Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ."

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in a Private Technical Control Center ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΝΟΤΑΚΗΣ TILEMAHOS NOTAKIS ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Νίκος Σακκάς 2012

2 Περιεχόµενα Σελίδα 1. Εισαγωγικά Εκπρόθεσµος επανέλεγχος οχήµατος Αντίτιµο για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου Ευθύνες του κατόχου του οχήµατος Προθεσµία προσκόµισης του οχήµατος για τεχνικό έλεγχο Κατηγορίες οχηµάτων σε σχέση µε τον τεχνικό έλεγχο Εκπρόθεσµος έλεγχος οχήµατος Σηµεία ελέγχου και καταγραφή των ελλείψεων ιαβάθµιση των ελλείψεων Επανέλεγχος οχήµατος Ειδικοί Έλεγχοι Επιτρεπόµενα όρια Κεφάλαιο Πρώτο : Βασικές Αρχές Βασικές Αρχές Συστήµατος Ποιότητας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Όροι και ορισµοί Αµεροληψία, ανεξαρτησία και ακεραιότητα Οργάνωση ΙΚΤΕΟ Οργανόγραµµα του Φορέα Προσωπικό Ελεγκτές Λοιπό προσωπικό Εκπαίδευση Περιβάλλον, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Περιβάλλον Εγκαταστάσεις Εξοπλισµός Συµµόρφωση εξοπλισµού ιατήρηση και συντήρηση εξοπλισµού Αρχείο εξοπλισµού Απόρρητο και Ασφάλεια, Εχεµύθεια του προσωπικού Επιθεωρήσεις από Οργανισµούς ιαχείριση των διορθωτικών και των προληπτικών ενεργειών Κεφάλαιο εύτερο: Συνεδριάσεις Συστήµατος Ποιότητας Ανασκοπήσεις ιοίκησης Συµβούλιο Ποιότητας Μέλη του συµβουλίου Ποιότητας Αντικείµενο του Συµβουλίου Ποιότητας Γενικές συνελεύσεις ελεγκτών Σύσταση της Γενικής Συνέλευσης ελεγκτών Θέµατα Γενικής Συνέλευσης Ελεγκτών Κεφάλαιο Τρίτο: Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Εσωτερικές επιθεωρήσεις Προγραµµατισµός εσωτερικής επιθεώρησης Έγγραφα εσωτερικής επιθεώρησης Σηµεία που πραγµατοποιείται η επιθεώρηση Κεφάλαιο Τέταρτο: Μη Συµµορφώσεις Μη Συµµορφώσεις Εντοπισµός Μη Συµµόρφωσης Καταγραφή της µη συµµόρφωσης ιορθωτικές Ενέργειες

3 4.5 Άρση Μη Συµµόρφωσης Κεφάλαιο Πέµπτο: Εξοπλισµός Προµήθεια ιατήρηση και συντήρηση εξοπλισµού ιακρίβωση και συντήρηση του ελεγκτικού εξοπλισµού Τρέχων έλεγχος και τρέχουσα συντήρηση εξοπλισµού ιαδικασία επαλήθευσης της λειτουργίας των µηχανηµάτων Μέτρα προστασίας που υπάρχουν και εφαρµόζονται στις εγκαταστάσεις των ΙΚΤΕΟ Μέσα ατοµικής προστασίας Κεφάλαιο Έκτο: ιοίκηση Ελεγκτών ιοίκηση και παρακολούθηση ελεγκτών Κατάρτιση φακέλου προσωπικού Εξουσιοδότηση από το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και ικτύων Πρόσληψη νέου ελεγκτή και ενσωµάτωση του στο σύστηµα ποιότητας Αλλαγή Κέντρου Ανάθεση ή ανάκληση εξουσιοδότησης ελεγκτή Παρακολούθηση της διατήρησης επάρκειας του ελεγκτή Έλεγχος γνώσεων µε αρνητικά αποτελέσµατα Κυρώσεις Κεφάλαιο έβδοµο : ιαχείριση ελτίων ιαχείριση ελτίων Τεχνικού Ελέγχου ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (.Τ.Ε) Ταξινόµηση και αρχειοθέτηση ελτίων Τεχνικού Ελέγχου (αντίγραφα) Απώλεια ή κλοπή κανονιστικού εγγράφου ελτίο Τεχνικού ελέγχου Απόδειξη πληρωµής Προστασία ενάντια στην κλοπή και στην κατάχρηση Κεφάλαιο όγδοο: Ειδοποίηση Αρχών Ειδοποίηση αρχών Περιπτώσεις ειδοποίησης αρµοδίων αρχών Κεφάλαιο Ένατο: Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων Γενικά ιαδικασία έκδοσης ΚΕΚ στα πλαίσια του αρχικού ή περιοδικού ελέγχου οχηµάτων ιάρκεια ισχύος της ΚΕΚ ιαδικασία αυτόνοµης έκδοσης ΚΕΚ Κεφάλαιο έκατο : ιαδικασία Τεχνικού Ελέγχου Υποδοχή των πελατών ιαδικασία Τεχνικού Ελέγχου ιαδικασία Ελέγχου της Ταυτότητας του Οχήµατος Έλεγχος ταυτότητας οχήµατος ιαδικασία Ελέγχου των Καυσαερίων ιαδικασία Ελέγχου Αυτόµατης γραµµής µε το Αποκλισιόµετρο, το Αµορτισερόµετρο, το Φρενόµετρο και το Φωτόµετρο Το Αποκλισιόµετρο Το Αµορτισερόµετρο Το Φρενόµετρο Φωτόµετρο ιαδικασία του Οπτικού Ελέγχου

4 Το Τζογόµετρο Ο Γρύλος λάκκου ιαδικασία ελέγχου της Στάθµης Θορύβου µε το Ηχόµετρο Πεδία ελέγχου που ελέγχονται στα ΙΚΤΕΟ ιαδικασία Ελέγχου Υγραεριοκίνητων Οχηµάτων Υποδοχή του οχήµατος Τεχνικός έλεγχος του Υγραεριοκίνητου οχήµατος Έλεγχος των διαρροών υγραερίου Κεφάλαιο Ενδέκατο : Εκούσιος Τεχνικός έλεγχος και έλεγχος προς ταξινόµηση οχηµάτων και των εκπαιδευτικών οχηµάτων Πρόσθετα στοιχεία του οχήµατος και έγγραφα Αταξινόµητα οχήµατα Εκπαιδευτικά οχήµατα Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος ιεξαγωγή του Τεχνικού ελέγχου Αταξινόµητα οχήµατα Εκπαιδευτικά οχήµατα (ειδικός και περιοδικός έλεγχος) Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος Ειδοποίηση αρχών Αταξινόµητα οχήµατα Εκούσιος Έλεγχος Μεθοδολογία καταχώρησης ελλείψεων στα.τ.ε (εκπαιδευτικά οχήµατα) Βιβλιογραφία

5 1. Εισαγωγικά Τα µηχανοκίνητα οχήµατα που είναι εγγεγραµµένα στην Ελλάδα, καθώς και τα ρυµουλκούµενα και τα ηµιρυµουλκούµενά τους, υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Tα οχήµατα που ταξινοµούνται στη χώρα µας ως καινούργια υπόκεινται σε πρώτο τεχνικό έλεγχο τέσσερα έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του για τα ΕΙΧ και για τα µικρά φορτηγά και ένα έτος από την ανωτέρω ηµεροµηνία για τις λοιπές κατηγορίες οχηµάτων, και στη συνέχεια σε κανονικό περιοδικό έλεγχο σύµφωνα µε την προβλεπόµενη συχνότητα. Tα οχήµατα που ταξινοµούνται στη χώρα µας ως µεταχειρισµένα υπόκεινται σε πρώτο τεχνικό έλεγχο πριν από την ηµεροµηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και στη συνέχεια σε κανονικό περιοδικό έλεγχο σύµφωνα µε την προβλεπόµενη συχνότητα. Το Πιστοποιητικό Ελέγχου ( ΤΕ) που έχει εκδοθεί από κράτος µέλος της ΕΕ και αποδεικνύει ότι ένα µηχανοκίνητο όχηµα που είναι εγγεγραµµένο στο εν λόγω κράτος µέλος, έχει υποβληθεί επιτυχώς σε τεχνικό έλεγχο σύµφωνα τουλάχιστον µε τις διατάξεις της οδηγίας 96/96/ΕΚ, όπως ισχύει, αναγνωρίζεται και έχει την ίδια ισχύ µε τα αντίστοιχα που εκδίδονται στην Ελλάδα 2. Εκπρόθεσµος επανέλεγχος οχήµατος Στις περιπτώσεις που απαιτείται επανέλεγχος εντός 20 ή 30 ηµερών, δεν έχει ισχύ το χρονικό περιθώριο των τριών (3) εβδοµάδων πριν ή µίας εβδοµάδας µετά για την προσκόµιση του οχήµατος για τεχνικό έλεγχο. Σε περίπτωση που ένα όχηµα προσέλθει εκπρόθεσµα για επαναληπτικό έλεγχο, δηλαδή µετά την παρέλευση των 20 ή 30 ηµερών, κατά περίπτωση, από την ηµεροµηνία που διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, ή αν δεν έχουν αποκατασταθεί σ' αυτό όλες οι σοβαρές ελλείψεις εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της υπουργικής απόφασης 44800/123/85, και εισπράττεται πρόσθετο ειδικό τέλος υπέρ του δηµοσίου σύµφωνα µε τις διατάξεις της Φ2/57216/7383/02. Σε περίπτωση αργιών οι προσδιοριζόµενες κατά τα ανωτέρω, ηµεροµηνίες ελέγχου ή επαναληπτικού ελέγχου (επανελέγχου) µετατίθενται στην αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 3. Αντίτιµο για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου Το ύψος του αντιτίµου για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ καθορίζεται από το κάθε ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ υποχρεούνται να υποβάλλουν στη.α.χ.μ. του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και στην αρµόδια.ο.υ. κάθε αλλαγή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών που εφαρµόζουν, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αλλαγής. Το προβλεπόµενο από το άρθρο 39 του Ν. 2963/2001 ποσοστό 10% υπέρ του ηµοσίου, αποδίδεται από τα ΙΚΤΕΟ στην αρµόδια.ο.υ. ανά ηµερολογιακό τρίµηνο. Η απόδοση πραγµατοποιείται εντός του εποµένου µηνός που ακολουθεί τη λήξη του τριµήνου. Αντίγραφο του παραστατικού πληρωµής υποβάλλεται από τα ΙΚΤΕΟ στη.α.χ.μ. σε αποκλειστική προθεσµία 15 ηµερών από την έκδοσή του. Η απόδοση των ποσών των προηγουµένων παραγράφων προς τις αρµόδιες.ο.υ. 5

6 γίνεται µε αναλυτική κατάσταση στην οποία αναγράφονται για το συγκεκριµένο τρίµηνο, τα ελεγχθέντα αυτοκίνητα ανά κατηγορία ελέγχου και ανάλυση του αποδιδόµενου ποσού. Η.Α.Χ.Μ. του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών στα καταβαλλόµενα ποσά ειδοποιεί τις αρµόδιες.ο.υ. του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών που προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ηµοσίου. Το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο θα αναρτάται σε εµφανή θέση στο κάθε ΙΚΤΕΟ. 4. Ευθύνες του κατόχου του οχήµατος. Ο κάτοχος του οχήµατος οφείλει να προσκοµίζει τούτο για τεχνικό έλεγχο καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά ώστε κάθε εξάρτηµα να είναι δυνατόν να ελεγχθεί εύκολα. Στην περίπτωση που κατά την κρίση της υπηρεσίας δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, το Κέντρο έχει δικαίωµα να αρνηθεί τον έλεγχο. Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος, που διενεργείται από το ΚΤΕΟ δεν απαλλάσσει τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη του οχήµατος από την υποχρέωση που έχουν να συντηρούν και να διατηρούν το όχηµα σε καλή κατάσταση. Συχνότητα περιοδικού τεχνικού ελέγχου Κατηγορία οχήµατος Πρώτος έλεγχος Συχνότητα ελέγχου 1. ΕΙΧ και Τέσσερα έτη από την Κάθε δύο έτη Φορτηγά µε ΜΒ<3.5 τ ταξινόµησή τους ως καινούργιων 2. Φορτηγά µε ΜΒ ³ 3.5τ Ένα έτος από την Κάθε ένα έτος ταξινόµησή τους ως καινούργιων 3. Λεωφορεία»» 4. Ρυµουλκούµενα και»» ηµιρυµουλκούµενα, µε ΜΒ ³ 3.5 τ. 5. Ταξί και ασθενοφόρα»» 6

7 5. Προθεσµία προσκόµισης του οχήµατος για τεχνικό έλεγχο. Ο επόµενος περιοδικός τεχνικός έλεγχος, στην περίπτωση που στο όχηµα δε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, λαµβάνει χώρα στο χρονικό διάστηµα από τρεις εβδοµάδες πριν έως και µία εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο ΤΕ, µε βάση τη νοµοθετηµένη συχνότητα ελέγχου. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε το όχηµα θεωρείται εκπρόθεσµο και επέρχονται όλες οι συνέπειες που προβλέπει ο νόµος. 6. Κατηγορίες οχηµάτων σε σχέση µε τον τεχνικό έλεγχο. 1. Οχήµατα Κατηγορίας 1: Μηχανοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις επιβατικές µεταφορές και έχουν περισσότερες από 8 θέσεις καθηµένων, εκτός της θέσεως του οδηγού. 2. Οχήµατα Κατηγορίας 2: Μηχανοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων, των οποίων η ανώτατη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 3500Kg. 3. Οχήµατα Κατηγορίας 3: Ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα, των οποίων η ανώτατη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 3500 Kg. 4. Οχήµατα Κατηγορίας 4: Ταξί και ασθενοφόρα. 5. Οχήµατα Κατηγορίας 5: Μηχανοκίνητα οχήµατα µε τέσσερις τουλάχιστον τροχούς που συνήθως χρησιµοποιούνται για την οδική µεταφορά εµπορευµάτων και των οποίων η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 3500 Kg, εκτός των γεωργικών ελκυστήρων και µηχανηµάτων. 6. Οχήµατα Κατηγορίας 6: Μηχανοκίνητα οχήµατα µε τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, που χρησιµοποιούνται στις επιβατικές µεταφορές και των οποίων οι θέσεις καθηµένων, εκτός της θέσεως οδηγού, δεν υπερβαίνουν τις οκτώ. 7. Οχήµατα δίκυκλα ίκυκλα οχήµατα. 7. Εκπρόθεσµος έλεγχος οχήµατος Τα αυτοκίνητα που προσέρχονται εκπρόθεσµα για τεχνικό έλεγχο, µπορούν να ελέγχονται και από ιδιωτικά ΚΤΕΟ εφόσον προσκοµισθεί αποδεικτικό είσπραξης ηµοσίου Ταµείου από το οποίο θα προκύπτει ότι έχει καταβληθεί το αντίστοιχο αυξηµένο ειδικό τέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1350/83 υπολογιζόµενο επί του ισχύοντος ειδικού τέλους που καταβάλλεται στα δηµόσια ΚΤΕΟ για την κατηγορία του οχήµατος και το είδος του ελέγχου. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης προσκόµισης του οχήµατος για τεχνικό έλεγχο, µέχρι 30 ηµέρες, εισπράττεται πρόσθετο τέλος υπέρ του δηµοσίου, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 για επιβατικά και 21 για Αγροτικά και επαγγελµατικά οχήµατα για τον κανονικό τεχνικό έλεγχος κάθε κατηγορίας οχήµατος. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης προσκόµισης του οχήµατος για τεχνικό έλεγχο, από 31 ηµέρες µέχρι 6µηνες, εισπράττεται πρόσθετο τέλος υπέρ του δηµοσίου, το οποίο 7

8 αντιστοιχεί σε 33 για επιβατικά και 42 για Αγροτικά και επαγγελµατικά οχήµατα για τον κανονικό τεχνικό έλεγχος κάθε κατηγορίας οχήµατος. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης προσκόµισης του οχήµατος για τεχνικό έλεγχο, άνω των 6 µηνών, εισπράττεται πρόσθετο τέλος υπέρ του δηµοσίου, το οποίο αντιστοιχεί σε 65 για επιβατικά και 85 για Αγροτικά και επαγγελµατικά οχήµατα για τον κανονικό τεχνικό έλεγχος κάθε κατηγορίας οχήµατος. 8. Σηµεία ελέγχου και καταγραφή των ελλείψεων Κατά τον τεχνικό έλεγχο εξετάζονται όλα τα σηµεία που ορίζονται στην αριθµ /123/85 απόφαση (B 781) όπως κάθε φορά ισχύει και οι ελλείψεις σηµειώνονται στο ελτίο Τεχνικού Ελέγχου. 8.1 ιαβάθµιση των ελλείψεων Οι ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά τον τεχνικό έλεγχο διαβαθµίζονται σε δευτερεύουσες, σοβαρές και επικίνδυνες, ευτερεύουσες ελλείψεις ευτερεύουσες ελλείψεις είναι εκείνες που δεν υποχρεώνουν τον ιδιοκτήτη του οχήµατος να το επαναφέρει για επανέλεγχο, επιβάλλουν όµως υποχρέωση του ιδιοκτήτη για επισκευή της έλλειψης εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης του ΤΕ. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται ΕΣΤΕ. Κάθε δευτερεύουσα έλλειψη σηµειώνεται και ενηµερώνεται για αυτή ο κάτοχος του οχήµατος, επισηµαίνοντας του την υποχρέωση να την αποκαταστήσει στο ανωτέρω εύλογο χρονικό διάστηµα. Σοβαρές ελλείψεις Σοβαρές ελλείψεις είναι εκείνες που υποχρεώνουν τον ιδιοκτήτη του οχήµατος να αποκαταστήσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις και να επαναφέρει το όχηµα για επανέλεγχο στο Ι.ΚΤΕΟ. Στην περίπτωση αυτή δε χορηγείται ΕΣΤΕ, αλλά µόνο ΤΕ που ισχύει για είκοσι (20) ηµέρες, εντός των οποίων το όχηµα θα πρέπει να επισκευασθεί και να προσκοµισθεί για επανέλεγχο. Αν το όχηµα χρειάζεται εκτεταµένες επισκευές ή απαιτείται διοικητική διαδικασία µεγαλύτερης διάρκειας, είναι δυνατό να χορηγηθεί από τον προϊστάµενο του IΚΤΕΟ προθεσµία έως τριάντα (30) ηµερών για τον επανέλεγχο. Επικίνδυνες ελλείψεις Επικίνδυνες ελλείψεις είναι εκείνες που επιβάλλουν απαγόρευση της κυκλοφορίας του οχήµατος µέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν και τον εφοδιασµό του µε νέο ΤΕ ύστερα από επιτυχή επανέλεγχο από Ι.ΚΤΕΟ. Στην περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων από Ι.ΚΤΕΟ, ο ιδιοκτήτης ή ο 8

9 κάτοχος του οχήµατος οφείλει να ακινητοποιήσει το όχηµα και ειδοποιείται από τον υπεύθυνο του Ι.ΚΤΕΟ άµεσα η αρµόδια Υπηρεσία της Τροχαίας, στα όργανα της οποίας ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήµατος οφείλει να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος. Στην περίπτωση που οι επικίνδυνες ελλείψεις αφορούν τα σηµεία ελέγχου 1101 και 1201, όπως αυτά προσδιορίζονται στην ΥΑ 44800/85 ο υπεύθυνος του Ι.ΚΤΕΟ ενηµερώνει εγγράφως και την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή δε χορηγείται ΕΣΤΕ αλλά συντάσσεται και παραδίδεται από το Ι.ΚΤΕΟ σχετική βεβαίωση αναφορικά µε τα ανωτέρω. 8.2 Επανέλεγχος οχήµατος Κατά τον επανέλεγχο το όχηµα ελέγχεται µόνο στα ακόλουθα σηµεία: Έλεγχος καυσαερίων Τα σηµεία της σοβαρής ή επικίνδυνης έλλειψης που αναγράφονται στο ΤΕ του κανονικού πλήρους τεχνικού ελέγχου. Τα στοιχεία της ταυτότητας του οχήµατος. Τα σηµεία που έχουν άµεση σχέση µε τη σηµειωθείσα αρχική έλλειψη (π.χ για επανέλεγχο λόγω τρύπιας εξάτµισης επανελέγχονται επιπλέον και τα καυσαέρια). Τυχόν εµφανείς νέες ελλείψεις ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν άµεση επίπτωση στην οδική ασφάλεια. Στην περίπτωση που ο επανέλεγχος γίνεται σε ΚΤΕΟ άλλο από αυτό του κανονικού πλήρους ελέγχου, τότε ελέγχονται και τα σηµεία 1101 και 1200 του Παραρτήµατος της ΥΑ 44800/123/85, όπως ισχύει. Κατά τον επανέλεγχο οχήµατος στο οποίο είχαν διαπιστωθεί σοβαρές ελλείψεις στα σηµεία 1101, 1200 ή ο κάτοχός του πρέπει να προσκοµίσει πρωτότυπη βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι δε συντρέχουν λόγοι απαγόρευσης της κυκλοφορίας του οχήµατος. Αντίγραφο της ανωτέρω βεβαίωσης κρατείται στο αρχείο του Ι.ΚΤΕΟ µαζί µε το ΤΕ. 9. Ειδικοί Έλεγχοι Σε ειδικές κατηγορίες οχηµάτων η διαδικασία ελέγχου συµπεριλαµβάνει την ανίχνευση διαρροής LPG (σε υγραεριοκίνητα οχήµατα), καθώς και µέτρηση εκποµπής θορύβου. 9

10 10. Επιτρεπόµενα όρια ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ A ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οχήµατα µε ρυθµιζόµενο τριοδικό καταλυτικό µετατροπέα Ρύπος Ρελαντί 2500 ± 300 στρ/λεπτό Μονοξείδιο άνθρακα (CO) % Υδρογονάνθρακες ppm Συντελεστής λ του (HC) <=0,5 <=0,3 <=120 <=100 0,97 1,03 στις 2500 ± 300 στρ/λεπτό Οχήµατα µε αρρύθµιστο τριοδικό ή οξειδωτικό καταλυτικό µετατροπέα Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) % Υδρογονάνθρακες (HC) ppm <=1,2 <=1 <=220 <=200 Οχήµατα συµβατικής τεχνολογίας µε έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας πριν την 1/10/1986 Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) % <=4,5 <=4 Υδρογονάνθρακες ppm (HC) <=800 <=700 Οχήµατα συµβατικής τεχνολογίας µε έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας µετά την 1/10/1986 Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) % Υδρογονάνθρακες pp (HC) <=3.5 <=3 <=500 <=400 ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ OXHMATΩΝ Θολερότητα Καυσαερίων Πετρελαιοκινητήρες µε φυσική απορρόφηση Πετρελαιοκινητήρες µε υπερπλήρωση (Turbo) 10

11 Συντελεστής Απορρόφησης «Κ» ΟΡΙΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡΟΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΡΟΧΩΝ Κ Í=2,5 / m Κ Í=3 /m ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ 25% Σ ΙΑΦ 30% Σ 25%<ΑΠΟ 45% 21%< ΙΑΦ<30% ΟΡΙΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΦΩΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΩΤΑ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ 15Kcd<ΕΝΤΑΣΗ<25kCd 3Kcd ΕΝΤΑΣΗ 6kCd ΕΝΤΑΣΗ<15kCd Σ ΕΝΤΑΣΗ<3kCd Σ - ΕΣΜΗ Σ 11

12 Πιστοποίηση κατά ISO/IEC

13 Κεφάλαιο Πρώτο : Βασικές Αρχές 1.1 Βασικές Αρχές Συστήµατος Ποιότητας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ένα ιδιωτικό ΚΤΕΟ δεσµεύεται να παρέχει µε ακεραιότητα, αµεροληψία και µε αξιοπιστία υπηρεσίες Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων, σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση ισχύοντα συναφή τυποποιητικά έγγραφα. Ένα ιδιωτικό ΚΤΕΟ θα πρέπει να δεσµεύεται για την εφαρµογή και την διατήρηση ενός Συστήµατος ιασφάλισης της Ποιότητας, όπως περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο της Ποιότητας και υποδεικνύεται από της απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020, από τις κανονιστικές διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας καθώς και από τις συναφείς Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ θα πρέπει να δεσµεύεται έναντι της ποιότητας, µέσω της συµµετοχής κάθε εργαζοµένου, στην βελτίωση της ποιότητας, καθώς και έναντι της διασφάλισης της αξιοπιστίας της ως Φορέα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων, όπως αναφέρεται παρακάτω: Κάθε εργαζόµενος ευθύνεται άµεσα για την ποιότητα της εργασίας την οποία προσφέρει και Όλες οι υπηρεσίες του τεχνικού ελέγχου θα πρέπει να προσφέρονται σε κάθε ενδιαφερόµενο άνευ διακρίσεων, µε υπευθυνότητα, ακεραιότητα και αξιοπιστία από το προσωπικό, µε υψηλά κριτήρια τεχνικής και επιστηµονικής επάρκειας. Για να το πετύχει αυτό η εταιρεία εφαρµόζει ένα σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC Η ποιότητα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ικανοποίηση των πελατών των Κέντρων Τεχνικού ελέγχου τα οποία λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις και τις αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν τους τεχνικούς ελέγχους των οχηµάτων. Οι πελάτες έχουν κάθε δικαίωµα να απαιτούν έναν υψηλής ποιότητας τεχνικό έλεγχο του οχήµατος τους. Υποχρέωση λοιπόν του κέντρου είναι η διασφάλιση της ποιότητας αυτού του τεχνικού ελέγχου. Αµέσως µετά την είσοδο του οχήµατος, τίθενται στην διάθεση του πελάτη όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά µέσα µε σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του δια των από την διεξαγωγή του τεχνικού ελέγχου, λαµβανοµένων αποτελεσµάτων. Ο ιοικητικός ιευθυντής Υποχρεούται: Να εφαρµόζει τις διαδικασίες οι οποίες περιέχονται στο εγχειρίδιο ποιότητας Να µεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπουν οι κανονισµοί. Να ανακοινώνει τα έγγραφα που αποστέλλονται στο κέντρο, στο προσωπικό το οποίο είναι υπεύθυνο και απασχολείται στις εγκαταστάσεις. 13

14 1.2 Όροι και ορισµοί. Ι.Κ.Τ.Ε.Ο: Ιδιωτικό κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων : Εγκαταστάσεις µονάδας τεχνικού ελέγχου, αποκλειστική δραστηριότητα της οποίας είναι ο Τεχνικός Έλεγχος Οχηµάτων. Εταιρεία: Φορέας µε νοµική µορφή Α.Ε, Ο.Ε, Ε.Π.Ε, κ.λ.π., ο οποίος διαθέτει τις εγκαταστάσεις της µονάδας τεχνικού ελέγχου οχηµάτων, αποκλειστική δραστηριότητα της οποίας είναι ο Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων. Κέντρο: του φορέα. Το Κέντρο Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων το οποίο είναι η έδρα Υποκατάστηµα: Η εγκατάσταση ΙΚΤΕΟ το φορέα σε διαφορετική γεωγραφική θέση, οποία αδειοδοτείται ανεξάρτητα από το Υ.ΜΕ..Α.Χ.Μ: ιεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών. Η εν λόγω υπηρεσία ελέγχει την λειτουργία των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο για λογαριασµό του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και δικτύων. ιαδικασία: Έγγραφο στο οποίο περιγράφεται πώς πρέπει να πραγµατοποιείται µια συγκεκριµένη δραστηριότητα. Αξιολογητές του Ε.ΣΥ. : Οι αξιολογητές οι οποίοι ορίζονται από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε (Ε.ΣΥ. ) και έχουν σαν αντικείµενο την αξιολόγηση (αρχική και περιοδική) των δραστηριοτήτων που εκτελούνται σε ένα ΙΚΤΕΟ καθώς και τον έλεγχο της συµµόρφωσης αυτών των δραστηριοτήτων προς τις ειδικές απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC 17020, ως προς το οποίο είναι διαπιστευµένο το ΙΚΤΕΟ. ιοικητικός ιευθυντής: Είναι ο υπεύθυνος έναντι του Νόµου (ή ο εκπρόσωπος του), ο οποίος θέτει στην διάθεση του προµηθευτή κτίρια και εξοπλισµό. 1.3 Αµεροληψία, ανεξαρτησία και ακεραιότητα. Ο φορέας ελέγχου έχει ως αποκλειστική δραστηριότητα τον Τεχνικό Έλεγχο οχηµάτων, σύµφωνα µε το νόµο 2963/2001. Καµία απολύτως δραστηριότητα επισκευής ή εµπορίας αυτοκινήτων δεν µπορεί να ασκείται στα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο οι ελεγκτές και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του κέντρου υπογράφουν την δήλωση τήρησης ανεξαρτησίας και εµπιστευτικότητας, σύµφωνα µε την οποία δεν έχουν το δικαίωµα από τον κανονισµό να ασκούν την οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική µε την επισκευή ή εµπορία αυτοκινήτων. 14

15 Ο Τεχνικός ιευθυντής του κέντρου πρέπει να επιβλέπει ούτως ώστε οι έλεγχοι να µην επηρεάζονται από πιστοποιητικά που προσκοµίζονται και αφορούν παλαιότερους χρονικά ελέγχους. Η αµοιβή των ελεγκτών δεν πρέπει να εξαρτάται ευθέως από τον αριθµό των ελεγχόµενων οχηµάτων και σε καµία περίπτωση από τα αποτελέσµατα των ελέγχων. Το κέντρο και το προσωπικό του, το οποίο είναι υπεύθυνο για την διενέργεια των τεχνικών ελέγχων, δεν είναι ο ιδιοκτήτης, ο σχεδιαστής, ο εγκαταστάτης, ο προµηθευτής ή ο συντηρητής του ελεγχόµενου οχήµατος, σύµφωνα µε την απαίτηση της παραγράφου 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC17020, για φορείς ελέγχου τύπου Α. Το κέντρο και το προσωπικό του δεν συνδέονται µε δραστηριότητες οι οποίες είναι δυνατόν να έρχονται σε σύγκρουση µε την ανεξαρτησία της κρίσης και της ακεραιότητας τους, σε σχέση µε την ασκούµενη δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό το προσωπικό του κέντρου υπογράφει την δήλωση τήρησης εµπιστευτικότητας, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της σύµβασης εργασίας. 1.4 Οργάνωση ΙΚΤΕΟ. Ευθύνες: Το προσωπικό του Φορέα ανά θέση εργασίας καθώς και οι αντικαταστάτες ανά θέση εργασίας και ευθύνης καταγράφονται σε πρότυπο έγγραφο το οποίο και αποτελεί παράρτηµα του εγχειριδίου ποιότητας. Οι ιοικητικός ιευθυντής : Ο ιοικητικός ιευθυντής Υποχρεούται : Να καθορίζει την γενική οργάνωση του κέντρου και του υποκαταστήµατος. Να εφαρµόζει την γενική πολιτική ποιότητας όπως αυτή έχει καθοριστεί από τον προµηθευτή, την διοίκηση του κέντρου και το συµβούλιο της ποιότητας του κέντρου. Να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εξουσιοδότηση του κέντρου. Να ενηµερώνει την ιοίκηση, το συµβούλιο της ποιότητας και τον προµηθευτή, για κάθε τροποποίηση συναφή µε θέµατα εξουσιοδότησης και ελεγκτών του κέντρου. Να έχει την ευθύνη για την πρόσληψη του προσωπικού του κέντρου και των υποκαταστηµάτων. Να παρέχει τα απαραίτητα µέσα για την άρτια λειτουργία του κέντρου και των υποκαταστηµάτων. Να παρέχει στο προσωπικό τον κατάλληλο, σύµφωνα µε τους κανονισµούς, εξοπλισµό, το απαιτούµενο υλικό τεκµηρίωσης και τα απαραίτητα για την συντήρηση του µέσα. Να συνεργάζεται µε το διευθυντικό προσωπικό του κέντρου ( ιευθυντή ποιότητας και Τεχνικό ιευθυντή). 15

16 Να χειρίζεται τα οικονοµικά στοιχεία του κέντρου και των υποκαταστηµάτων. Να χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα και να χειρίζεται µε αµεροληψία τα θέµατα συναφή µε ενδεχόµενες διαµαρτυρίες πελατών. Τεχνικός ιευθυντής Ο Τεχνικός ιευθυντής του κέντρου θα πρέπει να είναι άτοµο µόνιµα εργαζόµενο στο κέντρο, να είναι ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, µέλος του Τ.Ε.Ε ή Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανικός (Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Ναυπηγού, Μηχανικού αυτοκινήτου) και να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραµµα εκπαίδευσης της Ειδικής Επιµόρφωσης ελεγκτών ΚΤΕΟ, (καθώς και την ετήσια συµπληρωµατική επιµόρφωση), σύµφωνα µε τις κανονιστικές διατάξεις που περιέχονται στην νοµοθεσία που διέπει τους κανονισµούς λειτουργίας και τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων. Ο προµηθευτής µπορεί να απαιτήσει επιπλέον προσόντα για τον Τεχνικό ιευθυντή του κέντρου. Ο Τεχνικός ιευθυντής θα πρέπει να: Να επαγρυπνεί για την ορθή και άρτια λειτουργία του Κέντρου, των εγκαταστάσεων και του ελεγκτικού εξοπλισµού. Να ενηµερώνει τον τιτλούχο της εξουσιοδότησης ( ιοικητικός ιευθυντής ιοίκηση), για την οποιαδήποτε ανωµαλία η οποία παρουσιάζεται και παρενοχλεί την άρτια λειτουργία του κέντρου. Να φροντίζει για την τεχνική πλαισίωση, την επιθεώρηση και την υποστήριξη των ελεγκτών και των υπόλοιπων υπαλλήλων του κέντρου. Να επαγρυπνεί για την ανεξαρτησία, την αµερόληπτη κρίση και την ακεραιότητα των ελεγκτών. Να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του τεχνικού ελέγχου διενεργούνται από εξουσιοδοτηµένο ελεγκτή. Να βεβαιώνεται και να είναι σίγουρος για τις επαγγελµατικές ικανότητες του προσωπικού και να φροντίζει για την διατήρηση τους. Να είναι βέβαιος ότι οι τεχνικής φύσεως πληροφορίες διοχετεύονται αποτελεσµατικά στο σύνολο των εργαζοµένων του κέντρου. Να εκτελεί εσωτερικές επιθεωρήσεις των ελεγκτών επί της διαδικασίας ελέγχου και να εφαρµόζει και να επαληθεύει τις ενδεχόµενες διορθωτικές ενέργειες. Να εκπονεί τις εκθέσεις και την διερεύνηση των στατιστικών του κέντρου. Να χειρίζεται την επικοινωνία µε τον προµηθευτή, τους πελάτες ή τις αρµόδιες αρχές, σχετικές µε τα τεχνικά θέµατα. Να προΐσταται στις µηνιαίες Γενικές Συνελεύσεις των ελεγκτών του κέντρου. Βοηθός Τεχνικού ιευθυντή Ο Βοηθός Τεχνικού ιευθυντής του κέντρου θα πρέπει να είναι άτοµο µόνιµα εργαζόµενο στο κέντρο, να είναι ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, µέλος του Τ.Ε.Ε ή Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανικός (Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, 16

17 Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Ναυπηγού, Μηχανικού αυτοκινήτου) και να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραµµα εκπαίδευσης της Ειδικής Επιµόρφωσης ελεγκτών ΚΤΕΟ, (καθώς και την ετήσια συµπληρωµατική επιµόρφωση), σύµφωνα µε τις κανονιστικές διατάξεις που περιέχονται στην νοµοθεσία που διέπει τους κανονισµούς λειτουργίας και τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων. Ο προµηθευτής µπορεί να απαιτήσει επιπλέον προσόντα για τον βοηθό Τεχνικό ιευθυντή του κέντρου. Ο Τεχνικός ιευθυντής θα πρέπει να: Να επαγρυπνεί για την ορθή και άρτια λειτουργία του Κέντρου, των εγκαταστάσεων και του ελεγκτικού εξοπλισµού. Να ενηµερώνει τον τιτλούχο της εξουσιοδότησης ( ιοικητικός ιευθυντής ιοίκηση), για την οποιαδήποτε ανωµαλία η οποία παρουσιάζεται και παρενοχλεί την άρτια λειτουργία του κέντρου. Να φροντίζει για την τεχνική πλαισίωση, την επιθεώρηση και την υποστήριξη των ελεγκτών και των υπόλοιπων υπαλλήλων του κέντρου. Να επαγρυπνεί για την ανεξαρτησία, την αµερόληπτη κρίση και την ακεραιότητα των ελεγκτών. Να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του τεχνικού ελέγχου διενεργούνται από εξουσιοδοτηµένο ελεγκτή. Να βεβαιώνεται και να είναι σίγουρος για τις επαγγελµατικές ικανότητες του προσωπικού και να φροντίζει για την διατήρηση τους. Να είναι βέβαιος ότι οι τεχνικής φύσεως πληροφορίες διοχετεύονται αποτελεσµατικά στο σύνολο των εργαζοµένων του κέντρου. Να εκτελεί εσωτερικές επιθεωρήσεις των ελεγκτών επί της διαδικασίας ελέγχου και να εφαρµόζει και να επαληθεύει τις ενδεχόµενες διορθωτικές ενέργειες. Να εκπονεί τις εκθέσεις και την διερεύνηση των στατιστικών του κέντρου. Να προΐσταται στις µηνιαίες Γενικές Συνελεύσεις των ελεγκτών του υποκαταστήµατος. Υπεύθυνος ιασφάλισης Ποιότητας Ο Υπεύθυνος ιασφάλισης Ποιότητας του κέντρου θα πρέπει να είναι άτοµο µόνιµα εργαζόµενο στο κέντρο, και αν είναι δυνατό να έχει παρακολουθήσει το πρόγραµµα εκπαίδευσης της Ειδικής Επιµόρφωσης ελεγκτών ΚΤΕΟ καθώς και ορισµένα Σεµινάρια ή εσωτερική εκπαίδευση σχετικά µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC Ο Υπεύθυνος Ποιότητας του κέντρου, ο οποίος αναφέρεται στην διοίκηση του κέντρου, µπορεί να είναι και ο διοικητικός διευθυντής του κέντρου και ο Τεχνικός διευθυντής. Ο Υπεύθυνος ποιότητας του κέντρου πρέπει να: Να παρακολουθεί το σύστηµα ποιότητας το οποίο έχει εγκατασταθεί και να φροντίζει για την επικαιροποίηση του. Να µεταβιβάζει τις ενδεχόµενες προτάσεις του περί της ποιότητας, στην ιοίκηση και στον προµηθευτή. Να ενηµερώνει τον διοικητικό διευθυντή του κέντρου και την διοίκηση για τις ενδεχόµενες δυσλειτουργίες του συστήµατος ποιότητας να εγκρίνει και να διανέµει τις τρέχουσες εκδόσεις του υλικού τεκµηρίωσης του κέντρου και των υποκαταστηµάτων. 17

18 Να εγγυάται την διασφάλιση της ποιότητας µεταξύ των εργαζοµένων στο κέντρου του και στα υποκαταστήµατα. να εγκαθιστά στο κέντρο και στα υποκαταστήµατα, εάν είναι απαραίτητο, ειδικές διαδικασίες και να φροντίζει για την ορθή εφαρµογή τους. Να φροντίζει για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του προµηθευτή, των συναφών µε το σύστηµα ποιότητας καθώς και τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τους κανονισµούς. Να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες µετά από εσωτερικές επιθεωρήσεις τις οποίες διενεργεί ο προµηθευτής καθώς και µετά από επισκέψεις τεχνικού ελέγχου από οργανισµούς (Ε.ΣΥ.,.Α.Χ.Μ κ.λ.π). Να έχει υπό την εποπτεία του το θέµα των προσβάσεων στο σύνολο των αρχείων και των φακέλων του κέντρου. Να συνεργάζεται µε τον τεχνικό διευθυντή του κέντρου, τον βοηθό τεχνικού διευθυντή του υποκαταστήµατος και την διοίκηση του κέντρου. Να προΐσταται στην διενέργεια της ανασκόπησης από το συµβούλιο της ποιότητας του κέντρου, είτε είναι περιοδική είτε έκτακτη. Υπεύθυνος αρχείου κέντρου. εν υπάρχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις για τα προσόντα του Υπεύθυνου αρχείου. Καθήκοντα υπεύθυνου αρχείου µπορεί να ασκήσει οποιοσδήποτε υπάλληλος του κέντρου, εκτός του υπευθύνου της ποιότητας και του τεχνικού διευθυντή. Ο Υπεύθυνος ποιότητας αρχείου υποχρεούται να: Στην παραλαβή της εξωτερικής αλληλογραφίας και στην κοινοποίηση της στον Υπεύθυνο ποιότητας και τον Τεχνικό διευθυντή, προκειµένου να αποφασιστεί η διανοµή της και η τεκµηρίωση της. Ο υπεύθυνος αρχείου, µπορεί να είναι και ταυτόχρονα και υπεύθυνος εξοπλισµού, µεταξύ άλλων την παραγγελία και παραλαβή αναλωσίµων, ανταλλακτικών, αποστολή επιστολών παραγγελίας κ.λ.π. Οι ελεγκτές Οι ελεγκτές του κέντρου θα πρέπει να είναι άτοµο µόνιµα εργαζόµενο στο κέντρο, να είναι ιπλωµατούχοι Μηχανικοί (Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Ναυπηγού), µέλος του Τ.Ε.Ε ή Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανικός (Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Ναυπηγού, Μηχανικού αυτοκινήτου) ή απόφοιτοι Τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου (Τ.Ε.Λ η Ε.Π.Α.Λ) ή άλλης ισότιµης σχολής, στάθµης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων ή µηχανικού αυτοκινήτων) και να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραµµα εκπαίδευσης της Ειδικής Επιµόρφωσης ελεγκτών ΚΤΕΟ διάρκειας 120 ωρών, σύµφωνα µε τις κανονιστικές διατάξεις που αναφέρονται στην Υ.Α 36927/4751/ Φ.Ε.Κ 847/2002 και την Υ.Α 55108/5451 Φ.Ε.Κ 1364Β όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Οι ελεγκτές του κέντρου πρέπει: 18

19 Να εκτελούν τους τεχνικούς ελέγχους µε υπευθυνότητα, µε προσοχή, χωρίς βιασύνη και σύµφωνα µε τις κανονιστικές διατάξεις καθώς και µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC Να τηρούν τις ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες περιγράφονται στις Υ.Α 44800/123/1985 και την Υ.Α 71703/8028 Φ.Ε.Κ 1824Β ( ), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Να εξασφαλίζουν την αµεροληψία, την εµπιστευτικότητα και το απόρρητο των αποτελεσµάτων των τεχνικών ελέγχων. Να συµβουλεύονται και να ενηµερώνουν τους υπεύθυνους τους για οποιοδήποτε πρόβληµα ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της διενέργειας του ελέγχου. Να µεριµνούν για την καθαριότητα της εξωτερικής τους εµφάνισης και των χώρων διενέργειας του τεχνικού ελέγχου. Να τηρούν τον κώδικα συµπεριφοράς. Υπεύθυνος γραµµής Οι ελεγκτές του κέντρου θα πρέπει να είναι άτοµο µόνιµα εργαζόµενο στο κέντρο, να είναι ιπλωµατούχοι Μηχανικοί (Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Ναυπηγού), µέλος του Τ.Ε.Ε ή Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανικός (Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Ναυπηγού, Μηχανικού αυτοκινήτου) ή απόφοιτοι Τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου 3ετούς κατ ελάχιστο εµπειρίας (Τ.Ε.Λ η Ε.Π.Α.Λ) ή άλλης ισότιµης σχολής, στάθµης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων ή µηχανικού αυτοκινήτων) και να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραµµα εκπαίδευσης της Ειδικής Επιµόρφωσης ελεγκτών ΚΤΕΟ διάρκειας 120 ωρών. Ο υπεύθυνος γραµµής πρέπει να: Να έχει την ευθύνη για τους τεχνικούς ελέγχους που διενεργούνται στην γραµµή της οποίας είναι υπεύθυνος. Υπάλληλος Γραµµατείας Ο υπάλληλος γραµµατείας θα πρέπει να διαθέτει απολυτήριο λυκείου και σχετικές γνώσεις χρήσης Η/Υ. Σκοπός λειτουργίας της γραµµατείας είναι η εισαγωγή του προσερχόµενου οχήµατος στο µηχανογραφικό σύστηµα του κέντρου, ο έλεγχος των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας και των προβλεπόµενων δικαιολογητικών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Οι αρµοδιότητες του υπαλλήλου γραµµατείας είναι επίσης: Ο έλεγχος των στοιχείων του οχήµατος και των δικαιολογητικών καθώς και η εισαγωγή του οχήµατος στο Μηχανογραφικό σύστηµα του κέντρου. Η εξυπηρέτηση των πελατών στο χώρο αναµονής. Ο καθορισµός ραντεβού µε τους πελάτες, µέσω τηλεφώνου ή κατόπιν διερευνητικής επίσκεψης. Η παροχή πληροφοριών και ο καθορισµός του είδους τεχνικού ελέγχου (αρχικός, περιοδικός, επανέλεγχος και εκούσιος έλεγχος) καθώς και την 19

20 παροχή πληροφοριών για το αποτέλεσµα του τεχνικού ελέγχου και την ηµεροµηνία του ενδεχόµενου επανελέγχου. Την ασφαλή φύλαξη των αντικειµένων που παραδίδονται από τον πελάτη. Τις υπηρεσίες ταµείου. Βοηθητικοί υπάλληλοι των ελεγκτών. Οι βοηθοί των ελεγκτών του κέντρου είναι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ως αρµοδιότητα την προετοιµασία του οχήµατος για έλεγχο και την παραλαβή και µετακίνηση του οχήµατος εντός του χώρου του ΙΚΤΕΟ. Απαιτούµενο προσόν είναι να έχουν άδεια οδήγησης ανάλογα µε το αντικείµενο ελέγχου της γραµµής που εξυπηρετούν. 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά - Αρμόδια Υπηρεσία - Γενικά - Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου - Διαδικασία - Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) - Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται από το ΙΚΤΕΟ για τη συµπλήρωση και την ακύρωση καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ). Η παρούσα οδηγία αφορά την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 11/01/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτοκ.: 1223/67 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 14 05 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 44908/2373 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 13 12 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 130770/7690 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λεωνίδιo 04-01-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.: ( 5 ) ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. /νση: 22300 Λεωνίδιο Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Χρ. Καµβύση Τηλ.: 2757360271 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα