Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr"

Transcript

1 Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας 19 Μαΐου 2009

2 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές για την πραγματοποίηση της εξαμηνιαίας εργασίας για το μάθημα Κατανόηση του ζητούμενου - Εξαγωγή προδιαγραφών Ανάπτυξη του κυκλώματος από προδιαγραφές Σχεδιασμός του κυκλώματος Προσομοίωση και έλεγχος ορθής λειτουργίας Οργάνωση της αναφοράς για την εργασία

3 Αντικείμενο μιας εργασίας - Τιτλοδότηση Τίτλος της εργασίας: Ενας τίτλος είναι επαρκώς περιγραφικός, όσο το δυνατόν πιο σύντομος και δεν παραπλανεί, π.χ.: Σχεδιασμός μιας μονάδας ελέγχου φωλιασμένων βρόχων με μηδενική καθυστέρηση Ανάλυση της πληροφορίας του τίτλου του παραδείγματος Σχεδιασμός: η εργασία περιγράφει το σχέδιο ενός κυκλώματος μονάδας ελέγχου φωλιασμένων βρόχων: το είδος του κυκλώματος και σε τι εξυπηρετεί η λειτουργία του μηδενική καθυστέρηση: ιδιαίτερο χαρακτηριστικό-ιδιότητα του κυκλώματος που σχεδιάστηκε Ανάπτυξη και σχεδιασμός Ανάπτυξη: μέρος της εργασίας είναι και ο προσδιορισμός των προδιαγραφών λειτουργίας του κυκλώματος Σχεδιασμός: ζητούμενο είναι μόνο η αναπαραγωγή του κυκλώματος από αναλυτική περιγραφή με κάποιον τρόπο

4 Ανάπτυξη προδιαγραφών του κυκλώματος Πότε η ανάπτυξη των προδιαγραφών λειτουργίας ενός κυκλώματος είναι απαραίτητη Οταν δεν δίνεται σχηματικό διάγραμμα του κυκλώματος Οταν δεν δίνεται διάγραμμα αλγοριθμικής ροής Πολλές φορές ζητείται να εξαχθούν από αλγοριθμική περιγραφή υπό μορφή πηγαίου κώδικα σε διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. ANSI C) Προδιαγραφές ενός κυκλώματος Είσοδος και έξοδος: διεπαφή (interface) Προσδοκώμενο αποτέλεσμα Απαιτήσεις ταχύτητας επεξεργασίας ή χρονισμού (μέγιστος χρόνος για τη διεκπεραίωση της επίλυσης του προβλήματος) Απαίτηση για μέγιστη επιφάνεια υλικού (π.χ. η συνολική επιφάνεια ενός διαθέσιμου FPGA) Εκτελέσιμη περιγραφή του κυκλώματος (για προσομοίωση) Τεκμηρίωση του κατασκευαστή (datasheet)

5 Υποδειγματική εργασία: Εισαγωγή (1) Τίτλος Σχεδιασμός μιας μονάδας ελέγχου φωλιασμένων βρόχων με μηδενική καθυστέρηση Υπόβαθρο του προβλήματος Βρόχος (loop): ακολουθία εντολών (σε επίπεδο λογισμικού ενός μικροεπεξεργαστή) ή μικρολειτουργιών οι οποίες εμπεριέχονται σε μία δομή επανάληψης Οι επαναλήψεις καθορίζονται από τρεις παραμέτρους: την αρχική τιμή (initial), την τελική τιμή (final) και την τιμή βήματος (step) Η τρέχουσα επανάληψη καθορίζεται από το δείκτη βρόχου (loop index) Δύο ή περισσότεροι βρόχοι μπορεί να είναι φωλιασμένοι (ο ένας να περικλείει πλήρως τον άλλο)

6 Υποδειγματική εργασία: Εισαγωγή (2) Υπόβαθρο του προβλήματος (συνέχεια) Για την εκτέλεση ενός βρόχου σε έναν μικροεπεξεργαστή, χρειάζονται οι ακόλουθες λειτουργίες: 1 Εκτέλεση όλων των χρήσιμων υπολογιστικά λειτουργιών (περικλειόμενες εντολές στη δομή επανάληψης) 2 Αύξηση του δείκτη για τη δεικτοδότηση της επόμενης επανάληψης 3 Σύγκριση του δείκτη με την παράμετρο final 4 Άλμα στην αρχή του βρόχου εφόσον αυτή δεν είναι η τελευταία επανάληψη

7 Περιγραφές βρόχων Βρόχος FOR στην C for (i=0; i<10; i++) { /* statements */ } Κώδικας συμβολομεταφραστή (για έναν τυπικό RISC) για την περίπτωση του απλού βρόχου Περίπτωση 1 MOVE R1, #0 loop_start:... ADD R1, R1, #1 SEQI R2, R1, #10 BEQZ R2, loop_start Περίπτωση 2 Διπλά φωλιασμένοι βρόχοι FOR στην C for (i=0; i<10; i++) { for (j=1; j<8; j+=2) { /* statements */ } } MOVE R1, #0 MOVE R2, #10 loop_start:... INC R1 JEQ R1, R2, loop_start

8 Γενική περίπτωση των πλήρως φωλιασμένων βρόχων Πλήρως φωλιασμένοι βρόχοι: δομή φωλιασμένων βρόχων με χρήσιμες υπολογιστικά λειτουργίες (statements) μόνο στον εσώτερο βρόχο (inner loop) Κώδικας C για n πλήρως φωλιασμένους βρόχους for (index1=initial1; index1 <=final1; index1+=step1) { for (index2=initial2; index2 <=final2; index2+=step2) {... for (indexn=initialn; indexn <=finaln; indexn+=stepn) { statement1; statement2;... statementm; } } }

9 Ζητούμενο της εργασίας Να σχεδιαστεί μονάδα ελέγχου πλήρως φωλιασμένων βρόχων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά Προϋποθέσεις Η αποθήκευση των παραμέτρων βρόχου (αρχική, τελική και τιμή βήματος) γίνονται εξωτερικά της μονάδας Οι τιμές των παραμέτρων βρόχου μπορεί να μεταβάλλονται μόνον εκτός της δομής βρόχων Περιορισμοί Η μεταβολή ενός δείκτη μπορεί να γίνει μόνο με την πρόσθεση ενός βήματος και όχι με άλλη μαθηματική έκφραση Η αρχική τιμή δείκτη είναι ίση με μηδέν Δυνατότητες Να μπορεί να σχεδιαστεί κύκλωμα για οποιοδήποτε n (συνολικός αριθμός βρόχων) ζητηθεί Με την ολοκλήρωση της τελικής επανάληψης του εσώτερου βρόχου, να γίνεται ταυτόχρονη επαναρχικοποίηση όλων των βρόχων

10 Εισαγωγή στο πρόβλημα Εισαγωγή για το αντικείμενο της εργασίας και προαιρετικά σύνοψη της εργασίας Στην εργασία αυτή, περιγράφεται [η ανάπτυξη και] ο σχεδιασμός μιας μονάδας για την εκτέλεση πλήρως φωλιασμένων βρόχων στο υλικό. Η μονάδα η οποία αναπτύχθηκε ονομάζεται HWLU: Hardware Looping Unit και ο σχεδιασμός της έγινε στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Κύρια χρήση της μονάδας αυτής είναι η ενίσχυση της λογικής ελέγχου δομών βρόχων σε μη προγραμματιζόμενους επεξεργαστές, με την υλοποίηση των λειτουργιών βρόχου (δεικτοδότηση και έλεγχος της διαδοχής των επαναλήψεων) στο υλικό. Ενα πλεονέκτημα της μονάδας είναι οι διαδοχικές τελικές επαναλήψεις σε μια δομή φωλιασμένων βρόχων μπορούν να εκτελεστούν σε ένα μόνο κύκλο μηχανής. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές πολυδιάστατης επεξεργασίας σήματος (multidimensional signal processing) όπως είναι η κωδικοποίηση στατικής εικόνας και η συμπίεση βίντεο κατά το πρότυπο MPEG-4.

11 Περιγραφή υψηλού επιπέδου του συνολικού κυκλώματος Σχηματικό διάγραμμα του συνολικού κυκλώματος (δομική περιγραφή σε VHDL) χωρίς λεπτομέρειες για την υλοποίηση των υπομονάδων Οι διασυνδέσεις των υπομονάδων είναι ορατές (SIGNAL στη VHDL) Ορισμένα κοινά σήματα όπως τα clock, reset μπορούν να παραλειφθούν

12 Ανάλυση της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας του κυκλώματος (1) Η ανάλυση της λειτουργίας του κυκλώματος γίνεται σε σχετικά υψηλό επίπεδο, και έχοντας ως αναφορά συνήθως το σχηματικό διάγραμμα του κυκλώματος. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει με βάση προδιαγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος σε μορφή ψευδοκώδικα ή ANSI C αν και αυτός ο τρόπος δεν εξυπηρετεί κάποιον που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το πρόβλημα Η μονάδα HWLU παρουσιάζεται στο σχήμα... Ο απαιτούμενος αριθμός επαναλήψεων για κάθε βρόχο (ίσος με την τελική τιμή μείον ένα ενώ είναι initial0) δίνεται από τις είσοδους loop<i>_count όπου <i> η απαρίθμηση του i-οστού βρόχου. Οι τιμές των δεικτών βρόχου (index) παραγόνται σε κάθε κύκλο μηχανής. Κατά τον επόμενο κύκλο, της τελικής επανάληψης ενός βρόχου, ο δείκτης επιστρέφει στην αρχική παράμετρο.

13 Ανάλυση της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας του κυκλώματος (2) (συνέχεια) Ο κωδικοποιητής προτεραιότητας (priority encoder) υλοποιεί ουσιαστικά τη λογική ελέγχου στο κύκλωμα και αποτελεί ένα συνδυαστικό κύκλωμα. Ο κωδικοποιητής προτεραιότητας ανιχνεύει τις εξόδους των συγκριτών ισότητας (cmpeq) οι οποίοι συγκρίνουν τις τιμές loop<i>_count με τις αντίστοιχες index<i> + 1 για τη διαπίστωση του αν πρόκειται για τελική επανάληψη του αντίστοιχου βρόχου ή όχι. Επίσης δέχεται μία είσοδο (task_loop<n>_end), όπου n είναι η απαρίθμηση του εσώτερου βρόχου, η οποία είναι ίση με 1 όταν ολοκληρώνεται και η εκτέλεση της τελευταίας χρήσιμης λειτουργίας στο βρόχο αυτό. Από τον κωδικοποιητή παράγονται η σημαία τερματισμού της δομής βρόχων (loops_end) και ένα εσωτερικό σήμα reset_vct_ix προς τις μονάδες αύξησης του δείκτη (index inc_by_1). Με το σήμα reset_vct_ix όταν ένας συγκεκριμένος βρόχος τερματίζει, μηδενίζονται οι εσώτεροι του βρόχοι ενώ ο δείκτης του άμεσα εξώτερου βρόχου αυξάνεται κατά ένα. Όταν η συνολική δομή βρόχου τερματιστεί το σήμα loops_end γίνεται ένα και στην περίπτωση που η μονάδα HWLU χρησιμοποιείται ως τμήμα ενός μεγαλύτερου συστήματος, ο έλεγχος επιστρέφει στο κυρίως σύστημα.

14 Διεπαφή του κυκλώματος (1) Η διεπαφή του κυκλώματος δίνεται με τη μορφή σχηματικού αλλά και ως πίνακας στον οποίο φαίνονται Το εύρος των σημάτων Η κατευθυντικότητα Η περιγραφή του ρόλου τους Για το κύκλωμα HWLU: Θύρα Εύρος Κατευθ. Περιγραφή clk 1 Είσοδος Σήμα ρολογιού reset 1 Είσοδος Σήμα επανατοποθέτησης task_loop<n>_end 1 Είσοδος Σήμα τερματισμού των χρήσιμων υπολογισμών που συμβαίνουν κατά την τρέχουσα επανάληψη του εσώτερου βρόχου loop1_count DW Είσοδος Αριθμός επαναλήψεων του βρόχου 1... loop<n>_count DW Είσοδος Αριθμός επαναλήψεων του βρόχου n loops_end 1 Εξοδος Σημαία τερματισμού εκτέλεσης της δομής βρόχου index1 DW Εξοδος Τρέχουσα τιμή δείκτη για το βρόχο 1... index<n> DW Εξοδος Τρέχουσα τιμή δείκτη για το βρόχο n

15 Διεπαφή του κυκλώματος (2) Σημαντικές παρατηρήσεις Οι τιμές δείκτη λαμβάνονται από καταχωρητή Η είσοδος επανατοποθέτησης (reset) χρησιμοποιείται ως σύγχρονη στις μονάδες αύξησης του δείκτη και ως ασύγχρονη για τη λειτουργία reset control Σχηματική αναπαράσταση της διεπαφής του κυκλώματος

16 Περιγραφή των υπομονάδων του κυκλώματος Οι υπομονάδες της HWLU περιγράφονται ξεχωριστά στις δικές τους υποενότητες Δίνεται σύντομη περιγραφή λειτουργίας, ένα διάγραμμα βαθμίδων (προαιρετικά) και ο πηγαίος κώδικας σε VHDL Παράδειγμα: ο συγκριτής ισότητας cmpeq library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity cmpeq is generic ( DW : integer := 8 port ( a, b : in std_logic_vector(dw-1 downto 0 reset : in std_logic; a_eq_b : out std_logic end cmpeq; architecture rtl of cmpeq is begin a_eq_b <= 1 when (a = b and reset = 0 ) else 0 ; end rtl;

17 Μονάδα αύξησης του δείκτη library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; use IEEE.std_logic_arith.all; entity index_inc is generic ( DW : integer := 8 port ( clk : in std_logic; reset : in std_logic; inc_en : in std_logic; index_plus_one, index_out : out std_logic_vector(dw -1 downto 0) end index_inc; architecture rtl of index_inc is component add... end component; component reg_dw... end component; constant one_dw : std_logic_vector(dw -1 downto 0) := conv_std_logic_vector(1,dw signal index_rin, index_r : std_logic_vector(dw-1 downto 0 begin U_adder : add generic map (DW => DW) port map ( a => index_r, b => one_dw, sum => index_rin U_reg : reg generic map (DW => DW) port map ( clk => clk, reset => reset, load => inc_en, d => index_rin, q => index_r index_out <= index_r; index_plus_one <= index_rin; end rtl;

18 Παραμετρικότητα κυκλωμάτων (1) Τα δύο κυκλώματα της HWLU που οφείλουν να είναι παραμετρικά ως προς τον συνολικό αριθμό των υποστηριζόμενων βρόχων (n) είναι: priority_encoder.vhd: ο κωδικοποιητής προτεραιότητας hwlu.vhd: το κύκλωμα HWLU στο οποίο χρησιμοποιούνται τα κατώτερα ιεραρχικά κυκλώματα (υπομονάδες) Υλοποίηση της παραμετρικότητας Με τις εντολές FOR...GENERATE και IF...GENERATE επιτυγχάνεται η παραμετρική περιγραφή ενός κυκλώματος εφόσον παρουσιάζει κανονικότητα Με σχεδιασμό γεννήτορα κυκλωμάτων σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού όπως η C Γέννηση κυκλώματος για συγκεκριμένη, κάθε φορά, τιμή του n

19 Παραμετρικότητα κυκλωμάτων (2) Τμήμα περιγραφής από το αρχείο genhwlu.c το οποίο παράγει το hwlu.vhd /* Iterate through all loops */ for (i=1; i<=nlp; i++) { /* Generate assignment code */ fprintf(outfile, "\ttemp_loop_count( ((NLP -%d)*dw -1) downto ((NLP -%d)*dw) ) <= loop%d_count;\n", i-1, i, i }

20 Κωδικοποιητής προτεραιότητας για n 3... entity priority_encoder is generic ( NLP : integer := 3 port ( flag : in std_logic_vector(nlp -1 downto 0 task_loop3_end : in std_logic; incl : out std_logic_vector(nlp -1 downto 0 reset_vct : out std_logic_vector(nlp -1 downto 0 loops_end : out std_logic end priority_encoder; architecture rtl of priority_encoder is begin process (flag, task_loop5_end) begin -- if loop2 is terminating: -- reset loops 2-0 to initial index if (flag(2 downto 0) = "111") then incl <= "000"; reset_vct <= "111"; loops_end <= 1 ; -- else if loop1 is terminating: increment loop2 index reset loop1 to initial index elsif (flag(1 downto 0) = "11") then incl <= "100"; reset_vct <= "011"; loops_end <= 0 ; -- else if loop0 is terminating: increment loop1 index reset loop0 to initial index elsif (flag(0 downto 0) = "1") then incl <= "010"; reset_vct <= "001"; loops_end <= 0 ; -- else increment loop -1 index else reset_vct <= "000"; loops_end <= 0 ; if (task_loop3_end = 1 ) then incl <= "001"; else incl <= "000"; end if; end if; end process; end rtl;

21 Το συνολικό κύκλωμα: HWLU (1) library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity hwlu is generic ( DW : integer := 8; NLP : integer := 3 port ( clk : in std_logic; reset : in std_logic; task_loop3_end : in std_logic; loop1_count : in std_logic_vector(dw -1 downto 0 loop2_count : in std_logic_vector(dw -1 downto 0 loop3_count : in std_logic_vector(dw -1 downto 0 index1 : out std_logic_vector(dw-1 downto 0 index2 : out std_logic_vector(dw-1 downto 0 index3 : out std_logic_vector(dw-1 downto 0 loops_end : out std_logic end hwlu; architecture structural of hwlu is -- Component declarations component cmpeq component index_inc component priority_encoder...

22 Το συνολικό κύκλωμα: HWLU (2) signal flag : std_logic_vector(nlp -1 downto 0 signal incl : std_logic_vector(nlp -1 downto 0 signal temp_loop_count : std_logic_vector(nlp*dw -1 downto 0 signal temp_index : std_logic_vector(nlp*dw -1 downto 0 signal temp_index_plus_one : std_logic_vector(nlp*dw -1 downto 0 signal reset_vct_penc : std_logic_vector(nlp -1 downto 0 signal reset_vct_ix : std_logic_vector(nlp -1 downto 0 begin temp_loop_count( ((NLP -0)*DW -1) downto ((NLP -1)*DW) ) <= loop1_count; temp_loop_count( ((NLP -1)*DW -1) downto ((NLP -2)*DW) ) <= loop2_count; temp_loop_count( ((NLP -2)*DW -1) downto ((NLP -3)*DW) ) <= loop3_count; GEN_COMPARATORS: for i in 0 to NLP -1 generate U_cmp : cmpeq generic map (DW => DW) port map ( a => temp_index_plus_one( ((i+1)*dw -1) downto (i*dw) ), b => temp_loop_count( ((i+1)*dw -1) downto (i*dw) ), reset => reset, a_eq_b => flag(i) end generate GEN_COMPARATORS;

23 Το συνολικό κύκλωμα: HWLU (3) U_priority_enc : priority_encoder generic map (NLP => NLP) port map ( flag => flag, task_loop5_end => task_loop5_end, incl => incl, reset_vct => reset_vct_penc, loops_end => loops_end GEN_RESET_SEL: for i in 0 to NLP -1 generate reset_vct_ix(i) <= reset_vct_penc(i) or reset; end generate GEN_RESET_SEL; GEN_INC_IX: for i in 0 to NLP -1 generate U_inc_ix1 : index_inc generic map (DW => DW) port map ( clk => clk, reset => reset_vct_ix(i), inc_en => incl(i), index_plus_one => temp_index_plus_one( ((i+1)*dw -1) downto (i*dw) ), index_out => temp_index( ((i+1)*dw -1) downto (i*dw) ) end generate GEN_INC_IX; index1 <= temp_index( ((NLP -0)*DW -1) downto ((NLP -1)*DW) index2 <= temp_index( ((NLP -1)*DW -1) downto ((NLP -2)*DW) index3 <= temp_index( ((NLP -2)*DW -1) downto ((NLP -3)*DW) end structural;

24 Παραμετρική εκδοχή της HWLU χωρίς την ανάγκη γεννήτορα στην C (1)... entity hwlu is generic ( DW : integer := 8; NLP : integer := 3 port ( clk : in std_logic; reset : in std_logic; task_loop_end : in std_logic; loop_count : in std_logic_vector(nlp*dw-1 downto 0 index : out std_logic_vector(nlp*dw -1 downto 0 loops_end : out std_logic end hwlu;... temp_loop_count <= loop_count; GEN_COMPARATORS: for i in 0 to NLP -1 generate U_cmp : cmpeq generic map (DW => DW) port map ( a => temp_index_plus_one( ((i+1)*dw -1) downto (i*dw) ), b => temp_loop_count( ((i+1)*dw -1) downto (i*dw) ), reset => reset, a_eq_b => flag(i) end generate GEN_COMPARATORS;

25 Παραμετρική εκδοχή της HWLU χωρίς την ανάγκη γεννήτορα στη C (2) U_priority_enc : priority_encoder generic map (NLP => NLP) port map ( flag => flag, task_loop_end => task_loop_end, incl => incl, reset_vct => reset_vct_penc, loops_end => loops_end GEN_RESET_SEL: for i in 0 to NLP -1 generate reset_vct_ix(i) <= reset_vct_penc(i) or reset; end generate GEN_RESET_SEL; GEN_INC_IX: for i in 0 to NLP -1 generate U_inc_ix1 : index_inc generic map (DW => DW) port map ( clk => clk, reset => reset_vct_ix(i), inc_en => incl(i), index_plus_one => temp_index_plus_one( ((i+1)*dw -1) downto (i*dw) ), index_out => index( ((i+1)*dw -1) downto (i*dw) ) end generate GEN_INC_IX; end structural;

26 Testbench για τον έλεγχο της λειτουργίας του κυκλώματος (1) Για τον έλεγχο της περίπτωσης του βρόχου: for (i1=0; i1 <2; i1++) { for (i2=0; i2 <6; i2++) { for (i3=0; i3 <4; i3++) {... } } } Περιγραφή του testbench library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_arith.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; use IEEE.std_logic_textio.all; use STD.textio.all; entity hwlu_top_tb is generic ( DW : integer := 8; NLP : integer := 3 end hwloop_top_tb; architecture tb_arch of hwlu_top_tb is -- Component declaration of the DUT component hwlu is...

27 Testbench για τον έλεγχο της λειτουργίας του κυκλώματος (2) Περιγραφή του testbench (συνέχεια) -- Signal declarations signal clk : std_logic; signal reset : std_logic; signal task_loop_end : std_logic; signal loop1_count : std_logic_vector(dw -1 downto 0 signal loop2_count : std_logic_vector(dw -1 downto 0 signal loop3_count : std_logic_vector(dw -1 downto 0 signal index1 : std_logic_vector(dw -1 downto 0 signal index2 : std_logic_vector(dw -1 downto 0 signal index3 : std_logic_vector(dw -1 downto 0 signal loops_end : std_logic; -- Constant declarations constant CLK_PERIOD : time := 10 ns; begin UUT : hwlu generic map (DW => DW, NLP => NLP) port map ( clk => clk, reset => reset, task_loop_end => task_loop_end, loop1_count => loop1_count, loop2_count => loop2_count, loop3_count => loop3_count, index1 => index1, index2 => index2, index3 => index3, loops_end => loops_end

28 Testbench για τον έλεγχο της λειτουργίας του κυκλώματος (3) Περιγραφή του testbench (συνέχεια) CLK_GEN_PROC: process(clk) begin if (clk = U ) then clk <= 1 ; else clk <= not clk after CLK_PERIOD/2; end if; end process CLK_GEN_PROC; DATA_STIM: process begin reset <= 0 ; task_loop3_end <= 0 ; loop1_count <= X"00"; loop2_count <= X"00"; loop3_count <= X"00"; wait for CLK_PERIOD; -- reset <= 1 ; wait for CLK_PERIOD; -- reset <= 0 ; task_loop3_end <= 1 ; loop1_count <= X"02"; loop2_count <= X"06"; loop3_count <= X"04"; wait for 201* CLK_PERIOD; end process DATA_STIM; end tb_arch;

29 Αποτελέσματα από την προσομοίωση του κυκλώματος Διαγράμματα χρονισμού του κυκλώματος

30 Οργάνωση της αναφοράς για την εργασία (1) Η γραπτή εργασία για τη VHDL έχει τη μορφή τεχνικής αναφοράς (technical report) Απαραίτητα στοιχεία Εισαγωγή (σε τι εξυπηρετεί το κύκλωμα) Περιγραφή της αρχιτεκτονικής του κυκλώματος Διεπαφή, σχηματικό διάγραμμα Περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος Πως παράγονται οι έξοδοι και κάποιες τιμές των εισόδων και για δεδομένη κατάσταση (περιεχόμενα μνημών και καταχωρητών) του κυκλώματος Πως συμμετέχουν οι βασικές υπομονάδες στη λειτουργία του κυκλώματος

31 Οργάνωση της αναφοράς για την εργασία (2) Απαραίτητα στοιχεία (συνέχεια) Περιγραφή όλων των μονάδων και (αν υπάρχει) του αρχείου testbench Κώδικας VHDL Διανύσματα εισόδου/εξόδου (αν υπάρχουν) Κατάλογος αρχείων του σχεδιασμού Παρατηρήσεις (π.χ. περιοχές των τιμών εισόδου) για τη λειτουργία του κυκλώματος Παραρτήματα Γεννήτορες κώδικα VHDL σε C, BASIC, Pascal, Python, Ruby ή ότι άλλο χρησιμοποιήθηκε Σκριπτάκια (scripts) και Makefiles, αρχεία δέσμης (batch files) αν χρησιμοποιήθηκαν

32 Κατάλογος αρχείων του σχεδιασμού Αρχεία για την εργασία σχεδιασμού της μονάδας HWLU Αρχείο /rtl/add.vhd /rtl/mux2_1.vhd /rtl/reg.vhd /rtl/cmpeq.vhd /rtl/index_- inc.vhd /rtl/prenc_- loops3.vhd /rtl/hwlu_- loops3.vhd /test/hwlu_- loops3_tb.vhd /doc/hwlu.pdf /sw/genhl.c /sw/genpenc.c /sw/makefile Περιγραφή Παραμετρικός αθροιστής Πολυπλέκτης 2-σε-1 για διανύσματα Παραμετρικός καταχωρητής Συγκριτής ισότητας με είσοδο καθαρισμού Κύκλωμα αύξησης του δείκτη Κωδικοποιητής προτεραιότητας για αριθμό βρόχων n = 3 Η μονάδα HWLU για n = 3 Testbench για τη μονάδα HWLU Τεχνική αναφορά με την περιγραφή του κυκλώματος Γεννήτορας της μονάδας HWLU για συγκεκριμένες τιμές του n Γεννήτορας του κωδικοποιητή προτεραιότητας για συγκεκριμένες τιμές του n Makefile για τους γεννήτορες κυκλωμάτων

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 26 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παραλειπόμενα Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η φυσική σχεδίαση των FPGA Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 12 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στις επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές Τοπολογίες διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 A Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ιοίκησης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης Εργαστήριο Στατιστικής Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 26Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ.

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. (2015) Περίληψη Σκιαγραφείται η Θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως (ΜΕ) για την Δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Ι. Βαρθαλίτης 1179 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πόνος του ασθενούς με νεοπλασματικά νοσήματα χαρακτηρίζεται ως σωματικός, σπλαχνικός ή νευροπαθής.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση συστημάτων Gentoo

ιαχείριση συστημάτων Gentoo ιαχείριση συστημάτων Gentoo Π. Χριστόπουλος Developer, Gentoo Linux Sysadmin sessions, Bl@ck duck, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 4-12-2013 Π. Χριστόπουλος (Gentoo Linux) ιαχείριση συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Β. Τάραντο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καρκινογένεση οφείλεται στην επίδραση επάνω στο κύτταρο και ιδιαίτερα στο DNA αυτού τριών βλαπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ *

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο: ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην ιστορία μιας νομικής έννοιας 1. Αποτελεί άραγε η ιστορία των εννοιών το δικαστήριό τους ό πως θα

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο 1 2 3 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις

Διαβάστε περισσότερα

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις: Να συγκρίνετε την τιμωρία αυτή με τη θανάτωση που προτάθηκε παραπάνω (κτείνειν ὡς νόσον πόλεως). Είναι η κύρωση αυτή ηπιότερη ή όχι και γιατί; Στο παρατιθέμενο απόσπασμα του πλατωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Ι.Θ. Κακριδής «Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Αληθινά λυπούμαι που τον καιρό αυτό είμαι αναγκασμένος να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα, κι έτσι στερήθηκα τη χαρά να πάρω μέρος στο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 22 Φεβρουαρίου 2010 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 1. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς διαιρείται ακριβώς με το 4; α) 1334. β) 1354. γ) 1374. δ) 1384. 2. Στη σειρά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a d) Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική και κειμενική επεξεργασία

Γλωσσική και κειμενική επεξεργασία Γλωσσική και κειμενική επεξεργασία Α. Φραστικοί και συνδετικοί κειμενικοί δείκτες (για τη φυσική σύνδεση των φράσεων ή των παραγράφων) Η αβίαστη μετάβαση από τη μία ιδέα στην επόμενη και η συνοχή ευρύτερων

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ας δούμε πως επισημαίνονται κάποιες έννοιες στο θεόπνευστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος»: «Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τὰ ἀπὸ χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη «μ ένα ολιγοψήφιο αλφάβητο στα χέρια του, επέτυχε να μετατρέψει την ομιλία των πραγμάτων κατά τρόπο μοναδικό μέσα στη σύγχρονη ελληνική τέχνη.» Οδυσσέας Ελύτης Μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ. Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή της Δικαστή Sylvia Steiner του Δικαστή Cuno Tarfusser

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ. Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή της Δικαστή Sylvia Steiner του Δικαστή Cuno Tarfusser ICC-02/05-01/12-5-tELL 02-04-2012 1/6 NM PT Πρωτότυπο: Αγγλικά Αριθμ.: ICC 02/05 01/12 Ημερομηνία: 13 Μαρτίου 2012 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Κ είμενο Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ οἴκου παρὰ τὴν γῆν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ, μάλ εὔφωνος ὤν, κατασιωπησάμενος ἔλεξεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα