ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ"

Transcript

1 ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΨΑΝΝΑ ΠΕΡΕΛΑΚΗ ΙΨΑΝΝΗ ΠΑΦΗ ΙΨΑΝΝΑ ΠΑΓΨΝΗ ΑΝΝΑ ΠΟΛΙΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΛΑΚΑΡΑΣΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΕΛΑ ΚΟΤΒΑΡΑΣΗ ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΙΦΑΛΗ ΡΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΔΕΡΗ ΛΟΤΚΑ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2011 ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (2η) ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (5ος) ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (7η) ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (10ος) ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ (6ος) ΙΑΣΡΙΚΗ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

2 ΜΗΣΗ ΜΤΡΣΨ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΔΗΜΗΣΡΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΟΤΛΗΓΕΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΠΑΣΟΤ ΜΑΡΣΙΝΑ ΚΑΡΑΟΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ* ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΣΤΦΙΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΔΟΚΙΑ ΡΕΜΠΕΛΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΑΜΠΑΣΑΚΟΤ ΜΑΣΙΝΑ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΒΑΙΛΗ ΑΚΚΑ ΝΙΚΟΛΕΣΑ* ΓΕΨΡΓΙΑΔΟΤ ΝΙΝΑ ΚΡΟΤΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΔΑΥΝΗ ΘΕΡΜΟ ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΠΑΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΛΤΔΙΑ ΣΑΚΨΝΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΥΙΛΙΠΠΙΔΗ ΜΤΡΣΨ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΡΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΣΤΦΙΑ ΜΑΤΡΟΓΕΨΡΓΗ ΓΡΗΓΟΡΗ-ΜΙΦΑΛΗ ΒΑΡΑΜΙΔΗ ΑΠΟΣΟΛΙΑ ΘΕΜΕΛΗ ΝΕΥΕΛΗ* ΚΑΣΙΑΜΠΟΤΡΑ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΑΠΑΝΣΨΝΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΥΗ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΡΑΓΔΗ ΔΗΜΗΣΡΗ ΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΟΡΕΣΗ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΕΠΙΣ. ΔΙΑΙΣ. & ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΦΑΡ. ΑΘΗΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (1η) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ (ΠΑΡΣΗ) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ (ΠΑΡΣΗ) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ (ΠΑΡΣΗ) ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ (9η) ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΑΣΡΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΑΣΡΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΑΣΡΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΑΣΡΑ ΑΡΦΙΣΕΚ/ΝΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) (3η) ΑΡΦΙΣΕΚ/ΝΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) ΑΡΦΙΣΕΚ/ΝΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) ΑΡΦΙΣΕΚ/ΝΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΑΣΡΑ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ (4η) ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) (10η) ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ & ΜΗΦΑΝ/ΚΨΝ ΤΠΟΛ/ΣΨΝ ΕΜΠ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ & ΜΗΦΑΝ/ΚΨΝ ΤΠΟΛ/ΣΨΝ ΕΜΠ ΗΛΕΚ/ΓΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ & ΜΗΦΑΝ/ΚΨΝ ΤΠΟΛ/ΣΨΝ ΠΑΣΡΑ

3 ΣΑΚΙΡΗ ΑΝΘΙΜΟ ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΗ ΒΙΚΣΨΡΑ ΚΟΝΣΟΦΡΗΣΟ ΗΛΙΑ ΛΙΑΝΟ ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ-ΠΑΝ/ΣΗ ΠΑΙΠΟΤΛΑΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟ ΑΡΓΤΡΙΟΤ ΙΨΑΝΝΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΘΕΟΔΨΡΑ ΦΑΛΚΙΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟ ΒΑΙΛΗ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟ ΠΑΡΑΚΕΤΟΤΔΑΚΗ ΜΙΦΑΛΗ ΚΡΙΜΠΑ ΝΙΚΟ ΜΠΗΣΡΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΣΡΙΥΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΨΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΑΛΕΞ/ΔΡΟ ΜΠΟΖΨΝΗ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΗΛΙΨΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΓΙΑΝΝΑΣΟ ΓΙΨΡΓΟ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΦΡΤΗ ΓΚΙΟΚΑ ΚΤΡΑΝΝΑ ΚΑΜΠΤΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ-ΛΤΔΙΑ ΒΟΤΡΛΑΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΕΣΣΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΗΛΕΚ/ΓΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ & ΜΗΦΑΝ/ΚΨΝ ΤΠΟΛ/ΣΨΝ ΚΡΗΣΗ ΗΛΕΚ/ΓΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ & ΜΗΦΑΝ/ΚΨΝ ΤΠΟΛ. ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) ΗΛΕΚΣ/ΚΨΝ ΜΗΦ. & ΜΗΦ. ΤΠΟΛ/ΣΨΝ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ (ΦΑΝΙΑ) ΗΛΕΚΣ/ΚΨΝ ΜΗΦ. & ΜΗΦ. ΤΠΟΛ/ΣΨΝ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ (ΦΑΝΙΑ) ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ (5η) ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΑΣΡΑ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΑΣΡΑ ΑΓΡΟΝΟΜΨΝ ΣΟΠΟΓΡΑΥΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΑΓΡΟΝΟΝΨΝ ΣΟΠΟΓΡΑΥΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) ΜΗΦΑΝ. & ΑΕΡ/ΠΗΓΨΝ ΜΗΦ. ΠΑΣΡΑ (8ος) ΜΗΦΑΝ. & ΑΕΡ/ΠΗΓΨΝ ΜΗΦ. ΠΑΣΡΑ ΜΗΦΑΝ. & ΑΕΡ/ΠΗΓΨΝ ΜΗΦ. ΠΑΣΡΑ ΜΗΦ/ΚΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΡΗΣΗ (ΦΑΝΙΑ) ΜΗΦ. Η/Τ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΨΝ ΜΕΣΑΛ/ΡΓΨΝ ΕΜΠ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΨΝ ΜΕΣΑΛ/ΡΓΨΝ ΕΜΠ ΜΗΦΑΝ. ΦΕΔ. ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ & ΤΣ. ΑΙΓΑΙΟΤ (ΤΡΟ) ΜΗΦΑΝ. ΦΕΔ. ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ & ΤΣ. ΑΙΓΑΙΟΤ (ΤΡΟ) ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΑΡΑΓΨΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΡΗΣΗ (ΦΑΝΙΑ) ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΑΡΑΓΨΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΡΗΣΗ (ΦΑΝΙΑ)

4 ΠΑΠΑΔΑΜ ΨΣΗΡΗ ΝΑΝΙΔΟΤ ΚΨΝ/ΝΑ ΤΥΑΝΣΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΤΣΑΚΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΣΑΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΙΑΚΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΙΓΝΟ ΓΙΨΡΓΟ ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΛΣΕΡΗ ΓΙΨΡΓΟ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ ΜΑΡΙΟ-ΑΘΑΝΑ. ΒΑΙΛΕΛΛΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΓΙΑΡΙΚΑ ΑΝΣΨΝΗ ΘΨΜΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟ ΣΖΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ* ΜΙΝΕ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΤΛΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΓΙΑΜΕΛΚΑ ΠΑΣΡΙΙΑ ΚΙΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΟΒΟ ΗΛΙΑ ΜΟΝΟΓΙΟΤ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΣΡΕΤΛΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΣΨΝΟΤ ΘΕΑΝΨ ΚΑΛΚΑΝΗ ΨΣΗΡΗ ΜΑΜΑΝΙΔΗ ΦΡΙΣΙΝΑ ΠΛΑΚΑΝΣΨΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΚΟΤΒΑΛΑ ΙΨΑΝΝΑ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΑΡΑΓΨΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΦΙΟ) ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΟΡΤΚΣΨΝ ΠΟΡΨΝ ΚΡΗΣΗ (ΦΑΝΙΑ) ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΡΗΣΗ (ΦΑΝΙΑ) ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΛΗΡΟΥ. & ΕΠΙΚ. ΤΣ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛ/ΝΙΨΝ ΑΘΗΝΑ (8ος) ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛ/ΝΙΨΝ ΑΘΗΝΑ (10ος) ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛ/ΝΙΨΝ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛ/ΝΙΨΝ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛ/ΝΙΨΝ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΦΑΡΟΚΟΠΕΙΟΤ ΑΘΗΝΑ (2ος) ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ &ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΑ) (5η) ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ &ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΦΗΜΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΦΗΜΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΦΗΜΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΦΗΜΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΦΗΜΕΙΑ ΠΑΣΡΑ ΦΗΜΕΙΑ ΠΑΣΡΑ ΦΗΜΕΙΑ ΠΑΣΡΑ ΦΗΜΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

5 ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΙΣΑ-ΙΨΑΝΝΑ ΠΟΛΤΦΡΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑ ΡΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΨΡΓΟ ΜΕΝΕΝΑΚΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΜΠΕΛΛΟ ΥΙΛΙΠΠΟ* ΣΑΚΨΝΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΑΣΕΡΑΚΗ ΝΙΚΗ ΣΑΝΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΛΑΝΣΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΛΙΟΗ ΚΑΣΙΑΝΑ ΦΡΤΙΚΟ ΔΟΜΗΝΙΚΟ ΚΙΝΣΖΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ-ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΗ ΑΥΡΟΔΙΣΗ ΜΕΛΑΝΙΣΗ ΚΑΙΑΝΟ ΣΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΣΑΙΑΔΟΤ ΚΨΝ/ΝΑ ΜΠΑΚΑΒΕΛΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΙΨΑΝΝΑ ΜΕΝΟΤΝΟΤ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΟΡΜΑΝΟΓΛΟΤ ΣΡΑΒΨΝ ΚΑΡΑΜΠΑΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΜΠΙΣΟΤ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΑΙΑ-ΜΙΦΑΛΙΝΑ ΣΟΤΡΝΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΓΙΨΣΗ ΑΛΕΞΙΑ ΟΚΟΡΕΛΟ ΒΛΑΗ ΦΗΜΕΙΑ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΦΗΜΕΙΑ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΦΗΜΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (8ος) ΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΥΤΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΥΤΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΥΤΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΥΤΙΚΗ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (2ος) ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛ/ΣΨΝ ΠΕΛΟΠΟΝΗΟΤ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΨΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ (20η) ΓΕΨΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ΓΕΨΓΡΑΥΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ (21ος) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΠΑΣΡΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΠΑΣΡΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΑΜΟ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΑΜΟ) ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ & ΥΤ. ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΕΜΠ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ & ΥΤ. ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΕΜΠ

6 ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΦΡΗΣΟ ΜΙΦΑΛΟΤΔΗ ΜΑΛΒΙΝΑ ΦΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝ/ΝΟ ΓΙΑΝΙΚ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΑΤΡΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΚΑΜΠΙΛ ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΙΟΛΑ ΣΑΤΡΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΗΛΑ ΠΤΡΟ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΠΟΣΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΜΠΟΤΝΙΑ ΣΕΥΑΝΟ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟ ΦΡΗΣΟ ΜΗΣΟΠΟΤΛΟ ΜΑΡΙΟ ΥΨΣΕΙΝΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΟ ΖΨΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΟΝΣΟΤ ΙΨΑΝΝΑ ΣΟΤΠΡΟΤ ΟΛΓΑ ΚΟΜΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΗ ΣΙΛΙΜΙΓΚΑ ΓΙΨΡΓΟ ΚΑΛΣΑ ΝΕΣΨΡ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΥΑΛ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΠΑΣΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΠΕΡΙΥΕΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. (9ος) ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΦΡΗΜ/ΜΙΚΗ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΦΡΗΜ/ΜΙΚΗ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΨΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΨΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΨΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΨΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΡΓΑΝΨΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΦΝΟΛ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΜΗΦ. ΔΙΟΙΚ. & ΣΕΦΝ. ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΜΗΦ. ΔΙΟΙΚ. & ΣΕΦΝ. ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΕΤΕΛΠΙΔΨΝ (Ε)-ΨΜΑΣΑ (11ος) Α.Ε.Ν. ΦΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΦΨΝ

7 ΒΕΝΑΡΔΟ ΘΨΜΑ ΓΚΟΡΙΛΑ ΣΕΥΑΝΙΑ ΝΑΩΔΑ ΜΙΦΑΛΗ ΔΟΗ ΚΨΝ/ΝΟ ΖΑΥΕΙΡΟΠΟΤΛΟ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΗ ΜΑΝΨΛΗ ΟΤΒΑΣΖΗ ΑΝΣΨΝΗ ΣΑΣΑΝΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΙΜΙΦΑ ΟΛΓΑ ΜΤΛΨΝΑ ΕΛΕΝΗ ΦΗΡΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΜΠΡΙΚΟΛΑ ΖΨΗ ΑΒΒΙΔΗ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΑΝΙΚΗ ΦΡΙΣΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΣΕΙΔΗ ΝΕΥΕΛΗ ΓΕΨΡΓΙΑΔΟΤ ΙΨΑΝΝΑ ΚΑΝΣΖΙΛΙΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΤΛΟΤ ΑΝΝΑ ΣΕΥΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΣΡΑΚΗ ΣΡΙΑΝΣ. ΠΑΠΑΦΡΗΣΟΤ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΨΜΑ ΝΑΤΣΙΚΨΝ ΔΟΚΙΜΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ (8ος) ΜΟΝΙΜΨΝ ΤΠΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΤΝ (27η) ΜΟΝΙΜΨΝ ΤΠΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΤΝ ΦΟΛΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ ΦΟΛΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ ΦΟΛΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ ΦΟΛΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ ΦΟΛΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/Η ΑΘΗΝΑ (8η) ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΕΘΟΔ., ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΘΗΝΑ ΜΕΘΟΔ., ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΔΙΑΦ. ΠΟΛΙΣΙΜ. ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΝΕΨΝ ΣΕΦΝΨΝ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ

8 ΥΨΚΑ ΑΝΣΨΝΙΑ ΖΙΨΓΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΑ ΜΑΡΣΙΝΟΤ ΠΟΛΤΞΕΝΗ ΑΠΟΔΙΑΚΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΟΦΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΓΕΡΜΑΝΟΤ ΑΛΙΚΗ ΕΖΕΛΝΣΙΝ TZEXANT ΒΑΡΒΑΡΙΓΓΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΔΡΕΜΠΕΛΑ ΙΨΑΝΝΑ ΕΡΜΙΔΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΦΙΝΗ ΚΨΝ/ΝΟ ΣΑΚΨΝΑ ΦΡΗΣΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΦΡΤΑΥΟΤΛΑ ΒΑΙΛΑΚΗ ΣΕΛΙΟ ΒΟΤΡΔΑ ΦΡΗΣΟ ΛΙΖΑ ΦΡΙΣΙΑΝΝΑ ΒΑΓΙΑ ΙΟΤΣΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΠΕΛΑ ΔΕΠΟΙΝΑ ΜΠΑΣΙΔΗ ΗΡΑΚΛΗ ΒΑΙΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΘΕΑΣΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΠΑΣΡΑ ΓΕΨΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΑ (1η) ΓΕΨΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΓΕΨΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΓΕΨΠΟΝ. ΓΕΨΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΕΠΙΣ. ΥΤΣ. ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΓΕΨΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ (2η) ΕΠΙΣ. ΥΤΣ. ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΓΕΨΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣ. ΥΤΣ. ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΓΕΨΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣ. ΥΤΣ. ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΓΕΨΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΓΕΨΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΥΙΜΨΝ & ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΞΙΟΠ. ΥΤΙΚΨΝ ΠΟΡΨΝ & ΓΕΨΡ/ΚΗ ΜΗΦ/ΚΗ ΓΕΨΠ. ΑΘΗΝΑ (10ος) ΑΞΙΟΠ. ΥΤΙΚΨΝ ΠΟΡΨΝ & ΓΕΨΡ/ΚΗ ΜΗΦ/ΚΗ ΓΕΨΠ. ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΠ. ΥΤΙΚΨΝ ΠΟΡΨΝ & ΓΕΨΡ/ΚΗ ΜΗΦ/ΚΗ ΓΕΨΠ. ΑΘΗΝΑ ΔΑΟΛΟΓΙΑ &ΥΤΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ (2η) ΔΑΟΛΟΓΙΑ &ΥΤΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΔΙΑΦ/Η ΠΕΡΙΒΑΛΛ. & ΥΤ. ΠΟΡΨΝ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ)

9 ΓΙΑΝΝΟΤΚΑΚΟΤ ΙΥΙΓΕΝΕΙΑ ΓΚΑΖΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΛΙΝΣΖΕΡΗ ΒΟΡΨΝΟ ΠΑΤΛΟ-ΓΕΡΑΙΜΟ ΠΕΡΡΨΣΗ ΕΤΓΕΝΙΑ ΓΚΟΓΚΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΚΑΡΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΙΑΓΚΡΗ ΡΑΥΑΕΛΛΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΕΚΠ/ΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΙΣΕ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠ/ΚΨΝ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΑΠΑΙΣΕ ΑΘΗΝΑ ΣΕΦΝΨΝ ΗΦΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΕΠΙΣ. ΥΤΙΚΗ ΑΓΨΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣ. ΥΤΙΚΗ ΑΓΨΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕΑΛΙΑ ΕΠΙΣ. ΥΤΙΚΗ ΑΓΨΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΨΝ ΚΡΗΣΗ ΑΝΔΡΟΤΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΚΑΣΙΡΑ ΔΕΠΟΙΝΑ ΡΙΑΝΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΥΡΑΣΖΟΓΛΟΤ ΑΡΗ ΒΑΣΕΛΑ ΛΤΔΙΑ ΓΚΕΚΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΦΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ ΠΕΣΡΟ ΧΑΛΛΙΔΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΝΟΤΗ ΙΨΑΝΝΑ ΔΡΤΜΨΝΙΣΗ ΔΙΟΝΤΗ ΓΚΕΡΝΙΟΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΛΨΝΑ ΟΔΤΕΑ ΚΟΣΣΟ ΕΤΑ ΚΑΡΑΜΙΦΑΛΗ ΡΑΥΑΗΛ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΣΕΙ 2011 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΘΗΝΑ (5η) ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΘΗΝΑ (13η) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (8ος) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΦΑΛΚΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΦΑΛΚΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΦΑΛΚΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΛΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (7ος) ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΦΑΛΚΙΔΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ

10 ΚΕΙΙΑΝ ΝΑΣΑΛΙΑ ΓΟΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑΜ ΙΑΜΟ ΦΡΗΣΟ ΖΙΑΒΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΟΤΡΛΑ ΙΣΕΑ ΓΚΟΓΚΟ ΕΝΙΑΝΣΑ ΓΑΡΤΥΑΛΛΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΡΑ ΝΙΚΟ ΚΑΝΔΑΜΗ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΛΑΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΝΕΛΛΗ ΝΙΚΟ ΕΡΑΥΕΣΙΝΙΔΗ ΒΑΙΛΗ ΑΝΣΨΝΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝ/ΝΟ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΝΨΛΗ ΓΕΨΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ ΦΟΤΣΖΙΟΤΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΕΣΡΟΤ ΒΑΙΛΗ ΦΑΡΑΣΟΓΛΟΤ ΚΨΝ/ΝΟ* ΔΕΡΣΙΛΗ ΛΕΨΝΙΔΑ ΛΕΚΚΑ ΚΨΝ/ΝΟ ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΡΑΩΚΟΤ ΑΡΙΑΝΑ ΜΙΝΟ ΦΡΙΣΙΝΑ ΔΗΜ. ΦΕΕΨΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΕΥΑΛΟΝΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΑΘΗΝΑ (9η) ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΚΡΗΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΑΘΗΝΑ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΦΑΛΚΙΔΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΦΑΛΚΙΔΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΛΑΜΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΛΑΜΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΛΑΜΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (2ος) ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (4ος) ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΡΗΣΗ (12η) ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (7η) ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

11 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΚΑΛΟΤΓΚΕΡΙ ΗΛΙΑ ΞΑΝΘΟ ΝΙΚΟ ΓΙΑΝΝΑΡΟ ΣΑΟ ΚΟΚΙΝΑ ΜΑΡΙΟ ΟΤΡΑΗ ΑΛΚΗΣΙ ΝΣΟΤΝΗ ΓΙΑΝΝΗ ΣΖΙΜΟ ΠΤΡΟ ΨΣΗΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΥΙΛΙΠΠΑΣΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΓΙΟΒΑ ΣΑΣΙΑΝΑ ΧΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΜΟΝΟΓΙΟΤ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΑΣΑΙΑ ΛΑΛΑΙΟΤ ΕΤΔΟΚΙΑ ΒΙΣΟΤΝ ΦΡΙΣΙΝΑ ΖΨΓΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΟΤΓΓΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΩΜΑΚΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΙΨΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΣΑΜΑ ΕΤΣΑΘΙΑ ΓΚΙΚΟΤΡΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΠΑΛΑΗ ΡΕΒΒΕΚΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΕΦΝ. ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΛΑΜΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΣΕΦΝ. ΠΛΗΡΟΥ. & ΣΗΛΕΠ. ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΣΕΦΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΥ. & ΣΗΛΕΠΙΚ. ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΣΕΦΝ. ΠΛΗΡΟΥ. & ΣΗΛΕΠ. ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΥ. ΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΕΥΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΥ. ΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΣΗΛΕΠΙΚ. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΥΨΝ ΦΑΛΚΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΦ. ΥΤΙΚΨΝ ΠΟΡΨΝ ΠΕΡ/ΝΣΟ ΛΑΜΙΑ ΣΕΦΝΟΛ. ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕΦΝΟΛ. ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ (4η) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΛΑΜΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ

12 ΠΟΛΑΣΚΕΩΟΓΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΟΤΛΕΡΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤ ΜΙΦΑΛΗ ΜΑΛΣΑ ΒΑΙΛΗ ΓΑΣΗ ΝΨΝΣΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΙΨΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΖΨΗ ΒΟΚΟΣΟΤΖΗ ΑΡΣΕΜΙ ΜΟΤΙΟ ΚΨΝ/ΝΟ ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΟΛΑΚΗ ΚΤΡΙΑΚΟ ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΠΠΑΣΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΚΨΣΗ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ ΠΙΣΙΑΝΟΤΔΗ ΣΑΤΡΟ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΙΑΣΡΙΚΨΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΨΝ ΑΘΗΝΑ (11ος) ΕΠΙΚ. ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΡΑΔΙΟΛ. & ΑΚΣΙΝΟΛ. ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΣΡΑ ΚΛΨΣΟΪΥΑΝΣΟΤΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (7η) ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΨΝ ΠΑΣΡΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΨΝ ΠΑΣΡΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΨΝ ΠΑΣΡΑ ΤΝΣ/Η ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ & ΕΡΓΨΝ ΣΕΦΝΗ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΟΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΟΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΓΡΑΥΙΚΨΝ ΣΕΦΝΨΝ ΑΘΗΝΑ (16η) ΓΡΑΥΙΚΨΝ ΣΕΦΝΨΝ ΑΘΗΝΑ (11η) ΦΕΔΙΑΜΟ & ΣΕΦΝ. ΞΤΛΟΤ & ΕΠΙΠΛΟΤ ΛΑΡΙΑ * ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

10ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Από ΝΣΙΝΑ ΓΕΨΡΓΙΑ Εωσ ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΜΙΦΑΗΛ

10ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Από ΝΣΙΝΑ ΓΕΨΡΓΙΑ Εωσ ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΜΙΦΑΗΛ 112 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - 0814010 3o ΓΤΜΝΑΙΟ ( ΟΔΟ ΑΡΙΣΟΥΑΝΟΤ) κατάλογο του 1ου Εκλογικού Διαμερίςματοσ Λιβαδειάσ του Δήμου Λεβαδέων υπό ςτοιχεία Από ΑΒΡΑΜΠΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Έωσ ΑΦΙΡΚΙΔΗ ΙΨΑΝΝΗ 113 114 115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Οικονοµικό Έτος 2015 Αποκ/νης ιοίκησης ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε.

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. Σελίδα 1 από 49 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ: Ο παρακάτω εμφανιηόμενοσ πίνακασ δεν ζχει ςκοπό να διαφθμίςει ςυγκεκριμζνουσ φορείσ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν αλλά αποκλειςτικά και μόνο να ενθμερϊςει τουσ αςφαλιςμζνουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ AN. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2008/06/10/2008 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2008/06/10/2008 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΑ.Δ.Τ. ΦΟΡΕΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΗ Α ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 205 GERSCH BERND HEINRICH ERN ### ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 371 ΒΠ ΤΡΙ (ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ - - - ΣΣΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ - - - ΣΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Βοντίτσου Σοφία - Αθήνα Ζελιος Αργύρης - Θεσσαλονίκη Κουµέλλη Αρετή - ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκη Ξυλογιαννοπούλου Σταυρούλα - Αθήνα Ρούµπου Κατερίνα - Αθήνα Σταθόπουλος Παναγιώτης - Πάτρα Τριλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2004 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΛΗ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 2 ΑΓΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝ.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2004 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΛΗ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 2 ΑΓΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2004 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΛΗ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 2 ΑΓΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝ.ΟΡΥΚΤΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2014 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2014 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΕΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΜΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΣΟΥΡΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2000: Επιτυχόντες Μαθητές μας σε Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.

2000: Επιτυχόντες Μαθητές μας σε Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. 2000: Επιτυχόντες Μαθητές μας σε Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Τσώλη Μαρίνα 25η Ιατρική Πάτρας Δανιάς Παντελής 1ος Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/κης Γεν. Σειρά Γιαννικάκη Πολίνα 7η Εφαρμ/νων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 430/15.4.11 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΡΚΑΒΑΣΟ & ΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε 2 195/13.4.11 Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. 3 597/17.4.11 4 83/1.4.11 5 601/17.4.11 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2 Άγγλου Φιόρη ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2 Άγγλου Φιόρη ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ 1 Αγγελοπούλου Νεφέλη ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2 Άγγλου Φιόρη ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 3 Αθανασιάδη Ελευθερία ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΑΡΚΑ ΙΑ (90%) (ταξινόµηση µε βάση τη σχολή επιτυχίας)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΑΡΚΑ ΙΑ (90%) (ταξινόµηση µε βάση τη σχολή επιτυχίας) Α/α Επώνυµο 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΜΑΥΡΙΑ 4 ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 5 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 6 ΣΟΥΚΑ 7 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΜΑΝ ΡΩΝΗΣ 9 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 10 ΣΜΥΡΝΗΣ 11 ΠΟΛΥΓΕΝΗ 12 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ 13 ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΟΥ 14 ΓΚΡΙΤΖΕΠΗ 15

Διαβάστε περισσότερα

2014 10% αποφ 13 2014-2013 90% 2013 90% 2014 ΕΣΠ 2014 ΕΠΑΛ 2014 90% ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ

2014 10% αποφ 13 2014-2013 90% 2013 90% 2014 ΕΣΠ 2014 ΕΠΑΛ 2014 90% ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ 2014 90% 2014-2013 90% 2013 90% 2014 10% αποφ 13 2014 10% αποφ 12 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 19964-265 20229 20130 13705 9711 129 Αγγλικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

1o Πεδίο. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 13350 13363

1o Πεδίο. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 13350 13363 1o Πεδίο Τμήμα Ίδρυμα Πεδίο Εκτίμησ Βάση η 2014 2013 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 20250 20229 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 21000 21054 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 ΓΚΑΝΑΡΑ ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Σχολή Επώνυμο Όνομα Εισαγωγής

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Σχολή Επώνυμο Όνομα Εισαγωγής ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Σχολή Επώνυμο Όνομα Εισαγωγής ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡ - ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΜΠΟΥΝΤΙΟΥΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2000. ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 Αγγελάκης Χρήστος 7ος Εμπορίας & Διαφήμισης Αθήνας

Επιτυχόντες 2000. ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 Αγγελάκης Χρήστος 7ος Εμπορίας & Διαφήμισης Αθήνας Επιτυχόντες 2000 ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 Αγγελάκης Χρήστος 7ος Εμπορίας & Διαφήμισης 2 Αγγελάτος Νικόλαος Διοίκησης Επιχειρήσεων 3 Αδαμοπούλου Ευθυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2010. Αρχιτεκτονικής Θεσ/νίκης. Αρχιτεκτονικής Θεσ/νίκης. Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας. Ιατρικής Λάρισας

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2010. Αρχιτεκτονικής Θεσ/νίκης. Αρχιτεκτονικής Θεσ/νίκης. Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας. Ιατρικής Λάρισας ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2010 Γιάννα Εύα Στεργιοπούλου Παναγιώτα Σμυρλή Ναυσικά Θεολόγη Μαρία Χόρτης Γιώργος Βλατάκης Γκαραγκούνης Μαν. Κοντονής Βασίλης Κυριακάκης Μάνος Παπαδημητροπούλου Βάσω Αρχιτεκτονικής Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Μετά Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6667000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Μετά Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6667000 ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 080294/17.11.2011 ΕΠΕΚΤΑΗ : NAI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23%

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Τελ/1 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛ ΔΙΑΦ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 21,755 5,394 16,361 25% 406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΡΙΑ 2003 ΜΟΡΙΑ 2004 ιαφορά 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ AEI ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ * 17232 17268 36 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2009 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ / ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ /

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1999. Σύµφωνα µε τις βάσεις εισαγωγής του ακαδ. έτους 1999 ΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ 562 - ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ 458

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1999. Σύµφωνα µε τις βάσεις εισαγωγής του ακαδ. έτους 1999 ΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ 562 - ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ 458 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1999 Σύµφωνα µε τις βάσεις εισαγωγής του ακαδ. έτους 1999 ΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ 562 - ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ 458 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 81,49% Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 14000000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 14000000 ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΚΙΛΚΙ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες επιτυχόντων ανά Σχολή / Τμήμα. (Αλλοδαπών - Αλλογενών Κατηγορία 1 )

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες επιτυχόντων ανά Σχολή / Τμήμα. (Αλλοδαπών - Αλλογενών Κατηγορία 1 ) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 10.784 19.319 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. 15.651 19.290 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. 12.224 15.620

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών & Προτιμήσεων Υποψηφίων 90% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του Έτους 2014. Γενικό Άθροισμα. http://sep4u.gr

Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών & Προτιμήσεων Υποψηφίων 90% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του Έτους 2014. Γενικό Άθροισμα. http://sep4u.gr Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών & Προτιμήσεων Υποψηφίων 90% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του Έτους 2014 Γενικό Άθροισμα (140) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. 10819 (130) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με άλλο εκλογικό νόµο

Με άλλο εκλογικό νόµο ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 338 ΤΙΜΗ 0,10 Με άλλο εκλογικό νόµο οι δηµοτικές εκλογές του 2014 Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΕΙ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ 31

ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΕΙ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ 31 ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΔΟ ΕΚΠΑΙΤΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΕΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΡΑΜΜΑΩΝ 31 ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΔΗΓΟ με άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας 1 ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6 ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΑΟΠΟΝΩΝ 4 ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2 ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΑΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8%

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα