ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ"

Transcript

1 ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ ΜΟΝΟ ΚΑΣΟΠΙΝ ΤΝΔΝΝΟΗΗ ΔΚΞΝΟΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ & ΔΗΓΥΛ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΠΝΦΝΘΙΖ ΞΔΞΞΑ 69 - ΑΣΑΟΛΑΗ - ΡΘ ΡΖΙ. : FAX :

2 ΔΙΓΙΚΑ ΔΗΓΗΘΑ ΚΑΛΩΓΙΑ ΘΑΙΥΓΗΑ ΗΡΑΙΗΑΠ ΗΑΘΩΔΖΑ ΟΡΚΑΓΓΞΙΜΡ ΙΓ ΑΘΜΡΙΖΚΖΜ Σ0.22+S X0.22+S ΠΡΟΝΦΔΗΝ Σ0.22+S Σ0.22+S ΠΡΟΝΦΔΗΝ Σ0.22+S Σ0.22+S ΠΡΟΝΦΔΗΝ Σ0.22+S Σ0.22+S Σ0.22+S Σ0.50+4Σ0.22+S Σ0.50+4Σ0.22+S ΠΡΟΝΦΔΗΝ Σ0.75+4Σ0.22+S Σ0.5+6Σ0.22+S 100 ΗΑΘΩΔΖΑ ΟΡΚΑΓΓΞΙΜΡ ΩΞΖΟ ΑΘΜΡΙΖΚΖΜ Σ0.22 UK Σ0.22 UK Σ0.22 UK Σ0.22 UK 100 ΠΕΘΓΦΩΚΖΗΜ ΠΡΝΜΡ PET ΕΔΓΥΛ ΕΔΓΥΛ ΕΔΓΥΛ ΕΔΓΥΛ 500 ΝΘΑΗΓ ΝΞΜΓΗΠΑΟΓΩΟ ΙΔΘΝ ΚΑΟΝ 100 Α-1

3 ΠΕΘΓΜΞΑΟΓΩΟ ΑΝΘΜ & ΔΜΞΡΦΜΞΖΗΜ RTS64/40 TV ITALY 75ΥΚ ΘΝΙΝΟΔΠ RTS64/40 TV ITALY 75ΥΚ ΠΡΟΝΦΔΗΑ SAT100 (E) ΙΔΘΝ ΘΝΙΝΟΔΠ SAT100 (E) ΚΑΟΝ ΘΝΙΝΟΔΠ SAT100 (E) ΙΔΘΝ ΠΡΟΝΦΔΗΝ SAT100 (S) ΙΔΘΝ ΘΝΙΝΟΔΠ TV 75ΥΚ ECONOMY ΙΔΘΝ ΘΝΙΝΟΔΠ 500 ΗΑΘΩΔΖΜ ΘΡΞΜΠΕΘΓΜΞΑΟΓΩΟ RG +3X0.75+7X0.35 ΘΝΙΝΟΑ RG +3X0.75+7X0.35 ΠΡΟΝΦΔΗΝ RG +3X0.75+9X ΗΑΘΩΔΖΜ RG RG RG 59 U ( 100m ) RG 59 U ( 500m ) ΠΡΟΝΦΔΗΝ RG 59 U ( 1000m ) ΠΡΟΝΦΔΗΝ 1000 RG MICRO ( κάμερας ) RG MICRO +2Σ0.34 ΘΑΚΔΟΑΠ RG MICRO +2X0.34 ΘΑΚΔΟΑΠ ΠΡΟΝΦΔΗΝ RG MICRO +2X0.50+2X0.22 ΘΑΚΔΟΑΠ RG MICRO +2X0.50+2X0.22 ΘΑΚΔΟΑΠ ΠΡΟΝΦΔΗΝ COAX +2X COAX +2X0.34 ΠΡΟΝΦΔΗΝ 500 A-2

4 UTP - FTP UTP CΑT 5E 4 ΕΔΓΥΛ FTP CΑT 5E 4 ΕΔΓΥΛ UTP CΑT 6 4 ΕΔΓΥΛ FTP CΑT 6 4 ΕΔΓΥΛ 305 UTP ΡΝΜΓΓΖΜ ΠΡΝΜΡ ΞΓΠ UTP PET 5E 500 ΙΓΓΑΦΩΚΖΗΑ ΔΖΑΦΑΚΑ x0, x x1, x2, x4 100 ΙΓΓΑΦΩΚΖΗΑ ΙΑΡΞΜ / ΗΜΗΗΖΚΜ x0, x0, x x1, x2, x4 100 ΗΑΘΩΔΖΑ ΜΒΑΘ ΝΒΑΙ ΙΔΘΝ 2Σ ΝΒΑΙ ΘΑΦΔ 2Σ ΝΒΑΙ ΣΟΠΝ 2Σ ΝΒΑΙ ΚΑΟΝ 2Σ ΝΒΑΙ ΓΘΟΗ 2Σ Α-3

5 1

6 ΞΗΛΑΘΔΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ-ΘΝΡΗΑ-ΦΗΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΑ & ΞΟΗΕΔΠ ΝΖΚΑΗΓΟ ΓΛΩΠΓΞΖΗΜΖ ΖΞ40 ΙΓ ΗΑΘΓΠΜ ΑΚΜΖΓΙΑ ΝΜΞΠΑΟ BV-4PT/RR ΞΗΛΑΘΑΠ COMBI 4 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 12 8, BV-8PT/RR ΞΗΛΑΘΑΠ COMBI 8 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 10 11, BV-12PT/RR ΞΗΛΑΘΑΠ COMBI 12 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 7 13, BV-24PT/RR ΞΗΛΑΘΑΠ COMBI 24 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 6 22, BV-36PT/RR ΞΗΛΑΘΑΠ COMBI 36 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 4 32, CT-2 ΞΗΛΑΘΑΠ COMBI 2 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ ΣΥΟΗΠ ΞΝΟΡΑ 36 1, CT-4 ΞΗΛΑΘΑΠ COMBI 4 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ ΣΥΟΗΠ ΞΝΟΡΑ 24 1,650 ΝΖΚΑΗΓΟ ΓΛΩΠΓΞΖΗΜΖ, ΔΖΑΦΑΚΕ ΝΜΞΠΑ ΙΓ ΑΚΜΖΓΙΑ ΑΞΖΟΠΓΞΑ - ΔΓΛΖΑ ΙΓ ΙΝΑΞΓΟ ΜΡΔΓΠΓΞΜΡ ΗΑΖ ΓΓΖΩΟΕΟ CT-4G ΞΗΛΑΘΑΠ ECOLOGY 4 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ IP , CD-4PT/RR ΞΗΛΑΘΑΠ ECOLOGY 4 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ IP , CD-6PT/RR ΞΗΛΑΘΑΠ ECOLOGY 6 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ IP , CD-9PT/RR ΞΗΛΑΘΑΠ ECOLOGY 9 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ IP , CD-13PT/RR ΞΗΛΑΘΑΠ ECOLOGY 13 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ IP , CD-26PT/RR ΞΗΛΑΘΑΠ ECOLOGY 26 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ IP , CD-39PT/RR ΞΗΛΑΘΑΠ ECOLOGY 39 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ IP , CD-57PT/RR ΞΗΛΑΘΑΠ ECOLOGY 57 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ IP , CS-ECO ΘΙΔΗΓΑΟΗΑ 1 5,150 ΝΖΚΑΗΓΟ ΩΚΓΡΠΜΖ IP40, ΔΖΑΦΑΚΕ ΝΜΞΠΑ ΙΓ ΗΑΘΓΠΜ ΑΚΜΖΓΙΑ ΒΚ-4ΟΡ/RR ΞΗΛΑΘΑΠ ORO 4 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 12 6, ΒΚ-8ΟΡ/RR ΞΗΛΑΘΑΠ ORO 8 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 10 11, ΒΚ-12ΟΡ/RR ΞΗΛΑΘΑΠ ORO 12 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 7 12, ΒΚ-24ΟΡ/RR ΞΗΛΑΘΑΠ ORO 24 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 6 20, ΒΚ-36ΟΡ/RR ΞΗΛΑΘΑΠ ORO 36 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 4 30,490 ΚΓΑ ΟΓΖΞΑ ECOLOGY ΙΓ ΙΝΑΞΓΟ ΜΡΔΓΠΓΞΜΡ & ΓΓΖΩΟΕΟ ΝΖΚΑΗΓΟ ΓΛΩΠΓΞΖΗΜΖ ΖΞ65, ΔΖΑΦΑΚΕ ΝΜΞΠΑ ΙΓ ΑΚΜΖΓΙΑ ΑΞΖΟΠΓΞΑ - ΔΓΛΖΑ CDN4PT/RR 4 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 15, CND6PT/RR 6 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 16, CDN8PT/RR 8 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 19, CDN12PT/RR 12 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 26, CDN18PT/RR 18 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 35, CDN24PT/RR 24 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ 42, CDN36PT2F/RR 36 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ ( 2 ΠΔΗΟΔΠ Σ 18 ) 54, CDN36PT2F/RR 36 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ ( 3 ΠΔΗΟΔΠ Σ 12 ) 54, CDN54PT/RR 54 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ ( 3 ΠΔΗΟΔΠ Σ 18 ) 65,

7 ΗΜΡΠΖΑ ΟΠΓΓΑΚΑ ΙΓ ΠΑΝΑ EP-048 ΠΡΟΝΓΓΙΝ 80X50 IP , EP-088 ΡΔΡΟΑΓΥΛΝ 84X84X50 IP , EV-111 ΡΔΡΟΑΓΥΛΝ ΚΔ ΒΗΓΔΠ 108X108X64 IP , EV-161 ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΓΟΑΚΚΝ ΚΔ ΒΗΓΔΠ 162X116X76 IP , EV-171 ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΓΟΑΚΚΝ ΚΔ ΒΗΓΔΠ 175X151X95 IP , EV-231 ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΓΟΑΚΚΝ ΚΔ ΒΗΓΔΠ 241X180X95 IP , EV-322 ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΓΟΑΚΚΝ ΚΔ ΒΗΓΔΠ 328X239X129 IP ,940 ΗΜΡΠΖΑ ΟΠΓΓΑΚΑ ΩΞΖΟ ΠΑΝΑ IP EL-111 ΡΔΡΟΑΓΥΛΝ ΚΔ ΒΗΓΔΠ 108X108X , EL-161 ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΓΟΑΚΚΝ ΚΔ ΒΗΓΔΠ 162X116X , EL-171 ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΓΟΑΚΚΝ ΚΔ ΒΗΓΔΠ 175X151X , EL-231 ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΓΟΑΚΚΝ ΚΔ ΒΗΓΔΠ 241X180X , EL-322 ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΓΟΑΚΚΝ ΚΔ ΒΗΓΔΠ 328X239X , C9 ΡΔΡΟΑΓΥΛΝ 380Σ300Σ , C10 ΡΔΡΟΑΓΥΛΝ 460Σ380Σ ,570 ΗΜΡΠΖΑ ΡΝΓΞΡΣΩΙΓΚΑ IP65 ME MAT ΗΑΝΑΗΖ ΩΞΖΟ ΠΑΝΑ GSL X151X , GSL X180X , GSL ,500 ΗΜΡΠΖΑ ΡΝΓΞΡΣΩΙΓΚΑ IP65 ME ΔΖΑΦΑΚΓΟ ΗΑΝΑΗΖ ΩΞΖΟ ΠΑΝΑ GSLΡ X151X , GSLΡ X180X ,

8 ΦΖΟ ΑΞΟΓΚΖΗΜ ΖΞ44 16/32Α P+T 16A/230V 14 2, P+T 16A/400V 12 3, P+N+T 16A/400V 10 3, P+T 32A/230V 12 3, P+T 32A/400V 12 4, P+N+T 32A/400V 10 4,740 ΦΖΟ ΘΕΘΡΗΜ ΖΞ44 16/32Α P+T 16A/230V 12 3, P+T 16A/400V 10 3, P+N+T 16A/400V 10 4, P+T 32A/230V 8 4, P+T 32A/400V 8 5, P+N+T 32A/400V 8 5,360 ΦΖΟ ΑΞΟΓΚΖΗΜ ΖΞ67 16/32Α P+T 16A/230V 6 5, P+T 16A/400V 6 6, P+N+T 16A/400V 6 7, P+T 32A/230V 5 6, P+T 32A/400V 5 7, P+N+T 32A/400V 5 8,860 ΦΖΟ ΘΕΘΡΗΜ ΖΞ67 16/32Α P+T 16A/230V 6 7, P+T 16A/400V 6 8, P+N+T 16A/400V 6 9, P+T 32A/230V 5 8, P+T 32A/400V 5 9, P+N+T 32A/400V 5 10,

9 ΦΖΟ ΑΞΟΓΚΖΗΜ ΖΞ67 63/125Α P+T 63A/400V 2 17, P+N+T 63A/400V 2 18, P+T 125A/400V 2 62, P+N+T 125A/400V 2 65,920 ΦΖΟ ΘΕΘΡΗΜ ΖΞ67 63/125Α P+T 63A/400V 2 25, P+N+T 63A/400V 2 25, P+T 125A/400V 2 73, P+N+T 125A/400V 2 77,250 ΝΞΖΔΑ ΓΝΖΠΜΖΕ ΘΕΘΡΗΕ IP44 16/32A P+T 16A/230V 10 4, P+T 16A/400V 10 4, P+N+T 16A/400V 10 4, P+T 32A/230V 10 6, P+T 32A/400V 10 5, P+N+T 32A/400V 10 6,540 ΝΞΖΔΑ ΓΝΖΠΜΖΕ ΘΕΘΡΗΕ IP67 16/32A P+T 16A/230V 5 9, P+T 16A/400V 5 10, P+N+T 16A/400V 5 11, P+T 32A/230V 5 12, P+T 32A/400V 5 15, P+N+T 32A/400V 5 16,

10 ΝΞΖΔΑ ΓΝΖΠΜΖΕ ΘΕΘΡΗΕ ΖΞ67 63/125Α P+T 63A/400V 2 27, P+N+T 63A/400V 2 28, P+T 125A/400V 2 83, P+N+T 125A/400V 2 91,160 ΝΞΖΔΑ ΓΝΖΠΜΖΕ ΑΞΟΓΚΖΗΕ IP44 16/32A P+T 16A/230V 10 5, P+T 16A/400V 10 5, P+N+T 16A/400V 10 6, P+T 32A/230V 10 6, P+T 32A/400V 10 7, P+N+T 32A/400V 10 8,480 ΝΞΖΔΑ ΓΝΖΠΜΖΕ ΑΞΟΓΚΖΗΕ ΖΞ67 63/125Α P+T 63A/400V 2 35, P+N+T 63A/400V 2 36, P+T 125A/400V 2 107, P+N+T 125A/400V 2 126,180 ΝΞΖΔΑ ΩΚΓΡΠΕ ΝΖΚΑΗΑ ΘΕΘΡΗΕ ΖΞ44 16/32Α P+T 16A/230V 10 3, P+T 16A/400V 10 4, P+N+T 16A/400V 10 4, P+T 32A/230V 8 5, P+T 32A/400V 8 5, P+N+T 32A/400V 8 5,

11 ΝΞΖΔΑ ΟΜΡΗΜ ΩΚΓΡΠΕ ΝΖΚΑΗΑ ΖΞ44 16Α ΚΞΙΔ ΘΑΞΑΘΗ 10 2,210 ΝΞΖΔΑ ΓΝΖΠΜΖΕ ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΕ & ΟΜΡΗΜ ΖΞ P+T+ΠΝΘΝ 16A 5 18, P+N+T+ΠΝΘΝ 16A 5 18, P+T+ΠΝΘΝ 32A 5 34, P+N+T+ΠΝΘΝ 32A 5 35,

12 2

13 ΘΑΛΑΙΗΑ ΗΑΚΑΘΖΑ ΝΖΚΑΗΜΟ ΓΗΞΖ ΖΠΑΘΖΑΟ X , X , X , X , X , X , X , X , X , X , X , X , X , X , X , X , X , X ,

14 ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΚΙΒΩΣΙΑ IP66 2A

15 ΙΓΠΑΘΘΖΗΑ ΗΖΒΩΠΖΑ IP66 ( ΝΓΞΖΘΑΙΒΑΚΜΚΠΑΖ ΑΡΠΖΑ ΗΑΖ ΝΘΑΗΑ ΟΠΕΞΖΛΕΟ ) ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH ST X200X , ST Σ250Σ , ST X200X , ST X250X , ST X300X , ST X300X , ST X300X , ST X300X , ST X300X , ST X400X , ST X350X , ST X400X , ST X400X , ST X400X , ST X400X , ST X400X , ST X400X , ST X500X , ST X500X , ST X500X , ST X500X , ST X600X , ST X600X , ST X600X , ST X500X , ST X500X , ST X500X , ST X600X , ST X600X , ST X600X , ST X600X , ST X800X , ST X600X , ST X600X , ST X600X , ST X800X , ST X800X , ST X800X , ST X600X , ST X800X , ST X800X ,100 Οη αλσηέξσ δηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζε Ύςνο - Πιάηνο - Βάζνο Πιάθα ζηήξημεο : 2 mm Πάρνο πόξηαο : 1,5 mm Πάρνο θηβσηίνπ: 1,2 mm 2A-1

16 ΟΔΙΔ, ΣΟΝΛΗΘΑ, ΣΟΝΛΝΓΗΑΘΝΞΡΔΠ ΑΛΗΣΛΔΡΔΠ, ΦΥΡΝΘΡΡΑΟΑ, ΔΞΗΡΖΟΖΡΔΠ ΡΑΠΖΠ / ΠΡΑΘΚΖΠ 3

17 ΟΔΙΔ - ΣΟΝΛΗΘΑ 2021 ΞΓΘΓ ΗΑΟΠΑΚΖΑΟ ΞΑΓΑΟ 16Α V DC 5 15, V DC 5 15, V DC 5 15, V DC 5 15, V AC 5 15, V AC 5 15, V AC 5 15, V AC 5 15, V AC 5 15, ΞΓΘΓ ΗΑΟΠΑΚΖΑΟ ΞΑΓΑΟ 16Α V DC 5 17, V DC 5 17, V DC 5 17, V DC 5 17, V AC 5 17, V AC 5 17, V AC 5 17, V AC 5 17, V AC 5 17, ΞΓΘΓ ΗΑΟΠΑΚΖΑΟ ΞΑΓΑΟ 16Α V DC 5 18, V DC 5 18, V DC 5 18, V DC 5 18, V AC 5 18, V AC 5 18, V AC 5 18, V AC 5 18, V AC 5 18,50 3-1

18 2024 ΞΓΘΓ ΗΑΟΠΑΚΖΑΟ ΞΑΓΑΟ 16Α V DC 5 19, V DC 5 19, V DC 5 19, V DC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, ΞΓΘΓ ΗΑΟΠΑΚΖΑΟ ΞΑΓΑΟ 16Α V DC 5 19, V DC 5 19, V DC 5 19, V DC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, ΞΓΘΓ ΗΑΟΠΑΚΖΑΟ ΞΑΓΑΟ 16Α V DC 5 19, V DC 5 19, V DC 5 19, V DC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19,30 3-2

19 2601 ΞΓΘΓ ΗΑΟΠΑΚΖΑΟ ΓΛΩΠΓΞΖΗΑ 10Α V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, ΞΓΘΓ ΗΑΟΠΑΚΖΑΟ ΓΛΩΠΓΞΖΗΑ 10Α V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, ΞΓΘΓ ΗΑΟΠΑΚΖΑΟ ΓΛΩΠΓΞΖΗΑ 10Α V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, ΞΓΘΓ ΗΑΟΠΑΚΖΑΟ ΓΛΩΠΓΞΖΗΑ 10Α V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8,90 3-3

20 2606 ΞΓΘΓ ΗΑΟΠΑΚΖΑΟ ΓΛΩΠΓΞΖΗΑ 10Α V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, ΞΓΘΓ ΗΑΟΠΑΚΖΑΟ ΓΛΩΠΓΞΖΗΑ 10Α V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8,90 ΙΓΠΑΠΞΜΝΓΑΟ DC/AC ΟΓΖΞΑΟ V DC 10 6, V DC 10 6, ΞΓΘΓ ΗΑΟΠΑΚΖΑΟ ΞΑΓΑΟ ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΜ 16Α V DC 5 28, V DC 5 28, V AC 5 28, V AC 5 28, V AC 5 28, V AC 5 28, ΓΛΩΠΓΞΖΗΜ ΦΩΠΜΗΡΠΠΑΞΜ 12Α V AC 5 30, ΓΛΩΠΓΞΖΗΜ ΦΩΠΜΗΡΠΠΑΞΜ 16Α V AC 5 37,30 3-4

21 1042 ΓΛΩΠΓΞΖΗΜ ΦΩΠΜΗΡΠΠΑΞΜ 16Α V AC 5 43, ΓΛΩΠΓΞΖΗΜ ΦΩΠΜΗΡΠΠΑΞΜ ΗΜΘΜΚΑΟ 12Α V AC 5 39, ΦΩΠΜΗΡΠΠΑΞΜ ΝΖΚΑΗΜΟ 16Α V AC 5 56, ΦΩΠΜΗΡΠΠΑΞΜ ΝΖΚΑΗΜΟ 16Α /24V AC/DC 5 58, V AC 5 59, V AC 5 50, , 1471 ΞΜΚΜΔΖΑΗΜΝΠΕΟ ΗΘΖΙΑΗΜΟΠΑΟΖΜΡ 16Α V AC 5 31, V AC 5 26, ΟΓΖΞΑ 18 ΑΚΖΚΓΡΠΕΟ ΗΖΚΕΟΕΟ 10Α V AC ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΗΟ , V AC ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΗΟ , V AC ΝΟΝΦΖΠ 360 ο 5 42, V AC ΤΔΓΝΟΝΦΖΠ 360 ο 5 42, ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΜ ΞΓΘΓ ΗΑΟΠΑΚΖΑΟ & ΞΡΘΙΖΟΕΟ ΓΚΠΑΟΕΟ ΦΩΠΖΟΙΜΡ V AC 10 29,40 3-5

22 ΟΓΖΞΑ 12 ΞΜΚΜΔΖΑΗΜΝΠΕΟ ΙΓ ΓΦΓΔΞΓΖΑ 16A ΖΚΔΟΖΠΗΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 230V AC 5 39, ΖΚΔΟΖΠΗΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 230V AC 5 36, ΖΚΔΟΖΠΗΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 230V AC ΣΥΟΗΠ ΔΦΔΓΟΔΗΑ 5 30, ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝΠ ΖΙ/ΘΝΠ 12V AC/DC 5 54, ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝΠ ΖΙ/ΘΝΠ 24V AC/DC 5 54, ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝΠ ΖΙ/ΘΝΠ 230V AC 5 54, ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝΠ ΖΙ/ΘΝΠ 2 ΘΑΛΑΙΗΑ 230V AC 5 54, ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝΠ ΖΙ/ΘΝΠ 2 ΘΑΛΑΙΗΑ 24V DC 5 54, ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝΠ ΖΙ/ΘΝΠ ΠΣΝΙΗΘΝΠ 230V AC 5 85, ΞΓΘΓ ΖΟΡΜΟ ΠΡΝΜΡ ΑΟΦΑΘΓΖΑΟ 20Α V DC 5 15, V DC 5 15, V DC 5 15, V DC 5 15, V AC 5 15, V AC 5 15, V AC 5 15, V AC 5 15, V AC 5 14, ΞΓΘΓ ΖΟΡΜΟ ΠΡΝΜΡ ΑΟΦΑΘΓΖΑΟ 20Α V DC 5 18, V DC 5 18, V DC 5 18, V DC 5 18, V AC 5 18, V AC 5 18, V AC 5 18, V AC 5 18, V AC 5 18,00 3-6

23 2223 ΞΓΘΓ ΖΟΡΜΟ ΠΡΝΜΡ ΑΟΦΑΘΓΖΑΟ 20Α V DC 5 19, V DC 5 19, V DC 5 19, V DC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, ΞΓΘΓ ΖΟΡΜΟ ΠΡΝΜΡ ΑΟΦΑΘΓΖΑΟ 20Α V DC 5 19, V DC 5 19, V DC 5 19, V DC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, V AC 5 19, ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ PCB, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 2Α V DC 20 2, V DC 20 2, V DC 20 2, V DC 20 4, V DC 20 4, ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ PCB, 1 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΕ ΓΝΑΦΕ, 6Α V DC 20 2, V DC 20 2, V DC 20 2, V DC 20 3,05 3-7

24 3451 ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ PCB, 1 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΕ ΓΝΑΦΕ, 6Α V DC 20 5, V DC 20 5, V DC 20 8, V DC 20 9,35 ΒΑΟΓΖΟ ΓΖΑ ΞΓΘΓ ΒΑΠΖ ( ΓΗΑ ΟΔΙΔ V/24V AC/DC ) 10 6, ΒΑΠΖ ( ΓΗΑ ΟΔΙΔ V/60V AC/DC ) 10 6, ΒΑΠΖ ( ΓΗΑ ΟΔΙΔ V/125V AC/DC) 10 6, ΒΑΠΖ ( ΓΗΑ ΟΔΙΔ V/240V AC/DC ) 10 6, ΞΓΘΓ SSR, 1 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΕ ΓΝΑΦΕ V DC 20 10, V DC 20 8, ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ PCB, 1 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΕ ΓΝΑΦΕ, 10Α V DC 20 1, V DC 20 1, V DC 20 1, V DC 20 1, V DC 20 1, ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ ΙΓ ΒΑΟΕ, 1 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΕ ΓΝΑΦΕ, 6Α V AC/DC 10 11, V AC/DC 10 11, V AC/DC 10 13, V AC/DC 10 14, V AC/DC 10 14,45 3-8

25 4011 ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ PCB, 1 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΕ ΓΝΑΦΕ, 16Α V DC 50 2, V DC 50 2, V DC 50 2, V DC 50 3, ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ & PCB, 1 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΕ ΓΝΑΦΕ, 10Α V DC 50 2, V DC 50 2, V DC 50 2, V DC 50 2, V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 4, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 4, V AC 50 5, ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ & PCB, 1 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΕ ΓΝΑΦΕ, 10Α V DC 50 2, V DC 50 2, V DC 50 2, V DC 50 2, V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 4, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 4, V AC 50 5,55 3-9

26 4052 ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ & PCB, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 8Α V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 4, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 4, V AC 50 6, ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ & PCB, 1 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΕ ΓΝΑΦΕ, 16Α V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 4, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 4, V AC 50 6, ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ & PCB, 1 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΕ ΓΝΑΦΕ, 12Α V DC 20 3, V DC 20 3, V DC 20 3, V DC 20 3, V DC 20 4, V AC 20 3,

27 4152 ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ & PCB, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 8Α V DC 20 3, V DC 20 3, V DC 20 3, V DC 20 3, V DC 20 4, V AC 20 3, ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ & PCB, 1 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΕ ΓΝΑΦΕ, 16Α V DC 20 3, V DC 20 3, V DC 20 3, V DC 20 4, V DC 20 5, V AC 20 3, ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ PCB, 1 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΕ ΓΝΑΦΕ, 10Α V DC 20 3, V DC 20 3, V DC 20 3, V DC 20 3, V DC 20 3, V DC 20 3, ΒΑΟΕ PCB ΓΖΑ ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ , ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ & PCB, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 6Α V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 4, V DC 50 4, V DC 50 4,

28 4462 ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ & PCB, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 10Α V DC 50 4, V DC 50 4, V DC 50 4, V DC 50 4, V DC 50 5, V DC 50 5,28 ΒΑΟΓΖΟ ΓΖΑ ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ 4051, 4052, 4061, 4452, 4462, 4152, PCB 50 1, ΟΑΓΑΠ 10 3, ΟΑΓΑΠ / ΘΙΗΞ 10 4, ΟΑΓΑΠ / ΘΙΗΞ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 10 3, ΘΙΔΚΚΑ ΠΛΓΔΠΖΠ 50 1,68 ΒΑΟΓΖΟ ΓΖΑ ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ 4031, SMA 50 0, SMA 10 3, ΟΑΓΑΠ / ΘΙΗΞ 10 4, ΟΑΓΑΠ / ΘΙΗΞ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 10 3, ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΜ ΒΑΟΕΟ, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 8Α V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 4, V AC 50 4, V AC 50 4, V AC 50 4, V AC 50 4, V AC 50 5,

29 9702 ΒΑΟΕ ΞΑΓΑΟ ΓΖΑ ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ , ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ, 1 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΕ ΓΝΑΦΕ, 16Α V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 3, V DC 50 5, V AC 50 3, V AC 50 3, V AC 50 4, V AC 50 5, V AC 50 5, ΒΑΟΕ ΞΑΓΑΟ ΓΖΑ ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ , ΙΖΚΖ ΞΓΘΓ ΑΟΦΑΘΓΖΑΟ PCB, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 8Α V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 6, V DC 10 6, V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 7,

30 5512 ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ PCB, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 10Α V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 8, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ PCB, 3 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 10Α V DC 10 8, V DC 10 8, V DC 10 8, V DC 10 8, V DC 10 8, V DC 10 10, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8,

31 5514 ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ PCB, 4 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 7Α V DC 10 9, V DC 10 9, V DC 10 9, V DC 10 9, V DC 10 10, V DC 10 10, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 9, ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 10Α V DC 10 5, V DC 10 5, V DC 10 5, V DC 10 6, V DC 10 6, V DC 10 7, V DC 10 11, V AC 10 5, V AC 10 5, V AC 10 5, V AC 10 6, V AC 10 6, V AC 10 6, V AC 10 6,

32 5533 ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ, 3 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 10Α V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 6, V AC 10 7, V AC 10 6, V AC 10 6, V AC 10 6, V AC 10 6, V AC 10 6, V AC 10 6, ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ, 4 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 7Α V DC 10 6, V DC 10 6, V DC 10 6, V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 8, V DC 10 12, V AC 10 7, V AC 10 6, V AC 10 6, V AC 10 6, V AC 10 6, V AC 10 6, V AC 10 7,

33 ΒΑΟΓΖΟ ΓΖΑ ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ 5532, 5533, PCB ( 5532 ) 50 1, PCB ( 5533 ) 50 1, PCB ( 5534 ) 50 1, SOLDER ( 5532 ) 50 1, SOLDER ( 5533 ) 50 1, SOLDER ( 5534 ) 50 1, PCB ( 5532 ) 50 1, PCB ( 5533 ) 50 1, PCB ( 5534 ) 50 1, ΟΑΓΑΠ ( 5532 ) 10 3, ΟΑΓΑΠ ( 5533 ) 10 4, ΟΑΓΑΠ ( 5534 ) 10 4, ΟΑΓΑΠ ( 5532 ) 10 3, ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 12Α V DC 10 8, V DC 10 8, V DC 10 8, V DC 10 8, V DC 10 9, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 8,

34 5634 ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ,4 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 12Α V DC 10 13, V DC 10 13, V DC 10 14, V DC 10 14, V DC 10 16, V AC 10 12, V AC 10 12, V AC 10 12, V AC 10 12, V AC 10 12, V AC 10 13,15 ΒΑΟΓΖΟ ΓΖΑ ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ ΒΑΟΕΟ 5632, PCB ( 5632 ) 10 1, PCB ( 5634 ) 10 2, ΟΑΓΑΠ ( 5632 ) 10 4, ΟΑΓΑΠ (5634 ) 10 7, ΟΑΓΑΠ ( 5632 ) 10 4, ΟΑΓΑΠ ( 5634 ) 10 6,

35 6012 ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ ΘΡΚΖΑΟ, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 10Α V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 8, V DC 10 12, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 8, V AC 10 10, ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ ΘΡΚΖΑΟ, 3 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 10Α V DC 10 8, V DC 10 8, V DC 10 8, V DC 10 8, V DC 10 8, V DC 10 9, V DC 10 13, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 8, V AC 10 10,

36 ΒΑΟΓΖΟ ΓΖΑ ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ ΘΡΚΖΑΟ 6012, PCB ( 6012 ) 50 1, PCB ( 6013 ) 50 1, PCB ( 6012 ) 50 1, PCB ( 6013 ) 50 1, ΟΑΓΑΠ ( 6012 ) 10 3, ΟΑΓΑΠ ( 6013 ) 10 4, ΟΑΓΑΠ ( 6012 ) 10 2, ΟΑΓΑΠ ( 6013 ) 10 3, ΟΑΓΑΠ ( 6012 ) 10 2, ΟΑΓΑΠ ( 6013) 10 3, ΒΑΠΖ ΦΗΠ ΝΘΡΑΙ 10 1, ΒΑΠΖ ΦΗΠ ΔΛΡΔΘΑΙ 10 1, ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ FASTON, 10Α V DC 10 10, V DC 10 10, V DC 10 10, V DC 10 11, V AC 10 10, V AC 10 10, V AC 10 10, V AC 10 11, V AC 10 11, ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ, 3 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ FASTON, 10Α V DC 10 11, V DC 10 11, V DC 10 11, V DC 10 12, V AC 10 11, V AC 10 11, V AC 10 11, V AC 10 11,

37 6232 ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ FASTON, 16Α V DC 10 12, V DC 10 12, V DC 10 12, V DC 10 13, V AC 10 12, V AC 10 12, V AC 10 12, V AC 10 12, V AC 10 13, ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ, 3 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ FASTON, 16Α V DC 10 12, V DC 10 12, V DC 10 12, V DC 10 14, V AC 10 12, V AC 10 12, V AC 10 12, V AC 10 12, V AC 10 14,25 ΒΑΟΓΖΟ ΓΖΑ ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ 6232, PCB 10 1, ΟΑΓΑΠ 10 7,

38 6282 ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ FASTON, 16Α V DC 10 12, V DC 10 12, V DC 10 12, V DC 10 14, V AC 10 12, V AC 10 12, V AC 10 12, V AC 10 12, V AC 10 14, ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ, 3 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ FASTON, 16Α V DC 10 14, V DC 10 14, V DC 10 14, V DC 10 15, V AC 10 14, V AC 10 14, V AC 10 14, V AC 10 14, V AC 10 15, ΑΚΠΑΝΠΜΞΑΟ ΟΠΕΞΖΛΕΟ ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΩΚ ΞΓΘΓ 6232, 6233, 6282, 6283 ΟΓ ΝΖΚΑΗΑ ,

39 6531 ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ 1ΚΜ+1NC FASTON, 20A V DC 10 11, V DC 10 11, V DC 10 11, V DC 10 12, V AC 10 11, V AC 10 11, V AC 10 11, V AC 10 11, V AC 10 12, ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ, 1 ΓΝΑΦΕ FASTON, 30A V DC 10 10, V DC 10 10, V DC 10 10, V DC 10 10, V AC 10 10, V AC 10 10, V AC 10 10, V AC 10 10, V AC 10 11, ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ 1NO+1NC PCB, 20A V DC 10 9, V DC 10 9, V AC 10 10,

40 6622 ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ PCB, 30A V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 8, ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ FASTON, 30A V DC 10 7, V DC 10 7, V DC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 7, V AC 10 8, ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΞΓΘΓ, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ FASTON, 30A V DC ( 0300 ) 10 7, V DC ( 0300 ) 10 7, V DC ( 0300 ) 10 7, V AC ( 0300 ) 10 7, V AC ( 0300 ) 10 7, V AC ( 0300 ) 10 7, V AC ( 0300 ) 10 8,

41 9901 ΟΠΜΖΓΖΑ ΒΑΟΓΩΚ ΟΓΖΞΑΟ 90, 94, 95, ΓΗΝΓ. ΠΡΝΗΣ. 6V-220V DC 10 1, ΓΗΝΓ. ΠΡΝΗΣ. & ΑΛΑΠΡΟ. ΞΝΙ. 6V-220V DC 10 1, LED 6V-24V DC/AC 10 2, LED 28V-60V DC/AC 10 2, LED 110V-230V DC/AC 10 2, ΓΗΝΓΗΘΝ & LED 6V-24V DC 10 2, ΓΗΝΓΗΘΝ & LED 28V-60V DC 10 2, ΓΗΝΓΗΘΝ & LED 110V-220V DC 10 2, LED & ΒΑΟΗΠΡΝΟ 6V-24V DC/AC 10 3, LED & ΒΑΟΗΠΡΝΟ 28V-60V DC/AC 10 3, LED & ΒΑΟΗΠΡΝΟ 110V-220V DC/AC 10 3, ΠΡΝΗΣΔΗΝ RC 6V-24V DC/AC 10 3, ΠΡΝΗΣΔΗΝ RC 28V-60V DC/AC 10 3, ΠΡΝΗΣΔΗΝ RC 110V-240V DC/AC 10 3, ΠΡΝΗΣΔΗΝ R 110V-230V AC 10 2, ΟΠΜΖΓΖΑ ΒΑΟΓΩΚ ΟΓΖΞΑΟ , ΓΗΝΓ. ΠΡΝΗΣ. 6V-220V DC 10 1, LED 6V-24V DC/AC 10 5, LED 28V-60V DC/AC 10 5, LED 110V-230V DC/AC 10 5, ΓΗΝΓΗΘΝ & LED 6V-24V DC 10 3, ΓΗΝΓΗΘΝ & LED 28V-60V DC 10 3, ΓΗΝΓΗΘΝ & LED 110V-220V DC 10 3, LED & ΒΑΟΗΠΡΝΟ 6V-24V DC/AC 10 6, LED & ΒΑΟΗΠΡΝΟ 28V-60V DC/AC 10 6, LED & ΒΑΟΗΠΡΝΟ 110V-220V DC/AC 10 6, ΠΡΝΗΣΔΗΝ RC 6V-24V DC/AC 10 4, ΠΡΝΗΣΔΗΝ RC 28V-60V DC/AC 10 3, ΠΡΝΗΣΔΗΝ RC 110V-230V DC/AC 10 3, ΠΡΝΗΣΔΗΝ R 110V-230V DC/AC 10 2,

42 9902 ΟΠΜΖΓΖΑ ΒΑΟΓΩΚ ΟΓΖΞΑΟ ΓΗΝΓ. ΠΡΝΗΣ. 6V-220V DC/AC 10 1, LED 6V-24V DC/AC 10 2, LED 110V-240V DC/AC 10 2, ΓΗΝΓΗΘΝ & LED 6V-24V DC 10 2, ΓΗΝΓΗΘΝ & LED 110V-220V DC 10 2, LED & ΒΑΟΗΠΡΝΟ 6V-24V DC 10 2, LED & ΒΑΟΗΠΡΝΟ 110V-240V DC/AC 10 2,60 ΟΓΖΞΑ 71 ΓΝΖΠΕΞΕΠΓΟ ΠΑΟΕΟ V AC 10 78, V AC ( 5-10 min. ) 10 95, V AC ( sec ) 10 98, V AC ( ± 20%) 10 36, ΓΝΖΠΕΞΕΠΕΟ ΑΝΩΘΓΖΑΟ ΦΑΟΓΩΟ,ΑΟΡΙΙΓΠΞΖΑ ΦΑΟΓΩΚ,ΝΓΞΖΟΠΞΜΦΕ ΦΑΟΓΩΚ V AC 10 95, ΓΝΖΠΕΞΕΠΓΟ ΟΠΑΘΙΕΟ ΑΓΩΓΖΙΩΚ ΡΓΞΩΚ, 16Α V AC 10 42, V DC 10 42, V AC 10 42, V AC 10 42, ΓΝΖΠΕΞΕΠΕΟ ΟΠΑΘΙΕΟ V AC 10 42,

43 ΟΓΖΞΑ 80 ΞΜΚΖΗΑ ΠΡΝΜΡ ΑΟΦΑΘΓΖΑΟ, 16Α ΞΝΙΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ 12V-240V AC/DC 10 56, ON DELAY 24V-230V AC/DC 10 28, ON PULSE 24V-230V AC/DC 10 28, OFF DELAY 24V-230V AC/DC 10 28, TRUE OFF DELAY 24V-240V AC/DC 10 44, TRUE OFF DELAY 24V-240V AC/DC 10 38, STAR-DELTA 12V-240V AC/DC 10 32, ASYM. RECUCLER 12V-240V AC/DC 10 52, ΟΓΖΞΑ 83 ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΜ ΞΜΚΖΗΜ ΞΑΓΑΟ 24V-240V AC & 24V-48V DC, 8A ΞΝΙΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ 5 38, ON DELAY 5 28, ON PULSE 5 28, OFF DELAY 5 28, ΑΠΚΚΔΡΟ. ΞΑΙΚΝ 5 52,

44 8502 ΞΜΚΖΗΑ ΒΑΟΕΟ 9482, 9472, 2 ΓΝΑΦΓΟ 10Α ON DELAY / ON PULSE SYM. RECUCLER / FIXED PULSE V DC/AC 10 39, V DC/AC 10 39, V DC/AC 10 39, V DC/AC 10 39, V DC/AC 10 39, V AC 10 39,20 ΒΑΟΓΖΟ ΟΓΖΞΑΟ , , ΞΜΚΖΗΑ ΒΑΟΕΟ 9473, 3 ΓΝΑΦΓΟ 10Α ON DELAY / ON PULSE SYM. RECUCLER / FIXED PULSE V DC/AC 10 41, V DC/AC 10 41, V DC/AC 10 41, V DC/AC 10 41, V AC 10 41,00 ΒΑΟΕ , ΞΜΚΖΗΑ ΒΑΟΕΟ 9474, 4 ΓΝΑΦΓΟ 7Α ON DELAY / ON PULSE SYM. RECUCLER / FIXED PULSE V DC/AC 10 41, V DC/AC 10 41, V DC/AC 10 41, V DC/AC 10 41, V AC 10 41,

45 ΒΑΟΕ ,40 ΟΓΖΞΑ 86 ΞΜΚΖΗA ΒΑΟΓΩΚ 9402, 9403, 9404, 9503, ΞΝΙΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ ( 9002, 9003 ) 12V-240V AC/DC 5 43, ΞΝΙΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ 12V-24V AC/DC 5 21, ΒΑΟΓΖΟ 9002, 9003 ΓΖΑ ΞΜΚΖΗΑ ( 6012 ) 10 3, ( 6013 ) 10 4, ΒΑΟΓΖΟ 9402, 9403, 9404 ΓΖΑ ΞΜΚΖΗΑ 8610, 8620 / ΞΓΘΓ ΟΓΖΞΑΟ , , ,50 ΒΑΟΓΖΟ 9503, 9505 ΓΖΑ ΞΜΚΖΗΑ 8610, , ,

46 ΟΓΖΞΑ 87 ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΜ ΞΜΚΖΗΜ ΞΑΓΑΟ 24V-240V AC & 24V-48V DC, 8A ΞΝΙΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ 10 54, ΞΝΙΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ 2 ΔΞΑΦΥΛ 10 74, ON DELAY 10 38, ON PULSE 10 38, ΠΚΚΔΡΟ. ΞΑΙΚΝ 10 38, OFF DELAY 10 38, TRUE OFF DELAY 1 ΔΞΑΦΖΠ 24V-240V AC/DC 10 80, TRUE OFF DELAY 2 ΔΞΑΦΥΛ 24V-240V AC/DC 10 96, ΑΠΡΔΟΝΠ - ΡΟΗΓΥΛΝ 10 59, ΑΠΚΚΔΡΟ. ΞΑΙΚΝ 10 78,

47 8802, 8812 ΞΜΚΖΗΑ ΜΗΠΑΘ - ΓΚΠΓΗΑΘ ΔΛΡΔΘΑΙ 24V-230V AC/DC 5 68, ΝΘΡΑΙ 24V-230V AC / 24V-48V DC 5 68,00 ΙΓΠΞΕΠΓΟ ΓΚΓΞΓΓΖΑΟ E.12 ΚΔΡΟΖΡΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 25A 230V AC 5 92, E.13 ΚΔΡΟΖΡΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 32A 230V AC 5 119, E.16 ΚΔΡΟΖΡΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 65Α 230V AC 5 196,00 7E.12 7E.13 7E.16 ΙΓΠΞΕΠΓΟ ΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΠΞΖΦΑΟΖΗΜΖ E.36 ΚΔΡΟΖΡΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 65Α 400V AC 5 287, E.36 ΚΔΡΟΖΡΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 65Α 400V AC & ΛΣΡΔΟΗΛΝ 5 322,00 7E.36 7E.36 & ΛΣΡΔΟΗΛΝ 3-31

48 ΑΚΖΚΓΡΠΓΟ ΗΖΚΕΟΕΟ 230V AC 10A ΑΛΗΣΛΔΡΖΠ ΘΗΛΖΠΖΠ ΓΗΑ ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ ΟΘΚΗΠΖ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖΠ, ΔΑΗΠΘΖΠΗΑΠ,ΦΥΡΔΗΛΝΡΖΡΑΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΘΖ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ Ή ΠΔ ΝΟΝΦΖ Ή ΠΔ ΔΠΝΣΖ 5 85, ΑΛΗΣΛΔΡΖΠ ΘΗΛΖΠΖΠ & ΞΑΟΝΠΗΑΠ ΟΘΚΗΠΖ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖΠ, ΔΑΗΠΘΖΠΗΑΠ,ΦΥΡΔΗΛΝΡΖΡΑΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΘΖ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ Ή ΠΔ ΝΟΝΦΖ Ή ΠΔ ΔΠΝΣΖ ΔΞΗΡΝΗΣΝΠ ΑΛΗΣΛΔΡΖΠ ΘΗΛΖΠΖΠ ΟΘΚΗΠΖ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖΠ, ΔΑΗΠΘΖΠΗΑΠ,ΦΥΡΔΗΛΝΡΖΡΑΠ 5 69, ,80 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΔ ΔΠΝΣΖ Ή ΠΔ ΔΞΗΡΝΗΣΝ ΘΡΗΝ

49 ΠΞΜΦΜΔΜΠΖΗΑ ΞΑΓΑΟ ΙΓ ΠΑΟΕ ΓΖΟΜΔΜΡ : 110V - 240V AC ΡΞΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 1Α - 12W - 12V DC 1 32,00 ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΡΑΠΖΠ ΚΔ ΒΑΟΗΠΡΝΟ ΡΞΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 0,5Α - 24W - 24V DC 1 31,50 ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΡΑΠΖΠ ΚΔ ΒΑΟΗΠΡΝΟ ΡΞΝ 4 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ (70mm) 1,5Α - 36W - 24V DC 1 40,00 ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΡΑΠΖΠ ΚΔ ΒΑΟΗΠΡΝΟ ΡΞΝ 4 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ (70mm) 2,5Α - 60W - 24V DC 1 52,60 ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΟΘΚΗΠΖΠ ΡΑΠΖΠ ΑΞΝ 24V-28V ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΡΑΠΖΠ ΚΔ ΒΑΟΗΠΡΝΟ ΡΞΝ 4 ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ (70mm) 4,6Α - 50W - 12V DC 1 55,00 ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΟΘΚΗΠΖΠ ΡΑΠΖΠ ΑΞΝ 12V-15V ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΡΑΠΖΠ ΚΔ ΒΑΟΗΠΡΝΟ ΠΞΜΦΜΔΜΠΖΗΑ ΓΙΝΞΜΟΘΖΑΟ ΠΜΝΜΘΓΠΕΟΕΟ C A 120W 24V DC 1 95,00 ΡΑΠΖ ΔΗΠΝΓΝ : 120V-240V AC / 220V DC ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΡΑΠΖΠ ΚΔ ΒΑΟΗΠΡΝΟ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΔΛΓΔΗΜΖ & ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΦΝΟΡΥΠΖΠ & ΞΔΟΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΟΘΚΗΠΖΠ ΡΑΠΖΠ ΑΞΝ 24V-28V D ,4A 130W 24V DC 1 123,00 ΡΑΠΖ ΔΗΠΝΓΝ : 110V-240V AC / 110V-240V DC ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΡΑΠΖΠ ΚΔ ΒΑΟΗΠΡΝΟ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΔΛΓΔΗΜΖ & ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΦΝΟΡΥΠΖΠ & ΞΔΟΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΟΘΚΗΠΖΠ ΡΑΠΖΠ ΑΞΝ 24V-28V 3-33

50 ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΜΖ ΘΓΞΙΜΟΠΑΠΓΟ ΞΑΓΑΟ 10A 230V Ρ ΤΜΖΠ 1NO, 0 C ΔΥΠ 60 C 5 14, T ΤΜΖΠ 1NΝ, -20 C ΔΥΠ 40 C 5 14, Ρ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 1NC, 0 C ΔΥΠ 60 C 5 14, T ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 1NC, -20 C ΔΥΠ 40 C 5 14,80 ΝΜΘΡΘΓΖΠΜΡΞΓΖΗΜ ΞΜΚΖΗΜ ΞΑΓΑΟ ΟΓΖΞΑΟ 83, 2 ΙΓΠΑΓΩΓΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ, 12Α V-240V AC/DC 0,05 sec - 10 days 5 64,00 ΞΜΚΖΗΜ ΠΡΝΜΡ ΜΗΠΑΘ ΟΓΖΞΑΟ 88, ΑΟΟΡΙΓΠΞΜ FLASHER V-240V AC/DC, ΒΑΠΖΠ ΠΔΗΟΑ ,00 ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΝ - OFF, ΡΥΘΜΙΣΗ: 0,05 sec h 3-34

51 ΓΛΑΓΞΖΟΠΕΞΓΟ 230V AC ( ) m 3 /h F V AC SIZE ,87 ΘΒΗΘΑ ΑΔΟΑ 24m 3 /h, ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖ ΗΠΣΠ 13W F V AC SIZE ,60 ΘΒΗΘΑ ΑΔΟΑ 55m 3 /h, ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖ ΗΠΣΠ 22W F V AC SIZE ,14 ΘΒΗΘΑ ΑΔΟΑ 100m 3 /h, ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖ ΗΠΣΠ 22W F V AC SIZE ,47 ΘΒΗΘΑ ΑΔΟΑ 230m 3 /h, ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖ ΗΠΣΠ 40W F V AC SIZE ,01 ΘΒΗΘΑ ΑΔΟΑ 370m 3 /h, ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖ ΗΠΣΠ 70W F V AC SIZE ,37 ΘΒΗΘΑ ΑΔΟΑ 500m 3 /h, ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖ ΗΠΣΠ 70W F V AC SIZE ,82 ΘΒΗΘΑ ΑΔΟΑ 630m 3 /h, ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖ ΗΠΣΠ 130W Οι παραπάνω εξαεριζηήρες διαηίθενηαι και ζε ηάζη 120V AC SIZE 1 SIZE 2 SIZE 3 SIZE4 SIZE 4 SIZE 5 SIZE

52 4

53 ΗΘΓΙΙΓΟ ΞΑΓΑΟ Ω35mm KLEMSAN AVK 2,5 ΓΘΟΗ Υ35mm 100 0, AVK 2,5 ΚΞΙΔ Υ35mm 100 0, AVK 4 ΓΘΟΗ Υ35mm 100 0, AVK 4 ΚΞΙΔ Υ35mm 100 0, AVK 6 ΓΘΟΗ Υ35mm 100 0, AVK 6 ΚΞΙΔ Υ35mm 100 0, AVK 10 ΓΘΟΗ Υ35mm 100 0, AVK 10 ΚΞΙΔ Υ35mm 100 0, AVK 16 ΓΘΟΗ Υ35mm 50 1, AVK 16 ΚΞΙΔ Υ35mm 50 1, AVK 35 ΓΘΟΗ Υ35mm 50 1, AVK 35 ΚΞΙΔ Υ35mm 50 2, AVK 70 ΓΘΟΗ Υ35mm 10 8, AVK 70 ΚΞΙΔ Υ35mm 10 9,680 Οη παξαπάλσ θιέκκεο AVK δηαηίζεληαη θαη ζε ρξώκα κπεδ, πξάζηλν, θόθθηλν θαη θίηξηλν θαηόπηλ παξαγγειίαο ζηελ ίδηα ηηκή κε ηελ θιέκκα ρξώκαηνο κπιε. ΗΘΓΙΙΓΟ ΞΑΓΑΟ ΓΓΖΩΟΓΩΟ Ω35mm KLEMSAN AVK 2.5/4T ΘΗΡΟ./ΞΟΑΠ. Υ35mm 50 1, AVK 6/10T ΘΗΡΟ./ΞΟΑΠ. Υ35mm 25 1, AVK 16T ΘΗΡΟ./ΞΟΑΠ. Υ35mm 50 3, AVK 35Ρ ΘΗΡΟ./ΞΟΑΠ. Υ35mm 40 4,150 ΗΑΝΑΗΖΑ ΓΖΑ ΗΘΓΙΙΓΟ AVK NPP/AVK 2,5-10 ΘΑΞΑΘΗ ΡΔΟΚΑΡΝΠ ΓΘΟΗ 100 0, NPP/AVK 2,5-10 ΘΑΞΑΘΗ ΡΔΟΚΑΡΝΠ ΚΞΔΕ 100 0, NPP/AVK 16 ΘΑΞΑΘΗ ΡΔΟΚΑΡΝΠ ΓΘΟΗ 100 0, NPP/AVK 16 ΘΑΞΑΘΗ ΡΔΟΚΑΡΝΠ ΚΞΔΕ 100 0,

54 ΔΖΑΩΞΖΟΠΖΗΑ ΓΖΑ ΗΘΓΙΙΓΟ AVK ΓΗΞΖ NPP/AVK APP/AVK 2,5-10 ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΑ 100 0, APP/AVK 16 ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΑ 50 0,374 ΠΓΞΙΑΠΖΗΑ ΞΑΓΑΟ ΓΖΑ ΗΘΓΙΙΓΟ AVK KD3 ΓΘΟΗ ΡΔΟΚΑΡΗΘΑ ΟΑΓΑΠ 100 0, KD3 ΚΞΔΕ ΡΔΟΚΑΡΗΘΑ ΟΑΓΑΠ 100 0,230 ΓΓΦΡΞΓΟ ΓΖΑ ΗΘΓΙΙΓΟ AVK UK2,5/10 ΓΔΦΟΑ 10Ο.AVK 2,5 5 2, UK4/4 ΓΔΦΟΑ 4P.AVK4 15 1, UK4/10 ΓΔΦΟΑ 10P.AVK4 5 4, KD3 UK6/10 ΓΔΦΟΑ 10P.AVK6 5 4, UK10/10 ΓΔΦΟΑ 10P.AVK10 5 4, UK16/10 ΓΔΦΟΑ 10P.AVK16 5 5, UK35/10 ΓΔΦΟΑ 10P.AVK35 5 5,700 ΟΕΙΑΚΟΓΖΟ ΓΖΑ ΗΘΓΙΙΓΟ ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH/TMX DB 5 ΠΖΚΑΛΠΖ ΙΔΘΖ ( ΘΙΔMΚΑ PCY ) 500 0, DB 10/6,5 ΠΖΚΑΛΠΖ ΙΔΘΖ ( ΘΙΔΚΚΑ AVK ) 500 0,038 DB DB 10/6 ΠΖΚΑΛΠΖ ΙΔΘΖ ( ΘΙΔΚΚΑ AVK ) 500 0, DB 10/5 ΠΖΚΑΛΠΖ ΙΔΘΖ ( ΘΙΔΚΚΑ AVK ) 500 0, DG 10/5 ΠΖΚΑΛΠΖ ΙΔΘΖ ( ΘΙΔΚΚΑ AVK ) 440 0, DG 10/6 ΠΖΚΑΛΠΖ ΙΔΘΖ ( ΘΙΔΚΚΑ AVK ) 360 0, DB 5 ΠΖΚΑΛΠΖ ΡΞΥΚΔΛΖ ( ΘΙΔMΚΑ PCY ) 500 0, DB 10/6,5 ΠΖΚΑΛΠΖ ΡΞΥΚΔΛΖ ( ΘΙΔΚΚΑ AVK ) 500 0, DB 10/6 ΠΖΚΑΛΠΖ ΡΞΥΚΔΛΖ ( ΘΙΔΚΚΑ AVK ) 500 0, DB 10/5 ΠΖΚΑΛΠΖ ΡΞΥΚΔΛΖ ( ΘΙΔΚΚΑ AVK ) 500 0, DG 10/5 ΠΖΚΑΛΠΖ ΡΞΥΚΔΛΖ ( ΘΙΔΚΚΑ AVK ) 440 0,035 DG DG 10/6 ΠΖΚΑΛΠΖ ΡΞΥΚΔΛΖ ( ΘΙΔΚΚΑ AVK ) 360 0,043 Ζ ηηκή ησλ ζεκάλζεσλ είλαη αλά ηεκάρην. 4-2

55 ΗΘΓΙΙΜΑΟΦΑΘΓΖΓΟ KLEMSAN ASK 2 S ΓΘΟΗ ΘΙΔΚΝΑΠΦΑΙΔΗΑ 50 1,320 ΗΑΝΑΗΖ ΓΖΑ ΗΘΓΙΙΜΑΟΦΑΘΓΖΑ KLEMSAN NPP/ASK 2 ΓΘΟΗ ΘΑΞΑΘΗ ΡΔΟΚΑΡΝΠ 10 0,330 ΗΘΓΙΙΑ ΔΡΜΞΜΦΕ KLEMSAN PIK 4N ΓΘΟΗ ΘΙΔΚΚΑ ΓΝΟΝΦΖ 100 0, PUK 2T ΘΙΔΚΚΑ ΓΝΟΝΦΖ & ΓΔΗΥΠΖ 25 2,750 ΗΑΝΑΗΖ ΓΖΑ ΗΘΓΙΙΑ ΔΡΜΞΜΦΕ KLEMSAN NPP/PIK 2,5N-4N ΓΘΟΗ ΘΑΞΑΘΗ ΡΔΟΚΑΡΝΠ ΓΗΑ PIK 4N 25 0, NPP/PUK 2T ΘΑΞΑΘΗ ΡΔΟΚΑΡΝΠ ΓΗΑ PUK 2T 10 0,294 ΗΘΓΙΙΑ ΠΞΖΜΞΜΦΕ KLEMSAN PUK 3 ΓΘΟΗ ΘΙΔΚΚΑ ΡΟΗΝΟΝΦΖ 25 1,970 ΗΑΝΑΗΖ ΓΖΑ ΗΘΓΙΙΑ ΠΞΖΜΞΜΦΕ KLEMSAN NPP/PUK 3 ΓΘΟΗ ΘΑΞΑΘΗ ΡΔΟΚΑΡΝΠ 50 0,450 ΓΓΦΡΞΑ ΓΖΑ ΗΘΓΙΙΑ ΠΞΖΜΞΜΦΕ KLEMSAN UK2,5/10 ΓΔΦΟΑ 10Ο.PUK3 5 4,300 ΗΘΓΙΙΑ PCY ΓΖΑ ΦΖΟ ΟΡΚΔΓΟΕΟ 5,08mm PCY 2, PCY 2,5 ΓΘΟΗ 100 0, PCY 2,5 E ΓΘΟΗ 100 0,790 PCY 2,5 E ΗΑΝΑΗΖ ΓΖΑ ΗΘΓΙΙΑ PCY ΓΖΑ ΦΖΟ ΟΡΚΔΓΟΕΟ 5,08mm NPP/PCY ΓΘΟΗ ΘΑΞΑΘΗ ΡΔΟΚΑΡΝΠ 100 0,

56 ΓΝΖΠΕΞΕΠΓΟ ΦΑΟΕΟ KLEMSAN ΠΡΝΜΡ ΑΟΦΑΘΓΖΑΟ P1-SA 1 25, C1-SA ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝΠ 1 27,600 P1-SA C1-SA ΤΝΔΕΗ ΟΤΔΕΣΕΡΟΤ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΑΗ - ΔΙΑΔΟΥΗ ΦΑΗ - ΑΤΜΕΣΡΙΑ - ΠΑΝΩ ΚΑΣΩ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΑΗ ΓΝΖΠΕΞΕΠΓΟ ΠΑΟΕΟ KLEMSAN ΠΡΝΜΡ ΑΟΦΑΘΓΖΑΟ V1 ΚΝΛΝΦΑΠΗΘΝΠ 1 41, V1-S ΡΟΗΦΑΠΗΘΝΠ 1 41,800 V1 : ΤΝΓΔΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΤ - ΑΠΩΛΔΙΑ ΦΑΖ - ΡΤΘΜΙΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΑΖ - ΠΑΝΩ / ΚΑΣΩ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΑΖ V1-S : ΤΝΓΔΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΤ - ΑΠΩΛΔΙΑ ΦΑΖ - ΓΙΑΓΟΥΖ ΦΑΖ - ΡΤΘΜΙΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΑΖ - ΠΑΝΩ / ΚΑΣΩ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΑΖ 4-4

57 ΓΝΖΠΕΞΕΠΕΟ ΟΡΚΜΠΕΠΑΟ ΕΔ FP ,800 ΡΑΠΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΟΘΚΗΠΖ ΣΟΝΛΗΘΖΠ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖΠ V AC 30 75Hz 0,1 10 sec ΟΘΚΗΠΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΠΣΛΝΡΖΡΑΠ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΝ ΝΟΗΝ ΤΖΙΝΡΔΟΝ ΝΟΗΝ ΠΡΔΟΖΠΖ ΔΜΥΡΔΟΗΘΖ ΔΞΑΦΖ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑ ΠΠΠΥΟΔΠΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΠΡΖΟΗΜΖ 35 70Hz 35 70Hz 0,4Hz 1 C/O 10A 250V AC -5 C 70 C -20 C 80 C IP20 ΟΑΓΑ 4-5

58 ΞΜΚΖΗΑ KLEMSAN TR S 180/260V AC - 24V AC/DC 1 19, TR3524-M2 180/260V AC - 24V AC/DC 1 21, TR3524-M5 180/260V AC - 24V AC/DC 1 25,400 TR3524-M5 TR S 4-6

59 ΞΡΘΙΖΔΜΙΓΚΜΟ ΓΝΖΠΕΞΕΠΕΟ ΟΠΑΘΙΕΟ ΡΓΞΜΡ ΠΡΝΜΡ ΑΟΦΑΘΓΖΑΟ LC3 1 27,100 ΕΘΓΗΠΞΜΔΖΜ ΟΠΑΘΙΕΟ ΡΓΞΜΡ SE1 1 3,

60 5

61 ΞΑΓΓΟ ΝΖΚΑΗΜΟ ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ.ΠΖΙΕ/ΙΠ TS35/SΕ ΓΑΙΒΑΛΗΕΔ 1m 20 1, TS35/SZ ΓΑΙΒΑΛΗΕΔ 2m 40 1, TS35/F6 SZ ΓΑΙΒΑΛΗΕΔ ΓΗΑΡΟΖΡΖ 2m 40 1, TS35 ΑΛΝΓΗΥΚΔΛΖ 2m 40 1, TS35/F6 ΑΛΝΓΗΥΚΔΛΖ ΚΔ ΡΟΞΔΠ 2m 40 2, TS35/C ΑΛΝΓΗΥΚΔΛΖ ( 1,5cm βάθος) 2m 20 3, TS35/CF6 ΟΑΓΑ ΞΗΛ. ΓΗΑΡΟHTH ( 1,5cm ) 2m 20 2,820 TS35/SZ TS35/F6 SZ TS35 TS35/F6 TS35/C TS35/CF6 ΟΠΕΞΖΓΙΑΠΑ ΞΑΓΑΟ ΝΖΚΑΗΜΟ TS-S/M6 ΠΡΖΟΗΓΚΑ ΟΑΓΑΠ 10 0,

62 6

63 ΙΡΠΓΟ ΙΜΚΓΟ ERGOM ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH/ΟΡΟΗ ΖΗ 0,50-8 ΙΔΘΖ 500 5, ΖΗ 0,75-8 ΚΞΙΔ 500 5, ΖΗ 1-8 ΘΝΘΘΗΛΖ 500 5, ΖΗ 1,5-8 ΚΑΟΝ 500 5, ΖΗ 2,5-8 ΓΘΟΗ 500 7, HI 4-10 ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ , HI 6-12 ΞΟΑΠΗΛΖ 100 3, HI ΘΑΦΔ 100 4, HI ΙΔΘΖ 50 2, HI ΚΑΟΖ 50 4, HI ΘΝΘΘΗΛΖ 50 6, HI ΚΞΙΔ 50 10, HI ΘΗΡΟΗΛΖ 50 17, HI ΘΝΘΘΗΛΖ 25 9, HI ΚΞΙΔ 25 15, HI ΘΗΡΟΗΛΖ 25 19,400 ΙΡΠΓΟ ΔΖΝΘΓΟ ERGOM ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH/ΟΡΟΗ ΖΗ 2Σ0,50-8 ΙΔΘΖ , ΖΗ 2Σ0,75-8 ΚΞΙΔ , ΖΗ 2Σ1-8 ΘΝΘΘΗΛΖ , ΖΗ 2Σ1,5-8 ΚΑΟΖ , ΖΗ 2Σ2,5-10 ΓΘΟΗ , ΖΗ 2Σ4-12 ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 100 7, ΖΗ 2Σ6-14 ΞΟΑΠΗΛΖ , ΖΗ 2Σ10-14 ΘΑΦΔ , ΖΗ 2Σ16-14 ΙΔΘΖ 50 8,

64 ΑΗΞΜΔΓΗΠΓΟ SOFAMEL ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH /TMX Ρ6/5/6/8/ , Ρ10/5/6/8/ , Ρ16/5/6/8/10/ , Ρ25/6/8/10/ , Ρ35/6/8/10/12/ , Ρ50/6/8/10/12/14/ , Ρ70/8/10/ , Ρ70/14/ , Ρ95/8/10/ , Ρ95/14/ , Ρ120/8/10/12/14/ , Ρ150/10/12/14/16/ , Ρ185/10/12/14/16/ , Ρ240/10/12/14/16 5 5, Ρ300/12/14/16/20 5 7, Ρ400/16/ , Ρ500/16/ , Ρ630/ ,960 ΑΗΞΜΔΓΗΠΓΟ ΓΡΘΓΖΑΟ SOFAMEL ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH / TMX Κ , Κ , Κ , Κ , Κ , Κ , Κ , Κ , Κ , Κ , Κ , Κ , Κ , Κ ,

65 ΑΗΞΜΔΓΗΠΓΟ ΙΡΠΕΟ SOFAMEL ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH/TMX CP , CP , CP , CP , CP , CP ,828 ΑΗΞΜΔΓΗΠΓΟ ΟΠΓΚΜΖ SOFAMEL ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH/TMX ΡΟΔ-50/8/ , ΡΟΔ-70/8/ , ΡΟΔ-95/8/ , ΡΟΔ-120/8/ , ΡΟΔ-150/10/ , ΡΟΔ-185/10/ , ΡΟΔ-240/10/12 5 5,844 ΑΗΞΜΔΓΗΠΓΟ 90 SOFAMEL ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH/TMX Ρ90-10/ , Ρ90-16/ , Ρ90-25/8 50 0, Ρ90-35/8 50 0, Ρ90-50/ , Ρ90-70/ , Ρ90-95/ , Ρ90-120/ , Ρ90-150/ , Ρ90-185/ , Ρ90-240/16 5 6,

66 ΑΗΞΜΔΓΗΠΕΟ ΜΝΕΟ ΙΓ ΙΜΚΩΟΕ - ΟΓΖΞΑ ΗΡΗ ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH /TMX KYK-301 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:3,2 B:5,5 DØ:4,1 L:16,7 l: , KYK-351 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:3,7 B:5,5 DØ:4,1 L:19,6 l: , KYK-401 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:4,3 B:6,6 DØ:4,1 L:19,6 l: , KYK-501 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:5,3 B:8 DØ:4,1 L:21 l: , KYK-601 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:6,5 B:11,6 DØ:4,1 L:26,8 l: , KYK-801 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:8,4 B:11,6 DØ:4,1 L:26,8 l: , KYK-302 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:3,2 B:6,4 DØ:4,5 L:17,5 l: , KYK-402 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:4,3 B:8,5 DØ:4,5 L:22 l: , KYK-502 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:5,3 B:8,5 DØ:4,5 L:22 l: , KYK-602 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:6,5 B:12 DØ:4,5 L:27 l: , KYK-802 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:8,4 B:12 DØ:4,5 L:27 l: , KYK-1002 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:10,5 B:13,6 DØ:4,5 L:30,7 l: , KYK-406 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:4,3 B:9,5 DØ:6,5 L:25,5 l:12, , KYK-506 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:5,3 B:9,5 DØ:6,5 L:27 l:12, , KYK-606 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:6,5 B:12 DØ:6,5 L:29 l:12, , KYK-806 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:8,4 B:15 DØ:6,5 L:33,7 l:12,5 50 0, KYK-1006 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:10,5 B:15 DØ:6,5 L:33,7 l:12,5 50 0, KYK-1206 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:13 B:19,2 DØ:6,5 L:38,1 l:12,5 50 0,161 ΑΗΞΜΔΓΗΠΕΟ ΑΗΖΔΜΟ ΙΓ ΙΜΚΩΟΕ - ΟΓΖΞΑ ΗΖΗ ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH / TMX KIK ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:12 B:1,9 DØ:4 L:21,5 l:9, , KIK ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:12 B:1,9 DØ:4,5 L:22 l: , ΘΗΘ 6 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:14,5 B:2,7 DØ:6,8 L:27 l: ,116 ΑΗΞΜΔΓΗΠΕΟ ΔΖΑΘΜ ΙΓ ΙΜΚΩΟΕ - ΟΓΖΞΑ KCK ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH / TMX KCK-301 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:3,2 B:5,8 DØ:4,1 L:21 l: , KCK-351 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:3,7 B:6,4 DØ:4,1 L:20,6 l: , KCK-401 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:3,7 B:7,2 DØ:4,1 L:20,6 l: , KCK-501 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:5,3 B:8 DØ:4,1 L:21 l: , KCK-601 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:6,5 B:12 DØ:4,1 L:27,2 l: , KCK-352 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:3,7 B:5,7 DØ:4,5 L:21 l: , KCK-402 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:4,3 B:7,2 DØ:4,5 L:21 l: , KCK-502 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:5,3 B:8,1 DØ:4,5 L:22 l: , KCK-602 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:6,5 B:12 DØ:4,5 L:27,2 l: , KCK-406 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:4,3 B:8,5 DØ:6,5 L:25,2 l:12, , KCK-506 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:5,3 B:9,5 DØ:6,5 L:25,2 l:12, , KCK-606 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:6,4 B:12 DØ:6,8 L:31,2 l:12,5 50 0,093 ΑΗΞΜΔΓΗΠΕΟ ΟΦΑΖΞΖΗΜΟ ΝΘΕΞΕΟ ΙΜΚΩΟΕ - ΟΓΖΞΑ KFT ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH / TMX KFT-1040 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:Ø4 DØ:4 L:23 l:10, , KFT-2050 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:Ø5 DØ:4,5 L:23 l:11, , KFT-5050 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:Ø5 DØ:5,5 L:23 l:13,8 50 0,

67 ΑΗΞΜΔΓΗΠΕΟ ΦΑΟΠΜΚ ΘΕΘΡΗΜΟ ΙΓ ΙΜΚΩΟΕ - ΟΓΖΞΑ KFD ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH /TMX KFD-1288 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:2,8X0,8 DØ:4 L:18,5 l: , KFD-1488 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:4,8X0,8 DØ:4 L:9 l: , KFD-1638 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:6,4X0,8 DØ:4 L:21 l: , KFD-2488 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:4,8X0,8 DØ:4,5 L:18,7 l:9, , KFD-2638 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:6,3X0,8 DØ:4,5 L:20,3 l:9, , KFD-5638 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:6,4X0,8 DØ:5,5 L:23,5 l:12, ,117 ΑΗΞΜΔΓΗΠΕΟ ΦΑΟΠΜΚ ΑΞΟΓΚΖΗΜΟ ΙΓ ΙΜΚΩΟΕ - ΟΓΖΞΑ KFE ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH /TMX KFE-1288 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:2,8X0,8 DØ:4 L:19,2 l: , KFE-1488 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:4,8X0,8 DØ:4 L:19,2 l: , KFE-1638 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:6,4X0,8 DØ:4 L:21,2 l: , KFE-2488 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:4,8X0,8 DØ:4,5 L:18,5 l: , KFE-2638 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:6,4X0,8 DØ:4,5 L:21,2 l: , KFE-5638 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:6,3X0,8 DØ:6,8 L:23,8 l: ,090 ΑΗΞΜΔΓΗΠΕΟ ΦΑΟΠΜΚ ΝΘΕΞΕΟ ΙΜΚΩΟΕ - ΟΓΖΞΑ IKFD ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH /TMX IKFD-1288 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:2,8X0,8 DØ:4 L:20 l: , IKFD-1488 ΘΝΘΘΗΛΝΠ(0,5-1,5mm) Α:4,8X0,8 DØ:4 L:20 l: , IKFD-1638 ΘΝΘΘΗΛΝΠ(0,5-1,5mm) Α:6,3X0,8 DØ:4 L:22 l:10, , IKFD-2488 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:4,8X0,8 DØ:4,5 L:20 l: , IKFD-2638 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:6,3X0,8 DØ:4,5 L:22 l:10, , IKFD-5638 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:6,3X0,8 DØ:5,5 L:23 l:13,7 75 0,142 ΑΗΞΜΔΓΗΠΕΟ ΦΑΟΠΜΚ ΑΞΟΓΚΖΗΜΟ / ΘΕΘΡΗΜΟ ΙΓ ΙΜΚΩΟΕ- ΟΓΖΞΑ KPB ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH /TMX KPB-1638 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:6,4X0,8 DØ:4,5 L:20,3 l:9, , KPB-2638 ΚΞΙΔ (4-6mm) Α:6,4X0,8 DØ:5,5 L:20,3 l:9, , ΘΟΒ-5638 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:6,4X0,8 DØ:5,5 L:23,3 l:12,5 75 0,126 ΑΗΞΜΔΓΗΠΕΟ ΙΜΡΦΑ ΙΓ ΙΜΚΩΟΕ - ΟΓΖΞΑ KΙΓ ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH /TMX ΘΚΔ-251 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) DØ:4,1 L:26 l: , ΘΚΔ-252 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) DØ:4,6 L:26 l: , ΘΚΔ-256 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) DØ:6,4 L:26 l: ,100 ΑΗΞΜΔΓΗΠΕΟ ΟΦΑΖΞΖΗΜΟ ΑΞΟΓΚΖΗΜΟ ΙΓ ΙΜΚΩΟΕ - ΟΓΖΞΑ ΗΙΠ ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH /TMX ΘΚΡ-1040 ΘΝΘΘΗΛΝΠ (0,5-1,5mm) Α:Ø4 DØ:4 L:20,3 l:9, , ΘΚΡ-2050 ΚΞΙΔ (1,5-2,5mm) Α:Ø5 DØ:4,5 L:20,3 l:9, , ΘΚΡ-5050 ΘΗΡΟΗΛΝΠ (4-6mm) Α:Ø5 DØ:5,5 L:23,3 l:12, ,

68 7

69 ΓΛΑΓΞΖΟΠΕΞΑΟ ΝΖΚΑΗΜΟ FF m3h 230V AC 1 134, FF018 13W 16m3h 230V AC 1 64, FF018 15W 42m3h 230V AC 1 72, FF018 15W 68m3h 230V AC 1 85,500 ΦΖΘΠΞΜ ΓΛΑΓΞΖΟΠΕΞΑ ΦΗΙΡΟΝ ΔΜΑΔΟΗΠΡΖΟΑ , ΦΗΙΡΟΝ ΔΜΑΔΟΗΠΡΖΟΑ , ΦΗΙΡΟΝ ΔΜΑΔΟΗΠΡΖΟΑ ,000 ΘΓΞΙΜΟΠΑΠΓΟ KTO C ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ NC 1 17, KTS C ΤΜΖΠ ΛΝ 1 17, ZR C NO+NC ΤΜΖΠ ΘΔΟΚ/ΠΖΠ 1 36, FTS 011 ΤΜΖΠ FIX ON 50 C OFF 40 C 1 15, FTO 011 ΘΔΟΚ/ΠΖΠ FIX ON 5 C OFF15 C 1 15, FTD 011 ΤΜΖΠ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ FIX 1 28,280 ΘΡΝ 011 KTS 011 ZR 011 FTS 011 FTO 011 FTD 011 ΡΓΞΜΟΠΑΠΕΟ ΓΟΝΠΡΑΡΖΠ MFR εως 95% RH 1 89,

70 ΘΓΞΙΜΟΠΜΖΓΖΜ HGK HGK047 20W V AC/DC 1 33,000 ΘΓΞΙΜΟΠΜΖΓΖΜ HG HG140 45W V AC/DC 1 48, HG140 60W V AC/DC 1 68, HG W V AC/DC 1 76, HG W V AC/DC 1 98,000 ΘΓΞΙΜΟΠΜΖΓΖΜ RC RC016 8W 1 17, RC016 10W 1 21, RC016 13W 1 23,000 FAN HEATER HGL V AC / 250W 1 134, HGL V AC / 400W 1 147,000 ΙΝΑΘΑΚΠΓΔΑ ΟΡΚΓΞΓΓΖΜΡ Δ/27 ΙΑΚΞΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ DL ,300 ΦΩΠΖΟΠΖΗΜ ΝΖΚΑΗΜΟ PL 11W / ΠΝΘΝ ΞΟΗΕΑ SL , PL 11W SL ,

71 8

72 ΝΘΑΟΠΖΗΜ ΙΝΜΡΠΜΚ Φ22 ΙΓ ΓΝΑΦΕ EMAS B100DK ΘΝΘΘΗΛΝ NC 10 2, B100D ΞΟΑΠΗΛΝ NΝ 10 2, B100DS ΘΗΡΟΗΛΝ NΝ 10 2, B100DB ΚΑΟΝ NΝ 10 2, B100DΚ ΚΞΙΔ NΝ 10 2, B132Θ2 ΓΗΞΙΝ 10 5, B132Θ1Θ ΓΗΞΙΝ ΞΔΟΤΥΚΔΛΝ 10 5,180 ΙΓΠΑΘΘΖΗΜ ΙΝΜΡΠΜΚ Φ22 ΙΓ ΓΝΑΦΕ LAY5-BA21 ΚΑΟΝ 20 1, LAY5-BA31 ΞΟΑΠΗΛΝ 20 1, LAY5-BA51 ΘΗΡΟΗΛΝ 20 1, LAY5-BA42 ΘΝΘΘΗΛΝ 20 1,500 ΝΘΑΟΠΖΗΜ ΙΑΚΖΠΑΞΖ Φ Β200Δ STOP Φ40 ΚΔ ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ 10 3,380 ΙΓΠΑΘΘΖΗΜ ΙΑΚΖΠΑΞΖ Φ LAY5-BS542 ΚΑΛΗΡΑΟΗ STOP ΚΔ ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ 20 2,270 ΘΡΚΖΓΟ LED AD22-22DS ΘΝΘΘΗΛΖ 12V AC/DC 10 0, ΘΝΘΘΗΛΖ 24V AC/DC 10 0, ΞΟΑΠΗΛΖ 24V ΑC/DC 10 0, ΘΗΡΟΗΛΖ 24V AC/DC 10 0, ΘΝΘΘΗΛΖ 220V AC 10 0, ΞΟΑΠΗΛΖ 220V AC 10 0, ΘΗΡΟΗΛΖ 220V AC 10 0,

73 BUZZER Φ22 AD60C-22NSD ( ΒΜΙΒΕΠΕΟ & ΘΡΚΖΑ ) ΒUZZER 12V AC/DC 10 2, ΒUZZER 24V AC 10 2, ΒUZZER 230V AC 10 2,200 ΝΘΑΟΠΖΗΜΖ ΔΖΑΗΜΝΠΓΟ Φ22 ΙΓ ΓΝΑΦΕ EMAS , , ΚΔ ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ , ΚΔ ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ , ΚΔ ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ ΠΡΝ 2 ΘΔΠΖ , Β102Α ΘΙΔΗΓΗ , Β102Α3 ΘΙΔΗΓΗ ,150 ΙΓΠΑΘΘΖΗΜΖ ΔΖΑΗΜΝΠΓΟ Φ22 ΙΓ ΓΝΑΦΕ LAY5-BD25 ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΠ , LAY5-BD33 ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΠ ,270 ΓΛΑΞΠΕΙΑΠΑ ΙΝΜΡΠΜΚ EMAS Β1 ΔΞΑΦΖ ΛΝ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 10 1, Β2 ΔΞΑΦΖ ΛC ΞΙΑΠΡΗΘΖ 10 1, Β3 ΔΞΑΦΖ ΙΣΛΗΑΠ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 10 1, ΒΔΒ Φ22 ΘΑΙΚΑΡΑ ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ 10 0,900 ΙΓΠΑΘΘΖΗΓΟ ΓΝΑΦΓΟ BE101 NO 10 0, BE102 NC 10 0,

74 ΔΖΑΗΜΝΠΓΟ ΝΓΞΖΟΠΞΜΦΖΗΜΖ X10A 1 4, X16A 1 4, X20A 1 5, X25A 1 7, X32A 1 8, X40A 1 13, X10A 1 5, X20A 1 6, X10A 1 7, X16A 1 7, X20A 1 8, X25A 1 11, X32A 1 13, X40A 1 19, X50A 1 26, X63A 1 28, X80A 1 33, X100A 1 54, X125A 1 59, X160A 1 62, X10A 1 8, X16A 1 8, X20A 1 9, X25A 1 13, X32A 1 15, X40A 1 24, X50A 1 32, X63A 1 34, X80A 1 40,

75 ΔΖΑΗΜΝΠΓΟ EMERGENCY X20A EMERGENCY 1 5, X25A EMERGENCY 1 7, X32A EMERGENCY 1 8, X40A EMERGENCY 1 12, X20A EMERGENCY 1 8, X25A EMERGENCY 1 11, X32A EMERGENCY 1 15, X40A EMERGENCY 1 22, X50A EMERGENCY 1 30, X63A EMERGENCY 1 31, X80A EMERGENCY 1 34, X100A EMERGENCY 1 51, X125A EMERGENCY 1 58,470 ΔΖΑΗΜΝΠΓΟ ΝΓΞΖΟΠΞΜΦΖΗΜΖ Μ-Ρ-Δ Ν--Γ 3Σ20Α 1 16, Ν--Γ 3Σ25Α 1 25, Ν--Γ 3Σ32Α 1 32, Ν--Γ 3Σ40Α 1 44, Ν--Γ 3Σ50Α 1 59, Ν--Γ 3Σ63Α 1 64, Ν--Γ 3Σ80Α 1 77, Ν--Γ 3Σ100Α 1 99,

76 ΔΖΑΗΜΝΠΓΟ ΝΓΞΖΟΠΞΜΦΖΗΜΖ X10A 1 5, X16A 1 6, X20A 1 6, X25A 1 9, X40A 1 16, X20A 1 9, X10A 1 11, X16A 1 11, X20A 1 12, X25A 1 19, X32A 1 22, X40A 1 33, X50A 1 46, X63A 1 50, X80A 1 58, X100A 1 61, X10A 1 13, X16A 1 14, X20A 1 15, Σ25Α 1 21, Σ32Α 1 28, Σ40Α 1 62, Σ50Α 1 68, Σ63Α 1 73, Σ80Α 1 77, Σ100Α 1 93, Σ125Α 1 97,

77 ΙΝΜΡΠΜΚΖΓΞΓΟ ΝΘΑΟΠΖΗΓΟ ΚΞΝΡΝΛΗΔΟΑ ΘΔΛΖ 1 ΘΔΠΖΠ 1 1, ΚΞΝΡΝΛΗΔΟΑ ΘΔΛΖ 2 ΘΔΠΔΥΛ 1 1, ΚΞΝΡΝΛΗΔΟΑ ΘΔΛΖ 3 ΘΔΠΔΥΛ 1 2, ΚΞΝΡΝΛΗΔΟΑ ΘΔΛΖ 4 ΘΔΠΔΥΛ 1 3, ΚΞΝΡΝΛΗΔΟΑ ΘΔΛΖ 5 ΘΔΠΔΥΛ 1 3,450 ΟΓΖΞΕΚΓΟ ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH MS190 24V DC 1 8, MS V AC 1 8,820 ΗΜΡΔΜΡΚΖΑ EBL1505 ΘΝΓΝΛΗ 24V DC 1 15, EBL1505 ΘΝΓΝΛΗ 110V AC 1 15, EBL1505 ΘΝΓΝΛΗ 230V AC 1 15,50 ΟΠΡΝΖΜΘΘΕΝΠΓΟ PG , PG , PG , PG , PG , PG , PG , PG , PG ,250 ΙΜΚΩΠΕΞΓΟ SM-35 Κ6 20 0, SM-35 Κ8 20 0, SM-51 M8 10 0, SM-76 M ,670 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη νη βίδεο. 8-6

78 ΓΛΑΓΞΖΟΠΕΞΓΟ X150X50 230V 1 29, X12 12V DC 1 10, X12 24V DC 1 10, X12 24V AC 1 10, X12 110V AC 1 10, X12 110V DC 1 10, X12 230V AC ΠΡΔΛΝΠ 1 10, X12 230V AC 1 10, X9 12V DC 1 10, X9 24V DC 1 10, X9 24V AC 1 10, X9 110V AC 1 10, X9 230V AC 1 10, X8 12V DC 1 10, X8 24V DC 1 10, X8 24V AC 1 10, X8 110V AC 1 10, X8 230V AC 1 10, ΞΙΔΓΚΑ 12Σ12 1 1, ΞΙΔΓΚΑ 9Σ9 1 1, ΞΙΔΓΚΑ 8Σ8 1 1,370 ΜΞΓΑΚΑ ΑΚΑΘΜΓΖΗΑ ΑΚΞΔΟΝΚΔΡΟΝ 72Σ72 ΣΥΟΗΠ ΔΛΓΔΗΜΖ 1 6, ΑΚΞΔΟΝΚΔΡΟΝ 96Σ96 ΣΥΟΗΠ ΔΛΓΔΗΜΖ 1 6, ΒΝΙΡΝΚΔΡΟΝ 72Σ72 ΚΔ ΔΛΓΔΗΜΖ 1 6, ΒΝΙΡΝΚΔΡΟΝ 96Σ96 ΚΔ ΔΛΓΔΗΜΖ 1 6,800 ΓΚΔΓΖΛΓΖΟ ΓΖΑ ΜΞΓΑΚΑ ΑΚΑΘΜΓΖΗΑ ΣΣ ΔΛΓΔΗΜΖ ΑΚΞΔΟΝΚΔΡΟΝ 72Σ72-96Σ96 1 0,350 60/5-100/5-150/5-200/5-250/5-300/5-400/5-500/5-600/5 8-7

79 ΙΓΠΑΘΘΖΗΜΖ ΙΖΚΖ ΔΖΑΗΜΝΠΓΟ ΚΑ111 ΝΛ-OFF 1Ο 1 3, ΚΑ112 ΝΛ-OΛ 1Ο 1 3, ΚΑ113 ΝΛ-OFF-OΛ 1Ο 1 3, ΚΑ121 ΝΛ-OFF 2Ο 1 5, ΚΑ122 ΝΛ-OΛ 2Ο 1 5,700 ΠΓΞΙΑΠΖΗΜΖ ΔΖΑΗΜΝΠΓΟ ΝΘΑΟΠΖΗΕ ΟΓΖΞΑ L5 EMAS L5K13PUM , L5K13MUM , L5K13MIP , L5K13MEL , L5K13MEP , L5K13MEM , L5K13MEP , L5K13MEM , L5K13SOM , L5K13SOP , L5K13SOM , L5K13REM , L5K13REF , L5K13PUM211R 1 9, L5K23LUM , L5K23LUM ,

80 ΠΓΞΙΑΠΖΗΜΖ ΔΖΑΗΜΝΠΓΟ ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ ΟΓΖΞΑ L2 EMAS L2K13PUM , L2K13MIP , L2K13MUM , L2K13SOP , L2K13SOM , L2K13SOM , L2K13MEP , L2K13MEP ,400 ΠΓΞΙΑΠΖΗΜΖ ΔΖΑΗΜΝΠΓΟ ΟΠΓΓΑΚΕ ΟΓΖΞΑ L6 IP67 EMAS L61K13PUM , L61K13MUM , L61K13MEP ,600 ΙΝΜΡΠΜΚ ΝΜΞΠΑΟ BS1012 NO & NC ΔΞΑΦΖ 20 2,680 ΓΖΞΖΟΠΕΞΖΑ ΓΓΞΑΚΩΚ ΘΔΠΔΥΛ 1 ΡΑΣΡΖΡΑΠ 1 18, ΘΔΠΔΥΛ + EMERGENCY 2 ΡΑΣΡΖΡ 1 22, ΘΔΠΔΥΛ + EMERGENCY 2 ΡΑΣΡΖΡ 1 45, ΘΔΠΔΥΛ + EMERGENCY 2 ΡΑΣΡΖΡ 1 61, ΘΔΠΔΥΛ + EMERGENCY 2 ΡΑΣΡΖΡ 1 76,

81 FLOTER BSY-2 ΦΙΝΡΔΟ 2 mt 1 9, BSY-2 ΦΙΝΡΔΟ 5 mt 1 11, BSY-2 ΦΙΝΡΔΟ 10 mt 1 18,900 ΘΓΞΙΜΙΑΓΚΕΠΖΗΑ EMAS MKS1TM 0,25-0,40Α 10 25, MKS1TM 0,4-0,6Α 10 25, MKS1TM 0,60-1,0Α 10 25, MKS1TM 1,0-1,6Α 10 25, MKS1TM 1,6-2,5Α 10 25, MKS1TM 2,5-4,0Α 10 26, MKS1TM 4,0-6,30Α 10 26, MKS1TM 6,30-10,0Α 10 26, MKS1TM 10,0-16,0Α 10 26, MKS1TM 16,0-20,0Α 10 29, MKS1TM 20,0-25,0Α 10 29, MKS1-K ΘΝΡΗ ΘΔΟΚΝΚΑΓΛΖΡΗΘΝ 10 7, BOS ΒΝΖΘΖΡΗΘΖ ΔΞΑΦΖ ,800 ΝΜΘΡΜΞΓΑΚΜ K.R.K KMM01U (ΔΛΓΔΗΜΖ VOLT,AMPER & HZ) 1 67,000 ΙΓΠΑΟΕΙΑΠΖΟΠΓΟ ΓΚΠΑΟΓΩΟ DX D.X.30 60/5A 1 5, D.X /5A 1 5, D.X /5A 1 5, D.X /5A 1 5, D.X /5A 1 5, D.X /5A 1 5, D.X /5A 1 5,

82 9

83 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΣΕ ΘΕΡΜΟΣΑΣΕ ΞΜΚΜΔΖΑΗΜΝΠΕΟ ΝΞΖΔΑΟ GEV ΗΩΔΖΗΜΟ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΡΟΗ. TIMH/TMX ΣΟΝΛΝΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΠΝΘΝ 15GD/3A 6 7,000 ΞΜΚΜΔΖΑΗΜΝΠΓΟ ΗΜΡΞΔΖΟΠΜΖ Σ min 1 30, Σ min 1 30, Σ min 1 30, Σ h 1 32, Σ h 1 28, Σ h 1 39,40 ΘΓΞΙΜΟΠΑΠΓΟ FINDER T.01.1 ΓΗΚΔΡΑΙΙΗΘΝΠ ΚΔ ON-OFF ΘΝΚΞΗ 1 15, ΗΡ.31 (0000) ΙΔΘΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΤΖΦΗΑΘΝΠ 3V DC 1 36,00 ΣΔΗΚΥΛΑΠ - ΘΔΟΝΠ, ΖΚΔΟΑΠ - ΛΣΡΑΠ ΗΡ.31 (2000) ΚΑΟΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΤΖΦΗΑΘΝΠ 3V DC 1 36,00 ΣΔΗΚΥΛΑΠ - ΘΔΟΝΠ, ΖΚΔΟΑΠ - ΛΣΡΑΠ ΗΡ.41 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΚΔ ΟΝΓΑΘΗ 1 30,00 ΡΔΞΜΟΠΑΠΕΟ ΓΝΑΦΕΟ ΓΟΝΠΡΑΡΖΠ ΔΞΑΦΖΠ ΗΚΗΡ 1 15,00 9-1

84 10

85 ΠΔΗΟΖΛΔΠ - ΦΑΟΝΗ - FLASH ΟΓΖΞΕΚΓΟ ΟΓΖΞΑ MICRO ( ON : ), IP 42 W10 N MICRO W10 N 12V DC 94dB 1 29,50 W10 AT MICRO W10 N 24V DC 98dB 1 29, MICRO W10 AT 230V AC 92dB 1 55,50 ΟΓΖΞΕΚΓΟ ΟΓΖΞΑ CELERE ( ON:1', OFF:10' ), IP MINI CELERE 12V AC/DC 101dB 1 60, MINI CELERE 24V AC/DC 102dB 1 60, MINI CELERE 48V AC/DC 102dB 1 60, MINI CELERE 110V AC/DC 100dB 1 60, MINI CELERE 230V AC/DC 102dB 1 60, CELERE 24V AC/DC 109dB 1 114, CELERE 110V AC/DC 109dB 1 114, CELERE 230V AC/DC 109dB 1 114, SUPER CELERE 24V AC/DC 115dB 1 170, SUPER CELERE 110V AC/DC 116dB 1 152, SUPER CELERE 230V AC/DC 116dB 1 152,00 ΟΓΖΞΕΚΓΟ ΟΓΖΞΑ CELEREST ( ON:1', OFF: 10' ), IP MINI CELEREST 24V AC/DC 97dB 1 74, MINI CELEREST 230V AC/DC 97dB 1 74, CELEREST 24V AC/DC 106dB 1 138, CELEREST 110V AC/DC 106dB 1 138, CELEREST 230V AC/DC 106dB 1 138, SUPER CELEREST 24V AC/DC 114dB 1 192, SUPER CELEREST 230V AC/DC 115dB 1 175,00 ΟΓΖΞΕΚΓΟ ΝΜΘΓΙΜΡ CELERSON ( ON: ), IP CELERSON CN1F 230V AC 112dB , CELERSON CN3F 380V AC 112dB ,

86 SE ΟΓΖΞΕΚΓΟ ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΕ ΟΓΖΞΑ SE, IP V SE 12/35 MS V AC/DC 102/114dB 1 146,00 SE SE 12/36 MS32 240V AC 108/113dB 1 162,00 240V ΗΜΞΚΓΟ ΟΓΖΞΑ SAI ( ON: ) SAI MICRO 24V AC IP 65 95dB 1 43, SAI MICRO 110V AC IP65 95dB 1 43, SAI MICRO 230V AC IP54 95dB 1 43, SAI 24V AC IP54 105dB 1 82, SAI 230V AC IP54 105dB 1 82,00 ΗΜΞΚΓΟ ΟΓΖΞΑ SAI SD ( ON: ) SAI SD MICRO 24V AC IP65 95dB 1 47, SAI SD MICRO 230V AC IP65 95dB 1 47, SAI SD 24VAC IP54 105dB 1 95, SAI SD 230V AC IP54 105dB 1 95,00 ΗΜΡΔΜΡΚΖΑ ΟΓΖΞΑ CEAD I65 ( ON: ), IP CEAD ΓΘΟΗ 24V AC 165 H=78mm, Ø 168mm 1 80, CEAD ΓΘΟΗ 230V AC 165 H=78mm, Ø 168mm 1 80, CEAD ΓΘΟΗ 24V DC 165 CEADEL H=78mm, Ø168mm 1 100,00 ΦΑΞΜΟΓΖΞΕΚΓΟ ΟΓΖΞΑ SIRLAMP, 5 ΕΩΚ ( ΜΚ : ) SIRLAMP 24V DC 5W IP30 86,5-97dB ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 130, SIRLAMP 240V AC 5W IP30 86,5-97dB ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 180,00 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 5W 10-2

87 ΦΑΞΜΟΓΖΞΕΚΓΟ ΙΖΚΖ ΟΓΖΞΑ MICROLAMP A FCL ( ON: ), IP30 5W 75dB MICROLAMP 24V AC / DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 71, MICROLAMP 230V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 71, MICROLAMP 230V AC ΘΝΘΘΗΛΖ 1 71,00 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 5W ΦΑΞΜΟΓΖΞΕΚΓΟ ΙΖΚΖ ΟΓΖΞΑ CTL A 600 FCL ( ON : ), IP30 5W 65dB CTL A 600 FCL 24V AC / DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 50, CTL A 600 FCL 24V AC / DC ΘΝΘΘΗΛΖ 1 50, CTL A 600 FCL 230V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 50, CTL A 600 FCL 230V AC ΘΝΘΘΗΛΖ 1 50,00 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 5W ΦΑΞΜΟΓΖΞΕΚΑ ΙΖΚΖ ΟΓΖΞΑ CTL A 900 FCL ( ON : ), IP30 10W 72dB CTL A 900 FCL 24V AC / DC ΘΝΘΘΗΛΖ 1 89,50 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 10W ΟΓΖΞΕΚΑΗΖΑ ΟΓΖΞΑ BIP ΙΓ LED ( ON : ) IP30 BIP BIP81 24V AC / DC 72dB 1 38,00 BIP BIP81 230V AC 72dB 1 38, BIP84 24V AC / DC 80dB 1 66,00 BIP BIP84 230V AC 80dB 1 66, BIP92 24V AC / DC 75dB 1 41, BIP92 230V AC 75dB 1 41, ΑΛΡΑΞΡΝΟΑΠ ΓΗΑ ΠΔΗΟΖΛΑΘΗ BIP 1 7,50 ΑΛΡΑΞΡΝΟΑΠ ΟΓΖΞΕΚΑΗΖ BIMF ( ON : ) IP BIMF 5T 2B V AC / DC 1 67,

88 ΝΓΞΖΟΠΞΜΦΖΗΜΖ ΦΑΞΜΖ ΟΓΖΞΑ ROTOMICRO 25W ROTOMICRO 24V DC ΘΝΘΘΗΛΝΠ 1 98, ROTOMICRO 24V DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 98, ROTOMICRO 230V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 98, ROTOMICRO 230V AC ΘΝΘΘΗΛΝΠ 1 98,00 FLASH ΟΓΖΞΑ MICROLAMP LMT, IP MICROLAMP 12-48V DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 40, MICROLAMP 12-48V DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 40, MICROLAMP V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 40, MICROLAMP V AC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 40,50 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 5W FLASH ΟΓΖΞΑ MINIFLASH, IP 54 E MINIFLASH N L MT V AC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 114, MINIFLASH E27 LMT 12-48V DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 114, MINIFLASH E27 LMT V AC KOKKINO 1 114,00 N L MINIFLASH E27 LMT V AC ΘΗΡΟΗΛΝ 1 114,00 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 25W FLASH ΟΓΖΞΑ CTL 600, IP CTL V DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 39, CTL V DC KOKKINO 1 39, CTL V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 39, CTL V AC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 39,00 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 5W 10-4

89 FLASH ΟΓΖΞΑ CTL CTL 900L 12-48V DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 66, CTL 900L 12-48V DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 66, CTL 900L V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 66, CTL 900L V AC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 66,50 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 10W FLASH ΟΓΖΞΑ CTL CTL 1200L 12-48V DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 90, CTL 1200L V ΑC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 90,00 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 25W FLASH ΟΓΖΞΑ LAMPALLARM, IP LAMPALLARM 12-48V DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 139, LAMPALLARM 12-48V DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 139, LAMPALLARM V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 139, LAMPALLARM V AC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 139,00 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 40W ΝΓΞΖΟΠΞΜΦΖΗΜΖ ΦΑΞΜΖ ΟΓΖΞΑ BABYROT,HTOR H=332mm Ø111mm BABYROT IP65 20W 230VAC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 163, BABYROT IP65 20W 230VAC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 163, BABYROT IP65 10W 24V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 118, BABYROT IP65 10W 24V AC/DC KOKKINO 1 118, BABYROT IP65 10W 230V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 135, BABYROT IP65 10W 230V AC KOKKINO 1 135,00 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 20W 10-5

90 FLASH ΟΓΖΞΑ BABYFLASH, IP 65 ( ΘΑΙΝΑ XENON ), 2J 1F H=332 mm, Ø 111mm BABYFLASH 12-24V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 186, BABYFLASH 12-24V AC/DC KOKKINO 1 186, BABYFLASH 230V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 161, BABYFLASH 230V AC KOKKINO 1 161,50 ΦΑΞΜΖ ΟΡΚΓΜΡΟ ΦΩΠΖΟΙΜΡ ΟΓΖΞΑ BABYLAMP F 3,IP65, F MT H=332mm Ø111mm ΦΑΟΝΠ BABYLAMP V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 61, ΦΑΟΝΠ BABYLAMP V AC/DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 61,00 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 25W FLASH ΟΓΖΞΑ BABYLAMP 3,IP65, L MT H=332mm Ø111mm FLASH BABYLAMP V DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 109, FLASH BABYLAMP V DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 109, FLASH BABYLAMP V ΑC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 109, FLASH BABYLAMP V ΑC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 109,00 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 25W ΟΡΚΓΜΡΟ ΦΩΠΖΟΙΜΡ ΟΡΚΑΞΙΜΘΜΓΜΡΙΓΚΑ ΟΓΖΞΑ TWS F, IP TWS F V AC/DC ΚΞΙΔ 1 19, TWS F V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 19, TWS F V AC/DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 19, TWS F V AC/DC ΞΟΑΠΗΛΝ 1 19, TWS F V AC/DC ΘΗΡΟΗΛΝ 1 19,00 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 5W 10-6

91 FLASH ΟΡΚΑΞΙΜΘΜΓΜΡΙΓΚΑ ΟΓΖΞΑ TWS L, IP TWS L 12-48V DC ΚΞΙΔ 1 56, TWS L 12-48V DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 56, TWS L 12-48V DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 56, TWS L 12-48V DC ΞΟΑΠΗΛΝ 1 56, TWS L 12-48V DC ΘΗΡΟΗΛΝ 1 56, TWS L V AC ΚΞΙΔ 1 56, TWS L V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 56, TWS L V AC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 56, TWS L V AC ΞΟΑΠΗΛΝ 1 56, TWS L V AC ΘΗΡΟΗΛΝ 1 56,00 Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ιακπηήξαο BA 15d 5W BS ΓΛΑΞΠΕΙΑΠΑ ΓΖΑ ΟΓΖΞΑ TWS ΒΑΠΖ ΘΑΞΔΙΝ BC 1 29,50 ΑΜΝΛΑΠ ΘΑΞΔΙΝ ΠΔΗΟΖΛΑ IP V AC/DC 1 55, ΘΑΞΔΙΝ ΠΔΗΟΖΛΑ IP V AC 1 55,00 BP ΒΑΠΖ ΓΑΞΔΓΝ BS 1 7, ΑΛΡΑΞΡΝΟΑΠ Θ-Θ 1 5, ΑΜΝΛΑΠ 10cm PR 1 6,00 BP ΒΑΠΖ ΡΝΗΣΝ ΚΝΛΖ BP1 1 10, ΒΑΠΖ ΡΝΗΣΝ ΓΗΞΙΖ BP2 1 11,50 ΒΑΠΖ & ΒΑΠΖ & ΑΜΝΛΑΠ ΓΑΞΔΓΝ BS & PR 1 13,00 ΑΜΝΛΑΠ ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΓΟ ΗΜΞΚΓΟ ΟΓΖΞΑ SEM ( ΜΚ : ), IP SEM 24V DC 1 30, SEM 24V AC 1 30, SEM 110V AC 1 30, SEM 240V AC 1 30,

92 ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΑ ΦΑΚΑΞΖΑ ΗΡΗΘΜΦΜΞΖΑΟ, ΟΡΚΓΜΡΟ ΦΩΠΖΟΙΜΡ SMFR 6.3F 240V AC ΘΝΘΘΗΛΝ-ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ-ΞΟΑΠΗΛΝ 1 112, SMFR 9.3F 240V AC ΘΝΘΘΗΛΝ-ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ-ΞΟΑΠΗΛΝ 1 142, SMFR 12.3F 240V AC ΘΝΘΘΗΛΝ-ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ-ΞΟΑΠΗΛΝ 1 264,00 ΘΑΙΝΠΕΞΓΟ W 24V BA 15d 1 1,95 5W W 48V BA 15d 1 1, W 130V BA 15d 1 2, W 240V BA 15d 1 2, W 24V BA 15d 1 3,65 25W W 130V BA 15d 1 4, W 240V BA 15d 1 4, W 24V BA 15d 1 3,95 40W W 130V BA 15d 1 4, W 240V BA 15d 1 4,

93 ΘΑΙΝΓΟ LED E27 ΟΕΙΑΠΜΔΜΠΕΟΕΟ FEU LED ΘΝΘΘΗΛΖ ΙΑΚΞΑ ( ΓΗΑΚΔΡΟΝΠ 190 ) 1 161, FEU LED ΘΝΘΘΗΛΖ ΙΑΚΞΑ ( ΓΗΑΚΔΡΟΝΠ 276 ) 1 201, FEU LED ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΙΑΚΞΑ ( ΓΗΑΚΔΡΟΝΠ 190 ) 1 161, FEU LED ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΙΑΚΞΑ ( ΓΗΑΚΔΡΟΝΠ 276 ) 1 201, FEU LED ΞΟΑΠΗΛΖ ΙΑΚΞΑ ( ΓΗΑΚΔΡΟΝΠ 190 ) 1 161, FEU LED ΞΟΑΠΗΛΖ ΙΑΚΞΑ ( ΓΗΑΚΔΡΟΝΠ 276 ) 1 201,00 ΣΑΖ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ : 90 / 240V AC ΔΙΑΥΗΣΖ ΣΑΖ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ : 85V 50 m A, 10W Θόθθηλε 1600 Cd(p), Πνξηνθαιί 1900 Cd(p), Πξάζηλε 3000 Cd(p) -30 / +50 C 10-9

94 *** ΚΓΑ ΟΓΖΞΑ ΦΑΞΜΟΓΖΞΕΚΓΟ ME LED - ΟΓΖΞΕΚΓΟ, IP65, 105dB *** ΦΑΞΜΖ, ΦΑΞΜΟΓΖΞΕΚΓΟ ΗΑΖ ΕΕΠΖΗΓΟ ΟΕΙΑΚΟΓΖΟ ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΜΡ ΠΡΝΜΡ FLR-S ΘΝΘΘΗΛΝΠ ΦΑΟΝΠ LED/SMD ΗΟ65 ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ : ΠΡΑΘΔΟΖ, ΞΔΟΗΠΡΟΔΦΝΚΔΛΖ, FLASH 1 135,50 ΣΟΥΚΑΡΑ : ΘΝΘΘΗΛΝ, ΞΟΑΠΗΛΝ, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ, ΚΞΙΔ SIR-E LED ΦΑΟΝΠΔΗΟΖΛΑ ΘΝΘΘΗΛΖ ΗΟ65 105dB ΔΞΗΙΝΓΖ ΡΟΗΥΛ ΖΣΥΛ ΚΔ ΠΛΓΑΠΚΝ ΦΥΡΗΠΚΝ 1 105,00 ΣΟΥΚΑΡΑ : ΘΝΘΘΗΛΝ, ΞΟΑΠΗΛΝ, ΚΞΙΔ SIR-E ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΠΔΗΟΖΛΑ ΗΟ65 105dB ΔΞΗΙΝΓΖ ΓΝ ΖΣΥΛ KAI ΔΞΗΙΝΓΖ ΚΔΗΥΠΖΠ ΡΝ ΖΣΝ ΔΥΠ 65dB 1 87,00 ΣΟΥΚΑΡΑ : ΓΘΟΗ, ΚΑΟΝ, ΘΝΘΘΗΛΝ Σα αλσηέξσ ιεηηνπξγνύλ ζηελ ηάζε ηεο επηινγήο ηεο βάζεο FLR-S SIR-E LED SIR-E ΒΑΟΓΖΟ ΟΡΚΑΞΙΜΘΜΓΕΟΕΟ ΓΖΑ ΦΑΞΜΡΟ, ΦΑΞΜΟΓΖΞΕΚΓΟ ΗΑΖ ΟΓΖΞΕΚΓΟ ΒΑΠΖ DEEP LT 12V-24V AC/DC ΓΘΟΗ 1 11, ΒΑΠΖ DEEP HT 90V-240V AC ΓΘΟΗ 1 61, ΒΑΠΖ ΡΝΗΣΝ LT 12V-24V AC/DC ΓΘΟΗ 1 15, ΒΑΠΖ ΡΝΗΣΝ HT 90V-240V AC ΓΘΟΗ 1 69, ΓΗΞΙΖ ΒΑΠΖ ΡΝΗΣΝ LT 12V-24V AC/DC ΓΘΟΗ 1 23, ΓΗΞΙΖ ΒΑΠΖ ΡΝΗΣΝ ΖT 90V-240V AC ΓΘΟΗ 1 87,00 DEEP TOIXOY ΔΙΠΛΗ ΣΟΙΧΟΤ 10-10

95 *** ΚΓΓΟ ΟΓΖΞΓΟ MICROLAMP SMD ME LED *** MICROLAMP F/L SMD IP54 12/24V AC/DC, 48V AC/DC, V AC MICROLAMP F/L SMD 12-24V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 60, MICROLAMP F/L SMD 12-24V AC/DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 60, MICROLAMP F/L SMD 48V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 63, MICROLAMP F/L SMD 48V AC/DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 63, MICROLAMP F/L SMD 90V-240V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 68, MICROLAMP F/L SMD 90V-240V AC KOKKINO 1 68,80 ΔΠΗΙΟΓΖ ΤΛΔΥΟΤ ΦΩΣΗΚΟΤ Ή FLASH ΥΑΚΖΙΖ ΘΑΣΑΛΑΙΩΖ ΔΛΔΡΓΔΗΑ, ΩΡΔ ΕΩΖ ΣΟΤ LED MICROLAMP A F/L SMD IP30 72dB 12/24V AC/DC, 48V AC/DC, V AC MICROLAMP Α F/L SMD 12-24V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 79, MICROLAMP Α F/L SMD 12-24V AC/DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 79, MICROLAMP Α F/L SMD 48V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 81, MICROLAMP Α F/L SMD 48V AC/DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 81, MICROLAMP Α F/L SMD 90V-240V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 89, MICROLAMP Α F/L SMD 90V-240V AC KOKKINO 1 89,80 ΔΠΗΙΟΓΖ ΤΛΔΥΟΤ ΦΩΣΗΚΟΤ KAI ΤΛΔΥΟΤ ΖΥΟΤ Ή ΔΠΗΙΟΓΖ FLASH ΚΔ ΓΗΑΘΟΠΣΟΚΔΛΟ ΖΥΟ ΥΑΚΖΙΖ ΘΑΣΑΛΑΙΩΖ ΔΛΔΡΓΔΗΑ, ΩΡΔ ΕΩΖ ΣΟΤ LED Οι ανωηέρω ζειρές διαηίθενηαι και ζε τρώμα μπλε, πράζινο, κίηρινο και λεσκο καηόπιν ζήηηζης 10-11

96 *** ΚΓΓΟ ΟΓΖΞΓΟ FLASH ΗΑΖ ΦΑΞΜΟΓΖΞΕΚΑ CTL *** FLASH CTL CTL CTL 1200 F/L SMD IP CTL 600 F/L SMD 12V-24V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 58, CTL 600 F/L SMD 12V-24V AC/DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 58, CTL 600 F/L SMD 90V-240V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 68, CTL 600 F/L SMD 90V-240V AC KOKKINO 1 68, CTL 900 F/L SMD 12V-24V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 80, CTL 900 F/L SMD 12V-24V AC/DC KOKKINO 1 80, CTL 900 F/L SMD 90V-240V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 95, CTL 900 F/L SMD 90V-240V AC KOKKINO 1 95, CTL 1200 F/L SMD 12V-24V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 100, CTL 1200 F/L SMD 12V-24V AC/DC KOKKINO 1 100, CTL 1200 F/L SMD 90V-240V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 114, CTL 1200 F/L SMD 90V-240V AC KOKKINO 1 114,50 ΔΠΗΙΟΓΖ ΤΛΔΥΟΤ ΦΩΣΗΚΟΤ Ή FLASH ΥΑΚΖΙΖ ΘΑΣΑΛΑΙΩΖ ΔΛΔΡΓΔΗΑ, ΩΡΔ ΕΩΖ ΣΟΤ LED ΟΡΗΕΟΛΣΗΑ Ή ΘΑΘΔΣΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΦΑΞΜΟΓΖΞΕΚΑ CTL Α CTL Α CTL Α 1200 F/L SMD IP30 74dB CTL Α 600 F/L SMD 12V-24V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 68, CTL Α 600 F/L SMD 12V-24V AC/DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 68, CTL Α 600 F/L SMD 90V-240V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 85, CTL Α 600 F/L SMD 90V-240V AC KOKKINO 1 85, CTL Α 900 F/L SMD 12V-24V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 95, CTL Α 900 F/L SMD 12V-24V AC/DC KOKKINO 1 95, CTL Α 900 F/L SMD 90V-240V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 118, CTL Α 900 F/L SMD 90V-240V AC KOKKINO 1 118, CTL Α 1200 F/L SMD 12V-24V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 106, CTL Α 1200 F/L SMD 12V-24V AC/DC KOKKINO 1 106, CTL Α 1200 F/L SMD 90V-240V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 129, CTL Α 1200 F/L SMD 90V-240V AC KOKKINO 1 129,80 ΔΠΗΙΟΓΖ ΤΛΔΥΟΤ ΦΩΣΗΚΟΤ ΘΑΗ ΤΛΔΥΟΤ ΖΥΟΤ Ή ΔΠΗΙΟΓΖ FLASH ΚΔ ΓΗΑΘΟΠΣΟΚΔΛΟ ΖΥΟ ΥΑΚΖΙΖ ΘΑΣΑΛΑΙΩΖ ΔΛΔΡΓΔΗΑ, ΩΡΔ ΕΩΖ ΣΟΤ LED Οι ανωηέρω ζειρές διαηίθενηαι και ζε τρώμα μπλε, πράζινο, κίηρινο και λεσκο καηόπιν ζήηηζης 10-12

97 *** ΚΓΓΟ ΟΓΖΞΓΟ OVOLUX ME LED & SLEM MULTI SMD ME LED *** OVOLUX Γ MULTI SMD IP65 ( ΙΓ ΒΖΔΩΙΑ Γ27 ) OVOLUX Δ MULTI SMD 12V-24V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 70, OVOLUX Δ MULTI SMD 12V-24V AC/DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 70, OVOLUX Δ MULTI SMD 90V-240V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 80, OVOLUX Δ MULTI SMD 90V-240V AC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 80,90 ΔΠΗΙΟΓΖ ΤΛΔΥΟΤ ΦΩΣΗΚΟΤ Ή FLASH ( ΚΟΛΟ - ΓΗΠΙΟ - ΣΡΗΠΙΟ ) ΥΑΚΖΙΖ ΘΑΣΑΛΑΙΩΖ ΔΛΔΡΓΔΗΑ, ΩΡΔ ΕΩΖ ΣΟΤ LED OVOLUX PG9 MULTI SMD IP65 ( ΙΓ ΒΑΟΕ ΗΑΖ ΟΠΡΝΖΜΘΘΕΝΠΕ ) OVOLUX PG9 MULTI SMD 12-24V AC/DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 71, OVOLUX PG9 MULTI SMD 12-24V AC/DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 71, OVOLUX PG9 MULTI SMD 90V-240V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 81, OVOLUX PG9 MULTI SMD 90V-240V AC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 81,90 ΔΠΗΙΟΓΖ ΤΛΔΥΟΤ ΦΩΣΗΚΟΤ Ή FLASH ( ΚΟΛΟ ή ΓΗΠΙΟ ή ΣΡΗΠΙΟ ) ΥΑΚΖΙΖ ΘΑΣΑΛΑΙΩΖ ΔΛΔΡΓΔΗΑ, ΩΡΔ ΕΩΖ ΣΟΤ LED SLEM MULTI SMD IP43 96dB SLEM MULTI SMD 12V DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 100, SLEM MULTI SMD 12V DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 100, SLEM MULTI SMD 24V DC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 100, SLEM MULTI SMD 24V DC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 100, SLEM MULTI SMD 12V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 100, SLEM MULTI SMD 12V AC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 100, SLEM MULTI SMD 24V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 100, SLEM MULTI SMD 24V AC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 100, SLEM MULTI SMD 110V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 100, SLEM MULTI SMD 110V AC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 100, SLEM MULTI SMD 240V AC ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 108, SLEM MULTI SMD 240V AC ΘΝΘΘΗΛΝ 1 108,50 ΔΠΗΙΟΓΖ ΤΛΔΥΟΤ ΦΩΣΗΚΟΤ Ή FLASH ( ΚΟΛΟ ή ΓΗΠΙΟ ή ΣΡΗΠΙΟ ) ΥΑΚΖΙΖ ΘΑΣΑΛΑΙΩΖ ΔΛΔΡΓΔΗΑ, ΩΡΔ ΕΩΖ ΣΟΤ LED Οι ανωηέρω ζειρές διαηίθενηαι και ζε τρώμα μπλε, πράζινο, κίηρινο και λεσκο καηόπιν ζήηηζης 10-13

98 *** ΚΓΑ ΟΓΖΞΑ ELYPS *** ΦΑΚΜΖ ELYPS LM ΟΡΚΓΜΡΟ ΦΩΠΖΟΙΜΡ LED IP ELYPS LM ΚΞΙΔ 1 22, ELYPS LM ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 1 22, ELYPS LM ΘΝΘΘΗΛΝ 1 22, ELYPS LM ΞΟΑΠΗΛΝ 1 22, ELYPS LM ΘΗΡΟΗΛΝ 1 22, ELYPS LM ΓΗΑΦΑΛΝ 1 22,50 ΒΑΟΓΖΟ ELYPS ELYPS MB ΒΑΠΖ FLAT ΙΔΘΖ 1 10, ELYPS MB ΒΑΠΖ ΚΔ ΑΜΝΛΑ ΙΔΘΖ 1 23, ELYPS MB ΒΑΠΖ ΡΝΗΣΝ ΙΔΘΖ 1 24, ELYPS WM LT ΒΑΠΖ ΘΑΞΔΙΝ 12V-24V AC/DC ΙΔΘΖ 1 19, ELYPS WM HT ΒΑΠΖ ΘΑΞΔΙΝ 120V-240V AC ΙΔΘΖ 1 65,50 ΗΑΝΓΘΜ ΟΓΖΞΕΚΑ ELYPS AM 95dB ELYPS AM ΘΑΞΔΙΝ ΠΔΗΟΖΛΑ 1 65,20 ΔΠΗΙΟΓΖ ΤΛΔΥΟΤ Ή ΓΗΑΘΟΠΣΟΚΔΛΟΤ ΖΥΟΤ 10-14

99 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΗ ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΡΔΠ ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΜΖ ΙΓΠΑΟΕΙΑΠΖΟΠΓΟ GD10 230V/11.5V 60W 65x33x19mm 100 7, GD03C 230V/11.5V 105W 75Σ33Σ19mm 50 10,34 GD10 - GD03C : ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΑΞΌ ΞΔΟΡΑΠΖ - ΞΔΟΘΔΟΚΑΛΠΖ - ΞΔΟΦΝΟΡΥΠΖ - ΒΟΑΣΘΘΙΥΚΑ & DIMMER GD08 GD10 GD03C 11

100 12

101 ΝΜΘΡΙΓΠΞΑ ΑΛΑΙΝΓΗΘΝ ΞΝΙΚΔΡΟΝ YX-360TRN 1 11, ΤΖΦΗΑΘΝ ΞΝΙΚΔΡΟΝ M890D 1 19,50 ΑΙΝΓΞΜΠΟΖΙΝΖΔΓΟ ΑΚΞΔΟΝΡΠΗΚΞΗΓΑ DT ,

102 ΟΝΞΓΤ ΠΞΟΔΦ CONTACT CLEAN ΣΥΟΗΠ ΙΑΓΗ 1 6, ΠΞΟΔΦ LUBRICONTACT ΚΔ ΙΑΓΗ 1 6, ΠΞΟΔΦ AIRJET ΞΔΞΗΔΠΚΔΛΝΠ ΑΔΟΑΠ 1 6, ΠΞΟΔΦ ΓΟΑΠΝ ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ 400ml 1 9,

103 ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ WONDER ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 13

104 WONDER ΙΜΚΩΠΖΗΓΟ ΠΑΖΚΖΓΟ WONDER ΦΑΞΔΖΓΟ ΙΔΘΖ 38Σ20 1 Θ.Δ ΚΑΟΖ 38Σ20 1 Θ.Δ. ΙΜΚΩΠΖΗΓΟ ΠΑΖΚΖΓΟ WONDER ΟΠΓΚΓΟ ΡΑΗΛΗΑ WONDER ΙΔΘΖ 19Σ20 1 Θ.Δ ΡΑΗΛΗΑ WONDER ΚΑΟΖ 19Σ20 1 Θ.Δ TAINIA WONDER ΘΗΡΟΗΛΖ 19Σ20 1 Θ.Δ ΡΑΗΛΗΑ WONDER ΚΞΙΔ 19Σ20 1 Θ.Δ ΡΑΗΛΗΑ WONDER ΞΟΑΠΗΛΖ 19Σ20 1 Θ.Δ ΡΑΗΛΗΑ WONDER ΘΝΘΘΗΛΖ 19Σ20 1 Θ.Δ. ΠΑΖΚΖΓΟ ΟΡΟΗΓΡΑΟΖΑΟ ΡΑΗΛΗΑ ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ ΓΗΑΦΑΛΔΠ 45Σ50Σ ,

105 ΔΕΜΑΤΙΚΑ LEB CABLE TIES 14

106 ΓΔΚΑΡΗΘΑ ΔΓΙΑΠΖΗΑ ΙΓΓΓΘΜΟ ΗΩΔΖΗΜΟ - ΞΩΙΑ ΟΡΟΗ. ΠΖΙΕ /ΠΙ 2,5 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0038 2,5 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0065 2,5 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0078 2,5 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0098 3,6 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0089 3,6 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0129 3,6 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0161 3,6 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0199 3,6 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0327 4,8 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0167 4,8 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0234 4,8 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0251 4,8 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0331 4,8 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0498 7,6 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0555 7,6 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0628 7,6 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,0875 7,6 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,1060 8,8 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0,1244 8,8 Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0, Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0, Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0, Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0, Σ ΙΔΘΝ * ΚΑΟΝ 100 0, Σ 19 ΒΑΠΖ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ 19Σ19 / 3,6 ΙΔΘΖ * ΚΑΟΖ 100 0, Σ 28 ΒΑΠΖ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ 28Σ28 / 4,8 ΙΔΘΖ * ΚΑΟΖ 100 0,

107 ΝΜΖΜΠΕΠΑ ΗΑΖ ΑΚΠΜΕ ΓΖΑ ΙΖΑ ΔΩΕ ΑΝO ΠΜ

108 ΗΑΠΟΑΒΖΔΖΑ ΓΓΗΜΝΕΟ ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 0,6Σ3Σ , ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 0,6Σ3Σ , ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 0,8Σ4Σ , ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 0,8Σ4Σ , ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 1Σ5Σ ,45 ΗΑΠΟΑΒΖΔΖΑ ΟΠΑΡΞΜΟ ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΠΡΑΟΝΠ ΟΖΝ 3Σ , ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΠΡΑΟΝΠ ΟΖ1 4,5Σ , ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΠΡΑΟΝΠ ΟΖ2 6Σ , ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΠΡΑΟΝΠ ΟΖ3 8Σ ,30 ΗΑΟΓΠΖΚΑ ΗΑΠΟΑΒΖΔΖΩΚ ΘΑΠΔΡΗΛΑ ΘΑΡΠΑΒΗΓΗΥΛ 5ΡΚΣ 1 20, ΘΑΠΔΡΗΛΑ ΘΑΡΠΑΒΗΓΗΥΛ 7ΡΚΣ 1 27,50 Ζ ΘΑΠΔΡΗΛΑ 5ΡΚΣ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ: ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 0,5Σ3Σ75 ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 0,8Σ4Σ100 ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 1,2Σ6Σ150 ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΠΡΑΟΝΠ ΟΖ1 ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΠΡΑΟΝΠ ΟΖ2 Ζ ΘΑΠΔΡΗΛΑ 7ΡΚΣ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ: ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 0,5Σ3Σ75 ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 0,6Σ3Σ75 ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 0,8Σ4Σ100 ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 1Σ5Σ125 ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 1,2Σ6Σ150 ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΠΡΑΟΝΠ ΟΖ1 ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΠΡΑΟΝΠ ΟΖ2 15-1

109 ΝΓΚΟΓΟ ΞΔΛΠΑ 160mm 6 10, ΞΔΛΠΑ 180mm 6 11, ΞΔΛΠΑ 200mm 6 13,40 ΗΜΦΠΓΟ ΘΝΦΡΖΠ 160mm 6 12,65 ΙΡΠΜΠΟΖΙΝΖΔO ΚΡΝΡΠΗΚΞΗΓΝ 160mm 6 13, ΚΡΝΡΠΗΚΞΗΓΝ 200mm 6 15,

110 ΗΑΠΟΑΒΖΔΖΑ ΓΓΗΜΝΕΟ 1000V ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 1000V 0,6X3X75 6 3, ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 1000V 0,8X4X , ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 1000V 1X4,5X , ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 1000V 1,2X6,5X , ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΔΓΘΝΞΖΠ 1000V 1,6X8X ,50 ΗΑΠΟΑΒΖΔΖΑ ΟΠΑΡΞΜΟ 1000V ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΠΡΑΟΝΠ 1000V PH0 6 3, ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΠΡΑΟΝΠ 1000V PH1 6 4, ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΠΡΑΟΝΠ 1000V PH2 6 5, ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΠΡΑΟΝΠ 1000V PH3 6 8,65 ΝΓΚΟΓΟ 1000V ΞΔΛΠΑ 1000V 160mm 6 16, ΞΔΛΠΑ 1000V 180mm 6 19, ΞΔΛΠΑ 1000V 200mm 6 20,

111 ΗΜΦΠΓΟ ΗΑΘΩΔΖΩΚ 1000V ΘΝΦΡΖΠ ΘΑΙΥΓΗΥΛ 1000V 160mm 6 31, ΘΝΦΡΖΠ ΘΑΙΥΓΗΥΛ 1000V 200mm 6 36,00 ΗΜΦΠΕΟ 1000V ΘΝΦΡΖΠ 1000V 160mm 6 21,75 ΝΘΑΓΖΜΗΜΦΠΕΟ 1000V ΞΙΑΓΗΝΘΝΦΡΖΠ 1000V 200mm 6 27,50 ΙΡΠΜΠΟΖΙΝΖΔO 1000V ΚΡΝΡΠΗΚΞΗΓΝ 1000V 160mm 6 21, ΚΡΝΡΠΗΚΞΗΓΝ 1000V 200mm 6 24,

112 ΝΘΑΓΖΜΠΟΖΙΝΖΔO 1000V ΞΙΑΓΗΝΡΠΗΚΞΗΓΝ 1000V 160mm 6 23, ΞΙΑΓΗΝΡΠΗΚΞΗΓΝ 1000V 200mm 6 30,00 ΗΑΠΟΑΒΖΔΖΑ ΔΜΗΖΙΑΟΠΖΗΑ ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΓΝΘΗΚΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΝ 12 0, ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΓΝΘΗΚΑΠΡΗΘΝ ΚΔΓΑΙΝ 12 1,15 ΔΜΗΖΙΑΟΠΖΗΑ ΗΡΗΘΩΙΑΠΜΟ ΓΝΘΗΚΑΠΡΗΘΝ ΘΘΙΥΚΑΡΝΠ ΚΗΘΟΝ 12 1, ΓΝΘΗΚΑΠΡΗΘΝ ΘΘΙΥΚΑΡΝΠ ΚΔΓΑΙΝ 12 1,50 ΙΑΑΖΞΖ ΕΘΓΗΠΞΜΘΜΓΩΚ ΚΑΣΑΗΟΗ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ 6 12,95 ΙΑΑΖΞΖ ΕΘΓΗΠΞΜΘΜΓΩΚ ΙΓ ΝΞΜΟΠΑΟΖΑ ΚΑΣΑΗΟΗ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΔ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 3 32,

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp 1368 1368 Progression Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 ΘΟΦΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝΠ NIGHT PANEL ΚΔ LED ---- ΦΥΡΗZOMENOI ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΠΡΑ ΑΙΔΜΖΙΗΑ ---- ΡΑΚΞΙΥ SPRINT ---- ΡΑΚΞΙΥ

Διαβάστε περισσότερα

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD 1.4 TB 105hp 1368 Progression Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΝΓΖΓΝ & ΠΛΝΓΖΓΝ MULTISTAGE ΓΗΞΙΝΗ ΞΟΝΔΛΡΑΡΖΟΔΠ ΔΚΞΟΝΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ ΞΗΠΥ ΦΥΡA LED & ΔΚΞΟΝΠ ΦΥΡΑ ΖΚΔΟΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑ ΚΔ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ D.N.A.

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1242 1242 1242 POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PUNTO PUNTO PUNTO. 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP EASY 3ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12.

PUNTO PUNTO PUNTO. 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP EASY 3ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12. ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP 3ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12.600 199.13Q.6 199.15Q.6 199.25Q.6 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΛΑΛΔΥΚΔΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 69hp 1.2 69hp 12.450 13.450 ΘΩΓΗΘΝΠ 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ---- ---- XXX 160 STD 041 STD STD 195 60 STD 295 470 ---- 439 ---- 160 439

1.2 69hp 1.2 69hp 12.450 13.450 ΘΩΓΗΘΝΠ 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ---- ---- XXX 160 STD 041 STD STD 195 60 STD 295 470 ---- 439 ---- 160 439 1 500 500 1.2 69hp 1.2 69hp 1242 1242 POP LOUNGE 12.450 13.450 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX ΔΙΑΠΡΗΘΑ 175/65 R14 ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΞΑΘΗΑ ΡΟΝΣΥΛ STD ---- XXX XXX ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικά χαρακτηριστικά τροφοδοσία ρελέ εξόδου ενδείξεις led προστασία βάση σύνδεσης περίβληµα θερµοκρασία λειτουργίας διάγραµµα λειτουργίας power

τεχνικά χαρακτηριστικά τροφοδοσία ρελέ εξόδου ενδείξεις led προστασία βάση σύνδεσης περίβληµα θερµοκρασία λειτουργίας διάγραµµα λειτουργίας power ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ \ ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ PT42x ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Χρησιµοποιείται για να εισάγει µια ρυθµιζόµενη χρονοκαθυστέρηση σε διατάξεις αυτοµατισµού. Χαρακτηριστική περίπτωση εφαρµογής του είναι η εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

PLC Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, GENIE-NX

PLC Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, GENIE-NX PLC Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, GENIE-NX PLC GENIE - NX Μονάδα επέκτασης Ι/Ο Διαθέτουν οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό και 8 πλήκτρα προγραμματισμού Υποστηρίζουν μέχρι 48 Εισόδους / Εξόδους (32 ψηφιακές

Διαβάστε περισσότερα

500 C 500 C. 1.2 69hp 1.2 69hp 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ STD STD XXX STD STD 041 STD STD 195

500 C 500 C. 1.2 69hp 1.2 69hp 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ STD STD XXX STD STD 041 STD STD 195 1 1.2 69hp 1.2 69hp 1242 1242 POP 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΙΑΠΡΗΘΑ 175/65 R14 ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΞΑΘΗΑ ΡΟΝΣΥΛ ---- ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΝΟΝΦΖ (SOFT TOP)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ)

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΠΕ Ππλνιηθό Ύςνο: 850mm Ύςνο Έδξαο 480mm Γηάζηαζε Έδξαο: 420x420mm 1/36 ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ ΘΟΔΚΑΠΡΟΔΠ (ΘΑΙΝΓΖΟΝΗ) (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 12 240V AC/DC ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 12 240V AC/DC, 50/60Hz ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ: 0.1sec 100hrs ΕΞΟΔΟΣ: 8Α, 240V AC / 24V DC ΠΡΟΤΥΠΑ: IEC 61000,

Διαβάστε περισσότερα

500L 500L 500L. 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp POP POP STAR LOUNGE 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 15.400 16.800 18.400

500L 500L 500L. 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp POP POP STAR LOUNGE 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 15.400 16.800 18.400 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ FIAT - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 1 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp 1368 1368 1368 POP 15.400 16.800 18.400 330.12J.0 330.14J.0 330.17J.0 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 1 / 69 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δ/ΝΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΥΟΛΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ (ΔΜΝΞΙΗΠΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ

ΓΔΛΗΘΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΓΔΛΗΘΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ Πορζελάνες Μπαηαρίες Καμπίνες Μπανιέρες Αγαπεηνί Φίινη θαη Ππλεξγάηεο, Παο παξνπζηάδνπκε ηνλ λέν καο ηηκνθαηάινγν, ν νπνίνο αθπξώλεη θάζε πξνεγνύκελν θαη ηζρύεη από 1/1/2012. Θα ζέιακε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ ΚΔΝΟΤ ΜΔ ΠΧΜΑ ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ 6 ML ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΚΔΝΟΤ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔ SODIUM FLUORIDE/POTASSIUM OXALATE, ΜΔ ΒΗΓΧΣΟ ΠΧΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 2 ML

ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ ΚΔΝΟΤ ΜΔ ΠΧΜΑ ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ 6 ML ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΚΔΝΟΤ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔ SODIUM FLUORIDE/POTASSIUM OXALATE, ΜΔ ΒΗΓΧΣΟ ΠΧΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 2 ML ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ -ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ Η ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΌ ΓΤΑΛΙ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 1 17514 ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ ΚΔΝΟΤ ΜΔ ΠΧΜΑ ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ 6 ML 2 18264 ΦΙΛΣΡΟ transcyt ΓΙΑ ΠΑΠ ΣΕΣ 3 18265

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ)

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΠΕ Ππλνιηθό Ύςνο: 850mm Ύςνο Έδξαο 480mm Γηάζηαζε Έδξαο: 420x420mm 1/38 ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ ΘΟΔΚΑΠΡΟΔΠ (ΘΑΙΝΓΖΟΝΗ) (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Αξεσουάρ. Δέκτες για τα συστήματα ελέγχου 445R και 460R. Τηλεχειριστήριο για έλεγχο παλμών

Αξεσουάρ. Δέκτες για τα συστήματα ελέγχου 445R και 460R. Τηλεχειριστήριο για έλεγχο παλμών Αξεσουάρ Δέκτες για τα συστήματα ελέγχου 445R και 460R Μονοκάναλος δέκτης HEI 1 στο ξεχωριστό περίβλημα με καλώδιο σύνδεσης 7,0 m, 3κλωνο Λειτουργία: Παλμός Συχνότητα: 868,3 MHz Δικάναλος δέκτης HEI 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (με αποσπώμενο πληκτρολόγιο) για συστήματα ελέγχου πρόσβασης και έλεγχο ηλεκτρικών κλειδαριών.

Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (με αποσπώμενο πληκτρολόγιο) για συστήματα ελέγχου πρόσβασης και έλεγχο ηλεκτρικών κλειδαριών. ΑΕΙ DK 9880 Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (με αποσπώμενο πληκτρολόγιο) για συστήματα ελέγχου πρόσβασης και έλεγχο ηλεκτρικών κλειδαριών. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./01 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 335/01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός των όρων του

Διαβάστε περισσότερα

Μπουτόν διαιρούμενα Φ22, απολύτως στεγανά ΙΡ65 S.B.

Μπουτόν διαιρούμενα Φ22, απολύτως στεγανά ΙΡ65 S.B. Μπουτόν διαιρούμενα, απολύτως στεγανά ΙΡ65 S.B. w Ανενεωμένη και εκσυγχρονισμένη σειρά μπουτόν σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς: ΕΝ 60529, ΝΕΜΑ, UL-508, και CE w Μηχανική αντοχή 1.000.000 χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Πλεονεκτήματα Δεν σπάνε Δεν βάζουν νερό 60.000 ώρες λειτουργίας Εύκολα στην εγκατάσταση Γεμισμένα με ρητίνη για απόλυτη στεγανότητα Καλύτερη απαγωγή θερμότητας άρα και

Διαβάστε περισσότερα

The European Tradesman - Wet rooms - Belgium

The European Tradesman - Wet rooms - Belgium ΤΓΡΟΙ ΧΩΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 3 ΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΤΓΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Ηλεκτριςμόσ και νερό δεν πρζπει να είναι μαηί. Ραρόλα αυτά, κακθμερινά ςτο ςπίτι μασ χρειαηόμαςτε τον θλεκτριςμό για να ηεςταίνουμε νερό για το μπάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. www.valcom.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. www.valcom.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μείνετε ενηµερωµένοι για όσα κάνουµε. Συναναστραφείτε µαζί µας στο facebook. βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 www.valcom.gr ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ Οι τιμές τιμοκαταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός Αφοί Άγγελου Βαλούκα βιομηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015-2016 MORE THAN SENSORS

βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός Αφοί Άγγελου Βαλούκα βιομηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015-2016 MORE THAN SENSORS 1 Αφοί Άγγελου Βαλούκα βιομηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός MORE THAN SENSORS ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015-2016 ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ Οι τιμές τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με

Διαβάστε περισσότερα

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ.

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Περιεχόμενα Κεφαλαίου.2 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 3k, Καμπύλης C.3 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 6k, Καμπύλης C.4 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 6k, 80-125, Καμπύλης

Διαβάστε περισσότερα

Hydraulic network simulator model

Hydraulic network simulator model Hyrauc ntwor smuator mo!" #$!% & #!' ( ) * /@ ' ", ; -!% $!( - 67 &..!, /!#. 1 ; 3 : 4*

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος θέρμανσης! το τεμ. 99. ΜΜ 22 / Iσχύει από 21/10 έως 1/12/2015

Κατάλογος θέρμανσης! το τεμ. 99. ΜΜ 22 / Iσχύει από 21/10 έως 1/12/2015 Κατάλογος θέρμανσης! 5000-13000 Οµπρέλα θέρµανσης τύπου µανιτάρι Σε 4 χρώµατα Απόδοση 13kw/41000 BTU Συνολικό ύψος: 2,21 m ιάσταση βάσης: 46x8,6 cm ιάσταση δεξαµενής: 37,8x78 cm Κωδ. 400725-726-727-728

Διαβάστε περισσότερα

PLC Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, GENIE-NX

PLC Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, GENIE-NX PLC Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, GENIE-NX PLC GENIE - NX G7DDT9 240 V AC G8DDT9 12-24 V DC Δυνατότητα επεκτασιμότητας PLC GENIE - NX ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ PLC GENIE-NX w Διαθέτουν οθόνη LCD με οπίσθιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - -

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - - - - 1 - - ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΚΔΣΑ / ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΗΜΖ ΚΗΒΩΣΗΟΤ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 713 818 1582 1061 13008 932 805 930 957 1583 933 934 938/CELESTE 938/ROSA 938/PESCA 938/GIALLO 938/VERDE 504

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2.

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 4A Αρθρωτή μονάδα ελέγχου για ή μοτέρ 4Vdc Management System ISO 9:8 www.tuv.com ID 9543769 EL Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας Σελ. Εισαγωγή στο προϊόν Σελ.. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος EU Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος Version: EU, Language: el Περιεχόμενα Η εταιρεία μας 1 SOLIVIA - Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη 2 Μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΙΝVERTER MMA - DC LIFT TIG

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΙΝVERTER MMA - DC LIFT TIG Ηλεκτροσυγκολλήσεις ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΙΝVERTER MMA - DC LIFT TIG Η νέα σειρά ηλεκτροσυγκολλήσεων inverter IMPERIA είναι επαγγελματικών προδιαγραφών με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς, κατάλληλες για συγκόλληση

Διαβάστε περισσότερα

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω EC3-33x α µ α α µ α α µ α µα µ. µα α α α µ ( αµ α µα α α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω µ µ ω α.( µα, α, α µ, α µ α.α.) µ ω α αµ ω α α α α α µ TCP/IP Ethernet ω ω α α α α α α µ α ω LONWORKS ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΑΘΗΝΑ 20 6 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 Mini 700089 V2/0715 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 228 1.3 Πηγές κινδύνου...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου. Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα. σηµείωση: στη µονάδα ελέγχου συνδέεται ένα αισθητήριο QA..

Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου. Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα. σηµείωση: στη µονάδα ελέγχου συνδέεται ένα αισθητήριο QA.. 7 601 INTELLIGAS Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου των διαρροών αερίου µε ένα αισθητήριο προορίζονται για την οδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ"- ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369" 48.000.000 ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ 2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ Φ16 & Φ22 & Φ30 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΟΜΕΝΑ ΘΗΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΥΑF-NYA-NYMHY-NYLHY ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ MΠΑΡΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2015. Απλότητα που μας εμπνέει Chiara modular

Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2015. Απλότητα που μας εμπνέει Chiara modular Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2015 Απλότητα που μας εμπνέει Chiara modular Chiara Ιταλική φινέτσα Όπως δηλώνει και το όνομα της σειράς, οι διακόπτες Chiara χαρακτηρίζονται από την απλότητα, την κομψότητα

Διαβάστε περισσότερα

SEPTEMBER 2014. LED Downlights

SEPTEMBER 2014. LED Downlights SEPTEMBER 24 LED Downlights www.ktfotismos.gr Ευέλικτο Πολλοί συνδυασμοί LED modules & drivers ΧΡΜΙΟ Αναβαθμίσιμο Σχεδιασμένο βάση οδηγίας ZHAGA Book 3 MEDIE COB LED ΧΝΕΥΤΟ ΟΡΟΗΣ Ανακλαστήρας αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα TS6010 HD

Περιεχόμενα TS6010 HD TS6010 HD Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφαλείας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος και συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μονάδα τηλεχειρισμού... Error! Bookmark not defined.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ 1 3621900100 39.400.200.02 DT-9989 Έγχρωμo πολύμετρο καταγραφικό - παλμογράφος 100 khz, TRMS, CAT IV 600 V, ΙP67, Bluetooth - smartphones, AC/DC 10 Α - 1000 V 2 3621900200 39.400.200.06 DT-989

Διαβάστε περισσότερα

Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες

Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ EXPRESS ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟPTIONAL) ΦΟΡΕΙΟ ΠΑΛΑΓΚΩΝ Συνοδεύονται με την τροχαλία ÊÙÄÉÊOÓ: 63017 ÔÉÌÇ: 150 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÔÁ ÕÔÇÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2-22 ΖΩΝΩΝ FP 9500

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2-22 ΖΩΝΩΝ FP 9500 Ηµ/νία Συµβάντος ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Περιγραφή Συµβάντος και ενεργειών αντιµετώπισης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2-22 ΖΩΝΩΝ FP 9500 Από 2 έως 22 ζώνες επεκτάσιµος µε κάρτες 5 ζωνών υνατότητα σύνδεσης σε ίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικός κατάλογος. E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών

Προϊοντικός κατάλογος. E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών Προϊοντικός κατάλογος E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών Ε290 και Ε297 Οι νέες σειρές - Γενικές πληροφορίες E290 Ρελέ ρευματώθησης (καστάνιας) Τα ρελέ ρευματώθησης (καστάνιας)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ένα σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που σκοπό έχει να προστατέψει έναν συγκεκριμένο χώρο από παραβίαση.

Διαβάστε περισσότερα

Μπουτόν Φ22 / Φ30, Οικονομικού τύπου

Μπουτόν Φ22 / Φ30, Οικονομικού τύπου Μπουτόν Φ22 / Φ30, Οικονομικού τύπου ΜΠΟΥΤΟΝ Φ22 / Φ30 10Α / 600V IP 65 ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ Φ22 / Φ30 Συσκευασία: 10 τεμ. ΧΡΩΜΑ FPB 22MP 01R Κόκκινο 053.01 FPB 22MP 10G Πράσινο 053.02 ΧΡΩΜΑ IDSE 22MP 01R Κόκκινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014. Μεγάλη Διάρκεια Ζωής Μικρό Κόστος Κατανάλωσης >50.000 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 90% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014. Μεγάλη Διάρκεια Ζωής Μικρό Κόστος Κατανάλωσης >50.000 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 90% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Μεγάλη Διάρκεια Ζωής Μικρό Κόστος Κατανάλωσης >50.000 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 90% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Η εταιρία μας ως εταιρία προώθησης των προϊόντων νέας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 2,4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 2,4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε µας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουµε στην Παράγουµε στην BS-1632, BS-1634, BS-1636 Πίνακες πυρανίχνευσης 2,4 και

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτριες Μικρής Ισχύος Μέρος ΙΙ

Ανεμογεννήτριες Μικρής Ισχύος Μέρος ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ www.electroepistimi.blogspot.com Ανεμογεννήτριες Μικρής Ισχύος Μέρος ΙΙ Εύα Παρασκευαδάκη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τα αιολικά συστήματα μικρής ισχύος ενδείκνυνται για την κάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι μικροί (150 x 100 mm), με λυχνίες led. Φάροι μεσαίοι (215 x 148 mm), με λυχνίες led IP 55 IP 55 ΤΑΣΗ ΦΑΡΟΥ ΤΥΠΟΣ. Κόκκινο 375.18.

Φάροι μικροί (150 x 100 mm), με λυχνίες led. Φάροι μεσαίοι (215 x 148 mm), με λυχνίες led IP 55 IP 55 ΤΑΣΗ ΦΑΡΟΥ ΤΥΠΟΣ. Κόκκινο 375.18. Φάροι μικροί (150 x 100 mm), με λυχνίες led Κόκκινο 375.18.010 12V DC Κίτρινο 375.18.020 Μπλε 375.18.030 Πράσινο 375.18.040 Κόκκινο 375.18.050 24V DC Κίτρινο 375.18.060 Μπλε 375.18.070 Πράσινο 375.18.080

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045 µ ALCO EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α α α α µ α µα µ α µα α µ (rack) µ α µ. α α α α µ α α µ α µα α µ α µ. α µα µ α µα µ α, µ : TCP/IP Ethernet µ α α µ LON Echelon. TCP/IP µα µ α α α µ µ α α α α α. µ LON

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 161 / 2015 ΠΡΟΫΠ: 20.541,00

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή προϊοντος. Εγκατάσταση 1.Στήνοντας την κάμερα

Περιγραφή προϊοντος. Εγκατάσταση 1.Στήνοντας την κάμερα 40939 Περιεχόμενα συσκευασίας Μια κάμερα Ένα μόνιτορ Ένα A/V(audio/video) καλώδιο (mini-rca ή mini-scart) Δύο αντάπτορες ( 9V DC, 300 MA για την κάμερα, 6V DC, 60 MA για το μόνιτορ) Πιάτο τοποθέτησης Βίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2005 COM(2005) 405 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας

Διαχείριση ενέργειας Διαχείριση ενέργειας Hλεκτρονόμοι (ρελέ ισχύος) 5.05 Hλεκτρονόμοι (ρελέ ισχύος) αθόρυβοι 5.06 Hλεκτρονόμοι με χειροκίνητο έλεγχο Hλεκτρονόμοι για αυτοματισμούς νυχτερινού τιμολογίου 5.07 Ρελέ τηλεχειριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 Η ισχυρή και ενεργιακά αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV2 περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό και στιβαρό πλαστικό κάδο 12l και είναι η ιδανική συσκευή αρχικής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14-1 AC\DC ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 068.xxxxxxx 068.xxxxxxx 068.6909088 Τύπος ΗΤ 6 ΗΤ 8 ΗΤ 9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ένδειξη LED και ηχητική (βομβητής) LCD οθόνη - DC/AC τάση έως 690V έως 690V έως 690V Ανίχνευση τάσης με 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ revision 00, 25/02/2014 1. ΧΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 1.1 Μέτρηση θερμοκρασίας χώρου 6 Αντίσταση Αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ Φσηεηλή νζόλε κε θόθθηλα ςεθία LED. Οζόλε πειάηε θαη ρεηξηζηή ζην ζώκα ηνπ δπγνύ. 6V-5Ah δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 15 σξώλ (πξόζζεηνο εμνπιηζκόο). 8 πξνγξακκαηηδόκελεο ηηκέο (κλήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

AD8114/AD8115* AD8114/AD8115 SER/PAR D0 D1 D2 D3 D4 A0 A1 A2 A3 CLK DATA OUT DATA IN UPDATE RESET 16 OUTPUT G = +1, G = +2

AD8114/AD8115* AD8114/AD8115 SER/PAR D0 D1 D2 D3 D4 A0 A1 A2 A3 CLK DATA OUT DATA IN UPDATE RESET 16 OUTPUT G = +1, G = +2 AD4/AD5* DATA IN UPDATE CE RESET SER/PAR AD4/AD5 D D D2 D3 D4 256 OUTPUT G = +, G = +2 A A A2 A3 DATA OUT AD4/AD5 AD4/AD5 t t 3 t 2 t 4 DATA IN OUT7 (D4) OUT7 (D3) OUT (D) t 5 t 6 = UPDATE = t 7 DATA OUT

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης

Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης 4/ Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης ABB Τιμοκατάλογος Ηλεκτρολογικού Υλικού, Ιανουάριος 203 Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης 4/2 Μεταγωγικοί διακόπτες εκκέντρου, ΟΝ 4/26 Τηλεχειριζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

PWM και SWITCHING τεχνολογίες

PWM και SWITCHING τεχνολογίες PWM και SWITCHING τεχνολογίες Βεζέρης ημήτριος Λευκίππου 6, 67100 Ξάνθη, Τηλ.-Fax 2541 084 084, e-mail: leader@cosmos4u.com www.vezeris.gr Προσέγγιση θέματος υπό το πλαίσιο εργασίας με θέμα τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤ2-5 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΤ2-5 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ΑΤ2-5 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Σας ευχαριστούµε για την απόφαση σας να εµπιστευτείτε ένα προϊόν της εταιρίας LAE electronic. Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.2 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να ορίζετε την έννοια των ηλεκτροαυτοματισμών. Να αναφέρετε τα δομικά στοιχεία ηλεκτροαυτοματισμών.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Η Η Η Α Η Η Η Α Η Η Η Α Η Η Η. α ο ο ο.. Α ό ιο : Y/ Η ιο.: 210-6988434 - 1099434 Α ιθ. ω.: 8045/8/2069- Α Η Α Α α, 8 ο ίο 14 14PROC002158992 2014-07-10 Η Η Η Ω Η Α: «Π ο ήθ ια η ο ι η α η ά αι α ί / οφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ ΜΟΝΣΔΛΟ: R065 ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ ΜΟΝΣΔΛΟ: R065 ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ ΜΟΝΣΔΛΟ: R065 ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ d Θερμοπομπός Mica Διζαγωγή Απηόο ν λένο ηύπνο ζεξκνπνκπνύ ρξεζηκνπνηεί ζεξκηθά ζηνηρεία Mica, ε νπνία είλαη ε θνξπθαία ηερλνινγία ζέξκαλζεο ζηνλ 21ν αηώλα. Γελ δεζηαίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα