Παραδοτέο 6 Προτεινόμενα μέτρα ανά είδος ή ομάδα ειδών χαρακτηρισμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτέο 6 Προτεινόμενα μέτρα ανά είδος ή ομάδα ειδών χαρακτηρισμού"

Transcript

1 Αναθέτουσα Αρχή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας Παραδοτέο 6 Προτεινόμενα μέτρα ανά είδος ή ομάδα ειδών χαρακτηρισμού Ανάδοχος: Γραφείο Μελετών ΤΑΣΟΣ ΔΗΜΑΛΕΞΗΣ Ιούλιος 2009

2 Ομάδα Μελέτης: Τάσος Δημαλέξης Δρ Βιολογίας Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Θάνος Καστρίτης Δρ Ωκεανογραφίας Συντονισμός του έργου, Συντονισμός ομάδας οικολογικών απαιτήσεων Κώστας Γρίβας Γεωπόνος MSc Συντονισμός ομάδας απειλών/μέτρων διατήρησης ειδών χαρακτηρισμού Άρης Μανωλόπουλος Περιβαλλοντολόγος Σχεδιασμός και ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων Νίκη Καρδακάρη Ορνιθολόγος Oμάδα οικολογικών απαιτήσεων Λευτέρης Κακαλής Δασολόγος - Ορνιθολόγος Oμάδα οικολογικών απαιτήσεων Σταύρος Ξηρουχάκης Δρ Βιολογίας Oμάδα οικολογικών απαιτήσεων Χρήστος Δρ Νομικής Νομικός σύμβουλος Τσαϊτουρίδης Clairie Papazoglou Regional Director of European Division, BirdLife International Επιστημονικός σύμβουλος Boris Barov European Conservation Manager, BirdLife International Επιστημονικός σύμβουλος 1

3 Εισαγωγή Στο παρόν παραδοτέο περιγράφονται τα προτεινόμενα μέτρα για τα είδη χαρακτηρισμού. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται: Η κατηγοριοποίηση των προτεινόμενων μέτρων. Ο κατάλογος των γενικών μέτρων, τα οποία αφορούν όλα τα είδη χαρακτηρισμού. Ο πίνακας με όλα τα προτεινόμενα μέτρα και τα είδη, για τα οποία τα μέτρα αυτά έχουν εφαρμογή. Το διάγραμμα που δείχνει πόσα είδη χαρακτηρισμού αφορά το κάθε προτεινόμενο μέτρο. Η κατηγοριοποίηση των ειδών χαρακτηρισμού σε ομάδες ανάλογα με τις οικολογικές τους απαιτήσεις. Τα διαγράμματα που δείχνουν για κάθε ομάδα ειδών, τα προτεινόμενα μέτρα. Η περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων 2

4 1) Κατηγορίες προτεινόμενων μέτρων: ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΣ L01 Χωροθέτηση ΑΙΟΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των Θαλασσίων ΑΙΟΠΑ) Θεσμικά L02 Απαγόρευση χρήσης μολύβδινων βολίδων σε υγροτόπους εντός ΖΕΠ Θεσμικά L03 Απαγόρευση εισαγωγής αλλόχθονος γενετικού υλικού στις ΖΕΠ με εμπλουτισμούς ή υβρίδια Θεσμικά A01 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας ΖΕΠ (ΟΕΖΕΠ) Διοικητικά Α02 Ένταξη της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων εντός ΖΕΠ Διοικητικά Α03 Χωροθέτηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων Διοικητικά A04 Ειδικές ρυθμίσεις θήρας για ΖΕΠ Διοικητικά A05 Διοικητικές ρυθμίσεις υλοτομιών σε ΖΕΠ Διοικητικά A06 Διοικητικές ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης Διοικητικά A07 Ρυθμίσεις αναδασμών εντός ΖΕΠ Διοικητικά Α08 Όροι στην υλοτόμηση λευκοκαλλιεργειών Διαχειριστικά M01 Καθορισμός FRVs & FCS Διαχειριστικά M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων Διαχειριστικά Χαρτογράφηση ευαίσθητων ζώνω εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και οχλουσών Μ03 δραστηριοτήτων και Σχέδιο Δράσης για αντιμετώπιση των σωρευτικών επιπτώσεων των ΑΙΟΠΑ στα είδη χαρακτηρισμού Διαχειριστικά M04 Παρακολούθηση πληθυσμών και πληθυσμιακών τάσεων Διαχειριστικά M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού Διαχειριστικά M06 Σχέδια Διαχείρισης ενδιαιτημάτων / οικοτόπων Διαχειριστικά M07 Ίδρυση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές Διαχειριστικά M08 Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης Διαχειριστικά M9 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ Διαχειριστικά M10 Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων Διαχειριστικά M11 Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου Διαχειριστικά M12 Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων Διαχειριστικά M13 Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης Διαχειριστικά M14 Έλεγχος πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών Διαχειριστικά M15 Κατασκευή τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού Διαχειριστικά M16 Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) Διαχειριστικά M17 Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) Διαχειριστικά M18 Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων Διαχειριστικά M19 Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα έργα υποδομής Διαχειριστικά M20 Δημιουργία νέων ΖΕΠ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Διαχειριστικά 3

5 2) Γενικά μέτρα που αφορούν όλα τα είδη χαρακτηρισμού: ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΣ A01 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας ΖΕΠ (ΟΕΖΕΠ) Διοικητικά M01 Καθορισμός FRVs & FCS Διαχειριστικά M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων Διαχειριστικά Μ03 Χαρτογράφηση ευαίσθητων ζώνω εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και οχλουσών δραστηριοτήτων και Σχέδιο Δράσης για αντιμετώπιση των σωρευτικών επιπτώσεων των ΑΙΟΠΑ στα είδη χαρακτηρισμού Διαχειριστικά M04 Παρακολούθηση πληθυσμών και πληθυσμιακών τάσεων Διαχειριστικά M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού Διαχειριστικά 4

6 3) Προτεινόμενα μέτρα ανά είδος χαρακτηρισμού: 5

7 SPECIES M03 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 Accipiter brevipes Actitis hypoleucos Aegypius monachus Alauda arvensis Alectoris chukar Alectoris graeca Anas acuta Anas clypeata Anas crecca Anas penelope Anas platyrhynchos Anas querquedula Anas strepera Anser albifrons Anser anser Anser erythropus Anthus campestris Apus apus Aquila chrysaetos Aquila clanga Aquila heliaca Aquila pomarina Ardea cinerea Ardea purpurea Ardeola ralloides Arenaria interpres Asio flammeus Athene noctua Aythya ferina Aythya fuligula Aythya nyroca Bonasa bonasia Botaurus stellaris 6

8 Branta ruficollis Bubo bubo Bucephala clangula Burhinus oedicnemus Buteo buteo Buteo rufinus Calandrella brachydactyla Calidris alba Calidris alpina Calidris canutus Calidris ferruginea Calidris minuta Calidris temminckii Calonectris diomedea Casmerodius albus Charadrius alexandrinus Charadrius dubius Charadrius hiaticula Chlidonias hybrida Chlidonias leucopterus Chlidonias niger Ciconia ciconia Ciconia nigra Circaetus gallicus Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus macrourus Circus pygargus Columba palumbus Coracias garrulus Corvus monedula Coturnix coturnix Crex crex Cygnus olor 7

9 Delichon urbicum Dendrocopos leucotos Dendrocopos medius Dendrocopos syriacus Dryocopus martius Egretta garzetta Emberiza caesia Emberiza cia Emberiza cineracea Emberiza cirlus Emberiza hortulana Emberiza melanocephala Falco biarmicus Falco columbarius Falco eleonorae Falco naumanni Falco peregrinus Falco tinnunculus Falco vespertinus Ficedula parva Ficedula semitorquata Fulica atra Galerida cristata Gallinago gallinago Gavia arctica Glareola pratincola Gypaetus barbatus Gyps fulvus Haematopus ostralegus Haliaeetus albicilla Hieraaetus fasciatus Hieraaetus pennatus Himantopus himantopus Hippolais olivetorum 8

10 Hippolais pallida Hirundo rustica Hydrobates pelagicus Ixobrychus minutus Lanius collurio Lanius minor Lanius nubicus Lanius senator Larus audouinii Larus cachinnans Larus canus Larus fuscus Larus genei Larus melanocephalus Larus minutus Larus ridibundus Limicola falcinellus Limosa lapponica Limosa limosa Lymnocryptes minimus Mergellus albellus Mergus merganser Mergus serrator Merops apiaster Miliaria calandra Milvus migrans Monticola saxatilis Monticola solitarius Montifringilla nivalis Motacilla flava Neophron percnopterus Netta rufina Numenius arquata Numenius phaeopus 9

11 Numenius tenuirostris Nycticorax nycticorax Oenanthe hispanica Oriolus oriolus Otis tarda Otus scops Oxyura leucocephala Pandion haliaetus Parus lugubris Passer hispaniolensis Pelecanus crispus Pelecanus onocrotalus Pernis apivorus Phalacrocorax aristotelis Phalacrocorax carbo Phalacrocorax pygmeus Philomachus pugnax Phoenicopterus roseus Picoides tridactylus Picus canus Picus viridis Platalea leucorodia Plegadis falcinellus Pluvialis apricaria Pluvialis squatarola Podiceps cristatus Podiceps grisegena Podiceps nigricollis Porzana parva Porzana porzana Prunella collaris Puffinus yelkouan Pyrrhocorax graculus Pyrrhocorax pyrrhocorax 10

12 Recurvirostra avosetta Riparia riparia Sitta krueperi Sitta neumayer Sterna albifrons Sterna caspia Sterna hirundo Sterna nilotica Sterna sandvicensis Streptopelia turtur Strix aluco Sylvia cantillans Sylvia hortensis Sylvia melanocephala Sylvia nisoria Sylvia rueppelli Tachybaptus ruficollis Tachymarptis melba Tadorna ferruginea Tadorna tadorna Tetrao urogallus Tichodroma muraria Tringa erythropus Tringa glareola Tringa nebularia Tringa ochropus Tringa stagnatilis Tringa totanus Tyto alba Vanellus spinosus Vanellus vanellus 11

13 4) Ομαδοποίηση ειδών: Μεγάλα αρπακτικα: Gypaetus barbatus Παρυδάτια: Calidris minuta Υδρόβια: Gavia arctica Είδη αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων Αlectoris graeca Neophron percnopterus Calidris ferruginea Cygnus olor Alectoris chukar Gyps fulvus Charadrius alexandrinus Anser erythropus Coturnix coturnix Aegypius monachus Charadrius dubius Anser albifrons Crex crex Aquila pomarina Charadrius hiaticula Anser anser Otis tarda Aquila clanga Calidris canutus Branta ruficollis Burhinus oedicnemus Aquila heliaca Calidris alba Tadorna tadorna Streptopelia turtur Aquila chrysaetos Calidris temminckii Tadorna ferruginea Emberiza cirlus Circaetus gallicus Calidris alpina Anas strepera Emberiza cia Haliaeetus albicilla Tringa erythropus Anas platyrhynchos Emberiza cineracea Hieraaetus fasciatus Tringa nebularia Anas penelope Emberiza hortulana Hieraaetus pennatus Tringa ochropus Anas clypeata Emberiza caesia Pandion haliaetus Pluvialis apricaria Anas acuta Emberiza melanocephala Buteo buteo Pluvialis squatarola Anas querquedula Miliaria calandra Buteo rufinus Vanellus vanellus Anas crecca Merops apiaster Pernis apivorus Limicola falcinellus Aythya ferina Coracias garrulus Circus aeruginosus Philomachus pugnax Aythya nyroca Oriolus oriolus Circus cyaneus Lymnocryptes minimus Aythya fuligula Calandrella brachydactyla Circus macrourus Haematopus ostralegus Netta rufina Galerida cristata Circus pygargus Himantopus himantopus Bucephala clangula Alauda arvensis Milvus migrans Vanellus spinosus Mergus merganser Anthus campestris Accipiter brevipes Recurvirostra avosetta Mergus serrator Passer hispaniolensis Γερακοειδή: Falco naumanni Gallinago gallinago Mergellus albellus Apus apus Falco tinnunculus Limosa lapponica Oxyura leucocephala Apus melba Falco eleonorae Numenius phaeopus Fulica atra Riparia riparia Falco biarmicus Numenius arquata Podiceps grisegena Hirundo rustica Falco peregrinus Numenius tenuirostris Podiceps cristatus Delichon urbica Falco vespertinus Actitis hypoleucos Podiceps nigricollis Motacilla flava Falco columbarius Arenaria interpres Tachybaptus ruficollis Hippolais pallida Νυκτόβια: Tyto alba Limosa limosa Porzana porzana Hippolais olivetorum Otus scops Tringa glareola Porzana parva Sylvia hortensis Bubo bubo Tringa totanus Ενδοδασικά: Bonasa bonasia Sylvia rueppelli Strix aluco Tringa stagnatilis Tetrao urogallus Sylvia melanocephala Athene noctua Phoenicopterus roseus Columba palumbus Sylvia cantillans Asio flammeus Glareola pratincola Dendrocopos medius Sylvia nisoria Θαλασσοπούλια: Calonectris diomedea Ερωδιοί - Πελεκανόμορφα: Ixobrychus minutus Dendrocopos leucotos Lanius collurio Puffinus yelkouan Nycticorax nycticorax Dendrocopos syriacus Lanius minor Larus audouinii Ardeola ralloides Picus viridis Lanius senator Phalacrocorax aristotelis Casmerodius albus Picus canus Lanius nubicus Hydrobates pelagicus Egretta garzetta Dryocopus martius Pyrrhocorax pyrrhocorax Γλαρόμορφα: Larus cachinnans Botaurus stellaris Picoides tridactylus Pyrrhocorax graculus Larus genei Ardea cinerea Parus lugubris Corvus monedula Larus melanocephalus Ardea purpurea Sitta krueperi Sitta neumayer Larus minutus Ciconia nigra Ficedula semitorquata Tichodroma muraria Larus ridibundus Ciconia ciconia Ficedula parva Oenanthe hispanica Larus canus Plegadis falcinellus Phylloscopus bonelli Monticola saxatilis Larus fuscus Platalea leucorodia Monticola solitarius Sterna nilotica Pelecanus onocrotalus Montifringilla nivalis Sterna caspia Pelecanus crispus Prunella collaris Sterna sandvicensis Phalacrocorax pygmeus Sterna albifrons Phalacrocorax carbo Sterna hirundo Chlidonias hybrida Chlidonias niger Chlidonias leucopterus 12

14 5) Προτεινόμενα μέτρα ανά ομάδα ειδών χαρακτηρισμού: 13

15 Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέων ΖΕΠ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών Αριθμός ειδών που επηρεάζονται από το μέτρο 14 Μέτρα

16 Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης Αριθμός ειδών που επηρεάζονται από το μέτρο 15 Μέτρα

17 Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέων ΖΕΠ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Αριθμός ειδών που επηρεάζονται από το μέτρο 16 Μέτρα

18 Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης Αριθμός ειδών που επηρεάζονται από το μέτρο 17 Μέτρα

19 Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέων ΖΕΠ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) Αριθμός ειδών που επηρεάζονται από το μέτρο 18 Μέτρα

20 Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής Αριθμός ειδών που επηρεάζονται από το μέτρο 19 Μέτρα

21 Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέων ΖΕΠ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Αριθμός ειδών που επηρεάζονται από το μέτρο 20 Μέτρα

22 Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέων ΖΕΠ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης Αριθμός ειδών που επηρεάζονται από το μέτρο 21 Μέτρα

23 Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέων ΖΕΠ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών Αριθμός ειδών που επηρεάζονται από το μέτρο 22 Μέτρα

24 Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέων ΖΕΠ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών Αριθμός ειδών που επηρεάζονται από το μέτρο 23 Μέτρα

25 6) Περιγραφή προτεινόμενων μέτρων: 24

26 1. ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 25

27 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΩΔ.: L01 1. ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΟ Ζώνες αποκλεισμού ΑΙΟΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των Θαλασσίων ΑΙΟΠΑ) Λόγω ιδιαίτερης ευαισθησίας, προτείνονται οι παρακάτω ζώνες αποκλεισμού για εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων: 1. ΖΕΠ αναγνωρισμένες ως μεταναστευτικά περάσματα Δέλτα Έβρου GR Κύθηρα και γύρω νησίδες GR Αντικύθηρα και γύρω νησίδες GR Οποιασδήποτε άλλης ΖΕΠ μελλοντικά χαρακτηριστεί ως μεταναστευτικό πέρασμα στενωπός, μετά από σχετική επιστημονική έρευνα 2. Υγρότοποι Ραμσάρ και σε ακτίνα 5 χλμ γύρω από ττα όρια του υγροτόπου όπως αυτά έχουν αποσταλλεί στη Σύμβαση Ραμσάρ 3. ΖΕΠ με είδη χαρακτηρισμού ένα από τα εξής: Γυπαετός Μαυρόγυπας Ασπροπάρης Όρνιο Μαυροπετρίτης Αργυροπελεκάνος. Συμπεριλαμβάνονται και οι ζώνες τακτικής διάβασης από τις αποικίες προς τις περιοχές τροφοληψίας Ροδοπελεκάνος. Συμπεριλαμβάνονται και οι ζώνες τακτικής διάβασης από τις αποικίες προς τις περιοχές τροφοληψίας Βαλτόπαπια ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 4. Σε ακτίνα 5 χλμ από φωλιές μεγάλων αρπακτικών που βρίσκονται σε ΖΕΠ, όπου δεν υπάρχει αποκλεισμός. Ως μεγάλα αρπακτικά θεωρούνται τα παρακάτω: Γυπαετός Μαυρόγυπας, Ασπροπάρης Όρνιο Χρυσαετός Θαλασσαετός Σπιζαετός 5. Σε ακτίνα 2 χλμ. Από φωλιές / αποικίες μικρών αρπακτικών, και άλλων ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται εντός ΖΕΠ, όπου δεν υπάρχει αποκλεισμός. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται τα είδη: Κιρκινέζι Πετρίτης, Καλαμόκιρκος Λιβαδόκιρκος Γερακαετός Αετογερακίνα Χρυσογέρακο Μαυροπελαργός Αιγαιόγλαρος Αρτέμης Μύχος Επίσης προτείνεται η θεσμοθέτηση 12μηνης προκατασκευαστικής Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης και τουλάχιστον 12μηνης μετακατασκευαστικής Μελέτης Ορνιθολογικής Παρακολούθησης για έργα εντός ΖΕΠ. Οι μελέτες αυτές πρέπει να προβλέπουν τα κατάλληλα διαχειριστικά και 26

28 αντισταθμιστικά μέτρα. Όρος στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον καθορισμό τους θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Προτάσεις για προδιαγραφές υλοποίησης των ορνιθολογικών μελετών έχουν εκδοθεί από την ΕΟΕ και κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων εντός των περιοχών ΖΕΠ, πρέπει να περιλαμβάνεται η υποχρέωση για χρήση υπόγειων ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, συνεστραμμένων εναέριων καλωδίων μεταφοράς ρεύματος για τη σύνδεση με το δίκτυο, καθώς και η υποχρέωση για τακτικό έλεγχο του χώρου του σταθμού (εβδομαδιαίου ή και συχνότερου κατά περίπτωση) και απομάκρυνσης των νεκρών ζώων (οικόσιτων κυρίως), η παρουσία των οποίων θα μπορούσε να προσελκύσει πτωματοφάγα αρπακτικά πτηνά. Στην Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη που εκπονείται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται ορνιθολογική έρευνα με ραντάρ. ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 303 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΙ: ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ -ΚΟΣΤΟΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προστασία των ειδών και των κρισίμων ενδιαιτημάτων τους με σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων τους, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη Άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, Άρθρο 6 παρ.3 και 4 της οδηγίας 92 / 43 / ΕΟΚ και η σχετική νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας (ΚΥΑ). Διοικητικό έγγραφο Όρος στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον καθορισμό τους και που να περιλαμβάνεται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΑΑΤ ΥΠΕΧΩΔΕ (Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Εντός 1 έτους Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία λκαι λειτουργία Αιολικών Πάρκων. Οδηγίες για την εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης Μπορεί: 1. Να ζητούνται πρόσθετα στοιχεία κατά την διαδικασία της προκαταρκτικής εκτίμησης και αξιολόγησης και να τίθενται επιπλέον όροι από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και την Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΑΑΤ ή 2. Να θεσμοθετηθεί με την ΚΥΑ η προϋπόθεση αυτή. 27

29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΩΔ.: L02 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 514 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΙ: ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1. ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΟ:Απαγόρευση χρήσης μολύβδινων βολίδων σε υγροτόπους εντός ΖΕΠ Πλήρης απαγόρευση της χρήσης μολύβδινων βολίδων σε υγροτόπους εντός ΖΕΠ. Προβλέπεται η αντικατάσταση της χρήσης μολύβδινων βολίδων με ατσάλινα σε υγροτόπους ΖΕΠ. Ορθολογική χρήση των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας, αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων τους, και της δευτερογενούς δηλητηρίασης των υδρόβιων ειδών, λόγω του μολύβδου που παραμένει στον πυθμένα του υγρότοπου από τη χρήση βολίδων μολύβδου στο νόμιμο κυνήγι. Άρθρο 7 παρ. 4, άρθρο 13 και άρθρο 14 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ Άρθρο 10 παρ.2 εδ. ζ) του παραρτήματος V της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και Παράρτημα ΙΙΙ εδάφιο γ της ΚΥΑ / Απόφαση (ο όρος αυτός θα μπορούσε να προστεθεί και στην ΚΥΑ εναρμόνισης της 79/409/ΕΟΚ) Να θεσμοθετηθεί με την παρούσα ΚΥΑ ο όρος της απαγόρευσης της χρήσης των φυσιγγίων με μολύβδινες βολίδες στους υγροτόπους. ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΑΑΤ (Δασική Υπηρεσία) Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΥΠΑΑΤ Εντός ενός (1) έτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Fisher et al., 2006 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 28

30 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΩΔ.: L03 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 3. ΘΕΣΜΙΚΑΜΕΤΡΑ ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 801, 802, 110, 111 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΙ: ΜΕΤΡΟ: Απαγόρευση εισαγωγής αλλόχθονος γενετικού υλικού στις ΖΕΠ με εμπλουτισμούς ή υβρίδια. Με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η προστασία των γενετικών πόρων των ΖΕΠ, σε ότι αφορά τόσο τα είδη χαρακτηρισμού όσο και τα υπόλοιπα είδη προτεραιότητας, καθώς και την υπόλοιπη πανίδα και χλωρίδα των ΖΕΠ. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η απαγόρευση θηραματικών εμπλουτισμών με ξενικά είδη ή φυλές. Επίσης προτείνεται να απαγορευτεί πλήρως η εισαγωγή αλλοχθονων και μεταλλαγμένων καλλιεργητικών ποικιλιών ή ειδών που δεν ανήκουν στην τοπική αυτοφυή χλωρίδα και άγρια πανίδα. Τέλος προτείνεται η απαγόρευση δραστηριοτήτων όπως η ιερακοθηρία που μπορούν να οδηγήσουν σε γενετική μόλυνση του τοπικού γενετικού υλικού των ειδών πτηνών προτεραιότητας Προστασία της γενετικής κατάστασης των ειδών χαρακτηρισμού ΖΕΠ που ανήκουν στα θηραματικά είδη και απειλούνται από τον υβριδισμό εξαιτίας των προγραμμάτων θηραματικού εμπλουτισμού. Προστασία των οικοσυστημάτων των ΖΕΠ από εισαγωγή αλλόχθονων ειδών χλωρίδας και πανίδας ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Άρθρο 11 της Οδηγίας 79/409 ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:. Πιστοποίηση από τη Δασική Υπηρεσία ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) Εντός 1 έτους 29

31 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 30

32 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΩΔ.: A01 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΙ: 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΟ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας ΖΕΠ (ΟΕΖΕΠ). Η Ομάδα Εργασίας ΖΕΠ (ΟΕΖΕΠ) θα αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Επιτροπής Φύση και των Υπουργείων ΠΕΚΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην ΟΕΖΕΠ θα συμμετέχουν έμπειρα - εξειδικευμένα στελέχη των Υπουργείων ΠΕΚΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και ειδικοί επιστήμονες του ΕΘΙΑΓΕ και περιβαλλοντικής οργάνωσης με αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπειρία στην μελέτη και προστασία των πτηνών σε εθνικό επίπεδο. Την ΕΟΖΕΠ θα υποστηρίζουν σε τακτική βάση ειδικοί επιστήμονες, ενώ θα εξασφαλιστεί και διοικητική γραμματειακή υποστήριξη. Σκοπός της ΟΕΖΕΠ είναι η υποστήριξη της διοίκησης στην λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη θεσμοθέτηση και διαχείριση των ΖΕΠ, καθώς και η παρακολούθηση αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησής τους, μέσα από τη συγγραφή περιοδικών αναφορών. Η ΟΕΖΕΠ θα ασχολείται με τεχνικά, επιστημονικά και διοικητικά θέματα που αφορούν στις χερσαίες και θαλάσσιες ΖΕΠ της Ελλάδας. Η ΟΕΖΕΠ θα συνέρχεται κάθε μήνα. Θα παραδίδει στην Επιτροπη Φύση ετήσια αναφορά πεπραγμένων, καθώς και ετήσια αναφορά της κατάστασης διατήρησης των ΖΕΠ. Γενικό μέτρο Στα καθήκοντα της επιτροπής περιλαμβάνονται: α) Η παροχή γνώμης προς την Επιτροπή Φύση, για τον καθορισμό των ορίων των υφιστάμενων και μελλοντικών ΖΕΠ με κριτήριο την ένταξη όλων των κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών χαρακτηρισμού των ΖΕΠ. β) Η υποβολή στην Επιτροπή Φύση, στοιχείων και η διατύπωση απόψεως για τα πληθυσμιακά δεδομένα που αφορούν τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ της Ελλάδας και η αντίστοιχη αναπροσαρμογή των πληθυσμιακών ορίων με βάση τα οποία καθορίζονται τα είδη χαρακτηρισμού. γ) Η διατύπωση στην Επιτροπή Φύση, αναφορών για την περιοδική αναπροσαρμογή των Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς ως προς την Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης των ειδών χαρακτηρισμού των ΖΕΠ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των λαμβανόμενων μέτρων διατήρησης, μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του εθνικού προγράμματος παρακολούθησης. δ) Ο έλεγχος και η διατύπωση απόψεων για την κατάσταση διατήρησης των ελληνικών ΖΕΠ και των ειδών χαρακτηρισμού τους και η περιοδική υποβολή, έγγραφων αναφορών προς την Επιτροπή Φύση και τις αρμόδιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. ε) Ο έλεγχος και η παροχή γνώμης για τις δράσεις προστασίας των ΖΕΠ, ιδίως για την χαρτογράφηση των κρισίμων ενδιαιτημάτων των ειδών χαρακτηρισμού, για την ανάλυση ευαισθησίας σε σχέση με τα εν λόγω είδη, καθώς και για τις μη συμβατές με τη διατήρηση των ΖΕΠ χρήσεις και δραστηριότητες. στ) Ο συντονισμός και η παροχή γνώμης για την εκπόνηση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού και των Σχεδίων Διαχείρισης των ΖΕΠ και ο έλεγχος για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. ζ) Ο έλεγχος και η παροχή γνώμης προς την Επιτροπή Φύση για τον περιφερειακό και εθνικό προγραμματισμό δημιουργίας και λειτουργίας διαχείρισης του δικτύου των ΚΑΖ, καθώς και των Σχεδίων Φύλαξης και Επικοινωνίας των ΖΕΠ. η) Ο έλεγχος και η παροχή γνώμης προς την Επιτροπή Φύση για την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εγκατάστασης και λειτουργίας Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών. θ) Ο συντονισμός και η παροχή γνώμης προς την Επιτροπή Φύση για την υλοποίηση των περιφερειακών προγραμμάτων καταπολέμησης ανταγωνιστικών ειδών και θηρευτών. Ι) Ο συντονισμός και η παροχή γνώμης προς την Επιτροπή Φύση για την υλοποίηση της εκπόνησης της στρατηγικής μελέτης σχεδιασμού αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, καθώς και για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής, καθώς και της δημιουργίας θαλάσσιων καταφυγίων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΥΠΑΑΤ. ζ) Η τακτική συνεργασία με την Επιτροπή Φύση και η υποστήριξη της τελευταίας σε οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζονται με τις ελληνικές ΖΕΠ. 31

33 ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ- ΚΟΣΤΟΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Να θεσμοθετηθεί με την παρούσα ΚΥΑ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΑΑΤ (Δασική Υπηρεσία) Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Ανταποδοτικό Ταμείο Ε για 5 χρόνια Εντός τριών (3) μηνών Περιγραφή λειτουργίας και στόχων της Ομάδας Εργασίας ΖΕΠ της Μεγάλης Βρετανίας (UK SPA Working Group Terms of Reference.pdf) 32

34 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΩΔ.: A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΟ: Ένταξη της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτη στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων εντός ΖΕΠ Δεδομένης της ευαισθησίας των ειδών χαρακτηρισμού και επειδή εξ ορισμού οι ΖΕΠ συνίστανται από τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των συγκεκριμένων ειδών, κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων εντός ΖΕΠ, θεωρείται απαραίτητη η συνυποβολή Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης (ΕΟΜ) που θα τεκμηριώνει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα είδη χαρακτηρισμού και θα προτείνει μέτρα ελαχιστοποίησής τους καθώς και πρόγραμμα παρακολούθησης. Για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου και δραστηριότητας εντός των ορίων των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και που περιλαμβάνεται στις ομάδες των Υποκατηγοριών 1 και 2 της Πρώτης Κατηγορίας, καθώς και στην Υποκατηγορία 3 της Δεύτερης Κατηγορίας της Απόφασης «Αριθ. Η.Π.: 15393/2332/ (ΦΕΚ 1022/Τ.Β / ) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο Ι του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α 91)» όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, απαιτείται Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη, εκτός αν άλλως ορίζεται από την παρούσα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Για την τελική χωροθέτηση και υλοποίηση τους, και στην περίπτωση που θα χωροθετηθούν σε κρίσιμα ενδιαιτήματα για τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας, θα πρέπει να τεκμηριωθεί επαρκώς από τη λεπτομερή εξέταση των προαναφερόμενων εναλλακτικών λύσεων, και με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, ότι το έργο δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις και με την η επιβολή αυστηρών περιβαλλοντικών όρων καθώς και συστηματικής παρακολούθησης της τήρησης τους. Σε περίπτωση που παρά τις τεκμηριωμένες αρνητικές επιπτώσεις του έργου σε κρίσιμα ενδιαιτήματα ειδών χαρακτηρισμού, δοθεί τελικά αδειοδότηση, για λόγους υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος, τότε θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς τα μέτρα αντιστάθμισης της απώλειας ενδιαιτήματος που θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση τις προβλέψεις του Άρθρου 6 παρ. 4 της Οδηγίας 92/43. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων θα εξετάζονται συσσωρευτικά και όχι μεμονωμένα. Για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στις κατηγορίες της υπ αριθμ /232/2002 (Β 1022) κοινής υπουργικής απόφασης και ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγονται, απαιτείται η εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η δε εγκατάστασή τους είναι δυνατή, εφόσον δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διατήρηση των οικολογικών χαρακτηριστικών των Ζωνών Ειδικής Προστασίας. Προτείνεται επίσης με βάση τις προβλέψεις της παράγραφου 10.ε του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α / ), εντός έξη (6) μηνών από την υπογραφή της παρούσας, εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και ΠΕΚΑ, με την οποία καθορίζονται το ύψος, η διαδικασία είσπραξης των ανταποδοτικών τελών, ο τρόπος απόδοσής τους στο ανταποδοτικό ταμείο (ΕΤΕΡΠΣ ή μελλοντικό «Πράσινο Ταμείο»), καθώς και η φύση των έργων και παρεμβάσεων αποκατάστασης και διαχείρισης που εφεξής θα χρηματοδοτούνται για τη διατήρηση των ειδών χαρακτηρισμού των ΖΕΠ και των ενδιαιτημάτων τους, με βάση τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης και το παρόν Πρόγραμμα Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ, όπως και τη διαδικασία χρηματοδότησής τους, η οποία θα περιλαμβάνει ετήσιο προγραμματισμό από πλευράς Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Φύση. ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 203, 403, 401, 703, 702, 704, 803, 202, 201, 907, 901, 903, 1212, 902 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΙ: Προστασία των ειδών και των κρισίμων ενδιαιτημάτων τους με σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση των φυσικών ενδιαιτημάτων και των οικοτόπων τους, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη. 33

35 ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Άρθρα 4 και 5 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ Άρθρο 6 παρ.3 και 4 της Οδηγίας 92 / 43 / ΕΟΚ και Σχετική νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Αριθ. Η.Π.: 15393/2332/ (ΦΕΚ 1022/Τ.Β / ) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο Ι του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α 91)» Διοικητικό έγγραφο Όροι περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τον καθορισμό τους, που να περιλαμβάνεται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΑΑΤ ΥΠΕΧΩΔΕ (Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) ΥΠΑΑΤ ΡΑΕ Ανταποδοτικό Ταμείο. Ο φορέας κατασκευής του έργου στην περίπτωση υλοποίησης επιτρεπόμενων έργων και δραστηριοτήτων που διέρχονται από ΖΕΠ. Εντός τριών (3) μηνών Μπορεί: Να ζητούνται πρόσθετα στοιχεία κατά τη διαδικασία της προκαταρτικής εκτίμησης και αξιολόγησης και να τίθενται επιπλέον όροι από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και τη Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΑΑΤ ή Να θεσμοθετηθεί με την ΚΥΑ η προϋπόθεση αυτή. 34

36 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΩΔ.: A.03 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 302 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΙ: ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΚΟΣΤΟΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΟ: Χωροθέτηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία εξορυκτικών δραστηριοτήτων εντός των περιοχών ΖΕΠ θα απαιτείται εφεξής η υποβολή και έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης, δωδεκάμηνης διάρκειας, η οποία θα περιέχει αιτιολογημένα τα ενδεδειγμένα διαχειριστικά και αντισταθμιστικά μέτρα για την άγρια πτηνοπανίδα και ιδίως για είδη χαρακτηρισμού. Στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους περιλαμβάνεται η υποχρέωση υπόγειας εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων εντός ΖΕΠ, η υιοθέτηση μη οχλουσών πρακτικών κατά την εγκατάσταση των εργοταξίων, τη λειτουργία τους και τη μεταφορά αποθήκευση των υλικών εξόρυξης, καθώς και αποκατάστασης του χώρου εξόρυξης, σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών χαρακτηρισμού της εκάστοτε ΖΕΠ, και η διαδικασία ελέγχου της πορείας αποκατάστασης, καθώς και η επιστημονική παρακολούθηση του χώρου αποκατάστασης για πιστοποίηση του βαθμού επιτυχίας της, με βάση τους τεθέντες στόχους. Προστασία των ειδών και των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους, με σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση των φυσικών ενδιαιτημάτων και των οικοτόπων τους, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη Άρθρα 4 και 5 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, Άρθρο 6 παρ.3 και 4 της Οδηγίας 92 / 43 / ΕΟΚ και η σχετική νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Διοικητικό έγγραφο Όρος στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον καθορισμό τους, που να περιλαμβάνεται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Άμεσα ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΑΑΤ ΥΠΕΧΩΔΕ (Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία λκαι λειτουργία Αιολικών Πάρκων. Οδηγίες για την εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης Μπορεί: 4. Να ζητούνται πρόσθετα στοιχεία κατά την διαδικασία της προκαταρκτικής εκτίμησης και αξιολόγησης και να τίθενται επιπλέον όροι από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και την Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΑΑΤ ή 5. Να θεσμοθετηθεί με την ΚΥΑ η προϋπόθεση αυτή. 35

37 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΩΔ.: A.04 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 505, 501, 507 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΙ: ΜΕΤΡΟ: Ειδικές ρυθμίσεις θήρας για ΖΕΠ Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην κατάλληλη διαχείριση των θηραματικών ειδών (κυρίως την αποφυγή υπερθήρευσης) και την βελτίωση των βιοτόπων τους, ιδιαίτερα για τα είδη εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στα θηράματα των αρπακτικών (πέρδικες). Για την υλοποίηση αυτού του στόχου προτείνονται: Η αναθεώρηση του ισχύοντος καθεστώτος θήρευσης για την πετροπέρδικα. Η εξαίρεση του καπακλή από κατάλογο θηρεύσιμων εξαιτίας μικρού διαχειμάζοντος πληθυσμού. Η απαγόρευση θήρευσης της ασπρομέτωπης χήνας στις περιοχές που θεωρούνται κρίσιμες για τη νανόχηνα. Η προσωρινή απαγόρευση κυνηγιού καλημάνας με στόχο την ανάκαμψη των πληθυσμών της. Η υποχρεωτική έκδοση απαγόρευσης της κυνηγετικής δραστηριότητας σε περιόδους βαρυχειμωνιάς. Προσαρμογή των πληθυσμών των ειδών σ ένα επίπεδο πού να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις. ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Άρθρα 2, 7, 13 και 14 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και άρθρο 5 παρ. 3 της Κ.Υ.Α / 85. ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Υπουργική Απόφαση Να θεσμοθετηθεί με την παρούσα ΚΥΑ ΥΠΑΑΤ (Δασική Υπηρεσία) Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ Εντός έξη (6) μηνών 36

38 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΩΔ.: A.05 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΟ: Διοικητικές ρυθμίσεις υλοτομιών εντός ΖΕΠ Η ουσιαστική εφαρμογή κανόνων ορθής δασοκομικής πρακτικής και η ενσωμάτωση διαχειριστικών στόχων διατήρησης των πτηνών, με έμφαση στην διατήρηση της μωσαϊκότητας του βιοτόπου, των ενδοδασικών διάκενων και του οικοτόνου στα όρια του δάσους. Πιο λεπτομερειακά στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις εντός ΖΕΠ: Η απαγόρευση των αποψιλωτικών υλοτομιών. Η απαγόρευση υλοτομιών σε γειτνίαση με θέσεις φωλιάσματος. Η απαγόρευση υλοτομιών σε παραποτάμια δάση ή συστάδες σε ρέματα. Η απαγόρευση εγκατάστασης δασικών φυτειών ή φύτευσης υψηλών δένδρων ή θαμνοφρακτών κοντά στις θέσεις φωλεοποίησης των ειδών χαρακτηρισμού. ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 106, 105, 507, 510, 511, 1208 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΙ: ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προστασία των ειδών και των κρισίμων ενδιαιτημάτων τους με σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση των φυσικών ενδιαιτημάτων και των οικοτόπων τους, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη. ΝΔ 86/69 (άρθρα 66 και 69) Άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3208/2003 Άρθρο 259 παρ. 3 του ΝΔ 86/69 Άρθρα 7 παρ. 3 και 8 παρ.4. της Κ.Υ.Α / 85 Άρθρα 3 παρ.2 και 5 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 6. Εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ 7. Έκδοση απόφασης Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης υλοτομίας 8. Απόφαση θεσμοθέτησης παραποτάμιων συστάδων ως προστατευτικών δασών. ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας και Δνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος) Ανάλογα με την περίπτωση: Εγκύκλιος της Δνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας και της Δνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. ΥΠΑΑΤ Εντός έξη (6) μηνών Βλ. Παράρτημα Πρόγραμμα LIFE ΦΥΣΗ 1999: ΝΑΤ/GR/ «Διατήρηση και Διαχείριση του Όρους Μαίναλο»: Μελέτη Διαχείρισης δασικών Συστάδων για τη Βιοποικιλότητα 37

39 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΩΔ.: A.06 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΟ: Διοικητικές ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης Αποσκοπεί στην συνολική ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα. Στο πλαίσιο του μέτρου προβλέπονται: Η ίδρυση θαλάσσιων καταφυγίων. Θέσπιση ειδικών περιορισμών στην αλιεία (χωρικές, εποχιακές), στο δίκτυο Θαλασσίων ΖΕΠ 4 κατηγορίες, με βάση συγκεκριμένα είδη δείκτες, με βάση τα πορίσματα σχετικής Στρατηγικής Μελέτης. Την Μελέτη αυτή προτείνεται να εκπονήσουν η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ. Σκοπός της μελέτης θα είναι η αναγνώριση των αναγκών ίδρυσης θαλάσσιων καταφυγίων και θέσπισης εποχικών και χωρικών περιορισμών στην αλιεία, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες στο θαλάσσιο χώρο, για τη διατήρηση των ειδών χαρακτηρισμού των θαλάσσιων και παράκτιων ΖΕΠ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΙ: ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 110, 111, 506 ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΚΟΣΤΟΣ: Βάση για την Στρατηγική μελέτη θα αποτελέσουν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης των ειδών χαρακτηρισμού και τα Σχέδια Διαχείρισης των ΖΕΠ, όπως αυτά κωδικοποιούνται ανά Περιφέρεια από την Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και την Επιτροπή Φύση. Η καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση των αλιευτικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για την προστασία των προστατευόμενων θαλασσίων ειδών, ιδίως σε περιοχές NATURA θαλάσσια πάρκα κλπ). Άρθρα 3 και 5 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, Διοικητικό μέτρο. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός δύο (2) ετών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΑΑΤ Γενική Δνση Αλιείας ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΑΑΤ Γενική Δνση Αλιείας ΥΠΑΑΤ Γενική Δνση Αλιείας ΕΠΑΛ Υδατοκαλλιέργεια. Δράση που αφορά στα Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα Συλλογικές δράσεις (Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος). Κόστος Στρατηγικής μελέτης : Ε 38

40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΩΔ.: Α.07 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΟ: Ρυθμίσεις αναδασμών εντός ΖΕΠ ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 703, 112, 102, 103, 705 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΙ: ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δεδομένης της σημασίας του εκτατικού αγροτικού τοπίου και των δομικών του χαρακτηριστικών (φυτοφράκτες, μεμονωμένα δέντρα, αγροδασικές συστάδες, ρέματα), θεωρείται επιβεβλημένη η εφεξής απαγόρευση της υλοποίησης αναδασμών σε ΖΕΠ όπου υπάρχουν είδη χαρακτηρισμού εξαρτώμενα άμεσα από αγροτικά οικοσυστήματα (farmland birds), με βάση τον επίσημο κατάλογο της ΕΕ και του Birdlife, η είδη στα κρίσιμα ενδιαιτήματα των οποίων συγκαταλέγονται αγροοικοσυστήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναδασμού προτείνεται η επιβολή εκπόνησης Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης, στο πλάισιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έρων αναδασμού εντός ΖΕΠ. Οι μελέτες αυτές πρέπει να προβλέπουν τα κατάλληλα διαχειριστικά και αντισταθμιστικά μέτρα. Όρος στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον καθορισμό τους, περιλαμβάνεται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Προτάσεις για προδιαγραφές υλοποίησης των συγκεκριμένων μελετών έχουν εκδοθεί από την ΕΟΕ και κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Θεσμοθέτηση εκπόνησης Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης και αυστηρής διαδικασίας αδειοδότησης στις περιοχές όπου θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Προστασία των ειδών και των κρισίμων ενδιαιτημάτων τους με σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων τους, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη. Άρθρα 4 και 5 της Oδηγίας 79/409/ΕΟΚ, Άρθρο 6 παρ.3 και 4 της Οδηγίας 92 / 43 / ΕΟΚ και η σχετική νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Διοικητικό έγγραφο. Να θεσμοθετηθεί με την παρούσα ΚΥΑ ως προαπαιτούμενο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΑΑΤ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός 1 έτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ (Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) ΥΠΑΑΤ (Δνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος) Ο φορέας κατασκευής του έργου Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία λκαι λειτουργία Αιολικών Πάρκων. Οδηγίες για την εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης Μπορεί: Είτε να ζητούνται πρόσθετα στοιχεία κατά την διαδικασία της προκαταρκτικής εκτίμησης και αξιολόγησης και να τίθενται επιπλέον όροι από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και την Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΑΑΤ ή Να θεσμοθετηθεί με την ΚΥΑ η προϋπόθεση αυτή. 39

Παραδοτέο 3 Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού

Παραδοτέο 3 Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού Αναθέτουσα Αρχή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Oρνιθοπανίδα της Οίτης

Oρνιθοπανίδα της Οίτης Oρνιθοπανίδα της Οίτης Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

GR042 Αλιάκμονας. Φάκελος περιοχής: Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση. Ανάδοχοι: Τ. Δημαλέξης Δ. Μπούσμπουρας

GR042 Αλιάκμονας. Φάκελος περιοχής: Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση. Ανάδοχοι: Τ. Δημαλέξης Δ. Μπούσμπουρας Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 11.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Στα κεφάλαια της παρούσας μελέτης που προηγήθηκαν πραγματοποιήθηκε λεπτομερής εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 2. ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 2. ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 2. ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Το σύνολο των ατόμων του ίδιου είδους που απαντώνται σε καθορισμένη περιοχή και σε συγκεκριμένο χρόνο (μπορούν να ζευγαρώνουν και να δίνουν γόνιμους

Διαβάστε περισσότερα

13/ /01/2013 Buteo rufinus Αετογερακίνα. 13/ /01/2013 Buteo buteo Γερακίνα. 13/ /01/2013 Buteo buteo Γερακίνα

13/ /01/2013 Buteo rufinus Αετογερακίνα. 13/ /01/2013 Buteo buteo Γερακίνα. 13/ /01/2013 Buteo buteo Γερακίνα Παράνομο κυνήγι Από: 01/01/2013 έως: 31/12/2013 Κωδικός Ημερομηνία Επιστημονική ονομασία Κοινή ονομασία 13/0005 02/01/2013 Buteo rufinus Αετογερακίνα 13/0012 03/01/2013 Buteo buteo Γερακίνα 13/0014 04/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, που εδρεύει στο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Σταθµός Βάσης κινητής τηλεφωνίας 1404320 ΚΑΡΙΤΣΑ Χ2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2 Εισαγωγή... 2 1.1 Γενικά... 2 1.2 Κύριος Έργου - Οµάδα Μελέτης - Υπεύθυνος Επικοινωνίας...

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Νήσος Κουφονήσι, γύρω νησίδες και νησίδες Καβάλλοι. Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Νήσος Κουφονήσι, γύρω νησίδες και νησίδες Καβάλλοι. Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου. Δρ Σταύρος Ξηρουχάκης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου. Δρ Σταύρος Ξηρουχάκης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου Πτηνά Aves Δρ Σταύρος Ξηρουχάκης ΜΦΙΚ/ Ηράκλειο 2015 ΠΑΝΙΔΑ Η πανίδα της Ελλάδας (Fauna Europaea 2004): 23.000 είδη (χέρσο & γλυκά ύδατα) + 3.500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 2 η ΠΤΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 2 η ΠΤΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α Ενότητα 2 η ΠΤΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/docs/com_2009_358_el.pdf

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/docs/com_2009_358_el.pdf Θέσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για το κυνήγι Μάιος 2010 Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2) ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ...4 3) Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ:...4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ)

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) 26.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 20/7 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΟΔΗΓΙΑ 2009/147/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή Ανθόφυτου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή Ανθόφυτου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ TRANSCOO, Φεβρουάριος 2012 Α ΦΑΣΗ Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών στα Αιολικά Πάρκα

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών στα Αιολικά Πάρκα Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών στα Αιολικά Πάρκα Επιπτώσεις αιολικών στα πουλιά /βιοποικιλότητα Πρόσκρουση/ενόχληση/εκτόπιση/ απώλεια βιοτόπων Αναπτυξιακές παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

KRI135 - Εκβολή Γεροποτάμου

KRI135 - Εκβολή Γεροποτάμου KRI135 - Εκβολή Γεροποτάμου Περιγραφή Ο Γεροπόταμος εκβάλει στον όρμο της Μεσαράς, περίπου 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Τυμπάκι, στο Δήμο Φαιστού. Συμπεριλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR431398000

Διαβάστε περισσότερα

24 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΔΙΑΡΙΖΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

24 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΔΙΑΡΙΖΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.3.2009 COM(2009) 129 τελικό 2009/0043 (COD) C6-0102/09 Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

Διαβάστε περισσότερα

LES001 - Αλυκή Καλλονής

LES001 - Αλυκή Καλλονής LES001 - Αλυκή Καλλονής Περιγραφή Η Αλυκή βρίσκεται 3,5 χλμ νοτιοανατολικά της Καλλονής. Συμπεριλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR411324000 (Ζαλίδης & Ματζαβέλας 1994) και στην απογραφή του WWF

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή Έλους Αρτζάν. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή Έλους Αρτζάν. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σσμπληρωμαηικό παραδοηέο: Εθνικός καηάλογος ειδών ταρακηηριζμού ΖΕΠ

Σσμπληρωμαηικό παραδοηέο: Εθνικός καηάλογος ειδών ταρακηηριζμού ΖΕΠ Αναθέτοσσα Αρτή: Υ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε. - Δ/νζη Περιβαλλονηικού Στεδιαζμού Τμήμα Διατείριζης Φσζικού Περιβάλλονηος Προζδιοριζμός ζσμβαηών δραζηηριοηήηων ζε ζτέζη με ηα είδη ταρακηηριζμού ηων Ζωνών Ειδικής Προζηαζίας

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Όρη Όρλιακας και Τσούργιακας. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων

Φάκελος περιοχής: GR Όρη Όρλιακας και Τσούργιακας. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Θεσσαλονίκη: ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 16/115 Θέμα :

Αθήνα: Θεσσαλονίκη: ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 16/115 Θέμα : ΠΡΟΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Α.Π. Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περ/ντος Τμήμα Γ Τηλ.: 2102124712, Fax:2105242596 Email: diaxeirisi.dason@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

SAM001 - Αλυκή Ψιλής Άμμου

SAM001 - Αλυκή Ψιλής Άμμου SAM001 - Αλυκή Ψιλής Άμμου Περιγραφή Η αλυκή Ψιλής Άμμου βρίσκεται δυτικά του ομώνυμου οικισμού, περίπου 3,6 χιλιόμετρα νότια από το Παλαιόκαστρο και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Βόρεια Σύρος και νησίδες. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Βόρεια Σύρος και νησίδες. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.3 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.3 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα για την Ορνιθοπανίδα Έργου: Σελίδα 2 από 47 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Γενικές πληροφορίες για την ορνιθοπανίδα των πεδινών εκτάσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Ροδόπης 4 Βασική νομοθεσία 4 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Δέλτα Πηνειού. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Δέλτα Πηνειού. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ THE COMPANY NAME] ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ THE COMPANY NAME] ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE 2011 COMPANY NAME] ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντάκτες: Μαργαρίτα Τζάλη, Νίκος Προμπονάς,

Διαβάστε περισσότερα

ηνηρεία εμέιημεο θαη ζπζηεκαηηθήο ησλ Σεηξαπόδσλ

ηνηρεία εμέιημεο θαη ζπζηεκαηηθήο ησλ Σεηξαπόδσλ ηνηρεία εμέιημεο θαη ζπζηεκαηηθήο ησλ Σεηξαπόδσλ καδί κε Κξηηήξηα θαη πξαθηηθνύο ηξόπνπο αλαγλώξηζήο ηνπο Πέηξνο Λπκπεξάθεο Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο Παλεπηζηήκην Κξήηεο Βαζκνί ζπγγέλεηαο Θειαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1979L0409 01/05/2004 Αριθµός σελίδων: 26 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας. Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας. Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Νότια Μάνη. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Νότια Μάνη. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR102 Όρος Όθρυς», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR102 Όρος Όθρυς», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας. ΕΡΓΟ: «Καθορισμός Μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, με πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές» ΦΑΣΗ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

10 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

10 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 2 η ΠΤΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 2 η ΠΤΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α Ενότητα 2 η ΠΤΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο , για τον Νομό Λασιθίου. ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ: Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο , για τον Νομό Λασιθίου. ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 23/8/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αγ. Νικόλαος 19-08-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 23 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ. 37338/ 1807/2010 κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Υγρότοπος Σχοινιά. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Υγρότοπος Σχοινιά. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ για το πρόγραμμα. Τα Πουλιά στην Πόλη

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ για το πρόγραμμα. Τα Πουλιά στην Πόλη ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ για το πρόγραμμα Τα Πουλιά στην Πόλη Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποιήσης στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 1 Γνωρίζοντας τα Πουλιά Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης

Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης 1 Μέρη πουλιού 2 3 Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πτηνών της λίμνης της Ορόκλινης Συγγραφή κειμένων κλείδας Δρ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2 Ομαδοποίηση ειδών χαρακτηρισμού ανάλογα με τις οικολογικές τους απαιτήσεις

Παραδοτέο 2 Ομαδοποίηση ειδών χαρακτηρισμού ανάλογα με τις οικολογικές τους απαιτήσεις Αναθέτουσα Αρχή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR003 Δάσος Δαδιάς Δερείου Αισύμης», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR003 Δάσος Δαδιάς Δερείου Αισύμης», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας. ΕΡΓΟ: «Καθορισμός Μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, με πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές» ΦΑΣΗ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Νήσος Κουφονήσι, γύρω νησίδες και νησίδες Καβάλλοι»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Νήσος Κουφονήσι, γύρω νησίδες και νησίδες Καβάλλοι» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 18 Αυγούστου 2014 Ταχ. Δ/νση : Άστρος Ταχ. Κώδικας 220 ΟΙ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR051 Όρος Βούρινος», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR051 Όρος Βούρινος», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας. ΕΡΓΟ: «Καθορισμός Μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, με πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές» ΦΑΣΗ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Βορειοανατολική Τήνος και νησίδες. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων

Φάκελος περιοχής: GR Βορειοανατολική Τήνος και νησίδες. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR036 Όρος Ίταμος», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR036 Όρος Ίταμος», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας. ΕΡΓΟ: «Καθορισμός Μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, με πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές» ΦΑΣΗ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

13 Νοεμβρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

13 Νοεμβρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Όρος Άθως και παράκτια θαλάσσια ζώνη. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων

Φάκελος περιοχής: GR Όρος Άθως και παράκτια θαλάσσια ζώνη. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT. Management of the SPA site of Andros Island to achieve a Favourable Conservation Status for its priority species.

PROJECT. Management of the SPA site of Andros Island to achieve a Favourable Conservation Status for its priority species. LIFE+ Nature & Biodiversity 2010- A1 LIFE+ 2010 FOR ADMINISTRATION USE ONLY LIFE+ 10 NAT/ /GR/000637. PROJECT Project title (max. 120 characters): Management of the SPA site of Andros Island to achieve

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού

Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού 1 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Νοέμβριος 2012 Ομάδα εργασίας Μαλαμώ Κορμπέτη Δανάη Πορτόλου Θάνος

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς Φιλελλήνων Αθήνα Tηλ.: Fax:

WWF Ελλάς Φιλελλήνων Αθήνα Tηλ.: Fax: Υπόμνημα: WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 www.wwf.gr Επιβεβλημένη η αλλαγή προσέγγισης ως προς την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην κεντρική περιοχή των νομών Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολογία για την προστασία της φύσης

Βαθμολογία για την προστασία της φύσης Βαθμολογία για την προστασία της φύσης ΕΛΛΑΔΑ Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981. Το δίκτυο Natura 2000 αποτελείτο μέχρι πρόσφατα από 419 περιοχές, που κάλυπταν 42.946 χλμ 2, και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι και βραχονησίδες) Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι και βραχονησίδες) Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

BirdWING Newsletter. Οι φορείς διαχείρισης και το Birdwing στην έκθεση του Birdfair. The Birdwing Newsletter. Πρόγραμμα για τον Αργυροπελεκάνο

BirdWING Newsletter. Οι φορείς διαχείρισης και το Birdwing στην έκθεση του Birdfair. The Birdwing Newsletter. Πρόγραμμα για τον Αργυροπελεκάνο BirdWING Newsletter Τεύχος 13, φθινόπωρο 2012 Στο τεύχος αυτό νέα από: Αξιό- Αλιάκμονα- Λουδία Λίμνη Κερκίνη Δέλτα Έβρου Πρέσπες Πόρτο Λάγος/ Νέστο The Birdwing Newsletter σας φέρνει όλα τα νέα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Ρούλα Τρίγκου ασολόγος MSc Συντονίστρια Ενημέρωσης ράσεων ιατήρησης ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ- 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ΑΝ ΡΟΣ ιαχρονική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Α. Τσιόντσης 1, Ι. Μελιάδης 1 και B. Hallmann 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Δασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 63093 29 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4669 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 19/3696/12-01-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γραφείο Θήρας Ταχ. Δ/νση : Άστρος Ταχ. Κώδικας 220

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Δυτική Μήλος, Αντίμηλος, Πολύαιγος και νησίδες. Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Δυτική Μήλος, Αντίμηλος, Πολύαιγος και νησίδες. Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1000402 (ΑΓΙΑ)

ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1000402 (ΑΓΙΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την Ανανέωση και Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό 1000402 (ΑΓΙΑ) της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. η µελετήτρια ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρίστε τα παρακάτω είδη: 2. α) Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) β) Tσίχλα (κοινή) (Turdus philomelos) γ) Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)

Αναγνωρίστε τα παρακάτω είδη: 2. α) Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) β) Tσίχλα (κοινή) (Turdus philomelos) γ) Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4193 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1 Δασική Υπηρεσία... Ημερομηνία... 201... Επώνυμο... Όνομα... Ον. Πατρός... Α.Δ.Τ.... Αναγνωρίστε τα παρακάτω είδη: 1. α) Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Όρος Βαρδούσια. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Όρος Βαρδούσια. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ THE COMPANY NAME] ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ THE COMPANY NAME] ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE 2012 COMPANY NAME] ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντάκτες: Μαργαρίτα Τζάλη, Νίκος Προμπονάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΡΓΟ: «Καθορισμός Μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, με πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές» ΦΣΗ Γ: Πιλοτική

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Σάμος: Όρος Κέρκης. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Σάμος: Όρος Κέρκης. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Τελική αναφορά Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου Υ.Α. «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophronpercnopterus) στην Ελλάδα»

Θέμα:Διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου Υ.Α. «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophronpercnopterus) στην Ελλάδα» 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000, Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα Προς τον Αν. Υπουργό ΥΠΕΝ κ Σ. Φάμελλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017 Θέμα:Διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων

Φάκελος περιοχής: GR Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

#57. Αφιέρωμα Οι τελευταίοι των Ασπροπάρηδων 5 χρόνια δράσης για την «Επιστροφή του Ασπροπάρη»

#57.  Αφιέρωμα Οι τελευταίοι των Ασπροπάρηδων 5 χρόνια δράσης για την «Επιστροφή του Ασπροπάρη» #57 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΟΕ) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 LIFE10 NAT/BG/000152 Αφιέρωμα Οι τελευταίοι των Ασπροπάρηδων 5 χρόνια δράσης για την «Επιστροφή του Ασπροπάρη»

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο BirdWING

Ενηµερωτικό ελτίο BirdWING Ενηµερωτικό ελτίο BirdWING Τόµος 1 Τεύχος 2 φθινόπωρο / χειµώνας 2008 Σε αυτό το δελτίο, νέα από τα Κέντρα Πληροφόρησης: άσους αδιάς έλτα Έβρου Υγρότοπου Κερκίνης Λίµνης Μικρής Πρέσπας Υγροτόπων Αξιού

Διαβάστε περισσότερα

24 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΞΕΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

24 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΞΕΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE COMPANY NAME] Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR139 Όρος Όλυμπος, Λέσβος», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR139 Όρος Όλυμπος, Λέσβος», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας. ΕΡΓΟ: «Καθορισμός Μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, με πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές» ΦΣΗ Γ: Πιλοτική

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Σαμοθράκη: Όρος Φεγγάρι και παράκτια ζώνη. Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Σαμοθράκη: Όρος Φεγγάρι και παράκτια ζώνη. Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE THE Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPANY NAME]

[TYPE THE Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPANY NAME] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE COMPANY NAME] Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 5. ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ ΠΤΗΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 5. ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ ΠΤΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 5. ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ ΠΤΗΝΑ 1. Σκουφοβουτηχτάρα Podiceps cristatus Περιγραφή Το μεγαλύτερο είδος της οικογένειας το καλοκαίρι διακρίνεται από το λευκό λαιμό, τα δύο μαύρα λοφία και

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Βόρεια Χίος. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Βόρεια Χίος. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους WWF Ελλάς / Α. Βonetti Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ. Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης

Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ. Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης Η λίμνη Κορώνεια βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία, 20 km

Διαβάστε περισσότερα

LES005 - Λιμνοθάλασσα Μέσων

LES005 - Λιμνοθάλασσα Μέσων LES005 - Λιμνοθάλασσα Μέσων Περιγραφή Η λιμνοθάλασσα Μέσων βρίσκεται στο μυχό του κόλπου Καλλονής, 6,8 χλμ νότια-νοτιοανατολικά του οικισμού Αγία Παρασκευή. Συμπεριλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Ποιο από τα παρακάτω είδη δεν ανήκει στα κορακοειδή;

5. Ποιο από τα παρακάτω είδη δεν ανήκει στα κορακοειδή; ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4201 3 Δασική Υπηρεσία... Ημερομηνία... 201... Επώνυμο... Όνομα... Ον. Πατρός... Α.Δ.Τ.... Ποιο είδος εικονίζεται στις παρακάτω φωτογραφίες; 1. α) Κυνηγόπαπια

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας Η κατάσταση των ΣΠΠΕ (ΙΒΑs) 2006

ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας Η κατάσταση των ΣΠΠΕ (ΙΒΑs) 2006 ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας Η κατάσταση των ΣΠΠΕ (ΙΒΑs) 2006 Μαρίλια Καλούλη, Συντονίστρια ικτύου Υπευθύνων Παρακολούθησης ΣΠΠΕ Οκτώβριος 2007 Κατάλογος περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. για την Ορνιθοπανίδα στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Όρος Όθρυς, Βουνά Γκούρας και Φαράγγι Παλαιοκερασιάς»,

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. για την Ορνιθοπανίδα στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Όρος Όθρυς, Βουνά Γκούρας και Φαράγγι Παλαιοκερασιάς», για την Ορνιθοπανίδα στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας Όρος Όθρυς, Βουνά Γκούρας και Φαράγγι Παλαιοκερασιάς», με κωδικό GR1430006 ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΓΟΡΑΧΗ ΙΣΧΥΟΣ 17MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΟΓΟΡΑΧΗ, ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE THE Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPANY NAME]

[TYPE THE Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPANY NAME] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE COMPANY NAME] Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρίστε τα παρακάτω είδη: 2. α) Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) β) Tσίχλα (κοινή) (Turdus philomelos) γ) Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)

Αναγνωρίστε τα παρακάτω είδη: 2. α) Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) β) Tσίχλα (κοινή) (Turdus philomelos) γ) Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4193 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1 Δασική Υπηρεσία... Ημερομηνία... 201... Επώνυμο... Όνομα... Ον. Πατρός... Α.Δ.Τ.... Αναγνωρίστε τα παρακάτω είδη: 1. α) Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Φορείς υλοποίησης έργου: Η παρουσίαση αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού πακέτου «Εκπαιδευτικό υλικό για τη

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Πυγοποδόμορφα Σκουφοβουτηχτάρι, Podiceps cristatus

Τάξη Πυγοποδόμορφα Σκουφοβουτηχτάρι, Podiceps cristatus Τάξη Πυγοποδόμορφα Σκουφοβουτηχτάρι, Podiceps cristatus Ζουν σε λίμνες ή υφάλμυρα νερά. Φτιάχνουν τις φωλιές τους στην επιφάνεια της λίμνης πάνω σε υδρόβια φυτά. Σπάνια απομακρύνεται από την όχθη. Τάξη

Διαβάστε περισσότερα