ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠ.4 Περιφζρειεσ Κρήτησ, Ιονίων Νήςων, Β. Αιγαίου, Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου ειρά Κατάταξησ Αρ. Αίτηςησ Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο Ειδικότητα IEK ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΗΛΙΑΔΗ ΗΛΙΑ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ERVIS ZANUNI HAJBAR ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΤΛΙΑΝΟΠΟΤΛΟ ΕΤΣΑΘΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ OLSI TAHIRAJ MYRTEZA ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ARTAN BAME XHEMAL ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ AZBIAND AHMETAZ DILAVER ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ GEZIM HAKUSHI KASEM ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ LUAN ISUFAL AHMET ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ KONSTANDIN PETRAJ JOTI ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ILIR TAFILI ASTRIT ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ MOHLELDIN ABDALLA ABDELGAFAR ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΜΑΧΕΡ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΪΑΟΤΙ ΑΜΠΝΣΕΛ ΑΜΙΡ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ERMAL PULA MURAT ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΑΒΡΑΑΜ ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ERVIS LAME BEJAZ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ SHEHU ALTIN SHEFQET ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ KRISTOFOR CAVO DIMITRI ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΖΩΡΣΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΜΟΤ ΝΤΧΙΩΝ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΛΙΩΣΗ ΩΣΗΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΛΕΝΣΖΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΙΑΝΣΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΓΕΝΝΑΔΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΝΟΝΣΑΡΙ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΠΑΚΟΝΙΚΟΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΑΡΓΤΡΙΟ ΑΛΙΚΟΓΛΟΤ ΧΡΗΣΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΑΜΕΛΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΩΝΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΛΑΜΠΡΟ ΒΕΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΧΑΡΙΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΒΑΛΙΑΚΟ ΗΛΙΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΑΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΛΕΧΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΡΕΜΜΤΔΑ ΣΕΦΑΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ

2 ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ ΠΕΣΡΟ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ CRAFT ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΔΡΕΑ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΤ-ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΚΛΕΟΒΟΤΛΟ ΖΗΙΜΟΠΟΤΛΟ ΡΗΓΑ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΤΜΟΤΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΧΑΡΙΙΟ ΒΑΧΣΕΒΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΓΕΡΑΙΜΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΑΜΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΕΚ ΒΟΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΗΡΙΑΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΜΟΤ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΣΖΑΣΖΑ ΧΟΤΛΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΣΖΗΚΤΡΙΑΚΟΤ ΧΡΗΣΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΕΚ ΔΡΑΜΑ ΔΙΟΝΤΙΑ ΠΟΤΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΔΡΕΑ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟΤ ΔΙΟΝΤΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΣΑ ΔΗΜΗΣΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΡΙΑΝΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΑΩΝΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΑΛΕΞΗ ΣΟΠΑΛΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΣΟΤΛΑ ΠΤΡΙΔΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΜΟΤ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΣΑ

3 ΕΛΕΝΗ ΣΙΑΜΑΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΒΟΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΛΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΣΕΦΑΝΟ ΖΑΧΑΡΗ ΣΑΤΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΒΟΛΟ) ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΙΑΡΟΛΑΒ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΝΑΣΟΛΙ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ ΜΙΚΡΟΤΛΗ ΑΡΙΣΟΦΑΝΗ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΩΣΑΚΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΔΤΕΑ ΧΟΜΠΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΘΑΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ INTRANET - INTERNET ΙΕΚ ΒΟΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΟΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΧΡΗΣΟ ΓΕΝΝΑΣΑ ΠΤΡΙΔΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΤ ΛΕΟΝΣΙΟ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΧΡΗΣΟ ΚΑΣΙΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΦΩΣΙΟ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΠΟΡΙΑΖΗ ΙΟΡΔΑΝΗ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΙΓΚΟΡ ΓΙΟΤΡΙΕΦ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΙΕΚ CRAFT ΛΤΝΣΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΙΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ORTENSJA KLLAPI THOMA ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ENDRIT KOLA VALENTIN ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΣΕΙΝΗ ΕΤΘΤΜΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ

4 ΠΤΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΟ ΑΡΕΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ KEBIN ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΜΑΡΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΟΚΚΟΣΗ ΑΝΔΡΕΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΖΙΡΙΣΑ ΣΕΦΑΝΟ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΕΧΕΡ ΑΠΣΟΤΡΑΧΜΑΝ ΜΟΤΣΑΦΑ ΕΦΚΕΣ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΧΡΗΣΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΣΑ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟ ΒΑΡΑΓΓΟΤΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΑΝΝΑ ΠΕΣΡΕΝΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΙΛΕΝΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΛΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΙΑ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΝΑΣΑΙΑ ΓΑΖΕΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΡΑΝΙΩΣΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTERNET ΙΕΚ CRAFT ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ROLVIS CANAJ KRISTO ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΤ-ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ

5 ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΟΡΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΑΠΟΣΟΛΙΑ ΣΟΤΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΕΝΗ ΝΣΑΝΣΑΡΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΝΕΚΕΒΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΒΡΑΔΙΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΤΟΧΟΪΔΟΤ ΑΝΘΙΜΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΤΡΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ ΜΕΛΙΣΖΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΚΩΣΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΚΑΛΣΟΓΙΑΝΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ERALD ZIU KINI ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΜΟΤ ΒΑΙΛΕΙΑ ΑΛΠΟΤ ΘΩΜΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΜΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΣΑΖΗ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ ΣΕΦΑΝΙΑ ΚΑΒΒΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΑΜΒΡΟΙΑΔΟΤ ΗΛΙΑ ΙΕΚ ΞΑΝΘΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΤΓΕΡΗ ΗΛΙΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΔΗΜΗΣΡΑ ΓΟΜΑΣΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΙΕΚ ΠΑΡΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΛΣΖΙΔΗ ΑΒΒΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΜΑΡΣΖΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΙΕΚ ΣΡΙΠΟΛΗ ΜΕΛΕΚ ΜΠΑΝΣΑΚ ΑΛΗ ΙΕΚ ΞΑΝΘΗ ΟΦΙΑ ΠΑΡΙΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΙΑΝΓΚΑΜΠΟΖΩΦ ΡΟΤΛΑΝ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΑΜΑΣΗ ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΗ ΣΕΦΑΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 2ο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ) ΧΡΗΣΟ ΙΑΦΑΚΑ ΑΝΔΡΕΑ ΙΑΦΑΚΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTERNET ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΤ

6 ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΙΑΔΗ ΠΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΑΡΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΡΑΝΗ ΩΣΙΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΣΑΝΣΟ ΒΑΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ΒΑΪΑ ΜΑΓΚΑ ΠΑΤΛΟ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΧΡΙΣΙΝΑ ΣΑΤΡΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΟΤΛΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝΝΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΑΓΓΕΛΟ ΣΑΝΣΙΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΕΚ ΔΡΑΜΑ ΜΕΡΟΠΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΜΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΕΦΑΝΟ ΚΑΛΑΝΣΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΦΕΑΣΙΔΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΦΩΣΕΙΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟ ΣΙΚΑΛΙΔΗ ΟΛΕΓΚ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΙΟΝΤΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΔΕ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΤ-ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΩΣΗΡΙΑ ΚΟΤΚΟΤΝΑ ΧΡΗΣΟ ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΤ-ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΟΗ ΧΡΗΣΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΟΤΛΗ ΛΕΤΘΕΡΙΩΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΤΝΣΙΧΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΣΖΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ

7 EΛΕΝΗ ΠΕΛΙΒΑΝΙΔΟΤ ΡΟΜΑΝ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΘΩΜΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΣΑ EΤΓΕΝΙΑ EVGJENI ΕΜΜΑ SEMA ΜΑΞΙΜ MAKSIM ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΤ-ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΗ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΜΠΟΤΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟ ΙΕΚ CRAFT ΣΑΣΙΑΝΑ ΜΕΣΑΞΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΕΣΑΞΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΗ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΔΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΤ-ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΦΑΛΙΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΙΕΚ CRAFT ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΛΑΤΚΟ ΦΩΣΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΑΓΓΕΛΟ ΑΝΑΣΑΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΑΤΛΟ ΛΙΟΚΑΛΟ ΣΤΛΙΑΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΙΣΙΑΚΟΤΔΗ ΦΩΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΣΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΧΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΕΙΟΤ ΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ SELDA PUTRO LAVDIMIR ΜΑΡΙΟ ΜΙΧΟ ΦΩΣΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ INTRANET - INTERNET ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΞΕΝΟ ΔΙΟΝΤΙΟ ΣΕΛΕΧΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΦΩΣΗ ΚΛΟΜΠΟΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΤΓΕΝΙΑ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ

8 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΛΑΠΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗΝΣΩΝΙΟ ΜΙΧΑΕΛΑ ΝΣΕΝΙΚΟΡΑΚΗ ΓΙΑΕΜΗ ΑΧΜΕΣ ΟΤΛΕΪΜΑΝ ΜΕΜΕΣ ΓΙΟΤΟΤΦ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΚΙΣΡΙΝΙΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΚΙΑΝΔΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΣΕΜΙ ΛΑΟΤΡΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΟΦΙΑ ΓΙΟΤΡΟΤΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΒΛΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΜΑΝΙΑ ΣΕΦΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ ΜΟΤΡΑΦΕΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΡΤΦΑΛΛΙΔΗ ΧΡΗΣΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ ΜΗΛΙΑΡΕΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΟΡΕΣΗ ΓΑΚΗ ΘΕΟΦΙΛΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΣΑ ANXHELA SEDARAJ DILAVER ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΤΔΟΤΡΗ ΑΡΓΤΡΙΟ ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΤ-ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΦΩΣΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΕΛΕΧΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΣΑ ΒΙΚΣΩΡ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΧΡΗΣΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΝΙΚΟΛΙΣΑ ΨΤΧΟΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ

9 ΕΛΕΝΗ ΣΙΡΚΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΙΛΑΓΚΟ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ ΧΡΗΣΟ ΝΣΟΤΛΑ ΒΑΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΟ ΜΟΝΙΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΧΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ ΚΛΟΤΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΧΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΑΡΓΤΡΗ ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ARTEO QILLESI ANDREA ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΙΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΣΟΓΛΟΤ ΛΤΙΜΑΧΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΧΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΧΛΙΣΖΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΜΑΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΜΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΙΜΗ ΠΑΤΛΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΑΣΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΝΑΤΠΛΙΟΤ ΑΠΑΙΑ ΑΡΓΤΡΩ ΚΟΤΒΕΔΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΤΖΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΑΡΙΣΕΑ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΘΟΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΚΡΙΣΙΝΑ ΜΠΑΑ ΠΑΝΣΕΛΗ ΙΕΚ CRAFT ΗΛΙΑ ΜΟΣΚΑ VLLASI ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΤ ΓΕΡΑΙΜΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΕΚ ΔΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΤΚΟΤΛΙΔΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΑΡΣΗ

10 ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΣΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΔΗΜΗΣΡΑ ΦΛΩΡΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΙΕΚ ΠΑΡΣΗ ΟΦΙΑ ΦΛΩΡΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΙΕΚ ΠΑΡΣΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΛΟΤΜΠΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΕΤΓΕΝΙΑ ΜΠΑΣΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΜΑΡΙΟ ΣΑΘΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΙΕΚ ΣΡΙΠΟΛΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΕΚ ΔΡΑΜΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΤΣΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ ΑΝΔΡΕΑ ΘΩΜΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΑΡΓΤΡΙΟ ΝΕΣΩΡΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΜΑΣΘΑΙΟ ΧΑΛΔΟΤΠΗ ΜΑΣΘΑΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΗΗ ΩΚΡΑΣΗ ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΣΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 2ο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ) ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΑΒΟΤΛΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΙΕΚ ΠΑΡΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΛΤΚΟΔΗΜΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΤΚΟΔΗΜΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΜΙΔΗ ΠΕΣΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΚΤΡΙΑΚΗ ΜΠΑΡΟΣΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΑΜΑΙΩΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) LUSJANA HATIJA XYSEN ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΒΟΛΟ) ΑΝΑΣΑΙΑ ΣΑΝΣΟΤΡΗ ΕΤΣΑΘΙΟ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΒΟΛΟ) KUJTIME SHEGAJ TAHIR ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer)

11 ΔΙΟΝΤΙΑ ΦΛΕΜΟΣΟΜΟΤ ΝΕΟΚΛΗ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ ΖΕΖΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΙΕΚ ΔΡΑΜΑ ΚΩΣΑ ΛΙΑΠΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΣΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΑΡΣΗ ΙΕΚ ΞΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΤΕΛΑ ΣΟΤΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΧΝΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΝΤΧΙΩΝ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΒΟΛΟ) ΑΝΔΡΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΡΟΤΝΣΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΒΟΛΟ) ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΑΒΒΙΝΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΗ REXHINA MARIA GJONI SELMAN ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΓΙΩΣΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ELVI ZYKOLLARI KUDRET ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΣΤΛΙΑΝΟ ΚΛΟΜΠΟΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΧΡΙΣΙΝΑ ΣΖΕΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΒΟΛΟ) ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΟΤΣΙΜΠΕΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΒΟΛΟ) ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΜΠΟΤΡΕΞΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΠΑΚΙΟΤΦΑΚΗ ΧΑΡΙΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΗ ΙΟΡΜΠΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΩΝΗ ΣΑΤΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΜΟΤ ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΕΚ ΣΟΜΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΠΑΖΑΚΗ ΔΙΟΝΤΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ANIKA QIRJO ANDON ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 2ο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ)

12 ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΜΑΡΙΟ ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΧΡΗΣΟ ΚΑΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΒΟΛΟ) ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΨΤΛΛΟΠΟΤΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΡΟΔΑΝΘΗ ΛΙΓΝΟΤ ΜΑΡΚΟ ΦΩΣΕΙΝΗ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΚΚΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΣΙΜΟΙΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΝΣΑΚΣΕ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΣΕΡ ΙΕΚ ΧΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΕΚ ΑΝΝΑ ΜΠΙΛΑΛ ΑΜΠΑΝ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΟΤΑ ΣΕΦΑΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΡΟΪΔΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΟΤΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΓΤΡΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ ΠΕΡΡΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΧΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΝΣΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΕΝΗ ΚΛΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΑΜΣΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTERNET ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΜΑΡΙΑ ΚΡΙΚΕΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΑΛΕΞΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΟΤΓΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ

13 ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ ΣΙΠΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΡΑΝΙΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΒΟΛΟΤ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΓΟΤΔΑΚΗ ΕΤΣΤΧΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΜΑΡΙΑ ΠΟΡΣΑΪΣΙΑ ΚΟΘΡΑ ΚΟΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΣΑΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΒΟΛΟ) ΕΤΣΑΘΙΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΑΣΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTERNET ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΙΕΚ ΣΡΙΠΟΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΖΟΤ ΒΑΙΛΗ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΒΛΑΧΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΜΠΟΤΡΟΔΗΜΟΤ ΣΑΞΙΑΡΧΗ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΑΗΜΙΝΑ ΜΠΟΤΖΙΝΕΚΗ ΑΓΓΕΛΟ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗ ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΚΟΤΡΣΖΗ ΛΕΒΟΚΛΗ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΣΟΤ ΓΙΓΑΝΣΕ ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΣΕΛΕΧΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ ΟΦΙΑ ΚΛΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΑΛΤΙΔΑ (LOGISTICS) ΣΕΜΟΤΡΙ ΜΠΑΡΣΖΕΜΑΣΖΙΔΗ ΒΑΧΣΑΝΓΚ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΟΤΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟ ΚΕΜΠΙ ΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΣΙΚΟΤΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΙΕΚ ΧΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

14 ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΣΕΡΓΙΟ ΚΑΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΤΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΟΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΤΓΕΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΑΓΑΘΟΤ ΧΡΗΣΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΛΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΜΑΡΙΑ ΑΒΒΙΔΟΤ ΑΒΒΑ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΚΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ INTRANET - INTERNET ΙΕΚ ΒΟΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΚΙΟΤΜΕ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΔΗΜΗΣΡΑ ΠΑΣΙΑΟΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΧΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΝΣΖΗΑΝΔΡΕΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΑΙΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ CRAFT ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ ΙΕΚ CRAFT ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΙΕΚ CRAFT ΑΜΠΡΗ ΣΑΓΚΟΤΛ ΑΙΣ ΧΑΑΝ ΣΖΕΜΑΛ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΠΟΜΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

15 ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΜΑΝΟΤΡΑ ΑΛΕΞΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΑΡΙΣΕΑ ΚΑΛΑΝΣΖΗ ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΜΕΛΑ PAMELA ΠΑΠΑ PAPA ΘΟΜΑ THOMA ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΤ-ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΚΑΝΕΛΛΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΩΣΗΡΙΑΝΟΤ ΜΕΘΟΔΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ INTRANET - INTERNET ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ADNANT XHELILAJ VASIL ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΔΙΟΝΤΙΟ ΓΑΠΑΡΟ ΣΙΜΟΘΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΙΔΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΨΤΞΗ ΑΕΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ ΜΑΛΙΑΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΟΤΡΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΜΕΛΙΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΑΡΣΕΜΙΙΑ ΕΤΘΤΜΙΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΖΩΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΗΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΣΡΙΜΠΟΤΖΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΣΕΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΕΦΑΝΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ INTRANET - INTERNET ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ

16 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΒΕΪΕΛ ΑΡ ΑΜΕΣ ΜΕΜΕΣ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΚΡΟΜΠΑ ΑΝΔΡΕΑ ΙΕΚ ΧΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΕΚ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΤΜΠΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ VANYA YORDANOVA TODOROVA YORDAN ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΗΛΙΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΕΜΟΤΝΣΗ ΗΛΙΑ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΨΩΡΙΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΠΑΣΟΤΧΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΛΕΜΟΝΙΑ ΨΤΛΛΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΟΛΓΑ ΚΑΙΜΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΗΣΟ ΡΑΜΑΝΣΑΝΗ PIRO ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΙΛΧΑΝ ΙΡΑΚ ΜΕΜΕΣ ΑΜΕΣ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΧΡΙΣΙΝΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΟΦΤΛΛΑ ΔΙΟΝΤΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΠΟΛΤΧΡΟΝΗ ΠΡΟΪΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΠΕΣΡΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΡΑΝΣΙΝΟ ΛΙΒ ΓΕΡΑΙΜΟ ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΑΡΒΟΤΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

17 ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΠΙΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTERNET ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΡΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΧΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΑΙΜΙΛΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΖΑΝΕΣΑ ΜΑΡΟΤΛΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΟΦΙΑ ΚΟΤΓΙΟΤΜΟΤΣΖΗ ΠΑΤΛΟ ΙΕΚ CRAFT ΙΩΑΝΝΗ ΒΙΓΓΟ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ VANGJEL ΚΤΡΙΑΖΗ QIRJAZI VASIL (ισχύει από 2010Α) ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΤΠΙΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ STIVERSON DIBRA BESNIK ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΒΟΟ ΕΤΣΑΘΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΣΤΛΙΑΝΟ ΒΕΛΗΑΡΙΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΚΑΚΟΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ ΙΜΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΣΕΡΑΚΗ ΜΑΣΘΑΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΚΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΙΛΟΓΛΑΝΙΔΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΝΑΚΟ ΕΤΘΤΜΙΟ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ KONSTANTINE MJAVANADZE ANZOR ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΡΑΪΚΑΠΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

18 ΩΣΗΡΙΟ ΝΙΚΟΜΑΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ALEKSANDER ELEZI AGRON ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΨΤΞΗ ΑΕΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ MΑΡΙΑ ΚΕΜΕΡΙΣΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΤ-ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΣΑΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΚΟΤΝΑΣΙΔΟΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΙΕΚ ΔΡΑΜΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΓΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΙΟΤΣΙΝΑ ΔΕΤΣΕΡΑΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΑΓΓΕΛΟ ΔΙΑΓΟΡΑ ΑΝΑΣΑΟΤΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΕΚ ΒΟΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΚΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΙΕΚ ΠΑΡΣΗ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΣΙΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΚΛΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΔΙΟΝΤΗ ΒΟΟ ΕΤΣΑΘΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΤΡΟΜΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΛΙΚΕ ΙΕΡΜΑΔΙ ΦΑΣΜΙΡ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΙΕΚ ΠΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΓΚΟΤΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ KOZETA GJIKA SYRJA ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΜΟΤ ΑΘΗΝΑ ΚΑΜΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΑΔΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΣΑΝΣΩΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΣΑΟΤΙΑΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΑΜΠΟΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΡΔΕΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) FATION BEQO BAJRAM ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ

19 ΘΩΜΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΘΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΧΗ ΕΤΣΑΘΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΒΟΛΟΤ ΝΙΚΟ ΣΙΑΣΙΑΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΒΟΛΟΤ ΣΕΡΓΙΟ ΜΠΕΚΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΙΕΚ ΒΟΛΟΤ ΕΜΙΝΕ ΓΚΙΡΙΣΛΗ ΣΖΕΛΑΛ ΙΕΚ ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΡΕΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΙΕΚ ΣΡΙΠΟΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΡΕΣΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΔΙΟΝΤ ΚΙΝΟΛΗ ΑΡΑΝΣΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΜΑΡΙΑ ΟΤΡΜΠΗ ΣΙΜΟΘΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΣΙΜΟΘΕΟ ΚΟΚΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΧΡΗΣΟ ΓΚΕΡΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΓΚΕΚΑ ΓΙΑΝΑΚ ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΑΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΣΗ ΘΩΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ ΣΡΑΓΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΛΓΑ ΓΚΟΤΚΟΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΝΣΕΝΙ ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ ΣΑΜΑΣΗ ΖΑΜΠΕΣΑΚΗ ΝΙΚΑΛΑΟ ΩΣΗΡΙΑ ΠΑΠΠΑ ΧΡΗΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑ

20 ΓΙΛΜΑΖ ΑΜΠΑΣΖΗ ΧΟΤΕΙΝ ΙΕΚ ΞΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΑΚΟΤ ΠΕΣΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΙΕΚ ΠΑΡΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΑΚΟΤΜΑΓΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΜΟΤ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΣΖΙΦΟΤ ΩΣΗΡΙΟ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΔΟΚΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΛΕΝΗ ΚΑΖΑΚΗ ΑΡΣΙΑΝ ΙΕΚ ΒΟΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΕΚ ΞΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΚΟΛΕΣΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΟΤΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ ΓΕΩΡΓΑΝΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΡΟΤΜΠΙΝΗ ΧΡΙΣΙΝΑ ΚΟΤΒΑΚΗ ΗΛΙΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΣΖΙΔΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΑΚΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΓΕΡΑΙΜΟ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΩΛΗ ΜΙΛΣΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΙΡΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΑΝΣΙΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΙΑΩΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΘΕΝΟΦΟΡΟΤ ΙΕΚ ΕΚΑΒ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ) ΓΙΩΡΓΟ ΛΤΜΠΕΡΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΛΤΜΠΕΡΗ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΑΜΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΑΛΕΝΣΟΤΡΜΙΔΗ ΑΛΕΞΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑ

21 ΣΕΡΓΙΑΝΗ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΑΝΘΗ ΚΩΣΙΑ ΘΩΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΚΙΟΚΧΑΝ ΣΙΛΙΓΚΗΡ ΣΖΕΜΑΛΕΔΗΝ ΙΕΚ ΞΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΑΚΤΡΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΒΑΚΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΙΕΚ ΠΑΡΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΣΑΖΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΧΡΗΣΟ ΚΑΠΕΛΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΙΕΚ ΣΟΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΙΕΚ ΣΟΜΗ ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΝΣΕΛΑΚΗ ΘΩΜΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΙΕΚ ΣΟΜΗ ΧΡΗΣΟ ΜΙΝΙΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ ΣΕΦΑΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΜΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟ ΓΙΩΡΓΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΔΜΟΝΔΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΧΡΙΣΙΝΑ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΔΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΙΟΛΑ ΣΖΕΛΙΛΗ ΜΠΕΣΖΕΣ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΕΛΕΝΗ ΒΡΟΤΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΝΣΟΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΤΡΙΑΚΟΤΛΑ ΧΑΡΙΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΧΡΗΣΟ ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΜΑΡΑΓΔΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ

22 ΜΙΧΑΕΛΑ ΦΙΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΑ ΕΙΔΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΣΑΘΙΑ ΩΣΗΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΒΟΛΟ) ΝΑΝΣΙΑ ΙΔΕΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑ ΟΦΙΑ ΚΟΤΛΟΤΡΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΟΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΙΛΙΟ ΗΡΑΚΛΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΙΕΚ ΣΡΙΠΟΛΗ ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΒΑΡΔΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 2ο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ) ΑΡΙΣΕΑ ΣΖΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΧΑΝΙΩΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΟΤΛΟΤΡΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΗ ΚΑΙ ΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΓΓΕΛΟ ΧΡΗΣΟ ΚΟΛΟΚΤΘΑ ΣΕΦΑΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΙΟΝΤΗ ΧΑΣΖΗΕΤΣΡΑΣΙΟΤ ΓΙΩΡΓΟ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΡΚΟΤΒΕΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΒΟΛΟ) ΝΙΚΟΛΙΣΑ ΦΟΤΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΑΩΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΘΕΝΟΦΟΡΟΤ ΙΕΚ ΕΚΑΒ (ΛΑΡΙΑ) ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ THEODWROS KATSANTWNHS ATHANASIOS ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΣΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΒΡΑΑΜ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΕΚ ΔΡΑΜΑ ΝΕΚΣΑΡΙΟ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 2ο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ) ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΕΛΗΜΒΑΑΚΗ ΓΚΡΑΝΚΒΙΣ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΤΡΙΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ ΔΡΙΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΝΑΤΠΛΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΨΤΡΡΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ

23 ΘΩΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΟ ΛΑΜΠΡΟ ΟΦΙΑ ΒΟΤΓΙΟΤΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΛΕΝΗ ΣΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΦΩΣΕΙΝΗ ΚΟΤΡΟΤΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΣΙΦΛΙΚΙΩΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΗΜΗΣΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΕΣΡΑΚΗ ΜΑΡΚΟ ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΑΝΝΑ ΠΙΚΟΤΛΑ ΣΕΦΑΝΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΟΦΙΑ ΠΑΝΔΩΡΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΕΤΦΡΟΤΝΗ ΜΕΛΙΙΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΕΤΦΡΟΤΝΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΚΕΝΑΝ ΑΛΗ ΜΟΤΣΑΦΑ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΓΟΤΡΓΙΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΣΡΕΛΑΚΗ ΜΑΡΚΟΤ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ ΑΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΜΑΡΙΑ ΝΣΟΤΡΟΠΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΝΣΟΤΡΟΠΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ MARIAM ABRAHAMYAN HOVHANNES ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ NIKOLINA VASILEVA NIKOLOVA VASIL ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ

24 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΕΚ MORFI ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΟΡΧΑΝ ΑΛΗ ΡΑΜΑΔΑΝ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΙΛΑΡΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΒΟΗΘΟ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ Ε ΙΑΜΑΣΙΚΕ ΠΗΓΕ ΚΑΙ ΛΟΤΣΡΑ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΣΟΜΤ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΧΡΗΣΟ ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΧΡΗΣΟ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΝΑΤΠΛΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΣΑ ΑΡΣΟΤΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΙΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΑΚΗ ΧΡΗΣΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΙΟΤΕΦ ΜΩΧΑΜΕΝΣ ΑΪΜΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΑΛΤΦΙΑΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ADELA XHARO KADRI ΧΡΗΣΟ ΚΑΨΗΜΑΛΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΜΑΣΘΑΙΟ ΚΑΛΑΪΣΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΕΚ CRAFT ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΝΑΣΕΛΙΑ ΠΟΛΤΔΩΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΣΤΛΙΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΣΕΦΑΝΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΡΙΝΣΒΑΝ ΜΠΟΣΑΝΣΖΗ ΑΧΜΕΣ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΤΣΑΘΙΑΔΟΤ ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ

25 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΛΤΣΙΝΑ ΛΤΣΙΝΑ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΙΕΚ CRAFT ΛΕΒΕΝΣ ΑΠΣΗ ΝΑΜΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΕΡΚΑΝ ΑΛΗ ΜΟΤΣΑΦΑ ΜΕΜΕΣ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΙΣΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΙΕΚ MORFI ΣΕΦΑΝΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΖΗΚΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΙΑΠΠΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΗΣΟΤ ΠΑΤΛΟ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΒΕΝΕΣΙΑ ΙΒΟΡΙΩΣΟΤ ΜΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΣΟΤΡΑΝ ΑΠΣΗ ΧΑΛΗΛ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 2ο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ) ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΑΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΑΝΑΣΑΙΑ ΒΑΡΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΩΣΗΡΙΟ ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΑΪΕ ΙΜΠΡΑΜ ΦΕΡΟΤΧ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΗ ΛΤΚΟΤΡΓΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ ΜΠΑΜΠΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ MOATH BKIRAT AHMAD ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ INTRANET - INTERNET ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΙΟΤΛΙΑ ΣΟΤΡΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΒΑΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ INTRANET - INTERNET ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ

26 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΡΔΕΛΗ ΠΕΣΡΟ ΗΛΙΑ ΑΒΕΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΕΤΣΑΘΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΛΑΕΡΣΗ ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΙΛΗ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΜΙΚΙΔΟΤ ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΕΤΣΡΑΣΙΑ ΧΑΛΚΙΩΣΗ ΩΚΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΜΒΟΤΓΕΡΑ ΧΡΤΑΝΘΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΚΕΛΕΙΔΟΤ ΓΕΡΑΙΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΕΡΓΙΝΗ ΚΑΖΑΝΣΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΚΑΣΡΙΣΗ ΠΙΕΡΡΟ ΙΩΑΝΝΗ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ ΩΣΗΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ IVAN TSANKOV DIMITAR ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΒΒΑΔΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΝΙΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΨΤΞΗ ΑΕΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΑΗ ΜΠΛΙΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΕΛΕΧΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ

27 ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΗΡΑΚΛΗ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ ΜΕΝΙΑ ΜΠΕΡΕΔΕΚΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝ JOZEF HAJMELI GJOVALIN ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ ΝΕΟΠΣΟΛΕΜΟ ΣΕΡΛΕΜΕ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΚΟΛΟΜΙΣΙΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΑΠΑΙΑ ΜΠΡΟΣΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΙΜΗΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΔΙΟΝΤΙΑ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΗΣΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΑΛΕΒΙΖΟΤ ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΓΕΝΙΑ ΚΤΒΕΛΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΗΜΗΣΡΑ ΠΑΡΑΓΤΙΟΤ ΩΣΗΡΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ KLODIAN NDREHILAJ NIKOLL ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΧΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΙΕΚ ΧΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΤΟΤΛΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΧΑΡΟΤΛΑ ΓΟΤΛΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΗΣΙΟΤ ΜΗΣΙΟΤ ΦΩΣΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΗ ΑΛΕΞΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΟΤΜΕΛΙΩΣΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ

28 ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΚΟΣΑΔΗ ΠΕΣΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΔΙΑΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΑΝΝΑ ΣΑΜΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΝΣΟΤΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΜΠΑΙΟΤ ΜΑΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΣΩΝΑΚΟΤ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΜΠΑΛΑΦΟΤΣΗ ΧΡΗΣΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΜΕΡΙΑΝΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΜΠΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΧΜΕΣ ΧΑΛΗΛ ΜΕΜΕΣ ΑΜΕΣ ΜΕΜΕΣ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΚΑΝΕΛΙΑ ΣΡΤΦΩΝ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΕΡΑΔΟΤΡΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTERNET ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΜΠΙΡΚΑΝ ΧΑΣΖΗ ΧΟΤΕΪΝ ΜΕΜΕΣ ΕΜΠΑΧΕΣΗΝ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΣΡΑΣΗΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ

29 ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΕΝΣΟΤΡΑΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΣΑ ΠΤΡΙΔΩΝ ΧΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΑΦΡΟΔΙΣΗ ΜΙΧΟΤ ΧΡΗΣΟ ΜΙΧΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΣΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΣΟΤΦΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΙΑΝΝΙΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΑΡΙΣΕΑ ΣΑΙΝΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΩΣΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΤΛΟ ΕΤΣΑΘΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΑΝΘΟ ΧΡΤΟΣΟΜΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΔΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΨΤΞΗ ΑΕΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΩΣΑ ΣΑΤΡΟ ΣΡΑΣΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΜΟΤΡΑΣ ΑΛΗ ΑΛΗ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΛΙΣΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΕΛΕΧΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΕΤΓΕΝΙΑ ΜΑΣΟΡΑ ΗΛΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΟΛΟ ΧΡΗΣΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΖΑΡΚΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΑΓΓΙΠΑ ΔΙΟΝΤΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΕΛΕΝΗ ΒΙΣΑΞΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΗΛΙΑ ΠΑΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ

30 ΜΕΣΕ ΧΑΣΖΗΜΠΕΚΣΑ ΓΙΑΛΣΗΝ ELENI PAPAKALODOUKA MIXAHL ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΝΕΣΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΗΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΙΕΚ ΔΡΑΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΓΚΟΤΗ ΔΙΟΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΡΔΑΝΙΩΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΚΑΒΒΑΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ SERGHEI BAMBULEAC SERGHEI ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΨΤΞΗ ΑΕΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΚΩΝΣΑΝΣΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ ΑΓΓΕΛΟ ΧΡΗΣΟ ΑΛΕΞΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΠΟΛΤΒΙΟ ΚΟΣΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTERNET ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΑΣΖΑΚΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTERNET ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΑΓΓΕΛΟ ΑΝΔΡΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΟΦΙΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΧΑΡΙΛΑΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑΚΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΡΑΦΙΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΙΕΚ CRAFT ΑΡΕΣΗ ΜΑΡΟΤΛΗ ΣΑΤΡΟ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΝΔΩΡΟΤ ΓΕΡΑΙΜΟ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΔΕΠΟΙΝΑ ΛΙΒΑΝΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝ ΒΟΗΘΟ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ Ε ΙΑΜΑΣΙΚΕ ΠΗΓΕ ΚΑΙ ΛΟΤΣΡΑ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΩΣΟΤΛΑ ΩΣΗΡΙΟ ΙΕΚ MORFI

31 ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟ ΔΙΟΝΤΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΚΛΕΙΩ ΓΡΑΒΑΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΛΕΧΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΜΕΝΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΠΡΕΝΣΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ SOFIA HASALLA NIKO ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΧΡΤΑ ΚΑΜΠΙΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΤΒΑ ΧΡΗΣΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer) ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΗΣΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΛΕΧΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΑΟΤΣΗ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΡΙΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΑΤΡΟ ΣΟΤΛΑΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΟΒΕ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΕΤΓΕΝΙΑ ΚΟΤΠΕΝΟΤ ΜΙΧΑΗΛ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΧΑΡΩΝΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΓΤΡΩ ΛΕΟΝΣΑΡΑΚΗ ΜΑΝΟΤΟ ΜΕΛΠΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΤΛΩΝΑ ΣΕΡΓΙΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΣΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΕΚ CRAFT

32 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΛΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΣΑΤΡΟ ΣΡΕΠΗ ΝΙΚΟΛΑ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑ ΓΕΩΡΓΙΟ MURAT BEGA AREDIN ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΨΤΞΗ ΑΕΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΛΑΦΑΣΗ ΣΑΤΡΟ ΠΤΡΑΓΓΕΛΟ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΣΟΤ ΚΤΡΙΑΚΟ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΜΟΤΡΙΚΑ ΣΑΜΑΣΙΟ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΟΛΓΑ ΡΟΤΙΔΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΕΛΛΑ ΚΙΣΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΓΚΑΝΣΑΣΙΟΤ ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΜΟΤΓΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΑΡΓΤΡΩ ΚΑΡΑΘΑΝΑΗ ΚΟΜΝΗΝΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΗΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΕΤΣΑΘΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΖΙΣΖΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΛΛΙΣΟΤ ΠΑΧΑΛΗ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΓΚΙΚΑ ΚΡΙΣΟΦΟΡ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΜΠΑΝΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΠΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ INTRANET - INTERNET ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΙΟΤΡΣΗ ΩΣΗΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΜΑΡΙΟ ΣΙΡΙΚΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΤ-ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΩΗΣΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΣΙΔΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΧΡΗΣΟ ΧΑΡΧΑΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ

33 ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΚΟΤΡΣΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΟΣΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΗΡΑΚΛΗ ΜΟΤΡΣΖΑΠΗ ΠΕΣΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ ΠΕΣΡΟ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΗ ΚΑΙ ΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑ ΧΡΗΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΒΑΓΕΝΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΤ AΘΗΝΑ ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΙΕΚ DATA ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΜΑΣΡΩΝΑ ΚΑΛΟΤΠΗ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ DATA ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΟΤΖΟΤΑΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΣΕΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ EDIOLA DAUTAJ XHEVAT ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΟΤΛΑΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΕΡΑΜΙΑ ΚΑΣΟΤΡΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΙΑΜΑΝΣΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΣΑ ΑΙΜΗΛΙΑ ΓΑΡΝΑΒΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΕΛΛΗ ΚΑΣΩΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ IΩΑΝΝΑ ΚΟΜΙΑΝΟΤ ΑΓΗΙΛΑΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΤΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΧΡΗΣΟ ΔΑΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΣΡΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΑΪΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΕΚ ΞΑΝΘΗ ΠΕΣΡΟ ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΙΕΚ ΣΡΙΠΟΛΗ

34 ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΕΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΔΗΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΗΛΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΑΛΟΦΙΔΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΕΚ ΔΡΑΜΑ ΧΡΤΑΝΘΗ ΚΟΤΡΟΤΣΑΛΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΦΑΝΗ ΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΟΤΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΛΑΧΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΙΕΚ ΠΑΡΣΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ RENATO SHAHINAJ QEREM ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΙΕΚ ΣΡΙΠΟΛΗ ΦΩΣΕΙΝΗ ΠΑΝΟΤ ΠΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΣΙΟΤ ΧΡΗΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΙΕΚ ΑΡΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΜΑΡΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΙΕΚ ΑΡΣΑ ΑΝΕΣΗ ΣΙΑΣΙΟ ΒΑΛΝΣΕΜΑΡ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ΜΙΧΑΗΛ ΝΣΟΤΝΣΟΤΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΟΝΤΗ ΣΡΑΒΟΠΟΔΗ ΣΙΜΟΘΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΑΠΟΣΟΛΙΑ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΗΣΟ ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑ DMYTRO TSYKOV VOLODIMIR ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΟΤΜΠΟΤΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΙΕΚ ΠΑΡΣΗ

35 ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΙΓΚΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΡΙΑ ΣΡΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΠΑΡΣΗ ΜΑΡΙΟ ΧΙΟΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΑ ΚΑΣΑΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΕΚ ΒΟΛΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΕΚ ΒΟΛΟΤ AOUATIF DHAIMY BOUCHAIB ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΘΡΑΤΒΟΤΛΟ ΠΑΝΟΤ ΣΑΜΑΣΙΟ ΜΕ ΠΟΛΤΜΕΑ ΙΕΚ ΒΟΛΟΤ ARTIL RUNGO AGRON ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΒΟΛΟ) ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) SPARTI RUNGO AGRON ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΒΟΛΟ) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΙΟΝΣΟ ΣΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ GRETA TAMO JONUZ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΙΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΑ ΣΑΞΙΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΗΣΟ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦΑΝΙΑ ΑΡΡΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΡΑΓΚΟΤΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΙΕΚ ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. (ΛΑΡΙΑ) ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΤΡΙΔΑΚΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΡΕΝΑ ΝΣΟΝΣΑ ΛΕΤΣΕΡ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΕΚ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΙΕΚ ΒΟΛΟΤ

Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς

Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς 1 BUONOCORE STEFANO LICURGO A2 Λήψη & Διαβίβαςη Εντολϊν ςε Παράγωγα Προϊόντα 13/12/2011 2 ΑΒΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ Α1 Λήψη & Διαβίβαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΙΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΟΙΞΗ Οδόσ Κανάρη αρ.3 τηλ. 213-2139800 - ΦΑΞ: 2108142421 ΕΙΗΓΗΗ Για την 3 η υνεδρίαςη με αρ. πρωτ. Προςκλήςεωσ 40 Δ.Κ.Α./13-02-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ

5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ 5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ Rank ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟΝ ΑΡ.ΙΣΙΟΤ CLASS Α.Μ.ΕΙΟ ΟΜΙΛΟ R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett 1st ΠΑΝΑΚΗ ΟΔΤΕΑ 1527 Π 21291 ΙΟΠ 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ Α/Α ΕΜΒΕΛΕ ΙΑ Όνομα χολικήσ Ομάδασ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Ε. ΣΟΤ ΚΠΕ ΠΕΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ Διάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94%

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Α.Ε.Ι. 75% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Σ.Ε.Ι. 25% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε ΧΟΛΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 68% 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΑΣΟΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ 1 ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ ΚΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΧ 18 /2015 Πρόςληψη Προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτισ Τπηρεςιακζσ Λειτουργίεσ Κρήτησ ΚΛΑΔΟ: EΩΣΕΡΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 1 ΑΒΕΛΑ ΣΕΡΓΙΑΝΗ 621652 ΠΕ70 31,75 ΣΡΙΚΑΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 ΑΒΕΛΛΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 588729 ΠΕ70 44,917 ΛΕΒΟΤ Α ΑΘΗΝΩΝ 3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ 608444 ΠΕ60 23,583 Α' ΘΕ/ΝΙΚΗ Β' ΘΕ/ΝΙΚΗ 4 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 7: «ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ» ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΘΕΕΩΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Ε ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗΚΙΟ-)

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗΚΙΟ-) ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΕΩΝ ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Η Κενηπική Διοίκηζη ηος Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδαρ (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: 151 80 Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ.Ε.Π.Π.Π.

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ.Ε.Π.Π.Π. ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ.Ε.Π.Π.Π. ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 9.7.2014 (ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΑΝΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ) ΑΜ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Σ.Κ. 9 ΘΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΑΘΗΝΩΝ 11525 11 ΚΟΝΣΩΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10677 20 ΛΕΟΝΣΙΔΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (08/06/2011)

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (08/06/2011) Ημ/νια Τποβολήσ Κωδικόσ Αίτηςησ Επωνυμία Επιχείρηςησ ΑΦΜ ΜΗ.Σ.Ε. Καταλφματοσ Επ. Πρόγρ. Επιχορηγοφμενο Ποςό 15/9/2009 15:09:33 01-001308 ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΟΤΠΑ 063664907 0829Κ012Α0052900 ΕΠ Ψηφιακή φγκλιςη 18.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΙΔΕΡΗ ΩΣΗΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 24 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ). 6. Ση με αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 24 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ). 6. Ση με αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ. Αθήνα, 9-10- 2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.30/13031 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤMAΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΣΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica EUROMEDICA ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΙΚΕΡΜΙ 21 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ 2106043232 ΑΘΗΝΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΡΑΙ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ 7 & ΠΕΝΣΕΛΗ 2109408100 ΑΘΗΝΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΡΑΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Λ.ΚΗΦΙΙΑ 98 κ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 2106998961

Διαβάστε περισσότερα

AM AA Surname Name Birth Pan T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 INT8 INT9 INT10 Mas Enosi Pen Points Club Union 24422

AM AA Surname Name Birth Pan T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 INT8 INT9 INT10 Mas Enosi Pen Points Club Union 24422 AM AA Surname Name Birth Pan T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 INT8 INT9 INT10 Mas Enosi Pen Points Club Union 24422 1 ΧΡΙΣΟΦΗ ΕΛΕΝΗ 1998 50 23 20 10 15 60 0 60 30 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 1 FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL CHARTERED ACCOUNTANTS THEO BITINIS FRANCE- MOUTIERS (ΓΑΛΛΙΑ) 0033680321630 0033479311890 theo.fai@orange.fr, d.briancon@fiscalite-audit.com

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009)

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009) Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα PTE: Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 0 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 1 ΚΕΝΣΡΟ ΑΓΡΙΜΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟ 2 ΚΕΝΣΡΟ ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΡΓΗ 3 ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΡΑΦΙΣΑ 4 ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΙΔΙΩΣ. ΤΠΑΛΛΗΛΟ 5 ΚΕΝΣΡΟ ΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010)

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση ΑΛΥΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση ΑΛΥΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ 1 Α/Α ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΦΟΛΕΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΤ ΘΕΟΔΟΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΛΤΚΕΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΚΑΙ ΠΑΤΛΟΤ 2 ΑΓΓΕΛΗ ΣΕΛΛΑ ΛΤΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΦΨΡΙΨΝ (ΥΡΕΝΑΡΟΤ) 3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ-ΑΝΣΨΝΙΟΤ ΡΕΒΕΚΚΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ - ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθθεί μζχρι ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΝΣΕ ΦΙΛΙΠΠΙ ΛΟΤΚΙΑ ΜΚΡ ΚΑΖΑΝΗ 7 TK-72100 28410-25585 28410-25585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΤΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΚΡ ΡΟΤΟΤ ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ 22 TK-72100 28410-21505 2841021505 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΗ. Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΗ. Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε: Αλ. Τζόρα 15-17, 115 21 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο

Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΣΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΟΗΚ. & ΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ TMHMA Α ----- Σαρ. Γ/λζε :Αλ. Σζφρα 15-17 Σ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2009 ΣΟΤΚΑΛΗ ΓΙΨΡΓΟ ΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΖΑΦΑΡΙΑ ΥΑΙΗ ΥΑΥΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΣΟΤ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΧΑΛΗ ΙΨΑΝΝΑ ΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΟΤΛΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΟΡΕΣΗ ΖΑΥΕΙΡΟΤΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΠΩΝΥΜΙΑ ΓΙΔΥΘΥΝΗ ΝΟΜΟ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ

Α/Α ΔΠΩΝΥΜΙΑ ΓΙΔΥΘΥΝΗ ΝΟΜΟ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ 2 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 38- ΑΓΡΙΝΙΟ 3 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟ & ΙΑ ΟΕ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟ 4 ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ.

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΚΣΕΝΑ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 30 210-2461311 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡ.ΘΕΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΠΕΠΠΑ ΚΩΝ.ΔΗΜΗΣΡΙΟ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟ 151 2294-0-96260 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΡΑΦΗΝΑ ΓΑΡΜΠΗ Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ & ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2294-0-77359 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γαλατάς, 14 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ: 9203 ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ- ΜΕΘΑΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις του άρθρου 23 & 51 ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ:

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ Γιοζκούπων 4 & Πολςγνώηος - Αθήνα 105 55 Σηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ Δ/ΝΗ Κ.Α.Φ.Ε. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ E-MAIL 1 "ORASIS OPTIC"S- Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΟΠΣΙΚΑ- ΦΑΚΟΙ ΡΟΔΟ ΚΩΛΕΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟ 22410-76767 2 "OPTIC HOUSE" ΜΠΑΡΑΚΟ Γ. ΑΝΔΡΕΑ ΟΠΣΙΚΑ ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 3 ε. ΘΔΜΑ :«Αλαδξνκηθή επηζηξνθή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επί ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο ππέξ θύξηαο ζύληαμεο.»

ΠΡΑΞΗ 3 ε. ΘΔΜΑ :«Αλαδξνκηθή επηζηξνθή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επί ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο ππέξ θύξηαο ζύληαμεο.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΙΛΚΙ Γ/λζε: Αγίος Γευπγίος 1 Σ.Κ.: 61100 Κιλκίρ Πιεξνθνξίεο: Δςάγγελoρ Ειυνηάκηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563 16,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ Σηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ηνπ Α εμακήλνπ, νη θνηηεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ σποτρεωτικά ηέζζεξηο (4) εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, νη νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (56) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ E-MAIL 1 Dr. ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΤΙΑΣΡΟ - ΑΘΛΗΣΙΑΣΡΟ (PMR) ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 210-6034040 pmr@pmr.gr 2 "ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ" Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ 1 ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΑΝΣΨΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΙΑ 2002 9.65 2 ΒΙΚΣΨΡΟ ΑΝΣΡΕΑ Β ΠΕΡΙΥ-ΚΛΗΡΟΤ 2000 9.67 3 ΙΑΚΨΒΟΤ ΣΕΛΙΟ ΓΕΡΙΟΤ 2000 9.68 ΔΡΟΜΟ 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π.

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4 Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4 Κατ.5 Αλλοδαποί- Αλλογενείσ εκτόσ ΕΕ Αλλοδαποί- Αλλογενείσ ΕΕ μη ελλην. καταγ. Τπότροφοι αλλογενείσ Τπότροφοι Ζλληνεσ εξωτερικοφ Ζλληνεσ Μους. Μειον. Θράκησ (ΓΕΛ) Πίνακασ θζςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγόμενοι- Μη Εισαγόμενοι Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΣΥΠ. ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑΣ Εισαγόμενοι ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εισαγόμενοι- Μη Εισαγόμενοι Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΣΥΠ. ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑΣ Εισαγόμενοι ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - Μη Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΥΠ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.11.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑ ΑΞ Η ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟ 1 133 ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 2 138 ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΕΠ. 7.196 7.154 42 0,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 13.686 35.367-21.681-61,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 13.686 35.367-21.681-61,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΘΠΡ. ΔΗΜ. ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΕΘΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠ - Δ30 / Δ' Αναθορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 22/05/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 81.421 146.831-65.410-44,5% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 81.421 146.831-65.410-44,5% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΘΠΡ. ΔΗΜ. ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΕΘΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠ - Δ30 / Δ' Αναθορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 22/05/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΗ ΚΑΙ ΦΙΣΝΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΗ ΚΑΙ ΦΙΣΝΕ Αποτελέσματα 2 ου Διασυλλογικού Αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ - ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΗ & ΦΙΣΝΕ 28/5/2016 Αθήνα. 1 Παίδων ΟPEN Α..ΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΗ - ΑΝΕΤ ΤΝΑΓΩΝΙΜΟΤ 1 1 ΣΑΚΣΙΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Κοραςίδων

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ΑΛΗ ΔΑΗ ΠΤΝΑΡ ΙΜΕΣ ΝΕΕΡΙΝ 172 ΨΤΧΟΛOΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. ΓΙΟΤΖΜΠΑΗ ΧΑΑΝ ΜΟΤΖΑΦΕΡ ΧΑΝΣΙΓΚΕ 453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ.

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ. Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Δήμου Καλαμαριάσ Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα Θες/νικη τ.κ.55132 Σηλ.& Fax 2310 455988 Καλαμαριά 25/09/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό τθσ 10/25.9.2011 ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ:

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ: ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ 1. Φιλιππάτου Διαμάντω - Παιδίατροσ 2. Δρόλιασ Απόςτολοσ Καρδιολόγοσ 3. Κουηοφπθσ τυλιανόσ Ορκοπαιδικόσ 4. Γκίβαλοσ Νικόλαοσ Γεν. Χειρουργόσ 5. Αλεξοφδθ Ακαναςία Νευρολόγοσ 6.

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΤ-ΠΕΡΑΣΙΑ ΔΘΜ ΒΟΝΙΣΑ ΚΕΚΡΟΠΙΑ ΑΓΙΟ ΜΑΚΡΑΙΩΝ AE ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΡΑΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Σοποθέηηζη Γιεςθςνηών σολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Αηηικήρ».

ΘΔΜΑ: «Σοποθέηηζη Γιεςθςνηών σολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Αηηικήρ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Σασ. Γ/νζη: Αν. Σζόσα 15-17,

Διαβάστε περισσότερα

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 234 234 22636 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΧΟΛΗ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2006 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) ΟΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ70&82 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΑΛΥΜΑΡΑ ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 15/1/2014 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟ: Τελική ΔΙΑΘΕΙΜΗ ΠΙΤΩΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ Α/Α Ε.Μ. Κ.Π. 1ο Επιςτημονικό πεδίο Ανθρωπιςτικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιςτημών Γεν.ςειρά Πολυτεκνοι Τριτεκνοι Κοιν.κριτηρια 127 Ξ.ΓΛ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19927 6768 18974 18932 129 Ξ.ΓΛ.

Διαβάστε περισσότερα

... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Μ.Ε. Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ) 11-12/4/2011 ΚΕΦ.Δ ' ΚΕΦ. ΛΗΨΗ ΜΠΗ 1 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9,5 ΒΕΒ ΕΠΕΤΥΧΕ

... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Μ.Ε. Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ) 11-12/4/2011 ΚΕΦ.Δ ' ΚΕΦ. ΛΗΨΗ ΜΠΗ 1 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9,5 ΒΕΒ ΕΠΕΤΥΧΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΔΜΕ ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΧΟΛΑΡΓΟ) ΟΝΟΜΑ ΚΕΦΔ ΚΕΦ ΛΗΨΗ ΜΠΗ ΡΑΔΙΟΤ/ Φ ΩΝΙΑ ΚΕΦΔ ΕΓΚΑΤ & EKΠΟ ΛΕΙΤΟΥ Ρ ΤΑΘΜ ΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Α,Β,Γ ΜΟΡ ΜΟΡ ΑΥΡΜ ΑΤ ΚΑ ΤΗΓΟΡIΑ(1) ΚΑΤΗΓΟΡIΑ(2) 1 ΒΥΘΟΥΛΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου» ΑΠΟΥΑΗ Ο ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ ΗΠΕΙΡΟΤ

ΘΕΜΑ: «Σοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου» ΑΠΟΥΑΗ Ο ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Ιωάννινα 3-2 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ: ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ Σμήμα Προσωπικού Ταχ. Δ/νση Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο Τ.Κ. 45 221 Τηλέυωνο : 26510 87233 Αριθμ. Πρωτ.:5019/568

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 13123906 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΓΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Από ΝΣΙΝΑ ΓΕΨΡΓΙΑ Εωσ ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΜΙΦΑΗΛ

10ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Από ΝΣΙΝΑ ΓΕΨΡΓΙΑ Εωσ ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΜΙΦΑΗΛ 112 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - 0814010 3o ΓΤΜΝΑΙΟ ( ΟΔΟ ΑΡΙΣΟΥΑΝΟΤ) κατάλογο του 1ου Εκλογικού Διαμερίςματοσ Λιβαδειάσ του Δήμου Λεβαδέων υπό ςτοιχεία Από ΑΒΡΑΜΠΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Έωσ ΑΦΙΡΚΙΔΗ ΙΨΑΝΝΗ 113 114 115

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα