Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr"

Transcript

1 Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας 26 Μαΐου 2009

2 Σκιαγράφηση της διάλεξης Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Υλοποίηση με ξεχωριστό χειριστή ελέγχου (controller) και χειριστή δεδομένων (datapath) Υλοποίηση με μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων με χειριστή δεδομένων (FSMD: Finite-State Machine with Datapath) Εξομοίωση της συμπεριφοράς ενός μη προγραμματιζόμενου επεξεργαστή από μη συνθέσιμο αλγοριθμικό μοντέλο Πλήρες παράδειγμα: επεξεργαστής για τον υπολογισμό του μέγιστου κοινού διαιρέτη (GCD) δύο ϑετικών ακεραίων αριθμών

3 Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές είναι εκείνα τα κυκλώματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να επιλύσουν ένα μόνο πρόβλημα Η μη προγραμματισιμότητα οφείλεται στον τρόπο σχεδιασμού των μηχανισμών ελέγχου των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων που συμβαίνουν στον επεξεργαστή Η λογική ελέγχου στον επεξεργαστή είναι καλωδιωμένη (hardwired) και γενικά δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την υλοποίηση του επεξεργαστή Ενας μη προγραμματιζόμενος επεξεργαστής αποτελείται από το χειριστή ελέγχου (controller ή control unit) και το χειριστή δεδομένων (datapath)

4 Η οργάνωση ενός μη-προγραμματιζόμενου επεξεργαστή (1) Ο χειριστής ελέγχου παράγει σήματα ελέγχου για την δρομολόγηση των μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα στον χειριστή δεδομένων Στο χειριστή δεδομένων πραγματοποιείται η επεξεργασία δεδομένων με τα αρχικά δεδομένα να λαμβάνονται από κάποια εξωτερική πηγή ή από στοιχεία αποθήκευσης (π.χ. μνήμη ROM) Ο χειριστής δεδομένων επιστρέφει στο χειριστή ελέγχου σήματα κατάστασης (status signals) τα οποία κατευθύνουν τη μετάβαση ανάμεσα στις εσωτερικές καταστάσεις του χειριστή ελέγχου Ο χειριστής ελέγχου υλοποιείται συχνά ως FSM

5 Η οργάνωση ενός μη-προγραμματιζόμενου επεξεργαστή (2) Γενικό σχηματικό διάγραμμα ενός μη προγραμματιζόμενου επεξεργαστή

6 Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές με αρχιτεκτονική FSMD Η αρχιτεκτονική FSMD (Finite-State Machine with Datapath αποτελεί ένα είδος περιγραφής μη προγραμματιζόμενων επεξεργαστών στην οποία οι καταστάσεις του FSM το οποίο λειτουργεί ως λογική ελέγχου ενσωματώνει τους μηχανισμούς του χειριστή δεδομένων Ενα FSMD μπορεί να υλοποιήσει πλήρως τη συμπεριφορά ενός επεξεργαστή σε επίπεδο RTL

7 Το πρόβλημα του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών Δεχόμαστε ότι: gcd(n, 0) = gcd(0, n) = gcd(0, 0) = 0 Το ζητούμενο είναι η εύρεση αριθμού m ο οποίος να είναι ο μεγαλύτερος ϑετικός ακέραιος ο οποίος διαιρεί και τους δύο αριθμούς Στα αρχαία Ελληνικά μαθηματικά αντιπροσωπεύει το πρόβλημα εύρεσης κοινής αναφοράς για την μέτρηση δύο ευθυγράμμων τμημάτων Το πρόβλημα του GCD επιλύεται με τον αλγόριθμο του Ευκλείδη unsigned int gcd(unsigned int a, unsigned int b) { assert(a > 0 && b > 0); if (a == b) return a; if (a > b) return gcd(a-b, b); if (b > a) return gcd(a, b-a); } Στον αλγόριθμο του Ευκλείδη, η αναδρομή μπορεί να αποφευχθεί

8 Ο αλγόριθμος του μέγιστου κοινού διαιρέτη Ο αλγόριθμος υπολογισμού του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη δύο ϑετικών ακεραίων int gcd(int a, int b) { int result; int x, y; x = a; y = b; if (x!=0 && y!=0) { while (x!= y) { if (x >= y) x = x - y; y = y - x; } result = x; } { result = 0; } return (result); } int main() { int result = gcd(196, 42); return (result); }

9 Αλγοριθμικό διάγραμμα ροής για τον αλγόριθμο GCD

10 Αριθμητικό παράδειγμα υπολογισμού του GCD Ο μικρότερος αριθμός από δύο αριθμούς a, b αφαιρείται από τον μεγαλύτερο σε διαδοχικά βήματα Οταν οι δύο αριθμοί γίνουν ίσοι, τότε ισούνται με τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη τους Σε περίπτωση που η διαδικασία φτάσει μέχρι το σημείο που a = 1 ή b = 1 τότε οι δύο αριθμοί δεν έχουν μη τετριμμένο GCD, δηλαδή μεγαλύτερο του 1 Παράδειγμα (a = 196, b = 42) Βήμα Α Β Το αποτέλεσμα είναι: gcd(196, 42) = 14

11 Διαχωρισμός του διαγράμματος ροής σε καταστάσεις

12 Τεχνικές περιγραφής ενός μη προγραμματιζόμενου επεξεργαστή GCD Μη συνθέσιμη περιγραφή Περιγραφή της συμπεριφοράς του επεξεργαστή σε αλγοριθμικό επίπεδο Χρήση δομών υψηλού επιπέδου όπως δομές επανάληψης for... loop και while... loop Συχνά χρησιμοποιείται ως τμήμα ενός testbench για την εξομοίωση της συμπεριφοράς του κυκλώματος και την εξαγωγή εξόδων αναφοράς (reference vectors) Συνθέσιμη περιγραφή Υλοποίηση με χειριστή ελέγχου (τύπου FSM) και χειριστή δεδομένων (datapath) Υλοποίηση με αρχιτεκτονική FSMD

13 Μη συνθέσιμη περιγραφή του GCD Εστω A, B οι είσοδοι δεδομένων και Y η έξοδος με την τιμή του GCD Υλοποίηση σε μία process GCD: process variable A,B,Y: integer range 0 to 65535; begin... if (A /= 0 and B /= 0) then while (B /= 0) loop if (A >= B) then A := A - B; B := B - A; end loop; A := 0; Y := A;... end process GCD;

14 Το συνολικό κύκλωμα του επεξεργαστή GCD

15 Διάγραμμα καταστάσεων για το FSM του χειριστή ελέγχου

16 Περιγραφή του FSM (1) library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; entity gcd_controller is port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; start : in std_logic; xy_ne_zero : in std_logic; x_gt_y : in std_logic; x_lt_y : in std_logic; x_eq_y : in std_logic; x_load : out std_logic; y_load : out std_logic; r_load : out std_logic; x_sel : out std_logic; y_sel : out std_logic; r_sel : out std_logic; x_sub : out std_logic; y_sub : out std_logic; done : out std_logic ); end gcd_controller; architecture fsm of gcd_controller is type state_type is (s0,s1,s2,s3); signal current_state, next_state: state_type; begin process1: process (clock, reset) begin if (reset = 1 ) then current_state <= s0; elsif (clock = 1 and clock EVENT) then current_state <= next_state; end process process1; process2: process (current_state, start, xy_ne_zero, x_gt_y, x_lt_y, x_eq_y) begin x_load <= 0 ; y_load <= 0 ; r_load <= 0 ; x_sel <= 0 ; y_sel <= 0 ; r_sel <= 0 ; x_sub <= 0 ; y_sub <= 0 ; done <= 0 ;

17 Περιγραφή του FSM (2) case current_state is when s0 => if (start = 1 ) then x_load <= 1 ; y_load <= 1 ; next_state <= s1; next_state <= s0; when s1 => if (xy_ne_zero = 1 ) then next_state <= s2; r_load <= 1 ; r_sel <= 1 ; next_state <= s3; when s2 => if (x_gt_y = 1 ) then x_load <= 1 ; x_sel <= 1 ; x_sub <= 1 ; next_state <= s2; elsif (x_lt_y = 1 ) then y_load <= 1 ; y_sel <= 1 ; y_sub <= 1 ; next_state <= s2; r_load <= 1 ; next_state <= s3; when s3 => done <= 1 ; next_state <= s0; end case; end process process2; end fsm;

18 Ιεραρχική περιγραφή του χειριστή δεδομένων (1) Ο πολυπλέκτης επιλογής μιας εισόδου (a ή b) του κυκλώματος και του αποτελέσματος της αφαίρεσης x = x y ή y = y x, ο καταχωρητής x (y) και ο αφαιρέτης εμφανίζονται ως υποκύκλωμα σε δύο αντίτυπα στο κύκλωμα του χειριστή δεδομένων του GCD Το υποκύκλωμα αυτό μπορεί να περιγραφεί σε ξεχωριστή entity (gcd_partial_dpath) για την καλύτερη δόμηση της περιγραφής του χειριστή δεδομένων

19 Ιεραρχική περιγραφή του χειριστή δεδομένων (2)

20 Το υποκύκλωμα gcd_partial_dpath Σχηματικό διάγραμμα του κοινού υποκυκλώματος για τις εισόδους a και b

21 Περιγραφή του gcd_partial_dpath library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; entity gcd_partial_dpath is generic (WIDTH : integer); port ( clock: in std_logic; reset: in std_logic; sel: in std_logic; load: in std_logic; sub_en: in std_logic; in1: in std_logic_vector(width -1 downto 0); in2: in std_logic_vector(width -1 downto 0); out1: out std_logic_vector(width -1 downto 0) ); end gcd_partial_dpath; architecture rtl of gcd_partial_dpath is signal in1_t, in1_r, res_t : std_logic_vector(width -1 downto 0); begin process (sel, in1, res_t) begin if (sel = 0 ) then in1_t <= in1; in1_t <= res_t; end process; process (clock) begin if (clock = 1 and clock EVENT) then if (reset = 1 ) then in1_r <= (others => 0 ); if (load = 1 ) then in1_r <= in1_t; end process; process (sub_en, in1_r, in2) begin if (sub_en = 1 ) then res_t <= in1_r - in2; res_t <= in1_r; end process; out1 <= in1_r; end rtl;

22 Το πακέτο gcd_pkg library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; PACKAGE gcd_pkg IS component gcd_controller port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; start : in std_logic; xy_ne_zero : in std_logic; x_gt_y : in std_logic; x_lt_y : in std_logic; x_eq_y : in std_logic; x_load, y_load : out std_logic; r_load : out std_logic; x_sel, y_sel, r_sel : out std_logic; x_sub, y_sub : out std_logic; done : out std_logic ); end component; component gcd_partial_dpath generic (WIDTH : integer); port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; sel, load : in std_logic; sub_en : in std_logic; in1, in2 : in std_logic_vector(width -1 downto 0); out1 : out std_logic_vector(width -1 downto 0) ); end component; component gcd_datapath generic (WIDTH : integer); port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; a, b : in std_logic_vector(width -1 downto 0); x_load, y_load, r_load : in std_logic; x_sel, y_sel, r_sel : in std_logic; x_sub, y_sub : in std_logic; xy_ne_zero : out std_logic; x_gt_y : out std_logic; x_lt_y : out std_logic; x_eq_y : out std_logic; outp : out std_logic_vector(width -1 downto 0) ); end component; END gcd_pkg;

23 Περιγραφή του gcd_datapath (1) library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; use WORK.gcd_pkg.all; outp : out std_logic_vector(width -1 downto 0) ); end gcd_datapath; entity gcd_datapath is generic (WIDTH : integer); port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; a : in std_logic_vector(width -1 downto 0); b : in std_logic_vector(width -1 downto 0); x_load : in std_logic; y_load : in std_logic; r_load : in std_logic; x_sel : in std_logic; y_sel : in std_logic; r_sel : in std_logic; x_sub : in std_logic; y_sub : in std_logic; xy_ne_zero : out std_logic; x_gt_y : out std_logic; x_lt_y : out std_logic; x_eq_y : out std_logic; architecture rtl of gcd_datapath is signal x, y, res : std_logic_vector(width -1 downto 0); begin x_partial_datapath: gcd_partial_dpath generic map (WIDTH => WIDTH) port map ( clock => clock, reset => reset, sel => x_sel, load => x_load, sub_en => x_sub, in1 => a, in2 => y, out1 => x );

24 Περιγραφή του gcd_datapath (2) y_partial_datapath: gcd_partial_dpath generic map (WIDTH => WIDTH) port map ( clock => clock, reset => reset, sel => y_sel, load => y_load, sub_en => y_sub, in1 => b, in2 => x, out1 => y ); -- res, done reg process (clock) begin if (clock = 1 and clock EVENT) then if (reset = 1 ) then res <= (others => 0 ); if (r_load = 1 ) then if (r_sel = 0 ) then res <= x; res <= (others => 0 ); end process; -- comparator x_gt_y <= 1 when (x > y) 0 ; x_lt_y <= 1 when (x < y) 0 ; x_eq_y <= 1 when (x = y) 0 ; xy_ne_zero <= 1 when (x /= 0 and y /= 0) 0 ; outp <= res; end rtl;

25 Προσομοίωση του επεξεργαστή GCD (χειριστής ελέγχου) Χρονικό διάγραμμα του χειριστή ελέγχου (gcd_controller)

26 Προσομοίωση του επεξεργαστή GCD (χειριστής δεδομένων) Χρονικό διάγραμμα του χειριστή δεδομένων (gcd_datapath)

27 Προσομοίωση του επεξεργαστή GCD (διεπαφή του συνολικού κυκλώματος) Χρονικό διάγραμμα (τιμές στο δεκαδικό) Χρονικό διάγραμμα (τιμές στο δεκαεξαδικό)

28 Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (1) library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; entity gcd is generic ( WIDTH : integer ); port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; start : in std_logic; a : in std_logic_vector(width -1 downto 0); b : in std_logic_vector(width -1 downto 0); outp : out std_logic_vector(width -1 downto 0); done : out std_logic ); end gcd; architecture fsmd of gcd is type state_type is (s0,s1,s2,s3); signal state: state_type; signal x, y, res : std_logic_vector(width -1 downto 0); begin

29 Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (2) process (clock, reset) begin done <= 0 ; -- if (reset = 1 ) then state <= s0; x <= (others => 0 ); y <= (others => 0 ); res <= (others => 0 ); elsif (clock= 1 and clock EVENT) then case state is when s0 => if (start = 1 ) then x <= a; y <= b; state <= s1; state <= s0; when s1 => if (x /= 0 and y /= 0) then state <= s2; res <= (others => 0 ); state <= s3;

30 Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (3) when s2 => if (x > y) then x <= x - y; state <= s2; elsif (x < y) then y <= y - x; state <= s2; res <= x; state <= s3; when s3 => done <= 1 ; state <= s0; end case; end process; outp <= res; end fsmd;

31 Ελεγχος ορθής λειτουργίας με testbench (1) Τα χαρακτηριστικά του testbench για την επαλήθευση της ορθής συμπεριφοράς του επεξεργαστή GCD Λήψη εισόδων από αρχείο με χρήση μεταβλητών Εξομοίωση της συμπεριφοράς του επεξεργαστή σε αλγοριθμικό επίπεδο Προσθήκη απαριθμητή επιδόσεων (performance counter) για την λήψη του αναλυτικού προφίλ εκτέλεσης του επεξεργαστή GCD για διαφορετικές εισόδους Profiling signals signal ncycles : integer;... PROFILING: process(clock, reset, done) begin if (reset = 1 or done = 1 ) then ncycles <= 0; elsif (clock = 1 and clock EVENT) then ncycles <= ncycles + 1; end process PROFILING;

32 Ελεγχος ορθής λειτουργίας με testbench (2) Δήλωση SIGNAL τύπου FILE για λήψη εισόδων από αρχείο και εκτύπωση διαγνωστικής εξόδου σε αρχείο file TestDataFile: text open read_mode is "gcd_test_data.txt"; file ResultsFile: text open write_mode is "gcd_alg_test_results.txt"; Τα περιεχόμενα του αρχείου κειμένου "gcd_test_data.txt" (A, B, result)

33 Ελεγχος ορθής λειτουργίας με testbench (3) Αλγοριθμική υλοποίηση και έλεγχος ορθής λειτουργίας GCD_EMUL: process variable A_v,B_v,Y_v,Y_Ref,temp: integer range 0 to 255; variable ncycles_v: integer; variable TestData, BufLine: line; variable Passed: std_logic := 1 ; begin while not endfile(testdatafile) loop ---- Read test data from file readline(testdatafile, TestData); read(testdata, A_v); read(testdata, B_v); read(testdata, temp); -- reading the 3rd value (unused here) -- Assign inputs a <= conv_std_logic_vector(a_v, WIDTH); b <= conv_std_logic_vector(b_v, WIDTH); ---- Model GCD algorithm if (A_v /= 0 and B_v /= 0) then while (A_v /= B_v) loop if (A_v >= B_v) then A_v := A_v - B_v; B_v := B_v - A_v; end loop; A_v := 0;

34 Ελεγχος ορθής λειτουργίας με testbench (4) Αλγ. υλοποίηση και έλεγχος ορθής λειτουργίας (συνέχεια) Y_Ref := A_v; wait until done = 1 ; Y_v := conv_integer(outp); ---- Test GCD algorithm if (Y_v /= Y_Ref) then -- has failed Passed := 0 ; write(bufline, string ("GCD Error: A=")); write(bufline, A_v); write(bufline, string (" B=")); write(bufline, B_v); write(bufline, string (" Y=")); write(bufline, Y_v); write(bufline, string (" Y_Ref=")); write(bufline, Y_Ref); writeline(resultsfile, Bufline); ncycles_v := ncycles; write(bufline, string ("GCD OK: Number of cycles=")); write(bufline, ncycles_v); writeline(resultsfile, Bufline); end loop; if (Passed = 1 ) then -- has passed write(bufline, string ("GCD algorithm test has passed")); writeline(resultsfile, Bufline); wait for CLK_PERIOD; end process GCD_EMUL;

35 Ελεγχος ορθής λειτουργίας με testbench (5) Εκτύπωση διαγνωστικής εξόδου στο αρχείο "gcd_alg_test_results.txt" GCD OK: Number of cycles=7 GCD OK: Number of cycles=8 GCD OK: Number of cycles=10 GCD OK: Number of cycles=3 GCD OK: Number of cycles=12 GCD OK: Number of cycles=52 GCD OK: Number of cycles=3 GCD OK: Number of cycles=2 GCD algorithm test has passed

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Η οργάνωση ενός μη-προγραμματιζόμενου επεξεργαστή (1) Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Η οργάνωση ενός μη-προγραμματιζόμενου επεξεργαστή (1)  Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 26 Μαΐου 2009 Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Υλοποίηση με

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 08 Μαΐου 2012 Σκιαγράφηση της διάλεξης Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Η οργάνωση των μη-προγραμματιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι (1) Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι (1) Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 04 Μαΐου 2011 Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Η οργάνωση των μη-προγραμματιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος. Περιεχόμενο εξετάσεων

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος. Περιεχόμενο εξετάσεων Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Θέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 08 Ιουνίου 2011 Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος Εξεταστική περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL - Μέρος ΙΙ Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 08 Δεκεμβρίου 2010 Σκιαγράφηση της διάλεξης Σύνταξη κώδικα για λογική σύνθεση Σχεδίαση μνημών ROM

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Απαριθμητοί τύποι δεδομένων (enumerated data types)

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Απαριθμητοί τύποι δεδομένων (enumerated data types) Σκιαγράφηση της διάλεξης Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL - Μέρος ΙΙ Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Σύνταξη κώδικα για λογική σύνθεση Σχεδίαση μνημών ROM και RAM Δομές ελέγχου/επαλήθευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Θέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 29 Μαΐου 2012 Σκιαγράφηση της διάλεξης Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος Εξεταστική περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Η εντολή ASSERT (2) nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Η εντολή ASSERT (2) nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Δομές ελέγχου/επαλήθευσης λειτουργίας των κυκλωμάτων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Δομές ελέγχου/επαλήθευσης λειτουργίας των κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

inputs outputs Σχήμα 3.1: Σχηματική παράσταση της λειτουργίας του testbench

inputs outputs Σχήμα 3.1: Σχηματική παράσταση της λειτουργίας του testbench ΑΣΚΗΣΗ 3: Έλεγχος Μονάδων TESTBENCH Ορισμός του testbench Η πρώτη εφαρμογή σχεδίασης κυκλωμάτων στην οποία χρησιμοποήθηκε η VHDL ήταν η προσομοίωση. Η προσομοίωση για να λειτουργήσει απαιτεί, εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr, nkavv@uop.gr 12 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (FSM: Finite-State

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Διάλεξθ 2

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Διάλεξθ 2 Τμήμα Μησανικών Πληποφοπικήρ, Τ.Ε.Ι. Ηπείπος Ακαδημαϊκό Έτορ 2016-2017, 6 ο Εξάμηνο Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Διάλεξθ 2 Διδάςκων Τςιακμάκθσ Κυριάκοσ, Phd MSc in Electronic Physics (Radioelectrology)

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Ρεαλιστικό παράδειγμα: ο επεξεργαστής MU0 (MicroProcessor

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων: Εισαγωγή και.

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων: Εισαγωγή και. Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 24 Απριλίου 2012 Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (FSM: Finite-State Machine) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 24 Απριλίου 2012 Σκιαγράφηση της διάλεξης Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (FSM: Finite-State Machine) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων: Εισαγωγή και.

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων: Εισαγωγή και. Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr, nkavv@uop.gr 12 Μαΐου 2009 Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (FSM: Finite-State

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Ακολουθιακός Κώδικας

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Ακολουθιακός Κώδικας «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Ακολουθιακός Κώδικας Παρασκευάς Κίτσος http://diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος Καθηγητής Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ E-mail: pkitsos@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Ενότητα 4: Σχεδιασμός Σειριακού Αθροιστή Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ Δαδαλιάρης Αντώνιος dadaliaris@uth.gr Χρησιμοποιούμε τις μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (finite state machines FSMs) για την μοντελοποίηση της συμπεριφοράς ενός κυκλώματος, η

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Δομές ελέγχου/επαλήθευσης λειτουργίας των κυκλωμάτων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 5 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Δομές ελέγχου/επαλήθευσης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: Σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων καταχωρητών και μετρητών

ΑΣΚΗΣΗ 2: Σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων καταχωρητών και μετρητών ΑΣΚΗΣΗ 2: Σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων καταχωρητών και μετρητών Θέμα Β.1: Απλός καταχωρητής 1 bit (D Flip-Flop) preset D D Q Q clk clear Σχήμα 2.1: D Flip-Flop με εισόδους preset και clear Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ανασκόπηση του μαθήματος Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 02 Ιουνίου 2009 Αντικείμενο και περίγραμμα του μαθήματος: Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού. Εισαγωγικά. Οργάνωση των παραδόσεων. 02 Ιουνίου 2009

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού. Εισαγωγικά. Οργάνωση των παραδόσεων.  02 Ιουνίου 2009 Αντικείμενο και περίγραμμα του μαθήματος: Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ανασκόπηση του μαθήματος Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 02 Ιουνίου 2009 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων Παρασκευάς Κίτσος http://diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος Καθηγητής Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων.

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Σκιαγράφηση της διάλεξης Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος εξετάσεων (ϑεωρία και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 26 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ Δαδαλιάρης Αντώνιος dadaliaris@uth.gr Σχόλια: - - This is a single line comment - - There is no alternative way to write multi-line comments Αναγνωριστικά: Τα αναγνωριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ενότητα 3: Καταχωρητές - Απαριθμητές Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού με VHDL

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού με VHDL «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού με VHDL Παρασκευάς Κίτσος http://diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος Καθηγητής Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Περισσότερα για τα αρθρώματα Αναθέσεις και τελεστές Συντρέχων κώδικας

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Περισσότερα για τα αρθρώματα Αναθέσεις και τελεστές Συντρέχων κώδικας Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μοντελοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 06 Μαρτίου 2012 Περισσότερα για τα αρθρώματα Αναθέσεις και τελεστές Συντρέχων

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Συστηµάτων µε VHDL. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL)

Προσοµοίωση Συστηµάτων µε VHDL. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Προσοµοίωση Συστηµάτων µε VHDL (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Κώδικας VHDL Περιβάλλον Σχεδίασης Αναλυτής ιαχειριστής Βιβλιοθήκης Σχεδίασης Προσοµοιωτής Αντίστροφος Αναλυτής Βιβλιοθήκη Σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Συναρτήσεις, Διαδικασίες και Δομές Ελέγχου Λειτουργίας Κυκλωμάτων (testbenches)

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Συναρτήσεις, Διαδικασίες και Δομές Ελέγχου Λειτουργίας Κυκλωμάτων (testbenches) «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Συναρτήσεις, Διαδικασίες και Δομές Ελέγχου Λειτουργίας Κυκλωμάτων (testbenches) Παρασκευάς Κίτσος http://diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 7 Απριλίου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών Βιβλιοθήκες και πακέτα (libraries

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Δομές ακολουθιακού και συντρέχοντος κώδικα Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 24 Μαρτίου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Συντρέχων και ακολουθιακός κώδικας Ανάθεση σε ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Η έννοια του πακέτου (PACKAGE) στη VHDL. Σύνταξη ενός πακέτου. Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Η έννοια του πακέτου (PACKAGE) στη VHDL. Σύνταξη ενός πακέτου. Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 7 Απριλίου 2009 Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών Βιβλιοθήκες και πακέτα (libraries

Διαβάστε περισσότερα

Library, package και subprograms

Library, package και subprograms Library, package και subprograms Libraries Packages Subprograms Procedures Functions Overloading Αριθμητικά πακέτα Type conversion Shift operators Παράδειγμα Library - Package Ασκήσεις-Προβλήματα 12/8/2009

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL - Μέρος Ι Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 01 Δεκεμβρίου 2010 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στη VHDL Δομές ακολουθιακού και συντρέχοντος

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Εισαγωγικά. Δομές ακολουθιακού και συντρέχοντος κώδικα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Εισαγωγικά. Δομές ακολουθιακού και συντρέχοντος κώδικα Σκιαγράφηση της διάλεξης Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL - Μέρος Ι Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Εισαγωγή στη VHDL Δομές ακολουθιακού και συντρέχοντος κώδικα Προχωρημένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Ενότητα 2: Βασικές Μονάδες Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Εισαγωγικά. Οργάνωση των παραδόσεων. nkavv@uop.gr. 1 Εισαγωγή στη Verilog HDL. 28 Φεβρουαρίου 2012

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Εισαγωγικά. Οργάνωση των παραδόσεων. nkavv@uop.gr. 1 Εισαγωγή στη Verilog HDL. 28 Φεβρουαρίου 2012 Αντικείμενο του μαθήματος CST304: Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Εισαγωγή στη Verilog HDL Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 28 Φεβρουαρίου 2012 Επιμέρους στόχοι του μαθήματος Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Ανάθεση σε VARIABLE. Ανάθεση σε SIGNAL. identifier := expression; Συντρέχων και ακολουθιακός κώδικας

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Ανάθεση σε VARIABLE. Ανάθεση σε SIGNAL. identifier := expression; Συντρέχων και ακολουθιακός κώδικας Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Δομές ακολουθιακού και συντρέχοντος κώδικα Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 24 Μαρτίου 2009 Συντρέχων και ακολουθιακός κώδικας Ανάθεση σε ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθιακές εντολές. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL)

Ακολουθιακές εντολές. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Ακολουθιακές εντολές (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Εντολή If Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι τα εξής: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο µίας ή περισσοτέρων συνθηκών. Η πρώτη συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Οργάνωση Παρουσίασης Περιγραφή Δομής σε VHDL (Structural Description) Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Πακέτα και Συστατικά Στοιχεία (Υποκυκλώματα)

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Πακέτα και Συστατικά Στοιχεία (Υποκυκλώματα) «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Πακέτα και Συστατικά Στοιχεία (Υποκυκλώματα) Παρασκευάς Κίτσος http://diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος Καθηγητής Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος [gliaperd@teikal.gr] Μάρτιος 2012 1 Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενοι ιακόπτες Για την υλοποίηση των λογικών κυκλωμάτων χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Συντρέχων Κώδικας

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Συντρέχων Κώδικας «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 216-217 Συντρέχων Κώδικας Παρασκευάς Κίτσος http://diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος Καθηγητής Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ E-mail: pkitsos@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο

Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 VHDL, Χαρακτηριστικά και τρόποι περιγραφής Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ http://diceslab.cied.teiwest.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ 3 ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΥΣΕΙΣ 3 ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΣΕΙΣ 3 ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2006 9.

Διαβάστε περισσότερα

Structural VHDL. Structural VHDL

Structural VHDL. Structural VHDL Structural VHDL Παράδειγμα Multiplexer Component Component specification Port map command Unconnected outputs Unconnected inputs Generic map command Generate command Configuration Παράδειγμα 4-bit Adder

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Διαφορές μεταξύ των περιγραφών συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Διαφορές μεταξύ των περιγραφών συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μοντελοποίηση ακολουθιακών κυκλωμάτων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 13 Μαρτίου 2012 Στοιχεία ακολουθιακής σχεδίασης με Verilog HDL Λίστα ευαισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μοντελοποίηση ακολουθιακών κυκλωμάτων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 13 Μαρτίου 2012 Σκιαγράφηση της διάλεξης Στοιχεία ακολουθιακής σχεδίασης με Verilog HDL Λίστα ευαισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετοι τύποι και λειτουργίες. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL)

Σύνθετοι τύποι και λειτουργίες. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Σύνθετοι τύποι και λειτουργίες (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Πίνακες Πίνακες: Αποτελούνται από στοιχεία του ίδιου τύπου. Μονοδιάστατοι Πίνακες type table1 is array (0 to 7) of std_logic;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα Συναρτήσεις Σημερινό μάθημα C++ Συναρτήσεις Δήλωση συνάρτησης Σύνταξη συνάρτησης Πρότυπο συνάρτησης & συνάρτηση Αλληλο καλούμενες συναρτήσεις συναρτήσεις μαθηματικών Παράμετροι συναρτήσεων Τοπικές μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ Δαδαλιάρης Αντώνιος dadaliaris@uth.gr Ρόλος των γλωσσών περιγραφής υλικού σε μια τυπική ροή σχεδίασης: Documentation Simulation Synthesis Οι γλώσσες περιγραφής υλικού μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλώσσα VHDL

Εισαγωγή στη Γλώσσα VHDL Εισαγωγή στη Γλώσσα VHDL Παράδειγμα and3 Entity και Architecture Entity Entity - Παραδείγματα Architecture VHDL simulation παραδείγματος and3 Παράδειγμα NAND VHDL simulation παραδείγματος nand Boolean

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ Δαδαλιάρης Αντώνιος dadaliaris@uth.gr Συνδυαστικό Κυκλωμα: Το κύκλωμα του οποίου οι έξοδοι εξαρτώνται αποκλειστικά από τις τρέχουσες εισόδους του. Ακολουθιακό Κύκλωμα: Το κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μοντελοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 06 Μαρτίου 2012 Σκιαγράφηση της διάλεξης Περισσότερα για τα αρθρώματα Αναθέσεις και τελεστές Συντρέχων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Επιπέδου Πύλης. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL)

Μοντελοποίηση Επιπέδου Πύλης. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Μοντελοποίηση Επιπέδου Πύλης (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Πολλαπλά Επίπεδα Τιµών Η κατάσταση µίας γραµµής δεν είναι πάντα 0 ή 1. ιαµάχες οδηγούν σε απροσδιοριστία. Χρήση πολλαπλών επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Ι. Εισαγωγή στη VHDL

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Ι. Εισαγωγή στη VHDL Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Ι Εισαγωγή στη VHDL Εισαγωγή Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language ιαφορές από γλώσσες προγραμματισμού: παράλληλη εκτέλεση εντολών προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο 2016 Συµπληρωµατική ΔΙΑΛΕΞΗ 14: Περιγραφή Ακολουθιακών Κυκλωµάτων στη VHDL

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο 2016 Συµπληρωµατική ΔΙΑΛΕΞΗ 14: Περιγραφή Ακολουθιακών Κυκλωµάτων στη VHDL ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2016 Συµπληρωµατική ΔΙΑΛΕΞΗ 14: Περιγραφή Ακολουθιακών Κυκλωµάτων στη VHDL ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

VHDL για Σχεδιασµό Ακολουθιακών Κυκλωµάτων

VHDL για Σχεδιασµό Ακολουθιακών Κυκλωµάτων VHDL για Σχεδιασµό Ακολουθιακών Κυκλωµάτων Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών n VHDL Processes Περίληψη n Εντολές If-Then-Else και CASE

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης

Σκιαγράφηση της διάλεξης Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Προχωρημένα στοιχεία της VHDL Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 31 Μαρτίου 2009 Προχωρημένα στοιχεία της VHDL Τύποι και υποτύποι προκαθορισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων VHDL για Σχεδιασμό Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Περίληψη VHDL Processes Εντολές If-Then Then-Else και CASE Περιγραφή Flip-Flop Flop με VHDL

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 19 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Καταχωρητές και χρονισμός με ρολόι

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Καταχωρητές και χρονισμός με ρολόι Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Καταχωρητές και χρονισμός με ρολόι Οργάνωση Παρουσίασης Διεργασίες (κανόνες) Ακολουθιακές Δηλώσεις (Sequential Statements) Καταχωρητές και χρονισμός Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Τύποι Δεδομένων και Τελεστές

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Τύποι Δεδομένων και Τελεστές «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Τύποι Δεδομένων και Τελεστές Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ E-mail: pkitsos@teimes.gr Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 10 Νοεμβρίου 2010 Σκιαγράφηση της διάλεξης Αρχές σχεδίασης συνδυαστικών κυκλωμάτων CMOS Λογικές πύλες και

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Ορισμοί για τις χρονικές καθυστερήσεις διάδοσης. Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Ορισμοί για τις χρονικές καθυστερήσεις διάδοσης. Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική Σκιαγράφηση της διάλεξης Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Αρχές σχεδίασης συνδυαστικών κυκλωμάτων CMOS Λογικές πύλες και βασικά συνδυαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η αρχιτεκτονική οργάνωση των FPGA Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 21 Δεκεμβρίου 2010 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στις προγραμματιζόμενες συσκευές Η αρχιτεκτονική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Βασικές εντολές και η περιγραφή συνδυαστικών κυκλωµάτων. Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 2 -

Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Βασικές εντολές και η περιγραφή συνδυαστικών κυκλωµάτων. Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 2 - Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL Βασικές εντολές και η περιγραφή συνδυαστικών κυκλωµάτων Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 2 - Περίγραµµα διάλεξης Υποκυκλώµατα Περιγραφή δοµής στη VHDL Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση `ifdef...`else...` endif

Η δήλωση `ifdef...`else...` endif Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών και σχεδίαση μνημών Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 03 Απριλίου 2012 Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών Δηλώσεις του προεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Την ευθύνη του εκπαιδευτικού υλικού έχει ο επιστημονικός συνεργάτης των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων «ΚOΛΛΙΝΤΖΑ», οικονομολόγος συγγραφέας θεμάτων ΑΣΕΠ, Παναγιώτης Βεργούρος.

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των συσκευών Xilinx Spartan-3.

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των συσκευών Xilinx Spartan-3. Σκιαγράφηση της διάλεξης Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Οι αρχιτεκτονικές FPGA Xilinx Spartan-3 και Virtex-5 Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Η αρχιτεκτονική Xilinx Spartan-3 CLB Ενσωματωμένοι πολλαπλασιαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο Νοε-09. Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ

ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο Νοε-09. Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών VHDL (Very high

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συμβολή σε ορισμένα σημεία του περιεχομένου είχαν οι διδάκτορες Γ. Οικονομάκος και Ισ. Σίδερης καθώς και οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές Ι. Σιφναίος, Ε. Χανιωτάκης και Κ. Ασφής τους οποίους ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

(Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL)

(Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Υποπρογράµµατα Πακέτα (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Procedures Μία διαδικασία (procedure) δηλώνεται και κατόπιν καλείται όσες φορές θέλουµε. procedure identifier [(parameter_interface_list)]

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Ο πλήρης αθροιστής (full adder) Κυκλωματικός σχεδιασμός του πλήρους αθροιστή.

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Ο πλήρης αθροιστής (full adder) Κυκλωματικός σχεδιασμός του πλήρους αθροιστή. Σκιαγράφηση της διάλεξης Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Αριθμητικά κυκλώματα και μνήμες Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 24 Νοεμβρίου 2010 Ο πλήρης αθροιστής Δομές αθροιστών διάδοσης κρατουμένου Πολλαπλασιαστές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Αριθμητικά κυκλώματα και μνήμες Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 24 Νοεμβρίου 2010 Σκιαγράφηση της διάλεξης Ο πλήρης αθροιστής Δομές αθροιστών διάδοσης κρατουμένου Πολλαπλασιαστές

Διαβάστε περισσότερα

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 Pointers 1 Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 1 Μνήμη μεταβλητών Κάθε μεταβλητή έχει διεύθυνση Δεν χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμα Σχεδιασμού Διάλεξης (ημ/α: 17/03/08, έκδοση: 1.0)

Φόρμα Σχεδιασμού Διάλεξης (ημ/α: 17/03/08, έκδοση: 1.0) 1. Κωδικός Μαθήματος: (Εισαγωγή στον Προγραμματισμό) 2. Α/Α Διάλεξης: 1 1. Τίτλος: Εισαγωγή στους υπολογιστές. 2. Μαθησιακοί Στόχοι: Συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης των γλωσσών προγραμματισμού και των

Διαβάστε περισσότερα

VHDL για Σχεδιασµό Συνδυαστικών και Ακολουθιακών Ψηφιακών Κυκλωµάτων

VHDL για Σχεδιασµό Συνδυαστικών και Ακολουθιακών Ψηφιακών Κυκλωµάτων VHDL για Σχεδιασµό Συνδυαστικών και Ακολουθιακών Ψηφιακών Κυκλωµάτων Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών VHDL (Very high speed integrated

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

VHDL. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο Απλό παράδειγµα: Entity. Μοντελοποίηση. Απλό παράδειγµα:αρχιτεκτονική. Στοιχεία γλώσσας VHDL

VHDL. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο Απλό παράδειγµα: Entity. Μοντελοποίηση. Απλό παράδειγµα:αρχιτεκτονική. Στοιχεία γλώσσας VHDL ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005 Κεφάλαιο 4 - iii: VHDL για Σχεδιασµό Συνδυαστικών Κυκλωµάτων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών VHDL Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr

nkavv@physics.auth.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Εισαγωγή στην VHDL Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 17 Μαρτίου 2009 Αντικείμενο του μαθήματος CST256: Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Επιμέρους στόχοι του μαθήματος Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

τεσσάρων βάσεων δεδομένων που θα αντιστοιχούν στους συνδρομητές

τεσσάρων βάσεων δεδομένων που θα αντιστοιχούν στους συνδρομητές Σ Υ Π Τ Μ Α 8 Ιουνίου 2010 Άσκηση 1 Μια εταιρία τηλεφωνίας προσπαθεί να βρει πού θα τοποθετήσει τις συνιστώσες τηλεφωνικού καταλόγου που θα εξυπηρετούν τους συνδρομητές της. Η εταιρία εξυπηρετεί κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Ενότητα 6: Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα Κυριάκης Μπιτζάρος Ευστάθιος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις και ιδιότητές τους

Σχέσεις και ιδιότητές τους Σχέσεις και ιδιότητές τους Διμελής (binary) σχέση Σ από σύνολο Χ σε σύνολο Υ είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Χ Υ. Αν (χ,ψ) Σ, λέμε ότι το χ σχετίζεται με το ψ και σημειώνουμε χσψ. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 15: Καταχωρητές (Registers)

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 15: Καταχωρητές (Registers) ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 15: Καταχωρητές (Registers) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) Περίληψη q Καταχωρητές Παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Εκτίμηση Πυκνότητας με k NN k NN vs Bayes classifier k NN vs Bayes classifier Ο κανόνας ταξινόμησης του πλησιέστερου γείτονα (k NN) lazy αλγόριθμοι O k NN ως χαλαρός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα Τα βιβλία διακριτών μαθηματικών του Γ.Β. Η/Υ με επεξεργαστή Pentium και χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο Παράδειγµα: Καταχωρητής 2-bit. Καταχωρητής 4-bit. Μνήµη Καταχωρητών

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο Παράδειγµα: Καταχωρητής 2-bit. Καταχωρητής 4-bit. Μνήµη Καταχωρητών ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Κεφάλαιο 7 i: Καταχωρητές Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές Ολίσθησης Σειριακή Φόρτωση Σειριακή Ολίσθηση Καταχωρητές Ολίσθησης Παράλληλης Φόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Γενικά χαρακτηριστικά, σύνταξη και τύποι. Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 1 -

Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Γενικά χαρακτηριστικά, σύνταξη και τύποι. Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 1 - Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL Γενικά χαρακτηριστικά, σύνταξη και τύποι Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 1 - Περίγραµµα διάλεξης Τι είναι η VHDL? Πλεονεκτήµατα της VHDL στη σχεδίαση κυκλωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αλήθειας δύο προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα