ΙV. Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙV. Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης"

Transcript

1 Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης 150 Η πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική: Είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό του ανάλογου ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τους πελάτες της αποτελεσματικά και ανάλογα των προσδοκιών τους. Είναι απαραίτητη για το τμήμα προμηθειών καθώς ο υπεύθυνος του τμήματος θα μπορέσει να προμηθευτεί τα ανάλογα προϊόντα που χρειάζεται και στις σωστές ποσότητες. Είναι απαραίτητη στην εκτίμηση του μελλοντικού κέρδους από τους διαχειριστές. Με αυτή την πρόβλεψη δίνεται η ευκαιρία να παρθούν αποφάσεις σχετικά με την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της επιχείρησης, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τις βελτιώσεις κεφαλαίου και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες Είναι απαραίτητη για τις αποφάσεις που θα παρθούν σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των προϊόντων και των υπηρεσιών Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης 151 Πρόβλεψη της ζήτησης και RM Όσο περισσότερο προβλέπεται με ακρίβεια η ζήτηση της επιχείρησης τόσο πιο αποτελεσματική και επιτυχημένη είναι και η διοίκηση της απόδοσης. Η ακρίβεια της πρόβλεψης βασίζεται στα ιστορικά, στα τρέχοντα και στα μελλοντικά στοιχεία της επιχείρησης, όπου αναφέροντα στα γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί, συμβαίνουν και θα συμβούν αντίστοιχα. Μία βελτίωση της ακρίβειας της πρόβλεψης κατά 10% μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων κατά 1,5% με 3,0% Οι περισσότερες επιχειρήσεις πλέον χρησιμοποιούν αυτόματα προγράμματα που προβλέπουν την ζήτηση, το ανθρώπινο δυναμικό όμως είναι αυτό που θα εκτιμήσεις πως θα χειριστεί τα δεδομένα που έχει τυπωμένα. Επομένως η ακρίβεια της πρόβλεψης βασίζεται και στη διορατικότητα των στελεχών. Η διορατικότητα αναφέρεται στην ικανότητα ανάλυσης για το τι αποκαλύπτουν τα δεδομένα. ΕΚΔΟΣΗ

2 Η Σημασία της Ζήτησης 152 Πρόβλεψη της ζήτησης και RM Ο υπεύθυνος RM, με την ανάλογη πρόβλεψη της ζήτησης μπορεί να αποφασίσει πως θα προσαρμόσει την τιμολογιακή πολιτική του, πώς θα διαχειριστεί την δυναμικότητα του και ποια κανάλια διανομής της των υπηρεσιών του θα προωθήσει περισσότερο. Ο υπεύθυνος RM θα πρέπει να είναι σε θέση να συντονίσει την προβλεπόμενη ζήτηση με βάση τα επιλεγμένα κανάλια διανομής, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας και το προσφερόμενο μίγμα μάρκετινγκ. Τα 4 συστατικά της πρόβλεψης της ζήτησης 153 Το παράδειγμα ενός ξενοδοχείου για την πρόβλεψη της ζήτησης μέσω ιστορικών δεδομένων Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει κατανοητό, ότι μία ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει ιστορικά δεδομένα ακόμη κι αν αυτά δεν καταγράφονται ή δεν αναλύονται. Η κατανόηση των ιστορικών δεδομένων είναι σημαντική καθώς είναι βασικός παράγοντας στο να παρθούν σωστές αποφάσεις στο μέλλον. Η μελέτη του παρελθόντος προσδιορίζει το μέλλον, ακόμη και αν στο παρελθόν υπήρξαν άσχημες καταστάσεις καθώς τα λάθη μπορούν να θεωρηθούν σοφία. Ας υποθέσουμε ότι στον παρακάτω πίνακα έχει καταγραφεί η μέση ημερήσια τιμή (ADR) και το ποσοστό πληρότητας των τελευταίων οκτώ εβδομάδων για ένα ξενοδοχείο διακοσίων (200) δωματίων. ΕΚΔΟΣΗ

3 154 Το παράδειγμα ενός ξενοδοχείου για την πρόβλεψη της ζήτησης μέσω ιστορικών δεδομένων Κάθε τιμή έχει υπολογιστεί από τον μέσο όρο των πραγματικών τιμών και ποσοστών πληρότητας κάθε νύχτας των προηγούμενων οκτώ εβδομάδων. Για παράδειγμα, το μέσο ποσοστό πληρότητας της Δευτέρας στο σύνολο οκτώ εβδομάδων ήταν 88%. 155 Το παράδειγμα ενός ξενοδοχείου για την πρόβλεψη της ζήτησης μέσω ιστορικών δεδομένων Έστω ότι ένας Tour operator έχει ζητήσει από την συγκεκριμένη ξενοδοχειακή επιχείρηση να κρατήσει 100 δωμάτια για την Δευτέρα που θα έρθει σε τρεις εβδομάδες από σήμερα με την τιμή των 109,00 ευρώ για κάθε δωμάτιο. Τι απόφαση πρέπει να λάβει η επιχείρηση προκειμένου να είναι προς όφελος της ιδίας; ΕΚΔΟΣΗ

4 156 Το παράδειγμα ενός ξενοδοχείου για την πρόβλεψη της ζήτησης μέσω ιστορικών δεδομένων Για να μπορέσει ο υπεύθυνος της ξενοδοχειακής επιχείρησης να λάβει την πιο επικερδή απάντηση θα πρέπει να ακολουθήσει τα τρία παρακάτω βήματα: Βήμα1ο: Να υπολογίσει τα προβλεπόμενα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) βάσει της εκτιμώμενης ζήτησης χωρίς την πρόταση του tour operator. Αυτό θα γίνει με την βοήθεια του παραπάνω πίνακα και των τιμών των τελευταίων οκτώ εβδομάδων. Έτσι λοιπόν, τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο την Δευτέρα σε τρεις εβδομάδες από σήμερα προβλέπεται να είναι 158,75 * 0,88 = 139,70 (όπως αναγράφεται και στον πίνακα). 157 Το παράδειγμα ενός ξενοδοχείου για την πρόβλεψη της ζήτησης μέσω ιστορικών δεδομένων ΕΚΔΟΣΗ

5 158 Το παράδειγμα ενός ξενοδοχείου για την πρόβλεψη της ζήτησης μέσω ιστορικών δεδομένων Βήμα 2ο: Να υπολογίσει τα προβλεπόμενα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) βάσει της εκτιμώμενης ζήτησης συνυπολογίζοντας και την πρόταση του tour operator. Έτσι λοιπόν, αν τα 100 δωμάτια πωληθούν στην τιμή των 109,00 είναι εύκολο να προβλεφθεί ότι τα υπόλοιπα εκατό δωμάτια που απομένουν θα πωληθούν στους μεμονωμένους πελάτες αφού το ποσοστό πληρότητας της Δευτέρας είναι 88%. Επομένως με την πρόταση του tour operator η επιχείρηση θα έχει τα παρακάτω έσοδα ανά δωμάτιο 109,00 * 0,50 (50% στο σύνολο της πληρότητας) = 54,50. Επιπλέον 158,75 * 0,50 (50% το υπόλοιπο της δυναμικότητας για τους μεμονωμένους) = 79,38. Σύνολο Εσόδων ανά Διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) 133,88. Βήμα 3ο: Να αξιολογήσει την διαφορά ανάμεσα στις προτάσεις και να λάβει την απόφαση. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο προτάσεις είναι 139,70-133,88 = 5, Το παράδειγμα ενός ξενοδοχείου για την πρόβλεψη της ζήτησης μέσω ιστορικών δεδομένων Με μία πρώτη ματιά η ξενοδοχειακή επιχείρηση θα λάβει λιγότερα έσοδα αν δεχτεί την πρόταση του tour operator και πωλήσει όλα τα υπόλοιπα δωμάτια. Παρόλα αυτά, ο υπεύθυνος της εταιρείας πρέπει να λάβει υπόψη του και κάποιους άλλους παράγοντες πριν απορρίψει την πρόταση του tour operator. Την επίδραση στα έσοδα. Με αυτή την έννοια εννοείται η επίδραση που θα έχει στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης η τελική απόφαση. Το ξενοδοχείο προσφέρει και κάποιες επιπλέον υπηρεσίες προς πώληση στους πελάτες του όπως είναι το εστιατόριο, το μπαρ, το spa, οι υπηρεσίες μέσα στο δωμάτιο κτλ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η πώληση όλων των δωματίων, και των διακοσίων, συγκριτικά με τα 176 (88% πληρότητα) μπορεί και να επηρεάσει την τελική απόφαση ΕΚΔΟΣΗ

6 160 Το παράδειγμα ενός ξενοδοχείου για την πρόβλεψη της ζήτησης μέσω ιστορικών δεδομένων Την επίδραση στα έξοδα. Με αυτή την έννοια εννοείται η επίδραση που θα έχει στα έξοδα η εξυπηρέτηση των 24 παραπάνω δωματίων στην περίπτωση που προτιμηθεί η πρόταση του tour operator (200 δωμάτια 176 δωμάτια = 24 δωμάτια) καθαριότητα, επιπλέον προσωπικό, προμήθειες κτλ. Την επίδραση στην μελλοντική τιμολόγηση. Αυτή η έννοια αναφέρεται στην επίδραση που θα έχει η τιμολόγηση των δωματίων πέρα των 100 από την πρόταση του tour operator για αυτή την συγκεκριμένη Δευτέρα, η οποία είναι σε τρεις εβδομάδες. Σημειώνοντας ότι μέση ημερήσια τιμή της Δευτέρας κατά το παρελθόν ήταν 158,75 σε ποσοστό πληρότητας 0,88. Προβλέποντας όμως ότι με την αποδοχή της πρότασης του tour operator θα πωληθούν όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου, αυτό σημαίνει ότι θα μειωθούν και οι περιπτώσεις των εκπτωτικών τιμών, καθώς η επιχείρηση δεν θα κάνει προσφορές προκειμένου να πωλήσει δωμάτια, με αποτέλεσμα να αυξηθεί και η μέση ημερήσια τιμή των δωματίων εκτός του γκρουπ και κατά συνέπεια όλων των δωματίων 161 Συχνό λάθος! Σε πολλές περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι RM θέλουν να συνοψίσουν ιστορικά στοιχεία. Για παράδειγμα θέλουν να μετρήσουν το ADR ή άλλα μεγέθη σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Πολλές φορές όμως στον υπολογισμό των μέσων όρων προκύπτουν λάθη. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι ένα ξενοδοχείο επιτυγχάνει ADR 300 τη Δευτέρα και ένα ADR 320 την Τρίτη. Πόσο είναι το μέσο ADR για το διήμερο? 310??? ΛΑΘΟΣ ΕΚΔΟΣΗ

7 162 Συχνό λάθος! Ο σωστός υπολογισμός του ADR για το διήμερο δίνεται στον παρακάτω πίνακα Κι όλα αυτά γιατί δεν έγινε σωστά η διαίρεση 163 Δυο χρήσιμοι τύποι Μέσων Όρων Σταθερός Μέσος Ο σταθερός μέσος είναι ένας μέσος όρος τον οποίο ο RM ορίζει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Π.χ. τις πρώτες 14 ημέρας ενός μήνα Στο παράδειγμα ο σταθερός μέσος για το ADR είναι / 14 = 1.427,14 Με τον τρόπο αυτό ο RM μπορεί να εκτιμήσει τι θα γίνει το πρώτο 14ημερο τον επόμενο μήνα. ΕΚΔΟΣΗ

8 164 Δυο χρήσιμοι τύποι Μέσων Όρων Κινούμενος Μέσος Ο κινούμενος μέσος είναι ένας μέσος όρος που αλλάζει δυναμικά κατά την πάροδο μιας χρονικής περιόδου. Π.χ. υπολογισμός του κινούμενου μέσου ADR σε περίοδο 7 ημερών. 165 Δυο χρήσιμοι τύποι Μέσων Όρων Κινούμενος Μέσος Π.χ. υπολογισμός του κινούμενου μέσου ADR σε περίοδο 7 ημερών. Ο κινούμενος μέσος έχει μεγαλύτερη αξία από τον σταθερό μέσο ΕΚΔΟΣΗ

9 166 Ενώ τα ιστορικά δεδομένα βοηθούν στην κατανόηση για το τι συνέβη στο παρελθόν, τα τρέχοντα στοιχεία βοηθούν στην κατανόηση του παρόντος. Τα τρέχοντα στοιχεία για την περίπτωση των ξενοδοχείων μπορούν να εξεταστούν καλύτερα αν χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: Στις αναφορές πληρότητας και διαθεσιμότητας, στην αναφορά των δωματίων που αντιστοιχούν σε κάποια ομάδα ανθρώπων (group) και στην αναφορά του ρυθμού των εσόδων που δεν προέρχονται από την ενοικίαση κάποιου δωματίου. Οι αναφορές σχετίζονται άμεσα με τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση 167 Αναφορές Πληρότητας και Διαθεσιμότητας Ένα παράδειγμα αναφοράς πληρότητας και διαθεσιμότητας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. Στον επόμενο πίνακα τα τρέχοντα στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα 02/06/20ΧΧ 16/06/20 ΧΧ (14 ημέρες) των δωματίων που έχουν πωληθεί ενός ξενοδοχείου δωματίων. Η αναφορά ετοιμάστηκε στις 01/05/20ΧΧ. 1η & 2η στήλη: ημερομηνία κάθε ημέρας που εξετάζονται τα τρέχοντα στοιχεία. 3η στήλη: αναφέρεται στα δωμάτια που είναι διαθέσιμα 4η στήλη: δωμάτια που μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί η κράτηση τους. 5η στήλη: αριθμός των δωματίων που έχουν δεσμευτεί για διάφορους λόγους (όπως κάποιο group) και δεν είναι πλέον προς πώληση. 6η στήλη: συνολικός αριθμός των δωματίων που δεν είναι πλέον προς πώληση 7η στήλη: το ποσοστό πληρότητας την συγκεκριμένη ημέρα. Το συγκεκριμένο ποσοστό μπορεί να είναι υψηλότερο από 100%. (περίπτωση υπερπληρότητας). 8η στήλη: αναφέρεται στο σύνολο των δωματίων που δεν έχουν πωληθεί μέχρι την συγκεκριμένη ημέρα που σχηματίστηκε η αναφορά. ΕΚΔΟΣΗ

10 168 Αναφορές Πληρότητας και Διαθεσιμότητας Ένα παράδειγμα αναφοράς πληρότητας και διαθεσιμότητας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. Στον πίνακα 4.2. τα τρέχοντα στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα 02/06/20χχ 16/06/20 χχ (14 ημέρες) των δωματίων που έχουν πωληθεί ενός ξενοδοχείου δωματίων. Η αναφορά ετοιμάστηκε στις 01/05/20χχ. Η πρώτη στήλη αναφέρεται στην ημερομηνία κάθε ημέρας που εξετάζονται τα τρέχοντα στοιχεία. Η δεύτερη στήλη αναφέρει την συγκεκριμένη ημέρα. Η Τρίτη στήλη αναφέρεται στα δωμάτια που είναι διαθέσιμα Η τέταρτη στήλη αναφέρει τα δωμάτια που μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί η κράτηση τους. 169 Αναφορές Πληρότητας και Διαθεσιμότητας Ο πίνακας αποδεικνύει 3 σημαντικά στοιχεία για την διαχείριση απόδοσης Πρώτον, ο αριθμός των δωματίων που μπορεί να είναι διαθέσιμος προς πώληση μπορεί να διαφέρει λόγω του ότι κάποια δωμάτια μπορεί να είναι υπό ανακαίνιση ή υπό επισκευή. Αυτό φαίνεται και από τις ημερομηνίες 09/06/χχ 11/06/χχ που ο αριθμός διαθεσιμότητας είναι χαμηλότερος κατά είκοσι (20) δωμάτια (1.380). Δεύτερον, όχι μόνο τα δωμάτια που έχουν κρατηθεί αλλά και τα δωμάτια που έχουν δεσμευτεί θα πρέπει να υπολογίζονται στον συνολικό αριθμό δωματίων προς πώληση. Τρίτον, ο συνολικός αριθμός των δεσμευμένων και κρατημένων δωματίων μπορεί να είναι υψηλότερος από τον αριθμό των διαθέσιμων δωματίων, όπως φαίνεται και στις ημερομηνίες 05/06/χχ 07/06/χχ. ΕΚΔΟΣΗ

11 170 Αναφορές Δωματίων που Αντιστοιχούν σε ομάδα ανθρώπων (group) Η αναφορά των δωματίων που αντιστοιχούν σε κάποια ομάδα ανθρώπων (group) δείχνει την μελλοντική ζήτηση για τα ομαδικά δωμάτια. Η συγκεκριμένη αναφορά συμπληρώνεται επίσης από τρέχοντα δεδομένα καθώς παρουσιάζει την ζήτηση σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει ή έχει ζητηθεί να γίνουν και θεωρούνται δωμάτια προς διαθεσιμότητα για το μέλλον. Στις περισσότερες περιπτώσεις για μία ξενοδοχειακή επιχείρηση, η πώληση των δωματίων αφορά στην ζήτηση από μία ομάδα ανθρώπων και όχι από μεμονωμένους πελάτες Ο υπεύθυνος σε μία ξενοδοχειακή επιχείρηση, όταν αξιολογεί τις μελλοντικές πωλήσεις των δωματίων δίνει σημασία: στο πόσα δωμάτια έχουν πωληθεί μέχρι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στο πόσο γρήγορα πωλούνται τα δωμάτια που έχουν απομείνει. 171 Αναφορές Δωματίων που Αντιστοιχούν σε ομάδα ανθρώπων O παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία ενός παραδείγματος που βοηθούν στο να δοθούν απαντήσεις για τα δύο παραπάνω ερωτήματα. Επίσης συγκρίνει τί πωλήσεις έχουν γίνει σε group κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου με τον περσινό χρόνο. Η συγκεκριμένη αναφορά παρουσιάζει τον αριθμό των δωματίων που πωλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 20ΧΧ για τον επόμενο χρόνο (20ΧΥ). Επίσης συμπεριλαμβάνει δεδομένα που επιδεικνύουν τον συνολικό αριθμό των δωματίων που έχουν πωληθεί για τον συγκεκριμένο μήνα κατά τη διάρκεια όλων των προηγούμενων περιόδων. ΕΚΔΟΣΗ

12 172 Αναφορές Δωματίων που Αντιστοιχούν σε ομάδα ανθρώπων Πιο συγκεκριμένα: Η πρώτη στήλη παρουσιάζει τον μήνα για τον οποίο τα δωμάτια έχουν δεσμευτεί με οποιοδήποτε τρόπο. Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει τον αριθμό των δωματίων που έχουν πωληθεί κατά τη διάρκεια του μήνα που γίνεται η αναφορά (δηλαδή τον Δεκέμβριο) για όλες τις ημερομηνίες του 20χy. Η Τρίτη στήλη παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό των δωματίων που έχουν πωληθεί κατά τη διάρκεια όλων των προηγούμενων περιόδων για όλες τις ημερομηνίες του 20χy. Η τέταρτη στήλη παρουσιάζει τον αριθμό των δωματίων που έχει πωληθεί κατά τη διάρκεια του μήνα που γίνεται η αναφορά (δηλαδή τον Δεκέμβριο) από την περσινή χρονιά. Η Πέμπτη στήλη παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό των δωματίων που έχουν πωληθεί κατά τη διάρκεια την διάρκεια της περσινής χρονιάς 173 ΕΚΔΟΣΗ

13 174 Αναφορές Δωματίων που Αντιστοιχούν σε ομάδα ανθρώπων Το πόσο σημαντικός είναι ο παραπάνω πίνακας μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί καθώς δίνεται η ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων ανάμεσα στα δύο έτη για τον μήνα Δεκέμβριο. Για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τον παρακάτω τύπο οι πωλήσεις ανάμεσα στα δύο έτη αυξηθήκαν κατά 6%. (Πωλήσεις τρέχοντος έτους Πωλήσεις προηγούμενου έτους)/πωλήσεις προηγούμενου έτους = ( )/ = 6%. Έτσι ο τωρινός μήνας Δεκέμβρης μπορεί να θεωρηθεί καλύτερος στις πωλήσεις από ότι ο περσινός. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης να τονιστεί ότι από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των δωματίων που έχουν πωληθεί ανάμεσα στα δύο έτη παραμένει ο ίδιος ( ευρώ). 175 Αναφορές Δωματίων που Αντιστοιχούν σε ομάδα ανθρώπων Επίσης, βάσει του παραπάνω πίνακα πηγάζουν δύο σημαντικά γεγονότα: Η ζήτηση κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου για το έτος 20ΧY έχει αυξηθεί εν συγκρίσει με την περσινή χρονιά. Θεωρείται επομένως αναγκαίο από τον υπεύθυνο της διοίκησης της απόδοσης να διευκρινιστούν οι συγκεκριμένες ημέρες των συγκεκριμένων μηνών που έχουν υψηλή ζήτηση και να προσαρμοστεί η τιμολόγηση αναλόγως. Η ζήτηση του μήνα Σεπτεμβρίου για το έτος 20XY δείχνει να είναι σχετικά χαμηλή εν συγκρίσει με την περσινή χρονιά. Θα ήταν επομένως αναγκαίο να διευκρινιστούν τα αίτια για αυτή την χαμηλή ζήτηση και να προσαρμοστεί η στρατηγική τιμολόγησης αναλόγως προκειμένου να αυξηθεί η ζήτηση. Αυτό σημαίνει άλλωστε και η διαχείριση της απόδοσης. ΕΚΔΟΣΗ

14 176 Αναφορά ρυθμού των εσόδων που δεν προέρχονται από την ενοικίαση κάποιου δωματίου Η σημασία των εσόδων που προέρχονται από τις υπόλοιπες υπηρεσίες μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, μπορούν να επηρεάσουν την τιμολογιακή πολιτική της ενοικίασης των δωματίων. Η χρησιμοποίηση των αναφορών σχετικά με τον ρυθμό εσόδων που δεν προέρχονται από ενοικίαση δωματίου κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν την πρόταση να οργανώσουν μία εκδήλωση και να φιλοξενήσουν παράλληλα τους καλεσμένους της συγκεκριμένης εκδήλωσης (π.χ. γάμος). Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο υπεύθυνος RM θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός καθώς χρειάζεται άμεση συνεργασία με το τμήμα εστίασης και ποτών. Κάθε τμήμα της επιχείρησης θα πρέπει να σχηματίσει μία μηνιαία αναφορά με τα έσοδα του έτσι ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως και η τιμολογιακή πολιτική. Στην περίπτωση δε που κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία δύο και παραπάνω τμημάτων ακόμη περισσότερο. Μελλοντικές προβλέψεις 177 Η συνεχής και η προσεκτική παρακολούθηση των ιστορικών και τρεχόντων στοιχείων μιας επιχείρησης, είναι επίσης σημαντικά καθώς βοηθούν στη λήψη αποφάσεων και εκτιμούν την μελλοντική ζήτηση. Η σημασία της προετοιμασίας για το μέλλον είναι πολύ σημαντική και αυτό μπορεί να γίνει με την εμπειρία του παρελθόντος και την προσπάθεια του παρόντος. «My interest is in the future because I am going to spend the rest of my life there» Kettering F. Charles. Η εκτίμηση της μελλοντικής ζήτησης χρειάζεται εμπειρία και διορατικότητα για την διαχείριση της απόδοσης και αυτό γιατί η μελλοντική ζήτηση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η δύναμη της τοπικής ή της εθνικής οικονομίας, η αλλαγή των υπηρεσιών που προσφέρει η ξενοδοχειακή επιχείρηση, η κατάσταση των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, διάφορα μη προβλέψιμα έργα των τοπικών φορέων (π.χ. κατασκευή δρόμου), και η τιμολογιακή πολιτική των ανταγωνιστών. ΕΚΔΟΣΗ

15 Μελλοντικές προβλέψεις 178 Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί σε μία πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης η όλη διαδικασία είναι κρίσιμη καθώς περιλαμβάνει τον καθορισμό του μακροχρόνιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, τον σχεδιασμό της πρόσληψης και εκπαίδευσης νέου προσωπικού και τον προγραμματισμού τυχόν ανακαίνισης στους χώρους του ξενοδοχείου. Επιπλέον, τέτοιες προβλέψεις επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και την τιμολογιακή πολιτική αφού βάσει αυτής επηρεάζονται και τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης. Οι ακριβείς προβλέψεις οδηγούν σε μία πιο αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ερωτήσεις Απαντήσεις - Συζήτηση Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Επιχειρείν { } Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Ηράκλειο, Μάιος 2015 ΕΚΔΟΣΗ

REVENUE / YIELD MANAGEMENT

REVENUE / YIELD MANAGEMENT REVENUE / YIELD MANAGEMENT Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Επιχειρείν { mkourg@staff.teicrete.gr } Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το S&OP Sales and Operations Planning

Το S&OP Sales and Operations Planning Γ. Γιαννόπουλος Διευθυντής Κεντρικού Προγραμματισμού και S&OP Coordinator Το S&OP Sales and Operations Planning Ως εργαλείο μετασχηματισμού των επιχειρήσεων BUSINESS TRANSFORMATION Η Kodak εφηύρε την ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Καθηγητή Θάνου Κριεμάδη με τίτλο: Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο εκδόθηκε το 2011 από την Νομική Βιβλιοθήκη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών. Reference: Ηγουμενάκης, Ν.Γ. (1999) Τουριστικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Interbooks (pp.81-91).

Οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών. Reference: Ηγουμενάκης, Ν.Γ. (1999) Τουριστικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Interbooks (pp.81-91). Οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών Reference: Ηγουμενάκης, Ν.Γ. (1999) Τουριστικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Interbooks (pp.81-91). α) Το άυλο των τουριστικών υπηρεσιών Λόγω του ότι οι τουριστικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Αναγνώριση Χειριστών Πρωτεύοντες Χειριστές Πελάτης Διαχειριστής Δευτερεύοντες Χειριστές Γραφείο Ενοικίασης Αυτοκινήτων Ξενοδοχειακός Πράκτορας Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας. Source: Arup

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας. Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Στρατηγική παραγωγής Η

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Έρευνα Μάρκετινγκ ως εργαλείο ανάπτυξης νέων προϊόντων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης ΔΕΟ 11, ΕΑΠ Τι είναι παραγωγική ικανότητα/δυναμικότητα Με τον όρο δυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Manager. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων. Αναλυτικοί Πίνακες. Απλή Καταχώρηση. Οπτική Απεικόνιση

Hotel Manager. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων. Αναλυτικοί Πίνακες. Απλή Καταχώρηση. Οπτική Απεικόνιση Hotel Manager Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων Απλή Καταχώρηση Αναλυτικοί Πίνακες Οπτική Απεικόνιση Περιεχόμενα: σελ. ΚΑΡΤΕΛΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 3 ΣΗΜΕΡΑ 5 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 6 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 8 ΠΕΛΑΤΕΣ 11 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; 1. Υπάρχουν όραμα, αποστολή και συνολική επιχειρησιακή στρατηγική και μέχρι ποιο επίπεδο διοίκησης; 2. Υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια και

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Easy-Booking.gr Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Μέσα από τις παρακάτω οδηγίες οι συνεργάτες μετά από την ορθή αποστολή email θα μπορέσουν να καταχωρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ

Εισηγήτρια: Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Εισηγήτρια: Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Αποτελεσματικό Δομημένο Περιεκτικό Σύντομο Φιλικό στον χρήστη Ελκυστικό Δεδομένα Πρωτογενή Έρευνα Δευτερογενή Έρευνα Περίληψη Τμήμα Marketing Τμήμα Επιχείρησης Ομάδα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Στην εργασία που ακολουθεί, οι μαθητές θα πρέπει να οργανώσουν εβδομάδα πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Μάρκετινγκ Γραπτό κείμενο Πώς φτάσαμε ως εδώ; Που βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; Πώς θα πάμε εκεί ; Σχέδιο Μάρκετινγκ Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΜΜΜΜΜΜ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011 Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η διαχείριση κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασκήσεις Αθήνα, Ιανουάριος 2010 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθούν οι ρόλοι των 6 τύπων των συστημάτων πληροφοριών Να περιγραφούν οι τύποι των πληροφοριακών συστημάτων Να αναλυθούν οι σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να κάνετε διασταύρωση κρατήσεων. Οδηγός βήμα-βήμα

Πώς να κάνετε διασταύρωση κρατήσεων. Οδηγός βήμα-βήμα Πώς να κάνετε διασταύρωση κρατήσεων Οδηγός βήμα-βήμα Τι είναι η διασταύρωση; Διασταύρωση είναι η σύγκριση του τιμολογίου σας με την «Κατάσταση Κρατήσεων» για να επαληθεύσετε την ακρίβεια των περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ EXPEDIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ EXPEDIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ EXPEDIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτός ο οδηγός θα εξηγήσει ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο Expedia

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση PLAN DO CHECK ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ACT (ή adjust) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Plan: Σχεδιασμός / οργάνωση προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................17 Ι - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................................19

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Διοίκηση Έργου Ενότητα 2: Επιλογή Έργων Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΑΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα Μάρω Βλαχοπούλου Εξεταστής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εδώ εξετάζουμε αγορές, που έχουν: Κάποια χαρακτηριστικά ανταγωνισμού και Κάποια χαρακτηριστικά μονοπωλίου. Αυτή η δομή αγοράς ονομάζεται μονοπωλιακός ανταγωνισμός, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 3: ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

8 η Διδακτική Ενότητα Οι σύγχρονες εξελίξεις στο μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων και των τουριστικών προορισμών

8 η Διδακτική Ενότητα Οι σύγχρονες εξελίξεις στο μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων και των τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 8 η Διδακτική Ενότητα Οι σύγχρονες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνικός Τουρισμός: Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων»

«Ελληνικός Τουρισμός: Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» «Ελληνικός Τουρισμός: Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η υποβολή των προτάσεων στον Πιλοτικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Σχεδίου θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, έως 11/06/2010 H 1 η σελίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επανατοποθέτηση της Τουριστικής Παραγωγής και Διανομής

Η Επανατοποθέτηση της Τουριστικής Παραγωγής και Διανομής Η Επανατοποθέτηση της Τουριστικής Παραγωγής και Διανομής Η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει καταστεί πλέον αναγκαία στην τουριστική παραγωγή, διαφήμιση, διανομή και στις επιχειρησιακές λειτουργίες τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό σχέδιο BUSINESS PLAN

Επιχειρηματικό σχέδιο BUSINESS PLAN Επιχειρηματικό σχέδιο BUSINESS PLAN Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο Είναι η οργανωμένη καταγραφή ιδεών, στόχων και σχεδίων δράσεων. Μια νέα επιχείρηση είναι δύσκολο να πετύχει αν είναι «ανοργάνωτη»,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Παραγωγικότητας του Τμήματος Πωλήσεων

Ανάπτυξη της Παραγωγικότητας του Τμήματος Πωλήσεων Ανάπτυξη της Παραγωγικότητας του Τμήματος Πωλήσεων Οδηγείστε τα αποτελέσματα των πωλήσεων σας στο επόμενο επίπεδο! Στρατηγική και εκσυγχρονισμός της Ηγεσίας Πωλήσεων Περιγραφή του προγράμματος Ανάγκη συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Εξέταση των υποσυστημάτων που σχετίζονται με πωλήσεις και μάρκετινγκ Κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών στα υποσυστήματα αυτά Μελέτη Περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/06/2013 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O- 55117 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος. Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D.

Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος. Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D. Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D. Σαν fitness directors καλούμαστε να αξιολογήσουμε την οικονομική επιτυχία νέων προγραμμάτων που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Business Processes Οι οργανισμοί-επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιο εμπορικό σκοπό ή να προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαφέρουν είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές λειτουργίας των ERP & επιμέρους τμήματα. Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων Ιωάννης Καρύδης

Περιοχές λειτουργίας των ERP & επιμέρους τμήματα. Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων Ιωάννης Καρύδης Περιοχές λειτουργίας των ERP & επιμέρους τμήματα Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων Ιωάννης Καρύδης Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που τους αντιστοιχούν.

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που τους αντιστοιχούν. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ /Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-11-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-8 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να κάνετε διασταύρωση κρατήσεων. Οδηγός βήμα-βήμα

Πώς να κάνετε διασταύρωση κρατήσεων. Οδηγός βήμα-βήμα Πώς να κάνετε διασταύρωση κρατήσεων Οδηγός βήμα-βήμα Τι είναι η διασταύρωση; Διασταύρωση είναι η σύγκριση του μηνιαίου τιμολογίου προμήθειάς σας με την «Κατάσταση Κρατήσεων» για να ελέγξετε την ακρίβειά

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την εφαρμογή της ανάλωσης κεφαλαίου

Λίγα λόγια για την εφαρμογή της ανάλωσης κεφαλαίου Λίγα λόγια για την εφαρμογή της ανάλωσης κεφαλαίου Μέσα από την εφαρμογή ανάλωσης κεφαλαίου μπορείτε να υπολογίσετε γρήγορα και με ακρίβεια το ποσό του κεφαλαίου που απομένει προς ανάλωση. Στην εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΩΝΗ μ.ικε. Οικονομικό Αποτέλεσμα και Αξιολόγηση στο Φαρμακείο

ΘΥΩΝΗ μ.ικε. Οικονομικό Αποτέλεσμα και Αξιολόγηση στο Φαρμακείο ΘΥΩΝΗ μ.ικε Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Υπηρεσιών Μυστρά 117, Άνω Γλυφάδα 16561, Αθήνα Αττική Οικονομικό Αποτέλεσμα και Αξιολόγηση στο Φαρμακείο Τα απαραίτητα εργαλεία και δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Στις μέρες μας υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν το συγκριτικό πλεονέκτημα που οι νέες τεχνολογίες παρέχουν μπορεί να παραμείνει,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

E-COMMERCE ΑΠΟΤΟ SITE ΣΤΟ ESHOP

E-COMMERCE ΑΠΟΤΟ SITE ΣΤΟ ESHOP E-COMMERCE ΑΠΟΤΟ SITE ΣΤΟ ESHOP Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Συνιδρυτής Εταιρείας Διαδικτυακών Υπηρεσιών { mkourg@immko.gr} Ενημερωτική Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός της Στρατηγικής 'Εμπειρία Εξυπηρέτησης του Πελάτη'

Σχεδιασμός της Στρατηγικής 'Εμπειρία Εξυπηρέτησης του Πελάτη' Σχεδιασμός της Στρατηγικής 'Εμπειρία Εξυπηρέτησης του Πελάτη' Κερδίστε το μυαλό και την καρδιά των πελατών σας! Προσφέρετε τους μια ξεχωριστή, επιθυμητή και απρόσκοπτη εμπειρία εξυπηρέτησης! Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τη Megasoft!

Λίγα λόγια για τη Megasoft! Λίγα λόγια για τη Megasoft! Εταιρεία παραγωγής επιχειρησιακού λογισμικού Περισσότερα από 20 χρόνια στη σχεδίαση και την παραγωγή: Εφαρμογών Εμπορικής & Οικονομικής Διαχείρισης Εξειδικευμένων Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Χρηματοδότηση Το

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Πολιτικής Ενεργειακής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό Τι είναι ο Γραμμικός Προγραμματισμός; Είναι το σημαντικότερο μοντέλο στη Λήψη Αποφάσεων Αντικείμενό του η «άριστη» κατανομή περιορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple Enterprise Resource Planning

doitsimple Enterprise Resource Planning Eps Rsuc Pla Το pxss Hl είναι ένα υποσύστηµα του συνολικού περιβάλλοντος µηχανογράφησης pxss ERP. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα ολοκληρωµένης µηχανογραφικής λύσης για την ξενοδοχειακή σας µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ

ΤΑ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ΤΑ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ Αρχίζω ένα ταξίδι όπου μαθαίνω να Ορίζω τον εαυτό μου άρα, μαθαίνω να ΟΡΙΖΩ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ Ποια είναι τα 7 μυστικά; 7. Να έχω πίστη και επιμονή στους

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα