσεις και BJTs Διάλεξη 2 Δομή της διάλεξης Επανάληψη άλγεβρας Boole Λογική με διόδους Λογική Αντιστάσεων-Τρανζίστορ (Resistor-Transistor Logic ή RTL) Λογική Διόδων-Τρανζίστορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση στατικών πυλών CMOS

Καθυστέρηση στατικών πυλών CMOS Καθυστέρηση στατικών πυλών CMOS Πρόχειρες σημειώσεις Γιώργος Δημητρακόπουλος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Άνοιξη 2008 Παρόλο που οι εξισώσεις των ρευμάτων των MOS τρανζίστορ μας δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Κυκλώματα 3 Συνδυαστικά Κυκλώματα 3.1. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Λ ΟΓΙΚΗ Συνδυαστικά κυκλώματα ονομάζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων οι τιμές της εξόδου ή των εξόδων τους διαμορφώνονται αποκλειστικά, οποιαδήποτε στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

3 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός

3 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός 3 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός Εισαγωγή Είσοδοι Συνδυαστικό Κύκλωµα Έξοδοι Στοιχεία Μνήµης Κατάσταση Ακολουθιακού Κυκλώµατος : περιεχόµενα στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο Λογικά Ακολουθιακά Κυκλώματα

Kεφάλαιο Λογικά Ακολουθιακά Κυκλώματα Kεφάλαιο 6 Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε λεπτομερώς τον πολυδονητή δύο καταστάσεων (f-f), ο οποίος είναι βασικό στοιχείο στη μελέτη των ακολουθιακών κυκλωμάτων. Γίνεται περιγραφή όλων των τύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (Α)

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (Α) ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (Α) Αντικείμενο της άσκησης: Η χρήση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (ΟΚ), η συνδεσμολόγησή τους στην κάρτα εργασίας (bread-board) και η κατανόηση της λογικής συμπεριφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεματική Ενότητα Ακαδημαϊκό Έτος 2010 2011 Ημερομηνία Εξέτασης Κυριακή 26.6.2011 Ώρα Έναρξης Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να μετατρέψετε τον δεκαδικό 16.25 σε δυαδικό. 2. Να μετατρέψετε τον δεκαδικό 18.75 σε δυαδικό και τον δεκαδικό 268 σε δεκαεξαδικό. 3. Να βρεθεί η βάση εκείνου του αριθμητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Γέφυρα Wheatstone

ΑΣΚΗΣΗ 7 Γέφυρα Wheatstone Σκοπός ΑΣΚΗΣΗ 7 Γέφυρα Wheatstone Σκοπός της άσκησης αυτής είναι Η κατανόηση της λειτουργίας και του τρόπου μέτρησης μιας αντίστασης με τη χρήση της διάταξης γέφυρας Wheatstone Θεωρητικό Υπόβαθρο Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation)

FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation) FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation) ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η εκμάθηση της αρχής λειτουργίας της ψηφιακής διαμόρφωσης συχνότητας (Frequency Shift Keying, FSK) και της αποδιαμόρφωσής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα