ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια χρήσης Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο 3.0 Ελλάδα (Attribution Non Commercial Non-derivatives 3.0 Greece) CC BY-NC-ND 3.0 GR [ή επιλογή ενός άλλου από τους έξι συνδυασμούς] [και αντικατάσταση λογότυπου άδειας όπου αυτό έχει μπει (σελ. 1, σελ. 2 και τελευταία)] Εξαιρείται από την ως άνω άδεια υλικό που περιλαμβάνεται στις διαφάνειες του μαθήματος, και υπόκειται σε άλλου τύπου άδεια χρήσης. Η άδεια χρήσης στην οποία υπόκειται το υλικό αυτό αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 Περίγραμμα Ενότητας Εισαγωγή Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Αποταμίευση και Επένδυση σε μια Μικρή- Ανοικτή Οικονομία Πώς Επηρεάζεται το Εμπορικό Ισοζύγιο; Δημοσιονομική Πολιτική στο Εσωτερικό Δημοσιονομική Πολιτική στο Εξωτερικό

5 Περίγραμμα Ενότητας Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Ονομαστική Συναλλαγματική Ισοτιμία Η Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Πραγματικής Ισοτιμίας

6 Περίγραμμα Ενότητας Πώς η Οικονομική Πολιτική Επηρεάζει την Πραγματική Ισοτιμία; Δημοσιονομική Πολιτική στο Εσωτερικό Δημοσιονομική Πολιτική στο Εξωτερικό Μεταβολή της Ζήτησης Επενδύσεων Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ονομαστικής Ισοτιμίας Ισοτιμία της Αγοραστικής Δύναμης

7 Εισαγωγή Μια ανοικτή οικονομία έχει διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Εξάγει αγαθά στο εξωτερικό και εισάγει αγαθά από το εξωτερικό. Δανείζεται κεφάλαια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, και δανείζει κεφάλαια στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

8 Εισαγωγή Σε μια ανοικτή οικονομία, δεν είναι απαραίτητο: Η δαπάνη μιας χώρας να είναι ίση με την παραγωγή αυτής. Μια χώρα μπορεί να δαπανά περισσότερα απ όσα παράγει με δανεισμό από το εξωτερικό. Μια χώρα μπορεί να δαπανά λιγότερο απ όσα παράγει και να δανείζει τη διαφορά στους ξένους.

9 Εισαγωγή Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις σχέσεις αυτές, ας εξετάσουμε τους λογαριασμούς εθνικού εισοδήματος για μια ανοικτή οικονομία.

10 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Σε μια ανοικτή οικονομία: μέρος της παραγωγής πωλείται στο εσωτερικό, και το υπόλοιπο μέρος εξάγεται και πωλείται στο εξωτερικό.

11 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Μπορούμε να διακρίνουμε τη δαπάνη για το προϊόν μιας ανοικτής οικονομίας σε 4 συστατικά: 1. Κατανάλωση εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών (C d ) 2. Επένδυση εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών (I d ) 3. Δημόσιες δαπάνες για την αγορά εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών (G d ) 4. Εξαγωγές εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών (EX)

12 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Η διάκριση της δαπάνης στα 4 συστατικά εκφράζεται με την ταυτότητα: d d d Y C I G EX Το άθροισμα των 3 πρώτων όρων, είναι η εγχώρια δαπάνη για εγχώρια αγαθά και υπηρεσίες. Ο τέταρτος όρος είναι οι αλλοδαπές δαπάνες για εγχώρια αγαθά και υπηρεσίες.

13 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Ωστόσο, η συνολική εγχώρια δαπάνη για όλα τα αγαθά και υπηρεσίες είναι το άθροισμα: της εγχώριας δαπάνης για τα εγχώρια αγαθά και υπηρεσίες, και της εγχώριας δαπάνης για τα ξένα αγαθά και υπηρεσίες.

14 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Επομένως, η συνολική κατανάλωση (C) είναι ίση με: την κατανάλωση των εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών (C d ), συν την κατανάλωση των αλλοδαπών αγαθών και υπηρεσιών (C f ).

15 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών H συνολική επένδυση (Ι) είναι ίση με: την επένδυση σε εγχώρια αγαθά και υπηρεσίες (Ι d ), συν την επένδυση σε ξένα αγαθά και υπηρεσίες (Ι f ). Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες (G) είναι ίσες με: τις δημόσιες δαπάνες για την αγορά εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών (G d ), συν τις δημόσιες δαπάνες για την αγορά ξένων αγαθών και υπηρεσιών (G f ).

16 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Άρα, ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις: d f C C C d f I I I d f G G G

17 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Υποκαθιστούμε αυτές τις 3 εξισώσεις στην παραπάνω ταυτότητα και παίρνουμε: f f f Υ ( C C ) ( I I ) ( G G ) EX

18 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Με αναδιάταξη όρων παίρνουμε: Υ f f f C I G EX ( C I G ) Οι 3 όροι στην παρένθεση μας δείχνουν το άθροισμα της εγχώριας δαπάνης για ξένα αγαθά και υπηρεσίες. Με άλλα λόγια είναι η δαπάνη για εισαγωγές (ΙΜΡ).

19 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Έτσι, η λογιστική ταυτότητα του εθνικού εισοδήματος γράφεται ως: Υ C I G EX IM Η διαφορά (ΕΧΡ-ΙΜΡ) ονομάζεται καθαρές εξαγωγές (ΝΧ).

20 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Αντικαθιστώντας, παίρνουμε την εξίσωση: Υ C I G NX Η εξίσωση αυτή μας λέει ότι οι δαπάνες για την εγχώρια παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών είναι το άθροισμα: της κατανάλωσης, της επένδυσης, των δημοσίων δαπανών, και των καθαρών εξαγωγών.

21 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Y = C + I + G + NX ή, NX = Y (C + I + G ) Καθαρές εξαγωγές Παραγωγή Εγχώριες δαπάνες

22 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Η τελευταία εξίσωση δείχνει ότι, σε μια ανοικτή οικονομία: η εγχώρια δαπάνη δεν απαιτείται να είναι ίση προς την εγχώρια παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

23 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών NX = EX IM = Y (C + I + G ) Οι καθαρές εξαγωγές είναι θετικές αν: η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών υπερβαίνει την εγχώρια δαπάνη Οι καθαρές εξαγωγές είναι αρνητικές αν: η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών υπολείπεται της εγχώριας δαπάνης

24 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Έχουμε ότι: NX = Y (C + I + G ) συνεπάγεται NX = (Y C G ) I = S I όπου S η εθνική αποταμίευση.

25 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Αυτή η εξίσωση μας λέει ότι: οι καθαρές εξαγωγές μιας οικονομίας πρέπει να είναι πάντα ίσες με τη διαφορά που προκύπτει, αν αφαιρέσουμε την επένδυση από την αποταμίευση.

26 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Ένας άλλος όρος που περιγράφει τις καθαρές εξαγωγές (ΝΧ) είναι το εμπορικό ισοζύγιο. Μας λέει κατά πόσο οι συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών ξεφεύγουν από το σημείο του δείκτη των ίσων εξαγωγών και εισαγωγών.

27 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Επίσης, η διαφορά ανάμεσα στην εγχώρια αποταμίευση και επένδυση (S-I) ονομάζεται καθαρή ξένη επένδυση. Είναι ίση με το ποσό που οι κάτοικοι της χώρας δανείζουν στο εξωτερικό μείον το ποσό που οι κάτοικοι άλλων χωρών μας δανείζουν.

28 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Αν η καθαρή ξένη επένδυση είναι θετική: Οι αποταμιεύσεις μας είναι μεγαλύτερες από τις επενδύσεις και δανείζουμε το πλεόνασμά μας σε ξένους. Η χώρα είναι καθαρός δανειστής.

29 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Αν η καθαρή ξένη επένδυση είναι αρνητική: Οι επενδύσεις μας είναι μεγαλύτερες από τις εγχώριες αποταμιεύσεις, με αποτέλεσμα να χρηματοδοτούμε το υπόλοιπο μέρος των επενδύσεων με δανεισμό από το εξωτερικό. Η χώρα είναι καθαρός δανειζόμενος.

30 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Η λογιστική ταυτότητα του εθνικού εισοδήματος NX = S I μας λέει ότι οι καθαρές ξένες επενδύσεις είναι πάντα ίσες με το εμπορικό ισοζύγιο.

31 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Αν S-I>0 και ΝΧ>0, έχουμε εμπορικό πλεόνασμα. Είμαστε καθαροί δανειστές στις διεθνείς χρηματαγορές και εξάγουμε περισσότερα απ όσα εισάγουμε. Αν S-I<0 και ΝΧ<0, έχουμε εμπορικό έλλειμμα. Είμαστε καθαροί δανειζόμενοι από τις διεθνείς χρηματαγορές και εισάγουμε περισσότερα απ όσα εξάγουμε.

32 Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Η λογιστική ταυτότητα του εθνικού εισοδήματος δείχνει ότι: Η διεθνής ροή κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της συσσώρευσης κεφαλαίου και η διεθνής ροή αγαθών και υπηρεσιών είναι 2 όψεις του ίδιου νομίσματος.

33 Αποταμίευση και Επένδυση σε μια Αν η οικονομία είναι κλειστή, το επιτόκιο προσαρμόζεται μέχρις ότου εξισωθούν η αποταμίευση και η επένδυση. Μικρή-Ανοικτή Οικονομία r r c S I ( r c ) S I (r ) S, I

34 Αποταμίευση και Επένδυση σε μια Μικρή-Ανοικτή Οικονομία Ωστόσο, σε μια ανοικτή οικονομία, δεν είναι απαραίτητο να είναι ίση η αποταμίευση με την επένδυση. Η οικονομία μπορεί να έχει εμπορικό έλλειμμα και να δανείζεται από το εξωτερικό ή να έχει εμπορικό πλεόνασμα και να δανείζει άλλες χώρες.

35 Αποταμίευση και Επένδυση σε μια Μικρή-Ανοικτή Οικονομία Αν το επιτόκιο δεν εξισορροπεί την αποταμίευση με την επένδυση, τότε τι καθορίζει το πραγματικό επιτόκιο; Για να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, κάνουμε κάποιες απλουστευτικές υποθέσεις όσον αφορά την οικονομία: 1. είναι μικρή-ανοικτή, 2. έχει τέλεια κινητικότητα κεφαλαίου.

36 Αποταμίευση και Επένδυση σε μια Μικρή-Ανοικτή Οικονομία Με τη λέξη «μικρή» εννοούμε ότι η οικονομία αυτή είναι ένα μικρό τμήμα της παγκόσμιας αγοράς. Άρα, έχει μια πολύ ασήμαντη επίδραση στο διεθνές επιτόκιο. Με τη φράση «τέλεια κινητικότητα κεφαλαίου» εννοούμε ότι οι κάτοικοι της χώρας έχουν πλήρη πρόσβαση στις διεθνείς χρηματαγορές. Η κυβέρνηση δεν εμποδίζει το διεθνή δανεισμό.

37 Αποταμίευση και Επένδυση σε μια Μικρή-Ανοικτή Οικονομία Με βάση, την υπόθεση της τέλειας κινητικότητας του κεφαλαίου, το επιτόκιο στη μικρή-ανοικτή οικονομία (r) πρέπει να είναι ίσο με το διεθνές επιτόκιο (r*). Διεθνές επιτόκιο: Το πραγματικό επιτόκιο που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Η ισορροπία της παγκόσμιας αποταμίευσης και της παγκόσμιας επένδυσης καθορίζει το ύψος του.

38 Αποταμίευση και Επένδυση σε μια Μικρή-Ανοικτή Οικονομία Η μικρή-ανοικτή οικονομία θεωρεί το διεθνές επιτόκιο ως εξωγενή και δεδομένη μεταβλητή. Καθώς, μια τέτοια οικονομία έχει ασήμαντη επίδραση στην παγκόσμια αποταμίευση και επένδυση.

39 Αποταμίευση και Επένδυση σε μια Μικρή-Ανοικτή Οικονομία r S Y C ( Y T ) G Η αποταμίευση σε μια μικρή-ανοικτή δεν εξαρτάται από το επιτόκιο. S S, I

40 Αποταμίευση και Επένδυση σε μια Μικρή-Ανοικτή Οικονομία r r * Οι επενδύσεις μιας μικρήςανοικτής οικονομίας εξαρτώνται από το διεθνές επιτόκιο. I (r ) I (r* ) S, I

41 Αποταμίευση και Επένδυση σε μια Η διαφορά ανάμεσα στην αποταμίευση και την επένδυση καθορίζει το εμπορικό ισοζύγιο. Μικρή-Ανοικτή Οικονομία r r* NX S Εδώ υπάρχει εμπορικό πλεόνασμα, επειδή ακριβώς στο r* ισχύει S>Ι. I 1 I (r ) S, I

42 Πώς Επηρεάζεται το Εμπορικό Ισοζύγιο; Πώς η οικονομική πολιτική επηρεάζει το εμπορικό ισοζύγιο; Για να απαντήσουμε στο ερώτημα, θα εξετάσουμε 2 οικονομικές πολιτικές: 1. Δημοσιονομική πολιτική στο εσωτερικό 2. Δημοσιονομική πολιτική στο εξωτερικό

43 Δημοσιονομική Πολιτική στο Εσωτερικό Ας υποθέσουμε ότι η οικονομία ξεκινά με ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο (S=Ι και ΝΧ=0). Δημοσιονομική πολιτική στο εσωτερικό Έστω τώρα ότι το δημόσιο ακολουθεί επεκτατική δημοσιονομική πολιτική: αυξάνει τις δημόσιες δαπάνες (G) του.

44 Δημοσιονομική Πολιτική στο Εσωτερικό Η αύξηση στις κρατικές δαπάνες (G) θα μειώσει την εθνική αποταμίευση (S). Θα μετατοπιστεί η καμπύλη S προς τα αριστερά. Με αμετάβλητο το διεθνές επιτόκιο (r*), το επίπεδο των επενδύσεων (Ι) θα παραμείνει το ίδιο.

45 Δημοσιονομική Πολιτική στο Εσωτερικό r S 2 S 1 Αποτελέσματα: NX S 0 * r1 NX 2 NX 1 I 0 I (r ) I 1 S, I

46 Δημοσιονομική Πολιτική στο Εσωτερικό Άρα, η εθνική αποταμίευση (S) υπολείπεται της επένδυσης (Ι). Ένα μέρος της Ι πρέπει να χρηματοδοτηθεί με δανεισμό από το εξωτερικό. Δεδομένου ότι οι καθαρές εξαγωγές (NX) είναι ίσες με τη διαφορά (S-I), θα παρατηρηθεί εμπορικό έλλειμμα. Άρα, μια μεταβολή στη δημοσιονομική πολιτική που μειώνει την εθνική αποταμίευση οδηγεί σε εμπορικό έλλειμμα.

47 Δημοσιονομική Πολιτική στο Εξωτερικό Δημοσιονομική πολιτική στο εξωτερικό Έστω τώρα ότι μια μεγάλη ξένη χώρα ακολουθεί επεκτατική δημοσιονομική πολιτική: αυξάνει τις δημόσιες δαπάνες (G) της. Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής θα αυξήσει το διεθνές επιτόκιο (από r₁*σε r₂*), καθώς μειώνεται η παγκόσμια αποταμίευση. Το υψηλότερο διεθνές επιτόκιο θα μειώσει την επένδυση (Ι) στη μικρή-ανοικτή οικονομία.

48 Δημοσιονομική Πολιτική στο Εξωτερικό r NX 2 S 1 Αποτελέσματα: I 0 * r2 * r1 NX 1 NX I 0 I (r ) I ( r ) * 2 I( r ) * 1 S, I

49 Δημοσιονομική Πολιτική στο Εξωτερικό Καθώς δεν σημειώνεται μεταβολή στην εγχώρια αποταμίευση (S), θα έχουμε S>Ι. - Ένα μέρος της εγχώριας αποταμίευσης θα διαρρεύσει στο εξωτερικό. Δεδομένου ότι οι καθαρές εξαγωγές (NX) είναι ίσες με τη διαφορά (S-I), θα παρατηρηθεί εμπορικό πλεόνασμα. Άρα, μια αύξηση στο διεθνές επιτόκιο που οφείλεται σε δημοσιονομική επέκταση στο εξωτερικό οδηγεί σε εμπορικό πλεόνασμα.

50 Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Ποιες είναι οι τιμές στις οποίες μια χώρα πραγματοποιεί ανταλλαγές στη διεθνή αγορά; Συναλλαγματική ισοτιμία ανάμεσα σε 2 χώρες είναι η τιμή στην οποία διενεργούνται οι μεταξύ τους συναλλαγές. Διακρίνουμε 2 είδη συναλλαγματικών ισοτιμιών: 1. Ονομαστική 2. Πραγματική

51 Η Ονομαστική Συναλλαγματική Ισοτιμία e = ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία Είναι η τιμή στην οποία μπορεί κάποιος να ανταλλάξει το νόμισμα της χώρας του με το νόμισμα μιας άλλης χώρας

52 Η Ονομαστική Συναλλαγματική Ισοτιμία Παράδειγμα: Αν η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ ευρώ και γιεν είναι 120 γιεν ανά ευρώ, αυτό σημαίνει ότι: Ένας Ιάπωνας που θέλει να αποκτήσει ευρώ πρέπει να πληρώνει 120 γιεν για κάθε ευρώ που θα παίρνει. Ένας Ευρωπαίος που θέλει να αποκτήσει γιεν πρέπει να δίνει 1 ευρώ για κάθε 120 γιεν που θα παίρνει.

53 Η Ονομαστική Συναλλαγματική Ισοτιμία Όταν οι απλοί άνθρωποι μιλούν για συναλλαγματική ισοτιμία ανάμεσα σε 2 χώρες, συνήθως αναφέρονται στην ονομαστική τιμή συναλλάγματος.

54 Η Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία ε = πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία Είναι η ισοτιμία στην οποία μπορεί κάποιος να ανταλλάξει αγαθά της μιας χώρας με αγαθά της άλλης χώρας.

55 Η Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία Παράδειγμα: - Έστω ότι ένα αυτοκίνητο κοστίζει στην Ευρώπη ευρώ και στην Ιαπωνία γιεν. - Για να συγκρίνουμε τις τιμές, θα πρέπει να τις μετατρέψουμε σε 1 κοινό νόμισμα. - Αν υποθέσουμε ότι 1 ευρώ= 120 γιεν, τότε το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο κοστίζει γιεν.

56 Η Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία - Συγκρίνοντας τις τιμές, παρατηρούμε ότι: το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο κοστίζει το ήμισυ του ιαπωνικού αυτοκινήτου. - Με άλλα λόγια, στις τρέχουσες τιμές, μπορούμε να ανταλλάξουμε 2 ευρωπαϊκά αυτοκίνητα με 1 ιαπωνικό.

57 Η Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία Η πραγματική τιμή συναλλάγματος (ε) δίδεται από τον ακόλουθο τύπο: ε e P P * όπου e η ονομαστική ισοτιμία, Ρ το εγχώριο επίπεδο τιμών και Ρ* το ξένο επίπεδο τιμών.

58 Η Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία Αν ε είναι υψηλό, τα ξένα αγαθά είναι σχετικά φθηνά και τα εγχώρια αγαθά σχετικά ακριβά. Θα παρατηρηθεί αύξηση των εισαγωγών και μείωση των εξαγωγών. Άρα, η ζήτηση των καθαρών εξαγωγών θα είναι χαμηλή.

59 Η Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία ε ε 2 Όταν η πραγματική ισοτιμία ε είναι σχετικά υψηλή, τα εγχώρια αγαθά είναι σχετικά ακριβότερα. Άρα, οι καθαρές εξαγωγές θα είναι αρνητικές. NX(ε 2 ) NX(ε) 0 NX

60 Η Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία Αν ε είναι χαμηλό, τα εγχώρια αγαθά είναι σχετικά φθηνά και τα ξένα αγαθά σχετικά ακριβά. Θα παρατηρηθεί αύξηση των εξαγωγών και μείωση των εισαγωγών. Άρα, η ζήτηση των καθαρών εξαγωγών θα είναι υψηλή.

61 Η Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία Όταν η πραγματική ισοτιμία ε είναι σχετικά χαμηλή, τα εγχώρια αγαθά είναι σχετικά φθηνότερα. ε 1 ε Άρα, οι καθαρές εξαγωγές θα είναι θετικές. NX(ε) 0 NX NX(ε 1 )

62 Η Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία Μπορούμε να γράψουμε τη σχέση αυτή ανάμεσα στην πραγματική τιμή συναλλάγματος και τις καθαρές εξαγωγές ως: NX = NX (ε) Η εξίσωση αυτή δηλώνει ότι οι καθαρές εξαγωγές είναι συνάρτηση της πραγματικής τιμής συναλλάγματος.

63 Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Πραγματικής Ισοτιμίας Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (ε) συνδέεται με τις καθαρές εξαγωγές (ΝΧ). NX = NX (ε ) Η σχέση τους είναι αρνητική.

64 Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Πραγματικής Ισοτιμίας Οι καθαρές εξαγωγές (ΝΧ) πρέπει να είναι ίσες με τη διαφορά αποταμιεύσεων από τις επενδύσεις (S-I). Η αποταμίευση (S) καθορίζεται από τη συνάρτηση κατανάλωσης και τη δημοσιονομική πολιτική. Η επένδυση (I) καθορίζεται από τη συνάρτηση της επένδυσης και το παγκόσμιο επιτόκιο (r *).

65 Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Πραγματικής Ισοτιμίας Άρα, η πραγματική ισοτιμία (ε) πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να ισχύει η ακόλουθη εξίσωση: NX ( ε ) S I ( r *)

66 Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Πραγματικής Ισοτιμίας Η γραμμή που εκφράζει τη σχέση ανάμεσα στις καθαρές εξαγωγές (ΝΧ) και την πραγματική ισοτιμία (ε) έχει αρνητική κλίση. Η γραμμή που εκφράζει τη διαφορά (S-I) είναι κατακόρυφη. Ούτε η αποταμίευση, ούτε η επένδυση εξαρτώνται από την πραγματική ισοτιμία (ε).

67 Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Πραγματικής Ισοτιμίας Το σημείο τομής αυτών των 2 καμπυλών καθορίζει τη πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. ε ε 1 S1 I ( r *) NX(ε ) NX 1 NX

68 Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Πραγματικής Ισοτιμίας Η κατακόρυφη γραμμή (S-I) αντιπροσωπεύει την καθαρή προσφορά ευρώ που πρέπει να μετατραπούν σε ξένο νόμισμα και να επενδυθούν στο εξωτερικό. Η καμπύλη των καθαρών εξαγωγών (ΝΧ) αντιπροσωπεύει την καθαρή ζήτηση για ευρώ που προέρχεται από ξένους, οι οποίοι θέλουν ευρώ για να αγοράσουν τα αγαθά μας.

69 Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Πραγματικής Ισοτιμίας Στην τιμή ισορροπίας της πραγματικής ισοτιμίας ισχύει: Η προσφορά ευρώ που είναι διαθέσιμα για καθαρές ξένες επενδύσεις είναι ίση με τα ευρώ που ζητούν οι ξένοι για να αγοράσουν τις δικές μας καθαρές εξαγωγές.

70 Πώς η Οικονομική Πολιτική Επηρεάζει την Πραγματική Ισοτιμία; Πώς οι αλλαγές στην οικονομική πολιτική επηρεάζουν την πραγματική τιμή συναλλάγματος; Θα εξετάσουμε 4 περιπτώσεις: 1. Δημοσιονομική Πολιτική στο Εσωτερικό 2. Δημοσιονομική Πολιτική στο Εξωτερικό 3. Μεταβολή της Ζήτησης Επενδύσεων 4. Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου

71 Δημοσιονομική Πολιτική στο Εσωτερικό Δημοσιονομική πολιτική στο εσωτερικό Έστω ότι το δημόσιο ακολουθεί επεκτατική δημοσιονομική πολιτική: αυξάνει τις δημόσιες δαπάνες (G) του. Αυτή η πολιτική θα μειώσει την εθνική αποταμίευση (S). Μειώνεται η προσφορά ευρώ που ανταλλάσσονται με συνάλλαγμα, από (S₁-I) σε (S₂-I).

72 Δημοσιονομική Πολιτική στο Εσωτερικό Η μεταβολή αυτή αυξάνει την πραγματική τιμή συναλλάγματος από ε₁ σε ε₂. ε ε 2 S 2 I( r*) S1 I ( r *) ε 1 NX(ε ) NX 2 NX 1 NX

73 Δημοσιονομική Πολιτική στο Εξωτερικό Δημοσιονομική πολιτική στο εξωτερικό Έστω ότι οι ξένες κυβερνήσεις αποφασίζουν να ακολουθήσουν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική: αυξάνουν τις δημόσιες δαπάνες (G) τους. Αυτή η πολιτική θα μειώσει την παγκόσμια αποταμίευση και θα αυξήσει το διεθνές επιτόκιο, από r₁* σε r₂*.

74 Δημοσιονομική Πολιτική στο Εξωτερικό Η άνοδος του διεθνούς επιτοκίου θα μειώσει την εγχώρια επένδυση (Ι), γεγονός που θα μετατοπίσει τη γραμμή (S-I) προς τα δεξιά. Αυξάνεται η προσφορά ευρώ που ανταλλάσσονται με συνάλλαγμα.

75 Δημοσιονομική Πολιτική στο Εξωτερικό Οι μεταβολές αυτές μειώνουν την πραγματική τιμή συναλλάγματος από ε₁ σε ε₂. ε ε 1 ε 2 S I ( r *) 1 1 S 1 I( r2* ) NX(ε ) NX 1 NX 2 NX

76 Μεταβολή της Ζήτησης Επενδύσεων Μεταβολή της Ζήτησης Επενδύσεων Έστω ότι η εγχώρια επενδυτική ζήτηση αυξάνεται μετά την ψήφιση ενός νόμου από τη Βουλή που προβλέπει επιστροφή φόρου για επενδύσεις. Η αύξηση της επενδυτικής ζήτησης μετατοπίζει τη κατακόρυφη γραμμή (S-I) προς τα αριστερά. Μειώνεται η προσφορά ευρώ που θα επενδυθούν στο εξωτερικό.

77 Μεταβολή της Ζήτησης Επενδύσεων Η μεταβολή αυτή αυξάνει την πραγματική τιμή συναλλάγματος από ε₁ σε ε₂. ε ε 2 ε 1 S1 I 2 S I 1 1 NX 2 NX 1 NX(ε ) NX

78 Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου Πολιτική διεθνούς εμπορίου Έστω ότι η κυβέρνηση αποφασίζει να ακολουθήσει προστατευτική εμπορική πολιτική. Επιβολή ενός φόρου στις εισαγωγές (δασμός) ή ενός περιορισμού στην ποσότητα των αγαθών που εισάγονται (ποσόστωση).

79 Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου Για κάθε πραγματική τιμή συναλλάγματος, οι εισαγωγές τώρα θα είναι χαμηλότερες. Ως αποτέλεσμα, οι καθαρές εξαγωγές (ΝΧ) θα είναι υψηλότερες, και η καμπύλη αυτών θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά.

80 Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου Η μεταβολή αυτή αυξάνει την πραγματική τιμή συναλλάγματος από ε₁ σε ε₂. ε ε 2 ε 1 S I NX (ε ) 2 NX (ε ) 1 NX 1 NX

81 Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου Ωστόσο, παρά τη μετατόπιση της καμπύλης των καθαρών εξαγωγών, το επίπεδο ισορροπίας των καθαρών εξαγωγών μένει αμετάβλητο. Αυτό συμβαίνει επειδή η ανατίμηση του εθνικού νομίσματος αντισταθμίζει την αύξηση στις καθαρές εξαγωγές που προκύπτει άμεσα από την προστατευτική εμπορική πολιτική.

82 Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ονομαστικής Ισοτιμίας Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία δίδεται από την εξίσωση: e P ε * P Λύνοντας ως προς την ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία έχουμε ότι: e ε P P *

83 Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ονομαστικής Ισοτιμίας Άρα, η ονομαστική ισοτιμία εξαρτάται από: την πραγματική τιμή συναλλάγματος, και το επίπεδο των τιμών στις 2 χώρες.

84 Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ονομαστικής Ισοτιμίας Με δεδομένη την τιμή της πραγματικής ισοτιμίας: Αν το εγχώριο επίπεδο των τιμών (Ρ) ανέρχεται, τότε η ονομαστική τιμή συναλλάγματος θα μειωθεί. Αν το επίπεδο των τιμών στο εξωτερικό (Ρ*) ανέρχεται, τότε η ονομαστική τιμή συναλλάγματος θα αυξηθεί.

85 Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ονομαστικής Ισοτιμίας Η εξίσωση της ονομαστικής ισοτιμίας μπορεί να γραφτεί ως: ε ε * e ε P P * * e ε P P

86 Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ονομαστικής Ισοτιμίας Άρα, η μεταβολή στην ονομαστική τιμή συναλλάγματος ανάμεσα στα νομίσματα 2 χωρών είναι ίση με τη μεταβολή στην πραγματική τιμή συναλλάγματος, συν τη διαφορά στους ρυθμούς πληθωρισμού στις 2 χώρες.

87 Ισοτιμία της Αγοραστικής Δύναμης Μια φημισμένη υπόθεση της οικονομικής λέει ότι: το ίδιο αγαθό δεν είναι δυνατό να πωλείται σε διαφορετικούς τόπους, την ίδια στιγμή, σε διαφορετικές τιμές.

88 Παράδειγμα: Ισοτιμία της Αγοραστικής Δύναμης Έστω ότι έχουμε μια σοκολάτα, η οποία πωλείται : 2 ευρώ στην Ευρώπη 1,3 δολάρια στην Αμερική. Η ονομαστική ισοτιμία (e) μεταξύ ευρώ και δολαρίου είναι ίση με 1,3.

89 Ισοτιμία της Αγοραστικής Δύναμης Με βάση αυτά τα δεδομένα, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (ε) είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει ότι μια Ευρωπαϊκή σοκολάτα είναι ίση με 2 Αμερικάνικες σοκολάτες.

90 Ισοτιμία της Αγοραστικής Δύναμης Οι καταναλωτές θα προτιμήσουν τις φθηνότερες αμερικάνικες σοκολάτες απ ότι τις ευρωπαϊκές. Αν μπορούν να μεταφερθούν οι σοκολάτες από την Ευρώπη στην Αμερική, τότε μπορεί κάποιος: να μετατρέψει 1 σε $1,3 για να αγοράσει μια Αμερικάνικη σοκολάτα, και να φέρει την Αμερικάνικη σοκολάτα στην Ευρώπη για να την πουλήσει προς 2.

91 Ισοτιμία της Αγοραστικής Δύναμης Επειδή, όμως, όλοι μπορούν να το κάνουν, θα παρατηρηθεί: Αύξηση ζήτησης για τις Αμερικάνικες σοκολάτες, πράγμα που θα προκαλέσει άνοδος της τιμής αυτών. Αύξηση προσφοράς της σοκολάτας στην Ευρώπη, πράγμα που θα προκαλέσει πτώση της τιμής αυτής.

92 Ισοτιμία της Αγοραστικής Δύναμης Αυτό θα συμβεί μέχρις ότου οι τιμές της σοκολάτας στην Ευρώπη και στην Αμερική να εξισωθούν.

93 Ισοτιμία της Αγοραστικής Δύναμης Ο νόμος της μιας και μοναδικής τιμής στις διεθνείς αγορές αποκαλείται ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης (Purchasing Power Parity-PPP). Αν είναι δυνατό το διεθνές αρμπιτράζ, τότε οποιοδήποτε νόμισμα πρέπει να έχει την ίδια αγοραστική αξία σε κάθε χώρα.

94 Ισοτιμία της Αγοραστικής Δύναμης Ο νόμος της μιας και μοναδικής τιμής, όταν εφαρμοστεί στη διεθνή αγορά, υποδηλώνει ότι: οι καθαρές εξαγωγές αντιδρούν με υψηλή ευαισθησία σε μικρές κινήσεις της πραγματικής τιμής συναλλάγματος. Αυτή η υψηλή ευαισθησία αντανακλάται με μια οριζόντια καμπύλη καθαρών εξαγωγών.

95 Ισοτιμία της Αγοραστικής Δύναμης Η ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης έχει 2 αξιοσημείωτες συνέπειες: 1. Αφού η καμπύλη των καθαρών εξαγωγών (ΝΧ) είναι οριζόντια, οι μεταβολές στην αποταμίευση (S) ή την επένδυση (I) δεν επηρεάζουν την πραγματική (ε) ή την ονομαστική τιμή (e) συναλλάγματος.

96 Ισοτιμία της Αγοραστικής Δύναμης 2. Αφού η πραγματική τιμή συναλλάγματος (ε) είναι σταθερή, όλες οι μεταβολές στην ονομαστική τιμή συναλλάγματος (e) προέρχονται από μεταβολές στα επίπεδα των τιμών (Ρ).

97 Ισοτιμία της Αγοραστικής Δύναμης Η ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης δεν είναι ρεαλιστική υπόθεση. Οι λόγοι είναι: 1. Το διεθνές αρμπιτράζ δεν είναι πιθανό. Όλα τα αγαθά δεν είναι διεθνώς εμπορεύσιμα. Υπάρχουν κόστη μεταφοράς. 2. Τα αγαθά διαφορετικών χωρών δεν είναι τέλεια υποκατάστατα.

98 Τέλος Ενότητας 7 Η Ανοικτή Οικονομία

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 3: Συναθροιστική Ζήτηση- Εφαρμόζοντας το Υπόδειγμα IS-LM Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 8: Συναθροιστική Ζήτηση στην Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #4: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #4: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #4: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 3: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Α) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 6: Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα του Κρατικού Προϋπολογισμού Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 5: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά (Μέρος Α) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης

ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΩΤΗΣΗ Α.1 Α) H αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής εξαρτάται από τη κλίση

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 1: Οικονομικοί Κύκλοι Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 8: Προσφορά Χρήματος Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 4: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #9: Η μέτρηση του κόστους ζωής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #9: Η μέτρηση του κόστους ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #9: Η μέτρηση του κόστους ζωής Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 6: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 2: Θεωρία ισοζυγίου πληρωμών προσδιορισμός του ισοζυγίου Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 7: Ζήτηση Χρήματος Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ενότητα #5: Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ενότητα #5: Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #5: Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ενότητα #10: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ενότητα #10: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #10: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 2: Εισόδημα και Δαπάνη Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #5: ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #5: ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #5: ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #3: ΟΙ ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #3: ΟΙ ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #3: ΟΙ ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 2. Η αγορά συναλλάγματος 3. Η ζήτηση για τραπεζικές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (περιουσιακά στοιχεία) 4. Ένα θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 9: Κρατικές Πολιτικές και Χρηματοπιστωτικά Θέματα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές

5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές 5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές Σκοπός Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό του εισοδήματος μίας οικονομίας χωρίς διεθνές εμπόριο, δηλαδή χωρίς να λάβουμε υπ όψιν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #7: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #7: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #7: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενότητα 6: Συναθροισμένη Προσφορά & Ζήτηση και μακροοικονομική ισορροπία Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 8: Διεθνείς Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Ι Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #5: Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές (2) Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 5: Σταθεροποιητική Πολιτική Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #3: Το κόστος παραγωγής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #3: Το κόστος παραγωγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #3: Το κόστος παραγωγής Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ενότητα #8: Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ενότητα #8: Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #8: Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτική ςτην Εκπαίδευςη II

τατιςτική ςτην Εκπαίδευςη II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ τατιςτική ςτην Εκπαίδευςη II Αρχείο αποτελεςμάτων Διδάσκων: Μιχάλης Λιναρδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα Κεφάλαιο 3 Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα 3.1 Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τα επί μέρους ισοζύγια στα οποία διακρίνεται. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου.

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Ενότητα: Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Γιαννέλλης Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ερώτηση 1: Όταν οι μεταβολές της ποσότητας του χρήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #10: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διδάσκων: Γουργιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισήγηση 9Β: Απλή Τυχαία Δειγματοληψία για την εκτίμηση ποσοστού Διδάσκων: Δαφέρμος Βασίλειος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 4: Δημόσια Αγαθά Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 4: Συναθροιστική Προσφορά Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 6: Ζήτηση χρήματος Αγορά Χρήματος. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 6: Ζήτηση χρήματος Αγορά Χρήματος. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 6: Ζήτηση χρήματος Αγορά Χρήματος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

19 Η αγορά συναλλάγματος

19 Η αγορά συναλλάγματος 19 Η αγορά συναλλάγματος Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίον προσδιορίζεται η τιμή των ξένων νομισμάτων στην εγχώρια αγορά. Εξετάζει τη ζήτηση συναλλάγματος, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισήγηση 4A: Έλεγχοι Υποθέσεων και Διαστήματα Εμπιστοσύνης Διδάσκων: Δαφέρμος Βασίλειος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι ,

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι , ΔΕΟ34 Απάντηση 2ης ΓΕ 2016-2017 Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής 1 Ερώτηση Α.1 α) Εάν στα πλαίσια του Κεϋνσιανού υποδείγματος ασκηθεί συσταλτική δημοσιονομική πολιτική με μείωση δημοσίων δαπανών και αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Χρηματοοικονομικής

Αρχές Χρηματοοικονομικής Αρχές Χρηματοοικονομικής Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Επιστήμη Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας

Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας Περιεχόμενα Κεφαλαίου Η έννοια του Ισοζυγίου Πληρωμών Τα επιμέρους ισοζύγια του Ισοζυγίου Πληρωμών Η διαχείριση του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η «Ολλανδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 2: Θεωρία Προσφοράς και Ζήτησης. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 2: Θεωρία Προσφοράς και Ζήτησης. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 2: Θεωρία Προσφοράς και Ζήτησης Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων, αγαθών, υλικών παραγωγής και τεχνολογίας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Το πρότυπο υπόδειγμα του εμπορίου

Κεφάλαιο 6 Το πρότυπο υπόδειγμα του εμπορίου Κεφάλαιο 6 Το πρότυπο υπόδειγμα του εμπορίου 6-1 Περίγραμμα Σχετική προσφορά και σχετική ζήτηση Όροι εμπορίου και ευημερία Επιδράσεις της οικονομικής μεγέθυνσης, των δασμών επί των εισαγωγών και των εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II) Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 6: Προτασιακός Λογισμός: Μέθοδος Επίλυσης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 6: Προτασιακός Λογισμός: Μέθοδος Επίλυσης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 6: Προτασιακός Λογισμός: Μέθοδος Επίλυσης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια χρήσης Creative Commons και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία 3

Γνωστική Ψυχολογία 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Γνωστική Ψυχολογία 3 Ενότητα #3: Εισαγωγή στη Μνήμη Διδάσκων: Οικονόμου Ηλίας ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισήγηση 9Α: Απλή Τυχαία Δειγματοληψία Διδάσκων: Δαφέρμος Βασίλειος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επανεξέταση του θέματος της ανοιχτής οικονομίας: To υπόδειγμα των Mundell-Fleming και το καθεστώς της συναλλαγματικής ισοτιμίας

Επανεξέταση του θέματος της ανοιχτής οικονομίας: To υπόδειγμα των Mundell-Fleming και το καθεστώς της συναλλαγματικής ισοτιμίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Επανεξέταση του θέματος της ανοιχτής οικονομίας: To υπόδειγμα των Mundell-Fleming και το καθεστώς της συναλλαγματικής ισοτιμίας Ο κόσμος συνεχίζει να είναι μία κλειστή οικονομία, αλλά οι περιφέρειές

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία

Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 ο Εξάμηνο ΧΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 7: Φορολογία και Διανομή Εισοδήματος Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #8: Η μέτρηση του εθνικού εισοδήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #8: Η μέτρηση του εθνικού εισοδήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #8: Η μέτρηση του εθνικού εισοδήματος Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Μάθηµα 5ο Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Η συνολική Ζήτηση και τα συστατικά της Είδαµε ότι ένας τρόπος µέτρησης του ΑΕΠ είναι αυτός της συνολικής δαπάνης της οικονοµίας µε την παρακάτω ταυτότητα GDP

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης. Ασκήσεις 2ου Φροντιστηρίου: Προτασιακός Λογισμός: Κανονικές Μορφές, Απλός Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF/DNF, Άρνηση

Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης. Ασκήσεις 2ου Φροντιστηρίου: Προτασιακός Λογισμός: Κανονικές Μορφές, Απλός Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF/DNF, Άρνηση Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Ασκήσεις 2ου Φροντιστηρίου: Προτασιακός Λογισμός: Κανονικές Μορφές, Απλός Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF/DNF, Άρνηση Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης a. Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 1: Ιστορική Αναδρομή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα