ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΖΟΓΚΟ ΦΡΙΣΙΑΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΔΕ ΑΝΝΑ ΚΑΝΑΡΗ ΕΛΕΑΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΡΗΣΟ ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΜΠΕΛΙΚΙΨΣΗ ΘΟΔΨΡΗ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΚΟΤΡΑ ΓΕΨΡΓΙΑ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΣΑ ΟΤΝΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΠΑΡΙΗ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΦΑΡΑΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΠΙΛΗ ΝΙΚΟ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΜΠΑΥΕΡΟΤ ΚΨΝ/ΝΑ ΦΑΣΖΗΔΑΚΗ ΑΚΡΙΒΗ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ

2 ΜΠΙΝΙΨΡΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΖΑΥΕΙΡΙΟΤ ΣΑΤΡΟ ΣΑΜΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΣΑΣΟΤΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΘΕΑΛΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΘΡΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΘΡΑΚΗ ΜΟΝΑΦΟΤ ΥΑΙΔΡΑ ΠΟΣΑΜΙΣΗ ΓΙΑΝΗ ΣΑΙΝΟ ΝΙΚΟ ΦΑΡΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΗ ΚΟΤΚΑ ΚΨΝ/ΝΟ ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ ΘΟΔΨΡΗ ΚΑΣΙΚΕΑ ΨΣΗΡΗ ΞΑΥΕΛΗ ΓΙΨΡΓΟ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ ΕΜΠ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ ΕΜΠ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ ΕΜΠ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ ΕΜΠ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦ/ΚΨΝ ΠΑΣΡΑ ΗΛ. ΜΗΦ/ΚΨΝ & ΜΗΦ/ΚΨΝ Η/Τ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΗΛ. ΜΗΦ/ΚΨΝ & ΜΗΦ/ΚΨΝ Η/Τ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΖΟΤΜΠΟΤΛΗ ΑΛΕΞΙΑ ΖΗΣΟΤΝΗ ΑΛΚΙΣΙ ΣΑΝΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΙΚΑ ΑΦΙΛΛΕΑ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΒΟΤΡΑ ΔΑΥΝΗ ΜΠΑΛΣΑ ΔΙΟΝΤΗ ΠΛΑΚΙΑ ΑΝΘΟΤΛΑ ΠΑΡΑΚΕΤΟΤΔΗ ΚΨΣΗ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΚΨΣΟΤΛΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΗ ΝΙΚΟ ΣΟΠΟΓΡΑΥΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΑΓΡΟΝΟΜΨΝ ΣΟΠΟΓΡΑΥΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΑΣΖΗΚΟΤΡΣΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΝΑΤΠΗΓΨΝ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΕΜΠ ΜΑΡΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΑΡ/ΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΡΗΣΗ

3 ΣΑΤΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΡΗΣΗ ΜΗΛΙΨΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΜΗΦ/ΚΨΝ ΠΛΗΡ/ΚΨΝ & ΕΠΙΚ/ΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΤΡΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΜΗΦ/ΚΨΝ ΦΕΔ. ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ & ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΜΗΦ/ΚΨΝ ΦΕΔ. ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ & ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΑΚΨΝΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΣΖΗΝΑ ΚΨΝ/ΝΟ ΓΚΟΤΣΖΙΟΤΠΑ ΝΑΝΣΙΑ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΨΝ ΜΕΣΑΛ/ΓΨΝ ΕΜΠ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΨΝ ΜΕΣΑΛ/ΓΨΝ ΕΜΠ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΟΡΤΚΣΨΝ ΠΟΡΨΝ ΚΡΗΣΗ ΠΕΣΕΙΝΑΣΟ ΝΙΚΟ ΚΑΚΛΗ ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΛΟΤΡΗ ΝΙΚΟ ΜΟΤΣΑΚΗ ΑΦΙΛΛΕΑ ΜΙΦΑΗΛΙΔΗ ΘΟΔΨΡΗ ΜΕΝΣΟΝΚΑ ΙΖΑΜΠΕΛ ΑΜΓΚΑΡ ΙΜΨΝ ΚΑΥΑΝΣΑΡΗ ΠΕΣΡΟ ΛΑΚΟ ΑΓΓΕΛΟ ΞΑΥΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΙΣΙΨΝΗ ΚΨΝ/ΝΟ ΦΡΤΙΚΟΠΟΤΛΟ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΤΛΙΑ ΕΛΛΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛ/ΝΙΨΝ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛ/ΝΙΨΝ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛ/ΝΙΨΝ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛ/ΝΙΨΝ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛ/ΝΙΨΝ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΑ.ΠΕΙ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΑ.ΠΕΙ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠ. ΙΟΝΙΟΤ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟ ΝΙΚΟ ΔΕΡΒΕΝΗ ΕΛΕΝΗ ΦΡΗΣΟΤ ΙΨΑΝΝΑ ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΗΝΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑ (36ος) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΣΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΣΡΑ

4 ΜΠΟΤΝΣΑΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΤΡΙΓΟΤ ΡΟΔΑΝΘΗ ΚΟΤΣΟΤΠΑ ΓΙΨΡΓΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ & ΣΕΦ/ΓΙΨΝ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΟΥΙΑ ΨΠΑΚΗ-ΒΑΛΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΣΙΚΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΑΚΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΛΕΣΣΑ ΚΑΜΑΣΟ ΥΨΣΗ ΛΑΙΜΟΤ-ΓΕΡΑΝΙΟΤ ΜΑΡΙΑ ΥΨΘΙΑΔΑΚΗ ΜΤΡΣΨ ΜΑΓΓΙΨΡΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΗΜΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΦΗΜΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΦΗΜΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΦΗΜΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΦΗΜΙΚΟ ΠΑΣΡΑ ΦΗΜΙΚΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΗΜΙΚΟ ΚΡΗΣΗ ΦΗΜΙΚΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΚΑΡΒΟΤΝΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜ. & ΣΕΦΝΟΛ. ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΓΕΨΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΣ. ΓΕΨΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΕΛΛΗ-ΖΨΗ ΓΕΨΡΓΙΟΤ ΜΙΦΑΛΗ ΥΤΙΚΟ ΠΑΣΡΑ ΥΤΙΚΟ ΠΑΣΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΛΕΨΝΙΔΑ ΖΑΚΑΣΑ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΛΕΞΗ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΕΛΛΟ ΑΔΑΜ ΚΙΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΤΚΟΤΔΗ ΠΑΝΣΕΛΗ; ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΠΑΣΡΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΠΑΣΡΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΑΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΑΜΟΤ ΚΑΡΑΝΣΖΟΤΛΗ ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΣΙΣ. & ΑΥΑΛΙΣ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑ.ΠΕΙ. ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΝΑΛ/ΚΨΝ ΦΡΗΜΑΣΟ/ΜΙΚΨΝ ΜΑΘ. ΑΜΟΤ ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝΣΨΝΗ ΠΛΑΜΑΔΙΑΛΑ ΚΡΙΣΙΝΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ & ΥΤ. ΕΠΙΣ. ΕΜΠ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ & ΥΤ. ΕΠΙΣ. ΕΜΠ

5 ΦΑΡΙΣΗ ΕΤΘΤΜΙΑ ΠΑΤΛΑΚΗ ΠΑΤΛΟ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ & ΥΤ. ΕΠΙΣ. ΕΜΠ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΡΗΣΗ ΓΚΟΤΒΗ ΜΤΡΣΨ ΓΕΨΛΟΓΙΚΟ ΠΑΣΡΑ ΒΡΑΖΙΨΣΗ ΑΡΓΤΡΗ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΑΩΔΑ ΜΙΦΑΛΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΠΑΣΡΑ ΚΑΙΜΑΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΧΗΥΙΑΚΨΝ & ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΠΑ.ΠΕΙ. ΚΑΒΟΤΡΑ ΝΙΚΟ ΠΑΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΟΛΟΝΕΛΟΤ ΙΨΑΝΝΑ ΣΡΙΜΗ ΕΡΜΗ ΒΑΙΛΑΚΗ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΖΑΦΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΙΝΟ ΑΓΓΕΛΟ ΓΙΑΠΙΣΖΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΙΖΗ ΛΟΤΙΖΑ ΛΙΑΡΣΗ ΒΑΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΣΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΣΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝ. & ΠΕΡΙΥ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝ. & ΠΕΡΙΥ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΥΡΑΓΚΟΤ ΝΕΥΕΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΡΑΚΗ ΑΟΤΚΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΠΟΒΕΚ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΥΟΛΙΑ ΗΛΙΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΜΨΡΑΩΣΗ ΦΡΙΣΙΝΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΦΡΗΜ/ΚΗ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ

6 ΣΑΠΟΓΑ ΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΦΡΗΜ/ΚΗ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΝΑΤΙΚΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΕΛΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΣΡΑΠ. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑ.ΠΕΙ. ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΣΡΑΠ. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑ.ΠΕΙ. ΓΤΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΑ ΒΑΒΟΤΡΑΚΗ ΜΙΦΑΕΛΑ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΡΑΥΙΟ ΝΙΚΟ ΓΚΟΡΙΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΑ. ΠΕΙ. ΥΙΛΙΠΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΡΟΤΜΕΛΙΨΣΗ ΙΑΟΝΑ ΚΤΡΙΑΖΗ ΣΕΥΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΦ/ΓΙΑ ΠΑ.ΠΕΙ. ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΦ/ΓΙΑ ΠΑ.ΠΕΙ. ΜΕΣΑΙ ΝΣΕΝΙΑ ΟΛΔΑΣΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ &ΕΠΙΦ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΗΜΙΔΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΕΛΑ ΣΑΣΗ ΕΤΑ ΥΤΕΚΙΔΟΤ ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΟΤΖΕΛΛΗ ΣΕΥΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΦΡΤΟΤΛΑ ΔΙΕΘΝΨΝ & ΕΤΡΨΠΑΩΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΠΑ.ΠΕΙ. ΔΙΕΘΝΨΝ & ΕΤΡΨΠΑΩΚΨΝ ΟΙΚΟΝ. ΠΟΤΔΨΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΘΝΨΝ & ΕΤΡ. ΟΙΚΟΝ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΟΤΔΨΝ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΘ. ΟΙΚΟΝ. ΦΕΕΨΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΘ. ΟΙΚΟΝ. ΦΕΕΨΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΡΑΚΗ ΣΖΙΨΡΑ ΝΙΚΟ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΠΟΤΡΑΛΟ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΔΙΑΚΑΣΟ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΛΗ ΕΤΕΛΠΙΔΨΝ (ΟΠΛΑ) ΜΟΝΙΜΨΝ ΤΠΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΣΡΑΣΟΤ - (ΜΤ) - "ΟΠΛΑ" ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΦΟΛΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ ΦΟΛΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ

7 ΜΟΤΡΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΙΛΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΚΨΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΣΖΑΣΖΑΔΑΚΗ ΡΨΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΡΕΝΑΣΑ ΜΑΝΨΛΙΟΤΔΑΚΗ ΓΕΨΡΓΙΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΠΙΣΖΑ ΑΒΒΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ & Μ.Μ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΣΡΑΣΗ ΕΝΣΡΤ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΜΙΝΙΑΡΗ ΟΘΨΝΑ ΜΠΟΛΣΗ ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΙΣΟΡΙΑ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΛΕΜΠΕΗ ΝΙΚΟ ΣΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΝΟΤΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΙΨΑΝΝΑ ΟΡΑΡΗ ΑΝΘΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΑΛΑΝΣΖΑ ΞΕΝΙΑ ΦΑΣΖΗΓΕΨΡΓΙΟΤ ΙΜΗΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΜΑΓΚΟΤ ΜΑΙΡΗ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΕΛΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΘΗΝΑ (1η) ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΘΡΑΚΗ

8 ΦΑΛΑΡΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΨΓΨΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΔΟΗ ΚΨΝ/ΝΟ ΟΡΓ. & ΔΙΑΦΕΙΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΑΝ. ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟΤ ΘΕΟΥΙΛΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟ ΚΕΥΑΛΛΗΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΟΤΡΗ ΛΤΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΝΕΨΝ ΣΕΦΝ. ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΚΡΙΜΠΑ ΝΙΚΟ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΓΕΨΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΛΨΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΥΤΙΚΗ ΑΓΨΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΘΗΝΑ

9 ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΣΕΙ 2010 ΑΓΓΕΛΑΚΑ ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ ΣΙΑΜΠΑ ΦΡΗΣΟ ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΟΖΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΨΝ ΟΡΓΑΝΨΝ ΑΘΗΝΑ ΧΑΡΟΤΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΥΕΛΗ ΥΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΦΑΛΑΡΗ ΜΑΙΡΗ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΔΑΝΑ ΑΝΝΑ ΖΟΤΡΟΤΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΨΣΕΡ. ΑΡΦΙΣ. ΔΙΑΚΟΜΗΗ & ΦΕΔ. ΑΝΣΙΚ. ΑΘΗΝΑ ΕΨΣΕΡ. ΑΡΦΙΣ. ΔΙΑΚΟΜΗΗ & ΦΕΔ. ΑΝΣΙΚ. ΑΘΗΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΓΙΨΡΓΟ ΜΙΖΑΚΗ ΓΙΨΡΓΟ ΖΨΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΛΑΡΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΛΑΡΙΑ ΓΙΑΜΕΛΚΑ ΠΑΣΡΙΣΙΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΥΑΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ ΨΣΗΡΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΥΗΜΨΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤ ΜΙΦΑΛΗ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΒΑΙΛΗ ΑΛΚΙΣΗ ΓΡΑΥΙΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΣΟΤΝΗ ΝΙΚΟ ΖΟΤΡΜΠΑΝΟΤ ΑΓΑΘΗ ΖΑΦΟ ΠΤΡΟ ΣΟΤΠΡΗ ΔΗΜΗΣΡΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΦΑΛΚΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΦΑΛΚΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΕΡΡΨΝ ΥΕΡΣΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΕΥΟΔΙΑΜΟΤ ΦΑΛΚΙΔΑ

10 ΛΑΖΟΤ ΑΡΓΤΡΨ ΡΟΔΟΠΟΤΛΟ ΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ ΠΛΗΡ. ΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΠΑΣΡΑ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ ΠΛΗΡ. ΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΥΤΙΚΨΝ ΠΟΡΨΝ & ΠΕΡΙΒΑΛ. ΚΡΗΣΗ ΔΡΟΤΓΟ ΓΙΨΡΓΟ ΦΡΗΣΟΤ ΘΨΜΑ ΣΟΠΟΡΓΑΥΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΟΠΟΡΓΑΥΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΡΟΒ ΥΑΡΙΝΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ ΜΤΛΨΝΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΘΗΝΑ ΚΛΙΑ ΚΨΝ/ΝΟ ΓΕΡΟΛΕΜΟΤ ΦΡΗΣΟ ΥΨΣΕΙΝΑΣΟΤ ΔΑΥΝΗ ΚΟΚΙΝΑ ΜΑΡΙΟ ΚΡΕΜΜΤΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΡΙΓΨΝΗ ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΣΕΦ/ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠ/ΨΝ ΙΟΝΙΟΤ ΣΕΦ/ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠ/ΨΝ ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΕΦ/ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠ/ΨΝ ΠΑΡΣΗ ΥΙΛΣΙΑΚΟ ΠΤΡΟ ΗΛΕΚΣΡ/ΚΨΝ ΤΠΟΛ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΑΝΙΣΗ ΚΑΙΑΝΟ ΣΟΤΡΒΑ ΓΙΨΡΓΟ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΦΑΛΚΙΔΑ ΚΙΑΓΙΑ ΚΨΣΑ ΔΡΑΚΟΝΣΑΕΙΔΗ ΠΤΡΟ ΜΠΕΝΑΣΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑ ΝΣΟΤΡΙΟ ΑΡΗ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΚΟΣΑΩΜΑΝΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΨΣΗΡΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

11 ΜΑΣΖΨΡΟ ΑΓΓΕΛΟ ΦΑΣΖΗΔΑΚΗ ΙΨΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟ ΦΡΗΣΟ ΔΕΡΜΑΣΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΟΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΧΑΛΛΙΔΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΠΑΠΠΑ ΕΤΣΤΦΗ ΔΡΤΜΨΝΙΣΗ ΔΙΟΝΤΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΦΑΛΚΙΔΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΦΑΛΚΙΔΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΦΑΛΚΙΔΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΙΨΡΓΟ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΒΑΜΒΑΚΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΖΑΥΕΙΡΙΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΦΝ/ΓΙΑ & ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΦΝ/ΓΙΑ & ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΚΑΚΟ ΓΙΨΡΓΟ ΜΑΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΠ/ΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΕΚΠ/ΚΨΝ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΑ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΑΤΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΛΨΣΟΪΥΑΝΣΟΤΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΟΤΜΕΛΙΨΣΗ ΦΡΗΣΟ ΓΒΡΙΕΛΑΣΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ & ΑΠΟΚ/Η ΚΣΙΡΙΨΝ ΠΑΣΡΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ & ΑΠΟΚ/Η ΚΣΙΡΙΨΝ ΠΑΣΡΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

10ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Από ΝΣΙΝΑ ΓΕΨΡΓΙΑ Εωσ ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΜΙΦΑΗΛ

10ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Από ΝΣΙΝΑ ΓΕΨΡΓΙΑ Εωσ ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΜΙΦΑΗΛ 112 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - 0814010 3o ΓΤΜΝΑΙΟ ( ΟΔΟ ΑΡΙΣΟΥΑΝΟΤ) κατάλογο του 1ου Εκλογικού Διαμερίςματοσ Λιβαδειάσ του Δήμου Λεβαδέων υπό ςτοιχεία Από ΑΒΡΑΜΠΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Έωσ ΑΦΙΡΚΙΔΗ ΙΨΑΝΝΗ 113 114 115

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Οικονοµικό Έτος 2015 Αποκ/νης ιοίκησης ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2009 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ / ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ /

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010»

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» τολεία 1/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΤ 10/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΤ 11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

14051697 ΑΒΔΕΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)- (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. Τ.Ε.

14051697 ΑΒΔΕΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)- (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. Τ.Ε. Κωδ. Υποψηφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα 14051697 ΑΒΔΕΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)- (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. 14051728

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2005 ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2005 ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2005 ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΙΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜΥΓΔΑΛΑΣ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ.

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2013

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2013 ΘΕΜΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ* ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ-ΠΑΝΑΝΗ ΦΟΙΒΗ ΤΣΕΚΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΦΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1990: Επιτυχόντες Μαθητές μας σε Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.

1990: Επιτυχόντες Μαθητές μας σε Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. 1990: Επιτυχόντες Μαθητές μας σε Παγούνη Εφη Ιατρική Αθήνας Δρόλαπας Τάσος 47 ος Ιατρική Ιωαννίνων Τσιάμπας Ευάγγελος 2 ος Ιατρική ΣΣΑΣ Θεσ/κης Σούτερ Αικατερίνη Οδοντιατρική Θεσ/κης Δελιγιώργη Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2008 ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΠΟΛΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2008 ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΠΟΛΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2008 Κοντολάτης Γιώργος Παπαποστόλου Ανδριάνα Αρβανίτη Ανθούλα Τσιαμασιώτης Κων/νος Πατερομιχελάκη Ιωάννα Κεφαλάς Νίκος Μπαμπαρούτσης Θεολόγος Καμπούρης Κωστής Ασημινάκης Μάριος Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1999

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1999 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1999 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΛΕΞΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΗΛ/ΚΗ Δ/ΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΡΟΥ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΑΤΡΙΚΟ 3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ AN. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2007 ΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2007 ΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2007 ΑΕΙ Αγγελόπουλος Γιώργος Αμπατζόγλου Ντίνα Αμπεμπέ Μαρία Αναγνωστοπούλου Σοφία Ανδρικόπουλος Αλέξανδρος Ανδρουλάκης Νίκος Αντωποπούλου Αννδριάννα Αραπογιάννη Μαρία Ασσαριώτη Πέπη Αστροπεκάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΕΡΓΕΣΩΝ

ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΕΡΓΕΣΩΝ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΕΡΓΕΣΩΝ ΑΘΛΟ ΕΤΕΡΓΕΘΑ Γ ΚΤΚΛΟ ΤΜΠΟΘΩΝ «ΕΤΕΡΓΕΣΙΜΟ, ΟΛΤΜΠΙΜΟ, ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΣΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΟΜΟ» ΜΕ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΘΑ ΣΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΟΛΤΜΠΘΩΝ ΚΑΘ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 ΓΚΑΝΑΡΑ ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2000: Επιτυχόντες Μαθητές μας σε Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.

2000: Επιτυχόντες Μαθητές μας σε Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. 2000: Επιτυχόντες Μαθητές μας σε Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Τσώλη Μαρίνα 25η Ιατρική Πάτρας Δανιάς Παντελής 1ος Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/κης Γεν. Σειρά Γιαννικάκη Πολίνα 7η Εφαρμ/νων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2012. ΑΙΔΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Διοίκηση Επιχειρήσεων. ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τεχνολογία Τροφίμων. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Μαθηματικών

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2012. ΑΙΔΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Διοίκηση Επιχειρήσεων. ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τεχνολογία Τροφίμων. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Μαθηματικών ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2012 ΑΙΔΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τεχνολογία Τροφίμων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Μαθηματικών ΒΑΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ψηφιακών Συστημάτων ΒΑΡΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ευελπιδων ΒΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2004 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΛΗ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 2 ΑΓΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝ.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2004 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΛΗ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 2 ΑΓΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2004 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΛΗ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 2 ΑΓΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝ.ΟΡΥΚΤΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2012 ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ / ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ / ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΛΕΥΡΑ ΠΟΡΦΥΡΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευεργετισμός, Ολυμπισμός, Εθελοντισμός, Aνθρωπιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο

Ευεργετισμός, Ολυμπισμός, Εθελοντισμός, Aνθρωπιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΨΝ ΕΤΕΡΓΕΣΨΝ ΜΕΟΓΕΙΩΝ 64-ΣΚ11526 ΣΗΛ 2107788718-ΦΑΞ 210-7781576 Email: el.evergetes@gmail.com ΚΤΚΛΟ ΤΜΠΟ ΙΨΝ Ο ΘΕΜΟ ΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑ ΕΨ ΗΜΕΡΟΝ Γ ΚΤΚΛΟ Ευεργετισμός, Ολυμπισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1997. Σύµφωνα µε τις βάσεις εισαγωγής του ακαδ. έτους 1997 ΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ 327 - ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ 277

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1997. Σύµφωνα µε τις βάσεις εισαγωγής του ακαδ. έτους 1997 ΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ 327 - ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ 277 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1997 Σύµφωνα µε τις βάσεις εισαγωγής του ακαδ. έτους 1997 ΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ 327 - ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ 277 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 84,7% Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 33 ης υνεδρίασης της υγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα υγκλήτου 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2007 ΑΓΓΙΟΥΣ ΠΑΥΛΟΣ / ΤΕΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ / ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2011. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΑΣΜΑ & Group ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2011. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΑΣΜΑ & Group ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΑΣΜΑ & Group ΦΕΓΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΜΙ ΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΜΠΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝ ΡΙΑΝΝΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΚΛΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14050768 ΑΒΡΑΑΜ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14050040 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ

14050768 ΑΒΡΑΑΜ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14050040 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ 14050768 ΑΒΡΑΑΜ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14050040 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 14050341 ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα