ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - -"

Transcript

1

2 ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΚΔΣΑ / ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΗΜΖ ΚΗΒΩΣΗΟΤ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ /CELESTE 938/ROSA 938/PESCA 938/GIALLO 938/VERDE /DC ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ TENERELLA BELLA 10Ρ 2Φ 150 Φύλλα 15 μέτρα 1, ,50 0,196 TENERELLA BELLA 18Ρ 2Φ 150 Φύλλα 15 μέτρα 8 TENERELLA Professional 8Ρ 2Φ 250 Φύλλα 27,50 μέτρα 2, ,95 0,3188 DROPS 40Ρ 2Φ 300 Φύλλα 30 μέτρα 11, ,40 0,2975 DROPS 40Ρ 2Φ 350 Φύλλα 38 μέτρα 16, ,50 0,4125 TENERELLA SOFT 4Ρ 2Φ 400 Φύλλα 40 μέτρα 1, ,90 0,4475 TENERELLA SOFT Big 12Ρ 2Φ 400Φύλλα 40 μέτρα 5, ,92 0,4567 TENERELLA Compact maxi 4Ρ - 2Φ 500Φύλλα 60 μέτρα 2, ,00 0,625 TENERELLA SOFT 8Ρ 3Φ DÉCOR 180 Φύλλα 18 μέτρα 2, ,88 0,3113 TENERELLA Professional 8Ρ 3Φ 250Φύλλα 27,50 μέτρα 3, ,77 0,4413 TENERELLA SOFT MORBIDISSIMA 4Ρ 3Φ 2, ,00 0,60 300Φύλλα 36μέτρα TENERELLA AROMA & DÉCOR 4Ρ 4Φ 150Φύλλα 16 μέτρα 1, ,00 0, Φύλλα ΟΤΡΑΝΘ 350Φύλλα ΡΟΖ 350Φύλλα ΡΟΔΑΚΘΝΘ 350Φύλλα ΚΘΣΡΘΝΟ 350Φύλλα ΠΡΑΘΝΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΓΗΑ ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ JUMBO HO.RE.CA. ΥΑΡΣΘ ΤΓΕΘΑ MULTI-FLAT 40 x 225 Φύλλα 2Φ 0, ,60 0,0037 JUMBO TENERELLA Professional - 12Ρ 2Φ 135 1, ,50 1,71 μέτρα x 12 ΥΑΡΣΘ ΤΓΕΘΑ 1-1 ΣΤΛΘΓΜΕΝΟ HO.RE.CA 4Ρ 200 Φύλλα 2Φ 1, ,00 0, μέτρα x 4 ΥΑΡΣΘ ΤΓΕΘΑ SMART ONE 6Ρ 2Φ 600γρ. 12, ,50 2,08 TENERELLA Professional 8Ρ 2Φ 250 Φύλλα 27,50 μέτρα 2, ,95 0,3188 TENERELLA SOFT 4Ρ 2Φ 400 Φύλλα 40 μέτρα 1, ,90 0,4475 ΡΟΛΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΡΟΛΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΑΛΑ ΡΟΛΑ TENERELLA Maxi 1Ρ 3Φ Φύλλα 31,5 μέτρα 1, ,44 1,62 TENERELLA Big 2Ρ 3Φ DÉCOR 135 Φύλλα 28,5 μέτρα x2 3, ,40 1,52 TENERELLA Casa 4Ρ 2Φ 50 Φύλλα 10,5 μέτρα x4 1, ,36 0,48 TENERELLA Casa 2Ρ 2Φ 70 Φύλλα 14,7 μέτρα x2 1, ,92 0,

3 733 TENERELLA Big 2Ρ 2Φ 200 Φύλλα 42 μέτρα x2 2, ,50 1, Ρ 2Φ 300 Φύλλα 63 μέτρα 1, ,80 1, TENERELLA Extra 1Ρ 2Φ 400 Φύλλα 86 μέτρα 2, ,35 2, TENERELLA Big 1Ρ 2Φ 500 Φύλλα 107,5 μέτρα 3, ,10 3, TENERELLA Extra 1Ρ 2Φ 700 Φύλλα 150,5 μέτρα 5, ,50 5,50 ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ 741 TENERELLA Party 1Φ 33x33, 140τεμ. 1, ,95 0, KARINA 1Φ 33x33, 230τεμ. 2, ,65 0, TENERINA 1Φ 33x33, 230τεμ. 2, ,65 0, TENERELLA Party 1Φ 33x33, 250τεμ. 2, ,95 0, TENERELLA Joy 1Φ -33x33, 400τεμ. 3, ,70 0, TENERELLA Party 2Φ 33x33, 100τεμ. 1, ,10 0, TENERELLA Party 2Φ 33x33, 50τεμ 0, ,50 0, TENERELLA Party 2Φ 38x38, 50τεμ 0, ,55 0, TENERELLA Party 2Φ 40x40, 50τεμ 1, ,96 0, KARINA INCOLLATI 2Φ 38x38, 45τεμ. 1, ,60 0, TENERELLA Joy INCOLLATI 2Φ DÉCOR - 40x40, 50τεμ 1, ,76 0, / ALG TENERELLA Joy INCOLLATI 2Φ 40x40, 50τεμ 1, ,08 0, TENERELLA Party 2Φ 38x38, 30τεμ 1/8 0, ,56 0, / MIX TENERELLA Smile 2Φ 33x33, 40τεμ 1360 / BLUE TENERELLA Smile 2Φ 33x33, 40τεμ - ΜΠΛΕ 1360 / TENERELLA Smile 2Φ 33x33, ARANCIO 40τεμ - ΠΟΡΣΟΚΑΛΘ 1360 / ROSSO TENERELLA Smile 2Φ 33x33, 40τεμ - ΚΟΚΚΘΝΟ 1360 / TENERELLA Smile 2Φ 33x33, GIALLO 40τεμ - ΚΘΣΡΘΝΟ 1360 / TENERELLA Smile 2Φ 33x33, CELESTE 40τεμ - ΓΑΛΑΖΘΟ 1360 / ROSA TENERELLA Smile 2Φ 33x33, 40τεμ - ΡΟΖ 1295 TENERELLA Joy 2Φ 33x33, 50τεμ ΠΟΛΛΑ ΥΡΩΜΑΣΑ 773/S ΥΑΡΣΟΜΑΝΣΖΛΑ ΥΑΡΣΟΜΑΝΣΗΛΑ ΣΕΠΗ TENERELLA 10x9,3Φ, 10 ΠΑΚΕΣΑ 0, ,50 0,077 ΥΑΡΣΟΜΑΝΣΗΛΑ ΣΕΠΗ TENERELLA 10x9,4Φ, 10 ΠΑΚΕΣΑ 1, ,50 0,115 ΥΑΡΣΟΜΑΝΣΖΛΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ TENERELLA 0, ,80 0,97 2Φ, 100τεμ. ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΡΟΛΑ AUTOCUT 751 ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΑ ΕΗΚ-ΕΑΚ 20x200Φύλλα 1Φ 0, ,80 0, ΥΕΘΡΟΠΕΣΕΣΑ W FOLD 1, ,80 1,

4 x120Φύλλα 2Φ ΥΕΘΡΟΠΕΣΕΣΑ V FOLD 15x210Φύλλα 2Φ ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΑ ΡΟΛΟ 12Ρ 165 Φύλλα 2Φ 47,55 μέτρα ΥΕΘΡΟΠΕΣΕΣΑ ΡΟΛΟ Ανακσκλ. 6Ρ 450 Φύλλα 2Φ 103,50 μέτρα ΥΕΘΡΟΠΕΣΕΣΑ AUTOCUT ΡΟΛΟ 6Ρ 2Φ 130 μέτρα 2, ,98 2,07 1, ,98 1,67 2, ,70 2,12 3, ,95 3, ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΖΛΑ ΥΑΡΣΗΝΑ ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΖΛΟ ΛΔΤΚΟ, ΝΑΤΣΗΚΟ, ΔΛΗΑ 1x1m. 150τεμ ,50 0, ΘΑΣΡΘΚΟ ΡΟΛΟ 1Ρ 50μ. 50σψος 2Φ 950γρ. ΘΑΣΡΘΚΟ ΡΟΛΟ 1Ρ 50μ. 60σψος 2Φ 1136γρ. ΗΑΣΡΗΚΑ ΡΟΛΑ 3, ,80 3,87 4, ,25 4,81 ΘΥΓΗΘΝΠ ΔΗΓΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ - ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΖΘΑ ΔΗΓΝΠ Κ/Κ ΡΗΚΖ ΡΗΚΖ ΠΠΘ. ΞΙΖΟΔΠ ΠΘΝΛΔΠ ΦΑΠΚΑΡΑ ARIEL ACTILIFT ΠΘΝΛΖ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ. 150ΚΔΕ, 9,750KG. KG 2,45 23, SKIP PROFESSIONAL ACTIVE CLEAN ΠΘΝΛΖ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ. 130ΚΔΕ,12,350KG. KG 1,98 24, DEEPLO ORIGINAL P & G PROFESSIONAL ΠΘΝΛΖ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ. 130ΚΔΕ. 8,840KG. KG 2,28 20,15 SAPON MATIC ΞΙΖΟΔΠ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΠΔ ΠΘΝΛΖ, ΚΔ ΔΛΕΚΑ & TAED. ΞΔΟΗΔΣΔΗ ΙΔΘΑΛΡΗΘΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΝΜΓΝΛΝ & ΓΗΛΔΗ ΡΔΙΔΗΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΘΝΚΖ & ΠΔ ΠΘΙΖΟΝ ΛΔΟΝ & ΠΔ ΣΑΚΖΙΔΠ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΔΠ, ΚΔ ΔΣΑΟΗΠΡΥ ΑΟΥΚΑ.. 20KG. KG 1,49 29, DIXANIT CLASSIC ΠΘΝΛΖ ΞΙΛΡΖΟΗΝ,ΞΙΖΟΔΠ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΠΔ ΠΘΝΛΖ, ΚΔ ΔΛΕΚΑ & TAED. ΞΔΟΗΔΣΔΗ ΙΔΘΑΛΡΗΘΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΝΜΓΝΛΝ & ΓΗΛΔΗ ΡΔΙΔΗΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΘΝΚΖ & ΠΔ ΠΘΙΖΟΝ ΛΔΟΝ & ΠΔ ΣΑΚΖΙΔΠ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΔΠ (40 ο C). ΗΚΑΡΗΠΚΝ.20KG KG 3,67 73,40 DIXANIT PLUS ΞΙΖΟΔΠ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΠΔ ΠΘΝΛΖ ΚΔ TAED. ΔΣΔΗ ΤΖΙΖ ΑΙΘΑΙΗΘΝΡΖΡΑ, ΑΞΝΚΑΘΟΛΔΗ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΑ ΡΝΠ ΙΗΞΑΟΝΠ ΟΞΝΠ. ΞΔΟΗΔΣΔΗ ΙΔΘΑΛΡΗΘΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΝΜΓΝΛΝ & ΓΗΛΔΗ ΡΔΙΔΗΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΘΝΚΖ & ΠΔ ΠΘΙΖΟΝ ΛΔΟΝ & ΠΔ ΣΑΚΖΙΔΠ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΔΠ (40 ο C) 20KG KG 2,48 49,60 GOLDEN BABO ΞΙΖΟΔΠ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΠΔ ΠΘΝΛΖ, ΚΔ ΔΛΕΚΑ & TAED. ΞΔΟΗΔΣΔΗ ΙΔΘΑΛΡΗΘΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΝΜΓΝΛΝ & ΓΗΛΔΗ ΡΔΙΔΗΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΘΝΚΖ & ΠΔ ΠΘΙΖΟΝ ΛΔΟΝ & ΠΔ ΣΑΚΖΙΔΠ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΔΠ (40 ο C). 20KG KG 3,48 69, RIVONIT ΠΘΝΛΖ ΓΗΑ ΞΙΠΗΚΝ ΠΡΝ ΣΔΟΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ.ΔΞΗΦΑΛΗΥΛ 20KG KG 1,98 39, SAVIL 3000 ΠΘΝΛΖ ΞΙΛΡΖΟΗΝ,ΞΙΖΟΔΠ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΠΔ ΠΘΝΛΖ, ΚΔ ΔΛΕΚΑ 10Kg KG 1,98 19,80 ΣΙΩΟΗΝ - ΣΙΩΟΗΛΔΠ ΣΙΥΟΗΛΖ KLINEX ULTRA 2x5lit Lit 1,99 9, ΣΙΥΟΗΛΖ KLINEX ULTRA FRESH / LEMON 6x2lit Lit 1,98 3, ΣΙΥΟΗΛΖ KLINEX CLASSIC 10 Lit Lit 0,99 9, ΣΙΥΟΗΛΖ KLINEX PROFESSIONAL 20 Lit Lit 0,99 19, ΣΙΥΟΗΛΖ ΞΑΣΟΔΠΡΖ VILKO ULTRA 4Lit Lit 1,50 6, ΣΙΥΟΗΛΖ ΘΟΖΡΖΠ 2Lit x6τεμ. Lit 0,76 1, KLORODES ΣΙΥΟΗΛΖ ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΣΙΥΟΗΝ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΓΑΞΔΓΥΛ &ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ. ΞΔΟΗΔΣΔΗ 4.8% ΔΛΔΟΓΝ ΣΙΥΟΗΝ. 5Lit Lit 1,39 6, CHLOROBABO ΣΙΥΟΗΛΖ ΓΟΝ ΣΙΥΟΗΝ ΓΗΑ ΙΔΘΑΛΠΖ & ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ. 14Lit Lit 0,99 13, CHLOROBABO ΣΙΥΟΗΛΖ ΓΟΝ ΣΙΥΟΗΝ ΓΗΑ ΙΔΘΑΛΠΖ & ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ. 4Lit Lit 1,24 4, ΣΙΥΟΗΛΖ ΟΑΦΗΛΔ 14Lit Lit 0,60 8,40 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ & ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΚΔ ΔΛΔΟΓΝ ΝΜΓΝΛΝ, ΔΛΔΟΓΝ ΣΙΩΟΗΝ OZONIT POWDER ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΖ ΙΔΘΑΛΡΗΘΖ ΠΘΝΛΖ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΟΝΣΥΛ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΔΛΔΟΓΝ ΝΜΓΝΛΝ. ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΠΡΝ ΠΡΑΓΗΝ ΡΖΠ ΘΟΗΑΠ ΞΙΠΖΠ Ζ ΡΖΠ ΞΟΝΞΙΠΖΠ ΚΔ ΝΙΑ ΡΑ KG 9,98 99,80 ΑΞΝΟΟΞΑΡΗΘΑ (ΞΙΖΟΖ & ΒΑΠΗΘΑ) 10KG OXYGENOL ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΞΔΟΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΞΟΝΗΝΛ ΠΔ ΠΘΝΛΖ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΔΛΔΟΓΝ ΝΜΓΝΛΝ

5 ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΑΟΗΠΡΑ ΚΔ ΝΙΑ ΡΑ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΑ (ΞΙΖΟΖ & ΒΑΠΗΘΑ) 10KG KG 5,98 59, TAXOL ΣΙΥΟΗΝ ΞΔΟΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΓΟΝ ΚΔ ΔΛΔΟΓΝ ΣΙΥΟΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΔΘΑΛΠΖ ΦΑΠΚΑΡΥΛ. ΞΔΟΗΔΣΔΗ 12% ΔΛΔΟΓΝ ΣΙΥΟΗΝ. 28Lit Lit 2,68 75,04 TRYPLOSAN ΣΙΥΟΗΝ ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΠΔ ΠΘΝΛΖ, ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΔΛΔΟΓΝ ΣΙΥΟΗΝ, ΗΓΗΑΗΡΔΟΑ ΘΑΡΑΙΙΖΙΝ ΓΗΑ ΙΔΘΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ 10ΘG KG 6,98 69,80 OZONIT ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΓΟΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΓΟΝ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΟΝΣΥΛ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΔΛΔΟΓΝ ΝΜΓΝΛΝ. ΠΛΓΑΕΔΡΑΗ ΠΡΝ ΠΡΑΓΗΝ ΡΖΠ ΘΟΗΑΠ ΞΙΠΖΠ Ζ ΡΖΠ ΞΟΝΞΙΠΖΠ ΚΔ ΝΙΑ ΡΑ ΑΞΝΟΟΞΑΡΗΘΑ Lit 5,98 191,36 (ΞΙΖΟΖ & ΒΑΠΗΘΑ) 32Lit ΚΑΙΑΘΡΗΘΑ PRILAN CLASSIC, FLORAL / FRESH ΚΑΙΑΘΡΗΘΝ ΓΟΝ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΚΔ ΔΣΑΟΗΠΡΥ ΑΟΥΚΑ. ΣΑΟΗΕΔΗ ΑΞΑΙΝΡΖΡΑ ΠΡΗΠ ΗΛΔΠ ΡΥΛ ΟΝΣΥΛ & ΑΞΝΡΟΔΞΔΗ ΡΝ ΚΞΔΟΓΔΚΑ ΡΥΛ ΗΛΥΛ. 20Lit Lit 1,89 37, SILAN ΚΑΙΑΘΡΗΘΝ ΓΟΝ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΚΔ ΔΣΑΟΗΠΡΥ ΑΟΥΚΑ ΒΔΙΝΓΝ. ΣΑΟΗΕΔΗ ΑΞΑΙΝΡΖΡΑ ΠΡΗΠ ΗΛΔΠ ΡΥΛ ΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΑΞΝΡΟΔΞΔΗ ΡΝ ΚΞΔΟΓΔΚΑ ΡΥΛ ΗΛΥΛ. 10Lit Lit 1,79 17,90 ΔΛΗΠΣΡΗΘΝ - ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΙΠΖΠ SILIT ΜΔΙΔΘΗΑΠΡΗΘΝ ΔΗΓΗΘΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΦΝΛ ΞΙΠΖΠ ΠΔ ΠΘΝΛΖ. ΘΑΘΑΟΗΕΔΗ & ΡΝΠ ΞΗΝ ΓΠΘΝΙΝΠ ΙΔΘΔΓΔΠ ΑΞΝ ΡΝΛ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΌΞΥΠ Ξ.Σ. ΙΑΓΗ, ΑΓΝ ΘΙΞ. 10KG KG 5,88 58, SERICOL ΜΔΙΔΘΗΑΠΡΗΘΝ ΔΗΓΗΘΝ ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΦΝΛ ΞΙΠΖΠ, ΤΖΙΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ, ΠΔ ΓΟΖ ΚΝΟΦΖ, ΓΗΑ ΓΠΘΝΙΝΠ ΙΔΘΔΓΔΠ ΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ. ΝΞΥΠ Ξ.Σ. ΙΑΓΗΑ, ΑΛΡΖΙΗΑΘΑ, ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΘΙΞ. 5Lit Lit 9,77 48,85 ΑΦΑΗΟΔΡΗΘΝ ΑΙΑΡΩΛ & ΠΘΝΟΗΑΠ - ΡΝΞΗΘΩΛ ΙΔΘΔΓΩΛ SPECIAL CLEANER (U.O.) ΠΘΝΟΗΑ ΔΗΓΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΠΔ ΠΘΝΛΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΑΙΑΡΥΛ ΘΑΗ ΠΘΝΟΗΑΠ ΞΝ ΔΣΝΛ ΔΞΗΘΑΘΖΠΔΗ ΠΡΗΠ ΗΛΔΠ ΡΥΛ ΦΑΠΚΑΡΥΛ. ΘΑΡΑΙΙΖΙΝ ΓΗΑ ΝΙΝΠ KG 6,98 69, ΡΝΠ ΡΞΝΠ ΞΙΛΡΖΟΗΥΛ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΓΗΑ ΝΙΑ ΡΑ ΔΗΓΖ ΗΚΑΡΗΠΚΝ. 10KG STAIN EX 1,2,3,4. ΔΡΝΗΚΝ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΡΝΞΗΘΥΛ ΙΔΘΔΓΥΛ ΑΞΝ ΡΝΛ ΗΚΑΡΗΠΚΝ. ΘΑΡΑΙΙΖΙΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΟΞΥΛ ΑΞΝ ΙΗΞΖ, ΘΟΑΓΗΝΛ, MAKE-UP, ΒΔΟΛΗΘΗ, ΠΝΘΝΙΑΡΑ. 500ML ΡΔΚ 19,95 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΦΝΟΛΩΛ ΙΑΓΗΑ - ΘΑΚΚΔΛΑ ΙΗΞΖ ACTI RIVONIT GRILL IT ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΦΝΟΛΥΛ ΘΑΗ GRILL ΑΞΝ ΙΑΓΗΑ, ΘΑΚΚΔΛΑ ΙΗΞΖ ΘΙΞ. ΓΗΑΙΔΗ ΡΝΠ ΟΞΝΠ ΣΥΟΗΠ ΛΑ ΘΑΡΑΠΡΟΔΦΔΗ ΡΗΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ. 750ML ΡΔΚ 9,94 ACTI ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΦΝΟΛΥΛ ΘΑΗ GRILL ΑΞΝ ΙΑΓΗΑ, ΘΑΚΚΔΛΑ ΙΗΞΖ ΘΙΞ. ΓΗΑΙΔΗ ΡΝΠ ΟΞΝΠ ΣΥΟΗΠ ΛΑ ΘΑΡΑΠΡΟΔΦΔΗ ΡΗΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ. 5Lit Lit 4,66 23,30 VILKO ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΦΝΟΛΥΛ ΘΑΗ GRILL ΑΞΝ ΙΑΓΗΑ, ΘΑΚΚΔΛΑ ΙΗΞΖ ΘΙΞ. ΓΗΑΙΔΗ ΡΝΠ ΟΞΝΠ ΣΥΟΗΠ ΛΑ ΘΑΡΑΠΡΟΔΦΔΗ ΡΗΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ, 4Lit Lit 3,12 12,48 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΘΑΦΔΡΗΔΟΩΛ / ΑΦΑΗΟΔΠΖ ΙΔΘΔΓΩΛ DIP- IT PLUS ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΖ ΝΜΓΝΛΝΣΝΠ ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΦΑΗΟΔΠΖ ΡΥΛ ΙΔΘΔΓΥΛ ΡΝ ΘΑΦΔ & ΡΝ ΡΠΑΓΗΝ.ΘΑΡΑΙΙΖΙΖ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΠΔ ΠΘΔΖ ΞΝΟΠΔΙΑΛΖ, ΚΔΙΑΚΗΛΖ & ΞΙΑΠΡΗΘΝ. 2,4Lit Lit 12,45 29,88 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΙΑΣΑΛΗΘΩΛ MIKROCHLOR R ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΖ ΠΘΝΛΖ ΚΔ ΔΛΔΟΓΝ ΣΙΥΟΗΝ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΦΟΝΡΥΛ /ΙΑΣΑΛΗΘΥΛ ΑΞΝΚΑΘΟΛΔΗ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΑ ΟΞΝΠ, ΕΚΝΚΘΖΡΔΠ, ΚΝΣΙΑ & ΒΑΘΡΖΟΗΑ. 1KG ΡΔΚ 29,88 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΑ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΩΛ VILKO NT 330 ΙΗΞΝΓΗΑΠΞΑΠΡΗΘΝ ΚΔ ΔΛΔΟΓΝ ΣΙΥΟΗΝ, ΗΠΣΟΝ, ΑΙΘΑΙΗΘΝ ΞΝΙΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΗΑΙΠΖ ΡΥΛ ΦΡΗΘΥΛ &ΕΥΗΘΥΛ ΙΗΞΑΟΥΛ ΝΠΗΥΛ ΚΔ ΠΛΘΔΠΖ ΤΖΙΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ.ΞΟΝΠΦΔΟΔΗ ΓΗΔΗΗΛΖ ΠΔ Lit 3,125 12, ΓΑΞΔΓΑ, ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ, ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ 4Lit VILKO NT 330 ΙΗΞΝΓΗΑΠΞΑΠΡΗΘΝ ΚΔ ΔΛΔΟΓΝ ΣΙΥΟΗΝ, ΗΠΣΟΝ, ΑΙΘΑΙΗΘΝ ΞΝΙΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΗΑΙΠΖ ΡΥΛ ΦΡΗΘΥΛ &ΕΥΗΘΥΛ ΙΗΞΑΟΥΛ ΝΠΗΥΛ ΚΔ ΠΛΘΔΠΖ ΤΖΙΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ.ΞΟΝΠΦΔΟΔΗ ΓΗΔΗΗΛΖ ΠΔ ΓΑΞΔΓΑ, ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ, ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ 1Lit MIKRO-QUAT ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΑ ΑΙΘΑΙΗΘΑ, ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΑ ΓΑΞΔΓΥΛ & ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΓΗΑ ΣΥΟΝΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ, ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΔΡΑΟΡΝΓΔΛΖ ΑΙΑΡΑ ΡΝ ΑΚΚΥΛΗΝ, ΔΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΑΞΝ ΡΝΛ ΔΝΦ. 5Lit DIESIN MAXX ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΝΜΗΛΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ & ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΝ & ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΓΠΘΝΙΝ ΟΞΥΛ, ΚΔ ΑΟΥΚΑ ΞΝ ΓΗΑΟΘΔΗ. ΠΛΓΑΕΔΗ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΗΘΟΝΒΗΑΘΖ ΓΟΑΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΖ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΡΥΛ ΑΙΑΡΥΛ & ΡΥΛ ΟΞΥΛ. 5Lit DIESIN R80 ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΝΜΗΛΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ & ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΝ & ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΓΠΘΝΙΝ ΟΞΥΛ, ΚΔ ΑΟΥΚΑ ΞΝ ΓΗΑΟΘΔΗ. ΠΛΓΑΕΔΗ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΗΘΟΝΒΗΑΘΖ ΓΟΑΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΖ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΡΥΛ ΑΙΑΡΥΛ & ΡΥΛ ΟΞΥΛ. 5Lit SIRAFAN ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΑ ΑΙΘΑΙΗΘΑ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΑ ΓΑΞΔΓΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΓΗΑ ΣΥΟΝΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ, ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΔΡΑΟΡΝΓΔΛΖ ΑΙΑΡΑ ΡΝ ΑΚΚΥΛΗΝ, ΔΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΑΞΝ ΡΝΛ ΔΝΦ. 5Lit Lit 4,98 Lit 9,98 49,90 Lit 5,98 29,90 Lit 3,96 19,80 Lit 6,97 34,85 ΓΟΑ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΑ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΩΛ / ΞΝΡΖΟΗΩΛ VILKO 1000K ΓΟΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ ΠΘΙΖΟΑ ΛΔΟΑ 4Lit Lit 2,75 11,

6 VILKO 3000K ΓΟΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ ΞΝΙΙ.ΠΘΙΖΟΑ ΛΔΟΑ 4Lit Lit 3,98 15, VILKO 5000K ΓΟΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ ΞΝΙY ΠΘΙΖΟΑ ΛΔΟΑ 4Lit Lit 4,99 19, TRUMP HUNTER NR ΗΠΣΟΑ ΑΙΘΑΙΗΘΑ, ΞΔΟΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΓΟΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ / ΞΝΡΖΟΗΥΛ. ΔΣΔΗ ΠΣΔΓΗΑΠΡΔΗ ΓΗΑ ΛΑ ΓΗΛΔΗ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΘΝΚΖ & ΠΔ ΠΛΘΖΘΔΠ ΤΖΙΖΠ ΠΘΙΖΟΝΡΖΡΑΠ ΛΔΟΝ. 5Lit TOPMATIC CRYSTAL SO ΓΟΝ ΑΙΘΑΙΗΘΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΞΗΑΡΥΛ / ΞΝΡΖΟΗΥΛ. ΞΔΟΗΔΣΔΗ ΔΗΓΗΘΔΠ ΔΛΔΟΓΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΔΠ ΝΠΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΟΞΥΛ ΘΑΘΔ ΚΝΟΦΖΠ (ΘΑΦΔ, ΡΠΑΗ, ΘΟΑΓΗΝΛ, ΑΓΝ ΘΙΞ.). ΔΗΛΑΗ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝ ΑΘΝΚΖ & ΠΔ ΠΘΙΖΟΝ ΛΔΟΝ. 25Lit Lit 7,99 39,95 Lit 4,88 122, Θ 26 ΓΟΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΞΗΑΡΥΛ / ΞΝΡΖΟΗΥΛ ΞΔΟΗΔΣΔΗ ΦΥΠΦΝΛΗΘΑ & ΞΝΙΑΘΟΗΙΗΘΑ ΞΝ ΑΗΥΟΝΛ ΡΖΛ ΒΟΥΚΗΑ.ΓΗΑ ΞΝΙ ΠΘΙΖΟΑ ΛΔΟΑ. 6Lit Lit 5,58 33, MATIC DISH ΞΙΖΟΔΠ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΞΗΑΡΥΛ / ΞΝΡΖΟΗΥΛ & ΠΘΔΥΛ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΑΠΗΔΛΔΟΓΑ & ΑΞΑΓΥΓΔΗΠ. 5Lit Lit 3,96 19,80 ΓΟΑ ΠΡΔΓΛΩΡΗΘΑ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΩΛ / ΞΝΡΖΟΗΩΛ VILKO 3000L ΓΟΝ ΠΡΔΓΛΥΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ ΠΘΙΖΟΑ ΛΔΟΑ 4Lit Lit 3,125 12, VILKO 7010L ΓΟΝ ΠΡΔΓΛΝΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ 4Lit Lit 4,99 19, TOPRINSE HD SO ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΝΜΗΛΝ ΠΡΔΓΛΥΡΗΘΝ, ΘΑΡΑΙΙΖΙΝ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΠΔ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΠΛΘΖΘΔΠ ΠΘΙΖΟΝΡΖΡΑΠ ΛΔΟΝ. 5Lit Lit 5,99 29,95 TOPRINSE HD SO ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΝΜΗΛΝ ΠΡΔΓΛΥΡΗΘΝ, ΘΑΡΑΙΙΖΙΝ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΠΔ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΠΛΘΖΘΔΠ ΠΘΙΖΟΝΡΖΡΑΠ ΛΔΟΝ. 20Lit Lit 5,92 118, Θ 30 ΠΡΔΓΛΥΡΗΘΝ ΔΘΙΑΚΞΟΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΞΗΑΡΥΛ / ΞΝΡΖΟΗΥΛ ΓΗΑ ΠΘΙΖΟΑ ΛΔΟΑ. 5Lit Lit 8,90 44,50 ΑΦΑΙΑΡΗΘΑ VILKO ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΑΙΑΡΥΛ ANTI KALT. ΞΑΛΗΠΣΟΝ ΑΙΘΑΙΗΘΝ ΗΓΑΛΗΘΝ ΓΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ, ΘΑΦΔΡΗΔΟΥΛ, ΞΑΓΝΚΖΣΑΛΥΛ, Θ.Α.. 4Lit Lit 3,125 12,50 LIME OUT S ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ, ΝΜΗΛΝ ΞΟΝΗΝΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ & ΡΥΛ ΞΗΝ ΠΘΙΖΟΥΛ ΔΞΗΘΑΘΗΠΔΥΛ ΑΙΑΡΥΛ ΑΞΝ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΞΗΑΡΥΛ / ΞΝΡΖΟΗΥΛ. ΔΡΝΗΚΝ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΡΥΛ ΙΔΘΔΓΥΛ ΑΞΝ ΒΟΑΠΡΖΟΔΠ, ΘΑΦΔΡΗΔΟΔΠ Lit 6,62 198, ΚΖΣΑΛΔΠ ΡΠΑΓΗΝ ΘΙΞ. 30Lit CONTRA ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ, ΝΜΗΛΝ ΞΟΝΗΝΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ & ΡΥΛ ΞΗΝ ΠΘΙΖΟΥΛ ΔΞΗΘΑΘΗΠΔΥΛ ΑΙΑΡΥΛ ΑΞΝ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΞΗΑΡΥΛ / ΞΝΡΖΟΗΥΛ. ΔΡΝΗΚΝ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΡΥΛ ΙΔΘΔΓΥΛ ΑΞΝ ΒΟΑΠΡΖΟΔΠ, ΘΑΦΔΡΗΔΟΔΠ ΚΖΣΑΛΔΠ ΡΠΑΓΗΝ ΘΙΞ. 6Lit Lit 4,25 25,50 ΞΙΠΗΚΝ ΠΘΔΩΛ ΠΡΝ ΣΔΟΗ VILKO ΓΟΝ ΞΗΑΡΥΛ, ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝ ΞΙΠΗΚΝ ΠΘΔΥΛ ΠΡΝ ΣΔΟΗ. ΞΝΙ ΗΠΣΟΝ ΓΗΑ ΡΝΠ ΟΖΞΝΠ ΣΥΟΗΠ ΛΑ ΔΟΔΘΗΕΔΗ ΡΑ ΣΔΟΗΑ, 4Lit Lit 1,65 6,60 VILKO ΓΟΝ ΞΗΑΡΥΛ, ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝ ΞΙΠΗΚΝ ΠΘΔΥΛ ΠΡΝ ΣΔΟΗ. ΞΝΙ ΗΠΣΟΝ ΓΗΑ ΡΝΠ ΟΖΞΝΠ ΣΥΟΗΠ ΛΑ ΔΟΔΘΗΕΔΗ ΡΑ ΣΔΟΗΑ, 12Lit Lit 1,59 19,08 ASSERT FRESH SO ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝ ΞΙΠΗΚΝ ΠΘΔΥΛ ΠΡΝ ΣΔΟΗ. ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΡΥΛ ΑΠΣΖΚΥΛ ΚΟΥΓΗΥΛ Ξ.Σ. ΤΑΟΗ, ΑΓΝ ΘΙΞ. ΚΔ ΑΟΥΚΑ ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 5Lit Lit 2,87 14, ASSERT FRESH SO ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝ ΞΙΠΗΚΝ ΠΘΔΥΛ ΠΡΝ ΣΔΟΗ. ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΡΥΛ ΑΠΣΖΚΥΛ ΚΟΥΓΗΥΛ Ξ.Σ. ΤΑΟΗ, ΑΓΝ ΘΙΞ. ΚΔ ΑΟΥΚΑ 20Lit Lit 2,48 49, PRICOL EXTRA ΞΔΟΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΞΙΠΗΚΝ ΠΘΔΥΛ ΠΡΝ ΣΔΟΗ. Ν ΓΟΑΠΡΗΘΝΠ ΑΦΟΝΠ & Ζ ΔΛΗΠΣΚΔΛΖ ΠΔ ΡΑΠΗΔΛΔΟΓΑ ΠΠΡΑΠΖ ΡΝ, ΓΗΔΗΠΓΔΗ & ΓΗΑΙΔΗ ΡΝΠ ΞΗΝ ΓΠΘΝΙΝΠ ΟΞΝΠ.25Lit Lit 2,98 74,50 ΝΓΔΡΔΟΑ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΑ ΓΑΞΔΓΩΛ & ΔΞΗΦΑΛΔΗΩΛ VILKO ECON. ΓΔΛIKOY ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΙΔΒΑΛΡΑ, ΝΓΔΡΔΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΑΞΔΓΥΛ. ΘΑΘΑΟΗΕΔΗ ΔΘΝΙΑ & ΠΡΔΓΛΥΛΔΗ ΓΟΖΓΝΟΑ ΑΦΖΛΝΛΡΑΠ ΔΣΑΟΗΠΡΥ ΑΟΥΚΑ ΦΟΔΠΘΑΓΑΠ ΞΝ ΓΗΑΟΘΔΗ 4Lit Lit 0,99 3,98 VILKO EXTRA. ΓΔΛIKOY ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΔΟΑΠΗ, ΝΓΔΡΔΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΑΞΔΓΥΛ. ΘΑΘΑΟΗΕΔΗ ΔΘΝΙΑ & ΠΡΔΓΛΥΛΔΗ ΓΟΖΓΝΟΑ ΑΦΖΛΝΛΡΑΠ ΔΣΑΟΗΠΡΥ ΑΟΥΚΑ ΦΟΔΠΘΑΓΑΠ ΞΝ ΓΗΑΟΘΔΗ 4Lit Lit 1,75 6,98 INDUR XL FRESH ΝΓΔΡΔΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΠΛΡΖΟΖΡΗΘΝ ΓΑΙΗΠΡΔΟΥΛ ΓΑΞΔΓΥΛ ΚΔ ΔΛΡΝΛΝ ΔΣΑΟΗΠΡΝ ΑΟΥΚΑ ΞΝ ΓΗΑΟΘΔΗ ΓΗΑ ΚΔΓΑΙΝ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΡΝ. 5Lit Lit 5,96 29,80 BRIAL XL FRESH ΝΓΔΡΔΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΑΞΔΓΥΛ & ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΚΔ ΔΛΡΝΛΝ ΑΟΥΚΑ ΞΝ ΓΗΑΟΘΔΗ ΓΗΑ ΚΔΓΑΙΝ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΡΝ. ΘΑΘΑΟΗΕΔΗ ΔΘΝΙΑ & ΠΡΔΓΛΥΛΔΗ ΓΟΖΓΝΟΑ. ΘΑΡΑΙΙΖΙΝ ΓΗΑ Lit 4,99 24,95 ΜΙΗΛΑ & ΚΑΟΚΑΟΗΛΑ ΓΑΞΔΓΑ. 5Lit DOPO ULTRA ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ & ΑΞΝΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΓΑΞΔΓΥΛ & ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 4Lit Lit 2,85 11, DOPO ULTRA ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ & ΑΞΝΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΓΑΞΔΓΥΛ & ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 14Lit Lit 2,69 37, KORDA ΝΓΔΡΔΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΑΞΔΓΥΛ & ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ. ΘΑΘΑΟΗΕΔΗ ΔΘΝΙΑ & ΠΡΔΓΛΥΛΔΗ ΓΟΖΓΝΟΑ ΑΦΖΛΝΛΡΑΠ ΔΣΑΟΗΠΡΝ ΑΟΥΚΑ ΦΟΔΠΘΑΓΑΠ ΞΝ ΓΗΑΟΘΔΗ.. ΘΑΡΑΙΙΖΙΝ ΓΗΑ ΜΙΗΛΑ & ΚΑΟΚΑΟΗΛΑ ΓΑΞΔΓΑ. 5Lit Lit 3,80 19,00 ΝΜΗΛΑ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΑ ΣΩΟΩΛ ΓΗΔΗΛΖΠ VILKO ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΑΙΑΡΥΛ W.C. ΞΑΛΗΠΣΟΝ ΑΙΘΑΙΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΗΑ ΓΑΞΔΓΑ & ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ, ΚΔ ΔΣΑΟΗΠΡΥ ΑΟΥΚΑ. 4Lit Lit 3,15 12,

7 MAGIG MAXX ΑΦΑΙΑΡΗΘΝ ΞΔΟΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΑΞΔΓΥΛ ΚΔ SUPER ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΑΒΟΝΠΖΠ. ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΡΑΗ ΣΔΗΟΥΛΑΘΡΗΘΑ Ζ & ΚΔ ΚΖΣΑΛΖ. ΓΗΛΔΗ ΔΛΡΞΥΠΗΑΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ ΒΑΘ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ, ΔΗΓΗΘΑ ΠΔ ΞΝΟΥΓΖΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ ΝΞΥΠ ΡΑ ΚΖ ΓΑΙΗΠΚΔΛΑ ΞΙΑΘΑΘΗΑ, ΔΛΥ ΡΑΡΝΣΟΝΛΑ ΚΔΗΥΛΔΗ ΡΥΛ ΑΟΗΘΚΝ ΡΥΛ ΑΞΗΡΝΚΔΛΥΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΥΛ. ΘΑΡΑΙΙΖΙΝ ΓΗΑ ΜΙΗΛΑ & ΓΑΞΔΓΑ ΑΞΝ ΚΑΟΚΑΟΝ & ΓΟΑΛΗΡΖ. 5Lit ΑΡΑ BATHROOM CLEANER W.C. ΝΓΔΡΔΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΑΞΔΓΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ. ΘΑΘΑΟΗΕΔΗ ΔΘΝΙΑ ΘΑΗ ΠΡΔΓΛΥΛΔΗ ΓΟΖΓΝΟΑ ΑΦΖΛΝΛΡΑΠ ΔΣΑΟΗΠΡΝ ΑΟΥΚΑ ΦΟΔΠΘΑΓΑΠ ΞΝ ΓΗΑΟΘΔΗ. ΘΑΡΑΙΙΖΙΝ ΓΗΑ ΜΙΗΛΑ & ΚΑΟΚΑΟΗΛΑ ΓΑΞΔΓΑ. 5Lit INTO XL FRESH ΑΦΑΙΑΡΗΘΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΗΠΣΟΑ ΝΜΗΛΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΗΑ ΣΥΟΝΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΠΝΙΦΑΚΗΓΗΘΝ ΝΜ. ΑΞΝΚΑΘΟΛΔΗ ΑΚΔΠΑ & ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΑ ΡΑ ΑΙΑΡΑ, ΡΑ ΞΝΙΔΗΚΚΑΡΑ ΠΑΞΝΛΗΝ & ΡΖΛ ΝΟΗΑ, ΑΦΖΛΝΛΡΑΠ ΔΛΡΝΛΝ ΔΣΑΟΗΠΡΥ ΑΟΥΚΑ ΞΝ ΓΗΑΟΘΔΗ ΓΗΑ ΚΔΓΑΙΝ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΡΝ. 5Lit INTO MAXX ΑΦΑΙΑΡΗΘΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΞΔΟΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΝΜΗΛΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΣΥΟΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ ΓΗΑ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΝ ΑΙΙΑ & ΓΗΑ ΒΑΘ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ, ΒΑΠΗΠΚΔΛΝ ΠΔ ΔΛΑ ΞΑΡΔΛΡΑΟΗΠΚΔΛΝ ΠΛΓΑΠΚΝ ΝΜΔΥΛ, ΦΗΙΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ. ΔΣΔΗ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΖ ΓΟΑΠΖ ΘΑΡΑ ΡΥΛ ΟΞΥΛ 5Lit Lit 5,30 26,50 Lit 3,96 19,80 Lit 4,80 24,00 Lit 4,98 24, CITRUS ΑΦΑΙΑΡΗΘΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ, ΓΗΑΠΞΑΠΡΗΘΝ ΑΙΑΡΥΛ ΓΗΑ ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ. 750ML ΡΔΚ 6, PILAX ΣΑΟΞΗΘ W.C. ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ, ΞΑΛΗΠΣΟΝ ΓΗΑΠΞΑΠΡΗΘΝ ΑΙΑΡΥΛ ΓΗΑ ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ. 800ML ΡΔΚ 4,98 ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΑ ΚΝΘΔΡΔΠ / ΣΑΙΗΩΛ SAPUR A - B ΔΡΝΗΚΝ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΡΝΞΗΘΥΛ ΙΔΘΔΓΥΛ ΑΞΝ ΚΝΘΔΡΔΠ,ΣΑΙΗΑ. ΑΞΝΚΑΘΟΛΔΗ ΑΚΔΠΑ ΝΙΝΠ ΡΝΠ ΓΑΡΝΓΗΑΙΡΝΠ ΙΔΘΔΓΔΠ ΝΞΥΠ ΣΚΝΗ, COLA, ΘΑΦΔ, ΡΠΑΗ, ΞΑΓΥΡΝ ΘΙΞ. 500ML ΡΔΚ 18,85 BETERIX ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΣΑΙΗΥΛ & ΚΝΘΔΡΑΠ, ΒΟΔΣΝΚΔ ΡΝ ΙΔΘΔ, ΡΟΗΒΝΚΔ ΔΙΑΦΟΑ & ΙΗΓΝ ΞΟΗΛ ΠΡΔΓΛΥΠΔΗ ΡΝ ΞΔΟΛΑΚΔ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΠΘΝΞΑ. 750ML ΡΔΚ 7,98 ΞΑΟΘΔΡΗΛΔΠ TUKLAR MEDICAL ΞΑΟΘΔΡΗΛΖ ΑΛΘΔΘΡΗΘΖ ΠΡΑ ΑΙΘΝΝΙΝΣΑ ΘΑΗ ΠΡΑ ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΑ ΠΘΔΑΠΚΑΡΑ, ΘΑΡΑΙΙΖΙΖ ΓΗΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖ ΣΟΖΠΖ. 5Lit Lit 8,89 44, ISI STAR ΞΑΟΘΔΡΗΛΖ ΚΔ ΣΖΚΗΘΝ ΔΞΗΒΟΑΓΛΡΖ. ΓΖΚΗΝΟΓΔΗ ΔΛΑ ΞΝΙ ΑΛΘΔΘΡΗΘΝ ΠΡΟΥΚΑ ΔΛΑΛΡΗΑ ΠΡΝΠ ΟΞΝΠ ΘΑΗ ΠΡΗΠ ΦΘΝΟΔΠ. 5Lit Lit 9,99 49,95 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΑΛΝΜΔΗΓΩΡΩΛ / ΚΔΡΑΙΙΗΘΩΛ ΔΞΗΦΑΛΔΗΩΛ CHROMOL ΔΡΝΗΚΝ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΓΑΙΗΠΡΗΘΝ ΓΟΝ ΓΗΑ ΑΛΝΜΔΗΓΥΡΔΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ ΝΞΥΠ ΛΡΝΙΑΞΗΑ, ΟΑΦΗΑ, ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΔΠ, ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ ΤΓΔΗΥΛ, ΞΙΛΡΖΟΗΥΛ ΞΗΑΡΥΛ / ΞΝΡΖΟΗΥΛ. 500ML ΡΔΚ 9, HELIOS BRILLANT ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΗΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ ΑΛΝΜΔΗΓΥΡΑ, ΗΛΝΣ & ΘΔΟΑΚΗΘΔΠ ΔΠΡΗΔΠ 500ML ΡΔΚ 10,98 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΜΙΗΛΩΛ ΔΞΗΦΑΛΔΗΩΛ OPTI LIQUIDO PROSHINE ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΑΙΗΠΡΗΘΝ ΔΞΗΞΙΥΛ ΚΔ ΘΔΟΗ ΚΔΙΗΠΠΑΠ. ΓΗΛΔΗ ΡΖΛ ΦΠΗΘΖ ΓΑΙΑΓΑ ΠΡΝ ΜΙΝ, ΔΛΥ ΞΑΟΑΙΙΖΙΑ ΡΝ ΠΛΡΖΟΔΗ. 750ML ΡΔΚ 14,95 ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΡΕΑΚΗΩΛ VILKO ΓΟΝ ΡΕΑΚΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΡΕΑΚΗΥΛ & ΓΑΙΗΛΥΛ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ. ΘΑΘΑΟΗΕΔΗ & ΠΡΔΓΛΥΛΔΗ ΓΟΖΓΝΟΑ ΣΥΟΠ ΛΑ ΑΦΖΛΔΗ ΠΡΗΓΚΑΡΑ 4Lit Lit 1,29 5,16 ALKLAR ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΡΕΑΚΗΥΛ & ΓΑΙΗΛΥΛ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ. ΘΑΘΑΟΗΕΔΗ & ΠΡΔΓΛΥΛΔΗ ΓΟΖΓΝΟΑ ΣΥΟΠ ΛΑ ΑΦΖΛΔΗ ΠΡΗΓΚΑΡΑ 5Lit Lit 2,50 12,50 WINDUS ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΡΕΑΚΗΥΛ ΘΑΗ ΓΑΙΗΛΥΛ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ. ΘΑΘΑΟΗΕΔΗ & ΠΡΔΓΛΥΛΔΗ ΓΟΖΓΝΟΑ ΣΥΟΠ ΛΑ ΑΦΖΛΔΗ ΠΡΗΓΚΑΡΑ 5Lit Lit 1,98 9,90 ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΑ VILKO ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ ΣΔΟΗΥΛ ΑΞΑΙΝ ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ ΣΔΟΗΥΛ ΚΔ ΓΙΘΔΟΗΛΖ, ΚΔ ΔΣΑΟΗΠΡΥ ΑΟΥΚΑ. ΔΣΔΗ PH ΦΗΙΗΘΝ ΚΔ ΡΖΛ ΔΞΗΓΔΟΚΗΓΑ. 4Lit Lit 1,49 5,96 NATURAL ΦΡΗΘΝ ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ ΑΦΟΝΙΝΡΟΝ ΠΑΚΞΝΑΛ ΠΔ 1 ΔΗΛΑΗ ΞΟΝΗΝΛ ΚΔ ΑΞΑΙΝ ΑΟΥΚΑ & ΝΓΔΡΔΟΝ PH 5Lit Lit 1,89 9, ΠΑΞΝΛΗ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ ΛΡΚΔΛΝ, 500ΡΔΚ. ΡΝ ΘΗΒΥΡΗΝ ΡΔΚ 0,099 49, ΠΑΞΝΛΗ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ ΣΚΑ, 500ΡΔΚ. ΡΝ ΘΗΒΥΡΗΝ ΡΔΚ 0,079 39, ΠΑΞΝΑΛ ΑΦΟΝΙΝΡΟΝ BOMBE SQUARE, 30-40ML, 150ΡΔΚ.ΡΝ ΘΗΒΥΡΗΝ ΡΔΚ 0,29 43, CLEENOL ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΣΔΟΗΥΛ ΔΡΝΗΚΝ ΞΟΝΠ ΣΟΖΠΖ. ΞΑΟΔΣΔΗ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ & ΓΗΑΡΖΟΔΗ ΡΖΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΓΗΑ ΑΟΘΔΡΔΠ ΥΟΔΠ. ΓΔΛ ΞΟΝΘΑΙΔΗ ΔΟΔΘΗΠΚΝ ΡΝ ΓΔΟΚΑΡΝΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΠΣΛΖ ΣΟΖΠΖ. ΓΔΟΚΑΡΝΙΝΓΗΘΑ ΔΙΔΓΚΔΛΝ. 5Lit Lit 8,50 42,50 ΔΗΓΗΘΑ ΞΟΝΗΝΛΡΑ ΑΘΑΦΝΟΡ ΡΝΜΗΘΝ ΚΑΟΝ 500ML Σ 24ΡΔΚ ΡΔΚ 0,48 11, ΘΑΠΡΗΘΖ ΞΝΡΑΠΑ ΠΝΓΑ 25KG KG 1,98 49, ΑΟΥΚΑΡΗΘΝ ΠΞΟΔ ΞΔΟΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΑΟΥΚΑΡΗΘΝ ΣΥΟΝ, ΓΔΛ ΙΔΘΗΑΕΔΗ ΘΙΞ. 500ML ΡΔΚ 9, KOX ΙΔΒΑΛΡΑ ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΑΟΥΚΑΡΗΘΝ ΣΥΟΝ 1Lit TEM 11, KOX ΙΔΒΑΛΡΑ,ΚΑΛΥΙΗΑ ΞΔΟΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΑΟΥΚΑΡΗΘΝ ΣΥΟΝ 500ML ΡΔΚ 9,

8 ΔΛΡΝΚΝΘΡΝΛΝ FUZI ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΑΞΝ ΔΝΦ, 300ml Σ 24ΡΔΚ ΡΔΚ 2,48 59, ΘΑΡΠΑΟΗΓΝΘΡΝΛΝ FUZI ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΑΞΝ ΔΝΦ, 300ml Σ 24ΡΔΚ ΡΔΚ 2,98 71, ΕΔΙΔ ΚΔΘΑΛΝΙΗΠ ΓΗΑ ΒΔΛΚΑΟΖ 72 Σ 250ML ΡΔΚ 0,89 64,08 ΞΙΑΠΡΗΘΑ - ΔΗΓΖ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΠΑΘΝΙΔΠ ΑΞΝΟ/ΡΥΛ ΚΑΟΔΠ,60Σ80,80Σ110,110Σ130,ΞΟΝΡ.ΞΝΗΝΡ.100%,ΠΑΘΗ 25KG KG 1,48 37, ΠΑΘΝΙΔΠ ΑΞΝΟ/ΡΥΛ ΞΟΑΠΗΛΖ - ΚΞΙΔ ΘΗΡΟΗΛΖ ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ - ΤΗΙΖ, ΠΑΘΗ 25KG KG 2,48 62, ΠΑΘΝΙΔΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΘΖ ΘΗΡΟΗΛΖ, 40Σ40, 50Σ50, ΠΑΘΗ 25KG KG 2,48 62, ΠΑΘΝΙΔΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΟΝΙΙΝ ΙΔΘΖ., 50ΟΣ40Σ40, 20ΡΔΚ, ΚΑΟΝ 30ΡΔΚ. ΞΑΘ 0, ΚΔΚΒΟΑΛΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΓΗΑΦΑΛΖ DOMO 250M X 30εκ. ΡΔΚ 3, ΚΔΚΒΟΑΛΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΓΗΑΦΑΛΖ DOMO 250M X 45εκ. ΡΔΚ 5, ΑΙΝΚΗΛΝΣΑΟΡΝ DOMO100Κ Σ 30ΔΘ. ΡΔΚ 6, ΑΙΝΚΗΛΝΣΑΟΡΝ DOMO 60Κ Σ 45ΔΘ. ΡΔΚ 5, ΙΑΓΝΘΝΙΙΑ ΑΓΗΑΒΟΝΣΖ, ΙΔΘΖ ΔΗΠΑΓΥΓΖΠ ΡΝ ΞΑΘΔΡΝ 10KG KG 2,98 29, ΘΑΙΑΚΑΘΗΑ ΠΞΑΠΡΑ 24CM ΦΥΠΦΝΟΗΕΔ ΚΑΟΝ, ΣΚΑ, 1000ΡΔΚ. ΞΑΘ 3, ΘΑΙΑΚΑΘΗΑ ΠΞΑΠΡΑ ΛΡΚΔΛΑ 24CM ΦΥΠΦΝΟΗΕΔ ΚΑΟΝ, 1000ΡΔΚ. ΞΑΘ 5, ΝΓΝΛΡΝΓΙΦΗΓΔΠ ΣΚΑ 1000ΡΔΚ. ΞΑΘ 0, ΝΓΝΛΡΝΓΙΦΗΓΔΠ ΛΡΚΔΛΖ ΕΔΙ 1000ΡΔΚ. & ΚΔΛΡΑ ΞΑΘ 1,98 ART 300 ΞΝΡΖΟΗ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΓΗΓΑΠ ΓΗΑΦΑΛΝ, 50ΡΔΚ., ART 300CM ΞΑΘ 1,98 ART 100 ΞΥΚΑ ΞΝΡΖΟΗΝ ΓΗΓΑ ΓΗΑΦΑΛΝ ΚΞΝΚΞΔ, 100ΡΔΚ ΞΑΘ 3, ΞΥΚΑ ΞΝΡΖΟΗΝ 12οζ, 100ΡΔΚ., ΓΗΑ ΝΙΑ ΡΑ ΣΑΟΡΗΛΑ ΞΝΡΖΟΗΑ ΞΑΘ 1, ΞΝΡΖΟΗ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΛΔΟΝ ΙΔΘΝ 250C, Λο503, 50ΡΔΚ. ΞΑΘ 0, ΞΝΡΖΟΗ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΓΗΑΦΑΛΝ 250C, Λο503, 50ΡΔΚ. ΞΑΘ 0, ΞΝΡΖΟΗ ΓΗΝΓΘΝΚΔΛΖ ΞΝΙΠΡΔΟΗΛΖ ΦΔΗΕΝΙ 8οζ, 25ΡΔΚ. ΞΑΘ 0, ΞΝΡΖΟΗ ΣΑΟΡΗΛΝ 12οζ, ΓΗΑ ΕΔΠΡΝ & ΘΟΝ 350ML, 50ΡΔΚ ΞΑΘ 1, ΞΝΡΖΟΗ ΣΑΟΡΗΛΝ 8οζ, ΓΗΑ ΕΔΠΡΝ & ΘΟΝ 250ML, 50ΡΔΚ ΞΑΘ 1, ΞΝΡΖΟΗ ΣΑΟΡΗΛΝ 16οζ, ΓΗΑ ΕΔΠΡΝ & ΘΟΝ 450ML, 50ΡΔΚ ΞΑΘ 2, ΞΝΡΖΟΗ ΣΑΟΡΗΛΝ 4οζ ΚΔ ΣΔΟΑΘΗ ΓΗΑ ΕΔΠΡΝ & ΘΟΝ, 150ML,100ΡΔΚ ΞΑΘ 2, ΞΗΑΡΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΡΔΡΟΑΓΥΛΝ ΚΔΓΑΙΝ, 10ΑΓΑ, 22CM ΞΑΘ 0, ΞΗΑΡΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΚΔΠΑΗΝ, 20ΑΓΑ, ΙΔΘΝ, ΔΛΗΠΣΚΔΛΝ, 20CM ΞΑΘ 1, ΞΖΟΝΛΗ ΘΝΡΑΙΗ ΚΑΣΑΗΟΗ, ΞΙΑΠΡΗΘΝ, 500ΡΔΚ ΞΑΘ 9, ΠΘΝΞΑ OIKONOMIKH Α Λο.303 ΡΔΚ 0, ΠΘΝΞΑ ΓΗΞΙΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ Α Λο711 ΡΔΚ 1, ΘΝΛΡΑΟΗ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ 1,30, ΘΑΙΝ ΚΔ ΑΛΡΗΠΡΑΡΗΘΖ ΒΑΦΖ ΡΔΚ 0, ΘΝΛΡΑΟΗ ΑΙΝΚΗΛΗΝ ΚΔ ΞΑΠΝ & ΒΗΓΑ 1,25 ΣΝΛΡΟΝ ΡΔΚ 2, ΘΝΛΡΑΟΗ ΜΙΗΛΝ ΙΝΠΡΟΑΟΗΠΡΝ 1,20, ΚΔ ΔΛΠΥΚΑΡΝΚΔΛΖ ΒΗΓΑ ΡΔΚ 0, ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑ VETEX SUPER ΓΗΓΑΠ,ΘΑΟΥ ΒΗΓΥΡΖ, ΔΗΠΑΓΥΓΖΠ ΗΡΑΙΗΑΠ, 8 ΘΙΝΛΥΛ ΡΔΚ 1, ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑ VETEX SUPER ΓΗΓΑΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΟΥ, ΘΔΙΔΗ ΡΔΚ 4,98 ΘΑΙΚΑ Θ ΔΙΑΠΚΑ, 16ΠΔΗΟΥΛ, 450GR & ΛΖΚΑ ΟΑΦΡΖ 100%COTTON ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑ ΛΖΚΑ ΟΑΦΡΖ, ΒΑΚΒΑΘΗ ΙΔΘΝ ΑΛΡΑΙ/ΘΝ, 100%COTTON, 350GR ΡΔΚ 3, ΦΑΟΑΠΗ ΚΔΓΑΙΝ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ, ΝΒΑΙ, ΘΝΚΞΝΛΔΗ ΠΡΝ ΘΝΛΡΑΟΗ ΔΞΑΛΥ ΡΔΚ 0, ΦΑΟΑΠΗ ΚΔ ΘΝΛΡΑΟΗ ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΝ ΚΔΓΑΙΝ ΡΔΚ 1, ΠΔΡ ΦΑΟΑΠΗ ΚΔ ΠΘΝΞΑΘΗ ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΝ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ ΡΔΚ 3, ΘΝΒΑΠ ΠΡΗΦΡΖΠ ΒΑΟΔΝ ΡΞΝ ΠΡΟΝΓΓΙΝΠ, ΚΝΛΝ ΚΑΟΝ ΣΟΥΚΑ ΚΔ ΟΝΖ ΚΞΟΝΠΡΑ, 16L ΡΔΚ 2, ΘΝΒΑΠ ΝΘΡΑΓΥΛΝΠ ΚΑΕΗ ΚΔ ΠΡΗΦΡΖ, ΗΡΑΙΗΑΠ ΚΔ ΑΛΘΟΥΞΑΘΗ ΡΔΚ 9, VETEX ΚΑΙΑΘΝ MULTI Λο1, 12ΡΔΚ. ΡΝ ΞΑΘΔΡΝ ΡΔΚ 0, VETEX ΚΑΙΑΘΝ MULTI Λο2, 12ΡΔΚ. ΡΝ ΞΑΘΔΡΝ ΡΔΚ 0, VETEX ΚΑΙΑΘΝ MULTI Λο3, 12ΡΔΚ. ΡΝ ΞΑΘΔΡΝ ΡΔΚ 0, VETEX ΟΝΙΙΝ HARMA ΞΔΟΦΝΟΚΔ, 15Κ, ΚΞΙΔ - ΘΗΡΟΗΛΝ ΡΔΚ 11, ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ ΠΟΚΑ ΓΗΞΙΝ ΚΔΓΑΙΝ 3Κ, ΣΚΑ, 50ΡΔΚ. ΡΔΚ 0, ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ ΠΟΚΑ ΓΗΞΙΝ ΚΗΘΟΝ, ΣΚΑ,Λ.1005,24ΡΔΚ. ΡΔΚ 0, ΠΦΝΓΓΑΟΗ Λ74 ΞΟΑΠΗΛΝ 3Κ, ΚΔΓΑΙΝ, 6Σ8 ΡΝ ΘΗΒΥΡΗΝ ΡΔΚ 0, ΠΟΚΑ ΠΞΝΓΓΝΠ ΑΠΖΚΗ ΦΑΦΝΡΖ,ΚΞΝΘΙΔΠ ΑΛΝΜΔΗΓΝΡΝ 25GR, 50ΡΔΚ.25GR ΡΔΚ 0, ΠΟΚΑ ΤΗΙΝ ΘΝΙΝΟΑ 1KG ΡΔΚ 4, ΓΑΛΡΗΑ ΘΝΕΗΛΑΠ SANITAS ΚΔ ΔΞΔΛΓΠΖ S, M, L, X-L ΕΔΓ 0,

9 ΓΑΛΡΗΑ ΘΖΞΝΟΗΘΖΠ, ΚΔ ΔΞΔΛΓΠΖ, ΔΗΠΑΓΥΓΖΠ, S, M, L, X-L ΕΔΓ 1, ΓΑΛΡΗΑ LATEX S, M, L, X-L, 100αδα (ΔΗΠΑΓΥΓΖΠ ΚΑΠ) ΞΑΘ 3, ΓΑΛΡΗΑ ΒΗΛΙΗΝ, S, M, L, X-L, 100ΡΔΚ ΞΑΘ 4, ΓΑΛΡΗΑ ΛΗΡΟΗΙΗΝ S, M, L, X-L, 100αδα ΚΞΙΔ ΞΑΘ 5, ΓΑΛΡΗΑ ΛΗΡΟΗΙΗΝ S, M, L, X-L, 100αδα ΚΞΙΔ (ΔΗΠΑΓΥΓΖΠ ΚΑΠ) ΞΑΘ 9, ΓΑΛΡΗΑ ΓΗΑΦΑΛΖ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ, ΞΝΙΘΖΙΔΛΗΝ, HARTMAN, 100ΡΔΚ ΞΑΘ 1, ΞΑΛΑΘΗ POLIFIX ΡΕΑΚΗΥΛ 40Σ40, ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΝ ECOLAB TEM 5, ΠΘΝΦΑΘΗΑ 100αδα ΙΔΘΝ ΚΞΙΔ ΞΑΘ 6, ΘΑΞΔΙΝ ΓΗΘΝΣΝ ΣΑΟΡΗΛΝ, 100ΡΔΚ ΞΑΘ 8, ΞΝΓΗΔΠ ΞΙΑΠΡΗΘΔΠ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ, 100ΡΔΚ ΞΑΘ 9, ΞΝΓΗΔΠ ΝΙΝΠΥΚΔΠ, ΓΔΟΚΑΡΗΛΖ ΔΞΔΛΓΠΖ, ΚΔ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΘΑΙΚΑ ΑΓΗΑΒΟΝΣΝ ΡΔΚ 6,98 ΓΗΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΙΑΛΡΕΑ ΑΝΠΚΝ * ΚΖ ΡΝΜΗΘΝ * ΞΔΟ-ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ * ΒΗΝΓΗΑΠΞΩΚΔΛΝ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΞΟΝΗΝΛ BLUE VELVET ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ 1lt ΡΔΚ 6, BLUE VELVET ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ 5lt Lit 5,00 25, BLUE VELVET ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ 10lt Lit 4,80 48, BLUE VELVET ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ 20lt Lit 4,50 90,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1 Σαρ.Δ/λζε : Αγπηά ΠΡΟ Σ.Κ : 73100,Αγπηά 1.Δήκν Υαλίσλ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΡΗ ΠΖΚΑΗΛΔΗ HACCP; H A Z A R D A N A L Y S I S & C R I T I C A L C O N T R O L P O I N T S ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

GOLD LINE INTERNATIONAL

GOLD LINE INTERNATIONAL GOLD LINE INTERNATIONAL Chrysopoulou Anastasia & Co, Τel:+30 2310 714 000, Fax:+30 2310 713 439, E-mail: goldline@otenet.gr Web site : www.anaxrys.gr, www.goldline.gr ADIDAS TIMH ADIDAS AFTER SHAVE 100ML

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα κάνουμε την προσπάθειά μας ακόμα μεγαλύτερη και μειώνουμε σταθερά τις τιμές σε ακόμα περισσότερα βασικά προϊόντα.

Τώρα κάνουμε την προσπάθειά μας ακόμα μεγαλύτερη και μειώνουμε σταθερά τις τιμές σε ακόμα περισσότερα βασικά προϊόντα. TEYΧΟΣ Κάθε οικογένεια στην Ελλάδα εμπιστεύεται την οικογένεια Βερόπουλου. Γι' αυτό κι εμείς το ανταποδίδουμε, φροντίζοντας να καλύπτουμε κάθε βασική της ανάγκη. Τώρα κάνουμε την προσπάθειά μας ακόμα μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

CASH & CARRY 1,25 2,06 1,29 11,50 2,69 3,99 6,25. Ισχύει: 1/4/2013-30/4/2013. MERENDA 230gr με καραμελωμένα αμύγδαλα + LACTA Snax 60gr crispy δώρο

CASH & CARRY 1,25 2,06 1,29 11,50 2,69 3,99 6,25. Ισχύει: 1/4/2013-30/4/2013. MERENDA 230gr με καραμελωμένα αμύγδαλα + LACTA Snax 60gr crispy δώρο CASH & CARRY Μόνο για επαγγελματίες Ισχύει: 1/4/2013-30/4/2013 MERENDA 230gr με καραμελωμένα αμύγδαλα + LACTA Snax 60gr crispy δώρο MERENDA 600gr KRAFT μαγιονέζα 500ml 0,80 φθηνότερα 1,29 1,25 2,06 11,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε ΑΠΟΡΡYΠΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε ΑΠΟΡΡYΠΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε ΑΠΟΡΡYΠΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΠΡΕΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &ΠΛΑΚΑΚΙΑ. ΚΩΔ.0000052 ΚΩΔ.0000164 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ml ΣΠΡΕΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ 5 ΜΗΝΕΣ ΣΕΣ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΑ ΘΕΡΜΟΦΟΡΕ ΕΜΠΛΑΣΡΟ ΠΟΣ. ΤΦΑΡΣ ΑΕ Β Περιφερειακι Οδός&Ελ.Βενιηζλου. Άρτα, τθλ:2681075923 1/5

ΠΙΣΤΩΣΗ 5 ΜΗΝΕΣ ΣΕΣ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΑ ΘΕΡΜΟΦΟΡΕ ΕΜΠΛΑΣΡΟ ΠΟΣ. ΤΦΑΡΣ ΑΕ Β Περιφερειακι Οδός&Ελ.Βενιηζλου. Άρτα, τθλ:2681075923 1/5 ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2011 ΚΩΔ ΕΙΔΟΣ X.T. ΣΕΣ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 5 ΜΗΝΕΣ 29491 CLEAR BLUE MONO PLUS + 8,57 30630 CLEAR BLUE ΓΗΠΛΟ PLUS 5ΖΜΔΗΑ ΒΔΒΑΗΟΣΖΣΑ 11,81 03673 PREDICTOR TEST MONO 6,20 05933

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΩΡΙΝΕΣ-ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ.12-1-15.omada82

ΧΛΩΡΙΝΕΣ-ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ.12-1-15.omada82 ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΣΟΥΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΒΡΑΣΙΔΟΥ 118 ΣΠΑΡΤΗ Τ.Κ.23100 ΤΗΛ.:2731024472 FAX:27396 ΚΙΝΗΤΟ:6932190900 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

/τεμ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. αρχ. τιμή/κιλό: 7,59 προωθ. τιμή/κιλό: 6,08. Καλαμάρι Flokos σε φυσικό χυμό 370γρ. Coca cola 1,5λίτ. τιμή/λίτ.

/τεμ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. αρχ. τιμή/κιλό: 7,59 προωθ. τιμή/κιλό: 6,08. Καλαμάρι Flokos σε φυσικό χυμό 370γρ. Coca cola 1,5λίτ. τιμή/λίτ. ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ από 11.03 έως 30.03.2015 2,15 /σετ Aλεύρι Αλλατίνη για όλες τις χρήσεις 1κιλό (2+1 δώρο) + δώρο φαρίνα Αλλατίνη 500γρ. (-0,30œ) 11,79 2,25 2,81 /τεμ. αρχ. τιμή/κιλό: 7,59 προωθ. τιμή/κιλό:

Διαβάστε περισσότερα

AND INDUSTRY. Accredited ISO 22000:2005 for G. Michaelides & Son Ltd

AND INDUSTRY. Accredited ISO 22000:2005 for G. Michaelides & Son Ltd Το 1973 οι κύριοι Σωκράτους Νίκος και Μακρίδης Κυριάκος ίδρυσαν την χαρτοβιομηχανία Νikyr Products & Co Ltd. Μια βιομηχανία η οποία δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα στην επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρφν Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία.

Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία. Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία. Η εταιρία Γρ. Σαράντης ιδρύθηκε το 1930 στην Κωνσταντινούπολη, με βασική δραστηριότητα την εμπορία καλλυντικών. Σήμερα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Καλή Χρονιά! ...και συνεχίζουμε Οικονομικά! ΔΩΡΟ! ...και μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα, με τη Mas Card!

Καλή Χρονιά! ...και συνεχίζουμε Οικονομικά! ΔΩΡΟ! ...και μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα, με τη Mas Card! 1+1 ΔΩΡΟ 3,29 Παριζάκι Έδεσμα 400γρ. (1+1 ΔΩΡΟ) τιμή/κιλό: 4,11 Καλή Χρονιά!...και συνεχίζουμε Οικονομικά! 2,89 τιμή/κιλό: 7,71 Δημητριακά Kellogg s corn flakes 375γρ. 3,96 τιμή/λίτρο: 1,32 Tυροπιτάκια

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

3,55 4,57 1,79 1,48 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. Aπό 03/02/2011 έως 16/02/2011 2+1 ΔΩΡΟ 3+1 ΔΩΡΟ 2,22 2,39 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 0 3. ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΩΡΟ 1kg ΖΑΧΑΡΗ

3,55 4,57 1,79 1,48 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. Aπό 03/02/2011 έως 16/02/2011 2+1 ΔΩΡΟ 3+1 ΔΩΡΟ 2,22 2,39 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 0 3. ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΩΡΟ 1kg ΖΑΧΑΡΗ Aπό 03/02/2011 έως 16/02/2011 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 0 3 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ GOUDA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ NESCAFE CLASSIC 200 3,55 ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 3k 4,57 ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 1k ΖΑΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ FITNESS 375 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος. Αλλάξτε και Κερδίστε Switch and Gain. Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013

Τιµοκατάλογος. Αλλάξτε και Κερδίστε Switch and Gain. Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013 Τιµοκατάλογος Αλλάξτε και Κερδίστε Switch and Gain Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013 Τιµοκατάλογος Αλλάξτε και Κερδίστε Page 2/39 Σελίδα Κωδικός Περιγραφή Τιµή HoReCa Select 10 121084 H/S ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες προσφορές 40% έως. µε mas card 30% φθηνότερα. ψίχα τοστ σίκαλης KΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 480γρ.

Μεγάλες προσφορές 40% έως. µε mas card 30% φθηνότερα. ψίχα τοστ σίκαλης KΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 480γρ. Ισχύει από 10/03 έως 24/03/2015 Μεγάλες προσφορές έως -40%! 4,98 2,99 40% 2,81 1,97 2,78 1,81 αγοράζοντας 2τεµ. 5,86 3,52 5,85 4,10 7,41 4,83 δηµητριακά FITNESS Nestlé 375γρ. χωριάτικη παραδοσιακή πίτα

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος. HoReCa 2013 Ready and Served. Ηµεροµηνία Ισχύος: 01/07/2015

Τιµοκατάλογος. HoReCa 2013 Ready and Served. Ηµεροµηνία Ισχύος: 01/07/2015 Τιµοκατάλογος HoReCa 2013 Ready and Served Ηµεροµηνία Ισχύος: 01/07/2015 Τιµοκατάλογος Ready and Served - HORECA 2013 Page 2/93 Σελίδα Κωδικός Περιγραφή Τιµή 14 135598 HORECA_SELECT ΒΙΤΡΙΝΑ_ΣΥΝΤ 1000LT

Διαβάστε περισσότερα

13,96 1+1 1+1 50% 23/03-01/04 ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. Αναψυκτικό cola GR8, 6χ330ml. Fish sticks IGLO, 300gr Aρχ. τιμή/kg 11,47 Προωθ.

13,96 1+1 1+1 50% 23/03-01/04 ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. Αναψυκτικό cola GR8, 6χ330ml. Fish sticks IGLO, 300gr Aρχ. τιμή/kg 11,47 Προωθ. 23/03-01/04 Αναψυκτικό cola GR8, 6χ330ml Κέρδος 50% Κέρδος 50% 3,42 3,44 Aρχ. τιμή/lt 1,73 Προωθ. τιμή/lt 0,86 1,71 Fish sticks IGLO, 300gr Aρχ. τιμή/kg 11,47 Προωθ. τιμή/kg 5,73 1,72 Σπαγγετίνη Νο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX. σελ. / pg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX. σελ. / pg S.A. NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ S.A. Η εταιρία LOTUS ΑΒΕΕ δημιουργήθηκε το 1974 και μέχρι σήμερα έχει χαράξει δυναμική και ανοδική πορεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

MΕMBER of Assobagno: Associazone Italiana delle industrie dell arredamento e articoli per il bagno VER :2013/ 2 2-3

MΕMBER of Assobagno: Associazone Italiana delle industrie dell arredamento e articoli per il bagno VER :2013/ 2 2-3 1 MΕMBER of Assobagno: Associazone Italiana delle industrie dell arredamento e articoli per il bagno VER :2013/ 2 2-3 ACCCESSORI A ACROPOLIS... 128, 129, 130, 131, 133 AEGEAN... 154, 155 ALL LIFE BRILLIANT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΝΣΥΦΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 35, ΚΟΡΩΠΙ-ΑΤΤΙΚΗ 210 9645223-9611274 FAX 210 9607482 pansyfa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

01-100 AROME LEVAIN 01-101 CREME

01-100 AROME LEVAIN 01-101 CREME Κωδικός Περιγραφή 01-000 Μ Α Γ Ι Ε Σ *** 01-001 ΝΩΠΗ ΖΥΜΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (κιβ.10κ) 01-002 ΝΩΠΗ ΖΥΜΗ *ΚΥΒΟΙ 42ΓΡ* (ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ) 01-003 ΚΟΚΚΙΝΗ ΞΗΡΗ ΜΑΓΙΑ ΑΡΤΟΠ.(κιβ.10κ) 01-004 ΧΡΥΣΗ ΜΑΓΙΑ ΖΑΧΑΡ.ΞΗΡΗ (κιβ.10κ)

Διαβάστε περισσότερα