Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.3 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.3 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα"

Transcript

1 για την Ορνιθοπανίδα

2 Έργου: Σελίδα 2 από 47 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Γενικές πληροφορίες για την ορνιθοπανίδα των πεδινών εκτάσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Ροδόπης 4 Βασική νομοθεσία 4 Συνοπτική επισκόπηση της ορνιθοπανίδας της περιοχής όπως προέκυψε από τη ΜΠΚΕ 5 Αντικείμενο του έργου 6 2 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 7 Μέθοδοι δειγματοληψίας 7 Θέσεις δειγματοληψίας 8 Εκτίμηση του μεγέθους και της θέσης των επικρατειών 9 Περιορισμοί, αβεβαιότητα και συστηματικά σφάλματα 10 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11 Επιβεβαιωμένη παρουσία ειδών ορνιθοπανίδας κατά μήκος της όδευσης 11 Πιθανότητες εγκατοίκησης ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή μελέτης 13 Πληθυσμιακά δεδομένα (συμπ. των επικρατειών) 15 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 18 Λίστα Πινάκων Κύρια είδη και περιοχές ενδιαφέροντος 18 Πίνακας 2-1 ΚΟΣΜΙΟ Τυχαία επιλεγμένα σημεία δειγματοληψίας 9 Πίνακας 2-2 ΝΕΣΤΟΣ Τυχαία επιλεγμένα σημεία δειγματοληψίας 9 Πίνακας 3-1 Είδη πτηνών διαχειριστικού ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκαν στην περιοχή μελέτης 11 Πίνακας 3-2 Πιθανότητα εγκατοίκησης (occupancy probability) για ta επικρατέστερα είδη κατά μήκος της εναλλακτικής όδευσης στο Κόσμιο (βλ. και Παράρτημα V) 14 Πίνακας 3-3 Πίνακες εγκατοίκησης (occupancy probability) για ta επικρατέστερα είδη κατά μήκος της εναλλακτικής όδευσης στο Νέστο (βλ. και Παράρτημα V) 14 Πίνακας 3-4 Σημεία δειγματοληψίας, στα οποία εντοπίστηκαν επικράτειες φωλιάσματος ειδών με διαχειριστικό ενδιαφέρον 15 Πίνακας 3-5 Είδη διαχειριστικού ενδιαφέροντος και οι πληθυσμοί τους στην Ελλάδα 17 Πίνακας 4-1 Συνοπτικά εδομένα- Κατάσταση της παρουσίας των ειδών διαχειριστικού ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκαν κατά μήκος της εναλλακτικής όδευσης στο Νέστο και το Κόσμιο 18 Λίστα Εικόνων Εικόνα ΙΙ- 1 Επικράτειες Χαλκοκουρούνων στην πεδιάδα του Κοσμίου 23 Εικόνα ΙΙ- 2 Εκτιμώμενες επικράτειες της Πέρδικας και των Κορυδαλλών στην πεδιάδα

3 Έργου: Σελίδα 3 από 47 Εικόνα ΙΙ- 3 Εικόνα ΙΙ- 4 Εικόνα ΙΙ- 5 του Κοσμίου ( υτικό τμήμα) 23 Εκτιμώμενες επικράτειες της Πέρδικας και των Κορυδαλλών στην πεδιάδα του Κοσμίου (Ανατολικό τμήμα) 24 Θέση φωλιάσματος Μελισσοφάγων και Χαλκοκουρούνων εντός μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στην πεδιάδα του Κοσμίου (επικράτεια Ν. 5) 24 Χαλκοκουρούνα που κουρνιάζει σε μεταλλικό στύλο του υπάρχοντος αγωγού φυσικού αερίου στην πεδιάδα του Κοσμίου (επικράτεια Ν. 3) 25

4 Έργου: Σελίδα 4 από 47 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικές πληροφορίες για την ορνιθοπανίδα των πεδινών εκτάσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Ροδόπης Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη θεωρούνται από τις πιο σημαντικές περιοχές για τα πουλιά στην Ελλάδα, λόγω του μεγάλου πλούτου ειδών, καθώς επίσης και λόγω της ύπαρξης ειδών διαχειριστικού ενδιαφέροντος (σπάνια ή απειλούμενα είδη) (Χανδρινός& Ακριώτης, 1997). Κατά συνέπεια, κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν θεσμοθετηθεί αρκετές προστατευόμενες περιοχές, όπως εξάλλου προβλέπεται από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η περιοχή του Έργου βρίσκεται κοντά σε τέσσερις οριοθετημένες περιοχές του ικτύου Natura 2000, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Κοιλάδα Κομψάτου - GR ; Λίμνες Βιστωνίδα, Ισμαρίδα Λιμνοθάλασσες Πόρτο Λάγος, Αλυκή Πτελέα, Ξηρολίμνη, Καρατζά - GR ; έλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα - GR ; Στενά Νέστου - GR ), καθώς και σε Καταφύγια Άγριας Ζωής ( Η παρούσα μελέτη εστιάζει κυρίως στα πουλιά των πεδινών και των καλλιεργούμενων εκτάσεων, οι περισσότερες εκ των οποίων δεν βρίσκονται σε καθεστώς νομικής προστασίας. Οι βιοκοινότητες των πουλιών στις αγροτικές περιοχές και κυρίως σε περιοχές όπου εφαρμόζονται πρακτικές εντατικής γεωργίας, χαρακτηρίζονται από σχετικά μικρότερο πλούτο ειδών. Παρόλα αυτά, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μπορεί να λειτουργούν ως περιοχές τροφοληψίας για διάφορα είδη διαχειριστικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα για το Λευκοπελαργό (Ciconia ciconia) (PECBMS, ) και διάφορα είδη αρπακτικών όπως το Γερακαετό (Hieraaetus pennatus) ή τον Καλαμόκιρκο (Circus aeruginosus) (Guerrero κ.ά., 2012). Ενίοτε, οι αγροτικές περιοχές μπορεί να έχουν ιδιαίτερη σημασία για είδη με ενδιαφέρον διατήρησης, όπως η Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus), η Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix), η Σταρήθρα (Alauda arvensis), η Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla), η Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra) και ο Σταχτοκεφαλάς (Lanius minor) (Guerrero κ.ά., 2012, PECBMS, ). Βασική νομοθεσία Η Οδηγία για τα Πτηνά 2009/147/ΕΕ είναι το κύριο νομοθετικό εργαλείο για την προστασία των άγριων πτηνών τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα. Αποτελεί το παλαιότερο νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης και αφορά στην προστασία των ενδιαιτημάτων των απειλούμενων και μεταναστευτικών ειδών. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο

5 Έργου: Σελίδα 5 από 47 σχέδιο για την προστασία των ειδών διαχειριστικού ενδιαφέροντος, τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας, και απαγορεύει τις δραστηριότητες που απειλούν άμεσα τα πουλιά. Πέραν της ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, η Ελλάδα διαθέτει μία πληθώρα παλαιότερων περιβαλλοντικών νόμων, οι οποίοι προβλέπουν την προστασία της άγριας ζωής και των ενδιαιτημάτων της (π.χ. οι Νόμοι 1650/86 και 2637/1998 για τη δημιουργία Εθνικών Πάρκων και Καταφυγίων Άγριας Ζωής, αντίστοιχα). Επιπλέον, η Κόκκινη Λίστα των Απειλούμενων Ειδών της IUCN παρέχει μία εκτίμηση για την κατάσταση διατήρησης των ειδών των φυτών και των ζώων σε παγκόσμια κλίμακα ( Μία πιο εμπεριστατωμένη εκτίμηση της κατάστασης των τοπικών πληθυσμών δίνεται από το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις & Μαραγκού, 2009). Επίσης, η Ελλάδα πρόσφατα υιοθέτησε το Πρόγραμμα των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (IBAs), μία πρωτοβουλία του Birdlife International, με στόχο την καταγραφή, παρακολούθηση και προστασία των περιοχών ζωτικής σημασίας για τα σημαντικά είδη πτηνών ή τους αντιπροσωπευτικούς πληθυσμούς της ορνιθοπανίδας (Portolou κ.ά., 2009). Συνοπτική επισκόπηση της ορνιθοπανίδας της περιοχής όπως προέκυψε από τη ΜΠΚΕ Στη ΜΠΚΕ καταγράφηκαν συνολικά 141 διαφορετικά είδη πτηνών στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι παρατηρήσεις αφορούν στις βιοκοινότητες τόσο της άνοιξης όσο και του φθινοπώρου. Τα παραποτάμια δάση και οι μη εντατικές καλλιέργειες θεωρήθηκαν εν γένει πλουσιότερες περιοχές ως προς τον αριθμό των ειδών. Κατά μήκος της βασικής όδευσης της ΜΠΚΕ υπήρξαν παρατηρήσεις αρπακτικών ειδών- στόχων όσον αφορά την προστασία όπως το Σαΐνι (Accipiter brevipes), η Αετογερακίνα (Buteo rufinus), ο Κραυγαετός (Aquila pomarina), ο Φιδαετός (Circaetus gallicus) και ο Γερακαετός (Hieraaetus pennatus), αλλά και ειδών που συχνάζουν σε αγροτικές περιοχές όπως οι Χαλκοκουρούνες (Coracias garrulus), οι μελισσοφάγοι (Merops apiaster), οι πετροτριλίδες (Burhinus oedicnemus), το οχθοχελίδονο (Riparia riparia), οι δεντροσταρήθρες (Lullula arborea) και οι γαλιάντρες (Melanocorypha calandra). Στην ευρύτερη περιοχή του ανατολικού τμήματος του ΤΑP, σημαντικότερες περιοχές για την ορνιθοπανίδα θεωρήθηκαν το πευκοδάσος του Λουτρού στον Έβρο, οι κοιλάδες των ποταμών Κομψάτος και Φιλιούρης και το Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Κρηνίδος Φυλλίδος».

6 Έργου: Σελίδα 6 από 47 Αντικείμενο του έργου Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην παρουσία των ειδών της ορνιθοπανίδας κατά μήκος της εναλλακτικής όδευσης του αγωγού στην περιοχή του Νέστου και του Κοσμίου, με σκοπό να δώσει βασικές πληροφορίες για την κατάσταση της ορνιθοπανίδας πριν την έναρξη της κατασκευής του Έργου και να προσδιορίσει πιθανές επιπτώσεις του Έργου κυρίως σε είδη που θεωρούνται «υψηλής διαχειριστικής αξίας» όπως τα είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα Άγρια Πτηνά (Οδηγία 2009/147/ΕΕ) ή του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Παρότι μόνο ένα τμήμα της περιοχής μελέτης βρίσκεται εντός των ορίων εθνικά θεσμοθετημένων προστατευόμενων περιοχών (Εθνικά Πάρκα, ΖΕΠ ή Καταφύγια Άγριας Ζωής), στην ευρύτερη περιοχή της όδευσης είναι γνωστό ότι υπάρχουν είδη με ειδικό ενδιαφέρον διατήρησης (Handrinos & Akriotis, 1997). Κατά συνέπεια, η έρευνα πεδίου είχε ως στόχο να πραγματοποιήσει: αδρή εκτίμηση του αριθμού των ειδών και των σημαντικών για τα πουλιά ενδιαιτημάτων με έμφαση στον εντοπισμό των επικρατειών και των θέσεων φωλιάσματος των ειδών διαχειριστικού ενδιαφέροντος υπολογισμό της ς εγκατοίκησης (occupancy probability) των πιο κοινών ειδών (ανεξάρητα από το αν αποτελούν είδη «υψηλής διαχειριστικής αξίας» ή όχι) κατά μήκος των προαναφερθέντων τμημάτων της όδευσης του αγωγού

7 Έργου: Σελίδα 7 από 47 2 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Μέθοδοι δειγματοληψίας Το θεωρητικό υπόβαθρο της Μοντελοποίησης Εγκατοίκησης (occupancy modelling) δίνεται αναλυτικά από τους McKenzie κ.ά. (2002) και Donovan & Hines (2007). Με τον όρο «εγκατοίκηση» ορίζεται η συνεχής παρουσία ενός είδους στην περιοχή μελέτης κατά την διάρκεια της δειγματοληπτικής περιόδου. Ως «εγκατοίκησης» (occupancy probability) ορίζεται το ποσοστό των θέσεων δειγματοληψίας που καταλαμβάνονται από το εκάστοτε υπό μελέτη είδος.τα πρωτογενή δεδομένα συγκεντρώνονται με πολλαπλές επισκέψεις στα σημεία δειγματοληψίας της περιοχής μελέτης, στα οποία σημεία καταγράφονται ανά επίσκεψη τα είδη που παρατηρούνται: για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης.τα σημεία δειγματοληψίας επιλέχθηκαν τυχαία κατά μήκος των εναλλακτικών οδεύσεων στο Κόσμιο και τον Νέστο (πίνακες 2-1 & 2-2). Οι πολλαπλές επισκέψεις στα ίδια σημεία εξασφαλίζουν ότι π.χ. ένα είδος «Α» που δεν παρατηρήθηκε στην 1 η επίσκεψη μπορεί να παρατηρηθεί σε κάποια ή κάποιες από τις επόμενες επισκέψεις και το γεγονός αυτό επιτρέπει τον υπολογισμό της ς ανίχνευσης (ή αλλιώς εντοπισμού) του είδους όταν αυτό είναι μεν παρόν, αλλά για κάποιους λόγους ο παρατηρητής δεν το βλέπει. Από την ανίχνευσης (που για τα περισσότερα είδη είναι <1) και με βάση την παρουσία/απουσία των ειδών από τα επιλεγμένα σημεία δειγματοληψίας στο σύνολο των δειγματοληψιών (encounter history), υπολογίζεται με μεθόδους πιθανοφάνειας η εκτιμούμενη πραγματική εγκατοίκησης (occupation probability) των ειδών στην περιοχή μελέτης η οποία είναι μεγαλύτερη από εκείνη που υποδεικνύει ο απλοϊκός εκτιμητής εφόσον λαμβάνει υπόψη και σημεία δειγματοληψίας στα οποία το είδος δεν καταγράφηκε, αλλά πιθανότατα υπάρχει. Στα σημεία δειγματοληψίας πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) διαδοχικές επισκέψεις από τους ίδιους πάντα παρατηρητές εντός δύο (2) ημερών. Καταγράφηκαν όλες οι παρατηρήσεις, αλλά για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μόνο εκείνες οι ομάδες ταξινόμησης, για τις οποίες υπήρχαν τουλάχιστον είκοσι (20) παρατηρήσεις συνολικά στην εκάστοτε περιοχή μελέτης. Οι υπόλοιπες ομάδες ταξινόμησηςείτε θεωρήθηκαν ως τυχαίοι επισκέπτες είτε η κατάσταση παρουσίας τους στην περιοχή κρίθηκε αβέβαιη. Οι ευκαιριακές ομάδες ταξινόμησης και τα είδη που είναι γνωστό ότι φωλιάζουν σε άλλες περιοχές θεωρήθηκαν ως επισκέπτες για αναζήτηση τροφής στην περιοχή του έργου και γι αυτό και δεν αναλύθηκαν περαιτέρω. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό PRESENCE ( Οι αντίστοιχες πληροφορίες για κάθε είδος και για κάθε περιοχή δειγματοληψίας παρουσιάζονται στα Παραρτήματα της παρούσας μελέτης. ύο μοντέλα

8 Έργου: Σελίδα 8 από 47 χρησιμοποιήθηκαν: το μοντέλο «μία ομάδα, εντοπισμού μεταβαλλόμενη ανά δειγματοληψία» και το μοντέλο «μία ομάδα, σταθερή εντοπισμού». Τα αποτελέσματα παρατίθενται στο Παράρτημα V: το μοντέλο που υποστηρίζεται καλύτερα από τα δεδομένα είναι αυτό με την μικρότερη τιμή AIC (Akaike Information Criterion). Η διαδικασία καταγραφής των πουλιών ακολούθησε την μέθοδο καταγραφής σημειακών δεδομένων (Bibby & al 2000) και αναλύεται στην επόμενη παράγραφο Οι δειγματοληψίες των πουλιών πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα Ιουνίου, κατά μήκος των παρακάτω τμημάτων της εναλλακτικής όδευσης του αγωγού: IP IP251-15: εναλλακτική όδευση στην περιοχή του Κοσμίου IP IP : εναλλακτική όδευση στην περιοχή του Νέστου Για τη συλλογή των δεδομένων ακολουθήθηκε η μέθοδος των σημειακών παρατηρήσεων (Bibby & al 2000)ως εξής: Καταγράφονταν όλα τα είδη που εντοπίζονταν με οπτική ή ακουστική παρατήρηση σε διάστημα 10 λεπτών και εντός κύκλου ακτίνας 100μ γύρω από κάθε προεπιλεγμένο σημείο δειγματοληψίας. Κάθε σημείο δειγματοληψίας βρισκόταν κοντά στην όδευση (<300m). Σε κάθε σημείο πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) δειγματοληψίες από τους ίδιους δύο παρατηρητές, υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (απουσία βροχοπτώσεων ή ισχυρών ανέμων). Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν το (περίπου μεταξύ 8:30-13:30) και το (περίπου μεταξύ 18:00-21:00). Παρότι τα πουλιά εμφανίζουν τη μέγιστη δραστηριότητά τους κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, οι εργασίες πεδίου πραγματοποιήθηκαν 1-2 ώρες μετά την ανατολή για λόγους ασφαλείας. Η σειρά επίσκεψης των σημείων αντιστρεφόταν κάθε φορά, ώστε να περιοριστεί τυχόν επίδραση της ώρας της ημέρας στη δραστηριότητα των ειδών και κατ επέκταση στην εντοπισμού τους. Θέσεις δειγματοληψίας Συνολικά συλλέχθηκαν δεδομένα παρουσίας/απουσίας για όλα τα παρατηρηθέντα είδη πουλιών σε οχτώ (8) τυχαία επιλεγμένα σημεία δειγματοληψίας εντός της περιοχής μελέτης του Κοσμίου (Πίνακας 2-1) και του Νέστου (Πίνακας 2-2), αντίστοιχα.

9 Έργου: Σελίδα 9 από 47 Πίνακας 2-1 ΚΟΣΜΙΟ Τυχαία επιλεγμένα σημεία δειγματοληψίας ΚΟΣΜΙΟ Τυχαία επιλεγμένα σημεία δειγματοληψίας Γεωγραφικό μήκος (ΕΓΣΑ 87) Γεωγραφικό πλάτος (ΕΓΣΑ 87) Τυχαίο σημείο Κόσμιο , ,84 Τυχαίο σημείο Κόσμιο , ,75 Τυχαίο σημείο Κόσμιο , ,26 Τυχαίο σημείο Κόσμιο , ,73 Τυχαίο σημείο Κόσμιο , ,45 Τυχαίο σημείο Κόσμιο , ,64 Τυχαίο σημείο Κόσμιο , ,63 Τυχαίο σημείο Κόσμιο , ,22 Πηγή: Έρευνες πεδίου EXERGIA (Ιούνιος ) Πίνακας 2-2 ΝΕΣΤΟΣ Τυχαία επιλεγμένα σημεία δειγματοληψίας ΝΕΣΤΟΣ Τυχαία επιλεγμένα σημεία δειγματοληψίας Γεωγραφικό μήκος (ΕΓΣΑ 87) Γεωγραφικό πλάτος (ΕΓΣΑ 87) Τυχαίο σημείο Νέστος , ,63 Τυχαίο σημείο Νέστος , ,98 Τυχαίο σημείο Νέστος , ,36 Τυχαίο σημείο Νέστος , ,47 Τυχαίο σημείο Νέστος , ,54 Τυχαίο σημείο Νέστος , ,93 Τυχαίο σημείο Νέστος , ,93 Τυχαίο σημείο Νέστος , ,41 Πηγή: Έρευνες πεδίου EXERGIA (Ιούνιος ) Εκτίμηση του μεγέθους και της θέσης των επικρατειών Εκτός από τις προαναφερθείσες επαναλαμβανόμενες δειγματοληψίες, πραγματοποιήθηκαν και διαδρομές σταθερής ταχύτητας με το αυτοκίνητο (περίπου 30χλμ/ώρα) κατά μήκος της όδευσης του αγωγού στην περιοχή του Νέστου και του Κοσμίου. Στόχος των οδικών διαδρομών ήταν να αναγνωριστούν πιθανές επικράτειες ειδών διαχειριστικού ενδιαφέροντος, τα οποία ενδεχομένως δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν με τις τυχαίες δειγματοληψίες, αλλά και να προσδιοριστούν πιθανά κατάλληλα ενδιαιτήματα εκτός της προκαθορισμένης περιοχής δειγματοληψίας. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου ήταν δυνατόν να καλυφθεί μία σχετικά μεγάλη περιοχή κατά μήκος της εναλλακτικής όδευσης του αγωγού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

10 Έργου: Σελίδα 10 από 47 Περιορισμοί, αβεβαιότητα και συστηματικά σφάλματα Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε εντός μίας σύντομης χρονικής περιόδου στις αρχές του καλοκαιριού (11-18/6/), οπότε και τα αρσενικά είναι λιγότερο δραστήρια και εκδηλωτικά. Επιπλέον, η δραστηριότητα ενός είδους εξαρτάται σε μεγάλο βάθμο από την ομάδα στην οποία ανήκει, καθώς και από την ώρα της ημέρας. Για τα στρουθιόμορφα, η μέγιστη δραστηριότητα καταγράφεται νωρίς το και δευτερευόντως αργά το. Παρόλα αυτά, οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν μετά τις 8:30 π.μ. και ξανά το, για λόγους ασφαλείας. Για το λόγο αυτό, οι σημειακές καταγραφές επαναλήφθηκαν τέσσερις φορές, ώστε να μεγιστοποιηθεί η παρατήρησης συγκεκριμένων ειδών. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα τυχαία επιλεγμένα σημεία βρίσκονταν κατά μήκος της όδευσης, σε ορισμένες περιπτώσεις η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε μικρή απόσταση από την όδευση (<300μ). εδομένου ότι το ενδιαίτημα είναι μάλλον ομοιογενές σε όλη την έκταση του έργου (αγροτική γη), δεν αναμένονται σημαντικές διαφορές στον πλούτο ειδών μεταξύ της πραγματικής όδευσης και των κοντικών της σημείων. Η μοντελοποίηση εγκατοίκησης όπως εφαρμόστηκε στην παρούσα έκθεση βασίζεται σε δύο (2) προκαθορισμένα μοντέλα χωρίς να εκτιμάται η επίδραση συμμεταβλητών (covariates). Συνεπώς, τα αποτελέσματα μπορεί να μην εμφανίζουν πάντα καλή προσαρμογή στα συγκεκριμένα δεδομένα. Για την εκτίμηση της εγκατοίκησης (occupancy) γίνονται οι εξής παραδοχές (McKenzie κ.ά., 2002): Οι θέσεις δειγματοληψίας καταλαμβάνονται από το υπό μελέτη είδος καθόλη τη διάρκεια της μελέτης, χωρίς να υπάρχουν αλλαγές στην εγκατοίκηση ή απεγκατοίκηση των θέσεων (από το συγκεκριμένο είδος) κατά τη διάρκεια της δειγματοληπτικής περιόδου Τα είδη αναγνωρίζονται σωστά, αλλά είναι δυνατόν να μη γίνουν αντιληπτά ακόμα και αν είναι παρόντα Ο εντοπισμός ενός είδους σε ένα δεδομένο σημείο θεωρείται ανεξάρτητος από τον εντοπισμό του σε άλλα σημεία

11 Έργου: Σελίδα 11 από 47 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Επιβεβαιωμένη παρουσία ειδών ορνιθοπανίδας κατά μήκος της όδευσης Στην περιοχή του έργου καταγράφηκαν συνολικά 79 είδη πτηνών, εκ των οποίων τα 22 εντάσσονται σε κάποιο καθεστώς προστασίας, εμπεριέχονται δηλαδή είτε στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τη διατήρηση των άγριων πτηνών (2009/147/ΕΕ) είτε σε κάποια κατηγορία απειλής στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Πίνακας 3-1). Πίνακας 3-1 Είδη πτηνών διαχειριστικού ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκαν στην περιοχή μελέτης Είδος Νέστος Κόσμιο Παράρτημα I (2009/147/EΕ) ΚΒΑΖΕ Tadorna tadorna VU Perdix perdix EN Coturnix coturnix Egretta garzetta I (LC) Ardea cinerea Ciconia nigra I EN Ciconia ciconia I VU Circaetus gallicus I NT Circus aeruginosus I VU Accipiter nisus Accipiter brevipes I (NE) Buteo buteo Hieraaetus pennatus I EN Falco naumanni I VU Falco tinnunculus Falco subbuteo Gallinula chloropus Himantopus himantopus I (LC) Glareola pratincola I VU Charadrius dubius Tringa ochropus Larus michahellis Streptopelia decaocto Streptopelia turtur Cuculus canorus Athene noctua Apus melba

12 Έργου: Σελίδα 12 από 47 Είδος Νέστος Κόσμιο Apus apus/pallidus Merops apiaster Παράρτημα I (2009/147/EΕ) ΚΒΑΖΕ Coracias garrulus I VU Upupa epops Dendrocopos syriacus I (NE) Melanocorypha calandra I VU Calandrella brachydactyla I (NE) Galerida cristata Alauda arvensis NT Hirundo rustica Delichon urbicum Cecropis daurica Motacilla flava Motacilla alba Luscinia megarhynchos Saxicola torquatus Oenanthe oenanthe Turdus merula Cettia cetti Cisticola juncidis Acrocephalus scirpaceus Acrocephalus arundinaceus Hippolais pallida Sylvia communis Parus major Remiz pendulinus Oriolus oriolus Lanius collurio I (NE) Lanius minor I NT Pica pica Corvus monedula Corvus corone Sturnus vulgaris Sturnus roseus Passer domesticus Passer hispaniolensis Carduelis chloris Carduelis carduelis

13 Έργου: Σελίδα 13 από 47 Είδος Νέστος Κόσμιο Παράρτημα I (2009/147/EΕ) ΚΒΑΖΕ Emberiza melanocephala Emberiza calandra Σημείωση: EN: Κινδυνεύον, VU: Τρωτό, NT: Σχεδόν Απειλούμενο, LC: Μειωμένου Ενδιαφέροντος, DD: Ανεπαρκώς γνωστό, NE: Μη Αξιολογηθέν Πηγή: EXERGIA (Έρευνα πεδίου, Ιούνιος ) Από το σύνολο των παραπάνω ειδών, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ενδέχεται να επηρεαστεί από την όδευση του αγωγού, καθώς τα περισσότερα από αυτά δεν αναπαράγονται εντός των περιοχών μελέτης, αλλά η παρουσία τους είτε σχετίζεται με τροφοληψία είτε θεωρείται τυχαία ή περαστική στην περιοχή του Έργου. Για παράδειγμα, οι λευκοί πελαργοί (Ciconia ciconia) που παρατηρήθηκαν και στις δύο περιοχές μελέτης θεωρούνται αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης: τρέφονται μεν στα χωράφια, αλλά είναι γνωστό ότι αναπαράγονται εντός οικισμών στην ευρύτερη περιοχή. Άρα, η αναπαραγωγή τους πρακτικά θεωρείται αδύνατο να επηρεαστεί. Από την άλλη, ο Βαλκανικός ρυοκολάπτης (Dendrocopos syriacus), ένας είδος που είναι επίσης γνωστό και στις δύο περιοχές, αναπαράγεται σε δέντρα, τα οποία είναι πιθανό να βρίσκονται σε εγγύτητα με την όδευση. Εφόσον τα δέντρα δεν υλοτομηθούν σε σημαντικό βαθμό κατά την κατασκευή, εκτιμάται ότι και το συγκεκριμένο είδος θα επηρεαστεί ελάχιστα από το Εργο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ των ειδών διαχειριστικού ενδιαφέροντος. Από τα είδη που αναπαράγονται στην περιοχή, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτά που φωλιάζουν στο έδαφος σε σχέση με αυτά που φωλιάζουν σε δέντρα. Αυτός ο διαχωρισμός αντικατοπτρίζεται στα υπόλοιπα τρία (3) είδη στρουθιομόρφων με διαχειριστικό ενδιαφέρον (Alauda arvensis, Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla). Τόσο το απειλούμενο είδος Perdix perdix όσο και το ευάλωτο είδος Coracias garrulus του Παραρτήματος Ι που φωλιάζουν στο έδαφος, καταγράφηκαν να φωλιάζουν κατά μήκος της εναλλακτικής όδευσης (Πίνακας 3-5). Πιθανότητες εγκατοίκησης ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή μελέτης Η μοντελοποίηση εγκατοίκησης (αναλυτικά δεδομένα στα Παραρτήματα III, ΙV και V), η οποία εφαρμόστηκε στα είδη με περισσότερες από 20 καταγραφές, έδειξε ότι στην περιοχή του Κοσμίου το κοινότερο με διαφορά είδος (όσον αφορά στην παρουσία του) είναι το Galerida cristata (100%

14 Έργου: Σελίδα 14 από 47 εγκατοίκηση στο σύνολο των σταθμών δειγματοληψίας) (Πίνακας 3-4). Τα είδη Emberiza melanocephala και Luscinia megarynchos αναμένεται να είναι παρόντα περίπου στο 70% των σταθμών δειγματοληψίας, ενώ το Merops apiaster περίπου στο 41% των σταθμών. Τα είδη Passer domesticus και Hirundo rustica είναι πιθανό να βρίσκονται περίπου στο 50% της περιοχής δειγματοληψίας. Πίνακας 3-2 Πιθανότητα εγκατοίκησης (occupancy probability) για ta επικρατέστερα είδη κατά μήκος της εναλλακτικής όδευσης στο Κόσμιο (βλ. και Παράρτημα V) ΚΟΣΜΙΟ Απλοϊκή εκτίμηση (naive estimator) Πιθανότητα εγκατοίκησης (ψ) (βέλτιστη προσαρμογή σύμφωνα με την τιμή AIC) Merops apiaster 0,375 0,4109 Galerida cristata 1 1 Hirundo rustica 0,5 0,5479 Emberiza melanocephala 0,75 0,7559 Luscinia megarynchos 0,625 0,7285 Passer domesticus 0,5 0,5242 Hippolais pallida 0,625 0,625 Πηγή: Έρευνα πεδίου Exergia () Πίνακας 3-3 Πίνακες εγκατοίκησης (occupancy probability) για ta επικρατέστερα είδη κατά μήκος της εναλλακτικής όδευσης στο Νέστο (βλ. και Παράρτημα V) ΝΕΣΤΟΣ Απλοϊκή εκτίμηση (naïve estimator) Πιθανότητα εγκατοίκησης (ψ) (βέλτιστη προσαρμογή σύμφωνα με την τιμή AIC) Galerida cristata 0,75 0,8218 Hirundo rustica 0,875 0,8915 Motacilla flava 0,5 0,5 Luscinia megarynchos 0,875 0,8769 Acrocephalus arundinaceus 0,5 0,5953 Cettia cetti 1 1 Hippolais pallida 0,875 0,8769 Passer domesticus 1 1 Πηγή: Έρευνα πεδίου Exergia () Στην περιοχή του Νέστου τα είδη Passer domesticus και Cettia cetti εμφανίζουν ευρεία εξάπλωση, καταλαμβάνοντας το σύνολο των σταθμών δειγματοληψίας. Το Hirundo rustica και τα Hippolais pallida και Luscinia megarynchos αναμένεται να καταλαμβάνουν το 89% και 87% των σταθμών δειγματοληψίας αντίστοιχα. Το είδος Galerida cristata πιθανώς εμφανίζει ευρύτερη εξάπλωση απ ότι υποδεικνύει η απλοϊκή εκτίμηση (naïve estimate), αλλά χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρή εντοπισμού (περίπου 0,45, Παράρτημα V. Τα είδη Motacilla flava και

15 Έργου: Σελίδα 15 από 47 Acrocephalus arundinaceus εκτιμάται ότι καταλαμβάνουν περιπού το 50% των σταθμών δειγματοληψίας στην περιοχή του έργου. Πληθυσμιακά δεδομένα (συμπ. των επικρατειών) Οι παρατηρήσεις στα μη τυχαία σημεία αποκάλυψαν ένα πλήθος επικρατειών φωλιάσματος κατά μήκος ή σε εγγύτητα με την όδευση στην περιοχή του Κοσμίου. Η Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus), η Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix), η Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra), η Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla) και η Σταρήθρα (Alauda arvensis) είναι είδη με διαχειριστικό ενδιαφέρον, τα οποία παρατηρήθηκαν να φωλιάζουν εντός της περιοχής του έργου (και ενδεχομένως να επηρεαστούν από τις εργασίες κατασκευής του αγωγού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες στην αναπαραγωγική τους συμπεριφορά. Πίνακας 3-4 Σημείο δειγματοληψίας Σημεία δειγματοληψίας, στα οποία εντοπίστηκαν επικράτειες φωλιάσματος ειδών με διαχειριστικό ενδιαφέρον Γεωγραφικό μήκος X Γεωγραφικό πλάτος Y Kosmio_WP , ,75 Kosmio_WP , ,26 κοντά στο Kosmio_WP , ,47 Kosmio_WP , ,64 κοντά στο Kosmio_WP , ,47 Kosmio_WP , ,64 Παράρτημα I / ΚΒΑΖΕ Alauda arvensis Calandrella brachydactyla Melanocoryph a calandra Perdix Coracias garrulus Alauda arvensis Coracias garrulus Melanocoryph a calandra Εκτιμώμενος αριθμός επικρατειών εντός της περιοχής του έργου ή στην εγγύς περιοχή max Παρατηρήσεις Η επικράτεια τέμνεται από την όδευση Μία φωλιά κατά μήκος της όδευσης, σε αμμώδες πρανές εντός μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, μαζί με μία αποικία Merops apiaster. Τρεις (3) επιπλέον επικράτειες στη γύρω περιοχή.

16 Έργου: Σελίδα 16 από 47 Kosmio_WP , ,84 Kosmio_WP , ,73 Πηγή: Έρευνα πεδίου Exergia () Calandrella brachydactyla Melanocoryph a calandra Perdix perdix Alauda arvensis 1 1 max. 1 1 Η πεδιάδα του Κοσμίου αποδείχθηκε να είναι ένας σημαντικός βιότοπος για το προστατευόμενο είδος Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα), ιδιαίτερα εντός των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής του Χατήσιου. Οι έρευνες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν σε εγγύτητα με την όδευση αποκάλυψαν ένα σχετικά μεγάλο πληθυσμό του χωροκρατικού αυτού είδους. Επιπλέον, οι επαναλαμβανόμενες σημειακές καταγραφές σε συνδυασμό με τις οδικές διαδρομές κατέστησαν δυνατή τη χαρτογράφηση των επικρατειών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν ακόμα και οι ακριβείς θέσεις των φωλιών. Συμπερασματικά, εντοπίστηκαν συνολικά πέντε (5) επικράτειες Χαλκοκουρούνων μεταξύ των σημείων δειγματοληψίας 3 και 6 στην πεδιάδα του Κοσμίου (Βλέπε Παράρτημα μελέτης). Κάθε επικράτεια αντιστοιχεί σε μία θέση φωλιάσματος, της οποίας η θέση είτε εντοπίστηκε άμεσα είτε τοποθετήθηκε στο χάρτη με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτει κατά προσέγγιση ένα τετράγωνο έκτασης 5x5 km. Συνεπώς, η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους στην περιοχή εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 0,20 ζευγάρια/τ.χλμ., το οποίο θεωρείται σημαντικά μεγαλύτερο από το ΜΟ των 0,15 ζευγ./τ.χλμ. που αναφέρεται από τον Cramp (1985). Πιο συγκεκριμένα, δύο φωλιές (Παράρτημα ΙΙ Εικόνα II-1, επικράτειες «C.garrulus 2 territory» και «C.garrulus 4 territory») εντοπίστηκαν σε παλιές τρύπες δρυοκολαπτών σε ξύλινους στύλους ηλεκτροδότησης. Επιπλέον δύο θέσεις φωλιάσματος φαίνεται να βρίσκονται επίσης σε στύλους, μία πρακτική που ακολουθείται σε μεγάλο βαθμό από το συγκεκριμένο είδος. Οι Χαλκοκουρούνες φωλιάζουν αποκλειστικά σε δευτερογενείς τρύπες, καταλαμβάνουν δηλαδή κοιλότητες οι οποίες δεν έχουν διανοιχτεί από τις ίδιες (Tucker & Heath, 1994). Εικάζεται ότι τα ζευγάρια με αριθμούς «C.garrulus 1» και «C.garrulus 3» (Παράρτημα ΙΙ, Εικόνα II-1) φωλιάζουν σε τρύπες δρυοκολαπτών σε δέντρα, καθώς τα πουλιά παρατηρήθηκαν κατ επανάληψη να πετούν προς συγκεκριμένες συστάδες. Ωστόσο, η πέμπτη φωλιά εκτιμάται ότι βρίσκεται σε αμμώδες πρανές μαζί με μία αποικία Μελισσοφάγων (Merops apiaster). Το αμμώδες πρανές συνιστά μέρος ενός λοφίσκου, ο οποίος βρίσκεται εντός περιφραγμένης ιδιωτικής έκτασης (μονάδα παραγωγής σκυροδέματος) και συνεπώς είναι δύσκολα προσβάσιμος (Παράρτημα ΙΙ, Εικόνα II-4). Αυτή η φωλιά όπως επίσης

17 Έργου: Σελίδα 17 από 47 και η «C.garrulus 1» βρίσκονται πολύ κοντά στην εναλλακτική όδευση του Κοσμίου (x: ,50 y: ,47 Καθώς η φωλιά «C.garrulus 5» φαίνεται να αποτελεί μέρος μίας μεγαλύτερης αποικίας πουλιών, προτείνεται να ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο προστασίας, ενδεχομένως με περισσότερη έμφαση απ ότι για τη φωλιά «C.garrulus 1» (x:611751,72 y: ,84). Έρευνες με μαρκαρισμένα πουλιά έχουν δείξει ότι οι Χαλκολουρούνες εμφανίζουν φιλοπατρία (site fidelity) για μία σειρά ετών (Sosnowski & Chmielewski, 1996). Εκτός αυτού, οι Avilés κ.ά. (2000) προτείνουν ότι η απώλεια των φυσικών θέσεων φωλιάσματος, ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της γεωργίας και της διαχείρισης των δασών, αποτελεί την κύρια αιτία για τη μείωση του πληθυσμού του είδους. Συμπερασματικά, η διατήρηση των θέσεων φωλιάσματος στην περιοχή θεωρείται ζωτικής σημασίας για το είδος. Όσον αφορά στα άλλα προστατευόμενα είδη, δηλαδή την Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix) και τα είδη των Κορυδαλλών (Alaudidae spp.), πρόκειται για είδη που φωλιάζουν αποκλειστικά στο έδαφος. εν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν οι φωλιές των προαναφερθέντων ειδών, καθώς τα είδη που φωλιάζουν στο έδαφος κατασκευάζουν πολύ καλά καλυμμένες φωλιές. Ωστόσο, αναγνωρίστηκαν κατά προσέγγιση αρκετές επικράτειες, έστω κι αν δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί επακριβώς η γεωγραφική θέση της φωλιάς (Παράρτημα ΙΙ). Γενικώς, σύμφωνα με πρόσφατες, αν και όχι τόσο ακριβείς εκτιμήσεις (Λεγάκις & Μαραγκού, 2009), οι πληθυσμοί των παραπάνω ειδών παρουσιάζουν πτωτική τάση. Οι πληθυσμοί της Χαλκοκουρούνας, της Καμπίσιας Πέρδικας και των Κορυδαλλών σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα για τους τοπικούς πληθυσμούς, οι εθνικές εκτιμήσεις θεωρούνται ως οι πιο ακριβείς διαθέσιμες μέχρι στιγμής. Πίνακας 3-5 Είδη διαχειριστικού ενδιαφέροντος και οι πληθυσμοί τους στην Ελλάδα Κοινό/Επιστημονικό Όνομα Εκτιμώμενος πληθυσμός (ζευγάρια) Τάση Αναφορά Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus) Φθίνουσα Λεγάκις & Μαραγκού, 2009 Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix) Φθίνουσα Λεγάκις & Μαραγκού, 2009 Σταρήθρα (Alauda arvensis) Έλλειψη δεδομένων Handrinos & Akriotis, 1997 Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra) Φθίνουσα Λεγάκις & Μαραγκού, 2009 Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla) Έλλειψη δεδομένων Handrinos & Akriotis, 1997

18 Έργου: Σελίδα 18 από 47 Πηγή: Έρευνα πεδίου Exergia () 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κύρια είδη και περιοχές ενδιαφέροντος Αρκετές από τις παρατηρήσεις εντός της περιοχής μελέτης αφορούν προστατευόμενα είδη πτηνών (Πίνακας 2-1), αλλά ελάχιστα από αυτά θεωρείται πιθανό να επηρεαστούν από τις εργασίες κατασκευής του αγωγού. Η μοντελοποίηση της εγκατοίκησης έδειξε ότι οι επιδημητικοί πληθυσμοί κατά μήκος του συνόλου των τυχαίων σημείων δειγματοληψίας στο Νέστο και το Κόσμιο συνιστούν κοινά και ευρείας εξάπλωσης είδη. ΟΙ υπόλοιπες ομάδες ταξινόμησης είναι τυχαίοι επισκέπτες ή επισκέπτονται την περιοχή για τροφοληψία (π.χ. Ciconia spp., Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Falco spp.) ή καταγράφηκαν σε πολύ μικρούς αριθμούς εντός της περιοχής του Έργου. Σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευής του αγωγού, οι συστάδες δέντρων δεν πρόκειται να καταστραφούν, εκτός και αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Κατά συνέπεια, προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα είδη διαχειριστικού ενδιαφέροντος που φωλιάζουν στο έδαφος (Πίνακας 4-1). Πίνακας 4-1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ - Κατάσταση της παρουσίας των ειδών διαχειριστικού ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκαν κατά μήκος της εναλλακτικής όδευσης στο Νέστο και το Κόσμιο Είδος Κοινή ονομασία Σημεία παρατήρησης εντός ή πλησίον της περιοχής μελέτης Αναμενόμενη κατάσταση /κατανομή στην περιοχή μελέτης Αιτία διαχειριστικού ενδιαφέροντος {Παράρτημα I (2009/147/EC), Κόκκινο Βιβλίο (Hellenic Red Data Book)} Γενικά σχόλια Perdix perdix Καμπίσια πέρδικα Kosmio_WP3 Kosmio_WP7 αναπαραγωγή HRDB - EN ύο (2) επικράτειες μέσα ή κοντά στο ROW (Παράρτημα 2) Egretta garzetta λευκοτσικνιάς 1 km ΒΑ του Kosmio_Wp2 τροφοληψία Παράρτημα I (2009/147/E) Ένα (1) άτομο Ciconia ciconia πελαργός Kosmio_Wp1 Kosmio_Wp2 Kosmio_Wp8 τροφοληψία Παράρτημα I (2009/147/EC) HRDB - VU Αναπαραγωγή εκτός περιοχής μελέτης εντός κοντινών οικισμών Circaetus gallicus φιδαετός 1km NA του Kosmio_Wp3 τροφοληψία Παράρτημα I (2009/147/EC) HRDB - NT Ένα (1) άτομο Circus aeruginosus καλαμόκιρκος Kosmio_Wp1 Kosmio_Wp2 Kosmio_Wp3 τροφοληψία Παράρτημα I (2009/147/EC) HRDB VU Πιθανή αναπαραγωγή σε υγρότοπο στα νότια του έργου εκτός της περιοχής μελέτης

19 Έργου: Σελίδα 19 από 47 Είδος Κοινή ονομασία Σημεία παρατήρησης εντός ή πλησίον της περιοχής μελέτης Αναμενόμενη κατάσταση /κατανομή στην περιοχή μελέτης Αιτία διαχειριστικού ενδιαφέροντος {Παράρτημα I (2009/147/EC), Κόκκινο Βιβλίο (Hellenic Red Data Book)} Γενικά σχόλια Kosmio_Wp7 Accipiter brevipes σαϊνι 2km ΒΑ του Kosmio_Wp3 τροφοληψία Παράρτημα I (2009/147/EC) Ένα (1) άτομο Buteo buteo γερακίνα Kosmio_Wp4 Kosmio_Wp5 τροφοληψία Παράρτημα I (2009/147/EC) Μεμονωμένες παρατηρήσεις, απίθανο να αναφέρονται σε αναπαραγωγή εντός περιοχής μελέτης Hieraaetus pennatus γερακαετός 2 km Ν του Kosmio_Wp4 τροφοληψία Παράρτημα I (2009/147/EC) HRDB - EN Ένα (1) άτομο Falco naumanni κιρκινέζι Kosmio_Wp2 Kosmio_Wp4 Kosmio_Wp6 Kosmio_Wp7 Kosmio_Wp8 τροφοληψία Παράρτημα I (2009/147/EC) HRDB - VU Αριθμός παρατηρήσεων >25, αποδίδονται σε αναπαραγωγικό πληθυσμό εντός κοντινών οικισμών ( (π.χ. Μεγάλο ουκάτο) εκτός της περιοχής του έργου Glareola pratincola νεροχελίδονο 2 km Ν του Kosmio_Wp7 τροφοληψία Παράρτημα I (2009/147/EC) HRDB - VU Μικρό κοπάδι που αποδίδεται σε αναπαραγωγικό πληθυσμό σε παράκτιο βιότοπο στα νότια του έργου εκτός περιοχής μελέτης Coracias garrulus χαλκοκουρούνα Kosmio_Wp4 Kosmio_Wp5 αναπαραγωγή Παράρτημα I (2009/147/EC) HRDB - VU Πέντε (5) επικράτειες μέσα ή κοντά στο ROW (Παράρτημα 2) Dendrocopos syriacus Βαλκανικός δρυοκολάπτης ανάμεσα Kosmio_Wp3 και Kosmio_Wp5 αναπαραγωγή Παράρτημα I (2009/147/EC) Αραιός πληθυσμός που φωλιάζει σε παραποτάμιες συστάδες Melanocorypha calandra γαλιάντρα Kosmio_Wp3 Kosmio_Wp6 Kosmio_Wp7 αναπαραγωγή Παράρτημα I (2009/147/EC) HRDB - VU Τρεις (3) επικράτειες μέσα ή κοντά στο ROW (Παράρτημα 2) Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα Kosmio_Wp3 Kosmio_Wp7 αναπαραγωγή Παράρτημα I (2009/147/EC) Τρεις (3) επικράτειες μέσα ή κοντά στο ROW (Παράρτημα 2) Alauda arvensis σιταρήθρα Kosmio_Wp2 Kosmio_Wp4 Kosmio_Wp8 αναπαραγωγή HRDB - NT Τρεις (3) επικράτειες μέσα ή κοντά στο ROW (Παράρτημα 2)

20 Έργου: Σελίδα 20 από 47 Είδος Κοινή ονομασία Σημεία παρατήρησης εντός ή πλησίον της περιοχής μελέτης Αναμενόμενη κατάσταση /κατανομή στην περιοχή μελέτης Αιτία διαχειριστικού ενδιαφέροντος {Παράρτημα I (2009/147/EC), Κόκκινο Βιβλίο (Hellenic Red Data Book)} Γενικά σχόλια Lanius collurio αετομάχος Kosmio_Wp7 αναπαραγωγή (?) Παράρτημα I (2009/147/EC) Αριθμός παρατηρήσεων <5, πολύ μικρός αναπαραγωγικός (;) πληθυσμός εντός της περιοχής του έργου Lanius minor σταχτοκεφαλάς Kosmio_Wp8 αναπαραγωγή (?) Παράρτημα I (2009/147/EC) HRDB - NT Αριθμός παρατηρήσεων <5, πολύ μικρός αναπαραγωγικός (;) πληθυσμός εντός της περιοχής του έργου Tadorna tadorna βαρβάρα 1km Ν του Nestos_Wp3 τροφοληψία HRDB - VU ύο (2) άτομα που τρέφονταν σε ρυζοχώραφο. Κατάλληλος βιότοπος αναπαραγωγής εκτός περιοχής μελέτης Egretta garzetta λευκοτσικνιάς Nestos_Wp3 τροφοληψία Παράρτημα I (2009/147/EC Κατάλληλος βιότοπος αναπαραγωγής εκτός περιοχής μελέτης Ciconia ciconia πελαργός Nestos_Wp1 Nestos_Wp2 Nestos_Wp4 Nestos_Wp5 τροφοληψία Παράρτημα I (2009/147/EC Αναπαραγωγή σε κοντινούς οικισμούς εκτός περιοχής μελέτης 1km Circus aeruginosus καλαμόκιρκοσ του Nestos_Wp1 και 1km ΝΑ του Nestos_Wp8 τροφοληψία Παράρτημα I (2009/147/EC Κατάλληλος βιότοπος αναπαραγωγής εκτός περιοχής μελέτης Falco naumanni κιρκινέζι Nestos_Wp5 Nestos_Wp7 τροφοληψία Παράρτημα I (2009/147/EC Αναπαραγωγή σε κοντινούς οικισμούς εκτός περιοχής μελέτης Himantopus himantopus καλαμοκανάς 1km Ν του Nestos_Wp3 τροφοληψία Παράρτημα I (2009/147/EC Μικρή ομάδα που τρέφονταν σε ρυζοχώραφο. Κατάλληλος βιότοπος αναπαραγωγής εκτός περιοχής μελέτης Dendrocopos syriacus Βαλκανικός δρυοκολάπτης Nestos_Wp5 αναπαραγωγή Παράρτημα I (2009/147/EC Αριθμός παρατηρήσεων <5, πολύ μικρός αναπαραγωγικός πληθυσμός εντός της περιοχής του έργου

21 Έργου: Σελίδα 21 από 47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Λίστα των σημείων δειγματοληψίας που αναφέρονται στην έκθεση (και τα φύλλα πεδίου) που συνοδεύεται από το χρόνο και τις συντεταγμένες Αριθμός Στίγματος Nestos_Wp1 Nestos_Wp2 Nestos_Wp3 Nestos_Wp4 Nestos_Wp5 Nestos_Wp6 Nestos_Wp7 Nestos_Wp8 Nestos_Wp1 Nestos_Wp2 Nestos_Wp3 Nestos_Wp4 Nestos_Wp5 Nestos_Wp6 Nestos_Wp7 Nestos_Wp8 Kosmio_Wp1 Kosmio_Wp2 Kosmio_Wp3 Kosmio_Wp4 Kosmio_Wp5 Κωδικός περιοχής Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Νέστου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Ημερομηνία 1 η επίσκεψη Ώρα 2 η επίσκεψη X (ΕΓΣΑ 87 ) Y (ΕΓΣΑ 87) 11/6/ 13:00 18: /6/ 12:45 18: /6/ 12:07 19: /6/ 11:40 19: /6/ 10:55 19: /6/ 10:25 20: /6/ 10:00 20: /6/ 9:30 20: /6/ 8:16 20: /6/ 8:36 20: /6/ 8:55 20: /6/ 9:20 19: /6/ 9:45 19: /6/ 10:45 19: /6/ 11:05 18: /6/ 11:25 17: /6/ 13: /6/ 13: /6/ 12:30 21: /6/ 12:00 20: /6/ 11:20 20:

22 Έργου: Σελίδα 22 από 47 Kosmio_Wp6 Kosmio_Wp7 Kosmio_Wp8 Kosmio_Wp1 Kosmio_Wp2 Kosmio_Wp3 Kosmio_Wp4 Kosmio_Wp5 Kosmio_Wp6 Kosmio_Wp7 Kosmio_Wp8 Kosmio_Wp1 Kosmio_Wp2 Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος Όδευση Κοσμίου - Μάιος 16/6/ 10:45 19: /6/ 10:00 19: /6/ 9:15 18: /6/ 8:30 18: /6/ 9:00 18: /6/ 9:35 18: /6/ 11:10 19: /6/ 11:40 20: /6/ 12:05 20: /6/ 12:25 20: /6/ 12:45 20: /6/ - 10: /6/ - 10:

23 Έργου: Σελίδα 23 από 47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Επικράτειες φωλιάσματος που καταγράφηκαν εντός της περιοχής του έργου Εικόνα ΙΙ- 1 Επικράτειες Χαλκοκουρούνων στην πεδιάδα του Κοσμίου Εικόνα ΙΙ- 2 Εκτιμώμενες επικράτειες της Πέρδικας και των Κορυδαλλών στην πεδιάδα του Κοσμίου ( υτικό τμήμα)

24 Έργου: Σελίδα 24 από 47 Εικόνα ΙΙ- 3 Εκτιμώμενες επικράτειες της Πέρδικας και των Κορυδαλλών στην πεδιάδα του Κοσμίου (Ανατολικό τμήμα) Εικόνα ΙΙ- 4 Θέση φωλιάσματος Μελισσοφάγων και Χαλκοκουρούνων εντός μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στην πεδιάδα του Κοσμίου (επικράτεια Ν. 5)

25 Έργου: Σελίδα 25 από 47 Εικόνα ΙΙ- 5 Χαλκοκουρούνα που κουρνιάζει σε μεταλλικό στύλο του υπάρχοντος αγωγού φυσικού αερίου στην πεδιάδα του Κοσμίου (επικράτεια Ν. 3)

26 Έργου: Σελίδα 26 από 47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI Λίστα των ειδών και των παρατηρήσεων ανά περιοχή δειγματοληψίας και ανά χρονική περίοδο ΝΕΣΤΟΣ (όλα τα τυχαία επιλεγμένα σημεία) 11 Ιουνίου 11 Ιουνίου 12 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σύνολο Είδος Egretta garzetta Ardea cinerea Ciconia ciconia Ciconia nigra Circus aeruginosus Buteo buteo Falco tinnunculus Falco naumanni Falco subbuteo Perdix perdix Coturnix coturnix Gallinula chloropus Larus michahelis Streptopelia decaocto Streptopelia turtur Cuculus canorus Apus melba

27 Έργου: Σελίδα 27 από 47 ΝΕΣΤΟΣ (όλα τα τυχαία επιλεγμένα σημεία) 11 Ιουνίου 11 Ιουνίου 12 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σύνολο Apus apus/pallidus Upupa epops Alcedo atthis Merops apiaster Coracias garrulus Dendrocopos syriacus Alauda arvensis Galerida cristata Calandrella brachydactyla Melanocorypha calandra Hirundo rustica Hirundo daurica Delichon urbica Motacilla flava Luscinia megarhynchos Oenanthe oenanthe

28 Έργου: Σελίδα 28 από 47 ΝΕΣΤΟΣ (όλα τα τυχαία επιλεγμένα σημεία) 11 Ιουνίου 11 Ιουνίου 12 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σύνολο Saxicola torquata Turdus merula Sylvia communis Acrocephalus arundinaceus Acrocephalus scirpaceus Cettia cetti Hippolais pallida Remiz pendulinus Lanius collurio Lanius senator Lanius minor Pica pica Corvus monedula Corvus corone Sturnus vulgaris Sturnus roseus Oriolus oriolus Passer domesticus

29 Έργου: Σελίδα 29 από 47 ΝΕΣΤΟΣ (όλα τα τυχαία επιλεγμένα σημεία) 11 Ιουνίου 11 Ιουνίου 12 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σύνολο Passer hispaniolensis Carduelis carduelis Emberiza melanocephala Miliaria calandra ΚΟΣΜΙΟ (όλα τα τυχαία επιλεγμένα σημεία) 16 Ιουνίου 16 Ιουνίου 17 Ιουνίου 17 Ιουνίου 18 Ιουνίου Σύνολο Είδος Egretta garzetta Ardea cinerea Ciconia ciconia Ciconia nigra Circus aeruginosus Buteo buteo Falco tinnunculus Falco naumanni Falco subbuteo Perdix perdix

30 Έργου: Σελίδα 30 από 47 ΚΟΣΜΙΟ (όλα τα τυχαία επιλεγμένα σημεία) 16 Ιουνίου 16 Ιουνίου 17 Ιουνίου 17 Ιουνίου 18 Ιουνίου Σύνολο Coturnix coturnix Gallinula chloropus Larus michahelis Streptopelia decaocto Streptopelia turtur Cuculus canorus Apus melba Apus apus/pallidus Upupa epops Alcedo atthis Merops apiaster Coracias garrulus Dendrocopos syriacus Alauda arvensis Galerida cristata Calandrella brachydactyla Melanocorypha

31 Έργου: Σελίδα 31 από 47 ΚΟΣΜΙΟ (όλα τα τυχαία επιλεγμένα σημεία) 16 Ιουνίου 16 Ιουνίου 17 Ιουνίου 17 Ιουνίου 18 Ιουνίου Σύνολο calandra Hirundo rustica Hirundo daurica Delichon urbica Motacilla flava Luscinia megarhynchos Oenanthe oenanthe Saxicola torquata Turdus merula Sylvia communis Acrocephalus arundinaceus Acrocephalus scirpaceus Cettia cetti Hippolais pallida Remiz pendulinus Lanius collurio Lanius senator

32 Έργου: Σελίδα 32 από 47 ΚΟΣΜΙΟ (όλα τα τυχαία επιλεγμένα σημεία) 16 Ιουνίου 16 Ιουνίου 17 Ιουνίου 17 Ιουνίου 18 Ιουνίου Σύνολο Lanius minor Pica pica Corvus monedula Corvus corone Sturnus vulgaris Sturnus roseus Oriolus oriolus Passer domesticus Passer hispaniolensis Carduelis carduelis Emberiza melanocephala Miliaria calandra

33 Έργου: Σελίδα 33 από 47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Πρωτογενή δεδομένα παρουσίας/απουσίας που χρησιμοποιήθηκαν για τη μοντελοποίηση εγκατοίκησης (occupancy modelling) στα reroutings του Κοσμίου και του Νέστου ειγματοληψία 1 ειγματοληψία 2 ειγματοληψία 3 ειγματοηηψί α 4 ειγματοληψία 5 Σημεία δειγματοληψίας ΚΟΣΜΙΟ 16 Ιουνίου 16 Ιουνίου 17 Ιουνίου 17 Ιουνίου 18 Ιουνίου Merops apiaster ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Ιουνίου 16 Ιουνίου 17 Ιουνίου 17 Ιουνίου 18 Ιουνίου Galerida cristata ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp

34 Έργου: Σελίδα 34 από 47 Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Ιουνίου 16 Ιουνίου 17 Ιουνίου 17 Ιουνίου 18 Ιουνίου Hirundo rustica ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Ιουνίου 16 Ιουνίου 17 Ιουνίου 17 Ιουνίου 18 Ιουνίου Luscinia megarhynchos ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp

35 Έργου: Σελίδα 35 από 47 Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Ιουνίου 16 Ιουνίου 17 Ιουνίου 17 Ιουνίου 18 Ιουνίου Hippolais pallida ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Ιουνίου 16 Ιουνίου 17 Ιουνίου 17 Ιουνίου 18 Ιουνίου Passer domesticus ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Kosmio_Wp

36 Έργου: Σελίδα 36 από 47 Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Ιουνίου 16 Ιουνίου 17 Ιουνίου 17 Ιουνίου 18 Ιουνίου Emberiza melanocephala ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp Kosmio_Wp ειγματολ ηψία 1 ειγματολ ηψία 2 ειγματολ ηψία 3 ειγματολ ηψία 4

37 Έργου: Σελίδα 37 από 47 Σημεία ειγματοληψίας ΝΕΣΤΟΣ 11 Ιουνίου 11 Ιουνίου 12 Ιουνίου 12 Ιουνίου Galerida cristata ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Ιουνίου 11 Ιουνίου 12 Ιουνίου 12 Ιουνίου Hirundo rustica ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp

38 Έργου: Σελίδα 38 από Ιουνίου 11 Ιουνίου 12 Ιουνίου 12 Ιουνίου Motacilla flava ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Ιουνίου 11 Ιουνίου 12 Ιουνίου 12 Ιουνίου Luscinia megarhynchos ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp

39 Έργου: Σελίδα 39 από 47 Nestos_Wp Ιουνίου 11 Ιουνίου 12 Ιουνίου 12 Ιουνίου Acrocephalus arundinaceus ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Ιουνίου 11 Ιουνίου 12 Ιουνίου 12 Ιουνίου Cettia cetti ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp

40 Έργου: Σελίδα 40 από 47 Nestos_Wp Nestos_Wp Ιουνίου 11 Ιουνίου 12 Ιουνίου 12 Ιουνίου Hippolais pallida ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Ιουνίου 11 Ιουνίου 12 Ιουνίου 12 Ιουνίου Passer domesticus ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp

41 Έργου: Σελίδα 41 από 47 Nestos_Wp Nestos_Wp Nestos_Wp

42 Έργου: Σελίδα 42 από 47 Παράρτημα V : Στατιστικές παράμετροι μοντελοποίησης εγκατοίκησης (occupancy probability modeling) στο Κόσμιο και στον Νέστο ΚΟΣΜΙΟ Naïve estimate ψ se (ψ) 95% c.i. Ψ AIC δaic ΑΙC wt Model likelihood -2LogeL p1 (se) 95% c.i. p1 p2 (se) 95% c.i. p2 p3 (se) 95% c.i. p3 p4 (se) 95% c.i. p4 p5 (se) 95% c.i. p5 Merops apiaster 1 ομάδα σταθερή ανίχνευσης 0,375 0,4109 0,1937 ι 1 ομάδα, μεταβαλλόμενη ανόχνευσης 0,375 0,4145 0,1962 0,1269 0, ,76 0 0, ,76 0,4563 (0,1667) 0,1267 0, ,55 2,7 9 0,1986 0, ,55 0,6032 (0,2991) 0,1835 0,7581 0,1160 0,9462 0,4563 (0,166 7) 0,6420 (0,283 3) 0,1835 0,7581 0,1380 0,9526 0,4563 (0,1667) 0,6032 (0,2991) 0,1835 0,7581 0,4563 (0,1667) 0,1835 0,7581 0,4563 (0,1667) 0,1835 0,7581 0,1160 0, Galerida cristata 1 ομάδα σταθερή ανίχνευσης ,91 0 0, ,91 0,9063 (0,0515) ι 1 ομάδα, μεταβαλλόμενη ανόχνευσης ,09 6,1 8 0,0435 0, ,09 0,8750 (0,1169) 0,7465 0,9695 0,9063 (0,051 5) 0,7465 0,9695 0,4627 0, (0) 01 0,9063 (0,0515) 0,8750 (0,1169) 0,7465 0,9695 0,4627 0,9827 0,9063 (0,0515) 0,8750 (0,1169) 0,7465 0,9695 0,9063 (0,0515) 0,7465 0,9695 0,4627 0, (0) 01 Hirundo rustica 1 ομάδα σταθερή ανίχνευσης 0,5 0,5479 0,2016 ι 1 ομάδα, μεταβαλλόμενη ανόχνευσης 0,5 0,5325 0,1919 Emberiza melanocephala 1 ομάδα σταθερή ανίχνευσης 0,75 0,7559 ι 1 ομάδα, μεταβαλλόμενη 0,75 0,7553 0,1974 0, ,66 0 0, ,66 0,4563 (0,1444) 0,2009 0, ,01 4,3 5 0,102 0, ,01 0,4695 (0,2508) ,88 0 0, , ,1 4,2 2 0,1081 0, ,1 0,7028 (0.0966) (0.1565) 0,2115 0,7243 0,1095 0, ,4563 (0,144 4) 0,3068 (0,261 7) 0,7028 ( ) 0,5985 (0,219 0,2115 0,7243 0,0382 0, ,4563 (0,1444) 0,7043 (0,2426) 0,7028 (0.0966) ( ) 0,2115 0,7243 0,4563 (0,1444) 0,2115 0,7243 0,0307 0, (0) ,7028 (0.0966) ( ) ,4563 (0,1444) 0,7028 (0.0966) 0,2115 0,

43 Έργου: Σελίδα 43 από 47 Naïve estimate ψ se (ψ) 95% c.i. Ψ AIC δaic ΑΙC wt Model likelihood ΚΟΣΜΙΟ ) ανόχνευσης Luscinia megarynchos 1 ομάδα σταθερή ( ανίχνευσης 0,625 0, ,92 0 0, ,92 (0.1320) ) (0.1320) (0.1320) ι 1 ομάδα, μεταβαλλόμενη , ( ανόχνευσης 0,625 0, ,37 5 0,2271 0, ,37 (0.2134) ) (0.1540) (0.2134) Passer domesticus 1 ομάδα σταθερή ανίχνευσης 0,5 0,5242 0,1878 ι 1 ομάδα, μεταβαλλόμενη ανόχνευσης 0,5 0,5197 0, ,69 0 0, , ,22-2LogeL (0.1382) 5,5 3 0,0592 0,063 30,22 0,4810 (0,2505) p1 (se) ,1148 0, % c.i. p ( ) 0,3167 (0,265 6) p2 (se) ,0401 0, % c.i. p (0.1382) 0,7216 (0,2332) p3 (se) ),2104 0, % c.i. p (0.1382) 0,4810 (0,2505) p4 (se) 95% c.i. p (0.1320) p5 (se) (0) (0.1382) ,1148 0,8688 1(0) 01 95% c.i. p5 Hippolais pallida 1 ομάδα σταθερή ανίχνευσης 0,625 0, ι 1 ομάδα, μεταβαλλόμενη ανόχνευσης 0,625 0, ,22 0,6 8 0, , (0.1196) ,54 0 0,584 0,711 28,54 1(0) ( ) ( ) (0.1196) (0.2191) (0.1196) ,6 (0,2191) (0.1196) (0) 01

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δρ Σάββας Καζαντζίδης, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Ένα ζευγάρι Κότσυφες (το αρσενικό δεξιά). Η δακτυλίωση είναι μια μέθοδος για

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

24 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΔΙΑΡΙΖΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

24 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΔΙΑΡΙΖΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες της Μεσσηνίας Ασπόνδυλα Πτηνά

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες της Μεσσηνίας Ασπόνδυλα Πτηνά ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Oρνιθοπανίδα της Οίτης

Oρνιθοπανίδα της Οίτης Oρνιθοπανίδα της Οίτης Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Πρόγραµµα Παρακολούθησης του Πληθυσµού των Αναπαραγόµενων Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Πρόγραµµα Παρακολούθησης του Πληθυσµού των Αναπαραγόµενων Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πρόγραµµα Παρακολούθησης του Πληθυσµού των Αναπαραγόµενων Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας Συνοπτική Παρουσίαση προγράµµατος τριετίας 2007-2009 Πρώτα αποτελέσµατα Πληθυσµιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στην ορνιθοπανίδα της Ολυμπίας και η συμβολή των εργασιών αποκατάστασης της βλάστησης

Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στην ορνιθοπανίδα της Ολυμπίας και η συμβολή των εργασιών αποκατάστασης της βλάστησης Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στην ορνιθοπανίδα της Ολυμπίας και η συμβολή των εργασιών αποκατάστασης της βλάστησης Δρ Γεώργιος Λυριντζής, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Υπεύθυνος Γενικού Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μακρή Μαρία, Βιολόγος, Υπ. Διδάκτορας Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος, Περιβαλλοντολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες των Πεζών και του Μεραμβέλλου Κρήτης

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες των Πεζών και του Μεραμβέλλου Κρήτης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

13 Νοεμβρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

13 Νοεμβρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης «Τα πουλιά: οι πρωταγωνιστές του Εθνικού Πάρκου» Εύα Κατράνα Βιολόγος Msc Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΒΟΥΝΟΚΟΡΦΕΣ ΜΑΔΑΡΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΒΟΥΝΟΚΟΡΦΕΣ ΜΑΔΑΡΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

#57. Αφιέρωμα Οι τελευταίοι των Ασπροπάρηδων 5 χρόνια δράσης για την «Επιστροφή του Ασπροπάρη»

#57.  Αφιέρωμα Οι τελευταίοι των Ασπροπάρηδων 5 χρόνια δράσης για την «Επιστροφή του Ασπροπάρη» #57 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΟΕ) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 LIFE10 NAT/BG/000152 Αφιέρωμα Οι τελευταίοι των Ασπροπάρηδων 5 χρόνια δράσης για την «Επιστροφή του Ασπροπάρη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου - Μενοίκιο»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου - Μενοίκιο» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Ρούλα Τρίγκου ασολόγος MSc Συντονίστρια Ενημέρωσης ράσεων ιατήρησης ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ- 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ΑΝ ΡΟΣ ιαχρονική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

KRI135 - Εκβολή Γεροποτάμου

KRI135 - Εκβολή Γεροποτάμου KRI135 - Εκβολή Γεροποτάμου Περιγραφή Ο Γεροπόταμος εκβάλει στον όρμο της Μεσαράς, περίπου 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Τυμπάκι, στο Δήμο Φαιστού. Συμπεριλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR431398000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη Διαχείριση Άγριας Πανίδας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη Διαχείριση Άγριας Πανίδας Ενότητα 2: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Εργαστήριο 5: Πειραματικός Σχεδιασμός ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τα πουλιά της Μεσαορίας

Γνωρίστε τα πουλιά της Μεσαορίας Γνωρίστε τα πουλιά της Μεσαορίας LIFE - FORBIRDS (LIFE 13 NAT/CY/000176) Γνωρίστε µερικά από τα πουλιά της Μεσαορίας Το φυλλάδιο αυτό ετοιµάστηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE-FORBIRDS που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά είδη πουλιών. της Σκύρου. Εθελοντική Ομάδα Διατήρησης της Βιοποικιλότητας Σκύρου

Χαρακτηριστικά είδη πουλιών. της Σκύρου. Εθελοντική Ομάδα Διατήρησης της Βιοποικιλότητας Σκύρου Χαρακτηριστικά είδη πουλιών της Σκύρου Εθελοντική Ομάδα Διατήρησης της Βιοποικιλότητας Σκύρου Χαρακτηριστικά είδη πουλιών της Σκύρου Νησιώτικη Πέρδικα Αρτέμης Θαλασσοκόρακας Λευκοτσικνιάς Γερακίνα Σπιζαετός

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενης ς για την Ορνιθοπανίδα ` Τίτλος Εγγράφου: Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενης ς για Ορνιθοπανίδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 2 από 28 1

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες 1.,2.: Ο Πηνειός και o Θεσσαλικός κάμπος σε διαφορετικές εποχές του χρόνου.

Εικόνες 1.,2.: Ο Πηνειός και o Θεσσαλικός κάμπος σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. 4. Φύση και βιοποικιλότητα 4Α. Παρουσίαση κατάστασης Το τοπίο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λάρισας, διαμορφώνεται ως αγροτικό τοπίο, με σχετικά επίπεδο ανάγλυφο, μέση ετήσια θερμοκρασία 15,7 ο C (απόλυτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 2. ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 2. ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 2. ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Το σύνολο των ατόμων του ίδιου είδους που απαντώνται σε καθορισμένη περιοχή και σε συγκεκριμένο χρόνο (μπορούν να ζευγαρώνουν και να δίνουν γόνιμους

Διαβάστε περισσότερα

EUB003 - Έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης

EUB003 - Έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης EUB003 - Έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης Περιγραφή Το έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Αρτάκης, στο Δήμο Χαλκιδέων. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος από το ΕΚΒΥ με κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού, «Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Α. Τσιόντσης 1, Ι. Μελιάδης 1 και B. Hallmann 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Δασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Περιοχή Ελασσόνας»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Περιοχή Ελασσόνας» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς Φιλελλήνων Αθήνα Tηλ.: Fax:

WWF Ελλάς Φιλελλήνων Αθήνα Tηλ.: Fax: Υπόμνημα: WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 www.wwf.gr Επιβεβλημένη η αλλαγή προσέγγισης ως προς την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην κεντρική περιοχή των νομών Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα Παράρτημα 6.5.5 - Ανατολικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα Σελίδα 2 από 30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή 3 1.1 Η ορνιθοπανίδα της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 3 1.2 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ THE COMPANY NAME]

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ THE COMPANY NAME] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE 2009 COMPANY NAME] ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντάκτες: Μαργαρίτα Τζάλη, Jakob Fric,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας εποχικός σημαντικός υδροβιότοπος της Κύπρου με σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας και έδωσε το όνομα και στην παρακείμενη πόλη, το Παραλίμνι.

Διαβάστε περισσότερα

10 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

10 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ Πλήθος εισαγωγών για την περίοδο

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ Πλήθος εισαγωγών για την περίοδο ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ Πλήθος εισαγωγών για την περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014 Σύνολο εισαγωγών 3673 Πλήθος εισαγωγών ανά κατηγορία Υδρόβια 33 Στρουθιόμορφα 1499 Παρυδάτια 102 Ξενικά

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Αναφορά της Κατάστασης Διατήρησης της Μεσογειακής Φώκιας Monachus monachus στη Νήσο Γυάρο Περίληψη

Τελική Αναφορά της Κατάστασης Διατήρησης της Μεσογειακής Φώκιας Monachus monachus στη Νήσο Γυάρο Περίληψη Τελική Αναφορά της Κατάστασης Διατήρησης της Μεσογειακής Φώκιας Monachus monachus στη Νήσο Γυάρο Περίληψη ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 Τελική Έκθεση Για την Κατάσταση της Μεσογειακής φώκιας στη νήσο Γυάρο Περίληψη Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Σταθµός Βάσης κινητής τηλεφωνίας 1404320 ΚΑΡΙΤΣΑ Χ2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2 Εισαγωγή... 2 1.1 Γενικά... 2 1.2 Κύριος Έργου - Οµάδα Μελέτης - Υπεύθυνος Επικοινωνίας...

Διαβάστε περισσότερα

Η δράση μας μέσα από το Πρόγραμμα LIFE: Καλές πρακτικές & επιτυχημένα παραδείγματα Γιώργος Σγούρος Διευθυντής

Η δράση μας μέσα από το Πρόγραμμα LIFE: Καλές πρακτικές & επιτυχημένα παραδείγματα Γιώργος Σγούρος Διευθυντής Μέρος 1 Η δράση μας μέσα από το Πρόγραμμα LIFE: Καλές πρακτικές & επιτυχημένα παραδείγματα Γιώργος Σγούρος Διευθυντής Ποιοι είμαστε Η Ορνιθολογική ιδρύθηκε το 1982. Είναι από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

13/ /01/2013 Buteo rufinus Αετογερακίνα. 13/ /01/2013 Buteo buteo Γερακίνα. 13/ /01/2013 Buteo buteo Γερακίνα

13/ /01/2013 Buteo rufinus Αετογερακίνα. 13/ /01/2013 Buteo buteo Γερακίνα. 13/ /01/2013 Buteo buteo Γερακίνα Παράνομο κυνήγι Από: 01/01/2013 έως: 31/12/2013 Κωδικός Ημερομηνία Επιστημονική ονομασία Κοινή ονομασία 13/0005 02/01/2013 Buteo rufinus Αετογερακίνα 13/0012 03/01/2013 Buteo buteo Γερακίνα 13/0014 04/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις της βόσκησης βοοειδών στην ορνιθοπανίδα των εκβολών του ποταμού Αξιού

Επιδράσεις της βόσκησης βοοειδών στην ορνιθοπανίδα των εκβολών του ποταμού Αξιού Επιδράσεις της βόσκησης βοοειδών στην ορνιθοπανίδα των εκβολών του ποταμού Αξιού Γ. Τσουγκράκης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση των πεδινών δασικών βιοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο

Βελτίωση των πεδινών δασικών βιοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο LIFE-FORBIRDS LIFE13 NAT/CY/000176 Βελτίωση των πεδινών δασικών βιοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο «Improving lowland forest habitats for Birds in Cyprus» Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Μονάδα Διατήρησης της Φύσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 10. ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΕΣ ΤΣΙΧΛΕΣ - ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 10. ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΕΣ ΤΣΙΧΛΕΣ - ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 10. ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΕΣ ΤΣΙΧΛΕΣ - ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΗ 1. Αλκυόνη Alcedo atthis Περιγραφή πολύ μεγάλο κεφάλι, μακρύ και οξύληκτο ράμφος μήκους 3-4 εκ., κοντές φτερούγες, πόδια και ουρά, πάνω μέρος

Διαβάστε περισσότερα

SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή)

SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) Περιγραφή H λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) βρίσκεται περίπου 2 χλμ. νοτιοδυτικά του οικισμού Καμαριώτισσα στη Σαμοθράκη. Περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1000402 (ΑΓΙΑ)

ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1000402 (ΑΓΙΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την Ανανέωση και Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό 1000402 (ΑΓΙΑ) της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. η µελετήτρια ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ HELLENIC COMMON BREEDING BIRD MONITORING SCHEME ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 3 Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού

Παραδοτέο 3 Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού Αναθέτουσα Αρχή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Κοιλάδα Ερυθροπόταμου: Ασβεστάδες, Κουφόβουνο, Βρυσικά»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Κοιλάδα Ερυθροπόταμου: Ασβεστάδες, Κουφόβουνο, Βρυσικά» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ Κατάλογος ειδών για την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2017

ΕΙΔΗ Κατάλογος ειδών για την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2017 ΕΙΔΗ Κατάλογος ειδών για την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2017 Είδος Κοινό όνομα Αριθμός Accipiter gentilis Διπλοσάινο 1 Accipiter nisus Ξεφτέρι 64 Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα 3 Aegithalos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ Πλήθος εισαγωγών για την περίοδο

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ Πλήθος εισαγωγών για την περίοδο ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ Πλήθος εισαγωγών για την περίοδο Σύνολο εισαγωγών 3939 Πλήθος εισαγωγών ανά κατηγορία Υδρόβια 37 Στρουθιόμορφα 1200 Παρυδάτια 92 Ξενικά 22 Θηλαστικά 154 Θαλασσοπούλια

Διαβάστε περισσότερα

Πανίδας του ποταμού Γρεβενίτη και των γειτονικ ποταμών της πόλ των Γρεβεν

Πανίδας του ποταμού Γρεβενίτη και των γειτονικ ποταμών της πόλ των Γρεβεν Αξιολόγηση & Προτάσεις Διαχείρισης της Υδρόβι Πανίδας του ποταμού Γρεβενίτη και των γειτονικ ποταμών της πόλ των Γρεβεν Αντώνης Κ. Κοκκινάκη Αν. Καθηγητής ΑΠ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο Σχολή: Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

KRI083 - Έλος Ποταμού Μαλίων

KRI083 - Έλος Ποταμού Μαλίων KRI083 - Έλος Ποταμού Μαλίων Περιγραφή Το Έλος Ποταμού Μαλίων βρίσκεται περίπου 2,4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από τον ομώνυμο οικισμό, στο Δήμο Χερσονήσου. Συμπεριλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Βόρας»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Βόρας» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Passeriformes Στρουθιόµορφα πουλιά

Passeriformes Στρουθιόµορφα πουλιά Passeriformes Στρουθιόµορφα πουλιά 1. Τι είναι τα ωδικά πουλιά ; 2. Ποια η κατάταξή τους; 3. Πώς εξελίχθηκαν; 4. Πού ζουν; 5. Με τι τρέφονται; 6. Γιατί τραγουδούν; 7. Είναι καλοί περιβαλλοντικοί δείκτες;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας Περιληπτική Αναφορά περιόδου ( )

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας Περιληπτική Αναφορά περιόδου ( ) Πρόγραμμα Παρακολούθησης Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας Περιληπτική Αναφορά περιόδου (2007-2014) Σεπτέμβριος 2016 Κείμενο: Δανάη Πορτόλου Μετάφραση από τα αγγλικά: Νεϊλάν Χοτζάρ Φωτογραφία εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Δέλτα Πηνειού»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Δέλτα Πηνειού» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Η παρακολούθηση των ειδών της πανίδας µιας προστατευόµενης περιοχής είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία γιατί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΚΒΥ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ

ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΚΒΥ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ ΕΡΓΟ: «Καθορισμός Μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, με πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές» ΦΑΣΗ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 11.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Στα κεφάλαια της παρούσας μελέτης που προηγήθηκαν πραγματοποιήθηκε λεπτομερής εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Πυγοποδόμορφα Σκουφοβουτηχτάρι, Podiceps cristatus

Τάξη Πυγοποδόμορφα Σκουφοβουτηχτάρι, Podiceps cristatus Τάξη Πυγοποδόμορφα Σκουφοβουτηχτάρι, Podiceps cristatus Ζουν σε λίμνες ή υφάλμυρα νερά. Φτιάχνουν τις φωλιές τους στην επιφάνεια της λίμνης πάνω σε υδρόβια φυτά. Σπάνια απομακρύνεται από την όχθη. Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης

Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης 1 Μέρη πουλιού 2 3 Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πτηνών της λίμνης της Ορόκλινης Συγγραφή κειμένων κλείδας Δρ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος με πτηνά που έχουν καταγραφεί παγιδευμένα σε δίχτυα και ξόβεργα

Κατάλογος με πτηνά που έχουν καταγραφεί παγιδευμένα σε δίχτυα και ξόβεργα Κατάλογος με πτηνά που έχουν καταγραφεί παγιδευμένα σε δίχτυα και ξόβεργα Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου διατηρεί ένα συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης της παράνομης παγίδευσης πτηνών στην Κύπρο από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Νήσος Κουφονήσι, γύρω νησίδες και νησίδες Καβάλλοι»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Νήσος Κουφονήσι, γύρω νησίδες και νησίδες Καβάλλοι» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή Ελασσόνας. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή Ελασσόνας. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΕΙΙΤΤΟΥΡΡΓΓΙΙΑ ΤΤΟΥ ΥΦΙΙΣΣΤΤΑΜΕΕΝΟΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΤΑΣΣΤΤΗΜΑΤΤΟΣΣ LLEEROY MEERLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΤΤΗΣΣΙΙΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΣΗΣΣ «SSG ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΕΕΤΤΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 8 - Εκτίμηση και Αξιολόγηση επιπτώσεων και μέτρα αντιμετώπισης

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 8 - Εκτίμηση και Αξιολόγηση επιπτώσεων και μέτρα αντιμετώπισης Κεφάλαιο 8 - Εκτίμηση και Αξιολόγηση επιπτώσεων και μέτρα αντιμετώπισης Σελίδα 2 από 72 Περιεχόμενα 8 Εκτίμηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων και Μέτρα Αντιμετώπισης 6 8.1 Εισαγωγή 6 8.2 Τροποποίηση Όδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. Θ.ΧΟΝΤΟΣ

ΜΠΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. Θ.ΧΟΝΤΟΣ ΜΠΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. Θ.ΧΟΝΤΟΣ ΜΠΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ 267 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Earl Babbie. Κεφάλαιο 6. Δειγματοληψία 6-1

Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Earl Babbie. Κεφάλαιο 6. Δειγματοληψία 6-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie Κεφάλαιο 6 Δειγματοληψία 6-1 Σύνοψη κεφαλαίου Σύντομη ιστορία της δειγματοληψίας Μη πιθανοτική δειγματοληψία Θεωρία και λογική της πιθανοτικής Δειγματοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου

SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου Περιγραφή Το έλος Μεσοκάμπου βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από το Παλαιόκαστρο, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412341000 και

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες ΙΒΑ στην Ελλάδα. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκέμβριος 2010

Θαλάσσιες ΙΒΑ στην Ελλάδα. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκέμβριος 2010 Θαλάσσιες ΙΒΑ στην Ελλάδα Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκέμβριος 2010 1 Περιεχόμενα Είδη προτεραιότητας Θαλάσσια ΙΒΑ και προγράμματα της Ορνιθολογικής γιαταθαλασσοπούλια Μεθοδολογία Προκαταρκτικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρη Αρτεμήσιο και Λύρκειο» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρη Αρτεμήσιο και Λύρκειο» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Φαλακρό»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Φαλακρό» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή Ανθόφυτου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή Ανθόφυτου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών στα Αιολικά Πάρκα

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών στα Αιολικά Πάρκα Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών στα Αιολικά Πάρκα Επιπτώσεις αιολικών στα πουλιά /βιοποικιλότητα Πρόσκρουση/ενόχληση/εκτόπιση/ απώλεια βιοτόπων Αναπτυξιακές παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΩΡΙΔΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Δειγματοληπτικές μέθοδοι Β. Λωρίδες Σημεία μέσα σε λωρίδες Διαδρομές μέσα σε λωρίδες - Μέθοδοι που προσεγγίζουν το πραγματικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Σάμος: Όρος Κέρκης»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Σάμος: Όρος Κέρκης» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου - Μενοίκιο. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων

Φάκελος περιοχής: GR Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου - Μενοίκιο. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Όρος Μαυροβούνι. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Όρος Μαυροβούνι. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας. Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας. Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Βόρεια Χίος»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Βόρεια Χίος» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

List of birds recorded trapped in mist nets and on limesticks

List of birds recorded trapped in mist nets and on limesticks List of birds recorded trapped in mist nets and on limesticks BirdLife Cyprus has been undertaking a systematic surveillance programme regarding illegal bird trapping in Cyprus since 2002, in conjunction

Διαβάστε περισσότερα

KRI181 - Εκβολή ποταμού Μορώνη

KRI181 - Εκβολή ποταμού Μορώνη KRI181 - Εκβολή ποταμού Μορώνη Περιγραφή Το εκβολικό σύστημα του ποταμού Μορώνη εντοπίζεται στο μυχό του κόλπου της Σούδας, δυτικά του λιμανιού και ανήκει διοικητικά στο Δήμο Χανίων. Συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

SAM003 - Έλος Γλυφάδας

SAM003 - Έλος Γλυφάδας SAM003 - Έλος Γλυφάδας Περιγραφή Το έλος Γλυφάδας βρίσκεται βορειοανατολικά του Ηραίου, στην νοτιοδυτική πλευρά του αεροδρομίου Σάμου, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412342000

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Δέλτα Πηνειού. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Δέλτα Πηνειού. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ THE COMPANY NAME] ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ THE COMPANY NAME] ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE 2011 COMPANY NAME] ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντάκτες: Μαργαρίτα Τζάλη, Νίκος Προμπονάς,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδημητικά πουλιά της Κύπρου. Όνομα: Κωνσταντίνος Χριστοφή Τμήμα: Γ 4 Μάθημα: Βιολογία

Αποδημητικά πουλιά της Κύπρου. Όνομα: Κωνσταντίνος Χριστοφή Τμήμα: Γ 4 Μάθημα: Βιολογία Αποδημητικά πουλιά της Κύπρου Όνομα: Κωνσταντίνος Χριστοφή Τμήμα: Γ 4 Μάθημα: Βιολογία Εισαγωγή Αποδημητικά πουλιά είναι τα πουλιά που κάθε χρόνο μεταναστεύουν, από το Νότο προς το Βορρά την άνοιξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 8. ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ - ΝΥΚΤΟΒΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 8. ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ - ΝΥΚΤΟΒΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 8. ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ - ΝΥΚΤΟΒΙΑ 1. Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus Περιγραφή ο χρωματισμός του φτερώματος στο πάνω μέρος είναι μαυρόφαιος με λευκές περιοχές στη ράχη, τα πρωτεύοντα είναι

Διαβάστε περισσότερα

AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος)

AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) Περιγραφή Η εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά του οικισμού Βιτάλι στην Άνδρο. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ. Η φυσική λίμνη της Υλίκης (9η σε μέγεθος στην Ελλάδα) βρίσκεται στην

ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ. Η φυσική λίμνη της Υλίκης (9η σε μέγεθος στην Ελλάδα) βρίσκεται στην ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ Γενικά. Η φυσική λίμνη της Υλίκης (9η σε μέγεθος στην Ελλάδα) βρίσκεται στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στο νομό Βοιωτίας, στα νοτιοανατολικά όρια του Δήμου Ορχομενού και στα βορειοδυτικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ GR1430007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ Πλήθος εισαγωγών για την περίοδο

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ Πλήθος εισαγωγών για την περίοδο ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ Πλήθος εισαγωγών για την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Σύνολο εισαγωγών 3323 Πλήθος εισαγωγών ανά κατηγορία Υδρόβια 40 Στρουθιόμορφα 1068 Παρυδάτια 95 Ξενικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: ΗΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ & Ε Υ Α Κ Ο Λ Ο Μ Π Α Ρ Η,

Επιµέλεια: ΗΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ & Ε Υ Α Κ Ο Λ Ο Μ Π Α Ρ Η, ράσεις ιατήρησης των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων (Μ.Ε.Λ.) στην Κρήτη ((LLIIFFEE0044NAATT//GGRR//000000110055)) Καταγραφή ειιδών Ορνιιθοπανίίδας στιις περιιοχές των Μ.Ε.Λ. της υτιικής Κρήτης Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία. Αλεξάνδρα Κόντου

Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία. Αλεξάνδρα Κόντου Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία Αλεξάνδρα Κόντου WINDFARMS & WILDLIFE LIFE12 BIO/GR/000554 Επίδειξη Καλών Πρακτικών με στόχο τον

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7: Απογραφή Πληθυσμού Θαλασσοπουλιών ως Βιοδείκτες

Ενότητα 7: Απογραφή Πληθυσμού Θαλασσοπουλιών ως Βιοδείκτες Ενότητα 7: Απογραφή Πληθυσμού Θαλασσοπουλιών ως Βιοδείκτες Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ηνηρεία εμέιημεο θαη ζπζηεκαηηθήο ησλ Σεηξαπόδσλ

ηνηρεία εμέιημεο θαη ζπζηεκαηηθήο ησλ Σεηξαπόδσλ ηνηρεία εμέιημεο θαη ζπζηεκαηηθήο ησλ Σεηξαπόδσλ καδί κε Κξηηήξηα θαη πξαθηηθνύο ηξόπνπο αλαγλώξηζήο ηνπο Πέηξνο Λπκπεξάθεο Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο Παλεπηζηήκην Κξήηεο Βαζκνί ζπγγέλεηαο Θειαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα