Τίτλος Μαθήματος: Γενική Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός) Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βλάχος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Μαθήματος: Γενική Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός) Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βλάχος"

Transcript

1 Τίτλος Μαθήματος: Γενική Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός) Ενότητα: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βλάχος Τμήμα: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

2 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 5.1 Εισαγωγικά Στο εδάφιο 1.3 μιλήσαμε για τις κατηγορίες των υλικών βάση της ικανότητάς τους να επιτρέπουν στο εσωτερικό τους την διέλευση ηλεκτρικών φορτίων. Ονομάσαμε μονωτές τα υλικά τα οποία δεν επιτρέπουν την διέλευση φορτίου, και αγωγούς αυτά που την επιτρέπουν. Όταν ένας μονωτής τοποθετηθεί ανάμεσα από δυο αγωγούς, τα υλικά απαρτίζουν ένα σύστημα που ονομάζεται πυκνωτής. Το μονωτικό υλικό το οποίο υπάρχει μεταξύ των αγωγών ονομάζεται διηλεκτρικό. Εάν οι δυο αγωγοί είναι φορτισμένοι με αντίθετα φορτία Q και Q, μια διαφορά δυναμικού αναπτύσσεται μεταξύ των δυο αγωγών του πυκνωτή, η οποία είναι ανάλογη προς την απόλυτη τιμή του φορτίου Q. H χωρητικότητα ενός πυκνωτή, είναι η ικανότητα αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου στους αγωγούς του και ορίζεται με το πηλίκο της απόλυτης τιμής του φορτίου Q ως προς την διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο αγωγών. Q (5.1) Οι μονάδες χωρητικότητας στο IS είναι το Faad (F), όπου 1F=1/. Tο 1 F είναι πολύ μεγάλη χωρητικότητα και γι αυτό οι συνήθεις μονάδες χωρητικότητας των πυκνωτών είναι το μf=10 6 F, το nf=10 9 F και το pf=10 1 F. Οι αγωγοί του πυκνωτή ονομάζονται και οπλισμοί, ενώ η διαφορά δυναμικού ονομάζεται τάση του πυκνωτή. Οι πυκνωτές χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά κυκλώματα για αποθήκευση ηλεκτρικού φορτίου και επομένως ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας. Στην πραγματικότητα η διαφορά δυναμικού ορίζεται ως Δ= a, όμως προς χάριν απλότητας, στη συνέχεια θα αναφέρεται ως.

3 5. Επίπεδος πυκνωτής Υπάρχουν διάφοροι τύποι πυκνωτών. Ο πιο κοινός πυκνωτής είναι ο επίπεδος πυκνωτής που φαίνεται στο σχ. 5.1 και αποτελείται από δυο παράλληλες αγώγιμες πλάκες ίσου εμβαδού Α οι οποίες απέχουν απόσταση d και είναι φορτισμένες με αντίθετα φορτία Q και Q. Η τιμή του ηλεκτρικού πεδίου Ε μέσα στον πυκνωτή ορίζεται ως Q E (5.) όπου σ είναι η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου στους οπλισμούς και ε η διηλεκτρική σταθερά του κενού. (Η σχέση αυτή λαμβάνεται από τον νόμο του Gauss. Βλέπε κεφ. 13). Οι δυναμικές γραμμές του πεδίου Ε του πυκνωτή είναι παράλληλες μεταξύ τους και το πεδίο δίνεται ως d E (5.3) d όπου d/d η μεταβολή του δυναμικού κατά μήκος των δυναμικών γραμμών. Για να υπολογίσουμε την διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή ολοκληρώνουμε την εξ. 5.3 και παίρνουμε Ed E (5.4) T αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι η διαφορά δυναμικού κατά μήκος των δυναμικών γραμμών είναι αρνητική, διότι καθώς απομακρυνόμαστε από τον θετικά φορτισμένο οπλισμό και πλησιάζουμε τον αρνητικά φορτισμένο οπλισμό, το δυναμικό ελαττώνεται. Τελικά η απόλυτη τιμή της διαφοράς δυναμικού στα άκρα του πυκνωτή ή αλλιώς η τάση του πυκνωτή ορίζεται ως 5. Q E (5.5) Q Q E Σχήμα 5.1 Επίπεδος πυκνωτής με φορτίο Q ομοιόμορφα κατανεμημένο στους οπλισμούς του, οι οποίοι απέχουν απόσταση. Από την εξ.15.1 του ορισμού της χωρητικότητας και την εξ. 5.5 καταλήγουμε στην (5.6)

4 3 η οποία μας δίνει την χωρητικότητα του επίπεδου πυκνωτή συναρτήσει της διηλεκτρικής σταθεράς του κενού, του εμβαδού και της απόστασης των οπλισμών. Γενικά η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εξαρτάται από την γεωμετρία των οπλισμών και το διηλεκτρικό υλικό που βρίσκεται ανάμεσά τους. Άλλα συνήθη είδη πυκνωτών είναι ο κυλινδρικός και ο σφαιρικός πυκνωτής. Παράδειγμα 5.1 Επίπεδος πυκνωτής Σε έναν τύπο πληκτρολογίου υπολογιστή, το κάθε πλήκτρο συνδέεται με ένα μικρό μεταλλικό πλακίδιο που παίζει το ρόλο του ενός οπλισμού επίπεδου πυκνωτή αέρος. Αν πιεστεί το πλήκτρο, η απόσταση των οπλισμών μειώνεται και η χωρητικότητα του πυκνωτή αυξάνεται. Κατάλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα ανιχνεύει τη μεταβολή της χωρητικότητας και έτσι γίνεται αντιληπτό ότι το πλήκτρο πατήθηκε. Έστω η επιφάνεια του κάθε πλακιδίου είναι 50mm και η απόσταση μεταξύ των πλακιδίων είναι 0.600mm πριν πατηθεί το πλήκτρο. Αν η ελάχιστη χωρητικότητα που ανιχνεύεται από το κύκλωμα είναι 0.50pF, πόσο πρέπει να μετακινηθεί το πλακίδιο για να ανιχνεύσει το κύκλωμα ότι το πλήκτρο πατήθηκε; Λύση Η χωρητικότητα του πλήκτρου με τα δυο πλακίδια είναι Q (1) και το φορτίο σε κάθε πλακίδιο είναι Q () όπου σ η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου. Επίσης επειδή ο πυκνωτής είναι επίπεδος ισχύει E (3) και E. (4) ο Η εξ. 1 λόγω των,3 και 4 γίνεται (4) Κατά το πάτημα του πλήκτρου τα Α και ε ο δεν αλλάζουν. Μειώνεται όμως η απόσταση και επομένως αυξάνεται η χωρητικότητα κατά Δ=0.50pF. Εάν η μεταβολή της απόστασης είναι Δ, τότε ισχύει

5 4 (5) Από την εξ. 4 μπορούμε να υπολογίσουμε την, δηλαδή την χωρητικότητα όταν το πλήκτρο δεν είναι πατημένο. Έτσι /Nm 5010 m m F Η αρχική χωρητικότητα είναι 0.740pF και η απόσταση των οπλισμών είναι =0.600mm. Από την εξ. 5 έχουμε για την μεταβολή της απόστασης Δ όταν το πλήκτρο πατιέται προκαλείται μεταβολή στην χωρητικότητα Δ=0.50pF και μπορούμε να γράψουμε F Επομένως όταν πατήσουμε το πλήκτρο και μετακινηθεί προς τα κάτω κατά 0.153mm το /Nm 5010 m m m κύκλωμα ανιχνεύει το πάτημα του πλήκτρου και στην οθόνη του υπολογιστή αναγράφεται ένα γράμμα, ή εκτελείται οποιαδήποτε άλλη λειτουργία. Παράδειγμα 5. Σφαιρικός πυκνωτής Σφαιρικός πυκνωτής αποτελείται από σφαιρικό αγωγό ακτίνας a που περιβάλλεται από σφαιρικό αγώγιμο κέλυφος ακτίνας με τον ενδιάμεσο χώρο να είναι κενός, όπως φαίνεται στο σχ. 5.. Χρησιμοποιώντας τον νόμο του Gauss να υπολογιστεί η Q Σχήμα 5. Σφαιρικός πυκνωτής με φορτίο Q και ακτίνες οπλισμών a και αντίστοιχα (παράδειγμα 5.). a Ε χωρητικότητα του πυκνωτή αν το φορτίο του εσωτερικού σφαιρικού οπλισμού είναι Q. Λύση Εφαρμόζοντας τον νόμο του Gauss για κλειστή σφαιρική επιφάνεια με ακτίνα που περικλείει το φορτίο Q του εσωτερικού οπλισμού έχουμε Q Q Q E. ds EdS E ds E4 E Q 1 Q 4 Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών α και είναι Q

6 5 1 Q Q 1 Q 1 Q Q 1 1 a Ed d d ( ) ( ) a a a a a Q Q ( ) ( ) a a a a 4 a 4 a a Η διαφορά δυναμικού = a, είναι θετική διότι a >. Επομένως η χωρητικότητα του σφαιρικού πυκνωτή είναι Παράδειγμα 5.3 Κυλινδρικός πυκνωτής Κυλινδρικός πυκνωτής αποτελείται από δυο ομοαξονικούς κυλινδρικούς αγωγούς ακτίνων a και αντίστοιχα με τον ενδιάμεσο χώρο να είναι κενός. Ο πυκνωτής έχει μήκος και είναι ομοιόμορφα φορτισμένος με πυκνότητα φορτίου λ ανά μονάδα μήκους στον εσωτερικό κύλινδρο και λ στον εξωτερικό όπως φαίνεται στο σχ Υπολογίστε την χωρητικότητα αν οι κυλινδρικοί οπλισμοί έχουν μήκος. Λύση Η χωρητικότητα του πυκνωτή ορίζεται ως Q (1) Το φορτίο στους οπλισμούς του πυκνωτή δίνεται από την σχέση Q () Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών α και είναι Ed (3) a a Σχήμα 5.3 Κυλινδρικός πυκνωτής με φορτίο λ ανά μονάδα μήκους και ακτίνες οπλισμών a και αντίστοιχα (παράδειγμα 5.3). λ a Ε λ

7 6 Για να υπολογίσουμε το λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε πως μεταβάλλεται το Ε στο χώρο μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή. Χρησιμοποιώντας το νόμο του Gauss για μια κυλινδρική επιφάνεια ακτίνας που περιβάλει τον οπλισμό α με πυκνότητα φορτίου λ όπως φαίνεται στο σχ. 5.3, έχουμε Q 1 E.dS EdS E ds E E (4) Πρέπει να σημειώσουμε ότι στον πιο πάνω υπολογισμό της ηλεκτρικής ροής μέσα από την κυλινδρική επιφάνεια Gauss δεν συνεισφέρουν οι βάσεις της κυλινδρικής επιφάνειας γιατί το διάνυσμα Ε δεν τις διαπερνά μιας και δεν είναι φορτισμένες. Έτσι ροή υπάρχει μόνο διαμέσου της παράπλευρης επιφάνειας. Αντικαθιστώντας την εξ. 4 στην εξ. 3 παίρνουμε (5) a a a a 1 d d n n Η διαφορά δυναμικού είναι αρνητική γιατί από το θετικό δυναμικό του οπλισμού α καταλήγουμε στο αρνητικό δυναμικό του οπλισμού. Οι εξ., 5 στην εξ. 1 δίνουν a n n a n a n 5.3 Συνδεσμολογία πυκνωτών Όταν σ ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, δηλαδή σε μια κλειστή αγώγιμη διαδρομή, (θα αναφερθούμε λεπτομερώς στα ηλεκτρικά κυκλώματα σε επόμενο κεφάλαιο), υπάρχουν δύο πυκνωτές, η συνδεσμολογία μεταξύ τους μπορεί να γίνει είτε παράλληλα ο ένας προς τον άλλο a Q 1 Q 1 Q Q Q Q 1 _ Σχήμα 5.4 Σχεδιάγραμμα σύνδεσης δυο πυκνωτών σε α) παράλληλη σύνδεση και β) σύνδεση εν σειρά. είτε σε σειρά. Ο πυκνωτής στα ηλεκτρικά κυκλώματα συμβολίζεται με δυο κάθετες (α) 1 _ Q 1 Q (β)

8 7 παράλληλες γραμμές. Στο σχήμα 5.4 φαίνονται σχηματικά οι δυο διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης. Για την παράλληλη συνδεσμολογία του κυκλώματος στο σχ.5.4α η ολική χωρητικότητα ολ είναι όπου ολ Qολ (5.7) Qολ Q1 Q (5.8) Η εξ.5.8 στην 5.7 δίνει Q1 Q Q1 Q ολ ολ 1 (5.9α) Δηλαδή η συνολική χωρητικότητα δυο πυκνωτών παράλληλα συνδεδεμένων είναι το άθροισμα των επιμέρους χωρητικοτήτων. Γενικότερα για Ν πυκνωτές ισχύει ολ 1... N (5.9β) Για συνδεσμολογία σε σειρά όπως φαίνεται στο κύκλωμα του σχ. 5.4β οι επιμέρους τάσεις στα άκρα των πυκνωτών είναι 1 και όπου 1 (5.10) Τα φορτία που αναπτύσσονται επαγωγικά στους οπλισμούς των πυκνωτών που είναι συνδεμένοι θα πρέπει να είναι ίσα και αντίθετα Q και Q. Έτσι λοιπόν η εξ μπορεί να γραφτεί Q Q (5.11) 1 Όμως για την ολική χωρητικότητα ισχύει ολ Q 5.10 Q ολ Q Q Q 1 ολ 1 Γενικά για Ν πυκνωτές συνδεδεμένους σε σειρά ισχύει (5.1β) ολ 1 N (5.1α) Αξίζει να τονίσουμε ότι παράλληλα συνδεδεμένοι πυκνωτές έχουν πάντα την ίδια διαφορά δυναμικού στα άκρα τους, ενώ πυκνωτές συνδεδεμένοι σε σειρά έχουν πάντα ίδιο φορτίο στους οπλισμούς τους.

9 8 Παράδειγμα 5.4 Σύνδεση πυκνωτών Θεωρείστε ότι έχουμε τον συνδυασμό των πυκνωτών που δείχνει το σχ α) Ποια είναι η ισοδύναμη χωρητικότητα μεταξύ των σημείων α και, αν 1 =5μF, =3μF, 3 =0μF και 4 =5μF; β) Προσδιορίστε το φορτίο κάθε πυκνωτή, αν a =4.8. Λύση ως α) Η συνολική χωρητικότητα δίνεται ολ 1 34 (1) επειδή οι πυκνωτές 1, και 34 είναι παράλληλοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Η χωρητικότητα 34 είναι η συνολική χωρητικότητα των πυκνωτών 3 και 4 οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι σε σειρά. Έτσι ισχύει () Η εξ. στην 1 δίνει 3 4 5μF 5μF ολ 1 5μF 3μF 8μF 4μF ολ 1μF 0μF 5μF 3 4 β) Το φορτίο του πυκνωτή 1 είναι Q 5μF 4.8 Q 4μ 1 1 a 1 Ομοίως το φορτίο του πυκνωτή είναι Q 3μF 4.8 Q 14.4μ a Οι πυκνωτές 3 και 4 οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι εν σειρά έχουν το ίδιο φορτίο στους οπλισμούς τους, άρα Q3 Q4 34 a 4μF μ a Σχήμα 5.5 Σύνδεση πυκνωτών (παράδειγμα 5.4)

10 9 Παράδειγμα 5.5 Να βρεθεί η συνολική χωρητικότητα του κυκλώματος των πυκνωτών. Αν η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Α και Β είναι 100, ποια είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Α και D; Δίνονται 1 =4.0μF, =1.0μF, 3 =3.0μF και 4 =1.0μF. Λύση Βλέποντας το σχ. 5.6 παρατηρούμε ότι ο πυκνωτής 1 και η συνολική χωρητικότητα 34 των πυκνωτών 1, και 3 είναι παράλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Άρα ισχύει ολ 1 34 (1) Για την 34 χωρητικότητα ισχύει ( ) ( 3 4 4) 3 4 Η εξ. στην 1 δίνει ( ) ( ) ( ) (4μF16μF) (1μF 4μF) 16μF ολ 1 11μF 16μF ολ μF Για την διαφορά δυναμικού B ισχύει B D DB (3) Το φορτίο Q 1 στον πυκνωτή 1 είναι Q (4) 1 1 B Το φορτίο Q στον πυκνωτή είναι το ίδιο με αυτό της συνολικής χωρητικότητας 34 γιατί είναι συνδεμένοι σε σειρά. Έτσι ισχύει Q και (5) D B 1 () D 3 4 Σχήμα 5.6 Σύνδεση πυκνωτών (παράδειγμα 5.5)

11 10 Q (6) 34 DB Οι εξισώσεις 5 και 6 δίνουν 3 D D 34 DB D ( 3 4)( B D ) B D 3 4 ( 1) D B D D B D 3μF 1μF 4μF D 5 1μF 3μF 1μF 16μF 5.4 Ενέργεια του πυκνωτή Ο ρόλος των πυκνωτών στα ηλεκτρικά κυκλώματα είναι να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια την οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή να την παρέχουν σαν ωφέλιμο έργο. Ας υποθέσουμε ότι κατά την διάρκεια φόρτισης ενός πυκνωτή χωρητικότητας, το φορτίο στους οπλισμούς του είναι q ενώ η τάση του είναι όπως φαίνεται στο σχ Το έργο που απαιτείται για την μεταφορά ενός στοιχειώδους θετικού φορτίου dq από τον οπλισμό φορτίου q στον οπλισμό q (ο οποίος έχει υψηλότερο δυναμικό) είναι (5.4) dw df dq. E dw dq (5.13) Όμως το φορτίο στα άκρα του πυκνωτή είναι q την δεδομένη στιγμή της φόρτισης και άρα ισχύει =q/, και επομένως η εξ γίνεται q dw dq (5.14) q F dq q E Σχήμα 5.7 Φόρτιση επίπεδου πυκνωτή με μετακίνηση φορτίου dq από τον αρνητικό οπλισμό στον θετικό όταν στα άκρα του πυκνωτή υπάρχει φορτίο q και τάση.

12 11 Αν το μέγιστο φορτίο που μπορεί να δεχθεί ο πυκνωτής είναι Q, το συνολικό έργο που θα πρέπει να δαπανηθεί από την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας του κυκλώματος για την πλήρη φόρτιση του πυκνωτή είναι 0 0 Q Q 1 W q dq q W Q (5.15) Το έργο της εξ αποθηκεύεται ως ηλεκτροστατική ενέργεια στους οπλισμούς του πυκνωτή η οποία μπορεί να αποβεί χρήσιμη κατά την εκφόρτισή του. Από την εξ. 5.1 και βάση της εξ η ηλεκτροστατική ενέργεια U του πυκνωτή είναι U 1 1 Q (5.16) Μία άλλη έκφραση για την ηλεκτρική ενέργεια του πυκνωτή προκύπτει από την εξ λόγω των εξισώσεων 5.4 και 6. Έτσι μπορούμε να γράψουμε 1 1 (5.17) ο U E U οe όπου περιγράφουμε την ενέργεια του πυκνωτή συναρτήσει του ηλεκτρικού πεδίου Ε μεταξύ των οπλισμών του. Παράδειγμα 5.6 Υποθέστε ότι ένας πυκνωτής έχει χωρητικότητα και η μέγιστη τάση που μπορούμε να εφαρμόσουμε μεταξύ των οπλισμών του χωρίς να καταστραφεί ο πυκνωτής, είναι. Συγκρίνετε τη μέγιστη ενέργεια που μπορεί να αποθηκευτεί σε μια σύνδεση εν σειρά δυο τέτοιων πυκνωτών με την μέγιστη ενέργεια που μπορεί να αποθηκευτεί σε μια παράλληλη σύνδεση αυτών των πυκνωτών. Λύση Η μέγιστη ενέργεια ενός πυκνωτή δίνεται από την εξίσωση U max 1 max (1) όπου max είναι η μέγιστη διαφορά δυναμικού που μπορεί να εφαρμοστεί στα άκρα του πυκνωτή. Όταν οι δυο πυκνωτές είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, έχουν συνολική χωρητικότητα

13 1 ολ 1 ολ 1 () Η μέγιστη διαφορά δυναμικού στον κάθε πυκνωτή είναι, και αφού είναι συνδεδεμένοι σε σειρά η συνολική διαφορά δυναμικού θα είναι το άθροισμα των επιμέρους δυναμικών, άρα ολ 1 ολ (3) Η εξ. 1 βάση των και 3 δίνει U ( σειρα) ( ) U ( ) max 1 max σειρα (4) Όταν οι δυο πυκνωτές είναι συνδεδεμένοι παράλληλα, έχουν συνολική χωρητικότητα ολ 1 ολ (5) Στην παράλληλη σύνδεση η διαφορά δυναμικού στα άκρα των πυκνωτών είναι κοινή ίση με. Άρα για την μέγιστη ενέργεια του συστήματος των δυο πυκνωτών η εξ. 1 δίνει U ( παραλληλα) U ( ) max 1 max παραλληλα (6) Από τις εξισώσεις 4 και 6 συμπεραίνουμε ότι η μέγιστη ενέργεια του συστήματος των δυο πυκνωτών είναι ίδια ανεξάρτητα εάν αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά ή παράλληλα. 5.5 Διηλεκτρικά Όπως αναφέραμε πιο πάνω το υλικό που υπάρχει μεταξύ των οπλισμών ενός πυκνωτή ονομάζεται διηλεκτρικό και η ύπαρξή του εκεί σκοπεύει στην μόνωση των δυο οπλισμών. Έτσι είναι δυνατόν να συγκρατούνται τα ετερώνυμα φορτία στους οπλισμούς του πυκνωτή και επομένως να δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο στο χώρο του διηλεκτρικού, καθιστώντας τον πυκνωτή μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο χώρος μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή έχει μια συγκεκριμένη διηλεκτρική σταθερά ε που είναι διαφορετική από αυτή του κενού ε ο, και εξαρτάται από το διηλεκτρικό δηλαδή το μονωτικό υλικό. Μάλιστα η σχέση που συνδέει τα ε και ε ο είναι ο (5.18) ο Η σταθερά κ ονομάζεται σχετική διηλεκτρική σταθερά γιατί συγκρίνει την διηλεκτρική σταθερά του υλικού με αυτήν του κενού (πολλές φορές το κ ονομάζεται απλώς διηλεκτρική

14 13 σταθερά). Ας δούμε ποιες αλλαγές επιφέρει το διηλεκτρικό υλικό σε έναν επίπεδο πυκνωτή. Η χωρητικότητα του επίπεδου πυκνωτή δίνεται από την εξ Εάν αντί για κενό τοποθετήσουμε ένα μονωτικό υλικό μεταξύ των οπλισμών με διηλεκτρική σταθερά ε θα έχουμε μια νέα χωρητικότητα 5.18 (5.19) Το κενό που είναι και αυτό στην ουσία ένα διηλεκτρικό έχει κ=1. Ο αέρας επίσης είναι διηλεκτρικό με κ~1. Άλλα μονωτικά υλικά έχουν τιμές του κ>1. Το χαρτί για παράδειγμα έχει 3.7, το νερό 80, ενώ το τιτανιούχο βάριο 100! Στον πίνακα 5.1 φαίνονται οι τιμές της σχετικής διηλεκτρικής διαφόρων μονωτικών υλικών. Από τα παραπάνω και την εξ καταλαβαίνουμε ότι το διηλεκτρικό υλικό μπορεί να αυξήσει την χωρητικότητα ενός πυκνωτή πολλές φορές. Αυτή η ιδιότητά του διηλεκτρικού έχει σαν συνέπεια την αύξηση Πίνακας 5.1 Προσεγγιστικές τιμές της σχετικής διηλεκτρικής διαφόρων υλικών Υλικό κ Υλικό κ Κενό 1 (ακριβώς) Γυαλί 510 Αέρας (ξηρός) Πορσελάνη 6 Τεφλόν.1 Σιλικόνη 1 Πολυεθυλένιο.5 Γερμάνιο 16 Μαρμαρυγία (Μίκα) 36 Γλυκερίνη 4.5 Πλεξιγκλάς 3.4 Νερό 80 Χαρτί 3.7 Τιτανιούχο στρόντιο 310 Βακελίτης 4.9 Τιτανιούχο βάριο 100 του φορτίου στους οπλισμούς και επομένως της ενέργειας του πυκνωτή (βλέπε εξ. 5.15). Επίσης το διηλεκτρικό είναι απαραίτητο στοιχείο σε έναν πυκνωτή, διότι όπως προαναφέραμε, μονώνει τον έναν οπλισμό από τον άλλο και επιτρέπει να υπάρχει διαφορά δυναμικού (τάση) στα άκρα του πυκνωτή. Έτσι ο πυκνωτής λειτουργεί ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, χρήσιμη σε ηλεκτρικά κυκλώματα όπως θα δούμε πιο κάτω. Η τάση στα άκρα ενός πυκνωτή δεν μπορεί να αυξάνεται απεριόριστα, διότι οι μονωτικές ιδιότητες ενός διηλεκτρικού έχουν κάποιο όριο. Εάν η διαφορά δυναμικού γίνει υπερβολικά μεγάλη, τότε και το ηλεκτρικό πεδίο στο διηλεκτρικό μεγαλώνει, με αποτέλεσμα τα φορτία από τον

15 14 θετικό οπλισμό του πυκνωτή να κινηθούν προς τον αρνητικό οπλισμό και αντίστροφα διαμέσου του διηλεκτρικού. Τότε γίνονται εκκενώσεις και το διηλεκτρικό καταρρέει, οι μονωτικές του ιδιότητες χάνονται ανεπιστρεπτί οπότε γίνεται διηλεκτρική κατάρρευση και τελικά ο πυκνωτής καταστρέφεται. Γι αυτό τον λόγο ο κατασκευαστής κάθε πυκνωτή αναφέρει την μέγιστη τάση λειτουργίας του, ώστε να μην πολώνεται ποτέ ο πυκνωτής με μεγαλύτερη τάση και καταστρέφεται. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τι συμβαίνει όταν ένα διηλεκτρικό τοποθετείται ανάμεσα στους οπλισμούς ενός επίπεδου πυκνωτή. Αρχικά ας θεωρήσουμε κενό χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς όπως φαίνεται στο σχ. 5.8α. Λόγω του ηλεκτρικού πεδίου Ε ο του υλικό του διηλεκτρικού ως μονωτής πολώνεται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ηλεκτρικά δίπολα προσανατολισμένα ως προς το Ε ο (βλέπε φόρτιση μονωτή, κεφ. 1, σχ. 1.5). Τα δίπολα αυτά δημιουργούν ένα νέο ηλεκτρικό πεδίο Ε στο χώρο του διηλεκτρικού που είναι αντίθετης φοράς αυτής του Ε ο όπως φαίνεται με τα διακεκομμένα βέλη στο σχ. 5.8β. Η γενεσιουργός αιτία του πεδίου Ε είναι στην ουσία τα επαγωγικά φορτία q που αναπτύσσονται στις περιοχές γειτνίασης του διηλεκτρικού με του οπλισμούς του πυκνωτή. Έτσι τελικά το συνολικό ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται στον πυκνωτή όταν επέρχεται ηλεκτροστατική ισορροπία είναι E = E E (5.0) Εφόσον το διηλεκτρικό ελαττώνει το πεδίο θα ελαττώνει και την τάση στα άκρα του πυκνωτή διότι από την εξ. 5.4 παίρνουμε E ( E E) E E (5.1) όπου η αρχική τάση στα άκρα του πυκνωτή χωρίς το διηλεκτρικό (με κενό ανάμεσα

16 15 Σχήμα 5.8 (α) Επίπεδος πυκνωτής με φορτίο Q, χωρητικότητα και διηλεκτρικό το κενό. (β) Διηλεκτρικό τοποθετείται μεταξύ των οπλισμών μεταβάλλοντας την χωρητικότητα σε και μειώνοντας την τάση στα άκρα σε. (γ) Στην ηλεκτροστατική ισορροπία το ηλεκτρικό πεδίο Ε είναι μικρότερο του αρχικού Ε ο πριν την παρένθεση του διηλεκτρικού. στους οπλισμούς) και η τάση λόγω της πόλωσης του διηλεκτρικού. Επειδή ελαττώνεται η τάση σε αλλά το φορτίο Q στους οπλισμούς δεν αλλάζει, το διηλεκτρικό μεγαλώνει την χωρητικότητα του πυκνωτή διότι Q μιας και >. Q Q E = q q (5.) Το συμπέρασμα αυτό το εξάγαμε ήδη από την εξ Έτσι λοιπόν η διηλεκτρική σταθερά ε αυξάνει την χωρητικότητα μειώνοντας ταυτόχρονα την τάση του πυκνωτή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να φορτίσουμε και να αποθηκεύσουμε περισσότερο φορτίο στους οπλισμούς, αυξάνοντας την τάση μέχρι τα επιτρεπτά όρια του κατασκευαστή. E Q Q E = q q E = E E Q Q (a) (β) (γ) Παράδειγμα 5.7 Ένας επίπεδος πυκνωτής με αέρα έχει χωρητικότητα 1.3pF. Η απόσταση των πλακών διπλασιάζεται και ανάμεσά τους τοποθετείται κερί. Η νέα χωρητικότητα είναι.57pf. Εάν η σχετική διηλεκτρική σταθερά του αέρα είναι κ α =1, βρείτε την σχετική διηλεκτρική σταθερά του κεριού. Λύση

17 16 Η χωρητικότητα του επίπεδου πυκνωτή με μονωτικό υλικό τον αέρα, δίνεται από την σχέση α α (1) όπου ε α η διηλεκτρική σταθερά του αέρα, Α το εμβαδόν των πλακών του πυκνωτή και η απόσταση των πλακών. Αυξάνοντας την απόσταση των πλακών σε και τοποθετώντας κερί ανάμεσα από τις πλάκες, η νέα χωρητικότητα είναι () κ κ όπου ε κ η διηλεκτρική σταθερά του κεριού. Διαιρώντας κατά μέλη τις εξισώσεις 1 και παίρνουμε (3) κ κ κ κ κ κ α α α α α α Η εξ. 3 συνδέει την διηλεκτρική σταθερά του κεριού με αυτήν του αέρα. Επειδή ζητάμε την σχετική διηλεκτρική σταθερά του κεριού, εάν διαιρέσουμε την εξ. 3 με την διηλεκτρική σταθερά του κενού ε ο παίρνουμε.57f κ α κ α κ κ ο ο 1.3 F Επειδή το κερί έχει μεγαλύτερη σχετική διηλεκτρική σταθερά από τον αέρα γι αυτό τον λόγο αυξάνει την χωρητικότητα του πυκνωτή. Παράδειγμα 5.8 Επίπεδος πυκνωτής με μονωτικό υλικό τον αέρα (κ1) είναι φορτισμένος με ηλεκτρικό φορτίο Q. Στα άκρα του πυκνωτή συνδέεται βολτόμετρο που δείχνει τάση =45. Ξαφνικά εισάγεται διηλεκτρικό μεταξύ των πλακών του πυκνωτή και η ένδειξη του βολτομέτρου αλλάζει σε α) Ποια είναι η σχετική διηλεκτρική σταθερά του διηλεκτρικού; β) Ποια θα είναι η ένδειξη του βολτομέτρου εάν το διηλεκτρικό συρθεί προς τα έξω, ώστε να γεμίζει μόνο το ένα τρίτο του χώρου μεταξύ των πλακών; Λύση Η χωρητικότητα του επίπεδου πυκνωτή δίνεται από την εξ. 5.4 ως

18 17 α α (1) όπου α είναι η χωρητικότητα του πυκνωτή έχοντας ως διηλεκτρικό τον αέρα, ε α η διηλεκτρική σταθερά του αέρα, Α το εμβαδόν του κάθε οπλισμού και η απόσταση μεταξύ των οπλισμών. Όταν εισάγεται στον πυκνωτή το νέο διηλεκτρικό με διηλεκτρική σταθερά ε ισχύει δ δ () Το ηλεκτρικό φορτίο του πυκνωτή δεν αλλάζει με την τοποθέτηση του νέου διηλεκτρικού και έτσι ισχύει Q αα δ δ (3) όπου δ είναι η διαφορά δυναμικού στα άκρα του πυκνωτή μετά την εισαγωγή του διηλεκτρικού. Από την εξ. 3 παίρνουμε (4) () α α α δ α δ α δ α δ δ δ Η σχετική διηλεκτρική σταθερά του διηλεκτρικού ορίζεται ως δ (5) α Η εξ. 5 λόγω της ε δίνει δ δ β) Εάν το διηλεκτρικό τοποθετηθεί σε μια νέα θέση ώστε τα δύο τρίτα του πυκνωτή να έχουν ως διηλεκτρικό τον αέρα, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο του πυκνωτή να έχει διηλεκτρικό το υλικό με κ=3.91, στην ουσία έχουμε μια διάταξη που όπως φαίνεται στο σχ. Q Α/3 (a) ε α ε δ Q (β) α δ Σχήμα 5.9 α)επίπεδος πυκνωτής με διηλεκτρικό και β) ισοδυναμία πυκνωτών με παράλληλη σύνδεση και διαφορετικά διηλεκτρικά (παράδειγμα 5.8)

19 18 5.9α. Αυτή η χωρητικότητα ισοδυναμεί με την παράλληλη σύνδεση δύο πυκνωτών με διηλεκτρικά σταθεράς ε α και ε δ αντίστοιχα όπως δείχνει το σχ. 5.9β. από δυο πυκνωτές σε. Η συνολική χωρητικότητα είναι τελικά (1) / 3 / 3 α δ α δ α δ ( ) ( α δ) (6) Όμως η εξ. 5 στην 6 δίνει (1) α ( α α) α( ) ( ) (7) Επειδή ισχύει α Q / α, τελικά παίρνουμε από την εξ. 7 Q ( ) (8) 3 α Εάν η τάση του πυκνωτή με τα δυο διαφορετικά διηλεκτρικά (σχ. 5.8α) είναι τότε ισχύει Q (9) Διαιρώντας κατά μέλη τις εξισώσεις 8 και 9 έχουμε α 1 ( ).8 α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 1. Επίπεδος πυκνωτής. Επίπεδος πυκνωτής αέρος έχει χωρητικότητα 500pF και φορτίο μέτρου 0.00μ στον κάθε οπλισμό του. Οι οπλισμοί (πλάκες) βρίσκονται σε απόσταση 0.400mm μεταξύ τους. α) Πόση είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών; β) Πόση είναι η επιφάνεια κάθε οπλισμού; γ) Πόσο είναι το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των πλακών; δ) Πόση είναι η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου στον κάθε οπλισμό; Απάντηση: α) 400, β) 0.06m, γ) /m και δ) /m.

20 19. Ηλεκτρικό πεδίο επίπεδου πυκνωτή. Επίπεδος πυκνωτής με φορτίο Q ομοιόμορφα κατανεμημένο στους οπλισμούς του εμβαδού Α, οι οποίοι απέχουν απόσταση, δημιουργούν ομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο Ε όπως φαίνεται στο σχήμα. Χρησιμοποιώντας τον νόμο του Gauss αποδείξτε τη σχέση E. (Θεωρείστε κλειστή Q Q E κυβική επιφάνεια να περιβάλλει μέρος του ενός οπλισμού, όπως φαίνεται στο σχήμα, και ότι το φορτίο κατανέμεται εξίσου και στις δυο πλευρές του κάθε οπλισμού). 3. Σύνδεση πυκνωτών. Τρεις επίπεδοι πυκνωτές είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. Το εμβαδόν κάθε πλάκας είναι Α και η απόσταση μεταξύ τους είναι d. α) Πόση πρέπει να είναι η απόσταση μεταξύ των πλακών ενός μόνο πυκνωτή εμβαδού Α, ώστε η χωρητικότητά του να είναι ίδια με εκείνη του παράλληλου συνδυασμού; β) Πόση πρέπει να είναι η απόσταση, εάν οι τρεις πυκνωτές είναι συνδεδεμένοι στη σειρά; Απάντηση: α) d/3 και β) 3d. a 4. Σύνδεση πυκνωτών Στο κύκλωμα του σχήματος, 1 =.00μF, =4.00μF και 3 =9.00μF. Η εφαρμοσμένη διαφορά δυναμικού a =48. Υπολογίστε α) το φορτίο του καθενός πυκνωτή, β) την διαφορά δυναμικού μεταξύ των πλακών κάθε πυκνωτή. Απάντηση: α) Q 1 =57.6μ, Q =115.μ, Q 3 =17.8μ, β) 1 = =8.8, 3 = Κύκλωμα πυκνωτών. Οι πυκνωτές του σχήματος 1 =3.00μF, =6.00μF, 3 =6.00μF και 4 =3.00μF συνδέονται όπως στο διάγραμμα με 1 d τον διακόπτη S ανοικτό. Η εφαρμοσμένη διαφορά δυναμικού είναι a =400. α) Πόση είναι η a 3 S 4 διαφορά δυναμικού cd ; β) Πόση είναι η διαφορά c

21 0 δυναμικού στα άκρα του καθενός πυκνωτή αφού κλείσει ο διακόπτης S; Απάντηση: α) 134 και β) Όλες ίσες με Διηλεκτρικό σε επίπεδο πυκνωτή. Δυο παράλληλες πλάκες εμβαδού 110cm φορτίζονται με το ίδιο φορτίο 890n αλλά με αντίθετο πρόσημο. Το ηλεκτρικό πεδίο μέσα στο διηλεκτρικό, το οποίο γεμίζει το χώρο ανάμεσα στις πλάκες είναι 1.4Μ/m. Υπολογίστε την σχετική διηλεκτρική σταθερά του υλικού κ. Απάντηση: 6.5.

22 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τέλος Ενότητας

23 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Σημειώματα Σημείωμα Αναφοράς pyight Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βλάχος. «Γενική Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός). ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ». Έκδοση: 1.0. Ιωάννινα 014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης eative mmns Αναφορά Δημιουργού Παρόμοια Διανομή, Διεθνής Έκδοση 4.0 [1] ή μεταγενέστερη. [1] https://ceativecmmns.g/icenses/ysa/4.0/.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΚΕΦ 24)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΚΕΦ 24) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΚΕΦ 24) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ένας πυκνωτής έχει ως σκοπό να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να ελευθερώνεται με ελεγχόμενο τρόπο σε βραχύ χρονικό διάστημα. Ένας πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ένας πυκνωτής έχει ως σκοπό να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να ελευθερώνεται με ελεγχόμενο τρόπο σε βραχύ χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 2 χωρικά

Διαβάστε περισσότερα

Πυκνωτές και διηλεκτρικά. Ιωάννης Γκιάλας 21 Μαρτίου 2014

Πυκνωτές και διηλεκτρικά. Ιωάννης Γκιάλας 21 Μαρτίου 2014 Πυκνωτές και διηλεκτρικά Ιωάννης Γκιάλας 1 Μαρτίου 014 Μεταλλικά σώματα (τυχαίου σχήματος) που συνδέονται με τους πόλους μίας μπαταρίας Φορτίο πυκνωτή = φορτίο ενός οπλισμού Δυναμικό πυκνωτή η διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

(α) 1. (β) Το σύστημα βρίσκεται υπό διαφορά δυναμικού 12 V: U ολ = 1 2 C ολ(δv) 2 = J.

(α) 1. (β) Το σύστημα βρίσκεται υπό διαφορά δυναμικού 12 V: U ολ = 1 2 C ολ(δv) 2 = J. 4 η Ομάδα Ασκήσεων Δύο πυκνωτές C=5 μf και C=40 μf συνδέονται παράλληλα στους ακροδέκτες πηγών τάσης VS=50 V και VS=75 V αντίστοιχα και φορτίζονται Στην συνέχεια αποσυνδέονται και συνδέονται μεταξύ τους,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 14 Πυκνωτές Διηλεκτρικά

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 14 Πυκνωτές Διηλεκτρικά Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 14 Πυκνωτές Διηλεκτρικά ΦΥΣ102 1 Πυκνωτές Ένας πυκνωτής αποτελείται από δύο αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΗ Διδάσκων: Καθηγητής Ι. Ρίζος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1 1. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΕΣ Ένας πυκνωτής είναι μια διάταξη που αποθηκεύει ηλεκτρικό φορτίο. Οι πυκνωτές μπορεί να διαφέρουν σε σχήμα και μέγεθος αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ηλεκτρικό Δυναμικό Εικόνα: Οι διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας προκαλούν μεγάλες διαφορές ηλεκτρικού δυναμικού ανάμεσα στα σύννεφα και στο έδαφος. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ Διδάσκων: Καθηγητής Ι. Ρίζος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΙΙΙ. Ενότητα 4: Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Γεώργιος Βούλγαρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Φυσική ΙΙΙ. Ενότητα 4: Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Γεώργιος Βούλγαρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Φυσική ΙΙΙ Ενότητα 4: Ηλεκτρικά Κυκλώματα Γεώργιος Βούλγαρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Ασκήσεις ΦΙΙΙ Ηλεκτρικά Κυκλώματα Γ. Βούλγαρης 2 Ασκήσεις κατανομές φορτίου 1) Ένα γραμμικό φορτίο με

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Χωρητικότητα Εικόνα: Όλες οι παραπάνω συσκευές είναι πυκνωτές, οι οποίοι αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο και ενέργεια. Ο πυκνωτής είναι ένα είδος κυκλώματος που μπορούμε να συνδυάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 2 ου Κεφαλαίου, Νόμος του Gauss

Ασκήσεις 2 ου Κεφαλαίου, Νόμος του Gauss Ασκήσεις 2 ου Κεφαλαίου, Νόμος του Guss 22.36.Μία αγώγιμη σφαίρα με φορτίο q έχει ακτίνα α. Η σφαίρα βρίσκεται στο εσωτερικό μίας κοίλης ομόκεντρης αγώγιμης σφαίρας με εσωτερική ακτίνα και εξωτερική ακτίνα.

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων Φυσική ενικής Παιδείας Β Λυκείου Δυνάμεις μεταξύ εκτρικών φορτίων- 3. Δυνάμεις μεταξύ εκτρικών φορτίων Φυσική ενικής Παιδείας Β Λυκείου Δυνάμεις μεταξύ εκτρικών φορτίων-. Νόμος του Coulomb Ανάμεσα σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητισμός

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητισμός Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 7/15/2014 Κυκλώματα και στοιχεία κυκλωμάτων Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία. Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 2014

Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία. Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 2014 Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 14 Άσκηση: Ηλεκτρικό πεδίο διακριτών φορτίων Δύο ίσα θετικά φορτία q βρίσκονται σε απόσταση α μεταξύ τους. Να βρεθεί η ακτίνα του κύκλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όπως θα παρατηρήσετε, τα θέματα αφορούν σε θεωρία που έχει διδαχθεί στις παραδόσεις και σε ασκήσεις που είτε προέρχονται από τα λυμένα παραδείγματα του βιβλίου, είτε έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρικό πεδίο νόμος Gauss. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρικό πεδίο νόμος Gauss. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρικό πεδίο νόμος Gauss Νίκος Ν. Αρπατζάνης Νόμος Gauss Ο νόµος του Gauss εκφράζει τη σχέση μεταξύ της συνολικής ηλεκτρικής ροής που διέρχεται από μια κλειστή επιφάνεια και του φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS 1 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΗ O νόμος του Gauss και o νόμος του Coulomb είναι δύο εναλλακτικές διατυπώσεις της ίδιας βασικής σχέσης μεταξύ μιας κατανομής φορτίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ. Ενότητα: Ηλεκτροστατική ΜΑΪΝΤΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ. Ενότητα: Ηλεκτροστατική ΜΑΪΝΤΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ Ενότητα: Ηλεκτροστατική ΜΑΪΝΤΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Σελίδα 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ... 4 Σελίδα 3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ηλεκτροστατική 1. Στις κορυφές κανονικού n-πλεύρου τοποθετούνται ίδια φορτία q. Να δειχθεί ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 24 Χωρητικότητα, Διηλεκτρικά, Dielectrics, Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 24 Χωρητικότητα, Διηλεκτρικά, Dielectrics, Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 24 Χωρητικότητα, Διηλεκτρικά, Dielectrics, Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιεχόµενα 24 Πυκνωτές Προσδιορισµός Χωρητικότητας Πυκνωτή Παράλληλη και σε σειρά σύνδεση πυκνωτών Αποθήκευση Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητισμός

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητισμός Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 7/15/2014 Ο νόμος του Gauss Νόμος Gauss Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 1. Οι δυναμικές γραμμές ηλεκτροστατικού πεδίου α Είναι κλειστές β Είναι δυνατόν να τέμνονται γ Είναι πυκνότερες σε περιοχές όπου η ένταση του πεδίου είναι μεγαλύτερη δ Ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση. Η διδασκαλία του μαθήματος, όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή

Ενημέρωση. Η διδασκαλία του μαθήματος, όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Ενημέρωση Η διδασκαλία του μαθήματος, πολλά από τα σχήματα και όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Φυσική» του Hugh Young των Εκδόσεων Παπαζήση, οι οποίες μας επέτρεψαν τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

E = E 0 + E = E 0 P ϵ 0. = 1 + χ r. = Q E 0 l

E = E 0 + E = E 0 P ϵ 0. = 1 + χ r. = Q E 0 l Πυκνωτής με διηλεκτρικό Πυκνωτής με ορθογώνιους οπλισμούς εμβαδού A και απόσταση μεταξύ των οπλισμών l έχει ϕορτίο Q. Η επιϕανειακή πυκνότητα ϕορτίου σε κάθε οπλισμό θα είνα σ = ±Q/A. Το ηλεκτρικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

1)Σε ένα πυκνωτή, η σχέση μεταξύ φορτίου Q και τάσης V μεταξύ των οπλισμών του, απεικονίζεται στο διάγραμμα.

1)Σε ένα πυκνωτή, η σχέση μεταξύ φορτίου Q και τάσης V μεταξύ των οπλισμών του, απεικονίζεται στο διάγραμμα. 1)Σε ένα πυκνωτή, η σχέση μεταξύ φορτίου Q και τάσης V μεταξύ των οπλισμών του, απεικονίζεται στο διάγραμμα. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι: α. 5 F, β. 1 / 5 μf, γ. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1 .1 ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Ας θεωρούμε το μαγνητικό πεδίο ενός κινούμενου σημειακού φορτίου q. Ονομάζουμε τη θέση του φορτίου σημείο πηγής

Διαβάστε περισσότερα

Από τι αποτελείται ένας πυκνωτής

Από τι αποτελείται ένας πυκνωτής Πυκνωτές Οι πυκνωτές είναι διατάξεις οι οποίες αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο. Xρησιµοποιούνται ως «αποθήκες ενέργειας» που µπορούν να φορτίζονται µε αργό ρυθµό και µετά να εκφορτίζονται ακαριαία, παρέχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ. Ενότητα 4: Χωρητικότητα και διηλεκτρικά. Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ. Ενότητα 4: Χωρητικότητα και διηλεκτρικά. Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 4: Χωρητικότητα και διηλεκτρικά Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική IΙ. Ενότητα 6: Πυκνωτές. Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Φυσική IΙ. Ενότητα 6: Πυκνωτές. Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Φυσική IΙ Ενότητα 6: Πυκνωτές Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Ορισμός χωρητικότητας πυκνωτή Ανάλυση γεωμετρίας και χαρακτηριστικών μεγεθών επίπεδου πυκνωτή

Διαβάστε περισσότερα

Σε έναν επίπεδο πυκνωτή οι μεταλλικές πλάκες έχουν εμβαδό 0,2 m 2, και απέχουν απόσταση 8,85 mm ενώ μεταξύ των οπλισμών του μεσολαβεί αέρας.

Σε έναν επίπεδο πυκνωτή οι μεταλλικές πλάκες έχουν εμβαδό 0,2 m 2, και απέχουν απόσταση 8,85 mm ενώ μεταξύ των οπλισμών του μεσολαβεί αέρας. ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑ Δ Σε έναν επίπεδο πυκνωτή οι μεταλλικές πλάκες έχουν εμβαδό 0,2 m 2, και απέχουν απόσταση 8,85 mm ενώ μεταξύ των οπλισμών του μεσολαβεί αέρας Υπολογίστε τη χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Η επιφάνεια Gauss έχει ακτίνα r μεγαλύτερη ή ίση της ακτίνας του κελύφους, r α.

Α) Η επιφάνεια Gauss έχει ακτίνα r μεγαλύτερη ή ίση της ακτίνας του κελύφους, r α. 1. Ένα σφαιρικό κέλυφος που θεωρούμε ότι έχει αμελητέο πάχος έχει ακτίνα α και φέρει φορτίο Q, ομοιόμορφα κατανεμημένο στην επιφάνειά του. Βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο εξωτερικό και στο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Χωρητικότητα Εικόνα: Όλες οι παραπάνω συσκευές είναι πυκνωτές, οι οποίοι αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο και ενέργεια. Ο πυκνωτής είναι ένα είδος κυκλώματος που μπορούμε να συνδυάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ. Ενότητα 2: Ο νόμος του Gauss. Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ. Ενότητα 2: Ο νόμος του Gauss. Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Ο νόμος του Gauss Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ Μάθημα ασκήσεων 8: Καλώδια Λαμπρίδης Δημήτρης Ανδρέου Γεώργιος Δούκας Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός & Μαγνητισμός

Ηλεκτρισμός & Μαγνητισμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρισμός & Μαγνητισμός Το ρεύμα μετατώπισης Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Ν. Νικολής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης reative

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Μοντέλο ατόμου m p m n =1,7x10-27 Kg m e =9,1x10-31 Kg Πυρήνας: πρωτόνια (p + ) και νετρόνια (n) Γύρω από τον πυρήνα νέφος ηλεκτρονίων (e -

Διαβάστε περισσότερα

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo Επαφή p n Ανάστροφη πόλωση Πολώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική IΙ. Ενότητα 3: Ο Νόμος του Gauss. Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Φυσική IΙ. Ενότητα 3: Ο Νόμος του Gauss. Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Φυσική IΙ Ενότητα 3: Ο Νόμος του Gauss Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Ορισμός και ερμηνεία των δυναμικών γραμμών Παραδείγματα δυναμικών γραμμών σημειακού φορτίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ : ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 5 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Θεωρητική Ανάλυση Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014

Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014 Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014 Έργο ηλεκτροστατικής δύναμης W F Δl W N i i1 F Δl i Η μετατόπιση Δl περιγράφεται από ένα διάνυσμα που

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 11 Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο ΦΥΣ102 1 Στατικός

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Εικόνα: Μητέρα και κόρη απολαμβάνουν την επίδραση της ηλεκτρικής φόρτισης των σωμάτων τους. Κάθε μια ξεχωριστή τρίχα των μαλλιών τους φορτίζεται και προκύπτει μια απωθητική δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ

Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ a. Σ τ α τ ι κ ό ς Η λ ε κ τ ρ ι σ µ ό ς Ερ.1 Τι είναι το ηλεκτρικό φορτίο; Απ.1 Κανείς δεν γνωρίζει τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό Πεδίο

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό Πεδίο Ηλεκτρικό Φορτίο Ν.Coulomb Όπου χρειάζεται στις παρακάτω ασκήσεις θεωρείστε δεδομένες τις τιμές των μεγεθών: k ηλ = 9.10 9 Nm 2 /C 2, e = 1,6.10-19 C, m e = 9,1.10-31 kg, m p = 1,7.10-27 kg, g = 10 m/s

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS ΚΕΦ.. 23

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS ΚΕΦ.. 23 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS ΚΕΦ.. 23 Ροή (γενικά): Ηλεκτρική Ροή Η ποσότητα ενός μεγέθους που διέρχεται από μία επιφάνεια. Ε Ε dα dα θ Ε Ε θ Ηλεκτρική ροή dφ Ε μέσω στοιχειώδους επιφάνειας da (αφού da στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Νόμος Gauss, κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο. Ι. Γκιάλας Χίος, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Νόμος Gauss, κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο. Ι. Γκιάλας Χίος, 28 Φεβρουαρίου 2014 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Νόμος Gauss, κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο Ι. Γκιάλας Χίος, 28 Φεβρουαρίου 214 Ασκηση συνολικό φορτίο λεκτρικό φορτίο Q είναι κατανεμημένο σε σφαιρικό όγκο ακτίνας R με πυκνότητα ορτίου ανάλογη του

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ηλεκτρικό Δυναμικό Εικόνα: Οι διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας προκαλούν μεγάλες διαφορές ηλεκτρικού δυναμικού ανάμεσα στα σύννεφα και στο έδαφος. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

( ) Στοιχεία που αποθηκεύουν ενέργεια Ψ = N Φ. διαφορικές εξισώσεις. Πηνίο. μαγνητικό πεδίο. του πηνίου (κάθε. ένα πηνίο Ν σπειρών:

( ) Στοιχεία που αποθηκεύουν ενέργεια Ψ = N Φ. διαφορικές εξισώσεις. Πηνίο. μαγνητικό πεδίο. του πηνίου (κάθε. ένα πηνίο Ν σπειρών: Στοιχεία που αποθηκεύουν ενέργεια Λέγονται επίσης και δυναμικά στοιχεία Οι v- χαρακτηριστικές τους δεν είναι αλγεβρικές, αλλά ολοκληρο- διαφορικές εξισώσεις. Πηνίο: Ουσιαστικά πρόκειται για έναν περιεστραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 22 Νόµος του Gauss. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 22 Νόµος του Gauss. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 22 Νόµος του Gauss Περιεχόµενα Κεφαλαίου 22 Ηλεκτρική Ροή Ο Νόµος του Gauss Εφαρµογές του Νόµου του Gauss Πειραµατικές επιβεβαιώσεις για τους Νόµους των Gauss και Coulomb 22-1 Ηλεκτρική Ροή Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΠΗΓΗ. Στο διπλανό κύκλωμα η πηγή έχει ΗΕΔ = V και ο διακόπτης είναι αρχικά στη θέση. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση στη θέση και αρχίζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. Ενότητα 9: Πυκνωτές-Ενέργεια Πυκνωτή-Διηλεκτρικά

ΦΥΣΙΚΗ. Ενότητα 9: Πυκνωτές-Ενέργεια Πυκνωτή-Διηλεκτρικά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Ενότητα 9: Πυκνωτές-Ενέργεια Πυκνωτή-Διηλεκτρικά Τσόκας Γρηγόρης Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Τομέας Γεωφυσικής Παπαζάχος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ)

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ) Ενότητα 3: Τα στοιχεία του Πυκνωτή και του Πηνίου Δ.Ν. Παγώνης Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Hλεκτροδυναμική

Κλασική Hλεκτροδυναμική Κλασική Hλεκτροδυναμική Ενότητα 1: Εισαγωγή Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι μια σύντομη επανάληψη στις βασικές έννοιες της ηλεκτροστατικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB Η δύναμη που ασκείται μεταξύ σημειακών ηλεκτρικών φορτιών 1, είναι ανάλογη του γινομένου των φορτίων, και αντιστρόφως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Να αποδείξετε ότι η στιγμιαία τιμή i της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα δίνεται σε συνάρτηση με το στιγμιαίο

Διαβάστε περισσότερα

2π 10 4 s,,,q=10 6 συν10 4 t,,,i= 10 2 ημ 10 4 t,,,i=± A,,, s,,,

2π 10 4 s,,,q=10 6 συν10 4 t,,,i= 10 2 ημ 10 4 t,,,i=± A,,, s,,, 1. Ο πυκνωτής του σχήματος έχει χωρητικότητα C=5μF και φορτίο Q=1μC, ενώ το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=2 mh. Τη χρονική στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη και το κύκλωμα εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ο νόμος του Gauss Εικόνα: Σε μια επιτραπέζια μπάλα πλάσματος, οι χρωματιστές γραμμές που βγαίνουν από τη σφαίρα αποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου. Με το νόμο του Gauss,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Στοιχεία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Στοιχεία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Στοιχεία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Νόμος Faraday Η μεταβαλλόμενη μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤO HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΥΚΝΩΤΕΣ Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Αγρίνιο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤO HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΥΚΝΩΤΕΣ Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Αγρίνιο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤO HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΥΚΝΩΤΕΣ Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Αγρίνιο 30-03-014 ΘΕΜΑ 1 ο Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή

1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή Εισαγωγικές ασκήσεις στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις 1. Ιδανικό κύκλωμα L εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή δίνεται από τη σχέση q = 10 6 συν(10 ) (S.I.). Ο συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός µεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Δυναμικό και χωρητικότητα αγωγού.

2. Δυναμικό και χωρητικότητα αγωγού. . Δυναμικό και χωρητικότητα αγωγού. Σε όλα τα σηµεία ενός αγωγού, σε ηλεκτροστατική ισορροπία, το δυναµικό είναι σταθερό. Για παράδειγµα, στην φορτισµένη σφαίρα του διπλανού σχήµατος τα σηµεία Α και Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια

Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια Όταν ένα δοκιμαστικό φορτίο βρεθεί μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο, δέχεται μια ηλεκτρική δύναμη: F e =q o E. Η ηλεκτρική δύναμη είναι συντηρητική. Έστω δοκιμαστικό φορτίο, q 0,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Νόμος του Coulomb Έστω δύο ακίνητα σημειακά φορτία, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Τα φορτία αυτά αλληλεπιδρούν μέσω δύναμης F, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας την δυναμική ενέργεια σαν: Για μετακίνηση του φορτίου ανάμεσα στις πλάκες: Ηλεκτρικό Δυναμικό 1

Ορίζοντας την δυναμική ενέργεια σαν: Για μετακίνηση του φορτίου ανάμεσα στις πλάκες: Ηλεκτρικό Δυναμικό 1 Ηλεκτρική Δυναμική Ενέργεια Ένα ζεύγος παράλληλων φορτισμένων μεταλλικών πλακών παράγει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο Ε. Το έργο που παράγεται πάνω σε θετικό δοκιμαστικό φορτίο είναι: W W Fl q y q l q y Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ14 - ΕΡΓΑΣΙΑ 6 Προθεσμία αποστολής: 4/7/2006

ΦΥΕ14 - ΕΡΓΑΣΙΑ 6 Προθεσμία αποστολής: 4/7/2006 ΦΥΕ14 - ΕΡΓΑΣΙΑ 6 Προθεσμία αποστολής: 4/7/2006 Άσκηση 1 Δύο σφαίρες με ίσες μάζες m είναι δεμένες με νήματα μήκους l από το ίδιο σημείο της οροφής Σ. Αν η κάθε σφαίρα φέρει φορτίο q να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕ ΙΟ. (συνέχεια) ΝΟΜΟΣ GAUSS ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕ ΙΟ. H ηλεκτρική ροή που διέρχεται δια µέσου µιας (τυχούσας) επιφάνειας Α είναι r r

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕ ΙΟ. (συνέχεια) ΝΟΜΟΣ GAUSS ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕ ΙΟ. H ηλεκτρική ροή που διέρχεται δια µέσου µιας (τυχούσας) επιφάνειας Α είναι r r . (συνέχεια) ΝΟΜΟΣ GAUSS ΓΙΑ ΤΟ H ηλεκτρική ροή που διέρχεται δια µέσου µιας (τυχούσας) επιφάνειας Α είναι r r Φ Ε da Ε A Το επιφανειακό ολοκλήρωµα υπολογίζεται πάνω στην επιφάνεια Α, ενώ Ε είναι η τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρικό. Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Hλεκτρικό. Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Hλεκτρικό Πεδίο Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προτεινόμενη βιβλιογραφία: SRWAY, Physics fo scientists nd enginees YOUNG H.D., Univesity

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις

Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις Όπου χρειάζεται, θεωρείστε ότι g = 10m/s 2 1. Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση η μέγιστη απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας είναι Α = 30cm. Ο χρόνος που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β τάξης Λυκείου.

1ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β τάξης Λυκείου. ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β τάξης Λυκείου Θέμα Α: (Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

sin(30 o ) 4 cos(60o ) = 3200 Nm 2 /C (7)

sin(30 o ) 4 cos(60o ) = 3200 Nm 2 /C (7) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-112: Φυσική Ι Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Γ. Καφεντζής Πέµπτη Σειρά Ασκήσεων - Λύσεις Ασκηση 1. (αʹ Η ηλεκτρική ϱοή διαµέσου µιας επιφάνειας A είναι

Διαβάστε περισσότερα

4πε Όπου ε ο µια φυσική σταθερά που ονοµάζεται απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ο νόµος του Coulomb

4πε Όπου ε ο µια φυσική σταθερά που ονοµάζεται απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ο νόµος του Coulomb ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.1.1 Ο νόµος του Coulomb Συµπλήρωµα θεωρίας Τα υλικά σώµατα αποτελούνται από άτοµα Ένα άτοµο έχει έναν θετικά φορτισµένο πυρήνα γύρω από τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 13/12/2009

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 13/12/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 7077 594 ΑΡΤΑΚΗΣ 1 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 9494 www.syghrono.gr ΤΜΗΜΑ:........................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....................

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική ροή. κάθετη στη ροή ή ταχύτητα των σωματιδίων

Ηλεκτρική ροή. κάθετη στη ροή ή ταχύτητα των σωματιδίων Ηλεκτρική ροή Θα εξετάσουμε πρώτα την ένοια της ροής (π.χ. σωματιδίων) από μια S ταχύτητα σωματιδίων υ πιφάνεια S κάθετη στη ροή ή ταχύτητα των σωματιδίων Η ένταση J της ακτινοβολίας σωματιδίων ΔΝ ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Εικόνα: Μητέρα και κόρη απολαμβάνουν την επίδραση της ηλεκτρικής φόρτισης των σωμάτων τους. Κάθε μια ξεχωριστή τρίχα των μαλλιών τους φορτίζεται και προκύπτει μια απωθητική δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ηλεκτροδυναμική

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ενότητα 14: Ολοκλήρωση πολυπολικής ανάπτυξης και διηλεκτρικά Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να ολοκληρώσει την πολυπολική

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμός 4 Ενότητα 19

Λογισμός 4 Ενότητα 19 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 19: Το Θεώρημα του Gauss. Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 4.9.

Πρόβλημα 4.9. Πρόβλημα 4.9. Να βρεθεί το δυναμικό V() παντού στο χώρο ενός θετικά φορτισμένου φύλλου απείρων διαστάσεων με επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ. Πάρτε τον άξονα κάθετα στο φύλλο και θεωρήστε ότι το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κατά την ηλέκτριση με τριβή μεταφέρονται από το ένα σώμα στο άλλο i. πρωτόνια. ii. ηλεκτρόνια iii iν. νετρόνια ιόντα. 2. Το σχήμα απεικονίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφάλαιο 2 - Ηλεκτρικό Ρεύμα Επιμέλεια: Αγκανάκης Παναγιώτης, Φυσικός https://physicscourses.wordpress.com/ Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στατικός Ηλεκτρισµός

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στατικός Ηλεκτρισµός ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στατικός Ηλεκτρισµός 1) Όταν η απόσταση µεταξύ δύο ηλεκτρικών φορτίων υποδιπλασιαστεί, τότε η δύναµη Coulomb µεταξύ τους: α) υποδιπλασιάζεται β) διπλασιάζεται γ) δεν αλλάζει δ) τετραπλασιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ) Χασάπης Δημήτριος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ) Χασάπης Δημήτριος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ) Χασάπης Δημήτριος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Εικόνα: Μητέρα και κόρη απολαμβάνουν την επίδραση της ηλεκτρικής φόρτισης των σωμάτων τους. Κάθε μια ξεχωριστή τρίχα των μαλλιών τους φορτίζεται και προκύπτει μια απωθητική δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Ηλεκτρικό (Βαθμωτό) δυναμικό ΦΥΣ102 1 Διαφορά δυναμικού Η Ηλεκτροστατική Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων ΘΕΜΑ Δ

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων ΘΕΜΑ Δ Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων ΘΕΜΑ Δ 4_15580 Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q 1 = μc και Q = 8 μc, συγκρατούνται ακλόνητα πάνω σε οριζόντιο μονωτικό δάπεδο, στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1. Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 = - 2 μc και q 2 = + 3 μc, βρίσκονται αντίστοιχα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1. Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 = - 2 μc και q 2 = + 3 μc, βρίσκονται αντίστοιχα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1. Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 = - 2 μc και q 2 = + 3 μc, βρίσκονται αντίστοιχα στις θέσεις x 1 = - 3 m και x 2 = + 6 m ενός άξονα x'x, όπως φαίνεται στο παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής Δ. Ματαράς 9.Μεταφορά Θερμότητας, Αγωγή Αγωγή Αν σε συνεχές μέσο υπάρχει βάθμωση θερμοκρασίας τότε υπάρχει ροή θερμότητας χωρίς ορατή κίνηση της ύλης.

Διαβάστε περισσότερα