ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις) όσο και σε χρωμοσωμικό επίπδο (χρωμοσωμικές ανωμαλίες). Οι πρώτες αναφέρονται στην αλλαγή μικρού αριθμού νουκλεοτιδίων ενώ οι δεύτερες σε μεγάλο τμήμα ενός χρωμοσώματος. Οι μεταλλάξεις είναι υπεύθυνες για τη γενετική ποικοιλότητα στους πληθυσμούς, πολλές κληρονομικές ασθένειες, και για πολλές μορφές καρκίνου. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Είδη μεταλλάξεων ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ (ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΕΣ) ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΣΙΩΠΗΛΕΣ ΜΟΝΟΣΩΜΙΑ ΤΡΙΣΩΜΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ TURNER DOWN ΤΡΙΣΩΜIΑ 13 ή18 ΣΥΝΔΡΟ- ΜΟ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ ΔΙΠΛΑΣΙΑ- ΣΜΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣYΝΔΡΟΜΟ Kleinefelter ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙΣΕ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ ΕΝΖΥΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΗ ΠΡΟ- ΣΘΗΚΗ ΒΑΣΗΣ ή ΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΑΣΗΣ ή ΒΑΣΕΩΝ

2 ΒΑΣΗΣ (ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ) ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙ Σ ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ 1. ΣΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ Οι μεταλλάξεις δεν είναι πάντα βλαβερές, αφού προσδίδουν σε έναν πληθυσμό γενετική ποικιλότητα, πράγμα απαραίτητο για την εξέλιξη. Εξάλλου υπάρχουν και οι σιωπηρές μεταλλάξεις οι οποίες και δεν εκφράζονται. Τέλος οι περισσότερες μεταλλάξεις γίνονται στο τμήμα του DNA που δεν κωδικοποιεί πρωτείνες το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του γενετικού υλικού του ανθρώπου (95%). ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Σύγκριση γονιδιακών μεταλλάξεων και χρωμοσωμικών ανωμαλιών. ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ 1. Σημειακές μεταβολές στην αλληλουχία του DNA 2. Δε διακρίνονται με μικροσκόπιο 3. Δεν εκφράζονται συνήθως στους απογόνους 4. Προκύπτουν από λάθη της αντιγραφής 5. Δίνουν κατά κανόνα υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο και ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 1. Μεταβολή σε μεγάλη έκταση πάνω στην αλληλουχία του DNA 2. Ορατές με κατάλληλο μικροσκόπιο 3. Εκφράζονται στους πρώτους απογόνους 4. Προκύπτουν από ανωμαλίες της μείωσης 5. Συμπεριφέρονται ως επικρατείς μεταλλάξεις αφού εκδηλώνουν τη

3 εκφράζονται μόνο σε ομόζυγη κατάσταση. δράση τους όταν υπάρχουν 1 η κατηγορία - γονιδιακές μεταλλάξεις Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι αποτέλεσμα γονιδιακής μετάλλαξης όπου στην 6 η θέση της β-αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης έχει αντικατασταθεί το γλουταμινικό οξύ από βαλίνη. Αποτέλεσμα της μετάλλαξης είναι να μη συντίθεται η ΗbA αιμοσφαιρίνη αλλά η HbS που δίνει στα αιμοσφαίρια δρεπανοειδές σχήμα. Το μεταλλαγμένο γονίδιο συμβολίζεται με ως β s. Στα ετερόζυγα άτομα μόνο σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου παρατηρείται δρεπάνωση, ενώ σε κανονικές συνθήκες είναι φυσιολογικά. Στην περίπτωση της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας έγινε αντικατάσταση μιας βάσης στο γονίδιο που κωδικοποιεί την β- αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης δηλ. CTC CAC, έτσι το κωδικόνιο GAG (γλουταμνικό οξύ) έγινε GUG, που κωδικοποιεί τη βαλίνη. Οι μεταλλάξεις αυτού του τύπου ονομάζονται σημειακές και τα αποτελέσματά τους είναι διάφορα. Μόνο αν με την αντικατάσταση προκύψει συνώνυμη τριπλέτα δεν έχουμε μεταβολή στη λειτουργία του γονιδίου και τότε η μετάλλαξη ονομάζεται σιωπηρή. Άλλος τύπος γονιδιακών μεταλλάξεων είναι αυτός που προκύπτει από προσθήκη ή έλλειψη (αφαίρεση), που έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση μεταλλαγμένων φαινοτύπων. Αν η προσθήκη ή έλλειψη διαδοχικών βάσεων είναι πολλαπλάσιο του τρία, έχουμε σαν αποτέλεσμα την προσθήκη ή έλλειψη αμινοξέων στην πρωτείνη με συνέπεια να υπάρχει ή να μην υπάρχει σοβαρή αλλαγή στη λειτουργικότητα της πρωτείνης ανάλογα με το αν το συγκεκριμένο αμινοξύ βρίσκεται π.χ. στο ενεργό κέντρο ενός ενζύμου ή σε κάποιο άλλο σημείο όχι και τόσο καίριο για τη λειτουργία της πρωτείνης. Αν ο αριθμός των νουκλεοτιδίων που προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν δεν είναι πολλαπλάσιος του τρία, τότε έχουμε διαταραχή στο πλαίσιο ανάγνωσης με συνέπεια συνήθως την απώλεια της ενεργότητας της πρωτείνης. 2 η κατηγορία - χρωμοσωμικές ανωμαλίες Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες διακρίνονται σε αριθμητικές και δομικές.. οι πρώτες αναφέρονται στον αριθμό των χρωμοσωμάτων, ενώ οι δεύτερες στην κατασκευή. Οι αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι δυνατό να συμβούν τόσο στα αυτοσωμικά όσο και στα φυλετικά χρωμοσώματα και είναι αποτέλεσμα λαθών κατά τη μείωση, όπου δεν αποχωρίζονται τα ομόλογα χρωμοσώματα (μη αποχωρισμός) κι έτσι δημιουργείται ζυγωτό με περισσότερα (τρισωμία) ή λιγότερα χρωμοσώματα (μονοσωμία). Όταν έχουμε ένα περισσότερο ή ένα λιγότερο χρωμόσωμα από τον κανονικό αριθμό τότε λέμε ότι πρόκειται για ανευπλοειδία. Οι δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι δυνατό να συμβούν ως εξής: ένα κομμάτι ενός χρωμοσώματος μπορεί α) να χαθεί (έλλειψη), β) να διπλασιαστεί στο αρχικό χρωμόσωμα (διπλασιασμός), γ) να "σπάσει" και στη συνέχεια να ενωθεί σε ένα άλλο μη ομόλογο χρωμόσωμα (μετατόπιση) δ) να "σπάσει" σε δύο σημεία και να επανενωθεί στα ίδια

4 σημεία μετά από αναστροφή (αναστροφή) αλλαγή διάταξης γονιδίων πάνω στο χρωμόσωμα. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Αυτόματες Εμφανίζονται αιφνίδια μέσα στον πληθυσμό και θεωρείται ότι προέρχονται από λάθη που γίνονται κατά την αντιγραφή του DNA ή κατά τη διαίρεση των χρωμοσωμάτων. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Προκαλούνται από παράγοντες του περιβάλλοντος που ονομάζονται μεταλλαξιγόνοι. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται διάφορες χημικές ουσίες(φορμαλδεύδη, διάφορες χρωστικές, αρωματικοί κυκλικοί υδρογονάνθρακες κ.α.), αλλά και διάφοροι τύποι ιονιζουσών ακτινοβολιών, όπως η Χ και η γ ακτινοβολία, καθώς και η κοσμική και η υπεριώδης ακτινοβολία. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Διαταραχές στις αιμοσφαιρίνες Τα ερυθρά αιμοσφαίρια του ανθρώπου περιέχουν μια πρωτείνη την αιμοσφαιρίνη η οποία έχει σφαιρικό σχήμα και αποτελείται από 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες, ανά δύο όμοιες, κάθε μια από τις οποίες περιέχει ένα μόριο αίμης. Οι αιμοσφαιρίνες του ενήλικου ατόμου διαφέρουν από αυτές του εμβρύου (βλ. πινακα 3). ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Τύποι αιμοσφαιρινών Αιμοσφαιρίνη Σύσταση Ενήλικες Έμβρυα HbA α 2 β 2 92% 5-10% HbF α 2 γ 2 <1% >90% HbA 2 α 2 δ 2 2.5% 0.2% Τα γονίδια που κωδικοποιούν τις αλυσίδες των αιμοσφαιρινών εμφανίζουν πολλές μεταλλάξεις, που δημιουργούν τις αιμοσφαιρινοπάθειες: β-θαλασσαιμία > > από 300 μεταλλάξεις (σημειακές, ελλείψεις, προσθήκες) / τα συμπτώματα ανάλογα με το είδος της μετάλλαξης / τα ομόζυγα άτομα με β- θαλασσαιμία βαριά αναιμία, αύξηση της HbF / τα ετερόζυγα ήπια αναιμία, αύξηση της HbΑ 2 (διαγνωστικός δείκτης) δρεπανοκυτταρική αναιμία στο 6 ο αμινοξύ της β-πολυπεπτιδικής

5 αλυσίδας αντί για γλουταμινικό υπάρχει βαλίνη, λόγω αντικατάστασης μιας βάσης (GAG GTG) η αιμοσφαιρίνη έχει σχήμα δρεπανοειδές / το παθολογικό γονίδιο συμβολίζεται με β s α- θαλασσαιμία τα γονίδ τα που κωδικοποιούν την α - αλυσίδα είναι διπλά δηλ υπάρχουν 2 γονίδια α σε κάθε ομόλογο χρωμόσωμα/ η έλλειψη των γονιδίων α επηρεάζει όλες τις αιμοσφαιρίνες του ανθρώπου Διαταραχές του μεταβολισμού φαινυλκαιτονουρία Έλλειψη του ενζύμου που στα φυσιολογικά άτομα μετατρέπει το αμινοξύ φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη / στα ομόζυγα άτομα για το υπολειπόμενο μεταλλαγμένο γονίδιο παρεμποδίζεται η φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία των κυττάρων του εγκεφάλου πνευματική καθυστέρηση / αποφυγή των συμπτωμάτων με κατάλληλο διαιτολόγιο αλφισμός Έλλειψη ενός ενζύμου που είναι απαραίτητο για το σχηματισμό της χρωστικής μελανίνης έλλειψη χρωστικής στο δέρμα στα μαλλιά στην ίριδα των ματιών Χρωμοσωμικές ανωμαλίες Α) Αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες στα αυτοσωμικά χρωμοσώματα σύνδρομο Down (47,+21) ή τρισωμία 21 / η πιο συχνή (1 στις 900 γεννήσεις) υπάρχει ένα επιπλέον χρωμόσωμα λόγω μη διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων του 21 ου ζεύγους κατά τη μείωση / πιθανότητα εμφάνισης μεγαλώνει με την αύξηση της ηλικίας της μητέρας τρισωμία 13 -τρισωμία 18 (47,+13) - (47,+18) βαρύτερα συμπτώματα από τo σύνδρομο Down επειδή τα χρωμοσώματα 13 και 18

6 είναι μεγαλύτερα του 21και έχουν περισσότερα γονίδια στα φυλετικά χρωμοσώματα Σύνδρομο Kleinefelter (47, XXY) / 1 στις 1000 γεννήσεις / υπάρχει ένα επιπλέον Χ χρωμόσωμα άτομα αρσενικά αλλά στείρα Σύνδρομο Turner (45,X) ή X0 / υπάρχει ένα λιγότερο X χρωμόσωμα φαινότυπος θηλυκού χωρίς δευτερεύοντα χαρακτηριστικά φύλου και στείρο Β) Δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες Σύνδρομο cri-du-chat έλλειψη του μικρού βραχίονα του από το χρωμόσωμα 5 / το κλάμα των νεογέννητων μοιάζει με το κλάμα της γάτας / επίσης τα άτομα που πάσχουν εμφανίζουν διανοητικά καθυστέρηση ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Η διάγνωση συμβάλει στον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που πάσχουν, των φορέων και τέλος στον προσδιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης μιας γενετικής ασθένειας στους απογόνους ενός ζευγαριού που είτε οι ίδιοι είτε τα άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος πάσχουν από κάποια κληρονομική ανωμαλία Η διάγνωση πραγματοποιείται με τη μελέτη του καρυότυπου / με βιοχημικές διαδικασίες / με ανάλυση αλληλουχίας βάσεων του DNA (μοριακή διάγνωση) (βλ.πίνακα 4). ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Διάγνωση φαινυλκαιτονουρίας και δρεπανοκυτταρικής αναιμίας στα βρέφη και έμβρυα. ΒΡΕΦΟΣ ΕΜΒΡΥΟ ΦΑΙΝΥΛΚΑΙΤΟΝΟΥΡΙΑ Υπολογισμός συγκέντρωσης φαινυλαλανίνης στο αίμα Μέτρηση ενεργότητας ενζύμου μετά από αμνιοπαρακέντηση ή λήψη χοριακών λαχνών ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Μορφή αιμοσφαιρίων μετά από έλλειψη O 2. Προσδιορισμός αιμοσφαιρίνης στα ερυθροκύτταρα. Ανάλυση DNA (PCR) Ανάλυση DNA (PCR) μετά από αμνιοπαρακέντηση ή λήψη χοριακών λαχνών ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

7 Δίνεται σε άτομα φορείς γενετικών ασθενειών / με οικογενειακό ιστορικό γενετικών ασθενειών / γυναίκες ηλικίας 35 χρονών και πάνω / γυναίκες με πολλαπλές αποβολές, από ειδικούς επιστήμονες που ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τη συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας, τον τρόπο κληρονόμησής της, τα συμπτώματα και τους τρόπους αντιμετώπισής της ώστε να βοηθηθούν στη λήψη αποφάσεων για την απόκτηση υγιών απογόνων ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Α) Με αμνιοπαρακέντηση γίνεται λήψη αμνιακού υγρού από τον αμνιακό σάκο, κατά την 11 η με 20 η εβδομάδα της κύησης / χρωμοσώματα καλής ποιότητας Β) Με λήψη χοριακών λαχνών γίνεται λήψη εμβρυακών κυττάρων από το χόριο, μια εμβρυική μεμβράνη, κατά την 9 η εως 12 η εβδομάδα / πιο έγκαιρη διάγνωση Και στις δύο περιπτώσεις απομονώνονται εμβρυικά κύτταρα στα οποία γίνεται: Ανάλυση DNA και βιοχημική ανάλυση ορισμένων πρωτεινών και ενζύμων Καλλιέργεια προκειμένου να πολλαπλασιαστούν και στη συνέχεια διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών με τη μελέτη του καρυότυπου ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Ο καρκίνος (ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός κυττάρων) σε γενετικό επίπεδο είναι το αποτέλεσμα: Μετατροπής πρωτοογκογονιδίων (γονίδια που ενεργοποιούν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητος, όπως στην περίπτωση επούλωσης τραυμάτων) ογκογονίδια ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό. Απουσίας λειτουργικότητας ογκοκατασταλτικών γονιδίων ( γονίδια που ελέγχουν την κυτταρική διαίρεση, καταστέλοντάς την όποτε είναι απαραίτητο) Αδρανοποίησης των μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β. Θέμα Α. Α.1. δ Α.2. γ Α.3. β Α.4. γ Α.5. β Θέμα Β. TETAPTH 4 OYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Β.1. 4 2 1-6 3-5 B.2. α.) ) DNA πολυμεράσες β.) ) πριμόσωμα γ.) ) DNA δεσμάση δ.) ) DNA ελικάσες ε.) ) RNA

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Αφού τα σωµατικά κύτταρα της γάτας έχουν 19 ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων, άρα περιέχουν 38 απλοειδή χρωµοσώµατα στην αρχή της Μεσόφασης (G 1 -φάση), πριν

Διαβάστε περισσότερα

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ προγεννητικός έλεγχος Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής Η γέννηση ενός υγιούς παιδιού αποτελεί όνειρο και επιδίωξη κάθε νέου ζευγαριού. Η ιατρική σήμερα διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα. ΜΙΤΩΣΗ Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαµβάνει τον ακριβοδίκαιο διαµοιρασµό του

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος)

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εισαγωγή 1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) Κεφάλαιο 1 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819 e-mail: hmesogiaki@ippokratio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

κληρονοµικότητα Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες

κληρονοµικότητα Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες 12 Φυλοσύνδετη στο Χ Ή την τοπική σας κλινική γενετικής διάγνωσης: κληρονοµικότητα Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστήµιο Αθηνών Νοσοκοµείο Παίδων " Αγία Σοφία" Αθήνα Τηλ: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA ΣΤΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΣΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA ΣΤΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΣΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα.

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. Εξωτερικές πηγές, Επίδραση Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών εσωτερική μόλυνση βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. ύο κατηγορίες βλαβών: 1. Σωματικά αποτελέσματα Η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίωση με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ)

Η Βίωση με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ) Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ A.A. Σπαντίδοο 1 2, Μ. Χατζηπαναγιώτου 1 2, Β. Ζουμπουρλής 1 2 1. Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Καθ έξιν Αποβολές Οι καθ 'έξιν αποβολές είναι μια ασθένεια σαφώς διακριτή από τη στειρότητα, και που ορίζεται ως δύο ή περισσότερες αποτυχημένες

Διαβάστε περισσότερα

Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Η εικονική μικροσυστοιχία Μια ματιά στις επιστημονικές δημοσιεύσεις Τώρα που καταλαβαίνετε πώς δουλεύουν οι μικροσυστοιχίες (τουλάχιστον αυτό πιστεύουμε!), είναι ώρα να δούμε πως τις έχουν χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΘ` ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ (πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με το Βρετανικό κολλέγιο μαιευτήρωνγυναικολόγων) για περισσότερες πληροφορίες η γυναίκα πρέπει να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της. ΓΕΝΙΚΑ Αποβολή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθύντρια: Καθηγήτρια ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΙΜΠΑ-ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση του γονιδίου σε συνθήκες ψυχρού στρες.

Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση του γονιδίου σε συνθήκες ψυχρού στρες. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής Stryer: Biochemistry Perm. Fig. # P1 ew Fig. # P1 First Draft: 2001-09-24 Μέρος ενός σωµατιδίου λιποπρωτεΐνης. Ένα µοντέλο της δοµής της απολιποπρωτεΐνης Α-1 (κίτρινο), το οποίο περιβάλλει φύλλα λιπιδίων.

Διαβάστε περισσότερα